Sunteți pe pagina 1din 103

www.ianculescul.

co
m
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Specializarea FINANŢE - BĂNCI

Lucrare de practică
‫ـ‬în domeniul bancar‫ـ‬
www.ianculescul.c
om
CUPRINS

I.Organizarea si functionarea activitatii in Banca Transilvania


I1.
Istoric……………………………………………………………………………....5
I.2. Misiunea
BT……………………………………………………………………….......5
I.3. Identitatea de
corporaţie.............................................................................................6
I.4. Locul şi rolul Băncii Transilvania în cadrul sistemului bancar din
România.........8
I.5. Capitalul social şi fondurile
băncii..........................................................................8
I.6. Obiectivele Băncii
Transilvania………………………………………………….10
I.6.1. Pricipalele
obiective…………………………………………………...............10
I.6.2. Corporate Bankig
……………………………………………………………..10
I.6.3. Întreprinderi mici şi mijlocii
(IMM)..................................................................10
I.6.4. Retail banking………………………………………...
……………………….11
I.6.5. Operaţiuni/
IT………………………………………………………................11
I.6.6. Resurse umane
………………………………………………………………..11
I.6.7. Evoluţia bazei de
clienţi ...................................................................................11
I.6.8. Contracte de finanţare pe termen lung
.............................................................12
I.6.9. Informaţii privind evoluţia probabilă a băncii în anul 2007
............................12
II. Conducerea şi structura organizatorică a Băncii
Transilvania............................................13
II.1. Conducerea Centralei Băncii
Transilvania...........................................................14
II.2. Structura organizatorico – funcţională a Agentiei Negreşti
Oaş………………..16
III. Operaţiuni cu clientela şi documentele aferente
acestora..................................................19
III.1. Clienţii Băncii
Transilvania...............................................................................19
III.2. Produsele şi serviciile oferite clienţilor Băncii
Transilvania.............................21
IV. Modul de înfăptuire a operaţiunilor
bancare....................................................................22
IV.1 Documentele
operative.......................................................................................22
IV.1.1 Documentele
utilizate......................................................................................22
IV.1.2 Conţinutul
documentelor ................................................................................23
IV.1.3. Întocmirea şi semnarea
documentelor.............................................................23
IV.1.4. Corectarea
documentelor.................................................................................24
IV.1.5. Circuitul documentelor şi reguli de efectuare a
operaţiunilor.........................25
IV.2. Deschiderea, administrarea şi închiderea conturilor
bancare/depozitelor..........26
IV.3. Conturi
curente..................................................................................................29
IV.3.1 În cazul persoanelor
fizice...............................................................................29
IV.3.2 În cazul persoanelor
juridice...........................................................................31
IV.4. Depozite
bancare...............................................................................................32
IV.4.1. Clasificarea
depozitelor..................................................................................33
IV.4.2. Dobânzile (bonificaţiile depozitelor)
……………………………………….34
IV.4.3. Constituirea depozitelor
……………………………………………………35
IV.4.4. Desfiinţarea
depozitelor……………………………………………..............35
IV.4.5. Procesarea depozitelor la
scadenţă/aniversare………………………………36
V. Credite
bancare…………………………………………………………………………...36
V.1. Organizarea activităţii de administrare
credite………………………………...36

www.ianculescul.co
m
V.2. Întocmirea şi păstrarea dosarelor de acordare a creditelor ……………………38
V.3. Administrarea creditelor acordate persoanelor
juridice………………………..39
V.4. Administrarea creditelor acordate persoanelor
fizice………………………….41
V.5. Administrarea creditelor pe
card……………………………………………....43
VI.
Carduri…………………………………………………………………………………..43
VI.1. Cardurile VISA -
informaţii …………………………………………………..44
VI.2. Cardurile de
debit……………………………………………………………..46
VI.3. Cardurile de
credit.............................................................................................48
VII. Decontări. Proceduri privind instrumentele şi modalitatile de plată şi
încasare fără
numerar..................................................................................................................................
..49
VII.1. Ordinul de
plată................................................................................................49
VII.2. Plati
externe......................................................................................................52
VII.3. Decontări
intrabancare.....................................................................................55
VII.4. Decontări
interbancare.....................................................................................55
VII.5. Tehnica
decontărilor.........................................................................................56
VII.5.1 BT ca banca de decontare a tranzacţiilor efectuate pe BVB................
56
VII.5.2. BT ca participant la Societatea Nationala de Compensare, Decontare
şi Depozitare (SNCDD) ca bancă de
decontare................................................56
VIII. Organizarea activităţii de
trezorerie................................................................................57
VIII.1. Retrageri de numerar de la sucursalele
BNR..................................................57
VIII.2. Depuneri de numerar la
BNR...........................................................................58
VIII.3. Cumparări de numerar de la alte
bănci.............................................................58
VIII.4. Vânzări de numerar la alte bănci şi la Direcţiile Judeţene de
Trezorerie.........59
IX. Compensarea
multilaterală................................................................................................59
X. Organizarea activităţii de tezaur-
casierie............................................................................61
X.1. Informaţii
generale..............................................................................................62
X.2.
Numerarul.............................................................................................................63
X.3. Deţinerea şi păstrarea cheilor, sigiliilor de la tezaur, de la casele de fier
, fişete de depozitare şi păstrarea dublurilor. Manipularea tezaurului şi a
caselor de
bani..............................................................................................................63
X.4. Operaţiunile cu
valori..........................................................................................64
X.5. Casă de
circulaţie.................................................................................................65
X.6. Casă de încasări şi
plăţi........................................................................................66
X.6.1. Casă de încasări şi plăţi în
lei.............................................................................66
X.6.2. Casă de încasări şi plăţi în
valută......................................................................67
X.7. Casele de schimb
valutar.....................................................................................68
X.8. Biletele de bancă şi monedele
metalice...............................................................69
X.9. Închiderea
casei...................................................................................................70
XI. Produse şi servicii oferite de Banca
Transilvania..............................................................72
XI.1. Produsele BT pentru persoane
fizice.............................................................................72
XI.1.1.
Credite.............................................................................................................72
XI.1.2.
Depozite..........................................................................................................72
XI.1.3.
Carduri ...........................................................................................................73
XI.1.4. Direct
Debit....................................................................................................74
XI.1.5. BT
24.............................................................................................................74

www.ianculescul.co
m
XI.1.6.
Trezorerie.......................................................................................................75
XI.1.7. Western Union – transfer rapid de bani, de încredere în toată
lumea………75
XI.1.8. Alte produse şi
servicii...................................................................................75

XI.2. Produsele BT pentru clienţi


IMM ....................................................................75
XI.2.1.
Credite............................................................................................................75
XI.2.2. Abonament
bancar.........................................................................................76
XI.2.3. Produse de
trezorerie.....................................................................................76
XI.2.4. Home banking – BT
ULTRA……………………………………………....76
XI.2.5 Carduri
business………………………………………………………….....76
XI.2.6. BT
24.............................................................................................................76
XI.2.7 POS-
uri...........................................................................................................77
XI.2.8. Alte produse şi
servicii..................................................................................77
XI.3 Produse şi servicii pentru clienţi
corporativi.....................................................77
XII. Gestiunea financiară în Banca
Transilvania....................................................................78
XII.1. Organizarea compartimentului de
contabilitate..............................................78
XII.2. Contabilitatea operaţiunilor
bancare………………………………………...78
XII.2.1 Conţinutul situaţiilor anuale
………………………………………………..78
XII.2.2 Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi
rezultatelor...................................78
XII.2.3. Operaţiuni în afara
bilanţului.......................................................................80
XII.2.4 Operaţiuni de trezorerie şi
interbancare.......................................................80
XII.2.5. Operaţiuni cu
clientela.................................................................................81
XII.2.6. Operaţiuni cu
titluri.....................................................................................81
XII.2.7 Contabilitatea valorilor
imobilizate.............................................................82
XII.2.8 Capitaluri proprii, asimilate şi
previzioane.................................................82
www.ianculescul.co
m

I. Cadrul juridic de organizare şi


funcţionare al Băncii Transilvania
I.1. Istoric
Banca Transilvania este o societate bancară românească cu capital
mixt român şi străin, integral privat. A fost fondată la sfârşitul anului 1993
din iniţiativa unor oameni de afaceri români şi străini iar activitatea
băncii a început să se deruleze din luna februarie 1994, prin deschiderea sucursalei
din Cluj-Napoca, după obţinerea autorizaţiei definitive de funcţionare din
partea B.N.R.
Spiritul antreprenorial al fondatorilor săi a determinat consolidarea
poziţiei Băncii Transilvania, într-o primă etapă, în Cluj şi, ulterior, la nivel
regional. Banca şi-a orientat la început activitatea spre sectorul IMM şi datorită
cererii pieţei, în scurt timp aceasta a început să se dedice şi domeniului
retail. În anul 1997 Banca Transilvania a devenit prima instituţie bancară din
România, care a fost cotată la Bursa de Valori Bucuresti, ceea ce a
însemnat recunoaşterea valorii sale pe piaţă şi a transparenţei
acţiunilor băncii.
Din anul 2002, Banca Transilvania are un management modern, cu un know-how
international, care a imprimat bancii un stil diferit, caracterizat prin deschidere si
flexibilitate. Un alt moment important pentru banca a fost anul 2003, cand s-a schimbat
identitatea de corporatie, conform noii sale misiuni. Re-branding-ul a insemnat
modificarea logo-ului bancii, precum si implementarea unui concept nou, standard,
privind unitatile sale.

I.2. Misiunea
Banca Transilvania este un grup financiar român integrat, înfiinţat în
Transilvania, cu activităţi dedicate distinct clienţilor de Corporate şi Retail
Banking pentru a oferi servicii de calitate, având o reţea teritorială
naţională. Fiind partenerul care îşi ţine întotdeauna promisiunile, misiunea Băncii
Transilvania este să asigure randamente superioare acţionarilor, să fie
responsabili faţă de comunitate.
Echipa Băncii Transilvania este formată din peste 5000 de angajaţi care
împărtăşesc cultura organizaţională şi valorile BT, eforturile lor fiind canalizate
în jurul aceluiaşi obiectiv: calitatea muncii lor, pentru mulţumirea
clienţilor.
Banca Transilvania susţine comunitatea şi sprijină dezvoltarea acesteia,
printr-o serie de sponsorizări şi implicări în proiecte locale. Dat fiind volumul
mare al cererilor de sponsorizare, Banca Transilvania face o selecţie iniţială, de
interes major fiind cele legate de comunitate, educaţie, dezvoltarea tinerilor.
"Tu alegi, Banca Transilvania se implică" este principiul care a marcat
proiectul de marketing comunitar iniţiat, în luna martie, de Banca Transilvania, proiect
destinat locuitorilor din Alba-Iulia, Bistriţa, Deva şi Sibiu. Ideea campaniei demarate
de Banca Transilvania a fost aceea de a veni tot mai aproape de comunitatea din care
face parte, acesta fiind un aspect prioritar al activităţii sale de implicare
socială. Campania a fost iniţiată prin alegerea de către bancă, în
colaborare cu autorităţile publice locale din cele 4 orase, a trei proiecte, dintre care
locuitorii din Alba Iulia, Bistrita, Deva şi Sibiu au avut ocazia sa aleagă unul
dintre ele, în perioada 13 - 31 martie a.c., în oricare dintre unităţile BT din oraşele
amintite.

I.3. Identitate de corporaţie


Brand-ul Banca Transilvania este reprezentat de asocierile persoanelor care
interacţionează la un moment dat cu organizaţia, serviciile şi produsele
sale, dar - bineînţeles - şi cu reprezentanţii BT. Banca Transilvania are acum şi
trei sub-brand-uri: BT Café™, BT Golf Cup şi Academia BT. Dintre acestea,
proiectul care s-a bucurat de cel mai mare succes este BT Café™, prima cafenea
bancară din România. Grupul financiar Banca Transilvania deţine astfel de locaţii –
în Bucureşti, Constanţa, Timişoara, respectiv Cluj Napoca. BT Cafe este cel
mai inedit proiect al Grupului Financiar Banca Transilvania. Conceput a fi un mediu
informal, dar şi de relaxare, BT Cafe este un loc de întalnire a oamenilor de afaceri.
BT Golf Cup reprezintă un turneu cu tradiţie, competiţie care reuneşte, o
dată pe an, importanţi oameni de afaceri români şi străini, pasionaţi de
golf. Academia BT se adresează în exclusivitate angajaţilor băncii, obiectivul
fiind acela de a satisface nevoile de dezvoltare profesională a acestora.

Denumirea aleasă – Transilvania, este un nume cu rezonanţă, cu


semnificaţii importante. Dincolo de factorul istoric, elementele definitorii sunt:
seriozitatea, stabilitatea şi păstrarea tradiţiilor ceea ce, în cazul Băncii
Transilvania, înseamnă respectarea angajamentelor faţă de clienţi. Un motiv în
plus pentru această denumire a fost, evident, faptul că Sediul Central al
Băncii Transilvania se află în Cluj-Napoca, în Transilvania.

Logo-ul reprezintă un scut şi sugerează apărare - Banca Transilvania are


grijă de banii şi de dorinţele clienţilor.

Elementele siglei sunt :


 denumirea băncii (scris cu corp de literă special creat)
 scutul (semnificaţii: siguranţă, protecţie şi grijă)
 acronimele BT (cresc potenţialul de diferenţiere a semnăturii grafice)
 cele două linii de la bază ale scutului - elementul recurent al identităţii
corporative a Băncii Transilvania
Culorile Băncii Transilvania sunt galben şi negru, combinaţie care
formează unul dintre cele mai puternice contraste. Mesajul psihologic al culorilor
este: galben - disticţie, încredere, căldură şi negru - credibilitate, loialitate,
autoritate.
Banca se defineşte ca un grup financiar puternic, Grupul Financiar Banca
Transilvania, care oferă pieţei servicii integrate – banking, asigurări, administarea
investiţiilor, finanţarea consumatorilor, leasing şi tranzacţii mobiliare şi
prin intermediul subsidiarelor sale: BT Asigurări,

www.ianculescul.co
m
BT Asset Management S.A.I. S.A., BT Direct, BT Leasing, BT Securities.
Centrul puterii în cadrul Grupului Financiar BT îl reprezintă desigur Banca
Transilvania, care are cote de participare de 100% sau poziţii majoritare în cadrul
subsidiarelor.

BT Asigurări
BT Asigurări este o societate subsidiară a Băncii Transilvania,
fondată în 1994, sub numele SAR Transilvania. În anul 2004, compania şi-a
schimbat numele în BT Asigurări Transilvania pentru a sublinia apartenenţa la
Grupul Financiar Banca Transilvania. Misiunea companiei este de a răspunde
cu maximă eficienţă, responsabilitate şi confidenţialitate nevoilor de
asigurare ale tuturor categoriilor de clienţi - de la companii naţionale până la
persoane fizice. BT Asigurări este azi una din cele mai importante societăţi de
asigurare din România, poziţionată - la finalul anului 2006 - pe locul 9 în topul
naţional al asigurărilor generale.

BT Asset Management S.A.I. S.A.


BT Asset Management S.A.I. este o societate subsidiară a Băncii Transilvania,
fondată în 2005. Obiectul de activitate este administrarea de active.
Produse:
• Fonduri deschise de investiţii: BT Clasic şi BT Maxim
• Fonduri închise de investiţii : BT Index
BT Direct
BT Direct este o societate subsidiară a Băncii Transilvania, fondată în 2003.
Structura actionariat : 100% Banca Transilvania. Obiectul de activitate este finanţarea
clienţilor, persoane fizice, ce doresc achiziţionarea cu plată în rate a bunurilor de
folosinţă îndelungată. Misiunea firmei este de a deveni şi de a fi
recunoscuţi drept o firmă naţională cu cele mai convenabile servicii de
finanţare a bunurilor de folosinţă îndelungată oferite clienţilor săi.

BT Leasing
BT Leasing este o societate subsidiară a Băncii Transilvania, fondată în
1995 de mai mulţi acţionari. În septembrie 1995 Banca Transilvania a devenit
unul dintre acţionarii firmei. Obiectul de activitate este acela de a desfăşura
operaţiuni de leasing, cu bunuri imobile precum şi bunuri mobile de
folosinţă îndelungată, cu excepţia înregistrărilor pe banda audio şi video,
a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor şi a drepturilor de autor.

