Sunteți pe pagina 1din 2

Data: ............................. Numele şi prenumele: .........................................................

Test sumativ - clasa a V-a


(Text literar, noţiuni de fonetică)
Se dă textul:
,,Odată, cu mult timp în urmă, un rege și o regină locuiau într-un oraș construit pe apă. Ei aveau trei fiice frumoase
și toate erau înzestrate cu inimi de sticlă.
–– Copilele mele, spuse regina, trebuie să aveți mare grijă de inimile voastre. Sunteți fără experiență, iar lumea poate
fi rea uneori.
Prin urmare, fetele se străduiau să stea departe de orice primejdie.
Dar într-o zi, pe când cea mai mare dintre prințese privea pe fereastră, a trecut pe acolo o splendidă gondolă, în care
se afla un prinț. Inima prințesei tresări de bucurie. Cu siguranță era prințul visurilor ei!
Prințul însă nici măcar n-a observat-o pe prințesa care-i zâmbea: era prea ocupat să-și privească propria imagine
reflectată în apă și să admire cît de chipeș era.”
(Sally Gardner, Inimă de sticlă. Povestea celor trei prințese)
Cerințe:
1. Numește trei personaje din texul dat. 6p.
.......................................................................................................................................................................................
2. Formulează o idee principală care se desprinde din fragmentul de mai sus. 4p.
........................................................................................................................................................................................
3. Desparte în silabe şi indică tipul sunetelor (v - vocală, s - semivocală, c - consoană): 16p.
locuiau ...................................................... prințesa ........................................................
... fereastra .......................................................
înzestrate ..........................................................
4. Fă transcrierea fonetică (pe silabe) şi precizează numărul literelor (l) şi al sunetelor (s): 18p.
imagine .................................................................. chipeș ................................................................
rege ................................................................... fiice ................................................................
regina ................................................................... experiență.............................................................
5. Ordonează alfabetic următoarele cuvinte: rege, oraș, apă, fiice, prințese, fereastră, prințul, inima, bucurie, sticlă.
.................................................................................................................................................................................... 10p.
.................................................................................................................................................................................
6. 6. Scrie câte două cuvinte în care sunetele [ î, i, v, u ] sunt redate prin litere diferite: 16p.
[ î] .............................................................. [ i] ...........................................................
[v] .............................................................. [u] ...........................................................
7. Stabileşte valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii (A, F) : 10p.
 Sunetele [a, ă, î] sunt întotdeauna vocale.
 În cuvântul moară sunetul [o] este semivocală, iar sunetul [a] este vocală.
 În cuvântul ramuri ultimul sunet, [i] este semivocală.
 În cuvântul aeroport există 4 consoane, 3 vocale și o semivocală.
 În cuvântul excursie există 8 litere şi 8 sunete.
 În orice silabă există una sau două vocale.
 În limba română accentul nu are loc fix.
 Cuvintele monosilabice sunt alcătuite dintr-o singură silabă.
 Semivocalele sunt sunete rostite cu ajutorul vocalelor.
 Sunetele limbii române se clasifică în vocale şi consoane.
8. Defineşte (pe verso) următoarele noţiuni: fonetică, silabă, accent, alfabet, text literar. 10p.

Se acordă 10 puncte din oficiu.


Succes!!
Prof. Mihaela Vereş

S-ar putea să vă placă și