Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare

Citeşte cu atenţie textul:

S-a înserat. Uşor se-nalţă fumul


De prin ogeaguri către bolta vastă,
Domol coboară turma de pe coastă,
Umplând cu larma de talange drumul.

Blând, florile, în liniştea lor castă,


Îşi dăruiesc văzduhului parfumul,
Şi noaptea-şi cerne peste toate scrumul...
Ici-colo numai licăre-o fereastă...

Un clopot plânge-o clipă, şi-apoi tace...


Luceafărul în alba-i strălucire
Răsare sus... Şi-atâta sfântă pace
Domneşte-acuma peste-ntreaga fire...
*ogeaguri- coșurile caselor, hornuri
(Înserare de Şt.O.Iosif)
1. Transcrie , din text, trei imagini artistice diferite şi precizează felul acestora. 9p
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2. Identifică , în versurile date : 9p
Un epitet..................................................................................................................
O personificare.........................................................................................................
O metaforă................................................................................................................
3. Explică, în 30-50 de cuvinte seminifcaţia structurii Şi noaptea-şi cerne peste toate scrumul... 6p
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................
4. Analizează primul adjectiv din strofa a treia. 6p
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
5. Identifică, în text, un adjectiv care nu poate avea grad de comparaţie. .................................... 4p
6. Trece adjectivul uşor la toate gradele de comparaţie ale superlativului .(Numeşte-le!) 6p
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
7. Subliniază locuţiunea adjectivală din enunţul următor şi scrie în paranteză f.s a acesteia şi un sinonim:7p
Olimpia , şi tu, Otilia, să fiţi cu ochii în patru să nu ia cineva vreo hartie..(fs........................sinonim......................)
8. Alcătuieşte un enunţ în care să introduci : 8p
o locuţiune adjectivală cu f.s de nume predicativ
.....................................................................................................................................................................................
Un adjectiv participial în cazul dativ cu f.s. de atribut adjectival
....................................................................................................................................................................................
9. Scrie o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi că textul dat este o descriere
artistică.În compunerea ta vei avea în vedere : să precizezi două trăsături ale descrieii, să susţii cu
exemple din text argumentele date şi să te incadrezi în limita de cuvinte.