BT Securities
BT Securities a luat fiinţă în anul 2003 ca urmare a schimbării
denumirii şi sediului social al societăţii comerciale Transilvania Capital Invest.
Obiectul de activitate este intermedierea
www.ianculescul.co
m
Tranzacţiilor financiare şi administrarea fondurilor (agenţi
financiari), precum şi activităţi auxiliare intermedierilor financiare.

Compania de Factoring
Compania de Factoring IFN SA este prima societate din România,
specializată în servicii de factoring. Fiind specializaţi numai în servicii de
factoring, misiunea companiei este să îndeplinească toate asteptările
clienţilor, atat societăţi IMM cât şi clienţi mari, pe baza unui parteneriat
de lungă durată. Principala activitate cuprinde urmatoarele trei servicii de
bază:
• finanţarea facturilor;
• gestiunea creanţelor ce înclude administrarea creanţelor, managementul
debitorilor şi colectarea creanţelor la scadenţă;
• protecţia împotriva riscului de neplată.

I.4. Locul şi rolul Băncii Transilvania în cadrul


sistemului bancar din România
Banca Transilvania este structurată pe trei linii de afaceri: retail, IMM şi
corporate. Astfel, banca şi-a format echipe specializate şi un portofoliu
complex de produse şi servicii, pentru a susţine dezvoltarea acestor trei
direcţii. Are peste 750.000 de clienţi, dintre care aproximativ 100.000 sunt
persoane juridice.
Banca Transilvania este azi una dintre cele mai importante instituţii financiar
– bancare din România, aflată în top 10 şi una dintre cele mai atractive companii
listate la Bursa de Valori Bucureşti.
Cu o cotă de piaţă de 4,7%, Banca Transilvania este un jucător activ pe
piaţă, devenind, datorită accelerării implementării strategiei de creştere, o
bancă recunoscută la nivel naţional.

I.5. Capitalul social şi fondurile băncii

Capitalul iniţial, integral privat, a fost de 2,05 miliarde lei, constituit din
102.500 de acţiuni cu o valoare nominală de 2.000 lei/acţiune şi a fost
subscris în proporţie de 79% de investitori români şi 21% de investitori
străini. Din cele 102.500 acţiuni, 75.950 erau acţiuni nominative
(aparţinând membrilor fondatori) iar 26.500 acţiuni la purtător. Ulterior, prin
Normele 14/1994 a BNR şi Actul adiţional nr 15/1998 la Statutul şi
Contractul de societate, acestea s-au transformat în acţiuni nominative, dematerializate
fiind evidenţiate prin înscrisuri în cont.
Necesitatea alinierii la cerinţele minime de capital social impuse de Banca
Naţională a României societăţilor bancare, au determinat efectuarea primei
majorări de capital social în 1994, de la 2,050 mil lei la 4,292 mil lei.
Până la listarea băncii la BVB, în octombrie 1997, banca a operat trei
majorări de capital prin oferta publică, membrii fondatori având dreptul de a
subscrie acţiunile la valoarea nominală. În total,

www.ianculescul.co
m
în decursul celor 14 ani de la înfiinţare a avut loc o creştere a capitalului
social de peste 1000 de ori cel iniţial, în prezent acesta fiind de 393.354.862,2 RON =
3.933.548.622 acţiuni * valoarea nominală pe acţiune de 0,10 lei.
Deţinerea maximă a unui acţionar în capitalul băncii este limitată
prin statut la 5% din numărul total de acţiuni. Singura excepţie admisă până
în prezent este deţinerea de 15% a BERD. Astfel, Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), se regăseşte ca acţionar semnificativ
în capitalul social, un partener care oferă un plus de siguranţă şi o
garanţie pentru evoluţia viitoare a băncii. Banca Transilvania a avut
avantajul locaţiei, Transilvania fiind recunoscută drept una dintre cele mai
dezvoltate zone ale ţării.

Structura acţionariatului la 31.03.2007


Fig 1
Structura acţionariatului după tipul capitalului:

Român - 58.71 %
Străin - 41.99 %

www.ianculescul.co
m
Fig 2
1. Persoane Fizice cu cetăţenia română - 39.12 %

2. Persoane juridice cu capital român - 19.59 %


3. din care SIF'S - 14.42 %
4. Persoane Fizice cetăţeni ai altor ţări - 6.08 %
5. Persoane Juridice cu capital străin - 35.21 %

I.6. Obiectivele Băncii Transilvania

I.6.1 Principalele obiective

Principalele obiective, potrivit Raportului administratorilor pentru anul 2006 au


fost :
- Dezvoltarea afacerii prin înfiinţarea a peste 125 de noi unităţi , astfel că la
sfârşitul anului 2006 reţeaua Băncii Transilvania a ajuns la 341 unităţi ;
- Realizarea unui nivel al activelor de 2,4 mld EUR;
- Cota de piaţă deţinută în funcţie de total active, la sfârşitul anului 2006 a
fost de 4,61 % , fiind printre primele 5 instituţii bancare din România;
- Creşterea profitului brut cu 20% , comparativ cu anul 2005;
- Investiţii realizate : 93 mil RON;
- Proiecte importante implementate sau iniţiate în cursul anului 2006 ;
- Upgradare IT: BM6 ; BM7 + 7 caractere;
- Upgradare sistem carduri: TP Gold;
- Upgradare calitativă: automatizare proceduri (carduri, administrare credite),
fluidizare
curs decizional în agenţii;
- Atragere de noi finanţări în valută , prin contractarea de împrumuturi pe termen
lung de la bănci şi instituţii financiare;
- Dezvoltarea Grupului financiar BT prin investiţii de capital.
- Rezultatele financiare obţinute în anul 2006 au la bază strategia
implementată la nivelul celor trei linii de afaceri ale Băncii Transilvania:
retail, IMM şi corporate.

I.6.2 Corporate Banking :

• Credite corporate: au crescut cu 41 % faţă de anul 2005 (de la 1.504 mil RON ,
la 2.123
mil RON);
• Clienţi BT Ultra: 3 200;

www.ianculescul.co
m
• Contul de Business: banca a dezvoltat un pachet de servicii premium dedicat clienţilor
corporate;
• 250 de angajaţi pe partea de vânzări corporate ;
• rulaje lunare de peste 1 miliard EUR prin conturileBT ;

I.6.3 Intreprinderi mici şi mijlocii (IMM):

• Cota de piaţă în funcţie de numărul de clienţi : 16% , şi locul II în sistemul


bancar
(sondaj Irsop);
• Credite IMM: au crescut cu 106 % faţă de anul 2005 (de la 329 mil RON , la
679 mil
RON);
• Dosare de credit: 22.700 ;
• Automatizarea fluxului de aprobare pentru credite rapide (Mioritix);
• Produs 7: Clubul Întreprinzătorului Român; peste 5000 membrii ; banca
oferă membrilor
clubului consultanţă şi training ;
• Produs 8: Proprietăţi Imobiliare pe Firmă , primul produs din piaţă dedicat
investiţiilor
imobiliare pentru companii.

I.6.4 Retail banking:

• Carduri emise : realizat 893.677 , din care :


- 833.694 carduri de debit;
- 59.983 carduri de credit;
• ATM-uri în funcţiune 528 şi peste 4.500 POS-uri la comercianţi;
• BT 24 : 21.438 utilizatori;
• Portofoliu credite retail : 43,25% din total plasament BT;
• Creşterea portofoliului de credite:
- la 2.132,6 mil. RON în 2006, faţă de 1.150 mil RON în 2005 ;
- clienţi cu credite 279.808 în 2006 faţă de 213.001 în 2005;
( din care, clienţi cu credit pe card 153.498 în 2006 , faţă de 54.003 în
2005);

I.6.5 Operaţiuni/ IT:

- Upgrade Bankmaster 7+ 7 digits;


- Migrare soluţie carduri la Oracle 10G;
- Soluţie automată pentru emiterea de carduri ;
- numărul de tranzacţii a crescut cu 53,5 % faţă de anul 2005 (de la 14,6 mil ,
la 22,4 mil
tranzacţii );

I.6.6 Resurse umane :


- focus pe creşterea calităţii serviciilor , în toate sectoarele de activitate;
- autopregătire prin internet + secţiuni de training;
- numărul de salariaţi la 31.12.2006 : 4.542 ;

www.ianculescul.co
m
- nr angajaţi noi în 2006 : 1.958;
- vârsta medie 30,6 ani;
- procent F/M la nivel de conducere: 61% femei; 39% bărbaţi.

I.6.7 Evoluţia bazei de clienţi :

În 2006 s-a realizat o creştere a bazei totale de clienţi de 1,27 ori


faţă de finele anului 2005. Clienţii persoane fizice , au înregistrat o creştere
cu 27% , iar persoanele juridice cu 26%.

I.6.8 Contracte de finanţare pe termen lung :

În anul 2006, Banca Transilvania a încheiat contracte de finanţare cu câteva


instituţii
internaţionale, dintre care Kreditanstal Fur Wiederaufbau (KFW) în
valoare de 10 mil. EUR şi Fondul European pentru Europa de Sud-Est
(EFSE), în valoare de 10 mil. EUR, sume destinate creditelor ipotecare. Tot anul
trecut, Banca Transilvania a obţinut un credit subordonat, în sumă totală de
60 milioane EUR, parteneri fiind: European Bank For Reconstruction And
Development
(BERD), Nederlands Development Finance Company (FMO), Deutsche Investitions Und
Entwicklungsgesellschaft (DEG), International Finance Company (IFC) şi Fondul
European
pentru Europa de Sud-Est (EFSE) , fiecare acordând băncii câte 12
milioane EUR .

I.6.9 Informaţii privind evoluţia probabilă a băncii în


anul 2007:

Obiective calitative în 2007:


- Continuarea focusului pe creşterea calităţii;
- Banca locală cu reţea extinsă ;
- Flexibilitate / eficienţă/ rapiditate ;
- Imbunătăţirea sistemului de carduri: TPGold şi Chip Card;
- Revizuire şi upgradare BCP (Business Continuity Plan);
- Soluţie Call Center: asigurarea unui contact permanent cu clienţii;
- Solutie CRM: îmbunătăţirea managementului relaţiei cu clientul ;
- Soluţie electronică pentru scanare şi procesare instrumente de debit (Cec-
uri,BO);
- BASEL II : implementare şi aplicare;
- Alinierea la Standardele Internaţionale de Contabilitate şi Raportare
Financiară;
- Susţinere şi stabilitate din partea acţionarilor;
- Creşterea cheltuielilor cu recompensarea şi training-ul => Buget alocat RON
5,9 milioane;
- S-au înfiinţat şi se vor dezvolta 5 centre regionale de training unde vor fi
pregătiţi aproximativ 1 500 de angajaţi .

Obiective cantitative pentru 2007:

www.ianculescul.co
m
- Evoluţia numărului de clienţi: 1.000.000 clienţi activi în anul 2007;
- Atingerea unui nivel al activelor cu 47% mai mare decât în 2006: 3,5 mld EUR;
- Creşterea portofoliului de credite cu 52% faţă de 2006 ;
- Dezvoltarea afacerii: va continua planul de învesţii prin deschiderea a peste 100 noi
unităţi;
- Creşterea bugetului de investiţii la 48,6 mil EUR;
- Carduri emise : 1.050.000;
- Lansarea primului produs din piaţă, dedicat investiţiilor imobiliare pentru
companii, acordat fără avans, pe o perioadă de 15 ani;
- Lansarea creditului imobiliar în lei cu dobandă de 6,5% fixă în primii 3 ani;

Politica în cadrul Grupului:


Se asigură vânzări încrucişate şi integrarea la nivelul Grupului BT pentru :
resurse umane, marketing, risc management, contabilitate şi raportare ,
aplicaţii IT;
Se realizează consolidarea trimestrială a situaţiilor financiare la nivelul
grupului BT, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară.
În cursul anului 2007 Banca Transilvania şi AEGON, vor iniţia un
parteneriat prin înfiinţarea unei companii mixte de gestionare a fondurilor de penisii.
Motivele BT privind iniţierea acestui parteneriat sunt legate în primul rând
de importanţa şi potenţialul domeniilor vizate, oportunitatea asocierii cu un
jucător global şi cu reputaţie în acest domeniu, piaţa ţintă bine
reprezentată în rândul clienţilor BT, oportunitatea extinderii gamei de servicii
financiare oferite de bancă, abordarea unor noi generaţii de clienţi, toate
acestea adăugând valoare Grupului Financiar Banca Transilvania.

Plan pentru 2007:

Bugetul de Investiţii 2007


• Sucursale = 15,705 mil. EUR
• Hardware = 6,935 mil. EUR
• Software = 2,355 mil. EUR
• Maşini = 1,175 mil. EUR
• Diverse = 0,417 mil. EUR
• Investiţie Bucureşti = 6,935 mil. EUR
• Amenajare clădire Romtelecom = 2,078 mil. EUR
Învestiţiile Băncii = 35,600 mil. EUR
Subsidiare = 8,500 mil. EUR
Fond de pensii = 3,500 mil. EUR
Medicredit = 1,000 mil. EUR
Investiţii în Subsidiare = 13,000 mil. EUR
Total investiţii = 48,600 mil. EUR

www.ianculescul.co
m
II. Conducerea şi structura
organizatorică a Băncii Transilvania
Pentru caracterizarea structurii organizatorice a băncii se impune
delimitarea activităţilor prin prisma naturii şi conţinutului acestora pe
două nivele organizatorice de bază: centrala băncii (head office) şi
reţeaua teritorială a unităţilor operative (branches).

Centrala Băncii Transilvania :

HEAD – OFFICE
8, G.Bariţiu St.,
400027, Cluj–Napoca
România
Tel: 0040 264 407.150
Fax: 0040 264 407.179
Site: www.bancâtransilvania.ro
Banca Transilvania este prezentă în toate centrele economice importante din
România, deţinând peste 390 de sucursale şi agenţii. Creşterea numărului
de unităţi a avut un ritm foarte accentuat mai ales în ultimii doi ani, când au fost
deschise aproximativ 250 de entităţi operaţionale, Banca Transilvania
clasându-se, în prezent, pe poziţia a patra în topul băncilor din România,
din punctul de vedere al numărului de unităţi. Întreaga reţea teritorială
înseamnă pentru bancă o importantă carte de viztă şi, bineînteles,
dovada angajamentului său de a veni tot mai aproape de clienţi. Banca
Transilvania beneficiază de un sistem informatic performant, centralizat, care oferă
clienţilor, ca principal avantaj, posibilitatea accesării contului curent din oricare
unitate din ţară.
II.1. Conducerea Centralei Băncii Transilvania
Centrala Băncii reprezintă nucleul instituţiei, având ca principale atribuţii:
orientarea băncii ca sistem activ în structurile pieţei, definirea şi
implementarea strategiilor de piaţă, a planurilor şi programelor de activitate,
îndrumarea, coordonarea şi controlul corporativ al întregii activităţi pe
ansamblul instituţiei bancare, elaborarea de metodologii, norme şi
regulamente şi aplicarea lor unitară în instituţia bancară.
Ea are în vedere prevederile din Statutul băncii, precum şi posibilităţile
de grupare a activităţilor pe fluxuri şi funcţiuni şi control al riscului
bancar.
Reţeaua unităţilor operative este formată din: sucursale regionale,
sucursale locale, agenţii, puncte de lucru şi puncte de schimb valutar.
Unităţile operative sunt organizate pentru activitatea bancară destinată
clienţilor corporativi şi cea de retail şi le revine sarcina de a organiza şi
derula nemijlocit operaţiuni bancare cu clienţii.

www.ianculescul.co
m
Top Managementului băncii îi revine un rol activ în conducerea
centralei şi îndeplinirea acestor atribuţii.

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) este organul de


conducere suprem al băncii, care hotărăşte asupra celor mai importante
aspecte cu privire la activitatea şi funcţionarea băncii, în conformitate cu
prevederile statutului şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
Principala sarcină este aceea de a stabili obiective organizaţionale
strategice şi de a aloca resursele necesare înfăptuirii acestora.
Atribuţiile adunărilor generale ordinare şi extraordinare sunt cele
menţionate expres în legislaţia specifică în vigoare şi statutul băncii.

