Sunteți pe pagina 1din 199

GUVERNULROMNIEI

MINISTERULMUNCII,FAMILIEI I EGALITII DEANSE

PROGRAMULOPERAIONALSECTORIAL DEZVOLTAREARESURSELORUMANE 2007 2013

Octombrie 2007

CUPRINS
ABREVIERI..............................................................................................................................................................1 INTRODUCERE .......................................................................................................................................................3 EVALUAREAEXANTEAPOSDRU.....................................................................................................................5 1. ANALIZASITUAIEIACTUALE ....................................................................................................................7 1.1 Educaie ...................................................................................................................................................7 1.2 Ocupareaforeidemunc........................................................................................................................19 1.3 Incluziuneasocial...................................................................................................................................35 1.4 Sntatea .................................................................................................................................................45 1.5 Experieneanterioarenasistenadepreaderare.......................................................................................47 2. ANALIZASWOT .............................................................................................................................................50 3. STRATEGIA .....................................................................................................................................................53 3.1 Obiective .................................................................................................................................................61 3.2 Listaaxelorprioritare...............................................................................................................................65 3.2.1 AxaPrioritar1:Educaiaiformareaprofesionalnsprijinulcreteriieconomicei dezvoltriisocietiibazatepecunoatere...................................................................................68 3.2.2 AxaPrioritar2:Corelareanvriipetotparcursulvieiicupiaamuncii ...............................85 3.2.3 AxaPrioritar3:Cretereaadaptabilitiilucrtoriloria ntreprinderilor ...............................92 3.2.4 AxaPrioritar4:ModernizareaServiciuluiPublicdeOcupare...................................................98 3.2.5 AxaPrioritar5:Promovareamsuriloractivedeocupare ......................................................103 3.2.6 AxaPrioritar6:Promovareaincluziuniisociale......................................................................109 3.2.7 AxaPrioritar7:Asistentehnic ...........................................................................................116 3.3 Coerenaiconformitateacupoliticilecomunitareinaionale ...............................................................119 3.4 ComplementaritateaPOSDRUcucelelalteProgrameOperaionaleicuoperaiunilefinanatede FEADRiFEP ......................................................................................................................................125 4. PLANULFINANCIAR...................................................................................................................................129 5. IMPLEMENTAREA........................................................................................................................................133 5.1 Managementul .......................................................................................................................................133 5.2 MonitorizareiEvaluare ........................................................................................................................138 5.3 Managementfinanciaricontrol ............................................................................................................144 5.4 Informareaipublicitatea.......................................................................................................................151 5.5 SistemulUnicdeManagementalInformaiei .........................................................................................152 6. PARTNERIATUL ...........................................................................................................................................154 ANEXE ..................................................................................................................................................................157

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Abrevieri
API AM AMIGO ANIMMC ACIS ANOFM ANPDC ANPH ANRMAP AT AP CNC CCAC CD CASPIS CNDIPT CDI CE CES CSNR DCA EFP DMI DRU EDIS FC FEADR FEP FEDR FEFP FPC FSE HG IDD IMM INS IPT IPV JAP JIM MAO MECT MEF AuditPublicIntern AutoritatedeManagement AnchetaForeideMuncnGospodrii AgentiaNaionalpentruntreprinderiMiciiMijlociiiCooperaie AutoritateapentruCoordonareaInstrumentelorStructurale AgeniaNaionalpentruOcupareaForeideMunc AutoritateaNaionalpentruProteciaDrepturilorCopilului AutoritateaNaionalpentruPersoanecuHandicap AutoritateaNaionalpentruReglementareaiMonitorizareaAchiziiilorPublice AsistenTehnic AxaPrioritar CadrulNationalalCalificarilor CadruluiComundeAsigurareaCalitii CercetareDezvoltare ComisiaAntiSrcieiPromovareaIncluziuniiSociale CentrulNaionalpentruDezvoltareanvmntuluiProfesionaliTehnic Cercetare,DezvoltareiInovare ComisiaEuropean CerineEducaionaleSpeciale CadrulStrategic NaionaldeReferin DezvoltareaCapacitiiAdministrative EducaieiFormareProfesional DomeniuMajordeIntervenie DezvoltareaResurselorUmane SistemulExtinsdeImplementareDescentralizat FonduldeCoeziune FondulEuropean pentruAgriculturiDezvoltareRural FondulEuropeanpentruPescuit FondulEuropeanpentruDezvoltareRegional FundaiaEuropeanpentruFormareProfesional FormareProfesionalContinu FondulSocialEuropean HotrredeGuvern nvmntDeschislaDistan ntreprinderiMiciiMijlocii InstitutulNaionaldeStatistic nvmntProfesionaliTehnic nvareapetotparcursulvieii DocumentulComundeEvaluareaPoliticiideOcupareaForeideMunc MemorandumulComunprivindIncluziuneaSocial MsuriActivedeOcupare MinisterulEducaiei,CercetriisiTineretului MinisterulEconomieisiFinanelor

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

MMFES NMS NUTS OCDE OI ONG OSCC OUG PAS PLAI PNAO PND PNDR PO POAT POR POS POSCCE PRAI RO RU SAM SEO SPO SWOT TI TIC TVET UE

MinisterulMuncii,FamilieisiEgalitaiide anse NoileStateMembre Nomenclatordeunitatiteritrorialestatistice OrganizaiapentruCooperareiDezvoltareEconomic OrganismIntermediar OrganizaieNonGuvernamental OrientrileStrategiceComunitareprivindCoeziunea OrdonandeUrgenaGuvernului PlanuldeAciunecolar PlanulLocaldeAciuneprivindnvmntulProfesionaliTehnic PlanulNaionaldeAciunepentruOcupare PlanulNaionaldeDezvoltare ProgramulNaionaldeDezvoltareRural ProgramOperaional ProgramulOperaionaldeAsistenTehnic ProgramulOperaionalRegional ProgramulOperaionalSectorial ProgramulOperationalSectorialpentruCretereaCompetivitiiEconomice PlanulRegionaldeAciunepentruDezvoltareanvmntulProfesionaliTehnic Romnia ResurseUmane coaladeArteiMeserii StrategiaEuropeandeOcupareaForeideMunc ServiciulPublicdeOcupare Punctetari,Puncteslabe,Oportuniti,Ameninri TehnologiaInformaiei TehnologiaInformaieiiComunicaiilor Invatamantprofesionalsitehnic(prescurtaredinlimbaengleza) UniuneaEuropean

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Introducere
ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane(POSDRU)stabileteaxele prioritare i domeniile majoredeintervenie ale Romniei n domeniul resurselor umane n vederea implementrii asistenei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului SocialEuropean,ncadrulObiectivuluiConvergen,pentruperioadadeprogramare2007 2013. Elaborat n contextul Planului Naional de Dezvoltare 20072013 i n acord cu Prioritile Cadrului Strategic Naional de Referin, POS DRU este un instrument important n sprijinirea dezvoltrii economice i a schimbrilor structurale. Mai mult, investiiile n capitalul uman vor completa i vor conferi sustenabilitate creterii productivitii pe termen lung.Ofordemuncnaltcalificat,cuunniveldeeducaieridicat,avndcapacitateadea se adapta noilor tehnologii i nevoilor n schimbare ale pieelor, este esenial pentru o economiecompetitividinamic.Romniavapromovapoliticiactivepepiaamunciipentru cretereaadaptabilitiiiflexicuritiiforeidemunc.Sepreconizeazobinereaunuinivel mainaltdeparticiparepepiaamuncii,cafundamentaluneieconomiicompetitivebazatepe cunoatere. POS DRU a fost elaborat sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei i Egalitaii de anse.ntimpulconsultriloraufostimplicateurmtoareleinstituii:MinisterulEconomieii Finanelor, Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc, Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului, Ministerul Internelor i Reformei Administrative, Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, MinisterulSntiiPublice,InstitutulNaionaldeStatistic,InstitutulNaionaldeCercetare tiinificndomeniulMunciiiProtecieiSociale,ComisiaAntiSrcieidePromovarea Incluziunii Sociale, Consiliul Naional pentru Formarea Profesional a Adulilor, Agenia NaionalpentruEgalitateadeanse,MinisterulntreprinderilorMiciiMijlocii,Comerului, TurismuluisiProfesiilorLiberale,alteministeredelinieiagenii.Deasemenea,auavutloc consultri pe scar larg cu partenerii sociali, organizaii ale societii civile, administraia publicialiactorirelevani. Cooperarea strns dintre MMFES i reprezentanii Direciei Generale pentru Ocupare, AfaceriSocialeiEgalitatedeansedincadrulComisieiEuropeneaavutunrolimportantn definitivareastructuriiiconinutuluiPOSDRU. Obiectivele i scopul activitilor POS DRU au fost stabilite pe baza analizei dezvoltrii resurselorumanenRomniaiaufostdefinitenconcordancuurmtoareledocumente: DocumentulComundeEvaluareaPoliticilordeOcupareaForeideMunc(JAP 2006) PlanulNaionaldeAciunepentruOcupare2004 2005 MemorandumulComunprivindIncluziuneaSocial(JIM2006) StrategiaNaionalprivindOcupareaForeideMunc20052010 ProgramulEconomicdePreaderare2005 Strategia pe termen scurt i mediuprivind formarea profesional continu2005 2010 StrategiaNaionalpentrudezvoltareaserviciilorsociale2005 StrategiaNaionalprivindprevenireailuptampotrivafenomenelordeviolen domestic2005 Strategia Naional privind incluziunea social a tinerilor peste 18 ani care prsescsistemuldestatdeprotecieacopilului20062008 3

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Strategia Naional pentru dezvoltarea sistemului de asisten social pentru persoanelevrstnice20052008 StrategiaGuvernuluipentrumbuntireasituaieiromilor2001 StrategiaNaionalpentruprotecia,integrareaiincluziuneasocialapersoanelor cu dizabiliti n perioada 20062013 Egalitate de anse pentru persoane cu dizabiliti ctreosocietatefrdiscriminare StrategiaNaionalpentruegalitatedeansentrefemeiibrbai Strategiapentrudezvoltareasistemuluidenvmntpreuniversitar20012010 Strategiapentrudescentralizareanvmntului2005 LiniileDirectoareStrategiceprivindEducaiaiCercetarea20062008. Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman i creterea competitivitii,princorelareaeducaieiinvriipetotparcursulvieiicupiaamunciii asigurareadeoportunitisporitepentruparticipareaviitoarepeopiaamunciimodern, flexibiliinclusiv a1.650.000depersoane. Obiectivelespecificeidentificatepotfirezumateastfel: Promovareacalitiisistemuluideeducaieiformareprofesionaliniialicontinu, inclusivanvmntuluisuperioriacercetrii Promovareaculturiiantreprenorialeimbuntireacalitiiiproductivitiimuncii Facilitareainserieitineriloriaomerilordelungduratpepiaamuncii Dezvoltareauneipieeamunciimoderne,flexibilei incluzive Promovarea (re)inseriei pe piaa muncii a persoanelor inactive, inclusiv n zonele 1 rurale mbuntireaserviciilorpublicedeocupare Facilitareaaccesuluilaeducaieipepiaamunciiagrupurilorvulnerabile. Intervenia FSE n Romnia va sprijini atingerea obiectivului general i a obiectivelor specifice din domeniul dezvoltrii resurselor umane, contribuind n mod real la implementarea Strategiei Europene de Ocupare i la atingerea obiectivului general privind cretereaeconomicicreareadelocuridemuncmaimulteimaibune.

Zona rural este format din localitile rurale definite conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul i Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional Seciunea a IVa Reeauadelocaliti,respectivlocalitilencaremajoritateapopulaieiesteocupatnagricultur,silvicultursaupescuit saulocalitilecarenundeplinescobligaiilelegaledinpunctdevederealdotriicuutilitipublicepentruafideclarate localitiurbane, deimajoritateapopulaieiesteocupatnaltesectoaredectcelemenionateanterior.Astfel,dinpunct devedereadministrativ,teritoriulRomnieiesteorganizat,lanivelulNUTS5n319oraecareformeazzonaurbanin 2.851decomune,careformeazzonarural(datedin31decembrie2005).Larndullor,nmajoritateacazurilorcomunele suntalctuitedinmaimultesate(ntotal,12.946sate)frresponsabilitiadministrative.

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

EvaluareaexanteaPOSDRU
n concordan cu articolul 47, alineatul 2 al Regulamentului Consiliului (CE) 1083/2006, acest Program afost subiectulunei evaluri exante n vederea furnizrii unei fundamentri pentru asistena financiar. Evaluarea exante a fost externalizat unui Consoriu condus de Panteia (Olanda) printrun contract Phare. Exerciiul evalurii exante a fost un proces interactiv. Seminarii, ateliere de lucru, reuniuni i discuii bilaterale au reunit planificatorii, evaluatorii i ali actori relevani n vederea mbuntirii calitii programrii. Rezultatul evaluriiexanteesteinclusnprogramiestemenitscontribuielaimplementareaacestuia cusuccesieficien. Evaluareaexanteaabordaturmtoarelentrebriprincipale: Relevan: n ce msur obiectivele programului sunt relevante n relaie cu nevoile n schimbareiprioritiledelanivelnaionali delanivelulUE? Eficacitate:ctderealistesteprogramulnatingereaobiectivelorsalespecificeigenerale pnn2013saumaidevreme? Eficien:ctdebine suntalocateresursele(input)pentruobinerearealizrilorimediate (output)sauarezultatelor(result)? Consisten i coeren: sunt obiectivele i msurile propuse corelate n mod logic cu analizasocioeconomic,suntelereciprocconsistente(consistena)i suntbineancorate nobiectiveleiinterveniilepoliticiiregionale,naionaleicomunitare(deex.obiectivele Lisabona)(coerena)? Utilitate:suntrealei n generalsatisfctoareefecteleateptateineateptatencontextul nevoilorconsiderabiledemediu,socialeieconomice? Sustenabilitate: efectele obinute n programele propuse vor fi meninute, chiar i dup sfritulprogramului,frfinanripubliceviitoare? Mecanisme de management i monitorizare: cum pot acestea s afecteze atingerea obiectivelor programului i cum pot contribui aciunile alese la obinerea rezultatelor pozitive? Evaluareaexanteconineurmtoarelecincicomponenteprincipale: A. Evaluarea analizei socioeconomice i a relevanei strategiei fa de nevoile identificate B. Evaluareafundamentriistrategieii aconsisteneiacesteia C. Evaluarea coerenei strategiei cu politicile regionale i naionale i cu Orientrile StrategiceComunitareprivindCoeziunea D. Evaluarearezultatelorateptateiaimpactului E. Evaluareasistemelordeimplementare propuse. Principalele constatri i recomandri ale evalurii exante au concluzionat c, n general, ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013poateficalificat caun documentcarendeplinetestandardeleUE: Conine o analiz cantitativ vast a pieei muncii din Romnia, a sistemului educaionaliasituaieigrupurilorvulnerabile Analiza relev puncte tari importante i multe puncte slabe, dintre care participarea 5

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

sczut pe piaa muncii, inclusiv n zonele rurale slab dezvoltate, i participarea sczutlaFPCparafi elementelecelemaiimportante. Strategia conine interveniile necesare pentru abordarea obiectivele politicii UE (OSCC, Agenda LisabonaiLiniile Directoare Integrate) n domeniulpieei muncii, politiciloreducaionaleideincluziunesocial. Strategiaestetranspusntrunsetdeaxeprioritareidomeniimajoredeintervenie propuse,carevor aborda puncteleslabealedezvoltriiresurselorumanedinRomnia. StrategiaiinterveniilesuntinconcordancupoliticileUEicupoliticilenaionale, asigurnd complementaritatea cu alte Programe Operaionale i operaiuni finanate din FEADR i FEP. n ceea ce privete regiunile, Programul va fi corelat cu iniiativeleregionaledindomeniulDRU. Documentulconine,deasemenea,principaleelementeleprivindimplementareaPOS DRU. Evaluatorulexanteaprezentatconcluziileirecomandrilesalepreliminarencadruladou proiecte de raport, pentru care au fost organizate dou reuniuni de dezbateri: n octombrie 2006,avndcasubiectdediscuiecapitoluldeanaliz asituaieiactualeiobiectivelePOS DRU,aacumerau formulatelaacelmoment, indecembrie2006,cndaufostdiscutate strategiaiaxeleprioritarepropuse. Toate punctele de dezbatere au fost clarificate n timpul acestor dou ntlniri i al altor reuniuni bilaterale, care au avut loc ntre evaluator i reprezentanii AM POS DRU. MajoritatearecomandrilorexanteaufostluatenconsiderarepeparcursuldefinitivriiPOi doarctevaaufostmeninutedectreevaluatornraportulfinaldeevaluareexante,pebaza clarificriloriexplicaiilorfurnizatedeAMPOSDRU. Recomandrileprincipalealeevaluatorilorexantesaureferitlaactualizareadatelorstatistice i adugarea unor informaii suplimentare (productivitatea muncii, migraia etc.), adugarea de noi elemente n analiza SWOT, leciile dobndite din experiena Phare, mbuntirea fundamentriistrategieiireflectareacomplementaritilorisinergiilorcualtePO(nspecial PORiPOSCCE),cuantificareamaibunaprincipalelorobiectivealeprogramului(totalul persoanelor beneficiare ale programului), mbuntirea explicaiilor privind rezultatele stabilitepentruprincipaleledomeniimajoredeintervenie,precumicuprindereamaimultor informaiiprivindimplementareaoperaiunilor(fenomenuldembtrnire,parteneriatuletc.). ToaterecomandrileaufostinclusenPOSDRU. Evaluareastrategicdemediu DatfiindnaturaFonduluiSocialEuropean,cuaccentpeoperaiunilenonmaterialelegatede Dezvoltarea Resurselor Umane, acest Program Operaional nu stabilete un cadru pentru operaiuni care s aib efecte de mediu semnificative, aa cum se ntmpl n cazul proiectelor de infrastructur, n special cele listate n Anexele I i II ale Directivei 85/337/CEE,modificatdeDirectivele97/11/CEi2003/35/CE. nconsecin,AutoritateadeManagementaconsiderat,iAutoritateadeMediuaagreat,c nu a fost necesar o Evaluare Strategic de Mediu a acestui PO, potrivit Directivei 2001/42/CE.

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

1. ANALIZASITUAIEIACTUALE
1.1 Educaie
Structurasistemuluideeducaie intelestrategiceprivindsistemele deeducaieideformareprofesionalstabilitedeComisia Europeannanul2002ncadrulConsiliuluiEuropeandelaBarcelona,precumideciziile adoptatelaniveleuropeanncadrulprocesuluiBolognaaudeclanatprocesuldereformare asistemuluideeducaiedinRomnia. Structuraactualasistemuluideeducaieiformareprofesionaliniialurmreteasigurarea flexibilitiiideschideriictreruteeducaionaleindividuale(asevedeaTabelul1,Anexa1). Modeluleducaionalactualoferelevilorposibilitateafiedeaaccedelaniveluri superioarede educaie, fie de a se integra pe piaa muncii imediat dup terminarea nvmntului obligatoriu(de10clase).ncadrulsistemuluieducaional,nvmntulprofesionalitehnic oferattoportunitidecontinuareastudiilorteoretice,ctideprofesionalizare,conform celorprezentate n caseta 1,Anexa 1. Instrumentelede recunoatere/certificare i validare a rezultatelor nvrii anterioare nu sunt operaionale la nivel de sistem. n cazul formrii profesionale iniiale ns, validarea rezultatelor nvrii anterioare funcioneaz deja. De asemenea,nconformitatecumetodologiaexistent,validarearezultatelornvriianterioare esteluatnconsiderarencadrulprogramelordeeducaiedetipadouaans,contribuind nacestmod la cretereaflexibilitiiiaaccesuluilaastfeldeprograme. Participarelaeducaie Dateledisponibilelanivelulanuluicolar2005/2006indicoscdereaefectivelordeelevii studeni(ISCED05)cu4,46%fadeanulcolar20002001.Ceamaiaccentuatscderese nregistreazncazulnvmntuluiprimari gimnazial,respectivde13,88%i27,28%n perioada de referin (2000/2001 2005/2006) pe medii de reziden, n ambele cazuri, scdereaceamaiaccentuatsenregistreaznmediulurban.Oratsczutdeparticiparea fost nregistrat i n nvmntul postliceal, datorit sistemului de finanare bazat pe contribuia companiilor i a persoanelor fizice interesate. n perioada de referin, cea mai mare cretere a efectivelor de elevi se nregistreaz n cazul nvmntului profesional 2 (colile de Arte i Meserii i anul de completare) 18,73%, cretere datoratrestructurrii sistemului de educaie i formare profesional iniial, care a devenit operaional n anul colar 2003/2004 pe medii de reziden, situaia este mai bun n mediul rural. Principalii factoriceaucontribuitlaaceastevoluie,diferitnmediulrural,sunttendinademografic descendentnregistratn mediulurbanicretereacapacitiidecolarizarennvmntul profesionalitehnicdinmediulrural.ncazulnvmntuluisuperiorefectiveledestudeni aucrescutcu35,48%nperioadadereferin(asevedeaTabelul 2, Anexa1). Conform estimrilor demografice disponibile, populaia colar va nregistra o scdere drasticdeaproximativ20%nintervalul20052013(Tabelul3.1i3.2,Anexa1).Aceast tendin prognozat va ridica n viitor problema restructurrii reelei colare i a revizuirii strategiilordemanagementalresurselorumanedineducaieiformareaprofesionaliniial.

coaladearteimeseriiianuldecompletare suntpartearuteiprogresivedeprofesionalizare,careoferodublcalificare teoreticiprofesional.

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Rata brut de participare la toate nivelele de educaie (ISCED 16) a nregistrat o tendin pozitivcontinude la66,55%n2000/2001la72,9%n2005/2006(Tabelul 4, Anexa1). Participarea la educaie pe nivele i pe medii de reziden a nregistrat tendine diferite n intervalul de referin, conform datelor din Tabelul 5, Anexa 1. Aceste evoluii indic necesitatea restructurrii reelei colare i iniierii de programe sociale de sprijin n vederea creterii accesuluiiparticipriilaeducaienmediulrural,nspeciallanivelulISCED3. Diferena de aproximativ 27 de puncte procentuale ntre ratele brute de participare n nvmntullicealinnvmntulprofesional,pemediidereziden(86,6%nurbanfa de59,9%nruraln2005/2006,conformdiagramei1,Anexa1),influeneaznmodnegativ tranziiactre nivele superioaredeeducaieapopulaieidinmediulrural.Decalajulexistent indicfaptulcunmarenumrdeelevidinmediulruralprsesccoalatimpuriu. n mediulrural, problemeledeacceslaeducaiesuntcauzatedeposibilitileredusedeacces fizic,condiiileprecaredenvare,srcie,precumicosturilerelativridicatealeeducaiei (inclusiv n ceea ce privete educaia de baz) pe care aceast comunitate nu i le poate permite.Ponderearelativsczutapersonaluluididacticcalificatnmediulrural,comparativ cumediulurban,ncreprezintunuldinfactoriicareinflueneaznmodnegativaccesulla educaiadecalitatenmediulrural. n cazul comunitii roma, aproape 12% din populaia cu vrsta cuprins ntre 716 ani a prsit coala nainte de a termina nvmntul obligatoriu i aproximativ 18% nu este colarizat i nu urmeaz nicio form de nvmnt. Per ansamblu, aproximativ 80% din 3 persoanelecarenuurmeaznicioformdenvmntaparinetnieiroma i38,6%dinromi 4 suntanalfabei .Dateledisponibilenceeacepriveteniveluldenvmntabsolvitdeelevii romi sunt foarte puine, avnd n vedere c statisticile oficiale nu furnizeaz defalcri ale diverilorindicatorinfunciedeapartenenalacomunitatearoma,cidoarpecriteriidegeni mediudereziden. Studiiledisponibilearatc,pelngsituaiaeconomicacomunitiirome,nivelulsczutde educaie/instruireal populaieirome adulte,precum i tradiiilespecifice acestei comuniti, influeneazntromaremsurnivelulsczutdeparticipareacopiilorromilaeducaie.De asemenea,lipsaeducaieiprecolareiabilitilesczutedecomunicarenlimbaromnale majoritii copiilor romiafecteaznegativperformanelecolarealeacestora.Discriminareai segregarea sunt aspecte sensibile cu impact major asupra asigurrii accesului egal i participriilaeducaiearomilor.ngeneral,populaiaromalocuietelaperiferiein cartiere cu reputaie proast. colile din aceste zone, n care nva elevii romi, ofer condiii necorespunztoaredenvare,iarratamediederepetenieestede11,3%(statisticiMECT), cu mult peste media naional (3,52% n anul colar 2005/2006). Mentalitatea majoritii populaiei fa de minoritatea rom reprezint o alt problem, care alimenteaz discriminarea/segregareaacestora(detaliisuplimentarencaseta2, Anexa1).

Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului,Institutul de tiinealeEducaiei, Institutul deCercetareaCalitii Vieii, UNICEF,"Participarealaeducaieacopiilorromi",Bucureti,2002,p.47 n anul colar 2002/2003, copiii de etnie rom au reprezentat aproximativ 4,23% din totalul efectivelor de elevi din nvmntulobligatoriu,lanivelnaional.Participareansistemuldeeducaieacopiilordeetnieromestemaisczutn cazul nvmntuluiprecolarn comparaiecunvmntulprimar.Similar,dupnvmntulprimar,participarean sistemuldenvmntacopiilordeetnieromdescretenmodcontinuu.nacestmoment,existdoarctevastudiii analizecalitativeprivindparticipareacomunitiiromelasistemuldeeducaie.Populaia RomnRomniaCASPIS.

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Oparticiparesczutlaeducaiesenregistreazincazulcopiilorcucerineeducaionale speciale(CES).Cunotineleinsuficientealepersonaluluididacticdincolileintegratoaredin nvmntul de mas de a lucra cu elevii cu dizabiliti, infrastructura educaional inadecvatnevoiloracestuitipdeelevi,precumideficieneledecomunicarentrecoali comunitate contribuielacreterea numruluideelevicudizabiliticare nusuntcuprinin nvmnt(sunt necolarizai),precumi la absenaunuisistemdemonitorizareamodului deintegrareaacestorannvmntuldemas.Unadincauzele importantecaregenereaz rate de incluziune social sczute o reprezint segregarea n educaie, existent n mod tradiional,ncazul persoanelorcudizabiliti. Practica izolrii copiilor cu dizabiliti uoare n coli speciale a ncetat la nceputul anului 2001, dup implementarea unui program care,dei a avut succes conducnd la integrarea a 18.158 de elevi cu dizabiliti n cadrul nvmntului de mas, nu a reuit s asigure n acelai timp privete adaptarea curriculei colare ipregtirea profesorilor pentru lucrulcu eleviicudizabiliti,inducereauneiatitudinidesusinerefadeacetia.nanul2002,4.400 de copii cu nevoi speciale au fost nscrii n nvmntul de mas. Politica educaional adoptat de MECT are drept scop modernizarea i restructurarea nvmntului special (educaia pentru copiii cu cerine educaionale speciale/dizabiliti), astfel nct s creeze premiselepentrudebutulcolarnceamaiapropiatcoaldincomunitate,precumipentru asigurarea unorserviciieducaionaledesprijindiversificateidecalitate(asevedeaCaseta3, Anexa 1). n ultimii ani, au fost derulate proiecte specifice n vederea dezvoltrii de coli incluzive. n ciuda acestor eforturi, societatea romneasc i pstreaz mentalitatea tradiionaldesegregare,iarcelemaibunepracticiobinutencadrulacestorproiectenuau pututfiextinselanivelnaional. Referitorlacretereaaccesuluilaeducaie,nperioada20022006,celemaimulteaciunisau axatpedezvoltareacurriculei,extindereaicretereaflexibilitiiprogramelordeeducaiede tip a doua ans, formarea profesorilor, pregtirea mediatorilor i a mentorilor colari. ncepnd cu anul 2006, aceste aciuni au fost completate, n mod substanial, cu msuri de cretere a accesibilitii infrastructurii colare i de mbuntire a condiiilor de nvare: investiii n modernizarea infrastructurii educaionale i asigurarea facilitilor de transport colarpentruelevi.Eforturilenaceastdirecietrebuiesfiecontinuateidupanul2007. Diagramele2i3din Anexa1ilustreazfaptulcabandonulcolarnnvmntulprimari gimnazial a crescut de 2,8 ori n 2004/2005 fa de 2000/2001. La nivelul nvmntului gimnazial, abandonul colar a crescut de 3 ori n perioada de referin. Studiile disponibile indicfaptulc,ncazulcopiilorproveninddinfamiliisrace,risculdeabandoncolareste de3orimairidicatdectncazulcopiilor proveninddinfamiliineafectatedesrcieide3,5 orimairidicatncazulcopiilorproveniidinfamiliiaflatelalimitaextremdesrcie. Prsirea timpurie a colii reprezint un fenomen care afecteaz negativ calitatea i competitivitateacapitaluluiuman.Ratadeprsiretimpurieacoliiacrescutdela22,4%n 1999 la 23,6% n 2004 i a sczut uor n 2005, pn la 20,8% (Tabelul 6 de mai jos). Se observ o diferen semnificativ, n cazul acestui indicator, ntre Romnia i Uniunea Europeanratadeprsiretimpurieacoliidepetecumultniveluleuropeande10%fixat pentru2010.

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 6. Ratadeprsiretimpurieacolii(persoanecuvrstantre1824ani)
1999 Ratadeprsiretimpuriea colii(1824ani),nfunciede gen: Populaiamasculin Populaiafeminin 2000 2001 2002 RO 21,8 22,2 21,4 22,9 23,7 22,1 2003 2004 RO 22,7 23,9 21,5 23,4 24,9 21,8 20,8 21,6 19,9

(%)

2005 UE25 UE15 15,2 17,3 13,1 17,2 19,5 14,9

22,4 24,2 20,4

23,1 24,1 22,0

Sursa pentru Romnia: Institutul Naional de Statistic, Ancheta Forei de Munc n Gospodrii, date medii anuale,datelepentru20022005aufostextinsepebazarezultatelorRecensmntuluiPopulaieiiLocuinelor dinmartie2002 SursapentruUE25iUE15:EUROSTAT,NewCronos,datemediianuale2005.

Aacumseobservn Tabelul6,existundecalajnfunciedegen:ratade prsiretimpurie acoliiestemaimarencazulpopulaieimasculine,deoareceomareparteprsesccoalai intrpepiaamunciipentruaasiguraveniturilenecesarefamiliilorlor.Srcia,nivelulsczut de educaie al prinilor, riscul excluderii sociale sunt factorii cei mai importani care 5 6 determin creterea ratei de prsire timpurie a colii . De asemenea, studiile disponibile indicatractivitateasczuta educaieica fiindunadintrecauzeleprsiriitimpuriiacolii (doar 33% dintre elevii chestionai consider c educaia oferit n coal este util pentru viaasocialiprofesional).
7 Pecategorii,populaiaromestegrupulcelmaiexpusrisculuideprsiretimpurieacolii , iarsituaiaestemultmaigravncazulfemeilorromedincauzacondiiilorgreledetraiia tradiiilor.Copiiicurezultatecolareslabesuntunadintrecategoriileexpuseacestuifenomen deoarece performana colar redus afecteaz serios respectul de sine i motivaia pentru nvare.

naintedeanul2005,lanivelulsistemuluii alpoliticiloreducaionale,aufostadoptatepuine msuri n scopul reintegrrii n sistemul de educaie a persoanelor care au prsit timpuriu coala,fie imediatdupprsire,fieulterior,prinprogramedeeducaiei formarecontinu peduratavieiiactive,iarimpactulacestoraafostlimitat.Rataridicatdeprsiretimpuriea colii corelat cu numrul redus al celor care i reiau studiile sunt elemente care afecteaz semnificativcalitateacapitaluluiumandinRomnia. Educaiaprecolar n eforturile lorde aborda aspectele critice careafecteaz participarea la educaiei nivelul educaional al populaiei, rile europene au identificat educaia precolar (educaia 8 timpurie)cafiinduninstrument/osoluie laacesteprobleme.Dateleexistenterelevfaptul c,dacdezavantajuleducaionalesteabordatdelaovrstfragedprin interveniilanivelul educaiei precolare, se obin beneficii durabile pe termen lung n ceea ce privete performana individului n coal i ulterior n carier, deoarece acest tip de educaie este esenial pentru dezvoltarea individului din punct de vedere al abilitilor de nvare, contribuie la prevenirea prsirii timpurii a colii, la creterea nivelului educaional i faciliteaz participarea ulterioar la educaie. Educaia precolar (ISCED 0) este parte a
5

ComisiaEuropean,Studiul asupraAccesuluilaEducaiei Formare,Abilitilordebazi PrsireaTimpurieacolii (Ref.DGEAC38/04), RaportulFinalalComisieiEuropeneDGEAC,Septembrie2005 6 InstitutuldetiinealeEducaiei,Motivaiapentrunvareiperformancolar,2004 7 Idem5 8 Comisia European, Comunicarea Comisiei ctre Consiliu i Parlamentul European Eficien i echitate n sistemele europenedeeducaieiformareprofesional,Bruxelles,8.9.2006,COM(2006)481

10

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

sistemului de educaie i urmrete socializarea i dezvoltarea emoional, cognitiv i mental a copiilor, prin metode i activiti specifice. Rata de cuprindere n nvmntul precolar a crescut de la 66,1% n 2000/2001 la 74,7% n 2005/2006, fa de 20002001cu diferenepemediidereziden,nfavoareazonelorurbane(Tabelul 7,Anexa1).Decalajulse explic prin rata de ocupare mai ridicat n zonele urbane (care limiteaz posibilitile adulilor deaseocupadepropriicopii,spredeosebiredezonelerurale),prinnivelulridicatde srcie din zonele rurale (costurile educaiei precolare sunt prea mari pentru posibilitile financiare ale comunitii rurale), prin accesibilitatea i calitatea infrastructurii din nvmntul precolar. Un studiu realizat de MECT relev precaritatea infrastructurii din nvmntulprecolar(peste20%dingrdinieauungradmaredeuzur,utilitiigienico sanitare insuficiente, n special n mediul rural, spaiu insuficient pentru desfurarea 9 activitilordidacticeetc.)i lipsadepersonalcalificat . Formareaprofesionaliniial Unul dintre obiectivele restructurrii sistemului de educaie, n vigoare din anul colar 2003/2004, a fost creterea accesului laeducaie i formare profesional iniial. Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului a adoptat msuri specifice care urmresc mbuntirea accesului laeducaiei formareprofesional iniialicretereaatractivitiinvmntului profesional i tehnic (IPT) i oferirea de oportuniti egale de acces la IPT n zonele dezavantajate(cumarfizonelerurale).Efectele pozitivealeacestormsurisaureflectatn creterea numrului de elevi nscrii n nvmntul profesional (clasa a 9a) cu 3,1% n 2004/2005fade2003/2004,darafostnregistratoscderecu1,5%n2005/2006fade 2004/2005)(Tabelul8din Anexa 1). Capacitatea de colarizare a sistemului de nvmnt profesional i tehnic a crescut substanialncepndcuanulcolar2002/2003:dela844deuniti colaren2002/2003,la 1474uniticolaren2004/2005ila1495n2005/2006.Ceamaimarecretereaavutlocn mediul rural: de la 518 uniti colare n 2003/2004, la 713 uniti colare n 2005/2006. Cretereasedatoreaznprincipalreclasificriistructuriieducaionale.nuneledintreaceste uniti colare (cele incluse n proiecte Phare TVET), condiiile de nvare au fost mbuntiteprinnoidotri.Rezultateleobinutenanulcolar2005/2006aufosturmatede restructurareareeleicolaredenvmntprofesionalitehnic,ajungndusen2006/2007 launtotalde1.367unitideIPT,dincare611nmediulrural.Reorganizareareeleiainclus totodat i asigurarea mijloacelore de transport colar pentru elevii din mediul rural, mbuntind astfel condiiile de acces la educaie. Aceste coli ofer educaie de prim ans pentru absolvenii clasei a 8a n localitile de reziden, eliminnd astfel costurile adiionalepecarepriniiarfitrebuitslesuportepentrutransporticazarencazulncare eleviiarfi studiatntroaltlocalitate. ncepnddelajumtateaanilor90,educaiaiformareaprofesionaliniialsaaflatntrun procescontinuudereformcareavizatmodernizareaiomaibuncapacitatederspunsla cerinele unei societi care a cunoscut schimbri majore la nivel economic i social. O component important a acestor reforme se refer la coninutul nvrii n formarea profesionaliniialisebazeazpeconceptulde,,nvarepetotparcursulvieii:procesul ncepe cu dezvoltarea calificrilor profesionale, apoi, pe baza standardelor de pregtire profesional, se dezvolt curriculumul i, n final, n cadrul procesului de certificare, competenele (exprimate sub form de descriptori de performan n cadrul standardelor de pregtire profesional) sunt evaluate cu ocazia examenului final. n formarea profesional iniial, dezvoltarea calificrilor este organizat prin implicarea direct a partenerilor sociali
9

InstitutuldetiinealeEducaiei,Studiuprivindnvmntulprecolar,2003.

11

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

relevani. Deoarece calificrile nu mai sunt direct legate de tipul de furnizor (coli sau furnizoriprivai)saudetipuldeformare(iniialsaucontinu),validareaacestoraseafln 10 responsabilitatea Comitetelor Sectoriale , care se nfiineaz treptat de ctre Consiliul NaionaldeFormare ProfesionalaAdulilorcarefuncioneazcaAutoritateNaionalpentru Calificri. Acest proces urmrete creterea coerenei ntre formarea profesional iniial i formareaprofesionalcontinu.Pnnprezent,standardeledepregtireprofesionalpentru calificriledenivelI,IIiIII,carepotfiobinuteprinsistemul IPTiniial aufostreactualizate i sunt implementate la nivel naional. Dezvoltarea metodologic i expertiza n ceea ce privetedezvoltareai validareacalificrilorobinutencadrulnvmntuluiprofesionali tehnicaufosttransferatelantregsistemuldeformareprofesional. n vederea creterii calitii educaiei i pe baza progresului obinut n planificarea la nivel local i regional a ofertei de nvmnt profesional i tehnic (PRAI i PLAI), ncepnd cu anul colar 2006/2007 vor fi adoptate msuri de optimizare a reelei colare din IPT. Activitileimplementate,pelngceledestinatecreteriicapacitiidecolarizarenzonele rurale,auconstatndezvoltareaofertelordeformare profesionaliniialicontinunzonele rurale,dezvoltareacapacitiiinstituionaleaunitilorcolaredinnvmntulprofesionali tehnic n vederea asigurrii dimensiunii incluzive a educaiei i formrii pentru elevii cu cerineeducaionalespeciale. Asigurareacalitiiestentrofazmaiavansatncazulnvmntuluiprofesionalitehnic fadecelelaltecomponentealesistemuluieducaional.Acestprocesanceputmaidevreme ncadrulproiectuluiPhareTVETi,drepturmare,esteimplementatunsistemdeasigurarea calitii,pebazaCadruluiComundeAsigurareaCalitii(CCAC)acceptatlaniveleuropean. Experienaobinutapermisdemarareaimplementriiinstrumentelordeasigurareacalitii dinITPlanivelulntreguluisistemdeformareprofesional. Rezultatele ateptate n urma deciziilor prezentate mai sus privesc mbuntirea asigurrii calitii n furnizarea ofertelordeeducaie i formare profesional iniial. Efectele acestora vorputeafimsuratencepnddiniunie2008,atuncicndprimiiabsolvenideIPTvorintra pepiaamunciisauivorcontinuastudiile. ncazulnvmntuluipostliceal,actualulsistemdefinanarenuasigurcondiiileadecvate pentrudezvoltareaacestuitipdeeducaienrelaiecunevoilepieeimunciiicuexperiena UE n domeniu. n prezent, aa cum sa menionat, companiile cofinaneaz nvmntul postliceal,avndn vederenevoile lorspecifice.Acestfaptridicproblemamoduluincare suntabordate,ntromaniercoerent, nevoile pieeimunciincadrulcreia semanifesto cerere ridicat pentru nivele intermediare de calificare, ntre nvmntul liceal i nvmntul superior. Absena unor strategii de dezvoltare a personalului n companii, n special nIMMuri,afecteaz,deasemenea,dezvoltareaacestuiniveldeeducaie. nvmntulsuperior Spre deosebire de nvmntul secundar i postliceal, n cazul nvmntului superior tendina de cretere a participrii la educaie specific anilor 90 a continuat i ntre 2000/2001i2005/2006.Astfel,ratabrutdecuprinderennvmntulsuperioracrescutde la27,7%n2000/2001la44,8%n2005/2006(Tabelul9,Anexa1).Cretereaparticipriin nvmntulsuperiorseexplicprin:dezvoltareanvmntuluisuperiorprivatdezvoltarea
10

ComiteteleSectorialesuntstructuridedialogsocialorganizatelaniveldesectordeactivitateisuntstabilite de ctre Consiliul Naional de Formare Profesional a Adulilor, prin acordul comun al partenerilor sociali reprezentativilaniveldesector.ComiteteleSectorialecontribuieladezvoltareaimodernizareacalificrilor pesectoaredeactivitate.

12

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

reelelor de universiti prin nfiinarea de noi universiti sau dezvoltarea filialelor marilor universiti n locaii netradiionale creterea numrului de studeni, creterea interesului pentrunvmntulsuperiordeterminatdegradulmaredeabsorbiepepiaamunciiaforei de munc cu nivel educaional superior i, n consecin, unui risc redus de omaj pentru absolvenii nvmntului superior. Pentru populaia din mediul rural, comunitatea roma i alte grupuri vulnerabile, accesul i participarea la nvmntul superior rmn sczute din cauzacosturilorrelativridicateaacestuitipdeeducaieidincauzafenomenuluideprsire timpurie a colii, care afecteaz cu precdere aceste categorii de populaie. Pe cicluri Bologna,pondereaceamaimareodeinstudeniincicluldelicen.Numrulpersoanelor nscrisenprogramedemasteracrescutdealungulultimiloranidatoritanselormaimari aleabsolveniloracestuicicludeaseintegrapepiaamuncii.Numrulabsolvenilorciclului dedoctoratasczut,ca urmareamodificriicondiiilordeadmiterelaacestniveldeeducaie, cuefecte negativeasuprapotenialuluiumandincercetareidezvoltare(ase vedeaTabelul 10,Anexa1). Restructurarea nvmntului superior a demarat n anul universitar 2005/2006, ca parte a procesuluiBologna.ncadrulacestoreforturiderestructurareimodernizare,saunregistrat progrese recente n ceea ce privete cadrul instituional i metodologic pentru dezvoltarea Cadrului Naional al Calificrilor din nvmntul Superior. n anul 2005, a fost nfiinat AgeniaNaionalpentruCalificridinnvmntulSuperiori afoststabilitParteneriatulcu Mediul Economic i Social i n prezent se nregistreaz progrese n vederea dezvoltrii RegistruluiNaionalalCalificrilordinnvmntulSuperior. nvareapetotparcursulvieii nvarea pe totparcursul vieii nueste abordatntro manier coerent i cuprinztoarela nivelulsistemuluiialpoliticiloreducaionale.Acestfaptlimiteazcoerenaiflexibilitatea rutelor individuale de nvare pe tot parcursul vieii. n ciuda progresului nregistrat n reglementareavalidriinvriianterioare,utilizareainsuficientacadruluilegalexistent(cu excepia formrii profesionale iniiale) rmne unul din punctele slabe ale procesului de introducere a abordrii de tip nvare pe tot parcursul vieii n educaie i formare. Insuficienta dezvoltare a mecanismelor de transfer al achiziiilor de nvare obinute ntre diferitecontextedenvarelimiteazposibilitilepopulaiei,nspecialalepopulaieiadulte, deaobineacreditareaformalacompeteneloracumulatepepiaamunciiideareintran sistemulformaldeeducaie.Deasemenea,lanivelulelaborriipoliticilorestenecesaromai marecoerenntrepoliticiledin domeniuleducaiei,formriiprofesionale iniialeiformrii profesionalecontinue. Validarea achiziiilor de nvare obinute, o corelare mai bun ntre educaia i formarea profesional iniial i formarea profesional continu (FPC), mbuntirea definirii i transparenei calificrilor profesionale sunt aspecte care vor fi abordate prin dezvoltarea i implementarea Cadrului Naional al Calificrilor (CNC). Progrese n acest domeniu au fost obinutenplaninstituional(ConsiliulNaionaldeFormareProfesionalaAdulilorafost desemnat Autoritate Naional pentru Calificri i a fost creat o Agenie Naional pentru Calificri n nvmntul Superior), dezvoltarea i activarea Comitetelor Sectoriale (progresul este nc insuficient i modul de finanare a Comitetelor Sectoriale limiteaz eficiena i dezvoltarea acestora astfel, doar 16 Comitete Sectoriale erau operaionale n 2006),in planmetodologic n ceea ceprivete dezvoltarea i validarea calificrilor. CNC sprijin dezvoltarea nvrii pe tot parcursul vieii pentru indivizi i va crea un sistem transparent de calificri profesionale care va permite dezvoltarea coerent a sistemelor de formare profesional iniial i continu, din perspectiva nvrii pe tot parcursul vieii i avndsprijinulactorilorrelevaniimplicai. 13

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

CalitateacapitaluluiumannRomnia Competitivitateacapitaluluiumanestedirectinfluenatdeniveluldeeducaie.Pentrugrupa devrst2564ani,datele indic faptulcpondereapopulaieidinacestsegmentdevrst, careaabsolvitcelpuinnvmntulsecundarsuperior,esteapropiatdemedianregistratla nivelul UE, dar inferior nivelului atins n cele 10 Noi State Membre i intei UE, de 85%, stabilit pentru 2010. Datele indic faptul c ponderea populaiei care a absolvit cel puin nvmntulsecundarsuperior,acrescutnperioada1999 2005dela67,9%la73,1%.n funciedegen,valori maimari,depeste75%,saunregistratnperioadadereferinncazul populaieimasculine,iarvalorimaimicincazulpopulaieifemininepentrucareindicatorul sastabilizatnjurulvaloriideaproximativ67,7%n2005.Decalajulpecriteriuldegensa redusla10,8puncteprocentualen2005,fade decalajuldepeste13puncteprocentualect senregistran1999(asevedea Tabelul 11,Anexa1). naceeaigrupdevrst,pondereapopulaieicustudiisuperioare,aflatdealtfelpeocurb ascendent, (de la 8,7% n 1999 la 11,1% n 2005), rmne sub nivelul nregistrat n rile dezvoltate(datela niveluluianului1999:SUA 27,7%,Frana16.4%,Germania15%, Marea Britanie 15.4%) (Cartea Alb a Forei de Munc,, DTI/UK 2003) (a se vedea Tabelul 12,Anexa1).Evoluiaacestuiindicator, pecriteriuldegen,reflectouoarreducere adecalajuluidintrepopulaiafemininiceamasculincareaabsolvitnvmntul superior. Niveluldeeducaieapopulaieidingrupadevrst1529aniesteprezentatn Tabelul13din Anexa1.DateleobinutenurmaRecensmntuluiPopulaieidin2002idelaINSdin2005 indicocretere,ntermeniabsoluiirelativi,anumruluipersoanelordinaceastgrupde vrst care au absolvit nvmntul superior ntre 19952005. De asemenea, ponderea absolvenilor de nvmnt postliceal i cea a absolvenilor denvmnt primar a crescut pentru aceeai grup de vrst, n aceeai perioad. Se nregistreaz o scdere n cazul absolvenilorcicluluiinferioralliceuluincadrulgrupeidevrst1529ani(dela43,1%n 1992la38,4%n2002).Pertotal,n2002,ncadrulgrupeidevrst1529ani,peste6%au absolvit nvmntul superior, 84% au absolvit nvmntul secundar (inclusiv coli post liceale i coli de maitri), 8% nvmntul primar i 3% nu au absolvit nicio form de nvmnt. Cretereacompetitivitiicapitaluluiumanpoatefiobinutprindobndireadecunotinei competene pe tot parcursul vieii, printro continu actualizare a stocului individual de cunotine i competene, prineducaie i formare continu. Ofertade formare profesional continurmnefragmentatdinmomentceseadreseaznspecialnevoilorindividualeinu cerinelorcompaniilor.Ceimaimulidintrefurnizoriideformareprofesionalcontinuevit programele modulare de formare, din cauza inconsistenelor legislative i a faptului c finalizareaunuiasaumaimultormodulealeprogramuluideformarenuofero,,profesiei nudparticipantuluidreptuldeapracticaoocupaiepepiaamuncii.Ciclurile/programelede calificarecomplet,finalizatecuuncertificatdecalificarerecunoscut la nivelnaional,sunt maiapreciatedeoareceoferdreptuldeapracticaunasaumaimulteocupaii pepiaamuncii. Resurseleumanedineducaie Dateledisponibilearatc,n anulcolar2004/2005,resurseleumaneangajatensistemulde educaiereprezentau4,32%dinpopulaiaocupataRomniei.Analizadinamiciipersonalului didacticnperioada20002005indicfaptulcpersonaluldinsistemulnvmntsaredus, cu excepia nvmntului precolar i a nvmntului profesional (coala de Arte i Meserii)(asevedeaTabelul 14,Anexa1).

14

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

n perioada 20022006, ponderea personalului didactic calificat a cunoscut o tendin continuu ascendent la toate nivelele de educaie. O tendin uor descresctoare sa nregistrat n anul colar 2005/2006, comparativ cu anul anterior, n cazul nvmntului precolar(0,7puncteprocentuale)innvmntulprofesional(0,6puncteprocentuale).Pe medii de reziden, la toate nivelele, pe durata ntregii perioade de referin analizate, se constat un decalaj n ceea ce privete ponderea personalului didactic calificat ntre mediul rural i mediul urban, n favoarea mediului urban. n nvmntul superior, nu exist personalnecalificat(asevedeaTabelul 15,Anexa1). Scdereaprognozatapopulaieicolarecu20%pnn2013(comparativcuanul2005),va atrage dup sine o serie de efecte majore asupra reelei colare i recrutrii profesorilor. Aceasttendindemograficvaconducelaunsurplusrelativdecadredidacticei,implicit, lanecesitateareduceriipersonaluluididacticcuaproximativ10%lanivelulntreguluisistem deeducaieiformareprofesionaliniial.nciudaacestuisurplusrelativprognozatlanivel desistem,existundeficitn creteredepersonalcalificat,maialesndomeniisolicitatei maibine remunerate pe piaa muncii (de exemplu,tehnologia informaiei icomunicaiilor, limbi strine). Deficitele de personal didactic calificat sunt specifice domeniilor/ariilor curriculare referitoare la noile ocupaii solicitate pe piaa muncii precum i n cazul noilor profesii n educaie (de exemplu asisteni educaionali calificai pentru copiii cu cerine educaionalespeciale),pentrucarenusunt,nc,disponibileprogramedeformareiniiali continu. Tendina de mbtrnire a populaiei se manifest n cazul personalului didactic i va contribui,peransamblu,lareducereaacestuia.Slabaatractivitateacariereididactice,sistemul relativrigiddesalarizareidedezvoltareacariereicadrelordidactice,limiteazposibilitile furnizorilordeeducaieideformareprofesionaliniialdearecrutaideameninentro carierdidacticpeceimaibunitineriabsolvenidenvmntsuperior.Alturidetendina dembtrnireapersonalului,seateaptcadeficitulexistentsseaccentuezeiscoexiste totodat cu un surplus relativ de personal didactic, per ansamblul sistemului. Toate acestea vorafectanmodnegativcalitateaicapacitateadereacieadecvatasistemuluieducaional ideformareprofesionaliniiallacerinelepieeimuncii,maialesncazulnoilorocupaii. Acesteevoluiiprecumitendineledemografice, reliefeazimportanacalificrii icalitii resurselorumanedineducaieiformareprofesionaliniial. Resurseleumanedincercetaredezvoltare(CD) n Romnia, n anul 2004, numrul de angajai n domeniul CD era de 0,46 la o sut de angajai.Raportulestede3orimaimicdectncazulUE15(1,41angajaindomeniulCD la 100 de angajai). Numrul angajailor n domeniul CD, n special n domenii de nalt specializare,anregistratocretereconstant(asevedeadiagrama4,Anexa1). Salariile mici, dotarea insuficient i necorespunztoare, precum i oportunitile oferite de programele de cercetare din alte state au condus, treptat, la o cretere a mediei de vrst a personalului cu nalt calificare din domeniul CD din Romnia, astfel nct, n 2004, aproximativ 63% din totalul cercettorilor romni aveau vrste peste 40 de ani. n 2005, structura pe vrste a cercettorilor sa schimbat, datele nemaifiind comparabile cu cele din aniiprecedeni(asevedeaTabelul16,Anexa1). Pondereaceamaimareoreprezintcercettoriidindomeniultehniciinginerie(aproximativ 60%),domeniucucapacitatemaredeadaptarelaschimbrileeconomice.n2004,specialitii din unitile de CD au obinut un numr de 1.282 de brevete, din care 435 obinute de inventatoriromni,170deinventatori strini,iar677aufostcertificatenEuropa. 15

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Evoluianumruluideabsolveniaicicluluidedoctoratidistribuiaacestorapedomeniide cercetaresuntrelevantepentrudezvoltareapotenialuluiumandinCD(asevedeaTabelul17, Anexa 1). Majoritatea absolvenilor ciclului de doctorat sunt n domeniile tiinelor exacte, matematicii i tiinelor umaniste. Sa nregistrat o cretere semnificativ a numrului titlurilor de doctor n 2004, comparativ cu ntreaga perioad 20012003 (numrul absolvenilordedoctoratacrescutdetreiori),urmatdeoscdereaccentuatn2005,carese datoreaz costurilor ridicate ale programelor doctorale precum i sprijinului insuficient acordatdoctoranzilor.MinisterulEducaiei,CercetriiiTineretului,prinConsiliulNaional al Cercetrii tiinifice din nvmntul Superior (CNCSIS), a acordat, pe baz de competiie, sprijin financiarpentru activiti de cercetare i, ntro msur mai mic, sprijin pentru cercettorii tineri. n cadrul componentei de sprijin pentru tinerii cercettori, au fost susinui de asemenea pe baz de competiie, doctoranzii i activitile de cercetare desfuratedeacetia. Asigurareaimanagementul calitii Declaraiile oficiale fcute dea lungul ultimilor 15 ani sau referit la educaie ca fiind o prioritate naional i la faptul c este necesar ca procesele de reform a sistemelor de educaie i formare profesional iniial trebuie s aib n vedere realizarea progreselor necesare n ceea ce privete asigurarea calitii. n cazul sistemului de nvmnt, anterior anului2005,asigurareacalitiisebazaaproapenmodexclusivpeevaluriexterne,precum inspeciacolariacreditarea,ntimpcemecanismeleiprocedurileinternedeasigurarea calitii nu erau operaionale la nivel de sistem. Anterior anului 2005, n cadrul proiectelor PhareTVETsaurealizatprogresesemnificativendezvoltareastandardelorimecanismelor pentruasigurareaimanagementulcalitiin nvmntulprofesionalitehnic,. Laniveldesistem,ndecursulultimilor2ani(2005i2006),saunregistratprogresenceea ceprivetedefinireacadruluiinstituionalpentruasigurareacalitiineducaie.Aufostcreate douageniipentruasigurareacalitiin nvmntulsuperiorinvmntulpreuniversitar. Pentru perioada urmtoare, noi standarde i mecanisme de asigurare a calitii (bazate pe standarde interne i externe stipulate de noul cadru legal adoptat n 20052006) vor fi dezvoltate i implementate de ctre ageniile mai sus menionate i de ctre furnizorii de educaie i formare profesional iniial. Imediat ce ghidurile imetodologiile de asigurare, evaluare i management al calitii sunt adoptate/validate la nivel de sistem, furnizorii de educaie i formare profesional iniial vor trebui s ntreprind aciuni specifice pentru implementareaacestornoiinstrumente:transpunereanoilorstandardedecalitate,dezvoltarea de programe de formare profesional specific pentru personalul din uniti colare/universiti (peste 45.000 de persoane personalul din uniti colare/universiti i aliactorirelevani)iformareaevaluatorilorexternidecalitateiapersonaluluiimplicatn procesuldeacreditare(aproximativ4.000depersoane). n prezent, nu exist niciun studiu disponibil cu privire la evaluarea calitii n educaie i formare.Calitateasczutsaucalitatearidicatneducaieiformareprofesionaliniialpot fi evaluate, n prezent, mai ales prin performanele obinute de absolvenii de nvmnt preuniversitar/universitarpepiaamuncii,fiindreflectatntermenideratdeocupareirat a omajului, dei relevana acestor indicatori n evaluarea calitii educaiei i a formrii profesionaleiniialeestediminuat,avndnvederecexistialtecauzedeordineconomic isocialcarepotproduceefecteasupra structuriiiratelor ocuprii i omajului. n termeni de restructurare sistemic, descentralizarea nvmntului preuniversitar reprezintprovocareamajorpentruaniiceurmeaz.Procesuldescentralizriiafostiniiatla 16

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

sfritulanului2005ieste,nprezent,implementat,printrunproiectpilot,n50decoli.Pe baza rezultatelor din aceasta faz pilot, descentralizarea va fi extins la nivelulntregului sistem de nvmnt preuniversitar. Descentralizarea neducaie vizeaz aspectele deordin financiar,managementulresurselorumanelanivellocal,creterearelevaneicurriculumului pentrunevoilededezvoltareicerereadecompeteneexistentelanivellocal(princreterea ponderii componentei de curriculum la dispoziia colii), etc. Un factor crucial pentru succesuldescentralizriivafiinstruireaspecificatuturoractorilorrelevaniimplicainacest proces (manageriidecoliifactori dedecizie, inspectoricolari, administraia local etc.). Se va sprijini dezvoltarea unui sistem de nvmnt care s ofere, n mod flexibil i mai accesibil,oeducaiemaibuntuturorindivizilor. Educaie i formare profesional n sprijinul dezvoltrii aptitudinilor managerialeideantreprenoriat O atenie deosebit a fost acordat consolidriicapacitiieducaiei i formrii profesionale iniiale de a contribui la furnizarea competenelor necesare viitorilor absolveni pentru ocupareaunuilocdemunc.Restructurareanvmntuluiprofesionalitehnic,vzutcaun procescontinuuicoerentesteunbunexemplupentruimportanadatnevoiidembuntire a cooperrii cu angajatorii i de abordare a nevoilor individuale de educaie i formare profesional. Curriculumul din IPT este dezvoltat pe baza standardelor de pregtire profesional validate de ctre Comitetele Sectoriale. Metodologiile i mecanismele pentru actualizarea standardelor de pregtire i a curriculei au fost dezvoltate i aplicate n cadrul proiectelor Phare TVET i vor fi actualizate, n continuare, cu sprijinul proiectelor Phare destinateconstrucieiinstituionaleaAutoritiiNaionalepentruCalificri.Noulcurriculum n IPT a introdus cteva inovaii concentrate pe dezvoltarea metodologiilor de predare centrate pe elev i pe oferte educaionale individualizate. Noul curriculum, bazat pe competene i pe sistemul de credite transferabile, creeaz premisele pentru o ofert de formare profesional iniial flexibil i mai bine adaptat nevoilor pieei muncii i pentru promovarea antreprenoriatului. Educaia antreprenorial este parte a competenelor cheie i estereflectatntoateactivitilededezvoltaredecurriculum.Educaiaantreprenorialeste, deasemenea,parteacurriculumuluiobligatoriudinnvmntulgimnazial(modulncadrul arieicurricularedeEducaieTehnologic)inciclulinferioralliceuluiclasaaXa.Oferta de educaie i formare profesional iniial cuprinde educaia antreprenorial ca parte a curriculumuluidinnvmntulsecundarsuperior.Formareaspecificaprofesorilorpentru dezvoltarea spiritul antreprenorial la elevi este nc insuficient i rmne o prioritate a sistemului. Cooperarea coalntreprinderi, ca predictor pentru dezvoltarea abilitilor antreprenoriale,estencinsuficientexploatat,n special nmediulrural. ncazulnvmntuluisuperior,abordareaeducaieiantreprenorialeestemaipuincoerent i sistematic comparativ cu nvmntul preuniversitar, ct i cu experienele i practicile celorlalteStateMembreUE,careaucreatcatedrepentruantreprenoriat(Belgia),programede masterat n antreprenoriat (Danemarca) i centre pentru dezvoltare antreprenorial (Marea Britanie)etc. nvmntul teriar, universitar i nonuniversitar (n spe nvmntul postliceal) contribuieladobndireaaptitudinilormanageriale.Primulniveldereferinpentruasigurarea abilitilormanagerialeestereprezentatdeliceu.Totui,piaamunciisolicitcanvmntul postlicealsfurnizezeaptitudinilemanagerialecaparteaunuipachetdecompetenecares cuprindi cunotineprofesionalespecificeuneiocupaii.

17

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Corelarea ofertelor de educaie i formare profesional iniial cu cerinele pieeimuncii Creterea relevanei educaiei i formrii profesionale iniiale pentru nevoile pieei muncii rmne un obiectiv major urmrit n elaborarea politicilor educaionale i n activitile desfurate de furnizorii de educaie. Rata omajului n rndul tinerilor (a se vedea de asemenea seciunea omajul n rndul tinerilor de mai jos) ridic problema relevanei educaiei pentru piaa muncii. n acest context, au fost adoptate o serie de msuri viznd adaptarea ofertei de educaie i formare profesional iniial la nevoile pieei muncii: mbuntirea planificrii strategice a ofertelor din nvmntul profesional i tehnic, furnizarea deserviciide orientareprofesionali furnizareacompetenelorcheie. Printrefactoriicarelimiteazgraduldecorelareaeducaieiiformriiprofesionaleiniialecu piaamunciisenumr: Insuficienta implicare a partenerilor relevani n planificarea activitilor/ofertelor educaionale Instruire specific insuficient furnizat partenerilor implicai n planificarea n educaiein formareprofesionaliniial Date i studii insuficiente i neactualizate privind nevoile pe termen lung ale pieei muncii, fiindastfel afectatcalitatea planificrii i capacitatea de rspuns/adaptare a educaieiiformriiprofesionaleiniiale Dezvoltarea i valorizarea insuficient a parteneriatului n educaie i formare, cooperarearedusndezvoltareaprogramelordenvarecontinuiaprogramelorde tipul nvareprinmuncetc Absena mecanismelor de monitorizare a inseriei i a evoluiei profesionale a absolvenilor(tracerstudies). La nivel de sistem, unele dintre aceste probleme (cum ar fi cele legate de implicarea partenerilorsociali,aautoritilorlocaleprecumiaaltorpartenerirelevani)vorfirezolvate odatcuimplementareaCadruluiNaionalalCalificrilorianoilorinstrumentedeasigurare acalitiineducaie. Studiile disponibile, realizate n 2005 n cadrul proiectelor Phare TVET 2002, relev faptul c,pentruabsolveni,indiferentdeniveluldeeducaieabsolvit,estenecesaroperioadmai mare de timp pentru adaptarea la cerinele locului de munc, spre deosebire de persoanele careauexperienprofesional.Aceastsituaieestedirectinfluenatdeinsuficientacorelare dintreoferteleeducaionaleideformareprofesionaliniialcunevoilepieeimuncii.Cele maisczutecorelaiisuntspecificenivelurilordecalificareintermediare.Unuldintrefactorii careexplicaceastsituaieestefaptulcsistemuldenvmntprofesionalitehnicafost conceputpentrudezvoltareacarierei.Calificrileobinutepermitabsolvenilordenvmnt profesionalitehnicspracticemaimulteocupaii.Astfel,pentruaficapabilispracticei sseadaptezecerinelorunuianumitlocdemunc/ocupaie,absolveniitrebuiesfieinclui nprogramedetranziiedelacoallaloculdemunc.Programelederulatelaoraactualnu sprijinsuficientinseriaefectivaabsolvenilorpepiaamuncii,iarnvareaprinmunc iconsiliereancariernucorespundnccerinelorprogramelordestudii.nacestsens,au fostiniiateaciunispecificenvedereacreteriirelevaneicalificriloroferitedesistemulde IPT i au fost nregistrate anumite progrese. Un alt aspect care trebuie abordat n cazul educaiei i formrii profesionale iniiale este reprezentat de creterea contribuiei la dezvoltareamanagementului denivelmediuprinnvmntulpostliceal.

18

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

1.2 Ocupareaforeidemunc
Analizastructuralapieeimuncii PiaamunciidinRomniasaconfruntatcuschimbriimportantencontextulprocesuluide tranziieeconomic, manifestat prin reducerea populaiei active i ocupate, meninerea ratei omajuluilavalorirelativconstanteicretereaomajuluinrndultineriloriaomajuluide lung durat, fiind afectat n principal de capacitatea limitat de creare de noi locuri de munc. nparalel cu reducerea severa populaiei ocupate, au aprut modificri importante privind structura ocuprii pe sectoare, domenii de activitate, regiuni, tipuri de proprietate, vrstistatutprofesional.
*) Tabelul 18.Principaliiindicatoriaiocuprii,19992005

Indicator/An

1999

2000

2001

2002 RO

2003

2004

2005

2005 EU25 EU15

Populaiaactiv 11.566 11.585 11.447 (miipersoane) Ratadeactivitate 68,7 68,6 67,5 1564ani(%) Populaiaocupat 10.776 10.764 10.697 (miipersoane) Rata ocuprii 1564 ani 63,5 63,2 62,6 (%) RataomajuluiBIM(%) Rata omajului de lung duratBIM(%) Rata omajului n rndul tinerilorBIM(%) 6,8 3,0 18,8 7,1 3,6 18,6 6,6 3,2 17,5

10.079 9.915 9.957 63,6 9.234 58,0 8,4 4,5 21,7 62,4 63,2

9.851 62,4 9.147 57,7 7,2 4,0 19,7 63,8 8,8 3,9 18,2 65,2 7,9 3,3 15,6 70,2 71,0

9.223 9.158 57,8 7,0 4,3 18,5 57,9 8,0 4,7 21,0

SursapentruUE25iUE15:EUROSTAT,NewCronos,2005 Sursa pentru RO: Institutul Naional de Statistic, Ancheta Forei de Munc n Gospodrii (AMIGO), medii anualedatelepentru20022005aufostextinsepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002
*)

Datele referitoare la 19992001 nu sunt complet comparabile cu seriile de date 20022005 ca urmare a revizuirii definiiilor referitoare la categoriile principale de populaie (populaie activ, populaie inactiv, populaieocupat,omeri).

n ultimuldeceniu,evoluiaresurselorumaneafostsubinfluenaunorfenomenedemografice i sociale,cumarfi:reducereaaccelerataratei natalitiiimeninereauneirateridicate a mortalitii, creterea procesului de emigrare, reducerea calitii serviciilor de asisten medicalisocial.Acetifactoriaucontribuitlacretereaponderiisegmentuluipopulaieide 60 de ani i peste, precum i la meninerea la un nivel ridicat a ratei de dependen demografic,maialesnzonelerurale. a) Structuraocuprii Ratadeocupare n 2005, populaia ocupat a atins cifra de 9,85 milioane de persoane. Comparativ cu anul 2002,ratadeocuparesaredusn2005cu0,3puncteprocentuale,atingndnivelulde57,7% (ase vedeaTabelul19,Anexa1).Ratadeocupareapopulaiein vrstdemuncsitueaz Romnia n 2005 la o distan de 12,3 puncte procentuale fa de obiectivul Lisabona ce urmeazsfieatinspnn2010ratageneraldeocuparede70%.Pedealtparte,ratade 19

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

ocupareafemeiloraatins51,5%n2005,cu8,5%subnivelulobiectivuluiLisabona(60%n 2010).n2005,ratadeocuparepentrugrupadevrst1564anianregistratodiferenpe sexede12,4puncteprocentuale(63,9%labrbai,fade51,5%lafemei). Reducereaocupriiseaflnlegturdirectcuvariaiilecreteriieconomice.Rataocuprii afectat de perioada de cretere economic negativ (1997 2000)nu a putut fi influenat preamultdecretereaeconomicpozitivnregistratncepndcuanul2000. Ocupareapegrupedevrst Ratadeocuparepentrugrupadevrst1524anianregistratceamaisemnificativscdere, 4,9puncteprocentualen perioada20022005, ajungnd la valoareade25,6% n 2005, mai micdectlanivelulUE25(36,8%). Grupadevrst2554deani anregistratoscderearateideocuparede0,5%nperioada 20022005,atingndvaloareade 73,3%n2005,maisczutdectmediaUE25(77,2%). Grupa de vrst 5564 de ani a nregistrat o scdere de 1,7 puncte procentuale n perioada 20022005, atingnd valoarea de 39,4% n 2005, comparativ cu 42,5% n UE25. Rata ocupriide39,4%din2005pentrugrupa devrst5564ani,situeazRomniala10,6puncte procentualefadeobiectivul Lisabonapentru2010(50%)(asevedeaTabelul19,Anexa1). Forademuncnmediulurbanirural n mediul rural, n perioada 19992001, rata ocuprii pentru grupa de vrst 1564 ani a nregistratvalorifrfluctuaiimajore,darcontinusfiemaimaredectnmediulurban(a sevedeaDiagrama5,Anexa1).ncepndcu2002,rataasczutexclusivpebazamicorrii grupeidepopulaiecuvrstantre1564deaniocupatenagricultur,respectivdela64,2% n2002la60,2%n2005.Cretereaeconomiccontinunregistratndecursulultimilorani arputeaconduce,pedeoparte,laoimportantscdereaocupriinagricultur,iimplicita ocuprii n mediul rural. Aceasta poate conduce n viitor la o nou structur a ocuprii n mediul rural mai puin bazat pe agricultur, i posibil la o cretere a ocuprii n mediul 11 urban. Parial, descreterea ponderii agriculturii n ocuparea total poate fi explicat prin creterea deschiderii economice a Romniei, care, ncet dar sigur, face neprofitabil agriculturadesubzisten. n mediul urban, n perioada 20022005, rata ocuprii pentru grupa de vrst 1564 ani a crescut uor cu 1,3 puncte procentuale, de la 53,7% la 55,0%. n 2005, potrivit anchetei asupra forei de munc a INS, locuitorii din mediul rural reprezentau 45,2% din totalul populaieiRomnieii46,6%dintotalulpopulaieiocupate(9.147miipersoane).Persoanele din mediul rural ocupate cu norm ntreag au reprezentat 41,9% din totalul persoanelor ocupate cu norm ntreag, iar persoanele din mediul rural angajate cu timp parial au reprezentat87,3%dintotalulangajailorcutimpparial. Din perspectiva statutului ocuprii, locuitorii din mediul rural angajai cu norm ntreag reprezentau24,7%dintotalulangajailor(salariai),aproximativ 86,3%dintotalullucrtorilor independeni i peste 94% din totalul lucrtorilor familiali neremunerai. De fapt, lucrtorii
11

Totodat, o parte a descreterii poatefi atribuit i schimbrii de metodologie introdus n anul 2002 de INS, carea mpins ocuparea de subzisten la categoria inactivitate, prin schimbarea definiiilor. Astfel, nu toat reducerea ponderiiagriculturiintotalocuparesetraduceefectivncretereaocupriinindustriesausferaserviciilor.Easepoate lafeldebinetraduceininactivitate.

20

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

independeni i cei care nu primesc o retribuie pentru munca depus n gospodrie reprezentau, n 2005, 33,5% din totalul populaiei ocupate, 89,8% din ei fiind din mediul rural.Concret,nmediulrural,numrullucrtorilorindependeninagricultur,silviculturi pescuit era de 1.429.000 de persoane, iar 1.179.000 lucrau ca muncitori neremunerai n gospodrii, n timp ce numrul angajailor (remunerai) era de 116.000 de persoane. Principaleleocupaiialelocuitorilordinmediulruralsuntagricultura,silviculturaipescuitul (54,9%),precumiartizanatulimeteugurile(10,7%).
12 n 2005, ponderea populaiei ocupate n agricultur din totalul populaiei ocupate era de 32,2%,iarncazulgrupeidevrst1564 deani,pondereaerade28,7%.

Datele prezentate mai sus ofer o imagine global a subocuprii n agricultura de 13 subzisten . innd cont de rata sczut a omajului, provocarea const n alegerea msuriloractivecorespunztoarepentrumbuntireastatutuluisocialiincluziuneapepiaa formal a muncii (inclusiv n activiti cu valoare adugat). n afara lucrtorilor pe cont propriu i lucrtorilor familiali neremunerai, zonele rurale includ o parte important a persoanelor inactive i descurajate, aceia care nu au loc de munc i sunt disponibili s nceaplucrul,darcarenumaicautlocdemunc,deoareceeicredcnumaisuntlocuride muncdisponibile.Dealtfel,nconcordancuAnchetaForeideMuncnGospodrii2005, duratamedieaomajuluiafostde20,6luni,zoneleruralenregistrndvalorimaimaridect cele urbane pentru grupa de vrst 2554 ani. Cea mai lung perioad este de 26,9 luni n cazul locuitorilor din zonele rurale cu vrsta de peste 55 ani. Mediul urban este afectat preponderent de omajul de lung durat (58,4% fa de 51,7% n mediul rural). n cazul omajuluidelungduratnrndultinerilor,nmediulurbanafostnregistratovaloaremai mare(69,1%fade62,4%nmediulrural). ntermenideinactivitate,persoanelecasnicereprezintnmediulruraloproporiede53,1% din totalul de 1.264 mii persoane. Merit menionat faptul c persoanele casnice sunt reprezentateexclusivdefemei.Deasemenea,celmaimaredecalajdintrezonaruralicea urban n ceea ce privete numrul persoanelor casnice este nregistrat ncazul grupelorde vrstacuprinsentre1534ani,undenmediulruralseconstatcelemairidicatecifre(dublu fade mediulurbanpegrupeledevrstcuprinsentre1519i2024ani). Populaia total inactiv, n 2005, a fostde 11.790 mii persoane (elevi, studeni, pensionari beneficiarideasistensocial,casniceialii),dintrecare5.665miipersoaneaparingrupei devrst1564ani.Oresurspotenialestereprezentatdecele8.385miipersoaneinactive (peste15ani)careaucutatunlocdemunc,darcarenuaufostdisponibilipentruamunci saucarenuau cutatunlocdemunc,dareraupregtii snceapmunca. Ocupareapesectoareeconomice Dinpunctdevederealmpririipesectoareeconomice(ase vedeaDiagrama6,Anexa1), 30,3% din persoanele angajate lucrau n 2005 n activiti industriale i n domeniul construciilor,reprezentnd o proporie n cretere fa de 2002 (29,5%). nperioada 2002 2004, ponderea populaiei ocupate n agricultur, incluznd silvicultura i pescuitul, a
12

13

n contextul POS DRU, populaia ocupat n agricultur va reprezenta populaia care ctig un venit din activiti agricole, fiecatehnicieni saufermieri nntreprinderile agricole izootehnicesauproductoriiagricoli autorizai, care desfoaractivitipecontpropriu(sursaINS,AnchetaForeideMuncnGospodrii). Agriculturadesubzistencorespundeproducieiagricoledingospodriipentruconsumulfinal.Eaimplicraroricevenit bnesciesteluatncalculcaocupareinformal(sursaINS,AnchetaForeideMuncnGospodrii)

21

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

nregistrat o tendin descresctoare (de la36,4%la 31,6%), nregistrnd n 2005o cretere uoarpnla32,2%.Pondereapersoanelorocupatendomeniulserviciiloraavutoevoluie cresctoare,dela34,1%n2002la37,5%n2005. n perioada 19972005, populaia ocupat n agricultur a sczut n toate regiunile rii, n special n regiunile NordEst i Sud Muntenia (a se vedea Tabelul 20, Anexa 1). Aceast tendin poate fi corelat cu apariia de noi locuri de munc n mediul urban, n contextul creterii ponderii sectorului privat n cadrul ntregii economii i, de asemenea, cu scderea naturalapopulaiei. Ca o reflectare a tendinelor existente n economia Romniei, populaia civil ocupat n industrieasczutn2005,ncomparaiecu1997,ntoateregiunilerii,cuexcepiaRegiunii Vestundeafostnregistratocreterede9,2miipersoane.Populaiaocupatnconstruciia sczutn2005,comparativcu1997ntoateregiunilerii,cudoar3excepii:RegiunileVest, NordVest i BucuretiIlfov. Cea mai mare cretere din sectorul construciilor a fost nregistratnRegiuneaBucuretiIlfov(49,4miipersoane). naceeai perioadde timp(19972005), sectorul serviciilor a nregistrat o cretere n toate regiunile,ceamaimarecreterefiindnregistratnzonaBucuretiIlfovinregiuneaNord Vest(228,9miipersoane,respectiv93,5miipersoane).DecalajuldintreBucuretiIlfovialte regiuni ale rii din punct de vedere al ocuprii n sectorul serviciilor este cauzat de dezvoltarearapidasectoruluiafacerilor,denumrulrelativmare alpersoanelornscrisen nvmntuluniversitarideinvestiiiledemareanvergurdinsectorultelecomunicaiilor. Ocupareaforeidemuncnfunciedetimpuldelucru Populaiaangajatcunormntreagreprezintmajoritateadintotalulpopulaieiocupatedin Romnia(a se vedeaTabelul21, Anexa 1),ponderea brbailor i a femeilor fiindaproape egal. n perioada 20022005, proporia populaiei angajate cu program de lucru parial a nregistratoscdere,maiuoarlapopulaiamasculin(0,7puncteprocentuale)comparativ cupopulaiafeminin(2,3puncteprocentuale).n2005,sepoateobservac,lanivelulUE25, proporiaangajailorcutimpparialdelucruestedeaproximativ4orimairidicatnrndul populaiei feminine, dei n Romnia, proporia de femei i brbai este aproximativ egal, ceea ce indic o utilizare foarte sczut a programelor flexibile de timp de lucru pentru populaia feminin. Ponderea aproape egal a populaiei masculine i cea a populaiei femininen ocupareacutimpparial,indicfaptulcpopulaiamasculindesfoaractiviti suplimentarenvedereacreteriibugetuluifamilial. Distribuiapopulaieiocupatenfunciedeniveluldeeducaie
14 Distribuia actual a populaiei ocupate n funcie de nivelul de educaie (a se vedea Diagrama7,Anexa1)demonstreazotendindescresctoareapopulaieiocupatecunivel sczutdeeducaie,daraceastarmnenclaopondereridicatnocupareatotal(26,4%n 2005). Pondereapopulaieiocupatecustudiisuperioareacrescutconstantatingnd12,6%n2005. Creterea numrului absolvenilor instituiilor de nvmnt mediu caracterizeaz nivelul

14

Niveldeeducaie: superior studiileuniversitaredescurtdurat,studiileuniversitaredelungdurat(inclusivmasterat,doctorat) mediu coalpostlicealspecializatsaucoalatehnic,liceu,primulciclualliceului,coaladearteimeserii, anuldecompletaresauucenicia, elementargimnazial,primar,frabsolvire.

