Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE SCRISĂ PE SEMESTRUL I

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

S. I. (56p) Citeşte cu atenţie textul:


Pe când Pământul era tânăr, cerul avea tot atâtea stele, câte fire de iarbă erau în
lume. Stelele nu aveau prea multe de făcut: ziua dormeau-duse, pentru că noaptea erau treze,
formând o trenă uriaşă în jurul Lunii, mama lor. Era o trenă de lumini, mari şi mici, după
mărimea stelelor; scăpărând şi peste aşezările omeneşti şi peste şesurile largi şi peste
piscurile pierdute-n norii albaştri şi peste apa mărilor...
Luna îşi iubea nespus copilele. Le răsfăţa în fel şi chip. Le dăduse şi nume de alint,
nume stranii, ca numele de giuvaeruri sau de fluturi. Pe cele prea mici nu le botezase în
niciun fel. Erau puzderii şi le numise, pur şi simplu, Stelinde. Le chema la ea cu gesturi largi,
alcătuindu-şi din razele lor dantele pe la mâneci.[...] Ori gulere înalte, țepene, ca ale
reginelor adevărate. Luna era o mamă bună. Îşi dichisea copilele, cosându-le cu degete lungi,
de sticlă, rochii străvezii, subţiri ca pânza de păianjen. [...]
Obiceiul acesta cu plimbatul pe la malul mării, Luna-l luase de la oameni. Şi mai
luase de la ei obiceiul de a spune poveşti. Ştia nespus de multe, auzite de pe la bunici ori de la
păduri! Nu-i plăceau poveştile şoptite de ape. Pe-acelea nici nu le-asculta. I se părea că, cel
mai adesea, ele sfârşeau prost.
Şi mai luase Luna încă un obicei de la oameni: alături cu plimbatul, seara, pe la
malul mării, alături de obiceiul cu spusul poveştilor, ea se-nvăţase să le dea copilelor ei,
seara, după lungul somn de zi, mai înainte de lunga călătorie în noapte - lapte. Băgase de
seamă Luna, că pe pământ, copiii, seara, mai înainte de culcare, ca să se facă frumoşi şi
sănătoşi, beau lapte. Aşa că le dădea şi fetelor ei lapte cald, în căni frumoase, de cleştar...
Stelele-l sorbeau cu plăcere, ascultând poveşti ori potrivindu-şi, în serile cu vânt, bonetele
brodate cu trandafiraşi din perle.
Luna se gândea la fiicele ei, stelele… La drept vorbind – în afară de Astra, steaua cea
mare – celelalte nouă sute nouăzeci și nouă de fiice îi dădeau motive de mulțumire... Doar cu
steaua cea mare avea necazuri Luna. Astra era trufașă ca Soarele – tatăl ei... purtându-se de
parcă toată lumea ar fi trebuit să i se supună.
(Silvia Kerim, Cândva, demult, stelele beau
lapte...)

1. Identifică, în versurile date, câte un cuvânt care să conţină : (4p)


- un hiat: .................................
- un diftong: .................................
2. Desparte în silabe următoarele cuvinte : (6p)
- uriașă: .....................................................
- giuvaeruri: ...............................................
- purtând: ...................................................
3. Descoperă, în textele - suport, cinci termeni ai unui câmp lexical. Numește-l. (6p)

…………………………………. ……………………………..
…………………………………. ……………………………..
…………………………………. ……………………………..
…………………………………………………………………………….
4. Arată câte litere și câte sunete are fiecare dintre cuvintele: (6p)
- cerul : .........................................
- giuvaeruri: .......................................
- cea: ..........................................
5. Precizează sinonimele cuvintelor: (6p)
- nespus: .....................................
- răsfăța: .....................................
- piscurile: ......................................
6. Precizează antonimele cuvintelor: (6p)
-treze : ............................................
-înainte: .............................................
-sfârșeau:......................................
7. Precizează care este valoarea verbelor a vrea și a fi în următoarele enunțuri (valoare predicativă
sau valoare auxiliară): (4p)
Cartea va apărea luna viitoare. ..........................................
Noi vrem niște jucării noi. ..........................................
Când vei ajunge tu, eu voi fi terminat deja compunerea. ..........................................
Elevii sunt în clasă imediat ce se sună de intrare. ..........................................

8. Precizează modul următoarelor verbe: (6p)


- avea : .......................................................
- formând: ....................................................
- luase:......................................................
9. Transcrie, din text, câte două verbe conjugate la timpurile: (4p)
iubea .................................................................
dăduse ................................................................
10. Formulează două idei principale corespunzătoare primelor două paragrafe ale textului. (4p)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
11. Precizează una dintre trăsăturile lunii, sugerate în cel de-al doilea paragraf. (4p)
........................................................................................................................................................

S. II.( 34p.) Alcătuiește o compunere narativă, de 150-200 de cuvinte, în care să povestești o


întâmplare petrecută în imp ce Astra se afla în vizită pe Pământ . În compunerea ta, trebuie:
- Să respecți succesiunea logică a întâmplărilor;
- Să folosești două expresii frumoase, pe care le vei sublinia;
- Să respecți structura specifică unei compuneri (introducere, cuprins, încheiere);
- Să prezinți întâmplarea sub forma unei narațiuni ficționale;
- Să dai un titlu sugestiv compunerii.
( CONŢINUT: 5x4p. =20p.; REDACTARE: 14p.: unitatea compoziţiei-3p., coerenţa
textului-2p., registrul de comunicare, stil şi vocabular adecvate conşinutului- 2p.,
ortografia- 3p., punctuaţia – 2p., aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitate,
încadrarea în limita de spaţiu acordat – 2p.).

......................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

NOTĂ! Se acordă 10 puncte din oficiu. MULT SUCCES! 😊

S-ar putea să vă placă și