Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele data:

Test de evaluare
Citeşte cu atenţie textul următor:
“Așa încăpui eu pe mâna Domnului Vucea.
Mulți ani l-am visat. Chiar acum îl văz înaintea ochilor.
Scund, grăsuliu, cu părul mărunt și încărunțit, cu barba ascuțită, potrivită din foarfecă, mai mult albă,
și albă ca zăpada în vârful ei netezit; niște ochi verzui, mici și repezi; o față gălbuie, foarte curată și fără
pic de sânge. Iarna se cocoloșea într-o bundă ̽ cu blană lățoasă, vara însă îți rămâneau ochii la el de
frumos ce era îmbrăcat: haină albăstrie, pantaloni negri, jiletcă ̽ de dril ̽ ̽năutiu, călcată și lustruită, un lanț
de aur, gros ca pe deget.
Și ce curat! Își ștergea ghetele cu batista, dădea necontenit bobârnace gunoaielor de pe haine, și dupe
bobârnac sufla de trei ori, scurt și repede, și dupe ce sufla făcea din gâtlej: "hea, hea".
Dar când mergea, Domnul Vucea nu era de fel ca ceilalți oameni. Ne uitam la el de departe. Pășea
iute, mărunt, ușor, ca un șoarice, și scuipa în urmă când trecea pe lângă murdării; dacă era noroi, călca din
peatră în peatră, tot în creștetul pietrelor, scuturând picioarele ca o pisică.
De obicei, Domnul Vucea, când intra în clasă, noi fiind toți cu ochii pironiți în carte, începea să cerceteze
notele. Pe "binișor" îi trăgea de urechi, lui "rău" îi trăgea la palmă cu linia lată, cu nuiaua sau chiar cu linia în
patru muchi când era foarte supărat”.
̽ bundă- haină lungă şi largă de postav, îmblănită, purtată de bărbaţi
̽ jiltecă- obiect de îmbrăcăminte scurt, pănă la talie, fără mâneci şi fără guler; vestă.
̽ dril- pânză deasă şi groasă din bumbac sau din cânepă, de confecţionat corturi, draperii, îmbrăcăminte.
̽ năutiu- de culoare seminţelor de năut; gălbui.
(Barbu Ștefănescu-Delavrancea, Domnul Vucea)
Partea I 20 de puncte
1. Completează spaţiile libere cu informaţii selectate din text: 6 puncte
Vârsta înaintată a dascălului reiese din secvenţa......................................................................................................
Domnul Vucea poate fi considerat un dascăl sever fiindcă.....................................................................................
2. Transcrie , din text, două figuri de stil diferite şi precizează felul acestora. 6 puncte
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3. Ilustrează două trăsături ale textului descriptiv literar , valorficând fragmentul din chenar. 8 puncte
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Partea a II-a 40 de puncte
1. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos şi încercuieşte litera A, dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată , şi
litera F, dacă este falsă. 6 puncte
a. A- F În seria el, l-, îşi, îi există numai pronume personale, forme pentru persoana a III-a;
b. A- F Adjectivul din secvența când era foarte supărat stă în cazul nominativ .

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 4 puncte


În secvenţa Scund, grăsuliu, cu părul mărunt și încărunțit, cu barba ascuțită există:
a. Două adjective propriu-zise şi trei adjective participiale;
b. Trei adjective propriu-zise şi două adjectiv participiale;
c. Un adjectiv participial şi patru adjective propriu-zise;

3. Scrie pe spaţiul din dreptul fiecărui pronume litera corespunzătoare: 10 puncte


....... îl ( văz) A. Personal, persoana a III-a, caz Dativ
....... (în vârful ) ei B: reflexiv, persoana a III-a, caz Acuzativ
...... se (cocoloşea) C. Persoanal, persoana I, caz Nominativ
...... îi (trăgea la palmă) D. personal, persoana a III-a, caz Acuzativ
…..( încăpui )eu E. personal, persoana a III-a, caz Genitiv
......ne (uitam) F. refelxiv, persoana I, neaccentuat, caz Acuzativ
Numele şi prenumele data:
4. Alcătuieşte un enunţ în care adjectivul „ascuţită” să se afle la gardul de comparaţie superlativ relativ de
superioritate. 4 puncte
...............................................................................................................................................................
5. Transcrie din fragmentul dat două adjective aflate la grade de comparaţie diferite, precizând felul acestora. 6
puncte
.................................................................................. ................................................................................
6. Identifică ,în ultimul alineat, un pronume personal, formă accentuată (clitică), şi un pronume personal, formă
neaccentuată ( nonclitică). 4 puncte
............................................................................... ...............................................................................
7. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul scris îngroşat să aibă altă valoare morfologică decât în textul dat.
Precizează această valoare. 6 puncte
.....................................................................................................................................................................
Partea a III-a 16 puncte
Redactează o compunere de 100-150 de cuvinte în care, pornind de la începutul dat, să descrii un tablou de
natură, real sau imaginar, ce surpinde o pădure.
În compunere, trebuie :
a) să respecţi convenţiile specifice unei descrieri;
b) să utilizezi un limbaj expresiv prin crearea unor imagini artistice sugestive;
c)să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate;
d) să respecţi limita minimă de spaţiu indicată.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 2 puncte; coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare,
stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte; respectarea normelor de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuaţie – 3 puncte;
aşezarea corectă a textului în pagină – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

Ori de câte ori ajung cu familia la munte , prima chemare irezistibilă, pe care o simt este cea a pădurii.
După ce îmi azvârl bagajele în cameră, pornesc împreună cu fiul cabanierului şi cu Lupu, un bătrân ciobânesc,
spre labirintul ei misterios.