Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: .……………………..

Data:…………………………

TEST CLASA a VIII-a


GENUL LIRIC

Citeşte cu atenţie textul următor:

Învata-mă cu ce să-ncep întâi iubindu-ne; şi nu vor şti că-n glas


şi-n care vorbe-anume tuturor îţi cânt atâtea cântece când spui
să spun ce-albastru-i ceru-n ochii tăi, cuvinte ce pe buzele oricui
şi cum, de-atâtea lumi luminători, nişte cuvinte simple-ar fi rămas.

pe gura ta surâsu-i ca un soare;


Ei poate niciodată n-or să ştie Învaţă-mă cu ce să-ncep şi cum
din fiecare clipă trecătoare să-i spun aceste-i lumi cât mi-i de dragă
cum ne-am durat noi câte-o veşnicie că te-a născut, cu truda ei întreagă,
pe tine, bucuria mea de-acum.

Ea, poate, niciodată n-o să ştie


c-a înflorit în flori şi-a curs în ape,
că din pământ şi sura veşnicie
să mi te-aducă,-aşa cum esti, aproape;
(Magda Isanos-Gândeşte-te n-ar fi păcat…)

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1.Scrie câte un antonim pentru sensul din text al următoarelor cuvinte: trecătoare ,bucuria ,
niciodată. 6p.
………………………………………………………………………………………………………
2.Precizează numărul de litere şi numărul de sunete din cuvintele: veşnicie, soare,cântece. 6p.
…………………………………………………………………………………………………….
3.Desparte în silabe următoarele cuvinte: luminători, niciodată, oricui. 6p.
…………………………………………………………………………………………………….
4.Explică rolul cratimei în secvenţa: câte-o. 6p.
………………………………………………………………………………………………………
5.Menţionează doi termeni din familia lexicală a cuvântului buze. 6p.
……………………………………………………………………………………………………..
6. Stabileşte valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: tăi, atâtea, să. 6p.
…………………………………………………………………………………………………….
7. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor scrise îngroşat : ce-albastru–i, niciodată , oricui. 6p.
……………………………………………………………………………………………………..
8.Selectează din text o imagine vizuală şi o imagine auditivă. 6p.
………………………………………………………………………………………………………
9.Identifică în text două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric.6p.
……………………………………………………………………………………………………
10.Precizează în 30-50 de cuvinte semnificaţia versurilor: să spun ce-albastru-i ceru-n ochii tăi,/
şi cum, de-atâtea lumi luminători,/ pe gura ta surâsu-i ca un soare; 6p.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Subiectul al II-lea 30p.
Redactează o compunere ,de 150-250 de cuvinte,în care să motivezi apartenenţa poeziei
Gândeşte-te n-ar fi păcat…de Magda Isanos la genul liric.În compunerea trebuie :
- să precizezi patru trăsături ale genului liric;
- să ilustrezi două trăsături ale genului liric ,valorificând textul dat;
- să ai un conţinut adecvat cerinţei;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte;

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Oficiu 10p.