22

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

ntreaga economie, avnd ca rezultat o rat crescut a persoanelor cu studii medii, care ptrund pe piaa muncii. Persoanele cu studii medii reprezint majoritatea persoanelor ocupate. ContribuiaIMMurilorlaocupareaforeidemunc n perioada 20012004, ntreprinderile mici i mijlocii au avut o contribuie important la creareadenoilocuridemunci,implicit,laocupareaforeidemuncnRomnia.Tendina de cretere a numrului personalului angajat n cadrul ntreprinderilor mici i mijlocii a nceput n anii 90, iar numrul de angajai din marile companii a nregistrat scderi importante.NumruldeangajaidincadrulIMMuriloracrescutdela2.122.617n2001la 2.778.967n2005(Tabelul 22, Anexa1),cuoratmedieanualdecreterede1%. nfunciedemrimeaIMMurilor(asevedeaDiagrama8,Anexa1),saprodusocreterea numrului angajailor pentru toate tipurile de ntreprinderi. n cazul microntreprinderilor, evoluiaafostpozitivncepndcuanul2003.ntreprinderilemijlociisuntcategoriaceamai dinamicnceeaceprivetecreareadenoilocuridemunc. n funcie de sectorul de activitate, n perioada 20022004, numrul angajailor a crescut semnificativn servicii, industrieiconstrucii,ntimpcen agriculturaavutlocouoar scdere(asevedea Tabelul 23, Anexa1). n funciederegiuni,Regiunea Vest,cuunpronunatprofilindustrialicumulteIMMuri, nregistreazceamairidicatratdecreterenprivinaocupriinIMMuri,cuunindicede modificare de 118pe locul al doilea se situeaz Regiunea BucuretiIlfov, cu un indice de 112,urmatdeRegiuneaSudMunteniacu111,RegiuneaCentrucu109,RegiuneaSudEst cu108,RegiuneaNordVestcu105iNordEstcu104.Singuraregiunecuunprocentsczut deocuparenIMMuridintotalulpopulaieiocupateazoneiesteRegiuneaSudVestOltenia. Celemaiindustrializateregiunialerii,NordVest,CentruiBucuretiIlfov,nregistreazo rat ridicat de ocupare a populaiei locale n cadrul IMMurilor. Cu toate acestea, cel mai important aspect este creterea ocuprii n IMMuri cu cele mai mari valori din Regiunile SudMunteniaiSudEst,regiunimaiputinindustrializate. Ocupareaforeidemuncperegiuni n 2005, rata de ocupare a populaiei active (1564 ani) a atins cele mai sczute valori n regiunileCentru(54,2%)iSudEst(54,7%).SepoatemenionafaptulcregiunileNordEst i SudVest Oltenia, care au nregistrat cele mai mari rate de ocupare, de61,5%, respectiv 60,1%, beneficiaz de aanumitele protecie a ocuprii de subzisten din mediul rural (reprezentndpondereapersoanelorocupatenagricultur)(asevedeaTabelul24,Anexa1). n funcie de sectorul de activitate, regiunile NordEst i SudVest au o valoare crescut a ocupriinagricultur(maimultde48%n2005,ase vedeaTabelul25, Anexa1)datorit numrului mare de persoane care triesc din agricultura de subzisten, ceea ce relev incapacitateapieeimunciideaabsorbi populaiaactiv dinmediulrural. Muncanedeclarat SondajelerecenteprivindmuncanedeclaratoferoimagineasupraponderiiacesteianPIB (ntre20%i30%).Principalelemotivesuntduratandelungataperioadeidetranziiedela stadiuldeeconomiecentralizatlaeconomiadepiai,nspecial,modelulacesteitranziii detipstopandgo. 23

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Potrivitestimrilorrecente,nfenomenulmunciinedeclaratesenregistreazaproximativ2,7 milioanepersoane.Sectoareafectatedemuncanedeclaratsuntconstruciileiserviciile.Un altaspectalacestuifenomenestecombinareadintreoocupareformal,cusalariusczutio 15 parte informal a salariului (salariul n plic). Munca nedeclarat este favorizat de existenapescarlargauneiproduciigospodreti,finalizatnconsumpropriu.Cutoate acestea, trebuiefcut o distincie clarntre munca nedeclarat i produciagospodreasc destinatconsumului finalpropriu. Activitile economice cu o valoare adugat sczut sunt mai susceptibile s devin informale datorit productivitii sczute. Deci, ele tind s utilizeze pe o scar mai mare muncanedeclaratsauocupareacuveniturisczute.Frecvenaevaziuniifiscale,ainfraciunii dedaredemitsaucorupieestencreterencazulntreprinderilorcuunnivelmaisczut devaloriiadugate. Migraiaexternaforeidemunc Cauzeleiconsecinelemigraieiinternesauexternermnstrnslegatededezvoltareapieei muncii.IntrareaRomnieipepiaamunciiaUEvacretemobilitateamuncii,prindeplasarea lucrtorilor ctre zona european, pe de oparte,i atragerea forei de munc adiionale din altestate,pedealtparte.
16 Un studiu efectuat n noiembrie 2006 relev faptul c ponderea populaiei adulte, care a lucratnstrintatenultimii17ani,afostde10%lamomentulsondajului.Oprimfaza migraiei temporare n scop de munc a fost ntre 1990 i 1995, perioad n care ratele de migraienuaudepit5.Adouafazsadesfuratntre1996i2001,cndratamigraiei a atins 67. Dup eliminarea cerinelor de viz din Spaiul Schengen la 1 ianuarie 2002, procesul migraiei a crescut, iar rata migraiei temporare a fluctuat ntre 10 i 28. Opiunea de a lucra n strintate a nregistrat o variaie semnificativ pe categorii ale populaiei,cumarfi:maimulitineridectpersoanevrstnicepondereabrbailorafostmai maredectceaafemeilor.Pentrubrbaiicuvrstantre1859ani,migraiaafostmaiintens din zonele rurale. Pentru femei, modelul rezidenial al migraiei a fost mai difereniat: migraiatemporarafostmaimarepentrufemeilecuvrstantre1829anidinmediulrural, dect pentru aceeai categorie din mediul urban. Din contr, migraia temporar a fost mai importantpentrufemeilecuvrstentre3059anidinmediulurban,comparativcuceledin aceeaicategoriedin mediulrural.

nceeacepriveteinteniadealucranstrintate,aproximativ11%dintreromniicuvrsta ntre 1859 ani doreau s lucreze n strintate n urmtorul an. Totui, aproximativ 40% dintrepersoanelecareaulucratnstrintate,doreausrevinacolo.nluareadecizieidea migra conteaz nu numai experiena proprie, ci i familia. Cel mai dinamic segment este grupapersoanelorcuvrstantre1829ani, ntimpcepentrugrupadepeste40aniintenia esteaproapeabsent.Pondereabrbailorcomparativcuceaafemeilorestedubl. Pentru urmtorul deceniu, se estimeaz c numrul lucrtorilor migrani va nregistra o anumitscdere,pemsurceeconomiaRomnieisedezvolt ioferprogresiv, darsigur, maimulteoportunitideocupareiperformanpersonalindivizilor.
15

16

Ocuparea de subzistenn micilefermefamilialeconstituie ceea ceeste cunoscutcaproducie gospodreascpentru consumulfinalpropriu,fiindunsectordistinctaleconomieineobservate/nenregistrate,conformSistemuluiNaionalde ConturidinRomnia(SNCR).MuncanedeclaratesteunconceptlargfolositdeComisiaEuropeaniacoperdefapt, ntro mare msur ceea ce n clasificarea SNCR este cunoscut sub numele de sectorul subteran al economiei nenregistrate. Locuirea temporarn strintate, Migraia economic a romnilor: 19902006, Fundaia pentru o Societate Deschis, noiembrie2006

24

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

b) omajul nperioada20022005,rataomajuluiBIManregistratoevoluieuordescresctoare(dela 8,4%la7,2%).Totui,niveluldin2005afostsubmediaUE25(9,0%)(asevedeaDiagrama 9,Anexa1). n funcie de criteriul de gen, n perioada 20022005, ratele omajului BIM au fost mai ridicatelabrbaidectlafemei.n2005,rataomajuluiBIMpentrubrbailanivelnaional a fost de 7,7 %, comparativ cu 8,4%n UE25.Rata omajului BIM pentru femei a fost n acelaiande6,4%,comparativcu9,8%nUE25(asevedeaDiagrama10,Anexa1). n funcie demediul de reziden, n perioada 20022005,cele mai semnificative schimbri aleratelordeomajBIMaufostnregistratenmediulurban.RataomajuluiBIMasczutde la 11,2% n 2002 la 8,8% n 2005, pentru mediul urban, n timp ce n mediul rural, rata omajuluiBIM a avut o evoluie oscilant de la 5,4%n 2002 la 5,2%n 2005 (ase vedea Diagrama11,Anexa1). nfunciederegiuni,nanul 2005,ceamaimarerataomajuluiBIMafostnRegiuneaSud Muntenia (9,2 %) i cea mai mic n Regiunea NordEst (5,7%) (a se vedea Diagrama 12, Anexa1). Ponderea diferit a regiunilor de dezvoltare n totalul ocuprii reflect att modelele de tranziie, ct i modelele recente ale dezvoltri economice din Romnia. De exemplu, Municipiul Bucureti i judeulIlfov au orat aomajului BIM/AMIGO aproapede media naional, dar o rat a omajului nregistrat (ANOFM) mult mai sczut dect media de la nivelnaional.nacelaitimp,regiuniprecumNordEstauoratrelativsczutaomajului (AMIGO/BIM), daro rat a omajuluirelativridicat dac se utilizeaz definiia ANOFM. Acestfenomen seexplicprin faptulceconomiimaidezvoltate,atrgndfluxurideinvestiii maimari,cumarfiBucuretiiregiuneadinjur,nudeterminoameniissoliciteajutorulde omajcaosursdevenitbnesc,daripotdeterminasseautodeclarecaomeri,deieipot ctigantretimposumsigurdebani,ncele maimultecazuriderivatdinsurseexterne economiei formale. Suma este, desigur, destul de mare pentru a nui determina s se nregistreze la oficiile ANOFM. n acelai timp, n regiunile mai puin dezvoltate unde oportunitilepentruocupare,chiarineconomianeagrsuntmaimiciisurseledevenituri bneti insuficiente, se manifest tendina de nscriere a persoanelor la oficiile ANOFM, avndnvederefaptulcajutoruldeomajleoferosursdevenitdecareaunevoie. Structuraievoluiaomajuluipegrupurispecifice o omajulnfunciedeniveluldeeducaie Scdereanumruluiomerilorabsolvenidenvmntsecundarsauprofesional(asevedea Tabelul 26, Anexa 1) reflect structura actual a economiei romneti, caracterizat prin sectoare de producie cu o valoare adugat sczut sau medie, i reprezint, n prezent, principalul motor al creterii economice. Aceasta nseamn c investiiile n nvmntul profesionalinformareaprofesionalcontinureprezint,nacelaitimp,onecesitateio oportunitatepentrupersoaneleaflatencutareaunorcalificrimaibune,legatedelocurilede muncsolicitatepepiaamuncii. Difereneleexistentenfunciedecriteriuldegensuntexplicatededouelemente: restructurarea i modelele tranziiei au afectat n primul rnd sectoarele ocupate preponderentdebrbai 25

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

creterea economic actual se datoreaz, ntro mare msursectoarelor economice undepredominfemeile. Scderea ratei omajului n rndul lucrtorilor cu un nivel de educaie foarte sczut este n mareparterezultatulretrageriilordepepiaamuncii. o omajulnrndultinerilor omajul n rndul tinerilor este un aspect important al dezavantajului social al tinerilor. 17 PotrivitEurostat ,rataarmonizataomajuluinrndultinerilornRomniaafostde17,2% n 1999, 21% n 2002 i 23,8% n 2005. Aceast cretere ar putea fi interpretat ca o consecin a faptului c economia Romniei nu este capabil nc s genereze suficiente locuridemunc,n speciallocuridemuncsolicitndcalificrisuperioare,deinutenmod normaldetineri.nacelaitimp,locuriledemuncvacantenuofersalariiatractive,potrivit ateptrilor tinerilor. Abilitile i competenele dobndite de tineri nu sunt ntotdeauna pe deplinrelevante pentru cererea de pepiaamuncii, ceea ce contribuie, de asemenea, la rata ridicataomajului. o omajuldelungdurat
18 PotrivitEurostat ,rataarmonizataomajuluidelungduratacrescutdela2,8%n1999la 4,0%n2002i4,4%n2005.Comparativ,nanul2005,aceastraterade3,9%lanivelul UE25ide3,3%nUE15.

nperioada19992005,rataarmonizataomajuluidelungduratafostmaimarelabrbai dectlafemei.Pondereabrbailoromeridelungduratnpopulaiaactivafostde2,8% n 1999 i 4,7% n 2005 (3,5% n UE 25 n 2005). Ponderea omajului de lung durat n rndul femeilor n populaia activ a fost de 2,7% n 1999 i 3,9% n 2005, comparativ cu 4,5%nUE25n2005. omajul de lung durat (peste 12 luni) n rndul tinerilor, n 2000 i 2004 (Eurostat, 19 AMIGO)indicocreteredelaaproximativ46,0%n2000la48,5%n2004 .omajulde lung durat n rndul tinerilor amenin integrarea total a acestora n societate. Cel mai importantfactordevulnerabilitateestereprezentatdecalificareasczut,pasivitateapepiaa muncii iosituaiefinanciarprecar. Analiznd datele INS, rata omajului BIM de lung durat pe medii i grupe de vrst nregistreaz o tendin descresctoare pentru mediul urban de la 6,6% n 2002 la 5,2% n 2005(a se vedeaTabelul27,Anexa1). nmediul rural,rata a avuto cretereuoar,de la 2,2%n2002la2,7%n2005. IncidenaomajuluiBIMdelungdurataratotendinascendentaccentuat,dela44,3% n 1999 la 56,2% n 2005, o cretere ridicat comparativ cu 45,0% n 2005 pentru UE25. Incidena omajului BIM de lung durat n funcie de criteriul de gen este mai ridicat la brbai dect la femei: la brbai, rata a crescut de la 41,9% n 1999 la 59,0% n 2005, comparativ cu 44,5% n UE25, iar pentru femei de la 47,8% n 1999 la 52,2% n 2005, comparativ cu 45,5% n UE25. Rata omajului BIM de lung durat, dup mediul de
17 18 19

ComisiaEuropean,OcupareanEuropa2006,DireciaGeneralOcupare,ServiciulD1,octombrie2006 Idem 17 Studiu tematicprivindmsuriledepoliticreferitoare latinerii dezavantajai,Programul ComunitardeAciuneprivind ExcluziuneaSocial,Comisia European,2006.

26

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

reziden arat, cu excepia anului 2004, o inciden mai ridicat n mediul urban fa de mediulrural,cuotendinascendentnperioadaanalizat,dela47,8%n1999la58,4%n 2005,nmediulurban,respectivdela34,4%n1999la51,7%n2005,nmediulrural. RataomajuluiBIMdelungduratnrndultinerilorde1524aniacrescutnmodcontinuu de la 11,2% n 1999 la 13,1% n 2005 (de 4 ori mai ridicat n 2005, comparativ cu rata omajului tinerilor de 25 ani i peste) pentru femei, indicatorul a fost 11,7% n 1999 i n 2005,ntimpcepentrubrbaiafostnregistratocreteredela10,9%n1999la14,0%n 2005.Dupmediuldereziden,omajulBIMdelungduratnrndultinerilordinmediul urbanasczutdela25,3%n1999la18,2%n2005,ntimpcenmediulrural,acrescutde la5,1%n1999la8,7%n2005. IncidenaomajuluiBIMdelungduratnrndultinerilor,nperioada19992005acrescut semnificativ de la 59,5% n 1999 la 66,5% n 2005, fiind mai sczut pentru femei (de la 63,0%n1999la63,5%n2005)dectpentrubrbai(dela57,1%n1999la68,4%n2005). Incidena omajului BIM de lung durat n rndul tinerilor, pe medii de reziden, arat o scderedela86,4%n1999la69,1%n2005,nmediulurbaniocreteredela48,7%n 1999la62,4%n2005nmediulrural. c) Adaptabilitateaforeidemunciantreprenoriatul Problemegeneraleprivindadaptabilitateaangajailoriantreprinderilor Msurile preconizate pentru mbuntirea adaptabilitii forei de munc servesc att interesuluilucrtorilor,ctialangajatorilor,astfelnctrecrutareanmuncsserealizeze n condiii avantajoase i competitive pentru ambele pri, cu efecte pozitive asupra vieii economiceisocialepeansamblu.Reglementareapieeimunciiafostunprocesfoarteactiv. 20 Au fost reglementate relaiile de munc individuale , relaiile de munc colective, administrarea muncii (organismele jurisdicionale i inspectoratele de munc) i activitatea sindicatelor,asociaiilorpatronale,organismelortripartiteibipartiteidialogulsocial.Afost creat un sistem pentru protecia social a angajailor i pentru susinerea intereselor angajatorului. Tendinele ocuprii n cadrul IMMurilor n 2005, comparativ cu 2004, arat o evoluie pozitivreflectatdenumrulangajailornacesteuniti,subliniindeforturilentreprinsede IMMuripentrucretereeconomicicompetitivitate.Astfel,esteimportantdemenionatc 48,95% din ntreprinderi au nregistrat o cretere a numrului angajailor, 44,40% meninndul i numai 6,66% din IMMuri au redus numrul angajailor. innd cont de activitileasupracrorasevorconcentraniveluriledemanagement,52,23%dinIMMurise vor focaliza pe noi produse/servicii, 33,68% i vor dedica mai multe eforturi pentru elaborareastrategiiloripoliticilorfirmei,14,41%vorintroducenoiprocesetehnologice,iar 21 7,72%sevorconcentrapenoimetodededistribuieilogistic . Organizareamuncii,condiiiledemunc,timpuldelucru Intrarea n vigoare a Codului Muncii conduce la relaii de munc mai flexibile att n beneficiul angajatorilor, ct i al angajailor. Noile condiii vor impulsiona activitile economiceivordeterminatrecereanlegalitateamunciinedeclarate.Noiledispoziiiprevd obligaiaangajatorilordeafinanaiasiguraparticipareaangajailorlaformareprofesional.
20 21

CodulMuncii Legeanr.53/2003 CarteaAlbaIMMdinRomnia2006,ConsiliulNaionalpentruIMMnRomniaiAgeniaNaionalpentruIMM n Romnia.

27

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Analiza privind organizarea muncii presupune o abordare a problemelor privind natura i distribuirea sarcinilor, a responsabilitilor, autonomiei lucrtorilor i controlului asupra performanei muncii i organizrii. Datele din 2003 pentru Romnia privind activitile repetitive i monotone arat c 49% dintre lucrtori execut munci repetitive folosindui 22 minile i braele tot timpul sau n cea mai mare parte a timpului de lucru (Q.9.3) . Difereneledintrerisuntsemnificativenceeacepriveteacestindicator,variinddela13% pentruSloveniala47%pentruUngaria.Princomparaie,nacelaian, indicatorulafostde 31%pentruUE15.nprivinaautonomieiicontroluluilaloculdemunc,indicatorulprivind controlul asuprapauzelor de munc, concediilor anuale i orelor de munc indic faptul c 57%dintrelucrtoriidinUE15nuaulibertateadeaialegeperioadadeconcediuanualsau zilelelibere,ntimpceindicatorulpentruRomniaestelavaloareade55%. Indicatoriireferitorilaintensitateamuncii,ritmul,pauzeleintreruperilentimpulorelorde lucruvariazmultntreUE15iRomnia.nRomnia,indicatorulprivindritmuldemunc 23 (Q.19) ,caremsoarinfluenacereriiexterne(clieni,pacieni.a.),sesitueazla53%,fa de69% nUE15. Acest indicator reflect c economia Romniei trebuie s se concentreze maimultpesectoruldeservicii. nceeacepriveteformareaprofesionalicalificrile,valorileindicatoruluideoportuniti 24 deformareprofesionallaloculdemunc(Q.26) variazdela12%nRomniai19%n Bulgaria la 31% media n UE15.n Romnia, indicatorulcare reflect numrul angajailor incluinprogramedeformareprofesionalnultimele12luni,sesitueazla17%comparativ cu34%(mediaUE15). n general, categoriile profesionale cele mai calificate sunt i cele mai frecvent incluse n activiti de formare profesional. n 2003, cele mai active sectoare n domeniul formrii profesionale au fost intermedierile financiare i sectoarele de transport i comunicaii. Diferenelenformareaprofesionalpentrufemeiibrbainusuntsemnificative.Deregul, angajaii cu contracte de munc pe durat nedeterminat particip mai frecvent la formare profesionaldectangajaiicucontractedemuncpeduratdeterminat.nRomnia,media timpuluideformareprofesional la loculdemuncafostde3,7h/persoan,maimicdect medianUE15(4,4h/persoan). Accesul la formare profesional a lucrtorilor i persoanelor aflate n cutarea unuilocdemunc JAP a identificat unele provocri pentru politicile de ocupare din Romnia privind: mbuntirea accesului la formarea profesional i la programe de dezvoltare profesional, att pentru angajai, ct i pentru persoanele aflate n cutarea unui loc de munc diversificarea msurilor active de ocupare n vederea facilitii rspunsuluila transformrile depe piaamunciiasigurareapersonaluluicalificatcorespunztorncadrulServiciuluiPublic de Ocupare n vederea furnizrii de asisten timpurie celor care caut un loc de munc conformnoilorreglementriprivindocupareaasigurareaegalitiideansepromovareaunui rolmaiactivalpartenerilorsociali,nspecialprinintermediuldialoguluibilateral. DinperspectivaDRU,FPCrmnencoprovocaremajordeoareceparticiparealaFPCeste ceamaimicnEuropa:1,0%n2001,1,0%n2002,1,1%n2003,1,5%n2004,1,6%n
22 23 24

Studiul Condiiile de munc n statele n curs de aderare i candidate, Fundaia European pentru mbuntirea CondiiilordeViaideMunc,2003 Idem22 Idem22

28

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

2005.Participarea la formareprofesional a lucrtorilor, n special a lucrtorilor cu abiliti reduseestefoarteslab.Cadrullegaliinstituionalcarereglementeazactivitateadeformare profesional la nivel de ntreprindere este acum constituit, dar fr impact semnificativ privindrataparticipriilaformareaprofesional. UnadintreprincipalelebarierealeaccesuluilaformareprofesionalnRomniaestecostulde formareprofesional (a se vedea Diagrama 13, Anexa1). Astfel, firmelecuprofitsczut i indiviziicuvenitsczutsuntceimaiafectaidinmomentcenuipermituorcosturilepentru formarea profesional. Angajaii cu venituri sczute i angajatorii cu profit sczut prefer pregtireaprofesionalmaiieftin,respectivcursuridescurtdurat,pentruprimulnivelde calificare,nlocdenivelesuperioaredecalificare,aacumsesolicit.nacelaitimp,oferta pentruFPCestelimitaticoncentratasupraniveluluisecundardecalificare.PentruIMM uri, FPC rmne o problem sensibil, mai bine de o treime dintre firme (33,61%) menionnd formarea profesional, recrutarea i meninerea personalului printre dificultile 25 cucareseconfrunt . Politicaangajatorilorndomeniuldezvoltriiresurselorumaneestedeterminatdeoseriede factoriicondiii,cumarfi nivelulperformanei i capacitateadeinvestiii,poziiapepiaa muncii,mrimeacompaniei,domeniuldeactivitate,stabilitateaimotivaiapersonaluluietc. CheltuialapentruDRUesteconsideratncuncostinuoinvestiie. Exist,deasemenea,discrepanenceeaceprivetestrategiilemanagerialeideadministrare. Programele de formare profesional par s fie mai accesibile n special lucrtorilor din ntreprinderilerestructurate,acesteaavndcascopdobndireadenoicompetene.Angajatorii explictendinapoliticilordeformareprofesionaldeaseadresanprincipalmanagerilorsau persoanelor cu poziii manageriale i sarcini importante n cadrul unei companii, prin supraoferta muncii slab calificate pe piaa muncii. Potrivit Monografiei privind Educaia i 26 FormareaProfesionaliServiciiledeOcuparedinRomnia ,n1999,companiileromneti au investit n medie numai 0,5% din cheltuielile de personal n formarea profesional continu.Romniaaocupatultimullocnceeaceprivetecosturiletotalepercapitadestinate formriiprofesionalecontinuen1999.
27 Concluziile sondajelor existente indic faptul c peste 1/3 din companiile intervievate au afirmat c se confrunt cu o criz de personal calificat s presteze anumite activiti i c anumite tipuri de abiliti sunt greu de gsit pe piaa muncii. Criza abilitilor este mai evidentnurmtoareledomeniideactivitate:energieelectric,gazenaturaleiap,hoteluri, restauranteicomer.nultimiiani,numeroasecompaniidinacestesectoareauimplementat noitehnologii,echipamentesauserviciicaresolicitnoiabiliti.

Sntateaisecuritatealaloculdemunc Legislaia naional stabilete faptul c angajatorul poart ntreaga responsabilitate pentru aplicareamsurilorprivindsntateaisecuritatealaloculdemunc.nciudamsurilorluate la nivel naional i a scderii uoare a numrului accidentelor de munc i mbolnvirilor
25

26 27

CarteaAlbaIMMdinRomnia2006,ConsiliulNaionalpentruIMMdinRomniaiAgeniaNaionalpentruIMMdin Romnia Sursa:FundaiaEuropeanpentruFormareProfesionaliObservatorulNaionalRomn,Bucureti2003 FundaiaEuropeanpentruFormareProfesional,SkillsAuditSurveyRomania,2004.Sondajulafostefectuatn100 de companii din Bucureti i nordestul Romniei (judeele Botoani, Suceava, Bacu, Neam). Sondajul a investigat probleme cum ar fi: politica privind dezvoltarea resurselor umane i formarea profesional, impactul schimbrii economice asupra companiilor, caracteristicile i tendinele n ceea ce privete calificarea forei de munc, recrutarea foreidemuncifluctuaiapersonalului.

29

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

profesionale, cifrele din acest domeniu rmn ridicate, iar indicatorul duratei medii a incapacitiidemunccaurmareaaccidentelorestencretereuoar.Aceastademonstreaz o cultur de prevenire a riscului insuficient dezvoltat n firme i necesitatea stimulrii responsabilitiisocialeacompaniilor. StatisticileInspecieiMunciidinprimulsemestrualanului2006relevunindicedefrecven pentru totalul lucrtorilor accidentai de 0,73 i un indice de frecven pentru totalul lucrtorioraccidentaigravde0,04.Numrultotalallucrtoriloraccidentaiafostde2.155 depersoane. PotrivitceleideapatraAncheteEuropeneprivindCondiiiledeMunc,studiulFundaieide la Dublin (2005), starea de sntate la locul de munc a populaiei a nregistrat o situaie negativcomparativcuUE25,respectiv:muncaceafecteazsntateanRomnia54,4%, nUE2534,3%dureridespate n Romnia42,4%,nUE2523,8%durerimuscularen Romnia39,2%,nUE2521,9%alergiinRomnia7,3%,nUE253,8%obosealn Romnia 44,6%, n UE25 21,3% stres n Romnia 35,0%, n UE25 21,7% rniri n Romnia12,6%,nUE259,5%bolideinimnRomnia9,4%,nUE252,1%afeciuni respiratorii n Romnia14,8%,nUE254,2%. Antreprenoriatul ntreprinderilemiciimijlocii(IMM)reprezint97,9%dintotalulcompaniilordinRomnia 28 n 2005 . Dat fiind rolul important pe care l joac n generarea de noi locuri de munc i contribuia lor semnificativ la creterea ratelor de ocupare, strategia Guvernului Romniei pentru20042008privinddezvoltareaIMMuriloraanticipatiiapropuscreareaa760.000 denoilocuridemuncprinsprijinireadezvoltriipetermenlungasectoruluiIMMurilor,ca unuldintreobiectivelesaleprioritare. Sprijinirea sectorului IMMurilor reprezint soluia optim pentru contracararea efectelor negative ale ajustrilor structurale i ale restructurrii industriale, capabil s genereze alternative economice i sociale. Aadar, aciunile specifice ntreprinse pn acum sau concentrat n principal pe construirea cadrului instituional, legislativ i financiar pentru sprijinreadezvoltriiIMMurilor,iniiativelorprivateiinvestiiilorprin:creareaunuimediu de afaceri favorabil pentru nfiinarea idezvoltarea IMMurilordezvoltarea IMMurilor n sectoarele de producie i servicii mbuntirea accesului IMMurilor la finanare intensificareaaccesuluiIMMurilorpepieeleexterne,promovareaculturiiantreprenoriale. d) ServiciulPublicdeOcupare(SPO) Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc (ANOFM) este instituia responsabil pentru formarea profesional, plasarea pe piaa muncii i consilierea persoanelor aflate n cutarea unui loc de munc. ANOFM a fost nfiinat n 1999, ca o instituie public cu o conducere tripartit, n vederea implementrii politicilor naionale de ocupare i n scopul conformitii cu cele mai importante cerine privind calitatea metodelor de organizare i privindcalitateaserviciilordeocupareadresateomerilor. Pentruafaceserviciiledeocuparemaieficiente imoderne, avndn vedererecomandrile JAP privind modernizarea SPO, ANOFM a direcionat interveniile sale ctre dezvoltarea reelei de agenii teritoriale, aducnd serviciile sale (agenii locale sau puncte de lucru) mai
28

Idem25

30

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

aproapedeclieniisi.StructurateritorialaANOFMconine42deagenii judeenepentru ocupare, 89 de agenii locale pentru ocupare i 175 de puncte de lucru. Pentru creterea capacitii furnizrii de servicii de formare profesional pentru omeri, n cadrul structurii ANOFMaufostnfiinate6centreregionalepentruformareaprofesionalaadulilor,20de centrejudeenepentruformareaprofesional,3fundaiiromnogermaneiuncentrupentru formareaprofesionalapersonaluluiANOFM.Deasemenea,lanivelulstructurilorteritoriale aleANOFM,exist173centredeinformareiconsilierencarier.Structurileteritorialenu auspaiileiechipamenteleadecvatepentruasigurareacondiiilordefurnizareaserviciilorde tipselfservicepentrupersoanelencutareaunuilocdemunc,informareiconsilierean carier. ncepndcu2001,activitateaANOFMiaunitilorsalesubordonatesedesfoarpebaza programelor anuale de ocupare i a indicatorilor de performan. n 2002, ANOFM a ntreprinsprimiipaictremodernizareamanagementuluiserviciiloroferite,prindezvoltarea iaprobareaStrategieipentrumbuntireacalitiiserviciilordeocupare. Bugetultotalalocatnperioada20032005pentrumodernizareaSPOafostinsuficientisunt necesarencontinuareinvestiiisubstanialepentruorganizareacorespunztoareimoderna spaiilor de acces liber al clienilor, formarea profesional a personalului ageniei, documentarea individual privind serviciile de ocupare, oferte de locuri de munc, formare profesional pentru clieni, pregtirea documentelor necesare pentru accesarea serviciilor oferiteistabilireaunuicontactdirecticonfidenialcuageniideocupare. n2005,ANOFMafuncionatcuunnumrde3.475depersoane,dincare68%aufostfemei. Echipa de conducere a reprezentat 11,9% din numrul total al personalului (a se vedea Tabelul 28prezentatmaijos). Tabelul 28.StructurapersonaluluiANOFMdupniveluldeeducaie
Total ANOFMnivelcentral Agenii judeene pentru ocupare, din care: ageniilocaleipunctedelucru centredeformareprofesional Centre regionale de formare profesionalaadulilor Total Sursa:ANOFM 205 3.155 2.208 98 115 3.475 Studii medii 44 1.304 910 30 12 1.360 Studiisuperioare descurtdurat 7 162 93 3 8 177 Studiisuperioare delungdurat 154 1.689 1.205 65 95 1.938

Resurselefinanciareinsuficienteaurmasunobstacolimportantndezvoltareacompetenelor personaluluideafurnizaserviciispecializate.n2004,numrulpersonaluluiANOFMcarea participatlacursurideformareprofesionalafostdecirca30%dinnumrultotal,ntimpce n2005procentajulafostdenumai25%.Aceastponderenuestesatisfctoare,datfiindc ANOFM, prin specializarea personalului, dorete s realizeze: o mbuntire continu a competenelor profesionale privind piaa muncii dezvoltarea abilitilor personalului de abordare fa n fa n lucrul cu clienii (individual sau n grupuri), precum i abiliti pentru dezvoltarea unor parteneriate cu toi actorii relevani de pe piaa muncii (autoritile localei judeene,partenerisociali,ONGurietc.)mbuntireacontinuacunotinelorn domeniul TIC, dezvoltarea competenelor pentru monitorizarea implementrii msurilor activeetc.

31

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

n vederea posibilitii nregistrrii posturilor vacante, SPO a lansat n 2000 Serviciul electronic de mediere a muncii (SEMM). Acest program a fost extins la nivelul ageniilor locale, dar nu mai corespunde evoluiilor i cerinelor pieei muncii. n prezent, programul necesitmodernizareiajustripentruadeveniuninstrumenteficientpentrucutareactivi medierealoculuidemunc. ncadrulsistemuluiANOFMdeinformareiconsilierencarier,n2005,111.045persoane ncutareaunuilocdemuncnregistratelaageniiledeocupareaubeneficiatdeserviciide informare i consiliere n carier (reprezentnd 17,14% din totalul persoanelor n cutarea unuilocdemuncnregistrate laANOFM),dintrecare5.737depersoaneaufostconsiliate prinintermediulfurnizorilorprivaicontractaideANOFM. Furnizarea formrii profesionale reprezint una dintre msurile active de pe piaa muncii implementate de ANOFM. n ciuda rolului important al msurilor active pentru a rspunde cerinelor actuale ale pieei muncii i pentru anticiparea schimbrilor viitoare ale pieei muncii,pondereaacestoranPIBanregistratoscdereuoarnultimiiani:dela0,16%n 2003la0,11%n2005.Pondereacheltuielilor privindmsurileactivencheltuielileBugetului Asigurrilorpentruomajafostde19%n2005,comparativcu16,5%n2004. OportunitideintegrarepepiaamunciiprinintermediulSPO Serviciile oferite pe piaa muncii (Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc) prin msuri active de ocupare au fost mbuntite. Ca rezultat, msurile active au fost diversificate i adaptate i a fost extins categoria beneficiarilor eligibili pentru a beneficia gratuit de pregtire profesional, consultandeafaceri,mediereiconsiliereprofesional,ctidemicimprumuturi. SPO a implementat un program destinat dezvoltrii sistemului naional de informare i consiliere n dezvoltarea carierei. Principalele obiective au fost elaborarea materialelor specifice pentru informare i consiliere n dezvoltarea carierei profesionale, dezvoltarea procedurilormodernedetestareievaluareaabilitiloriintereselorprofesionaleiformarea profesionalaconsilierilornorientareaprofesional. Seoferpregtireprofesionalgratuitpersoanelorcarelucreaznzonelerurale,carectig mai puin dect ajutorulde omaj, care se rentorc la munc dup concediul de maternitate, termin serviciul militar, reintr pe piaa muncii dup o perioad de absen datorit incapacitiidemunc,precumideinuilorntimpulultimelor9lunidedetenie,strinilor iapatrizilorangajaincondiiilegale,ntimpulederiilornRomnia. e) Parteneriateregionaleilocaleprivindocupareaiincluziuneasocial nvedereapromovriiprincipiuluiparteneriatuluilanivelregionalilocal,nperioada2005 2006 sau creat 8 parteneriate regionale i 34 parteneriate locale privind ocuparea i incluziunea social,avndcascoppromovareainiiativelorlocaledeocupare,mbuntirea formrii profesionale i, deci, creterea ocuprii i lupta mpotriva discriminrii pe piaa munciiipromovareaincluziuniisocialepentrugrupurilevulnerabile. n 2006, la nivelul fiecreia dintre cele 8 regiuni, au fost ncheiatePacte Regionale pentru Ocupare i Incluziune Social i a fost semnat Carta Pactelor. Aceasta i propune s abordeze problemele existente la nivel regional, prin aplicarea principiului parteneriatului, care va reprezenta interesele comunitii i ale sectorului privat. n acelai timp, Carta 32

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Pactelorpromoveaziniiativelocaledeocuparenvedereamenineriiipromovriicreterii ocupriisustenabile,reduceriiomajului,lupteimpotrivaexcluziuniisociale. FiecarePactRegionalprivindOcupareaiIncluziuneaSocialvafisprijinitdeunSecretariat Tehnic Permanent, cu statut de ONG nonprofit, care are rolul s furnizeze consiliere membrilorPactuluintroseriededomenii,cumarfi:elaborareaimonitorizareaPlanurilor RegionaledeAciuneprivindOcupareaiIncluziuneaSocialialtedocumenterelevantela nivel regional, sprijinind membrii Pactului, n calitatea lor de promotori de proiecte, s transmit proiecteeligibile pentruafi finanatedinfonduricomunitare.SecretariateleTehnice Permanente vor fi finanate n conformitate cu Planul de Aciune pentru creterea ratei de absorbie a Fondurilor Structurale i de Coeziune, funcionarea lor fiind asigurat din FonduluiSocialEuropean,curespectarearegulamentelorcomunitare. f) Tendineprivindpiaamuncii Potrivittendinelordemografice,resurseledemuncvorfilimitate.Seestimeazc,dupun declin n 2003 i 2004 de 0,3% pe fiecare an, populaia total va scdea i mai mult, n special, pe termen mediu. Comisia Naional de Prognoz estimeaz c totalul populaiei ocupatenRomniavacunoateoscdereuoarnfiecarean(0,1%).Totui,populaiaapt de munc (1564 ani) va crete cu aproximativ 0,2% n fiecare an, ceea ce va conduce lao ratcrescutdeparticipare. Schimbrile recente n structura ocuprii, n special reducerea ocuprii n agricultur i creterea ocuprii nsectoareleconstruciilor i serviciilor, vor continua i se vor extinde n perioada20052008.Rezultatelevorfi: oreducereapopulaieicarenurealizeazveniturisalarialedinagricultur oratdecreteremaimarensectorulserviciilorialconstruciilor. Cretereanumruluipersoanelordingrupadevrst1559aniiscdereapronunatagrupei de vrst 014 ani (ca rezultat al creterii naturale negative) duce lambtrnirea populaiei active, cu consecine asupra politicilor de ocupare. n plus, populaia n vrst de 60 ani i peste a nregistrat, de asemenea, o cretere important i constant n ultimii 15 ani, contribuindn viitorlambtrnireaforeidemunc.Schimbriledemograficeaumodificat dimensiunea istructurapopulaieiaptedemunc,nsensulcrezervadisponibildeforde muncsevareduce,dacnunviitorulapropiat,cusiguran,petermenmediu. Evoluia productivitii muncii a nregistrat o tendin cresctoare, dar insuficient, de la 27,9% n 2000 la 35,3% n 2004. Cele mai multe dintre companii i bazeaz strategiile pe reducereacosturilor,nupecretereaproductivitiimuncii. Tendina productivitii n Romnia este cresctoare, iar n perioada 20002003, productivitateamunciinindustrieacrescutnmediecu11,6%pean.Aceastaestemaimare dect nnoileState Membre, cum ar fi Polonia(9,8%), Republica Cehia (7,7%) i Ungaria 29 (8,9%) . Cu toate acestea, Romnia este n urma mediei rilor UE, pentru majoritatea activitiloreconomice. Pe termen mediu i lung, declinul populaiei active i mbtrnirea forei de munc sunt tendinelemajorecarevorcaracterizaevoluiiledemograficedinRomnia,cauzndprobleme speciale economice i sociale. Reducerea populaiei n vrst de munc poate avea drept consecine probleme structuralepepiaa muncii. Tranziia demografic va reduce progresiv disponibilitatearesurselorumanepepiaamuncii.
29

Sursa:publicaiaOficiuluiCentraldeStatistic BuletinStatistic2003/4

33

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tendineledemograficeialepieeimuncii vorreclamaopoliticdencurajareapopulaiei vrstnice de a rmne activ, dar aceasta nu va avea efect dac lucrtorii nu vor avea aptitudinilesolicitatedeangajatori. mbtrnireapopulaieiactivereclamnoiabordriprivindrelaiadintrevrst,pedeoparte iproductivitateamuncii,organizareamuncii,cretereamotivaiei,pstrareastrii desntate, diminuareastresuluiiarisculuimbolnvirilorprofesionale,pedealtparte. O atenie special trebuie acordat politicii de educaie, resurselor umane i politicii de ocuparea tinerilor,promovriimobilitiigeograficeicompetenelor. Procesul de mbtrnire a populaiei privete toate grupele de vrst i impune necesitatea adaptrii masurilor n funcie de specificul fiecrei grupe de vrst, conducnd la creterea oportunitilor, prin includerea msurilor care iau n considerare nevoile uneia sau ale altei grupe de vrst. Practicile sunt concentrate pe mbtrnirea activ care implic educaie, nvarepetotparcursulvieiiiretragere trziedinviaaactiv. Reformele generatoare de locuri de munc i cretere economic vor asigura o reacie adecvat la presiunea mbtrnirii populaiei i meninerea constant a ratei beneficiilor sociale.

34

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

1.3 Incluziuneasocial
a) Situaiaactualagrupurilorvulnerabilepepiaamuncii Premisegenerale ncepnd mai ales cu anii 80, Romnia a intrat ntrun proces de pauperizare a populaiei, accentuat n perioada de tranziie de cele dou ocuri: 19911993 i 19972000. Evoluiile socioeconomice nregistrate n ultimii ani au condus la un nivel al srciei de 18,8% n 30 2004 ,ilaunulal srcieiextremede 5,9%n2004.Drasticareducereanumruluilocurilor de munc, diminuarea nivelului net al salariilor i nivelul ridicat de impozitare, n special pentru salariile mici au reprezentat o cauz important a deprecierii veniturilor. Creterea costului vieii din perioada 19972000 nu a fost susinut de o cretere proporional a 31 veniturilor,ceeaceadusimplicitlasrcieextrem . n 2000, standardul de via estimat pe baza pragului de srcie a reprezentat 42,2% din salariului mediu net. Prin intermediul tendinei sale ascendente dea lungul urmtorilor ani, praguldesrcieafostde36,4%dinsalariulmediunetdinanul2003. ncepndcu2001,anceput un procesdescdereagraduluidesrcieapopulaiei,darnumai ncursulanilor20022003acestprocesaprodusefectepozitiveasupracategoriilorcuungrad ridicatdevulnerabilitate(asevedeaDiagrama14, Anexa1). Factoricareinflueneazrisculdesrcie Poziiasocialicariera.Analizaniveluluidesrciepeindivizirelevoreducereariscului desrciepentrulucrtorii independenidinagricultur,aceastcategoriesocialaflnduse launnivelcriticalsrcieiextreme,legatdepondereapopulaiei(10,1%).nperioada1995 2004,ceamaiimportantreducerearisculuisrcieiafostnregistratnrndulangajatorilor ialangajailor. Nivelul de educaie. Participarea persoanelor la niveluri superioare de educaie (liceu sau universitate)eliminnmaremsurrisculdesrcie.Fiecareniveldeeducaiesuplimentar dobnditreducenmodsemnificativrisculdesrcie. Pegrupedevrst,reducereasrciein2004aavutunimpactasupratuturorgrupelorde vrst,maialesasuprapersoanelornvrst.Dacn1995risculdesrcieafostmairidicat n rndul persoanelor vrstnice dect n rndul tinerilor i copiilor, cele mai vulnerabile grupuri din ultimii ani sunt tinerii i copiii. Cu toate acestea, ca o consecin a ponderii importanteapersoanelorvrstnicenrndulpopulaiei,unnumrsemnificativalacestuigrup este afectat de srcie. Nivelul de srcie n rndul persoanelor n vrst apropiat de cel al persoaneloractivedinpunctdevedereeconomic(2564ani)irisculdesrcieridicatn rndul tinerilor arat c n Romnia sa proliferat srcia, avnd o strns legtur cu schimbrilestructuraledepepiaamuncii(asevedeaDiagrama15, Anexa1). Starea de sntate precar a populaiei i gradul de mbolnvire au ca rezultat scderea productivitiimuncii,reducereatimpuluidelucru,scdereaveniturilor.Pentrupersoanelecu
30

MetodologiademsurareaniveluluidesrcieafostelaboratdectreInstitutulNaionaldeStatistic,BancaMondiali ComisiaAntisrcieiPromovareaIncluziuniiSociale,pebazaniveluluicosturilordeconsumalpopulaiei 31 Srcia extrem reprezint lipsa resurselor care s satisfac nevoile de trai minime individuale ale unui individ: hran, locuin,mbrcminte.

35

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

operioadndelungatdembolnvire,probabilitateadeagsiunlocdemuncesteredus, iarefectulconstnaccelerareacreteriirisculuidesrcie. Distribuiasrcieipezonedereedin.n2004,ceamaimareparteareduceriigradului desrciesadatoratdiminuriiincideneiacestuifenomennzonelerurale,ratasrcieifiind maimiccu10,7puncteprocentuale,sau,comparativcuanulprecedent,oreducerecu28,1% (asevedeaDiagramele 16i17,Anexa1).Printremotiveleacesteiscderisenumrefectele cumulativealeunormsuriimplementatenanul2004,cumarficretereaniveluluipensiilor pentru populaia ocupat n agricultur i a subveniilor agricole convertite n bani lichizi pentru anul precedent. Cu toate acestea, exist nc dispariti ntre cele dou medii de reziden,mediulruralfiindconsiderabilafectatdesrcie.Ceimaisracioameniprovindin mediulrural(66,7%dintotalulpersoanelorafectatedesracie),iarrisculdesrcieestemult mairidicatnacestmediuderezidencutoateacestea,srciaestemaiprofundnzonele urbane(deficituldeconsumestemaimare).Reducereatendineidepolarizaredintrezonele ruraleizoneleurbaneestedoveditideevoluiaratelordesrcieextrem(asevedea,de asemenea,Tabelul 29,Anexa1). Distribuiasrcieiperegiuni.Disparitiledintreregiuninfunciedeniveluldesrcies auredusconsiderabilceamai vulnerabilregiune,RegiuneaNordEst,nusemaidetaeaz de alte regiuni n privina riscului de srcie, ca n perioada anterioar, datorit faptului c aceastregiuneafostcelmaiimportantbeneficiaralmsurilordereducereasrciein2003 iprintreprincipaliibeneficiariaireduceriisrciein2004(asevedeaDiagrama18,Anexa 1). Atenuarea disparitilor este,de asemenea, considerabil ntre grupul celor mai srace patru regiuni (NordEst, SudEst, Sud i SudVest) i grupul celorlalte regiuni mai puin srace. Singura regiune care nregistreaz o situaie diferit rmne regiunea Bucureti, prin riscul extremdesczutalsrciei(asevedeaTabelul30,Anexa1). Copiiidininstituiilepentruproteciacopilului n practic, rezultatele Strategiei Guvernului n domeniul proteciei copilului aflat n dificultate,sunturmtoarele: numruldecopiiinstituionalizaiasczutdela57.181ndecembrie2001la27.188 niunie2006 numruldeserviciialternativepentruproteciacopiluluiacrescutdela131la589,n perioada2001 2004 numrulpriniloradoptiviacrescutdela30.572ndecembrie2000la49.180niunie 2005 numruldeasistenimaternaliprofesionitiacrescutdela3.228ndecembrie2000la 14.289nmartie2006 numrulcopiilordinfamiliisubstitutive(asistenimaternaliprofesioniti,rudepnla gradulal4lea)acrescutdela15.532n2000la23.847ndecembrie2006. Maimult,330decasei403apartamenteaufostpuseladispoziie,astfelnctcopiiispoat beneficia de o form de protecie de tip familial. Numrul de instituii mari, cu peste 100 copii,asczutdela205lanceputullui2001, la40lasfritulluimartie2006. nefortulsudeambunticalitateaserviciuluipublicdeprotecieacopiilor,UEasprijinit financiar Romnia cu aproximativ 160 milioane euro n ultimii 15 ani (ntre 1999 i 2003 sumaafostde59.5milioaneeuro).Carezultat,majoritateacentrelorrezidenialemariaufost 36

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

nchiseinlocuitecuoformealternativedeprotecieacopiilor,delacentrerezidenialede dimensiuni mici la familii substitutive. ncepnd cu 2001, a avut loc o ampl campanie publicdecontientizare(cufinanaredelaUE)cuscopuldeainformapopulaia,ngeneral, i pe cei care se ocup de protecia copiilor, n special, privind alternativele de instituionalizareidreptulcopiilorlaocrotireadecvat. Incluziuneasocialacopiilorstrzii Dindateleexistentereferitoarelacopiiistrzii,lanivelulANPDC,nseptembrie2004,sunt disponibileurmtoarelestatistici: numrulcopiilorcarelocuiescpestradmpreuncufamiliilelor:225 numrulcopiilorcarelocuiescpestradfrfamiliilelor:606 numrulcopiilorcareipetrectimpulpestradfralocuipestrad:1.720 numrulasistenilorsocialideproximitate:95 numrulserviciiloroferitecopiilorstrzii:106. Familiilecumaimultde2copiiifamiliilemonoparentale Acestefamiliireprezintoaltcategoriedepersoaneconfruntatecuunriscridicatdesrcie. n 2003, nivelul de srcie a nceput s scad n mod vizibil n rndul familiilor cupeste3 copii(risculdesrcieasczutcu6,1puncteprocentualefade2002)(asevedeaTabelul 31,Anexa1). Tineriipeste18anicareprsescSistemulde StatpentruProteciaCopilului La nivel naional, integrarea social i profesional a tinerilor care prsesc sistemul de protecieacopiluluiesteunobiectivimportantOperioadlungdetimpnuaexistat nicio soluiepentruacetiadolesceni,nevoiisprseascinstituiilefraaveaperspectivaunei locuine,aunuilocdemuncifraaveaaptitudinileadecvatenecesarepentruobinerealor ipentruaseintegransocietate. Din numrul total de 32.456 de copii protejai n cadrul instituiilor de ngrijire publice i private pentru protecia copilului, la sfritul lui martie 2005, 12.148 aveau vrste cuprinse ntre14i17anii6.329eraupeste18ani.
32 Pentru pregtirea adolescenilor i a tinerilor pentru via, au fost dezvoltate servicii specifice n cadrul structurii Direciilor pentru Protecia Copilului. n prezent, la nivel naional,exist50deserviciispecificei seafl nderularectevaproiectededezvoltarea acestor servicii. Cele 50 servicii menionate, se adreseaz adolescenilor i tinerilor n evidena Serviciului de Stat pentru Protecia Copilului i opereaz n 22 de judee. Acestea suntserviciideconsiliere,desemnatespecialpentrudezvoltareaaptitudinilor de aduceovia independent.SpecialitiiacestorcentrecoopereazcupersonaluldinCentreledePlasament, monitoriznd activitatea din acest punct de vedere. n aprilie 2004, sau stabilit cerinele standardminimeobligatoriipecaretrebuieslendeplineascServiciiledeConsilierepentru dezvoltarea aptitudinilor necesare adolescenilor pentru a avea o via independent. Pe parcursulanului2005,sauorganizatsesiunidepregtireprofesionalpentrupersonalulcare lucreazncadrulacestorservicii.

32

nconcordancuOUGnr.26/1997,aprobatprinLegeanr.108/1998privindproteciacopiluluiaflatndificultate.

37

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Populaiadeetnieroma Comunitatea rom reprezint a doua mare minoritate etnic, dup populaia de etnie maghiar.Recensmntuldin2002anregistrat535.140persoanedeetnieroma,respectivcei care iau recunoscut n mod voluntar apartenena la etnia roma. Datele furnizate tot de Recensmntuldin2002arat,deasemenea,c60,1%dintreacetiatriescnzonelerurale. Estimri independente realizate de ctre sociologi romni i strini, precum i de ctre reprezentaniaietnieiromearatcexistopopulaiedeetnieromade12,5milioanede persoane. Raportul de monitorizare din 2004, prezentat de ctre Comisia European, estimeazcnumrulcelordeetnieroma estede1,8 2,5milioanedepersoane. nconformitatecustudiilesocialerealizate,populaiadeetnieromaarecelmaisczutrespect desineicontientizare,comparativcutoatecelelaltemariminoritietnicedinRomnia.n conformitate cu Barometrul Relaiilor Etnice, publicat n 2002, aproximativ 33% din populaiadeetnieromaseconsiderromni,37%deetnieroma,ntimpcerestulpopulaiei iasumidentitatealocal/regional. Decalajulexistentntrerealitateistatisticileoficiale,suntexplicateprinfaptulcmuliromi prefersseconsiderecafiindromnipentruabeneficiadeunstatutsocialmaibunipentru asedifereniadepopulaiaroma maipuineducat. Populaiaromatrietencondiiidesrcieextrem.Risculdesrciencadrulcomunitii romaestede3orimaimarecomparativcumediarisculuilanivelnaionaln2003.Unraport alBnciiMondialerelevfaptulcn2000,aproximativ68,8%dinpopulaiaromatriacu maipuin4,3USDpezi.Opartesemnificativacomunitilorderomicumuleazunspectru larg de dizabiliti sociale: un nivel redus de educaie i calificare sau lipsa educaiei i calificrilor, neparticiparea la educaia formal, numr mare de copii, condiii de via precare,experiensczutpepiaamuncii etc. Nivelul de srcie nregistrat pentru populaia roman 2004 se situeazn continuare peste nivelul nregistrat n 1995 i la o distan foarte mare de celelalte categorii etnice, 3 din 4 persoane fiind srace. n 2004, aproximativ 74,3% din populaia roma se confrunta cu un nivel nalt al riscului srciei, excluziunii sociale i marginalizrii, carezultat aldecalajelor cronicededezvoltare,susinutedemeninereauneiatitudinidiscriminatorii.Evoluiaponderii populaieiromaconfruntatcurisculsrcieianregistratotendingeneraldescresctoare nperioada2001 2004(asevedeaDiagrama19, Anexa1). o Ocupareapopulaieirome Nivelulslabdeparticiparepepiaamunciireprezintproblemaprincipalapopulaieirome. nconformitatecudateleoficialecuprinsenRecensmntulpopulaieiigospodriilordin anul 2002, numai 122.573 persoane, reprezentnd 22,9% din populaia roma, de 535.140 persoane declarate, erau parte a populaiei active. Dintre acetia, doar 71,5% reprezentau populaia angajat, restul de aproape 28,5% fiind omeri, n cutarea unui loc de munc. Aproximativ 41% dintre persoanele ocupate lucreau n agricultur (din care o treime sunt femei)i31%eraumuncitorinecalificai. n cadrul populaiei roma, sunt nregistrate deficiene majore n domeniul pregtirii profesionale. Peste70%din populaia romanu are nici ocalificare saudesfoaractiviti carenunecesitoformareprofesionalformal.

38

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Ponderea mare a muncitorilor zilieri (41,7%) din totalul populaiei roma indic faptul c acetia se afl ntro situaie dificil n ceea ce privete ocuparea i implicit, asigurarea 33 venituluiminimpentrunevoilelordebaz . Exist multe persoane fr experiena unei activiti economice acceptate legal sau care au avutperioadelungideomaj(maimultde50%dinpopulaiaromaaufostomerimaimultde 34 27luni ),ntimpcepondereapopulaieiangajateestefoartesczut(numai13%dinvenitul mediu al familiilor rome, comparativ cu nceputul perioadei de tranziie). Sursele principale devenitsuntaceleaocazionale,nmarepartedineconomiainformal,carenupotsasigure dect o supravieuire precar: activiti ocazionale, muncitori zilieri etc. O parte important din venitul familiilor rome provine din ajutoarele sociale. Potrivit sondajelor recente, rata realdeomajpentrucomunitatearomaestedenumai24%,ceamaimareparteapopulaiei roma desfurnd activiti n economia subteran. Potrivit acelorai sondaje, 16% din 35 populaiaroma trieteexclusivdin ajutoarelesocialedestat . n ceea ce privete ocuparea femeilor de etnie roma, exist unele dispariti comparativ cu situaia brbailor romi. Astfel, din numrul total al populaiei roma angajate, femeile 36 reprezintmaipuindeotreime .Deasemenea,pondereafemeilorcasniceestedepatruori 37 maimaredectmedianaional (asevedea Tabelul 32,Anexa1). o Educaiacopiilorromi Condiiileprecaredetraiiveniturilesczutealepopulaieiromaauprodusefectenceeace priveteparticiparealaeducaieiniveluldeeducaiealacesteicomuniti.Astfel,abandonul colarineparticipareaneducaiesuntmaifrecventencazulpopulaieiromancomparaie cu media naional. n cazul comunitii roma, aproximativ 12% dintre copiii din grupa de vrst716aniprsesccoalanaintedeaabsolvinvmntulobligatoriu,ntimpce18% nusuntnscriinnicioformdenvmnt. nansamblu,aproximativ80%dincopiiicarenusuntnscriinnicioformdenvmnt(n 38 cadrul grupei de vrst 716 ani) sunt membri ai comunitii roma . Din totalul populaiei romacuvrstacuprinsntre7i16ani,18%nuaufostnscriilacoalniciodati12%au renunatlacoalnaintedefinalizareanvmntuluiobligatoriu.Maimultdeotreimedin 39 populaiaroma(38,6%)suntafectaideanalfabetismfuncional .nafaracauzelormateriale (de natur economic sau logistic), nivelul educaional al prinilor i al persoanelor roma vrstnice influeneaz puternic participarea n educaie a tinerilor romi. De asemenea, neparticiparea n nvmntul precolar i deficienele de comunicare n limba romn ale multor copii romi, afecteaz performanele n educaie. Unele practici discriminatorii ale cadrelordidacticenrelaiacupopulaiarom,printrecaregruparearomilornclaseseparate, 40 producaceleaiefectenceeacepriveteparticiparealaeducaieiintegrareacopiilorromi .
33 34

InstitutuldeCercetareaCalitiiVieii,IndicatoriprivindcomunitilederomidinRomnia,Bucureti,2002,p.12 Recensmntulpopulaieiilocuinelor,2002 35 A sevedeaDenaRingold, MitchellA. Orenstein,ErikaWilkensRomii ntroEurop extins Sstopmperpetuarea srcieiConferenceEdition,Washington,2003,p.73 36 Idem31 37 InstitutuldeCercetareaCalitiiVieii,IndicatoriprivindcomunitilederomidinRomnia,Bucureti,2002. 38 MEdC,InstitutuldetiinealeEducaiei,InstitutuldeCercetareaCalitiiVieii,UNICEF,"Participareacopiilorromila educaie,Bucureti,2002,p.47 39 RomiinRomnia,CASPIS,2002 40 Ministerul Educaiei i Cercetrii a abordat aceast problem prin Nota Ministerial nr. 29323/20.04.2004, privind interzicereadiscriminriicopiilorromi.

39

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Pe parcursul anului colar 20022003, elevii de etnie rom reprezentau 4,23% din totalul elevilor nscrii n sistemul naional de educaie i formare profesional. Analiza datelor disponibilepenivelurideeducaieindicurmtoarele:omaimicparticiparennvmntul precolar comparativ cu participarea n nvmntul primar, tendine de scdere n ceea ce priveteparticipareadelanvmntul gimnazialla nivelulsecundarsuperior,nivel lacare ratadeparticipareapopulaiei romeestedeaproximativ1,04%(rapoarteinterne,MEdCT). n2003/2004,aproximativ20.528dintreeleviiromiiauexprimatopiunilepentrustudierea limbiiromani,aliteraturii,tradiiei,istoriei,cadisciplinsuplimentar.MinisterulEducaiei, Cercetriii Tineretuluia derulat diverseproiecte cu scopul reducerii abandonului colar i stimulrii participrii colare n rndul populaiei de romi. Predarea limbii romani sa intensificat.Existestimricarearatcnanulcolar2004/2005,aproximativ18.000elevi austudiatlimbaromani,reprezentndaproximativ10%dintreeleviirominscriilacoal(n conformitate cu datele oficiale). Spredeosebire de minoritatea maghiar, care ia exprimat opiunea de a avea coli separate pentru membrii si, comunitatea roma a refuzat aceast formdeorganizareaeducaiei. Problemasensibilesteaceeac,ngeneral,populaiaromatrietelaperiferie,ncartiereru famate, iar coliledinacestezoneofercondiiiprecaredenvare.nacestecoli,n care majoritatea elevilor sunt de etnie roma, rata repeteniei este de aproximativ 11,3%, peste indicatorulmediunaional. Persoanelecudizabiliti naintede1989,abordareaintegratprivindpersoanelecudizabilitierasczut.Informaiile disponibile erau limitate la recunoaterea existenei acestor persoane, a cror incluziune socialerafoartedificil,datoritdizabilitilorfizice,mentalesauasociate.Statulaalesdoar sinstituionalizezepersoanelecudizabilitincentrespeciale,fraseimplicasaufra acordaasistenfamiliilorsaucomunitilorconfruntatecuaceastproblem. Pondereapersoanelorcudizabilitidintotalulpopulaieisameninutlaaproximativla1,8 1,9%ntre1999i2005(asevedea Tabelul33,Anexa1).Oanalizadatelorpentruperioada 19992005aratocretereanumruluipersoanelorcudizabilitipnlaunvrfde23.572n 2001,comparativ cu anul 2000,urmatdeo scdere constant n perioada20012003 (a se vedeaTabelul34, Anexa1). Ultimii ani ai perioadei de referin au nregistrat o cretere a numruluipersoanelorcudizabiliti. nanul2000,tendinadeaaplicantrunsensmailargdefiniiadizabilitiiiagradelorde handicapaconduslasituaiancareoricepersoannvrstsuferinddeafeciunispecifice vrstei, putea fi uor catalogat ca fiind o persoan cu dizabiliti. Ca rezultat, cifrele reprezentnd numrul estimativ al persoanelor cu dizabiliti n Romnia au nceput s creasc n mod necontrolat. Acest fapt a necesitat o nsprire a legislaiei n domeniu i o definiie mai precis a termenului de dizabilitate. Au fost adoptate dou acte legislative. Rezultatul a fost c n 2003, cifrele au cobort la valori mai realiste. Pentru anul 2003 statisticilearatoscdereipentruanul2004senregistreazouoarcretereanumrului persoanelor cu dizabiliti fizice, somatice, auditive i vizuale, fcnd excepie numrul persoanelor cu dizabiliti mentale i neurologice, care a crescut constant (Organizaia MondialaSntiiestimeazcpentruanul2020,psihozabipolarvadeveniatreiacauza mortalitiinlume).

40

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

n 2004, 19.949 de persoane cu dizabiliti erau instituionalizate. Personalul care lucra n acesteinstituiierade13.031deangajai(fade16.071necesari),ceeaceilustreazolips de personal pe beneficiar de 19%. Proporia personalului angajat pe beneficiar (0,65%) nu este suficientpentruaasiguracalitateaserviciilorpentrupersoanelecudizabilitiasistate. Numrul personalului implicat n asistena persoanelor cu dizabiliti nu este suficient (din cauzalipseidefonduri),att nceeacesprijinulctireabilitarea. Existoserioaslipsdeasistenisociali,psihologi,consilieri,ergoterapeui,consilierietc. Personalul medical i administrativ este predominant, ceea ce demonstreaz o mai mare preocupare pentru asistena medical a pacientului i o preocupare redus sau inexistent pentruincluziuneasocialaacestuia.Lipsafonduriloresteoaltcauzacapacitiilimitate deapuneladispoziienumruldepersonalconformstandardelor. Scdereanumruluipersoanelorcudizabilitiinstituionalizateicretereasprijinuluistatului acordat familiilor pentru a le ncuraja s pstreze persoanele cu dizabiliti n grija lor este nclimitatdeinsuficientadezvoltareaserviciilorcomunitarenceeaceprivetecuprinderea, diversitateaicalitatea.Numruldecentredezilanivelulrii,careoferserviciiterapeutice iprogramedeincluziunesocialapersoanelorcuhandicap,esteextremdemic(4centre). o Persoanelecudizabiliticuasistenipersonali nperspectivastimulriisprijinuluifamilialacordatpersoanelorcudizabiliti,Ordonanade UrgenaGuvernuluinr.102/1999prevedeposibilitateaangajriiasistenilorpersonalipentru persoanelecudizabiliti. O msur important n acest domeniu este pregtirea asistenilor personali. Majoritatea acestorasuntmembriaifamiliilorpersoanelorcudizabiliti,astfelnctsumeleacordatede stat reprezint o form indirect de sprijin al familiei. n cazul acesta, avantajul este c asistentulestedisponibilpermanentpentruarspundenevoilorpersoaneiasistate.Pedealt partens,asisteniifamilialinuaucompetenelenecesarepentrutipuldeactivitatepecareo desfoar. Calificarea asistenilor personali a nceput n 2001, dup adoptarea legislaiei specifice.Dateledisponibile,din2003,aratfaptulc23%dintotalulasistenilorpersonaliau participatlacursurideformare,darnuexistinformaiidespreevalurilecalitiirezultatelor formriiprofesionale. o Ocuparea persoanelorcudizabiliti Pnn2002,rataocupriipersoanelorcudizabilitinuafostniciodatanalizat.Maimult, ocuparea persoanelor cu dizabiliti nu a fcut niciodat obiectul unei politici active i coerente de abordare a nevoilor speciale ale persoanelor cudizabiliti. De aceea, nu exist date disponibile pentru anii 1999 i 2002, care s descrie evoluia ratei de ocupare a persoanelorcudizabiliti. La 31 decembrie 2004, conform statisticilor ANPH, erau angajate 11.872 persoane cu dizabiliti(Diagrama 20, Anexa 1). nregistrrile se bazeaz pe date furnizate de serviciile publice de asisten social din ar i din Bucureti i de Asociaia Nevztorilor din Romnia. Pn n 2004, au fost autorizate 40 de uniti de producie protejate n 11 judee inclusiv Bucureti,careacopereauosferlargdeactiviti,delaconfecionareadeperii,cartoanede mpachetat,mturi,mobil,protezemodulare,scaunecurotile, pn laactivitidetiprire, 41

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

broderii, confecii, croitorie, lctuerie i reparaii etc.Exist nc 28de judeen ar fr niciounitatedeproducieprotejatautorizatexist,nschimb,unnumrmaredeatelieren cursdeautorizarepentruangajareapersoanelorcudizabiliti.Extindereareeleideunitide producie protejate ar trebui s devin oprioritateatt pentru serviciile publice de asisten social, ct i pentru ONGuri. La sfritul anului 2004, din totalul de 11.782 persoane cu dizabilitiangajate,1.152lucraununitiprotejate. Burselelocurilor demuncpentru persoanelecudizabilitiorganizatenperioada20032004 audemonstratc,nciudauneicreterideaproximativ43%anumruluideofertedelocuride munc,nusuntdiferenesemnificativennumruldepersoanecudizabilitiangajate.Astfel, n timp ce n 2003 au fost 7.461 oferte de locuri de munc, care au avut ca rezultat 284 angajri,n2004acestecifreaufostde10.696oferteirespectiv294angajri.Saevideniat de fiecare dat c oferta de locuri de munc nu a fost adaptat calificrilor i abilitilor persoanelorcudizabiliti. b)SituaiageneralndomeniulAsisteneiSociale O caracteristic a sistemului de asisten social n Romnia este creterea participrii i contribuiei ONGurilor i a altor parteneri sociali la aciunile de protecie social, ntrun contextncareguvernulnupoateasiguradectunsprijin financiariinstituionallimitat,care s satisfac nevoile sociale ale populaiei. Pentru a remedia acest fapt, CE,prin programul multinanual Phare 2004 2006 pentru servicii sociale, a stabilit obiectivul de ntrire a capacitiiautoritilorpublicepentrufurnizareaacestorservicii.Pnlasfritulanului2006, sau ncheiat 109 contracte pentru servicii sociale de ctre autoritile locale i regionale, majoritateaacestorafiindrealizatenparteneriatcuONGuri. Programul de Guvernare din perioada 20012004 i Planul de msuri prioritare pentru integrare european pentru anul 2003 i anul 2004 au inclus un set de msuri pentru combatereaexcluziuniisocialeipromovareaincluziunii sociale,inclusiv prinelaborareaunui set de reglementri legislative care s asigure construirea unui sistem coerent, a unui managementeficient,mbuntireacontinuadiferitelormsurimenitessprijinefinanciar familiile,copiii,persoaneleexpuserisculuiexcluziuniisocialeisconsolidezeisdezvolte nviitorreeauadeserviciisocialenaionale. n vederea consolidrii rolului autoritilor publice i creterii calitii serviciilor sociale furnizate,ProgramuldeGuvernare20052008prevedeobligativitateaformriiprofesionalea personalului din cadrul sistemului de servicii sociale. Mai mult, Programul de Guvernare urmrete contractarea n exterior a serviciilor i intensificarea cooperrii cu organizaiile nonprofit, ct i instituionalizarea practicilor inovative, ntrun sistem coerent. Este de ateptatcaimplementareaacestormsurisduclaunsistemdeserviciisocialemaieficient imaidiversificat,bineconenctatlarealitilesocietiiromneti. Sistemuldeserviciisocialeconceputsreducmarginalizareaiexcluziunea social Sistemuldeserviciisocialereprezintunsetcomplexdemsuriiaciuni,implementateca rspuns la cererea de asisten social a indivizilor, familiilor i grupurilor de oameni, cu scopul de ai ajuta s depeasc situaiile dificile, s pstreze autonomia i protecia individuluiisprevinmarginalizareaiexcluziuneasocialnfavoareaincluziuniisociale.

42

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Realizarea unui cadru comun pentru organizarea i coordonarea sistemului naional de asisten social, cu includerea ntregii sfere de problematici din acest domeniu (protecia familiei, a copilului, a persoanelor cu handicap i a oricror persoane aflate n situaie de nevoie) sa dovedit o necesitate absolut. A fost nfiinat un grup de ONGuri active n domeniul asistenei sociale, cu asisten comun din partea organizaiilor internaionale i locale. Unele dintre acestea au dezvoltat i au atins un nivel nalt de performan i competen,elementefoarteutileacumpentrudezvoltareaviitoareasectorului,ntimpcealte ONGuriaueuatdincauzalipseideresurse. nciudaevoluieipozitiverecente,sistemulestencfragmentat,iargamaserviciilorsociale disponibileestencfoartelimitat. c)Egalitateadeanse ConformRecensmntuluidin2002,nRomnia femeilereprezint51,3%dinpopulaie.n prezent,datoritscderiirateinatalitiiiscderiipopulaieicuvrstantre014ani,numrul femeilor din zonele rurale este n scdere, n timp ce n zonele urbane se nregistreaz o uoartendindecretere(asevedeaTabelul35, Anexa1). Ratadeocuparepentrufemei n perioada 20002005, ponderea femeilor n totalul populaiei ocupate din Romnia a nregistrat o uoar scderedela 46,4% n 1999 la 45,2% n 2005 (a se vedea Tabelul36, Anexa1). Ratadeocupareafemeilorcuvrstecuprinsentre15i24aniestemaisczutdectpentru alte grupedevrstiestecomparabilcuratadeocupareabrbailordinaceeai grupde vrst. nceeaceprivetetimpuldelucruparial,existmaridiferene fadeindicatorii UE(ase vedeaTabelul37,Anexa1).Forademuncfeminincutimpdelucruparialreprezentan 2005doar10,5%dintotalulpopulaieifeminineangajate,comparativcu32,4%nUE25.n 2005,pondereapopulaieimasculinecarelucreazcutimpdelucruparialafostpestemedia UE25iUE15(9,9%nRomaniafade7,4%nUE25i7,7%nUE15). Violena i discriminarea la locul de munc pot mbrca forme diferite i sunt percepute diferit n Romnia fa decelelalteState Membre. Violena fizic la locul de munc (index Q.28.1 i index Q.28.2) afecteaz mai mult brbaii dect femeile att n statele n curs de aderare incele candidate(noile State Membre10plus Romnia i Bulgaria) i UE15. Comparativcustatelencursdeaderareicustatelecandidate,unde1%dinangajaiaufost afectaideviolenaoamenilordelalocullordemunci3%deviolenaoamenilornafara locului lor de munc, n ultimele 12 luni, n Romnia aceste procentaje sunt mai ridicate, respectivde1,5%i4%,darsuntsubmediileUE15(respectiv2%i4%). Hruirea sexualla loculdemuncafecteaz femeilemaimultdectbrbaii.nRomnia, hruireasexuallaloculdemuncreprezint3%,comparativcu2%nnoileStateMembre (cele10state)plusRomniaiBulgariai2%nUE15. Veniturilefemeilor n perioada 1999 2003, veniturile femeilor n Romnia au variat ntre 82% i 83% din veniturile brbailor, dar au crescut la 87%, n 2005. n ultimul deceniu, raportul salarial 43

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

dintre femei i brbai a avut fluctuaii n funcie de tipul de activitate, cu descreteri n anumite domenii (ex. sistemul financiar i bancar, n carepredomin femeile) i creteri n altedomenii(ex.administraiapublic). Oanalizastructuriiocupriin 2005,nfunciedeveniturilesalarialebruteidesectoarede activitate a artat c 57,1% din femeile angajate au ctigat mai puin dect salariul mediu brut,nprimulrndpentrucerauangajatecuprecderensectoareprecumindustriatextil i industria alimentar, unde salariile sunt mici i, n al doilea rnd, pentru c femeile predominndomeniileslabpltite. n 2005,din totalul populaiei ocupate n industrie, 43,1% erau femei. Activitile specifice populaiei feminine sunt cele din sntate i asisten social (77,2%), educaie (73,3%), hoteluriirestaurante(65,4%),activitidebrokeraj(64,7%)icomer(54,1%). omajulnrndulfemeilor nperioada20022005,rataomajuluifeminina fluctuatntre7,7%i6,4%,comparativcu 9,8% n UE25 i 8,9% n UE15. n comparaie cu omajul feminin n aceeai perioad, omajulnrndulbrbailorafostmaimare,cu1,2puncteprocentualen2002,cu1,1puncte procentualen2003,cu2,1puncteprocentualen2004icu1,3puncteprocentualen2005. Rata omajului BIM n 2005, pentru grupa de vrst 1524 ani, a atins valoarea de 20,5% pentru brbai i respectiv de 18,4% pentru femei. Pentru aceeai grup de vrst, n 2005, comparativ cu 2002, rataomajului BIM de lung durat(6 luni i peste) a sczut cu3,7% pentrufemeiicu0,2%pentrubrbai.

