Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 1

1. Completează proverbul cu termenul care lipseşte:


Când pisica nu-i _ _ _ _ _ ,
Şoarecii joacă pe masă.

2. Completează proverbul cu termenul care lipseşte:


Cine se scoală de dimineaţă _ _ _ _ _ _ _ ajunge.

3. Completează proverbul cu termenul care lipseşte, astfel încât să obţii o rimă:


Drac mort şi raţă înecată
Nu a văzut nimeni _ _ _ _ _ _ _ _ .

4. Completează proverbul cu termenul care lipseşte:


Ziua bună se cunoaşte de _ _ _ _ _ _ _ _ _.

5. Completează proverbul cu termenul care lipseşte:


Mâţa blândă zgârie _ _ _ .

6. Completează proverbul cu termenul care lipseşte:


Cine râde la urmă râde mai _ _ _ _ .

A C A S Ă

D E P A R T E

V R E O D A T Ă

D I M I N E A Ţ Ă

R Ă U

B I N E
Anexa 2

Grupa 1 Transcrie din lista de mai jos advebele simple:


apoi, azi, bine, undeva, niciodată, altfel, puțin, uşor, întotdeuna, cumva, acolo, sus, astă-vară,
departe, atunci, rareori, aici, acum, ieri, rar, cândva, devreme, astfel, jos, aproape, agale, azi-noapte,
așa, aseară , ieri, zilnic, odată, târziu, demult, oriunde, afară, aproape, cândva, rău, mâine, acum, ,
târziu, îndată, oriunde.

Grupa 2 Transcrie din lista de mai jos advebele compuse:


apoi, azi, bine, undeva, niciodată, altfel, puțin, uşor, întotdeuna, cumva, acolo, sus, astă-vară,
departe, atunci, rareori, aici, acum, ieri, rar, cândva, devreme, astfel, jos, aproape, agale, azi-noapte,
așa, aseară , ieri, zilnic, odată, târziu, demult, oriunde, afară, aproape, cândva, rău, mâine, acum, ,
târziu, îndată, oriunde.

Grupa 3 Transcrie din lista de mai jos advebele de loc:


apoi, azi, bine, undeva, niciodată, altfel, puțin, uşor, întotdeuna, cumva, acolo, sus, astă-vară,
departe, atunci, rareori, aici, acum, ieri, rar, cândva, devreme, astfel, jos, aproape, agale, azi-noapte,
așa, aseară , ieri, zilnic, odată, târziu, demult, oriunde, afară, aproape, cândva, rău, mâine, acum, ,
târziu, îndată, oriunde.

Grupa 4 Transcrie din lista de mai jos advebele de timp:


apoi, azi, bine, undeva, niciodată, altfel, puțin, uşor, întotdeuna, cumva, acolo, sus, astă-vară,
departe, atunci, rareori, aici, acum, ieri, rar, cândva, devreme, astfel, jos, aproape, agale, azi-noapte,
așa, aseară , ieri, zilnic, odată, târziu, demult, oriunde, afară, aproape, cândva, rău, mâine, acum, ,
târziu, îndată, oriunde.

Grupa 5 Transcrie din lista de mai jos advebele de mod:


apoi, azi, bine, undeva, niciodată, altfel, puțin, uşor, întotdeuna, cumva, acolo, sus, astă-vară,
departe, atunci, rareori, aici, acum, ieri, rar, cândva, devreme, astfel, jos, aproape, agale, azi-noapte,
așa, aseară , ieri, zilnic, odată, târziu, demult, oriunde, afară, aproape, cândva, rău, mâine, acum, ,
târziu, îndată, oriunde.
Anexa 3
1. Un grup de elevi a particpat la un concurs. Elevii au avut ca sarcină să scrie trei adverbe: unul de
mod, unul de timp şi unul de loc. Nu are importanţă ordinea în care le scriu, important este să le
scrie pe toate cele trei. Verifică-i tu dacă au scris corect şi acordă nota zece celor care merită.
Câte note de 10 ai dat şi cui?

Nicu
Afară Agale Deodată
Astfel
Mâine Uneori Nicăieri
Ana Radu Departe Mia Aproape
Odată Aşa
Îndată

o
Mereu
Bună
Aici Gică Jos Sus Dana Mâine
Alene Acum Ieri
Lori
Acolo Bine Dincolo
Aurel

2. Descoperă care dintre următorii copii nu spune adevărul:

Ioana: Mie îmi place mult adeverbul de loc. Ştiu să dau multe exemple: alături, aproape,
dinadins, deocamdată, deasupra, departe, dincolo, înapoi, adesea, pretutindeni.

Amalia : Eu mă descurc mai bine cu adverbul de timp. Ca să vedeţi vă dau câteva exemple de
adverbe de timmp: acum, mâine, după-amiază, azi, devreme, ieri, uneori, rareori, demult, devreme,
imediat, îndată.

Costel: La adverbul de mod eu sunt un expert. Nu ma întrece nimeni în a da exemple: aşa, astfel,
agale, aşene, altfel, degrabă, iarăşi, uneori, repede, zadarnic.

Copilul care spune adevărul este: .................................................................

Anexa 4 Identifică pe orizontală şi pe verticală 7 adverbe şi rescrie-le în tabelul din dreapta:

R T D I L S D G Z V M
..............................................
E G D E V R E M E J A
..............................................
P N M X Z A H T H J I
E Y J I O P L M C V N ..............................................
D C V B N N M E R T E ..............................................
E O M F A D E S E A F ..............................................
Y U U J K L D F G B N ..............................................
R D L J U I B A N M X ..............................................
A S T F E L B C R T Z
D R G H J K L O V X Z
R U I Q E R P L N Z A
X C V B N R T O D F H
U I S O P S D F G H K ..............................
A S U D F T U B I N E
R T K C V Z A S R U I
.

Anexa 5

TARE

APROAPE TÂRZIU COMPARATIV DE


EGALITATE

COMPARATIV DE
COMPARATIV DE SUPERLATIV RELATIV DE
INFERIORITATE
SUPERIORITATE SUPERIORITATE

REPEDE
SUPERLATIV ABSOLUT DEPARTE

Anexa 6 (opţional, în funcţie de timpul rămas)

Puneţi adverbele la gradele de comparaţie cerute în paranteză:

Sportivul aleargă..................................................... (încet -superlativ absolut).


Studentul vorbeşte ........................( politicos-superlativ absolut) faţă de alţi adolescenţi .
În comparaţie cu George, Andrei scrie...................... (greu- comparativ de superioritate) .
A scris....................................(drept - comparativ de egalitate) , ca şi colegii lui .
Cu colega lui a vorbit...................... (frumos, comparativ de inferioritate) ,faţă de celelalte fete.