Consiliul de administraţie se ocupă de administrarea băncii şi este


ales de către AGA şi răspunde pentru modul în care îi sunt transpuse în
practică hotărârile. Principala sarcină a Consiliului de Administraţie este de a
îndruma şi coordona activitatea băncii între două adunări generale. De
asemenea întreprinde analize şi stabileşte programe pe subintervale ale anului de
gestiune, cu scopul de a asigura o evoluţie corespunzătoare a băncii pe piaţă.
Este format din 21-25 de membri, aleşi de AGA. Din Consiliul de Administraţie
fac parte preşedintele, vicepreşedinţii executivi ai băncii, reprezentanţi
ai acţionarilor şi specialişti din diverse domenii de activitate. Membrii Consiliului
sunt obligaţi să depună înainte de intrarea în funcţie o garanţie egală cu
douăzeci de acţiuni. Garanţia rămâne spre păstrare băncii şi nu va putea
fi restituită administratorilor decât după ce AGA a aprobat bilanţul
ultimului exerciţiu, în care administratorul a funcţionat încă. Printre
atribuţiile care-i revin, se numără şi următoarele : analizează situaţiile
financiar-contabile ale băncii, analizează hotărârile în privinţa
plasamentelor băncii, eficienţei cu care sunt gospodărite resursele,
aprobă programul de investiţii etc.

Comitetul de Direcţie se constituie pentru aducerea la îndeplinire a


hotărârilor Consiliului de Administraţie. Membrii sunt numiţi de Consiliul de
Administraţie. În componenţa Comitetului de Direcţie intră obligatoriu
preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedintii băncii. Membrii
Comitetului acţionează în strânsă concordanţă cu împuternicirile date de
Consiliul de Administraţie. Comitetul de Direcţie se întruneşte în sedinţe
săptămânale sau ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu majoritate
absolută a voturilor membrilor săi, votul neputând fi dat prin delegaţie.
Comitetul de Direcţie este obligat să prezinte la fiecare şedinţă a Consiliului
de Administraţie registrul său de deliberări. Prin ordinul preşedintelui
Băncii Transilvania SA s-a înfiinţat Comitetul de Administrare al Activelor şi
Pasivelor Băncii (ALCO).

Comisia de Cenzori realizează supravegherea de ansamblu şi controlul gestiunii


băncii şi este formată din 3 membrii şi tot atâţia supleanţi, aleţi de AGA pe o durată
de 3 ani, după care pot fi realeşi. Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea
băncii, să verifice dacă bilanţul şi contul de profit şi pierdere sunt legal întocmite şi în
concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt legal ţinute şi dacă evaluarea
patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului. Cenzorii
au drept de control asupra tuturor operaţiunilor băncii şi să obţină lunar de la Consiliul
de Administraţie, situaţia privind numărul şi mersul operaţiunilor. Cenzorii iau parte la
şedintele Consiliului de Administraţie fară drept de vot.

Vicepreşedinţii îşi organizează şi coordonează activitatea direcţiilor


subordonate vizând atingerea obiectivelor organizaţionale de bază.

La nivel central, activitatea comerciala este structurată în două mari sectoare :


A. persoane fizice ;
B. persoane juridice.

A. Segmentul Persoane Fizice (Retail) este condus de un Director Retail


Banking care raportează Directorului general şi înglobează :
• Direcţia Credite Persoane Fizice
• Direcţia Marketing
• Direcţia Carduri
• Direcţia Internet Banking

B. Segmentul Persoane Juridice (Corporate, IMM) este condus de un Director


General Adjunct care este subordonat Directorului general şi înglobează :
• Direcţia Credite Persoane Juridice şi
Management de Portofoliu
• Direcţia Corporate Banking / Relationship
Management
• Departamentul Cash Management and Trade

Optimizarea fluxului muncii şi necesitatea de a rezolva în mod eficient


problemele curente ale activităţii bancare au determinat înfiinţarea mai multor direcţii :
- Direcţia Informatică şi Telecomunicaţii
- Direcţia Contabilitate Decontări
- Direcţia Decontări Externe
- Direcţia Contabilitate Valutară
- Direcţia Metodologie Organizare
- Direcţia Privatizare
- Direcţia Personal, Juridic, Administrativ.

II.2. Structura organizatorica a Agenţiei Negreşti


Oaş
Agenţia Negreşti Oaş, cu sediul pe strada Victoriei, Bl. 2 funcţionează ca şi
punct de lucru (POS) al sucursalei Satu Mare, cu sediul în Piaţa 25 octombrie, nr.
12

Director sucursală 1
Director operaţiuni 1
Şef agenţie 1 11
Consilier bancari 2 2
Front office 2
Casierie 2

Şeful agenţiei înteracţionează cu :


1. În interiorul băncii:
 Administratorul de cont coordonator;
 Referenţii OIS;
 Referentul OIS coordonator;
 Agent de compensare;
 Administrator de credit;
 Consilier juridic;
 Informatician;
 Şef serviciu operaţiuni/director operaţiuni;
 Relationship Manager;
 Analist de credit;
 Consilierii bancari

2. În exteriorul băncii:
 Clienţi ai Băncii Transilvania: persoane fizice si persoane juridice.

Şeful agenţiei este subordonat direct directorului de sucursala şi are în


subordine directă pe administratorul de cont, consilierul bancar şi casier.
Şeful agenţiei are următoarele atribuţii :

 Păstrează legatura directă cu Serviciul decontări din cadrul sucursalei asigurând


circuitul de predare-preluare de documente
 Rezolvă eficient şi rapid problemele curente ale clienţilor iar în cazul în care
problema depăşeste competenţa, solicită sprijinul Coordonatorului operaţiuni
clientelă
 Răspunde de conţinutul Jurnalului tranzacţiilor zilnice şi a documentelor
justificative anexate acestuia
 Verifică, în sistem încrucişat, corelaţia dintre datele din Jurnalul tranzacţiilor zilnice
şi documentele anexate, semnează şi răspunde pentru corectitudinea operaţiunilor
verificate
 Efectuează corecţia erorilor (stornare şi reiniţiere) la operaţiunile sesizate în
procesul de înregistrare a tranzacţiilor în sistem şi solicită supervizarea operaţiunii
de stornare persoanei avizate
 Preia documentaţia de deschidere de cont sau actele de modificare a conţinutului
documentaţiei de la client, verifică completitudinea acestora şi operează deschiderea
de cont (în cazul persoanelor fizice) sau remite documentaţia în back-office (în cazul
persoanelor juridice)
 Oferă informaţii şi consultantă completă şi complexă Clienţilor referitoare la
produsele şi serviciile bancare oferite
 Aplică normele şi procedurile Băncii Transilvania şi legislaţia în vigoare
 Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către şeful ierarhic
Consilierul bancar interacţionează în principal cu clienţii băncii şi se
subordonează direct şefului agenţiei. Consilierul bancar are următoarele
atribuţii :

 Efectueaza analiza specifica si propunerea in vederea acordarii creditelor retail si


IMM ;
 Investigheaza si cunoaste piata locala de retail si IMM, identifica clientii potentiali ;
 Administrare operaţiuni de cont, carduri persoane fizice (lei, valută), incidente de
plăţi ;
 Reprezinta banca la diverse evenimente de promovare a produselor BT ;
 Convenţii de salarii
 Montare POS
 Oferă informaţii şi consultanţă completă şi complexă Clienţilor referitoare la
produsele şi serviciile bancare oferite
 Aplică normele şi procedurile Băncii Transilvania şi legislaţia în vigoare
 Respecta confidentialitaea reglementarilor interne conform prevederilor legale
privind secretul bancar;
 Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către şeful ierarhic

Administrator cont interacţionează în interiorul băncii cu administratorul de cont


coordonator şi se subordonează direct şefului agenţiei. Obiectivul principal al postului
este asigurarea interfeţei cu Clientul pentru preluarea-predarea documentelor care intră
în circuitul bancar şi acordă asistenţă în vânzarea produselor şi serviciilor băncii.
Administratorul de cont are următoarele atribuţii:

 Asigură interfaţa cu Clientul prin preluarea documentelor care fac obiectul


tranzacţiilor (instrumente de credit, înstrumente de debit, cereri de eliberare
certificate – furt-pierdere-distrugere-anulare, file CEC, licitaţii valutare, etc)
 În procesul de preluare a documentelor de la Client, verifică semnăturile autorizate
cu specimenele de semnatură existente în sistem, ştampila Clientului, existentă
disponibilului în cont, data emiterii documentului, datele de identificare ale clientului
beneficiar
 Înregistrează tranzacţiile în sistem, semnează, datează şi ştampilează
documentul
 Constituie/desfiinţează depozite pe termen în lei şi valută, depozite garanţii de bună
execuţie, depozite garanţii gestionare
 Arhivează contractele de depozit pe termen în lei şi valută precum şi Cererile de
deschidere de cont
 Anexează la extrasul de cont al Clientului toate documentele care au făcut obiectul
tranzacţiilor prin bancă (documente preluate direct de la Client sau sosite în bancă
în procesul de compensare) şi eliberează Clientului Extrasele de cont
 Păstrează legătura directă cu Serviciul decontări din cadrul sucursalei asigurând
circuitul de predare-primire de documente
 Rezolvă eficient şi rapid problemele curente ale clienţilor iar în cazul în care
problema depăşeşte competenţele, sesizează Coordonatorul operaţiuni clientelă
 Răspunde de conţinutul Jurnalului tranzacţiilor zilnice şi documentele anexate,
semnează şi răspunde pentru corectitudinea operaţiunilor verificate
 Efectuează corecţia erorilor (stornare şi reiniţiere) la operaţiunile sesizate în
procesul de înregistrare a tranzacţiilor în sistem şi solicită supervizarea operaţiunii
stornate persoanei avizate
 Preia documentaţia de deschidere de cont sau actele de modificare de la Client,
verifică continutul şi operează deschiderea de cont (în cazul persoanelor fizice)
sau remite documentaţia în back-office (în cazul persoanelor juridice)
 Oferă informaţii şi consultanţa completă şi complexă Clienţilor referitoare la
produsele şi serviciile bancare oferite
 Aplică normele şi procedurile Băncii Transilvania şi legislaţia în vigoare
 Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către şeful ierarhic

Casierul interacţionează în interiorul băncii cu serviciile : operaţiuni, corporate,


retail din sucursale şi trezorier şi în exteriorul băncii, cu clienţi ai acesteia. Se
subordonează direct şefului agenţiei. Obiectivul principal al postului îl reprezintă
efectuarea operaţiunilor de încasări/plăţi cu numerar.
Casierul îndeplineşte următoarele atribuţii :

 Efectuează depuneri în contul Clienţilor persoane fizice şi juridice


 Efectuează retrageri de numerar din contul Clienţilor persoane fizice şi juridice
 Gestionează operaţiunea de depunere de numerar în genţi sigilate prin sistemul de
colectare al băncii sau depunerea directă în genţi sigilate de către clienţi
 Încasează de la clienţii speciali serviciile achitate de către aceştia
 Gestionează casetele de valori şi păstrează relaţia cu Clienţii care sunt beneficiari ai
acestora
 Răscumpără cecuri de călătorie
 Încasează/achită sumele transmise/primite prin Western Union
 Preia/schimbă bancnotele uzate de la clienţi
 Verifică Jurnalul tranzacţiilor zilnice cu disponibilităţile aflate în casierie şi le
predă, la finele programului, Casierului şef
 Răspunde de controlul necesar a se efectua pentru identificarea persoanelor care
solicită operaţiuni prin casieria băncii
 Aplică normele şi procedurile Băncii Transilvania şi legislaţia în vigoare
 Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către şeful ierarhic.
III. Operaţiuni cu clientela şi
documentele aferente acestora
III.1 Clienţii Băncii Transilvania
Termenul de client include orice persoană care utilizează ori beneficiază de
un serviciu sau de un produs oferit de bancă, fie că operaţiunea implică sau nu,
deschiderea unui cont. Banca Transilvania clasificăa clientela sa în mai multe categorii,
astfel :

a) După tipul titularului de cont :

v Clienţi persoane fizice


• persoană fizică rezidentă ;
• persoană fizică nerezidentă.

v Clienţi persoane juridice :


• persoane juridice rezidente ;
• persoane juridice nerezidente ;
• societăţi de asigurare-reasigurare ;
• instituţii financiare ;
• asociaţii nonprofit ;
• asociaţii de proprietari ;
• regii autonome ;
• persoane fizice autorizate ;
• alte instituţii înfiinţate legal pe teritoriul României.

b) După tipul tranzacţiilor derulate prin diferitele tipuri de conturi :

• deponenţi : persoane fizice şi juridice care constituie depozite la BT ;


• persoane fizice şi juridice beneficiari de credite şi alte angajamente BT garantate
cu depozit colateral ;
• persoane fizice şi juridice beneficiari de credite şi alte angajamente BT garantate
cu alte garanţii altele decât depozitul colateral ;
• persoane fizice care transferă fonduri prin Western Union;
• persoane fizice şi juridice care efectuează încasări şi plăţi prin BT (fără a
beneficia de credite) ;
• clienţi participanţi la operaţiuni de piaţă valutară ;
• clienţi care activează pe piaţa financiară – utilizatori de titluri ;
• clienţi care beneficiază de servicii sau produse bancare oferite de BT fie că
operaţiunile implică sau nu deschiderea de cont curent.

c) După numărul şi volumul tranzacţiilor derulate prin cont : BT clasifică şi


acordă facilităţi clienţilor săi în funcţie de numărul şi volumul tranzacţiilor în cont în
baza competenţelor stabilite de CM.

d) După riscul unei activităţi ilicite asociat diferitelor tipuri de conturi şi de


tranzacţii derulate prin cont :

• clienţi care dispun plăţi prin documentele depuse la ghişeele băncii unde
personalul bancar verifică atât identitatea persoanei care depune documentele cât
şi compararea semnăturilor de pe documentele de plată cu specimenele de
semnături ;
• clienţi plătitori care sunt identificaţi prin parole şi semnături electronice (BT
NET, BT ULTRA, carduri).

III.2 Produsele şi serviciile oferite clienţilor Băncii


Transilvania

Banca Transilvania S.A. efectuează operaţiuni şi activităţi specifice


societăţilor bancare, în ţară şi străinătate, în contul clienţilor săi, persoane fizice sau
juridice, în numele unor instituţii sau în colaborare cu acestea, prevăzute în codul CAEN
la poziţia 6512 – Alte activităţi intermediere respectiv, intermedieri monetare ale altor
instituţii monetare, altele decât Banca Naţională (activităţi bancare) astfel :

– atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;


– contractare de credite, incluzând printre altele: credite de consum,
credite ipotecare, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de
factoring, scontare, forfetare;
– servicii de transfer monetar;
– emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de
credit, cecuri de călătorie şi altele asemenea, inclusiv emitere de
monedă electronică;
– emitere de garanţii şi asumare de angajamente;
– tranzacţionare în cont propriu sau în contul clienţilor, în condiţiile legii, cu:
- instrumente ale pieţei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de
depozit;
- valută;
- contracte futures;
- instrumente având la bază cursul de schimb şi rata dobânzii (futures pe
cursul de schimb, futures pe rata dobanzii, forward pe cursul de schimb, forward
rate agreements, swap pe deviz, swap pe rata dobanzii);
- valori mobiliare şi alte instrumente financiare (titluri de stat, obligatiuni);
– intermediere pe piaţa interbancară;
– păstrare în custodie şi administrare de valori mobiliare şi alte instrumente
financiare;
– prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul
creditării;
– închiriere de casete de siguranţă.
– depozitarea activelor fondurilor de investiţii şi societăţilor de investiţii;
– distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiţii şi acţiuni ale
societăţilor de investiţii;
- acţionarea ca operator al arhivei electronice de garanţii reale mobiliare;
– operaţiuni cu metale şi pietre preţioase şi obiecte confecţionate din acestea,
– participarea la capitalul social al unor entitati;
– administrare de portofolii ale clienţilor şi consultanţă legată de aceasta;
– acordare de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte
legate de aceasta;
– Consultanta cu privire la fuziuni si/sau achizitii de societati comerciale;

IV. Infăptuirea operaţiunilor bancare


IV.1 Documentele operative

Potrivit prevederilor Legii Contabilităţii, societăţile bancare


consemnează operaţiunile economice şi financiare în momentul efectuării lor, în
documente, pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fişe şi alte documente
contabile, după caz.

IV.1.1 Documentele utilizate

A. Documentele aferente operaţiunilor în conturile persoanelor fizice sunt, în


principal, următoarele :

A.1. Pentru operaţiunile de încasări:


- în lei :
- în numerar : ordin de încasare numerar, foaie de vărsamânt cu chitanţă
- prin virament : ordin de plată (însoţit după caz, de borderou, facturi,
contracte, alte acte justificative), notă contabilă, borderou însoţitor pentru : cec, bilet la
ordin, cambie ;
- în valută :
- în numerar : ordin de încasare numerar/chitanţă
- prin virament : mesaj SWIFT, notă contabilă, dispoziţie de transfer.
A.2. Pentru operaţiuni de plăţi :
- în lei :
- în numerar : ordin de plată numerar
- prin virament : ordin de plată (însoţit sau nu, după caz, de borderou,
facturi, contracte, alte acte justificative), cec, bilet la ordin, cambie, notă contabilă ;

- în valută :
- în numerar : ordin de plată numerar
- prin virament : DPE/dispoziţie de transfer, notă contabilă, mesaj SWIFT.

