Sunteți pe pagina 1din 2

OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a VII-a
ETAPA LOCALĂ

Subiectul I – Lectura 50 de puncte


Citeşte cu atenţie textele de mai jos:
A. B.
„Deodată am auzit ploaia venind. Ploaia este universal considerată drept simbolul
De sus, când vopseam balustrada, am influențelor cerești ce se exercită asupra pământului. Ea
auzit-o! este, în mod eveident, elementul fecundator de pe urma
Blocuri de tăcere azvârlea înainte-i, acțiunii căruia pământul devine fertil. […]
Pe acoperişe. Dacă simbolismul ploii este în general foarte apropiat
de acela al picăturilor de rouă, să constatăm că, în China,
Deodată am auzit ploaia venind ele se opun uneori: aici, ploaia exercită o influență de tip
ca o turmă de gazele în goană, yin, iar roua, de tip yang. Cu toate acestea, ele sunt
pe acoperişe. amândouă de origine lunară. Cânf efectele lor se îmbină,
Înaintea ei alerga tăcerea aceasta este un semn al armoniei lunii. […]
Cu torţe de praf. La azteci, Tlaloc, zeul ploii, este și zeul trăsnetului și
al fulgerului, ploaie de foc.
Deodată am auzit ploaia venind. La incașii din Peru, ploaia este aruncată pe pământ de
De aceea mi-am smuls cămaşa, către zeul tunetului, Iliapa, care o scoate din Calea
Arătându-mi bulgării lucitori ai umerilor Laptelui, adică din marele fluviu al cerului.
Spre marele oraş, strigându-i: (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de
simboluri, vol. III)
Iute, bătrâne,
să ne prindă şi pe noi
o trâmbă de răcoare – şi-apoi,
mai departe!”

(Nichita Stănescu, Deodată am auzit


ploaia venind...)

a) Înțelegerea textului ficțional/ nonficțional - 12 puncte


1. Selectează, din primul text, două figuri de stil distincte. 6 puncte
2. prezintă, cu exemple din al doilea text, două trăsături ale textului nonliterar. 6 puncte

b) Scrierea despre textul ficțional/ nonficțional – 30 de puncte


Într-o compunere de minim 250 de cuvinte prezintă particularitățile unei creații lirice, așa cum reies din
primul text.
Pentru obținerea punctajului maxim, vei avea în vedere următoarelerepere:
- precizarea a patru particularități ale creației lirice;
- prezentarea, cu exemple din text, a două particularități ale creației lirice
- respectarea unui conținut adecvat cerinței formulate;
- încadrarea în numărul minim de cuvinte.
REDACTARE: pentru redactarea răspunsului la punctul b. vei primi 8 puncte repartizate astfel:
unitatea compoziției – 1 punct; registrul de comunicare, stilul și vocabularul – 2 puncte; coerența textului – 1
punct; ortografia – 2 puncte (1-1 greșeli – 2 p; 2-3 greșeli – 1p; peste 3 greșeli – 0 p); punctuația – 1 punct (0-
2 greșeli – 1p; peste 3 greșeli – 0 p.); așezarea în pagință, lizibilitatea – 1 punct.

SUBIECTUL AL II-LEA – Practica rațională și funcțională a limbii (exprimarea în scris a opiniei


personale despre o idee, temă, obiect, personaj etc.) 10 puncte

Redactează un text de 150 – 250 de cuvinte în care să-ți exprimi opinia despre modul cum ne putem
bucura de natura înconjurătoare (valorificând experiența ta de viață/ de lectură).
În elaborarea textului argumentativ, trebuie:
 Să respecți structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri
2 puncte
 Să ai conținut adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei, a propriei opinii față de
problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 6 puncte
 Să aplici normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie și de
punctuație) 1 puncte
 Să respecți precizarea privind numărul de cuvinte 1 punct

SUBIECTUL AL III-LEA – Elemente de construcție a comunicării 50 puncte

1. Din prima strofă a textului A transcrie cuvintele care conțin grupuri de sunte.
2. Arată cum s-au format cuvintele: amândouă și lunară.
3. Rescrie corect enunțul: Prefera mai bine să fii investit un nou director la firma care o construi-se de la
zero.
4. Scrie un antonim pentru cuvântul subliniat: Deodată am auzit ploaia venind
5. Scrie 2 cuvinte din familia lexicală a cuvântului ploaie.
6. Scrie 2 enunțuri în care cuvântul iute să aibă valori morfologice diferite.
7. Identifică predicatele și precizează felul lor: La azteci, Tlaloc, zeul ploii, este și zeul trăsnetului și al
fulgerului, ploaie de foc. La incașii din Peru, ploaia este aruncată pe pământ de către zeul tunetului,
Iliapa.
8. Identifică verbele din primele 4 versuri ale textului A
9. Pune la diateza pasivă verbul din următorul enunț: De aceea mi-am smuls cămaşa
10. Precizează rolul primelor două virgule din ultima strofă a textului A.