Sunteți pe pagina 1din 145

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

STUDIU DE FEZABILITATE

PROIECT MODEL
Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit
inchis

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
iPagina
de formare
1/71profesional
POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

TOPGES
CONSULTING S.R.L.

Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Solicitant:

Popescu Dan Intreprindere


Familiala Adresa: Comuna Islaz, Judetul
Teleorman Reprezentant: Popescu Dan
Tel./Fax: 0731.00
0.000
1.000.00

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
iPagina
de formare
2/71profesional
POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

TOPGES
CONSULTING S.R.L.

Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Foaie de capat

SC PROIECTANT GENERAL SRL

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina 3/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Echipa de proiect

Nume

Semnatura

Sef de proiect
Proiectat
Desenat

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina 4/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Continutul cadru al studiului de


fezabilitate
- pentru proiecte care prevad lucrari de constructiimontajI. Parti scrise
............................................................................................................................ 4
1. Date generale
.................................................................................................................4
1.1.
Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
................................. 4
1.2.
Scurt
istoric
........................................................................................... 4

al

1.3.
Obiecte
de
activitate
............................................................................ 4
1.4.
Principalele mijloace
............................................ 4

fixe

aflate

in

solicitantului

ale

solicitantului

patrimoniul

solicitantului:

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina 5/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

2. Descrierea
proiectului....................................................................................................... 5
2.1.
Denumirea
.................................................................................................... 5
2.2.
Elaborator
(coordonate
etc).................................................... 5

de

investitiei

identificare,

2.3.
Obiectivele
...................................................................................... 5

cod

investitiei/prioritati

2.4.
Descrierea
.................................................................................................. 8
2.5.
Fundamentarea
.......................................................10

necesitatii

si

CAEN,

investitiilor

oportunitatii

investitiei

2.6.
In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri),
conform
prevederilor
fiselor
masurilor
....................................................................................................................13
2.7.
Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi
aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului ................................13
2.8.
Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie
urmarite
in
implementarea
proiectului

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina 6/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

.....................................................................................................17
3. Date tehnice ale
investitiei.............................................................................................. 21
3.1.
Date
.............................................................................................................21
3.2.
Caracteristicile
constructiilor.....................................................................21

generale

principale

3.3.
Structura
.................................................................................................23

ale
constructiva

3.4.
Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare,
ascensoare etc.) 25
3.5.
Instalatii
aferente
....................................................................................27
3.6.
Situatia
existenta
acestora............................................................29

constructiilor

utilitatilor

si

analiza

3.7.
Avize
acorduri..........................................................................................................29
3.8.
Caracteristici
tehnice
............................................................29
4.

si

functionale

ale

si
utilajelor

Durata de realizare (luni) si etape principale

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina 7/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

.................................................................... 34
5. Costul estimativ al investitiei
........................................................................................... 45
6. Finantarea investitiei
...................................................................................................... 56
7. Date privind forta de munca
........................................................................................... 56
7.1.
Total
personal
..............................................................................56
7.2.
Estimari privind
...................................56

forta

de

munca

existent:

ocupata

prin

persoane

realizarea

investitiei

7.3.
Responsabil
........................................................................................................56

legal

II.
Parti desenate
...................................................................................................................57
III.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si


intreprinderi familiale
(Anexe C)
...................................................................................................................................66

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina 8/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

9.1
Prognoza
incasarilor
si
platilor
pentru
anii
1,
implementare....................................66
9.2
Prognoza
incasarilor
si
platilor
anii
1-5
..........................................................69

si

de

de

previziune

9.3
Indicatori
financiari..........................................................................................................71

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina 9/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

I.

Parti scrise

1. Date generale
1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: Popescu Dan Intreprindere Familiala
Sediu social: Comuna Islaz, Judetul Teleorman
Cod unic de inregistrare: 13080320
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/01.02.2013

1.2. Scurt istoric al solicitantului


Intreprinderea Familiala Popescu Dan a fost infiintata in
anul 2013. Pana in prezent nu a desfasurat activitati
generatoare de venituri.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
10/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca
desfasoara respectivele activitati)

Activitatea principala a solicitantului este Cresterea porcinelor cod CAEN 0146

1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului:


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix

Data
achizitie
i

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati..
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati..
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati..
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati

Valoare neta la data


intocmirii ultimului bilant

Bucati

Nu este
cazul
Nu este
cazul
Nu este
cazul
Nu este
cazul

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
11/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

TOTAL

Nr.crt.

Amplasar
e
Comuna Islaz,
Judetul
Teleorman

TERENURI
Suprafata
Valoarea
totala (mp) /
contabil
Categoria de
a
folosinta
1.800 mp / arabil

22.750 lei

Regim juridic
Proprietate Popescu Dan
Intreprindere Familiala conform
Contractului de vanzare
cumparare nr. 12 din
30.01.2013

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
12/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

2.

proiectului
2.1.
investitiei

Descrierea

Denumirea

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit


inchis

2.2.
Elaborator (coordonate de identificare, cod
CAEN, etc).
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziie de MADR
pentru Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis.
S.C. Proiectant
S.R.L.

General

Sediu social: Str. Mihai Eminescu, nr.18, Bucuresti


Tel/Fax : 021.000.000; 031.000.000;
ofce@proiectant_general.ro Cod CAEN - 7022 Activitati de

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
13/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

consultanta in afaceri si management Cod CAEN 7111


Activitati de arhitectura
Cod CAEN 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
Data intocmirii studiului de fezabilitate:
17.05.2013
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de
17.05.2013)

2.3.

Obiectivele investitiei/prioritati

(se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de
productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a
resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va
descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza
capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei. Pentru proiectele
aferente Masurii 121, se va descrie modul in care investitiile prouse prin proiect sunt in acord cu potentialul
agricol al zonei. )

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in circuit
inchis, cu o capacitate de 100 de capete/ciclu.
Investitia
in:

consta

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
14/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

construirea unei hale pentru porcine, in sistem de crestere pe asternut permanent.


Cladirea va include spatiul propriu-zis de productie si spatii pentru depozitare stocuri de
materiale consumabile, precum si filtru sanitar pentru personal;

dotarea spatiilor de productie cu echipamente care


furajare, adapare, microclimat si evacuarea dejectiilor;

asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: constructie put forat, fosa septica, racord
la reteaua de energie electrica;

sa

asigure

conditii

bune

de

construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor uscate;


construirea unui bazin ingropat pentru dejectii lichide.
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de cresterea a animalelor, respectiv cresterea
si ingrasarea porcilor, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole
care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
15/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele


Masurii 121, astfel:
Obiectiv general
Cresterea competitivitatii Popescu Dan Intreprindere Familiala printr-o utilizare

mai buna a resurselor umane (membrii familiei) si a factorilor de productie si


indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip intensiv de exploatare a porcilor
caracterizat prin aplicarea unor metode eficiente de crestere a suinelor care necesita un consum
minim de munca si costuri mici de exploatare.
Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de
crestere a porcilor, cu monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de
sanatate si bunastare a suinelor asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua
ferma in raport cu exploatatii similare din alte tari ale Uniunii Europene.
Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind protectia mediului inconjurator, in acest
scop, se va construi o platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor provenite de la porci
si fosa septica pentru colectarea apelor provenite de la spalarea halei de productie.
In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar,
intreprinderii familiale va respecta standardele pentru protectia animalelor din crescatorii.

ferma

De asemenea, proiectul propus de Popescu Dan Intreprindere Familiala va conduce la indeplinirea


obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:
Obiective specifice:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei,


ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei.

Tehnologia de crestere a porcilor folosita in cadrul fermei prezinta un grad ridicat de mecanizare si
automatizare a operatiunilor din fluxul de productie. Hala de productie va fi dotata cu instalatii care
permit furajarea, adaparea, mentinerea si reglarea microclimatului din hale.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
iPagina
de formare profesional

16/71
POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

TOPGES
CONSULTING S.R.L.

Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Tehnologia utilizata va permite o productivitate ridicata a muncii, un control sanitar-veterinar


riguros si o productie mare de carne in viu, cat si un potential de productie marit, favorizat de
supravegherea in permanenta a factorilor de microclimat.
Avand in vederea deficitul de carne de porc produsa anual la nivel national, comparativ cu
necesarul de consum al populatiei, investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea
cantitatii de carne de porc de calitate oferita la preturi competitive.
Asigurarea de catre Popescu Dan Intreprindere Familiala a unor produse de calitate va fi garantata
de conditiile de crestere si salubritate a porcilor, de tehnologia de ingrasare utilizata, inclusiv de
sistemul de nutritie.

Adaptarea
comunitare.

exploatatiilor

la standarde

Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu normele europene,


respectiv:
-

Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime


de protectie a porcinelor;

Ordinul ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste
standarde minime pentru protectia porcinelor.

Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu


produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest
fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv
reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
iPagina
de formare profesional

17/71
POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

TOPGES
CONSULTING S.R.L.

Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Cresterea veniturilor exploatatiilor


agricole.
Implementarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea Familiala Popescu Dan obtinerea
unor venituri de aprox. 253 mii lei anual din comercializarea porcilor in viu, in conditiile in care
produsele raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru acest tip de carne.
Oferirea la intervale regulate de timp a unei cantitati certe de carne de porc in viu, de calitate
certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri
constante.

Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau a altor forme asociative


in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Realizarea proiectului de investitii necesita participarea la procesul de productie a cel putin unei
persoane din randul membrilor familiei, ceea ce va permite asigurarea unei surse de venituri
constante pentru membrii formei asociative.
In plus, profitul inregistrat din activitatea de crestere a porcilor va fi folosit pentru dezvoltarea
intreprinderii familiale si implicit a nivelului de trai al membrilor acesteia.
Dupa implementarea investitiei, intreprinderea familiala isi va imbunatati performantele prin
indeplinirea obiectivelor operationale.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
18/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Obiective operationale

Obiective de ordin

tehnic
Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic, cat si cele necesare pentru asigurarea
utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de crestere si ingrasare a porcilor in conditii
optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate, la
randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin
utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca
pentru membrii familiei.
Solutia constructiva aleasa pentru ferma din comuna Islaz permite asigurarea cerintelor fiziologice
ale porcilor la ingrasat si eficienta exploatarii. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea
standardelor comunitare referitoare la cresterea suinelor in sistem intensiv. Astfel:
o

hala va fi executata pe structura metalica, cu invelitori din panouri de tabla cu spuma


poliuretanica (sandwich). Peretii, acoperisul si pardoselile sunt realizate din materiale de
constructie care asigura o buna izolare termica;

hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie pentru


asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim pe
tot parcursul anului;

echipamentele care asigura


tehnologice si biologice;

frontul

de alimentatie

si adapare

respecta

normele

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
19/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

accesul in spatiul de productie se face prin intermediul unor vestiare filtru;

dejectiile rezultate de la porci sunt colectate si preluate printr-un sistem de canalizare


inclusiv statie de pompare aferente, iar apoi sunt stocate in bazinul de stocare dejectii.

accesul in incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor.

Productia obtinuta de Popescu Dan Intreprindere Familiala in urma implementarii investitiei vine in
completarea ofertei autohtone de carne de porc produsa in conditii de siguranta alimentara.

Obiective de ordin economicofinanciar

Principala
productie
existente
costurilor

preocupare a Intreprinderii Familiale Popescu Dan va fi


mentinerea costurilor de
la un nivel care sa ii permita sa concureze atat cu produsele realizate cu celelate firme
in regiune, cat si cu cele importate. Principalii factori care permit minimizarea
de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt:

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
20/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

sistemul automatizat de adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de apa.


De asemenea, prin hranirea conform unor retete specifice fiecarei categorii de suine se
va evita risipa de furaje;

optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de


microclimat prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura,
umiditate, lumina etc);

controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a apei de la un porc la


altul reduce costurile cu medicamentatia si permite obtinerea unei productii constante si
de calitate;

efortului uman fizic redus pentru asigurarea activitatilor specifice fermei si


asigurarea
unei productivitati
a
muncii
ridicate
prin
dotarea
fermei
cu
echipamente specifice pentru hrana animalelor, instalatii pentru alimentarea cu
apa si adapatul animalelor, echipamente pentru asigurarea factorilor de microclimat.

Obiective de mediu

Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei din comuna Islaz va
avea impact minim asupra factorilor de mediu.
Ventilatia automatizata asigura un microclimat foarte bun, improspatand aerul din hala si
astfel reducand semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
21/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

***
Proiectul

este in acord

cu potentialul

agricol

al zonei in care va fi implementat.

Conform

Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute


standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din
Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA,
2004 , comuna Islaz, judetul Teleorman are potential ridicat pentru
cresterea porcilor.
Mai mult, avand in vedere sistemul intensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce
vor fi achizitionate pentru dotarea halelor care permit un control foarte riguros al conditiilor de
crestere al porcilor la ingrasat, se estimeaza ca productiile obtinute vor fi superioare celor
inregistrate la nivel regional.

2.4.
investitiilor

Descrierea

Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,


sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene cu precizarea standardului/standardelor la care
se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele
specifice).
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va
prezenta sub forma tabelara:

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
22/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde

Valoarea RON

Standardul la care
se face
adaptarea
Nu este cazul

Termenul
de gratie al
standardul
ui

Termenul
de
realizare a
investitiei*

Proiectul vizeaza infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in com. Islaz, Jud. Teleorman.

*Este necesar ca termenul de realizare a investitiei privind adaptarea la standarde sa fie inaintea termenului de
gratie al
standardului.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
23/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Bugetul indicativ
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Masura
121
Cheltuiel
Cheltuieli
i
neeligibil
Denumirea capitolelor de cheltuieli
eligibile
e EUR
EUR
0
1
2
3
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea
terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea
la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta

Total
EUR
4

0
0

0
0

6,850

6,850

5,050
250
900
1,900

0
0
0
0
0
0

5,050
250
900
1,900
0
0

0
0
0

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

de msuri active educaionale

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public

i de formare profesional
POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
24/71

TOPGES

Craiova

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

3.6 Asistenta tehnica


Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din
care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
(procurare)
4.4
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte
achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de
antier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din
care:

2,000
0
2,000
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in
limita de 6%
72,000
2,997
74,997
72,000
2,997
74,997
46,900
0
46,900
1,000
0
1,000
21,000
0
21,000
3,100
0
0
0
0
0

0
1,100
700
700
0
400
0

0
2,997
0
0
0
0
0
0
0
7,880
0
0
0
7,880
0

3,100
2,997
0
0
0
0
0
0
0
8,980
700
700
0
8,280
0

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
25/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

6.1 Pregatirea personalului de exploatare


6.2 Probe tehnologice si teste

0
0

0
0

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
26/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

10,877

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


Masura
121
Cheltuiel
Cheltuieli
i
neeligibil
Denumirea capitolelor de cheltuieli
Total
eligibile
e EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
TOTAL GENERAL
85,000
10,877
95,877
Actualizare mai mica de 5% din
valoarea eligibila
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
0
0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
85,000
95,877
Valoare TVA
20,807
20,807
Total general inclusiv TVA
116,684
Data intocmirii Studiului
de
17.05.2013
Fezabilitate/Memoriului
Justificativ
VALOAREA PROIECTULUI
Curs EUR
4.3370
VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si
cofinantare nationala)

LEI
506,058
368,645
137,413
Cheltuiel
i
eligibile

EUR
116,684
85,000
31,684
Cheltuieli
neeligibil
e

34,000

Total
34,000

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
27/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Cofinantare privata, din care:

51,000

- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat

51,000
85,000

31,684

82,684

31,684

31,684
51,000
116,684

31,684
40%

17,000

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul


public nerambursabil

50%

Suma avans mai mica


de

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
28/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

2.5. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
29/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Necesitatea
investitiei:
In Romania carnea de porc este cel mai important tip de carne, detinand circa jumatate din
productia totala de carne, cresterea porcinelor fiind sectorul cu cea mai mare pondere in zootehnie.
Pentru consumatorii romani consumul de carne de porc constituie o traditie si reprezinta aproximativ
50% din consumul anual de carne.
Dupa anul 1989, in Romania efectivele totale de porcine, precum si cele de scroafe matca sau diminuat permanent. Abia in ultimii ani a inceput sa se simta o usoara crestere a efectivelor, in
special in gospodaria populatiei. Scaderea efectivelor de porci a determinat scaderi semnificative ale
productiei de carne de porc.
Ca urmare a investitiilor realizate cu sprijin financiar acordat in perioada de pre-aderare, exploatatiile
agricole comerciale nu au reusit decat intr-o mica masura sa se adapteze nevoilor actuale ale
pietei. Se impune astfel, imbunatatirea competitivitatii exploatatiilor, in special a celor de semisubzistenta care, prin investitii in capital fix si prin introducerea tehnologiilor noi si performante vor
conduce la transformarea unui numar mare de astfel de ferme in exploatatii agricole viabile.
Conform datelor Patronatului Roman al Carnii, consumul anual de carne de porc se ridica la
700.000 tone, din care circa 350.000 tone reprezinta piata organizata.
Potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, in 2012, cele mai importante importuri
realizate de Romania au fost cele de carne de porc proaspata, refrigerata sau congelata, fiind
aduse in tara astfel de produse in valoare de peste 350 milioane euro.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
30/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