44

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

1.4 Sntatea
Analizadatelorstatisticerelevantedinultimii10aniindicosituaienefavorabilacelortrei componentemajorealedinamiciipopulaieiratanatalitii,mortalitiiimigraieiexterne, precum i o deteriorare a ntregii construcii demografice i o tendin de a intra ntro iminent crizdemograficcarezultatedirecte sauindirectealentreguluicontextpolitic, economicisocialalperioadeidetranziie.nplus,incapacitateasistemuluidesntatedea reaciona corespunztor i concertat la aceste provocri a jucat un important rol n evoluia datelor. nultimuldeceniu,ratelenatalitiiimortalitiisaudeteriorativorafectantimpevoluia demografic i piaa muncii. n Romnia, indicatorul mortalitii generale a crescut, surclasnd rata natalitii i de aceea, ncepnd cu anul 1992, au fost nregistrate un deficit demografic natural i o mbtrnire a populaiei. Rata natalitii a sczut de la 13,6 nou nscui la 1000 de locuitori, n 1990, la 10,2, n 2005, i a fost nregistrat o cretere semnificativarateimortalitiidela10,6decesela1000delocuitorin1990,la12,1n 2005.nperioada20032005,speranamediedevianRomnia afostde71,76ani(INS, Anuarul Statistic al Romniei 2005), cu diferene semnificative ntre brbai i femei, comparativcumediaUE15,depeste75anipentrubrbaii80anipentrufemei.Sistemulde sntate a fost incapabil de a face fa cerinelor, din cauza lipsei capacitii i a dotrilor necorespunztoare. Mai mult, n ultimii ani se constat o lips de medici i de personal medical, cauzat de migraia extern. Tendina ultimilor ani n ceea ce privete personalul medicalpregtitafostdeaemigracuscopuldeaobinesalariimaimari.Nuexiststatistici oficialepentruadovediacestlucru,daraceastsituaieestefoartebinecunoscutnmediul academic. Principalii factori care au condus la aceast stare de fapt sunt condiiile socioeconomice dificiledintimpulultimilor20deaniairegimuluicomunistiaicelor17anidetransformare i tranziie economic. Mai mult, situaia din domeniul sntii este influenat i de alte politici sau sectoare precum politicile sociale, de mediu, educaia etc. Stilul de via nesntos,deficieneledesntate,agresivitateaschimbrilordemediuinunultimulrnd, lipsa performanei i a profesionalismului n domeniul medical, precum i sistemul sanitar deficitar, incapabil s fac fa solicitrilor, n principal datorit lipsei de capacitate i a dotrilornecorespunztoareauaccentuatsituaiaexistentnsntate.
41 n ceeace privete incidena mbolnvirii, noilecazuri de mbolnviri nregistrate n 2005 aratfaptulcafeciunilerespiratoriiauprincipalainciden(36.146,4cazurinoila100.000 persoane), urmate de afeciunile digestive (7.196,3), afeciunile aparatului locomotor (5.075,8),afeciunile sistemuluinervosisenzitiv(4.733,7)iafeciunilesistemuluicirculator (3.453,4noicazurila100.000depersoane).Cretereaniveluluideincidenambolnviriiar putea fi explicat prin influena factorilor externi precum: factorii socioeconomici, mediul nconjurtoristiluldevia.

Estenevoiedembuntireaslabeiinfrastructuridesntateariiipromovareade servicii eficiente,carevorsprijinidezvoltareaeconomicnregiuni.Aciunilevorvizamodalitilede mbuntire a serviciilor, precum i furnizarea tehnologiilor corespunztoare pentru modernizareaserviciilormedicale.

41

StatisticileMinisteruluiSntiiPublice,2005

45

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

nceeacepriveteaccesullaserviciiledesntate,existdiferenemajorentremediulurban i mediul rural. Astfel, numrul medicilor este de 5 ori mai mic n mediul rural dect n mediul urban. n anul 2005, Romnia a nregistrat 188,9 medici/100.000 locuitori, cu o diferenmajorntremediulurban(301,4/100.000)imediulrural(58,2/100.000).Exist,de asemenea, diferene regionale semnificative n ceea ce privete furnizarea serviciilor de sntate.Speranadevianmediulurbanestemaimaredectnmediulrural.Serviciilede sntate din mediul rural sunt afectate de numrul redusdepersonal medical (mai puin de 15%dinpersonalulmedicaldeservete44%dinpopulaiarii).Numrulunitilormedicale dinacestmediueste,deasemenea,nscdere. Din cauza infrastructurii necorespunztoare i a deficienelor n formarea de specialitate a personalului medical, exist un numr mare de cazuri medicale la nivelul judeelor i spitalelor universitare, care ar putea fi rezolvate la nivelele inferioare (nivel local sau ambulatoriu). Existenaunorcondiiimedicaleprecare,aafectatstareageneraldesntateapopulaiei,n specialnmediulruraliaavutdreptconsecinratasczutdeparticiparepepiaamuncii, precum i o mbtrnire activ precar. Copiii sunt la fel de afectai de lipsa condiiilor medicale,faptceaconduslaratesczutedefrecvencolar nunelecomuniti. Ostarebundesntateesteesenialpentruparticipareaneconomieireprezintunmijloc pentru asigurarea standardelor decente de via pentru membrii familiei. n consecin, mbolnvirea poate deschide cercul vicios al srciei pentru oamenii ameninai de riscul marginalizrii sociale. n acelai timp, mentalitile i insuficienta dezvoltare a culturii de ngrijireasntiiaucarezultatexpunerealambolnviriprematureiaccidente. Schimbareaatitudinilor presupune contientizareapacienilorasupradrepturiloriobligaiilor lor, o toleran mai redus pentru discriminare i creterea respectului fa de profesionitii dinsistemuldesntate.Nevoiapentruolibertii dealegereiaunorserviciiindividualizate, precum i nevoia unui acces la o gam mai variat de tratamente medicale sunt larg recunoscute.Esteimportantca nevoiledebazalepopulaieiprivindsntateasfiecorect evaluate i rezolvate, pentru c acest lucru poate s contribuie la eliminarea serviciilor medicaleineficientesauchiarduntoare.

46

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

1.5 Experieneanterioarenasistenadepreaderare
ngeneral,asistenadepreaderarendomeniuldezvoltriiresurselorumaneialconstruciei instituionale ndeplinete nevoile postaderare. Asistena a fost n general eficient, au fost implementate numeroase activiti i au fost obinute rezultatele preconizate (a se vedea Anexa2). Instituional, programele Phare au contribuit substanial la consolidarea capacitii administrative la nivel central, regional i local, prin mbuntirea legislaiei, furniznd programedeformareiseminarii,dotarecuechipamente,calculatoare,softwareetc. n ceeace privete sectorul educaiei, cele mai importanterezultate ale proiectelor Phare/de preaderareimplementateauconstatn: Instrumente i soluii pentru mbuntirea accesului la educaie pentru comunitile dezavantajate educaie de tip a doua ans, Mediator colar pentru creterea participriilaeducaiencomunitiledezavantajate,nspecialncazulcomunitilor roma,dezvoltareaconceptuluideeducaieincluziv Dezvoltarea instrumentelor pentru planificarea i asigurarea calitii n Educaia i Formarea Profesional Iniial instrumente pentru planificare n Educaia i FormareaProfesionalIniial(PRAIiPLAI),instrumentepentruasigurareacalitii, dezvoltareastandardelorprofesionaleicurriculapentruniveluriledecalificare1,2i 3, nvmntul postliceal nonuniversitar avansat, n Phare TVET 2001/2006, componenta "construcie instituional". n plus, au fost finanate componente de investiii ncadrul proiectelorPhare TVET DezvoltareaparteneriatelornplanificareaEducaieiiFormriiProfesionaleIniiale: Consoriile Regionale pentru dezvoltarea Educaiei i Formrii Profesionale Iniiale suntrezultateleproiectelorPhareTVET. nsectorulpieeimunciiicelsocial,obiectiveleprincipalealeconstrucieiinstituionaleau fost: mbuntireacapacitiiifluxuluideinformaiincadrulMMFESlatoatenivelurile icreareaserviciilorcomunitarecorespunztoare Un mecanism naional pentru promovarea egalitii de anse, coordonat de Agenia NaionalpentruEgalitateadeansentreFemeiiBrbai mbuntireasistemuluidesecuritatesocialpentrulucrtoriimigrani nfiinareaFonduluiNaionalpentruaccidentedemunciboliprofesionale,inclusiv aunuisisteminformaional ntrireacapacitiiMMFES deapromovaidezvoltadialogulsocialbipartit nfiinareaunuisistemlegislativ unitariarmonizatprinnoulCodalMuncii. Schema Phare 1997 preDRU sa concentrat pe msurile relevante n vederea promovrii msurilor destinate resurselor umane din ntreprinderi. Evaluarea a demonstrat c, n ciuda multor exemple individuale bune, impactul la nivelul sistemului i al ntreprinderii a fost limitat. EvaluareaschemeidefinanarenerambursabilPhare1998DRUademonstratcFPCafost stimulatprinlansareacereriipentruproiecteiaavutunimpactpozitivasupraocuprii forei demuncnmultecazuri.Totui,evaluareanuareuitsdemonstrezeimpactulefectelorla nivelstructural.

47

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Programul Phare 2000 DRU a stimulat interesul pentru dezvoltarea resurselor umane i participarea diverselor organizaii. Programul sa concentrat mai mult pe mecanismele schimbrii structurale, oferind o mai bun nelegere a rolului pe care furnizorii de servicii, beneficiarii,grupurileintialtegrupuriljoacpentrusuccesulmsurilorFSE.Msurilede formareprofesionalauocupatunlocfoarteimportantncadrulproiectelorPhareDRU2000, iarpersoanelepregtiteprofesionalaufostnceamaimarepartepersoaneocupate(64,5%), 17%dintrebeneficiarierauomerii13,1%eraucategoriidezavantajate. ncadrulProgramului Phare2002(ConstrucieInstituional),afostimplementatproiectulde nfrire instituional Sprijin acordat Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse pentru ntrirea capacitii administrative n vederea implementrii activitilor de tip Fond SocialEuropean(FSE).ObiectivulspecificalproiectuluiaconstatnpregtireaMMFES,ca viitoare Autoritate deManagement pentruPOSDRU, i a ANOFMia MECT, ca viitoare Organisme Intermediare, pentru rolul lor de a gestiona implementarea programelor FSE n conformitatecuregulamenteleCE. Cel mai important obiectiv a constat n atingerea unei nelegeri comune a procedurilor, structurilorinstituionaleiimportaneistrategicepentruproceseleviitoaredeprogramare.De aici, proiectul a fost orientat spre elaborarea unui manual care descrie metodologia pentru elaborareadocumentelordeprogramare, cu accent special pe POS DRU. Aceste procese au fost acompaniate de diferite msuri de formare profesional, cu un accent special pe mbuntireaisprijinulpartenerilorromninpregtireaielaborareaPOSDRU. In cadrul Programului Phare 2003, a fost derulat o schem de finanare nerambursabil n valoare de 7,74 milioane Euro n vederea facilitrii accesului pe piaa muncii a omerilor (tineri i omeri de lung durat) i creterii nivelului abilitilor forei de munc pe baza programelordecalificareirecalificare,nacordcucerinelepieeimuncii.ProgramulPhare 2003afinanat,deasemenea,creareaidezvoltareaparteneriatelorregionaleilocale,careau vizatocupareaiincluziuneasocial. ncepnd cu 2004, investiiile n DRU sunt mult mai semnificative. In cadrul programului multianualPhare20042006,componentaCoeziuneEconomiciSocial,ncadrulprioritii Dezvoltarea Resurselor Umane, se implementeaz proiecte n trei domenii principale: abordareaomajuluistructural(22,92mil.Euro),mbuntireaadaptabilitiipetermenlung a forei demunc (33,51mil. Euro) i combaterea excluziunii sociale (30,78 mil. Euro). n cadrul aceluiai program, prioritatea Constituirea structurilor instituionale n scopul realizrii, dup aderare, a unui management eficient i sntos al instrumentelor structurale UEiaunuimanagementeficientalprogramelorconformcerinelorEDISbeneficiazdeo finanaredeaproximativ7,75mil.Euro. Ca un punct forte, principala concluzie a implementrii programelor Phare pentru DRU, n special legat de formarea profesional, este existena unui interes ridicat pentru finanarea formrii.Deiunmanagementmaibunalresurselorumanedevineabsolutnecesar,nuexist destule stimulente pentru formarea profesional continu. Exist nc o slab recunoatere printre angajatori a importanei competenelor i calificrilor angajailor (i, desigur, a managementului prin competene) n creterea competitivitii firmelor. Aceast contientizare redus face dificil elaborareacurriculei de formarenconcordancuplanul dedezvoltareafirmei,maialesn cazulIMMurilor. ExperienadobnditprinPhareapermisautoritilordinRomniaonelegereafaptuluic este absolut necesar s aib o abordare proactiv n asistarea promotorilor de proiecte 48

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

(management, raportare, clarificare a condiiilor contractuale, aspecte financiare, reguli de achiziie,monitorizareievaluare),ocomunicaremaibun,oselecieiomonitorizaremai atentaproiectelor,utilizndindicatorirelevani,carepermitreducereanumruluideproiecte cu risc mare din punct de vedere al viabilitii i sustenabilitii lor. Asistena tehnic i sprijinul adecvat n pregtirea i implementarea proiectelor sunt, de asemenea, necesare pentrucreterearateideabsorbie.naceeaimsur,esteimportantmotivareaautoritilor localepentruoimplicaremaiactivnactivitileproiectuluiicreareastimulentelorpentru cretereaparticipriiomeriloriacategoriilordezavantajatelaproiectelepentruDRU. Rapoartele de evaluare a proiectelor Phare, care sprijin reforma n domeniul educaiei i formriiprofesionale (EFP) iniiale, au evideniat cdificultilen identificarea tendinelor strategice de cretere economic au condus la un impact limitat al investiiei Phare nIPT, avndnvederecrataocupriinrndultinerilorestencredus.RezultateleprivindEFP incluzivnuaufostceleateptatedin cauzafaptuluicpersonaluldidactic nuafostformat metodologicsuficientsaudeloc,iardiferenelededezvoltareeconomicntremediilerurali urban,precumilipsaunorpreviziunin legturcustrategiilededezvoltarepentrumediul rural,facdificilplanificareaidezvoltareauneioferterelevanteaEFPpentruastfeldemedii. Calitatea educaiei n mediul rural este nc redus din cauza faptului c nu au putut fi asiguratentotalitate inmodadecvatresursele materialeiumane necesarepentrucolile care au nceput s ofere EFP. Au aprut, de asemenea, dificulti n cooperarea inter instituionalreferitorlamecanismuldeimplementare.Participareapartenerilorsocialiafost limitatncomparaiecurolurilepecareacetiatrebuiesleaib.Deasemenea,procedurile aufostaplicateparialdectrediverseinstituiicurolurinmanagementulfondurilordepre aderare. Experiena Phare a evideniat, de asemenea, i rigoarea necesar n utilizarea ajutorului financiardinparteaUE,acreatbazelepentruparteneriatuluinadresareaproblemelorsociale, a creat i a dezvoltat sistemul managementului de proiect, din punct de vedere tehnic i financiar,ambuntitsistemuldecontrolalcheltuieliloriareprezentatprimulexerciiude programaremultianual. Procesul mbuntirii capacitii instituionale a AM, OI i de sprijinire a beneficiarilor va beneficia de asisten de preaderare n cadrul programului Phare multianual 20042006, Prioritatea E Sprijin pentru gestionarea fondurilor UE Sprijin pentru Autoriti de Management i Organisme Intermediare. Trei mari proiecte de Asisten Tehnic vor fi implementate(a se vedeaAnexa2).nplus,ncadrulReprezentaneiComisieiEuropenen RomniasanfiinatoEchipdetranziiedelaPhare.AceastafurnizeazAMpregtirei asisten i rspunde la cererile de clarificare a unor aspecte problematice privind implementareaajutoruluiUE. Autoritatea de Management pentru POS DRU este pe deplin contient de provocarea semnificativcareiesteadresatiianconsiderareexperienaacumulatdinprogramelede preaderare.Sevaasiguractoateinstituiileicunoscrolul,ndatoririleiresponsabilitile ce le revin. Recrutarea i formarea personalului, stabilirea clar a procedurilor etc. au fost recunoscutecafiindpremiselecrucialepentruunmanagementeficienticorectalfondurilor. Pn la sfritul perioadei de asisten de preaderare,n 2009, AM vaasigura coordonarea ntre cele dou instrumente, Phare i FSE, i toate experienele Phare vor fi luate n considerare.

49

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

2. ANALIZASWOT
Analiza situaiei actuale n domeniul dezvoltrii resurselor umane i ocuprii aevideniat o seriedecaracteristiciconcretizatenpunctetari,puncteslabe,oportunitiiameninri.
Punctetari stabilitateamacroeconomic finalizarea privatizrii ntreprinderilor de stat statutulRomnieide StatMembru alUE continua cretere a investiiilor strine directe ponderea mare a IMMurilor n totalul ocupriiforeidemunc creterea atractivitii economiei Romniei datorit creterii economice susinute i a aderrii costuri reduse cu fora de munc n comparaiecuUE extinderea permanent i susinut a pieei tehnologieiinformaieiicomunicaiilor resurseumanebinepregtitendomeniileIT iinginerie strategii judeene pentru mbuntirea accesului la educaie pentru grupurile dezavantajate cadrul legal ce contureaz principalele msuriprivindincluziuneasocial implicareaactivasectoruluiONGurilorn promovarea serviciilor pe piaa muncii i incluziuneasocialapersoaneloraparinnd grupurilorvulnerabile existenaunorprogramenaionalemenites acorde sprijin categoriilor de persoane vulnerabile experiena n folosirea fondurilor de pre aderare Planuriregionaleilocaledeaciunepentru dezvoltareaIPT Planuri regionale de aciune pentru ocupare iincluziunesocial PacteRegionaleiLocalepentruOcuparei IncluziuneSocial. Puncteslabe nivel relativ ridicat de abandon colar/prsire timpurieacolii capacitatea limitat a diferiilor furnizori, n specialcoliiuniversiti,deaoferieducaiei formareprofesionalcontinu insuficienta adecvare a calificrilor i competenelorlanevoilepieeimuncii adecvarealimitatainstrumentelornaionaleia mecanismelor specifice pentru dezvoltarea calitiiicalificrilorlaniveluleuropean slabaadaptareaoferteideeducaieideformare naintedeangajareilaloculdemunc insuficientadezvoltareasntiiisecuritiila loculdemunc gradul sczut de implicare a partenerilor sociali nprogramelespecificededezvoltarearesurselor umane nivelulsczutdeparticiparelaFPC parteneriate eficientelimitatentre universiti i centredecercetareitehnologiceintreprinderi culturaantreprenoriallimitat dezvoltarea insuficient a Serviciului Public de Ocupare, calitatea relativ sczut a serviciilor oferite n special formare profesional, n vedereacorelriicudinamicapieeimuncii rat mare de participare a populaiei n agricultur,maialesnagriculturadesubzisten numrulrelativmarealpersoanelorcarelucreaz neconomiainformal mobilitateasczutpepiaamuncii nivelulredus departiciparela activitilucrative curegimtemporar rata crescut a omajului n rndul tinerilor i a omajuluidelungdurat,nspecialpentrutineri ipentruceidinzonelerurale insuficienta integrare a grupurilor vulnerabile n educaie,formareipepiaamunciiformal insuficienta dezvoltare a serviciilor comunitare cares rspundnevoilorpersoanelor aparinnd grupurilorvulnerabile zonendeprtatecareaunevoiesfiereconectate laeducaieiocupare slaba participare la niveluri superioare de educaiei formareipepiaa munciiatinerilor peste 18 ani care prsesc instituiile de stat pentruproteciacopilului.

50

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Oportuniti noi surse de investiii Fondurile Structurale acceptarea calificrilor profesionale din RomnianspaiulUniuniiEuropene creterea cererii interne pentru servicii i produse creterea importanei economiei bazate pe cunoatere restructurareasistemuluieducaional participarea crescut la educaia post universitar crearea unui cadruinstituional, legislativi financiarfavorabildezvoltriiIMMurilori iniiativeiprivateiatractivpentruinvestiii continuarea procesului de descentralizare a serviciilorpublice existenacooperriiiaparteneriatelorntre diferii actori n educaie i formare n vederea asigurrii accesului extins pe piaa muncii ntrireasectoruluiONGurilor posibilitatea generalizrii experienelor i bunelor practici obinute n programele de preaderare privind accesul la educaie i dezvoltarea resurselor umane din educaie, modernizarea educaiei i formrii profesionale i tehnice, precum i a celor obinute ncadrulProgramelorComunitare.

Ameninri tendinademograficnefavorabil capacitatea de absorbie limitat a fondurilor structurale/adaptarea dificil la cerinele fondurilorstructurale migraia unor sectoare industriale ctre locaii externe, n care costurile cu fora de munc suntmaireduse migraiaexternalucrtorilorcalificaii/saua lucrtorilorcuunniveleducaionalsuperior competitivitateaeconomiciantreprinderilor sczutn comparaie cupartenerii din UE,cu consecine n crearea locurilor de munc i astfel n diminuarea atractivitii educaiei i formrii creterea nivelului srciei determinate de cretereapreurilorproduseloriserviciilor continuarea restructurrii sectoarelor economicecarevageneraconcedierimasive lipsaatractivitiicariereididactice posibilitatea creterii inechitilornfurnizarea educaieiiformriiprofesionale,carezultatal procesuluidescentralizrii slaba capacitate managerial a autoritilor administraiei locale i din nvmnt n promovarea i susinerea reformelor, a unei reglementrimaibuneiauneibuneguvernri stareaprecardesntateapopulaiei.

Analiza SWOT prezint contextul general n care va opera POS DRU, n ceea ce privete elementelecaresprijinatingereaobiectivelorsale,domeniilencaresuntnecesareintervenii viitoareprecumicelemaipuinfavorabileaspecte,carepotpericlitaimplementareasa. CapitoluldedicatAnalizeiprezintcelemairelevantedatereferitoarelaeducaie,participarea la FPC, ratele ocuprii i omajului, situaia actual a SPO, situaia grupurilor vulnerabile privindparticiparealorlaeducaieipepiaamuncii. AxeleprioritareidomeniilemajoredeintervenieidentificatenStrategieaufoststabilitepe baza punctelor tari din analiza SWOT, precum i pe baza contextului general favorabil dezvoltriieconomice,alunuipersonalbinepregtitnmanagementulFSEiuneisocieti civilebineinformatasupraimplementriiproiectelorFSE. Cutoateacestea,domeniilecarevorprimisprijindinfondurileFSE,aurezultatdinanalizarea punctelor slabe ale dezvoltrii resurselor umane din Romnia, precum i din obiectivele strategice pe care Romnia le are ca Stat Membru n perioada de programare 20072013. Necesitatea sprijinului pentru cele mai slab dezvoltate regiuni din Romnia n vederea reducerii decalajului fa de celelalte regiuni mai dezvoltate, ca un obiectiv al politicii de coeziune a UE, a fost echilibrat de obiectivele Lisabona de cretere a competitivitii i promovareasocietiibazatepecunoatere.

51

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

n vederea ndeplinirii acestor obiective, interveniile FSE vor sprijini sectoarele care ntmpincelemaimaridificulti,aacumaratindicatoriiitendineledinultimiicinciani. Pelngeforturilenaionale,POSDRUvaintictrefurnizareadeeducaieiFPCdecalitate ctreunnumrctmaimaredeoameni,promovndocupareaforeidemunc,adaptabilitatea iflexibilitatea,precumipromovareaoportunitilorsporitepepiaamunciipentrugrupurile curiscdemarginalizaresocial. Punctele slabe identificate de analiza SWOT vor fi abordate n Axele Prioritare i n DomeniileMajoredeInterveniestabilite.DistribuiaechilibrataFSEntreceletreiprioriti POS DRU indic preocuparea pentru abordarea tuturor aspectelor privind dezvoltarea resurselor umane i pentru furnizarea unui imbold domeniilor vitale pentru asigurarea solidaritii,coeziuniisocialeiparteneriatelor.

52

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3. STRATEGIA
Strategia de Dezvoltarea Resurselor Umane se bazeaz pe analiza situaiei actualen acest domeniuipeanalizaSWOT. ProgramulOperaionalainutcont,deasemenea,deAgendadelaLisabonarevizuit,Liniile Directoare de Coeziune 20072013, Strategia European de Ocupare, Liniile Directoare IntegratepentruDezvoltareiOcupare20052008.POSDRUesteelaboratnconcordancu cea dea patra prioritate tematic din Cadrul Strategic Naional de Referin 20072013 (Dezvoltarea i utilizarea eficient a capitalului uman din Romnia) pentru obiectivul Convergen,icuProgramuldeGuvernare2005 2008ndomeniulresurselorumane. n conformitate cu strategia evideniat n CSNR, creterea competitivitii economice necesitoutilizaremaieficientaresurselorumane.Carspunslaproblemelestructuralede pepiaamunciiprivindratasczutdeparticipareilipsaforeidemunccalificatenregiuni i sectoare de activitate specifice, se va acorda o atenie sporit promovrii dezvoltrii resurselorumanen legturcupiaamuncii, n ansamblu.nacestsens,n conformitatecu StrategiaEuropeandeOcuparerevizuiticuconcluziilecuprinsenDocumentulComunde Evaluare a Politicii de Ocupare (i concluziilor rezultate n urma Rapoartelor ulterioare de Progres), se va acorda prioritate furnizrii politicilor active de ocupare care se adreseaz omerilor(inclusivtinerii,omeriidelungdurat,lucrtoriinvrst),persoanelorcunivel redusdecalificare,grupurilorvulnerabile,precumipopulaieiinactive. Dezvoltarearesurselorumanesevaconcentrapecretereainvestiiilorneducaieiformare, inseriaimeninereapepiaamunciiactmaimultorpersoane,cretereaoferteidemunc, mbuntirea adaptabilitii lucrtorilor i ntreprinderilor, promovarea incluziunii sociale a grupurilorvulnerabile. Aciunile concrete care vor fi promovate vor viza dezvoltarea de noi profesii i standarde profesionaleneducaie,promovareaculturiiantreprenoriale,consolidareaparteneriatelorcu parteneriisociali,promovareaformriiprofesionalecontinue,promovareamsuriloractivede ocupare, combaterea omajului ascuns, modernizarea Serviciului Public de Ocupare, promovareaincluziuniisocialeneducaieipepiaamuncii. n plus, POS DRU va promova cultura antreprenorial, cooperarea dintre universiti i ntreprinderi, adaptabilitatea lucrtorilor i a ntreprinderilor. Se va intensifica participarea omerilor de lung durat pe piaa muncii i vor fi sprijinite comunitile durabile prin promovareaeconomieisociale. Oateniedeosebitsevaacordasituaieidinmediulruralavndnvederecunprocentmare al populaiei active locuiete n aceste zone. Fenomenul de omaj ascuns i subocuparea reprezint o preocupare i necesit aciuni specifice de identificare i maximizare a tuturor oportunitilordeintegrareaomerilordelungduratpepiaamuncii.nconsecin,sevor crea noi nie de ocupare n domenii nonagricole n mediul rural la care vor avea acces categoriilargialepopulaieiinactive. Strategia de dezvoltare a resurselor umane este n conformitate cu Orientrile Strategice Comunitare privind Coeziunea 20072013 i reprezint o component esenial pentru atingereaobiectivuluigeneralalComunitiiprivindcretereaeconomicilocuridemunc maimulteimaibune.

53

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

LegturadintrePOSDRUi OSCC2007 2013suntprezentatentabelulurmtor:


OSCC2007 2013 Atragereai meninereaa ctmaimultor persoanepe piaamunciii modernizarea sistemelorde protecie social mbuntirea adaptabilitii lucrtorilori ntreprinderilori flexibilizarea pieeimuncii Creterea investiiein capitaluluman prineducaiei formare Capacitate administrativ Meninerea sntiiforei demunc

Axa Prioritar (AP) AP1 Educaiai formarea profesionaln sprijinul creteriii dezvoltrii societii bazatepe cunoatere

AP2 Corelarea nvriipetot parcursulvieii cupiaa muncii

Tranziiadela coallaviaa activ Accesi participarela FPC.

AP3 Creterea adaptabilitii lucrtorilori ntreprinderilor

AP4 ntrirea Modernizarea capacitiide

Accesla educaiei formare profesional iniialde calitate (inclusiv orientarei consiliere privind sntateai igiena personal) Dezvoltarea resurselor umanen educaiei formare. Accesi participarela FPC(incluznd furnizareade informaii privind ngrijirea preventiva sntiii aciuniprivind igienalalocul demuncin viaaprivat). Promovarea Dezvoltarea Formarei culturii parteneriatelori sprijinpentru antreprenoriale ncurajarea ntreprinderii iniiativelor angajain Formareisprijin pentruntreprinderi pentrupartenerii vederea iangajaipentru socialii promovrii promovarea societateacivil. adaptabilitii adaptabilitii (inclusiv aciunide Dezvoltarea parteneriatelori promovarea ncurajarea sntiii securitiila iniiativelor loculdemunc partenerilorsociali imbuntirea isocietiicivile striide sntateaforei demunc) Formarea ntrirea personaluluiSPO. capacitiide

Accesla educaiei formare profesional iniialde calitate Calitaten nvmntul superior Dezvoltarea resurselorumane neducaiei formare CalitatenFPC Programe doctoraleipost doctoralen sprijinulcercetrii. Accesi Prevenireai participarelaFPC. corectarea prsiriitimpurii acolii Accesuli participareala FPC.

54

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Serviciului Publicde Ocupare

furnizarea serviciilorde ocupare Formarea personalului SPO. Dezvoltarea msuriloractive deocupare Promovarea sustenabilitii petermenlunga zonelorruralen ceeaceprivete dezvoltarea resurselorumane iocuparea foreidemunc Dezvoltarea msuriloractive deocupare.

furnizarea serviciilorde ocupare Formarea personalulSPO.

AP5 Promovarea msurilor activede ocupare

AP6 Promovarea Incluziunii Sociale

Dezvoltarea economiei sociale mbuntirea accesuluii participrii grupurilor vulnerabilepe piaamuncii Promovarea egalitiide ansei combaterea excluziunii socialea femeilor Iniiative transnaionalepe piaainclusiva muncii.

Promovarea sustenabilitii petermenlung azonelor ruralenceea ceprivete dezvoltarea resurselor umanei ocuparea foreidemunc (inclusiv module specificede asigurarea sntii ntoate programelede formare). Dezvoltarea economiei sociale (aciunide promovarea stiluluidevia sntos) mbuntirea accesuluii participrii grupurilor vulnerabilepe piaamuncii (module specificede asigurarea sntiin toate programelede formare,sprijin iasisten pentru persoanelecu problemede sntaten vederea ntoarceriila loculde munc). Sprijinpentru implementarea, managementul generali evaluareaPOS DRU

AP7 Asisten tehnic

55

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Sprijinpentru promovarei comunicare POSDRU.

POS DRU sprijin Strategia de la Lisabona ndeosebi n ceea ce privete atingerea obiectivuluideocuparedeplin. POS DRU are n vedere reintegrareapopulaiei inactive pe piaa muncii (omerii de lung durat), omerii nenregistrai, n special din mediul rural, precum i grupurile vulnerabile, printre care populaia roma reprezint grupul principal urmrit a fi atras pe piaa muncii. Pentru toate aceste grupuri, precum i pentru populaia activ,formareaprofesionalcontinuvadeveniocondiieobligatorienvedereadezvoltrii unuicapitalumanperformantnurmtoriiani.Promovareamsuriloractivedeocupare(AP5 Promovarea msurilor active de ocupare), dezvoltarea ofertei de formare profesional continu i creterea accesului la formare profesional continu (AP 2 nvarea pe tot parcursulvieiiipiaamuncii),sprijinireanvriipetotparcursulvieiiiaschemelorde nvarebazatepemunc(AP2Corelareanvriipetotparcursulvieiicupiaamuncii) vor constitui baza necesar pentru creterea nivelului de ocupare i pentru asigurarea competenelornecesarepentruoparticiparecorespunztoarepepiaamuncii. Conceptul de economie bazat pe cunoatere va fi abordat prin promovarea educaiei i formriiprofesionaledecalitatelatoatenivelele(AP1)iasigurareaunuiaccesmaibun.Mai mult,vorfisprijiniteprogrameledoctoraleipostdoctoralensprijinulcercetriiiconectarea ntreprinderilor,universitiloricentrelordecercetare. RomniavaurmriobiectivuldecretereacompetitivitiiEuropeiprinsprijinireaaciunilor carepromoveazspirituluiantreprenorialieficientizeazserviciilepublice.ntrireaculturii i spiritului antreprenorial reprezint un domeniu major de intervenie n cadrul AP 3 Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor, prin intermediul cruia antreprenoriatulpoatedevenioopiunedecarierpentrufiecare,osoluieimportantpentru contrabalansarea efectelor negative ale ajustrii structurale i ale proceselorde restructurare industrial,precumipentrugenerareaalternativeloreconomiceisociale. POSDRU va contribui la dezvoltarea capitalului uman i la creterea competitivitii prin ncurajarea inovaieiidezvoltriieconomieibazatepecunoatere,inclusivutilizareanoilor tehnologii informaionale i de comunicare. Inovaia va reprezenta o tem orizontal. Toate axeleprioritarevoraveanvedereaspectealeinovaiei(nspecialAP1,2i6)iunnumr maredeproiectevoraveaunaccentspecificinovativ. InterveniileFSEvorsprijinimodernizareaServiciuluiPublicdeOcuparenceeaceprivete ntrireacapacitiiacestuiadeaelaboraiimplementastrategii,deadezvoltanoiserviciii deaseapropiadenecesitileomerilor,alepersoaneloraflatencutareaunuilocdemunc ialeantreprenorilor. Totodat,ncadrulPOSDRU,provocareatehnologicesteabordatattcaoaciunespecific ncadrulaxeiprioritareprivindcretereaadaptabilitiilucrtorilorintreprinderilor(AP3), ct i ca o prioritate orizontal privind accesul tuturor, indiferent de categoria social, la societateainformaional.nacestfel,POSDRUurmretepromovareaunuifactorimportant pentru mbuntirea competitivitii i pentru crearea de noi locuri de munc i pentru ntrireapotenialuluidembuntireacalitiivieii. Avnd n vedere creterea numrului persoanelor vrstnice i rolul lor n societate, necesitatea promovrii unorpolitici eficiente depromovare a oportunitilor pentru forade muncvrstnicdevinedincencemairelevant.. 56

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Pn recent, n Romnia sa acordat o atenie nesemnificativ promovrii mbtrnirii active i creterii ratei de ocupare n rndulpopulaiei vrstnice, n special a femeilori a celorcuniveldecalificareredus.Succesulrezultatelordepindenunumaideangajamentelela nivelul managementului de vrf, dar i de instruirea managerilor i a supraveghetorilor de nivel mediu, de implicarea reprezentanilor angajailor i de campaniile de contientizaren rndul companiilor. Promovareambtrniriiactiveprezint beneficiipentruangajatori,prin:implicareanechipe mixteapersoanelorcuvrstediferite,carecombinavantajelecompetenelordiferitelorgrupe devrst,studiiledecaz indiccretereabunstrii, atitudinimaipozitiveprivindmuncai creterea capacitii de ocupare a persoanelor vrstnice. n plus, exist un impact pozitiv asupratuturorangajailornceeacepriveterelaiiledintregeneraii,iasupracunoateriii atitudinilorfadecolegiimaivrstnici. n cadrul POS DRU, mbtrnirea activ va fi urmrit n interveniile FSE ca o problem orizontal. Liniile Directoare Integrate pentru creterei ocupare(20052008)au fostde asemenea luatenconsiderarelaelaborareastrategieipentruDRU.POSDRUvasprijiniinvestiiilen capitalul uman i creterea accesului la ocupare prin reducerea omajului i inactivitii, n specialpentrugrupurilecupotenialridicatdeintegrareneducaieipepiaamuncii.nacest sens, PO va avea o contribuie substanial n atragerea i meninerea a ct mai multor persoane pe piaa muncii active (linii directoare 17, 18, 19, 20) i va mbunti adaptabilitatea lucrtorilor i a ntreprinderilor, n special pentru a fi capabile s rspund introduceriicontinue denoitehnologii(liniiledirectoare21,22). RelaiadintrePOSDRUi LiniileDirectoareIntegrate(LD)esteprezentatmaijos:
Axprioritar AP1 AP2 AP3 AP4 Liniidirectoare LD 17: Implementarea politicilor de ocupare n vederea obinerii ocuprii depline, mbuntirii calitii i productivitii muncii i ntririi coeziunii sociale i teritoriale LD18:Promovareauneiabordriamunciipetotparcursul vieii LD 19: Asigurarea unei piee inclusive a muncii, creterea atractivitiiivalorizriimunciipentrupersoaneleaflaten cutarea unui loc de munc, inclusiv pentru persoanele dezavantajateipersoaneleinactive LD 20: mbuntirea corelrii cu nevoile de pe piaa muncii LD 21: Promovarea flexibilitii corelat cu asigurarea securitii muncii i reducerea segmentrii pieei muncii, lundnconsiderarerolulpartenerilorsociali LD 22: Asigurarea unei evoluii a salariilor i celorlalte costuriasociateforeidemunccaresfavorizezeocuparea LD 23: Creterea i mbuntirea investiiilor n capitalul uman LD 24: Adaptarea sistemelor de educaie i formare profesionallanoilecerinedecompetene AP5 AP6

57

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

POSDRUsprijin,deasemenea,StrategiadeDezvoltareaResurselorUmanepromovatn Cadrul Strategic Naional de Referin, n cadrul Prioritii Tematice Dezvoltarea i eficientizarea utilizrii capitalului uman n Romnia. Fiind concentrate pe principiul nvriipetotparcursulvieii,cretereaadaptabilitiiiaantreprenoriatului,axeleprioritare ale PO contribuie la atingerea obiectivelor strategice ale CSNR, respectiv furnizarea unei educaii de calitate, calificri superioare i capacitate de management mbuntit i asigurareacorelriieducaieiiformriicunevoileeconomieimoderneinexpansiune. Aa cum este prevzut n CSNR, Romnia urmrete s devin o ar cu o economie performant,caressatisfacattateptrileinvestitorilor,ctipealeangajailor.Motorul unei astfel de economiieste creterea productivitii prin investiiin capitalul productiv, n echipamente i tehnologii, dar i n capitalul uman. n acest sens, contribuia POS DRU la obiectivul CSNR se realizeaz prin mai multe Axe Prioritare, prin care se acord atenie sporit mbuntirii calitii i productivitii muncii, precum i inovrii i modernizrii organizrii muncii. n acest scop, Axa Prioritar 3 Creterea adaptabilitii lucrtorilor i ntreprinderilor include domenii majore de intervenie referitoare la promovarea culturii antreprenorialeifurnizareapregtiriispecificensectoareleputernictehnologizate. n acelai timp, domeniul major de intervenie 5 Programe doctorale i postdoctorale n sprijinul cercetrii, din cadrul Axei Prioritare 1, Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere are ca scop sprijinirea unui numr ct mai mare de absolveni n vederea participrii la programele doctoralecareauocomponenteconomic. De asemenea, POS DRU va sprijini dezvoltarea capitalului uman din educaia iniial i continu,prinatragereaimeninereaunuinumrmaredeoamenipepiaamuncii,precumi prin incluziunea social a persoanelor provenind din grupuri vulnerabile care pot aduce o contribuiesemnificativladezvoltareaeconomicisocial(populaiaroma,tineriidepeste 18anicareauprsitsistemuldestatdeprotecieacopilului,persoanelecudizabiliticare potparticipalaviaaeconomicacomunitii). Formarea profesional va fi necesar n multe domenii menionate n CSNR. Complementaritatea cu alte Programe Operaionale este detaliat ntrun capitol separat, inclusiv n ceea ce privete formarea profesional. Din acest punct de vedere, principalele programe cu care POS DRU este complementar sunt POS Creterea Competitivitii Economice (de exemplu sectoarele economice cu potenial de cretere, n care formarea profesional trebuie furnizat cu predilecie) i Programul Operaional Regional (ex. sectoarele cu valoare adugat ridicat aa cum rezult ele din Planurile de Dezvoltare Regionalpentrucaretrebuieorganizatecursurideformare profesional).Nun ultimulrnd, afostavutnvederecomplementaritateacuProgramul NaionalpentruDezvoltareRural,n ceeacepriveteabordarea problemelorpopulaieidinzonelerurale. RelaiadintreaxeleprioritarePOSDRUidomeniilestrategicedeinterveniedinCSNReste evideniatntabeluldemaijos:
AxePrioritarePOSDRU AP1 InterveniileCSNR Educaieiformareprofesional Orientareiconsiliere Ocupareicombatereaomajului AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

58

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Adaptabilitateiflexibilitate Incluziunesocial Sntateibunstare

n relaia cu Documentul Comun de Evaluare a Politicii de Ocupare, POS DRU are n vedereurmtoareleprioriti: - consolidarea eforturilor pentru a asigura accesul la nvmntul al tuturor copiilor i absolvireacicluluiobligatoriuipentruamriaccesullanvmntulsecundarsuperior intensificareaeforturilordeambunticondiiilepentrueducaiagrupurilorminoritarei vulnerabile i implementarea strategiei existente finalizarea ct mai rapid posibil a reformei sistemului formrii profesionale i mbuntirea adaptrii nvmntului profesionalitehniclanevoilepetermenlungalepieeimunciievaluareamsuriincare nvmntul superioresteadaptatnecesitilorpetermenmediuntermenidestrategie, infrastructur,curricul,mecanismefinanciareiresurseasigurareauneialocriadecvate aresponsabilitiloriresurselor - dezvoltarea strategiei pentru formarea profesional continu n strns cooperare cu parteneriisociali,ctiaunuicadruadecvatistimulativpentruformareaprofesionala persoanelorangajatedezvoltareacapacitiideformareprofesionalaomerilorlundn considerareschimbrilepetermenmediulegatederestructurare - promovarea programelor active n vederea creterii ofertei de formare profesional monitorizareaimplementriinouluicadrupentrupoliticaactiv,mbuntireafocalizrii i impactului programelor, astfel nct politica activ s poat contribui n mod real la adaptarea forei de munc avnd n vedere provocrile viitoare. Ca urmare, odat cu implementarea strategiei actuale de mbuntire a calitii i eficienei SPO, managementulserviciuluipublicdeocuparetrebuiessepreocupedealocareaadecvata personalului la nivel teritorial i de controlul nregistrrii, astfel nct persoanele n cutareaunuilocdemuncspoatfiefectivsprijinite,iarresurseleSPOsfieutilizate eficient - implementarea strategiilorpentruo mai bunintegrare a grupurilor minoritare etnice, n special a romilor, n educaie i pe piaa forei de munc i monitorizarea atent a rezultateloracestora - continuareaimplementriilegislaieiiamsurilordeasigurareaaccesuluiegalpepiaa munciipentrutoatepersoanele,indiferentdesex,ras,origineetnic,religiesaucredin, dizabiliti,vrstsauorientaresexual. n conformitate cu analiza realizat n JIM, POS DRU abordeaz aspectele cele mai stringenten vedereareduceriisrcieiiexcluziuniisociale: - ncurajareaparticipriipepiaamuncii,cuaccentpenvareapetotparcursulvieiiipe educaieiformareprofesionalipeluptampotrivaformelordediscriminaredintoate domeniilesocioeconomice - intensificarea msurilor de eliminare a absenteismul din nvmntul obligatoriu, reducereaabandonuluicolaricretereaparticipriinnvmntul secundar,celpuin lastandardeeuropene,mbuntireaadaptabilitiinvmntuluiprofesionalitehnicla cerinelepieeimunciiiintensificareanvriipetotparcursulvieii - mbuntireaserviciilordeasistensocial - mbuntirea accesului la educaie i pe piaa muncii pentru grupurile vulnerabile, n specialpentrupopulaiaroma. StrategiaDRUaluat,deasemenea,nconsiderarestrategiilenaionaleidocumentelepolitice relevantendomeniuleducaiei,ocupriiiincluziuniisociale. 59

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Aciunilepropusendomeniuleducaieisuntnconformitatecuurmtoareledocumente: Strategia privind formarea profesional continu pe termen scurt i mediu 2005 2010 JAPiRapoarteledeProgres Strategiapentrudescentralizareanvmntului2005 LiniileDirectoareStrategicepentruEducaieiCercetare20062008 StrategiapentruDezvoltareanvmntuluiPreuniversitar20012010 Planurile regionale de aciune pentru dezvoltarea nvmntului profesional i tehnic. Liniiledeaciunestabiliteprinaxeleprioritareidomeniilemajoredeinterveniecaresprijin adaptabilitatea, ocuparea i combaterea omajului de lung durat sunt fundamentate pe urmtoareledocumentestrategice: StrategiaNaionalpentruOcupare20052010 Strategia pentru formare profesional continu pe termen scurt i mediu 2005 2010 JAPiRapoarteledeProgres PNAO20022003i20042005. Strategia pentru Formarea Profesional Continu pe termen scurt i mediu 20052010 stabilete drept obiectiv pentru anul 2010, o rat de participare a adulilor la FPC de 7%, obiectiv la atingerea cruia contribuie i interveniile FSE n Romnia. Este de menionat faptul c INS desfoar n prezentun studiuprivind FPC. n funcie de rezultatele acestui studiu, obiectivul poate suferi modificri. Activitatea depus n cadrul procesului de programarealPOSDRUaconduslaapreciareacinterveniilendomeniulFPCvorcontribui laatingereauneiratede8%pentruparticipareaadulilorlaFPC,pnn2015. n vederea mbuntirii situaiei grupurilor vulnerabile i pentru promovarea incluziunii socialeaufostluatenconsiderareurmtoarelestrategii: MemorandumulComunprivindIncluziuneaSocial(JIM2006) StrategiaNaionalpentrudezvoltareaserviciilorsociale(HGnr.1826/2005) Strategia Naional pentru dezvoltarea sistemului de asisten social pentru persoanelevrstnice20052008(HGnr.541/2005) StrategiaNaionalpentruprotecia,integrareaiincluziuneasocialapersoanelor cu dizabiliti20062013(HGnr.1175/2005) Strategia Naional privind prevenirea i combaterea fenomenului de violen domestic(HGnr.686/2005) Strategia Naional privind incluziunea social a tinerilor de peste 18 ani care prsescsistemulinstituionalizatdeprotecieacopilului20062008 Strategia Guvernamental privind mbuntirea situaiei romilor (HG nr. 430/2001) Strategia Naional privind egalitatea de anse ntre femei i brbai (HG nr. 319/2006). Cele patru principii importante EQUAL (parteneriat, inovaie, abordare integrat i cooperare transnaional) sunt avute n vedere n operaiunile finanate de Fondul Social European. ParteneriatuliinovaiasuntncurajatencadrulAP3Cretereaadaptabilitiilucrtorilori ntreprinderilor, domeniul major de intervenie Dezvoltarea parteneriatelor i ncurajarea 60

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

iniiativelor pentrupartenerii sociali. Conceptuldeabordare integrat va fi implementat n AP6Promovareaincluziuniisociale,prinactivitidedicateasigurriideoportunitiegale pentrutoategrupurilevulnerabile,asigurnduseastfelevitareaexcluderiianumitorcategorii decetenii distribuirea nmodegalabeneficiilorcreteriieconomice. Cooperareatransnaionalesteprezentntoateaxeleprioritare,darnmodspecificprinAP 6, n domeniul major de intervenie Iniiative transnaionale pe piaa inclusiv a muncii. Prin asigurarea transpunerii principiilor EQUAL, POS DRU urmrete ncurajarea transferuluiexperieneiiabunelorpracticiobinutencadrulproiectelordesuccesfinanate dinFSEnalteStateMembre. Strategia POS DRU a fost elaborat i va fi implementat avnd n vedere strategia UE de dezvoltare durabil. Activitile Programului vor urmri principiile dezvoltrii durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, astfel nct s se asigure protecia mediului, a resurselor i a biodiversitii. De altfel, Programul va oferi pregtire pentru dezvoltarea competenelordemanagementalmediuluiitehnologiilordemediu.Obiectivulgeneraleste de a avea oameni mai bine pregtii pentru a face fa provocrilor prezente i viitoare i pentruaacionacuresponsabilitatefadegeneraiileviitoare.nacestscop,iniiativeleavute n vedere vor avea n vedere toate domeniile fundamentale ale nvrii, respectiv: a nva pentru a cunoate, pentrua aciona,pentrua aconvieuiidesennoipesineisocietate.

3.1 Obiective
Interveniile FSE n Romnia n domeniul Dezvoltrii Resurselor Umane, aa cum sunt stabilite n Cadrul Strategic Naional de Referin 20072013, vor asigura investiia n capitalul uman, modernizarea sistemelor de educaie i formare profesional, creterea accesuluilaocupareiconsolidareaincluziuniisocialepentrugrupurilevulnerabile. Necesitateadeaasiguraresurseumanepregtite icompetitivepepiaaeuropeanamuncii apare din nelegerea faptului c avantajele competitivitii, care determin actuala cretere economicaRomniei,nupotasiguraodezvoltaredurabilpetermenlung,avndnvedere presiunile crescute provocate de procesul de globalizare i introducerea continu a noilor tehnologii.Numaiofordemuncflexibilisuperiorcalificatvaputeasreacionezela modificrileconstantenregistratepepiaamuncii. Dinanalizasocioeconomicsepotevideniaurmtoarelefenomene: rate constant sczute de participare la educaie i formare profesional, la toate vrstele,nspecialnmediulrural,determinndunnivelsczutdecalificareaforei demuncdinRomnia incapacitateastructurilordeeducaieideocuparedeaseadaptarapidlanevoilen continuschimbarealepieeimuncii ostructurdeproduciecareasuferitoseriedemodificrinultimiiani,cuocretere a sectorului serviciilor, dar care nu va nregistra o scdere dramatic a sectorului primarpnlanivelul european oscdereapopulaieiactiveiocupate,pefundalulunuiproceslent,darcontinuude mbtrnireialuneitendinedecretereaemigraiei creterea fenomenului srciei, n special n rndul grupurilor de risc (populaia de etnie roma, familiile monoparentale cupeste doi copii,tinerii postinstituionalizai). Avnd n vedere acest context, obiectivul general al POS DRU l constituie dezvoltarea capitalului uman i creterea competitivitii, prin corelarea educaiei i nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii i asigurarea de oportuniti sporite pentru participarea 61

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

viitoarepeopiaa muncii modern, flexibil i inclusiva 1.650.000depersoane. Acest obiectivreprezintechivalentulaaproximativ18%dintotalulpopulaieiocupaten2006.

Cadrul Strategic Naional de Referin estimeaz c va exista o cretere a numrului populaiei ocupate de aproximativ 164.000de persoane pn n 2013 comparativ cu 2005, cifraindicndcretereanetanumruluimediudeangajaineconomiageneral,carezultat aldiferenelordintrelocuriledemuncnoucreateireduceriledepersonal.Pentruatingerea acestui obiectiv naional, POS DRU i va aduce propria contribuie la creterea competenelorpepiaamuncii,prinfurnizareadeeducaiedecalitatepentruelevi,studenii pentru resursele umane din educaie i din FPC pentru cei existeni pe piaa muncii, prin promovareamsuriloractivepentruomeriipersoaneleinactive,precumiprinpromovarea incluziunii sociale i a integrrii pe piaa muncii a persoanelor aparinnd grupurilor vulnerabile, n total 1.650.000 de persoane participante la proiectele finanate n cadrul POSDRU. POSDRUpropuneindicatorulprogramului(1.650.000depersoane),precumiunnumrde indicatoriderealizareimediat(output)iderezultat,cuintecuantificatepentrufiecareax prioritar. Progresul n implementare va fi urmrit prin ali indicatori de monitorizare detaliai,carevorfiulteriordefalcaipesex,grupurivulnerabile,grupedevrst,zonerurale, cazuriparticulareetc. Capitolul Analiz a prezentat principalele dificulti cu care se confrunt Romnia, care, mpreun cu analiza SWOT, au evideniat principalele domenii n care interveniile FSE trebuieconcentratenperioadadeprogramare20072013. Aa cum sa artat, sistemele de educaie i formare profesional necesit investiii suplimentare neducaiadecalitateincompetenelepersonaluluidineducaie.n vederea asigurrii acestuiprocescalitativ,mpreuncumodernizareaoferteieducaionale,interveniile FSE vor sprijini actualizarea cunotinelor i competenelor a75.000profesori, formatori i alte categoriidepersonal din educaie. n acelai timp,obiectivul Lisabona depromovarea societiibazatepecunoaterevafideasemeneasprijinitprinfinanareaa15.000depersoane care vor beneficia de programe doctorale i postdoctorale pentru cercetare n economie i sectoaredenalttehnologie. Elaborarea noilor oferte educaionale va include module moderne i accesibile pentru revenirea n sistemul educaional a persoanelor care auprsit coala (25.000persoane), va asigura o mai bun capacitate de ocupare a absolvenilor, precum i o mbuntire a relevanei educaiei i formrii profesionale iniiale fa de cerinele pieei muncii. Astfel, 25.000studenivorfisprijiniintranziiadelacoal lapiaamuncii. Creterea competitivitii i ocuprii forei de munc va fi, de asemenea, asigurat prin furnizarea programelor de formare profesional continu pentru un numr de 538.000 de persoane(260.000ncursuridecalificareirecalificarei278.000ncursurideperfecionare i specializare). Separat, aproximativ 30.000 de persoane vor beneficia de formare n sectoarele de tehnologie avansat i inginerie, mediu nconjurtor, TIC etc. n plus, adaptabilitatea va fi sprijinit prin oferirea de cursuri de formare pentru dezvoltarea aptitudinilor manageriale pentru 15.000 de persoane, i prin promovarea antreprenoriatului prin pregtirea a 30.000 de persoane privind iniierea unei afaceri, elaborarea planului de afaceri,legislaiaaplicabil,marketingulproduseloriserviciiloretc.

62

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Sevaoferisprijinpentruocupareiintegrare/reintegrarepepiaamuncii prinmsuriactivede ocupareunuinumrde215.000depersoane,acesteafiindreprezentatedepersoaneaflaten cutareaunuilocdemunc,n special omeriitineridelungdurat,persoanecareau ieit dinbazadedateaANOFM,altepersoaneinactiveidescurajate,inclusivlucrtorifamiliali neremunerai din zonele rurale. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare va sprijini furnizareadeserviciideocuparedecalitateomerilor,persoaneloraflatencutareaunuiloc de munc i antreprenorilor. Realizarea acestor obiective va fi asigurat prin formarea profesionalimbuntireacompetenelora 3.000depersoanedinpersonalulSPO. Incluziunea social a persoanelor aparinnd grupurilor vulnerabile reprezint alt problematicabordatdePOSDRU.Statisticilearatcaproximativ10%dinpopulaiatotal estenstareadesrcie,dincarejumtatesuntpersoanedeetnierom.InterveniileFSEdin cadrulPOSDRUvoravean vedere150.000depersoaneaparinndgrupurilorvulnerabile, dintre care 65.000 de persoane de etnie rom. O atenie sporit se va acorda acestui grup, avndn vederecacestepersoanereprezintcategoriaceamaiexpusdiscriminrilorise confruntcucelmairidicatriscdemarginalizareiexcluderesocial.Aacumesteprevzut nJIM,altecategoriidepersoanereprezintgrupulpersoanelorvulnerabile.Pentruacoperirea lor,restulde85.000depersoanevulnerabilevorfireprezentatedetineripeste18anicareau prsitsistemuldestatpentruproteciacopilului,persoanecudizabiliti,familiicumaimult de doi copii, inclusiv familii monoparentale, femei, persoane dependente de droguri, foti deinui, persoane fr locuin, victime ale violenei domestice, persoane infectate cu HIV/SIDAetc.Sistemulserviciilorsocialevafisprijinitprinformareaprofesionala10.000 specialiti n domeniu (lucrtori sociali, asisteni personali, asistente comunitare, mediatori familiali,mediatorisanitari,asistenimaternali,ngrijitoriipersonalulasociatdininstituiile rezideniale). Pe baza abordrii schiate anterior i a analizei SWOT n domeniul resurselor umane, obiectivele specifice prezentate n tabelul urmtor vor contribui la realizarea obiectivului general al programului. Axele prioritare identificate n cadrul strategiei vor aduce o contribuie substanial la realizarea acestor obiective specifice, n scopul atragerii i meninerii pe piaa activ a muncii a ct mai multor persoane, inclusiv a grupurilor vulnerabile i mbuntirii adaptabilitii forei de munc i a ntreprinderilor, n special pentruaputearspundelaintroducereacontinudenoitehnologii.
AxPrioritar Obiectivespecifice POSDRU Promovareaeducaieiiformriiiniialeicontinuede calitate,inclusiveducaiasuperioaricercetarea Promovareaculturiiantreprenorialeicretereacalitii iproductivitiimuncii Facilitareainserieitinerilorpepiaamuncii Dezvoltarea unei piee a muncii moderne, flexibile i inclusive Promovarea inseriei/reinseriei pe piaa muncii a persoanelorinactive,inclusivdinzonelerurale mbuntireaserviciilorpublicedeocupare Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educaie ipepiaamuncii AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6

Problemelespecificeidentificatenzoneleruralesuntaspectegeneralecarevorfiabordatei 63

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

n cadrul celorlalte axe prioritare ale POS DRU, nu numai n cadrul AP 5. Astfel, modernizarea sistemului de nvmnt i mbuntirea competenelor profesorilor vor acoperiicoliledinzonelerurale(AP1).Maimult,corelareacoliicupiaamuncii(AP2) vacuprindeicolile generale,tehnice iprofesionaledinzonelerurale,n ceeaceprivete asigurarea tranziiei de la coal la munc i combaterea prsirii timpurii a colii i a abandonului colar. Axa prioritar 2 va aborda, de asemenea, nevoia de promovare a educaieideadouaanspentrupersoaneledinzonelerurale.PrinmodernizareaServiciului Public de Ocupare (AP 4), furnizarea serviciilor de ocupare va fi extins n viitor, prin mbuntirea serviciilor SPO pentru abordarea omajului nenregistrat, inclusiv n zonele rurale. Ca obiective orizontale, POS DRU are n vedere: TIC i inovarea, egalitatea de anse, dezvoltareadurabil,abordareatransnaionaliinterregional,prinncurajareaproiectelor acrorimplementarevacontribuilapromovareaacestorobiective.

64

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.2

Listaaxelorprioritare
Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economiceidezvoltriisocietiibazatepecunoatere Corelareanvrii petotparcursulvieiicu piaamuncii Cretereaadaptabilitiilucrtoriloriantreprinderilor ModernizareaServiciuluiPublicdeOcupare Promovareamsuriloractivedeocupare Promovareaincluziuniisociale Asistentehnic

AxaPrioritar1 AxaPrioritar2 AxaPrioritar3 AxaPrioritar4 AxaPrioritar5 AxaPrioritar6 AxaPrioritar7

Coninutul Axelor Prioritare 16 abordeaz problemele de sistem i individuale, la nivel naionaliregional. Axa Prioritar 1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltriisocietiibazatepecunoatere"arenvederenevoiademodernizareiomaibun adaptare, att a educaiei i formrii profesionale iniiale, ct i a formrii profesionale continue, la nevoile pieei muncii. n cadrul acestei axe prioritare se va urmri creterea coerenei ntre sistemele de educaie, formare profesional iniial i formarea profesional continu, precum i ntre diferite contexte de nvare. Aceast ax prioritar abordeaz sistemele de educaie i formare profesional iniial i continu, la nivel naional i ntro manier integrat: mbuntirea i modernizarea sistemelor vor fi susinute prin aciuni de sistem, urmate de msuri de sprijin pentru unitile de nvmnt/furnizorii de formare profesional pentru transpunerea efectiv a rezultatelor aciunilor ntreprinse la nivel de sistemivorficompletatedemsurispecificedeinstruire/dezvoltareapersonaluluiimplicat. Aciunilevorvizasistemul(standarde,metodologii,instrumenteidezvoltareapersonalului), furnizoriideeducaieiformareprofesional,oferteledeeducaieideformareprofesional, resurseleumaneimplicatenfurnizareadeeducaieideformareprofesional(sprijinorientat ctreofert).Sistemeledeeducaieiformareprofesionalvorfiabordatelanivelnaional,n ceea ce privete asigurarea calitii, dezvoltarea de curriculum n sprijinul competitivitii, relevana ofertelor educaionale i de formare profesional pentru piaa muncii. Principiul fundamental al acestei prioriti l constituie faptul c nvarea pe tot parcursul vieii reprezintcadrulgeneralpentrurestructurareaidezvoltareasistemelordeeducaieiformare profesional i aigurarea coerenei ntre contextele de nvare formal, informal i non formal,n vedereacreriicondiiilornecesarepentrufurnizareadecompetenecheiepetot parcursulvieii.coalatrebuiesdevinuncentruderesursepentrunvareacontinu,care s ofere nu numai posibiliti noi de nvare pentru generaiile tinere, ci i s extind posibilitiledenvarecontinunrndulpopulaieiadulte.Acestecentredenvaretrebuie sgarantezenivelenaltedecalitateprinintermediulunorstructurieducaionalemodularei flexibile,articulateprintruncadrucoerentalcalificrilorioferitedeunpersonalcalificat. AxaPrioritar2Corelaranvriipetotparcursulvieiicupiaamunciivaaveanvedere, la nivel naional, asigurarea accesului egal al tuturor persoanelor la procesul de nvare i formarea acelor competene i abiliti necesare integrrii durabile pe piaa muncii. Participareasczutlaeducaiearecaefectcreterearisculuideomaj, aomajuluidelung duratsaudeexcluderedepepiaamuncii.Avndnvederefaptulcpopulaiadeetnieroma ipersoaneledinmediulruralsuntcategoriilecelemaiexpuserisculuideprsiretimpuriea colii, vor fi promovate msuri specifice care vor viza aceste grupuri. Diminuarea fenomenului de prsire timpurie a colii i sprijinul acordat pentru creterea accesuluii a participriilaformareaprofesionalcontinuvoraveaocontribuieimportantlapromovarea nvriiiamunciipetotparcursulvieii,sprijinindnacestfelintegrareapepiaamunciii 65

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

ocuparea. Formarea profesional continu va avea n vedere, de asemenea, asigurarea sntiiforeidemunc.ncadrulcursurilordeformareaangajailorvorfifurnizatemodule specificeprivindmeninereasntii,prevenireambolnvirilorprofesionaleiaaccidentelor demunc.Vorfisprijinitedezvoltareaparteneriateloritranziiadelacoallaviaaactiv, facilitnduse inseria absolvenilor pe piaa muncii. Aceast Ax Prioritar are n vedere nevoile specifice ale indivizilor, att pentru perioada n care sunt implicai ntro form de educaieipregtireprofesionaliniiali/saucontinu,ctsidupabsolvire,caipersoane active,problematicafiindabordatlanivelnaional.Deasemenea,AxaPrioritar 2abordeaz evoluiilenegativeidentificatelanivelnaionalcuprivirelafenomenuldeprsiretimpuriea colii, omaj ridicat n rndul tinerilor, participare sczut la FPC amploarea acestor fenomene necesitntreprindereaunoraciunilanivel naional,nu doarinterveniiregionale care,realizateseparat,potaveaefectiimpactlimitat. nmodasemntor,AxaPrioritar4,ModernizareaServiciuluiPublicdeOcuparepropune o abordarela nivel naional,n ncercarea de a diversifica serviciile oferite de SPO,dea le mbunticalitativ,fcndulemai vizibileimaiaccesibileiaducndulemaiaproapede beneficiari. Prin activitile de formare a personalului Serviciului Public de Ocupare, se va consolida,lanivelnaional,capacitateaServiciuluideafurnizaanalizealepieeimuncii,dea interpreta datele, de a anticipa tendinele i noile evoluii ale forei de munc i dinamicii companiilor. AxelePrioritare3,5i6seadreseazindivizilor,nceeaceprivetecretereacapacitiide ocupareiaadaptabilitii,consolidareaantreprenoriatuluiipromovareaincluziunii sociale i a egalitii de anse. Aceste axe prioritare propun o abordare la nivel regional avnd n vedereexistenaanumitordisparitintreregiuninceeacepriveterateledeocupare,ratele deomajianumiteparticulariti(omajuldelungduratiomajulstructural,inclusivn mediulrural),participarealaformareaprofesionalcontinu,culturaantreprenorial,ratade srcie,problemespecificepopulaieirome,statutulfemeilorpepiaamunciietc.Toateaceste aspecte vor fi abordate la nivel regional, acesta fiind nivelul ce permite implicarea comunitilor i a celorlali actori locali n identificarea i rezolvarea eficient a acestor aspecte.

66

ProgramulOperaionalSectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

AXEPRIORITARE
1.Educaiai formarea profesionaln sprijinulcreterii economicei dezvoltriisocietii bazatepecunoatere
1.1Acceslaeducaiei formareprofesionaliniial decalitate

2.Corelarea nvareapetot parcursulvieii cupiaamuncii

3.Creterea adaptabilitii lucrtoriloria ntreprinderilor

4.Modernizarea serviciuluipublicde ocupare

5.Promovarea msuriloractive deocupare

6.Promovarea incluziunii sociale

7.Asisten tehnic

DOMENIIMAJOREDEINTERVENIE
2.1Tranziiadela coallaviaa activ 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale 4.1ntrirea capacitiiServiciului PublicdeOcupare pentrufurnizarea serviciilordeocupare 4.2Formarea personaluluipropriual ServiciuluiPublicde Ocupare 5.1Dezvoltareai implementarea msuriloractivede ocupare 6.1.Dezvoltarea economieisociale 7.1Sprijinpentru implementarea, managementul generalievaluarea POSDRU 7.2Sprijinpentru promovarei comunicare POSDRU

1.2 Calitaten nvmntul superior

2.2Prevenireai corectarea prsiriitimpuriia colii

3.2Formarei sprijinpentru ntreprinderii angajaipentru promovarea adaptabilitii

5.2Promovarea sustenabilitiipe termenlunga zonelelorruralen ceeaceprivete dezvoltarea resurselorumanei ocupareaforeide munc

6.2 mbuntirea accesuluiia participrii grupurior vulnerabilepe piaamuncii

1.3Dezvoltarearesurselor umaneneducaieiformare profesional

2.3 Accesi participare laFPC

3.3Dezvoltarea parteneriatelori ncurajarea iniiativelor partenerilorsociali isocietiicivile

6.3Promovarea egalitiideanse pepiaamuncii

1.4CalitatenFPC

6.4Iniiativetrans naionalepentruo piaa inclusiv a muncii

1.5Programedoctoralei postdoctoralensprijinul cercetrii

67

ProgramulOperaional SectorialpentruDezvoltareaResurselorUmane 20072013

Romnia

3.2.1 Axa Prioritar 1: Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economiceidezvoltriisocietiibazatepecunoatere


Obiective Obiectivulgeneralalacesteiaxeprioritarelreprezintdezvoltarearutelorflexibiledenvare petotparcursulvieiiicretereaaccesuluilaeducaieiformareprinfurnizareauneieducaii iniialeicontinuemoderneidecalitate,incluzndnvmntulsuperioricercetarea. Urmtoareleobiectivespecificevorcontribuilarealizareaobiectivuluigeneral: mbuntirea sistemului de asigurare a calitii n nvmntul preuniversitar i formarea profesional iniial, prin susinerea unitilor de nvmnt n vederea mbuntirii managementului i a capacitii de furnizare a calificrilor relevante pentrupiaamuncii mbuntirea sistemului de asigurare a calitii n nvmntul superior, prin susinereauniversitilornvedereambuntiriimanagementuluiiacapacitiide furnizareacalificrilorrelevante mbuntireacalificrilorprofesorilor,formatoriloriaaltorcategoriidepersonaldin educaie i formare, prin sprijinul acordat pentru formarea iniial i continu a acestora asigurareacalitiinFPC,prinsprijinireafurnizorilordeFPCnvedereadezvoltrii sistemului deasigurareimanagementalcalitii sprijinirea obineriidecunotineicompetenemaibunedectretineriicercettoriprin studiidoctoraleipostdoctorale. Fundamentare Contribuia educaiei i formrii la creterea i dezvoltarea economic a fost intens studiat. Datele istudiiledisponibile indic faptulceducaia i formareasuntprincipaliifactoricare contribuieladezvoltareaeconomicilaprogres.Dateledemonstreazfaptulcinvestiiilen educaieiformaregenereazcelemaiimportantectiguriicoricecreterea niveluluide educaie al forei de munc constituie un factor important de cretere economic. Realizarea obiectivelorStrategieiLisabonaesteposibildoarncondiiileexisteneiunei foredemunc nalt calificate i adaptabile, capabil s utilizeze, n mod eficient, cunotinele i noile tehnologiiexistente.Acestobiectivpoatefirealizatprincretereaparticipriilanvareapetot parcursul vieii, creterea nivelului de educaie, creterea capacitii sistemului de educaie i formare profesional iniial de a furniza competene i abiliti cerute de piaa muncii etc. Sistemele de educaie i formare profesional trebuie s fie dezvoltate i modernizate n vedereauneimaibuneadaptrilanevoilenpermanentschimbareilaevoluiilerapidedin economieisocietate. Principalelegrupuriintpentruaceastaxprioritarsunt: personaluldeconducere,ndrumareicontroldinsistemulMECT manageri ai unitilor de nvmnt preuniversitar i din universiti, inspectori, decideni,altecategoriidepersonal implicatnactivitidemanagementalsistemului deeducaieiformareprofesionaliniial membrii ai consiliilor de administraie i ai comitetelor de asigurare a calitii din unitiledenvmntpreuniversitar idinuniversiti,experi implicainevaluarea calitiineducaieiformareprofesionaliniial,agenideevaluareiacreditare elevi i studeni, n special din comunitile srace i rurale, roma i persoane cu dizabiliti profesoriipersonaldidactic 68

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

instructoriiformatoridinnvmntulprofesionalitehnic consilieripentruorientarencarier mentori,mediatori,tutori,personaldingrdinie membriiaiCNFPAiaicomitetelorsectoriale doctoranziicercettori.

Modernizarea i restructurarea sistemelor de educaie i formare vor fi sprijinite prin interveniile FSE. n acest sens, POS DRU se va adresa sistemului i furnizorilor din nvmntul preuniversitar, formarea profesional iniial, nvmntul superior i formare profesionalcontinu(FPC).Aciunileavutenvederelaniveldesistemconstaundezvoltarea demetodologii,instrumenteistandarde,pentruprioritileidentificate:dezvoltareasistemelor de calificri, asigurarea i managementul calitii, mbuntirea planificrii ofertelor de educaie i formare i a managementului educaional, descentralizarea efectiv a nvmntului preuniversitar, validarea i recunoaterea nvrii anterioare, dezvoltarea dimensiunii incluzive n educaie i formare profesional. n ceea ce privete furnizorii de educaieiformare,interveniileFSEvorsprijiniimplementareaeficientanoilorinstrumente, standardeimetodologii.Laniveldesistemifurnizori,vorfisprijiniteprogrameledeformare specific a personalului, decidenilor i actorilor relevani implicai n dezvoltarea i implementareamsurilordereformianoilorinstrumente. Absenauneiabordridetippetotparcursulvieiineducaie,formareiocuparelimiteaz oportunitile de nvare pe tot parcursul vieii. Din aceast perspectiv, este necesar o abordare coerent i sistemic a educaiei i formrii. Existena unor sisteme i mecanisme operaionale de validare a nvrii anterioare reprezint o condiie necesar pentru acest demers progrese ulterioare i asigurarea coerenei sunt necesare, att n educaie, ct i n formare.Introducereanvriipetotparcursulvieiicaprincipiufundamentalalsistemelorde educaieiformaretrebuiesfiesusinutprinrecunoatereansistemulformaldeeducaiea competeneloranteriordobnditencontextenonformaleiinformaledenvare. Educaia i formarea bazate pe competene reprezint un factor esenial pentru introducerea uneiabordridetipulpetotparcursulvieiineducaie,formareiocupare, pentruasigurarea calitii i pentru creterea relevanei educaiei i formrii fa de nevoile n permanent schimbarealepieeimuncii.nacestsens,POSDRUvasprijinidezvoltareaiimplementarea CadruluiNaionalalCalificrilor. n ceea ce privete asigurarea calitii i managementul n educaia i formarea profesional iniial,n2006adevenitoperaional,laniveldesistem,uncadruinstituionalspecific.Astfel, se poate observa c, att n nvmntul preuniversitar ct i n nvmntul superior, se nregistreaz progrese n ceea ce privete dezvoltarea de standarde i metodologii pentru evaluarea i acreditarea furnizorilor de educaie i formare profesional iniial. n vederea accelerriiprogreselornacestdomeniu,sprijinulFSEvaviza,laniveldesistem:dezvoltarea, actualizareaimbuntireaghidurilor,metodologiiloristandardelordeasigurareacalitii sprijinspecificpentruasigurareaimanagementulcalitii,evaluareiacreditareformareai perfecionareapersonaluluidinageniiledeasigurareacalitiidinnvmntulpreuniversitar i superior, evaluatori de calitate, inspectori colari, actori relevani la nivel naional care participlamanagementuliasigurareacalitiineducaieiformareprofesionaliniial.n acestdomeniu,sprijinulFSEacordatfurnizorilordeeducaieiformareprofesionaliniialva completa aciunile ntreprinse la nivel de sistem i va viza urmtoarele tipuri de activiti: transpunerea standardelor, formarea i perfecionarea personalului implicat n implementarea acestorstandardeimetodologii(ex.manageriimembriaicomitetelordeasigurareacalitii dincoliiuniversitietc.).

69

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

n vedereaunei integrridurabilepepiaamuncii,este necesarmbuntireaiactualizarea permanent, prin programe de formare profesional continu, a abilitilor i cunotinelor furnizatedectresistemuldeeducaieiformareprofesionaliniial.Dac,atteducaia,ct i formarea profesional continu eueaz n a furniza competene, cunotine i abiliti relevantepentrupiaamunciisaueueaznaiasigura,nmodreciproc,complementaritatea, vacreterisculomajuluipetermenlung.Astfel,asigurareacalitiiidezvoltareasistemului de FPC devin elemente eseniale pentru realizarea obiectivului de cretere a competitivitii capitaluluiumaniocomponentimportantastrategieiPOSDRU. Dezvoltarea nvmntului profesional i tehnic reprezint un obiectiv cheie al Strategiei RomnieipentrunvmntulPreuniversitar20012010.Rezultatelepozitiveobinutepnn prezent(ex.standardedepregtireprofesional,adaptareacurriculumuluilacerinelespecifice ale pieei locale a muncii/comunitii locale etc.) vor fi continuate, iar consolidarea i extindereaacestoravafiavutnvederencadrulstrategieiPOSDRU.Cutoateacestea,rutele deprofesionalizare, n special cele de profesionalizare progresiv, sunt considerate mai puin atractivedectruteleteoretice.AciunileavutenvederencadrulstrategieiPOSDRUsuntn 42 concordan cu recomandrile europene de a se acorda prioritate utilizrii de instrumente, cadre de referin i principii comune n sprijinul reformei i dezvoltrii sistemelor i practicilornformareaprofesional,deexemplunceeaceprivete(...)asigurareacalitii(...), inclusiv ntrirea legturilor reciproce ntre aceste instrumente i creterea gradului de contientizareapartenerilorrelevanilanivelnaional,regionalilocaldinStateleMembre (...) i creterea relevanei i calitii formrii profesionale prin implicarea sistematic a tuturorpartenerilor relevani la nivel naional, regional i local, n special n ceea ce privete asigurareacalitii. Eforturile ntreprinse vor urmri creterea atractivitii educaiei i formrii profesionale iniiale,dezvoltareastandardelordepregtireprofesional,cretereaeficacitiiparteneriatului n planificarea i furnizarea de formare profesional, creterea capacitii unitilor din nvmntul profesional i tehnic de a furniza programe de FPC i de educaie a adulilor, mbuntirea curriculumului din formarea profesional iniial, furnizarea competenelor specificepentru dezvoltareacarierei iantreprenoriat,validareanvriianterioare,dezvoltarea deruteflexibiledetransferiaccesctrenivelurisuperioaredeeducaie(nspecial,accesuln nvmntulsuperior),dezvoltareaunorlegturimaistrnsecupiaamuncii isprijinpentru cretereaimplicriipartenerilorsocialinformareaprofesionaletc.Suntnecesareinvestiiin vedereacreteriiatractivitiiformriiprofesionaleiniiale/nvmntuluiprofesionalitehnic pentruangajatoriipentruparticipaniilaproceseledenvare,pentrutransformareasantrun instrument important de echipare a tinerilor cu competene cheie necesare pe tot parcursul vieii, de mbuntire a cunotinelor i competenelor persoanelor cu un nivel de calificare sczutipentrureducereafenomenuluideprsiretimpurieacolii.Majoritateaeforturilorde dezvoltare a educaiei i formrii profesionale iniiale depusepn n prezent sau concentrat asupranevoilortinerilor,daraciunileavutenvederepentrumbuntireacapacitiiunitilor de IPT de afurniza oferte de formare profesional continu pentru populaia adult vor crea premisele unui rspuns corespunztor la nevoile de formare ale adulilor i alelucrtorilor n vrst pentru actualizarea abilitilor i mbuntirea competenelor acestora. Activitile specificededezvoltareaunuisistemdeformare profesionaliniialatractividecalitate,vor fi completate prin aciuni destinate dezvoltrii profesionale a profesorilor, instructorilor i formatorilor.

