Sunteți pe pagina 1din 3

VALORI ÎN TEXTUL LITERAR

- lecție pentru C.D.Ș. -

Prof. Bătărigă Elena Brînduşa


Şcoala Gimnazială „Maica Domnului” Roşiori
Jud. Ialomiţa

1
Subiectul lecției: Valori în textul literar: „Vizită...”, de I. L. Caragiale
Clasa: a VI-a

Preliminarii
Valorile pe care le promovează acest text sunt în strânsă corelaţie cu
tipologia personajelor create de Caragiale.
Pași:
1. Pentru a-i face pe elevi să remarce aceste valori, am încerca să-i aduc,
cu ceva vreme înainte de a ajunge la text, într-o situaţie reală de viaţă:
am făcut o vizită, sub un pretext adecvat, la un coleg care este bolnav
(variantă: la aniversarea unuia dintre ei). Când am ajuns la text, s-a
realizat o rememorare a momentului şi o discuţie asupra
comportamentului lor ca musafiri, apoi al colegului lor în calitate de
gazdă, relevând valorile fiecăruia şi ajutându-i să le recunoască.
2. S-a citit textul suport.
3. După contactul cu textul, a urmat o prezentare a comportamentului
celor trei personaje ― musafirul, doamna Popescu şi Ionel Popescu ―
şi apoi o comparare a atitudinii acestora cu atitudinea lor. În acest
moment, elevii au identificat valorile fiecărui personaj şi s-a realizat o
dezbatere despre suprapunerea planului axiologic al personajelor cu
cel al societăţii din acea vreme. În acest scop, elevii au exersat scrierea
unui fragment din jurnalul doamnei Popescu, o compunere a lui
Ionel despre o zi „deosebită” și un posibil dialog dintre jupâneasă şi o
bonă din vecini.
4. După citirea textului literar, elevii au fost îndemnați să facă observații
asupra personajului-narator.
Sinteza răspunsurilor (am adaptat formularea):
 Este un ins obişnuit.
 Valorile sale sunt, în principal, sociale: politeţea,
eticheta, formalităţile „de rigoare” (valori preexistente în
societatea vremii).
 Pentru acest personaj, convenţiile sociale sunt cele care
prilejuiesc evenimentele precum vizitele, petrecerile,
teatrul, astfel încât el observă că doamna Popescu „nu
prea se vede la plimbare...”.
Doamna Popescu – atitudine și valori
 Universul axiologic al acestui personaj este circumscris
statutului matern.
 Iubirea pentru copil se manifestă, însă în coordonate
lipsite de reguli clare.
 Preocuparea, doar declarată, pentru creșterea băiatului
nu are ca efect o educație echilibrată, corectă a fiului său.

2
 Unica valoare a acestui personaj este mândria de a fi
mama unui copil care se comportă asemenea adulţilor,
chiar dacă acest comportament include vicii care pun în
pericol sănătatea copilului.
Ionel Popescu
 Este lipsit de educație; nu știe să respecte adulții.
 Nu ascultă sfaturile sau îndemnurile adulților.
 Este capabil să acționeze iresponsabil, să se răzbune
pentru că a fost certat („surpriza” din galoși).
 Singura sa valoare este imitarea adulţilor, care este
alimentată de inconştienţa mamei.

Pentru a problematiza manifestarea valorilor personajelor, dar şi


pe cele ale elevilor, le-am solicitat să imagineze variante ale textului în funcţie
de anumite variabile propuse chiar de ei. De pildă, ce s-ar fi întâmplat dacă
musafirul nu ţinea atât de mult la convenţiile sociale şi îşi pierdea cumpătul în
momentul opăririi cu cafeaua; cum ar fi reacţionat Ionel dacă mama era mai
fermă etc. Pentru a anima atmosfera de lucru şi pentru că elevii învaţă mai bine
făcând, le-am propus să realizeze un joc de rol pentru situaţiile pe care le-au
imaginat.
Concluzie: Din feed-back-ul obținut de la elevi, am înțeles că acest tip de
activităţi îi încurajează să participe cu plăcere la oră şi îi ajută să identifice şi să
ierarhizeze valorile personale.