Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru 30.01.

2018
Citește cu atenție textul pentru a rezolva cerințele:
Sus pe un drum de costișă, într-un turn vechi, se afla un atelier. Era un atelier de olărit,
plin cu butoaie de faianță colorată, roți ale olarului, cuptoare de var și, desigur, lut. Lângă
fereastră se afla o ladă mare din lemn cu capac greu. Acolo era ținut lutul. Către fund, turtit
într-un colț, era cel mai vechi bulgăre de lut. El d-abia își mai amintea ultima dată când
fusese mânuit, cu multă vreme în urmă. În fiecare zi capacul greu se deschidea. Mâinile
căutau înăuntru, apucând rapid săculeți sau bulgări de lut. Micul bulgăre de lut auzea
sunetele plăcute ale oamenilor ocupați cu munca lor.
- Când va fi rândul meu? se întreba el.
Cu fiecare zi care trecea în întunericul lăzii, bulgărele de lut își pierdea speranța. Într-o
zi un grup mare de copii intră în atelier cu profesorul.
- Iată șansa mea cea mare! se gândi el, uitându-se cu coada ochiului în lumină.
Un băiat puse lutul pe roata olarului învârtindu-o cât de repede putea.
- Asta e distractiv! Se gândea micul bulgăre de lut.
Băiatul încercă să tragă lutul în sus în timp ce roata se învârtea. Micul bulgăre de lut
simțea emoția de a deveni ceva. După încercarea de a face un castronaș băiatul încetă. El
împinse și presă lutul și formă o bilă drăguță.
- Este timpul să curățați, spuse profesorul.
Atelierul se umplu de sunetele copiilor care ștergeau cu buretele, curățau, măturau, spălau,
uscau. Apa picura peste tot.
Băiatul aruncă bila de lut pe fereastră și se alătură prietenilor lui. După o vreme
atelierul se goli. Camera era liniștită și întunecoasă. Micul bulgăre de lut era îngrozit. Nu
doar că îi lipsea umezeala lăzii, dar știa că e în pericol.
- Totul s-a terminat, gândi el. Voi sta aici și mă voi usca până voi deveni tare ca o
piatră.
El stătea lângă fereastră, incapabil să se miște, simțind cum umezeala se scurge din el.
Lumina soarelui bătea în jos, boarea nopții pătrundea înăuntru până ce el deveni o piatră
tare.
(Micul bulgărele de lut, Diana Engel)
I. Receptarea și înțelegerea textului/tiparului narativ literar:
1. Scrie A – adevărat acolo unde informația este corectă și F – fals unde este greșită:
a. Atelierul de olărit nu se găsea într-un turn vechi.
b. Cel mai vechi bulgăre de lut se afla într-o ladă.
c. Bulgărele nu poate simți nicio emoție.
d. În timpul curățeniei atelierului nu se folosește apă.
2. Subliniază varianta corectă și rescrie o secvență care să-ți justifice răspunsul:
a. Bulgărelui de lut îi plăcea/nu-i plăcea lumina.
b. Bulgărele de lut se simte/ nu se simte înfricoșat la plecarea copiilor.
3. Scrie câte trei dovezi pentru a-ți justifica alegerea:
a. Bulgărele de lut se transformă/ nu se transformă în ceva.
b. Bulgărele de lut este/nu este în pericol.
4. Cum se comportă băiatul?
5. De ce crezi că au fost aduși copiii în atelierul de olărit?
II. Creativitate:
6. Dacă ai fi băiatul din text, ce ai face din bulgărele de lut? Scrie răspunsul tău în minim
30 de cuvinte, justificându-ți alegerea.
7. Continuă în 80 - 100 de cuvinte textul, oferind un posibil sfârșit acestei întâmplări.
III. Noțiuni de vocabular:
8. Scrie antonime pentru următoarele cuvinte: liniștită, întunecoasă, incapabil, îngrozit,
s-a golit, nopții.
9. Scrie câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte selectate din text: ladă,
distractiv, umezeală, pericol, pătrundea, se scurge.
10. Transcrie 4 cuvinte care fac parte din câmpul lexical al olăritului.
IV. Noțiuni de fonetică:
11. Precizează numărul de litere și de sunete din cuvintele: ochiului, ștergeau, cea,
încetau, ce, ceva, faci, deci.
12. Desparte în silabe cuvintele subliniate în text.
13. Subliniază cuvintele în care numărul. de sunete este identic cu numărul de litere:
Cicero, ceară, ghimpi, taci, copil, examen.
14. Transcrie din text 4 cuvinte monosilabice și alte 4 cuvinte bisilabice.
VI. Noţiuni de gramatică
15. Precizează timpul următoarelor verbe la indicativ: se afla, fusese, intră, va fi, este, s-a
terminat.
16. Scrie la imperativ, persoana a II-a singular şi plural, forma afirmativă şi negativă,
verbele a face, a zice, a duce, a fi, a lua.
17. Precizează valoarea verbelor a vrea şi a fi (auxiliar sau predicativ):
a) Fetele de acolo vor să joace şotron.
b) Copiii vor pleca în excursie.
c) Daniel a fost la bunicii săi.
d) Eu voi fi ajuns la mare când tu mă vei fi căutat.
18. Analizează următoarele verbe: aruncă, ştia, voi sta, s-a terminat.