B. Documentele aferente operaţiunilor în conturile persoanelor juridice sunt în


principal, următoarele :

B.1. Pentru operaţiuni de încasări:


- în lei :
- în numerar : foaie de vărsământ cu chitanţă, borderou însoţitor
(depuneri în numerar cu genţi sigilate), ordin de încasare numerar
- prin virament : ordin de plată (însoţit sau nu după caz, de borderou,
facturi, contracte, alte acte justificative), notă contabilă, borderou însoţitor pentru : cec,
bilet la ordin şi cambie
- în valută :
- în numerar : ordin de încasare numerar/chitanţă
- prin virament : dispoziţie de transfer, mesaj SWIFT, notă contabilă ;

B.2. Pentru operaţiunile de plăţi :


- în lei :
- în numerar : cec, ordin de plată în numerar (în cazul ridicării sumei
aferente contului inclus, ridicării garanţiei materiale de către persoanele fizice etc)
- prin virament : ordin de plată (însoţit sau nu după caz, de borderou,
facturi, contracte, alte acte justificative), cec, bilet la ordin, cambie, notă contabilă
- în valută :
- în numerar ; ordin de plată numerar, DPE /dispoziţie de transfer
- prin virament : DPE/dispoziţie de transfer, mesaj SWIFT, notă contabilă

IV.1.2 Conţinutul documentelor

Documentele contabile care servesc la prelucrarea , centralizarea şi înregistrarea


în contabilitate a operaţiunilor consemnate în documentele justificative, întocmite manual
sau în condiţiile utilizării tehnicii de calcul, trebuie să cuprindă elementele cu
privire la :
 felul, data documentului şi numărul acestuia (cu excepţia documentelor care nu
sunt prevăzute a se numerota : bilet la ordin, cambie, DPE etc)
 sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate
 conturile sintetice şi/sau analitice debitoare şi creditoare
 unitatea bancară a plătitorului şi a beneficiarului
 semnăturile şi ştampila (în cazul persoanei juridice) persoanelor autorizate să
efectueze operaţiuni în relaţia cu banca.
Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală , pix de culoare albastră sau
neagră, cu maşina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, după caz.
În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături sau alte
asemenea procedee, şi nici lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea.

IV.1.3. Întocmirea şi semnarea documentelor

Documentele de casă întocmite de către titularul de


cont/subcont/împuterniciţii/reprezentanţii lui se prezintă de acesta la ghişeul unităţii
bancare teritoriale.
Documentele prezentate de către titularii de cont/subcont, împuterniciţii sau
reprezentanţii acestora trebuie să fie întocmite numai pe formulare tipizate şi completate
cu toate datele de care dispun la rubricile ce sunt prevăzute în formular.
Documentele care, potrivit reglementărilor interne ale băncii, trebuie întocmite în
mai multe exemplare, se prezintă în numărul de exemplare potrivit reglementărilor în
vigoare, salariaţii băncii având obligaţia să verifice ca textul să fie acelaşi pe toate
exemplarele.
Toate documentele prezentate de către titularii de
cont/subcont/împuterniciţii/reprezentanţii acestora trebuie să poarte data emiterii. Pe
foile de vărsământ şi pe borderourile însoţitoare de genţi, odata întocmită trebuie să
fie aceeaşi cu data prezentării lor la bancă.
Pe documentele de casă (foi de vărsământ, ordin de încasare, etc) trebuie să se
înscrie codul statistic al operaţiunii respective.
Atât pe documentele de decontare, cât şi pe cele de casă trebuie să fie indicate
conturile în/din care se înregistrează sumele respective. Documentele de decontare şi
cele de casă trebuie să fie numerotate. Pe documentele de încasări şi plăţi în numerar,
persoanele fizice care depun/încasează numerarul respectiv trebuie să semneze cu
cerneală sau pix de culoare albastră sau neagră.
Documentele prezentate de titularii de
conturi/subconturi/împuterniciţii/reprezentanţi ai acestora, care nu sunt întocmite în
conformitate cu reglementările în vigoare, nu se primesc la bancă.
Banca nu răspunde de exercitarea datelor cuprinse în documente, de
eventualele greşeli aritmetice, cu excepţia cazului în care se stabileşte vinovăţia
salariaţilor băncii.
Salariaţii băncii care verifică şi semnează documentele operaţiunile în conturi
răspund pentru corecta lor întocmire şi completare şi pentru respectarea reglementărilor
interne în vigoare şi a dispoziţiilor legale.
De asemenea, dacă prin reglementările interne ale băncii se prevede ca unele
operaţiuni trebuie să fie verificate, în prealabil, de salariaţii din cadrul serviciului
credite, documentele respective trebuie să poarte viza persoanelor care au facut
verificarea.
Salariaţii băncii nu vor elibera şi nu vor semna un număr mai mare de
exemplare al documentelor decât cel prevăzut de reglementările interne ale
băncii. Documentele care trebuie să fie verificate şi semnate de directorul unităţii
bancare care coordonează activitatea respectivă vor purta şi semnătura
acestuia.
Fişele cu specimenele de semnături şi amprentele ştampilelor utilizate de
salariaţii unităţilor bancare teritoriale care, potrivit atribuţiilor de serviciu,
semnează actele de casă, vor fi depuse şi la ghişeele de casierie.
Evidenţa specimenelor de semnături ale salariaţilor băncii se actualizează
anual şi ori de câte ori este cazul. Exemplarele înlocuite se arhivează potrivit
reglementărilor interne în vigoare.
Ştampila se foloseşte numai de către salariatul căruia i-a fost repartizată,
conform Registrului în care se ţine evidenţa ştampilelor.

IV.1.4. Corectarea documentelor

Erorile constatate pe notele contabile întocmite manual de salariaţii băncii se


corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să
poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. Corectarea se face pe
toate exemplarele şi se confirmă prin semnătura persoanei care l-a corectat.
Personalul băncii care se ocupă cu activitatea de decontări poate să rectifice
numai semnele de punctuaţie din structura codului contului beneficiarului, ce este deschis
la unitatea bancară respectivă.
Agentul de compensare nu va primi de la societăţi bancare documente
care au neconcordanţe. Documentele primite de la alte unităţi BT, care au unele
neconcordanţe nu se restituie înainte de a fi analizate de către contabilul şef.
În cazul întocmirii documentelor cu ajutorul tehnicii de calcul, corecturile sunt
admise numai înainte de prelucrarea/validarea acestora. Înregistrările efectuate greşit se
corectează prin stornare. În cazul stornărilor, în nota contabilă de stornare se
menţionează data şi numărul documentului/documentelor, explicaţia operaţiunii
care face obiectul stornării.

IV.1.5. Circuitul documentelor şi reguli de efectuare a


operaţiunilor

Unităţile teritoriale şi direcţiile operative din Centrala băncii sunt obligate să


asigure înregistrarea corectă şi la timp a tuturor operaţiunilor. În acest sens, trebuie
avute în vedere următoarele reguli :
v documentele primite prin corespondenţă şi la ghişeul băncii, în timpul
programului normal de lucru, se înregistrează în aceeaşi zi; documentele primite
după orele alocate programului normal de lucru se înregistrează cu data
următoarei zile lucrătoare ;
v disponibiltăţile create în conturile/subconturile titularilor de cont în cursul zilei
de lucru se utilizează, în aceeaşi zi, pentru efectuarea plăţilor ;
v soldurile subconturilor colectoare se virează la termenele fixate prin
reglementările interne ale băncii, sau la cele solicitate de titularii de cont, dacă
nu se contravine reglementărilor legale
v balanţa de verificare se întocmeşte zilnic, după prelucrarea automată a tuturor
operaţiunilor din ziua respectivă, potrivit procedurilor informatice.

Circuitul intern al documentelor reprezintă traseul acestora din momentul


primirii lor la ghişeu sau prin corespondenţă de la alte unităţi bancare, respectiv
întocmirea lor de către salariaţii băncii şi până în momentul expedierii sau
arhivării lor.

Reguli de bază ale circuitului documentelor :


v la virările dintr-un cont în altul, înregistrările din evidenţa analitică se
efectuează prin debitarea contului plătitor şi numai după aceea creditarea
contului beneficiarului ;
v la depunerile de numerar, înregistrarea sumelor în conturile clienţilor este
generată după confirmarea depunerii de numerar de către casier ;
v plăţile în numerar se fac numai după înregistrarea sumelor în conturile
clienţilor.

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic prin respectarea succesiunii


documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în
conturi sintetice şi analitice.
Extrasele de cont
La solicitarea titularului de cont/subcont/împuterniciţilor/reprezentanţilor
acestuia, extrasele de cont după ce au fost verificate, ştampilate şi semnate de
administratorul de cont/client se vor înmâna solicitantului.

La sediul băncii se vor afişa informaţii la loc vizibil:


v informaţii privind produsele băncii ;
v informaţii privind moneda (lei, valută) în care se deschid
conturile/subconturile ;
v nivelul dobânzilor practicate de BT ;
v cursurile valutare ;
v tariful de comisioane ale băncii, comisioanele aferente operaţiunilor se vor
percepe conform acestuia sau a unor înţelegeri bilaterale între părţi ;
v cotaţiile certificatelor de depozit cu discont ;
v informaţii referitoare la certificatele de depozit cu parolă ;
v precizări de la Fondul de garantare a depozitelor în sistem bancar ;
v limita minimă a soldului contului/subcontului sub care nu se calculează şi nu
se plăteşte dobânda ;
v limita minimă pentru deschiderea conturilor de depozit la termen ;
v termenele de constituire a depozitelor ;
v conditiile generale de afaceri ;
v alte informaţii pe care conducerea unităţii bancare teritoriale le considera
necesare.

IV.2 Deschiderea, administrarea şi închiderea conturilor


bancare/depozitelor

Deschiderea de conturi curente (inclusiv de card şi depozit) are loc numai în


unităţile operative ale băncii (sucursale, agenţii).
Deschiderea de conturi curente multiple pentru aceeaşi firmă se poate face din
motive bine întemeiate şi numai cu aprobarea directorului de operaţiuni din sucursală.
Aprobarea deschiderii conturilor pentru persoane rezidente, respectiv persoane
nerezidente, este de competenţa directorului de operaţiuni/şefului de agenţie.
Banca Transilvania nu deschide conturi anonime pentru care identitatea titularului
nu este cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător şi nici conturi sub nume
fictive.

Documentaţia necesară deschiderii contului curent, pentru persoane juridice


este următoarea :

a) Pentru societăţi comerciale : S.R.L., S.C.R.L., S.N.C., S.A., S.V.M.-


uri, Regii autonome, Societăţi de Asigurare, persoane juridice rezidente :

• Actul constitutiv al societăţii ;


• Sentinta civilă privind constituirea societăţii ;
• Certificatul de înregistrare la O.R.C. sau alt registru legal ;
• Certificatul constatator de la O.R.C. sau alt registru legal (cu excepţia
societăţilor înfiinţate sub 30 de zile) ;
• Acte adiţionale (unde este cazul) ;
• Hotărârea organului abilitat privind personalul autorizat să dispună de cont,
dacă nu rezultă din actul constitutiv al societăţii ;
• Specimenele de semnături ;
• Actele de identitate a persoanelor cu drept de reprezentare.

Persoanele juridice nerezidente, vor depune următoarele documente în


traducere legalizată :

• Documentele constitutive ;
• Extras din Registrul Companiilor specificând existenţa, acţionariatul,
directori/reprezentanţi ai companiei ;
• Documente care atestă că persoanele care urmează să fie trecute pe lista cu
semnături pot să angajeze în mod valabil compania ;
• Copii după C.I. sau paşaportul persoanelor mandatate să angajeze persoana
juridică nerezidentă în relaţia cu banca ;
• Scrisoare de recomandare de la o banca de prim rang (după caz).

b) Pentru asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate :

• Certificatul de înregistrare la O.R.C. ;


• Actele de identificare a persoanei fizice autorizate ;
• Autorizaţie de funcţionare ;

Pentru asociaţii non-profit :

• Contractul de asociere ;
• Sentinţa civilă de constituire ;
• Certificatul de înregistrare fiscală ;
• Proces verbal din care să rezulte membrii Consiliului de Administraţie ;
• Hotărârea organului abilitat privind personalul autorizat să dispună de cont,
dacă nu rezultă din actul constitutiv al societăţii ;

Pentru administraţii publice şi private :

• Cod fiscal ;
• Hotărârea Guvernamentală sau ale altor instituţii statale de înfiinţare ;
• Proces verbal al Consiliului de Administraţie din care să rezulte persoana
împuternicită să dispună de cont ;

c) Documentaţia necesară deschiderii contului curent pentru persoane fizice,


este următoarea :

• Acte de identitate : B.I./C.I. pentru P.F. rezidente, PAS /C.I. /paşaport pentru
persoanele fizice nerezidente (cetăţenii UE prezintă Cartea de
identitate) ;
• Certificatul de naştere pentru minori sub 14 ani ;
• Procura legalizată, eliberată pe numele persoanei care se prezintă la bancă, cu
specificaţia explicită a operaţiunii care urmează să se efectueze, a
motivului nedeplasării la bancă a titularului.

Datele completate de client vor fi dovedite în faţa lucrătorului de la ghişeu cu


documente originale oficiale (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, acte
constitutive etc) şi se vor anexa copiile acestora la dosarul clientului. Pe aceste copii
administratorul de cont va însemna : « Conform cu originalul », va înscrie data, numele
şi prenumele citeţ şi se va depune semnătura.

Hotărârea de închidere a contului se ia de către Consiliul de Conducere al


sucursalei la propunerea directorului de operaţiuni.
Banca nu deschide sau întrerupe relaţiile de corespondent cu băncile înregistrate
în jurisdicţii care au fost identificate ca necooperante în domeniul prevenirii şi spălării
banilor (ţările care nu fac parte din FATF – Financial Task Force).
Banca acceptă deschiderea de conturi administrate de intermediari de profesie caz
în care pe lângă documentele solicitate în mod curent, se solicită şi documentul oficial
prin care intermediarul a fost numit pentru deschiderea şi administrarea contului.
În cazul acceptării unui nou client pe baza datelor de identificare furnizate de alte
bănci sau de o terţă parte, care intermediază contractul clientului cu banca,
aceasta trebuie să se asigure de calitatea procedurilor de identificare aplicate de
intermediar.
Unitaţile BT trebuie să reevalueze periodic calitatea procedurilor de identificare
aplicate de intermediar pentru a se asigura că acestea îndeplinesc cerinţele prevazute de
prezentele norme.
În cazul relaţiilor începute prin corespondenţa sau prin intermediul mijloacelor
moderne de telecomunicaţii- telefon, e-mail, internet – BT trebuie să aplice clienţilor în
cauză procedurile de identificare şi standardele de monitorizare aplicabile clienţilor
disponibili să se prezinte personal la bancă.
Cu ocazia primei vizite a clientului la bancă, aceasta va solicita documentele
corespunzătoare pentru identificarea clientului şi va întocmi evidenţele corespunzătoare.
În situaţia deschiderii de conturi în numele altei persoane, de către o persoană
care acţionează ca intermediar – împuternicit, persoana interpusă, administrator al
fondurilor custode, tutore, administratorul de cont trebuie să solicite şi să obţină
informaţiile şi documentele corespunzătoare cu privire la identitatea intermediarului şi a
titularului de cont în numele căruia acţionează, precum şi detalii privind natura
împuternicirii.

Deschiderea contului de credit se face numai după deschiderea contului curent


de către administratorul de credite în baza dosarului de credit aprobat care are ataşată
nota completată de analistul de credit/manager de relaţie, semnată de persoanele
mandatate în acest sens.

Deschiderea contului de depozite se face numai după deschiderea contului


curent al persoanei, la data semnării contractului de depozit bancar.

Deschiderea contului de titluri de stat se face după deschiderea contului curent


în condiţiile Procedurii de lucru cu titlurile de stat.

