Sunteți pe pagina 1din 7

Obiec tive gener ale

Operatie logica Obiectivul general este de a preveni discriminarea pe criterii de gen si de a facilita accesul pe piaa muncii i n viaa activ a unui numr de 60 de femei, n special din zonele rurale i din grupurile defavorizate prin gsirea direciilor cele mai potrivite de formare i completare a competenelor pentru grupul int.

MATRICEA CADRU LOGIC Indicaitor de realizare verificabil in mod obiectiv Surese si mijloace de verificare Ipoteze incluziunea social a 60 de femei, n special din Listele cu participantele la cursurile de mediul rural sau aparinnd grupurilor cu nevoi instrure
Invitatiile de participare si listele de prezenta la speciale; conferintele de presa -60 de femei din mediul glean consiliate i -programa cursurilor de instruire -suporturile de curs si pliantele formate profesional; -certificatele de participare la cursuri -creterea competenelor, cunotinelor a 60 de -corespondenta intre parteneri -comunicatele de presa le aplicantului femei din judeul Galai; - medierea i coordonarea reinseriei sociale prin -fotografii/filme de la conferintele de presa si de la cursuri consolidarea relaiei dintre mediul de afaceri i -extrase de cont, copii ale facturilor,ordinele de plata femei; -copii ale contractelor de furnizare a -creterea anselor grupului int de a gsi locuri echipamentelor

de munc sau de a iniia o afacere ;

-echipamentele achiziionate, 200 pliante, 80 afie, 1 comunicat de pres, 3 articole n pres. 300 chestionare aplicate, 2 workshopuri, 2 Job cluburi, o prezentare pe pagina web a aplicantului. Obiec tive specif ice Obiective specifice - 60 de femei din mediul glean consiliate i identificarea celor mai bune formate profesional; practici europene de -creterea competenelor, cunotinelor a 60 de incluziune social a femeilor,

-Creterea constientizrii problematicii discriminarii dup criterii de gen si a importantei promovarii principiilor incluziunii sociale si a egalitii de anse, -Facilitarea accesului egal la ocupare i promovare n carier a femeilor activocupate profesional i a celor care intr sau revin pe piaa muncii dup perioade prelungite de ngrijire i susinere a copiilor i familiei, - Consolidarea principiului accesului egal pentru toi pe piaa muncii, cu scopul de a crete oportunitile de angajare i promovare n carier ale femeilor. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU deoarece promoveaz msuri active de ocupare, furnizeaz 4 cursuri de formare profesional i ofer oportuniti de

femei din judeul Galai; 2 workshopuri cu durata de 16 ore 60 de suporturi de instruire in format scris si in format elecctronic
Numarul de fotografii de la instruire Contractele de munca ale echipei de proiect Echipamentele achizitionate 60 de certificate de participare la cursuri

participare la piaa muncii a unui numr de 60 de femei.

Rezul tatele astept ate

R 1. Materialele, consumabilele i echipamentele necesare desfurrii proiectului achiziionate. Ind. output: achiziiile au fost derulate conform planului de achiziii. R2. Conferina de promovare a proiectului i distribuirea materialelor publicitare realizate. Materialelor de informare i publicitate au fost elaborate i multiplicate 200 pliante, 80 afie, 1 comunicat de pres, 3 articole n pres. R 3. Studiul a fost realizat. Cercetarea a fost proiectat; ghidurile de cercetare i chestionarele realizate. 1 ghid de cercetare; 2 chestionare. 6 focus-grup desfurate; 300 chestionare

-incluziunea social a 60 de femei, n special din Dosarele de achizitii mediul rural sau aparinnd grupurilor cu nevoi -contractele de achizitii speciale; -procesele verbale de predae-primire -60 de femei din mediul glean consiliate i a echipamentelor si ahizitionate formate profesional; femei din judeul Galai; -fisele de punere in functiune a -creterea competenelor, cunotinelor a 60 de mujloacelor fixe -facturi, extrade de cont, ordine de - medierea i coordonarea reinseriei sociale prin plata consolidarea relaiei dintre mediul de afaceri i -corespondenta dintre parteneri femei; de munc sau de a iniia o afacere ; 1 comunicat de pres, 3 articole n pres. -listele cu partiipantii la cursuri -creterea anselor grupului int de a gsi locuri -programa de curs -suportul de curs -echipamentele achiziionate, 200 pliante, 80 afie, -certificatele de paricipare la cursuri Fotografiile de la conferintele de

300 chestionare aplicate, 2 workshopuri, 2 Job presa si intruire cluburi, o prezentare pe pagina web a aplicantului. -copii ale comunicatelor de presa ale aplicantului, banner-ul, pliantele din cadrul proiectului

aplicate. R 4. Grupul int a fost selectat . R 5. realizarea a 3 workshopuri cu 60 de participani. R6. Realizarea a 4 cursuri de formare profesional cu 60 de participani. 2 Job cluburi au fost realizate cu absolvenii de la cursuri.

