Sunteți pe pagina 1din 3

Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului

Cazul Funcţia sintactică Întrebări Exemplu

 subiect cine?, ce? Dan învaţă. Se aude un zgomot.


 nume cine este?, ce este?, cum Băiatul acela este Dan.
NOMINATIV predicativ este? ( cu vb. copulativ Aceea era cartea Ancăi. Fratele meu a ajuns
și fără prep.) doctor. Vei deveni pictor.
 atribut care?, ce fel de? Fratele ei, Dan, este la liceu.
substantival Prietena mea cartea îmi este mereu alături.
apoziţional (adresate unui substantiv) Dana, eleva aceea, este apreciată de toți.
 complement pe cine?, ce?(verbul O iubesc pe mama. Pe Dan l-am văzut ieri.
direct are subiect) Am cumpărat o carte interesantă.
 complement despre cine? despre Vorbeam despre cartea cea nouă.
indirect ce?la cine? la ce? Mă gândeam la colega cea nouă.
pentru cine? pentru Am adus pentru mama nişte trandafiri.
ce?de ce? de cine? Mă tem de întuneric.
 complement unde?, de unde?, Mâine merg la Dan.
circumstanţial până unde?, încotro? Copiii vin de la şcoală. Stau lângă școala.
ACUZATIV de loc Intru în clădire.
 complement cum?, în ce fel?, în ce Cărţile se citesc cu plăcere.
circumstanţial de mod mod? Voi proceda ca Dan. Plângea în hohote.
Urcă fără frică.
 complement când?, de când?, Va veni acasă peste săptămâni bune.
circumstanţial până când?, cât timp? Plouă de zile întregi.
de timp Îl cunosc din tinerețe.
complement de agent de către cine? Cadoul este cumpărat de Dan.
Lecția a fost învățată de colegii.
complement din ce cauză? din ce A căzut din neatenție. Plânge de bucurie.
circumstanțial de pricină? Era negru de supărare.
cauză A fost arestat din greșeală.
complement cu ce scop? Plecase după utilaje. Lucrează pentru
circumstanțial de scop câștig. A învățat pentru examen.
 atribut care? ce fel de? Coperţile de carte sunt rupte.
substantival (substantivul are Despărţirea de Dan nu mi-a făcut bine.
prepoziţional prepozitie si se refera
la alt substantiv)
 Nume cine este?,ce este?, Cartea este din hârtie.
predicativ cum este? (cu verb Scaunele sunt de lemn.
copulativ prepoziţii de Brățara este de aur.
acuzativ)
 complement cui? I-am dat lui Dan nota 10.
DATIV indirect Dăruiesc fetelor câte o floare.
Mamei i-aș da totul.
complement cum?, în ce fel?, în ce A procedat asemenea lui Dan.
circumstanţial de mod mod?( cu prepoziții de A desenat aidoma colegilor din clasă.
dativ)
nume predicativ cine este?,ce este?, cum Copilul este aidoma părinţilor.
este? (cu verb copulativ și Acest băiat este asemenea lui Dan.
prepoziţii)

al cui? a cui? ai cui? Am întalnit-o pe sora vecinului tău.


 atribut ale cui? (adresate unui Cartea lui Dan este nouă.
substantival substantiv) Paginile cărţii sunt rupte.
genitival
 atribut care? ce fel de?- Lupta împotriva colegilor nu este dreaptă.
substantival(adresate unui Lupta contra drogurilor cuntinuă.
GENITIV prepoziţionalsubstantiv)
( cu prepoziții de
genitiv)
 nume al cui este? a cui Ochelarii sunt ai bunicii.
predicativ este? Calculatorul este al lui Dan
ai cui sunt? ale cui
sunt? (in fata sta verb
copulativ)
 complement unde?, de unde?, Şi-a pus cartea deasupra ghiozdanului.
circumstanţial până unde?, încotro? Avionul a zburat deasupra avionului.
de loc (cu prepoziții de
genitiv)
complement când?, de când?, Am ajuns acasă înaintea lui Dan.
circumstanţial de timp până când?, cât timp?
( cu prepoziții de
genitiv)
complement din ce cauză?din ce Din cauza colegului am notat notă mică.
circumstanțial de pricină? Din cauza aglomerației m s-a făcut rău.
cauză (cu locuțiune prepozițională: din cauză, din
pricină)
complement cu ce scop? Am învățat în vederea examenului.
circumstanțial de scop Voi citi în vederea olimpiadei.
(cu locuțiune prepozițională în vederea, cu
scopul)
VOCATIV  nu are funcţie .................................... Mihai, fii cuminte!
sintactică Copile, nu mai alerga!
Te admir mult, bunico!
Ți-ai făcut tema, Dan?

 Prepoziții de ACUZATIV:

DE, LA, CU, ÎN, CA, DIN, PE, FĂRĂ, SPRE, PESTE, SUB, PRINTRE, ÎNTRE, LÂNGĂ, DUPĂ,
CĂTRE, PRIN, DESPRE, ÎNSPRE, DE SUB, DE LA

 Prepoziții de GENITIV:

CONTRA, ASUPRA, ÎMPOTRIVA, ÎNAINTEA, DEASUPRA, DEDESUBT, IMPREJURUL


Locutiuni prepoziționale în vederea, din cauza, din pricina, de-a lungul, de-a latul, din fața, din
stânga, din dreapta, din jurul, din spatele

 Prepoziții de DATIV:
ASEMENEA, AIDOMA, GRAȚIE, DATORITĂ, MULȚUMITĂ, DATORITĂ, CONFORM,
CONTRAR