Deschiderea contului curent de card se face în baza Procedurii comune de


emitere şi eliberare a cardurilor şi se urmează regulile deschiderii contului curent cu
excepţia că se completează Cererea de deschidere de card prevazută.
Deschiderea conturilor de evidenţă şi tranzacţiile cu valori mobiliare în calitatea
BT de agent custode, se face conform Normei interne privind custodia valorilor
mobiliare în Banca Transilvania.

IV.3 Conturi curente

Contul curent reprezintă contul în cadrul căruia se evidenţiază operaţiuni


de depuneri şi ridicăari de numerar, încasări şi plăţi prin virament, constituiri şi
desfiinţări de depozite la termen şi la vedere, plăţi reprezentănd comisioanele bancare,
acordări de sume din credite, rambursări de credite, plăţi de dobânzi etc.

IV.3.1 În cazul persoanelor fizice

Titularul contului curent personal poate fi orice persoana fizică rezidentă sau
nerezidentă (cont tip A şi B). Deschiderea de cont se poate face de către titular
pesonal (orice persoană fizică în vîrstă de cel puţin 14 ani) sau prin împuternicit.
Pentru deschiderea contului se completează de către client Cererea de
deschidere de cont, formular tipizat propriu BT şi un Specimen de semnătura.
La primirea Cererii de deschidere de cont, lucrătorul bancar are obligaţia de a
verifica dacă toate rubricile din formular au fost completate, precum şi corectitudinea
datelor înscrise, prin confruntarea cu actul de identitate al clientului. Se va verifica de
asemenea uniformitatea semnăturilor din toate rubricile, unde acestea se cer.
Împuternicit pentru deschiderea unui cont personal poate fi persoana care a primit
din partea titularului drept de dispoziţie asupra contului sau persoana care efectuează
deschiderea de cont în numele titularului.
În cazul în care contul se va deschide prin împuternicit, acesta îşi va trece datele
personale pe faţa cererii de deschidere de cont, în rubrica împuternicit, fară să
completeze partea de specimen de semnătură.
Persoana care deschide cont pe numele altei persoane poate efectua doar
operaţiuni de depunere şi constituire de depozite. Dreptul de a efectua plăţi îl are doar
titularul şi persoana împuternicită de acesta în baza specimenului de semnături, depus
de titular, personal, la bancă.
Împuternicitul cu drept de dispoziţie asupra contului (drept de semnătura) este
acea persoană fizică care este trecută pe specimenul de semnături introdus de către
titular. Împutrniciţilor li se poate acorda drept de « primă semnătură » sau drept de
« a doua semnătură ». În ambele cazuri, specificaţia se face pe formularul de
deschidere de cont.
Dacă la semnătura a doua, titularul nu a împuternicit pe nimeni atunci
împuetrnicitul cu « prima semnătură » are drept de dispoziţie asupra contului singur.
În cazul în care există împuternicit cu a doua semnătură, împuternicitul cu « prima
semnătură » poate dispune de cont numai în prezenţa celui cu drept de a « a doua
semnătură ». Împuternicitul cu drept de « a doua semnătură » nu are dreptul de a
efectua operaţiuni în cont sau ridicări de numerar. Împuternicitul poate opera în contul
titularului numai pe timpul vieţii acestuia.

În cazul titularilor minori, se procedează după cum urmează :

1. Minorul de cel puţin 14 ni (posesor de C.I.) poate să-şi deschidă


cont personal, cu specimen de semnătură şi poate dispune personal
de sumele din cont, fără a avea nevoie de acceptul părinţilor.
2. Pentru minorul sub 14 ani, contul se deshide de părinţi, caz în care,
la deschiderea contului se prezinta certificatul de naştere al minorului
în copie şi original. Copia se anexează la cerererea de deschidere de
cont. Cererea se completează de parintele care deschide contul, sub
semnătură. Pe specimenul de semnături se trec toate datele
titularului/minorului cu specificaţia în rubrica rezervată semnăturii
« minor », avînd ca împuternicit pe unul sau pe ambii părinţi

Cererile de deschidere de cont şi eventualele anexe (certficatei de naştere, de


casătorie), ştampilate şi semnate de operator se vor aproba de conducerea unităţii.
Cererile se vor îndosaria în ordinea numărului de cont. Orice document care apare
ulterior privind modificari de date personale, adaugare sau modificare de împuterniciţi se
vor ataşa cererii de deschidere de cont iniţiale, constituind astfel un dosar individual al
clientului. Aceste dosare se pastrează de către personalul autorizat la loc sigur, uşor
accesibil operatorilor de ghişeu, pentru a putea fi consultate oricînd este necesar.
Restituirea numerarului din cont se efectuează la cererea verbală a clientului
adresată operatorului de ghişeu, pe baza actului de identitate (B.I/C.I./Paşaport).
Operaţiunea de ridicare de numerar se iniţiază la ghişeu după verificarea identitaţii
persoanei care o solicită şi a dreptului acestuia de a efectua operaţiuni în contul
menţionat.
Plaţi prin virament din contul curent pot fi solicitate numai de persoanele
autorizate prin specimen de semnături. În cazul plăţilor prin Ordin de Plată pe
suport hârtie, acesta trebuie să fie completat clar, citeţ şi să cuprindă toate datele de
identificare, atât ale plătitorului cât şi ale beneficiarului, respectiv : nume titular
(plătitor), număr cont, banca plătitoare (beneficiară), data emiterii. Semnătura
persoanei care iniţiază plată se confruntă cu specimenul de semnături de la dosarul
clientului. Operatorul de ghişeu verifică buna completare a OPH-ului, după care
înregistrează plată.

Operaţiunile în conturile personale ai căror titulari sunt decedaţi :

• în situaţia în care se face cunoscut în scris băncii, decesul unui titular de cont,
operatorul de ghişeu blochează contul pînă la prezentarea moştenitorilor legali
ai titularului şi ulterior va anexa copia certificatului de deces la dosarul
clientului ;
• dreptul de dispoziţie asupra sumelor din cont aparţine moştenitorilor legali ai
titularului de cont şi se vor elibera pe baza de certificat de moştenire legal. În
această situaţie sumele se vor împărţi între toţi moştenitorii în cotele înscrise pe
certificatul de moştenitor. Dacă sumele se aflaă în depozit, la prezentarea
moştenitorilor, se vor desfiinţa toate depozitele, după care se vor calcula sumele
care se cuvin fiecărei persoane. Moştenitorii se trec pe specimenul de
semnătură a contului respectiv cu nume şi prenume, act de identitate şi
menţiunea « cf. certif. de moştenire ». Certificatul de moştenire se va anexa la
dosarul clientului, iar pe cererea de deschidere de cont se va face menţiunea
« titular decedat ».
• dacă există moştenitori minori, aceştia vor fi reprezentaţi la bancă de tutorii
stabiliţi prin autoritatea tutelară Moştenitorilor minori li se vor deschide conturi
pe partea de moştenire care li se cuvine, conturi care vor fi administrate de tutorii
desemnaţi, în condiţiile prezentate mai jos.

Operaţiuni pe conturile aparţinând minorilor puşi sub tutela :

• Pînă la majoratul minorului, drept de dispoziţie asupra contului va avea tutorele


acestuia. În aceste condiţii nu se vor putea face ridicări de sume din cont decât cu
aprobarea autoritaţii tutelare. Această aprobare se va aduce la fiecare operaţiune
de ridicare de numerar sau virament şi va cuprinde în mod explicit suma
aprobată. Aprobarea se va anexa la dosarul titularului de cont.
• Pentru sumele aparţinând minorilor conform unui certificat de moştenitor, pe
care tutorele doreşte să le ridice pe loc, nu este obligatorie deschiderea contului,
dar, se pot elibera numai în baza aprobării autoritaţii tutelare.

Operaţiuni în conturile titularilor care nu se pot deplasa la bancă:

• În toate cazurile este valabilă procură legalizată, eliberată pe numele persoanei


care se prezinta la bancă, cu specificatia explicită a operaţiunii care urmează
să se efectueze, sau a sumei care urmează să se ridice.
• În cazul bolnavilor netransportabili, poate face ridicări de numerar persoana care
se prezintă la bancă cu o împuternicire semnată de titular, vizată de medicul
curant, purtând parafa acestuia sub menţiunea « bolnavul este netransportabil şi
se află în deplinatatea facultăţilor mintale » sau împuternicire legalizată prin
deplasarea notarului la domiciliul clientului.
• În cazul titularilor puşi sub tutelă pe motive de handicap motor sau psihic,
operaţiunile de ridicare de numerar se vor efectua de tutorele acestuia în baza
aprobării autorităţii tutelare , în aceleaşi condiţii ca în cazul minorilor.

IV.3.2 În cazul persoanelor juridice

În contul de capital se pot efectua doar depuneri de capital, suplimentare de


capital şi transferul capitalului în contul de disponibil. Desfiinţarea conturilor de
capitaluri se face prin prezentarea sentinţei de neînfiinţare a societăţii sau în baza
declaraţiilor autentificate a membrilor fondatori, dacă demersurile de înfiinţare s-au
oprit înainte de înscrierea la Camera de Comerţ şi Industrie.
Imprimatele necesare deschiderii conturilor pentru persoane juridice, sunt :

 Cererea de deschidere de cont, se completează de persoana care are dreptul de a


angaja societatea în relaţia cu banca. Aceasta poate fi: asociatul unic,
administratorul desemnat prin statut sau numit de AGA ;
 Specimenul de semnături poate fi semnat cu una sau doua semnături, în
funcţie de hotărârea AGA sau a asociatului unic. Drept de primă semnătură
are, în mod obligatoriu, administratorul societăţii ;
 Împuternicirea-delegaţia, se completează pentru persoana sau persoanele (altele
decât cele din specimenul de semnături) care vor avea dreptul de a ridica
extrasele de cont sau de a efectua depuneri şi ridicări de numerar din contul
curent.

Formularele de deschidere de cont se primesc la ghişeu însoţite în mod


obligatoriu de dosarul de constituire a societăţii, în copie şi original, pentru confruntare
şi vor purta semnătura persoanei care are dreptul de a angaja societatea, precum şi
ştampila societăţii. Documentaţia de deschidere de cont pentru persoane juridice va fi
verificată de consilierul juridic al sucursalei care are obligaţia avizării cererii de
deschidere de cont.
Cererea de deschidere de cont pentru persoane juridice se aproba de conducătorul
unităţii. În baza aprobării de deschidere a contului, referentul de la ghişeu stabileşte
codul contului şi completează talonul cu numărul de cont pe care-l înmânează
clientului.

Operaţiunile de depunere numerar în contul curent/cont de card/cont


colector etc se pot efectua de către :

 persoanele împuternicite de către titularul contului pentru operaţiunile pe


cont ;
 orice persoana fizică în contul altei persoane fizice ; în acest caz depunătorul
completează Cererea/declaraţia pentru depunerea de numerar în conturi
deschise la BT ;
 orice persoană fizică sau juridică (prin împuterniciţi) în contul altei persoane
juridice dacă titularul contului a validat aceasta posibilitate în Cererea de
deschidere a contului ; în acest caz depunătorul completează Cererea/declaraţia
pentru depunerea de numerar în conturi deschise la BT.

Formularul Cerere/declaraţie pentru depunerea de numerar în conturi deschise la


BT, completat împreună cu copia actului de identitate a depunătorului, se vor anexa Foii
de depunere şi vor sta la baza înregistrării datelor în sistem.
Operaţiunile de ridicari de numerar din conturile persoanelor juridice se pot
efectua numai de persoanele împuternicite prin specimen de semnături. La ridicarea de
numerar, reprezentantul firmei are obligaţia de a semna şi ştampila, cu ştampila
societăţii foaia de ridicare eliberată la casierie.
În cazul în care pe specimenul de semnături există două semnături, pentru
ridicare de numerar se completează o « Foaie de ridicare de numerar ». Aceasta va fi
semnată de persoanele autorizate şi ştampilată la sediul societăţii, puţind fi
completată şi pe numele unui delegat. În acest caz, pe lîngă identitatea persoanei care se
prezintă la ghişeu, se va verifica şi fişa cu specimene de semnături.
Operaţiunile de plată prin virament (decontările) din conturile persoanelor
juridice se efectuează în acelaşi mod cu operaţiunile similare în conturile
persoanelor fizice. Deschiderile de cont şi operaţiunile în contul curent se
comisionează în conformitate cu hotărârile Comitetului de Direcţie din Centrală.

IV.4 Depozite bancare

Depozitele se constituie numai la solicitarea clientului, în cuantumul, monedă şi


pentru perioada aleasă de acesta şi sunt guvernate de termenii şi condiţiile conţinute în
contractul specific încheiat între bancă şi client, de regulile generale stabilite prin
normele în vigoare şi de Condiţiile Generale de Afaceri ale Băncii, în măsura în care
acestea sunt aplicabile.
Depozitele pot fi constituite exclusiv de către clienţii care deţin un cont curent
la Bancă Transilvania, sau de împuterniciţii lor, acestia avînd aceleaşi drepturi cu ale
titularului de cont asupra conturilor de depozite.
Fiecare depozit este evidenţiat într-un cont distinct care poartă toate
caracteristicile funcţionale ale depozitelor (termen, procent de dobândă, scadenţă etc).

IV.4.1 Clasificarea depozitelor

La Banca Transilvania depozitele se clasifică astfel :


1. Disponibilitaţi în conturi curente :

a) în contul curent ;
b) în contul de card.

2. Depozite la termen :

a) Standard – pe durate multiplu de 1 lună (de exemplu : 1, 3, 6, 9, 12


luni)
b) Non-standard – pe durate multiplu de o zi, fără însă a se încadra în
termenele standard.

3. Depozite negociate – depozite care au termen şi/sau dobînda diferite de


depozitele la termen şi care se constituie începînd cu o suma minimă stabilită
prin Decizia BT, condiţiile fiind negociate cu Direcţia Trezorerie din Centrala
Băncii.
4. Depozite colaterale – garanţie la credite sau alte tipuri de angajamente fată
de bancă, scrisoare de garanţie bancară, acreditive.

5. Depozite de garantare – garanţii gestionare, garanţii de bună execuţie.

6. Depozite speciale (exemplu : Kid Account, Escrow) care funcţionează în


baza normelor interne specifice.

Din perspectiva functionalitaţii lor la scadenţa, depozitele se împart în 2 clase:

v Depozite cu prelungire – cele la termen, colaterale, depozitele de garantare


v Depozite cu capitalizare – la termen, de garantare, depozite speciale

Din perspectiva tipului de dobândă practicată, depozitele se impart în 2


clase :

 Depozite cu dobândă fixă – nu se modifică pe durata de viaţa a depozitului ;


 Depozite cu dobândă variabilă – BT poate modifica dobânda oricând pe
perioada depozitului, aplicarea făcîndu-se pentru periaoda ramasă de scurs.

Din perspectiva modului de plată a dobânzii :

o Depozite clasice – cu plată dobânzii numai la scadenţa ;


o Depozite revolving – cu plată lunară a dobânzii, la aniversarea depozitului în
contul curent/card ;
o Depozite speciale – cu plată periodică a dobânzii la aniversare, de regulă
trimestrial ;
o Depozite negociate – cu plata dobânzii la alte termene convenite cu clientul.

Competenţele de constituire a depozitelor se stabilesc de către CAR.


IV.4.2 Dobânzile (bonificaţiile depozitelor)

Dobânzile (bonificaţiile) depozitelor standard se stabilesc prin hotărâri ale CAR,


la propunerea Comitetului de Administrare Active şi Pasive şi se comunică entitaţilor
băncii prin Decizia directorului general al BT privind dobânzile, taxele şi comisioanele
practicate de BT.
Dobânzile depozitelor negociate se stabilesc periodic de către Direcţia
Trezorerie în funcţie de evoluţia pieţei şi se comunică zilnic tuturor entităţilor băncii.
Orice depozit negociat are nevoie de confirmarea Direcţiei Trezorerie – serviciul
comercial – în ziua constituirii lui (client, sumă, dobândă, perioadă).
Dacă scadenţa este zi nelucratoare (nu este zi bancară), bonificaţia depozitului
se plăteşte în prima zi lucrătoare imediat următoare. Prelungirea se efectuează
normal în acest caz.
Bonificaţiile acordate de Bancă la depozite se înregistrează în unul din conturile
Clientului (cont curent sau cont de depozit), după caz, la scadenţa depozitului ori la
orice alt termen convenit între bancă şi client, în funcţie de caracteristicile depozitului pe
care acesta şi l-a constituit.
Dobânda la depozitele atrase de la clientelă de către Banca Transilvania se
calculează raportandu-se la anul calendaristic considerat de 360 zile.

