Sunteți pe pagina 1din 8

ADJECTIVUL Schema analizei morfologice a adjectivului

1. Partea de vorbire: - adjectiv - forma-tip (nominativ, singular, masculin) 2. Clasa lexico-gra atical! - adjectiv calificativ / determinativ ". Clasa #lexio$ar!: a) adjectiv variabil (cu 4 forme, cu 3 forme, cu 2 forme) b) adjectiv invariabil %. Categoriile or#ologice: - genul: masculin / feminin - numrul: singular / plural - cazul: !, "!, #!, $!, % - gradul de compara&ie: pozitiv / comparativ / superlativ (sau adjectiv fr grade de compara&ie) &. '($c)ia si$tactic!: - atribut, nume predicativ, complement Model de analiz morfologic a adjectivului O rcoare fraged i curat mprospta ntreaga fire. (C. 'oga() fraged 1) adjectiv (fraged) 2) adjectiv calificativ 3) adjectiv variabil cu 4 forme 4) feminin, singular, nominativ, gradul pozitiv )) atribut adjectival

*U+*TA,TIVUL Schema analizei morfologice a substantivului


1. Partea de vorbire: - substantiv - forma-tip (nominativ, singular, forma nearticulat) 2. Clasa lexico-gra atical! - substantiv comun / propriu - substantiv animat / inanimat ". Clasa #lexio$ar!: - genul: masculin / feminin / neutru %. Categoriile or#ologice: - numrul: singular / plural - cazul , "!, #!, $!, % - categoria determinrii: forma nearticulat / forma articulat ne*otr+t / forma articulat *otr+t &. '($c)ia si$tactic!: - subiect, atribut, nume predicativ, complement Model de analiz morfologic a substantivului Drumurile i potecile erau pustii. (M. ,adoveanu) drumurile -) substantiv (drum) 2) comun, inanimat 3) genul neutru 4) plural, nominativ, forma articulat *otr+t (articolul -le) )) subiect

,U-E.ALUL Schema analizei morfologice a numeralului

1. Partea de vorbire: - numeral 2. Clasa lexico-gra atical! a) numeral cardinal (propriu-zis, frac&ionar, colectiv, distributiv, multiplicativ, adverbial) b) numeral ordinal (propriu-zis, adverbial) ". Categoriile or#ologice: - genul: masculin / feminin (sau invariabil .n raport cu genul) - numrul: singular / plural (sau invariabil .n raport cu numrul) - cazul: !, "!, #!, $! %. '($c)ia si$tactic!: - subiect, atribut, nume predicativ, complement Model de analiz morfologic a numeralului Pe urm s-au artat cei trei oameni clri. (/! ,adoveanu) (cei) trei -) numeral 2) numeral cardinal propriu-zis 3) invariabil .n raport cu genul (i numrul, cazul nominativ 4) atribut

P./,U-ELE Schema analizei morfologice a pronumelui


1. Partea de vorbire: - pronume 2. Clasa lexico-gra atical! - pronume: personal, refle0iv, de .ntrire, posesiv, demonstrativ, interogativ, relativ, ne*otr+t, negativ! ". Categoriile or#ologice: - persoana: -, 2, 3 (sau invariabil .n raport cu persoana) - genul: masculin / feminin (sau invariabil .n raport cu genul) - numrul: singular / plural (sau invariabil .n raport cu numrul) - cazul: !, "!, #!, $c!, %(sau invariabil .n raport cu cazul) %. '($c)ia si$tactic!: - subiect, atribut, nume predicativ, complement Model de analiz morfologic a pronumelui Eu nu nuiesc pe nimeni. (M. ,adoveanu) eu 1) pronume 2) pronume personal 3) persoana 1, invariabil .n raport cu genul, numrul singular, cazul nominativ 4) subiect

