Sunteți pe pagina 1din 1

REBUS REBUS

A
A
1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
B 8
9
1. Exprimă ordinea prin numărare, B
2. Arată însuşirea unor obiecte
3. Partea de vorbire care exprimă acţiunea, starea sau 1. Mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin
existenţa care se formează cuvinte noi cu ajutorul sufixelor şi
4. Pronumele care arată posesia este pronumele prefixelor
5. Partea de vorbire care ţine locul unui substantiv 2. Cuvintele cu sens opus
6. Partea de vorbire care denumeste un obiect 3. Schimbarea valorii gramaticale
4. Vocabularul limbii române se împarte în vocabularul
fundamental şi .......... vocabularului.
5. Antonimul cuvântului negru
6. Mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin
care se formează cuvinte noi, unind termeni diferiţi
7. Sinonimul cuvântului limpede
8. Omonimele sunt de două feluri: omofone şi ..
9. Cuvântul C.F.R. s-a format prin compunere prin...