Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA : Şcoala cu clasele I-VIII Bâsca-Chiojdului


PROFESOR: CIUCĂ CRISTINA
DISCIPLINA : Limba şi literatura română
CLASA : a VIII-a
SUBIECTUL LECŢIEI : Genul dramatic. Comedia
TEXT SUPORT : “O scrisoare pierdută” I.L. Caragiale
TIPUL LECŢIEI : Receptare a unui text dramatic

DEMERSUL DIDACTIC
I. MOTIVAŢIA:
a. Este o lecţie care contribuie la consolidarea unor atitudini şi deprinderi
privind combaterea corupţiei, demagogiei, inculturii,;
b. Elevii aprofundează subiectul operei, modurile de expunere, modalităţi
de caracterizare a personajelor, trăsăturile comediei.
c. Lecţia dezvoltă gândirea critică dând posibilitatea elevilor să interpreteze
din diferite unghiuri comportamentul personajelor, să demonstreze
apartenenţa textului la specia literară comedia.

II. OBIECTIVELE OPERAŢIONALE

Pe parcursul activităţii, elevii vor fi capabili:


1. Să stabilească momentele subiectului;
2. Să realizeze caracterizarea personajelor;
3. Să identifice trăsăturile comediei în text;
4. Să interpreteze personajele operei.

III. CONŢINUTURI:
1. Subiectul comediei, momentele subiectului, moduri de expunere;
2. Personajele: clasificare, caracterizare, tipologia personajelor;
3. Trăsăturile speciei literare comedie şi ale genului dramatic;

O1 O2 O3 O4
C1 *
C2 * *
C3 *
IV. CONDIŢII PREALABILE:
a. Clasă de nivel bun;
b. Elevii au formate priceperi, deprinderi şi capacitatea de a comenta un
text literar;
c. Elevii au deprinderi de a lucra pe grupe (gândiţi- lucraţi în perechi-
comunicaţi), de a folosi metodele : stabilirea succesiunii evenimentelor,
cubul, horoscopul, teoria inteligenţelor multiple; proiectul, colajul

V. EVALUAREA: elevii vor completa fişele de lucru care vor urmări implicarea
elevilor şi modul de aplicare a cunoştinţelor.

VI. RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI:


a. Timp de lucru 50 minute;
b. Resurse materiale: fişe de activitate, manual, caiete, cubul, proiecte,
colaje, volumul Teatru de I.L.Caragiale, CD.
c. Capacităţi normale de învăţare a elevilor.

VII. METODE ŞI PROCEDEE: metoda pǎlǎriilor gânditoare, conversaţia, jocul


didactic, exerciţiul, activitate în perechi, explicaţia, problematizarea, metoda
R.A.I., învǎţarea prin cooperare, exemplul, brainstorming-ul.

VIII. BIBLIOGRAFIE: Limba şi literature română, manual pentru clasa a VIII-a,


Humanitas, Teatru – I.L.Caragiale ; www.didactic.ro/ literatura română/diverse
IX. SCENARIUL DIDACTIC:
a) Evocarea
Moment organizatoric
1. Captarea atenţiei:
Capodopera dramaturgiei lui Caragiale este O scrisoare pierdută şi îşi
păstrează o regretabilă actualitate. Ar fi minunat să nu-l mai înţelegem pe Caragiale,
pentru că ar însemna că Farfuridi, Caţavencu, Tipătescu, Dandanache nu mai există.
Caragiale critică în această comedie farsa alegerilor din trecut. Conţinutul piesei este
Insă mult mai bogat vizând moravurile politice şi ale vieţii de familie din epoca
respectivă.

b) Realizarea sensului:
2. Anunţarea subiectului lectiei şi a obiectivelor: Profesorul srie titlul lecţiei pe tablă
şi formulează obiectivele pe înţelesul elevilor.

