Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare pronume

I. Precizaţi felul, cazul şi funcţia sintactică pentru pronumele sau adjectivele pronominale din
următoarele enunţuri:
a) Nu voi spune niciunui adversar adevăratul secret al victoriei.
...................................................................................................................................................................
b) Cui o sa mai citeşti poveşti?
..................................................................................................................................................................
c) Vom citi alte cărţi la şcoală.
...................................................................................................................................................................
d) Ar fi vrut să afle seara în care avea loc petrecerea.
...................................................................................................................................................................
e) Penarul acestuia a fost cumpărat la reducere.
...................................................................................................................................................................
f) Darul de la ai mei era o adevărată bucurie.
...................................................................................................................................................................
g) Telefonul este pentru dumneavoastră.
..................................................................................................................................................................
h) Tot răul făcut a fost deja uitat.
...................................................................................................................................................................
i) În curând vei fi contactat de cineva.
...................................................................................................................................................................
II. Alcătuiţi enunţuri în care să existe:
a) Un atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal posesiv în cazul acuzativ.
..................................................................................................................................................................
b) Un complement direct exprimat prin pronume negativ.
...................................................................................................................................................................
III. Alegeţi răspunsul corect:
1. În enunţurile: „Băiatul acesta învaţă.” / „Colegul acestuia învaţă” / „Îi dau colegului acestuia
o carte” cuvintele subliniate sunt:
a) pronume demonstrative;
b) pronume demonstrativ în al doilea enunţ; adjective pronominale demonstrative în celelalte
două;
c) adjective pronominale demonstrative.

2. În exemplele: „Ai săi sunt medici.” / „Ai lui sunt ingineri.” / „Ai lor vor pleca în străinătate”
pronumele sunt:
a) posesive în toate exemplele;
b) posesiv în primul exemplu; personale în următoarele două;
c) posesive în primele două exemple; personal în ultimul.

3. Cuvântul „mei” din enunţul „ Băieţii aceia sunt prietenii mei „ , este in cazul :
a. genitiv
b. nominativ
c. acuzativ
d.
IV. Completaţi spaţiile punctate cu adjective pronominale de înărire potrivite: 0,6 p
a) Băieţii ......................au sunat să anunţe întâmplarea.
b) Fetelor .............le-am dat rezulatul.
V. Completaţi spaţiile punctate cu pronumele relative potrivite: 0,6 p
a) Caietul ...................................coperte sunt rupte fost aruncat la gunoi.
b) Cerceii............................valoare este inestimabila au fost expuşi la muzeu.