Sunteți pe pagina 1din 2

TEST

Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor:


Zbură așa o zi întreagă și la vreme de seară ajunse în cetate. „Unde să trag
oare?“ se întrebă el. „Sper că orașul a făcut ceva pregătiri.“ Ochii îi căzură pe
statuia de pe columna înaltă.
— Am găsit! strigă el bucuros. E un loc minunat, în plin aer proaspăt!
Și se lăsă de sus, chiar la picioarele Prințului Fericit. [...]
Dar când să-și deschidă aripile, pică al treilea strop...
Rândunelul privi atunci în sus și văzu... vai, ce-i fu dat să vadă?! Ochii
prințului fericit înotau în lacrimi, și lacrimile lunecau șiroaie pe obrajii lui de
aur. În lumina albă a lunii, chipul lui era atât de frumos, încât rândunelul se simți
înduioșat.
— Cine ești tu? îl întrebă el.
— Sunt Prințul Fericit.
— Atunci de ce plângi? adăugă nedumerit. M-ai udat leoarcă.
(Oscar Wild – Prinţul Fericit)
1. Precizează ce fel de propoziţii sunt următoarele după scopul comunicării:
- Am găsit! ………………………………………………………………………………
- Cine ești tu?......................................................................................................
- Sunt Prințul Fericit. ………………………………………………………………….
2. Pune semnele de punctuaţie care lipsesc din următorul text:
De ce nu poți să fii și tu ca Prințul Fericit îl întrebă o mamă grijulie pe
băiețelul ei care plângea după luna din cer Prințului Fericit nu-i trece niciodată prin
minte să plângă pentru fitece
Bine că mai e și-un fericit pe lumea asta mormăi un biet dezamăgit, cu ochii
pironiți pe minunata statuie
3. Transformă următoarele propoziţii afirmative în propoziţii negative:
- Sper că orașul a făcut ceva pregătiri.…………………………………………..
- Rândunelul privi atunci în sus …………………………..…………………………….
4. Extrage din text:
- o propoziţie dezvoltată: ………………………………………………………..
- o propoziţie simplă: ………………………………………………………….
5. Găseşte sinonime pentru următoarele cuvinte din text:
ajunse ……………………………….. pregătiri……………………………………..
strigă………………………………… bucuros ………………………………………
proaspăt …………………………….. strop ………………………………………….
privi …………………………………. chipul ……………………………………….
înduioșat …………………………….. nedumerit …………………………………
6. Găseşte antonime pentru următoarele cuvinte din text:
frumos ……………………………….. albă …………………………………………..
lumina ……………………………….. plângi ………………………………………..
sus …………………………………….. să deschidă…………………………………..
pică ……………………………………. plin ………………………………………….
înaltă ………………………………….. căzură ………………………………………
7. Scrie zece cuvinte din câmpul lexical al păsărilor:
8. Desparte în silabe cuvintele, apoi scrie sub fiecare literă ce fel de sunet
reprezintă. Foloseşte prescurtările: V pentru vocală, C pentru consoană şi S pentru
semivocală:
rândunelului …………………………… prințului ……………………………………
………………………………………………………………………………………..
înotau …………………………………… lacrimile …………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
lunecau …………………………………. șiroaie ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
aur ………………………………………. statuia ……………………………………….
……………………………………………………………………………………….
proaspăt ……………………………….. adăugă ………………………………………
……………………………………………………………………………………….
9. Extrage din cuvintele de la exerciţiul 7 grupurile vocalice întâlnite şi
denumeşte-le: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
10. Desparte în silabe cuvintele următoare, apoi precizează câte litere şi câte
sunete conţin: cetate
…………………………………………………………………………………..
el ………………………………………………………………………………………………….
chiar ……………………………………………………………………………………………..
picioarele ……………………………………………………………………………………….
deschidă ………………………………………………………………………………………...
fericit ……………………………………………………………………………………………
plângea ………………………………………………………………………………………….
dezamăgit ………………………………………………………………………………………
auxiliar ………………………………………………………………………………………….
exprimare………………………………………………………………………………………..

S-ar putea să vă placă și