3. Actualizarea cunoştinţelor dobândite prin completarea unui ciorchine cu trăsăturile


comediei

c) Reflecţia asupra textului :


4. Se distribuie la nivelul grupelor, fişe de lucru, după metoda pǎlǎriilor gânditoare
Fişele conţin sarcini de lucru corespunzǎtoare diferitelor tipuri de gândire:
obiectivǎ, pozitivǎ, negativǎ, etc. Profesorul monitorizează permanent activitatea
fiecărei grupe de elevi, îi îndrumă pentru a se asigura că s-au transmis corect
informaţiile. Cere unui elev din fiecare grupa să citească planul rezultat din
activitatea pe grupe. Completează, îndrumă şi corectează, la nevoie, răspunsurile
elevilor.

5. Concluzii şi aprecieri : profesorul formulează concluziile referitoare la


desfăşurarea lecţiei şi face aprecieri despre modul în care elevii au participat la lecţie.

6. Tema pentru acasa : Elevii primesc urmǎtoarea sarcinǎ de lucru:


Scrie pe o pagină distinctă o scrisoare, de 7-8 rânduri, adresată unuia dintre
personajele principale ale comediei, prin care să-l sfătuieşti cum să iasă din
situatia critică in care s-a aflat la un moment dat
Cu pălăria albă pe cap se face o
analiză obiectivă a situaţiilor!

Gândire obiectivă care se bazează pe informaţii.

Prezintă lucrurile aşa cum sunt fără nici o părere,


interpretare critică sau emoţie.

1. Prezentaţi date despre viaţa şi opera lui I.L. Caragiale

2. Prezintǎ, pe scurt, subiectul operei „O scrisoate pierdutǎ”

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !

Comunicaţi!
Când gândim cu pălăria albastră
încercăm să oferim o privire de
ansamblu asupra faptelor!

Definirea, extragerea clară a problemei, concluziei.

1. Care crezi cǎ a fost intenţia autorului când a scris aceastǎ operǎ? De ce


opera „O scrisoate pierdutǎ” este o comedie?
2. Prezintă atitudinea celor trei personaje (Zoe, Tipătescu şi Trahanache) în
faţa obiectului de şantaj „scrisoarea” deţinut de Caţavencu.

Gândiţi !
Lucraţi în perechi !

Comunicaţi!
Cu pălăria verde pe cap nu există
limite în calea gândurilor!

Gândire creativă care se bazează


pe generarea de idei noi.

1. Imagineazǎ-ţi alt mod în care ar fi putut evolua intâmplările.

2. Ilustrati prin exemple cum se realizează fiecare tip de comic:


- de situaţie
- de limbaj
- de caracter
- de nume
Gândiţi !
Lucraţi în perechi !

Comunicaţi!
Cu pălăria galbenă pe cap gândim
pozitiv şi vedem numai avantajele
situaţiei!

Gândire pozitivă, se bazează pe o gândire pozitivă a


evenimentelor, evidenţiere
avantajelor, oportunităţilor
şi a posibilităţilor
de concretizare a ideilor.

1. Încercaţi sa comentati comportamentul personajelor principale.


Transformaţi-le în personaje cu altfel de comportament.
2. De ce crezi cǎ autorul a creat astfel de personaje?

Gândiţi !
                                Lucraţi în perechi !
                                                   
                                                                                    
Comunicaţi!

Cu pălăria neagră pe cap se face o


evaluare critică a faptelor!

Gândire negativă, se bazează pe evidenţierea greşelilor,


a punctelor slabe şi a riscurilor

E o pălărie pesimistă

1. Identificati defectele majore ale personajelor principale.

2. Ce nu ar fi trebuit sa faca personajele ? De ce?

Gândiţi !
                                Lucraţi în perechi !
                                                   
                                                                                   
Comunicaţi!
Când gândim cu pălăria roşie, nu
trebuie să dăm nicio justificare!

Gândire afectivă care se bazează pe emoţii, sentimente,


intuiţie

1. Imaginaţi-vă că sunteţi avocatul Zoe Trahanache. Construiţi o pledoarie in


care să demonstraţi nevinovăţia ei.

2. Ce v-a plǎcut cel mai mult din aceastǎ operǎ ? De ce ?

Gândiţi !
                                Lucraţi în perechi !
                                                   
                                                                                    
Comunicaţi!