De asemenea, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, efectivele de porcine au


scazut in anul
2011 cu aproape 22%, de la 5,38 milioane capete in 2010 la 4.15 milioane
capete in 2011.
Pentru a diminua efectul negativ al importului de carne asupra producatorilor romani si pentru
folosirea fortei de munca bine calificate din sectorul cresterii animalelor, este necesara refacerea
efectivelor de porcine si relansarea productiei de carne de porc.
In prezent, pentru sectorul carnii de porc se intrevad sanse mai ales din partea marilor
companii si dinspre fermierii care au reusit sa creeze o retea zootehnica cu certitudini sigure de
dezvoltare.
Se constata un interes aparte al crescatorilor de porci spre ferme comerciale mici, de sub 2.000 de
capete, care se pot adapta mai usor perturbatiilor ce apar pe piata. Aproximativ 70% din efectivul
total de porci crescuti in Romania, este localizat in gospodariile populatiei si reprezinta, in general,
autoconsumul populatiei rurale.
Aparitia unor noi agenti economici si cresterea efectivelor readuc aceasta industrie pe linia de plutire.
Un semn al revigorarii acestei industrii este cresterea efectivelor din fermele comerciale si
complexele specializate.
Astfel, se impun infiintari si modernizari de ferme zootehnice, avand in vedere importanta economica,
ecologica si sociala a acestora, pentru asigurarea dezvoltarii unei agriculturi competitive si
durabile, in conformitate cu cerintele de ecoconditionalitate.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
31/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Toate aspectele mentionate anterior stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de
investitie al Intreprinderii Familiale Popescu Dan. Intreprinderea si-a propus alinierea politicii
investitionale la cerintele de piata in paralel cu respectarea standardelor nationale si europene in
domeniul cresterii porcilor ca o conditie a dezvoltarii durabile astfel incat sa fie asigurata existenta
pe termen lung a fermei.
Investitia propusa urmareste realizarea unei crescatorii de porci cu circuit inchis, realizandu-se un
numar stabilit de monte, fatari, intarcari, ingrasari si livrari.
La baza acestui sistem de crestere se gaseste principiul reproductiei continue, care porneste de
la necesitatea producerii purceilor in corelatie cu timpul de stationare in fiecare faza tehnologica.
Fluxul tehnologic impune o corelare permanenta a efectivelor pe faze de productie si grup de stari
fiziologice cu spatiul din diferitele sectoare de activitate.
Activitatea de productie din ferma se va desfasura pe baza unei tehnologii ultramoderne de
exploatare, care reprezinta un ansamblu de procese, metode, operatiuni sau faze ce se
desfasoara intr-o anumita ordine si corelare (flux tehnologic) respectand anumite conditii si
folosind o gama de instalatii si echipamente care se refera la furajare, adapare si asigurare
microclimat.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
32/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Tehnologia de exploatare urmareste valorificarea potentialului biologic al animalelor, utilizarea


rationala a furajelor si utilajelor din dotarea halelor si a fortei de munca in scopul realizarii unei
productii ritmice, constante calitativ si cu costuri controlabile pe unitatea de produs.
Ferma va fi utilita conform unei tehnologii moderne de crestere a porcilor in sistem intensiv.
Adoptarea acestui sistem este incurajata atat de legislatia europeana, cat si de avantajele pe
care le are comparativ cu sistemul extensiv.
Criteriu analizat
Spatiile de cazare

Sistem intensiv

Sistem extensiv

Nr. cicluri/an

Adaposturi cu sectoare delimitate


Adaposturi simple, pe asternut de
pentru asigurarea principiului totul paie, fara dotare tehnica.
gol- totul plin, in vederea
executarii dupa depopulare, a
Adaposturile nu sunt incalzite,
curatirii, spalarii, dezinfectiei.
singura sursa de incalzire fiind cea
naturala.
Adaposturile
sunt
incalzite
artificial, pentru asigurarea unui
climat optim pentru fiecare
Performante zootehnice excelente, Performante zootehnice slabe, cu
cu productie la intervale de timp
un pronuntat caracter sezonier
regulate.
2.26 cicluri pe an
1 ciclu pe an

Nr. de purcei/fatare

10-11 purcei/fatare/scroafa

Productia de carne

8-9 purcei/fatare/scroafa

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
33/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Varsta de
purceilor

intarcare a

3 saptamani

8 saptamani

Sporul mediu de crestere

790g/zi

380g/zi

Greutatea de sacrificare
a animalelor

110-120 kg, procentul de


carcasa depasind 55%, iar stratul
de grasime nu depaseste 18mm

120-180 kg, procentul de carcasa


fiind sub
50%,
iar stratul
de
grasime depaseste 30mm.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc
nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedoclimatice precum si al economiei
locale.
La nivel sectorial:

dupa o lunga perioada de timp de stagnare si chiar regres, in prezent activitatea de


productie a produselor porcine se afla pe un trend ascendent la nivel national, acest
trend fiind impulsionat de o tendinta de crestere a cererii existenta pe piata insuficient
satisfacuta in prezent de oferta producatorilor autohtoni, si de cresterea exigentelor cu privire
la calitatea produselor alimentare.

cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor

provenite din import. La nivelul pietei de desfacere:

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
34/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse din carne de porc, precum si
prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea
Europeana.

La nivelul conditiilor de sol si clima:

Conditiile pedo-climaterice din zona comunei Islaz sunt favorabile activitatilor de crestere a
porcilor. Clima de tip continental, cu cantitati moderate de precipitatii si temperaturi medii
anuale de 10-11 C fac zona atractiva pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne;

Investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential ridicat pentru activitatea de crestere a


porcilor.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
35/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

La nivelul economiei locale si a pozitionarii


geografice:

amplasarea fermei in apropierea zonelor cu potential cerealier ridicat, prin care se asigura
necesarul de materii prime furajere.

Privind toate acestea, se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru


Intreprinderea Familiala Popescu Dan, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic
si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de
input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare
Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului investit mai mare si o durata
de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii
ale solicitantului.

2.6. In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie


modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia
(jumatate plus unul din membri), conform prevederilor fiselor masurilor
Solicitantul este o intreprindere familiala, constituita conform OUG nr. 44/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare si care aplica in nume propriu.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
36/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Realizarea proiectului de investitii necesita participarea in procesul de productie a cel putin unei
persoane din randul membrilor familiei, ceea ce va permite asigurarea unei surse de venituri
constante pentru membrii formei asociative.
In plus, profitul inregistrat din activitatea de exploatare a suinelor va fi folosit pentru dezvoltarea
intreprinderii familiale si implicit la cresterea nivelului de trai a membrilor acesteia. Intreprinderea
familiala este formata din 3 membri; implementarea proiectului va fi asigurata de dl. Popescu Dan,
iar in activitatea de functionare propriu- zisa va fi implicata si sotia dansului, dna. Daniela Popescu.
Astfel, intreprinderea familiala va deservi 2 din cei 3 membri ai sai.

2.7. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va


fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin
implementarea proiectului
Politica de aprovizionare.
materii prime

Potentiali

furnizori

de

Principalele materii prime ce vor fi achizitionate pentru functionarea optima a procesul de crestere
si ingrasare a porcilor sunt: materialul biologic (scrofite de 28 saptamani), paiele pentru
asternut, cerealele pentru hrana porcilor, premixuri si medicamente.
Scrofitele de 28 de saptamani se vor achizitiona de la societati specializate in reproductie
si crestere, producatorii de material biologic.
Posibilii furzinizori de materiale biologice sunt: S.C. Pig S.R.L. din Alexandria, S.C. Suine de

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
37/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

reproductie S.R.L. din


Giurgiu
.
Paiele pentru asternut se achizitioneaza numai cand este cazul de la diverse societati
agricole. Nu se fac depozitari in ferma. Necesarul de paie pentru asternut este in medie de
2kg/zi/cap. Va rezulta un necesar de asternut anual de 66 tone.
Posibili furnizori pentru asternutul animalelor vor fi societatile agricole din regiune: S.C. Spicul S.R.L.,
din jud. Teleorman, S.C. Graul S.R.L. din jud. Teleorman.
Cerealele pentru hrana porcilor se vor achizitiona de la producatorii agricoli din zona.
Nutreturile combinate au in compozitie orz, porumb, grau, srot de soia si mazare.
Posibili furnizori ar putea fi fabricile de nutreturi si furaje din zona: S.C. Nutreturi si Furaje
S.R.L. din Jud
Teleorman
.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
38/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Medicatia Vaccinurile, medicamentele si vitaminele se achizitioneaza de la furnizori, ex. SC


Medicamente pentru porci SRL, jud. Teleorman, SC Farmacia Veterinara SRL, jud. Teleorman.
Vaccinurile si vitaminele se vor administra prin apa de de baut sau
injectabil. Antibiotice se administreaza doar la indicatiile medicului,
in caz de necesitate.
Procurarea medicamentelor se face periodic, iar stocarea se face sub anumite conditii de
temperatura intr-un spatiu special amenajat.
Alte materiale consumabile:
-

detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea halelor;

alte consumabile pentru activitatea administrativa.


POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor
de materii prime/
materialeauxiliare/
produse/servicii
SC Pig SRL

Adresa
Alexandria,
Strada Unirii, nr
14, Jud
Teleorman

Produs
furnizat
si

Cantitate
aproximativ
a

Scrofite
28

Valoare
aproximativ
a

% din
total
achiziti

3.90
0

3,20%

3 buc

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
39/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Islaz, Str Marin


Preda, nr 1720 jud
Teleorman
Islaz, Str Dunarii, nr
6, Jud Teleorman
SC Nutreturi si furaje SRL
Turnu Magurele,
Str General
SC Medicamente pentru
Praporgescu, nr 38,
porci
Jud
Teleorman
Alexandria,
str
Bucuresti, nr 53,
SC Materiale dezinfecie SRL jud Teleorman
Total
SC Spicul SRL

Piata
desfacere

asternut

62 tone

nutret

86 tone

Medicament
e

474 doze

Solutii
dezinfecti

15.441

12,68%

85.334

70,09%

6.87
3

5,65%

900

0,74%

25 l

121.750

100%

de

Produsele obtinute in cadrul fermei de crestere si ingrasare


porci sunt:

porci grasi

gunoi de grajd

Piata carnii de porc constituie cel mai semnificativ segment al productiei de carne, care
este amplificat prin traditia in consumul si cresterea acestei specii.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
40/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

In functie de directia de valorificare a porcinelor dupa sacrificare, aproape in toate tarile cu


efective mari de porcine si cu zootehnie avansata, s-au conturat doua directii principale de
exploatare, si anume: una pentru productia de carne si alta pentru productia de carne si grasime. Din
acest punct de vedere este cunoscuta si ingrasarea pentru grasime. Asemenea preocupare nu mai
este frecventa deoarece grasimea si in special cea de origine animala nu mai este solicitata in
prezent de consumatori.

Valorificarea porcinelor pentru carne are la baza existenta unor rase specializate in productia de
carne, conform cererii consumatorilor. La cresterea in sistem intensiv, greutatea economica de
valorificare este de 110-120 kg. Abatorizarea porcinelor si procesarea carnii de porc a
reprezentat cca. 25% din valoarea adaugata bruta in industria alimentara din Romania.
Gunoiul de grajd reprezinta productia secundara a
fermei.
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
41/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Nr.crt

Client (Denumire si adresa)

Valoare - RON -

% din vanzari

77.800

26,03%

35.200

11,77%

45.000

15,05%

45.000

15,05%

50.000

16,73%

SC Abator SRL, Alexandria, str. Banului, nr. 4, judetul


1
2

Teleorman
SC Supermarket SRL, Alexandria, str. Florilor, Nr. 5,
judetul

SC Unitatea de alimentatie SRL, Turnu


Magurele, str. Politehnica nr. 9, judetul
Teleorman
Sc Restaurant SRL, Giurgiu, str. Viilor, Nr. 5, judetul
Giurgiu
SC Abatorul SRL, Corabia, str. Scolii Nr. 3, judetul Olt

SC Ferma vegetala SRL, str. Pajistei, comuna Islaz,


judetul

15.093

5,05%

Subventii acordate de Ministerul Agriculturii

30.848

10,32%

298.941

100,00%

3
4

Total vanzari

Analiza
concurentei
Intrarea in Uniunea Europeana a provocat o mai mare concurenta intre producatori. Concurenta din
partea companiilor europene a fortat fermierii romani sa fie mai eficienti si multe ferme au
disparut. Productia a scazut dramatic, crescand importurile.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
42/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

In prezent, Romania are aproximativ 130.000 de unitati de productie, 50.000 dintre ele fiind
detinute de
Smithfield, care a luat locul
Comtim.
Cele mai importante
Romania sunt:
-

ferme de crestere

a porcilor

din

Smithfield Ferme SRL - Smithfield Ferme S.R.L este o societate romaneasca, membra a
companiei Smithfield Foods, cel mai mare procesator si producator de carne de porc din lume
cu venituri de peste 12 miliarde de dolari in anul fiscal 2011.

Vegetal Trading SRL Braila: - Locul 1 in Top Profit Romania pentru domeniul 0146: Cresterea
porcinelor
-

Nutricom SA: - Cu sediul in orasul Oltenita, judetul Calarasi, la doar 60 km de capitala,


Bucuresti, este unul dintre cei mai importanti producatori de nutreturi combinate din
Romania. Compania detine ferme si abatoare de pui si porci.

Cele mai importante


Teleorman sunt :

ferme

de cresterea

a porcilor

din judelul

Romcip S.A. Locul 1 in Top profit in Judetul Teleorman, Romcip S.A. comercilizeaza porci grasi,
carcase si semicarcase de porc din grupa E si S si produse din carne de porc.

Pigalex S.A. este o societate romaneasca din Alexandria care se ocupa cu cresterea si

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
43/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

ingrasarea porcilor. Ferma are o capacitate de productie de 3.500 de capete/an.


-

Grufal Suin S.R.L. din Viisoara, jud Teleorman, are ca activitate principala cresterea si
ingrasarea porcilor.

Pentru producatorii autohtoni, problemele majore sunt legate de concurenta, in sensul in care
sunt exercitate doua tipuri de presiuni externe: una din partea importurilor, a caror influenta tinde sa
aiba o importanta mai insemnata, si alta din partea productiei provenite din gospodariile taranesti.

Romania a devenit, in ultimii ani, un importator net de carne de porc, in conditiile in care carnea
romaneasca acopera doar 30 la suta din necesarul de consum.

In cazul Romaniei, din cauza restrictiilor impuse la exportul carnii de porc autohtone din
considerente legate de pesta porcina, aceasta piata este accesibila numai pentru mezelurile
produse in sistem lohn, adica produse din carcase importate din randul altor state
comunitare si procesate aici. Pentru a beneficia de o

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
44/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

trasabilitate (parcursul carcaselor pentru transformarea in mezeluri) multi procesatori au


renuntat de tot si fara echivoc la achizitia de carne romaneasca.

Potrivit estimarilor, in prezent, se cresc aproximativ doua milioane de porci in fermele


comerciale si 2,5 - 3 milioane in gospodarii, ceea ce reprezinta 30 - 40% din cererea totala din
tara.

Analiza
cererii
La nivel international, carnea de porc este cel mai consumat tip de carne, cei mai mari
consumatori sunt europenii, Rusia si SUA. In Romania, carnea de porc este foarte populara,
majoritatea preparatelor traditionale au in compozitie carnea de porc, multe dintre ele fiind asociate
cu sarbatorile de iarna.
Pentru carnea de porc bun consumabil de larg consum, consumatorii au urmatoarele
caracteristici:

Nu exista o diferenta semnificativa cu privire la structura consumatorilor din punct de


vedere al varstei, sexului sau clasei sociale, ci doar cu privire la cultura (obiceiurile
alimentare ale diferitor popoare) si nivel social (populatia saraca consuma mai putin decat are
nevoie), orice crestere a nivelului social determinand in principiu o crestere a consumului acestor
produse;

Fiind bun de alimentatie necesitatea este bine identificata, motivatia de cumparare primara
si constienta bine definita, motivatia secundara cu privire la alegerea marcii putand fi un punct

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
45/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

pe care societatea noastra sa actioneze prin atragerea consumatorului catre produsele sale;

In privinta perceptiei si atitudinii consumatorii actuali au o orientare catre produse


proaspete, eventual ecologice, stimulata si de noile reglementari legislative care impun
marcarea mai multor informatii cu privire la produsele alimentare;

alta componenta importanta care influenteaza decizia de cumparare este pretul, deoarece
produsele diferitor companii sunt greu identificabile, singurele diferente majore sunt calitatea
carnii de porc si prospetimea.