42

Concluziile Consiliului i Comunicarea de la Maastricht privind Prioritile viitoare pentru mbuntirea Cooperrii EuropenenEducaieiFormareProfesional.

70

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Universitile reprezint actorii principali n furnizarea forei de munc nalt calificat i n creareadecunoatere.Dinacestpunctdevedere,sepoateafirmacuniversitileseaflla interseciadintrecercetare,educaiei inovare i c,dinmaimultepunctedevedere,dein 43 cheia pentru dezvoltarea societii i economiei bazate pe cunoatere . Sprijinul acordat universitilor pentru dezvoltarea ofertelor educaionale trebuie s urmreasc creterea i mbuntirea capacitii acestora de a forma studeni cu nivele superioare de calificare, contribuindastfellacretereacompetitivitiieconomice.Acesteactivitivorficompletatecu aciunidesprijinpentrucretereaaccesului populaieidinmediulruralidincomunitatearoma lanvmntulsuperior. Datele disponibile pentru Romnia indic un grad relativ redus de corelare ntre ofertele educaionale/calificrile furnizate de sistemul de educaie i formare profesional iniial, inclusivnvmntulsuperioricerinelepieeimuncii.Dinpcate,rataridicataomajuluin rndul tinerilor susine aceast concluzie. Astfel, investiiile n educaie ar trebui s pun accentulpeasigurareadecompetenecheiepentrutoiipefurnizareaunorcalificriadecvate, din punct de vedere cantitativ i structural, pentru cerinele n continu schimbare ale pieei muncii. mbuntirea procesului de planificare n educaie i formare profesional iniial reprezintprimulpaspentrurealizareaobiectivuluidecreterearelevaneiiacapacitiidea rspunde la cerinele pieei muncii. Cu sprijin FSE, experiena anterioar din nvmntul profesional i tehnic (PRAI i PLAI) poate fi mbuntit i extins la nivelul tuturor furnizorilor deeducaiei formare profesional iniial, cu precdere prin aciuni de formare specificadecidenilordincoliiaactorilorregionaliilocalirelevaniimplicainprocesul de planificare n educaie i formare. Dezvoltarea parteneriatelor n educaie va asigura fundamentul pentru creterea relevanei i capacitii de rspuns a educaiei la nevoile pieei muncii. Creterea relevanei educaiei i formrii pentru nevoile pieei muncii reprezint un obiectiv care va fi urmrit prin sprijinul FSE acordat furnizorilor de educaie, formare profesional iniial i FPC pentru mbuntirea i diversificarea ofertelor/programelor de studii i curriculumului.nacestsens,sprijinulFSEavutnvederepentruacetifurnizorivaurmricu precdere aspecte precum creterea flexibilitii furnizrii educaiei i formrii profesionale, dezvoltareauneieducaiibazatepecompeteneiadaptareaprogramelordeeducaieiformare la cadrul/sistemulcalificrilor. Aceast ax prioritar va sprijini, de asemenea, dezvoltarea ofertelor de educaie i formare profesional, inclusiv dezvoltarea de curriculum (n special, componenta de curricul la dispoziia colii), ca parte a procesului de modernizare a sistemului de educaie i formare profesional iniial i de cretere a capacitii de rspuns/adaptare la nevoile pieei muncii. Oferteledeeducaiei formareprofesionaldezvoltatevorrspundelanevoile identificaten capitolulAnaliz,respectiv: necesitatea unei mai bune adaptri a ofertelor de educaie i formare profesional la piaa muncii i la nevoile societii bazate pe cunoatere, inclusiv prin dezvoltarea nvmntuluipostliceal furnizareadecompetenecheie(aacumsuntdefinitendocumenteleeuropene)pentru toinacestcaz,oateniedeosebitvafiacordatpopulaieidinzoneleruraleicelei deetnierom. ObiectiveledecrearedelocuridemuncideocupareavutenvederenPOSDRUvorputea fi susinute i prin sprijinul acordat sistemului de educaie i formare profesional iniial n vederea ntririi/mbuntirii capacitii de a oferi cunotine, abiliti i calificri relevante
43

ComisiaEuropean,ComunicatalComisiei,RoluluniversitilorntroEuropacunoaterii,februarie2003

71

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

pentru economie i comunitate. Operaiunile promovate n vederea creterii calitii n nvmntul superior vor avea ca obiectiv furnizarea de programe de studii universitare mai bineadaptatelanevoilestudenilor,astfelnctsfaciliteze inseriaacestorapepiaamuncii, dupabsolvire.Ofertauniversitartrebuiesaibnvedere,ntromaimaremsur,evoluiile dineconomieisasigureomaibuncorelarecucerinelepieeimuncii. Capacitatea sistemului de educaie de a rspunde schimbrilor rapide de pe piaa muncii i asigurarea calitii n educaie i formare profesional iniial i continu sunt, n mod semnificativ, dependente de dezvoltarea continu a resurselor umane din educaie, formare profesional iniial i FPC. Formarea i perfecionarea profesorilor, formatorilor i a altor tipuri de personal didactic din educaie i FPC, inclusiv formarea i perfecionarea n parteneriat cu companii, vor contribui la realizarea obiectivului de mbuntire a calificrii capitaluluiuman. ObiectivulpoliticiieducaionaledinRomnia,deasigurareaoportunitiloregaleiaaccesului egallaeducaiedecalitatepentrutoi,poatefirealizatatuncicndcunotinelesuntfurnizate deprofesoricalificai.FSEvasprijini,astfel,attdezvoltarea/mbuntireaformriiiniialea profesorilor (programele de licen i masterat), ct i mbuntirea formrii continue a acestora.Eforturileavuten vederepentrumbuntirea formrii iniialeaprofesorilorvorfi completate cu aciuni de dezvoltare a unei oferte flexibile de formare continu. Formarea profesorilor va viza, att pregtirea pedagogic, ct i metodica disciplinei. Ca parte a aciunilor de mbuntire a sistemelor de educaie i formare, precum i pentru asigurarea accesului egal la educaie, sprijinul FSE va viza dezvoltarea programelor de formare i perfecionarespecificepentrunoileprofesiineducaieiformare,aprogramelordeformarei perfectionareaprofesorilorndomeniilegatedeocupaii noiiacelorderulatenparteneriat cucompanii. Disparitile existente ntre mediul rural i urban, n ceea ce privete calificarea cadrelor didacticedinnvmntulpreuniversitar,tindsafectezerealizareaobiectivuluideasigurarea accesului egal la educaie de calitate i capacitatea deocupare a capitalului uman din mediul rural. n ultimii ani, Guvernul Romniei a depus eforturi semnificative n vederea reducerii decalajuluidecalificareaprofesorilor dineducaieiformareprofesionaliniialexistentntre mediul rural i urban. n cadrul POS DRU, n cazul zonelor rurale, aciunile de formare i perfecionarea profesorilor vor fi completatecu msuri de sprijin pentru extinderea practicii mentorilorcolariipentruformareacontinuaacestora.nceeaceprivetecomunitatearom, vor fi ntreprinse demersuri n vederea extinderii practicii mediatorilor colari i pentru formareacontinuidezvoltareaacestuitipderesurseumane.Acesteaciunivorcontribui,n mod semnificativ la creterea accesului i participrii la educaie. Eforturile ntreprinse n vedereaasigurriidepersonalcalificatneducaievorcontribuilaasigurareaaccesuluiegalal tuturorlaeducaiadecalitateivorficomplementareaciunilorntreprinsepentrudezvoltarea oferteloreducaionaleipentrucretereagraduluidecontientizareiparticipareacomunitii la procesul de planificare, management i dezvoltarea coninuturilor nvrii n educaie i formareprofesionaliniial. Orientareaiconsiliereasprijindezvoltareaunorrutedenvareflexibileorientatectrepiaa muncii, rate ridicate de tranziie ctre niveluri superioare de educaie, creterea ocuprii i diminuarea discrepanelor existente ntre rezultatul educaiei i cerinele pieei muncii. 44 Analizele i studiile realizate la nivel european au evideniat contribuia serviciilor de orientare i consiliere la atingerea a trei dintre obiectivele Lisabona privind educaia i
44

Comisiaeuropean,Educaieiformareprofesional2010,grupdelucruLifelongGuidance,RaportdeProgres decembrie2004

72

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

formarea: creterea participrii n nvmntul secundar superior (ISCED 3), participarea ridicat la educaia i formarea adulilor, reducerea ratei de prsire timpurie a colii. n Romnia, n sistemul educaional, accesibilitatea serviciilor de orientare i consiliere rmne limitat la toate nivelurile. De aceea sunt necesare eforturi, att pentru dezvoltarea i mbuntirea instrumentelor de orientare i consiliere i formarea consilierilor, ct i pentru asigurareaaccesuluilaacesteservicii,nunitiledenvmnt. n ceea ce privete formarea profesional continu (FPC), aceast ax prioritar are ca scop creterea capacitii sistemului public i privat de FPC de a furniza servicii de calitate n vederea susinerii aciunilor de cretere a participrii la FPC. Aceast ax prioritar se va concentra,nprincipal,pedezvoltareasistemului(elaborareaiimplementareadeinstrumente, mijloace, metodologii, standarde etc.), asigurarea i managementul calitii. Aciunile ntreprinsencadrulacesteiaxeprioritarevizeazattsistemul,ctifurnizoriideFPC. Toateaspectelereferitoarelasistemeledeeducaiei formare,abordatencadrulPOSDRU, sunt conforme cu liniile de aciune ale Comisiei Europene de abordare a reformelor n sistemele de educaie i formare, din perspectiva nvrii pe tot parcursul vieii i cu obiectivelealtordocumenterelevantealeUE,OCDEialeBnciiMondiale. n vederea creterii eficienei interveniilor programate, va fi posibil aplicarea principiului complementaritii Fondurilor Structurale, n conformitate cu art. 34 din Regulamentul (CE) 1083/2006,respectiv finanareadeaciunicarefacobiectulinterveniilordinFEDR,nlimitele i condiiile stabilite n acest sens, pn la 10% din finanarea Comunitar alocat pentru aceast ax prioritar, cu condiia ca aceste aciuni s fie necesare pentru implementarea corespunztoareaoperaiunii isaibolegturdirectcuaceasta. Domeniimajoredeintervenie Acceslaeducaieiformareprofesionaliniialdecalitate Calitatennvmntulsuperior Dezvoltarearesurselorumanedineducaieiformare CalitatenFPC Programedoctoraleipostdoctoralensprijinulcercetrii. Indicatori
Indicator Indicatoriderealizareimediat (Output) Numrdeuniticolaresprijinite Nr. Numrdeuniversitisprijinite Nr. 272a) 2005/2006 6,500
Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului

Unitate Valoare Andebaz int debaz (2015)

Sursa

56b)

2006

70

Personaldineducaieiformare instruit/perfecionat Numrdedoctoranzisprijinii

Nr.

37,300c)

2006

d) 75,000

Nr.

2,900

2006

15,000

73

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Indicator NumrdefurnizorideFPCsprijinii pentruintroducereastandardelorde asigurareacalitii Numrdecalificriprofesionale dezvoltaten FPC Indicatoriderezultat Pondereaunitilorcolaresprijinite careauprimitacreditareprinprisma e) noilorstandardedeasigurareacalitii Pondereauniversitilorsprijinitecare auprimitacreditareprinprismanoilor standardedeasigurareacalitiif) Pondereadoctoranzilorsprijiniicareau obinuttitluldedoctor Ratapersonaluluidineducaiei formare pregtitcareafostcertificat PondereafurnizorilordeFPCsprijinii careaufostautorizai/certificaiprin prismastandardelordeasigurarea calitii

Unitate Valoare Andebaz int debaz (2015) Nr. 0 2006 5,000

Sursa
Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului

Nr.

758

19992006

700

80

Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului

90

g)

90

95

2006

97

2006

80

a) uniticolaresprijinitencadrulprogramuluiPhareTVET2003i2004 b) universitisprijinitepentruactivitieducaionaledinbugetuldestat c) indicatoruldereferinsereferlaprofesoricalificaiirecalificaiprinprogrameacreditatedesfuratenperioada2003 2006 de ctreCentrul NaionalpentruPregtireaprofesorilordin sistemul preuniversitar.Includentotal personaluli profesorii pregtii cu finanare de la bugetul de stat, Banca Mondial i programe/proiecte Phare i cuprinde numai programeleacreditate.Acestedatenucuprindpregtireaobligatorieaprofesorilor(odatla5ani) d) indicatorulincludeprofesori,formatori,manageridecoliiuniversiti,evaluatoridecalitate,consiliericolari,membri ai comitetelor de asigurare a calitii, ca rezultat net al formrii. Nu cuprinde personalul instruit asupra dezvoltrii/implementriiadecvateametodologiilor/instrumentelorspecificedezvoltaten cadrulproiectelor. Indicatorul dereferiniindicatorulintnusuntcomparabili,avndnvederecformareafinanatprinFSEvadiferisubstanial fadeprogrameledeformaredezvoltatenaintedeanul2006 e) nconformitateculegislaiai metodologiilen vigoare pn nanul 2004, toatecoliledinnvmntul profesional i tehnicsprijinitepentruasigurareacalitiiaufostacreditatemetodologiadeacreditareafostrevizuitnanul2005 f) nconformitateculegislaiaimetodologiilenvigoarepnnanul2004,toateuniversitilefinanatepentruasigurarea calitiiaufostacreditatemetodologiadeacreditareafostrevizuitnanul2005 g) nuexistdatedisponibilesevordeterminaulterior.

3.2.1.1 Acceslaeducaieiformareprofesionaliniialdecalitate Aciunile promovate n cadrul acestui domeniu major de intervenie vizeaz modernizarea i restructurareaeducaieiiformriiprofesionaleiniiale,ntroabordareintegrat: - aciunipentrusistem - sprijinpentrufurnizori - dezvoltareapersonalului - dezvoltarea i furnizarea ofertelor/programelorde educaie i formareprofesional iniial - servicii integrate de sprijin n educaie i formare profesional iniial, precum serviciideorientareiconsiliere - aciuniinovativenvedereaasigurriiaccesuluiegallaeducaieiformare profesionaliniialdecalitate. 74

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

ncadrulacestuidomeniumajordeintervenie,FSEvasprijinidezvoltareaiimplementareade instrumente, standarde i metodologii necesare pentru mbuntirea nvmntului preuniversitar. Domeniile avute n vedere cuprind, n special: planificarea i managementul educaional (inclusiv descentralizarea n educaie) recunoaterea i validarea nvrii anterioare, sistemele de certificare asigurarea calitii monitorizarea participrii, absenteismului i absolvirii studiilor. n cadrul acestui domeniu major de intervenie sunt eligibile pentru finanare din FSE dezvoltarea i implementarea de reforme pentru mbuntireanvmntuluipreuniversitarideformareiniial.Laniveldesistem,aciunile FSE vor viza, cu precdere, dezvoltarea i elaborarea de noi instrumente, standarde, metodologii etc. i vor fi completate prin aciuni specifice necesare, la nivel de furnizor de educaie i formare profesional iniial, pentru implementarea coerent i eficient a acestor instrumente (ex. transpunerea standardelor, elaborarea procedurilor interne, sprijin pentru introducerea i alinierea la noile componente ale sistemelor de asigurare a calitii). Aceste activiti vor fi completate de promovarea interveniilor pentru dezvoltarea personalului implicat n aceste activiti i procese. Principalele grupuri int ale acestor operaiuni sunt directorii de coli, inspectorii, decidenii, personalul implicat n formularea de politici n domeniul educaiei i formrii profesionale iniiale, actorii relevani implicai, cu excepia administraieipublicecentraleilocalecarefaceobiectulinterveniilorPOSDCA.Realizarea de studii, sondaje, analize de politici, dezvoltarea i implementarea de reforme viitoare n educaieiformareprofesionaliniialvorfi,deasemenea,eligibilencadrulacestuidomeniu majordeintervenie.Pentruacreteeficienainterveniilor,asistenafinanciarvafidestinat attsistemuluictifurnizorilordeeducaieiformareprofesionaliniial. n prima parte aperioadei deprogramare,sprijinulFSEdestinat mbuntirii nvmntului preuniversitariformriiprofesionaleiniialesevaconcentraasupradescentralizrii,asigurrii calitiiiaccesuluiegallaeducaie.nceeacepriveteasigurareacalitii,FSEvasprijini,cu precdere: dezvoltarea metodologiilor de asigurare i evaluare a calitii pentru Agenia Romn de Asigurare a Calitii n nvmntul Preuniversitar, formarea evaluatorilor de calitate i agenilor de acreditare, sprijinirea furnizorilor de educaie i formare profesional iniial pentru implementarea noilor instrumente i alinierea la noile standarde, formarea personaluluidingrupurileintmenionatemaisus. Aciunilecarevizeazdezvoltareaserviciilordeorientareiconsiliere(nvedereambuntirii rezultatelorcolare,aniveluluiridicatdeeducaieisntatealforeidemunc)vorconstan dezvoltarea de instrumente specifice, sprijin pentru creterea accesului i mbuntirea capacitii de furnizare a acestor servicii n coli. n cadrul acestor operaiuni, o atenie deosebit se vaacorda furnizrii serviciilor deorientare i consiliere n zonele rurale, pentru comunitatea rom i alte comuniti i categorii dezavantajate, pentru care msurile de mbuntire a accesului la aceste servicii vor viza att elevii, ct i familiile acestora. Operaiunile vor putea fi constituite din mai multe aciuni integrate (instrumente, formarea personaluluiifurnizareaserviciilor). Mecanismeledeasigurareacalitiicreeazcondiiiledebazpentrucasistemuleducaional s poat furniza cunotinele, abilitile i competenele necesare pentru creterea competitivitii.nacest scop,mbuntireaofertei educaionale vafi asiguratprinsprijinul FSE acordat pentru dezvoltarea de programe de educaie i formare profesional iniial relevantepentrupiaamunciiipentrunevoileindividualedenvare.Oateniespecialvafi acordatdezvoltrii componentei de curriculum la dispoziia colii, complementar aciunilor specificeFSEdestinateintroduceriinoilortehnicidepredarecentratepenevoileindividualeale elevului, promovarea inovaiei n predare i nvare etc. Activiti precum dezvoltarea i modernizareacurriculumului,nvareacentratpeelev,flexibilizareamodurilordefurnizare 75

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

aeducaiei,identificareatimpurieanevoilordeeducaieiformarenvedereaadaptriiofertei educaionale la cerinele pieei muncii sunt eligibile pentru finanare n cadrul POS DRU. Aciunile preconizate vor urmri nu doar dezvoltarea curricular, dar i diversificarea modalitilordefurnizareaeducaieiiformriiprofesionaleastfel,interveniileFSEvorviza, n special, creterea capacitii unitilor de nvmnt de a furniza programe de educaie a adulilor, creterea gradului de utilizare a TIC n educaie i formare profesional iniial, flexibilizarea modurilor de furnizare a educaiei pentru comuniti i grupuri dezavantajate, furnizareacompeteneloriabilitilornecesarepentruocupaiilenoi. ncadrulacestuidomeniumajordeintervenie,realizareaobiectivuluidecretereaaccesuluila educaie pentru toi (n special, dezvoltarea nvmntului precolar, educaia pentru comunitatea rom, pentru copiii din zonele rurale i pentru copiii cu dizabiliti etc.) va fi susinutprin:dezvoltareainstrumentelorspecificelaniveldesistemidefurnizorideeducaie (precum monitorizarea ratei de cuprindere i participare n nvmntul precolar i n nvmntul preuniversitar, formarea managerilor colari n vederea dezvoltrii educaiei/colilor incluzive) flexibilizarea modalitilor de furnizare a educaiei i formrii profesionale iniiale flexibilizarea modului de furnizare i creterea accesului la servicii de orientareiconsilierecolarincariersprijinpentru cadreledidacticeitinerante,educaia prinilor i servicii de sprijin pentru elevii cu dizabiliticampaniidecontientizare sprijin financiar/stimulente pentru categoriile defavorizate pentru creterea participrii acestora la educaie. Interveniile FSE urmresc, de asemenea, extinderea i generalizarea la nivel de sistemarezultatelorpozitiveobinutepnnprezent,nceeacepriveteasigurareaaccesului la nvmnt de calitate, n cadrul unor proiecte pilot dezvoltate de MECT, precum: sprijin pentrufurnizareaserviciilordementoratcolarnmediulruraliextindereaacestorserviciin comunitile urbane srace sprijin pentru furnizarea serviciilor de mediator colar n comunitiledezavantajate. nvedereacreteriicontribuieieducaieiiformriiprofesionale ladezvoltareaeconomic,o ateniespecialvafiacordataccesuluilaformareaprofesionaliniialicorelriiacesteiacu transformrilesurvenitepepiaamuncii.Abilitilemanagerialespecificemanagementuluide nivelmediuasociatecuabilitiocupaionalespecificevorfidezvoltatencadrulprogramelor deeducaiei formaresprijinitencadrulacestuidomeniudeintervenie.nvmntulteriar neuniversitar (nvmntul postliceal) va constitui o prioritate n ceea ce privete furnizarea acestui tip de educaie din punct de vedere al accesului, inclusiv prin nvmnt deschis la distan. Programespecificedepromovarearegulilorelementaredeigien(ex.educaiapentrusntate furnizatncoli,campaniidecontientizarederulatencolileicomunitileint,activiti extracurriculare etc.) vor fi dezvoltate i adaptate pentrupopulaia roma i pentru persoanele dinmediulrural,categoriilecelemaiafectatede srcie,cuostaredesntatei condiiide via precare. Astfel de programe vor conduce la mbuntirea strii de sntate a viitoarei foredemunc. Dezvoltarea spiritului antreprenorial i a ceteniei active poate contribui, de asemenea, la creterea ratei de ocupare i la o mai bun guvernare.Cu ct aceste atitudini sunt dezvoltate mai devremei devin partea procesului dedezvoltare a individului, cu att impactul acestor aciuni va fi mai mare. n primele etape de promovare a culturii antreprenoriale n educaie, elevii vorbeneficiadecursuricucaracteraplicativ,care le vorfurniza instrumenteledebaz pentruiniiereaunoractiviticucaracterantreprenoriallamomentulinserieipepiaamuncii. n cadrul acestui domeniu major de intervenie vor fi sprijinite proiecte care vizeaz dezvoltarea abilitilor antreprenoriale i de cetenie activ, n particular prin activiti extracurriculare. 76

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Operaiuni orientative: dezvoltarea i implementarea de instrumente i mecanisme de mbuntire a nvmntului preuniversitar, inclusiv aciuni inovative i transnaionale, sprijin pentrufurnizoriideeducaieipentrudezvoltareapersonalului dezvoltarea i implementarea sistemului de asigurare a calitii n nvmntul preuniversitar,inclusivdezvoltareapersonaluluiiaciuniinovative sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare i consiliere n scopul creterii performanelorcolareiaratelordetranziiectrenivelesuperioaredeeducaie sprijin pentru dezvoltarea i diversificarea ofertelor educaionale i de formare profesionaliniial sprijin pentru inovare i pentru dezvoltarea instrumentelor i mecanismelor pentru mbuntireaaccesuluilaeducaieiformareprofesionaliniialpentrutoi sprijin pentrudezvoltareaeducaieiantreprenorialeiacetenieiactive. 3.2.1.2 Calitatennvmntulsuperior Aciunile promovate n cadrul acestui domeniu de intervenie vizeaz modernizarea i restructurareanvmntuluisuperior,ntroabordareintegrat: - aciunipentrusistem - sprijinpentrufurnizori - dezvoltareapersonalului - dezvoltareaifurnizareaofertelordenvmntsuperior - aciuniinovativenvedereambuntiriiidezvoltriinvmntuluisuperior. Aciunile dezvoltate la nivel de sistem i de furnizor implic acordarea de sprijin pentru dezvoltarea i implementarea de instrumente, standarde i metodologii, n special pentru dezvoltareade calificri n nvmntul superior, asigurarea calitii, planificarea ofertelor i managementul educaional n nvmntul superior, validarea i certificarea nvrii anterioare.Aciunilecarevorfintreprinsencadrulacestuidomeniumajordeintervenievor urmri furnizarea de educaie universitar de calitate prin asigurarea efectiv a calitii i managementului,sistemeeficientedemanagementiadministrareanvmntuluisuperiori cercetriiuniversitare,schimburidebunepracticietc.Factoriidedecizieipersonalulimplicat nelaborareadepoliticiconstituiegrupulintprincipalvizatdeaciuniledeformareavuten vedere,caparteaaciunilor dembuntireanvmntuluisuperior. Prioritatea n ceea ce privete restructurarea i mbuntirea nvmntului superior este reprezentat de elaborarea i dezvoltarea sistemului naional de calificri n nvmntul superior (Cadrul Naional al Calificrilor din nvmntul Superior i asigurarea calitii) i implicoseriedeaciuniattlaniveldesistem,ctilaniveldefurnizor(ex.implementarea standardelordeasigurareacalitii,adaptareaprogramelordestudiilacalificriledin Cadrul NaionalalCalificrilordinnvmntulSuperior). Dezvoltarea Cadrului Naional al Calificrilor din nvmntul Superior reprezint un alt domeniuimportantcarevafiabordatnacestdomeniumajordeintervenie.CadrulNaionalal Calificrilor din nvmntul Superior constituie instrumentul care va permite dezvoltarea calificrilor n nvmntul superior n contextul unui cadru naional coerent al calificrilor. Acest instrument va facilita dezvoltarea educaiei i formrii permanente care s susin o abordare de tip nvare pe tot parcursul vieii, prin creterea transparenei descrierii calificrilor. Sprijinul acordat pentru dezvoltarea Cadrului Naional al Calificrilor din nvmntulSuperior(CNCIS) presupune derularea unor activiti specifice de actualizare a metodologieiidezvoltareasoluiilorinformaticedemanagementalCNCIS,dedezvoltarea instrumentelor de definire a calificrilor i elaborarea procedurilor de validare a acestora, 77

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

mbuntireacapacitiiinstituionaleetc.ncadrulacestuidomeniumajordeintervenie,FSE va sprijini numai aciunile specifice care vizeaz calificrile din nvmntul superior (calificrileprofesionalefiindexcluse).SprijinulFSEpentrudezvoltareapersonaluluivaavea ca grup int decidenii i personalul de conducere din universiti, decidenii i personalul implicatnelaborareadepolitici(personaluldinAgeniaRomndeAsigurareaCalitiidin nvmntul Superior, Autoritatea Naional pentru Calificri n nvmntul Superior i ParteneriatcuMediulSocialiEconomicetc.),evaluatoridecalitate,aliactorirelevanietc. nceeaceprivetedezvoltareanvmntuluisuperiorbazatpecompetene,activitileavute n vedere n cadrul acestui domeniu de intervenie cuprind: realizarea de sondaje, studii necesarenvedereacreteriirelevaneinvmntuluisuperiorpentrupiaamuncii,elaborarea i dezvoltarea de programe de studii de licen i masterat conform condiiilor specifice cuprinsenCadrulNaionalalCalificrilordinnvmntulSuperiorinsistemulnaionalde calificri n nvmntul superior. Interaciunea dintre universiti, comunitatea de afaceri i sectoruldecercetaredezvoltare,nspecialsubformadezvoltriiiconsolidriideparteneriate, vafiutilizatcauninstrumentpentrucretereacapacitiiderspunsanvmntuluisuperior laschimbrileprodusensocietate,pentrustimulareacompetitivitiieconomiceiainovaiei ipentrupromovareaeducaiei,competeneloriabilitilorantreprenoriale.Pentruarspunde lacerinelesocietiibazatepecunoatere,se va puneaccentpeaciunilecare aucaobiectiv dezvoltareaofertelorde educaie postuniversitar (nsprijinulacumulrii de noi cunotine i creterii nivelului de calificare a capitalului uman) i pe aciuni care s asigure fundamente solide pentru creterea competitivitii capitalului uman din educaie i formare profesional (ex.masteratepedagogice). nscopulcreteriirateideparticiparelaeducaieianiveluluidecalificareacapitaluluiuman n Romnia, n cadrul acestui domeniu major deintervenie, va fi acordato atenie special crerii posibilitilor de cretere a accesului i participrii n nvmntul superior, inclusiv pentru studenii nontradiionali, cum ar fi studenii provenii din medii defavorizate socio economic. n scopul lrgirii accesului la nvmntul superior pentru populaia din mediul rural,comunitatearomialte grupuridezavantajate,ncadrulPOSDRUvorfiproiectatei sprijiniteprogramespecifice. Operaiuni orientative Dezvoltarea i implementarea instrumentelor i mecanismelor pentru mbuntirea nvmntului superior, inclusiv sprijin pentru dezvoltarea sistemului naional al calificrilornnvmntulsuperior,aciuniinovativeisprijinpentrufurnizori Dezvoltareaiimplementareasistemuluideasigurareacalitiinuniversiti,inclusiv dezvoltareapersonalului Cretereaaccesuluilaeducaiauniversitar Dezvoltarea nvmntului superior bazat pe competene (programe de licen i masterat) Sprijinpentrudezvoltareareelelorntreuniversiti,institutedecercetareicompanii, pentru dezvoltarea nvmntului superior, promovarea antreprenoriatului, formarea continuacercettorilor,stimulareaidezvoltareacariereincercetare. 3.2.1.3 Dezvoltarearesurselorumanedineducaieiformare Nivelul ridicat de calificare a profesorilor, personalului didactic i formatorilor constituie un instrumentdebazpentruasigurareacalitiineducaie,formareprofesionaliniialiFPC. Investiiilendezvoltarearesurselorumanedineducaiesuntnecesarenvedereambuntirii capacitii de rspuns a sistemului de educaie i formare profesional iniial la schimbrile rapideprodusensocietateipepiaamuncii. 78

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

n vederea obinerii unor rezultate durabile, sprijinul FSE va fi destinat att modernizrii formriiiniialeiformriicontinueaprofesorilor,ctmbuntiriisistemelorderecrutarei meninere n cariera didactic a celor mai buni absolveni de universitate. Aciunile de dezvoltare i modernizare a formrii iniiale a profesorilor se vor concretiza sub forma sprijinuluiacordatpentrudezvoltareastudiilordelicenimasteratpentruprofesori,inclusiv dezvoltare de curriculum pentru astfel de programe i acces la masterat pedagogic i inter disciplinar,pentrudezvoltareaunuinoumodeldecarier,maiflexibiletc.Acesteaciunivorfi completate de msuri de mbuntire a accesului la formare profesional continu pentru profesori i formatori. O atenie deosebitse va acordaprogramelor de formare care sprijin dezvoltarea de noi profesii n educaie (ex. learning developer, asistent educaional pentru copiiicucerineeducaionalespeciale).Dezvoltareaofertelorifurnizareadeformarespecific pentru mediatorii i mentorii colari va fi, de asemenea, finanat n cadrul acestui domeniu majordeintervenienscopulcreteriiaccesuluilaeducaieiformareprofesionaldecalitate pentrutoi. FinanareaFSEncadrulacestuidomeniumajordeintervenie vaaveanvedereurmtoarele grupuri int: personal didactic din nvmntul precolar, primar, secundar, postliceal i superior, formatorii de cadre didactice, maitrii instructori din formareaprofesional iniial, formatoriidinFPC,tutorii,mentoriiimediatoriicolari,consilieriicolariialtecategoriide personalcareparticiplafurnizareaprogramelorflexibiledeeducaieiformareprofesional iniialicontinu. Pentrutoatetipuriledeformarefurnizatncadrulacestuidomeniumajordeintervenie,seau n vedere certificarea i acordarea de credite profesionale transferabile. Modalitile de furnizareaformriivorconstan: conferine,seminariiicursurimodulare,instruirelaloculde munc, formare n parteneriat cu companiile, programe de specializare i perfecionare. Utilizarea TIC n activitile de predare/instruire se situeaz la un nivel sczut n Romnia, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene. Pentru a reduce acest decalaj, toate programele de formare a profesorilor i formatorilor cofinanate n cadrul POS DRU vor include module obligatorii de TIC, care vor contribui la dezvoltarea competenelor i abilitilor de utilizare a TIC n activitile curente de predare/instruire, contribuind astfel la dezvoltarea societii informaionale n Romnia. Aceast abordare POS DRU furnizeaz condiiile necesarepentruasigurareacomplementaritiicuaciuniledincadrulaxeiprioritare TICpentrusectorulpubliciprivatdinPOSCCE. Pentruaputeagestionaimpactultendinelordemograficenegativeasuprapersonaluluididactic, vor fiavute n vedereprogramede reconversie a profesorilorctre activitile deorientare i consiliere i activiti extracurriculare. Aciunile eligibile vor consta n reconversie profesionalitutorat.PentruarspundedeficieneloridentificatencapitolulAnalizsocio economic,vorfincurajateprogrameledeformareaprofesoriloriformatorilorndomenii cerutepepiaamunciiindomeniilegatedenoiocupaii.Pentruaasiguraunaccesridicatla educaia de baz i competene cheie, n cadrul POS DRU vor fi susinute programe de mobilitategeograficiocupaionalaprofesorilor,nspecialpentruprofesoriicareactiveaz n zonele rurale i n comunitatea rom. De asemenea, se are n vedere acordarea unor stimulente financiare,cumarfistimulente financiarepentrureconversie,dezvoltareacarierei, transport, documentare etc. pentru profesorii din mediul rural i pentru profesorii din colile profesionaleitehnicecarepredaudisciplinespecificenoilorcalificri. n vederea asigurrii unei oferte de calificri adecvate cerinelor pieei muncii, unitile de nvmntvortrebuisextindisintensificedialogulcuparteneriirelevanilanivellocal. Astfel,unitiledenvmntivoradaptaofertaeducaionalprindiseminareaunorbrouri 79

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

cu profilele ocupaionale, date privind colarizarea/ratele de cuprindere n educaie pe specializri,motivaiapentruaurmaocariersaualtaetc.nacestmod,colilepotfunciona caorganismevii,receptivelaschimbrilecareaulocnsocietateintotdeaunasubordonate unor nevoi sociale mai largi. n acest scop,obiectivul activitii de formare a profesorilor ar trebui s vizeze asigurarea condiiilor adecvate de pregtire a elevilor n vederea integrrii rapideieficiententrosocietatencontinuschimbare. Cariera didactic nu reprezint cea mai atractiv alegere pentru absolvenii de studii universitare.Finanarearedusaeducaiei(nmediesub4%dinPIBnintervalul1990 2005) aafectatnivelulsalarizriicadrelordidacticeiapersonaluluididacticauxiliardineducaiei formareprofesional.Deasemenea,rigiditatearelativacariereididacticeaconduslascderea atractivitii acestei profesii avnd drept principal efect reducerea bazei de recrutare a personaluluiimbtrnirearesurselorumanedineducaie.InterveniileFSEmaterializatesub formde sprijin pentru mbuntirea modeluluide carier i de stimulente pentrudebutul n cariera didactic pentru absolvenii de universitate sunt necesare pentru combaterea tendinei de mbtrnire a personalului didactic i didactic auxiliar, asigurarea calitii i pentru compensareadeficitelorexistente. Operaiuni orientative - Formareainiialicontinuacadrelordidacticeiaresurselorumanedineducaiei formareprofesionaliniial,inclusivformarenparteneriatcucompanii - FormareaiperfecionareaprofesorilorinstructoriiformatorilornFPC - Sprijin pentru programe integrate de mobilitate i reconversie a profesorilor ctre activitinedidactice - Sprijinpentrudebutul idezvoltareacariereididactice. 3.2.1.4 CalitatenFPC Acest domeniu major de intervenie are ca obiectiv creterea capacitii sistemului public i privat de FPC de a furniza servicii de calitaten vederea susinerii obiectivului de cretere a participrii la formare profesional continu. Aciunile ntreprinse se vor concentra, n principal, asupra dezvoltrii sistemului de FPC (instrumente, metodologii, standarde etc.) i asigurriicalitii.InterveniileFSEvorfidirecionateattctresistem,ctictrefurnizorii deFPC,acoperindurmtoareledomenii:asigurareacalitii,structurareaCadruluiNaionalal Calificrilor(CNC)idezvoltareacreditelortransferabile. La niveldesistem,aufostidentificatedouprioritipentruperioadaurmtoare: - dezvoltareaiimplementareaCNC - dezvoltareaiimplementareasistemelordeasigurareacalitii. Aciunile pentru dezvoltarea i implementarea CNC, cu excepia sistemului de calificri obinute prin nvmntul superior (parte a aciunilor din cadrul domeniului major de intervenienvmntulsuperiordecalitate)iprinnvmntulprofesionalitehnic(parte a aciunilor din cadrul domeniului major de intervenie Acces la educaie i formare profesional iniial de calitate) sunt parte aacestui proces. Aciunile care vor fintreprinse pentrudezvoltareaCNCserefernprincipallacalificrileprofesionaleobinuteprinsistemul deFPCivorconstan:dezvoltareadecalificriicompetenelanivelnaional,sectorialide ramur,dezvoltareademecanismepentruevaluareacompetenelorivalidareacalificriloretc. n vedereadezvoltrii i implementrii eficiente a CNC, interveniile FSE se vor materializa sub forma sprijinului pentru Comitetele Sectoriale, inclusiv prin formarea profesional specific a membrilorComitetelor Sectoriale n vederea asigurrii capacitii acestorade ai ndepliniatribuiilenprocesuldevalidareacalificrilordinsistemuldeformareprofesional. 80

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

AsigurareacalitiiesterelativabsentncazulFPC.Totodat,sistemeleactualedeasigurarea calitii trebuie s rspund provocrilor reprezentate de evoluiile recente nregistrate la nivelulstatelormembreUEnceeaceprivetevalidareacompetenelordobnditencontexte nonformaleiinformaledenvare.Instrumentele,metodologiileimecanismeleexistente,n prezent, n ceea ce privete asigurarea calitii, procesul de autorizare a furnizorilor de FPC necesit mbuntiri, n special n ceea ce privete capacitatea de rspuns la provocrile reprezentatedenvareancontexte nonformale iinformale.Deasemenea, insuficiena,din punctdevederecalitativicantitativ,aevaluatorilordecalitateiaagenilordeautorizare,la nivelul Consiliului Naional de Formare Profesional a Adulilor afecteaz n mod negativ realizareaobiectivuluidefurnizaredeFPCdecalitate.nacestsens,aciunilecofinanatedin FSE vor consta n: dezvoltarea, mbuntirea i implementarea de instrumente specifice de asigurare a calitii mbuntirea metodologiei actuale de autorizare a furnizorilor de FPC formarea i perfecionarea evaluatorilor de calitate. Aciunile FSE pentru asigurarea i managementulcalitiivorficonformecuCadrulEuropeanpentruAsigurareaCalitii.nceea ceprivete furnizoriideFPC,acetia vorbeneficiadesprijinFSEpentruautorizareipentru transpunereastandardelordeasigurareacalitii. n vederea dezvoltrii unei abordri de tipul pe tot parcursul vieii n educaie i formare, flexibilizareafurnizriideFPCiasigurareacalitii,aciunilededezvoltare,laniveldesistem, a creditelor transferabile i a mecanismelor de validare a nvrii anterioare sunt aciuni eligibilepentrusprijinFSE. De asemenea, cunoaterea i nelegerea cererii de formare i promovarea unei culturi a nvriireprezintaciuni importantepentrumbuntirea sistemuluideFPC.nprezent, nu exist suficiente informaii cantitative i calitative cu privire la evoluiile competenelor, cerereadeformareprofesional,nevoilespecificealeunorsegmentedepopulaieianalizede impact privind participarea acestora la FPC. Toate acestea sunt necesare pentru asigurarea oportunitilor corespunztoare de formare profesional, care s furnizeze participanilor nu doar competenele cerute pe piaa muncii, ci i alte competene necesare pentru dezvoltarea personal sau pentru cetenia activ. Msurile ntreprinse n cadrul acestui domeniu de intervenievorurmrisrspundnevoiideelaboraredestudii,analize,cercetri,identificat latoatenivelele(naional,regional,localidecompanie). Operaiuni orientative - DezvoltareaiimplementareaCadruluiNaionalalCalificrilor,inclusivsprijinpentru ComiteteleSectoriale - Implementarea sistemului de asigurare i management al calitii n FPC, la nivel de sistemidefurnizornconcordancuCadrulEuropeandeAsigurareaCalitii - Dezvoltarea capacitii instituionale a structurilor implicate n validarea nvrii anterioare - Elaborarea de studii, analize, cercetri, care s furnizeze informaii de calitate i date relevanteisuficientepentrudezvoltareaFPCischimbdebunepractici - Dezvoltarea de reele i parteneriate pentru promovarea unor medii de lucru care stimuleaznvareairegiuniledenvare. 3.2.1.5 Programedoctoraleipostdoctoralensprijinulcercetrii CercetareaDezvoltareaInovarea reprezint unul din pilonii de baz ai strategiei Lisabona, contribuind din plin la dezvoltarea societii europene competitive bazate pe cunoatere. Acumularea de cunotine, ca rezultat al activitilor de cercetare, este, n mod critic, dependent de competitivitatea capitalului uman din acest sector. n Romnia, numrul 81

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

angajailor n cercetaredezvoltare a sczut semnificativ ncepnd cu 1996, aa cum este menionat n seciunea Analiza situaiei actuale. Aceast evoluie afecteaz n mod nefavorabilpotenialulsectoruluidecercetaredezvoltaredinRomniadeageneracunoatere. Situaiaestecuattmaicriticdaclumnconsideraretendinadembtrnireacapitalului uman angajat n acest sector, mai ales n universiti i n institutele de cercetare. Principala cauz o reprezint salariile mici i atractivitatea sczut a carierei din cercetare, n special pentru tinerii absolveni de nvmnt superior. n ceea ce privete valorificarea rezultatelor cercetrii,RomniaseconfruntcuaceleaiproblemecaicelelaltestatealeEuropei. Nivelul nalt de exigen al economiei bazate pe cunoatere impune existena n Romnia, alturi de cercettori i a unui numr nsemnat de doctori n tiine. Activitatea de cercetare efectuatdepersoanebinepregtite,caresdispundemijloacelenecesarepentruaparticipa laastfeldeprograme,vafibeneficpentruaseputeafacefaexigenelornaltealesocietii bazatepecompetitivitateicreaietiinific. Nivelele nalte de calificare furnizate de nvmntul superior sunt n general asociate cu niveleleridicatedeproductivitate,cucretereaeconomicianiveluluidetrai.Aproapetoate StateleMembre seconfruntcuproblematicamobilizriiresurseloriutilizriiacestoranmod eficientnvedereaatingeriicumaximeficacitateaobiectivelorstrategicealesocietii. Subveniileacordatedinbugetuldestatpentrunvmntulsuperiordepindnmoddirectde veniturileobinutedintaxe,ntrunmomentncareseexercitopresiunecrescutnvederea reducerii cheltuielilor bugetare. Alte prioriti precum, cheltuielile cu pensiile, asistena medical i combaterea excluziunii sociale, impun i ele presiuni asupra bugetului public destinateducaiei.nplus,ncadrulbugetuluialocateducaiei(carecuprindecontribuiiprivate nesemnificative) sectorul nvmntului superior se afl, din punct de vedere al investiiilor, dupnvmntul preuniversitar,educaiatimpurieieducaiacontinu. Comisia European subliniaz faptul c, la nivel european, n contextul restriciilor impuse bugetului public, dei se acordo mai mare importandimensiunii economice a educaiei i formrii,se ignoradeseadimensiuneasocialanvrii,acest lucruavnddreptconsecin costuriridicate,cumarficeleasociatesntii,combateriiinfracionalitiiialtorcheltuieli 45 sociale. La ora actual, UE aloc instituiilor de nvmnt superior (inclusiv finanri publice i private,pentrutoateactivitiledesfurate,inclusiveducaie,cercetareialtele)doar1,2%din PIB,ncomparaiecu2,6%nSUA.ComisiaEuropeanapropuscatoateStateleMembres aloce n urmtorii zece ani cel puin 2% din PIB nvmntului superior pentru toate 46 activitilesale(inclusivfinanripubliceiprivate). Prin investiiilerealizatensistemulpublicdenvmntsuperior,GuvernulRomnieipoate s contribuie la creterea productivitii i s ncurajeze investiiile care creeaz locuri de munc. n 2006, 0,98% din PIBul Romniei a fost alocat nvmntului superior, din care 0,16%arevenitstudiilordoctorale.Pentruanul2007,sepreconizeazalocareaa1,2%dinPIB pentru nvmntul superior. Pn n prezent, programele postdoctorale nu au beneficiat de finanarepublic.

45

Eficienai echitatean sistemeleeuropene de educaiei formare(ComunicareaComisiei ctreConsiliuiParlamentul European)adoptatn8Septembrie2006 46 Comunicarea Comisiei Implementarea agendei de modernizare a universitilor: educaie, cercetare i inovare, COM (2006)208,10mai2006

82

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Promovarea educaiei postuniversitare va asigura deschiderea ctre noi domenii de cercetare, vaatragemaimulioamenisprenoidireciidecercetaretiinific,vastimulagndireacritic i independent. Prin acestea, vor fi promovate profesionalismul, precum i responsabilitatea civic, n spiritul valorilor europene i a nelegerii culturii ca un factor cheie de cretere economic. Domeniile n care vor fi ncurajate programe doctorale vor fi cele menionate n Strategia Naional privind Cercetarea, Dezvoltarea i Inovarea, care stabilete cadrul de aciune n domeniul cercetrii, dezvoltrii i inovrii pentru perioada 20072013. Operaiunile finanate dinFSE urmresc cele 9arii prioritare identificate nStrategie, cu cel maimare potenial n atingereaprogresuluisocialieconomic:TICenergiemediusntateagricultur,securitatea i sigurana alimentelor, biotehnologii produse, procese i materiale inovative spaiu i securitatecercetrintiineumaniste,socialeieconomice. n acelai timp, n strns legtur cu programul naional IMPACT, operaiunile din acest domeniu major de intervenie vor sprijini perspectivele de cercetare pentru dezvoltarea economicitehnologiciinovare.Activitiledeformareaspecialitilorvorficorelateastfel nctsfienconcordancusectorulproductiv. Integrarea rezultatelor cercetrii n cadrul activitilor de predare, mai ales n cazul nvmntului superior, contribuie din plin la dezvoltarea societii bazate pe cunoatere. Inovarea va genera i vafavoriza integrarearezultateloractivitilordecercetarendomeniul economicisocial. Programele doctorale sunt parte a nvmntului superior, conform ciclurilor de studii Bologna.Finalizareaprogramelordoctoraleconducelaobinereatitluluidedoctorndiverse domenii. Absolvenii de programe de doctorat reprezint cel mai important capital uman n sectorul de cercetare deoarece dein cunotinele i competenele necesare activitii de cercetare i, ntro msur mai redus, competene de predare. Astfel, programele doctorale pregtesc studenii pentru adevenicercettori i de aceea ar trebui s sebucurede sprijin n acest sens. Costurile ridicate ale programelordoctorale i finanarea limitat a statului pentru doctoranzi determin absolvenii de master s prefere inseria pe piaa muncii n locul continurii studiilor prin al treilea ciclu de nvmnt superior (programele doctorale). Susinereadoctoranziloriaprogramelorpostdoctoraleesteconformcuobiectivelestrategice ale Planului Naional pentru Cercetare, Dezvoltare i Inovaie. Rezultatele pozitive ale universitilorromnetinfurnizareadeprogramecomunedestudiuiprogramedoctoralen cotutel ar putea fi extinse cu sprijinul FSE. Aspectele menionate anterior reprezint oportunitipentrucretereaparticipriilastudiidoctoraleipostdoctorale. Pentru a crea un mediu de cercetare mai atractiv n Romnia, a fost adoptat Strategia Naional privind Cercetarea, Dezvoltarea i Inovarea 20072013. Acest document prezint viziunea autoritilor romne n ceea ce privete rolul tiinei, tehnologiei i inovrii pentru dezvoltareanRomniaasocietiibazatepecunoatere,vizndprogresuleconomicisocial. Prinlansareastrategiei,Romniademonstreazcestedecissconstruiascosocietatebazat pe cunoatere,deschis valorilor internaionale i competiiei. Se vorpromova colaborarea i parteneriatul internaional n cercetri avansate, pe teme de interes tiinific i tehnologic general.Aceastavaconducelacretereacompetitivitiisistemuluidecercetare,dezvoltarei inovaredinRomnia. Prin Strategia Naional privind Cercetarea, Dezvoltarea i Inovarea 20072013, Romnia intenioneaz s ating media european a indicatorilor de baz care descriu structura i performana sistemului.Prinaceasta, va fi creat fundamentul pentru abordareadomeniilorde 83

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

niundeRomnianregistreazomascriticinecesitndrumare.nacelaitimp,Strategia va sprijini dezvoltarea social i economic a Romniei, putnd crea o economie bazat pe cunoatere,competitivlanivelmondial. Printre aciunile destinate s creeze un mediu de cercetare mai atractiv n Romnia, va fi adoptat,dectreautoritilepubliceidectreinstituiiledinsectorulcercetare(universiti, centre de cercetare etc.),o abordare strategic icuprinztoare apoliticilorde resurseumane din cercetare. Acest demers implic, de asemenea, adoptarea i implementarea documentelor cheie ale Uniunii Europene, de natur legislativ i de politic, cum ar fi Recomandarea ComisieiEuropenecuprivirelaCartaEuropeanaCercettoriloriCoduldeConduitpentru Recrutarea Cercettorilor (COM (2005) 575 of 11/03.2005) i transpunerea Directivei Consiliului UE 2005/71/EC din 12 octombrie 2005 cu privire la procedura specific de admitere a rezidenilor din tere state pentru scopuri de cercetare tiinific (OJ L 289 din 3.11.2005). Romnia va acorda, de asemenea, atenia necesar acquisului n domeniul educaieiicercetrii. Operaiunile orientative propuse vor urmri acordarea de sprijin doctoranzilor n vederea absolvirii studiilor doctorale i postdoctorale precum i mbuntirea aspectelor legate de cercetare din Agenda de Modernizare a Universitilor, n scopul dezvoltrii ulterioare, n sectrorulCDI,aunuigrupdecercettoricunaltspecializare,ntroabordareinterdisciplinar. Operaiunilecare vorfidezvoltatencadrulacestuidomeniumajordeintervenie vorsprijini participarea la studii doctorale i postdoctorale, inclusiv prin programe desfurate n colaborare cu alte universiti europene. n scopul dezvoltrii de coli doctorale i postdoctorale,ca structuriadministrativedesine stttoare,vorfincurajatediplomelenco tutel pentru al treilea ciclu Bologna, formare continu pentru profesorii universitari (care desfoarattactivitididactice,ctiactivitidecercetare)icercettorii(dinuniversiti i centrele/institutele de cercetare). Prin POS DRU vor fi sprijinite programele doctorale i postdoctorale, urmrinduse att transferul de cunotine ntre universiti, centrele/institutele de cercetare i companii,ct i stabilirea unei reele ntre actorii implicai n sectorul CDI i economiadepia. Datele empirice existente indic o valorificare slab a rezultatelor cercetrii n activitatea economicprinactivitidetipulspinoffispinout.Exist,pedeoparte,oinsuficient implicare a cercettorilor n valorificarea rezultatelor activitii lor n ceea ce privete transferarea acestora la nivelul ntreprinderilor, iar, pe de alt parte, un interes sczut al companiilornutilizarea/valorificarearezultatelorcercetrii.Eliminareaacestordeficienevafi urmrit prin dezvoltarea de module pentru dezvoltarea competenelor manageriale, ca parte component a tuturorprogramelordoctorale i postdoctorale, care vor fi sprijinite n vederea creterii capacitii cercettorilor de a rspunde la nevoile de inovare ale ntreprinderilor (pentrucretereaeficieneiicompetitivitiintreprinderilorneconomiadepia). n acest context, programele doctorale i postdoctorale contribuie la realizarea obiectivelor Lisabona. Operaiuni orientative Consolidareasistemuluinaionaldestudiidoctoraleipostdoctoraleisprijinpentru formareade reele ntreuniversiti,centredecercetareintreprinderi Sprijinirea programelor doctorale i postdoctorale prin dezvoltarea coninuturilor inovative, inclusiv prin dezvoltarea abilitilor manageriale ale cercettorilor n vedereapromovriivalorificriirezultatelorcercetriinactivitieconomice Sprijinpentrudoctoranziicercettorinvedereaparticipriilaprogramedoctoralei la activiti de cercetare postdoctoral, inclusiv prin dezvoltarea cooperrii transnaionaleimobilitii. 84

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.2.2 AxaPrioritar2:Corelareanvriipetotparcursulvieiicu piaamuncii


Obiective Obiectivul principal al acestei axe prioritare l constituie facilitarea accesului la educaie, creterea ocupabilitii i a nivelului de educaie i formareprofesional al resurselor umane printroabordare detippetotparcursulvieii,ncontextulsocietiibazatepecunoatere. Urmtoareleobiectivespecificevorcontribuilaatingereaobiectivuluiprincipal: omaibuntranziiedelacoallaviaaactiv mbuntirea participrii la programede educaie de tipadoua ans i prevenirea prsiriitimpuriiacolii,nspecial agrupurilor vulnerabile ntrirea capacitii ntreprinderilor de a sprijini creterea nivelului de calificare a angajailor cretereagraduluidecalificareaangajailor. Fundamentare n conformitate cu politicile i strategiile europene, nvarea pe tot parcursul vieii este esenial pentru dezvoltarea personal, civic i social, precum i din perspectiva creterii anselor de ocupare. nvarea se desfoar n contexte diverse, att n cadrul sistemului formaldeeducaieiformareprofesional,ctinafaraacestuia.Promovareanvriipetot parcursulvieiideschideaccesul lacunoaterei valorificrezultatelenvriidobnditeatt ncontexteformale,ctincontextenonformaleiinformale,delaeducaiatimpuriepnla studiipostuniversitareialteformedeeducaieaadulilor. Dobndirea cunotineloricompetenelor peparcursulntregii viei este o condiie esenial pentru dezvoltarea individual i profesional, pentru creterea capacitii de ocupare i a adaptare.Necesitateadeamodernizasistemeledeeducaieiformareprofesionalnvederea nlturriibarierelordintrediverselecontextedenvareiacreteriiaccesuluiiparticiprii la nvare sunt prioriti ale politicilor naionale. Din perspectiva ocuprii, modernizarea sistemelor de educaie i formare ar trebui s urmreasc flexibilizarea modalitilor de furnizare, creterea relevanei competenelor i cunotinelor furnizate pentru piaa muncii i cretereaaccesuluilanvarepetotparcursulvieii. Aceast ax prioritar se concentreaz asupra nvrii pe totparcursul vieii din perspectiva beneficiilor acesteia pentru ocupare i dezvoltare profesional individual, prin extinderea i diversificarea formelor de nvare, creterea participrii la educaie i formare profesional, prinfurnizareadecompetenecare s faciliteze adaptarearapidaabsolvenilorlaexigenele loculuidemunc. Romniaseconfruntcuunfenomenaccentuatdeomajnrndultinerilor(rataomajuluin rndultinerilorestedeaproximativ3,5orimaimaredectrataomajuluigeneral).Furnizarea unei oferte relevante pentru piaa muncii, prin sistemul de educaie i formare profesional iniial,vacontribuiladiminuareaomajuluinrndultinerilor.Tranziiadelacoallaviaa activ estedezvoltatcaocompletareaaciunilorrealizatencadrulAxeiPrioritare1. UnaltfenomenngrijortorcucareseconfruntRomniaesterataridicatdeprsiretimpurie acolii.AacumafostevideniatincapitolulAnalizsituaieiactuale,categoriilecelemai expuse acestui fenomen sunt populaia roma, populaia srac i cea din mediul rural, i din acest motiv, interveniile FSE n cadrul acestui domeniu major de intervenie vor avea n vedere,nspecial,nevoilespecificealeacestorgrupurivulnerabile.anseledeocupareaunui 85

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

locdemuncdectreceicareprsesctimpuriucoalasuntreduse,deoareceacetianuposed competenele de baz i cunotinele necesare, iar acest lucrule afecteaz integrarea pepiaa muncii. Astfel, prevenirea i reducerea acestui fenomen vor crea, pe de o parte premisele pentru reducerea omajului i, pe de alt parte vor contribui la mbuntirea nivelului de calificare, deci a competitivitii capitalului uman din Romnia. Amploarea fenomenului impune o abordare la nivel naional n vederea soluionrii adecvate a acestei probleme. AbordareaPOSDRUreferitoarelaprsireatimpurieacoliiincludeattaciunideprevenire, ct i de remediere, ntro abordare integrat (ex. furnizarea serviciilor de orientare i consiliere, educaie remedial, programe de tipul adoua ans, campanii de contientizare, sprijinfinanciar).Interveniiletimpuriivorsprijinicretereaaccesuluilaeducaieilaservicii deorientareiconsilieredecalitatepentrueleviicuriscdeprsiretimpurieacoliiipentru familiilelor. Concluziile diverselor studii i ancheterealizate subliniaz importana educaiei precolare n prevenireaprsiriitimpuriiacolii.Astfel,aciunilecofinanatencadrulacesteiaxeprioritare voraveacascopdezvoltareaicretereaparticipriilanvmntulprecolar,nspecialpentru grupurilecelemaiexpusefenomenuluideprsiretimpurieacolii. Conform unei anchete realizate n 1999 de ctre Institutul Naional de Statistic, doar 11% dintrentreprinderiau implementat programe de formareprofesional pentru angajai i doar 5,4% dintre acestea au dezvoltat o strategie de dezvoltare a resurselor umane. Aproximativ dou treimi dintre ntreprinderi au preferat s recruteze persoane noi dect s aloce resurse financiarepentruformareaprofesionalaangajailor.ntreprinderilemarisunt,deregul,cele care desfoar opolitic activ de formareprofesional continu IMMurile sunt maipuin interesatedepoliticaDRU,fiepentrucnucontientizeazncimportanaFPC,fiepentruc nuauposibilitateasinvesteascndezvoltarearesurselorumane. Accesul la FPC este inegal. Angajatorii prefer s susin formarea muncitorilor cu nalt calificare sau a tinerilor,dect a celor cuun nivel sczut de calificare sau n vrst, acelor angajai peperioadnedeterminat,dectacelorangajaipeperioaddeterminat.Minoritile, persoanele cu cerine educaionale speciale, populaia care triete n comuniti mici sau n zoneruraleiomerii,au,deasemenea,unaccesreduslaformareprofesional.Esteimportant s se asigure dezvoltarea de coninuturi de formare profesional adecvate, metodologii i metode de predare individualizate i s se acompanieze ofertele de formare profesional cu serviciideorientareacariereipentruarspunde astfelnevoilordiferiilorparticipanilaFPC. AccesullaFPCnzoneleruraleestefoartelimitat.Disponibilitateaoferteloreste,deasemenea, foarte limitat. Pentru a soluiona aceste deficiene, n cadrul acestei Axe Prioritare, se va acorda o atenie deosebit zonelor rurale, prin creterea flexibilitii furnizrii de FPC (ex. uniti mobile de formare profesional) i prin sprijin financiar pentru participanii la FPC. PrincipaleledomeniincarevorfidezvoltateprogramedeFPC,inclusivnmediulrural,sunt: servicii,construcii,infrastructurdetransport,energie,TICicercetare. Principalelegrupuriintabordatencadrulaceasteiaxeprioritaresunt: elevi,studeni,angajailaprimullocdemunc,ucenici personaldinntreprinderi,desemnatafimentorpentruangajaiiaflailaprimullocde munc,tutoripentrustagiiledepregtirepracticaelevilor,studeniiangajai,maitri deucenicie elevidinzonelerurale,dincomunitilesrace,deetnieroma,precumiceicareauun nivelsczutdeperformancolat persoanecareauprsitdetimpuriucoalaifamiliilelor angajai,nspecialceicu unnivelsczutdecalificaresaucei necalificai. 86

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

n vederea creterii eficienei interveniilor programate, va fi posibil aplicarea principiului complementaritii Fondurilor Structurale, n conformitate cu art. 34 din Regulamentul (CE) 1083/2006,respectivfinanareadeaciunicarefacobiectulinterveniilordinFEDR,nlimitele icondiiilestabilitenacestsens,pnla10%(15% ncazulncareseaplicArticolul3(7)al Regulamentului 1081/2006) dinfinanareaComunitaralocatpentruaceastaxprioritar,cu condiiacaacesteaciunisfienecesarepentruimplementareacorespunztoareaoperaiuniii saibolegturdirectcuaceasta. Domeniimajoredeintervenie Tranziiadelacoallaviaaactiv Prevenireaicorectareaprsiriitimpuriiacolii Accesiparticiparelaformareprofesionalcontinu. Indicatori
Indicator Indicatori de realizare imediat (Output) Numrdestudenisprijiniin tranziiadelacoallaviaaactiv Numrdebeneficiariaiserviciilor deconsilierencarier Numrdeparticipanilaprograme detipuleducaiedeadouaans, dincare femei Numrparticipanilaprogramede FPC(calificareirecalificare),din care femei Indicatoriderezultat Pondereaelevilor/studenilor sprijiniintranziiadelacoalla viaaactivcareauobinutunloc demuncsauauparticipatactivla cursuriulterioare Pondereaabsolvenilorde programedeeducaiede tipa douaans Pondereantreprinderilorcare furnizeazFPCpentrupersonalul propriu Pondereaparticipanilorla programedeFPCcertificai Unitate Nivelde baz Annivel debaz int (2015) Sursa

Nr. Nr.

a) 86.161

2005

150.000 400.000
c) 35.000

Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde onitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului

Nr.

5.747

b)

2006/2007 12000 360.000

Nr.

187.000

2004 160.000

65

Sistemulde monitorizarea Programului/ anchete Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Pprogramului Sistemulde monitorizarea Programului ancheteFPC

75

11

1999

20

85

2004

90

a) finanatencadrulprogramelorANOFM b) eleviasistaiprineducaiadeadouaans(educaiaprimarisecundar)n2006/2007 c) inta se referlaelevii/studeniiasistai,nspersoanelepotfi sprijinitenprogramede educaiedeadoua anspeduratamaimultorani. d) nuexistdatedisponibile,sevordeterminaulterior.

87

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.2.2.1 Tranziiadelacoallaviaaactiv Aciunilecarevizeaztranziiadelacoallaviaaactivvorfacilitainseriaabsolvenilorpe piaa muncii. Educaia i formarea profesional furnizate prin formare profesional iniial, nvmntul secundar i superior vor fi completate cu stagii de ucenicie, stagii de pregtire practic n ntreprinderi, programe de specializare pentru elevi i studeni etc., organizate n parteneriatcuntreprinderile.Dezvoltareaifurnizareaserviciilordeorientareiconsilierevor completaaciunilemenionatemaisus,contribuindastfellafacilitareatranziieidelacoalla locul de munc i, respectiv a schimbrii statutului de elev sau student cu cel de angajat. Aciunile ntreprinse n cadrul acestui domeniu major de intervenie vor furniza un sprijin sistematic pentru organizarea stagiilor de practic, urmrind pregtirea viitorului absolvent pentruarspundecerinelorpieeimunciiialeviitoruluiangajator. n cadrul acestui domeniu major de intervenie, operaiunile care vizeaz programele de nvare la locul de munc pentru elevi i studeni urmresc dezvoltarea competenelor i aptitudinilor absolvenilor de nvmnt secundar i de nvmnt universitar, necesare integrrii pe piaa muncii i adaptrii la statutul de angajat. Cercetrile arat c absolvenii recent integraipe piaa muncii, seconfrunt cudificulti de adaptare la cerinele locului de munc. Soluia oferit de POS DRU acestor probleme const n dezvoltarea situaiilor de nvare la locul de munc, realizate nainte de absolvirea studiilor, asigurarea consilierii i orientrii, a mentoratului i asistenei pn la integrarea n munc, ca parte a procesului de tranziiedelacoallaviaaactiv. Pentru a atinge aceste obiective, colile i universitile i vor putea prezenta oferta educaional prin campanii promoionale i de contientizare care vor include editarea de brouriprezentndprofilurileocupaionale,motivaiapentruaocupaunlocdemuncetc.De asemenea,ntreagaactivitateapersonaluluididacticurmripregtireaeleviloriastudenilor, nvedereaintegrriisocioprofesionaleeficiente ntrosocietatencontinuschimbare. nvarealaloculdemunctrebuiessprijinemaibuntranziiedelacoallaviaaactiv.n acestsens,procesuldeeducaieiformareprofesioanlcuprindeattcursurileteoretice,cti stagiiledepregtirepracticn careeleviiistudeniirealizeazactiviti specificecalificrii pentru care sunt pregtii. Operaiunile promovate n cadrul acestui domeniu de intervenie pot,s includ, de asemenea, programe de cultivare a iniiativei, inovrii i motivrii pentru munc,astfelnctfiecareindividsdevincontientderolulpecarelarencadrulsocietii saucomunitii. nacelaitimp,curriculumulndezvoltarelocal,elaboratcuimplicareaactoriloreconomici localiiaaltorinstituiiactivendomeniuleducaieireprezintomsurprincareseasigur creterearelevaneipentrupiaamunciiacompetenelorobinuteprinnvmntulprofesional i tehnic. Monitorizarea inseriei absolvenilor pe piaa muncii va sprijini identificarea potenialelorbarierencutareai gsireaunuilocdemunci va facilitaaciunilecorective privind privind programele de studiu i aciunile specifice tranziiei de la coal la locul de munc. Operaiuni orientative - Sprijinireaprogramelordenvarelaloculdemuncpentrueleviistudeni - Sprijinireainiiativelordeparteneriatntrecoli,universitii ntreprinderi - Dezvoltareaifurnizareaserviciilordeorientare,consiliereindrumarensprijinul tranziieidelacoallaviaaactiv - Monitorizareainserieitinerilorabsolvenipepiaamuncii - Dezvoltarea aciunilor inovative n vederea mbuntirii tranziiei de la coal la viaaactiv. 88

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.2.2.2 Prevenireaicorectareaprsiriitimpuriiacolii Nivelulsczutdeeducaieiprsireatimpurieacoliisuntconsiderateafifactoricareconduc la sporirea riscului de a deveni omer i de a intra n rndul omerilor de lung durat. Aciunile care abordeaz aceste probleme vizeaz creterea atractivitii educaiei, precum i meninerea n sistem a persoanelor expuse riscului de prsire timpurie a colii. Aciunile ntreprinse pentru prevenirea i diminuarea fenomenului de prsire timpurie a colii sunt n 47 conformitatecunoileliniidirectoareintegrateprivindtineriidincadrulAgendeiLisabona i dincadrulPactuluiEuropeanprivindTinerii. Aciunilecarevizeazreducereafenomenuluideprsiretimpurieacoliivoraveauncaracter integrat: Preventivprindezvoltareaicretereaaccesuluilanvmntprecolarinvmnt obligatoriu,programedetipulcoaladupcoal,furnizareaserviciilordeorientarei consiliere, dezvoltarea curriculei relevante, predare centrat pe elev, campanii de de sensibilizareetc. Remedial/corectiv prindezvoltareaprogramelordereintegrareneducaieacelorcare prsesc timpuriu coala, educaia de a doua ans, educaia remedial, forme flexibiledeeducaieetc. Comunitatea rom, populaia srac i cea din mediul rural vor fi vizate, n mod special, n cadrulacestuidomeniudeintervenie,iarsprijinulFSEvafidirecionat,cndestecazul,att ctre elevi/copii, ct i ctre familiile acestora. Operaiunile finanate vor urmri s asigure educaia de baz pentru toate categoriile care dintrun anumit motiv au fost nevoite s prseasccoalatimpuriusauprezintunriscridicatdeprsiretimpurieacolii,nvederea asigurriicompetenelorelementaredescris,cititisocotitcerutedepiaamuncii.Pentruelevii cuperformanecolaresczute,categorieexpus,deasemenea,risculuideprsiretimpuriea colii,vorfiavutenvedereaciunispecificedeeducaieremedialifurnizareadeserviciide orientareiconsiliere. Avnd n vedere faptul c studiile disponibile arat c un numr foarte mic dintre cei care prsesccoalatimpuriusuntreintegraineducaiesauparticiplaFPC,ncadrulPOSDRU vor fi dezvoltate programe de sprijin pentru reintegrarea acestora n educaie i formare (ex. dezvoltarea programelor de educaie de a doua ans, creterea flexibilitii n furnizarea acestui tip de programe, sprijin financiar etc.). Pentru a susine integrarea durabil pe piaa muncii a celor care au prsit timpuriu coala, toate programele de tipul educaia a doua ansdincadrulPOSDRUvorsprijinidobndireacompetenelordebazdectregrupulint vizat. Operaiunile derulate n cadrul acestui domeniu major de intervenie acoper nivelele nvmntului precolar, precum i nvmntul primar pn la nvmntul secundar superior/ciclulsuperioralliceului. Operaiuni orientative - Sprijinirea i dezvoltarea de programe pentru meninerea elevilor n educaie i prevenireaprsiriitimpuriiacolii - Dezvoltarea de programe integrate pentru creterea accesului i participrii n nvmntul primar i secundar pentru persoanele aparinnd grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijinfinanciarpentrufamiliileacestora
47

Comisia European, COMUNICAREACONSILIULUI EUROPEANDE PRIMVAR, Working togetherfor growth andjobsAnewstartfortheLisbonStrategy,2005.

89

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

- Promovareaunorserviciiintegrateisoluiialternativepentrunvmntulprecolar - Implementareaprogramelordetipcoaladupcoal,educaieremedialinvare asistat - Reintegrareaneducaieacelorcareauprsittimpuriucoala(inclusivprogramede educaiedeadouaans) - Furnizarea serviciilor integrate de orientare i consiliere pentru persoanele expuse risculuideprsiretimpurieacolii 3.2.2.3 Accesiparticiparelaformareprofesionalcontinu ntreprinderileartrebuisdevinprincipalulpromotoralFPC,dar,nprezent,contribuialor lacretereagraduluideparticipareaangajailorlaformarea profesional estefoartesczut.n vedereacreteriiparticipriilaFPCesteesenialncurajareantreprinderilordeaimplementa programe de formare pentru angajai, susinerea lucrtorilor independeni i membrilor asociaiilorfamilialedeaparticipalaprogramedeformareisprijinireaparteneriatelorlocale, care reunesc ntreprinderile, sindicatele, furnizorii de formare profesional, furnizorii de consiliere n carier i organizaiile nonguvernamentale, n scopul promovrii oportunitilor inovativeale FPC.Aciunile inovative vorfidirecionate ctrefacilitareacreteriiparticiprii adulilorla FPC. Utilizareaprogramelormodularedeformareprofesionalvafiavutnvederepentrucreterea participriiiaccesuluilaFPC.Validareairecunoatereacompetenelordobnditeanteriorn contexte nonformale i informale de nvare vor contribui la creterea participrii la FPC. Creditele,caicertificareaperformaneinvrii,vorfifinanatestimulativ,fiindacordatepe baza rezultatelor certificate ale nvrii. n acest sens vor fi promovate conturile pentru rezultatele nvrii. De asemenea, este necesar sprijinul acordat direct indivizilor, avnd n vedere c una dintre cele mai importante probleme, care afecteaz participarea, este aceea a lipseiresurselornecesareparticipriilaprogrameledeFPC.Dezvoltareaprogramelormodulare bazatepecompeteneeste,deasemenea,omodalitatedeapromovaflexibilitateaideareduce att timpul necesar pentru dobndirea calificrii ct i costul formrii profesionale. Este necesar dezvoltarea unui coninut adecvatal programelor de formare, al metodologiilor i a modalitilor de predare i adaptarea sistemului de formare profesional la nevoile grupului int. n vederea extinderii i mbuntirii investiiilor n formarea profesional a forei de munc,acestdomeniumajordeinterveniepromoveazdezvoltareamecanismelordeacordare a stimulentelor adecvate i de preluare a unei pri din costurile formrii att de ctre ntreprinderilorcti dectreindivizilor. Este, de asemenea, necesar utilizarea metodologiilor bazate pe TIC n vederea facilitrii accesului indivizilor la FPC. Fundamentat pe rezultatele studiilor efectuatepe piaa muncii, dezvoltarea ofertelor de FPC va fi sprijinit prin FSE, n principal n urmtoarele domenii: proteciamediului,construcii,servicii(nspecialturism). Acest domeniu de intervenie se va concentra pe dezvoltarea competenelor i cunotinelor profesionale prin cursuri de formare pentru dobndirea unei calificri complete, fie prima calificare sau o nou calificare a persoanei care particip la FPC (calificarea i recalificarea foreidemunc). Promovarea atractivitii formrii profesionale, inclusiv ucenicia, este o alt operaiune orientativpecareFSEovafinanancadrulacestuidomeniumajordeintervenie.Creareade programedeFPCflexibile iaccesibile angajailorcaresrspund,astfel,nevoiloracestora deformaregeneralispecific,meniteasporincredereancapacitile lordenvarein final capacitatea de ocupare pe piaa muncii, reprezint alte posibile operaiuni care vor fi 90

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

finanate. De asemenea, printre operaiunile orientative propuse se numr i asigurarea unei ofertedeFPCmaiflexibil(ex.unitimobiledeformare)precumifurnizareadestimulente financiare motivante pentru participanii la FPC (ex.: taxe, transport, cazare, hran, burse de merit, servicii de ngrijire pentru membrii de familie aflai n ngrijire, alocaii individuale pentrucosturiadiionaleconsecventeparticiprii laFPC). Va fiacordatsprijinspecialpentru pregtirea populaiei adulte necalificat sau slab calificat (aa numiii indivizi greu de motivat). nacelaitimp,operaiunilevorsprijinicretereaniveluluidecontientizareamanagerilordin domeniul afacerilor i serviciilor, asfel nct s fie posibil obinerea unor nivele nalte de calificare de ctre angajaii lor. Dezvoltarea industriei i, prin urmare, dezvoltarea ocuprii foreidemuncnacestsectorvadepindedecapacitateadeaasimilainformaiinoi,mairapid imaieficient idealepunenpractic.Seestimeazfaptulcse vanregistraocreterea produciei i a serviciilor, n sectoarele i profesiile care necesit cunotine noi, tiin, cercetareidezvoltare,ceeaceimplicfolosireatehnologiilordevrfiexistenauneiforede munccuunnivelnaltdecalificare. Turismul poate contribui n mod semnificativ la creterea PIBului n Romnia. n vederea obinerii unor performane comparabile cu ale Statelor Membre, dezvoltarea turismului n Romnia necesit, pe lng dezvoltarea infrastructurii i produselor de calitate, crearea unor condiiiadecvatede calificareaforei demunc,astfelnctsfieasigurate iserviciituristice competitive. Avnd n vedere coordonare cu PNDR, aa cum se menioneaz n seciunea privind complementaritatea, FPC din cadrul Axei Prioritare 2 va oferi oportuniti de calificare completnsectoareleagricoliforestier,indiferentdacaceacalificareesteprimasauesteo noucalificare. Spre deosebire de Axa Prioritar 6, care se concentreaz exclusiv asupra problemelor grupurilor care prezint risc de excludere de pe piaa muncii i prin care este sprijinit integrarea pe piaa muncii a persoanelor aparinnd grupurilor vulnerabile (populaia roma, persoanecudizabiliti,tineripeste18anicareprsescsistemulinstituionalizatdeproteciea copilului,.a),aceastAxPrioritarseadreseazntregiipopulaiei,respectivangajailorcare vorbeneficiadeFPCnntreprinderi.Operaiunilepropusencadrulacestuidomeniumajorde intervenie includ i campanii de promovare a unui climat general favorabil n ntreprinderi pentrupopulaiaromipentrupersoanecudizabiliti,astfelnctoperaiunilepromovaten cadrul Axei Prioritare 6 s fie complementare cu i susinute de operaiunile dezvoltate n cadrul AxeiPrioritare2. Acest domeniu major de intervenie prezint complementariti semnificative cu DMI 3.2. (Formare i sprijin pentru ntreprinderi i angajai pentru promovarea adaptabilitii), cu Programul Operaional Regional i cu Programul Operaional Sectorial Creterea CompetitivitiiEconomice,nceeaceprivetedomeniileFPCncareforademuncartrebui pregtit. Aceste dou Programe Operaionale vor sprijini sectoare dinamice i cu valoare adugat, cupotenialridicat de cretere economic, iar POS DRU va finana programele de FPC pentrucelemaiproductiveiprofitabilesectoareeconomice. Operaiuni orientative - Furnizaredecursuridecalificarei recalificareaangajailor - AcordaredesprijinistimulenteangajailornvedereaparticipriilaFPC - Sprijinireaangajailorpentruvalidareacunotinelordobnditeanterior - SprijinireafurnizorilordeFPCpentru dezvoltareaidiversificareaofertelordeFPC 91

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

- Acordaredefacilitipentru indiviziigreudemotivat(adulii necalificaisaucuun nivelsczutdecalificare) - Sprijinirea angajatorilor pentru a ncuraja participarea la FPC a angajailor, inclusiv prin stimulente - Sprijinirea campaniilor de contientizare i informare precum i a serviciilor de consilierencarier - SprijinireaactivitilorinovativeprivindaccesuliparticiparealaFPCidobndireade noicompetene.

