Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - CLASA a VII-a


SEMESTRUL I, AN ŞCOLAR 2019-2020

SUBIECTELE:
S.I.( 56p.) Citeşte cu atenţie textul:

,,Cum vă spuneam, domnilor mei, eu stam aici în acest loc, gata de ducă, cu picioru-n
scară. Şi iaca, numai ce aud pocnind harapnic şi duruind trăsură pe arcuri. (...) Vine şi se
opreşte la han, după rânduială. Şi se coboară din ea boierul, ca să vadă ochii Ancuţei, cum era
datina.
Cum s-a apropiat, eu i-am urat de sănătate. El s-a apropiat în loc şi s-a uitat zâmbind la
mine şi la iapă, şi la oamenii care erau în preajma mea, şi i-a plăcut închinarea. Era un boier
mărunt la stat, cu barba roşă rotunjită, şi purta la gât un lănţug de aur..
- Oameni buni, zice boierul acela; tare mă bucur că văd chef şi voie-bună în Ţara
Moldovei...
- Şi noi ne bucurăm, zic eu, că auzim asemenea vorbă. (...)
Atunci boierul a zâmbit iar şi m-a întrebat pe mine de unde sunt şi unde mă duc.
- Cinstite boierule, am răspuns; eu, de neamul meu, sunt răzăș de la Drăgănești, din ținutul
Sucevei. Dar așezările mele sunt nestatornice și dușmanii mei au colți lungi și ascuțiți. Am o
pricină, cinstite boierule, care nu se mai istovește. Am moștenit-o de la părintele meu dascălul
Iona și tare mă tem c-am s-o las și eu moștenire copiilor mei, dacă m-a învrednici Dumnezeu
să-i am.
- Cum așa? a întrebat cu mirare boierul.
- Aşa, precum spun. Căci pricina noastră de judecată a pornit, cinstite boierule, dinainte de
Vodă Calimah. Ş-am avut înfăţişare şi s-au dus la divanuri rânduri de oameni, şi s-au făcut
cercetări şi s-au cerut mărturii cu jurământ, ş-au murit unii din neamul nostru judecându-se şi
s-au născut alţii tot pentru judecată, şi iată, nici în zilele mele nu s-a găsit încă dreptatea... (...)
De-acu nu mă opresc decât la Vodă. Să-mi facă el dreptate.
- Cum se poate? s-a mirat iar boierul, mângâindu-şi barba şi jucând între degete lanţugul
cel de aur. Te duci la Vodă?
- Mă duc! Ş-apoi dacă nici Vodă nu-mi va face dreptate...”
( M. Sadoveanu – Iapa lui Vodă )
1.Transcrie, din primul alineat al textului, două cuvinte din masa vocabularului.
...................................
................................... (2 x2p =4p.)
2.Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele:

rânduială - .............................................................
Ţara Moldovei - .....................................................
acest - .................................................................... (3x2p. =6p.)
3.Menţionează cîte un sinonim contextual pentru cuvintele :

- chef = ............................................
- datină = ......................................... (2x2p =4p.)

4.Alcătuieşte câte două propoziţii în care să demonstrezi omonimia cuvintelor mine şi vin:

1
mine : ............................................................................................................
mine : ............................................................................................................
vin : ............................................................................................................
vin : ............................................................................................................
(4x2p. =8p.)
5.Scrie, pentru un cuvânt ales din text, un derivat parasintetic .
.....................................................................
(4p.)
6. Extrage din text două cuvinte derivate cu sufixe diminutivale:
.....................................
.................................... (2x2p.=4p.)
7.Transcrie din text două cuvinte ce fac parte din câmpul lexical al comunicării:
....................................
.................................... (2x2p.=4p.)
8. Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului boier :

................................................................................................................ .......
......................................................................................................... (4p.)
9.Menţionează valorile gramaticale ale verbului a fi din enunțurile :

- ...oamenii care erau în preajma mea... - .................................................

- Era un boier mărunt la stat ... - .............................................................. (2x3p.=6p.)


10. Rescrie verbele din enunţul următor şi precizează modurile și timpurile acestora:
Cartea a apărut luna trecută. ..........................................
Noi dorirăm niște jucării noi. ..........................................
La ora cinci, eu voi fi terminat deja compunerea. ..........................................
Elevii fuseseră în clasă la auzul clopoțelului. ..........................................
Copiii ar fi știut răspunsul, citind lecția cu atenție. ..........................................
Ce fericire să ajungem la acea piesă de teatru! ..........................................
(6x2p=12p.)

S II.(34p.) Redactează o compunere, de 15-20 de rânduri, în care să demonstrezi că


fragmentul extras din opera literară Iapa lui vodă, de M. Sadoveanu, aparţine unei opere
epice.
Atenţie! În redactarea compunerii vei avea în vedere:
-precizarea a patru caracteristici ale operei epice;
-evidenţierea a două dintre aceste caracteristici pe baza exemplelor din text;
-prezentarea unui personaj şi a unui mod de caracterizare aşa cum reiese din text ;
-evidențierea semnificației mesajului textului epic.

( CONŢINUT: 16p.; REDACTARE: 18p.: unitatea compoziţiei-3p.,coerenţa textului-2p., registrul de


comunicare, stil şi vocabular adecvate conţinutului – 4p.,ortografia -3p., punctuaţia-3p., aşezarea
corectă a textului în pagină, lizibilitate, încadrarea în limita de spatiu acordat- 3p.).

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu!

2
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
......................................................................................................................... .......
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................. ..............
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............................................................................................................

S-ar putea să vă placă și