Competitivitatea solicitantului si strategia de


piata
Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, Intreprinderea
Familiala Popescu Dan are in vedere un proiect de investitie major care sa permita obtinerea unor
produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori
regionali.
In ceea ce priveste avantajele fermei in comparatie cu fermele concurente, putem
evidentia:

utilizarea unei tehnologii de ultima generatie pentru cresterea


porcilor;

dotarea unitatii cu echipamente moderne


corespunzatoare la preturi avantajoase.

Politica

in

vederea

ingrasarii

porcilor

in

conditii

de

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
46/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

pret
Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi
comparativ cu cele practicate de catre concurenta pentru produse similare.

la un nivel

mediu

In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori
aleg marfa cu pretul cel mai scazut. In cazul porcilor, pretul este unul din elementele principale care
face diferenta intre producatori.
Concurenta puternica care exista pe piata carnii de porc limiteaza trendul de crestere a preturilor
care poate fi usor sesizat in cazul altor produse alimentare. In cazul unitatilor de crestere a porcilor,
tendinta este de crestere lenta si in unele perioade chiar de scadere a preturilor, in detrimentul
marjei de profit.
Pentru a mentine un nivel cat mai scazut al preturilor, Intreprinderea Familiala Popescu Dan va
incerca sa-si reduca permanent costurile unitare, atat prin utilizarea unei tehnologii
competitive, cat si prin cresterea productivitatii muncii.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea va lua in calcul o serie de factori, dintre
care cei mai importanti sunt:
-

costul de productie si de comercializare;

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
47/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

clasa de greutate in care se incadreaza;

preturile practicate pe piata la produsele similare;

starea concurentei;

conjunctura economica existenta la momentul respectiv;

legislatia in vigoare; etc

2.8. Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor


de selectie urmarite in implementarea proiectului
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma
tabelara:

Obiectivele generale
si obiectivele

Obiectivel
e urmarite
prin
proiect

Descrierea modului in care se


urmareste atingerea
obiectivelor

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
48/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

EG1 Proiectul

respecta:

Prin
realizarea
unei
exploatatii
zootehnice
competitive economic, cu tehnologii moderne si
eficiente de crestere si ingrasare a suinelor, ce va
permite valorificarea superioara a animalelor
produse in zona.

- conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea competitivitatii
sectorului agricol printro utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor
de
productie si indeplinirea
standardelor nationale si a
standardelor comunitare

Tehnologia adoptata in ferma de suine permite


monitorizarea
permanenta
a
starii
de
sanatate
si bunastare a porcilor si a calitatii
obtinute, fiind comparabila cu tehnologiile utilizate
in ferme din alte tari ale Uniunii Europene.
Realizarea proiectului propus, infiintarea unei
ferme moderne de crestere a porcilor ce va
corespunde
standerdelor
nationale
si
comunitare,
va
contribui la
cresterea competitivitatii sectorului
agricol.

- si cu cel putin unul din


obiectivele specifice:

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
49/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

a)
Introducerea
si
dezvoltarea de
tehnologii
si
procedee
noi, diversificarea
productiei, ajustarea profilului,
nivelului
si
calitatii
productiei
la
cerintele
pietei
inclusiv a celei ecologice, precum
si producerea si utilizarea de
energie din surse regenerabile;

In cadrul noii ferme se va adopta un sistem


modern caracterizat de aplicarea celor mai
eficiente metode de alimentare, ingrijire, selectie
a animalelor care necesita un consum minim de
munca si costuri mai mici de exploatare.
Tehnologia de crestere a porcilor folosita in
cadrul fermei prezinta un grad ridicat de
mecanizare a
operatiunilor din fluxul de productie. Hala de
productie
va fi dotata cu instalatii care permit furajarea,
adaparea, mentinerea si reglarea automata a
microclimatului. Pentru ingrasarea porcilor vor fi
achizitionate
echipamente
performante
cu
capacitati corelate intre ele si care limiteaza
interventia operatorului uman si implicit riscul de
contaminare a porcilor.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
50/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Obiectivel
e urmarite
prin
proiect

Obiectivele generale
si obiectivele

b)
Adaptarea exploatatiilor la
standardele comunitare;

c)
Cresterea
veniturilor
exploatatiilor agricole sprijinite;

Descrierea modului in care se


urmareste atingerea
obiectivelor
In plus, avand in vedere ca productia autohtona
actuala de carne de porc nu poate asigura
necesarul consumatorilor, investitia propusa de
beneficiar va contribui la cresterea ofertei
autohtone de carne de porc la preturi competitive.
Un obiectiv important in realizarea proiectului va fi
implementarea in cadrul fermei a standardelor
comunitare din domeniul mediului, sanitar si
sanitar veterinar. In acest sens, intreprinderea a
obtinut
pentru
prezentul
proiect
avizele/notificarile
eliberate
de institutiile cu
atributii in domeniile respective, iar la finalizarea
investitiei se va autoriza in scopul functionarii
Implementarea proiectului va insemna pentru
Popescu Dan Intreprinderea Familiala obtinerea
unor
venituri mari din cresterea porcilor, in
conditiile in care produsele intreprinderii raspund
unei cereri in crestere identificate pe
piata
pentru
carnea
de
porc
autohtona.
De
asemenea, realizarea proctului de investitii va
contribui la cresterea productiei de porc autohton.

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
51/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

d)
Sprijinirea
membrilor
grupurilor de producatori sau
ai altor forme asociative in
vederea incurajarii fenomenului de
asociere.

Prin utilizarea unei tehnologii de crestere si


ingrasare a suinelor eficienta si cu costuri
reduse se vor obtine venituri semnificative atat
pentru Intreprinderea Familiala Popescu Dan, cat
si pentru producatorii de cereale din zona.
Succesul proiectului de infiintare a fermei de
crestere si ingrasare,
va
asigura
o
sursa
constanta de venituri pentru membrii familiei.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei


generale se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale
si obiectivele
specifice

Obiectivele
urmarite
prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste


atingerea obiectivelor*

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
52/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:


20

a) potentialul agricol al zonei

Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu


potential, a zonelor geografice si marjelor brute
standard unitare pentru proiectele din cadrul
Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din
Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna Islaz, judetul Teleorman are
potential ridicat pentru cresterea porcilor.

si

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
53/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Obiectivele generale
Obiectivele
si obiectivele
urmarite
specifice
prin proiect
b) sa demonstreze imbunatatirea
performantei
generale
a
exploatatiei agricole la data darii in
exploatare a investitiei:

Descrierea modului in care se urmareste


atingerea obiectivelor*
Proiectul vizeaza realizarea unei capacitati de 100
capete/ciclu (in medie 230 capete/an)
Tehnologia utilizata in cadrul fermei va permite
obtinerea productiei
la costuri reduse de
exploatare, in special ca urmare a automatizarii
fluxurilor de productie.
Ferma

Obiective tehnice:
achizitia de tractoare, combine,
masini, utilaje, echipamente etc,
care determina
cresterea
productivitatii
muncii,
imbunatatirea calitatii produselor
agricole, introducerea de tehnologii
performante,
imbunatatirea
conditiilor de lucru;

va

fi

dotata

cu

toate

utilitatile

si

Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul


tehnologic,
cat
si cele
necesare
pentru
asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea
procesului de crestere a porcilor in conditii optime,
tehnologiile performante folosite conducand la
obtinerea unor produse de calitate, la randamente
sporite, in conditii de eficienta si productivitate a
muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea
tehnologiilor de ultima generatie se urmareste
realizarea unor conditii bune de munca pentru
membrii familiei.
Investitia propusa de Intreprinderea Familiala
Popescu Dan presupune realizarea unei hale

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
54/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

construirea si/sau modernizarea


cladirilor operationale care conduc
la asigurarea
conformitatii
cu
standardele comunitare;

Solutia constructiva aleasa pentru infiintarea


fermei permite asigurarea cerintelor fiziologice ale
porcilor si eficienta exploatarii. Constructia si
dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor
comunitare referitoare la porcilor. Hala este
organizata in 2 zone:
-

diversificarea productiei in functie


de cerintele pietei, realizarea de
noi produse
si introducerea de
noi tehnologii

Zona industriala cu spatiul de productie:


maternitate, grasuni si grasi;

Productia
obtinuta
de
Popescu
Dan
Intreprinderea Familiala in urma implementarii
investitiei vine in completarea ofertei autohtone de
carne de porc pastrate in conditii de siguranta
alimentara.
Carnea de porc este un produs alimentar usor
alterabil, iar daca este pastrat in conditii
nefavorabile sufera numeroase modificari de
natura fizica, chimica si biologica, devenind
periculoase pentru consumul uman. Investitia
propusa de Popescu Dan Intreprinderea

Obiective economico-financiare:

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
55/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

reducerea
costurilor
de
productie si cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei agricole;

Principalii factori care permit minimizarea costurilor


de productie
si
obtinerea
unei
rentabilitati
economice ridicate sunt:
o achizitionarea unor echipamente
tehnologice performante;
o sistemul automatizat de adapare va permite

www.impreunapentrueducatie.ro
,,Creterea gradului de ocupare pentru
zone foste industrializate prin mplementarea
de msuri active educaionale
i de formare profesional

UNIVERSITATEA SPIRU
HARET BUCURETI

CONSULTING S.R.L.
Facultatea de Drept i
Administraie Public
Craiova

POSDRU/183/5.1/S/153067
Investete n oameni!

Pagina
56/71

TOPGES

Craiova

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Obiectivele generale
si obiectivele
specifice

Obiectivele
urmarite
prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste


atingerea obiectivelor*
o optimizarea consumului de utilitati necesar
pentru asigurarea unor conditii specifice de
microclimat prin monitorizarea permanenta a
factorilor de mediu (temperatura, umiditate,
lumina etc);
o controlul riguros al bolilor ca urmare a
lipsei de contaminare a furajului si a apei de la
un porc la altul reduce
costurile
cu
medicamentatia
si
permite obtinerea unei
productii constante si de calitate;

cresterea valorii adaugate brute


(VAB

Cresterea
suinelor
folosind
o
tehnologie
performanta va contribui la asigurarea unei
productii ridicate si a unei calitati superioare a
produselor.

) a exploatatiei agricole

Activitatea de crestere a suinelor reprezinta o


forma de valorificare superioara a productiei
Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a
intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o
perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei,
in baza careia s-a elaborat proiectia contului de
profit si pierderi, a fluxului de numerar si a
bilantului contabil.

cresterea viabilitatii economice.

Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea


de exploatare demonstreaza ca se vor inregistra
sincope
in procesal de operare, respectiv
societatea isi va putea sustine
fara
probleme
activitatea de exploatare,
demonstrand disponibil de numerar pozitiv la
sfarsitul
Obiective de mediu

Pagina
57/71

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

reducerea emisiilor daunatoare cu


efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea

Gestionarea corecta a deseurilor provenite din


ferma de porci va permite minimizarea impactului
activitatii zootehnice asupra factorilor de mediu.
Astfel
:
o colectarea dejectiilor amestecate cu apa se
face intr- un bazin de stocare dejectii

de productie

dejectiile amestecate cu apa din cuvele din


hala de crestere a porcilor sunt colectate si
preluate printr-un
sistem de canalizare;

Pagina
58/71

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Obiectivele generale
si obiectivele
specifice
reducerea emisiilor de amoniac
(si a altor gaze), in special in
exploatatiile de crestere a
animalelor prin respectarea
standardelor sanitar- veterinare,
de igiena si de bunastare a
animalelor
asigurarea respectarii

Obiectivele
urmarite
prin proiect

Activitatea fermei din comuna Islaz va


impact minim asupra factorilor de mediu.

3.1.

tehnice

avea

Folosirea unor bio-enzime ajuta la solutionarea


problemelor de mediu pe care le creaza gunoiul
lichid din ferma prin diminuarea substantiala a
gazelor negative si a mirosurilor neplacute.
Nu este cazul

cerintelor fitosanitare,
ecologice etc.
cresterea
gradului de utilizare a
surselor de energie regenerabila si
imbunatatirea eficacitatii folosirii
acestora.

3.
Date
investitiei

Descrierea modului in care se urmareste


atingerea obiectivelor*

Nu este cazul

ale

Date

generale
3.1.1.Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si
situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar)
de lucrare
Ferma de porci va fi amplasata in comuna Islaz, Judetul
Teleorman.
Suprafata terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este de
1.800 mp.
Terenul este in proprietatea intreprinderii familiale Popescu Dan in baza contractului de vanzarecumparare nr 12 din 30.01.2013.
3.1.2.Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o
impune

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata este amplasata in Campia Romana, la
extremitatea sud-vestica a subunitatii Campul Romanatilor (componeneta a Campiei Olteniei), pe un
teren plan si orizontal.
Arealul pe care se afla situata localitatea Islaz apartine zonei de clima continentala, mai putin
moderata decat a altor regiuni din Romania, cu ierni reci si veri calduroase. Temperatura medie
o
anuala este de 11-12 C, cu valori medii negative in intervalul decembrie-februarie si valori pozitive
in intervalul martie-noiembrie.
Din punct de vedere geologic, zona cercetata este formata dintr-un fundament cristalin acoperit de o
cuvertura ce cuprinde depozite paleozoice, mezozoice si neozoice. Coloana litologica este
alcatuita din strat de sol vegetal (0.00-0.40m), praf argilos loessoid cafeniu-galbui plastic-vartos
(0.40-1.20m) si praf argilos loessoid galbui, cu concretiuni calcaroase, plastic-vartos.
Din punct de vedere seismic, zona cercetata este situata conform STAS SR 11100/1-1993 in zona
de grad 7,5 (MSK) de intensitate seismica, iar potrivit Normativ P100-1992, in zona seismica
de calcul C, cu valorile coeficientilor de acceleratie seismica Ks = 0,20, iar a perioadei de colt Tc =
1,5 sec.
Adancimea de ingheti este de 0,80 m, conform STAS
6054-1977.

3.2.
Caracteristicile
constructiilor

principale

ale

3.2.1.Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de


niveluri si inaltimea acestora, volumul construit
Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR Ferma de crestere si ingrasare porci
ferma cu circuit inchis cuprinde urmatoarele obiective constructive:
Obiectul 1- Hala

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Obiectul 2- Platforma dejectii uscate si bazin ingropat

Obiectul
Hala

Obiectul 3 - Platforme auto


pietris
1-

Deschideri: 1 deschidere cu dimensiunile: 8,60m


Travei: 8 travei, cu dimensiunea de 6.00m

Suprafata construita la sol: 460,00mp

Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 460,00mp

Suprafata utila totala interioara supraterana: 435,15 mp, din care:

Suprafata utila int. Parter: 435,15mp;

Regim de inaltime: Parter

Inaltimea max. la coama: +3.45m fata de terenul amenajat (+/-0.00m);

Inaltimea min. la cornisa: +3.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m);

Inaltime utila Parter : minim 2.50 m maxim 2.90 m

Volum construit : 1477,50mc

Obiectul 2- Platforma dejectii uscate si bazin


ingropat
Se propune infiintarea unui bazin dejectii ingropat cu ziduri perimetrale din beton armat h=1,70m.
Acesta se va hidroizola cu membrana hidroizolanta geotextil pentru a evita infiltratiile in sol a
materialului depozitat. Dejectiile provenite de la animale trec prin pardoseala realizata din
gratare prefabricate din beton, ajung in canale/ conducte PVC colectoare dejectii proiectate sub
suprafata halei si ajung in bazinul de dejectii cu o capacitate de
170
mc.
Obiectul
pietris:

Platforme

carosabile

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Carosabilul din cadrul incintei va fi realizat din balast compactat- pietris. Circulatiile pietonaletrotuare se vor realiza din beton (trotuar de garda anexa depozitare). Minim 30% din suprafata
totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi. De asemenea se va amenaja o platforma auto
betonata pentru livrarea porcilor grasi, conform plan general plansa desenata A1.
3.2.2.Pentru retele: lungimi, latimi,
pozare etc.

diametre, materiale, conditii de

Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare


catre tabloul electric T.E.G.
Prezentul studiu de fezabilitate nu face referire la infiintarea unui post de transformate pentru
alimentarea obiectivelor, necesitatea acestuia va fi evaluata ulterior de catre beneficiari dupa caz.
Alimentare cu apa: Se propune infiintarea unui put forat de adancime (30 m ) pentru
asigurarea apei.
Alimentare cu gaz: nu se cere prin proiect acest tip de
bransament.
Energie termica:
Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru
asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.
Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi
alimentate de la prize electrice 220V.
Spatiul destinat animalelor se va incalzi cu lampi cu infrarosu si se prevede instalatie frigorifica
pentru Camera necropsie.
Evacuare ape uzate: Se propune infiintarea a doua fose septice ecologice cu o capacitate de
750l si 2000l- conform plansa A2. Colectarea apelor menajere de la grupurile sanitare se face prin
intermediul unor camine de canalizare catre fosa septica ecologica de canalizare menajera
750 litri. Colectarea apei de pe platforma circulatie carosabila pietris (Fitru Auto) se face
prinseparatorul de hidrocarburi catre fosa septica cu diametru de racordare Dn 110 2000 litri.
Aceasta se afla la o distanta minima de 10m fata de toate obiectivele protejate in

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

conformitate cu ordinul MS nr. 536 / 1997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre
fosa septica ecologica. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la
invelitoare.
Lungimi retele:
Nr.crt
1.
2.