3.2.3 AxaPrioritar3:Cretereaadaptabilitiilucrtoriloriantreprinderilor
Obiective Obiectivul general al acestei axe prioritare este: promovarea culturii antreprenoriale, flexicuritiiiadaptabilitiiprin sprijinirea foreidemunciantreprinderilorcompetente, pregtiteiadaptabile. Urmtoareleobiectivespecificevorcontribuilarealizareaobiectivuluigeneral: dezvoltareaantreprenoriatului,prinsprijinireaindivizilorpentruiniiereaafacerilor mbuntirea nivelului de calificare al specialitilor din managementul i organizarea muncii creterea nivelului de specializare a angajailor, prin actualizarea i mbuntirea calificrilor creterea nivelului de participare a partenerilor sociali i a ONGurilor n furnizarea de serviciicomunitii. Fundamentare Msurileluatepentrumbuntireaadaptabilitiintreprinderilor,nspecialaIMMuriloria angajailorlacondiiilenschimbare,nspecialnvedereaintroduceriidetehnologiimoderne idesoluiiorganizaionalepeoscarlarg,trebuiesreprezinte,printrealtele,opromovarea flexibilitiiorganizaionaleideocupare(aplicareaunordiferiteformedeorganizareamuncii icontractedemuncflexibile)iaflexibilitiifuncionale(adaptareasarcinilorangajailorla sarcinilefirmei).Aciunilentreprinsesevorconcentrapecreareacapacitiiinterneafirmelor pentru dezvoltarea resurselor umane proprii. Este necesar, de asemenea, ca procesul de modernizareaorganizriimunciissedesfoarecuimplicareapartenerilorsociali. Romniaadezvoltatrelativrecentantreprenoriatuli,prinurmare,maisuntncmultedefcut pentruextindereaidinamizareasectoruluiprivat.POSDRUurmretedezvoltarea spiritului antreprenorial prin formare n vederea mbuntirii competenelor manageriale la nivelul ntreprinderii.Vafifurnizatformarentreprinderilor,astfelnctacesteaspoatgestionamai eficient schimbarea, restructurarea economic, dezvoltarea comerului, pentru a diminua costurilesocialealeacestoraipentruafacilitaadaptarea.Attmanageriidenivelsuperiori mediu ct i angajaii vor beneficia de formare n domenii precum: metode de marketing, formare intensiv a personalului n dobndirea cunotinelor antreprenoriale, diversificarea produciei, utilizarea TIC n procesele productive, noul sistem de management al calitii i promovareainovaiei,pregtirepentruaplicareareglementriloreuropeneprivindsntatea i securitatealaloculdemunc,managementulorganizaionalialrestructurriietc. Operaiunile finanate din FSE vor sprijini, de asemenea, forme inovative de organizare a muncii, inclusiv asigurarea sntii i securitii la loculde munc i diversificarea relaiilor contractualeidemunc,nscopulmbuntiriicalitiiiproductivitiimuncii. 92

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Aceast ax prioritar va include, de asemenea, sprijin pentru ntreprinderi privind formarea profesionalspecific,cuaccentpenoiletehnologii.Dinpunctdevederealcomplementaritii cu Axa Prioritar 2 (care abordeaz formarea profesional general a angajailor pentru mbuntireacompeteneloriaptitudinilorlorgenerale),operaiuniledin cadrulacesteiAxe Prioritarevorfidirecionatespresprijinireaformriispecifice,ncadrulntreprinderilorcare,n efortullorpentrupromovareaadaptabilitii,voradoptatehnologiiavansate.n astfelde cazuri, angajaii ntreprinderilor din domeniul proteciei mediului sau tehnologiilor de vrf vor fi sprijiniinobinereanoilorinformaiidindomeniilelordeactivitate. Dezvoltarea economic va depinde de abilitatea ntreprinderilor i a lucrtorilorde a absorbi noile informaii, de ai mbunti procedurile de control la nivelul ntreprinderii, de a reorganizareeauadefurnizoriidearedistribuiadecvatsarcinileidealeducelandeplinire. Axaprioritarurmretecretereaproductivitiiipromovareareconcilieriivieiiprofesionale cu viaa de familie. Aceasta poate s includ, de asemenea, campanii de contientizare cu privire la responsabilitatea social a ntreprinderilor i ncurajarea transformrii muncii nedeclaratenmunclegal. Aceste intervenii sunt complementare cu alte operaiuni semnificative, care urmresc s sprijine IMMurile i s dezvolte antreprenoriatul,incluse n POS Creterea Competitivitii Economice. Delimitarea fa de POS CCE este aceea c POS DRU va pregti i sprijini adaptabilitatea angajailor i a ntreprinderilor n vederea dezvoltrii competenelor lor manageriale,attlanivelurileexecutivectideconducere(managementuldevrfidenivel mediu).Pedealtparte,POSCCEvasprijinintreprinderilepentrudezvoltareaincubatoarelor deafaceri,vafurnizasprijinnconsultan,precumisprijinpentruintegrareantreprinderilor nlanurileigrupuriledefurnizori. Totodat, n cadrul acestei Axe prioritare va fi asigurat formarea profesional specific, complementarcutipuloperaiunilordincadrulPOCCE.POSDRUurmretembuntirea competenelorspecialitilorimplicainsectoarelespecificeceutilizeaztehnologieavansat, ca un tip de operaiune distinct la nivel sectorial, n timp ce PO CCE va furniza formare profesional ca operaiune secundar sub regula flexibilitii, legat de achiziionarea echipamentelorspecifice. Dezvoltareaparteneriatelorvafibeneficpentrupromovareadenoimetodeimodelecares conduc la schimbarea organizrii i atitudinilor actuale tradiionale. Promovarea parteneriatului reprezint un domeniu specific de intervenie n cadrul acestei axe prioritare carevafincurajatincadrulcelorlalteaxeprioritare,caunprincipiuorizontal,acoloundeva fi considerat relevant,. Parteneriatul este recunoscut drept un mijloc eficient de promovare a dezvoltrii, iar implicarea tuturor actorilor relevani este un alt mod de cooperare n scopul progresului. Unaltdomeniuspecific,ncareestenecesaraciuneaimediat,estecombatereafenomenului muncii nedeclarate. Acest fenomen afecteaz economia romneasc i ocuparea forei de munc ntro msur semnificativ (aproximativ 2,7 milioane de oameni lucreaz fr forme legaledemunc). PrincipalelegrupuriintavutenvederencadrulacesteiAxeprioritare,sunt: - ntreprinderilepubliceiprivate - angajaii - personalulmanagerialdinntreprinderi,nmodspecialdinIMMuri - antreprenorii - parteneriisocialiiasociaiileiorganizaiilesocietiicivile. 93

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

n vederea creterii eficienei interveniilor programate, va fi posibil aplicarea principiului complementaritii ntre Fondurile Structurale, n conformitate cu art. 34 din Regulamentul (CE) 1083/2006, respectiv finanarea de aciuni carefac obiectul interveniilor din FEDR, n limitele i condiiile stabilite n acest sens, pn la 10% din finanarea Comunitar alocat pentruaceastaxprioritar,cucondiiacaacesteaciunisfienecesarepentruimplementarea corespunztoareaoperaiunii isaibolegturdirectcuaceasta. Domeniimajoredeintervenie Promovareaculturiiantreprenoriale Formareisprijinpentruntreprinderiiangajaipentrupromovareaadaptabilitii Dezvoltarea parteneriatelor i ncurajarea iniiativelor pentru partenerii sociali i societateacivil. Indicatori
Indicator Indicatoriderealizareimediat (Output) Numruldecursanipregtiipentru iniiereauneiafaceri,dincare: femei Numruldecursaninmanagementul iorganizareamuncii,dincare: femei Numruldecursanipentru actualizareaimbuntirea competenelor,dincare: medici asistentemedicale Numrulpartenerilorsocialiial ONGurilorsprijinite Indicatoriderezultat Pondereabenficiarilordecursuride formarecareiniiaznoiafaceri Pondereacursanilorcertificain managementuliorganizareamuncii Pondereacursanilorcertificaipentru actualizareaimbuntirea competenelor Pondereapartenerilorsocialiia ONGurilorsprijinii,careofer serviciicomunitii 35 % % % 20 76
c)

Unitate

Baz

Ande baz

inta(2015)

Sursa

30.000 Nr.
a) 805

2006 15.000 15.000

Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului

Nr.

b) 88

2006 6.500

Nr.

c)

280.000 10.000 60.000 500

Nr.

2006

Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului/studii Sistemulde monitorizarea Programului/studii Sistemulde monitorizarea Programului/srudii Sistemulde monitorizarea Programului/studii

2006 80 80 50

c)

a) formareprofesionalfinanatdeANOFM b) formareprofesionalfinaatdeANIMMCpentrugrupadevrstntre1835ani c) nuexistdatedisponibilesevordeterminaulterior

94

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.2.3.1 Promovareaculturiiantreprenoriale Rigiditateapieeimunciiicapacitateancredusaeconomieiromnetideacreanoilocuri demunc,nspecialnsectoarecuovaloareadugatridicat,contribuielameninereaunui nivel ridicat al ratei omajului. n ceea ce privete formarea profesional continu pentru obinerea abilitilor manageriale i antreprenoriale, obiectivul urmrit va fi transformarea antreprenoriatului ntro opiune de carier pentru fiecare, ca o soluie important pentru contracararea efectelor negative ale ajustrilor structurale i ale procesului de restructurare a industriei,generndalternativeeconomiceisocialeimbuntindstatutuleconomicalunui numrsemnificativdepersoane. O condiie necesar n vederea creterii competitivitii este folosirea sistemelor moderne de management, cu accent pe managementul conceptual al resurselor umane, n special n ntreprinderilemiciimijlocii.ncadrulacestuidomeniudeintervenie,operaiunileFSEvor urmri ca managerii s obincunotinele necesaredespreutilizareaoptim aoportunitilor existentepepia,desprefactoriidesuccescare cresccompetitivitateaafacerilor,strategiide managementidemarketingetc. Operaiunile se vor adresa, de asemenea, persoanelor interesate si deschid o afacere, ca persoanindependentsaucaangajator,prinfurnizarea informaiilornecesareprivindmediul deafaceri,oportunitile,elaborareaunuiplandeafaceri,legislaiarelevantetc. Operaiuni orientative: - cretereacontientizriiipromovareaatitudiniipozitivefadeculturaantreprenorial - implementareadeprogrameiserviciiinovativepentruncurajareaantreprenoriatuluii dezvoltareaculturiiantreprenoriale - formareaabilitilormanageriale,nspecialpentrumicrontreprinderiiIMMuri - ncurajareaantreprenoriatuluiprinserviciidesprijinpentruiniiereauneiafaceri. 3.2.3.2 Formare profesional i sprijin pentru ntreprinderi i angajai pentru promovareaadaptabilitii Cretereaadaptabilitiiforeidemuncintreprinderiloresteonecesitate,datfiindprocesul de schimbri structurale de pe piaa muncii din Romnia. Prin asigurarea creterii adaptabilitii va crete capacitatea pieei muncii de a anticipa i de a asimila schimbrile economice i sociale. Obiectivul dezvoltrii unei piee a muncii moderne i flexibile este n concordan cu prioritatea UE de mbuntire a calitii i productivitii muncii, prin dezvoltarea i actualizarea competenelor n funcie de tehnologiile moderne i sectoarele cu valoareadugat. Fora de munc i ntreprinderile vor trebui s se adapteze noilor tehnologii, situnduse n poziianecesaruneiabordriinovativepermanente.Deasemenea,lucrtoriiintreprinderile vortrebuisfiemaibinepregtiipentruaputearspundecereriicrescute,attaangajailorct i a angajatorilor,de a cretecalitatea locului demunc prin introducereade noi metodede lucru,utilizareasporitaTIC,schimbrilenstatutulocupaional,mobilitateaocupaional i geograficetc.nceeaceprivetefurnizareaformriiprofesionalespecificepentruexperiin domeniile de nalt tehnologie, interveniile FSE vor sprijini, de asemenea, dezvoltarea abilitilor relevante pentru sectoarele cu potenial de cretere la nivel regional sau local. n domeniul proteciei mediului, se va desfura o pregtire specific semnificativ, tiut fiind faptul c formarea profesional adecvat n acest domeniu poate conferi avantaje forei de munc,printrocunoateremaibunamsurilorlegatedeatenuareaefectelornclziriiglobale iariscurilorasociateacesteia,precumianevoiideadaptare.Astfel,vafifurnizatformare 95

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

profesional n: managementul polurii att preventiv ct i corectiv, optimizarea utilizrii resurselormateriale,reducerearisculuidistrugeriimediuluisaunlturarearespectivelorefecte, tehnologii i produse "curate", managementul resurselor, precum energiile regenerabile i managementulecosistemului.Acesteaciunivoraveacarezultatcondiiidemuncmaicurate i mai sntoase. Se va ine cont i de cerinele de dezvoltare ale zonelor cel mai puin favorizate(oraemici,sate,darilocalitiizolateimontanecueconomiincretere). Se va furniza formare profesional att personalului medical ct i medicilor, inclusiv n domeniulmediciniimuncii(sntateaisecuritatealaloculdemunc).Totodat,problematica mediuluiiasigurareasntiivorfiabordatetransversalncadrulprogramelordeformare.Se vor organiza campanii pentru prevenirea mbolnvirilor, cum ar fi promovarea controalelor medicale regulate, informarea asupra efectelor duntoare ale tutunului i alcoolului, promovarea pstrrii unor condiii adecvate de munc, fr factori de risc (cum sunt stresul, zgomotulipoluarea),prevenireaunoreventualevaluridecldurasupracopiiloribtrnilor. Activitile din cadrul acestor intervenii vor contribui, n ansamblu, la sensibilizarea angajailorasupraschimbriloreconomice,sociale,tehnologiceiasupracondiiilordemediu. Operaiunile propuse se vor concentra pe creterea cunotinelor specifice, expertizei i competenelor, att pentru angajatori ct i pentru angajai, privind schimbrile i evoluiile economice actuale. Acest domeniu major de intervenie va ncuraja furnizarea formrii profesionale specializate, introducerea unor forme moderne de organizare a muncii, aciuni inovativemenites creascproductivitateamunciiiarmonizareamunciicuviaadefamilie, inclusiv prin programe de lucru mai flexibile. n acelai timp, se va urmri promovarea iniiativelor din domeniul ocuprii, n ceea ce privete flexibilitatea i securitatea (flexicuritatea)pepiaamuncii,nspecialpentrupromovareambtrniriiactiveiparticiprii femeilorpepiaamuncii. n Romnia, flexibilitateam diversitatea formelor de organizare a muncii sunt reduse i nu existoflexibilitateiomobilitateaforeidemunc.PrinPOSDRUsevorpromovaactiviti care se vor concentra pe utilizarea formelor flexibile de organizare a muncii i pe sprijinul competitivitii ntreprinderilor i organizaiilor din sectoarele economice cu potenial de cretere. Operaiuni orientative - Sprijinireametodelorinovativedeorganizareflexibilamuncii,inclusivnoipracticide lucru imbuntireacondiiilordemunc - Furnizareadeformareprofesionallqloculdemuncpentrudezvoltareacompetenelor angajailornscopulcreteriicalitiiiproductivitiimuncii - Sprijinireaactivitilorimsurilordeprevenireabolilorprofesionale,depromovarea sntiiisecuritiinmunc,ctipentruasigurareaunuimediudelucruprietenosi ncurajareareconcilieriivieiiprofesionalecuviaadefamilie - Promovarea i sprijinirea formrii profesionale a personalului din domeniul management.uluisntiiiapersonaluluimedical - Campanii de informare i contientizare pentru schimbarea n mediile de lucru a atitudinilorsocialeistereotipilorfadegrupurilevulnerabile - Promovarea formrii profesionale n domeniul noilor tehnologii, inclusiv TIC, protecieimediuluiicontroluluipolurii - Promovarea schimburilor de experien transnaionale n ceea ce privete creterea adaptabilitii - Acordareadecertificatedecalitate/premiintreprinderilorcarepromoveazorganizarea flexibilamunciiiserviciipentrufacilitareareconcilieriivieiidefamilieapropriilor angajaicuactivitateaprofesional. 96

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.2.3.3 Dezvoltareaparteneriatelorincurajareainiiativelorpentruparteneriisocialii societateacivil Promovareainiiativelorpentruparteneriisocialiidezvoltareacapacitiiacestora,capartea dialogului social, sunt domenii care trebuie consolidate. Operaiunile promovate n cadrul acestuidomeniumajordeintervenievorsprijinimbuntireacapacitiipartenerilorsocialii a societii civile, respectiv a sindicatelor, patronatelor, comitetelor sectoriale, ONGurilor, Pactelor Regionale i Parteneriatelor Locale pentru Ocupare i Incluziune Social i SecretariatelorTehnicePermanentealeacestora,aaltorreelerelevantendomeniileocuprii forei de munc i n domeniul social, pentru a contribui pe deplin la dezvoltarea resurselor umanedinRomnia. Eforturilepentruimplementareadezvoltriidurabileimplicschimbriioportuniti la nivel naionalilaniveldentreprindere,cuoinfluensemnificativasupralucrtorilor.ncalitate de reprezentani ai acestora, sindicatele joac un rol deosebit de important n facilitarea atingeriidezvoltriidurabileinndcontdeexperienalornabordareaschimbrilorindustriale, de faptul c acord prioritate poteciei condiiilor de munc i a mediului nconjurtor i de promovarea pe care o realizeaz privind responsabilitatea social i dezvoltarea economic. Reeauadecolaborareexistentntresindicateimembriilorreprezintcanaleimportanteprin care pot fi sprijinite conceptele i practicile de dezvoltare durabil. Tripartitismul i bipartitismul ofer baza pentru consolidarea colaborrii dintre angajai i reprezentanii lor, guvern i angajatori n implementarea dezvoltrii durabile. De aceeam este deosebit de importantcasindicateleipatronatelesicontinueeforturilepentrucretereacapacitii,n special n vederea dezvoltrii activitilor din domeniul educaiei, nvarii pe tot parcursul vieii,msurilordeocupareaforeidemunciincluziuniisociale.OperaiunileFSEfinanate ncadrulacestuidomeniumajordeintervenievorconsolidaparteneriatulattdintrepartenerii sociali,ComiteteleSectoriale,societateacivil,ctidintreacesteaiautoritileiinstituiile publice i ali actori economici importani, pentru oferirea celor mai bune strategii de dezvoltarelanivelnaional,regionalilocal. Totodatsocietateacivil,ONGurilesuntangajateactiv,deinupescarlarg,ndezvoltarea unei abordri comprehensive i multidisciplinare fa de prevenirea i lupta mpotriva excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Domeniile de activitate n care interveniile serviciilor publice nu au avut rezultatele scontate au fost preluate de reprezentanii societii civile care doresc s rezolve ct mai multe din problemele persoanelor supuse riscului excluderii sociale. Pentru a extinde i eficientiza interveniile lor, ONGurile trebuie si consolideze capacitatea administrativ i si creasc potenialul de aciune ca parteneri de ncredereaientitilordindomeniulserviciilorsociale,autoritiloriinstituiilorpublice,spre beneficiulpubliculuilarg. Prin tipul de operaiuni promovate se va urmri mbuntirea capacitii reprezentanilor partenerilorsocialiiaisocietiiciviledeafurnizainformaiipublicedencredereiservicii de consiliere civic, de a ncuraja iniiativele de implicare a comunitilor locale n viaa public,demonitorizareaactivitiiinstituiilorpublice,departiciparelaproceseledecizionale etc. ngeneral, operaiunile vor sprijinisindicatele,patronatele i ONGurile,inclusiv ONG urileactivenproblematicapopulaieiroma,sidezvoltecapacitateadeaelaborastrategii, planurideaciuniireglementriproprii,cuscopuldeacreteimpactullornsocietate. n vedereapromovriiistimulriiprincipiuluiparteneriatului,ncadrulacestuidomeniumajor de intervenie va fi acordat sprijin pentru msurile i activitile ntreprinse n comun de partenerii sociali. Astfel, vor fi sprijinite Pactele Regionale i Parteneriatele locale pentru OcupareiIncluziunesocial.PentruasigurareafuncionalitiiacestorPacte,FSEvacontribui 97

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

lafinanareaSecretariatelorTehnicePermanentealeacestora,nconformitatecuregulamentele comunitare. Alocarea financiar pentru partenerii sociali, n cadrul acestei axe prioritare, reprezint, n conformitatecuart.5dinRegulamentulnr.1081/2006,2,26%dinalocareafinanciartotala programului.Avndnvederecexistialteactivitidestinatepartenerilorsociali,finanate n cadrul altor axe prioritare, cum ar fi calitate n FPC, adaptabilitate (formare n domeniul flexicuritii, al noilor forme de organizare a muncii etc), alocarea total pentru partenerii socialiseridiclaaproximativ 3%. Operaiuni orientative - Asistenisprijinpentruelaborareaplanurilordeaciunepentruncurajareaidezvoltarea parteneriatelor - Identificareaiimplementareamodalitilorde cretereainteresuluiangajatorilorialaltor actorirelevanipentrucretereainvestiiilornresurseleumaneicreterearesponsabilitii socialeantreprinderilor - Dezvoltarea capacitii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea resurselor umane,cuaccentpestandardeicertificare - ConsolidareacapacitiiONGurilordecooperarecuautoritilepublicecentraleilocale, nvedereapromovrii iniiativelor comune pentru incluziune social, inclusiv dezvoltarea serviciilordevoluntariaticaritate - mbuntireacapacitiidesprijinireainiiativelordedezvoltarearesponsabilitiicivice, prinparticiparealadezbateripubliceifacilitareaaccesuluilainformaiipublice - DezvoltareainiiativelordencurajareareelelorlanivelnaionalialUE - Dezvoltarea serviciilor de consultan pentru ONGuri i pentru iniiativele care promoveazocupareaiincluziuneasocial,inclusivpentruparteneriisocialiactivipepiaa muncii - Campanii de contientizare i sprijin pentru parteneriatele sociale i locale n vederea transformriimunciinedeclaratenocupareformal.

3.2.4 AxaPrioritar4:ModernizareaServiciuluiPublicdeOcupare
Obiective Obiectivul general al acestei axe prioritare este: creterea calitii, eficienei i transparenei serviciilordeocuparefurnizatedeServiciulPublicdeOcupare(ANOFM). Urmtoareleobiectivespecificevorcontribuilarealizareaobiectivuluigeneral: cretereaniveluluideserviciidetipselfservicepromovatedeageniiledeocupare cretereacalitiimanagementuluinServiciulPublicdeOcupare(SPO) mbuntireacompetenelorangajailorSPOpentrufurnizareaserviciilorctreclieni creterea furnizrii msurilor active de ocupare, n special a programelor de formare profesionalpentruomeri. Fundamentare Dinamica semnificativ i rapiditatea schimbrilor de pe piaa muncii din Romnia necesit att identificarea i implementarea de noi msuri deocupare,ct i dezvoltarea i extinderea celor existente, ca rspuns la noile cerine ale pieei muncii, precum i dezvoltarea i modernizareaSPO,caocerinidentificatinDocumentulComundeEvaluareaPoliticiide OcupareaForeideMunc2005(JAP). 98

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Grupul int al acestei AP l reprezint personalul ANOFM, inclusiv al structurilor sale teritoriale. Msurile de modernizare i de cretere a calitii implementate pn n prezent de SPO au fundamentat dezvoltarea unor servicii de ocupare moderne. Tendinele n domeniul ocuprii pun accentul pe furnizarea de servicii personalizate i pe planuri individuale de aciune. n acest sens, este necesar creterea nivelului de competene sociale i profesionale ale personalului propriu SPO n scopul elaborrii i aplicrii planurilor individuale de aciune pentruimpreuncupersoaneleaflatencutareaunuilocdemuncprecumialeefecturii preselecieicandidailornfunciedecereriledefordemunc.Toateinformaiiledinplanul individualdeaciune vorfi integratentrobazdedateapersoaneloraflaten cutareaunui locdemunc,carevaincludeiinformaiinestructuratecuprivirelaexperienanmuncila competenelesolicitantului,capartestandardizatpentrutoisolicitaniidelocuridemunc. Informaiile privind cererea de competene pe piaa muncii sunt insuficiente i din cauza sistemului limitat de nregistrare a locurilor de munc vacante utilizat n prezent de SPO. Astfel, informaiile serefer doar la denumirea postului,conform Clasificrii Ocupaiilor din Romnia(COR)ilactevadincerinelepostului,nspecialcertificatulreprezentndnivelul calificrii solicitate, ceea ce nu reprezint suma tuturor competenelor dobndite la locul de munc. Aceast lips de informaii n clasificarea locurilor de munc vacante determin dificulti n procesul de mediere a locurilor de munc. n acest sens, SPO trebuie s i dezvoltepropriulsistemdenregistrarealocurilordemuncvacante,bazndusenspecialpe Standardul Internaional de Clasificare a Ocupaiilor (ISCO), care are ca principal avantaj clasificareaocupaiilornfunciedeactivitateadesfuratidetipuliniveluldecompetene necesare. nacelaitimp,SPOivadezvoltapropriulsistemdenregistrareainformaiilordepepiaa muncii, n scopul asigurrii transparenei serviciilor de ocupare oferite i implementrii serviciilordetipselfservicelanivelultuturorageniilordeocupare. n acest context, operaiunile din cadrul acesteiaxe prioritare vor sprijini ntrirea capacitii administrativeaageniilordeocuparelanivelnaional,judeeanilocal,lundnconsiderare necesitatea viitoaredemodernizareaacestuiserviciu,cti necesitateadezvoltriiserviciilor oferitenprezentindivizilor. AbordareamodernizriiSPOvainecont,deasemenea,deconsiderentegeografice,economice i sociale. n acest scop, pe lng procesul general de modernizare care va avea loc la nivel naional,ageniiledeocuparejudeeneivorelaborapropriileplanuridedezvoltare,adaptate laparticularitileiprofilulregiunilorlor. Mai mult chiar, interveniile finanate din FSE vor sprijini SPO n vederea reconsiderrii problematiciicombateriiomajuluinenregistrat,nspecialnzoneleruraleipentrugrupurile vulnerabile (populaie rom, persoane cu dizabiliti, tineri de peste 18 ani care prsesc sistemuldestatpentruproteciacopilului,ctialtecategoriidepersoaneaflatendificultate). Prinasigurareatranspareneiserviciiloroferiteiacalitiiinformaiilorprivindpiaamuncii, SPO poate realiza o implementare adecvat a programelor de ocupare. Pentru mbuntirea calitii informaiilor privind piaa muncii, aa cum este recomandat i n JAP, SPO i va mbunti capacitatea de a realiza studii, analize i prognoze pe piaa muncii. Informaiile furnizate de aceste analize, studii i prognoze sunt necesare att n procesul de elaborare a strategiiloripoliticilordeocupare,ctipentruimplementareaacestora.

99

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

n vederea creterii eficienei interveniilor programate, va fi posibil aplicarea principiului complementaritii ntre Fondurile Structurale, n conformitate cu art. 34 din Regulamentul (CE) 1083/2006, respectiv finanarea de aciuni carefac obiectul interveniilor din FEDR, n limiteleicondiiilestabilitenacestsens,pnlamax.10%dinfinanareaComunitaralocat pentruaceastaxprioritar,cucondiiacaacesteaciunisfienecesarepentruimplementarea corespunztoareaoperaiunii isaibolegturdirectcuaceasta. Domeniimajoredeintervenie: ntrireacapacitiiSPOdefurnizareaserviciilordeocupare FormareapersonaluluipropriuSPO. Indicatori
Indicator Indicatoriderealizareimediat (Output) Numrageniideocuparesprijinite nr. Numr analize i prognoze privind piaa muncii Numr personal cuprins la cursuri de formare Indicatoriderezultat Numr de agenii de ocupare care ofer selfservice Ponderea ageniilor de ocupare certificate nsistemuldemanagementalcalitii Ponderea personalului participant la cursuricareaobinutcertificat Pondereaomerilorcuprininprogramele de formare din totalul omerilor care au beneficiat de celpuin o msuractiv de ocupare Nr. % % 0 90 70 2006 2005 2004 100 95 80
Sistemulde monitorizareal Programului Sistemulde monitorizareal Programului Sistemulde monitorizareal Programului Sistemulde monitorizareal Programului/studii

Unitate Baz

An de baz

int (2015)

Surs

35

2005 2005

200 36
a) 3.000

nr nr

1.048 2004

Sistemulde monitorizareal Programului Sistemulde monitorizareal Programului Sistemulde monitorizareal Programului

6.68 2005

10

a)intasereferlanumruldepersoanedingrupurileintsprijinite,indiferentdenumruldecursurifinanate dinFSElacareacesteaauparticipat.

3.2.4.1.

ntrireacapacitiiSPOdefurnizareaserviciilordeocupare

Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, reprezentat de Agenia Naional de Ocupare a Forei de Munc i ageniile sale judeene, a nceput nanul 2002 i a vizat descentralizarea serviciilor de ocupare, mbuntirea i diversificarea serviciilor furnizate beneficiarilor, respectivangajatorilor,persoaneloraflatencutareaunuilocdemunciomerilor.Pentrua aveaunimpactdecisivpepiaamuncii,SPOtrebuiesdeincapacitateadeaacionarapidi dac este posibil, chiar de a anticipa schimbrile. De aceea, este esenial s se consolideze capacitatea de analiz a pieei muncii, de a elabora previziuni n acest sens i de a aciona strategic n furnizarea serviciilor deocupare. n acest scop, SPO trebuie,de asemenea, s i 100

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

consolidezeprincipalulroldecoordonatoraldiferiilorfurnizorideserviciideocuparedepe piaamuncii.ncadrulprocesuluideextindereimbuntireaserviciilordeocupare,SPOva luanconsiderareinecesitateaabordriiomajuluinenregistrat,nspecialnzoneleruralei pentrugrupurile vulnerabile(populaierom,persoanecudizabiliti,tineripeste18anicare prsesc sistemul de stat pentru protecia copilului etc.). Operaiunile finanate din FSE vor sprijini, de asemenea, intervenii difereniate din punct de vedere geografic i social, rspunzndastfeldificultilorspecificeigrupurilorsocialeexistentelanivelregionalilocal. Astfel,vorfipromovateaciunicarevorconducelambuntirearelaieidintreSPOiclienii si,precumilaunaccescrescutlamsurileactivedeocupare. SPO va dezvolta o atitudine proactiv fa de cei aflai n cutarea unui loc de munc, urmrinduse nu numai nregistrarea solicitantului, ci i acordarea de servicii personalizate, orientate spre creterea capacitii de ocupare a acestuia, ncepnd cu analiza imediat a profiluluisolicitantului,identificareapotenialelorobstacolenintegrarea/reintegrareapepiaa muncii i continund cu dezvoltarea unui plan personalizat de aciune pentru integrare/reintegrareiasigurareasprijinuluichiaridupsemnareacontractuluidemunc. Pentruaindepliniprincipalasaatribuiedefurnizordeinformaiiipentruaimbunti metodele de lucru, SPO va asigura un sistem informatizat comprehensiv. Acest sistem va facilita accesul la informaie pentru clieni. SPO trebuie s garanteze calitatea, coninutul i relevana informaiilor i trebuie s ofere asisten extins utilizatorilor sistemului. De asemenea, pentru a facilita procesul de furnizare a serviciilor de ocupare, n majoritatea ageniilor de ocuparevor fi promovate serviciile de tip selfservice. Resursele economisite prinintermediul noilor metode vor fi redirecionate ctre consiliere i asisten personalizat, careurmresceliminarea lipsurilorprivind nivelul de calificare i forade munc, precum i ctreproblemelelegatedeorganizareaintern. nscopulcreteriinumruluilocurilordemuncintermediate,SPOvadezvoltareeleputernice cu autoritile regionale/locale, cu partenerii sociali i cu furnizorii de educaie i formare profesional.Acetiasuntactoriicaretrebuieimplicainimplementareapoliticilordeocupare i sociale, cu rol n luarea deciziilor la nivel local. Astfel de parteneriate sunt fundamentale pentru o abordare cuprinztoare a omajului i pentru reducerea nivelului dependenei de ajutoarelesocialeideceledeomaj(nspecialnzonelerurale). ModernizareaSPOcreteoportunitilepentruunnumrmaimaredepersoanenidentificarea unuilocmaibundemunc.ServiciulPublicdeOcuparevafimaibinedotatpentruaanticipa ipentruasoluionaeventualeleneconcordanedepepiaamunciiipentruagarantafaptulc mobilitatea ocupaional i geografic a lucrtorilor va fi asigurat. Prin operaiunile de mbuntireaperformanelorSPO,sevorobineserviciipersonalizatemaibunedeasisten pentrubeneficiariiSPO. Operaiuni orientative - Dezvoltarea i implementarea aciunilor inovative i transnaionale n sprijinul modernizriiSPO - Dezvoltareaserviciuluideasistenpersonalizatiabordareindividualpentruomerii cudificultideintegrare/reintegrarepepiaamuncii - Dezvoltareaserviciilordetipselfservice - Dezvoltarea soluiilor pentru abordarea omajului nenregistrat, n special n mediul ruralipentrugrupurilevulnerabile - Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate, locurile de munc vacante i angajatorii - Elaborarea de analize, studii, cercetri i prognoze privind piaa muncii, incluznd 101

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

- - - -

nivelul generalalmunciinedeclaratesaualocupriiinformale Extindereasistemuluidemanagementalcalitii mbuntireasistemuluidefurnizareaserviciilordeformareprofesionalpentrufora demunc(ex.centredeformareprofesionalaadulilor) Elaborareaiimplementareainstrumenteloradecvatepentrumonitorizareaievaluarea impactuluirealalmsuriloractivepepiaamuncii Dezvoltarea de aciuni pentru o mai bun vizibilitate a SPO i a serviciilor pe care acestaleofer. FormareapersonaluluiSPO

3.2.4.2.

ncreareaidezvoltareaunuiSPOmodern,formareaprofesionaliactualizareacunotinelor personalului au o deosebit importan. Personalul angajat va trebui s contientizeze ntro maimaremsurndatoririlecelerevincaurmareaproceselorcareaulocneconomieipe piaa muncii. Personalul SPO trebuie s rspund la aceste schimbri rapid, eficient i la un nalt nivelprofesional.Pentruaatingeacestobiectiv,SPOvaelaboraostrategiedepregtire pentru calificarea i recalificarea personalului implicat n furnizarea serviciilor de ocupare pentruclieni.Programeledeformarevortrebuiscreascniveluldecontientizarenrndul funcionarilor publici privind o nou cultur a serviciilor i vor oferi aptitudinile necesare pentruafacefaprincipalelorschimbricaurmareaevoluiilordineconomie idepepiaa muncii,lanivelregionalilocal.Sevaurmriocorelaremaimarentreprogrameledeformare i activitile desfurate, precum i o mai mare coeren ntre activitile de formare i inovaiilentreprinselanivelorganizatoricialmanagementului. Totodat, prin consolidarea noilor proceduri de lucru i printro nou abordare a serviciilor furnizatedepersonalulcarelucreazdirectcuclienii,activitiledeformarevoraveanvedere creareareelelorinstituionalei dezvoltareairemodelareacompetenelormanageriale.nceea ceprivetemanagerii,sevorasiguraprogramedeformare,ndomeniidecalificaremainalte, admind c, n cadrul programelor furnizate pn acum, anumite cerine profesionale nu au fostsatisfcutenc,icinstrumentespecifice,cumarfimaibunacorelareacereriicuoferta pieei muncii necesit o atenie deosebit. Mai mult, se va oferi formare n domeniul elaborriidestrategiidemarketingicomunicare. Operaiunile finanate n cadrul acestui domeniu major de intervenie vor include: modele de programe de formare, viznd dezvoltarea unor competene specifice pentru implementarea serviciilordeocupare(informareiorientare,corelareacereriicuoferta,furnizareaserviciilor personalizate), cu proiecte adresate calificrii i uniformizrii calitii ofertei de servicii la nivelul ntregii ri dezvoltarea competenelor privind analiza i prognoza pieei muncii, medierealocurilordemuncinoiserviciispecializateinovativepentruclieniiSPO. Operaiunile finanate n cadrul acestui domeniu major de intervenie vor sprijini activitile desfuratenvedereaconsolidriicapacitiiServiciuluiPublicdeOcuparepentrufurnizarea serviciilor de ocupare. Astfel, Serviciul Public de Ocupare i va intensifica eforturile pentru creterea calitii serviciilor furnizate, prin creterea nivelului competenelor sociale i profesionale ale personalului, lund n considerare unul dintre principalele obiective ale StrategieiEuropenedeOcupare,carestipuleazcmsurileactivedeocupareartrebuisaib ceamaimareponderencadrulserviciilordeocupare. Operaiuni orientative - mbuntireasistemuluideformareprofesionalapersonaluluiSPO,inclusivmodele deprogramedeformare - Formarea personalului SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare i asisten, 102

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

- - - -

inclusiv aserviciilorpentrupersoanecunevoispeciale(populaiarom,persoanelecu dizabiliti, tinerii peste 18 ani care prsesc sistemul de stat pentru protecia copilului,altecategoriidepersoaneaflatensituaiederisc) Formarea personalului SPO pentru promovarea unei abordri integratoare privind egalitateadegeninevoilespecificealegrupurilorvulnerabile Formare pentru utilizarea intensiv a tehnologiilor moderne de informare i comunicare Formare i aciuni inovative i transnaionale pentru sprijinirea noilor forme de organizareimanagement Dezvoltarea competenelor profesionale ale personalului pentru realizarea analizelor iprognozelorpepiaamuncii,planificrilor,activitilorcugrupurilespecialeetc.

3.2.5 AxaPrioritar5:Promovareamsuriloractivedeocupare
Obiective Obiectivul general al acestei axe prioritare este: facilitarea integrrii pe piaa muncii a omerilortineriiaomerilordelungdurat,atragereaimeninereaunuinumrmaimarede persoanepepiaamuncii,inclusivnzoneleruraleisprijinireaocupriiformale. Urmtoareleobiectivespecificevorcontribuilarealizareaobiectivuluigeneral: cretereaparticipriiomerilordelungduratlaprogrameintegratedemsuriactive deocupare cretereaparticipriilaprogrameintegratedeocupareapersoanelordinagriculturade subzisten mbuntirea ocuprii participanilor din zonele rurale n programe integrate de ocupare. Fundamentare Creterea ratei de ocupare pn la ocupare total, aa cum este stabilit n cadrul SEO i n documentele strategice naionale, reprezint un obiectiv principal i implic promovarea msurilor active i preventive de ocupare, conducnd la diminuarea ratei omajului i a inactivitii. Principalelegrupuriintpentruaceastaxprioritarsunt: omeriitineriiomeriidelungdurat omeriipeste45deani persoaneleinactiveidescurajate persoaneledinmediulruralocupatenagriculturadesubzisten. Lund n considerare efectele negative ale scderii demografice continue, ale restructurrii economiceiadaptarea la nevoilepieei, politica deocupare a Romniei vizeaz combaterea omajuluiiinactivitiiprinmsuri deocuparecucaracteractiv,preventiv,inovativiflexibil. Aceste tipuri de msuri au fost stabilite prin Legea asigurrilor pentru omaj i stimularea ocupriiforeidemunc(intratnvigoaren2002,cumodificrileicompletrileulterioare). Msurile prevzute au o abordare pe tot parcursul vieii, concentrnduse pe grupuri de persoanecuosituaiedificilpepiaamuncii,deexemplu,tineriiiomeriidelungdurat.O ateniespecialsevaacordaomajuluidelungdurat,carenregistreazratepeste mediaUE.

103

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Promovareamsuriloractivedeocupareiamsurilorpreventive voravearezultatepozitive asupramentalitiiomeriloriaangajatorilor,nceeacepriveteocuparea.Maimult,aceasta nseamnnlturareadiferitelorobstacoleprivindaccesulpepiaamuncii,furnizareadeservicii de asisten i consiliere pentru persoanele aflate n cutarea unui loc de munc, faciliti pentruaccesulladiferitemsuriactiveinlturareacapcaneiinactivitii. Msurile active de ocupare vor include, de asemenea, programe de formare n domeniul antreprenoriatului pentru tineri, omerii de lung durat i persoanele inactive, inclusiv din zonaruraliagriculturadesubzisten,dnduleposibilitateasdevinactivipepiaamuncii, s obin cunotinele de baz privind elaborarea unui plan de afaceri, legislaia aplicabil, aspecte de marketing, strategii orientate spre client etc. Odat ce devin persoane juridice, stimulentele i sprijinul financiar va fi furnizat n cadrul POS Creterea Competitivitii Economice. Incidena omajului de lung durat are, la ora actual, ponderea cea mai mare din totalul omajuluinRomnia,ceeacedemonstreazc,ntimpceomajulfuncionaldescurtdurat asczutdindiferitemotive,omajuldelungduratarmasrelativconstantiuneoriaavuto uoar cretere. Persistena n Romnia aratei omajului de lung durat reflect capacitatea sczuta economieiromneti de a genera suficiente locuri de munc i rigiditatea pieei de munclocalecare,nunelecazuri,nupermitecorelareacereriicuofertadefordemunc. O alt problem, cu care se confrunt Romnia, este rata ridicat a ocuprii n agricultur (32,2% n 2005), aflat ntro tendin descresctoare. Dac se ia n considerare situaia ocuprii n agricultur (n cea mai mare parte lucrtori familiali neremunerai i lucrtori independeni) ieliberarean viitorasurplusuluidefordemuncdinagricultur,Romnia trebuiesadoptemsuriurgentepentruredirecionareaacesteioferteuriaedefordemunc. Direciaceamaipotrivitestesectorulserviciilor,iarmijloaceledeobinereaacesteischimbri de la agricultura de subzisten la ocuparea formal n alte sectoare economice sunt: promovarea educaiei, formrii profesionale i a oportunitilor de ocupare a populaiei din zonele rurale, consilierea i asistena pentru demararea unei afaceri i alte activiti independente. Lund n considerare toate acestea, dou domenii majore de intervenie au fost stabilite: dezvoltarea i implementarea msurilor active de ocupare i promovarea sustenabilitii pe termenlungazonelorruralen ceeaceprivetedezvoltarearesurselorumaneiocupareaforei de munc. Avnd n vedere existena discrepanelor semnificative la nivel regional i urban/rural n ceea ce privete ocuparea (n termeni de rat de activitate i rat de ocupare, omaj,rateledeparticiparelasectoareleeconomice,participareapepiaamunciipegrupuride vrst), aceste domenii majore de intervenie vor fi implementate n mod adecvat n fiecare regiune. Msurile active de ocupare vor fi, de asemenea, promovate n cadrul proiectelor de regenerare urban n vederea incluziunii sociale a grupurilor/comunitilor locale marginalizate. n vederea creterii eficienei interveniilor programate, va fi posibil aplicarea principiului complementaritii ntre Fondurile Structurale, n conformitate cu art. 34 din Regulamentul (CE) 1083/2006, respectiv finanarea de aciuni carefac obiectul interveniilor din FEDR, n limitele i condiiile stabilite n acest sens, pn la 10% (15% n cazul n care se aplic Articolul3(7)alRegulamentului1081/2006)dinfinanareaComunitaralocatpentruaceast ax prioritar, cu condiia ca aceste aciuni s fie necesare pentru implementarea corespunztoareaoperaiunii isaibolegturdirectcuaceasta.

104

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Domeniimajoredeintervenie Dezvoltareaiimplementareamsuriloractivedeocupare Promovarea sustenabilitii pe termen lung a zonelor rurale n ceea ce privete dezvoltarearesurselorumaneiocupareaforeidemunc. Indicatori
Indicator (Indicatoriderealizare imediat(Output) Numrulomerilordelung duratparticipanila programeleintegrate,dintre care: femei tineri Numrulparticipanilordin zoneleruralelaprograme integrate Indicatoriderezultat Pondereaomerilordelung duratcareauparticipatla programeintegratecertificai, dincare: femei tineri Pondereaparticipanilordin mediulrurallaprogramele integratecertificai,dintrecare: femei Pondereaparticipanilordin zoneleruralecertificain cadrulprogramelorintegrate, careauobinutunlocdemunc
Sistem monitorizare a Programului/ studii Sistemde monitorizare a Programului/ studii

Unitate

Baza

Andebaz

inta(2015)

Sursa

a) 34.806

Nr. 15.170 8.399

2005

65.000 30.000 16.000

Sistemulde monitorizare a Programului

Nr.

96,790

b)

2005

150,000

Sistemulde monitorizare a Programului

55

2005

60

c)

2005

50

Sistemde monitorizare 0c) a % 2005 15 Programului/ studii a)participanicareaubeneficiatnprincipaldeserviciideconsiliereiformare,dincare29.312numaideservicii deconsiliere(bugetdestat) b)participanicareaubeneficiatnprincipaldeprogramedeconsiliereiinformare(bugetdestat) c)nuexistdatedisponibile,sevordeterminaulterior.

3.2.5.1 Dezvoltareaiimplementareamsuriloractivedeocupare Atragerea i meninerea a ct mai multor persoane pe piaa muncii, reducerea omajului i a inactivitii,princretereacereriiioferteidemuncsuntobiectivecheiealeStrategieiDRUa Romniei. Activitile finanate prin FSE vor urmri mbuntirea atractivitii locurilor de munc i calitatea productivitii muncii, prevenirea excluderii de pe piaa muncii, reducerea disparitilor regionale n ceea ce privete ocuparea, omajul i productivitatea muncii, n specialnregiunilemaipuindezvoltate.Avndnvederefaptulcrateleomajuluinrndul tinerilorilucrtorilorvrstnicisuntmairidicatedectpentrucelelaltegrupuri,acestdomeniu majordeintervenievaintifacilitareaocuprii,indiferentdaceste vorbadeprimaangajare, revenirea pe piaa muncii dupo ntrerupere saudorina de aprelungi viaaactiv.n cadrul 105

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

acestuidomeniumajordeintervenie,vorfisprijiniteoperaiuninvedereacreteriiparticiprii tineriloriomerilordelungdurat,ntrecaretineriiconstituieoprioritate,lamsuriactive specifice,carelevordaposibilitateassereintegrezepepiaamuncii. Problema omajului de lung durat exist de cele mai multe ori n oraele n care sunt i problemelegatedereconversie,pentrurezolvareaacestorafiindnecesariniiereaunormsuri adiionale,cumsuntcentrepentrupersonalulrestructuratalntreprinderilor,serviciideocupare pentrugrupuriledefavorizateiageniidemunctemporar. Scopul principal al aciunilor FSE n cadrul acestui domeniu major de intervenie este de a determinacretereaadaptabilitiiomerilortineriidelungduratlaschimbrilecontinuede pepiaamuncii.AcestaesteundomeniucorelatcuAP4ModernizareaServiciuluiPublicde Ocupare care stimuleaz, de asemenea, intervenia ageniilor private de plasare. Msurile promovatevorurmrisprijinireapersoaneloraflatencutareaunuilocdemunc,furnizarea de servicii de ocupare angajatorilor privai i publici, sprijinirea persoanelor care primesc asistensocialnvedereagsiriirapideaunuilocdemunc,astfelnctsdevincapabiles sentreinsingureisintreinfamiliile,furnizareadeasistenpersoanelorcucapacitate redusdemuncpentruidentificareaunuilocdemunc. n acest scop, vor fi promovate msuri de informare i consiliere profesional, asisten n planificareacariereiicutareaunuilocdemunc,jobcluburi,perioadedeprob,programede educaieiformare,formarelaloculdemunc,programelocaledeocuparenlucrripublice etc. nacelaitimp,proiectelevorasigurastimulentedeocuparepentruangajatoriicareangajeaz tineriiomeridelungdurat,nspecialpersoanegreudeangajat.ncadrulacestorscheme potfi,deasemenea,promovatelocuriledemunccucaractersezonier. Operaiuni orientative - Sprijinireatuturoractivitilorprivindmsurileactivedeocupare: - Elaborarea i implementarea de planuri de aciune individualizate, furnizarea de asisten pentru cutarea unui loc de munc, servicii de orientare i formare pentru omeri tineri i omeride lung durat,lucrtorivrstnici, persoane aflate n cutarea unuilocdemuncrevenitepepiaamunciidupoperioaddeabsen - Dezvoltareaiimplementareaunormsuriiaciunitransnaionalepentrupromovarea mobilitiiocupaionaleigeografice - Msuripentruomaibuncorelarentreaptitudinileindividuale,educaieipotenialul demuncioportunitiledepepiaamuncii(echilibruidiagnozamuncii) - Elaborareaiimplementareametodelorinovativepentrupromovareaocupriinrndul omerilortineriidelungdurat - Promovarea sistemelor duale de finanare pentru ocuparea tinerilor prin combinarea 48 formriincolileprofesionaleipracticanntreprinderi

48

Sistemul dual combin formarea n colile profesionale cu practica n ntreprinderi. Persoanele formate sunt cursani angajainntreprinderi, crora, pe perioadaformrii li seacordsalariii lisepltescasigurrile sociale. Principalul

avantajesteacelac,ntructformareaestenmediureal,trecereadelaformarelamuncsefacefoarteuor.

106

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.2.5.2 Promovareasustenabilitiipetermenlungazonelorruralenceeaceprivete dezvoltarearesurselorumaneiocupareaforeidemunc


49 n ultimele decenii, sau constatat schimbri semnificative n zonele rurale i n structura activitiloragricole.Pmntullucratncooperativeafostrestituitfotilorproprietarisauafost distribuitntrelucrtoriicooperativelorcareiaupierdutlocuriledemunc.Astzi,deinerea pmntului este foarte fragmentat, astfel nct majoritatea fermierilor sunt limitai la agriculturadesubzisten.

ncontextulPOSDRU,prinpopulaiaocupatnagricultursenelegepopulaiacareareun venit din activitile agricole, fie ca tehnicieni sau fermieri n ntreprinderile agricole zootehnicefieproductoriagricoliautorizaiindependeni,ntimpcepopulaiadinagricultura de subzisten nseamn lucrtori familiali neremunerai, n cadrul produciei gospodreti pentruconsumulfinalpropriu. POSDRUvafinanaoperaiunicareurmrescscoatereadininactivitatea populaieidinzonele rurale,inactivedinpunctdevedereeconomic,careictigexistenadinactivitileagricole desubzisten,desfuratenpropriilegospodrii.Produseleobinutedectreacetianupotfi introdusencircuitulcomercial,cisuntfolositepentrupropriullorconsum. Populaianaceastsituaieseconfruntcumaridificultintrecerealastadiuldepopulaie ocupat,are:niveluleducaie,ngeneral,denivelobligatoriuisecundar,cuparticipndpuin sau de loc la programe de formarecontinu. Operaiunile propuse n cadrul acestui domeniu major de intervenie vor urmri orientarea acestui grup int spre sectoarele nonagricole, respectivsectoareleindustrieiiserviciilor. Programul va sprijini, de asemenea, participarea populaiei rurale la programe de formare adecvate,permindforeidemuncsprofitedeavantajuloportunitilorinerentecedecurg dinmanagementulmediuluiincurajarearespectuluipentrumediu. Pentru acele persoane care vor dobndi noi calificri n sectoarele economice nonagricole, interveniile FSE vor furniza servicii personalizate de orientare i consiliere, programe de formarespecificeadaptatelanevoilelorspeciale,programede plasarelaloculdemuncialte programecareurmrescfacilitareaaccesuluipepiaamunciinsectoare/activitinonagricole. Proiectele finanate prin FSE vor asigura calificarea populaiei rurale, n special a populaiei implicate n agricultura de subzisten, n zonele cu cerere pe piaa regional sau local: construcii, turism, servicii complementare, meteuguri specifice, servicii sociale sau de ngrijireasntii,tehnologiainformaiei/telecomunicaiietc.ncadrulacestuidomeniumajor de intervenie, populaia rural implicat n agricultura de subzisten va fi, de asemenea, sprijinitpentruobinereaaltorcompetenenecesaredezvoltriipersonaleipentrufacilitarea inserieilorpepiaamuncii:prin moduledelimbistrinei TICobligatoriietc. Programul va sprijini, de asemenea, participarea populaiei rurale la programe de formare profesionaladecvate,permindforeidemuncsprofitedeoportunitileinerentecedecurg dinmanagementulmediuluiincurajarearespectuluipentrumediu.Modalitiledefurnizarea acestor programe vor include: seminarii i cursuri modulare, formare la locul de munc, specializri etc. Programele de formare profesional vor cuprinde, totodat, module privind sntatea i securitatea la locul de munc (inclusiv limitarea factorilor de risc la locul de munc). Se va pune accentul, n special, pe promovarea metodelor i formelor de pregtire moderneiflexibile.
49

Vezinotadesubsol1,delapag.5

107

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Datfiindfaptulcnevoileeducaionalesuntmaimari,programeledeformarevorinclude,de asemenea,componentedeactivareimotivare.Vorfiinclusenprogrameledeformareialte module, cum sunt cele privind promovarea dezvoltrii durabile n zonele rurale i pstrarea uneibunestridesntate,caocondiiedeparticiparepepiaamuncii(campaniipersonalizate destinatepreveniriiriscurilordembolnvire,campaniidepromovareacontroalelormedicale regulate, de combatere a efectelor duntoare ale tutunului sau alcoolului etc). Obiectivul integrriipopulaieiinactivedinzonelerurale,caurmareamsurilorpersonalizatedeactivare, vacreapremiselepentruasigurareasustenabilitiipetermenlung,prinreducereaagriculturii desubzistenidezvoltareaactivitilorlucrative. nceeacepriveteplasarealaloculdemunc,operaiunilevorurmrifurnizareaunorservicii mai accesibile i personalizate acestui grup int avnd n vedere sectoarele nonagricole, respectiv industrie i servicii, prin desfurarea de campanii de informare local i de contientizare n ceea ce privete oportunitile de ocupare n activiti nonagricole, prin furnizarea de sprijin personalizat n gsirea unui loc de munc i servicii de plasare, prin organizareadejobcluburinzoneleruraleibursedelocuridemuncetc. Pentru creterea mobilitii forei de munc din mediul rural, este, de asemenea, important desfurarea campaniilor de promovare (care includ brouri prezentnd profile ocupaionale, motivareapentruobinereaunuilocdemuncetc.)pentrumobilitateaocupaional,sectorial igeograficaforeidemuncialtemsuriinovativenaceastdirecie. Vorfifurnizatestimulenteadecvateimecanismededistribuireacostuluipentruntreprinderi i pentru indivizi (transport, alocaie pentru instalare ntro nou locaie, alocaie pentru existenazilnic,prime acordatepebazaperformanei,costuriadiionaleaprutecaurmarea participrii la proiect, ca de exemplu, costurile rezultate din acordarea serviciilor de ngrijire pentru familiile dependente, costurile de ntreinere pentru aceia care nu primesc salariu sau venitpeperioadaparticipriilaformareetc.),sprijinistimulentepentruangajatori. Pentru dezvoltarea unei culturi antreprenoriale n zonele rurale, programul va sprijini, de asemenea, campanii de promovare a antreprenoriatului, programe de formare i consiliere i alteserviciisuportpentrudezvoltareaantreprenoriatului,pentruceicaredorescsdemarezeo micafacerenzonelerurale. Operaiuni orientative - Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare i alte msuri de sprijin pentrupopulaiadinzonelerurale,careurmrescreducereaagriculturiidesubzisten - Msuri pentru promovarea mobilitii ocupaionale i geografice a forei de munc din mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunitile de ocupare existente i pentru cretereacoeziuniiregionale - Msuripentrumbuntireamediuluinconjurtornzoneleruraleiastriidesntate a populaiei din mediul rural, cu scopul de ai crete motivaia, disponibilitatea i oportunitiledeparticiparepepiaamuncii - Sprijinpentrumembriidefamilieaflainngrijire,serviciideasistenialteactiviti asociatepentruapermiteindivizilorsparticipepepiaamuncii - Promovarea programelor care sprijin i ncurajeaz demararea afacerilor n activiti nonagricole.

108

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.2.6 AxaPrioritar6:Promovareaincluziuniisociale
Obiective Obiectivul general al acestei axe prioritare este: facilitarea accesului pe piaa muncii a grupurilor vulnerabile i promovarea unei societi inclusive i coezive n scopul asigurrii bunstriituturorcetenilor. Urmtoareleobiectivespecificevorcontribuilaatingereaobiectivuluigeneral: promovareaisprijinulcreriidenoilocuridemuncnstructurileeconomieisociale cretereaniveluluidecalificarepentrupersoaneleaparinndgrupurilorvulnerabile mbuntireaniveluluidecompetenealspecialitilordindomeniulincluziuniisociale. Fundamentare Aceast ax prioritar urmrete dezvoltarea de programe specifice pentru dezvoltarea personal, att n scopul consolidrii motivaiei pentru formarea profesional i integrrii grupurilorvulnerabilepepiaamuncii,ct ipentrumbuntireaaccesuluiacestorapepiaa muncii.Aciunile specificedecombatereadiscriminriidirecte i indirecte vorficompletate demsuridecreterearateideactivitate. Grupurile int pentru aceast ax prioritar au fost identificate n Memorandumul Comun privindIncluziuneaSocial(JIM): Populaiarom Persoanelecu dizabiliti Tinerii care prsesc sistemul de statdeprotecieacopilului Femeile Familiilecumaimultde2copii Familiilemonoparentale Copiiinsituaiiderisc Infractoriiifotiidelincveni Persoaneledependentededrogurii alcool Persoanelefradpost Victimelevioleneidomestice PersoaneleinfectatecuHIV/SIDA Persoaneleafectatedeboliprofesionale Refugiaii,azilanii.

Incluziunea social poate fi realizat cu succes numai folosind o abordare complex, care se adreseaz tuturor aspectelor (ocupare, educaie, locuin, ngrijirea sntii, protecie social etc.)i,nacelaitimp,utilizndresurseledisponibilepedeplin,nmodeficienticoncentrat. Totui, coordonarea eficient poate fi obinut n cazul n care toi actorii relevani sunt interesai,contienidebeneficiile i scopurileuneiastfeldeaciunisincronizateidorescs fie implicai. Aceasta se poateobineprinfurnizarea unui acces adecvat la serviciile de baz (ap, electricitate etc), la informare, ct i prinasigurarea unui tratament nondiscriminatoriu pentruaaveaacceslatoateoportunitileoferitedesocietate. Obiectivul de perspectiv al Romniei este s construiasc o societate inclusiv bazat pe nelegeregeneralirespect.Dei saurealizatprogreseimportante,maisuntnclucruride fcutnbeneficiulpersoanelorcareaparin grupurilorvulnerabile,pentruaeliminadecalajele care i separ de majoritatea populaiei n ceea ce privete educaia, cultura pentru munc i competenelelenecesarepepiaamuncii. Obiectivulesteaceladeaconcentraeforturiledeprevenireidesprijinireaacestoroamenin vedereaobineriiuneiformriprofesionaleadecvateicreteriioportunitilordeintegrarepe 109

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

piaa muncii. Aspectele educaionale, inclusiv includerea unor perosane dezavantajate n nvmntul de mas vor fi urmrite n cadrul Axei Prioritare 1. n cazul celor mai defavorizate grupuri, mbuntirea capacitii de a ocupa un loc de munc se va baza pe o abordareintegrat,carevaluanconsiderarecomplexitateaiacumulareaproblemelorcarese ivesc din cauza dezavantajelor economice i sociale. Planurile individualizate de intervenie careurmrescmbuntireacapacitiideaocupaunlocdemunc,ctiserviciiledesprijin adaptatenevoilorindividualetrebuiesreprezinteprincipaladireciedeaciunentreprinsn cazulincluziuniisocialeagrupurilorvulnerabile. Populaia rom reprezint unul dintre grupurile cele mai defavorizate din societatea romneascnceeacepriveteintegrareapepiaamunciiprinurmare,oateniespecialvafi acordat n vederea asigurrii participrii unui numr din ce n ce mai mare de persoane de etnie rom n proiectele integrate de sprijin. Populaia de etnie rom, avnd o rat de inactivitate mai mare de 75% reprezint o surs important de potenial neutilizat. Populaia roma va avea posibilitatea de ai mbunti standardele educaionale, de ai identifica aptitudinile poteniale, de ai utiliza i formaliza abilitile antreprenoriale n vederea mbuntirii standardelor de via fr ameninarea hruirii i discriminrii. Recunoaterea valoriiibeneficiilorpecarediversitateaiobiceiuriletradiionaleleaducneconomiepoate conducelaoschimbarerealilainovaie,attnsocietatectilaloculdemunc.Operaiile vor urmri motivarea lor pentru integrarea pe piaa muncii, pentru integrarea lor n activiti lucrativeipentruschimbareamentalitilornceeaceprivetebeneficiileeducaiei. Cooperarea transnaional va sprijini activitile acestui program prin schimbul de bune practici, prin nvarea din experienele celorlali, prin promovarea inovrii i a muncii n echip,ctiprinfurnizareadeoportunitimaivastepentrucercetareidezvoltare. Pentru a consolida i promova incluziunea social, crearea parteneriatelor locale, respectiv cooperarea ntre ONGuri, organizaiile de voluntari, mediul de afaceri i autoritile locale trebuie,deasemenea,ncurajate.Seprevedeunrolactivpentruparteneriatullocalnfurnizarea de servicii de srpijin familiilor, astfel nct responsabilitile domestice s nu constituie o piedicnparticipareapepiaamuncii.Facilitileifinanareatrebuiesfiedisponibilepentru a asigura nerestricionarea opiunilor participanilor. Aducerea persoanelor cu dizabiliti pe piaamunciivafiintensificatprinformareaprofesionaliasistarealorngsireaipstrarea unui loc de munc i prin ncurajarea angajatorilor pentru a le oferi mai multe oportuniti. Formarea i ocuparea persoanelor cu dizabiliti vor necesita condiii speciale de acces, echipamenteidispozitivespeciale. n vederea furnizrii de servicii ctre aceste grupuri int, ONGurile trebuie si ntreasc propriacapacitateprinformareaimbuntireaaptitudinilorpersonaluluiiprinconsolidarea cooperrii ntre organizaii. Aceast necesitate va face obiectul Axei Prioritare 3 Creterea adaptabilitii lucrtorilor i ntreprinderilor, domeniul major de intervenie 3 Dezvoltarea parteneriatelorincurajareainiiativelorpentruparteneriisocialiisocietateacivil,careva sprijiniivaconsolidacapacitateareprezentanilorsocietiiciviledeaelaboraiaimplementa proiectei,astfel,deafurnizaserviciidecalitate. Consolidarea sectorului ONGurilor va avea efecte pozitive n furnizarea serviciilor sociale ctremembriifamilieicarealtfelnuarfiavutposibilitateadeaintrapepiaamuncii.Serviciile de ngrijire a copilului i serviciile pentru persoanele dependente, furnizate de ctre aceste ONGuri, vor avea ca rezultat integrarea pe piaa muncii a unui numr crescut de persoane capabilesaducocontribuieeconomic.

110

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Autoritile locale vor fi ncurajate s creeze i s dezvolte parteneriate cu ONGurile care reprezintgrupurilevulnerabile,cuscopuldeaajungemaibinelapersoanelesaucomunitile marginalizatecareaunevoiecelmaimultdeunastfeldesprijin,attdinzoneleurbane,care reprezintscopulinterveniilorderegenerareurban,ctidinzonelerurale.Prinparteneriate icooperaretransnaional,POSDRUvasprijinieconomiasocialprivindcreterearoluluisu n furnizarea de servicii inovative, de nalt calitate, consolidnd astfel propria contribuie la regenerarea comunitii, dezvoltarea economic durabil i integrarea pe piaa muncii n Romnia. Pentruanumitecategoriidefemei,integrareapepiaamuncii,dupanidecretereacopiilor, poatefioprovocare.Inactivitateadelungduratnseamnadeseapierdereacompetenelori abilitilor solicitate pe o pia a muncii n rapid schimbare, fiind uneori nsoit de insecuritatesaudelipsadencrederensinelaangajareantrunnouloc demunc. Formarea, programele de nvare la distan, serviciile de ocupare i consiliere trebuie s asigure actualizarea cunotinelor i abilitilor necesare pentruobinerea unui loc de munc. Persoanele care intenioneaz s nceap o afacere i lucrtorii independeni trebuie sprijinii prinserviciideconsultan idezvoltareaaptitudinilorantreprenoriale.Existonevoieacut de a se crea n special oportuniti extinse pentru femeile care desfoar activiti antreprenorialensectorulserviciilor,domeniuinsuficientdezvoltat.Estenevoiedeserviciide ngrijire diversificate, astfel nct femeile cu copii sau care au n ngrijire la domiciliu alte persoane,spoatparticipalaprogrameledeformare,spoatocupaunlocdemuncsaus poatntreprindeactivitiantreprenoriale.Deaceea,sevaacordasprijinpentrufurnizareade astfeldeservicii,nspecialcndacesteaoferlocuridemuncfemeiloromerei inactive. Dei interveniile FSE pentru grupurile vulnerabile sunt obiectivul principal al acestei Axe Prioritare, persoanele aparinnd grupurilor vulnerabile (ex populaia rom, persoanele cu dizabiliti,tineriipeste18anicareprsescsistemulinstituionalizatdeprotecieacopilului, femeileetc.)sunt,deasemenea,eligibilencadrulaltoraxeprioritare. n vederea creterii eficienei interveniilor programate, va fi posibil aplicarea principiului complementaritii ntre Fondurile Structurale, n conformitate cu art. 34 din Regulamentul (CE) 1083/2006, respectiv finanarea de aciuni carefac obiectul interveniilor din FEDR, n limitele i condiiile stabilite n acest sens, pn la 15% din finanarea Comunitar alocat pentruaceastaxprioritar(seaplicArt.3(7),dinRegulamentulnr.1081/2006),cucondiia caacesteaciunisfienecesarepentruimplementareacorespunztoareaoperaiuniiisaibo legturdirectcuaceasta. Domeniimajoredeintervenie Dezvoltareaeconomieisociale mbuntireaaccesuluiiparticipriigrupurilorvulnerabilepepiaamuncii Promovareaoportunitiloregalepepiaamuncii Iniiativetransnaionalepentruo piainclusivamuncii.

111

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Indicatori
Indicator Indicatoriderealizareimediat (Output) Numrulstructuriloreconomieisociale nfiinate Numruldeparticipanilaprogramele decalificare/recalificare destinate grupurilorvulnerabile,dintrecare Romi Persoanecudizabiliti Tinericareprsescsistemulde statdeprotecie Numruldepersoanedependente sprijinite Numruldeparticipanilaprogramele deformaredestinate specialitilorn domeniulincluziuniisociale Numruliniiativelortransnaionalei aparteneriatelorsprijinite Indicatoriderezultat Numruldelocuridemunccreatede structurileeconomieisociale Pondereaparticipanilorcertificaila programeledecalificare/recalificare pentrugrupurilevulnerabilecareobin certificare,dintrecare Romi Persoanecudizabiliti Tineripostinstituonaliza Pondereaparticipanilor laprogramele deformarepentruspecialitin domeniulincluziuniisociale,careobin certificare
a) b) c) d)

Unitate

Baza

Ande baz

inta (2015)

Sursa

Nr.

2005

830

Sistemulde monitorizarea Programului

Nr.

6.487a) 2005

150.000

1.500 160 221


Nr. Nr. Nr.
b) 12..526

65.000 20.500 5.400


2005 2005 2006 40.000 10..000 120

Sistemulde monitorizarea Programului

4.795c) 0

Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului

Nr.

12

2005

5.000

Sistemulde monitorizarea Programului

55 %
d)

60 60 50
% 83 2005 85

Sistemulde monitorizarea Programului/ anchete

Sistemulde Monitorizarea Programului/ anchete

Participanilaprogramedeformarepentruomeri(bugetuldestat) finanatencadrulprogramuluiPhareSocietateaCivil,2003 ProgramuldeAccesSocial serviciifinanatedinbugetuldestatidinbugetelocale lipsdate,urmeazaficompletatRaportuldeevaluareexpostpePhare2002furnizeazdatecuprivirela ratadeabandonaparticipanilor(15,6%pentrupostinstituionalizai,10,4%pentrupopulaiaroma),darnu furnizeazdatecuprivirelaparticipaniicertificai

3.2.6.1

Dezvoltareaeconomieisociale

ONGurile sunt recunoscute ca furnizori de servicii de interes general n multe domenii, precumcelsocial,medicalieducaional.DezvoltareaeconomieisocialenRomniavaaveao serie de rezultate pozitive. Pe de o parte, prin consolidarea acestui sector se va intensifica crearea unei ocupri flexibile i inovatoare, vor fi stabilite politici de dezvoltare local puternice, vor fi promovate servicii pentru populaie, cetenia activ, cooperarea social i 112

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

solidaritatea. Pe de alt parte, va fi ncurajat apariia de noi actori n economie precum cooperativele, asociaiile de ajutor, fundaiile i alte asociaii de voluntari. Din activitatea combinat a promotorilor economiei sociale va rezulta creterea oportunitilor de ocupare pentrugrupurilevulnerabilecaresuntexclusedinactivitiledepepiaamuncii,contribuindu seastfelsemnificativlarealizareacoeziuniisociale. Importana economiei sociale rezid i n faptul c o serie de aciuni, altele dect munca efectiv,contribuielaconsolidareacapacitiideocupareilacretereaanselorulterioarede ocupare, inclusivprin formarea, consilierea, ntrirea ncrederiin sine i promovarea stilului de via sntos, pentru participani. Economia social contribuie la o serie de obiective comunitare i are potenialul de a crea bunstarea colectiv prin producerea de bunuri i servicii. Operaiunile finanate din FSE pentru promovarea economiei sociale vor sprijini entiti precum ONGurile, cooperativele sociale, asociaiile de ajutor reciproc, alte organizaii de caritateidevoluntariat,cainstrumenteflexibileisustenabiledeasistenacomunitilorn atingereapropriilorobiective,precum: - stimulareacreriidelocuridemuncidezvoltareaaptitudinilor - consolidareacapacitiicomunitarepentrusprijinulsocial - sprijinireacreteriieconomiceirevitalizareavecintii - proteciamediului - mobilizareagrupurilordezavantajate. Astfel de servicii sociale de interes general au caracteristici specifice, care le disting de alte servicii de interes general. Activitile promovate se vor baza peprincipiulsolidaritii i, n acelaitimp,peparticipareavoluntaraceteniloriaorganizaiilornonprofit.Acesteavorfi dezvoltatectmaiaproapeposibildeutilizatori,nparteneriatcuautoritilelocaleialiactori economiciimportanilanivel regionalilocal. Constituirea unor astfel de parteneriate va avea, de asemenea, ca rezultat asumarea de ctre grupurile vulnerabilearesponsabilitiideapromovala nivelulcomunitiiaciunilepozitive nfavoareapersoanelorcareaparingrupurilorvulnerabile,precumictigareaindependenei financiare bazate pe tipurile de activiti generatoare de venit desfurate n entitile de economiesocial. Prinpromovareaacestuidomeniumajordeintervenie,estedeateptatcainRomniasse dezvolte un sector n care vor aprea multe oportuniti de locuri de munc n viitorii ani, aducnduse astfel o contribuie important la strategia UE privind creterea economic i ocupareaforeidemunc. Operaiuni orientative - Dezvoltareamecanismeloriinstrumentelornecesarepentruimplementareaintegral aconceptuluideeconomiesocial - Promovareacapacitiideaocupaunlocdemunc iadaptabilitiipersoanelorslab calificate, persoanelor cu dizabiliti i persoanelor supuse riscului de excluziune social,nentitileeconomieisociale - Sprijinirea parteneriatelor ntre toi actorii relevani implicai, din comunitate (sindicate,instituiipublice,asociaiipatronale,lucrtori,sectorulnonguvernamental, ntreprinderi,mediuldeafaceriialteasociaiietc.) - Aciunidesensibilizare,promovare aserviciilordeconsiliereiinformareischimbul deexperienndomeniuleconomieisociale 113

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

- Dezvoltarea instrumentelor i metodelor adecvate pentru furnizarea serviciilor sociale furnizarea, dezvoltarea i crearea serviciilor flexibile i alternative pentru ngrijireacopiilori/sauaaltormembri ai familiei aflainngrijirepeparcursulzilei - Dezvoltarea programelor de formare pentru specialitii implicai n sistemul serviciilor sociale (lucrtori sociali, asisteni personali, asistente comunitare, mediatori familiali, mediatori sanitari, asisteni maternali, ngrijitori, personal din instituiirezideniale). 3.2.6.2 mbuntireaaccesuluiiparticipriigrupurilorvulnerabilepe piaamuncii Persoanele care aparin grupurilor vulnerabile se confrunt cu mari dificulti n ceea ce priveteintegrarealorsocial,dificultideterminatedeoseriedefactoricarepotfintlniin diversedomenii:educaie,ocupare,locuire,sntate,accesullautilitilepubliceetc.Astfel,nu este un lucru neobinuit faptul c persoanele n aceast situaie se afl n stare de srcie, marginalizareidiscriminarenceeacepriveteaccesullorlaeducaieipepiaamuncii. Facilitareaaccesuluilaeducaieiocuparepentruacestegrupuri,asigurareafaptuluicrmn pepiaamunciiicretereacapacitiideaocupaunlocdemuncsuntfactoriesenialipentru cretereaparticipriipepiaamunciiicombatereaexcluziuniisociale.Activitilentreprinse n acest domeniu major de intervenie vor urmri motivarea persoanelor n integrarea/reintegrareapepiaamuncii,asistarealorncutareaefectivaunuilocdemunc, facilitarea accesului la formare i alte msuri active de ocupare, inclusiv ajutorul acordat persoanelor cuprobleme de sntate pentrua reveni la locul de munc, stimulnd, n acelai timpvalorizareamunciiinlturndcapcanaomajului,a srcieiiainactivitii. Acest domeniu major de intervenie este complementar Axei Prioritare 1, care se adreseaz sistemului general de educaie, n cadrul creia vor beneficia de procesul de modernizare i colilepentru copiii cu nevoi educaionale speciale.n cadrul prezentei axe prioritare, se vor avea n vederetoate acele grupuri marginale, care nu pot fiincluse n politicile ce adreseaz grupulmajoritaricareaunevoiedeoateniespecial.Indiviziicudizabiliti,careauprsit sistemuleducaionalicarencaunevoiedemsurideacompanieresauformareaparin,de asemenea,grupurilor intaleoperaiunilorcarevorfifinanatencadrulacesteiAP. Proiectelecarevorsprijiniacestepersoanevorurmrifurnizareadeeducaienafarasistemului general de educaie sau educaia a doua ans, favoriznd o abordare personalizat, i finannd campanii de sensibilizare privind problematica populaiei rome. Interveniile vor sprijini, de asemenea, nlturarea barierelor care blocheaz accesul la educaie i la ocupare vor fi furnizate servicii speciale de consiliere i orientare, precum i servicii sociale pentru persoanelecuriscdeexcluderesocial. Operaiuni orientative - Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv stimulente pentru angajatori, pentru (re)integrarea pe piaa munciia grupurilor vulnerabile, n special a populaiei rome, persoanelorcudizabiliti itinerilorpeste18anicareauprsitsistemuldestatde protecieacopilului - Programedeformarepentrudezvoltareacompeteneloricalificrilordebazpentru grupurilevulnerabile - Msuri de acompaniere n vederea identificrii i meninerii unui loc de munc (sprijin pentru membrii de familie aflai n ngrijire, servicii de asisten i alte activitiasociatecarepermitindividuluisparticipepepiaamuncii) - Sprijinspecialpentrudezvoltareaunornoilocuridemuncprotejatenntreprinderi. 114

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.2.6.3 Promovareaegalitiideansepepiaamuncii NoulcadrulegislativadoptatnRomnianultimiianiprevedeuntratamentegalntrefemeii brbai.Totui,realitateaaratc,npracticexistcazuridediscriminareafemeilorpepiaa muncii, n ceea ce privete accesul n zonele economice de activitate care n mod tradiional aparinbrbailor,diferenelederemuneraie,accesullapoziiideconduceresaun politicetc. Femeilecaresentorcpepiaamunciidupopauzdatoratngrijiriimembrilorfamiliilorlor se confrunt deseori cu discriminare direct i cu prejudeci. Dar nu numai femeile care se ntorc pe piaa muncii sunt deseori vzute ca angajai cu risc nalt, ci i cele aflate la vrsta procrerii, angajatorii fiind reticeni s investeasc n formarea lor profesional i n dezvoltareacarierei. Operaiunile finanate n cadrul acestui domeniu major de intervenie vor urmri eliminarea discriminriiiapracticilordiscriminatoriidindiferitemotive,cadeexempluorigineaetnic, dizabilitatea sau vrsta. n acest scop, proiectele vor sprijini programele i campaniile de sensibilizare cu privire la drepturile femeilor, protecia mpotriva hruirii sexuale, violenei domestice,traficuluidefiineumaneetc. nacelaitimp,operaiunilepropusevormbuntioportunitiledeocupareafemeilor,prin interveniiatt asupraoferteictia cereriidepepiaamuncii.Pedeoparte,ocupabilitatea femeilorvafimbuntit,iarpedealtpartenoilocuridemuncvorficreate prinextinderea serviciilordengrijire.Activitiledezvoltatencadrulacestuidomeniumajordeinterveniese vorconcentrapepromovarea noiloroportuniti pepiaamunciiiaprincipiuluiegalitiide ansenocupareicarier,urmrindastfelcreareauneipieeamunciiinclusive.Femeilesunt slabreprezentatenmultedomeniiocupaionale,iarcercetareavatrebuisidentificebarierele. Sevorpromovanoidomeniideactivitate nontradiionale.Deasemenea,se vaacordasprijin pentru modernizarea practicilor de lucru tradiionale i a condiiilor de munc, pentru armonizareavieiidefamiliecuviaaprofesional. Vor fi luate n considerare posibile delocalizri din industriile (ex. industria textil) care au absorbitpnacumoproporiemaredinfemeileomereprecuminecesitateadeareorientai de a recalifica femeile n alte ocupaii. Operaiunile vor sprijini, de asemenea, noi forme de participare pe piaa muncii, prin, de exemplu, dezvoltarea spiritului i competenelor antreprenorialealefemeilorfurnizareadeprogramespecialepentrufemei,cumsunt:muncala domiciliu,timpulflexibildemuncaccesulegallaeconomiabazatpecunoatereschimbul celormaibunepractici,creareadeparteneriate. Operaiuni orientative - Programe de calificare i recalificare pentru creterea abilitilor i calificrilor femeilor - Programe specifice adresate femeilor interesate de dezvoltarea carierei, inclusiv sprijinpentruiniiereauneiafaceri - Campanii desensibilizarei schimb debune practici n coli i ntreprinderipentru combaterea stereotipurilor de gen, inclusiv campanii pentru femei, nspecial pentru femeiledinzoneleruraleipentrucelecareaparingrupurilorcunevoispeciale - Programedesprijinconcentratepeeliminareastereotipiurilordegendinsocietate,n specialprinmassmedia - Furnizarea de sprijin i campanii de contientizare privind promovarea culturii sntii,combatereatraficuluidefiineumane,avioleneidomesticeetc.