-baza de date privind persoanele interesate de cursuri de instrure si perfectionare pentru forta de munca -publicatiile din proiect -rapoartele tehnice si financiare

intermediare, raportul final Copii ale contractelor de munca ale membrilor echipei de proiect Copii ale statelor de plata ale angajatilor din proiect Propunerile de finantare intocmite -legislatia europeana in domeniul dezvoltarii regionale si al ediului.

activit ati

1. Realizarea achiziiilor Echipa de proiect din cadrul proiectului. Resurse financiare proprii si din partea finantatorului Resursele materiale si logistice existente la solicitant si achizitionate(telefon, laptop, fax, birou,consumabile, imprimanta)

Dosarele de achizitii Bunurile achizitionate Facturi, extrase de cont, ordine de plata Copii ale contractelor de achizitii Traduceri autorizate Procese verbale de predare-primire a bunurilor Fise ale mijloacelor fixe

Listele obiectelor de inventar Certificate de origine a echipamentelor Copii ale contractelor de munca ale membrilor echipei si ale statelor de plata. 2. Mijloace necesare Echipa de proiect, reprezentantii partenerilor, 2. Conferina de promovare personalul administrativ a proiectului i campania Suportul logistic al partenerilor respectiv birouri, de informare a grupului Sali de curs, calculatoare , faxuri, imprimante, copiator, videoproiector, ecran, mijloace de int. transport, suporturi de curs, materiale informative, analize, consumabile, pagina web a aplicantului Reprezentanti mass-media Resurse financiare proprii si din partea finantatorului Rapoarte de activitate din cadrul proiectului Manualul de identitate vizuala a comisiei europene. 2 Facturi, extrase de cont, ordine de plata Materiale promotionale(banner,rollup pliante,afise,anunturi, invitatii) -fotografii realizate la lansarea proiectului, inchiderea oficiala si de la alte evenimente relevante -articole de presa -tabelul cu prezenta participantilor -corespondenta dintre parteneri -ordine de plata, foi de parcurs -copii ale contractelor de munca ale membrilor echipei si ale statelor de plata -intalniri de lucru intre parteneri -comunicatele de presa -raportarile tehnice si financiare

3. Organizarea i desfaurarea studiului privind identificarea cererilor de locuri de munc pentru femei.

4. Echipa de proiect, reprezentantii partenerilor implicati -resurse financiare proprii si din partea finantatorului -resursele materiale si logistice existente la solicitant si partener si achizitionate in cadrul proiectului((telefon,laptop, fax, birou,consumabile, imprimanta) Materiale informationale, analize, baza de date

4. Selecia femeilor din judeul Galai n vederea desfurrii activitilor din cadrul proiectului.

4 articole de presa -corespondenta cu mediul de afaceri -propunerile de instruire ale firmelr -corespondenta dintre parteneri -dosarele participantelor la cursuri -baza de date cu participantele la cursuri -copii ale contractelor de munca ale membrilor echipei si le statelor de plata -extrase de cont, ordine de plata

6. filme din perioada desfasurarii instruirii -programa de lucru pentru cursuri -suportul pentru cursuri 6. echipa de proiect, reprezentantii partenerilor -prezentarile electronice pe CD-uri -listele cu participantele

implicati, -resurse financiare proprii si din partea finantatorului -resursele materiale si logistice existente la solicitant si partener si achizitionate in cadrul proiectului((telefon, laptop, fax, birou,consumabile, imprimanta) -suporturi de cursuri, materiale informationale -modele de ghiduri si cereri de finantare 5. Organizarea i desfurarea workshopurilor de informare i consiliere.

-certificatele de participre la cursuri -facturi, ordine de plata, extrase de cont -copii ale contractelor de munca ale membrilor echipei si ale statelor de plata

6. Organizarea i desfurarea activitilor de formare profesional i de dezvoltare a competenelor.