Denumir
e
Alimentare
cu apa

Cant.

Tub din PVC-KG, D=110 mm

30 ml

3.

Tub din PVC-KG, D=125 mm

40 ml

4.

Canalizar
e Dn=63 mm
Teava PEHD

50 ml

6.

Camin canalizare menajera

3 buc

7.

Alimentare cu energie electrica

5.

8.

Cablu CYYF 5x50 mmp

20 ml

9.

Electrozi l=2.0 m

8 buc

10.

Platbanda OL-ZN 40X4

80 ml

11.

Platbanda OL-ZN 30X4

40 ml

12.
13.

3.3.
constructiva

Tija metalica L = 1.5 m paratrasnet


Piesa
separatie

Structura

Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu


recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.
OBIECTUL
-HALA:
Regimul
Parter

de inaltime

este

Inaltimea maxima la coama este de +3.45 m fata de cota terenului


amenajat.

1 buc
4 buc

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota 0,00
iar structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal.
Peretii interiori vor fi realizati din
poliuretanica si sistem gips carton
panouri termoizolante grosime 6 cm
metalica iar ca sistem de acoperire
6 cm cu izolatie spuma poliuretanica.

panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma


10 cm. Inchiderile exterioare propuse vor fi realizate din
cu izolatie spuma poliuretanica. Sarpanta va avea structura
se va realiza o invelitoare din panouri termoizolante grosime

Finisajele interioare propuse : finisajele pentru pereti vor fi vopsitorii lavabile rezistente la
spalaturi multiple, culoare alb, tapet PVC h=2,10m (mai putin spatiul de productie: maternitate,
grasuni, grasi, camera izolata animale bolnave unde se vor lasa panourile termoizolante aparente).
Finisajele la pardoseli vor fi realizate din gratare prefabricate din beton pentru zona de productie
(cu canale de colectare dejectii sub gratare- apoi prin tevi PVC evacuarea acestora in bazinul de
dejectii exterior ingropat) si covor PVC/beton sclivisit pentru restul spatiilor.
Pentru spatiile in care va exista plafon suspendat, acesta va fi realizat din gipscarton si va fi finisat
cu vopsitorii lavabile culoare alb- vestiare, birou veterinar, spatiu tehnic.
Finisajele exterioare propuse: panouri termoizolante grosime 6 cm, izolatie spuma poliuretanica,
culoare gri. Tamplaria va fi din PVC cu rupere a puntii termice cu geam termopan cu sticla clara.
Pentru evacuarea eficienta a aerului viciat din hala, se propun guri de admisie aer in fatadele cladirii
si ventilatoare evacuare aer montate in invelitoare.
Cladirea este organizata in 2
zone:

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

zona industriala (cu spatiu productie: spatiu maternitate 10 boxe/2,90mx 2,60 m,


spatiu grasuni 4 boxe/ 3,90x5,70m, spatiu grasi 4 boxe 3,90x7,80m, camera izolata
animale bolnave, camera necropsie) si

zona pentru personal (2x vestiar tip filtru la capetele halei, birou veterinar,

spatiu tehnic). Imobilul gazduieste functiunea de ferma pentru crestera si ingrasarea


porcilor.
Structura functionala:
Functiune
PARTER

Inaltime
utila(m)

Suprafat
a
utila(mp

Finisaj
pardoseal
a

Finisaj pereti

Culoar inspectie 1

2.50

7.00

Beton sclivisit

Spatiu tehnic

2.50

10.50

Beton sclivisit

Vestiar haine murdare 1


si dus

2.50

4.90

Covor PVC

Panouri
termoizolant
e
Panouri
termoizolant
e
Tapet PVC
h=2.10m pe
gips carton

Covor PVC

Tapet PVC
h=2.10m pe
gips carton

Covor PVC

Tapet PVC
h=2.10m pe
gips carton

Gratar
prefabricat
beton
Gratar
prefabricat
beton
Gratar
prefabricat
beton

Panouri
termoizolant
e
Panouri
termoizolant
e
Panouri
termoizolant
e

Vestiar haine curate 1


si grup sanitar

Birou veterinar

2.50

2.50

5.10

9.75

Camera izolata
animale bolnave

2.90

9.75

Maternitate

2.90

118.30

Grasuni

2.90

103.75

Finisaj tavan
Vopsea
lavabila pe
gips-carton
Vopsea
lavabila pe
gips-carton
Vopsea
lavabila pe
gips-carton
Vopsea
lavabila pe
gips-carton
Vopsea
lavabila pe
gips-carton
Panouri
termoizolant
e
Panouri
termoizolant
e
Panouri
termoizolant
e

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Grasi
Vestiar haine murdare 2
si dus

2.90

2.50

142.00

Gratar
prefabricat
beton

4.90

Covor PVC

Panouri
termoizolant
e
Tapet PVC
h=2.10m pe
gips carton
Tapet PVC
h=2.10m pe
gips carton

Vestiar haine curate 2


si grup sanitar

2.50

5.10

Covor PVC

Culoar inspectie 2

2.50

3.60

Beton sclivisit

Camera necropsie

2.50

10.50

Beton sclivisit

Panouri
termoizolant
e
Panouri
termoizolant
e

Panouri
termoizolant
e
Vopsea
lavabila pe
gips-carton
Vopsea
lavabila pe
gips-carton
Vopsea
lavabila pe
gips-carton
Panouri
termoizolant
e

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Functiune
TOTAL SUPRAFATA
UTILA - PARTER

Inaltime
utila(m)

Suprafat
a
utila(mp

Finisaj
pardoseal
a

435.15

3.4. Principalele utilaje de dotare


hidrofoare, ascensoare etc.)
-

Siloz 1,5 t (1 buc.)

Siloz 1,0 t (1 buc.)

Siloz 0,5 t (1 buc.)

Adapatoare tip cupa (40

ale

Finisaj pereti

constructiilor

Finisaj tavan

(centrale

termice,

buc.) Caracteristici:

material otel inox, ventil otel inox, 3 debite de apa, ajustare a debitului.

Suport adapatoare tip cupa (40


buc.) Caracteristici:

reglabila vertical, cu placa pentru prindere perete- formeaza un unghi de 30

Jgheaburi- pentru hranire (48


buc.) Caracteristici:

Inaltime 0.91m, lungime 1.0m, latime 0.5m

Capacitate 170 kg

12 jgheaburi de 1.0x0.5m in boxele individuale

4 boxe x 4 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele comune grasuni

4 boxe x 5 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele comune grasi

Senzori de temperatura (3buc.)

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Sistem de control electronic al mediului (1 buc.)

Lampa infrarosu 2000W (24


buc.) Caracteristici:

Cablu 5 m cu stecher

Grilaj de protectie

Montaj perete/ stand mobil

Echipamente electrice
-

Tablou Electric 46 circuite: intrerupator general 100A/30mA (10A iluminat 5 circuite;


10A iluminat rezerva 1 circuit; 16 A prize 34 circuite; 16 A rezerva 2 circuit;
alimentare 380 V; 25A/380V - 4 circuite); cutie cofret aparent.

Proiectoare - 350W cu halogen (6 buc.)

Echipamente sanitare
-

Boiler Electric 30 l (2 buc.)

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Caracteristici:

Putere electrica boiler : 1.5 [kW]

Presiune maxima de lucru: 0.6 [Mpa]

Plaja de temperatura: 10-65 [C]

Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65C: 0.56 [kWh/24h]

Putere consumata pentru a produce apa la 65 C: 1.9 [ kWh]

Timp de incalzire pana la 40C (dt=25C): 0.6 [h]

Timp de incalzire pana la 65C: 1.3 [h]

Inaltime boiler electric : 610 [mm]

Diametru boiler electric : 365 [mm]

Distanta intre racorduri R: 100 [mm]

Greutate boiler electric : 19 [kg]

Termice
-

Convector electric 500 W (6


buc.) Caracteristici:

Putere convector electric: 500 W

Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

Dimensiuni convector electric ( LxWxH):

Greutate : 3.4 kg

Termostat reglabil

Element de incalzire tip X din aluminiu

430x105x400 mm

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Intrerupator

Convector electric 1500 W (2


buc.) Caracteristici:

Putere convector electric: 1500 W

Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz

Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 620x105x400 mm

Greutate : 4.4 kg

Termostat reglabil

Element de incalzire tip X din aluminiu

Intrerupator

- Ventilator axial 25.000 mc/h, 230 V, 1.100 W, 6,8 A evacuare fortata (10 buc.)
- Unitate frigorifica (pentru camera de
necropsie) Caracteristici:

1400 litri greutate 150Kg, Volum 1400 l, Temperatura -5/+10gr.C, putere Inst.
0.57 kW, tavanul si spatele exterior construite din otel galvanizat, grosime
straturi izolator: 60 mm,

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

umiditate relativa 65%, usa cu garnitura magnetica, prevazut cu panou de


control, gaz refrigerant R404A/R507.

3.5.
Instalatii
constructiilor

aferente

Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa,
canalizare etc.
Instalatii
sanitare
Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30 m, conform
normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare
va fi alimentat din 2 rezervoare tampon de 2000l. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai
apei menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a
prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea
maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de instalatii.
Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adincimea de
inghet si este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal
de 63 mm pozata pe pat de nisip.
Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric pozitionat in Spatiu
Tehnic. Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de
lucru 0,6 Mpa, plaja de temperatura 10-65grC, consum mediu pentru a mentine temperatura
de 65grC: 0.56 kWh/24h, putere consumata pentru a produce apa la 65 grC 1.9 kW/h, timp
incalzire pana la 65 grC 1.3 h, inaltime boiler electric
610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R: 100 mm, Masa boiler electric 19 kg.
Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de
acces la robineti de inchidere.
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din
polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul
sanitar. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare
libera.
Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si
etansate cu garnituri de cauciuc.

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Colectarea apelor menajere de la grupurile sanitare se face prin intermediul unor camine de
canalizare catre fosa septica ecologica de canalizare menajera 750 litri .
Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute
cu caciula de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de
otel si mansoane de cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut o piesa de curatire cu
capac de vizitare in ghena de instalatii de la Vestiar cu grup sanitar si dus.
Colectarea apei de pe platforma circulatie carosabila pietris (Fitru Auto) prin separatorul de
hidrocarburi catre fosa septica cu diametru de racordare Dn 110 2000 litri Parametri tehnici:
lungime 2.1 metri, Diametru 1.2 metri, 3 compartimente, dubla ranforsare fibra sticla.
Apa uzata tehnologica, provenita de la spalarea halei de productie, ajunge, odata cu dejectiile, in
cuva fiecareia din hala.
Cuvele haleli sunt vidanjate periodic, iar dejectiile sunt utilizate ca ingrasamint natural prin
imprastiere pe terenurile agricole detinute de societate.
Pentru marirea capacitatii de depozitare a dejectiilor fluide vor realizate, in incinta fermei, un
bazin de stocare ingropat cu volumul de 170mc.
In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de
separatie 25. S-au prevazut instalatii sanitare in vestiar cu grup sanitar si dus.
Instalatiile se vor executa
din:

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

- tevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda;


- tevi si piese de legatura din polipropilena de canalizare;
- baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare;
- robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;
- robinete de reglaj de colt, cu ventil ;
- robinete de retinere cu ventil si mufe.
Instalatii
termice
Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare
temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.

termoelectrice

pentru asigurarea

Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi
alimentate de la prize electrice 220V.
Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat
reglabil care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort
acceptabil.
Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare
electrice - convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o
functie speciala pentru curatire usoara.
Camera necropsie va fi dotata cu unitate frigrorifica: dimensiuni: 1420x800x2030 mm; greutate:
150 kg; volum:
1400 L ; temperatura: -2/ +8 grade C; putere: 570W 220 V. Constructie integrala inox interior si
exterior. Tavanul si spatele exterior construite din otel galvanizat. Compatibil cu tavi GN 2/1 (65x53
cm). Dotat cu colturi interioare rotunjite pentru igienizare mai buna. Izolatie in CFC din poliuretan.
Grosime stratului izolator: 60mm. Temperatura ambientala: +43C Umiditate relativa: 65%. Usa cu
garnitura magnetica. Prevazut cu panou de control electronic. Gaz refrigerant R404A/R507. Sistem
complet de decongelare automata. Racire ventilata. Picioare inox reglabile pe inaltime
(110/190mm). Echipat cu teava de scurgere cu capac si bazin pentru scurgere.

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Instalatii
electrice
Instalatii
artificial

de

iluminat

In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi care
sa asigure o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice.
In general se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 100 lx, 200 lx, cu un minim de
50 lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40.
Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 si asigurat de lampile cu temperatura de
culoare intre
4.500 6.500
K.
In spatiile cu destinatia Vestiar cu grup sanitar si dus, spatiu tehnic si birou veterinar, se vor monta,
corpuri de iluminat fluorescente, etanse, avand grad de protectie minim IP 20, iar in boxe
maternitate, culoar inspectie, boxa vier, boxe grasuni si boxe grasi se vor monta corpuri de iluminat
fluorescente, etanse, cu grad de protectie minim IP 65. Comanda iluminatului se va face prin
intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat in pereti, la intrarile in incaperi.
Instalatiile noi de iluminat vor urmari, in principiu, traseele cele mai scurte, cu modificarile de
rigoare in locurile unde incaperile nu permit acest lucru.
Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat in PVC de tip CYYF
1,5 mmp trase in tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ingropate in ziduri sau in planseu, in cazul
corpurilor de iluminat si al trecerilor, conform detaliilor din planse.

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Tuburile orizontale aferente instalatiilor de iluminat se vor poza ingropat la circa 20 cm sub
nivelul planseului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie sa
suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce
urmeaza a fi suspendat, dar cel putin 10 kg.
Aparatele de comutatie pentru instalatiile de iluminat vor fi de buna calitate, si se vor fixa in
doze noi cu holtzsuruburi prinse in rama metalica a aparatelor si acoperite de masca din material
plastic izolant.

3.6.
Situatia existenta a utilitatilor si analiza
acestora
Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile
tehnice adoptate

Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua edilitara


existenta.
Alimentare cu apa. In prezent nu exista retea de alimentare cu apa, in acest scop s-a prevazut
realizarea unui put forat dotat cu hidrofor si sistem de pompare.
Alimentare cu gaz. Nu exista retea de alimentare
cu gaz.
Accesul se face pe drum de exploatare, pe laturile de VEST si de SUD ale
terenului.

3.7.

Avize

si

acorduri
Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in
vigoare, privind:
- certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si
aprobat potrivit legii;
- alte avize de
dispozitiilor legale.

specialitate,

stabilite

potrivit

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

La Cererea
de finantare
va fi anexat
Certificatul
de Urbanism,
cu incadrarea
amplasamentului in planul urbanistic emis de Primaria Comunei Islaz, judetul Teleorman pentru
Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis apartinand solicitantului Popescu
Dan Intreprindere Familiala.
Alte avize de specialitate
sunt:
Decizia etapei de evaluare initiala emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman
care atesta ca solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu;
Notificarea emisa de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Teleorman care atesta conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul
sanitar veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu
proiectul ferma va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si
pentru siguranta alimentelor;
Notificarea emisa de Directia de Sanatate Publica Teleorman privind conformitatea
proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica.