115

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.2.6.4 Iniiativetransnaionalepentruopiainclusiv amuncii Iniiativeletransnaionalevorfipromovatenspecialnscopuldezvoltriiuneipieeamuncii maipermisive,flexibilei inclusive. Defapt, cooperareatransnaionaleste integratntoate celelalteaxeprioritare. VorfincurajateparteneriatelecuparteneriidinUEcareauavutrezultatepozitivenintegrarea i atragerea persoanelor n educaie i ocupare, beneficiinduse astfel de diseminarea iniiativelorinovative,experienei,rezultateloribunelorpractici.Cooperareatransnaionalva acoperi o gam larg de activiti, precum: schimbul de informaii i persoane ntre administraii, formatori, actori relevani pe piaa muncii i n domeniul politicilor sociale adaptareaitransferul/preluareaexperienei altorstatestudiiievaluriaciunicomune. Operaiuni orientative - Sprijinirea iniiativelor transnaionale i a parteneriatelor la nivel european, urmrindusedezvoltarearesurselorumaneicreareauneipieeamunciiinclusive - Dezvoltareaprogramelorcomunepentrupromovareaocuprii - Dezvoltarea unor metode noi pentru combaterea discriminrii i a inegalitilor pe piaamuncii - nfiinareaparteneriatelorpentruschimbuldeexperiennceeacepriveteadaptarea formriiprofesionalelanoiletehnologii - Promovarea transferului de expertiz privind incluziunea i ocuparea omerilor de lungdurat - Schimburi transnaionale de experien i bune practici, pentru Autoritatea de ManagementiOrganismeleIntermediare - Dezvoltareastudiilortransnaionalecomparative.

3.2.7 AxaPrioritar7:Asistentehnic
Obiectiv Obiectivul general al acestei axe prioritare este: acordarea de sprijin pentru procesul de implementareaPOSDRUiutilizareaeficientasprijinuluifinanciaralComunitiiiaco finanriinaionale,prin: performan i calificare corespunztoare la nivelul AM i al Organismelor Intermediare utilizareastrategicaevalurii coerenantreaciuni,asigurareacompatibilitiiproiectelorcupoliticileUE promovareaobiectivelorioperaiunilorPOSDRU. Fundamentare UnadintrecondiiilefundamentalepentrumanagementulFondurilorStructuralealeUEestede a asigura existena unui potenial administrativ adecvat pentru managementul fondurilor, n conformitate cu regulamentele Comunitii. Asistena tehnic este un instrument folosit de AutoritateadeManagementpentruaconsolidacalitateaiaacceleracoerenaaciunilor,dari pentru a asigura cea mai bun i eficient utilizare a fondurilor n scopul maximizrii impactuluiprogramului.

116

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Pentru a se asigura managementul i administrarea eficient a programului, activitile din aceast ax prioritar vor include aciuni de facilitare i ntrire a capacitii administrative, dezvoltaredereele,sprijinireafuncionriiComitetuluideMonitorizare,furnizareaconsilierii i orientrii, monitorizarea progresului, promovarea i publicitatea, evaluarea, pregtirea rapoarteloranuale,construireaparteneriatelor,cercetare,studiiidiseminareabunelorpractici. Totodat, activitile asistenei tehnice vor include evaluarea pe parcursul implementrii i evaluareafinalprecumipregtireastudiilorianalizelorlegatedepregtireapentruperioada deprogramare20072013. Axa Prioritar Asisten tehnic a POS DRU este complementar cu asistena inclus n ProgramulOperaionaldeAsistenTehnic(POAT)20072013,gestionatlanivelnaionalde MinisterulEconomieiiFinanelor. Axa Prioritar Asistena tehnic este, de asemenea, n conformitate cu Articolul 46 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 care stabilete prevederile generale pentru FEDR,FSEiFC,referitoarelaasistenatehnic: La iniiativa Statelor Membre, Fondurile pot finana pregtirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea i activitile de control al programelor operaionale mpreuncuactivitilemeniteaconsolida capacitateaadministrativpentruimplementarea Fondurilor, n limita a 4% din suma total alocat n cadrul obiectivelor Convergen i CompetitivitateRegionaliOcupare. i cu prevederile Articolului 9 al Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul Social European (FSE), cu privire la asistena tehnic: Comisia va promova n special schimburi de experien, activiti de contientizare, seminarii, crearea de reele i evaluri de ctre omologi, care servesc la identificarea i diseminareabunelorpracticiincurajeaznvareareciproc,cooperareatransnaionali interregional, cu scopul de a consolida dimensiunea de politic i contribuia FSE la obiectiveleComunitiinceeacepriveteocupareaiincluziuneasocial. Domeniimajoredeintervenie Sprijinpentruimplementarea,managementulgeneralievaluareaPOSDRU SprijinpentrupromovareicomunicarePOSDRU. Indicatori
Indicator Indicatoriderealizareimediat(Output) Numrcampaniidepromovare(TV,radio, pres) Medieanualavizitelorpewebsite Numrbrouripublicate Numrstudii,anchete NumrntlnirialeComitetuluideMonitorizare Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 15 90.000 200 20 18
Sistemulde monitorizarea Programului Administratorul deWebsite Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului Sistemulde monitorizarea Programului

Unitate

Baza

Ande baz

int (2015)

Sursa

117

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.2.7.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general i evaluarea POS

DRU
Activitile din cadrul acestui domeniu de intervenie vor sprijini personalul AM i al organismelorintermediarepentruomaibunimplementare,monitorizare,evaluareicontrolal operaiunilorfinanatedeFSE. Operaiuni orientative - Elaborarea rapoartelor, studiilor de context i cercetrilor relevante pentru implementareaprogramuluiipregtireaurmtoruluiexerciiudeprogramare - Sprijin pentru implementarea POS DRU (inclusiv pregtirea i elaborarea de proiecte), monitorizare i control, evaluare (exante, de parcurs, expost, strategic, tematic) - SprijinpentruComitetuldeMonitorizarealPOSDRU,nspecialpentruorganizarei logistic - Formarea personalului AM POS DRU i al Organismelor Intermediare privind activitilespecifice - Cheltuielilesalarialecupersonaluliexperiiimplicainsarcinileprivindelaborarea, selectarea,evaluarea,monitorizarea,controluliauditulprogramului - ntrirea i mbuntirea resurselor tehniceiechipamentelor folosite de personalul implicat n pregtirea, selecia, monitorizarea, controlul i auditul activitilor din program - Achiziionarea, instalarea intreinereaechipamentului TIC (altul dect SMIS) i a echipamentelor de birou necesare pentru managementul i implementarea programului - Sprijin pentru AM POS DRU i organismele intermediare pentru integrarea i simplificareasistemelor. 3.2.7.2

SprijinpentrupromovareicomunicarePOSDRU

OperaiunilepropusevorurmricretereaniveluluidecontientizareprivindinterveniileFSE n Romnia precum i promovarea informrii i comunicrii asupra activitilor FSE de sprijinireapersoanelorn educaieipepiaamuncii. Operaiuni orientative - Comunicareiinformare:elaborareaPlanuluideComunicare,creareaunuisiteweb, publicareaidistribuireainformaiei - Elaborarea i diseminarea materialelor promoionale i educaionale privind POS DRU, organizarea de conferine, sesiunidepregtire, caravane, ateliere de lucru, n special privind bunele practici, att pentru publicul larg, ct i pentru partenerii sociali,societateacivilipotenialiibeneficiari.

118

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.3

Coerenaiconformitateacupoliticilecomunitareinaionale

3.3.1.PoliticileComunitare POS DRU a fost elaborat lund n considerare prevederile comunitare n domeniu i conformitateaculiniiledirectoareiprincipiilecuprinsenurmtoareledocumente: LiniileDirectoareIntegratepentruCretereiOcupare20052008 OrientrileStrategiceComunitareprivindCoeziunea20072013 StrategiaEuropeandeOcupare PlanuldeAciune: AgendaEuropeanpentruAntreprenoriat ProgramuldeLucruEducaieiFormare2010 PactulEuropeanpentruTineret StrategiaEuropeanpentruDezvoltareDurabil20052010 CadrulStrategicpentruEgalitateadeanse. Astfel, obiectivele POS DRU sprijin ndeplinirea obiectivelor comune la nivel european privindasigurareaparticipriicrescutepepiaamunciiauneiforedemuncadaptabileinalt calificate. n Romnia, ndeplinirea obiectivelor politicii de coeziune presupune creterea investiiei n capitalul uman, concentrat pe mbuntirea sistemului educaional i adaptabilitatea la cererile pieei muncii, promovarea nvrii pe tot parcursul vieii, mbuntirea adaptabilitii angajailor i a ntreprinderilor, asigurarea cunotinelor i calificrilor necesare pentru integrare i mobilitate pe piaa muncii, sprijinirea i facilitarea evoluiiloreconomice. Ocuparea deplin reprezint un alt obiectiv strategic pentru Romnia, ca un important instrument generator de progres economic i de promovare a solidaritii sociale. POS DRU urmrete promovarea i dezvoltarea tuturor formelor de economie social, ca un mijloc de asigurarea incluziuniisocialeapersoaneloraparinndgrupurilorvulnerabile. Deasemenea,POSDRUianconsiderareprioritileitemeleorizontaleprevzutenPlanul de Aciune "Deceniul de incluziune a romilor" i prioritile stabilite n Raportul Naional StrategiccuprivirelaProteciaSocialiIncluziuneaSocial. Egalitateadeanseinondiscriminarea Promovarea oportunitilor egale ntre femei i brbai este unul din obiectivele asumate n Cadrul Strategic Naional de Referin. Reducerea inegalitilor n structura ocuprii dintre femei i brbai va permite creterea potenialului de ocupare al femeilor i va contribui la coeziunea social i la viabilitatea sistemului de protecie social. Dezvoltarea unei culturi a anselor egale, prin promovarea aciunilor comune cu implicareadirect a tuturoractorilor sociali din sectoarele public i privat, inclusiv societatea civil, va asigura cadrul de implementareapoliticiiegalitiideansecaoprioritateorizontal. Cretereaparticipriifemeilorpepiaamuncii,ncurajareaocupriifemeilornfunciideinute n principal de brbai,promovarea programului de lucru cutimpparial, accesul femeilor n posturi de conducere, asigurarea reconcilierii dintre activitatea profesional i viaa privat a femeiloribrbailorvorconducelareducereadisparitilordintrefemeiibrbai,inclusivn ceeacepriveteveniturilesalariale. Toate acestea vor fi sprijinite prin aciuni privind prevenirea i sancionarea tuturor discriminrilor de gen, hruirii sexuale la locul de munc, violenei sociale i domestice mpotrivafemeilor,traficuluiiexploatriisexuale. 119

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Prinimplementareaprioritilorstrategicendomeniuldezvoltriiresurselorumane,egalitatea deanse va fipromovat,deasemenea,ipentrualte grupurivulnerabiledepepiaamuncii: persoanelecudizabiliti,tinerii,minoritatearom,persoanelevrstniceaflatencutareaunui locdemunc. Astfel,proteciasocialiincluziuneasocialvorfipromovateprinaciunideluptmpotriva discriminrii, promovare a drepturilor fundamentale i integrare n societate a grupurilor vulnerabile, care se confrunt cu riscul marginalizrii sociale. n scopul sprijinirii acestui obiectiv,POSDRUvaadoptaoabordareintegrataegalitiideanse(abordareintegratde gen gender mainstreaming), prin promovarea mecanismelor i procedurilor care iau n considerare aceast dimensiune n selecia, monitorizarea, controlul i evaluarea proiectelor, pentru ndeprtarea obstacolelor privind accesul la FSE, determinate de discriminarea pe criteriidegen,ras,religie,orintaresexual,apartenenetnic,dizabiliti. Dezvoltareadurabil RealizareaobiectivelorPOSDRUvaaduceocontribuiemajorlapromovareauneieconomii bazatepecunoaterecompetitiveieficiente,scopulfindunstandardridicatdeviaiun nivel detraimaibun. Dezvoltarea durabil este o recunoatere a faptului c obiectivele economice, sociale i de mediu nu pot fi atinse n mod independent. Concentrarea activitilor i investiiilor ntrun singurdomeniupoateaveaunimpactnegativasupracelorlaltedomenii.Totodat,dezvoltarea durabilnusereferdoarlamediu. Pentrucaplanificareadezvoltriidurabilesrspundnevoilorspecificetrebuieavutnvedere impactuleconomic,socialidemediualactivitiipropuse. Toi actorii relevani n cadrul programului trebuie s abordeze dezvoltarea durabil, prin evaluareamoduluincarepotsrealizezeurmtoarele: asigurareaoportunitilorcarespermitfiecruiasiatingntregulpotenial: aciunipozitivenfavoareapersoanelorexclusesocial extindereaparticipriineducaieiformare aciuni pozitive pentru eliminarea barierelor sociale, economice i culturale care mpiedicparticipareapepiaamuncii mbuntireaaccesuluipepiaamunciiiaoportunitilordeangajare ncurajarealibereiiniiative ntrireadezvoltriilocaleiainiiativelordesprijincomunitar. dezvoltarea activitilor care auocontribuiepozitiv la protecia i dezvoltarea mediului nconjurtor: aciunipozitivepentrureducereacltoriilor reducereadeeurilorireciclareaacestora economisireaenergiei includerea n toate proiectele a campaniilor de cretere a contientizrii n domeniul dezvoltriidurabilei,dupcaz,pregtireprofesionalspecific derulareadeproiecteaxatepeproblemeledemediu. asigurareaoportunitilorpentrufurnizareaabilitilornecesarenprezentprecumipentru corelareacunecesitileviitoare: 120

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

formarendomeniulnoilortehnologii mbuntireaabilitilormanagerialepentrucretereaeficienei formarepentrumanagementuleficientalschimbrii formarenmanagementuldemediu formarendomeniulindustriiloremergenteiasectorului tehnologiilorecologice.

Avnd n vedere importana acestui concept, pentru domeniile privind dezvoltarea durabil, nivelul de trai i protecia general a mediului, pe durata implementrii POS DRU vor fi folosiiurmtoriiindicatori: 1. ponderea proiectelor i activitilor cu unasau mai multe componente de cretere a 50 contientizriindomeniulmediuluinconjurtor (int2015 70%) 2. ponderea persoanelor care au dobdit abiliti n domeniul mediului, inclusiv manageriale, care au obinut o calificare i iau schimbat locul de munc spre sectorul de mediu, care au nfiinat o afacere sau au devenit liber profesioniti n sectoruldemediu(int2015 60%) Partenerii de mediu (autoritile de mediu i ONGurile din domeniu) vor fi sprijinite n elaborareade indicatori de monitorizare i evaluare a influenei programului asupra mediului nconjurtor i pentru verificarea corectitudinii n implementarea legislaiei i a politicii de mediu. Politicandomeniulconcureneiiajutoruldestat Acest Program Operaional a fost elaborat innd seama de regulile Comunitii privind ajutorul de stat. Vor fi respectate n totalitate prevederile Articolului 87 i 88 din Tratat cu privirela regulileajutoruluidestat.Oricesprijinpublicsubincidenaacestuiprogramtrebuie sfienconcordancuregulileproceduraleimaterialeprivindajutoruldestataplicabilen momentulacordrii finanriipublice. Acionnd n baza competenelor prevzute de legislaia naional, n calitate de autoritate 51 naionalpentruajutoruldestat ,ConsiliulConcureneiasprijinitAutoritateadeManagement POSDRUcuprivirelaregulileaplicabileajutoruluidestatifurnizeazpermanentorientarei consiliere operaional, inclusiv n procesul de elaborare a actelor normative sau administrative,princaresuntinstituitemsurileajutoruluidestat. Consiliul Concurenei,acionndcaPunctdecontactnceeacepriveteajutoruldestatntre ComisiaEuropeanpedeoparteiautoritileromne,ceicarefurnizeazajutoruldestati beneficiariipedealtparte,vaasigurastrictarespectareacerinelordenotificare.nceeace priveteRegulamenteleprivindexceptareanbloc,vorfifurnizatetoateinformaiilecerutede Regulamentelerelevante. Notificrileasupramsurilorceconstituieajutordestat,respectivinformareaasupramsurilor de ajutor de stat supuse exceptrii n bloc, sunt transmise pentru o opinie consultativ Consiliului Concurenei. Ulterior, Consiliul Concurenei va transmite aceste notificri/informriComisieiEuropene,prinReprezentanaPermanentaRomnieilaUniunea European.Autoritile,ceicareacordgranturiibeneficiariiajutoruluidestatsuntobligais
50

51

O component de sensibilizare privind aspectele de mediu poate include: educaie i module de formare profesional specifice, creterea contientizrii pentru angajai i participanii n cadrul proiectelor, dezvoltarea i promovarea unei politicidemediu,furnizareadeinformaiipractice Legeanr.21/1996privindcompetiia,republicatiOUGnr.117/2006privindprocedurilenaionalendomeniulajutorului destat

121

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

furnizeze Consilului Concurenei toate informaiile cerute, pentru a fi trimise Comisiei Europene.Pentruaceleoperaiunipentrucarefinanareapublicreprezintajutor,nsnuintr sub incidena categoriilor menionate mai sus (respectiv ajutorul de minimis), autoritile relevantevorasiguraconformitateacuregulamenteleiprocedurileajutoruluidestat. ncadrulperioadeideprogramare,schemeleelaboratedectreinstituiilefurnizoaredeajutor i/sauajutoareleadhocvorfitransmiseComisiei,oridecteoriregulileCEimpun oaprobare exante din partea Comisiei. Vor fi respectate obligaiile specifice n ceea ce privete notificareaindividualaajutoruluioferitncadrulschemelordeajutor.ConsiliulConcurenei coopereaz cu autoritile, ali furnizori de ajutor de stat i beneficiari i i sprijin n implementareaadecvata acquisuluicomunitar. Autoritatea de Management va avea ntreaga responsabilitate de a asigura conformitatea cu regulile ajutorului de stat n contextul Fondurilor Structurale i de Coeziune. Implementarea efectivvafinresponsabilitateaAutoritiideManagement.ntrebrileadresatesolicitanilor, orientareaoferit,precumiprevederileacorduluidefinanarevorasigurafaptulcsolicitanii neleg limitele asistenei oferite i c se furnizeaz informaii suficiente pentru identificarea oricrorpotenialeproblemeiaobligaiilorcorespunztoarecederivdinacestea.Procedurile vor asigura verificarea conformitii n cadrul verificrii cererilor de plat i verificrilor pe teren,ncadruloperaiunilordeverificareicertificareaplilor. Rapoartele anuale de implementare a POS DRU vor detalia msurile ntreprinse pentru asigurareaconformitiituturoroperaiunilorcuregulileajutoruluidestat,nceeaceprivete prevederileexceptrilornbloc(referitoarela:ntreprinderimiciimijlocii,ocupareaforeide munc, pregtire profesional, serviciile economice de interes general i ajutor de stat transparent pentru investiii regionale), ajutor de minimis i alte tipuri de ajutor de stat, pentru care exist obligaia notificrii (cum ar fi: cercetare, ajutor de stat pentru inovare i dezvoltare,ajutordestatregional,capitalderisc,ajutordestatpentrumediuetc.).Totodat,n conformitatecuprevederilelegale,vorfifurnizateoricefeldeinformaiisolicitatedeComisia European i de Organizaia Mondial a Comerului, privind schemele de ajutor de stat, ajutoareledestatindividualesauajutoruldeminimis. Achiziiilepublice AchiziiiledincadrultuturorcontractelorfinanatedinFondurileStructuraleideCoeziunei cofinanarea naionalaferent trebuie s respecte legislaia comunitar i legislaia naional primar i secundar, care implementeaz prevederile Uniunii Europene privind achiziiile publice. Pentru asigurarea coerenei cu politicile Uniunii Europene privind achiziiile, autoritile romneautranspusDirectivanr.17/2004/CEiDirectivanr.18/2004/CE,prinadoptareaLegii nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind acordareacontractelordeachiziiipublice,contractelordeconcesiunepentrulucrripublicei contractelordeconcesiunepentruservicii.Legislaiasecundarafost,deasemenea,adoptat. Aceast legislaie are n vedere, totodat, prevederile Comunicrii interpretative a Comisiei privind concesiunile n conformitate cu legislaia comunitar din 29 aprilie 2000 i a Comunicrii interpretative a Comisiei privind legislaia comunitar care se aplic n cazul atribuiriidecontractecareconstituienntregimesauparial,subiectulprevederilordirectivelor privindachiziiilepublicedin1august2006. n vederea aplicrii prevederilor legale n domeniu, a fost nfiinat Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (ANRMAP). Acest organism are 122

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

roluldeadezvoltastrategiiledeachiziiipublice,deaasiguracoerenacuacquisulcomunitar, de a asigura conformitatea n aplicarea legislaiei, ndeplinirea obligaiilor ce decurg din DirectiveleUE,deamonitoriza,deaanalizaideaevaluametodeleutilizatepentruacordarea contractelor publice, precum i de a acorda consultan i de a pregti personalul implicat n activitatea de achiziii. ANRMAP a stabilit cadrul pentru metodologiile naionale privind achiziiilepubliceiacordconsultanisprijin. Toate contractele de achiziii publice vor fi acordate n conformitate cu noua legislaie naional armonizat. Principiile aplicate n procedura de contractare sunt: nediscriminare, tratament egal, recunoatere reciproc, transparen, proporionalitate, eficiena fondurilor utilizatei asumarearspunderii. Procedurile generale pentru ncheierea contractelor de achiziii publice se deruleaz prin licitaii deschise sau restrnse. Dialogul competitiv, negocierea direct sau cererea de ofert, acordul cadru, licitaia electronic sau sistemul dinamic de achiziie sunt prevazute de lege numai ca excepii de la regula general. Inspectoratul General pentru Comunicaii i TehnologiaInformaieiesteoperatorulsistemuluielectronicpentruachiziiilepublice(SEAP). Contractele sunt publicate n SEAP, n media naional i, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,ncazulncaresuntaplicabilepragurilerelevanteconformDirectivelorComunitare. Criteriiledeeligibilitateideseleciesereferlasituaiapersonal,laabilitateadeadesfura activitatea profesional, la situaia economic i financiar, la capacitatea profesional i/sau tehnic, asigurarea calitii i la standardele de mediu. Criteriul de acordare este: cea mai profitabiloferteconomicsaucelmaimicpre. ANRMAPasigurformare,cursuriiseminariipentruprincipaliiachizitoridelanivelcentral i local, inclusiv pentru instituiile implicate n managementul fondurilor structurale i de coeziuneipentrupotenialiibeneficiari. Sistemul de control exante n domeniul achiziiilor a devenit funcional prin Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 30/2006 i Ordonana Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea normelormetodologicepentruOUGnr.30/2006.nacestsens,UnitateapentruCoordonareai VerificareaAchiziiilorPublice(UCVAP),dincadrulMinisteruluiEconomiei iFinanelor,a fost desemnat responsabil pentru asigurarea verificrii exante a procedurilor de achiziii publice,inclusivaceleadesfuratencadrulprogramelorfinanatedinFondurileStructuralei deCoeziune. UCVAP lucreaz mpreun cu ANRMAP, Autoritile de Management i cu alte instituii publicendomeniulachiziiilorpublice. Pentrumbuntireacalitii sistemuluideachiziiipublice ipentruasigurareaconformitii cu legislaia naional n domeniu, Ministerul Economiei i Finanelor, prin structurile specializate la nivel central i teritorial, verific procesul acordrii contractelor bazate pe analizarisculuiipebazeselective.Pentruexecuiaverificrii,UCVAPvanumiobservatorin timpul tuturor fazelor procedurii de achiziii publice. Observatorii vor emite rapoarte de activitate i, dac vor descoperi inadvertene n timpul procedurii, vor exprima o opinie consultativ. Opinia va fi transmis att ANRMAP, ct i autoritii superior ierarhice autoritiicontractante.ncazulproiectelorfinanateprinFondurileStructuraleideCoeziune, rapoartele de activitate i de opinie sunt transmise, de asemenea, Autoritii de Management competente.

123

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Autoritatea contractant este responsabil pentru deciziile luate n cadrul procesului de acordareacontractelordeachiziiipublice.Deciziileluatedectreautoritateacontrctantsunt trimisespreinformareANRMAPiUCVAP. Acest sistem stabilit privind procedura de verificare exante, ca parte a ntregului sistem de managementaFondurilorStructuraleideCoeziune,asigureficienautilizriifondurilor,prin garantareacompatibilitiiproceduriideachiziiipubliceculegislaianaionalicudirectivele UniuniiEuropene. 3.3.2.Politicilenaionale POSDRUafostelaboratinndcontdeobiectivelededezvoltarestabilitelanivelnaionalprin documenteledeprogramareiplanuriledeaciunendomeniuldezvoltriiresurselorumane: - Documentulcomundeevaluareapoliticilordeocupare(JAP2006) - PlanulNaionaldeAciunepentruOcupare20042005 - MemorandumulComunprivindIncluziuneaSocial(JIM2006) - StrategiaNaionalpentruOcupare2005 2010 - ProgramulEconomicdePreaderare2005 - StrategiapentruFormareaProfesionalContinupetermenscurtimediu20052010 - StrategiaNaionalpentrudezvoltareaserviciilorsociale2005 - Strategia Naional privind prevenirea i combaterea fenomenului de violen domestic - Strategia Naional privind incluziunea social a tinerilor peste 18 ani care prsesc sistemuldeprotecieacopilului2006 2008 - StrategiaNaionalpentrudezvoltareasistemuluideasistenpentrupersoanevrstnice 2005 2008 - StrategiaGuvernuluipentrumbuntireasituaieiromilor2001 - StrategiaNaionalpentruprotecia,integrarea iincluziunea socialapersoanelorcu dizabiliti 2006 2013 anse egale pentru persoanele cu dizabiliti ctre o societatefrdiscriminare - StrategiaNaionalpentruEgalitatedeansentreFemeiiBrbai - StrategiapentruDezvoltareaEducaieiPreuniversitare2001 2010 - Strategiapentrudescentralizareaeducaiei2005 - LiniiledirectoarestrategicepentruEducaieiCercetare2006 2008. ncadrulgeneralalpromovriicoeziuniieconomiceisociale,atingereaobiectivelorstrategiei POS DRU va fi realizat prin operaiuni efectuate n domeniile de intervenie identificate n cadrulcelor7axeprioritare.

124

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

3.4 Complementaritatea POS DRU cu celelalte Programe Operaionale i cu operaiunilefinanatedeFEADRiFEP ComplementaritateacuPOSCretereaCompetitivitiiEconomice


Creterea numrului de ntreprinderi pe piaa muncii poate fi un efect direct al politicii de promovare a formrii antreprenoriale, prin sprijinirea serviciilor de consultan i asisten, precumiprinsprijinireaactivitilorpecontpropriuprininiiereauneiafaceri.POSDRUva sprijini dezvoltarea IMMurilor prin promovarea formrii antreprenoriale i dezvoltrii competenelor manageriale i, de asemenea, prin dezvoltarea serviciilor de consultan i asisten pentru demararea unei afaceri. Astfel, vor fi promovate programe de formare n domeniul TIC n scopul sprijinirii adaptabilitii ntreprinderilor la cerinele dezvoltrii economice ale unei piee competitive. Complementaritile ntre POS DRU i POS Creterea CompetitivitiiEconomicepotfiidentificatenmaimultedomenii,dupcumurmeaz: Dezvoltareaantreprenoriatului POS DRU va promova oferte educaionale n coli i programe colare privind antreprenoriatul, urmrind s insufle studenilor spiritul, deprinderile i abilitile antreprenoriale(AP1,DMI1).nacelaitimp,POSDRUvasprijinipersoanelecaredorescs nceapoafacere,prinasigurareaformriinecesarendomeniulantreprenoriatului(AP3,DMI 1). n cadrul acestui domeniu major de intervenie, POS DRU va asigura, de asemenea, formareapentrudiferiteleniveluridemanagementipentrupersonaluldeexecuie,nvederea mbuntirii managementului companiilor i a eficientizrii aciunilor lor pe pia. Toate acesteavorvenincompletareaoperaiunilorpropusencadrulPOSCCEAP1Unsistemde producie ecoeficient i inovativ, DMI 3 Promovarea culturii antreprenoriale, care va susine ntreprinztorii pentru dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, va oferi sprijin prin consultanivasusineintegrareantreprinderilornreeleigrupuridefurnizori. Cercetare,inovaieidezvoltare AxaPrioritar1Educaiei formarensprijinulcreteriieconomice idezvoltrii societii bazate pe cunoatere, DMI 2 Calitate n nvmntul superior, din cadrul POS DRU, va susine crearea de reele ntre universiti, institute de cercetare i ntreprinderi pentru dezvoltarea nvmtului universitar i asigurarea formrii pentru cercettori. Aceste operaiuni sunt complementare cu cele promovate n cadrul AP 2 a POS CCE Cercetare, dezvoltaretehnologic iinovarepentrucompetitivitate,DMI1Parteneriatedecercetarei dezvoltarentreuniversiti/institutedecercetareintreprinderipentrugenerareaderezultate direct aplicabile n economie. Mai mult, AP 2 a POS CCE, DMI 3 Sprijin pentru ntreprinderi privind cercetarea, inovarea i dezvoltarea (cu o atenie special asupra IMM urilor) este complementar activitilor FSE promovate prin POS DRU AP 1, DMI 5 Programe doctorale i postdoctorale n sprijinul cercetrii, n ceea ce privete susinerea operaiunilorspinoutispinoff.Deasemenea,cercetareaefectuatntimpulprogramelor doctorale i postdoctorale va stimula transferul tehnologic, precum i crearea i consolidarea firmelorhightechidezvoltareapolilordeexcelen. TehnologiaInformaieiiComunicaiilor n cadrul POS CCE, AP 3 TIC pentru sectorul privat i public, DMI Sprijinirea utilizrii TIC,sevorfinanainvestiiipentruconectarealainternetacolilor.Acesttipdeinterveniiva creapremiselepentrucretereautilizriitehnologieiinformaieiicomunicailorneducaiei formare iniial i pentru sprijinirea dezvoltrii i diversificrii ofertei educaionale i de formareprofesionaliniial,inclusivprinextindereareelelorTICncoli.Acesteoperaiuni vor completa aciunile ntreprinse n aceast privin n cadrul AP 1 a POS DRU, DMI 1 Acceslaeducaieiformareprofesionaliniialdecalitate,privindcretereautilizriiTIC 125

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

n educaie i creterea accesului la educaie i a calitiiacesteiaprin folosirea pe scar mai larga TICneducaieiformareprofesionaliniial.Programeledeformarepentruprofesori i formatori, finanate n cadrul POS DRU, AP1, DMI 3, vor include, un modul TIC obligatoriu,avndcascopdezvoltareacompetenelordigitaleia abilitiideafolosiTICn activitile curente de nvare, n vederea sprijinirii dezvoltrii societii informaionale n Romnia.PrinabordareaacestoraspectencadrulPOSDRU,AP1,DMI3sevaasigurabaza pentrucompletareaaciunilorrealizatencadrulPOSCCE,DMI Sprijinireautilizrii TIC. ncadrulaceleiaiAPdin cadrul POSCCE,DMI Dezvoltareaicretereaeficieneiserviciilor publice electronice, aciunile ntreprinse vor susine implementarea aciunilor de tip e learning.Asigurareaconectriinbandlargncoliidezvoltareasoluiilordeelearningn cadrulPOSCCEvorcompletaaciuniledincadrulPOSDRU,AP1n vedereambuntirii accesului la educaiei formare profesionaliniialiacalitiiacesteia.

ComplementaritateacuProgramulOperaionalRegional
ComplementaritiledintrePOSDRUiPORpotfiidentificatencazulaciunilorntreprinse n cadrul AP1 din POS DRU Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economiceidezvoltriisocietiibazatepecunoatereincadrulPOR,AP3mbuntirea infrastructuriisociale,dupcumurmeaz: Investiiilepentrudezvoltareainfrastructuriifizicenecesarensistemuldeeducaieiformare profesionaliniialicontinupentrucreareacondiiilordedezvoltarearesurselorumanevor fi finanate cu precdere prin activitilepromovaten cadrulPOR, prin AP2 mbuntirea infrastructurii sociale, DMI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea i dotarea cu echipamente a infrastructurii din sistemul de nvmnt preuniversitar i din sistemul de formareprofesionalcontinu.Acesteaciuni vorcreacondiiioptimepentrunvarei vor susine obiectivul de accesul egal la educaie de calitate, pentru toi cei vizai n aciunile ntreprinsencadrulPOS DRU. AciunilentreprinsencadrulPORvoraveacascop:dezvoltarea,reabilitareaiconsolidarea infrastructurii colare de baz i furnizarea de dotri de baz i echipamente (inclusiv echipamente TIC), dezvoltarea campusurilor educaionale (care integreaz n cadrul aceleiai zone, toate activitile procesului educaional: predare,practic, activiti sociale, de recreere etc). Campusurile pot fi folosite nu numai pentru educaia iniial, ci i pentru educaia continu. Aceste campusuricompleteaz aciunile vizate pentrudezvoltarea resurselorumane n cadrul POS DRU, prin crearea infrastructurii pentru activitile de educaie i formare profesional.Anumitecomponentealecampusului(respectivcoalapropriuzisi facilitile pentruucenicie)potfifolositenudoarpentrueducaiaiformareainiial,ciipentruactiviti denvarepetotparcursulvieii/educaiaadulilor. nceeacepriveteinvestiianinfrastructuranecesarpentrudezvoltarearesurselorumanen domeniuleducaiei,promovriiocuprii,sntiiiincluziuniisociale,aceastavafifinanat prin activitile prevzute n cadrul POR (i PNDR) privind investiiile n infrastructura din domeniulserviciilorsociale. POS DRU va finana investiia n echipamente i alte instalaii tehnice, respectnd regula flexibilitii,cucondiiacaacesteasfienecesarepentrundeplinireaoperaiunilorfinanate.

ComplementaritateacuPOSTransport
Exist linii de demarcaie clare ntre aciunile finanate de POS DRU i POS Transport. ComplementaritateantreacesteProgrameOperaionalevafiasiguratprindezvoltareaofertei 126

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

fomriiprofesionalecontiunendomeniulconstrucilorlanivelulPOSDRU(AP2Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii, DMI 3 Accesul i participarea la FPC), asigurnduseastfelforademuncformaadecvat,necesarimplementriiPOSTransport.

ComplementaritateacuPOSMediu
ComplementaritateacuProgramulOperaional SectorialdeMediuserealizeazprinactivitile propuse n cadrul AP1 Educaia si formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere, respectiv prin programele de educaie pentru mediu, care vor face partedin curriculum. Actiuni specifice vor fi dedicate formrii cadrelor didacticedinnvmntprivindtematicademediu. De asemenea, n cadrul Axei Prioritare 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii, domeniul major de intervenie 3 Accesul i participarea la FPC, POS DRU va susineactivitiintersectorialelegatedeformarea ndomeniul mediului. n complementaritate, AP 3 Creterea adaptabilitii lucrtorilor i ntreprinderilor conine programedeformarespecificepentruntreprinderindomeniuldezvoltriidurabile,nspecial, ndomeniulprotecieimediului.

ComplementaritateacuPODezvoltareaCapacitiiAdministrative
nceeaceprivetedezvoltareacapacitiiadministrative,POSDRUnuvafinanaaciunilede formare profesional care au ca grup int personalul din cadrul autoritilor i organismelor publicelocaleicentrale,cuexcepiapersonaluluiAgenieiNaionalepentruOcupareaForei de Munc. De asemenea, POS DRU nu va finana studii privind analiza i dezvoltarea capacitiiadministrativedinRomnia. Descentralizarea n educaie este o prioritate comun identificat n ambele programe operaionale.InterveniiledincadrulPOSDRU,AP1,vorconstanasisteniformarepentru managerii/administratorii i decidenii din coli, n timp ce interveniile dincadrulPODCA, AP2seadreseazpersonaluluidinadministraiapubliclocalcuresponsabilitindomeniul educaiei(inclusivreprezentaniaiautoritilorlocaledinconsiliilecolare).Aceastabordare corespunde nevoilorspecifice ambelor grupuri int n vederea punerii eficiente n practic a noilorcompetenedescentralizateiformriindomeniulpoliticilorpublicerespective. De asemenea, serviciile sociale i de sntate sunt prioriti comune n ambele programe operaionale. n cadrul PO DCA, sntatea i serviciile sociale sunt identificate ca sectoare prioritarepentrudescentralizare,astfel,nAP2grupulintesteadministraiapubliclocali decidenii,nvedereaimplementriieficaceadescentralizriiimbuntiriimanagementului acestor sisteme. n POS DRU, AP 2, sprijinul acordat pentru formare i perfecionare se adreseazprofesionitilordindomeniulsntiiiserviciilorsociale,nvedereambuntirii competeneloriabilitiloracestorapentrucretereacalitiiserviciilorfurnizate.

ComplementaritateacuPOAsistenTehnic
n cadrul Axei Prioritare Asisten Tehnic a POS DRU, vor fi implementate aciunile de formare, comunicare i promovare pentru AM POSDRU i al organismele intermediare, n timp ce Programul Operaional de Asisten Tehnic va elabora un plan de comunicare mai cuprinztor, care va include aciuni publicitare privind operaiunile finanate din investiiile structurale, la nivel global. n plus, activitile de formare din cadrul PO AT vor acoperi o gam mai larg de teme care vor fi abordate pentru toate Autoritile de Management i Organismele Intermediare.nplus,operaiunilePOSDRUsuntcomplementarecuactivitile promovatedePOATreferitoareladezvoltareaiimplementareaSMIS. 127

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

ComplementaritateacuProgramulNaionalpentruDezvoltareRural
Programul Naional pentru Dezvoltare Rural include activiti care privesc dezvoltarea resurselorumanei,prinurmare,acestprogramseaflnrelaiedecomplementaritatecuPOS DRU.DelimitareadintrePOSDRUiPNDRarelabaztipuldeinterveniiinudemarcarea teritorial. nceeacepriveteeducaiaiformareaprofesionaliniial,POSDRU,prinAP1Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere va oferi, prin intermediul colilor i liceelor specializate, programe de formare iniialnagricultur,finalizatecuoatestarenacestdomeniu,. Formareaprofesionalcontinupentrupersoaneledinagricultur,agriculturadesubzisteni semisubzisten, va fi realizat n cadrul POS DRU prin AP 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii sau prin AP 5 Promovarea msurilor active de ocupare. Pentrupersoaneleocupatenagriculturinagriculturadesubzisten,POSDRU,vafinana n cadrulAP2doarformarea profesional n vederea calificrii (inclusiv recalificarea), ca i pentru celelalte sectoare. Prin AP 5 a POS DRU se va promova orientarea, consultana i formareandomeniulantreprenorialindomeniinonagricole.PrinPNDR,AP1Creterea competitivitii sectoarelor agricol iforestier se vor finana numai programe de formarede scurt durat (cursuri de baz i specializri) pentru perfecionarea cunotinelor lucrtorilor din agricultur i silvicultur. Pentru absolvenii acestor cursuri de formare se vor acorda atestatedeparticipare. Referitor la ncurajarea mbtrnirii active, POS DRU va susine msurile care urmresc creterearateiocuprii.PNDRaren vederepensionareatimpuriecuscopuldeasetransfera exploatrileagricoledela fermieriibtrnilaceitinerin schimbulunorplicompensatorii. Astfel, creterea competitivitii agriculturii va fi urmrit prin stimularea transformrii gospodriilorruralenfermeagricolefamilialecucaractercomercial,precumiprincreterea clasei de mijloc n zonele rurale prin promovarea tinerilor fermieri i a concentrrii exploataiiloragricole. n ceea ce privete promovarea incluziunii sociale, PNDR va susine msuri de reabilitare i construireainfrastructuriidebazdemicidimensiuni(drumuri,aduciunideap,sistemede aprovizionare cu ap curent) i noi investiii n infrastructura legat de serviciile sociale din zonele rurale. Aceste msuri completeaz operaiunile de promovare a incluziunii sociale finanate n cadrul POS DRU, fcnd astfel mai accesibil implementarea proiectelor de incluziunesocialnzoneleruraleizolate.

ComplementaritateacuPlanulNaionalStrategicpentruPescuit
PlanulNaionalStrategicpentruPescuit(PNSP)vizeaz,deasemenea,operaiunicareprivesc dezvoltarea resurselor umane, n special activiti de formare. PNSP sprijin formarea profesionalalucrtorilorndomeniulpiscicol(piscicultur,acvacultur,procesare),ntimpce reconversialucrtorilor piscicoli ctre alte ocupaii din sectorul economic (industrie, servicii, construcii,turism)saunvedereainiieriiuneiafacerivafisprijinitprinPOSDRU.

128

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

4.

PLANULFINANCIAR

Planul financiar al POS DRU a fost elaborat n conformitate cu planul financiar din Cadrul Strategic Naional de Referin al Romniei 20072013. POS DRU va fi finanat din Fondul SocialEuropean.AlocareaFSEpentruPOSDRUeste3.476milioaneeuro,reprezentnd85% din valoarea total a Programului. Contribuia naional este estimat la 613 milioane euro. Axele prioritare stabilite pentru dezvoltarea resurselor umane n Romnia sunt susinute de alocrile financiarepropuse,ceeaceindic importanaacordatfiecreiadintreceletreimari ariideinterveniealeFSEnRomniaprinintermediul POSDRU: 1. Promovarea nvrii pe tot parcursul vieii i a adaptabilitii forei de munc i ntreprinderilor(AP2i3),cuoponderenalocareafinanciarde38,37% 2. Promovarea msurilor active de ocupare pentru populaia inactiv, n special pentru persoanele care triesc din agricultura de subzisten, tinerii omeri i omerii de lung durat, precum i integrarea pe piaa muncii i incluziunea social a grupurilor vulnerabile(AP4,5i6):34,21% 3. Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societiibazatepecunoatere,avndcaobiectivmodernizareasistemuluieducaionali de formare iniial i continu, inclusiv sprijinirea educaiei universitare icercetrii (AP 1):23,55%. Alocrilefinanciarepeaxeprioritareauluatnconsiderareamploareaproblemeloridentificate ncapitolul deanaliz inanaliza SWOT. Cifrele i indicatorii actuali au fost comparai cu obiectiveleStrategieiLisabonarevizuitenceeaceprivetesocietateabazatpecunoatere,n principal participarea la nvarea pe tot parcursul vieii, adaptabilitatea i promovarea cercetrii tiinifice n sectoarele economice cu valoare adugat ridicat. Pentru aceste obiective a fost avut n vedere echilibrarea alocrilor n vederea atingerii obiectivelorde la Lisabona i ale Orientrilor Strategice Comunitare privind Coeziunea, propunnduse msuri active de ocupare i aciuni intensificate pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor aparinnd grupurilor vulnerabile. n acest scop, au fost propuse axe prioritare i domenii majore de intervenie care se adreseaz acestor dou direcii complementare de dezvoltare a resurselor umane i au fost stabilite obiective care vor trebui atinse pn la sfritul anului 2015. nvarea pe tot parcursul vieii i promovarea adaptabilitii lucrtorilor i ntreprinderilorreprezintprincipalulobiectivalPOSDRU.Formareaprofesionalcontinu rmnencontinuareoprovocaremajor,deoareceparticiparealaformareacontinuseaflla celmaisczutnivelnEuropa:1,1%n2001,1,1%n2002,1,3%n2003,1,5%n2004,1,6% n 2005, iar creterea accesului angajailor la formare este una din provocrile identificate iniial n JAP, n vederea atingerii obiectivelor Lisabona. Operaiunile propuse n vederea asigurrii participrii la formarea profesional continu, precum i cele viznd recuperarea carenelor din educaia de baz pentru anumite categorii de populaie reprezint o parte important a Programului. Sa constatat c participarea lucrtorilor la formare, n special a celorcuunnivelsczutdecalificare,esteredus. n acelai timp, promovarea adaptabilitii ntreprinderilor i angajailor pentru a rspundela schimbrileeconomice,subformapromovriispirituluiantreprenorialiinovaiei,aformelor demuncmoderne,flexibileimaiproductiveconstituieunaltdomeniudeinterveniesusinut dePOSDRU.AnchetelerealizatencadrulIMMurilorauevideniatnecesitateacreriidenoi produse/servicii,elaborriidestrategiiipolitici pentruntreprinderi,dezvoltriidenoiprocese tehnologiceetc. 129

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Promovareamsuriloractivepepiaamunciipentruomeriipopulaiainactiv,inclusiv pentrupersoaneledinzoneleruraleocupatenagriculturadesubzisten,afostinclusprintre celelalte msuri importante pentru dezvoltarea resurselor umane n Romnia. Rata ocuprii populaieiaptedemuncn2005,situeazRomnia laodistande12,3puncteprocentuale fadeobiectiveleLisabonastabilitepentruafiatinsepnn2010ratageneralaocuprii de70%.nceeaceprivetepopulaiadinmediulrural,aceasta apareca fiindceamai srac (reprezentnd66,7%dintotalulpopulaiei srace),iarrisculdesrcieestemultmaimaren cadrul acestui mediude reziden, caurmare aocuprii n activiti de subzisten i a lipsei unorvenituricorespunztoare. n acelai timp, modernizarea Serviciului Public de Ocupare a fost vzut ca o component important ntre instituiile pieei muncii care au o contribuie important la funcionarea eficient a acesteia. Analiza a subliniat necesitatea dezvoltrii competenelor personalului, n vedereaasigurriicompatibilitiintrecompetenelepersonaluluiinecesitateafurnizriiunor serviciispecializate.ntimpcenanul2004,pondereafuncionarilorpubliciformaiafostde aproximativ30%dintotalulpersonalului,n2005procentulafostdenumai25%. O deosebit importan sa acordat promovrii (re)integrarii persoanelor supuse riscului excluziunii sociale, n vederea facilitrii reinseriei i participrii acestora pe piaa muncii. Dup cum reiese din capitolul de analiz, la sfritul lunii martie 2005, 12.148 tineri din sistemuldestatdeprotecieacopilului,aveauvrstecuprinsentre14si17ani,iar6.329aveau peste 18 ani. Cifrele privind populaia rom variaz ntre 535.140 persoane, conform nregistrrilorlarecensmntuldin2002,i2,5milioane,potrivitaltorsurse.Orictdemarear fiaceastdiferen,numruletnicilorromicareaudificultinintegrareapepiaamunciieste mare.Dinpopulaiatotalactiv(22,9%),28,5%erauomerincutareaunuilocdemunc. Aproximativ41%din ceiocupai lucraunagricultur(dincareotreime eraufemei)i31% erau muncitori necalificai. Mai mult, populaia rom manifest deficiene majore privind formareaprofesional.Peste70%dinpopulaiaromnuarecalificaresaudesfaoaractiviti carenunecesitoformareprofesionalformal. Modernizarea sistemului educaional i de formare iniial i continu, mbuntirea competenelor profesorilor i formatorilor, precum i promovarea educaiei universitare i a cercetrii, prin programe doctorale i postdoctorale, reprezint cea de a treia mare prioritate finanatprinPOSDRU. Datele disponibile pentru anul colar 2005/2006 indic o reducere a numrului nscrierilor colare cu 4,46%, comparativ cu anul colar 2000/2001. Cea mai important scdere se nregistreaz n cazul nscrierilor n coala primar i gimnazial, respectiv cu 17,97% i 32,51% n perioada 2000/20012005/2006. De asemenea, analiza a artat c atractivitatea sczut a carierei didactice, rigiditatea relativ persistent n traseele profesionale ale profesorilor contribuie la reducerea numrului personalului didactic. n ceea ce privete resurseleumanendomeniulcercetriidinRomnia,n2004,numrulangajailordincercetare idezvoltareraportatlaosutdeangajaierade0,46.Acestraportestede3orimaimicdect celalUE15(1,41persoaneocupatencercetareidezvoltare/100persoaneocupate).Numrul angajailordincercetaredezvoltare,maialesalspecialitilorcunaltcalificare,anregistrato tendinconstantdescdere. Aa cum sa menionat anterior, analiza socioeconomic i analiza SWOT au furnizat informaiilepebazacroraafostelaboratstrategiaPOSDRU.Totui,porninddelaalocarea POS DRU i de la numeroasele domenii de intervenie identificate, a fost necesar totodat stabilirea intelorpecaretrebuiesleatingprogramul.nacestdemers,aufostevaluate,de asemenea,tipuriledeoperaiunicarepotssoluionezepuncteleslabe,attlaniveldesistem, 130

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

ct i la nivel individual, i au fost estimate costurile pentru fiecare tip de operaiune. O dificultatea fostntmpinatnstabilireaobiectivelornceeacepriveteestimareacosturilor pentrufiecaretipdeoperaiune,tiutfiindfaptulcunanumitobiectiv,deexempluincluziunea social a grupurilor vulnerabile, poate fi atins prin diverse programe, prin intermediul unor operaiuni diferitei,dinacestmotiv,cudiferitecosturi. Tabelul38.PlanulfinanciaralPOSDRUindicndcontribuiaanualafiecrui fondn cadrul PO
NumruldereferinalProgramuluiOperaional(numrulCCI): 2007RO051PO001 Alocareapeanidupsursadefinanareaprogramului,n Euro Fonduristructurale FonduldeCoeziune Total (FSE) (1) (2) (3)=(1)+(2) 212.973.834 212.973.834 2007 330.141.809 330.141.809 2008 452.584.803 452.584.803 2009 538.429.514 538.429.514 2010 595.593.519 595.593.519 2011 666.545.305 666.545,305 2012 679.876.212 679.876.212 2013 Total20072013 3.476.144.996 3.476.144.996
Not:Toatefinanrilesuntpentruregiunilepentrucarenuseaplicasprijinuldetranziie

Tabelul 39. Planul financiar al POS DRU indicnd, pentru ntreaga perioad de programare, alocarea financiar total din fiecare fond n cadrul PO, contribuia naionalirataderambursarepe fiecareaxprioritar NumruldereferinalProgramuluiOperaional(numrulCCI):2007RO051PO001 AxelePrioritarepesursedefinanare, nEuro
Finanare comunitar (a) Axa prioritar1 Axa prioritar2 Axa prioritar3 Axa prioritar4 Axa prioritar5 Axa prioritar6 Axa prioritar7 Total Contribuia naional (b)=(c)+(d) Defalcarea orientativa Pentruinformare contribuieinaionale Ratadeco Total finanare* Finanare Finanare finanare Contrib Altesurse (f)= naional naional (e)=(a)+(b) uia de public privat (a)/(e) BEI finanare (c) (d) 193.984.825 79.621.406 69.467.140 58.885.430 66.953.221 103.399.059 40.902.637 613.213.718 991.788.814 991.397.184 519.656.411 235.541.719 543.356.044 644.007.986 163.610.556 4.089.358.714 80,44 91,97 86,63 75,00 87,68 83,94 75,00 85,00 10.257.476 62.063.435 59.228.611 15.454.661 17.114.269

797.803.989 911.775.778 450.189.271 176.656.289 476.402.823 540.608.927 122.707.919 3.476.144.996

193.984.825 79.621.406 69.467.140 58.885.430 66.953.221 103.399.059 40.902.637 613.213.718

164.118.452

*Ratacofinanriipentrutoateaxeleprioritareestecalculatlundnconsiderarecosturilepublice.

131

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Categorizare POSDRUconinedefalcareaindicativaalocriifondurilorpecategoriideintervenie(Anexa 3 a POS DRU), n conformitate cu prevederile articolului 37, alin. 1(d) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 i cu Regulamentul Comisiei Nr. 1828/2006. Categorizarea reprezintestimareaexanteamoduluincareseintenioneazcheltuireafonduriloralocaten cadrul POS DRU, potrivit codurilor pentru dimensiunile 1 (Tema prioritar), 2 (Forma de finanare) i 3 (Tipul teritoriului) din Anexa II a Regulamentului Comisiei nr. 1828/2006. Aceste informaii vor ajuta Autoritatea de Management s monitorizeze implementarea programului pe categorii de investiii i s furnizeze Comisiei informaii unitare asupra utilizrii programate a Fondurilor, prin Raportul anual de implementare i prin cel final (informareaexpost), conformArticolului67dinRegulamentulConsiliuluinr.1083/2006. n conformitate cu CSNR, Romnia se angajeaz s contribuie la realizarea obiectivelor Lisabonaiconsiderprincipiul stabiliriidecategoriideinterveniepeobiectiveLisabonaca fiind un instrument important pentru monitorizarea la nivel naional i comunitar a nivelului real de performan n direcionarea fondurilor structurale i de coeziune ctre domeniile de interventie care sprijin strategia Lisabona. Nivelul indicativ al cheltuielilor pentru atingerea obiectivelor Lisabona este estimat la aproximativ 93,27% din totalul alocarii FSE n cadrul POS DRU, conform categoriilor listate n Anexa IV a Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006.

132

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

5. IMPLEMENTAREA
5.1 Managementul
CadrulgeneralpentruimplementareaPOSDRU
52 nconformitatecuRegulamentulGeneral Art.59(1),pentruimplementareaPOSDRUau fostdesemnateurmtoareleautoritiresponsabile:

AutoritateadeManagementpentruPOSDRUMinisterulMuncii,FamilieiiEgalitiide anse OrganismeIntermediarepentruPOSDRU 8OIregionalensubordonareaMMFES AgeniaNaionalpentruOcupareaForeideMunc MinisterulEducaiei,CercetriiiTineretului CentrulNaionalpentruDezvoltareanvmntuluiProfesionaliTehnic 2OrganismeIntermediarecarevorfidesemnateprinlicitaiepublic,curespectarea legislaieinaionaleiareglementrilorcomunitare. AutoritateadeManagementpentruPOSDRU AutoritateadeManagementesteresponsabilntotalitatepentrugestionareaiimplementarea Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane n conformitate cu principiilemanagementuluifinanciarsolidiseparriiclareafunciilor. ResponsabilitileifunciileAMPOSDRUaufoststabilitenconformitatecuRegulamentele Fondurilor Structurale i n special cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 i RegulamentuluiComisiei(CE)nr.1828/2006. AutoritateadeManagementpentruPOSDRU esteorganizatlaniveldedireciegenerali estealctuitdinpatrudireciiipatrucompartimentedirectsubordonatedirectoruluigeneral. Anumiteactiviti,precumauditulinterniopartedinmanagementulresurselorumane,sunt desfuratedectrealtedireciidincadrulMinisteruluiMuncii,EgalitiideanseiFamiliei, respectivdectreDireciaAuditInterniDireciaManagementulResurselorUmane. OscurtdescriereadireciiloriunitilorimplicatenimplementareaFSEesteprezentatn continuare. DireciaProgramareiEvaluarecuprindedouservicii,respectiv: (a)ServiciulPlanificareStrategic,responsabilcuplanificareastrategic,elaborareadiferitelor documentedeprogramare,activitideinformareipublicitatei evaluareaprogramului (b) Serviciul Monitorizare i Raportare POS, responsabil cu coordonarea procesului de monitorizare a POS i cu activitile de raportare. Aceast unitate asigur logistica i secretariatulComitetuluideMonitorizare.

52

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziiile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i care abrog Regulamentul (CE) nr. 1260/1999

133

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

DireciaContractareiImplementarecuprindedouservicii,respectiv: 1. Serviciul Licitaii, responsabil cu activitile de achiziii publice pentru proiectele de asistentehnicitransnaionale 2. Serviciul Contractare i Monitorizare Proiecte, responsabil de contractarea, validarea cheltuielilorimonitorizareaproiectelordeasistentehniciacelortransnaionale,finanate dinFSE.Deasemenea,desfoaractivitiderecuperareadebitelorpentruproiectelemaisus menionate. DireciaManagementFinanciar cuprindepatruuniti,respectiv: (a) Serviciul de Verificare a Cheltuielilor, responsabil cu verificarea cheltuielilor la nivelul AM POS DRU i transmiterea centralizatorului cererilor de rambursare a cheltuielilorctreorganismulresponsabilcuplile (b) Serviciul de Pli, responsabil cu aspectele privind cofinanarea, respectiv angajamentul,rambursarea,cheltuireairaportareabugetuluinaional (c) CompartimentulContabilitateiRaportareFinanciar,responsabildecontabilitatea operaiunilorFSEiraportareafinanciar (d) Compartimentulde Control Financiar Preventiv Propriu, responsabil cu verificarea legalitii,regularitiiirespectriilimitelorbugetarepentruoperaiunileFSE. Direcia Coordonare FSE asigur funcia de ef de Misiune i este responsabil de coordonareaorizontalla niveltehnic i financiara interveniilorFSE.Deasemenea,asigur att complementaritatea ct i delimitarea clar ntre operaiunile FSE n cadrul Programelor Operaionale pentru Dezvoltarea Resurselor Umane iDezvoltareaCapacitii Administrative intreFSEialteoperaiunisimilarefinanateprinaltePO,lanivelnaionaliregional. BiroulVerificareTehnic(exante)esteounitatedecontrolalcalitiicareavizeazanumite documentedeprogramareicontractesemnatedeAMcoordoneaz,deasemenea,activitile demanagementalriscului. Compartimentul Tehnologia Informaiei ofer sprijin tehnic pentru dezvoltarea i implementareacorespunztoareasistemelorIT. Compartimentul Antifraud i Nereguli este responsabil de controlul antifraud, managementulnereguliloriverificareacheltuielilorlafaalocului,pebazdeeantionare. Unitatea de Implementare a Proiectelor asigur, n principal, coordonarea implementrii tehniceaAxeiprioritare7Asistentehnicaiaproiectelortransnaionalederulatencadrul Axeiprioritare6. DireciadeAuditareresponsabilitateageneralafuncieideauditinternncadrulMMFES, inclusiv a auditului structurilor i operaiunilor FSE. n acest scop, a fost creat o unitate special n cadrul Direciei de Audit, responsabil n exclusivitate de auditul programelor finanate de UE. Aceast unitate raporteaz direct ministrului, asigurnduse prin aceasta independenafuncionalaauditorilorinterni.

134

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

DireciaManagementulResurselorUmanesprijinAutoritateadeManagementnprincipal n ceea ce privete procesul de selecie i angajare a personalului, precum i evaluarea/promovareapersonalului. Numrultotalalposturiloralocate pentruAutoritateadeManagementestede90. Autoritatea de Management este responsabil pentru implementarea Domeniului major de intervenie4IniiativetransnaionalepepiaainclusivamunciidincadrulAxeiprioritare6 PromovareaincluziuniisocialeiaAxeiPrioritare7Asistentehnic. OrganismeintermediarePOSDRU POSDRUvafiimplementatprin urmtoarele13OrganismeIntermediare: OrganismeIntermediareRegionale Pentru eficiena i eficacitatea abordrii disparitilor regionale n ceea ce privete adaptabilitatealucrtorilor,antreprenoriatul,accesulpepiaamunciiiincluziuneasocial,cele 8OrganismeIntermediareRegionalevorfiresponsabiledeimplementareaAxeiPrioritare3 Creterea adaptabilitii lucrtorilor i ntreprinderilor, domeniile majore de intervenie 1 Promovarea culturii antreprenoriale i 2 Instruirea i sprijinirea ntreprinderilor i angajailor n vederea promovrii adaptabilitii Axa Prioritar 5 Promovarea msurilor activedeocupare,domeniulmajordeintervenie1Dezvoltareaiimplementareamsurilor active de ocupare i Axa Prioritar 6 Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenie2mbuntireaaccesuluiiaparticipriigrupurilorvulnerabilepepiaamunciii 3Promovareaegalitiideansepepiaamuncii. Cele8OrganismeIntermediareRegionalecorespundcelor8regiunidedezvoltare: Regiunea1NordEst Regiunea2SudEst Regiunea3SudMuntenia Regiunea4SudVestOltenia Regiunea5Vest Regiunea6NordVest Regiunea7Centru Regiunea8BucurestiIlfov OrganismeleIntermediareRegionalesuntstructuratentreiunitiprincipale: - ServiciulImplementare - ServiciulManagementFinanciar - Birouljuridicadministrativ Sub directa coordonare a directorului executiv al OI se afl Compartimentul Audit Intern i CompartimentulAntifraudiManagementulNeregulilor. Cele 8 Organisme Intermediare Regionale vor sprijini implementarea POS DRU n acele domeniide competen dezvoltate pe parcursul implementrii programului Phare 20042006. nacestsens,proiecteledetipFSEcareaufostimplementatedectrecele8OIregionalen domeniulcapitaluluiuman,nceea ceprivetemsurileactivepepiaamuncii i incluziunea social a persoanelor aparinnd grupurilor vulnerabile, au reprezentat un element de baz n desemnarea lorcastructurideimplementareaPOSDRU indelegareactreacesteaaunor sarcinispecifice,asacumesteprevzutnAcorduldedelegaredefuncii. 135

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

AgeniaNaionalpentruOcupareaForeideMunc OrganismulIntermediardincadrulANOFMesteresponsabildeimplementareaAxeiprioritare ModernizareaServiciuluiPublicdeOcupare. Potrivit HG nr. 1700/2004 pentru modificarea i completarea Statutului Ageniei Naionale pentruOcupareaForeideMunc(MOnr.968/2004),OIPOSDRUesteorganizatlanivelde direcie,avndnsubordineurmtoareleserviciispecializate: ProgramareiEvaluare MonitorizareiManagementFinanciar Managementulsistemuluiinformatic ObiectiveleurmritencadrulAxeiPrioritare4aurecomandatANOFMdreptinstituiacareva implementaoperaiunilereferitoarelamodernizareaServiciuluiPublicdeOcupare.ANOFMa iniiatdejaprocesuldembuntireaaptitudiniloricompetenelorangajailorsiiastabilit standardepentrumbuntireacalitiiserviciilorfurnizateprecumipentrucretereagradului desatisfacieaclienilorANOFM:omeri,angajatoriipersoaneaflatencutareaunuilocde munc. Proiectele finanate din FSE vor fi elaborate de personalul ANOFM specializat n furnizarea de msuri active de ocupare, care cunoate necesitile de dezvoltare n domeniul serviciilordecalitate,moderne,flexibile,orientatectreclieni. MinisterulEducaiei,CercetriiiTineretului PentruimplementareaPOSDRUafostnfiinatunorganismintermediarncadrulMinisterului Educaiei, Cercetrii i Tineretului i un organism intermediar n subordinea Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului Centrul Naional de Dezvoltare a nvmntului ProfesionaliTehnic. Necesitatea asigurrii unei capaciti administrative corespunztoare pentru implementarea AxelorPrioritare1i2presupuneoarhitecturinstituionalbazatpecelemairecomandatei experimentate structuri n gestionarea fondurilor comunitare (de preaderare) n domeniul educaiei iniiale i formrii profesionale continue. Din aceasta perspectiv, capacitatea administrativ total va crete de aproximativ trei ori, asigurnd astfel o rat crescut de absorbie. Operaiunileprivindmodernizareaofertelorgeneraledeeducaieiniial i formare profesional (inclusiv FPC), programele doctorale i postdoctorale, prsirea ti,purie a colii, vor fi mai bine abordate de ctre respectivele OI desemnate n cadrul sau n subordinea MinisteruluiEducaiei,CercetriiiTineretului. OI POS DRU din cadrul MECT este responsabil pentru implementarea n totalitate a Axei prioritare1Educaieiformarensprijinulcreteriieconomiceidezvoltriisocietiibazate pe cunoatere, i a Domeniului major de intervenie 2 Prevenirea i corectarea prsirii timpuriiacoliidincadrulAxeiprioritare2Corelareanvrii petotparcursulvieiicupiaa muncii. OI POS DRU din cadrul MECT este format dintro unitate central i 8 uniti regionale. Unitateacentralesteorganizatcadirecie.Structuraorganizaionalcuprinde2departamente Programare i Evaluare (incluznd dezvoltarea parteneriatelor, informare i publicitate), Monitorizare, Management Financiar i Control i Unitatea IT. Sunt 56 de posturi (7 posturi/regiune) pentru fiecare dintre cele 8 uniti regionale, fiecare dintre acestea fiind structurat dup cum urmeaz: 2 posturi pentru informare, publicitate i dezvoltarea parteneriatelor (personalul este actualmente implicat n activiti de progamare), 2 posturi pentru monitorizare, 2 posturi pentru management financiar i un post pentru contractare i consilierejuridic. 136

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

OI POS DRU din cadrul MECT va implementa axele prioritare i domeniile majore de intervenie delegate, la nivel naional. Abordarea naional este justificat de faptul c modernizareaoferteieducaionale,dezvoltarearesurselorumaneneducaiainiialicontinu, precum i sprijinirea nvmntului superior sunt operaiuni care vor fi implementate prin programelanivelnaional,nfolosulelevilor,studenilor,profesorilorialaltorresurseumane dineducaie. Centrul Naional pentru Dezvoltarea nvmntului Profesional i Tehnic va fi responsabil cu implementarea Domeniilor majore de intervenie 1 Tranziia de la coal la viaaactivi3AccesiparticiparelaFPCdincadrulAxeiPrioritare2Corelareanvrii petotparcursulvieii cu piaamuncii. CNDIPT a fost printre primele instituii din Romnia care au implementat proiecte Phare n domeniulformriiprofesionalecontinue.Experienanmanagementulasisteneifinanciarede preaderare din partea UE i rata ridicat de absorbie atins au constituit elementele determinantenselecionareaacesteistructuricaOIPOSDRU. Desemnarea Organismului Intermediar responsabil cu implementarea Domeniului major de intervenie 2 Promovarea sustenabilitii pe termen lung n mediul rural n ceea ce privete dezvoltarea resurselorumane i a ocuprii (Axa prioritar 5) i a Organismului Intermediar responsabilcuimplementareaDomeniuluimajordeintervenie3Dezvoltareaparteneriatelor i ncurajarea iniiativelorpentrupartenerii sociali i societatea civil (Axa prioritar3) i a Domeniului major de intervenie 1 Dezvoltarea economiei sociale (Axa prioritar 6) se va realizanconformitateculegislaiacomunitarilegislaiaprimarisecundarnaional ce transpuneprevederilecomunitarendomeniulachiziiilorpublice. MecanismeledecontrolasupraOrganismelorIntermediare RelaiacuorganismelepublicedesemnatecaOrganismeIntermediarevafireglementatprintr un Acord de delegare de funcii, n care vor fi prevzute obiectul i durata acordului angajamente i garanii, drepturile i obligaiile prilor, delegarea responsabilitilor, mecanismeledecontrol,responsabilitiledetaliatealeprilor,modificarea/ncetareaacordului ialteprevederirelevante. Acorduldedelegare de funcii va fi semnat nainte de nceperea implementrii POS DRU i prevedeurmtorulsistemdecontrolcual funciilor delegate: (a) controlul documentelor pregtite de OI, precum avizarea Ghidului Solicitantului sau evaluarea calitii documentelor pregtite pe parcursul implementrii (diferite raportri, documentedesintezetc.) (b) verificri curente cu privire la ndeplinirea funciilor delegate. Astfel, Organismele Intermediare vor transmite trimestrial AM rapoarte speciale privind ndeplinirea responsabilitilor delegate AM poate solicita OI orice informaii sau documente suplimentare. Pe baza acestor rapoarte, a altor informaii/ documente primite i a verificrilorlafaaloculuiefectuate,AMvaevaluaperiodiccapacitateaOIdeandeplini funciile delegate. Pe baza rezultatelor evalurilor, AM poate retrage delegarea unor funcii delegate sau a tuturor funciilor delegate, pn cnd deficienele identificate au fostremediate.Dacdeficienelenuvorficorectatendecursuluneianumiteperioadede timp,AMpoatedecidencetareaAcorduluidedelegaredefuncii,prinaceastancetnd relaiacurespectivulOI

137

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

(c) caparteaverificrilor,AMvaefectuaverificrilafaalocului,avndobiectiveprecise, precum: verificarea procesului de selecie a proiectelor, semnarea Acordurilor de finanare, verificarea cheltuielilor, a contabilitii, a managementului neregulilor etc. n scopulverificriicheltuielilor,AMvafolosimetodaeantionrii (d) pentru OI Regionale vor fi iniiate misiuni de audit intern la nivelul MMFES, n conformitateculegislaianaionalprivindauditulpublicintern. n ceea ce privete controlul asupra celor dou OI care vor fi contractate n conformitate cu legislaia comunitar i legislaia naional primar i secundar pentru implementarea prevederilor comunitare n domeniul achiziiilor publice, controlul se va baza pe prevederile contractului de servicii, care va include prevederi referitoare la ncetarea contractului i penaliti,undeestecazul.

5.2 MonitorizareiEvaluare ComitetuldeMonitorizare


Comitetul de Monitorizare va fi constituit n termen de 3 luni de la aprobarea programului operaional (conform prevederilor Regulamentului General). Comitetul de Monitorizare POS DRUvacuprindereprezentaniai: Autoritii de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea ResurselorUmane MinisteruluiEconomieiiFinanelor: o AutoritateapentruCoordonareaInstrumentelorStructurale o AutoritateadeManagementpentruProgramulOperaionalAsistenTehnic o AutoritateadeCertificareiPlat. OIPOSDRU MinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative MinisteruluiAgriculturiiiDezvoltriiRurale MinisteruluiDezvoltrii,LucrrilorPubliceiLocuinelor AutoritiiNaionalepentruProteciaDrepturilorCopilului ConsiliuluiNaionalpentruFormareaProfesionalaAdulilor AgenieiNaionalepentruRomi AgenieiNaionalepentruEgalitatedeansentreFemeiiBrbai ConsiliuluiConcurenei Aliparteneridincadrulinstituiilorcentrale Societiicivile Sindicatelor Patronatelor Organizaiilornonguvernamentale.

UnreprezentantalComisieiEuropenevaparticipalareuniunileComitetuluideMonitorizare, curolconsultativ,lainvitaiapreedinteluisaudinproprieiniiativ. Rolul Comitetului de Monitorizare va fi de a se asigura de eficacitatea i calitatea implementrii programuluioperaional prin ndeplinirea atribuiilor prevzute la Articolul 65 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 i a prevederilor privind monitorizarea stabilitelaArticolul66.