Formula de calcul a dobânzii este :

VN × NrZ × rd
D=
360 × 100 ,

unde : VN = valoarea nominală


NrZ = numărul efectiv de zile din perioadă
Rd = rata dobânzii

Dobânda depozitelor poate fi fixă– caz în care Banca nu o poate modifica pe


perioada de derulare a unui depozit sau dobândă fluctuantă – caz în care banca are
dreptul de a modifica dobânda depozitului în cursul perioadei de viaţă (modificarea fiind
notificată clientului prin mijloacele de care dispune banca – afişier la sediul băncii, pe
extras de cont, scrisoare şi alte forme).

Desfiinţarea unui depozit constă în transferul în contul curent, la scadenţă, a


capitalului din depozit, împreună cu dobânda acumulată.
Desfiinţarea poate avea loc :

a) Anticipat, la solicitarea clientului – titularului/împuternicitului/moştenitorului


o cu penalizare, prin recalculare cu procentul pentru dobânda
acordată la vedere
o cu plată dobânzii la zi (accruals)
b) Prin execuţia sumelor din cont în baza hotărârilor judecătoreşti ; dacă
desfiinţarea este anticipată bonificiţia va fi la nivelul dobânzii la vedere ;
c) În baza titlurilor executorii (contracte de garanţie) pentru acoperirea debitelor
către BT în baza contractelor de credit şi garanţie încheiate de bancă ; dacă
desfiinţarea este anticipată bonificiţia va fi la nivelul dobânzii la vedere ;
d) În baza clauzelor contractuale încheiate între terţi şi faţă de care banca este
depozitarul arbitru (depozit Escrow, garanţii gestionare).

IV.4.3 Constituirea depozitelor

Clientul se prezintă la ghişeu cu actul de identitate valabil acceptat de normele


Băncii şi specifică tipul de operaţiune pe care doreste să o realizeze.
În cadrul agenţiei Negreşti-Oaş constituirea de depozite se
realizează de către departamentul de front-office.
Toţi administratorii de cont sunt mandataţi să angajeze banca în relaţia cu
clienţii şi să semneze contracte pentru toate depozitele constituite de aceştia.
Fluxul operaţional

Administatorul de cont verifică în sistem, pe baza actului de identitate al


clientului : dacă clientul are calitatea/dreptul de operare pe contul curent şi dacă
există corelaţie între disponibilităţile din contul curent şi suma solicitată a fi
constituită în depozit şi normele interne ale BT (suma minimă de constituire a
depozitelor în funcţie de tipul lor şi valuta în care se constituie).
Pe baza solicitării verbale a clientului, administatorul de cont efectuează
operaţiunea utilizînd meniul informatic, după cum urmează :
Front-office -> Depozite -> Constituire -> Clasice lei/valută
La finalizarea tranzacţiei, administratorul de cont tipăreşte formularul de contract
de depozit în 2 exemplare şi il înmânează clientului pentru verificare şi semnare.
În cazul în care clientul confirmă corectitudinea datelor, primul exemplar
rămâne clientului iar al doilea va fi păstrat de către administratorul de cont.

IV.4.4. Desfiinţarea depozitelor

Operaţiunea de desfiinţare a unui depozit constă în :


 transferul sumei aflate în depozit în contul curent
 plata bonificaţiei care dacă depozitul este desfiinţat anticipat se va face la zi,
sau cu aplicarea unui procent penalizator, după caz
 se reţine impozitul aferent
 se stornează plăţile în avans (de exemplu în cazul desfiinţării anticipate a unui
depozit revolving).

Cazuri particulare :
• desfiinţarea unui depozit în ziua constituirii lui se poate face numai prin
STORNAREA tranzacţiei de constituire a depozitului
• desfiinţarea depozitului pentru constituirea unui depozit colateral se poate face
numai după solicitarea confirmarii din partea Direcţiei de Coordonare
Operaţiuni Succursale, Biroul de Coordonare/investigaţii/Reconciliere.

Fluxuri operaţionale :

v Clientul (în calitate de titular sau împuternicit) se prezintă la Bancă, solicitând


administratorului de cont desfiinţarea depozitului/desfacerea depozitului înainte
de scadenţă. Nerespectarea termenului prevăzut în contract.
v În baza solicitării clientului şi a actului de identitate prezentat, administratorul de
cont- front-office verifică identitatea clientului şi specimenul de semnătură
scanând în sistem.

În situaţia în care :
 Clientul prizintă Contractul de depozit , administratorul de cont – front-office
consultă situaţia depozitelor din sistem şi verifică starea depozitului constituit
anterior, după care trage o line pe diagonala formularului şi scrie desfiinţat,
alături fiind datat şi semnat de către client
 Clientul nu prezintă Contractul de depozit, administratorul de cont-front-office
listează din sistem Situaţia depozitelor lei/valută – cu descrierea
depozitelor :data constituirii, valoarea depozitului, procentul bonificaţiei,
bonificiţia, dată scadenţei etc şi o înmânează clientului pentru a stabili care este
depozitul ce se doreşte a fi desfiinţat şi semnează lângă notaţia
« Desfiinţat la data de ____ ».
 În ambele cazuri, documentele se anexează la jurnalul de operaţiuni al
administratorului de cont, ca justificare pentru operaţiunea efectuată.
 Administratorul de cont desfiinţează depozitul indicat de către client în Cererea
de desfiinţare
 În condiţii speciale (sume mari, clienţi speciali etc), clientul poate beneficia de
dobânda integrală sau de o parte a acesteia, chiar în condiţiile desfiinţarii
depozitului. Aprobarea şi gestionarea acestor operaţii speciale o face Direcţia
Trezorerie.

IV.4.5 Procesarea depozitelor la scadenţă/aniversare

1) Se efectuează plată bonificaţiei şi se reţine impozitul aferent


2) Se prelungesc depozitele care au fost inserate în sistem cu optiunea de prelungire
automată
3) Se capitalizează bonificiţia aferenta impozitelor care au fost constituite cu
capitalizarea dobânzii
4) Se transferă capitalul din depozit în contul curent pentru depozitele fără
prelungire automată (depozitele « Anotimpuri », depozitele negociate)
5) Toate aceste operaţiuni se efectuează automat, prin rularea programului Sart
of Day prin actualizarea fişierelor cu dobânzi, fişierele cu tipurile de depozite.

V. Credite bancare
Administrarea creditelor este definită ca fiind modul de construire, gestionare şi
actualizare permanentă a bazei de date aferente portofoliului de credite şi SGB
ale unei bănci.

V.1 Organizarea activităţii de administrare credite

In Banca Transilvania activitatea de administrare credite este organizată pe două


niveluri :

1) Direcţia Administrare Credite la nivelul Centralei (DAC), are ca şi atribuţii :

- coordonarea activitaţii de administrare credite şi evaluare garanţii pentru întreaga reţea


teritorială a Băncii Transilvania
- administrarea creditelor acordate persoanelor juridice
- administrarea creditelor fără anuitaţi acordate persoanelor fizice
- administrarea creditelor pe card
- întocmirea raportărilor specifice portofoliului de credite.

2) Administratorii de credite (AdC) din sucursalele BT, care au ca şi atribuţii :

- întocmirea documentaţiei aferente acordării de credite persoanelor juridice şi emiterea


de SGB
- întocmirea SGB emise
- administrarea creditelor cu anuităţi acordate persoanelor fizice
- raportarea parametrilor specifici portofoliului de credite gestionat

La nivelul Centralei s-a separat activitatea comercială de cea de risc şi


administrare credite.
Activitatea comercială este coordonată pentru clienţii persoane juridice de
Direcţiile Corporate Banking/Relationship Management respectiv Direcţia Credite
Persoane Juridice şi Management de Portofoliu.

Direcţia Corporate Banking din Centrala sprijină şi coordonează forţa de


vânzări din sucursale în efortul lor de a atrage/menţine clienţii corporate. Ei au
responsabilitati pe linia achiziţiei de clienţi noi şi în promovarea produselor
specifice :credite, trezorerie, cash-management(operaţiuni curente lei/valută), trade
(finanţarea operaţiunilor de import/export).

Direcţia Credite Persoane Juridice şi Management de Portofoliu


(DCPJ&MP) oferă suport în coordonarea procesului de structurare, negociere (acolo
unde este cazul), acordare şi monitorizare a gamei de produse de creditare oferite
clientelei băncii.

Serviciul credite corporate oferă consultanţă la găsirea soluţiilor optime


pentru finanţarea afacerilor clienţilor, sprijină analiştii din succursale în abordarea
analizelor specifice pe diferite tipuri de credite şi îi îndrumă în cunoaşterea şi însuşirea
metodologiei de creditare pentru a obţine nivelul calitativ aşteptat al propunerilor de
credit. Prin serviciul credite micro şi proiecte speciale se urmăreşte dezvoltarea şi
promovarea vânzării de produse standard pentru microcompanii cu scopul de a genera
volum, în condiţii de control al riscului.
Responsabilitaţile primare ale Managementului de Portofoliu sunt
urmatoarele :
1) asigură un portofoliu de credite performant care să depindă în mod
echilibrat de diversele categorii de risc, evitănd concentrarea acestora
2) asigură o diversificare a portofoliului în urmatoarele direcţii : geografic,
sectorial, maturităţi şi colateral
3) asigură aportul de valoare adaugată a creditelor noi din portofoliu, crescând
astfel eficienţa capitalului învestit.
Direcţia de Management al Riscului are ca principale atribuţiuni identificarea,
evaluarea şi controlul riscurilor implicate în activitatea de creditare. Analiza de risc,
împreună cu recomandarea de aprobare/respingere a unui credit, însoţeşte fiecare
propunere de credit de competenţa Centralei. Pentru creditele de competenţa sucursalei,
rolul departamentului de risc este preluat de către Comitetul de Credit şi Risc al
sucursalei.

Direcţia de Administrare Credite din Centrala BT are ca rol principal


gestiunea şi administrarea portofoliului de credite şi a celui de garanţii. Are atribuţiuni
specifice privind administrarea limitelor de credit aprobate, a documentelor de creditare,
în stabilirea politicii de evaluare a garanţiilor şi în gestiunea portofoliului de documente
legale aferente creditelor. Tot prin intermediul acestei direcţii se asigură organizarea
bazei de date privind portofoliul credite al BT şi elaborarea raportărilor specifice din
domeniul creditării.

V.2 Întocmirea şi păstrarea dosarelor de acordare a


creditelor

Conform politicii BT un client (PF sau PJ) poate beneficia de mai multe facilitaţi
de credit. Deoarece documentele care stau la baza analizei creditelor sunt aceleaşi, se
consideră necesar păstrarea dosarului de acordare credit separat, pentru fiecare
acordare. Coperta dosarului de acordare credit va conţine urmatoarele elemente de
identificare:
- Sucursala
- Nume client
- Codul de identificare al clientului
- Tipul creditului
- Nr. Contract Credit
- Valoarea capitalului împrumutat şi valuta în care se acordă
- Scadenţa creditului
Acesta este întocmit de administratorul de credite (AdC) şi va conţine
urmatoarele documente, în ordinea menţionarii lor :
- Aprobarea CCR/CM privind condiţiile de acordare a creditului solicitat, în original
- Acordul de consultare CRB (unde este cazul)
- Contractul de credit, în original
- Graficul de rambursare (dacă este cazul)
- Contractele de garanţie – în original, fiecare avînd ataşată dovada publicităţii lui –
în copie
- B.I. (unde este cazul) – în copie
- Carţi de identitate auto – în copie (dacă este cazul)
- Poliţele de asigurăre – în copie
- Cererea de utilizare – în copie PJ (originalul se pastreaza la DAC)
- în original la PF
- Copii după documentele care atestă plăţile efectuate din sumele provenite din
creditul acordat
- Ecranul care atestă încasarea comisioanelor privind acordarea
Pe parcursul derulării creditului, în dosar se vor atasa următoarele documente:
- Ecranele care atestă încasarea sumelor datorate conform Contractului de credit (rate,
dobânzi. Comisioane, alte taxe)
- Ecranele care atestă trecerea la restanţă a capitalului împrumutat sau a veniturilor
ataşate (dacă este cazul)
- Copii ale noilor Poliţe de asigurăre, rezultate din reînnoirea celor vechi la scadenţă
- Eventualele acte adiţionale
- Eventuale alte contracte de garanţie, avînd ataşată dovada publicitaţii lor
- Copii ale poliţelor de asigurăre aferente noilor garanţii constituite.
La maturitatea creditului, în dosar se ataşează urmatoarele documente :
- Ecranele care atestă rambursarea integrală a capitalului împrumutat şi a costurilor
ataşate
- Adresele de radiere garanţii – în copie – avînd semnătura clientului care certifică
data de primire a lor
- Dovada radierii garanţiei la AEGRM

V.3 Administrarea creditelor acordate persoanelor juridice

La analiza unei cereri de credit, solicitantul trebuie sa îndeplinească urmatoarele


condiţii minime :

- să posede capitalul social minim prevăzut de legislaţia în vigoare


- să deschidă conturi în lei şi/sau valută la BT
- să desfăşoare o activitate în concordanţă cu statutul său de societate
- să accepte verificarea informaţiilor prezentate în documentaţia de credit depusă la
bancă
- să prezinte garanţii acceptabile pentru BT
- să se conformeze cerinţelor băncii care decurg din legislaţia în vigoare (inclusiv
semnarea acordului de consultare CRB).

Banca Transilvania S.A. practică mai multe tipuri de credite în lei şi valută.
Pe durata derularii unui credit se poate modifica valuta creditului cu reînscrierea
corespunzatoare a garanţiilor în noua valută. Aceasta operaţiune se poate efectua doar cu
acordul Direcţiei Corporate Banking / DCPJ&MP în baza aprobării CCRS, la cursul de
schimb al BT din data efectuării conversiei.

A. Credite standard (pentru toate categoriile de persoane juridice), clasificate


după destinaţie, astfel :

v Credite pentru finanţarea activitaţii curente :


- linii de credit (durata maximă de 12 luni)
- credite pentru nevoi temporare pe documente certificate/necertificate (1-180 de zile)
- credite pentru import/export (maxim 12 luni)
- credite pentru activitatea curentă (12 luni)
- credite pentru finanţare sezonieră (stocuri)
- credite tip revolving (maxim 12 luni)

v Credite pentru finanţarea investiţiilor:


- credite de investiţii (achiziţii noi, construcţii, modernizări, dezvoltări)
- credite pentru cumpărări de acţiuni şi active (pe termen scurt sau mediu)

v Credite pentru preluarea împrumuturilor angajate de client la alte bănci

v Alte destinaţii neinterzise de lege

Clasificate după durata de creditare :


Credite pe termen scurt (până la 1 an, inclusiv)
Credite pe termen mediu (1-5 ani, inclusiv)
Credite pe termen lung (5-15 ani).

B. Credite nestandard – credite destinate clienţilor corporate şi care urmează


structuri flexibile, adaptate nevoilor clienţilor conform politicilor specifice de creditare.

Dobânzi şi comisioane

Dobânda percepută (la creditele în lei sau valută) are la bază două componente :
costul resursei sau o altă componentă variabilă – BUBOR, LIBOR, EURIBOR – la care
se adaugă o marjă de dobândă rezultată din evaluarea riscului de credit. Pentru unele
tipuri de credite, dobânda este fixă, stabilită prin decizii de preţ. În baza grilei standard
de preţuri pentru creditele acordate persoanelor juridice se stabileşte dobânda pentru
credit în lei sau valută, precum şi prima de risc la SGB care nu sunt garantate integral cu
depozit colateral.

Tipuri de garanţii

Banca va accepta, în funcţie de calitatea afacerii fiecărei companii, de durata


creditului şi corelat cu politicile aferente fiecarui tip de credit, constituirea uneia sau mai
multor garanţii dintre cele prezentate mai jos :
1) depozitul colateral, titluri de stat
2) scrisorile de garanţie emise de bănci corespondente sau avalul dat de
bănci şi instituţii financiare agreate de către Banca Transilvania
3) garanţii emise de Guvernul Romaniei, Ministerul Finanţelor
4) garanţii emise de autoritaţi ale administraţiei publice locale în temeiul
Legii Nr. 189/1998
5) ipoteci asupra imobilelor rezidenţiale, sedii administrative sau spaţii
comerciale, terenuri
6) ipoteci asupra altor imobile – cladiri industriale, depozite, altele
7) gajuri mobiliare, stabilite prin prevederile Legii Nr. 99/1999 (maşini,
utilaje, echipamente, mijloace de transport etc)
8) poţite de asigurare a riscului de neplată sau financiar
9) gaj pe stocuri, cesiuni de creanţe
10) angajamente personale (fidejusiunea/cauţiunea)
11) garanţii emise de persoane juridice nerezidente pentru
subsidiarele lor rezidente în România
12) Alte tipuri de colateral (valori mobiliare, garanţii emise de fonduri de
garantare cu care BT a semnat convenţii etc).

