Sunteți pe pagina 1din 3

Pentru examenul de bacalaureat la romană trebuie avut în vedere precizările privind

conţinuturile programei la limba si literatura română:

Astfel trebuie să cuprindem:


1. Literatura
2. Limbă şi comunicare

În acest articol voi face referire la partea cu literatură:


Precizarile din programa care fac referire la literatură:

Pasaj extras din programă:

"Autori canonici:

Mihai Eminescu,
Ion Creangă,
I.L. Caragiale,
Titu Maiorescu,
Ioan Slavici,
G. Bacovia,
Lucian Blaga,
Tudor Arghezi,
Ion Barbu,
Mihail Sadoveanu,
Liviu Rebreanu,
Camil Petrescu,
G. Călinescu,
E. Lovinescu,
Marin Preda,
Nichita Stănescu,
Marin Sorescu.

Notă. Conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat nu


implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel
puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere
pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori.

Pentru
proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin
numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, despre care să
poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau
un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie
literară (perioade, curente literare / culturale, elemente de analiză
tematică, structurală şi stilistică) menţionate în tabel:
* proză scurtă: basm cult, nuvelă; texte reprezentative pentru aspecte esenţiale ale
speciei narative pe care o ilustrează;

* roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei
acestuia;

* poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei
acestuia;

* dramaturgie: comedia; texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale
genului şi ale evoluţiei acestuia."

SCHEMA OPERELOR LITERARE

Această schemă este doar un exemplu, este posibil ca la clasă, profesorul vostru să
abordeze alte titluri de opere.

I. PROZA –specii narative

1.Basmul cult – Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb link: Basmul cult

2.Povestirea – Mihail Sadoveanu, Hanul ancuţei link spre lecţie


II. NUVELA

a) Nuvela istorică – Costache Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul link spre lecţie

b) Nuvela Fantastică – Mircea Eliade, La Ţigănci link spre lecţie sau – Mihai Eminescu,
Sărmanul Dionis link: Sărmanul Dionis

c) Nuvela psihologică – Ioan Slavici, Moara cu noroc link spre lecţie


III. ROMANUL
Romanul de până la al doilea război mondial – (perioada interbelică)

a)Romanul tradiţional – Ioan Slavici, Mara link spre lecţie

b)Romanul de tip obiectiv – Liviu Rebreanu, Ion link spre lecţie

c)Romanul modern de tip subiectiv – Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste întâia
noapte de război sau Patul lui Procust link spre lecţie

d)Romanul realist – George Călinescu, Enigma Otiliei link spre lecţie


Romanul de după la al doilea război mondial – (perioada postbelică), Marin Preda -
Moromeţii link spre lecţie

IV. DRAMATURGIA –specii dramatice


1. Comedia – I.L.Caragiale, O scrisoare pierdută link spre lecţie

2. Drama – Camil Petrescu, Jocul ielelor; Act Veneţian link spre lecţie
V. POEZIA – evoluţie

1. Paşoptismul – Vasile Alexandri, Mezul iernii; Malul Siretului link spre lecţie

2. Mihai Eminescu – Luceafărul, Floare albastră, ScrisoareaI, Oda în metru antic, Sara
pe deal link spre lecţie

3. Simbolismul – George Bacovia, Plumb; Lăcustră link spre lecţie

4. Tradiţionalismul –
Vasile Voiculescu - In gradina Ghetsemani link spre lecţie ;
Ion Pilat - Aci sosi de vremuri link spre lecţie

5. Modernismul

a. Lucian Blaga -Eu nu strivesc corola de minuni a lumii link spre lecţie

b. Tudor Arghezi - Testament; Psalmul III[Tare sunt singur, Doamne şi pieziş!...]; Flori de
mucigai link spre lecţie

c. Ion Barbu - Riga Crypto şi lapona Enigel; [Din ceas, dedus...] link spre lecţie

6. Neomodernismul – Nichita Stănescu (În dulcele stil clasic; Către Galateea; Cântec)
link spre lecţie
VI. EPOCI ŞI IDEOLOGII LITERARE

1. Introducţie la Dacia literară – Mihail Kogălniceanu link spre lecţie

2. Junimea şi revista Convorbiri literare– Titu Maiorescu link spre lecţie

3. Modernismul interbelic(perioada interbelică) – Eugen Lovinescu link spre lecţie


Sfaturi:
- căutaţi cărtile la bibliotecă şi citiţi în întregime: basmul, povestirea, nuvelele, romanele,
comediile şi dramele. Luaţi-vă notiţe, faceţi-vă scheme şi comentarii proprii pe care le
veţi memora cu uşurinţă.

-poeziile trebuiesc citite, înţelese şi învăţate. Comentariul pe care-l veţi face trebuie să fie
pe înţelesul vostru, trebuie să conţină cuvinte înţelese de voi.