138

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

ComitetuldeMonitorizarevaasiguraconformitateaculegislaiacomunitarinaionaliva examinarealizareaobiectivelorPOSDRUprintroutilizareraionalaresurseloralocate. ComitetuldeMonitorizareareurmtoareleatribuii: a) va aproba, n termen de ase luni de la aprobarea Programului, criteriile de selecie a proiectelorfinanateprinPOSDRUcriteriiledeselecie vorfirevizuitenconcordan cunecesitiledeprogramare b) va analiza periodic progresul realizat n atingerea intelor specifice ale programului operaional,pebazadocumentelortransmisedeAutoritateadeManagement c) va examina rezultatele implementrii, n special atingerea indicatorilor stabilii pentru fiecareaxprioritar d) vaaprobarapoarteleanualeiraportulfinalprivindimplementareaprogramului,nainte caacesteasfietrimiselaComisiaEuropean e) vafiinformatcuprivirelaraportulanualdecontrolicuprivirelacomentariileComisiei asupraacestuiraport f) poate propune Autoritii de Management orice revizuire sau examinare a programului operaional n vederea realizrii obiectivelor Fondurilor, la care se face referire n Articolul 3 din Regulamentul Consiliului (EC) nr. 1083/2006 sau al mbuntirii managementulacestuia,inclusivmanagementulfinanciaralacestuia g) va lua n considerare i va aproba orice propunere de amendare a coninutului deciziei Comisieiasupracontribuieifondurilor h) va fi informat cu privire la calendarul i activitile de informare, comunicare i publicitate,nconformitatecuprevederileRegulamentuluiComisieinr.1828/2006. Comitetul de Monitorizare i va stabili propriile reguli de organizare i proceduri de lucru, precumimodalitateadeluareadeciziilor.AMPOSDRUasigurpreediniaisecretariatul Comitetului deMonitorizare. RapoarteleAnualedeImplementareiRaportulFinal In conformitate cu Articolul 67 din Regulamentul Consiliului (EC) nr. 1083/2006, AM POS DRUvatransmiteComisieiEuropeneunRaportAnualdeImplementare,pentruprimadatn anul 2008ipnladatade30iunieafiecruian.naintedeafitrimisComisiei,Raportulvafi examinatiaprobatdectreComitetuldeMonitorizarealPOSDRU. Rapoarteledeimplementaretrebuiesincludurmtoareleinformaii: progresele fcute n implementarea POSDRU i a Axelor sale Prioritare nraport cu indicatoriistabiliistadiuldeimplementareaproiectelor implementareafinanciardefalcareacheltuielilorefectuatepefiecareAxPrioritar, mprireaacestorancontribuienaionalicontribuieFSE etapele urmate de AM POS DRU i Comitetul de Monitorizare n vederea asigurrii calitiiieficieneiimplementrii,nspecial: msuridemonitorizareievaluare,inclusivmodalitiledecolectareadatelor unrezumataltuturordificultilorntmpinatenimplementareimsurile luate pentrurezolvareaacestora moduldefolosireaasisteneitehnice msurile ntreprinse pentru asigurarea publicitii i furnizarea informaiilor privindPOSDRU. odeclaraiecuprivirelarespectarealegislaieicomunitareprivindimplementareaPOS DRU. 139

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Un raport final va fi naintat Comisiei pn la data de 31 martie 2017. Raportul final va cuprindetoateinformaiilereferitoarelantreagaperioaddeimplementarecuprinsntre2007 i2015. Examinareaanualaprogramelor n conformitate cu Articolul 68 al Regulamentului Consiliului nr. 1083/2006, anual, la depunerea Raportului Anual de Implementare, Comisia European va analiza mpreun cu Autoritatea de Management POS DRU principalele rezultate ale anului precedent, n vederea mbuntirii implementrii. Pot fi examinate, de asemenea, orice aspecte ale funcionrii sistemuluidemanagementicontrol,evideniatenraportulanualdecontrol. Dup aceast analiz, Comisia European poate transmite observaii Autoritii de Management POS DRU i Guvernului Romniei. AM POS DRU va informa Comitetul de Monitorizare despre aceste observaii. Autoritatea de Management POS DRU va informa Comisiacuprivirelaaciunilentreprinsecarspunslaacesteobservaii. Sistemuldemonitorizareiraportare Monitorizareaesteunprocescontinuu.Principalulobiectivalsistemuluidemonitorizarecreat de Autoritatea de Management este de a monitoriza progresul n ceea ce privete eficiena i corectitudineaoperaiunilorfinanateideacomparaprogresulrealizatcuinteleprestabilite. n acelai timp, sistemul va facilita colectarea informaiilor i datelor necesare pentru a se analizaprogresuloperaiunilorinecesitateaeventualelormsuricorective. SistemuldemonitorizarealPOSDRUianconsiderarenevoilediferitelorgrupurideutilizatori idiferitelenivelurialestructurilordemanagement.Potenialiiutilizatoriaiinformaiilorsunt entiti care au propriile lor domenii de responsabilitate i propriile nevoi de informaii, precum: Beneficiarii, OrganismeleIntermediare, AutoritiledeManagement, ComiteteledeMonitorizare, GuvernulRomniei, ComisiaEuropean, Evaluatoriiexterni, PublicullargiONGurile. Sistemul de monitorizare se bazeaz pe o examinare periodic a contextului, resurselor (inputs), realizrilor imediate (outputs) i rezultatelor programului i interveniilor sale. Este alctuit dintrun mecanism de informare coerent care include reuniuni de analiz a progreselor i rapoarte de progres prin care se furnizeaz informaii eseniale rezultate din indicatoriifiziciifinanciari.Scopulrapoartelorestedeafurnizainformaiiactualizateprivind rezultateleobinutefade indicatorii iintele stabilite,iarrapoartele vorfinformscris, ntrunformatstandard,carevapermitecompararealorntimp. Principala informaie care va fi furnizat n cadrul rapoartelor se refer la indicatorii care reflectprogresulfadeobiectivelestabilitenperioadadeprogramare.nacest sens,afost elaborat un sistem de indicatori pentru fiecare program operaional (PO), sub coordonarea AutoritiipentruCoordonareaInstrumentelorStructurale.Fiindadaptatlatrsturilespecifice alePO,sistemuldeindicatoriurmreteuniformitateadatelordebaz,permindagregareade josnsusainformaiilor,ladiferitenivelurideintervenie(proiect,domeniudeintervenie,ax 140

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

prioritar,PO,CSNR),peteme,sectoareetc.Sistemulvafurnizainstruciunidetaliatepentruo nelegere comun din partea tuturor celor implicai, precum lista complet a indicatorilorde monitorizare i evaluare, definiia fiecrui indicator, responsabiliti, periodicitatea i modalitile de colectare i procesare a datelor, precum i tabelele de indicatori care vor fi generatedeSMISi care voroferioimagineclaracontextuluiiprogresuluiinterveniilor. Unde este cazul, indicatorii vor fi defalcai pe diferite criterii (teritorial, gen, grupuri int, dimensiunea beneficiarilor etc.). Se va respecta Anexa XXIII: Date privind participanii la operaiunileFSEdinRegulamentuldeimplementarenr.1828/2006. ACISiAMPOSDRUvorverificaperiodicacurateeainformaiilorcolectateivorcoordona unprocescontinuudembuntireafuncionriisistemuluidemonitorizare.Sevordesfura evaluri i verificrialecalitiisistemuluidemonitorizarenceeaceprivetecapacitateade cuprindere,echilibruiadministrare.Indicatoriiindividualivorfievaluainceeaceprivete relevana,acurateea,disponibilitateaicosturileacestora. ComitetuldeMonitorizarevaficonsultatnlegturcusistemuldeindicatoridinprimeleetape ale implementrii programului, precum i pe toat perioada deprogramare, pentru a verifica dac: sistemuldeindicatorinansambluafostelaboratcorespunztori informaiaestesuficientpentruactivitateasa. Dei sistemul de monitorizare va fi n general responsabil pentru a genera date cu privire la rezultatele imediate (output), anumite date privind rezultatele imediate (output) i cele mai multedateprivindrezultatelepotnecesitaeforturi suplimentare(respectiv anchete,muncde teren, colectare de date de la alte organizaii). Pe de alt parte, statisticile oficiale care genereaz indicatorii de context vor trebui suplimentate cu anchete, studii sau altetehnici de colectareiinterpretareadatelor.Nevoilespecificedeinformaiicomplementareiactivitile planificate corespondente vorfiinclusenPlanuriledeevaluarealePOiCSNR,descrisen seciunea Evaluare. EvaluareaPOSDRU Cadruldereglementare Evaluarea Programelor Operaionale este o activitate inseparabil de organizarea general a managementului i sistemului de implementare ale PO, fiind un instrument pentru stabilirea relevanei, eficienei i eficacitii asistenei financiare derulate precum i a impactului i sustenabilitiirezultatelorobinute. ObligaiadeadesfuraactivitideevaluaresistematicaProgramuluiOperaionaliregulile generalepentruacesteactivitisuntprevzutenRegulamentulConsiliului(CE)nr.1083/2006 din11iulie2006privindprevederilegeneralealeFonduluiEuropeandeDezvoltareRegional, FonduluiSocialEuropeaniFonduluideCoeziune(Articolele37,4749). n conformitate cu dispoziiile articolelor4749din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, vorfirealizatetreitipuriprincipaledeevaluareaPOSDRU: Evaluareaexante Evaluareapeparcurs(ntimpulperioadeideimplementareaPO) Evaluareaexpost. Evaluarea exante. Gestionarea contractului de evaluare exante a fost asigurat de ctre ACIS,prinUnitateaCentraldeEvaluare,nstrnscooperarecuautoritiledemanagement icualiactorirelevani. 141

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Evaluarea pe parcurs se varealiza pe perioadade implementare a POS DRU, fiind de trei categorii:intermediar,adhocipetemetransversale,dupcumurmeaz: Evaluarea intermediar va urmri mbuntirea calitii, eficacitii i coerenei asistenei precum i strategia i implementarea programelor operaionale. Evalurile intermediare vor sprijini procesul de management al PO, prin analizarea problemelor care apar n timpul implementriiivorpropunesoluiispecificedembuntireafuncionriisistemului. VorfidouevaluriintermediarealePO:oevaluarevafirealizatlasfritulanului2009io alt evaluare n anul 2012. Prima evaluare intermediar va examina progresul pn la data respectivnceeacepriveteimplementareaPO,axndusenmodspecialpeaspecteprecum managementulPO,ntimpceceadeadouaevaluareintermediarsevaaxapeprioriti,avnd nvedereiurmtoareaperioaddeprogramare. Evalurile adhoc se vor efectua n cazul n care monitorizarea programului evideniaz o deviere semnificativ fa de obiectivelestabilite iniial sau n cazul n care se fac propuneri pentru revizuirea programelor operaionale. Evalurile adhoc pot aborda, de asemenea, aspectele privind implementarea ori managementul unei Axe prioritare sau al unui domeniu major de intervenie, sau pot fi tematice. La propunerea Autoritii de Management, ComitetuldeMonitorizarevadecideasuprasubiecteloricalendaruluievaluriloradhoc,pe baza examinrii datelor fizice i financiare furnizate de sistemul de monitorizare. Se previzioneaz deja realizarea de evaluri cu privire la accesul la nvarea pe tot parcursul vieii, efectele nvrii pe tot parcursul vieii asupra pieei muncii, aciunile n domeniul agriculturiidesubzisteniincluziuneasocial. Evalurile intermediare i adhoc vor fi gestionate prin funcia de evaluare a Autoritii de Managementivorfirealizateextern,dectreevaluatoriindependeni. Evalurilepetemetransversalevorfirealizateacoloundeevaluareaestedenaturorizontal i finalizareaevalurii necesitimplicareamaimultorprogrameoperaionale.Acesteevaluri potexaminaevoluiatuturorsauaunuigrupdeProgrameOperaionalenraportcuprioritile comunitare i naionale. De asemenea, se pot examina anumite aspecte de management n cadrul tuturor Programelor Operaionale. Evaluarea pe teme transversale va fi gestionat de UnitateaCentraldeEvaluaredincadrulACISivafincredinatconsultanilorexterni. Obiectivele specifice, chestionarele de evaluare, sarcinile i rezultatele ateptate n urma evalurilor intermediare,adhocipe teme transversale vor fi definite separatpentrufiecare evaluarecaresevaefectua. Pelngacesteevaluri,AutoritateadeManagementvacontracta,pebazaprocedurilorprivind achiziiilepublice,unevaluatorexternpermanentcaresasiste ComitetuldeMonitorizaren activitatea sa, s asigure ca monitorizarea continu a programelor s fie satisfctoare i s asigure o surs independent de informare, analiz reflexiv i consiliere. Principalul rol al evaluatoruluiexternestedeaoferiComitetuluideMonitorizare,AutoritiideManagementi organismelorsaleintermediareoresursdeexpertizcuprivirelaaspecteledemonitorizarei implementare legate de considerente economice, operaionale, legale i procedurale. Orice potenialconflictdeinteresevafievitat. EvalurileexpostvorfiefectuatedectreComisie,nstrnscooperarecuStatulMembrui AutoritiledeManagement,potrivitArticolului49(3)dinRegulamentulConsiliului(CE)Nr. 1083/2006.

142

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Comisia poate, de asemenea, s efectueze evaluri strategice, precum i evaluri legate de monitorizarea programului operaional, n conformitate cu art. 49(2) din Regulamentul Consiliului(CE)Nr.1083/2006. Cadrulinstituionalpentruevaluare Cadrulinstituionalnaionalpentruevaluarecuprinde2niveluri: unnivelgeneraldecoordonare,asiguratdectreUnitateaCentraldeEvaluare dincadrulACISMinisterulEconomieiiFinanelor unnivelfuncional,compusdin unitiledeevaluaredincadrulfiecreiAM. RoluldecoordonarealUnitiiCentraledeEvaluarepoatefirezumatdupcumurmeaz: (i) realizareadeevaluripetemetransversale (ii) realizarea de activiti de construcie instituional pentru a sprijini i dezvolta capacitateaoperaionalaunitilordeevaluareconstituitencadrulAutoritilorde ManagementaleProgramelorOperaionale (iii) realizarea de activiti generale de asigurare a calitii pentru a garanta calitatea tuturorevalurilor. Unitatea de evaluare constituit n cadrul Autoritii de Management POS DRU va fi responsabilpentruevalurileintermediarei adhoc. UnitateadeevaluarevaacionancooperarecuComitetuldeMonitorizareivainteracionan modconstantcuUnitateaCentraldeEvaluare. PlanuldeEvaluare Unitatea de evaluare a Autoritii de Management va elabora Planul de Evaluare, care va cuprindeactivitileorientativedeevaluarepecareintenioneazsledesfoarendiferitele fazedeimplementareaprogramului,colectareadatelorcomplementarecare nusuntfurnizate de sistemul de monitorizare, resursele financiare i umane orientative alocate pentru fiecare activitate de evaluare, aciunile urmrite pentru construcia instituional, precum i responsabilitile care i revin. Aceast planificare va fi realizat n conformitate cu Regulamentele comunitare privind Fondurile Structurale, cu documentele metodologice de lucru,privindevaluarea,emisedeComisiaEuropean,cudocumentelemetodologicedelucru privindevaluareaemisedectreACISUnitateaCentraldeEvaluare.PlanuldeEvaluareal POSDRUvafisupusaprobriiComitetuluideMonitorizare. De asemenea, un Plan de Evaluare la nivelul CSNR va fi elaborat de Unitatea Central de Evaluare din cadrul ACIS. Planul de Evaluare al CSNR va avea ca scop furnizarea de informaiipentruprocesuldeluareadeciziilorstrategiceivaplanificaactivitiledeevaluare la nivel macro socioeconomic. Posibilele teme de evaluare care vor fi incluse n Planul de Evaluare al CSNR pot privi prioritile CSNR (infrastructur, competitivitate economic, dezvoltarearesurselorumane,capacitateadministratividimensiuneteritorial),demodulde implementare,cumarfievaluareaexternadhocorizontalaxatpeprocesuldeimplementare n cadrul tuturor programelor, inclusiv POS DRU, sau coerena extern a programelor cu politicilenaionale.Acesteavorficomandatede ACISn2008. Mecanismedefuncionare FiecarePO va avea un Comitet de Coordonare, care se va ntruni pentru fiecare exerciiu de evaluare.Deasemenea,lanivelulCSNRsevanfiinaunComitetdeCoordonaredeEvaluare 143

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Strategic, pentru evalurile pe teme transversale. Comitetul de Coordonare va ndeplini, minimum,urmtoarelesarcini:vastabilitermeniidereferinpentruevalurileindividualeva facilitaaccesulevaluatoruluilainformaiilenecesarepentrundeplinireaactivitilordelucru vasprijiniactivitateadeevaluare,nspecialdinpunctdevederemetodologicsevaasigurac termenii de referin sunt respectai va exercita controlul calitii cu privire la evaluarea efectuat. Sub coordonarea UnitiiCentrale de Evaluare, ncadrul Manualului de Proceduri,seciunea Evaluare,vafistabilitunmecanismdeurmrirearecomandrilorevalurii,caresfieaplicat dectreAMPOSDRU. nceeacepriveteaccesulpubliculuilarezultateleevalurii,acestavaaveaaccescelpuin la rezumatul executiv al rapoartelor de evaluare. Mijloacele de comunicare vor fi uor identificabileiaccesibile.

5.3

Managementfinanciaricontrol

MinisterulEconomieiiFinanelor(MEF)estedesemnatsndeplineascroluldeAutoritate deCertificarepentrutoatePO,fiindresponsabildeelaborareaitransmitereactreComisiea declaraiilor de certificare a cheltuielilor i a cererilor de rambursare, n conformitate cu prevederile Art. 61 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. Direcia responsabil din cadrulMEFesteAutoritateadeCertificareiPlat(ACP),constituitpestructuraFondului Naional,pentruautilizaexperienadepreaderare.Responsabilitilemaisusmenionatevor findeplinitedeUnitateadeCertificaredincadrulACP. n cadrul ACP funcioneaz dou uniti separate: Unitatea de Certificare i Unitatea de Plat,fiecaredintreacesteafiindsubcoordonareaunuidirectorgeneraladjunctdistinct. OrganismulcompetentpentruprimireaplilordinFEDR,FSEiFonduldeCoeziunede la Comisia European pentru toate PO este Autoritatea de Certificare i Plat din cadrul MinisteruluiEconomieiiFinanelor,prinUnitateadePlat. OrganismulresponsabilpentruefectuareaplilorctrebeneficiariesteServiciuldePli dincadrulAutoritiideManagementPOSDRU. UnorganismnfiinatpelngCurteadeConturiaRomnieiafostdesemnatcaAutoritatede Audit pentru toate PO, n conformitate cu prevederile Articolului 59 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. Autoritatea de Auditeste independent operaional de Autoritile deManagementideAutoritateadeCertificareiPlat. AutoritateadeCertificareiPlat vafiresponsabilnspecialpentru: 1) Certificarea cheltuielilor, ceea ce nseamn elaborarea i transmiterea la Comisie a declaraiilor de cheltuieli certificate i a cererilor de plat n format electronic. Aceste funciisuntndeplinitedeServiciul Certificare. Secertificfaptulc: declaraiadecheltuieliesteexact,rezultdintrunsistemdecontabilitatesigurise bazeazpedocumentejustificativeverificabile cheltuieliledeclaratesuntnconformitatecureglementrilenaionaleicomunitare n vigoare i au fost efectuate pentru operaiunile selectate pentru finanare, n concordancucriteriileaplicabileprogramului. 144

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

nacest scop,sarcinaAutoritiideCertificareestesseasigurecinformaiileprimite cu privire la procedurile i verificrile efectuate n legtur cu cheltuielile incluse n declaraiiledecheltuieliasigurobazdecertificareadecvat,careimplicurmtoarele: sverificeconcordanasumelorsolicitatecubazadedateSMIS sverificecalculareacorectasumeitotaleacheltuieliloreligibile s in cont de rezultatele tuturor misiunilor de audit realizate de ctre sau sub responsabilitatea Autoritii de Audit/unitii de audit intern sau a Comisiei Europene s in evidene contabile ale cheltuielilor declarate la Comisie, n forma computerizat sinunregistrualdebitorilor. 2) PrimireaplilordelaComisie(responsabilitateaCompartimentului Pli) sprimeascdelaComisiaEuropeansumeledinFEDR,FSEiFC,subform deprefinanare,pliintermediareiplatfinal sntocmeascistransmitanuallaComisiaEuropeanestimareaprovizoriea posibilelorcererideplatpentruexerciiulfinanciarcurentipentrucelurmtor s returneze Comisiei Europene cheltuielile neeligibile, sumele recuperate ca urmare a unei nereguli sau fondurile care nu au fost folosite, inclusiv dobnda pentruplilentrziate. Efectuarea plilor ctre beneficiari pentru POS Mediu i POS Transport i virarea fondurilor UE ctre unitile de plat din cadrul ministerelor care sunt Autoriti de Management,pentrucelelaltePO(responsabilitateaCompartimentuluiPli). sefectuezeplictrebeneficiari,dinFEDRiFCidinsumeledecofinanare, pentruPOSMediuiPOSTransport svirezefonduriledelaFEDRiFSEctreunitiledeplatpentrucelelaltePO. ServiciuldeplidincadrulMMFESareurmtoareleresponsabilitiprincipale: s primeasc transferurile contribuiei comunitare pentru POS DRU de la AutoritateadeCertificareiPlat sefectuezeplictrebeneficiaridinFSEisumeledecofinanare. AM POS DRU este responsabil pentru managementul i implementarea programului operaionalnmodeficient,eficaceicorect,nconcordancuprevederileArticolului60din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006. Autoritatea de Management va coopera n strnslegturcuAutoritateadeCertificareiPlatnndeplinirearesponsabilitilorprivind managementulfinanciaricontrolul,pentruaasigurac: baniisuntfolosiinmodulcelmaieficientpentruatingereaobiectivelorfiecrui PO folosirearesurselorestetransparent,attfadeUEctifadeStatulMembru controlulbugetar este eficace, astfel nct angajamentul este sustenabil n cadrul fiecruiPOiseurmrescprofileledeplanificarefinanciar contractareaestenlimitabugetului achiziiiledebunuriiserviciincadrulproiectelorfinanate: o sedesfoar o suntnconformitateculegislaiaUEiaStatuluiMembru o respectprincipiuleconomicitiincondiiideperforman declaraiilefinanciaretrimiselaComisiaEuropeanilacelelalteorganismesunt corecte,exacteicomplete 145

3)

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

o corecte fondurilesuntutilizatenmodcorect o exactenuconinerori o complete toateelementelerelevanteaufostincluse. plile ctre beneficiari sunt fcute n mod regulat i fr ntrzieri sau deduceri nejustificate resurselepentrucofinanaresuntalocateconformplanificrii plilesuntjustificate neregulilesuntnotificatenconformitatecureglementarileUE oricesumcareafostpltitnmodgreitesterecuperatrapidintotalitate sumeleneutilizatesaurecuperatesuntrealocateninteriorulrespectivuluiPO dezangajarearesurseloresteevitat nspecialnraportcuregulan+3/n+2 nchidereafiecrui POarelocfrdificultiilatimp.

naintea trimiterii cererii de rambursare, beneficiarul verific acurateea, realitatea i eligibilitatea cheltuielilor n conformitate cu legislaia naional n ceea ce privete controlul intern. n scopul certificrii cheltuielilor ctre Comisia European, pentru POS DRU se realizeaz verificripe3niveluri: 1) verificareacheltuielilorlanivelulOrganismelorIntermediare 2) verificareacheltuielilorlanivelulAutoritiideManagement 3) certificareacheltuielilorlanivelulAutoritiideCertificare. VerificriledesfuratelanivelulOIreprezintatribuiidelegatedectreAMpebazaevalurii capacitii administrative. AM va rmne responsabil pentru sarcinile delegate OI. Sarcinile realizatenacestsensnuvordublaverificrileefectuatelanivelulOI. n ceea ce privete procesul de efectuare a plilor la nivelul Ministerului Economiei i Finaneloraufostfoststabilitedoufluxuridepli: a. pli directe, pentru contribuia financiar a Uniunii Europene i sumele din co finanare,delaAutoritateadeCertificareiPlatctrebeneficiari,ncazulPOS TransportiPOSMediu, b. pliindirecte,prinunitiledeplatcaresuntnfiinatencadrulAutoritilorde Management,pentrucelelalteProgrameOperaionale.

146

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

FluxulFinanciaralPOSDRU
ComisiaEuropean AutoritateadeAudit
Auditdesistem Verificripeeantion DeclaraiedeValiditate (windingup) Transferul prefinanrii Aprobitransferplileintermediarela AutoritateadeCertificareiPlat TransferplatafinallaACPdupaprobarea documentelorjustificative specifice

Nivelul3alcertificriicheltuielilor

AutoritateadeCertificareiPlat
Verific existena procedurilor de control adecvate la niveldeAM/OI Dacestecazul,realizeazverificrilelafaaloculuila nivelinferior Depunecereriledeplatintermediare+certificarealor ctreCE,de3oripean Transmite CEcerereadeplatfinal Transfersumelenepltite+ cheltuielileneeligibile ExecutplilectreBeneficiari/unitilede plat

Nivelul2alcertificriicheltuielilor

Nivelul1alcertificriicheltuielilor

AutoritateadeManagement/OrganismIntermediar UnitateadePlat Confirmccererileincluddoarcheltuielile: (AM) careaufostefectuate Faceplilectre efectuate n operaiunile care au fost Beneficiari aprobate pentru finaare n conformitate cucriteriileiproceduriledeselecie dinmsurilepentrucarentregulajutorde statafostaprobatnmodoficialdeCE Execut la faa locului verificri la nivel inferior pe bazaanalizeiriscului Se asigur c sunt executate controale adecvate la nivelinferior Transmitecerereadeplat+validarea ctreACP

Controlintern

Beneficiar
Verificexactitatea,realitateai eligibilitateacheltuielilor(exante) Transmitecerereadeplat pentru rambursare la AM/OI+documentele justificative

Circuitul documentelor

Furnizor
EmitefacturactreBeneficiar

Circuitulfinanciar

147

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Sistemuldecontrolintern Sistemul de control intern a fost nfiinat n cadrul AM POS DRU i n cadrul organismelor intermediare, n conformitate cu Ordonana de Guvern nr. 119/1999, republicat, i cu HotrreadeGuvern nr.793/2005pentruaprobareaStrategieiNaionaledeLuptAntifraud pentruprotejareaintereselorfinanciarealeUniuniiEuropenenRomnia. Procedurile i politicile de control acoper dou domenii: funcia de supervizare (control managerial)icontrolulfinanciarpreventiv. Funcia de control financiar este asigurat de Unitatea de Control Financiar Preventiv Intern (UCFPI), organizat n cadrul Autoritii de Management i se aplic asupra documentelor nainte ca acestea sa devin angajamente legale. Controlul preventiv intern funcioneaz pe 53 bazalegislaieinaionalerelevanteLegeanr.84/2003 ipebazanormelormetodologiceale MinisteruluiEconomieiiFinanelorialeMinisteruluiMuncii,FamilieiiEgalitiideanse, iarauditulinternesteorganizatnconformitatecuLegeaAudituluiPublicInternnr.672/2002 iOrdinulministruluidefinanenr.38/2003. VerificareasistematicrealizatdeUCFPI,pentrufiecareoperaiunenaintatsprecontrol,va luanconsiderare: - - - Legalitatea,caresereferlarespectareatuturorprevederilor,aplicabileinvigoare ladataoperaiunii Regularitatea, care se refer la respectarea tuturor principiilor i regulilor procedurale Conformitatea, care se refer la nedepirea sumei maxime din fondurile externe acordate,inclusivacoteidinalocareabugetar,potrivitlegii.

n acelai timp, coordonatorii diferitelor compartimente de specialitate, care pregtesc i nainteaz operaii/documente pentru viz, sunt responsabili, la nivelul lorde competen, de realitatea,regularitateailegalitatea documentelorcertificate. ntreaga activitate a UCFPI din cadrul AM POS DRU se desfoar cu respectarea cadrului legal stabilitdeMinisterulEconomiei iFinanelor,cainstituiedereglementarendomeniu, pentrutoateinstituiile/organismeleadministraieipublicecentraleilocalecareadministreaz fonduri publice. n aplicarea acestor reglementri, instituiile, inclusiv Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse, i elaboreaz propriile norme, pentru a fi folosite n aceast activitatespecific.

53

Legislaianaionalcuprivirelacontrolulfinanciarpreventiv: Legeanr.84/2003,caremodificOrdonanadeGuvernnr.119/1999privindauditulinternpublicicontrolfinanciar preventiv. OrdonanadeGuvernnr.119/1999,republicat. Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice Generale pentru efectuarea controlului financiar preventiv, cu modificrile i completrile ulterioare (modificate prin Ordinul MinistruluiFinanelorPublicenr.912/2004) Ordinul ministrului muncii, familiei i egalitii de anse nr. 575/2006 pentru modificarea Ordinul ministrului muncii,familieiiegalitiideansenr.90/2005 Legeanr.500/2002privindfinanelepublice,cumodificrileulterioare. Normele metodologice ale MMFES nr. 89/2005 pentru aplicarea Ordinului Ministrului Finanelor Publice nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanareai platacheltuielilor fcute de instituiile publice, precum i organizarea, pstrarea evidenei i raportarea obligaiilor bugetare i legale (modificate prin Ordinul MMFES nr. 574/2006).

148

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

UCFPIdincadrulAMPOSDRUrealizeazverificripentruurmtoarelecategoriideoperaii: - contracte - cereridepli(cererideplictreAutoritateadeCertificareiPlat) - pli(autorizaiideplatpentruprefinanare,pliintermediaresaufinale,ordinede plat) - recuperarea fondurilor (pentrudiferite situaii: cnd contractul semnat este finalizat, cndsumaaprobatcafiindcheltuialeligibilesteinferioarprefinanriiefectuate, cndafostidentificatoeroaresauneregulavndunimpactfinanciar). Nereguli Caparteaobligaiilorlordemanagementicontrol,StateleMembretrebuiesraportezeis monitorizezeneregulile. Baza legal este reprezentat de Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006 cu privire la implementareaRegulamentuluiConsiliuluinr.1083/2006ialRegulamentuluinr.1080/2006, Regulamentul Consiliului nr. 2988/1995 privind protecia intereselor financiare ale Comunitilor Europene i Ordonana Guvernului Romniei nr. 79/2003 care stabilete modalitiledecontrolirecuperareasumelorrezultatedinasistenafinanciarnerambursabil aUniuniiEuropene. Obiectivul acestei seciuni este s descrie identificarea i raportarea oricrei suspiciuni de fraudsaualtneregul.Aceastseciuneserefer,deasemenea,laimportanaimplementrii imediate a aciunilor corective (inclusiv sanciuni i intentarea de procese civile sau penale) consideratenecesarecaoconsecinainvestigriiuneinereguli. Neregulile privind prejudiciile de fonduri ale UE mai mici de 10.000 Euro nu se raporteaz ctreComisie, conform Regulamentului Comisiei (CE) nr.1828/2006, cuexcepiacazului n careComisiasolicitacestlucru. n consecin, neregulile privind prejudiciile mai mari de 10.000 Euro i toate neregulile svrite cu intenie trebuie s fie raportate ctre Comisia European. Aceste rapoarte sunt colectate i verificate de ctre Autoritatea de Certificare i Plat i apoi sunt naintate Departamentului de Lupt AntiFraud (DLAF) pentru a fi transmise trimestrial Oficiului de LuptAntiFraud(OLAF).AutoritateadeCertificareiPlatprimeterapoarteledenereguli delaAMuri,lacaretrebuiesadaugeoricerapoartedeneregulidincadrulACP. Pentru a avea un proces adecvat de prevenire, identificare i raportare a neregulilor, a fost desemnatcteunofierdeneregulilanivelulfiecreiAMiOI.Ofieruldeneregulidesemnat la nivelul OIurilor pregtete rapoarte trimestriale i adhoc pe care le transmite la AM. Ofierul de nereguli desemnat la nivelul AM pregtete rapoarte trimestriale i adhoc i le transmiteAutoritiideCertificareiPlat. Oricepersoanimplicatn implementareaPOSDRUpoatesraportezecazurilesuspectede fraudofierilordeneregulidincadrulAutoritiideCertificareiPlat,AM,OIsauUnitilor de Audit Intern ale ACP, AM sau OI, fie oficial fie anonim. Persoana care raporteaz cazul suspectnuvaaveanicioimplicareulterioarnprocesuldenereguli,dinmotivedesecuritate personal. Neregulilesuspectevorfianalizateiinvestigate deserviciilecompetente,iarrspunsulvafi transmis n conformitate cu procedurile interne ale autoritii competente i cu cadrul juridic naionalnvigoare. 149

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Ofierul de nereguli desfoar activiti att din proprie iniiativ ct i n urma sesizrilor primite.OfieruldenereguliidesfoaractivitateanbazaManualuluideNereguli,careva fielaboratlanivelulfiecreistructuriimplicate(AMiOI). Auditintern ncadrultuturorministerelorimplicatenimplementareaPOSDRU,aufostcreateUnitide AuditIntern,independentedestructurilecarendeplinescsarcinileAutoritiideManagement (sau a Organismelor Intermediare) i sunt subordonate direct conductorului instituiilor respective. Coordonarea metodologic a acestor Uniti este asigurat de o unitate special din cadrul MinisteruluiEconomiei i Finanelor, respectiv Unitatea Central de Armonizare a Auditului PublicIntern(UCAAPI). AtribuiileUnitiiCentraledeArmonizareaAuditulPublicIntern elaborarea i implementarea procedurilor uniforme i metodologiilor bazate pe standarde internaionale agreate de Uniunea European, incluznd manuale de audit internipistedeaudit elaborareademetodologiiprivindmanagementulriscului elaborareaCoduluiEticalauditoruluiintern aprobareanormelormetodologicealeAPI,pediferitedomeniideactivitateaparinnd audituluipublicintern elaborarea unui sistem de raportare privind rezultatele tuturor activitilor de audit publicinterniredactareaunuiraportanual verificarea respectrii normelor, instruciunilor i a Codului Etic de ctre serviciul de audit intern din cadrul entitiilor publice poate iniia msurile corective necesare n cooperarecuconductorulrespectiveientitipublice coordonareasistemuluiderecrutareiinstruirendomeniulaudituluipublicintern. SarcinileUnitiideAuditPublicIntern Unitile de Audit Public Intern, din cadrul ministerelor care implementeaz Fonduri StructuraleiFonduldeCoeziune,aumanualespecificedeauditpentruFondurileEuropene. Conformlegii,sarcinileUnitiideAuditInternsunturmtoarele: ndeplinirea activitilor de audit intern, cu scopul de a evalua dac managementul financiar i sistemele de control ale entitilor publice sunt transparente i se supun normelor prevzute de legislaie, periodicitii, raportului cost/eficien, eficacitii i eficienei informarea UCAAPI n ceea ce privete recomandrile care nu au fost respectate de conductorulentitiipublicesupusprocesuluideauditareiconsecinelelor raportarea periodic n ceea ce privete constatrile, concluzile i recomandrile rezultatedinactivitiledeaudit elaborareaunuiraportanualalactivitilorproprii raportareaimediat ctreconductorulentitilorpublice ictreunitiledeinspecie ncazuldetectriioricrornereguliserioasesaucazuridefraud.

150

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

AutoritateadeAudit RomniaanfiinatoAutoritatedeAuditpentrutoateProgrameleOperaionalenbazaLegii nr.200/2005,carendeplinetefunciilestabilitenarticolul62alRegulamentuluiConsiliului nr.1083/2006. Autoritatea de Audit este un organism asociat Curii de Conturi, fr personalitate juridic, independent din punct de vedere operaional de Curtea de Conturi i, n acelai timp, independentdeAutoritiledeManagementiAutoritateadeCertificare. nconformitatecuprevederileLegiinr.200/2005,art.14,AutoritateadeAuditareurmtoarele responsabiliti: - - - - - audituldesistem,verificri pe bazdeeantioniauditulfinal verificri iauditulexternpentrufondurilestructurale verificri anualeale sistemelor demanagementicontrol verificarea cheltuieliloreligibiledeclarate,pebazdeeantion repezentativ efectuarea unor verificriadecvaten vederea emiteriideclaraiilor de nchiderela finalizareamsuriloriprogramelor - verificareaexisteneiicorectitudiniicofinanriinaionale. Evaluareaconformitiisistemelordemanagementicontrol AacumesteprevzutnArticolul71dinRegulamentulConsiliuluinr.1083/2006,oevaluare aconformitiisistemelordemanagementicontrolpentruPOSDRUvafitransmisComisiei nainteatrimiteriiprimeicererideplatintermediarsaucelmaitrziuntermende12lunide laaprobareaPO.

5.4

Informareaipublicitatea

AutoritateadeManagementpentruPOSDRUsevaasiguracimplementareaprogramuluieste n conformitate cu prevederile privind publicitatea i informarea, aa cum este stabilit n Articolul69alRegulementuluiConsiliului(EC)nr.1083/2006inSeciunea1,Informarei ComunicareaRegulamentuluiConsiliului(EC)nr.1828/2006. nconformitatecuacestRegulament,obiectivelemsurilordeinformareipublicitatevorfi: asigurareatransparenei,prinfurnizareadeinformaiiprivindoperaiunilederulateprin Fondurile Structurale, disponibilitatea fondurilor i procedura de aplicare att pentru potenialii beneficiarii, ct i pentru autoritiile locale i regionale, partenerii socio economici,ONGuriisocietateacivil cretereagraduluidenelegereamsurilorcomunitare,princretereacontientizriin ceea ce privete rolul Fondurilor Structurale i al Uniunii Europene n dezvoltarea regionalinsprijinireacoeziuniieconomiceisocialenRomnia. Sprijinul UE va fi indicat n conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei mai sus menionatntoatelocaiilecorespunztoare. ImplementareaactivitiilordeinformareipublicitateprivindFondulSocialEuropeanlanivel naionaltrebuierealizatnconformitatecuStrategiadeInformareiPublicitate,elaboratde AutoritateapentruCoordonareaInstrumentelorStructurale.

151

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Autoritatea de Management pentru POS DRU va elabora Planul de Comunicare pentru POS DRU.Pentruidentificareanevoilordeinformare,naintedeelaborareastrategiei,vafirealizat ocercetarepebazdesondarea opinieipublice,nscopuldeterminriinevoilordeinformarei ateptrilor grupurilor int. n acelai timp, va fi identificat stilul, mesajul i coninutul pachetelorinformativeicanaleledeinformare,carevorfifolositepentrufiecaregrupint. Planul de Comunicare elaboratde Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane stabilete obiectivele, strategia, coninutul, grupurile int, alocarea bugetar i criteriile care vor fi folosite pentru evaluarea eficacitii msurilor precumidepartamentulsauorganismulresponsabilpentrufiecaremsurprivindinformarea ipublicitatea. n cadrulAMPODRUsuntnumiidoifuncionariresponsabilicupublicitateaiinformarea.

5.5

SistemulUnicdeManagementalInformaiei

ConceptulSistemului UnicdeManagementalInformaiei SistemulUnicdeManagementalInformaiei(SMIS)esteunsisteminformaticnaionalbazat pe reele web pentru sprijinirea tuturor instituiilor care implementeaz Cadrul Strategic NaionaldeReferiniProgrameleOperaionale.Sistemulacopernevoiletuturornivelelor de management (Autoriti de Management, Organisme Intermediare, Autoritatea de Certificare etc.) n toate stadiile de implementare a programului (programare, licitaii, contractare, monitorizare, evaluare, pli, audit i control). Principala caracteristic a SMIS este aceea c furnizeazutilizatorilor unsingurmecanismpentrundeplinireasarcinilorzilnice. Fiind un instrument de monitorizare, SMIS este principalul furnizor de informaii n ceea ce privete progresul n implementare, att la nivel de proiect, ct i la nivel de program, permindcarapoarteledemonitorizaresfiegeneratenmodautomat. SMISafostdezvoltatsubcoordonareaACISin strnscooperarecureprezentaniituturor structurilor implicate n managementul instrumentelor structurale. Pe parcursul perioadei de implementare,SMISvafigestionatidezvoltatncontinuare dectreACIS. SMISproiectareifuncionalitate Structura SMIS urmrete 3 principii de baz: disponibilitatea datelor (datele sunt direct disponibile la solicitarea unui utilizator autorizat), confidenialitatea datelor (datele sunt furnizate numai utilizatorilor autorizai s acceseze acea informaie specific) integritatea datelor (procesarea datelor trebuie s fie realizat numai de ctre utilizatorii autorizai n scopuriautorizate).Pentruaimplementacele3principiimenionateanterior,sistemulpermite accesul mai multorutilizatori mprii ntrun numr de grupuri/roluri deutilizatori. n acest fel, nivelurile de acces acordate utilizatorilor sunt organizate i administrate cu uurin, iar accesullainformaii alutilizatorilorpoatefipedeplinauditatiurmritntrunmodflexibil. Pentruaasigurauninstrumenteficientdemanagement,modelulfuncionalalSMISsebazeaz peunsetdesubsisteme,carempreunreflectgamalargdefuncionalitipecaresistemul esteconceputslendeplineasc,dupcumurmeaz: Programarea, care permite nregistrarea i modificarea informaiilor principale privind CSNRdetaliatelaniveleinferioare,dePO,axprioritar,domeniumajordeinterveniei operaiune Managementul proiectului (nregistrarea i modificarea principalelor informaii privind

152

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

54 proiectele,inclusivcontractele ) Monitorizarea,carepermiteexaminareaprogreselorCSNRlatoatenivelele,fadeintele fixateanteriorpermite,deasemenea,agregareaautomatdejosnsusavaloriiactualea principalelordatecaresuntnregistratelaniveleinferioarealesistemului AudituliControlul,carenregistreazcontroluliconstatrileauditului Managementul fluxului de fonduri, care se bazeaz pe previziunile cererilor de plat, intrriledefonduri,veniturilegeneratede proiecte,suspendriirecuperareafondurilor.

Datele vor fi introduse n SMIS la nivelul corespunztor, bazat pe profile de utilizatori bine definite. Accesul la sistem va fi permis pebaza numelui utilizatorului/parolei, obinutedela ACISnurmauneiprocedurispecificecareimplicconductorii instituiilorcaregestioneaz InstrumenteleStructurale. ReeauadecoordonatoriSMIS LanivelulAutoritilordeManagement,AutoritiideCertificareiPlat,AutoritiideAudit, au fost desemnai coordonatori SMIS, responsabili cu inventarierea nevoilor proprii ale instituiilor, urmrinduse mbuntirea sistemului i pstrarea integritii i uniformitii procedurilorprevzutenimplementareainstrumentelorstructurale. PrintresarcinileiresponsabilitilecoordonatorilorSMIS,potfimenionateurmtoarele: AcionareacaointerfantreAMiACIS,pedeoparte,iAMiOIuri,pedealt parte,nceeacepriveteproblemeleSMIS Colectareaidiseminareainformaieidelaincadrulinstituieipecareoreprezint Asigurareaprimuluinivelalfuncieideasistenpentruutilizatori (helpdesk) Pregtireautilizatorilordincadrulproprieiinstituii,inclusivanoilorangajai. Schimbul electronic de date cu Comisia European n conformitate cu Art. 4042 al RegulamentuluiComisieinr.1828/2006vafifcutprintrointerfantreSMISiSistemulde Managemental FondurilornComunitateaEuropean20072013(SFC2007).

54

ContractulesteunangajamentlegalntreBeneficiariSolicitantsauFurnizoruldeservicii,lucrrisaubunurinecesare pentruimplementareauneipridinproiect.

153

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

6.

PARTNERIATUL

n conformitate cu prevederile Capitolului 21 Politica Regional i Coordonarea InstrumentelorStructurale,recomandrilemisiunilordemonitorizarealeComisieiEuropene DireciaGeneralPoliticRegionaliDireciaGeneralOcupare,AfaceriSocialeiEgalitate deansei,deasemenea,prevederileRegulamentuluiGeneralprivindFondurileStructurale i Fondul de Coeziune, avnd la baz principiul parteneriatului n procesul programrii, ProgramulOperaionalSectorialpentruDezvoltareaResurselorUmaneafostelaboratncadrul unuiproces partenerial extins. n ansamblu, procesul de consultare asigur sprijin din partea partenerilor sociali n ceea ce privetedezvoltarearesurselorumanenaniiurmtori.Dialogularecascop: obinereaacorduluipartenerilorprivinddezvoltareaobiectivelorprioritare asigurareatranspareneinprocesuldeelaborare cretereaangajamentuluiiimplicriipartenerilor. Ca instituie responsabil pentru managementul Fondului Social European i coordonarea elaborrii POS DRU, MMFES, prin AM POS DRU, a iniiat un proces de consultare cu instituiirelevanteattlanivelcentralctilocali,deasemenea,cuparteneriisocialiiONG urilecareactiveazndomeniulsocial. Parteneriatul interinstituional a implicat Ministerul Economiei i Finanelor, Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului, Ministerul ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Comerului, Turismului i Profesiilor Liberale, Ministerul Sntii Publice, Agenia Naional pentru OcupareaForeideMunc,InstitutulpentruCercetarendomeniulMunciiiProtecieiSociale, ComisiaAntiSrcieiPromovarea IncluziuniiSociale,ConsiliulNaionalpentruFormarea ProfesionalaAdulilor,AgeniaNaionalpentruRomi,AgeniaNaionalpentruEgalitatea deansentreFemeiiBrbai,AutoritateaNaionalpentruPersoanelecuHandicap,Agenia Naional pentru Protecia Familiei, Casa Naional de Pensii i alte Drepturi de Asigurri Sociale,InspeciaMuncii,alteministeredelinieiageniirelevante. Totodat, consultrile au inclus partenerii sociali i reprezentanii societii civile. Aceste consultriauluatformauneistrnsecooperri,aacumsantmplatcugrupuriledeONGuri careactiveazconstantpelngMMFESicareauparticipatpermanentlaconsultrileoficiale iniiatedectreminister.nacelaitimp,diferiteONGuricuexperienndomeniulsocialau fost invitate pentru consultri, organiznduse o serie de intlniri la Bucureti sau la nivel regional. nvedereaacordriiuneisemnificaiisporiteconsultrilorcuorganizaiileimplicate,AMPOS DRUaorganizatntlniritematicepentruasupunePOSDRUdezbaterilorpublice.Astfel,au fostorganizatentlniriseparatecusindicateleipatronatele,precumicureprezentaniiONG uriloractivenurmtoareledomenii: protecia copilului i a tinerilor de peste 18 ani care au prsit sistemul de stat pentruproteciacopilului proteciapersoanelorcudizabiliti populaiarom egalitateadeansentrefemeiibrbai mediuldeafaceri. nacestsens,oparticipareactivafostnregistratdinparteapartenerilorsocialiiaisocietii civile n ceea ce privete sugestiile privind ntrirea capacitii instituionale a partenerilor 154

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

sociali i a organizaiilor nonguvernamentale n vederea integrrii i reintegrrii pe piaa munciiagrupurilorvulnerabile. Dialogulcuparteneriisocialiaadusnprimplannevoiadeaimpulsionainteresulangajatorilor i a partenerilor interesai n creterea investiiilor n resursele umane i creterea responsabilitiisocialecorporative.Maimultdectatt,consultrilecomunecupatronatelei sindicatele au indicat nevoia pentru investiii n transformarea muncii informale n munc formal, promovnd campanii de cretere a contientizrii i sprijinirea msurilor pentru formalizarearelaiilordemunc. ReprezentaniisocietiicivilesauartatinteresainpromovareaoperaiunilorprivindFondul Social European n ceea ce privete ntrirea parteneriatului local i social, mbuntirea capacitii ONGurilor n vederea facilitrii accesului la informaii publice i sprijinirea iniiativelorpentrupromovarearesponsabilitiicivice,prinparticiparealadezbateripublice. n ceea ce privete promovarea msurilor active de ocupare pentru persoanele ocupate n agriculturadesubzisten,aciunileprevzutesaubazatnmarepartepeexperienaanterioar a ONGurilor care au realizat programe pentru (re)integrarea pe piaa muncii a persoanelor inactive,nspecialceleafectatedeomajnedeclaratdinzonelerurale. Deasemenea,ONGurileauavutocontribuieimportantpeparcursulelaborriidomeniului major de intervenie privind dezvoltarea economiei sociale, propunnd operaiuni pentru dezvoltarea instrumentelor necesare i a mecanismelor pentru implementarea deplin a conceptului de economie social, operaiuni care promoveaz ocuparea i adaptabilitatea persoanelor slab calificate i a persoanelor cu dizabiliti, precum i campanii de cretere a contientizriindomeniuleconomieisociale. MulteoperaiuniaufostinclusenPOSDRUnurmaconsultrilorpublicecuparteneriisociali ireprezentaniisocietiicivilenceeaceprivetecretereaaccesuluifemeilorpepiaamuncii ipromovareacampaniilorprivindeliminareastereotipiilordegen,sntatea, luptampotriva traficuluidefiineumane,violenadomesticetc.ParteneriisocialiiONGurileauparticipat, de asemenea, la stabilirea operaiunilor privind iniiativele transnaionale i parteneriatele la niveleuropeanidezvoltareadenoimetodepentrucombatereadiscriminrii i inegalitiipe piaamuncii. Aufostorganizatemaimultentlniri lanivelregional,mpreuncuAgeniiledeDezvoltare Regional i Ageniile Judeene pentru Ocuparea Forei de Munc, nregistrnduse o participarelargdinparteaconsiliilorlocale,prefecturilor,primriilor,ageniilorlocalepentru ocupareaforeidemunc,inspectoratelorcolarejudeene,universitilorimediuluideafaceri sindicateipatronateisocietiicivile(asociaii,fundaii,alteONGuri). Un alt grup int a fost constituit de ONGurile cu experien n derularea fondurilor Phare, acestafiindunsegmentinformatasupraviitorilorpromotorideproiecteprecumiONGurile cu experien n oferirea de servicii sociale la nivel local i naional, interesate de finanrile dinFSE. Aceste ntlniri au fost organizate n mai multe etape n cele 8 centre ale Regiunilor de Dezvoltare,respectivBucureti,Clrai,Craiova,Timioara,ClujNapoca,AlbaIulia,Piatra Neam,Brila,dectreAMPOSDRUiOIPOSDRU.nafardeacestea,aufostorganizate sesiunideinformareinalteoraeprecum:Bistria,Ploieti,TrguJiu,TurnuSeverin,Sinaia, Oradea,Constana,Iai,Deva,Slatina,Sibiuetc.

155

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

AMPOSDRUaparticipat,deasemenea,lacaravaneleorganizatedeMinisterulEconomieii Finanelor n cele 8 regiuni de dezvoltare, cu scopul de a promova PND 20072013, CSNR 20072013iProgrameleOperaionale. n perioada ianuarienoiembrie 2006 i n timpul lunii martie 2007, ntlnirile cu societatea civilsauintensificatiaufostdiseminateinformaiiprivindPOSDRU AsociaieiOraelor din Romnia, Asociaiei Municipiilor din Romnia, asociaiilor profesionale i altor grupuri implicatendezvoltarearesurselorumanedincadrulmediuluideafaceri. VersiuneaelectronicaPOSDRUafostpublicatpepaginadeinternetaMMFES,astfelnct autoritile locale, ONGurile, companiile, persoanale fizice interesate de Program s poat transmite comentarii. Rezultatul acestor consultri a fost materializat n propuneri pentru mbuntirea analizei socioeconomice,aanalizeiSWOT,aStrategiei,adomeniilordeintervenieiaoperaiunilor orientativeinclusenPOSDRU.Aproximativ1000deentitiaufostimplicatenprocesulde consultareimajoritateasugestiiloraufostluatenconsiderare.

156

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

ANEXE

157

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Anexa1 Tabele,diagrameicasetedetext Tabelul 1. Structurasistemuluieducaional


Vrsta Tipde educaie Clasa 6 ISCED nvmntpostuniversitar Doctorat Postobligatoriu >19 5 Masterat nvmntsuperior Licen 4 XIII Liceuciclulsuperior 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 0 nvmntulprecolar(grdine) nvmntprecolar Obligatoriu XII XI X IX 2 VIII VII VI V IV 1 III coalaprimar II I nvmntprimar coalasecundarinferioar (Gimnaziu) nvmntsecundar inferior Liceuciclulinferior 3 Liceuciclul superior Anuldecompletare coala de arte i meserii nvmntsecundar superior 3
56 2 55 coalapostliceal

Niveleducaional

Nivelde calificare

nvmnt universitaripost universitar

4 nvmntpost secundar

18

57 1

Sursa: FEFP, Schimb de expertiz n formarea profesional Monografia de ar privind educaia, formarea profesionaliserviciiledeocuparenRomnia,2003

Caseta1.Sistemuldeeducaieiformareprofesionaliniial ncepnddin2003/2004
nIPTexistdourutedepregtire: a) ruta de profesionalizare direct(nliceeletehnologice)2ani nivelulinferiorliceu(ultimii doiani dinnvmntulobligatoriu)+2aniciclulsuperioralliceului b) rutadeprofesionalizareprogresivcoaladeArteiMeserii(2ani)+anuldecompletare(1an)+ 2aniciclulsuperioralliceului(liceetehnologice). Restructurarea recent a sistemului de nvmnt preuniversitar, i anume extinderea de la 8 la 10 ani a nvmntului obligatoriu, include n ultimii doi ani ai nvmntului obligatoriu o traiectorie dedicat dobndirii calificrilor profesionale. Aceti doi ani colari reprezint parte a rutei de profesionalizare progresiv, care permite studenilor si continue studiile pn la liceu (ISCED 3) i pn la nivelul 3 de calificare.coaladeArteiMeseriireprezintniveluleducaionalrecentintrodusnstructuranvmntului obligatoriu.

55

Calificare profesional pentru maximum 3 ani oferit celor care absolvit liceul (inclusiv celor care nu obin diploma de bacalaureat),educaieneuniversitar 56 Nivelul2decalificareesteoferitcelorcaretermincoaladeArteiMeseriidupanuldefinalizare(clasaaXIa)colile deArteiMeseriiianulterminalreprezintformare profesional 57 Nivelul1de calificareesteoferitcelorcaretermincoaladeArteiMeserii(claseleIX X).

158

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 2. Efectiveledeeleviistudeni
Modificare 2005/2006 fa de 2000/2001 % 6,10 9,76 2,74 13,88 17,97 9,72 27,28 32,51 19,98 11,70 3,90 36,83 18,73 4,31 38,36 46,85 47,79 43,57 9,63 35,48 35,94 34,35 4,46

20002001

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

nvmnt precolar nvmnt primar nvmnt gimnazial nvmnt liceal, inclusiv liceele tehnologice nvmnt profesional nvmnt postliceal nvmnt preuniversi tar nvmnt superior

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

610.817 292.182 318.635 1.090.172 550.038 540.134 1.321.333 770.073 551.260 684.461 522.387 162.074 239.532 138.111 101.421 82.027 63.756 18.271 4,028,342

615.861 293.503 322.358 1.028.288 501.686 526.602 1.291.338 743.713 547.625 706.670 532.540 174.130 252.331 144.042 108.289 72.613 56.388 16.225 3.967.101

629.703 299.936 329.767 990.399 470.869 519.530 1.207.029 682.467 524.562 736.608 545.167 191.441 270.192 149.340 120.852 61.789 47.319 14.470 3.895.720 586.567 447.633 138.934 4.482.287

636.709 300.925 335.784 1.005.086 465.760 539.326 1.116.270 615.656 500.614 755.577 552.866 202.711 279.110 147.333 131.777 54.707 41.848 12.859 3.847.459 611.779 468.024 143.755 4.459.238

644.911 316.817 382.094 969.654 447.198 522.456 1.025.840 550.658 475.182 770.888 553.970 216.918 289.478 146.470 143.008 48.664 37.723 10.941 3.749.435 641.400 486.419 154.981 4.390.835

648.049 320.690 327.359 938.823 451.194 487.629 960.827 519.688 441.139 764.543 542.784 221.759 284.394 144.064 140.330 43.596 33.286 10.310 3.640.232 706.520 504.230 202.290 4.346.752

521.483 571.613 370.921 424.864 150.571 146.749 Total 4.549.825 4.538.714 Sursa,MECT,Stareanvmntului,2005i2006

Total Public Privat

Tabelul 3.1.Prognozademograficperegiuniiniveldeeducaie,2013fade2005 (%)


Prognozademografic NordEst SudEst Sud Populaia colar n 16,2 20,4 19,7 18,9 nvmntul preuniversitar Populaia colar n 16,5 20,4 19,6 20,0 18,9 nvmntul primar i gimnazial Populaia colar n 15,5 20,3 19,8 19,9 19,1 nvmntulliceal Populaia colar n 15,6 20,6 19,8 19,9 19,0 nvmntulprofesional Sursa:InstitutulNaionaldeStatistic,Prognozademograficlanivelulanului2025 Sud Vest 20 Vest Nord Vest 19,8 Centru 19,6 Total 19,1

19,7

19,6

19,1

19,9 20,1

19,9 19,8

19,2 19,1

159

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 3.2.Populaiacolarpeniveledeeducaie(2005,2015i2025)
Niveldeeducaie 2005 2015 2025

(miipersoane)

Modificare2025/2005 Modificri Modificri absolute relative(%) 162,3 25,2 156,4 16,2 255,3 25,2 301,0 38,9 113,3 39,1 18,2 37,4 40,8

Precolar 644,9 605,3 482,6 Primar 962,6 934,2 806,2 Secundarinferior 1012,6 785,4 757,3 Liceu 773,8 484,8 472,9 Profesional 289,5 183,9 176,2 Postliceal 48,7 34,3 30,5 Teriar/nvmnt 650,3 410,5 385,2 265,1 superior Sursa:INS,Previziunileprivindpopulaiacolar(20052025),Seriistatisticesociale,2006

Tabelul 4. Ratabrutacuprindereneducaie(%)
Rata decuprindere Total Feminin Masculin 2000/2001 66,5 67,8 65,3 2001/2002 68,3 69,8 66,8 2002/2003 70,2 72,2 68,5 2003/2004 71,6 73,4 69,8 2004/2005 72,0 73,9 70,2 2005/2006 72,9 75,0 70,8

Sursa,MECT,Stareanvmntului,2005i2006

Tabelul 5. Ratabrutacuprindere nISCED13(%)


nscrieri Total Urban Rural Feminin Masculin Total Urban Rural Feminin Masculin Total Urban Rural Feminin Masculin Total Urban Rural Feminin Masculin Total Urban Rural Feminin Masculin 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 71,4 74,8 74,7 74,7 76,4 75,6 86,0 89,1 90,4 89,0 87,8 86,1 50,2 54,1 53,9 55,4 61,0 61,4 72,7 76,5 76,7 76,1 78,0 76,6 70,2 73,2 72,7 72,8 74,9 74,6 coalaprimar 100,3 104,0 103,7 109,1 107,9 106,1 99,3 105,7 105,1 110,2 105,6 109,3 101,4 102,4 102,4 108,1 109,9 103,3 99,2 102,9 102,5 108,1 107,0 105,4 101,4 105,0 104,8 109,8 108,7 106,7 coalasecundarinferioar(Gimnaziu) 94,7 92,1 93,7 93,5 94,0 97,4 97,3 94,7 98,3 98,2 96,1 104,5 91,5 88,7 88,2 88,3 91,7 90,1 94,5 91,6 93,2 92,8 93,1 96,4 95,0 92,5 94,0 94,2 94,9 98,2 Liceu(inclusivliceetehnologice) 52,9 55,1 54,6 54,3 55,5 54,7 68,0 70,1 70,9 70,3 69,4 68,4 30,9 33,3 33,0 33,6 36,8 36,7 59,2 61,4 61,4 60,6 61,8 59,9 46,9 49,0 48,2 48,3 49,5 49,6 nvmntprofesional(SAMiandecompletare) 18,5 19,7 20,0 20,1 20,9 20,3 18,0 19,0 19,4 18,7 18,4 18,2 19,3 20,7 20,9 21,8 24,3 23,2 13,6 15,1 15,3 15,5 16,2 16,0 23,3 24,1 24,6 24,5 25,4 24,6

160

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Total Urban Rural Feminin Masculin

71,4 86,0 50,2 72,7 70,2

nvmntlicealiprofesional 74,8 74,7 89,1 90,4 54,1 53,9 76,5 76,7 73,2 72,7

74,4 89,0 55,4 76,1 72,8

76,4 87,8 61,0 78,0 74.9

75,0 86,6 59,9 75,9 74,2

Din Tabelul 5sepotdesprindeurmtoareleconcluzii: 1. participarea la educaie (ISCED 13) a nregistrat o evoluie pozitiv n perioadele 2000/2001 i 2004/2005, urmat de o descretere n 2005/2006, comparativ cu anul colaranterior 2. participarealaeducaie(ISCED13)estesczutncazulmediuluirural,comparativcu mediul urban, pe parcursul ntregii perioade analizate n mediul rural participarea la educaiedescretelanivelesuperioare 3. n liceu i n educaia profesional, participarea la educaie a nregistrat o evoluie ascendent:laacestniveldenvmnt,ratabrutdeparticipareacrescutdela71,4% n 2000/2001 la 75,0% n 2005/2006, dar este n scdere fa de 2004/2005, cnd a nregistrat76,4%participarealaeducaiaprofesionalnmediulruralestemairidicat comparativ cu mediulurban, pe parcursul ntregii perioade analizate aceast evoluie este explicat prin creterea capacitii de colarizare n nvmntul profesional i tehnic n mediul rural, ca parte a aciunilor ntreprinse de cretere a accesului la educaiepentrutoi.

Diagrama1.Ratadeparticiparennvmntulliceal (inclusivnliceeletehnologice)in nvmntul profesional


[%]

100 90 80 70 60 50 40 30 20
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

TOTAL Urban Rural

Sursa,MECT,Stareanvmntului,2005 i2006

161

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Caseta2.Discriminarea/segregareancoli Un studiu realizat n cadrulunuiproiect Phare 2003n 108coli a identificat oserie de practici privindsegregarea:repartizareacopiilorromi ncoli/claseexclusivromelainiiativaunorcadrede conduceredincolirepartizareadeliberataelevilorrominclaseseparatesauclasemajoritaren cadrul colilor mixte segregarea intenionat, adesea ntlnit n colile din comunitile preponderentrome,clasesegregateneintenionativitedinpracticica:nscriereatrzieatuturor copiilornmatriculainaceeaiclas(decelemaimulteoricopiiaparinndromilornomazi)sau pstrarea claselor cu aceeai repartizare atunci cnd se efectua transferul de la o grdini sau coalprimarromlaocoalmixtdinpunctdevedereetnic. Acelai studiuaratcanumite colierausegregatesauizolatedinpunctdevederealreedinei, aflate n interiorul sau n apropierea cartierelor compacte de romi, dar fr nicio alternativ n ceeacepriveteexistenauneialtecolicaresfienaproprieresaulacaressepoatajungecu unmijlocdetransportincaresnuexistesegregarentreelevi.nasemeneacoli,directoriiau evideniat existena unor probleme privind angajarea personalului calificat i motivat, existnd fluctuaiimaridepersonali repartizarealaacestecolicuprecdereaprofesorilorsuplinitori,care datorit lipsei de ataament permanent fa de coal, tind s aib nivele sczute de implicare n coli. colile care furnizeaz un nivel inferiorde nvmnt nregistreaz rate nalte de abandon colar.EficacitateasoluieidemediatorcolarpropusdeMECTafostafectatdesprijinulminor primitdelaautoritile/comunitilelocaleabilitatenacestsens(ostilitatenfinanareafuncieide mediator colar). Efectele acestor practici de discriminare/segregare pot fi observate n cazul rezultatelor educaionale i ateptrile comunitilor: dac elevii deprind noiuni de baz educaionaleiabsolv cele 8 clase, aceasta este privit ca o mare realizare. Astfel, nscrierea la coala de Arte i Meserii pare a fi o i mai mare realizare, n timp ce accesul n sistemul de nvmntsuperiorreprezintoaspiraie,care,npuinecazuri,afostatins.

Caseta3.Practicicurenteneducaiacopiilorcu cerineeducaionalespeciale Celemairecenteevoluiisereferlacreareaidezvoltareaserviciilordesprijinpentrucopiiiaflai n dificultate i asigurarea calitii n educaia copiilor cu dizabiliti. Formarea profesional a cadrelordidacticedincolilepublicenceeaceprivetecerineleeducaionalespecialealeacestui grup int i integrarea lor n colile de mas a fost nsoit de furnizarea de asisten psiho pedagogicspecializat,desprijinacordatdecadreledesprijin,precumidecreareaposibilitilor denvare ladomiciliu. Evaluareaimpactuluiindicfaptulcintegrareaacestuigrupnsistemul educaional de mas este mai mult o integrare fizic, dect o incluziune efectiv. Serviciile de sprijin sunt insuficient dezvoltate i ineficiente, deopotriv pentru copiii cu dizabiliti, cadre didactice,eleviidincolilepubliceifamiliilelor. Experiena acumulat n folosirea serviciilorprofesorilor itinerani arat c metodologia existent este inadecvat: statutul cadrelor didactice itinerante este afectat de lipsa de claritate i inconsistenlegalexistosuprancrcareamunciidinmomentceopartedinsarcinileasociate pot fi ndeplinite de alte categorii de personal (consilier, psiholog etc.) nu exist mijloace de transportpentruprofesoriiintineranietc.Rezultateleobinutedeprofesoriiitineranindezvoltarea elevului sunt sczute, dar sunt mai bune n modelarea mentalitilor personalului din colile inclusiveialeprinilor.Pnacum,ctevacoliaudevenitcoliincluzive.colileincluzivenu reprezint un concept reflectat de realitatea cotidian, serviciile de sprijin educaional sunt slab dezvoltate,iarmentalitateacomunitiinusambuntitnceeacepriveteintegrareacopiilorn coliledemas. 162

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Diagrama 2. Rata abandonului colar n nvmntul primar i gimnazial, pe medii de reziden


%

2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 Total Urban Rural

Sursa,MECT,Stareanvmntului,2005 i2006

Diagrama 3. Rata abandonului colar n nvmntul primar i gimnazial , dup gen


% 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1.00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005

Total Feminin Masculin

Sursa,MECT,Stareanvmntului,2005 i2006

163

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 7. Ratabrutdecuprindereneducaiaprecolar
2000/ 2001 Total Urban Rural Feminin Masculin 66,1 69,2 63,4 67,1 65,1 2001/ 2002 67,5 70,8 64,8 68,6 66,5 2002/ 2003 71,0 76,3 66,7 71,9 70,1 2003/ 2004 71,8 76,9 67,9 72,6 71,1 2004/ 2005 73,0 77,8 68,8 73,6 72,4 2005/ 2006 74,7 79,6 70,5 75,3 74,3

Sursa,MECT,Stareanvmntului,2005 i2006

Tabelul 8. Numrdeelevicuprinineducaiaiformareaprofesionaliniial
nvmntprofesionalitehnic Liceu TotalIPT Ancolar Nr. total de elevi nscrii (% n mediulrural) 20012002 20022003 20032004 20042005 20052006 Sursa:INS,2005 565.665 (11,26%) 596.531 (11,47%) 618.951 (12,09%) 637.803 (13,24%) 628,554 (8,3%) Nr. total de elevi nscrii (%nmediul rural) nvmnt profesional nvmnt tehnic (liceu tehnologic) Liceepentru eleviicu aptitudini specifice(arte, sport) Total nvmnt liceal Nr. total de elevi nscrii (% n mediul rural) 710.663 (6,4%) 740.404 (6,6%) 759.917 (6,9%) 773.843 (7,1%) 767.439 (7,2%)

Teoretic

Nr. total de Nr. total de Nr.totaldeelevi elevi nscrii elevi nscrii nscrii (% n (% n (%nmediul mediulrural) mediul rural) rural) 252.347 313.318 51.042 346.303 (15,8%) (7,6%) (2,6) (5,9%) 270.215 (15,9%) 279.124 (17,3%) 289.494 (19,4%) 284,412 (18,0%) 326.316 (7,8%) 339.827 (7,8%) 348.309 (8,1%) 344,142 (8,1%) 53.951 (2,3%) 53.756 (2,1) 55,537 (2,1%) 53,977 (2,0%) 360.137 (6,2%) 365.334 (6,7%) 369.997 (7%) 369.320 (7,0%)

Tabel9.Ratabrutdecuprinderennvmntulsuperior*)(%)
Ratadecuprindere Total Populaiefeminin Populaiemasculin
2000/2001 27,7 30,2 25,2 2001/2002 31,2 34,6 29,0 2002/2003 35,3 39,3 31,4 2003/2004 37,9 42,6 33,5 2004/2005 40,2 45,1 35,4 2005/2006 44,8 50,8 39,0

Sursa,MECT,Stareanvmntului,2005 i2006 *)Indicatorulestecalculatcureferinlapopulaiadingrupadevrst1923deani

Tabelul 10.Efectiveledestudeninnvmntulsuperior,pe cicluriBologna CiclurileBologna 2005 2006 Licen Master Doctorat


Sursa:MECT,Statisticiinterne,2006

493.395 45.934 36.262

494.681 78.573 32.744

164

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 11.Pondereapopulaiei careaabsolvitcelpuinnvmntulsecundarsuperior ncadrulgrupeidevrst2564deani(%)


1999 Total, dincare: Brbai Femei 67,9 74,5 61,5 2000 69,3 75,8 63,0 2001 70,6 76,9 64,4 2002 70,4 76,8 64,2 2003 70,5 76,8 64,5 2004 70,5 77,5 65,5 2005 73,1 78,5 67,7

Sursa:INS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMOGO)datemediianuale,datelepentru20022005au fostmsuratepebazarezultatelorRecensmntuluiprivindPopulaiaiGospodriile,dinmartie2002.

Tabelul 12.Pondereapopulaieicareaabsolvitnvmntulsuperiorncadrulgrupeide vrst2564ani(%)


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ponderea populaiei cu studii superioare n grupa devrst25 64ani,dincare: Brbai Femei

8,7 9,8 7,7

9,3 10,4 8,3

9,8 10,7 8,9

9,7 10,5 8,9

9,6 10,2 9,1

10,6 11,1 10,0

11,1 11,5 10,7

Sursa:INS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMOGO)datemediianuale,datelepentru20022005au fostmsuratepebazarezultatelorRecensmntuluiprivindPopulaiaiGospodriile,dinmartie2002.

Tabelul 13.Niveluldeeducaiealpopulaiei, pegrupedevrst


1529ani (recensmntuldin 1992) persoane Total, dincare: Absolvenidenvmnt superior Absolvenidecolipostliceale imaitri Absolvenideliceu Absolvenicoliprofesionale icolideucenici Absolvenidecicluprimar Frafiabsolvitvreunnivel colar Absolveninedeclarai 5.214.784*
)

1529ani (recensmntuldin 2002) persoane 5.065.816*


)

1529ani,populaia activ(2005AMIGO) persoane 5.138.996 %

128.584 14.171 1.644.695 923.095 184.720 55.874 16.845

2,5 0,3 31,5 17,7 3,5 1,1 0,3

285.254 109.349 1.465.279 736.700 382.711 137.194 3.523

5,6 2,2 28,9 14,5 7,5 2,7 0,1

340,384 340.384 117.260 1.534.486 835.812 302.911 6,6 2,3 29,9 16,3 5,9

Sursa:Recensmntulpopulaiei,1992i2002,INSAnchetaForeideMuncnGospodrii(AMOGO),2005, datemediianuale ) * inclusivabsolvenidegimnaziuiliceu,ciclulinferior.

165

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 14.Personaluldidacticpemediide reziden,20002005


nvmntprimar (nvmntdemas) nvmntprimar (nvmntspecial) nvmntgimnazial (nvmntdemas) nvmntgimnazial (nvmntspecial) nvmnt precolar nvmnt profesional nvmnt posttliceal nvmnt superior 27.959 27.959 28.674 28.674 29.619 29.619 30.137 30.137 30.857 30.857
31.543 31.543

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural
Total Urban Rural

34.023 18.734 15.289 34.631 19.013 15.618 34.307 18.682 15.625 34.585 18.717 15.868 35.288 19.646 15.642 35.755
19.977 15.778

57.717 25.529 32.188 56.724 24.627 32.097 54.573 23.196 31.377 55.415 22.965 32.450 54.932 22.561 32.371
53.523 22.898 30.625

2.595 97.172 2.074 48.999 521 48.173 2.254 100.868 1.870 50.895 384 49.973 2.062 92.825 1.786 46.202 276 46.623 2.121 88.750 1.867 42.778 254 45.972 2.167 89.119 1.925 41.835 242 47.284
2.298 2.098 200 84.928 40.167 44.761

5.122 4.130 992 5.074 4.198 876 4.737 4.040 697 4.224 3.635 589 3.950 3.464 486
3.740 3.413 327

64.018 59.863 4.155 64.729 60.562 4.167 60.988 57.083 3.905 58.925 54.999 3.926 62.192 57.807 4.385
61.914 57.410 4.504

Liceu

4.894 3.943 951 5.576 4.307 1.269 6.063 4.682 1.381 5.782 4.425 1.357 6.290 4.761 1.529
6.234 4.662 1.572

1.438 1.408 30 1.578 1.565 13 1.496 1.478 18 1.333 1.324 9 1.066 1.060 6
1.099 1.093 6

2005/2006

Sursa,MECT,Stareanvmntului,2005 i2006

nvmnt primar(demas)

nvmntpost liceal

Tabelul 15. Ponderea cadrelor didactice calificate, pe medii de reziden i niveluri de educaie
nvmnt profesional nvmnt precolar nvmnt gimnazial(de mas) nvmnt liceal nvmnt superior 90,7 90,7 92,7 92,7 86,7 86,7 92,9 92,9 100,0 100,0 100,0 100,0

) Total 84,9 * ) 2000/2001 Urban 89,6 * ) Rural 79,1 * ) Total 88,6 * ) 2001/2002 Urban 92,8 * ) Rural 83,6 * Total 86,4 92,7 2002/2003 Urban 88,7 95,4 Rural 83,6 90,8 Total 93,9 96,0 2003/2004 Urban 97,4 98,3 Rural 89,7 94,3 Total 94,7 96,2 2004/2005 Urban 97,3 98,4 Rural 91,5 94,7 Total 94,0 96,2 2005/2006 Urban 96,6 98,3 Rural 90,7 94,7 Sursa,MECT,Stareanvmntului,2005 i2006 ) * Dateindisponibile.

) * ) * ) * ) * ) * ) * 85,7 93,0 78,5 90,8 96,7 85,4 91,4 96,8 86,6 92,2 96,8 88,1

91,3 91,7 86,6 92,5 93,0 86,3 93,2 93,4 90,9 97,9 98,1 95,1 97,8 98,0 95,5 98,2 98,4 95,6

79,1 81,5 69,0 79,7 82,1 71,4 86,4 88,5 79,3 88,7 90,2 83,9 91,7 94,6 82,8 91,1 93,3 84,6

84,4 84,6 73,3 88,1 88,2 84,6 87,0 86,9 88,9 95,9 96,0 77,8 97,7 97,6 100,0 96,9 96,9 100

166

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Diagrama4.Cercettoripegrupedevrste Numrde cercettori 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Total <30ani 3039ani 4049ani 5059ani Peste60ani
Sursa:INS,2005

1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 31.78323.179 23.59724.636 25.96827.253 29.608 4.647 2.916 3.381 3.566 3.506 3.536 8.201 5.706 5.835 5.925 611 6.505 10.6998.028 7.677 7.492 7.768 8.022 6.575 5.337 5.353 601 6.444 6.883 1.661 1.192 1.351 1.643 214 2.307

Tabelul 16.Cercettoripenouastructuragrupelordevrst 2005


2005 total Numrdecercettori, dincare: 29.608 904 6.198 7.053 8.766 5.583 1.104 % 100 3,1 20,9 23,8 29,6 18,9 3,7

Pnla25ani 2534ani 3544ani 4554ani 5564ani Peste65


Sursa:INS

167

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 17.Titluridedoctorconfirmate,pedomenii
Domenii Matematica Fizica Chimie Ingineriechimica Inginerie Biologie Ecologie Geografie Geologie Filosofie Competenelingvistice Istorie tiineeducaionale Psihologie Sport Sociologie tiinepolitice tiinedecomunicare Drept Administraie Artevizuale Muzica Teatru Cinematografiesimedia Afaceriinternaionaleieconomie Economiiinternaionaleistudiieuropene Economie Cibernetica Finante Contabilitate Management Marketing Medicina Stomatologie Farmacie Medicinaveterinara Agronomie Horticultura Paduri Gospodariaanimalelor Biotehnologie Arhitectura Urbanism Ingineriecivila Inginerieelectrica Energie Electronicasicomunicatii Automatica Programare Informatica Inginerieindustriala Ingineriemecanica Inginerieaerospatiala Transport Mine,petrolsigaze Teologie Militar Ordinepublicasisecuritate Total 20012003 149 193 212 127 100 172 4 65 70 103 427 187 84 86 73 70 8 0 248 0 17 88 41 12 65 0 205 100 82 94 114 20 1150 95 56 93 226 90 36 51 0 35 5 198 194 49 112 63 39 22 301 305 18 14 75 59 129 0 2631 2004 83 49 83 53 50 53 6 63 29 60 172 111 27 33 27 20 2 1 121 0 13 82 20 14 28 0 89 39 18 59 107 21 476 34 25 55 70 18 4 26 0 14 0 62 72 15 51 29 13 4 114 111 4 2 20 46 14 5 6631 2005 47 36 53 48 29 72 3 37 16 62 208 70 25 23 34 34 9 1 91 0 28 100 14 1 32 1 90 38 28 49 56 13 405 38 18 57 150 48 10 37 0 9 0 70 47 9 35 12 12 11 110 103 2 6 19 31 43 1 2817 Total 279 278 348 228 179 297 13 165 115 225 807 368 136 142 134 124 19 2 460 0 58 270 75 27 125 1 384 177 128 202 277 54 2031 167 99 205 446 156 50 114 0 58 5 330 313 73 198 104 64 37 525 519 24 22 114 136 186 6 12079

Sursa:MEdC,Statisticiinterne2006

168

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

) Tabelul 19.Rataocupriidup genigrupedevrst* (%)

An 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005RO EU25 63,5 63,2 62,6 58,0 57,8 57,9 57,7 63,8

1564ani Total B 69,5 69,1 68,2 64,1 64,1 63,6 63,9 71,3 F 57,5 57,5 57,1 52,0 51,5 52,1 51,5 56,3 Total 35,7 35,1 34,3 30,5 27,9 29,1 25,6 36,8

1524ani B 41,0 39,5 38,3 34,6 32,6 32,8 29,4 39,7 F 30,2 30,5 30,0 26,2 22,9 25,1 21,6 33,8 Total 78,1 77,5 76,7 72,8 73,1 72,9 73,3 77,2

2554ani B 84,3 83,7 82,8 79,6 80,1 79,2 80,0 85,5 F 72,0 71,2 70,6 66,0 66,0 66,6 66,5 68,9 Total 49,6 49,5 48,2 37,7 38,1 36,9 39,4 42,5

5564ani B 56,9 56,0 54,3 43,1 43,5 43,1 46,7 51,8 F 43,3 43,8 42,9 33,0 33,3 31,4 33,1 33,7

EU15 65,2 72,9 57,4 39,8 42,7 36,8 77,8 86,6 69,1 44,1 53,1 35,4 SursaEU25,EU15iNMS10:EUROSTAT,NewCronos SursaRO:INS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMOGO),datemediianualedatelepentru20022005 aufostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002
) * Datele referitoare la perioada 19992001 nu sunt pe deplin comparabile cu datele din 20022005ca urmare a revizuiriidefiniiilorprincipalelorcategoriidepopulaie(activ,inactiv,ocupat,neocupat).