3.8.
Caracteristici tehnice si functionale ale
utilajelor
/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi
achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi
amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea,
numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora
(utilizati formatul tabelar prezentat mai jos)

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Nr.
crt
Utilaje,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumire/Tip
Numar
Valoare fara
utilaj/echipamen
bucati/se
TVA LEI
echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
Silozuri
3
17.348
Jgheaburi furajare
48
38.382
Adapatoare cupa
40
4.402
Suport adapatoare cupa
40
2.797
Sistem de control al mediului
1
1.952
Lampa infrarosu 2000W
24
25.155
Senzori temperatura
3
1.041

TVA
LEI

Total cu
TVA LEI

4.164
9.212
1.056
671
468
6.037
250

21.512
47.594
5.459
3.469
2.420
31.192
1.291

Total Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj (procurare)

91.077
21.858
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1.
Transpalet
1
1.301
312
2.
Filtru auto
1
12.144
2.914
Total Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii specifice
Dotari
1.
Scroafe
Total Dotari

10
TOTAL

3.227

16.671

13.000
13.000
117.522

3.120
3.120
28.205

16.120
16.120
145.727

proiect: Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj


Silozuri (3 buc.)
o Siloz 1,5 t (1
buc.) o
Siloz
1,0 t (1 buc.) o
Siloz 0,5 t (1
buc.)

Jgheaburi- pentru hranire (48 buc.)


Caracteristic
i:
o Inaltime 0.91m, lungime 1.0m, latime
0.5m
o

Capacitate 170
Pagina
77/71

1.613
15.058

13.445

Caracteristici tehnice ale echipamentele achizitionate prin

112.935

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

kg
o
12 jgheaburi de 1.0x0.5m in boxele
individuale
o 4 boxe x 4 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele comune
grasuni
o
4 boxe x 5 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele
comune grasi
- Adapatoare tip cupa (40
buc.)
Caracteristic
i:
o
material
inox,

o
ventil otel
inox,
o
3 debite de
apa,
ajustare
a
o
debitului.
Suport adapatoare tip cupa (40 buc.)
Caracteristic
i:
o
vertical,

otel

reglabila

o cu placa pentru prindere perete- formeaza un unghi


de 30
Sistem de control electronic al mediului (1 buc.)
Lampa infrarosu 2000W (24
buc.) Caracteristici:
o
Cablu 5 m cu
stecher
o
Grilaj
de
protectie

Pagina
78/71

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Montaj perete/ stand mobil

- Senzori de temperatura (3buc.)


Utilaje si echipamente fara
montaj
-

Transpalet
Filtru auto

Caracteristici
tehnice:
o Latime de lucru : 3
4 m o Inaltime de lucru:
45mo
presiune
pompa: 40 bar

Descrierea
tehnologic

fluxului

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe
perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)

Etapele fluxului tehnologic in ferma


sunt:

aprovizionarea cu scroafe;

aprovizionarea cu furaje;

aprovizionarea cu premixuri si medicamente;

organizarea si efectuarea procesului de monta;

asistarea procesului de nastere;

crestere
-

ingrijire zilnica animale:

supraveghere activitate curenta bucatarie furajera

hranire/Administrare corecta reteta furajare in concordanta cu stadiul de dezvoltare a

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

animalelor
-

adapare

supraveghere starea generala de sanatate a animalelor

administrare medicamente curative / preventive

supraveghere sistem ventilatie hala;

pregatire depopulare hala;

pregatire hala pentru un nou ciclu de productie:


-

evacuare dejectii;

curatare , decontaminare

verificare functionare instalatii

In ferma va fi acordata o atentie deosebita utilizarii corecte a tehnologiei de crestere si ingrasare


porci astfel incat sa se realizeze maximum de spor in greutate cu un consum minim de furaje.
In cadrul fermei, spatiul de cazare va fi format din 3
compartimente:
-

1 spatiu pentru maternitate,

1 compartiment pentru grasuni, porci intre 15 si 60kg;

1 compartiment pentru grasi, porci intre 60 si 110 kg.

Scroafele vor fi aduse in ferma cu mijloace de transport specializate. Prima populare a fermei se
va face cu 10 scrofite, urmand ca anual, efectivul de animale sa se reinoiasca cu 3 animale,
scroafele reforma fiind scoase din ferma.

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Animalele din maternitate vor fi cazate in boxe individuale. O boxa va fi in permanenta libera
pentru cazurile de urgenta (imbolnavirea unui animal, spor mediu zilnic mai mic decat celalalte
animale). Boxele individuale pentru scroafe vor avea o suprafata de 7.54mp(2.9mx2.6m).
Animalele sunt cazate in ferma circa 4 saptamani, inainte de a intra in ciclul de reproductie,
perioada numita si perioada de carantina.
Sugarii vor fi cazati in maternitate timp de 3-4 saptamani impreuna cu scroafele in boxele
individuale, cat se va realiza lactatia. Efectivul mediu de animale pentru aceasta categorie va fi de 10
capete de scroafe/ciclu si 100 de sugari/ciclu, iar intr-un an vor fi 2,26 cicluri. In total, efectivul anual
de sugari este de 230 animale.
Grasunii vor fi cazati in al doilea compartiment cu 4 boxe comune, fiecare boxa avand o suprafata
de 22.23mp (3.9x5.7m). Aici vor fi cazati pentru o perioada de 63 de zile. Dupa cele 63 de zile
petrecute in compatimentul pentru grasuni, animalele vor fi mutate in compartimentul pentru porci
grasi.
Porcii grasi vor fi cazati in cel de-al treilea compartiment al cladirii timp de 63 de zile, pana ajung
la greutatea de 110-120 kg. Vor fi cazati in 4 boxe comune, fiecare avand o suprafata de 30.42mp
(3.9x7.8m).
In ferma distribuirea apei se executa automatizat, iar hranirea animalelor va fi facuta de catre
personalul fermei cu ajutorul unui transpalet.
Sarcina personalului din ferma este ca zilnic, sa controleze fiecare boxa, starea de sanatate a
animalelor, functionarea instalatiei de adapare, distribuirea hranei, inchiderea usilor de la boxe,
controlul functionarii corecte a instalatiilor de ventilatie, incalzire, etc.
Constatarea unei defectiuni la instalatii sau depistarea unor animale bolnave va fi insotita
de masuri corespunzatoare si imediate.
Depopularea halelor se face conform cu fluxul tehnologic, atunci cand a expirat timpul de stationare
in compatimentele pentru maternitate, grasuni sau grasi si cand porcii au atins varsta si greutatea
planificata.
Depopularea se face pentru tot compartimentul, deoarece conform fluxului tehnologic - dupa
perioada in care se va curata, se dezinfecteaza spatiile respective si se vor verifica instalatiile
aferente, hala urmeaza sa fie repopulata cu o noua serie de suine.
Depopularea compartimentului se va face in 2 4 zile.

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Hranirea
suinelor
Furajele necesare pentru hranirea efectivului de animale vor fi achizitionate de la FNC-uri din
apropierea fermei si vor fi depozitate in cele 3 silozuri achizitionate prin proiect.
Porcii vor fi alimentati in concordanta cu greutatea lor corporala, in sistemul de hranire
permanenta.
In alimentatia efectivului de scroafe se vor utiliza nutreturi combinate, tinand cont de regimul de
folosire la monta si greutate corporala, realizandu-se un consum zilnic de 2,8 kg nutret combinat in
perioadele de asteptare si de gestatie.
Pentru scroafele lactante se va utiliza o furajare la discretie, consumul la aceasta categorie de
animale fiind de aprox. 10 kg de nutret combinat pe zi. Tot la discretie va fi asigurat si consumul
zilnic de apa, necesar metabolismului crescut precum si in procesul de producere a laptelui.
In prima parte a vietii, purcelul sugar valorifica foarte bine hrana si are un ritm de crestere
accelerat, sporindu- si masa corporala de la nastere de circa 5 ori pana la varsta de o luna si de 10
12 ori pana la varsta de doua luni. In primele 3 saptamani de viata, purceii vor primi doar lapte
matern. La varsta de 3 saptamani, purceii vor fi intarcati.
Alimentatia grasunilor si a grasilor se va face in concordanta cu greutatea lor corporala, in
sistemul de hranire permanenta.
Cantitatea de hrana consumata zilnic depinde de varsta si starea fiziologica a animalului, respectiv
de capacitatea de ingestie a acestuia, iar pe de alta parte de calitatea ratiei, volumul si densitatea
ratiei.

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Porcii din categoria 15-60 kg in finisare consuma 2 kg furaje pe zi, iar porcii din categoria 60-120
kg consuma 3 kg de furaje pe zi.
Adaparea
suinelor
Accesul liber si asigurarea in permenenta cu apa se recomanda pentru toate categoriile de porcine,
indiferent de sistemul de furajare.
Ferma este dotata cu gospodarie de apa compusa din: puturi de adancime medie, pompe
submersibile, bazine de stocare si bazin hidrofor pentru asigurarea presiunii in hala. Presiunea in
adapatori va asigura un debit de 0.50.8l/min
.
Inaltimea de amplasare a adapatorilor tip cupa va fi de
20-35cm.
Numarul dispozitivelor de adapare va trebui sa permita porcilor sa-si satisfaca setea fara sa se lupte
cu alti indivizi la accesul de apa. Boxele individuale vor avea fiecare cate o adapatoare, iar in boxele
comune, cate 3 adapatoare/boxa pentru grasuni si 4 adapatoare/boxa pentru grasi.
Calitatea apei va fi identica cu cea a apei pentru
consumul uman.
Consumul zilnic mediu de apa in perioada in care ferma este populata este de cca.
106.55 mc/an.
Iluminatul
suine

adapostului

pentru

Cerintele de lumina ale porcilor sunt stabilite de Directiva 91/630/EEC, unde se precizeaza ca
animalele nu trebuie tinute permanent in intuneric, ele avand nevoie de lumina comparabila cu
cea naturala din orele de zi. Lumina trebuie sa fie disponibila pentru controlarea animalelor, ea
neavand nici o influenta negativa asupra productiei porcilor.
Sunt utilizate diferite lampi, fiecare avand propriile cerinte de
energie.
Instalatiile pentru iluminat trebuie sa respecte standardele privind operarea in siguranta si sa fie

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

rezistente la apa. Sursele de lumina vor fi instalate astfel incat sa se asigure un nivel de lumina care
sa permita desfasurarea operatiunilor necesare de intretinere si control al activitatii in hala.
Ferma urmeaza a beneficia de doua tipuri de
iluminat:
-

iluminat natural prin faptul ca lateralele grajdului sunt prevazute cu guri de ventilatie
rabatabile, care la temperaturi ridicate se coboara;

iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operatiunilor de intretinere a


echipamentelor din hala chiar si in timpul noptii.

Dejectiile
animaliere
Emisiile semnificative din activitatile din ferma de porci sunt atribuite cantitatii, structurii si
compozitiei balegarului. Din punct de vedere al protectiei mediului, balegarul este cel mai
important reziduu ce este administrat de ferma. Cantitatea anuala de balegar de porc, urina si
mixtura de dejectii care se produc variaza cu categoria de productie, continutul de nutrienti al hranei
si de sistemul de adapare aplicat, ca si de diferitele stadii de productie cu metabolismul lor tipic. Cu
cat sunt mai avansate stadiile de dezvoltare, cu atat sunt mai ridicate cantitatile de dejectii.
Dejectiile animaliere se scurg in canalele amplasate sub gratarele de beton ale halei,
pardoseala avand o inclinatie de 10%. Aceste dejectii se colecteaza in acest spatiu, sub un
pat de apa, toata perioada sederii animalelor in hala, dupa care dupa fiecare ciclu - aceste
dejectii sunt eliminate din bazinul amplasat sub hala si transportate la bazinul de stocare dejectii.
Halele vor fi spalate, dezinfectate si pregatite pentru un nou ciclu dupa livrarea fiecarei serii
catre abatoare, inainte de repopulare.
Gestionarea
dejectiilor
Materialele organice reziduale provenite de la animale (gunoiul de grajd, namolul de la porci, etc.)
vor fi vandute catre fermele vegetale pentru a fi folosite ca ingrasamant organic.

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Asistenta
veterinara
Serviciul de asistenta veterinara va fi asigurat de catre persoanalul specializat din
cadrul fermei.
Vidul
sanitar
Fiecare ciclu de productie este urmat de o perioada de 3 saptamani in care se efectueaza
decontaminarea fermei
Tehnica efectuarii decontaminarii curente se desfasoara in modul
urmator:

se evacueaza animalele din boxe;

se scoate de sub tensiune reteaua electrica a adapostului;

se umezeste intreaga suprafata decontaminabila cu apa;

suprafata decontaminabila se curata atent de resturile organice aderente, cu ajutorul unui


jet de apa sub presiune, al aerului comprimat, al periilor, al maturilor sau al unor solutii
decapante;

se efectueaza reparatiile curente necesare reluarii procesului de productie, in conformitate


cu tehnologia de crestere si cu prevederile programului sanitar- veterinar;

se face curatenia mecanica;

se aplica decontaminantul.

Serviciul de decontaminare va fi asigurat de personalul din


cadrul fermei.

Mortalitatea
animalelor

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI

Fondul Social European

Instrumente Structurale

GUVERNUL ROMNIEI

POSDRU 2007-2013

2007-2013

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECIEI
SOCIALE I
PERSOANELOR
VRSTNICE
OIRPOSDRU SV OLTENIA

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Investete n oameni!

Animalele moarte vor fi transportate la un incinerator de pe raza judetului. Pentru perioada cat
sunt stocate in ferma, cadavrele animalelor vor fi depozitate intr-un spatiu special destinat
acestui scop.

4.
Durata de realizare (luni) si etape
principale
Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si
activitati.
In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor,
incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si
Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 2 ani (24 luni


calendaristice).
In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada lunilor cu
temperaturi scazute
(decembrie-ianuarie) nu se vor realiza lucrari de
constructii.
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata de executie
a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea
Cererilor de plata.

GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de crestere si ingrasare a porcilor ferma cu circuit inchis

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

L1

x
x
x
x

L2

x
x
x

L3

x
x
x

L4

ANUL 1 AL
L5 IMPLEMENTARII
L6
L7
L8

x
x

x
x

L9

L10

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

L11

L12

Pagina
35/71

GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

L1

L2

L3

L4

L5

ANUL 2 AL
IMPLEMENTARII
L6
L7
L8

xL9

L10

L11

L12

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Pagina
36/71

GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de crestere si ingrasare porci


Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
Capitolul 1.
Cheltuieli
pentru obtinerea
si amenajarea
terenului - total,
din care:
1.1 Cheltuieli
pentru
obtinerea
terenului
1.2 Cheltuieli
pentru
amenajarea
terenului
1.3 Cheltuieli cu
amenajari pentru
protectia
mediului si
aducerea la
starea
initiala
Capitolul
2.

Categori
a de
cheltuieli

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna

Luna

Luna

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Cheltuieli
pentru
asigurarea
utilitatilor
necesare
obiectivului
Capitolul 3.

