Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU- GENUL DRAMATIC

Text –suport:.................................

I.Citiţi informaţiile de mai jos şi, cu ajutorul acestora, realizaţi compunerea de argumentare a
apartenenţei operei –suport la genul dramatic (pe verso)

! AMINTIŢI-VĂ: Genul dramatic este genul literar care cuprinde opere literare, în versuri sau în
proză, create pentru a fi reprezentate pe scenă.

TRĂSĂTURILE GENULUI DRAMATIC:

- textul este divizat în acte şi scene (care sunt delimitate prin plecarea sau prin intrarea unor personaje)
- prezenţa indicatiilor scenice (prin care autorul dă sugestii privind jocul actorilor şi aranjarea decorului),
marcate între paranteze
-acţiunea evoluează prin intermediul replicilor personajelor
-modul de expunere specific este dialogul (prin care personajele comunica idei, sentimente, concepţii) care
poate alterna cu monologul dramatic, iar naraţiunea şi descrierea au un rol secundar
-personajele sunt prezentate la început cu detalii privind identitatea lor
-acţiunea se dezvoltă în jurul unui conflict dramatic (conflict exterior, dar şi unul interior)
-evenimentele se desfăşoară într-un cadru spaţio- temporal (limitat). Creaţia dramatică impune anumite limite în
ceea ce priveşte amploarea în timp şi în spaţiu a acţiunii prezentate.

REPERE PENTRU REDACTAREA COMPUNERII

Argumentarea apartenenţei fragmentului din opera x de y la genul dramatic

Genul dramatic este genul literar care cuprinde opere literare, în versuri sau în proză, create pentru a fi
reprezentate pe scenă.
Fragmentul din opera x de y aparţine genului dramatic pentru că are toate trăsăturile acestui gen literar:
structurarea specifică în acte şi scene, prezenţa indicaţiilor scenice, acţiunea evoluează prin intermediul replicilor
personajelor, dialogul fiind modul de expunere dominant.
În primul rând, ca în orice piesă de teatru, textul este alcătuit din acte şi scene (care sunt delimitate prin
plecarea sau prin intrarea unor personaje). Astfel, fragmentul selectat aparţine actului ........ şi
scenei................Autorul îşi exprimă în mod indirect ideile şi sentimentele prin intermediul actiunii, ce evoluează
gradat, prin intermediul replicilor personajelor. Personajele prezente în acest fragment sunt:..............................
În al doilea rând, fragmentul selectat conţine indicaţii scenice prin care autorul dă sugestii privind jocul
actorilor şi aranjarea decorului, de obicei marcate între paranteze (ex.:....................................)
În al treilea rând, modul de expunere principal este dialogul, care se poate împleti cu monologul, cu
descrierea sau cu naraţiunea (în plan secundar). .......(se selectează din fragment fragmente adecvate .......)
În concluzie, prin trăsăturile prezentate şi argumentate anterior, fragmentul din opera x de y aparţine
genului dramatic.