Diagrama5.Dinamicaocupriirural/urban*) (1564ani) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 56,8 55,8 55,3 53,7 54 55,9

72,7

73,5

72,8

63,7

62,9

60,6

61,6 55 Urban Rural

Sursa:INS,Ancheta ForeideMuncnGospodrii(AMOGO),datemediianualedatelepentru20022005au fostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002. *) Datele din 19992001 nu sunt perfect comparabile cu seriile de date din 20022005 ca urmare a revizuirii definiiilorprincipalelorcategoriidepopulaie(activ,inactiv,ocupat,neocupat)

169

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

) Diagrama6.Ocupareapesectoareeconomice*

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

41,8 36,4 37,5 30,6 34,1 29,5 27,6 32,2 30,3

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Agricultura

Industrieiconstrucii

Servicii

SursaRO:INS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMOGO),datemediianualedatelepentru20022005 aufostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002. *) Datele din 19992001 nu sunt perfect comparabile cu seriile de date din 20022005 ca urmare a revizuirii definiiilorprincipalelorcategoriidepopulaie(activ,inactiv,ocupat,neocupat).

Tabelul 20. Populaia civil ocupat diferene ntre anii 1997 i 2004 pe regiuni i sectoareeconomice (miipersoane)
REGIUNI Romnia 1.Nord Est 2.SudEst 3.Sud 4.SudVest 5.Vest 6.Nord Vest 7.Centru 8.BucuretiIlfov Sursa:INS,BalanaForeideMunc Total 632,3 178,1 125,9 195,2 146,5 46,5 28,2 107,0 195,3 Agricultur 711,3 132,0 106,4 130,3 99,3 60,2 100,2 76,2 6,7 Industrie 476,0 88,0 36,2 100,8 50,2 9,2 25,4 108,3 76,3 Construcii 23,4 2,9 4,6 7,6 14,3 2,6 3,7 2,9 49,4 Servicii 531,6 44,8 21,3 43,5 17,3 1,9 93,5 80,4 228,9

170

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 21.Populaiaocupat,dupprogramuldelucru (% dintotalulpopulaieiocupate)


1999 2000 2001 2002 2003 2004 RO 2005 EU25 EU15 Total normntreag 84,3 83,7 83,6 88,4 88,6 89,4 89,8 normredusparial 15,7 16,3 16,4 11,6 11,4 10,6 10,2 18,4 20,3 Brbai normntreag 86,5 85,7 85,3 89,4 89,2 89,9 90,1 normredus 13,5 14,3 14,7 10,6 10,8 10,1 9,9 7,4 7,7 Femei normntreag 81,8 81,4 81,6 87,2 87,8 88,8 89,5 normredus 18,2 18,6 18,4 12,8 12,2 11,2 10,5 32,4 36,3 SursaEU25,EU15iNMS10:EUROSTAT,NewCronos SursaRO:INS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMOGO),datemediianualedatelepentru20022005 aufostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002.

Diagrama7.Populaiaocupat,peniveledeeducaie

100% 8,5 80%

9,1

9,3 56

10,4 10,4 12,1 12,6 59,3 59,5 60,7

60% 55,4 55,1 40%

61

20% 36,1 35,8 34,7 30,3 30,1 27,2 26,4 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
elementar mediu superior

SursaINS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMOGO),datemediianualedatelepentru20022005au fostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002. Not:Dateledin 19992001nu sunt perfectcomparabile cuseriilededatedin20022005caurmarea revizuirii definiiilorprincipalelorcategoriidepopulaie(activ,inactiv,ocupat,neocupat)

Tabelul 22.NumruldeangajainIMMuri,dupmrimeantreprinderii
2001 2002 478.002 635.689 829.274 1.942.965 2003 586.880 689.056 859.020 2.134.956 2004 733.230 726.953 889.542 2.349.725 2005 877.383 878.522 1.023.062 2.778.967

Micro Mici Mijlocii Total

732.653 613.959 776.005 2.122.617

Surs:ANIMMC,INSiCarteaAlbaIMMurilor,2006

171

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Diagrama8. Ocuparea,dupmrimeaIMMurilor
120 100 80 % 60 40 20 0 1999 2000 2001
Micro Mici

36,6

39,4

41,1

41,6

39,4

37,9

32,4

33,2

33,7

34

33,8

30,9

31

27,4

25,1

24,4
2002
Mijlocii

26,8
2003

31,2
2004

Surs:ANIMMC,INS

Tabelul 23.NumruldeangajainIMMuri,dupsectoruldeactivitate
2001 Agricultur Construcii Industrie Servicii Sursa:ANIMMC,INS
) Tabelul 24.Rataocupriiperegiuni(grupadevrst1564ani)*

2002 78.689 208.848 715.629 939.799

2003 78.562 230.191 755.409 1.070.794

2004 77.781 250.895 799.563 1.221.486

72.037 199.811 655.992 1.194.777

Regiunea NordEst SudEst Sud SudVest Vest NordVest Centru BucurtiIlfov

1999 65,9 60,3 64,6 68,6 62,8 63,5 59,7 62,0

2000 66,1 60,3 64,4 68,6 62,1 63,2 59,7 60,2

2001 65,5 59,5 63,7 69,0 61,2 63,8 59,7 57,0

2002 60,1 55,3 58,2 61,8 57,6 57,8 55,9 56,9

2003 59,9 55,8 58,1 62,0 57,1 57,2 55,2 56,5

2004 62,4 54,7 58,1 59,9 56,9 56,1 53,9 59,7

2005 61,5 54,7 58,1 60,1 56,6 56,0 54,2 59,4

Romnia 63,5 63,2 62,6 58,0 57,8 57,9 57,7 SursaINS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMOGO),datemediianualedatelepentru20022005au fostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002. *) Datele din 19992001 nu sunt perfect comparabile cu seriile de date din 20022005 ca urmare a revizuirii definiiilorprincipalelorcategoriidepopulaie(activ,inactiv,ocupat,neocupat)

172

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 25.Structuraocupriiperegiuniisectoareeconomice
2002 2003 2004 2005

9.234 9.223 9.158 9.147 36,4 35,7 31,6 32,2 29,5 29,8 31,2 30,3 34,1 34,5 37,2 37,5 1.645 1.652 1.701 1.688 51,1 51,2 48,3 48,4 23,3 23,5 23,8 23,4 25,6 25,3 27,9 28,2 1.160 1.175 1.151 1.147 38,1 38,1 33,3 33,3 25,6 25,4 28,4 27,3 36,3 36,5 38,3 39,4 1.443 1.443 1.417 1.414 43,5 41,8 37,7 37,8 28,0 28,8 31,4 31,3 28,5 29,4 30,9 30,9 1.083 1.076 1.039 1.043 50,1 48,4 47,7 48,9 23,4 24,7 24,5 23,9 26,5 26,9 27,8 27,2 803 800 793 788 27,7 27,7 21,2 20,7 34,4 33,6 40,1 40,3 37,9 38,7 38,7 39,0 1.164 1.154 1.115 1.118 34,0 33,2 27,8 29,9 32,2 32,9 34,7 32,1 33,8 33,9 37,5 38,0 1,027 1,017 980 987 25,9 25,2 17,1 19,0 40,8 41,6 43,4 41,1 33,3 33,2 39,5 39,9 909 906 962 962 2,7 1,6 1,6 1,6 34,7 34,3 30,8 30,5 62,6 64,1 67,6 67,9 Sursa INS, Ancheta Forei de Munc n Gospodrii, date medii anuale datele pentru 2002 2005 au fost ponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002.

TOTAL(miipersoane) Agricultur(%) Industrieiconstrucii(%) Servicii(%) 1.NORDEST (miipersoane) Agricultur(%) Industrieiconstrucii(%) Servicii(%) 2.SUDEST (miipersoane) Agricultur(%) Industrieiconstrucii(%) Servicii(%) 3.SUD (miipersoane) Agricultur(%) Industrieiconstrucii(%) Servicii(%) 4.SUDVEST(miipersoane) Agricultur(%) Industrieiconstrucii(%) Servicii(%) 5.VEST (miipersoane) Agricultur(%) Industrieiconstrucii(%) Servicii(%) 6.NORDVEST (miipersoane) Agricultur(%) Industrieiconstrucii(%) Servicii(%) 7.CENTRU (miipersoane) Agricultur(%) Industrieiconstrucii(%) Servicii(%) 8.BUCURETIILFOV(miipersoane) Agricultur(%) Industrieiconstrucii(%) Servicii(%)

173

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Diagrama9.RataocupriiBIM 19992005
10
6,8 7,1 6,6 8,4 7 9 8 7,2 8,2

*)

8 6 4 2 0 1999 2000

2001
Romania

2002
EU25

2003
EU15

2004

2005

SursapentruEU25,EU15:EUROSTAT,NewCronosdatereferitoarelaaldoileasemestru2005 SursaINS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMOGO),datemediianualedatelepentru20022005au fostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002. *) Datele din 19992001 nu sunt perfect comparabile cu seriile de date din 20022005 ca urmare a revizuirii definiiilorprincipalelorcategoriidepopulaie(activ,inactiv,ocupat,neocupat).

*) Diagrama10.RataomajuluiBIM,dupgen (19992005) 9,8 8,9 10 % 9,0 8,9 8,4 7,7 7,7 7,5 7,7 7,6 7,4 8 7,1 6,9 6,4 6,4 6,2 5,9 6,4

6 4 2 0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 EU25 EU15


Brbai Femei

SursaINS,AnchetaForeideMuncnGospodri(AMIGO),datemediianualedatelepentru20022005au fostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002. *) Datele din 19992001 nu sunt perfect comparabile cu seriile de date din 20022005 ca urmare a revizuirii definiiilorprincipalelorcategoriidepopulaie(activ,inactiv,ocupat,neocupat)

174

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

*) 11,2 11,2 Diagrama11. Rataomajuluiurban/ruralBIM (19992005) 10,4 12 10,3

9,5

9,5 8,8

10 8
5,4 6,2

6 4 2 0 1999 2000
3,5
3,1 2,8

5,2 4,3

2001 2002 2003 Urban Rural

2004

2005

SursaINS, Ancheta Forei deMunc nGospodrii (AMIGO),datemediianualedatelepentru2002 2005au fostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002. *) Datele din 19992001 nu sunt perfect comparabile cu seriile de date din 20022005 ca urmare a revizuirii definiiilorprincipalelorcategoriidepopulaie(activ,inactiv,ocupat,neocupat)

Diagrama12. RataomajuluiBIM,peregiuni2005
%
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 RO NE SE S SV V NV Centru Bucureti Ilfov 5,7 7,2 6,6 7,9 6,7 5,9 9,2 8,4 6,9

SursaINS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMIGO),datemediianuale2005

175

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 26.omajulBIM,dupgeniniveldeeducaie
58 Niveluleducaiei

2002 Total Brbai 22.249 337.680 Femei 24.407 246.944 79.846 Total 46.233 486.487 171.741

2005 Brbai 21.626 290.517 108.174 Femei 24.607 195.971 63.567

Superior Mediu Elementar

46.657 584.624

213.992 134.147 Sursa:INS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMIGO)

Tabelul 27.RataomajuluiBIMpetermenlung,pemediiigrupedevrst(%)
An Total 1524ani Peste25ani Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural 1999 3,0 4,9 1,2 11,2 25,3 5,1 2,3 4,6 0,8 2000 3,6 6,1 1,3 11,7 20,0 5,1 3,0 5,0 1,0 2001 3,2 5,5 1,1 10,7 17,7 5,0 2,7 4,7 0,7 2002 4,5 6,6 2,2 14,7 21,3 9,0 3,6 5,4 1,6 2003 4,3 6,1 2,4 13,1 19,3 7,5 3,6 5,2 1,9 2004 4,7 5,4 3,9 14,3 18,0 10,8 3,9 4,5 3,2 2005 RO 4,0 5,2 2,7 13,1 18,2 8,7 3,3 4,3 2,1 UE25 3,9 UE15 3,3 SursaUE25,UE15iNMS10:EUROSTAT,NewCronos SursaRO:INS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMIGO),datemediianualedatelepentru20022005 aufostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002.

Diagrama13.Constrngeri/obstacolempotrivaparticip 28.6 profesional 30 18,7 25 14 20 9,3 8,7 15 6 7,3 4,7 2,7 10 % 5 0

instruiriicu Distantamarefatade locatie Diferentecontinut

Lipsaofertelor Durata nesatisfacatoare Suprapunerea

nevoidepregatire Diferentecontinut calificari Calitateaslabaa

Sursa:INCSDMPSSondajdeopinieprivindpregtireaprofesionalvocaionalcontinu2004
58

superiorstudiileuniversitaredescurtdurat,studiileuniversitaredelungdurat(inclusivmasterat,doctorat) mediu coalpostlicealspecializatsaucoalatehnic,liceu,primulciclualliceului,coaladearteimeserii,anulde completaresauucenicia, elementargimnazial,primar,frabsolvire.

176

Fararaspuns

cursurilor Cost

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Diagrama14.Distribuiasrcieirelativeperegiuni

NordVest 15,0

NordEst 24,5

Centru 14,9 Vest 10,4 SudEst 24,8 Sud 21,1 SudVest 20,6

Bucureti 6,8

Sursa:calculeINSfolosindmetodologiaUE,2005

Diagrama15.Dinamicasrciei,pegrupedevrst

35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 014 1524 vrsta Sursa:CASPIS2005 2564 65ipeste
1995 2003 2004

177

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Diagrama16. Dinamicasrciei
% 60

50

40

30

20

10

0 1999 2000 2001 2002 Urban 2003 Rural 2004 2005

Sursa:CASPIS,2005

% 25

Dinamica17. Dinamicasrcieiextreme

20

15

10

0 1999 2000 2001 2002 Urban 2003 Rural 2004 2005

Sursa:CASPIS,2005

178

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 29.Dinamicasrcieiiasrcieiextremeperegiuni
1999 33,2 Srcie% 7,5 milioanepersoane 22,2 Urban% 2,7 milioanepersoane 46,3 Rural% 4,7 milioanepersoane 12,5 Srcieextrem% 2,8 milioanepersoane 7,3 Urban% 0,9 milioanepersoane 18,7 Rural% 1,9 milioanepersoane Sursa:calcululCASPISpebazeledatelorINS 2000 35,9 8,0 25,9 3,2 47,8 4,9 13,8 3,1 9,2 1,1 19,3 2,0 2001 30,6 6,9 18,8 2,3 44,7 4,6 11,4 2,5 6,0 0,7 17,8 1,8 2002 28,9 6,5 17,6 2,1 42,4 4,3 10,9 2,4 5,4 0,7 17,5 1,8 2003 25,1 5,5 13,8 1,6 38,0 3,9 8,6 1,9 3,8 0,4 13,9 1,4 2004 18,8 4 11,6 1,3 27,3 2,7 5,9 1,3 3,3 0,3 8,9 0,8 2005 15,6 3,4 9,4 1,1 23,2 2,3 4,7 1,0 2,4 0,3 7,4 0,7

Diagrama18.Nivelulsrciei,peregiuni(metodologiaCASPIS)

NordVest 11,9

NordEst 20,9

Centru 13,3 Vest 7,6 SudEst 22,0

Sud 17,5 SudVest 20,5 Bucureti 4,8

Sursa:calcululCASPISpebazeledatelorINS,2005

179

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul30.Nivelulsrciei,peregiuni 1995

2003 35,4 29,2 29,9 32,1 18,1 17,7 20,3 8,1

2004 25,9 23,9 19,8 22,7 11,5 14,8 17,0 6,1

2005 20,9 22,0 17,5 20,5 7,6 11,9 13,3 4,8

NORD EST SUD EST SUD SUD VEST VEST NORD VEST CENTRU BUCURETI
Sursa:CAPSIS,2005

37,5 26,3 27,6 28,5 17,9 22,2 23,9 10,2

Tabelul 31.Ratasrcieidupnumrulcopiilordingospodriilesrace(%) frcopii 1copil 2copii peste3copii


2000 2001 2002 2003 2004
Sursa:CASPIS,2004

28,1 24,3 22,2 19,4 15,6

31,2 24,5 23,2 20,1 16,6

37,5 30,2 30,7 25,9 22,2

66,4 65,6 60,2 54,1 49,0

Diagrama19.Riscurilesrciei,pecomunitietnice
90 80 70 60 50 40 30,5 30 24,7 20 10 0 1995 1996 1997 1998 romi 1999 alteetnii 2000 romni 2001 2002 unguri 2003 2004 21,9 19,1 18,0 27,9 32,9 29,2 26,4 36,6 29,6 25,7 39,9 32,0 28,0 37,0 34,7 29,6 31,2 23,9 37,0 28,0 24,0 22,6 24,4 18,6 14,9 24,6 17,5 12,7 79,1 73,9 72,5 82,5 80,0 83,0 81,8 78,8 76,8

74,3

Sursa:CASPIS,2005

180

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 32.OcuparearomilorprinServiciulPublicdeOcuparentre20012005
2001 Populaiaromocupat 5.188 2002 5.535 2003 8.781 557.735 1,57% 2004 9.062 540.065 1,68% 2005 10.366 507.363 2,04%

Numrul total de persoane ocupate indiferent de 470.644 540.416 origineaetnic Ponderea populaiei rome 1,10% 1,02% ocupate Sursa:ANOFM,statisticilepieeimuncii2005

Tabelul33.Distribuiapersoanelorcudizabiliti,dup gen
1999 TOTAL, dincare Femei Brbai Sursa:ANPH 409.523 212.952 196.571 2000 402.275 209.183 193.092 2001 425.847 224.048 201.799 2002 423.393 225.191 198.202 2003 408.120 210.422 197.698 2004 410.286 216.836 193.450 2005 459.552 248.158 211.394

Tabelul 34.Distribuiapersoanelorcudizabiliti,dupniveluldedizabilitate
1999 TOTAL Grave Accentuate Medii Sursa:ANPH 409.523 132.199 250.298 27.026 2000 402.275 135.892 238.946 27.437 2001 425.847 152.297 241.221 32.329 2002 423.393 152.610 239.302 30.481 2003 408.120 149.001 230.322 28.797 2004 410.286 152.015 227.534 30.737 2005 459.552 171.209 256.137 31.206

Diagrama20.Ratadeocupareapersoanelorcudizabiliti(31decembrie2005)

Numrde persoane

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Total

13.648 10.320

2.146

1.218

GradulI

GradulII

GradulIII

graduldizabilitii
Sursa:ANPH,2005

181

ProgramulOperaional SectorialDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Tabelul 35.PopulaiaRomnieidupgenizonedemografice
Populaiala: 01.01.2005 01.01.2006 21.658.528 21.610.213 10.561.710 10.535.140 11.096.818 11.075.073 Urban Total Brbai Femei 11.901.033 5.704.196 6.196.837 11.926.178 5.713.692 6.212.486 Rural Total Brbai Femei Sursa:INS,2006 9.757.495 4.857.514 4.899.981 9.684.035 4.821.448 4.862.587 73.460 36.066 37.394 251.145 9.496 15.649 Diferena2006/2005: 48.315 26.570 21.745

Total Brbai Femei

Tabelul 36.Pondereafemeilordintotalulocuprii
2001 2002 2003 2004 Mii mii mii mii mii persoan % persoan % persoan % persoan % persoan % e e e e e 100 10.764 100 10.697 100 9.234 100 9.223 100 9.158 54,4 5.772 53,6 5.719 53,5 5.031 54,5 5.057 54,8 4.980 2000 2005 mii persoan % e 9.147 100 5.011 54,8

Total Brbai Femei

45,6 4.136 45,2 4.992 46,4 4.978 46,5 4.203 45,5 4.166 45,2 4.178 Sursa:INS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMIGO),datemediianualedatelepentru20022005au fostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002.

Tabelul 37. Populaia feminin ocupat i populaia feminin angajat/slariat, dup timpuldemunc(%)
1999
Pondereafemeilorocupate cutimpdelucruintegral dintotalulpopulaieifeminineocupate Pondereafemeilorocupatecutimpdelucruparialdin totalulpopulaieifeminineocupate 60 Pondereafemeilorangajate cunormntregde muncdintotalulfemeilorangajate Pondereafemeilorangajatecuprogramdelucruparial dintotalulfemeilorangajate
59

2000 81,4 18,6 98,2 1,8

2001 81,6 18,4 98,6 1,4

2002 87,2 12,8 99,2 0,8

2003 87,8 12,2 99,1 0,9

2004 88,8 11,2 98,8 1,2

2005 89,5 10,5 98,8 1,2

81,8 18,2 98,3 1,7

Sursa:INS,AnchetaForeideMuncnGospodrii(AMOGO),datemediianualedatelepentru20022005au fostponderatepebazaRecensmntuluipopulaieiilocuinelor,martie2002.

59 60

Angajai,angajatori,liberprofesionitiimuncitoringospodriineretribuii Salariai persoane care muncesc cu contract de munc sau sunt n relaii de munc n cadrul unei uniti economicesausocialesaucucontractindividualprivatcusalariu,platnbanilichizisaunnatur,comisioane, etc.

182

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

Anexa 2
ProgramulPhare2001
Titlulproiectului Valoarea proiectului 5mil.Euro Detalii Desfurat pe o perioad de douzeci de luni, activitile acestui proiect au fost grupate n patru componente: construcie instituional pregtirecomunicareidezvoltareaserviciilorsociale.Programula finanatdezvoltareacadruluiinstituionalalautoritilormunicipalen vedereafurnizriiserviciilorsocialedirectsaudezvoltriicaagentsaucatalizator,carestimuleazofertaacestorserviciinparteneriatcuali agenipublici,privaisauorgnizaiinonprofit. Programul a finanat o gamlargdeactiviti,incluzndcreaia,dezvoltareai/saumbuntireaserviciuluisocial,oferindurmtoarele: centredezi,cluburidezi,centredeacomodarepeperioadtemporar,centredeserviciisociale,centredereabilitareirecuperaresocial, centre de consiliere, case temporare, suport pentru asisten familial, linie telefonic de consiliere n cazuri de urgen, workshopuri protejate, reabilitarea instituiei selectate i dotarea cminelor vechi cu echipament specific (medical, social, terapie de ntreinere i reabilitare),centredeurgenpentrutineriipostinstituionalizai. Perioada de implementare a acestui proiect a fost septembrie 2002noiembrie 2004. Obiectivele propuse au fost: asigurarea calitii n educaia precolar ca o precondiie pentru stimularea interesului n creterea nscrierii n educaia primar i stimularea copiilor pentru participare la educaie, prevenind astfel prsirea timpurie a colii. Evaluarea final a proiectului (noiembrie 2004) indic faptul c obiectivelepropuseaufostrealizate.ncazulacestuiproiect,n10judeedinceleimplicatesanregistratocreterearateideparticiparen educaia precolar (12% pentru populaia precolar, n general i 28,5% n cazul populaiei rome), o cretere a ratei de participare n educaiaprimar(1,3%ngenerali9,5%pentrucopiiromi),precumi o creterearateide participarennvmntulsecundarinferior (0,8% ncazulcopiilorromi),De asemenea,acest proiect aavut ocomponent,Educaiede tip adouaans, caresa adresat nevoilor specifice ale populaiei lipsit de competene i calificri. Scopul a fost prevenirea i lupta mpotriva excluziunii sociale i de pe piaa muncii.Aproximativ335tineriromiauparticipatlaprogramulAdouaansinumai50aurenunat, Lanivelnaional,rezultateleaufost: 55detineriromisaunscrisnprogrameleODLuniversitarepentruafipregtiicaprofesoridelimbrompentrucomunitilerome 74depersoanedincomunitatearomdingrupurileintspecificeaufostselectaiipregtiicamediatoricolari Obiectivele acestei componente se refer la evaluarea nevoilor de pregtire pentru personalul care va lucra n cadrul autoritilor locale (personal cu responsabiliti n domeniul serviciilor sociale din primrii, consilii judeene), direcii generale pentru munc, solidaritate social de la nivel judeean, precum i n cadrul proiectelor finanate din subcomponenta granturilor, crearea i diseminarea cursurilor evaluatenconcordancunevoileidentificate, Principalelerezultateaufost: Realizarean22decentrepilotaunuisistemdeasigurareacalitiipentrunvmntulprofesionalitehnic,bazatpeuncadrudereferin comunreferitorlaasigurareacalitii,convenitlaniveleuropean(procesuldelaCopenhaga), Creareaconsoriilorregionalecastructuriconsultativetripartitelanivelregional,caresuntresponsabilepentrudezvoltareapoliticilori strategiilorprivindplanificareaidezvoltareanvmntulprofesionalitehnicnregiune.Dezvoltareairevizuireastructurilemenionate anteriordinPlanuriledeAciunipentruEducaieRegionalprivindeducaiaprofesionalitehnicpentruperspectiva2013,pentru7regiuni dedezvoltarecareincludcoliparticipantenproiectelemultianuale20012003PhareTVET(conformcelor11zonederestructurare industrialecupoteialdedezvoltareeconomic,aprobatprinHGnr.399/2001).

Construcieinstituional nserviciisocialeRO 0108.02

11.3 mil.Euro

Acceslaeducaiepentru grupuriledezavantajatecu focalizarepepopulaia rom RO0104.02

Investiiinserviciisociale RO0108.03.03.02

1milEuro

InvatamantulProfesional 20,93 mil.Euro siTehnicPhareTVETRO 0108.01

183

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

ProgramulPhare2002
Titlulproiectului CreareaAgenieinaionalepentru egalitatedeansentrefemeii brbaiRO02/IB/SO01 Securitatesocialpentrulucrtorii migraniRO02/IB/SO02 Valoarea proiectului 2mil.Euro Detalii Obiectivul generallconstituienfiinareaAgeniei naionale pentruegalitateade ansentre femei i brbai.Activitileacestui proiect au vizat, n special, elaborarea unui proiect de lege privind organizarea i funcionarea ageniei, strategia, planificarea i obiectiveleacesteiaprecumipregtireaacelpuin220defuncionaripublicincadrulnoiistructuriconformregulamentelorUEi legislaieiinternenceeacepriveteegalitateadeanse. Proiectul aavut ca obiective generalenfiinareaunuisistem de securitatesocial pentrulucrtorii migrani precumi nfiinarea Centrului de Informare i Documentare pentru lucrtorii migrani. Rezultatele sau materializat n elaborarea unei propuneri legislative pentru asigurarea conformitii legislaiei interne cu cea comunitar, mbuntirea activitii departamentului responsabil pentru coordonarea sistemului de securitate social, elaborarea strategiei documentate privind migraia lucrtorilor, dezvoltareauneipaginiwebiaCentruluideDocumentarepentruMigrani. Acestproiectainteniontsstabileascuncadruinstituionalreferitorlapregtireaprofesionalcontinuncontextulrestructurrii economice din Romnia, n special, crearea unui cadru legislativ i administrativ n domeniul pregtirii profesionale continue a adulilor.Afostelaboratstrategiapetermenscurtimediuprivindpregtireaprofesionalcontinuiaufoststabilitecriteriilede seleciepentrufurnizoriideformare. ObiectivulgeneralalproiectuluilaconstituitdezvoltareacapacitiiadministrativeaMMSSF(caAutoritatedeManagement)ia ANOFM(caorganismintermediar),pentruparticiparealaproiecteledeasistenfinanciaraleUEndomeniulpoliticiideocupare, finanate n principal din FSE. Au fost definite structurile de coordonare pentru administrarea i implementarea programului finanta din FSE, inclusiv sarcini i responsabiliti, au fost elaborate metodologii pentru programarea, implementarea, monitorizarea, controlulievaluareatipurilordeinterveniiFSE.Deasemenea, personaluldincadrulMMSSFiANOFMa fost pregtit la nivel naional, regional i judeean, precum i promotorii de proiecte, n ceea ce privete implementarea tipurilor de interveniiFSE,managementuluiproiectelorirealizareaparteneriatelor. Afosturmritdezvoltarea cadrului legal pentru realizareaunuisistemeficientdeprevenire a accidentelor i pentrudezvoltarea serviciilordeasigurarencazulaccidentelordemuncibolilorprofesionale Proiectul a faciltat elaborarea a 7 studii regionale pe tema Previziunea dezvoltrii studiilor pieei regionale a muncii pentru estimarea ofertei IPT 2013. Raportul final a fost prezentat n iunie 2005 mpreun cu rezultatele principale ale celor 7 studii regionale condusepentruevaluarearelevanei IPTpentrunevoile pieelor regionale de munc.Studiileauartatc,deincazul IPTexistomareparticipareapartenerilorregionaliisocialinprocesuldeplanificare,iarstructuriletripartitesuntcreatelanivel regionalilocal,totuirelevanaIPTpentrunevoilepieeimunciirmnesczut. Principalelerezultateaufost: Revizuirea, pe baza Planurilor de Aciune de Ocupare Regional, a Planurilor de Aciune de Ocupare Local privind IPT, cu contribuiaComitetelorde Dezvoltare Local pentruParteneriat Social.Pe parcursulanului2002,prinproiectulPhare IPT vor fi dezvoltateproiectelePlanurilordeAciunedeOcupareLocalpentruceletoatecele42dejudeeiBucureti. Continuarea procesului de dezvoltare a Planurilor de Aciuni pentru coli (PAS). PAS reprezint rspunsul dezvoltrii instituionalelanivelullocalalprioritilorregionaleijudeene,adaptatespecificuluifiecreiadincele122decoliimplicate.

1,9mil.Euro

SprijinpentruMinisterulMuncii, SolidaritiiSocialeiFamiliein domeniulpregtiriiprofesionale continueRO02/IB/S003 SprijinpentruMMSSFpentru consolidarea capacitii administrativenimplementarea FSE tipurideactivitiRO 02/IB/SPP/02

1,471mil.Euro

1,4 mil.Euro

Sistemuldeasigurarepentru accidentedemunciboli profesionale Asistentehnicpentru IPTRO 02/000586.05.01.02.02.02

4mil.Euro

24,13mil.Euro

184

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

ProgramulPhare2003
Titlulproiectului Sprijinpentruconsolidarea capacitiiinstituionaleaAgeniei NaionalepentruOcupareaForei deMunc RO03/IB/SO/04 Promovareadialoguluisocial autonomRO03/IB/SO/02 Valoarea proiectului 1mil.Euro Detalii ObiectivulgeneralalproiectuluiafostdezvoltareacapacitiiadministrativeaAgenieiNaionalepentruOcupareaForeideMunc (ca serviciu de ocupare public) pentru participarea, ntrun mod adecvat, la implementarea msurilor active i programelor de ocupareprevzutenPlanulNaionaldeAciunepentruOcupare,ctiimplementareaproiectelorfinanatedinFondulSocialEuro pean. ProiectulaurmritconsolidareacapacitiiadministrativeaMinisteruluiMuncii,SolidaritiiSocialeiFamilieipentrupromovarea dialoguluuibipatrit,consolidareacapacitiipartenerilorsocialideaparticipalaimplementareaidezvoltareaacquisuluicomunitar i legislaiei naionale n domeniul dialogului social i susinerea capacitii Consiliului Economic i Social pentru a oferi partenerilorsocialiinformaiiiserviciideocupareprofesionist. Obiectivul general al proiectului l reprezint consolidarea capacitii instituionale a Unitii de Coordonare a Programului din cadrulMMSSFiacelor8UnitideImplementareaProgramuluilanivelregional,carecorespundecelor8regiunidedezvoltare economic,pentruimplementareaschemelordegrantDezvoltareaResurselorUmane,conformprioritilorJAPiPNAO.

1,145mil.Euro

SprijinpentruMinisterulMuncii, SolidaritiiSocialeiFamiliei pentruelaborareai implementareapoliticiideocupare ipregtireapentruEDISRO 2003/005551.05.01.04 Sprijinpentruconsolidarea AgenieiNaionalepentru OcupareaForeideMuncpentru adaptareastatisticilorpieei munciinconformitatecucele utilizatelanivelulUERO 03/IB/OT/06TL Consolidareacapacitii administrativeaInspecieiSociale RO/03/IB/SO/06 InvestiiinCoeziuneaEconomic iSocial subcomponenta Dezvoltarearesurselorumane (schemedegrant) Creareaunuisistemlegaliunitar armonizatcuprevederile comunitarereferitoarelaCodul MunciiRO03/IB/SO/01 Acceslaeducaiepentrugrupurile dezavantajateRO03/005 551.01.02

1,55 mil.Euro

180000Euro

ObiectivulproiectuluilreprezintconsolidareacapacitiiinstituionaleaANOFM,prinadaptareacerineloreuropeneasistemului naionalde monitorizarestatisticapieeimuncii.SaavutnvederefaptulcANOFMestenmsurscalculezetoiindicatorii statisticifolosiilanivelulUEpentru a monitorizaimplementarealiniilor directoarede ocupare.Similar,sa urmritconsolidarea capacitii instituionale a altor instituii relevante (INS, Institutul de Cercetare a Muncii, MedC, Institutul de StudiiEconomice) pentrupromovareaunuisetcompletdedatepentrupiaamuncii,consistenteicomparabilecudateledelanivelulUE.

2,5 mil.Euro

7,47 mil.Euro

1mil.Euro

ObiectivulproiectuluiestedeaconsolidacapacitateaadministrativaInspecieiSocialelanivelnaionaliteritorial,pentruaputea ndeplinintrunmodeficienttoatefunciiledesupraveghereprivindrespectareaprestaiilorsocialeilegislaiaserviciilorsocialen vigoareioutilizareadecvatafondurilorpublice,pentruaasigurauntratamentegaladaptatnevoilorrealepopulaieirezidentedin Romnia. Scopul acestui proiect este de a facilita accesul omerilor (tineri i lung durat) i de a crete nivelul calificrilor bazate pe calificareirecalificare.Prioritileacestuiproiectsunt:intensificareamsuriloractivecainstrumentdesistempentruacreterata ocuprii, n special pentru tineri i omeri de lung durat, precum i calificarea i recalificarea forei de munc conform noilor cerinedepepiaamuncii. Obiectivul proiectului l constituie implementarea noului Cod al muncii i a legislaiei secundare. Se urmrete elaborarea programuluidepregtire,strategiapentrupregtireacontinuiunProgramnaionaldepregtirepentruinspectoriidemunc.De asemenea,sevaelaboraunghidprivindinspeciarelaiilordemuncisevororganizasesiunidepregtireiinformare. Perioadadeimplementareafostnoiembrie2003noiembrie2006.Scopulgeneralalproiectuluiafostaceladeapreveniidealupta mpotrivamarginalizriiiexcluziuniisociale,deasprijinidezvoltareaunuimecanismpentrumbuntireaaccesuluilaeducaiea grupurilordezavantajate(populaiaroma,grupuriledezavantajatedinpunctdevederesocioeconomicicopiiicunevoispeciale).

11,33mil.Euro

185

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

Proiectulaavutcomponentespecificepentrueducaiaprecolar,pentrueducaiadetipadouaansipentrueducaiacopiilorcu nevoispeciale.ProiectulesteoextensieaproiectuluiPhare2001dinalte1215judeeiconineelementenoiprecum: - extindereaactivitiloriniiatedeproiectulPhareanterior - definireagrupuluiint(copiiromi,copiicunevoispeciale,copiiproveniidingrupuriledezavantajate)dindomeniile prioritarepentruintervenieneducaie,conformindicatorilorspecificieducaionali,culturaliisocioeconomici - programulansaadouapentrudezvoltareaeducaionalcuricularprimar - focalizarepeeliminareafenomenuluidesegregarecolar - nfiinareaCentruluideResursepentrueducaieincluzivnjudeeleselectate(15judee). ncazulpopulaieirome,ratelemicideparticiparelaeducaieauavut,ncelemaimultecazuri,cauzesociale:srciacareafecteaz capacitateafamiliilordeaiasumacostuleducaieipropriilorcopiifolosireacopiilorndiferiteactiviticasniceidengrijireaa copiilor,agriculturetc.Deasemenea,alifactoriprecumatractivitatesczutpentrueducaie,educaiadenivelsczutaprinilor saufactoriiculturali,afecteazparticipareapopulaieiromalaeducaiadelatoatenivelurile.

ProgramulPharemultianual20042006 ncadrulprogramuluimultianual,CoeziuneEconomiciSocial,proiecteledincadrulprioritiiDezvoltarearesurselorumanesuntimplementatepe treidomeniiprincipale:abordareaomajuluistructural,mbuntireaadaptabilitiiforeidemuncpetermenlungicombatereaexcluziuniisociale.n cadrulaceluiaiprogram,prioritateaConstruireastructurilorinstituionalepentruarealiza,dupaderare,unsolidieficientmanagementaintrumentelor structuralecomunitareiunmanagementeficientalprogramelorpebazacerinelorEDISbeneficiazdeofinanaredeaproximativ10.266.350Euro . Deasemenea,MMFESareroluldeAutoritatedeImplementarepentruproiectelePhareimplementatencadrulsectoruluisocialalProgramuluiPhare. ProgramulPhare2004


TitlulProiectului ATpentrucampaniide contientizare,sprijinpentru pregtireaiimplementarea schemelordegrantcare promoveaznvareapetot parcursul vieii(PV)pentru calificareairecalificarea foreidemunc. CONTRACTCADRU 2004/016 772.04.02.02.01.02.01 Valoarea proiectului 194.100 Euro Detalii
Perioadadeimplementareaproiectuluiafostaugust2006 noiembrie2006. Scopulproiectuluiafostaceladea furnizasprijiniasistenpersonaluluiMMFESialcelor8UIPuridinAgeniaNaionalpentru ocupareaForeideMunc,cuscopuldeafacilitaolansaredesuccessioimplementareeficientaproiectelordedezvoltareregional legatedeDezvoltareaResurselorUmane. Obiective specifice: (1) Creterea vizibilitii de ansamblu a oportunitilor create prin schema de grant DRU, prin organizarea i derularea de campanii promoionale la nivel naional i regional precum i prin organizarea de evenimente de impact cu privire la scopulacesteischemedegrant(2)Garantareadepuneriiunorpropuneribunedeproiecteiacordareadesprijinpentruacretecalitatea cererilorprinnfiinareadebirourideinformarenfiecareregiunecaresfurnizezesesiunisptmnaledeinformareprecumisfaturi pentrupotenialiibeneficiari,pentreagaperioadaapeluluideschispentrucerereadeoferte. Rezultate imediate: (1) tiprirea a 1500 de copii ale ghidului aplicantului i ale materialelor informative, crearea unui logo specific, publicareadeanunurinziare,organizareauneiconferinenaionaleia8conferineregionale.(2)Creareadeliniidirectoarepentrua ajutacompaniiles schiezestrategia peResurseUmanei srealizezeo evaluare anevoilororganizarea deatelieredelucrupentru potenialii aplicani n fiecare UIP, elaborarea i multiplicarea documentelor de sprijin pentru fiecare atelier de lucru, organizarea de informri zilnice/sptmnale n fiecare UIP, la care s participe expertul angajat de contractor pe ntreaga durat a funcionrii

186

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

birourilordeinformare.

ATpentruevaluareai 166.500 Euro seleciaproiectelor,birouri deinformarepentru schemeledegrantcare promoveaznvareapetot ParcursulVieii(PV) pentrucalificareai recalificareaforeide munc.CONTRACT CADRU 2004/016 772.04.02.02.01.02.02 Sprijinpentru implementareaPlanuluide AciunepentruAcreditarea EDIScuscopuldeacrea cadrulnecesarpentru funcionareaeficienta AgenieideImplementare PharencadrulEDIS. CONTRACTCADRU 2004/016 772.04.02.02.01.02.03 149.981 Euro

Perioadadeimplementareaproiectuluiafostaugust2006 noiembrie2006. ScopulproiectuluiafostaceladeafurnizasprijiniasistenpersonaluluiMMFESialalcelor8UIPuridinAgeniaNaionalpentru ocupareaForeideMunc,cuscopuldeafacilitaolansaredesuccessioimplementareeficientaproiectelordedezvoltareregional legatedeDezvoltareaResurselorUmane. Obiective specifice: (1) s asiste UIPurile n actualizarea i implementarea manulului de achiziii al UIP (2) s furnizeze expertiz calificatpentruarealizaevaluareaCererilordeGrantprimitedectreUIPpentruschemeledegrantDRUfinanateprinsubprogramul Phare2004InvestiiinCoeziunea SocialiEconomic,asigurndusede faptul c cererilemaisus menionatesuntprocesate la timpdectreComiteteleRegionaledeEvaluarenconcordancucriteriileiprocedurilestabilite(3)srespectentocmaistandardele eticeiprofesionalecelemainalte,precumiprincipiultransparenei. Rezultate imediate: (1) Metodologia utilizat n procesul de evaluare i selecie (2) Formare profesional pentru toate Comitetele de Selecie Regionale(3) EvaluareacererilordegrantRapoarte nconformitatecuprocedurileelaborate stabiliteRaportIndependentde Evaluare.

Perioadadeimplementareaproiectuluiafostoctombrie2006februarie2007. ScopulgeneralalproiectuluiafostaceladeafurnizaasistentehnicpentruaajutalantrireacapacitiiadministrativeaAgenieide ImplementarePhareMinisterulMuncii,FamilieiiEgalitiideanseiaUIPuriloraferenteimplicatenadministrareafondurilor Phare, astfel nct s fie ndeplinite cerinele EDIS. Obiectivul specific a fos acela de a sprijini implementarea Planului de Aciune pentruAcreditareaEDIScuscopuldeaobineideamenineoconformitatedeplincucerineleEDIS,nspecialnceeacepriveteo formareprofesionaladecvatidecalitateapersonalului.

0,999mill. Euro ATpentrustabilirea AutoritiiNaionalepentru CalificareaForeideMunc 2004/016772.04.02.02

Durataproiectuluiestede11luni,iarperioadasadeimplementareestedecembrie2006 noiembrie2007. Obiectivulgeneralalacestuiproiectestedeacreaunsistemnaionaltransparentdecalificrinformareprofesional(FP),nvederea sprijiniriidezvoltriicoerenteasistemuluiactualdenvmntprofessionalitehniciniial(IPTI)ideformareprofesionalcontinu (FPC),dinperspectivanvriipetotParcursulVieii,beneficiinddedeplinaparticipareapartenerilorsociali,prinncheiereade parteneriatesectoriale. Scopurileacestuiproiectsunturmtoarele:1)AsistareaConsiliuluiNaionaldeFormareProfesionalaAdulilor,ncalitatedeAgenie Naional pentruCalificri,icomitetelorsectorialenvedereacreteriicapacitiinceeaceprivetedezvoltareaSistemuluiNaional pentru Calificri (2) Asistarea Consiliului Naional de Formare Profesional a Adulilor/Ageniei Naionale pentru Calificri i comitetelorsectoriale n vedereadezvoltrii iimple,entriicadruluimetodologic pentrudezvoltarea calificrilor,pentrucreareaunui sistemdecalificare coerent,transparent,compatibilcu CadrulEuropean alCalificrilor(3)asistareaConsiliuluiNaionaldeFormare Profesional a Adulilor i comitetelor sectoriale n ceea ce privete dezvoltarea unei metodologii operaionale pentru certificarea calificrilor i competenelor corelate cu sistemul formrii profesionale (4) Asistarea Consiliului Naional de Formare Profesional a

187

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

1,46mil.Euro ATpentrusprijinacordat MMFE,ANOFMi BeneficiarilorFinalipentru pregtireaviitoarea schemelordegrantpe DezvoltareaResurselor Umanemsuripentru promovareaincluziunii sociale2004/016 772.04.02.03 1,951 mil. Euro

ATpentruntrirea capacitiiadministrativea MMFEndomeniul asisteneisocialeial serviciilorsociale2004/016 772.04.02.03.02 ntrireacapacitii administrativeaMMFEn domeniulasisteneisocialei alserviciilorsocialeAT pentrusprijinirea contientizriii implementriischemelorde grant2004/016 772.04.02.03.02 Schemedegrantpentru promovareaIPVpentru calificareairecalificarea foreidemunc

545.800 Euro

Adulilor/Autoritii Naionale pentru Calificri i comitetelor sectoriale n vederea dezvoltrii metodologiei pentru crearea i actualizareaRegistruluiNaionalpentruCalificriProfesionale(RNCP)ielaborriispecificailorpentrubazadedateRNCPiportalul aferent (5)Asistarea Consiliului Naional de Formare Profesional a Adulilor/Ageniei Naionale pentru Calificri n vederea diseminriirezultatelorproiectelor. ScopulacestuiproiectestessprijineMMFES,ANOFMibeneficiariifinalinpregtireaschemelordegrantcareseadreseazcelor trei grupuri vulnerabile (romii, persoanele cu dizabiliti itinerii peste 18 ani care prsesc sistemul de protecie social). Rezultate ateptate: (1) Obinerea unui portofoliu de bune practici privind proiectele de incluziune social a grupurilor vulnerabile stabilite ca intncadrulproiectului(2)mbuntireametodelordepredare,amaterialeloriamanualelorpentrucursanicuscopuldeasprijini formarea profesional pentru reprezentanii grupurilor vulnerabile pentru a se nlesni procesele de identificare i de management al proiectelor.(3)Furnizareadeformareprofesionalndomeniulmanagementuluideproiectectreorganizaiileipromotoriidelanivel naionaliregional,pentruproiecteadresategrupurilorvulnerabile,precumifurnizareadeconsiliereisprijinpentrudezvoltareade parteneriateeficiente(4)Organizareaiimplementareacampaniilordeinformarepubliccuscopuldeacretegraduldecontientizare al publicului larg n legtur cu proiectul, inclusiv cu schema de grant, de a promova incluziunea social a grupurilor vulnerabile precumiexempleledebunepractici(5)FormareapersonaluluidinMMFES,ANOFMiabeneficiarilorfinaliastfelnctsfiemai binepregtiipentruadministrareaiimplementareaschemelordegrantPhare2005i2006privindincluziuneasocial.Sefurnizeazi asistenpeparcursulevaluriiicontractrii. Durataproiectuluiestede11luniiareperioadadeimplementarepnndecembrie2006 noiembrie2007. Obiectivulgeneralalacestuiproiectestedeasprijinidezvoltareaunuisistemnaionaldurabildeasistensocialbazatpeprincipiul egalitii,caresseadresezenevoilorrealealegrupurilorvulnerabilencadrulsocietiiicaresaiblabazunprocesdeparticipare ideconsultarepermanentntrediferiteniveledeguvernareprecumiunparteneriateficientcusocietateacivil. Proiectulareurmtoarelecomponentespecifice: nfiinareaObservatoruluiSocialprincipalasa misiuneesteaceeadeafurnizainformaiiianalizenacestdomeniuidea sprijinidezvoltarea,implementareaievaluareapoliticilorfamilialeisociale nfiinareaAgenieiNaionale privindBeneficiileSocialevafi creatsub autoritateaMMFES pentru administrareai plata tuturorbeneficiilorsociale,inclusivaalocaiilorfamilialedincadrulsistemului. Perioadadeexecuieaacestuiproiectesteoctombrie2006 noiembrie2007. ObiectivulspecificalacestuicontractestessprijineMMFESsidezvoltecapacitateadeaadministrantrunmodeficientiefectiv schemedegrantpentrudezvoltareadeproiecteprivindserviciilesocialelocale,cuprinzndimonitorizareaimplementriiproiectelori diseminareadebunepractici.Durataacestuiproiectestede11luni,iarperioadasadeimplementareestedecembrie2006noiembrie 2007.

8,76mil.Euro, dincare2,19 mil.Euro cofinanare

Prioritileacesteischemedegrantsunturmtoarele: cretereapotenialuluieconomicisocialspecificfiecreiRegiunidedezvoltare,nconformitatecuPNDinstrnscorelaiecu politicilenaionaledecoeziunesocialipoliticiloripracticilorUE. promovarea creteriiproductivitiiangajailorla loculde munccuscopul susinerii uneicalitimairidicatealocurilordemunc

188

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

naional

precumialcreteriicompetitivitiiiadaptabilitiiforeidemunc. Valoareagranturilorpentruaceastschemdegrantafosturmtoarea: sumaminim:15.000 Euro sumamaxim:75.000 Euro Pentruaceastschemdegrantaufostsemnate176decontracte,iarordinuldencepereafostemisladatade23ianuarie2007. Perioadadeexecuieaacestorcontracteesteianuarie2007 ianuarie2008.

Schemedegrantpentru serviciisociale

ATpentrusprijinirea MMFES nvederea pregatiriicaAutoritatede Management

Obiectivulspecificalacestuiapelpentrupropunerideproiecteestesdezvoltecapacitateaautoritilorlocaledeafurnizaservicii socialedecalitatencontextualunuideficitdeserviciisocialelanivelnaional. Valoareagranturilorpentruaceastschemdegrantafosturmtoarea: I.Pentruserviciisocialedebaz sumaminim:10.000Euro sumamaxim:50.000Euro II.Pentruserviciispecializate sumaminim:50.000Euro sumamaxim:200.000Euro Pentruaceastschemdegrantaufostsemnate92decontracteiordinuldencepereafostemisladatade23ianuarie2007. Perioadadeexecuieaacestorcontracteesteianuarie2007 iunie2008. 2,653milEuro Obiectivulgeneralalproiectuluidincareacestcontractvafaceparteesteaceladeaconstruistructurilenecesare,institutionale, administrative,deprogramareideimplementarepentruaadministrantrunmodefficientFondurileStructuraleEUdupaderare,cu scopuldearealizaunprogresimportantnrespectareaangajamentelorrealizatencadrulCapitolului21PoliticaRegionali CoordonareaInstrumentelorStructurale.ncadrulproiectului,sevaurmriatingereaurmtoarelorrezultate: ntrireacapacitiiadministrativeaMMFEScaAutoritatedeManagementpentruPOSDRU,ANOFMiMECT caOrganisme IntermediarepentruPOSDRUpentruaformula,administraiimplementaPOSDRUnconformitatecucerineledinRegulamentele GeneraleUEprivindFSiFSEi,deasemenea,pentruandepliniroluldeefdeMisiunepentruceledouaAMuripentruPOSDRU (primanMMFESiceadeadouanMinisterulInternelorialReformeiAdministrative) DezvoltareaipregtireaunuiportofoliudeproiectepentruproiecteleDRUcarevorputeafi finanatencepndcuanul2007 FurnizareadeformareprofesionallanivelnaionaliregionalpentruambunticapacitateadeabsorbieaFSEipentruaschia msuriledecontientizare Concepereaunuisistemdecomunicare,informareipublicitatenceeacepriveteFSE Asigurareauneieficienecrescuteaprevederlorreferitoarelamsurileactivedeocuparepepiaamunciiiaalocrilordefonduri,cu scopuldeambuntiipoliticileprivindpiaamuncii. Proiectulanceputladatade15decembrie2006iareoperioadadeimplementarede11.5luni.

8,872 mil. Euro,dincare 2,22milEuro cofinanare naional

189

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

Phare2004SectorulSocial Implementarealegislaiei armonizateprivind sntateaisecuritateala loculdemuncn ntreprinderilemicii mijlociiRO2004/016 772.03.08 1,598 mil. Euro
Proiectulanceputladatade1martie2006ivafifinalizatladatade30noiembrie2007.Obiectivulgeneralalproiectuluieste cretereagraduluidecontientizareaangajailorilucrtorilordinntreprinderilemiciimijlocii(IMM)cuprivirelaimportana respectriiunorcerineminimeprivindriscurilespecifice,cuprinseinurmtoareleDirectiveUEintranspunereaacestoranlegislaia romneasc: D98/24/CEiD2000/39/CE privindcontactulcuageniichimicilaloculdemunc D2003/10/CEprivindzgomotul, D2000/54/CEprivindaspectulbiologic, RegulamentepsihosocialedincadrulDirectiveinr.89/391/EECaConsiliului 90/269/CEEprivindmanevrareamanualagreutilor 89/391/CEEDirectivaCadru D2002/44/ECprivindvibraiile 92/57/CEEprivindconstruciiletemporareimobile 2002/44/ECprivindvibraiile 92/57/CEEprivindconstruciiletemporareimobile Proiectul a nceput n iunie 2006 i a vizat iniial o perioad de execuie de 10 luni, dar, n martie 2007, contractantul a solicitat o prelungire a perioadei cu 2 luni. Proiectul a fost finalizat n mai 2007. Obiectivul general al proiectul este de a sprijini procesul permanentde transformaredinRomnia pentrude ntrirea capacitiideimplementare a aquisuluicomunitarde ctreinstituiilea cror activitate privete mobilitatea lucrtorilor i coordonarea sistemelor de securitate social. De asemenea, proiectul are i o component care vizeaz achiziia de bunuri, care are ca scop dezvoltarea sistemului IT i a capacitii de informare a structurilor responsabile cu implementarea acquisului comunitar n domeniului liberei circulaiei lucrtorilor i a legislaiei privind coordonarea sistemelor de protecie social: Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse, Ministerul Sntii Publice, Ministerul Educaiei, CercetriiiTineretului,AgeniaNaionalpentruOcupareaForeideMunc,CasaNaionaldePensiiialteAsigurriSociale. ProiectularecascopntrireacapacitiiMinisterulMuncii,FamilieiiEgalitiideanse,aprilorinteresateiapartenerilorsociali implicaindomeniulincluziuniisocialenimplementareaimonitorizareaMemorandumuluiComundeIncluziune,astfelncts sprijineRomnianpregtireaprocesuluideaderarelaUniuneaEuropean.Proiecteazcadrulinstituionalpentruimplementareai monitorizareaprioritailorpoliticeimediatenlegturcuproblemasrcieiiexcluziuniisocialelacaresefacereferiren MemorandumulComundeIncluziunesemnatdectreGuvernulRomnieiiComisiaEuropean.

mbuntireaproteciei socialepentrulucrtorii migraniPhare2004/016 772.03.05

1.240.719 Euro,dincare 240.313,41 cofinanare naional

Asistenpentru monitorizareaimplementrii MemorandumuluiComun deIncluziunedectre MinisterulMuncii, SolidartiiSocialei Familiei RO2004/016 772.05.01.02.07

312.500 Euro , dincare 62.500 Euro cofinanare naional

190

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

ProgramulPhare2005 Titlulproiectului ATnsprijinulMMFES, ANOFMibeneficiarilor finalinimplementarea schemelordegrantpentru MsuriActivedeOcuparen specialpentruomeritineri idelungdurati persoaneaflatencutarea unuilocdemuncnzonele ruraleiimplementarea schemelordegrantpentru nvareapetotParcursul VieiiRO2005/017 553.04.02.01.02 SchemadeGrant Msuri ActivedeOcupare(AEM)n specialpentruomeritineri, delungduratipersoane aflatencutareaunuilocde muncnspaiulrural RO2005/017553.04.02.01.01 Schemadegrant PromovareaLLLpentru calificareairecalificarea foreidemunc RO2005/017553.04.02.02.01 nfiinareaAutoriti NaionaleaCalificrilor RO2005/017553.04.02.02.02 Valoarea proiectului 995.125Euro Detalii
Obiectiveleacestuicontractsunt:(1)promovareaschemelordegrantpentruMsuriActivedeOcupare(MAO),nspecialpentruomerii tineriidelungduratipentrupersoaneledinzoneleruraleaflatencutareaunuilocdemunc(beneficiarifinali)ischemelede grantpentrunvareapetotParcursulVieii(IPV)(2)asigurareaunuiprocestransparent,competitivieficientpentruevaluareai seleciadeproiecte(3)cretereacapacitiiMMFES,aUIPurilorregionaleiapromotorilordeproiectenvedereauneiimplementri imonitorizrieficienteaproiectelorfinanateprinacestprogram. Rezultatelecaretrebuieatinsesunt:(1)Organizareauneicampaniidecontientizarepentrulansareaschemelordegrant(2)Furnizarea de informare i consultan cu privire la pregtirea de proiecte pentru promotorii de proiecte (3) O mai bun pregtire a membrilor ComitetelorRegionaledeEvaluarepentruaevaluaschemeledegrantMAOiIPV(4)Evaluareaiselectareacererilordefinanaren apeluldeschispentrupropuneripentruschemeledegrantMAOiIPV,finanateprinPhare2005(5)OcapacitatentritaMMFES,a UIPurilor regionale i a promotorilor de proiecte n monitorizarea implementrii schemelor de grant MAO i IPV. Durata acestui proiectestede12luniiperioadadeimplementareestemai2007 mai2008.

8,44mil.de Euro ,din care2,11mil. Euro cofinanare naional

Obiectivulspecificalacestuiapeldeschispentrupropuneriestedeacretegraduldeocupareaforeidemuncprinfacilitareaaccesului pepiaamunciiapersoaneloraflatencutareaunuilocdemunc,prinintensificareamsuriloractivedeocupareiprindezvoltareade noi aptitudini n funcie de evoluia cerinelor pe piaa forei de munc, promovarea anselor egale de angajare pentru grupurile vulnerabile,cumarfiomeriitineriidelungdurat,pentrupersoaneleaflatencutareaunuilocdemuncnspaiulruralipentru persoanele ocupate n domeniul agricol, cu venituri mici, precum i ntrirea parteneriatelor locale i regionale n vederea promovrii ocuprii.Suma maximicea minim pentrusolicitaniindividualisaunparteneriat care poate fi finanatprin program(contribuia Phare) este de 15.000 Euro , respectiv 150.000 Euro . Sumele disponibile prin aceste scheme de grant vor fi contractate pn n 30 noiembrie2007.Proiectelefinanateprinaceastschemdegrantvoraveaoperioaddeimplementarentre9i12luni. Obiectivulspecificalacestuiapelpentrupropunerideproiecteestepromovareanvriipeparcursulntregiivieiidezvoltareaforei demuncastfelnctsdevinmaiadaptatlaschimbrilestructurale,punnduseaccentpeaceleaciunicarevizeazcalificareai recalificareaforeidemuncpentruarspundectmaibinenevoilornevoluiedepepiaaforeidemunc. Sumamaximiceaminimpentrusolicitaniiindividualisaunparteneriatcarepoatefifinanatprinprogram(contribuiaPhare)este de15.000 Euro i75.000Euro .Sumeledisponibileprinacesteschemedegrantvorficontractatepnn30noiembrie2007.Proiectele finanateprinaceastschemdegrantvoraveaoperioaddeimplementarentre9i12luni. Obiectivulgeneralalacestuiproiectestedeacreaunsistemnaionaltransparentdecalificrindomeniulformriiprofesionale(FP),n vedereambuntiriisistemuluiactualdeformareprofesionaliniial(FPI)icontinu(FPIC),ntroperspectivbazatpeIPV,lacare sparticipetoiparteneriisociali,prinparteneriatesectorialeagreate.Rezultatelevizateprinacesteproiectedeasistentehnicsunt:

8,44mil.Euro ,dincare2.11 mil. de Euro cofinanare naional 1MEuro

191

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

RegistrulNaionalpentruCalificriProfesionale pentru15 calificri(n medie)pe sector,n10sectoareselectate,dezvoltate sau revizuite n fiecare sector, la toate nivelurile de calificare. n cazul nivelurilor de calificare 4 i 5, calificrile vor fi dezvoltateprinsubproiectul1inclusnprioritateaBmsuraD,ivalidarealorva fifcutdeComiteteleSectoriale NAQ. Toatecelelaltecalificridezvoltatesaurevizuiteprinproiectuldemaisusvorrespectaaceeaiprocedurdevalidare DezvoltareabazeidedateiaportaluluiPQNR PregtireaprofesionalaadministratoriloriaprincipalilorutilizatoriaibazeidedateiportaluluiPQNR Aprobarea metodologiei de certificare a calificrilor i competenelor i punerea n practic a acordului instituional de implementare. Acestproiectdeasistentehnicvaaveaodurat12luni.

Achiziiedebunuripentru AutoritateaNaionala CalificrilorRO2005/017 553.04.02.02.03

400.000 Euro ,dincare 100,000 Euro cofinanare naional Schemedegrantprivind 8,50mil.Euro msuriledeincluziune ,dincare2,50 socialpentrugrupurile MEuro dezavantajateRO2005/017 cofinanare 553.04.02.03.01 naional ntrireacapacitii 800.000 MMFES ndomeniul asisteneisocialeia serviciilorsocialeSprijin acordatAgenieiNaionale pentruBeneficiiSocialen cadrulPhare2004 RO2005/017 553.04.02.03.02.01 ntrireacapacitii 1MEuro MMFES ndomeniul asisteneisocialeia serviciilorsociale Formareaprofesional pentrudezvoltarea calificrilorpersonaluluidin

Obiectivul proiectuluiestede a achiziiona echipamente IT&Cpentrustabilirea NAQprinProgramulPhare2004 icele14Comitete Sectoriale.Proiectulvaaveaoperioaddeexecuiede12luniivaficontractatpnla30noiembrie2007.

Obiectivulspecificalacestuiapeldeschispentrupropunerideproiecteestepromovareaincluziuniisocialeprincombatereadiscriminrii iinegalitiipepiaamunciiiaexcluziuniisocialei,nacestfel,completareastrategiilornaionaleipoliticilordeocupare. Sumeleminimeimaximecareseaplicgranturilorpentruaplicaniiindividualisaucareacioneaznparteneriat,carepotfifinanate prinprogram(contribuiaPhare)suntntre10.000Euroi50.000 Euro. Fondurile disponibile n cadrul acestei scheme de grant vor fi contractate pn pe 30 noiembrie 2007. Proiectele finanate n cadrul acestorschemedegrantvoraveaoperioaddeexecuientre9i12luni. Obiectivul specific este reprezentat de ntrirea capacitii instituionale n vederea implementrii msurilor din domeniul asistenei socialeprindezvoltareaAgenieiNaionalepentruPli,stabilitncadrulProgramuluiPhare2004. Proiectulesteprevzutaaveaoduratdeexecuiede12luniivaficontractatpnn30noiembrie2007.

ObiectivulspecificalproiectuluiestereprezentatdeformareaprofesionalpentrudezvoltareacalificrilorpersonaluluidincadrulUIP, Direciilor pentruMunc,SolidaritateSocialiFamilie la niveljudeean,DGASPCiautoritilorlocalen managementulservicilor sociale,relaiipublice,ntocmireaiimplmentareaunuiproiect. Proiectulesteprevzutaaveaoduratdeexecuiede12luniivaficontractatpnn30noiembrie2007.

192

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

cadrulUIP,DMSSFlanivel judeean,DGASPC i autoritilocale RO2005/017 553.04.02.03.02.02 3MEuro , dincare 250.000 Euro cofinanare naional
Obiectivulproiectuluidincareacestcontractvafaceparteesteconstruireastructurilorinstituionale,administrative,deprogramareide implementarenecesaremanagementuluiFondurilorStructuraledupaderare,nvedereaunuiprogressemnificativnrealizarea angajamentelorfcutencadrulCapitolului21privindaquisulcomunitarPoliticaRegionaliCoordonareaInstrumentelor Structurale.Proiectularedoucomponente,primacomponentA)mbuntireasistemuluipentruimplementareaprogramelorde DRUicontinuareapregtirilorpentrumanagementuliimplementareaFonduluiSocialEuropeanasistentehniciComponentaB): FurnizareadeechipamenteprivindTIpentrufuncionareaSMISpentruPOSDRU.Proiectulvaficontractatpnladatade30 noiembrie2007ifiecarecomponentareprevzutoperioaddeexecuiede12luni. Urmtoarelerezultatevortrebuiatinsencadrulproiectului: ComponentaA) AsistennderulareaprogramelordeformareprofesionalprivindprogramelefinanatedinFondulSocialEuropeaniimplementarea proiectelornconformitatecudomeniiledeinterveniealeFonduluiSocialEuropean. Programedeformareprofesionalndomeniulmanagementuluifinanciar(axatpestructurilecorespunztoare): 50depersoanedinpersonalulnouangajatalOIurilor 200depersoanedinpersonalulnouangajatalBeneficiarilorFinali,3.000denoipotenialipromotorideproiecteidentificai (beneficiarifinali) Sistemedeauditicontrol,raportareaneregulilor 200depersoanepersonalulnouangajatalAMului,OIuluiiBeneficiarilor Finali ComponentaB): Achiziionareadeechipamente,instalareaipunereanfunciune Disponibilitateaunuigrupde6servere Calculatoareiimprimantecarevorpermitefuncionareacorespunztoareaaplicaieisoftware Formareaprofesionalautilizatorilor

ATpentrusprijinirea MinisteruluiMuncii, FamilieiiEgalitiide anse ncalitatede AutoritatedeManagement RO2005/017553.04.02

Phare2005 SectorulSocial IntegrareaAgeniei NaionalepentruOcuparea ForeideMuncnreeaua EURES 700.000 Euro, dincare 100.000 cofinanare naional
Proiectulestenfazadecontractareivaaveaoduratde8lunincepnddinmomentulsemnturiicontractului.Obiectivulgeneralal proiectuluiesteaceladeantriicapacitateaadministrativaAgenieiNainalepentruOcupareaForeideMuncnvedereatranspunerii aquisuluicomunitarndomeniulliberei circulaiiamuncitorilor,avndcascopntrireacapacitii administrativea AgenieiNainale pentruOcupareaForeideMuncnvedereaintegrriiviitoarenreeauaEURESaServiciuluiPublicdeOcuparedinUE. Proiectulvaficontractatpnndatade30noiembrie2007ifiecarecomponentareprevzutoperioaddeexecuiede12luni.

193

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

ProgramulPhare2006 Valoarea proiectului SchemedeGrant Msuri 5,14MEuro, ActivedeOcupare(MAO)n din care 1,29 specialpentrutineri,omeri MEuro delungduratipersoane cofinanare ncutareaunuilocde naionla muncnzonaruralRO 2006/018147. 04.02 ATnsprijinulMMFES, ANOFMibeneficiariifinali pentruimplementarea schemelordegrantpentru MsurileActivedeOcupare (MAO)nprincipalpentru tineri,omeripetermenlung iceicareicautunlocde muncnzoneleruralei pentruimplementarea schemelordegrantPV,RO 2006/018147.04.02 nfiinareaAutoritii NaionalepentruCalificare, RO2006/018147.04.02 Schemadegrant promovarePVpentru calificareairecalificarea foreidemuncRO 2006/2006/018147.04.02 Titlulproiectului Detalii
Obiectivulspecificalacestuiapeldeschispentrupropunerideproiecteestereprezentatdecretereaocupriiprinfacilitareaaccesuluila ocupare pentru persoanele n cutarea unui loc de munc, prin dezvoltarea msurilor active de ocupare i a noilor calificri n conformitate cu schimbrile de pe piaa muncii, promovarea anselor egale n ceea ce privete ocuparea persoanelor vulnerabile, i ntrireaparteneriatelorregionaleilocalestabilitenvedereapromovriiocuprii. Sumele minimei maximecareseaplicgranturilorpentruaplicaniiindividualisaucareacioneznparteneriat,carepotfifinanate prinprogram(contribuiaPhare)suntntre15.000Euroi150.000Euro. Fondurile disponibile n cadrul acestei scheme de grant vor fi contractate pn n data de 30 noiembrie 2008. Proiectele finanate n cadrulacesteischemedegrantvoraveaoperioaddeexecuientre9i12luni.

1 milion de Obiectivul specific al acestui proiect este s creasc gradul de contientizare i s furnizeze informaii privind asigurarea unui proces transparent,competitiviefficientpentruevaluareaiseleciaproiecteloriscreasccapacitateastructurilornaionaleiregionalede Euro
implementareaproiectelorfinanateprinacestprogramspreadesfuraeficientactivitiledemonitorizare,controlievaluare. nproiectsaprevizionatoperioaddeexecuiede12luniivaficontractatpnla30noiembrie2008.

1 milion de Obiectivul specific al acestui proiect este s creeze un sistem operaional de certificare i dezvoltare a calificrilor i s stabileasc principiicomunedeasigurareacalitiiimecanismensistemulFP.Pentruobinereaacestuiobiectivsevarealizaoanalizstrategic Euro

a rezultatelor din proiectele de asisten tehnic Phare 2004 i 2005. Sa previzionat o perioad de execuie a proiectului de 12 luni proiectulvaficontractatpnla30noiembrie2008. ObiectivulspecificalacestuiapeldeschisdepropuneriestepromovareaPVnRomniaidezvoltareaforeidemuncastfelnctsfie maiadaptabillaschimbrilestructurale,cuaccentulpecalificareairecalificareaforeidemuncpentruarspundemaibinenevoilor nschimbaredepepiaamuncii.Plafoaneleminimeimaximeapicabilegranturilorpentruaplicaniiindividualisaunparteneriat,care potfifinanateprinPhare,suntntre15.000Euroi150.000Euro.Fonduriledisponibileprinschemadegrantsevorcontractapnn 30noiembrie2008.Proiectelefinanatevoraveaoperioadadeexecuientre9i12 luni.

Schemedegrantpentru

5,14mil.de Euro ,din care1,29mil. deEuro reprezint cofinanare naional 6,23mil.de

Obiectivulspecificalacestuiapeldeschisdepropuneriestepromovareaincluziuniisocialeprinabordareaaspectelordediscriminarei

194

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

msurideincluziunesocial ntreptatespregrupurile dezavantajateRO2006/018 147.04.02

ATpentruorganizarea campaniilordecreterea graduluidecontientizarea aspectelorlegatede incluziuneasocial Shemadegrantpentru 7,2mil.de serviciisocialeRO2006/018 Euro ,din 147.04.02 care1,8 mil. Euro reprezint cofinanare naional Sprijinpentrupregtirea 4.613.215 MMFEcaAutoritatede Euro Mangement Continuarea pregtirilorpentru gestionareiimplementarea FSE RO2006/018 147.04.02 AsistenTehnicpentru 200.000 Euro sprijinireaAutoritiide Managementpentru ProgramulOperaional SectorialpentruDezvoltarea ResurselorUmane(AMPOS DRU),dincadrul MinisteruluiMuncii, FamilieiiEgalitiide anse(MMFE),n realizareauneistrategii

Euro ,din care1,56mil. deEuro reprezint cofinanare naional 1milionde Euro

inechitate de pe piaa muncii i excluziunea social asociat acestora i, n acest fel, s vin n ajutorul strategiilor i politicilor de ocuparenaionale. Plafoaneleminimeimaximeapicabilegranturilorpentruaplicaniiindividualisuntntre15.000Euroi75.000Euro,iarpentruceicare aplicnparteneriatntre50.000Euroi150.000Euro.Fonduriledisponibileprinschemadegrantsevorcontractapnn30noiembrie 2008.Proiectelefinanatevoraveaoperioadadeexecuientre9i12luni. Obiectivul acestui proiectestecreterea capacitiiMMFESilansareauneicampaniinaionalede promovare aaspectelorincluziunii sociale.nproiectsaprevizionatoperioaddeexecuiede12lunivaficontractatpnla30noiembrie2008.

Obiectivulacestuiapeldeschisde propuneriesteconsolidareaunuisistemnaionalde asistensocial bazatpeprincipiuldeegalitate. Acestaseadreseaznevoilorrealealegrupurilorvulnerabiledinsocietate,icareesteconstruitprintrunprocesscontinuudeconsultare iparticiparentrediferiteleniveledeguvernareintrunparteneriateficientcusocietateacivil. Pentruserviciilesocialeprimareplafoaneleminimeimaximeaplicapbilegranturilorsuntntre10.000Euro i50.000Euroiarpentru serviciile specializate ntre 50.000 Euro i 200.000 Euro. Fondurile disponibile prin schema de grant se vor contracta pn n 30 noiembrie2008.Proiectelefinanatevoraveaoperioadadeexecuientre9i18luni. Obiectivulacestuiproiectesteconsolidareastructurilorinstituionalelanivelcentral,regionalilocal,pentruaseobine,dupaderare,a unui sistem eficient pentru FSE la toate nivelurile, un sistem adecvat pentru gestionarea i implemntarea POS DRU, i implicit o capacitatebundeabsorbieaFSE.n proiectsa previzionatoperioad deexecuiede12luniva ficontractatpnla30noiembrie 2008.

ObiectivulacestuiproiectesteselaborezeoStrategie IntegratpentruDezvoltareaResurselorUmanenperspectivaPVnRomnia. nproiectsaprevizionatoperioaddeexecuiede12luni proiectulvaficontractatpnla30noiembrie2008.

195

SectoralOperationalProgrammeHumanResourcesDevelopment20072013

Romania

integratepentrudezvoltarea resurselorumaneRO 2006/018147.04.02 SprijinpentruAgenia NaionalpentruOcuparea ForeideMunc(ANOFM) ipentruUIPurileregionale nimplementareai monitorizareaschemelorde grantRO2006/018 147.04.02 SprijinacordatMMFE AMPOSDRUiUIPurilor pentrudezvoltareaunei aplicaiisoftwarede gestionaredocumentelorn interiorulorganizaieiRO 2006/018147.04.02

200.000 Euro dincare 50.000euro reprezint cofinanare naional

ObiectivulacestuiproiectesteachiziiaanouautoturismepentruUIPuriregionaleiANOFM,astfelnctsseasigureunmehanism adecvat de monitorizare a benficiarilor i s permit realizarea verificrilor on the spot. n proiect sa previzionat o perioad de execuiede12luni vaficontractatpnla30noiembrie2008.

49.000euro, dincare 12.250Euro reprezint cofinanare naional

Obiectivul proiectului este achiziia unui software care s sprijine AM POS DRU s dezvolte o aplicaie pentru gestionarea documentelornorganizatie.nproiectsaprevizionatoperioaddeexecuiede12luni vaficontractatpnla30noiembrie2008.

196

ProgramulOperaional SectorialpentruDezvoltareaResurselorUmane20072013

Romnia

Anexa 3

BugetindicativalcontribuieicomunitarePOSDRU

NumruldereferinalComisiei: 2007RO051PO001 Numeleprogramului:ProgramulOperationalSectorialDezvoltareaResurselorUmane DataultimeideciziiaComisieipentruProgramulOperational:__/__/__ (neuro) (neuro) (neuro)

Dimensiunea1 Temaprioritar Cod Sum * ** 62 63 65 66 69 71 72 73 74 80 85 86 Total 711.185.074 229.083.655 176.656.289 476.402.823 64.964.021 433.093.472 683.832.021 182.355.149 284.929.959 110.934.614 73.624.752 49.083.167 3.476.144.996

Dimensiunea2 Tipdefinanare Cod Sum * ** 3.476.144.996 01 Total 3.476.144.996

Dimensiunea3 Teritoriu Cod Sum * ** 746.704.219 01 05 09 00 Total 306.584.592 42.551.434 2.380.304.751 3.476.144.996

*Categoriilesuntcodificatepentrufiecaredimensiunecarefoloseteclasificareastandard **Sumaestimativacontribuieicomunitarepentrufiecarecategorie

197