Total
Eligibile

0
0

0
0

0
0

0
14,854

0
14,854

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
29,708

Neeligibile

3,565

3,565

7,130

Total

18,419

18,419

36,838

Cheltuieli pentru
proiectare si
asistenta tehnica
- total, din care:

Eligibile

5,132

4,048

4,048

867

867

867

867

867

867

867

19,300

Neeligibile

919

659

659

208

208

208

208

208

208

208

3,695

Total
Eligibile

6,052
1,084

4,707
0

4,707
0

1,076
0

1,076
0

1,076
0

1,076
0

1,076
0

1,076
0

1,076
0

0
0

0
0

22,995
1,084

3.1 Studii de teren


3.2 Obtinerea de
avize, acorduri si
autorizatii

3.3 Proiectare
si inginerie
3.4 Organizarea
procedurilor de
achizitie

Neeligibile

260

260

Total

1,344

1,344

Eligibile

1,301

1,301

1,301

Neeligibile

3,903
0

Total

1,301

1,301

1,301

3,903
8,240

Eligibile

2,747

2,747

2,747

Neeligibile

659

659

659

1,978

Total

3,406

3,406

3,406

10,218

Eligibile

Neeligibile

Total

Pagina
37/71

Denumirea
capitolelor de
cheltuieli

3.5 Consultanta

3.6 Asistenta
tehnica
Capitolul 4
Cheltuieli pentru
investitia de
baza
A - Constructii si

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

Categori
a de
cheltuieli

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna

Luna

Luna

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

867

867

867

867

867

867

867

6,072
1,457

Neeligibile

208

208

208

208

208

208

208

Total

1,076

1,076

1,076

1,076

1,076

1,076

1,076

7,529

Eligibile

25,426

25,426

25,426

25,426

25,426

127,128

Neeligibile

6,102

6,102

6,102

6,102

6,102

30,511

31,528

31,528

31,528

31,528

31,528

157,639

lucrari de
interventii total, din care:

Eligibile

25,426

25,426

25,426

25,426

25,426

127,128

Neeligibile

6,102

6,102

6,102

6,102

6,102

30,511

Total

31,528

31,528

31,528

31,528

31,528

157,639

Eligibile

25,426

25,426

25,426

25,426

25,426

127,128

4.1 Constructii
si instalatii

Neeligibile

6,102

6,102

6,102

6,102

6,102

30,511

Total

31,528

31,528

31,528

31,528

31,528

157,639

Eligibile

4.2 Montaj utilaj


tehnologic
4.3 Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale cu
montaj
(procurare)

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

4.4 Utilaje si
echipamente
fara montaj,
mijloace de
transport, alte
achizitii specifice
4.5 Dotari

4.6 Active
necorporale
B - Cheltuieli
pentru investitii
in
culturi/plantatii:
Subcapital 1 Lucrari de

Total

Eligibile

Neeligibile

Total
Eligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total
Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Pagina
93/71

Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
pregatire a
terenului
Subcapital 2 Infiintarea
plantatiei
Subcapital 3 Lucrari de
intretinere
plantatie in anul
1
Subcapital 4 Lucrari de
intretinere
plantatie in anul
2
Subcapital
5Instalat sistem
sustinere si
imprejmuire

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

Categori
a de
cheltuieli

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Total

Luna

Luna

Luna

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

1,735

3,036

4,771

Neeligibile

260

1,475

2,203

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

17,209

Total

1,995

1,475

5,239

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

21,980

Eligibile

3,036

3,036

5.1 Organizare
de santier

Neeligibile

729

729

Total

3,765

3,765

Eligibile

1,735

1,735

5.2 Comisioane,
taxe

Neeligibile

260

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

16,481

Capitolul 5 Alte
cheltuieli - total,
din care:

5.3 Cheltuieli
diverse si
neprevazute
Capitolul 6
Cheltuieli pentru
darea in
exploatare total, din care:
6.1 Pregatirea
personalului de
exploatare
6.2 Probe
tehnologice si
teste
TOTAL GENERAL,

Eligibile

Total

1,995

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

18,215

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total
Eligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

6,867

4,048

7,084

15,722

15,722

26,293

26,293

26,293

26,293

26,293

180,907

Eligibile

din care:

Neeligibile

1,180

2,134

2,862

5,248

5,248

7,785

7,785

7,785

7,785

7,785

1,475

1,475

58,545

Denumirea
capitolelor de
cheltuieli

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII

Categori
a de
cheltuieli

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna

Luna

Luna

Total

8,047

6,182

9,946

20,969

20,969

34,078

34,078

34,078

34,078

34,078

1,475

1,475

239,452

-achizitii de
active fixe
corporale

Eligibile

Neeligibile

Total

-achizitii de
active fixe
necorporale

Eligibile

6,867

4,048

4,048

867

867

867

867

867

867

867

21,034

Neeligibile

1,180

659

659

208

208

208

208

208

208

208

3,955

Total

8,047

4,707

4,707

1,076

1,076

1,076

1,076

1,076

1,076

1,076

24,990
159,873

-cresterea
investitiilor in
curs
- dobanzi si
comisioane
aferente
creditelor
bancare aferente
proiectului
TVA

Eligibile

3,036

14,854

14,854

25,426

25,426

25,426

25,426

25,426

Neeligibile

729

3,565

3,565

6,102

6,102

6,102

6,102

6,102

38,369

Total

3,765

18,419

18,419

31,528

31,528

31,528

31,528

31,528

198,242

Eligibile

Neeligibile

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

16,220

Total

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

16,220

Total

919

659

1,388

3,773

3,773

6,310

6,310

6,310

6,310

6,310

42,065

ANUL 1 AL
IMPLEMENTARII
Luna 6 Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna

Luna

Luna

Surse de finantare

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Incasare ajutor
financiar nerambursabil
Aport propriu

73,729

61,846

135,575

137,415

137,415

Credit bancar

221,187

221,187

2,967

13,857

18,931

35,754

Incasari de TVA

GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de crestere si ingrasare porci


Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
Capitolul 1.
Cheltuieli
pentru obtinerea
si amenajarea
terenului - total,
din care:
1.1 Cheltuieli
pentru
obtinerea
terenului
1.2 Cheltuieli
pentru
amenajarea
terenului
1.3 Cheltuieli cu
amenajari
pentru
protectia
mediului si
aducerea la
starea
initiala
Capitolul
2.
Cheltuieli
pentru
asigurarea
utilitatilor
necesare
obiectivului
Capitolul 3.
Cheltuieli
pentru
proiectare si
asistenta

3.1 Studii de
teren
3.2 Obtinerea de
avize, acorduri si
autorizatii

3.3 Proiectare
si inginerie

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII

Categori
a de
cheltuieli

Luna

Luna

Eligibile

Neeligibile

Total
Eligibile

Luna

Luna

Luna

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

867

867

867

2,602

208

208

208

625

Total

1,076

1,076

1,076

3,227

Neeligibile

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

3.4 Organizarea
procedurilor de

Eligibile

Neeligibile

Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
achizitie

3.5 Consultanta

3.6 Asistenta
tehnica
Capitolul 4
Cheltuieli pentru
investitia de
baza - total, din
A - Constructii si
lucrari de
interventii total, din care:
4.1 Constructii
si instalatii
4.2 Montaj utilaj
tehnologic
4.3 Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale cu
montaj
(procurare)
4.4 Utilaje si
echipamente
fara montaj,
mijloace de
transport, alte
achizitii
specifice

4.5 Dotari

4.6 Active
necorporale
B - Cheltuieli

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII

Categori
a de
cheltuieli

Luna

Luna

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna

Luna

Luna

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

867

867

867

2,602

Neeligibile

208

208

208

625

Total

1,076

1,076

1,076

3,227

Eligibile

25,426

25,426

49,279

23,854

23,854

23,854

13,445

185,136

Neeligibile

6,102

6,102

11,827

5,725

5,725

5,725

19,347

60,553

Total
Eligibile

0
0

0
0

31,528
25,426

31,528
25,426

61,106
49,279

29,578
23,854

29,578
23,854

29,578
23,854

32,791
13,445

0
0

0
0

0
0

245,688
185,136

Neeligibile

6,102

6,102

11,827

5,725

5,725

5,725

19,347

60,553

Total

31,528

31,528

61,106

29,578

29,578

29,578

32,791

245,688

Eligibile

25,426

25,426

25,426

76,277

Neeligibile

6,102

6,102

6,102

18,306

Total

31,528

31,528

31,528

94,583

Eligibile

1,084

1,084

1,084

1,084

4,337

Neeligibile

260

260

260

260

1,041

Total

1,344

1,344

1,344

1,344

5,378

Eligibile

22,769

22,769

22,769

22,769

91,077

Neeligibile

5,465

5,465

5,465

5,465

21,858

Total

28,234

28,234

28,234

28,234

112,935

Eligibile

13,445

13,445

Neeligibile

3,227

3,227

Total

16,671

16,671

Eligibile

Neeligibile

16,120

16,120
16,120

Total

16,120

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

Denumire
a

Categori
a

capitolelor
de
cheltuieli

de
cheltuiel
i

pentru
investitii in
culturi/plantati
i: Subcapital 1
- Lucrari de
pregatire a
terenului
Subcapital 2
- Infiintarea
plantatiei
Subcapital 3 Lucrari de
intretinere
plantatie in
anul
1
Subcapital 4 Lucrari de
intretinere
plantatie in
anul
2
Subcapital 5 Instalat
sistem
sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5
Alte cheltuieli total, din care:

5.1
Organizare
de santier

5.2
Comisioane,
taxe

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
Luna

Luna

Luna 3

Luna 4

Luna 5

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute


Capitolul 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna

Luna

Luna

10

11

12

TOTAL
AN 2

Neeligibile

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total
0
Eligibile
0
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total

Eligibile

Neeligibile

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

17,695

Total
Eligibile

1,475
0

1,475
0

1,475
0

1,475
0

1,475
0

1,475
0

1,475
0

1,475
0

1,475
0

1,475
0

1,475
0

1,475
0

17,695
0

Neeligibile
Total

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Eligibile
Neeligibile

0
1,475

0
1,475

0
1,475

0
1,475

0
1,475

0
1,475

0
1,475

0
1,475

0
1,475

0
1,475

0
1,475

0
1,475

0
17,695

Total

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

17,695

Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Total
Eligibile
Neeligibile

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Total

Total
0

0
Eligibile
Neeligibile

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

Denumirea
capitolelor de
cheltuieli
exploatare
6.2 Probe
tehnologice si
teste
TOTAL
GENERAL, din
care:
-achizitii de
active fixe
corporale

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII

Categori
a de
cheltuieli

Luna

Luna

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna

Luna

Luna

Total

Eligibile

Neeligibile

Total

Eligibile

26,293

26,293

50,147

23,854

23,854

23,854

13,445

187,738

Neeligibile

1,475

1,475

7,785

7,785

13,510

7,199

7,199

7,199

20,821

1,475

1,475

1,475

78,872

Total

1,475

1,475

34,078

34,078

63,656

31,053

31,053

31,053

34,266

1,475

1,475

1,475

266,610

Eligibile

22,769

22,769

22,769

22,769

13,445

104,522

Neeligibile

5,465

5,465

5,465

5,465

19,347

41,205

Total

28,234

28,234

28,234

28,234

32,791

145,727
2,602

-achizitii de
active fixe
necorporale

Eligibile

867

867

867

Neeligibile

208

208

208

625

Total

1,076

1,076

1,076

3,227

-cresterea
investitiilor in
curs

Eligibile

25,426

25,426

26,510

1,084

1,084

1,084

80,614

Neeligibile

6,102

6,102

6,362

260

260

260

19,347
99,961

- dobanzi si
comisioane
aferente
creditelor
bancare
aferente
proiectului
TVA

Total

31,528

31,528

32,872

1,344

1,344

1,344

Eligibile

Neeligibile

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

17,695

Total

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

1,475

17,695

Total

6,310

6,310

12,035

5,725

5,725

5,725

6,347

48,177

ANUL 2 AL
IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Incasare ajutor
financiar
nerambursabil

10,517

Aport propriu

Credit bancar

6,310

6,310

Surse de finantare

Incasari de TVA

Luna

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 12

1,366

11,883

24,070

17,796

54,487

5. Costul estimativ al investitiei


Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe
obiecte (conform legislatiei in vigoare HG 28/09.01.2008):
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului:
Ferma de crestere si ingrasare a porcilor
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.
Crt.
1
1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1

5.2
5.3

6.1
6.2

4.3370

lei/euro

din data de 17.05.2013

Valoare
Valoare
TVA
Denumirea capitolelor
si subcapitolelor de
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
cheltuieli
2
3
4
5
6
7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajarea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajri pentru protecia
mediului si aducerea la starea
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
initiala
TOTAL CAPITOL 1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
29.708
6.850
7.130
36.838
8.494
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
1.084
0.250
0.260
1.344
0.310
Taxe pentru obinerea de
avize, acorduri i autorizaii
3.903
0.900
0.000
3.903
0.900
Proiectare i engineering
8.240
1.900
1.978
10.218
2.356
Organizarea procedurilor de
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
achiziie
Consultant
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Asisten tehnic
8.674
2.000
2.082
10.756
2.480
TOTAL CAPITOL 3
21.902
5.050
4.320
26.222
6.046
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
203.405
46.900
48.817
252.223
58.156
Montaj utilaj tehnologic
4.337
1.000
1.041
5.378
1.240
Utilaje, echipamente
tehnologice i funcionale cu
91.077
21.000
21.858
112.935
26.040
montajfr montaj i
Utilaje
echipamente de transport
13.445
3.100
3.227
16.671
3.844
Dotri
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 4
312.264
72.000
74.943
387.207
89.280
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
3.036
0.700
0.729
3.765
0.868
5.1.1. Lucrri de construcii
3.036
0.700
0.729
3.765
0.868
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Comisioane, taxe, cote legale,
costuri de finanare
1.735
0.400
0.000
1.735
0.400
Cheltuieli diverse i neprevzute
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 5
4.771
1.100
0.729
5.499
1.268
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
exploatare
Probe
tehnologice
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL GENERAL
368.645
85.000
87.122
455.767
105.088
Din care C+M
240.487
55.450
57.717
298.203
68.758

Intocmit: SC Proiectant General


SRL Data: 07.06.2013

Pagina
45/71

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului:


Ferma de crestere si ingrasare a porcilor
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.
Crt.
1
1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1

5.2
5.3

6.1
6.2

4.3370

lei/euro

din data de 17.05.2013

Valoare
Valoare
TVA
Denumirea capitolelor
si subcapitolelor de
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
cheltuieli
2
3
4
5
6
7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajarea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajri pentru protecia
mediului si aducerea la starea
0.000
0.000
0.000
0.000
initiala
TOTAL CAPITOL 1
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0.000
0.000
0.000
0.000
Taxe pentru obinerea de
avize, acorduri i autorizaii
0.000
0.000
0.000
0.000
Proiectare i engineering
0.000
0.000
0.000
0.000
Organizarea procedurilor de
0.000
0.000
0.000
0.000
achiziie
Consultant
0.000
0.000
0.000
0.000
Asisten tehnic
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 3
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0.000
0.000
0.000
0.000
Montaj utilaj tehnologic
0.000
0.000
0.000
0.000
Utilaje, echipamente
tehnologice i funcionale cu
0.000
0.000
0.000
0.000
montajfr montaj i
Utilaje
echipamente de transport
0.000
0.000
0.000
0.000
Dotri
13.000
2.997
3.120
16.120
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 4
13.000
2.997
3.120
16.120
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0.000
0.000
0.000
0.000
5.1.1. Lucrri de construcii
0.000
0.000
0.000
0.000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.717
0.000
3.717
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Comisioane, taxe, cote legale,
costuri de finanare
34.176
7.880
0.000
34.176
7.880
Cheltuieli diverse i neprevzute
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 5
34.176
7.880
0.000
34.176
7.880
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
exploatare
Probe
tehnologice
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL GENERAL
47.176
10.877
3.120
50.296
11.597
Din care C+M
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Intocmit: SC Proiectant General


SRL Data: 07.06.2013

Pagina
105/71

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului:


Ferma de crestere si ingrasare a porcilor
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.
Crt.
1
1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1

5.2
5.3

6.1
6.2

4.3370

lei/euro

din data de 17.05.2013

Valoare
Valoare
TVA
Denumirea capitolelor
si subcapitolelor de
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
cheltuieli
2
3
4
5
6
7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajarea terenului
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Amenajri pentru protecia
mediului si aducerea la starea
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
initiala
TOTAL CAPITOL 1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
29.708
6.850
7.130
36.838
8.494
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
1.084
0.250
0.260
1.344
0.310
Taxe pentru obinerea de
avize, acorduri i autorizaii
3.903
0.900
0.000
3.903
0.900
Proiectare i engineering
8.240
1.900
1.978
10.217
2.356
Organizarea procedurilor de
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
achiziie
Consultant
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Asisten tehnic
8.674
2.000
2.082
10.755
2.480
TOTAL CAPITOL 3
21.902
5.050
4.320
26.221
6.046
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
203.405
46.900
48.817
252.222
58.156
Montaj utilaj tehnologic
4.337
1.000
1.041
5.377
1.240
Utilaje, echipamente
tehnologice i funcionale cu
91.077
21.000
21.858
112.935
26.040
montajfr montaj i
Utilaje
echipamente de transport
13.445
3.100
3.227
16.671
3.844
Dotri
13.000
2.997
3.120
16.116
3.716
Active necorporale
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 4
325.264
74.997
78.063
403.323
92.996
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
3.036
0.700
0.729
3.764
0.868
5.1.1. Lucrri de construcii
3.036
0.700
0.729
3.764
0.868
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Comisioane, taxe, cote legale,
costuri de finanare
35.910
8.280
0.000
35.910
8.280
Cheltuieli diverse i neprevzute
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 5
38.946
8.980
0.729
39.674
9.148
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
exploatare
Probe tehnologice
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL CAPITOL 6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TOTAL GENERAL
415.821
95.877
90.242
506.058
116.684
240.487
55.450
57.717
298.203
68.758

Intocmit: SC Proiectant General


SRL Data: 07.06.2013

Deviz capitolul 2- Cheltuieli eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de
17.05.2013
Valoare
Valoare
Nr.crt

Specificati
e
Mii lei
2.1.
Alimentare cu apa
17,782
2.2.
Canalizare
6,939
2.3.
Alimentare cu gaze naturale
2.4.
Alimentare cu agent termic
2.5.
Alimentare cu energie electrica
4,988
2.6.
Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
2.7.
Alte tipuri de retele exterioare
2.8.
Drumuri de acces
2.9.
Cai ferate industriale
2.10.
Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 - cheltuieli eligibile
29,708

Mii
4,100
1,600
0,000
0,000
1,150
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,850

TVA

Mii

Mii lei
Mii lei
4,268 22,049 5,084
1,665
8,605 1,984
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000 0,000
1,197
6,185 1,426
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000 0,000
7,130 36,838 8,494

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica


n mii lei / mii euro la cursul
4.3370 lei/euro din data de
17.05.2013
BCE
Valoare
Valoare
Nr.crt

3.1.