Urmărirea derulării creditului

AdC urmareşte permanent situaţia incasării ratelor, comisioanelor, dobânzilor


şi celorlalte costuri aferente, în baza rapoartelor zilnice furnizate de către DAC Centrala
şi Directia IT. AdC informeaza ACC şi RM asupra evoluţiei creditelor din portofoliul
gestionat.
Săptămânal acesta furnizează informaţii privind :
- scadenţele la liniile de credit, SGB-uri
- scadenţele la ratele de rambursat privind creditele
- trecerile/scoaterile de la restanţă a sumelor datorate
- respectarea clauzelor contractuale privind acordarea creditului solicitate de CCR/CM
Lunar acesta furnizează informatii privind :
- încasarea costurilor aferente creditelor (dobânzi, comisioane etc)
- scadenţele Poliţelor de asigurare aferente garanţiilor ataşate

V.4 Administrarea creditelor acordate persoanelor fizice

Creditarea persoanelor fizice se va face în condiţii de prudenţialitate, în acest


scop se va realiza o analiză care va avea în vedere cel puţin următoarele elemente :
- nivelul şi perspectiva stabilităţii veniturilor realizate
- capacitatea de rambursare a acestuia
- garantarea creditelor în condiţiile stabilite prin normele interne ale băncii
- istoria relaţiilor sale cu banca (dacă există).
Valoarea creditelor, destinaţia, duratele de creditare, garanţiile, dobânzile,
comisioanele, condiţiile de rambursare a creditelor, precum şi alte clauze se stabilesc
prin contractele de credite, încheiate între bancă şi clienţii săi. Este interzisă acordarea
efectivă a unor sume din creditul aprobat fără încheierea prealabilă a contractului de
credit între Bancă şi Împrumutat şi constituirea garanţiilor potrivit aprobării.
La creditele acordate, banca percepe dobânzi şi comisioane ale caror niveluri sunt
aprobate de Comitetul de Management. Pentru creditele nerambursate la scadenţă sau
pentru neachitarea la termen a dobânzilor datorate banca percepe dobânzi majorate sau
penalităţi care sunt aprobate de Comitetul de Management.
Banca are dreptul sa verifice la clienţii săi respectarea destinaţiei creditului,
existenţa permanentă şi integritatea garanţiilor asigurătorii pe toată perioada
creditării, respectarea condiţiilor în care s-a acordat creditul, modul cum acestă este
utilizat, iar în cazul în care constată încalcarea de către client a prevederilor
contractuale, să retragă creditele înainte de scadenţa stabilită, sau, dacă clientul nu are
disponibilităţi să le treacă la credite restante sau îndoielnice şi să urmărească
rambursarea acestora în ordinea prevazută de lege.
Creditele şi dobânzile, neîncasate la scadenţă sunt considerate credite restante,
respectiv dobâzi restante. Creditele curente, creditele restante şi dobânzile aferente
acestora trecute în litigiu sunt considerate creanţe îndoielnice, respectiv dobânzi
îndoielnice.
Creditele se pot acorda la cererea clienţilor, persoanelor fizice, dacă acestea
îndeplinesc cumulativ cel puţin urmatoarele condiţii :
- au deschis un cont curent la BT
- obiectul creditat şi destinaţia creditului sunt prevazute de normele BT
- solicitantul realizează venituri certe
- solicitantul nu a înregistrat şi nu înregistrează debite sau alte obligaţii către bancă
neachitate la scadenţă, la data solicitarii creditului
- solicitantul asigură şi constituie sursele proprii de finanţare solicitate de bancă la
nivelul cerut de normele BT
- clientul prezintă garanţiile necesare, pentru utilizarea şi rambursarea integrală la
scadenţă a creditului şi achitarea dobănzilor aferente în conformitate cu normele
băncii pentru obiectul creditat
- acceptă clauzele din contractul de credite
Banca poate acorda credite clienţilor săi, pentru preluarea împrumuturilor
contractate de aceştia de la alte bănci – cu aprobarea Comitetului de Management.
Sucursalele BT pot acorda credite şi alte angajamente persoanelor fizice care
îndeplinesc separat sau cumulativ condiţiile :
- au domiciliul pe raza teritorială a judeţului în care unitatea băncii işi desfăşoară
activitatea sau în localitaţile apropiate din judeţele limitrofe
- au contract de muncă la o societate comercială care desfăşoară activitatea pe raza
teritoriala a judeţului în care banca îşi desfăşoară activitatea.

Categorii de credite

Banca acordă clienţilor săi, persoane fizice, care au conturi deschise la BT,
credite pe termen scurt, mediu sau lung, în lei şi valută, care după natura lor, pot fi :
- credite imobiliare (achiziţionarea unei locuinţe, case de vacanţă, terenuri,
construirea/terminarea/modernizarea de locuinţe, case de vacanţă)
- credite pentru cumpărări de autoturisme
- credite pentru nevoi curente
- credite pentru cumpărări de bunuri de larg consum
- credite pe salariu
- credite pe card
- credite pentru activitaţi de turism
- credite pentru plata studiilor în strainătate
- credite ipotecare în condiţiile Legii Nr.190/1999
- credite pentru cumpărarea de acţiuni, părţi sociale şi alte active
- alte destinaţii care nu sunt interzise de lege (credite pentru plată ratelor de leasing,
credite pentru cumpărarea de unelte şi maşini agricole, animale, seminţe, produse
agricole credite pentru plată taxelor şcolare etc).

www.ianculescul.co
m
Garanţiile pot fi, după caz :
v Garanţii reale :
- garanţie imobiliară
- garanţie mobiliară
v Garanţii personale :
- fidejusiune (cauţiunea) reglementata de art. 1652 din Codul Civil
- garanţiile prezentate sub forma de scrisori de garanţie emise de
bănci şi instituţii financiare agreate de către BT
v Cesiunea de creanţă
- cesiunea asupra veniturilor clientului/giranţilor
Pentru aplicarea permanentă a principiului de prudenţă bancară, unitaţile
băncii vor accepta, în funcţie de situaţia concretă a fiecarui solicitant de credite,
constituirea uneia sau mai multor garanţii dintre cele prezentate.

Urmarirea derularii creditului


AdC urmăreşte permanent situaţia incasării ratelor, comisioanelor,
dobânzilor şi celorlalte costuri aferente, în baza rapoartelor zilnice furnizate de către
DAC Centrala şi Directia IT. AdC onformeaza ACR asupra evoluţiei creditelor din
portofoliul gestionat.
Săptămânal acesta furnizează informaţii privind:
- scadentele la ratele de rambursat privind creditele
- trecerile/scoaterile de la restanţă a sumelor datorate
Lunar acesta furnizează informaţii privind :
- încasarea costurilor aferente creditelor (dobânzi, comisioane, etc)
- scadenţele Poliţelor de asigurăre aferente garanţiilor ataşate

V.5. Administrarea creditelor pe card

AdC urmareşte permanent situaţia efectuării clauzei de rulaj, a încasării


dobânzilor şi taxelor de penalizare pentru depăşire de limită sau întârziere la plată, în
baza rapoartelor zilnice furnizate de către DAC Centrala şi Directia IT. AdC
informează Coordonatorul retail /Consilierul de clientelă asupra evoluţiei creditelor din
portofoliul gestionat.
Lunar acesta furnizează DAC Centrală, informaţii privind :
- lista creditelor ajunse la scadenţă în luna imediat următoare
- respectarea clauzelor de rulaj
- restanţele şi debitele aferente înregistrate
Trecerea la restanţă a creditelor pe card se face de către AdC, astfel :
- pentru dobânzile neachitate în termen de 30 de zile de la data trecerii lor la restanţă
- pentru neîndeplinirea condiţiei de rulaj minim obligatoriu reprezentând 20% din
valoarea creditului utilizat la finele lunii trecute.

VI. Carduri
Cardul, ca instrument de plată, permite deţinătorului plată unor mărfuri
sau servicii printr-un sistem de prelucrare electronică (eliminând numerarul). Cardul, în
esenţă este o cheie de acces la contul deţinătorului de card.

www.ianculescul.co
m
Există în circulaţie, diferite tipuri de carduri, emise de diferite bănci sau
organizaţii, dar anumite caracteristici sunt comune pentru toate sistemele :

v toate cardurile sunt realizate din material plastic şi au aceeaşi dimensiune


v pe faţa fiecărui card se află numele şi sigla emitentului de card (o bancă
sau o altă organizaţie)
v în partea de jos se află embosate numărul de cont al deţinătorului de
card
v holograma tridimensională pe faţa cardului
v o bandă magnetică pe verso-ul cardului
v un spaţiu destinat semnăturii aflat sub banda magnetică

Unul dintre principiile de bază ale acestor sisteme de plată este acela conform
căruia cardurile sunt proprietatea emitentului şi nu a deţinătorilor acestora ; ei trebuie
să se supună regulilor impuse de către emitent.
Fiecare card va fi folosit exclusiv de către persoana a cărei nume este ştanţat
pe faţa cardului şi a cărei semnătură se află pe spaţiul special desemnat
semnăturii, de pe verso-ul cardului.

VI.1. Cardurile VISA - informaţii :

1) Numele emitentului de card, dacă există


2) Numărul de cont al deţinătorului de card
3) Numele deţinătorului de card
4) Data expirării cardului
5) Marca VISA
6) O hologramă în trei dimensiuni (situată în partea dreaptă pe mijloc,
deasupra sau sub marca VISA, reprezentând un porumbel în zbor)
7) Litera tiparită ( de exemplu E pentru cardurile Electron)
8) Numărul de control, tipărit deasupra numărului de cont
9) Codul embosar al tipului de card

O plată cu un card VISA poate fi efectuată numai de către persoana a cărei


semnătură se află în spaţiul destinat semnăturii. Cu toate acestea, există 2
excepţii posibile :
v un card care are embosat numele soţului este semnat de către soţie şi este
destinat uzului exclusiv al acesteia ;
v un card este embosat cu numele unei companii şi poate fi folosit exclusiv în
numele companiei de către persoana autorizată a cărei semnătură se afla în
spaţiul destinat semnăturii.

Documentele specifice care se utilizeaza în tranzacţiile cu carduri sunt :


• chitanţa –tip (sales draft)
• chitanţa de stornare (credit voucher)
• centralizator chitanţe (summary)
• borderou predare/primire

Chitanţa-tip emisă în momentul încheierii unei tranzacţii pentru care plată se


face cu un card VISA (exemplu) :
1) numărul de cont al deţinătorului de card
2) numele deţinătorului de card
3) data de expirare
4) datele referitoare la comerciant

www.ianculescul.co
m
5) semnătura deţinătorului de card
6) data tranzacţiei
7) codul de autorizare
8) suma tranzacţiei
9) codul tipului de card
10) scurta descriere a bunurilor/serviciilor achiziţionate
11) iniţialele angajatului care a încheiat tranzacţia.

Chitanţa de stornare se prezintă identic cu cea de vânzare, cu excepţia faptului


ca în loc de “Chitanţa de vânzare” apare scris “Chitanţă de stornare”.

Centralizatorul de chitanţe şi borderoul de predare/primire fiind documente


care se utilizează în faza de decontare a tranzacţiilor vor fi descrise la capitolul respectiv.

Lista de avertizare
Lista de avertizare cuprinde cardurile care, din diferite motive nu pot fi acceptate
la plată. Aceasta este transmisă prin poştă. Fiecare listă consecutivă o înlocuieşte pe
precedenta. În vederea evitării posibilitaţii acceptării cardurilor furate sau pierdute,
banca poate să transmită prin fax sau telex mesaje conţinând numerele cardurilor cu care
trebuie actualizată lista. În situaţia în care cardul prezentat la plată se află pe lista de
avertizare în vigoare, comerciantul trebuie să reţină imediat cardul şi să informeze
centrul de procesare.

În momentul în care se prizintă la plată un card, comerciantul trebuie să


verifice, în prezenţa clientului, următoarele :

- Cardul poartă marca VISA ;


- Cardul este valabil în momentul prezentării, verificând data emiterii (dacă există)
şi data expirării. În situaţii în care cardul este expirat, tranzacţia se consideră cu
risc şi se solicită autorizarea, indiferent de valoarea tranzacţiei. Totodată se va
solicita deţinătorului prezentarea unui act de identitate pentru a verifica numele
deţinătorului şi semnătura ;
- Cardul este intact ;
- Holograma este conformă cu cea prezentată mai sus ;
- Primele patru cifre ale numărului de cont embosat pe card sunt identice cu cele
patru cifre ale numărului tipărit deasupra acesteia ;
- Spaţiul destinat semnăturii, de pe verso-ul cardului, este completat, nu prezintă
ştersături sau modificări şi nu are menţiunea « VOID »(anulat) ;
- Cardul nu se află pe o listă de avertizare în vigoare ;
- Numărul de card este embosat corect ;
- Comportamentul deţinătorului de card este normal.
În situaţia în care cardul prezentat la plată este în concordanţa cu modelul
prezentat trebuie completată chitanţa-tip. Cardul poate fi restituit posesorului numai
după compararea semnăturii de pe card cu cea de pe chitanţa-tip.
Decontarea tranzacţiei cu card se realizează pe baza următoarelor documente :
- chitanţa de vânzare/stornare
- centralizator
- borderou de predare/primire
Chitanţele-tip vor fi înaintate la bancă însoţite de un centralizator şi de un
borderou de predare/primire.

www.ianculescul.co
m
VI.2. Cardurile de debit

Persoanele care doresc să li se elibereze un card, completează un formular numit


« Cerere pentru eliberare de card » care cuprinde toate datele considerate necesare de
către bancă pentru a emite un card persoanei respective.
Cardul de debit presupune ca toate tranzacţiile care sunt efectuate cu ajutorul
acestui card se fac în limita disponibilului dintr-un cont în lei al persoanei respective.
Drept urmare, pentru evidenţa tranzacţiilor cu carduri, la nivelul Centralei
băncii se deschide un cont special pentru operaţiuni cu carduri pe numele acestor
persoane care va fi gestionat la acest nivel. Unitatea teritorială este implicată în
transferul sumelor care urmează să alimenteze aceste conturi.
Fiecare tip de card are un plafon minim necesar pentru deschiderea contului
special de carduri, care trebuie depus de către persoanele care solicită eliberarea unui
card.
Deţinătorul de card este obligat sa menţină în contul astfel deschis un sold
minim stabilit.
Taxe şi comisioane

- taxa de emitere /card : emitere iniţială şi orice alta emitere ulterioară, cu exceptia
reinnoirii
- taxa anuală de administrare a contului de card pentru fiecare card emis
- taxa pentru regenerarea, la cerere, a Cardului Personal de Identificare (PIN)
- comision pentru tranzacţiile de cumpărare bunuri/servicii în mediu on-line /off-line
- comision pentru tranzacţiile de eliberare de numerar: la automatele bancare BT, la
ghişeele BT, la automatele bancare ale altor bănci sau la ghişeele altor bănci.

Dobânzi

- la disponibilul din contul de card


- penalizatoare pentru sumele trase în descoperit

Card de debit înseamnă că deţinătorului nu îi sunt permise, prin contractul


încheiat, tragerile în descoperit din contul de card.
Prin mediu on-line se înţelege mediul electronic de utilizare a cardului,
respectiv :
- la automatele bancare (ATM-uri) pentru obţinerea de numerar
- la punctele de vânzare electronice (POS-uri) instalate la sediul comercianţilor, pentru
achiziţionarea de bunuri şi servicii.
Caracteristica principală a acestor tranzacţii este că autorizarea se obţine
automat, fără intervenţia unui operator, iar datele necesare pentru decontarea
tranzacţiilor (în situaţia comercianţilor) se transmit tot automat, sub forma unor
fişiere.

