Sunteți pe pagina 1din 2

Substantivul.

Funcţii sintactice

Fişă de lucru

Scrie in spatiul punctat litera corespunzătoare:

1.......Radu învaţă.
2.......El este Radu.
3.......El, fiul doamnei Popescu, a venit.

4.......Cartea studentului este pe bancă.


5......Cartea este a studentului.
6.......Cartea studentului, a lui Popescu, este aici.
7........Cartea din faţa lui Radu e aici.
8.......S-a repezit asupra lui Radu
9.......A găsit asupra studentului o fiţuică.
10......A venit înaintea profesorului.

11........Dau o carte studentului


14......O victorie mulţumită lui Radu este de aşteptat.
15.......Vremea a fost conform previziunilor.
16.......A acţionat contrar planului.

17.......Am mâncat prăjituri.


18.......Şi-a adus aminte de Radu.
19.......Veneau şi studenţi la grămadă.
20.......Mânerul este de metal.
22.......Mânerul de metal e mai rezistent.
23......Dorm în pat.
24.....Va veni la Crăciun.

25........-Radule, vino!
26.......- Vasile, prietene, vino!
27......- Ce faci, bade Ioane?
Substantivul. Funcţii sintactice

Radu învaţă. Subiect


El este Radu. Nume predicativ
El, fiul doamnei Popescu, a venit. Atribut apoziţional

Cartea studentului este pe bancă. A subst genit


Cartea este a studentului. Nume predicativ,G
Cartea studentului, a lui Popescu, este aici. A subst apoziţional
Cartea din faţa lui Radu e aici. Atribut substantival prepoziţional , G
S-a repezit asupra lui Radu Complement indirect G
A găsit asupra studentului o fiţuică. Complement circ de loc,G
A venit înaintea profesorului. Complement circ de, G

Dau o carte studentului Complement indirect,D


El îi este văr cumnatului meu. Atribut subst datival
Îi dau studentului, lui Popescu, o carte Atribut subst apoz , D
O victorie mulţumită lui Radu este de aşteptat. Atribut subst prepoz
Vremea a fost conform previziunilor. Nume predicativ, D
A acţionat contrar planului. Complement c de mod

Am mâncat prăjituri. Complement direct Ac


Şi-a adus aminte de Radu. Complement indirect Ac
Veneau şi studenţi la grămadă. Complement c de mod Ac
Mânerul este de metal. Nume predicativ Ac
Pe el, pe studentul Popescu, îl caut. Atribut subst apoz, Ac
Mânerul de metal e mai rezistent. Atribut subst prep Ac
Dorm în pat. Complement c de loc Ac
Va veni la Crăciun. Complement c de timp ,aC

-Radule, vino! V, f f s
- Vasile, prietene, vino! V, f f s
- Ce faci, bade Ioane? V,f fs