3.2.

3.3.

Specificati
e
Cheltuieli pentru studii de teren
(geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice si de stabilitate a terenului pe
care se amplaseaza obiectivul de investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize,
acorduri si autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii
ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii
autorizatiei de construire/desfiintare,
obtinere autorizatii de scoatere din circuitul
agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru
racorduri si bransamente la retelele
publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie,
etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitarveterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de
nomenclatura stradala si adresa
6. ntocmirea documentaiei, obinerea
numrului Cadastral provizoriu si
inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii
solicitate prin lege
Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor
fazelor de proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate

Mii
Mii lei

TVA
Mii lei

Mii
Mii lei

1.084

0.250

0.260

1.344

0.310

3.903

0.900

0.000

3.903

0.900

0.000

0.000

0.000

0.000

2.342

0.540

0.000

2.342

0.540

1.561

0.360

0.000

1.561

0.360

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
1.900

0.000
1.978

0.000
10.218

0.000
2.356

1.900
0.000
0.000

1.978
0.000
0.000

10.218
0.000
0.000

2.356
0.000
0.000

8.240
8.240

c. proiect tehnic

5.204

1.200

1.249

6.453

1.488

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica


n mii lei / mii euro la cursul
4.3370 lei/euro din data de
17.05.2013
BCE
Valoare
Valoare
Nr.crt

3.4.

3.5.

Specificati
e
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. eleborarea certificatului de
performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru
obtinerea acordurilor, avizelor si
autorizatiilor aferente obiectivului de
investitii
3.
Cheltuielile pentru expertiza tehnica
efectuata pentru constructii incepute si
neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari,
consolidari,
etc.)
4. Cheltuielile
pentru efectuarea
expertizei, cercetrii i auditului
energetic
Organizarea
procedurilor de achizitie
Cheltuieli pentru consultanta - total,
din care:
1. plata serviciilor de consultanta la
elaborarea memoriului justificativ,
studiilor de piata, de evaluare, la
intocmirea
cererii de finantare
2. plata serviciilor
de consultanta in

Mii
Mii lei
1.735
1.301

Mii

0.400
0.300

Mii lei
0.416
0.312

Mii lei
2.151
1.613

0.496
0.372

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.000

2.082

10.756

2.480

0.000

0.000

0.000

0.000

8.674

2.000

2.082

10.756

2.480

21.902

5.050

4.320

26.222

6.046

0.000

domeniul managementului investitiei


sau
administrarea
contractului
de
executie pentru asistenta tehnica Cheltuieli
total, din care:
1. asistenta tehnica din partea
proiectantului n cazul cnd aceasta nu intr
n
proiectrii
2. tarifarea
plata diriginilor
de antier desemnai
3.6.
de autoritatea contractant, autorizai
conform prevederilor legale pentru
verificarea execuiei lucrrilor de
i instalaii 3 - cheltuieli eligibile
TOTALconstrucii
DEVIZ CAPITOLUL

TVA

8.674

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli eligibile


n mii lei / mii euro la cursul
4.3370 lei/euro din data de
BCE
Valoare
Nr.crt

Specificati
e
Mii lei
5.1
Organizare de santier
3.036
lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier
5.1.1
3.036
5.1.2
cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2
Comisioane, taxe
1.735
comisionul bncii finanatoare
0.000
cota aferent Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitii
1.735
lucrrilor de construcii
cota pentru controlul statului n
amenajarea teritoriului, urbanism, i
pentru autorizarea lucrrilor de
construcii
prime de asigurare din sarcina
autoritii contractante
alte cheltuieli de aceeai natur,
stabilite n condiiile legii
cota aferent Casei Sociale a Constructorilor
5.3
Chletuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli eligibile
4.771

Mii

TVA

Specificati
e
5.1
Organizare de santier
lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier
5.1.1
5.1.2
cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2
Comisioane, taxe
comisionul bncii finanatoare
cota aferent Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitii
lucrrilor de construcii
cota pentru controlul statului n
amenajarea teritoriului, urbanism, i
pentru autorizarea lucrrilor de
construcii
prime de asigurare din sarcina
autoritii contractante
alte cheltuieli de aceeai natur,
stabilite n condiiile legii
cota aferent Casei Sociale a Constructorilor
5.3
Chletuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli neeligibile

Mii lei
0.729

Mii lei
3.765

0.868

0.700
0.000
0.400
0.000

0.729
0.000
0.000
0.000

3.765
0.000
1.735
0.000

0.868
0.000
0.400
0.000

0.400

0.000

1.735

0.400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
1.100

0.000
0.000
0.000
0.729

0.000
0.000
0.000
5.499

0.000
0.000
0.000
1.268

Mii
Mii lei
0.000

0.000

34.176
33.915

0.000
0.000
7.880
7.820

0.260
34.176

Mii

0.700

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile


n mii lei / mii euro la cursul
4.3370 lei/euro din data de
BCE
Valoare
Nr.crt

17.05.2013
Valoare

17.05.2013
Valoare

TVA
Mii lei
0.000

Mii
Mii lei
0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000 34.176
0.000 33.915

0.000
0.000
7.880
7.820

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.260
0.000
0.000
0.000 34.176

0.000
0.060
0.000
7.880

0.000
0.060
0.000
7.880

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli totale


n mii lei / mii euro la cursul
4.3370 lei/euro din data de
BCE
Valoare
Specificati
e
5.1
Organizare de santier
lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier
5.1.1
5.1.2
cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2
Comisioane, taxe
comisionul bncii finanatoare
cota aferent Inspectoratului de Stat in
Constructii pentru controlul calitii
lucrrilor de construcii
cota pentru controlul statului n
amenajarea teritoriului, urbanism, i
pentru autorizarea lucrrilor de
construcii
prime de asigurare din sarcina
autoritii contractante
alte cheltuieli de aceeai natur,
stabilite n condiiile legii
cota aferent Casei Sociale a Constructorilor
5.3
Chletuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli totale

Mii

Nr.crt

Nr.
crt.

2
3
4
5
6
7
8

17.05.2013
Valoare

TVA

Mii

Mii lei
3.036

0.700

Mii lei
0.729

Mii lei
3.765

0.868

3.036
0.000
35.910
33.915

0.700
0.000
8.280
7.820

0.729
0.000
0.000
0.000

3.765
0.000
35.910
33.915

0.868
0.000
8.280
7.820

1.735

0.400

0.000

1.735

0.400

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.260
0.000
38.946

0.000
0.060
0.000
8.980

0.000
0.000
0.000
0.729

0.000
0.260
0.000
39.675

0.000
0.060
0.000
9.148

DEVIZUL obiectului: DO1 Hala porcine - cheltuieli eligibile


n mii lei / mii euro la cursul
4.3370 lei/euro din data de
17.05.2013
BCE
Valoare
Valoare
Denumirea capitolelor si
TVA
subcapitolelor de
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
cheltuieli
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
Construcii: rezisten (fundaii, structur
de rezisten) i arhitectur (nchideri
exterioare, compartimentri, finisaje)
Izolaii
Instalaii electrice
Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare,
climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I

4.988

1.150

1.197

6.185

1.426

157.433

36.300

37.784

195.217

45.012

5.985
7.980
4.033

1.380
1.840
0.930

1.436
1.915
0.968

7.421
9.895
5.001

1.711
2.282
1.153

0.000
0.000
0.000
180.419

0.000
0.000
0.000
41.600

0.000
0.000
0.000
43.301

0.000
0.000
0.000
223.720

0.000
0.000
0.000
51.584

1.000
1.000

1.041
1.041

5.378
5.378

1.240
1.240

PARTEA II - MONTAJ
1

Montaj utilaje i echipamente tehnologice


TOTAL II

1
2
3

Utilaje i echipamente tehnologice


Utilaje i echipamente de transport
Dotri
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +
TOTAL III)

4.337
4.337

PARTEA III - PROCURARE


91.077
1.301
0.000
92.378

21.000
0.300
0.000
21.300

21.858 112.935
0.312
1.613
0.000
0.000
22.171 114.549

26.040
0.372
0.000
26.412

277.134

63.900

66.512

79.236

343.647

Intocmit: SC Proiectant General


SRL Data: 07.06.2013

Nr.
crt.

2
3
4
5
6
7
8

DEVIZUL obiectului: DO1 Hala porcine - cheltuieli neeligibile


n mii lei / mii euro la cursul
4.3370 lei/euro din data de
17.05.2013
BCE
Valoare
Valoare
Denumirea capitolelor si
TVA
subcapitolelor de
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
cheltuieli
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
Construcii: rezisten (fundaii, structur
de rezisten) i arhitectur (nchideri
exterioare, compartimentri, finisaje)
Izolaii
Instalaii electrice
Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare,
climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

13.000
13.000

0.000
0.000
2.997
2.997

0.000
0.000
3.120
3.120

0.000
0.000
16.120
16.120

0.000
0.000
3.717
3.717

13.000

2.997

3.120

16.120

3.717

0.000

PARTEA II - MONTAJ
1

Montaj utilaje i echipamente tehnologice


TOTAL II

1
2
3

Utilaje i echipamente tehnologice


Utilaje i echipamente de transport
Dotri
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +
TOTAL III)

0.000

PARTEA III - PROCURARE

Nr.
crt.

2
3
4
5
6
7
8

0.000

Intocmit: SC Proiectant General


SRL Data: 07.06.2013

DEVIZUL obiectului: DO1 Hala porcine - cheltuieli totale


n mii lei / mii euro la cursul
4.3370 lei/euro din data de
17.05.2013
BCE
Valoare
Valoare
Denumirea capitolelor si
TVA
subcapitolelor de
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
cheltuieli
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
Construcii: rezisten (fundaii,
structur de rezisten) i arhitectur
(nchideri exterioare, compartimentri,
Izolaii
Instalaii electrice
Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare,
climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
Instalaii de telecomunicaii

4.988

1.150

1.197

6.185

1.426

157.433

36.300

37.784

195.217

45.012

5.985
7.980
4.033

1.380
1.840
0.930

1.436
1.915
0.968

7.421
9.895
5.001

1.711
2.282
1.153

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

TOTAL I

180.419

41.600

43.301

223.720

51.584

Nr.
crt.

DEVIZUL obiectului: DO1 Hala porcine - cheltuieli totale


n mii lei / mii euro la cursul
4.3370 lei/euro din data de
17.05.2013
BCE
Valoare
Valoare
Denumirea capitolelor si
TVA
subcapitolelor de
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
cheltuieli
PARTEA II - MONTAJ

Montaj utilaje i echipamente tehnologice


TOTAL II

1
2
3

Utilaje i echipamente tehnologice


Utilaje i echipamente de transport
Dotri
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +
TOTAL III)

4.337
4.337

1.000
1.000

1.041
1.041

5.378
5.378

1.240
1.240

PARTEA III - PROCURARE

Nr.
crt.

2
3
4
5
6
7
8

91.077
1.301
13.000
105.378

21.000
0.300
2.997
24.297

21.858
112.935
0.312
1.613
3.120
16.120
25.291 130.669

26.040
0.372
3.717
30.129

290.134

66.897

69.632

82.953

359.767

Intocmit: SC Proiectant General


SRL
Data: 07.06.2013

DEVIZUL obiectului: DO2 Platforma dejectii - cheltuieli eligibile


n mii lei / mii euro la cursul
4.3370 lei/euro din data de
17.05.2013
BCE
Valoare
Valoare
Denumirea capitolelor si
TVA
subcapitolelor de
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
cheltuieli
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
Construcii: rezisten (fundaii, structur
de rezisten) i arhitectur (nchideri
exterioare, compartimentri, finisaje)
Izolaii
Instalaii electrice
Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare,
climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I

0.000

0.000

0.000

0.000

3.000

3.123

16.134

3.720

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
3.000

0.000
0.000
0.000
3.123

0.000
0.000
0.000
16.134

0.000
0.000
0.000
3.720

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

13.011

3.000

3.123

16.134

3.720

13.011

13.011

PARTEA II - MONTAJ
1

Montaj utilaje i echipamente tehnologice


TOTAL II

0.000

PARTEA III - PROCURARE


1
2
3

Utilaje i echipamente tehnologice


Utilaje i echipamente de transport
Dotri
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +
TOTAL III)

Intocmit: SC Proiectant General


SRL Data: 07.06.2013

Nr.
crt.

DEVIZUL obiectului: DO3 Platforme auto pietris - cheltuieli eligibile


n mii lei / mii euro la cursul
4.3370 lei/euro din data de
17.05.2013
BCE
Valoare
Valoare
Denumirea capitolelor si
TVA
subcapitolelor de
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
cheltuieli
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
Construcii: rezisten (fundaii,
structur de rezisten) i arhitectur
(nchideri exterioare, compartimentri,
Izolaii
Instalaii electrice
Instalaii sanitare
Instalaii de nclzire, ventilare,
climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
Instalaii de telecomunicaii
TOTAL I

2
3
4
5
6
7
8

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9.975

2.300

2.394

12.369

2.852

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
2.300

0.000
0.000
0.000
2.394

0.000
0.000
0.000
12.369

0.000
0.000
0.000
2.852

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

12.144

0.000
2.800
0.000
2.800

0.000
2.914
0.000
2.914

0.000
15.058
0.000
15.058

0.000
3.472
0.000
3.472

22.119

5.100

5.308

27.427

6.324

9.975

PARTEA II - MONTAJ
1

Montaj utilaje i echipamente tehnologice


TOTAL II

1
2
3

Utilaje i echipamente tehnologice


Utilaje i echipamente de transport
Dotri
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II +
TOTAL III)

0.000

PARTEA III - PROCURARE


12.144

Intocmit: SC Proiectant General


SRL Data: 07.06.2013

Fundamentarea bugetului indicativ:


Valorile estimate pentru lucrarile de constructie
Preturile care stau la baza intocmirii devizului general si a devizelor pe obiect s-au obtinut
astfel:
o

Preturile estimative pentru lucrarile de constructii au fost realizate in baza evaluarilor


intocmite pe baza antemasuratorilor si a cantitatilor de lucrari estimate si devize de
oferta ale executantilor de constructii din judetul Iasi, pentru investitii similare.

Calculul pentru lucrarile de constructii si instalatii raportat la mp de suprafata construita,


pentru investitia
Ferma de crestere si ingrasare porci a fost realizat pe baza urmatorilor indici spatiali:

Suprafata construita hala (mp)

460,00

Suprafata construita platforma dejectii (mp)

100,00

Suprafata construita platforme auto pietris (mp)

45,15

Total suprafata construita (mp)

605,15

Indicatorii de pret/mp conform valori medii estimative Constructii + Instalatii :

Euro/mp

Euro

Ron

Suprafata construita hala

460,00 x

90.43 =

41.600

180.419

Suprafata construita platforma dejectii

100,00 x

30,00 =

3.000

13.011

45,15 x

50,94 =

2.300

9.975

605,15 x

70,12 =

46.900

Suprafata construita platforme auto


pietris
Total suprafata construita

203.405

Valorile estimate pentru cheltuielile de proiectare

Preturile care stau la baza intocmirii devizului financiar pentru cheltuielile de proiectare
au la baza urmatoarea fundamentare:

Resurse umane
Proiect tehnic
Detalii de executie
Verificarea tehnica a proiectarii
Total

Cost
unitar
Euro/h
20
25
25
-

Nr.
Expert
2
1
1
3

Nr. Ore
30
20
20
-

Cost
total
1.200
400
300
1.900

Cost total
(RON)
5.204
1.735
1.301
8.240

Valorile estimate pentru asistenta tehnica

Preturile care stau la baza intocmirii devizului financiar pentru cheltuielile de proiectare
au la baza urmatoarea fundamentare:

Resurse umane
plata dirigintilor de santier desemnati de
autoritatea contractanta, autorizati
conform prevederilor legale pentru
verificarea executiei lucrarilor de
constructii si instalatii
Total

Nr.
Expert

Cost
unitar
Euro/h

Nr. Ore

Cost
total
(EUR)

Cost total
(RON)

25

80

2.000

8.674

80

2.000

8.674

Valorile estimate pentru achizitia de bunuri


Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de
oferte estimative de pret (3 oferte) primite de la furnizori specifici, oferte care sunt
atasate la studiul de fezabilitate.

6. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 506.058 RON, ajutorul public nerambursabil este de 147.458
RON.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a
masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene
www.ecb.int/index.html de la
data intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs Euro / leu 4,3370 din data de 17.05.2013


Cheltuiel
i
eligibile
Euro
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finantare pentru
completarea necesarului de finantare
din- autofinantare
care:
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

Cheltuiel
i
neeligibil
Euro

34.000
51.000
0
51.000
85.000

Total
Euro
34.000

31.684
31.684
0
31.684

82.684
31.684
51.000
116.684

7. Date privind forta de munca


7.1. Total personal existent: 0 persoane
din care personal de executie: 0 persoane

7.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei


Locuri de munca nou-create: 0 persoane
In activitatea fermei vor fi implicati membrii familiei.

7.3. Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala), relevante pentru proiect
Nume si prenume: Popescu Dan
Functia in cadrul organizatiei: Administrator
Perioada
Numele institutiei de
invatamant
Domeniul
studiat

Educatie si formare
1991 - 1995
USAMV Bucuresti
Facultatea de Zootehnie

Diploma obtinuta

1.

2.

Perioada
Nume angajator
Functia ocupata

Inginer
Experienta profesionala
2004 - 2010
SC Ferma Targu Frumos SRL
Inginer

Perioada
Nume angajator
Functia ocupata

2010 - 2012
SC Ferma Harlau SRL
Inginer

II.

Parti desenate

Plansa AOO- Plan de incadrare in zona (1:2S.OOQ-1:5.000)

Pagina 57/71

PIansa AOl -Plan general (1:5.000)

lot terenvecin

Lot teran veci n

Proie:tant
general:

SpedfiC<ltie t.lume

SefpmiPCf

Pagina 93/71

semnaturJ "'A'I!A.

4#""""

I Flll'fAOECIIS'TlJIIESJ fOAO

EP1u'=ied=al'--1--------1-----lnt.:: m.:a"n1;c
A1
De$-E'I'Iat

Pagina 93/71

PllOif'CT MOOf l

f A2A: s.r.
Pl..AHGBER.M.

Plansa N:J2 -Plan de situaUe cu ampasarea retelor de UUiitati,surse de apa si receptori ape uzatE (1:500)

Lot teren vedn

Leg
=
Lot leren vecln

= -= ......=-_.-......_..end

o:

._

UIIIII'CinFSllS

Tlllbtamml

Proie: tant
general:

Pagna 59/71

*01'**

SpedfiC<ltie t.lume

semnaturJ
SCAfiA: 1/SOO

SefpmiPCf

fllllfAOE CIIS'Ttfl SJ IMGfiASAA fORO

fA2A: s.r.

PllOif'CT MOOf l

A2

Pagna 59/71

Plansa A03- Plan parter hala (1:100)

_..

...

\ . Jill

llkkUzt*i

I/

'\::/'
\
I
\I

X
I\

It

........A

g -- --

Pagina
127/71

CDD.ClACQ!C!NII!IIII:'hl

I
I

\
\
\

Plansa A04- Plan invelitoare hala (1:100)

Plansa AOS- Sectiune A-A,Sectiune B-B Hala (1:100)

Sectiune A-A

Sectiune B-B

.!ii'Uilttll!Jiw

KtRA: 1/lOD

DlCMS"'IMSZJGAWUOIC

F.OZA' S.f,

ROIKTMODEL

A 5

Plansa A06- Fatada 1, Fatada 2 Hala (1:100)

9.42

Fatada 1

Fatada 2

rroJcct nr. /2013

Proiect:mt gener:JI:

-lsemnatu ra

'IiCAR I\!

11100

FERI'\4DECRfS'rnU::52 PCIIO

Fs""'"'""::.:f.i:<:a::li.-::lr'-<"u:::n':"::
Sol I'O'Oiad

EP:Cooi:::*::'!,:.:.':;: ,l_l-+------j---ot"' m I20B

ROIECi!I.OOEl
Desenat

,.:...u.

A6

Plansa A07- Fatada 3,Fatada 4 Hala (1:100)

;--J-\\

.!!'-------------------------------------------------.....

--------fOOii,-.JW--------.- ...........

--

r------------------------------------------------- -IJ _Itl!,

--t

J{

--

--

..

--

--

1\

. ,. .

, ------OON M +i -

==

-r --

--..---.

rj--:
Itt---------- -

'!C:::::::_f\J1- I

tt90

' L

ii
...

...

...

,...

' '"!""

''!""

,..

c.':

I I I I I

I I I I I

I I

I I

I I

rr-n

II

I\ I

I
I
I

m
-

oo

oo

rn

.-

--.--.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-----------------------------------------------....
= --cOAMA+f45-lfl------\

00

rn

''"

"'

I!

''"

00

rn

..

'/

''"

ct

-.--

Fatada 3

.......

,------------------------------------------------- - - - - - - .
-.-.-_--.-.-.-.

Fatada 4

rrolcctnr. /2B

5cl)li"JIIJIJ :D.IU: VlOO I'IIIM t:lORSnliiSI IIGAWlJOila

lo!OIIC:t UOI)I;l

.,

Plansa AOS- Plan flux tehnologic (1:100)

lllll:.-1,1

lloZtiiJIIII,st

----

\\

DIZIIIIIfapll

dljd

11>1,1111

'\::,/
\

\ I
I\

I
I

It

' ,,
A

I
I
I

\
\
\
\
\

\
\

\
\

\
\

III.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate,


intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
(Anexe C)

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si


intreprinderi familiale (Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in
perioada implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt:

Valoarea totala a investitiei propuse este de 506.058 lei (inclusiv TVA), conform
detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare;

Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de


implementare (24 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa
finalizarea investitiei;
Perioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2014 si se finalizeaza in luna
decembrie
2015;

Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii


proiectului propus ;

Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul


orizont de analiza;
Activitatea principala previzionata prin proiect este: cresterea si ingrasarea
porcilor, la sol, pe asternut permanent;
Capacitatea fermei este de 100 capete/ciclu.
In anii de implementare intreprinderea familiala nu va obtine venituri.
In anii 1-5 previzionati veniturile intreprinderii familiale vor fi obtinute din vanzarea
porcilor grasi si din vanzarea gunoiului de grajd, ca activitate secundara;

Au fost luate in considerate 3 transe prin care se solicita rambursarea


ajutorului financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la
ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia lucrarilor si punerea in functiune a
utilajelor achizitionate.

Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii
de plata si pana la primirea efectiva a finantarii.

Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50%


din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului,
avansul se va recupera la ultima cerere de plata.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


INCASARI:
Linia 13 Capitolul Aport propriu-

Pentru finantarea cheltuielilor

neeligibile din cadrul proiectului este necesar un aport din partea solicitantului
in valoare de 137.414 lei.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) contine valorile
aferente TVA-ului de recuperat cu investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate cuprinde valoarea creditului
contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 221.187 lei.

Pagina
66/71

Tablou de rambursare a creditului

51.000 EUR
221.187 LEI

Valoare credit
Dobanda anuala efectiva

Anul 1 de implementare
Anul 2 de implementare
Anul 1 de prognoza

Durata credit

84

luni

Perioada de gratie

24

luni

Anul

pr
o
g
n
oz

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Rata
rambursat
a LEI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686

Pagina
137/71

Dobanzi si
comisioan
e LEI
0
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,450
1,425
1,401
1,376
1,352
1,327
1,303
1,278
1,253
1,229
1,204
1,180
1,155
1,131
1,106
1,081

Total plati
catre
banca LEI
0
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
1,475
5,161
5,136
5,112
5,087
5,063
5,038
5,014
4,989
4,964
4,940
4,915
4,891
4,866
4,842
4,817
4,792
4,768

Sold la
sfarsitul
perioade
i LEI
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
221,187
217,501
213,814
210,128
206,441
202,755
199,068
195,382
191,695
188,009
184,323
180,636
176,950
173,263
169,577
165,890
162,204
158,517

nA
ul
2
d
e

Luna

42

3,686

Pagina
138/71

1,057

4,743

154,831

Anul

Luna

Anul 5 de prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
TOTAL

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Rata
rambursat
a LEI
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
3,686
221,187

Dobanzi si
comisioan
e LEI
1,032
1,008
983
958
934
909
885
860
836
811
786
762
737
713
688
664
639
614
590
565
541
516
492
467
442
418
393
369
344
319
295
270
246
221
197
172
147
123
98
74
49
25
78,890

Total plati
catre
banca LEI
4,719
4,694
4,670
4,645
4,620
4,596
4,571
4,547
4,522
4,497
4,473
4,448
4,424
4,399
4,375
4,350
4,325
4,301
4,276
4,252
4,227
4,203
4,178
4,153
4,129
4,104
4,080
4,055
4,031
4,006
3,981
3,957
3,932
3,908
3,883
3,858
3,834
3,809
3,785
3,760
3,736
3,711
300,077

Sold la
sfarsitul
perioade
i LEI
151,144
147,458
143,772
140,085
136,399
132,712
129,026
125,339
121,653
117,966
114,280
110,594
106,907
103,221
99,534
95,848
92,161
88,475
84,788
81,102
77,415
73,729
70,043
66,356
62,670
58,983
55,297
51,610
47,924
44,237
40,551
36,864
33,178
29,492
25,805
22,119
18,432
14,746
11,059
7,373
3,686
0
0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea


ajutorului financiar nerambursabil primit de la finantator.
PLATI :
Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la creditele contractare de
la banci si dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului.
Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie

de 24 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in anii de


implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta
acestuia, conform centralizatorului de mai sus.

Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 Achizitii fixe necorporale,
inclusiv TVA si linia 34 Cresterea
investitiilor in curs
cuprind achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in
valoare de 472.147 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).

Anul 1 de implementare: 223.232 lei

Anul 2 de implementare: 248.915 lei.

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI:
Dupa finalizarea investitiei, intreprinderea familiala va detine in exploatare o ferma de
crestere si ingrasare porci cu capacitatea 100 porci/ciclu.

Estimarea incasarilor din activitatea de productie a avut la baza urmatorii parametri


tehnologici:
Parametrii tehnologici de productie
Efectiv de pornire
Ciclu de productie
Numar cicluri pe an
Fatari totale/an
Media purceilor fatati de o scroafa
Purcei obtinuti in total pe an
Pierderi in maternitate
Purcei intarcati
Pierderi in cresa
Productie valorificata anual
Purcei grasi/ciclu
productie gunoi grajd

10
23
2.26
22.6
10.8
244
5
232
1
230
102
216

scroafe
saptaman
i
cicluri/an
fatari/an
purcei/scroafa/fatare
purcei/an
%
purcei intarcati / an
%
porci
grasi
porci
tograsi
gunoi
grajd

Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola se prezinta astfel:


Nr.
Crt.

Pret in
Categori

UM
AN 1
AN 2
AN 3
AN 4
AN 5
Vanzari fizice
Porci in viu
1.100,00previzionate
buc.
230
230
230
230
230
1
Gunoi de grajd
70,00
to
216
216
216
216
216
2
Subventii scroafe
202,97 buc.
10
10
10
10
10
3
Subventii porci la ingrasat
125,30 buc.
230
230
230
230
230
4
Vanzari valorice
Porci in viu
1.100,00previzionate
LEI
253.000 253.000 253.000 253.000 253.000
1
Gunoi de grajd
70,00
LEI
15.093
15.093
15.093
15.093
15.093
2
Subventii scroafe
202,97 LEI
2.030
2.030
2.030
2.030
2.030
3
Subventii porci la ingrasat
125,30 LEI
28.818
28.818
28.818
28.818
28.818
4
Incasari din activitatea agricola
LEI 298.941 298.941 298.941 298.941 298.941

Linia 14 Subventii se refera la subventia de 202,97 lei/cap de scroafa si 125,30


lei/cap porc la ingrasat acordata de Guvernul Ronaniei. Pentru ferma de porci la ingrasat cu
o capacitate de 10 scroafe si 230 porci la ingrasat subventia anuala va fi de 30.848 lei/an.
PLATI :

Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la ratele si


dobanzile
aferente creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de
investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru anii 1-2 de
implementare.

Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor


realizate de

intreprinderea familiara pentru activitatile din ferma.


Principalele materii prime si materiale utilizate in activitatea fermei sunt: material
biologic pentru popularea fermei, furajele combinate pentru hrana porcilor, paie pentru
asternutul porcilor, materiale sanitar veterinare necesare asigurarii sanatatii porcilor,
materiale pentru dezinfectia halei.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt
centralizate in tabelul de mai jos:

Materii prime, materiale

UM

Consumuri
unitare

Consumur
i anuale

scrofite
28
Material biologic de inlocuire
3
saptama
Furaj scroafe gestatie si
kg
cca 2.8 kg/cap/zi
8,863
asteptare
Furaj
scroafe lactatie
kg
cca 10kg/cap/zi
4,748
Furaj porci la ingrasat
kg
cca 2.5 kg/cap/zi
72,642
Asternut
to
cca 2 kg/cap/zi
62
Materiale sanitar veterinare
doze
2 doze /cap
474
Materiale pentru dezinfectia
l
25 ml/l apa
75
halei
Total plati cu materii prime si materiale

Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
1,300
0.95
0.90
1.00
250.00
14.50
12.00

Plati
totale
anuale
3,900
8,419
4,273
72,642
15,441
6,873
900
112,448

Linia 28 - Capitolul Alte plati cuprinde sumele aferente: platile pentru energia
electrica consumata in ferma, platile cu salariile anagajatilor, plati cu
asigurarea productiei, cu distributia produselor si cu alte cheltuieli administrative.

Aceste plati sunt centralizate in tabelul de mai jos:


Plati totale
anuale
760
3.800
4.560

Alte plati pentru desfasurarea activitatilor


agricole

Plati pentru energie electrica


Alte plati
Total plati pentru desfasurarea activitatilor agricole

Detalierea Altor plati pentru desfasurarea activitatilor agricole se prezinta astfel:

Energia si apa
Energie electrica

UM

Consumuri
unitare
KWh
6 kWh/cap/an
Total plati cu energia si apa

Alte plati
Cheltuieli administrative

Consumur
i anuale
per ferma
1.519

Pret
unitar
(TVA
inclus)
LEI/UM
0,5

Plati
totale
anuale
760
760

Plati totale
anuale
2.400

Cheltuieli cu inseminarea
Total alte plati

1.400
3.800

Linia 30 Alte plati include impozite si taxe locale, contributii fiscale


datorate de intreprinderea familiala, TVA, impozit pe venit net.

Alte plati (Impozite si taxe) sunt centralizate in tabelul de mai jos:

Plati totale
anuale

Impozite si taxe
Impozite si taxe

3.051

Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Familiala


TVA
Impozit pe venit net
Total impozite si
taxe

11.249
29.242
20.752
64.294

*) Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Familiala au fost calculate


luand in calcul urmatoarele obligatii fiscale: contributia la sanatate 5,5% din venitul net
si contributiile la asigurari sociale (pensie) de 31,3% din venitul net, dar nu mai mult de
3.479 lei/an.
**) Impozitul pe profit a fost calculat luand in calcul deductibilitatea cheltuielilor cu
amortizarea mijloacelor fixe realizate/achizitionate prin proiect.

9.3
financiari

Indicatori

INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale,


intreprinderi familiale, persoane fizice
Total an Total an Total an Total an Total an
UM
Anul
Nr.crt.
Specificati
Valoare
e
Valoare investitie(Vi)=
valoarea totala a proiectului
1
LEI
415,819
fara
TVAde recuperare a
Durata
investitiei
2
ANI
1,0893
Rata acoperirii prin fluxul de
numerar (RAFN) - trebuie sa fie
3.02
3.20
3.42
3.66
3.94
3
Numeric
mai mare sau egal cu 1.2
4
5
6

Rata de actualizare
Valoare actualizata neta (VAN)
Disponibil de numerar la
sfarsitul perioadei - trebuie sa
fie pozitiv

8%
2,304,636
LEI
LEI

173,662

234,529

298,934

366,878

438,361