VE.+UL Schema analizei morfologice a verbului


I . Partea de vorbire: - verb - forma-tip (infinitivul) 2. Clasa lexico-gra atical! a) verb predicativ / nepredicativ (au0iliar, copulativ) b) verb personal / impersonal c) verb tranzitiv / intranzitiv ". Clasa #lexio$ar!: - verb nepronominal / pronominal - conjugarea (-, 2, 3, 4) %. Categoriile or#ologice: a) formele predicative (modurile personale): - diateza: activ / pasiv / refle0iv - modul: indicativ, conjunctiv, condi&ional optativ, prezumtiv, imperativ - timpul: prezent, trecut, viitor - persoana: -, 2, 3 - numrul: singular / plural - genul: masculin / feminin (la diateza pasiv) b) formele nepredicative (modurile nepersonale): - infinitiv, gerunziu, participiu, supin &. '($c)ia si$tactic!: a) verb la o form predicativ: predicat b) verb la o form nepredicativ: subiect, atribut, nume predicativ, complement

Mo d el d e anal i z mo r f ol o gi c a ver bul ui Peste c!t"a timp# flcul se ntoarse cu caii. (/! 2reda) se ntoarse -) verb (a se ntoarce) 2) verb predicativ, personal, intranzitiv 3) verb pronominal, conjugarea a 111-a 4) diateza refle0iv, modul indicativ, perfectul simplu, persoana a 111-a, singular )) predicat verbal

ADVE.+UL Schema analizei morfologice a adverbului


I . Partea de vorbire: - adverb 2. Clasa lexico-gra atical! a) adverb: nepronominal / pronominal b) adverb de mod / de timp / de loc ". Categoriile or#ologice: - gradul de compara&ie: pozitiv / comparativ / superlativ (sau adverb fr grade de compara&ie) %. '($c)ia si$tactic!: - complement circumstan&ial, atribut, predicat M od el de a na l i z mor f o l o g i c a a dv er bul ui (Cinele peste ncet dup ea. (1! $3! 4rtescu-%oine(ti) ncet 1) adverb 2) adverb nepronominal de mod 3) gradul pozitiv 4) complement circumstan&ial de mod

P.EP/0I1IA Schema analizei morfologice a prepoziiei


1. Partea de vorbire: - prepozi&ie 2. Clasi#icarea 2re2o3i)iilor d(2! str(ct(r!: - prepozi&ii simple / compuse ". Clasi#icarea 2re2o3i)iilor d(2! ra2ort(l ex2ri at: a) prepozi&ii care e0prim un raport atributiv b) prepozi&ii care e0prim un raport completiv %. .egi (l ca3(al: - prepozi&ii care cer cazul genitiv / dativ / acuzativ (numai dac introduc un cuv+nt care se declin) Model de analiz morfologic a prepoziiei $u sunt un om fr de %ar. (5! "oga) fr de -) prepozi&ie 2) prepozi&ie compus 3) e0prim un raport atributiv (introduce un atribut) 4) cere cazul acuzativ

C/,JU,C1IA Schema analizei morfologice a conjunciei


1. Partea de vorbire: - conjunc&ie 2. Clasi#icarea co$4($c)iilor d(2! str(ct(r!: - conjunc&ii simple / compuse ". Clasi#icarea co$4($c)iilor d(2! rol(l gra atical 5$de2li$it: a) conjunc&ii coordonatoare: copulative, disjunctive, adversative, conclusive b) conjunc&ii subordonatoare: introduc propozi&ii subiective, predicative, atributive, completive, circumstan&iale Model de analiz morfologic a conjunciei $u pot ti# cci n-am fost cu d!nsul. (M. ,adoveanu) cci -) conjunc&ie 2) conjunc&ie simpl 3) conjunc&ie subordonatoare (introduce o subordonat circumstan&ial cauzal)

I,TE.JEC1IA Schema analizei morfologice a interjeciei


1 . Partea de vorbire: - interjec&ie 2. Clasi#icarea i$ter4ec)iilor d(2! 5$)eles: a) interjec&ii propriu-zise (e0prim senza&ii, stri suflete(ti sau acte de voin&) b) interjec&ii onomatopeice (reproduc sunete sau zgomote) ". '($c)ia si$tactic!: a) interjec&ii fr func&ie sintactic de parte de propozi&ie b) interjec&ii cu func&ie sintactic de predicat, atribut sau complement Model de analiz morfologic a interjeciei &'# mam# tu( Ce sla eti( (). 6o(buc) ah -) interjec&ie 2) interjec&ie propriu-zis (e0prim o stare sufleteasc) 3) interjec&ie fr func&ie sintactic de parte de propozi&ie