Mediul off-line presupune că autorizarea tranacţiilor se face prin apelarea


telefonică a centrului de autorizare iar datele tranzacţiei (număr card, nume detinator,
data expirării, suma tranzacţiei, data, semnătura) sunt reţinute pe suport de hârtie cu
ajutorul imprimantei. Utilizarea mediului off-line creează în cazul tranzacţiilor a căror
valoare este sub plafonul limită de autorizare « floor limit » posibilitatea tragerilor în
descoperit. Prin contractul încheiat cu comerciantul pentru acceptarea cardurilor la
plată, banca stabileşte în funcţie de specificul activităţii comerciantului şi de gradul
de risc pe care acesta il reprezintă pentru bancă, un plafon limită « floor limit » peste
care fiecare tranzacţie trebuie sa fie autorizată de către banca sa.

www.ianculescul.co
m
Pentru tranzacţiile a caror valoare este sub « floor limit » comerciantul nu are
obligaţia de a solicita autorizarea tranzacţiei. În situaţia în care se constată faptul ca
deţinătorul a încălcat condiţiile de utilizare a cardului efectuând tranzacţii în
descoperit, contul de card şi cardul se blochează în sistemul de autorizare, orice cerere
de autorizare fiind din acel moment refuzată.
Cardurile pot fi utilizate atât pentru cumpararea de bunuri/servicii cât şi pentru
obţinerea de numerar. Tranzacţiile de cumpărare bunuri/servicii precum şi cele de
eliberare de numerar la ghişee nu vor fi limitate ca sumă.
Pentru tranzacţiile cash la automatele bancare, în vederea protejării clientului
în cazul pierderii sau furtului şi aflarea PIN-ului, numărul de tranzacţii şi sumele
permise sunt limitate (exemplu : suma maximă/tranzacţie, suma maximă/zi, număr
maxim tranzacţii/zi).

Etapele eliberarii unui card:

1) Completarea de către persoanele interesate a formularului Cerere pentru


eliberare card;
2) Analiza formularului de către conducerea unităţii teritoriale şi înaintarea
acestuia, spre aprobare, către Centrala băncii ;
3) După aprobarea de către Centrală, are loc transferul de la unitatea teritorială
a sumelor necesare deschiderii contului special pentru operaţiuni cu carduri, precum şi
a taxelor aferente ;
4) Eliberarea efectivă a cardurilor.

Prelucrarea formularelor Cerere în cadrul unităţilor teritoriale. Relaţia


cu Centrala băncii.
Formularul Cerere odată semnat de către solicitant şi aprobat de către Centrala
băncii capată automat valoare de contract şi de aceea, în momentul în care se
înmânează spre completare solicitantului, se atrage atenţia asupra însuşirii temeinice a
prevederilor acestuia.
Unitatea teritorială va menţiona, pe scurt în spaţiul dedicat comentariilor
motivaţia pentru care pesoana respectiva este sau nu recomandată pentru eliberarea unui
card. Apoi formularul se semnează de către Conducerea unităţii teritoriale.
Formularul se expediază la Centrala băncii. Se transmite numai formularul în sine
( exemplarul verde).
La nivelul Centralei, formularele sunt reanalizate pentru aprobarea finală.
Conform prevederilor din formularul Cerere, banca îşi rezervă dreptul de a nu aproba
cererile de eliberare de card fără a fi nevoită să ofere explicaţii acestora asupra
motivelor care au stat la baza refuzului.
În aceste condiţii numai dacă formularul este aprobat, de la Centrala băncii se
transmite unităţii teritoriale acest mesaj (fax) pentru a se trece la următoarea etapă,
aceea a transferului sumelor necesare pentru deschiderea contului special de card al
deţinătorului precum şi a taxelor aferente.
După primirea avizului favorabil, se procedează astfel :
- solicitanţii dispun transferul sumelor care urmează să alimenteze iniţial contul
special pentru carduri ; transferul poate fi făcut fie din contul solicitantului (dacă
acesta dispune de un astfel de cont) fie după ce solicitantul a depus la ghişeu
sumele necesare.
Transferul se face în urmatoarele condiţii :
- se transferă sumele care urmează să alimenteze contul special
- pentru transferurile destinate deschiderii contului special pentru operaţiuni cu
carduri nu se percepe comision.

Eliberarea cardurilor

La nivelul Centralei băncii după ce contul special al deţinătorului pentru


operaţiuni cu carduri a fost deschis şi alimentat conform condiţiilor stipulate în
contract, se emit efectiv cardurile.
Emiterea efectivă a cardurilor înseamnă :
- personalizarea cardurilor cu datele personale ale solicitantului
- generarea Codului Personal de Identificare al utilizatorului
plicul conţinănd cardul, PIN-ul şi o scrisoare de remitere în care sunt specificate numele
persoanei şi datele de identificare se înmânează pe bază de semnătură şi verificarea
actelor de identitate ale utilizatorului. În prezenţa lucrătorului de la ghişeu utilizatorul
autorizat deschide plicul în care se află cardul şi verifică exactitatea datelor tiparite pe
card. Dacă toate datele corespund, utilizatorul semnează cardul pe verso, în spaţiul
special destinat. Se recomandă semnarea cardului cu un pix cu pastă.

VI.3 Cardurile de credit

Cardul de credit presupune existenţa unui credit sub forma unei linii de credit în
lei, acordată prin card de credit clientului – deţinător care dispune de fondurile băneşti
oferite de bancă pentru efectuarea de operaţiuni (plată bunurilor, servicii, retragere
numerar la ATM-uri) până la nivelul unui plafon prestabilit.
Cadrul legal şi metodologic este identic cu cel în cazul creditării clienţilor.

Caracteristicile produsului :
1) clienţii : persoane rezidente care fac dovada că au capacitatea de a
rambursa atât sumele utilizate din linia de credit cât şi celelalte
cheltuieli generate de utilizarea cardului (comisioane, dobânzi etc) ;
2) nivel maxim al linei de credit ;
3) plafon prestabilit de credit ;
4) perioada pentru care se acordă linia de credit
Rambursarea creditului şi plată dobânzilor

Suma de rambursat se comunică clientului prin extrasul de cont.


Fluxul documentelor :
În vederea emiterii cardului unitatea teritorială transmite Direcţiei Carduri,
următoarele documente : contractul pentru emiterea cardului de credit şi acordarea unei
linii de credit prin intermediul contului acestui card, copia actului de identitate, fişa
privind emiterea cardului de credit.
În vederea majorării/diminuării linei de credit, unitatea teritorială încheie actul
adiţional cu clientul şi transmite Direcţiei Carduri un exemplar al acestuia şi fişa privind
majorarea/diminuarea linei de credit.

VII.Decontări. Proceduri privind


instrumentele şi modalitaţile de plată şi
încasare fără numerar
În Banca Transilvania transferul fondurilor din conturile clienţilor se face numai
din soldurile acoperitoare ale acestora, inclusiv a comisioanelor de transfer.

În cadrul decontărilor în lei, Banca Transilvania acceptă pentru clienţii săi


urmatoarele plaţi:

 Plăţi efectuate de bancă în baza consimţământului expres dat de clientul


plătitor ;
 Plăţi dispuse de clientul plătitor prin depunerea la ghişeele băncii sau
prin electronic Banking a documentelor de decontare : ordine de plată
(OPH, OPT,OPE), cecuri, bilete la ordin ;
 Plăţi dispuse de clientul plătitor, prin ordine de plată depuse la
ghişeele BT, anticipat termenului de plată cu cel mult 10 zile
lucrătoare bancare, caz în care suma necesară plaţii trebuie constituită în
contul curent al clientului cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea
termenului de plată ;
 Plăţi efectuate de bancă prin ordine de plată programate (standing
order) în baza convenţiilor încheiate între BT şi client ;
 Plăţi periodice efectuate de BT în contul clientului către beneficiarul
acestuia în baza mandatului primit de la client – plată prin debitare
directă ;
 Plăţi (transferuri) efectuate de bancă în urma tranzacţiilor efectuate de
client prin operaţiunile cu carduri ;
 Plăţi efectuate de bancă din contul plătitorului în baza angajamentelor
acestuia, în condiţii contractuale încheiate cu partenerii lui (plată
acreditivului, executarea scrisorilor de garanţie).

Operaţiunile de decontare ale BT pe relaţia BVB, SNCDD, BNR-Centrală,


pecum şi decontările cu clienţii speciali, cu băncile aflate-n faliment sau
reorganizare, plăţile de mare valoare şi cupoanele agricole se efectuează de Directia
Decontări din Centrala BT, în baza ordinelor direcţiilor de specialitate, potrivit
reglementărilor specifice.
Operaţiunile de decontare în lei ale clienţilor se efectuează exclusiv de
către unitaţile BT sau Centrală după caz, prin intermediul contului curent şi
utilizănd instrumentele de decontare legale.

La ghişeul Agenţiei Negreşti-Oaş sunt utilizare următoarele


instrumente de decontare :

VII.1 Ordinul de plată este documentul (pe suport hârtie sau electronic)
prin care emitentul acestuia dă o dispoziţie necondiţonată băncii de a pune la
dispoziţia unui beneficiar o anumita sumă de bani.
Caracteristici :
- relaţia de plată este declanşată ca urmare a unei obligaţii asumate sau datorii
preexistente, ce urmează să se stingă o dată cu ordonarea plăţii
- operaţiunea este declanşată la iniţiativa plătitorului
- revocabilitatea ordinului de plată
- este absolut obligatoriu ca, odată cu emiterea ordinului de plată, ordonatorul să
creeze banii şi sursa de fonduri necesare.

Parţile implicate în ordinul de plată :


- ordonatorul
- beneficiarul
- băncile : banca ordonatoare, cea care dă dispoziţia pentru efectuarea plaţii prin
ordinul de plată şi la care se constituie sursa de fonduri şi banca plătitoare, la
ghişeele căreia se achită suma în contul beneficiarului .

Clasificarea ordinului de plată :


1) După momentul efectuarii plăţii, în raport cu momentul livrării mărfii, prestării
serviciului :
- ordin de plată în avans
- ordin de plată după livrare
2) După natura plăţii :
- ordin de plată necondiţionat
- ordin de plată documentat sau condiţionat.

Menţiuni obligatorii ale ordinului de plată în lei :


a) ordinul necondiţionat de a plăti o anumita sumă de bani, înscrisă în cifre şi
litere ;
b) numele sau denumirea beneficiarului şi după caz, numărul contului acestuia
deschis la unitatea destinatară ;
c) numele sau denumirea plătitorului, codului fiscal/CUI (în cazul persoanelor
juridice) şi numărul contului acestuia deschis la unitatea iniţiatoare ;
d) denumirea unităţii iniţiatoare ;
e) denumirea unităţii receptoare ;
f) elementul sau elementele care să permită autentificarea emitentului de către
unitatea iniţiatoare ;
g) denumirea de « ORDIN DE PLATĂ »
h) data emiterii.

Menţiuni suplimentare :
- data plăţii care reprizintă ziua bancară viitoare în care emitentul doreşte ca
fondurile să fie puse la dispoziţia beneficiarului de către unitatea destinatară
- adresa beneficiarului în cazul în care emitentul cunoaşte că acesta nu are cont deschis
la banca destinatară
- alte menţiuni suplimentare

În cadrul plăţilor de mică valoare, în relaţia cu Trezoreria statului sunt utilizate:


a) ordinele de plată pentru Trezoreria statului pe suport hârtie (OPHT)
b) dispoziţiile de încasare pe suport hârtie
c) notele contabile
d) bilete la ordin

Obligaţiile plătitorului
Plătitorul este obligat pritnr-un ordin de plată numai dacă acesta a fost emis de
el sau de către o persoană care are mandatul de a-l reprezenta.

Obligaţiile unităţii bancare iniţiatoare


OPH sunt primite la unitatea bancară numai dacă sunt prezentate la bancă de
persoana desemnată.
Ordinele de plată pe suport hârtie prezentate la unitatea bancară iniţiatoare
trebuie sa fie completate de către emitent corect, cu toate datele solicitate, în minim 3
exemplare . Cele 3 exemplare, au următoarea destinaţie :
- exemplarul 1 (alb) serveşte la debitarea contului emitentului şi se arhivează la
actele zilei ;
- exemplarul 2 (roz) serveşte pentru creditarea contului beneficiarului la banca
destinatară ;
- exemplarul 3 (verde) se restituie plătitorului ca anexă la extrasul de cont, cu exceptia
cazului când se fac plăţi către vamă.
Executarea ordinelor de plată recepţionate, autentificate şi acceptate este
procedura prin care unitatea bancară iniţiatoare debitează contul plătitorului şi remite
ordinul de plată pe suport hârtie, în scopul transferării fondurilor băneşti la beneficiar.
Banca Transilvania acceptă depunerea anticipată a ordinelor de plată pe suport
hârtie (toate 3 exemplarele), caz în care la data depunerii documentelor datele din
ordinele de plată sunt introduse de către operatorul de ghişeu în aplicaţia
informatică, iar contul curent al clientului va fi debitat, în mod automat, la data
prevazută pe ordinul de plată la rubrica « termen de plată », la prima ora. La rubrica
« termen de plată » al OP, clientul va înscrie obligatoriu menţiunea « P ». Exemplarul
verde al OP, purtând semnătura şi ştampila operatorului de ghişeu, va putea fi
ridicat de client numai după efectuarea operaţiunii de debitare a contului curent. În
cazul întârzierii cu o zi înaintea termenului de plată, a sumei integrale necesare plăţii,
viramentul nu se va executa şi se vor returna clientului toate cele 3 exemplare ale OP, cu
menţiunea « refuz la plată, lipsă disponibil ».

Obligaţiile <unităţilor prezentatoare> sau <unităţilor primitoare >


<Unitaţile prezentatoare> intervin numai în cazul decontărilor interbancare,
caz în care acestea efectuează operaţiuni prevazute în reglementările legale în
vigoare privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe
suport hârtie.

Obligaţiile <unităţii destinatare>:


Administratorul de cont/client al beneficiarului verifică dacă:
- denumirea beneficiarului, care este înscrisă pe OP, corespunde cu titulatura
(denumirea) acestuia, respectiv cea existentă în baza de date a băncii
- dacă simbolul contului beneficiarului menţionat pe OP este corect
- dacă suma în cifre corespunde cu cea în litere
- există eventuale menţiuni suplimentare şi acestea sunt corecte.

Refuzul OP în cadrul unui transfer-credit


Refuzul la unitatea bancară receptoare alta decât banca iniţiatoare, poate
interveni în urmatoarele situaţii:
a) ordinul de plată al carui conţinut şi/sau forma sunt contrare
reglementărilor în vigoare şi/sau care nu are completate toate
rubricile
b) unitatea bancară receptoare nu este banca intermediară
menţionată de plăatitor sau destinatara respectivului ordin de
plată
c) titularul contului nu are cont deschis la acea unitate bancară
destinatara
d) contul nu corespunde cu titulatura.

Finalizarea transferului credit


În cazul în care un OP a fost emis în scopul stingerii unei obligaţii a plătitorului
faţă de beneficiar, această obligaţie încetează în momentul în care instituţia de credit
destinatară acceptă ordinul de plată în favoarea beneficiarului. În cazul în care un
transfer credit nu este finalizat, instituţia de credit iniţiatoare este obligată să returneze
plătitorului suma primită de la acesta în baza ordinului de plată.
VII.2 Plaţi externe

Plăţile în valută sunt efectuate de către clienţii rezidenţi şi nerezidenţi cu


respectarea prevederilor reglementarilor legale în vigoare privind efectuarea
operaţiunilor valutare.
Prin plată externă se înţelege plata în valută convertibilă şi în lei efectuată
de un rezident în favoarea unui nerezident în conformitate cu prevederile reglementarilor
legale în vigoare privind efectuarea operaţiunilor valutare.

Dispozţtia de transfer se utilizează în cazul:


- operaţiunilor în valută efectuate pe teritoriul României
- plăţilor în valută efectuate de nerezidenţi
- plăţilor în valută efectivă (eliberare numerar pentru persoane fizice) în cazul
eliberării numerarului în valută la o altă unitate BT decât cea la care are deschis
contul.
Dispoziţia de transfer (DT) este formularul prin care se transmit instrucţiunile de
plată , date de către ordonator, clientul unităţii bancare teritoriale, de a pune la
dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani în valută.

Cecul reprezintă un ordin scris, dat de trăgator Băncii Transilvania în calitate


de tras de a plăţi unui beneficiar valoarea menţionată, din disponibilul aflat în contul
tragătorului.

Menţiuni obligatorii. Menţiuni facultative


Cecul trebuie sa îndeplinească cerinţele prevazute de reglementarile legale în
vigoare referitoare la condiţiile de formă şi de fond. În toate redactările, cecul trebuie
să cuprindă următoarele menţiuni obligatorii :
a) denumirea de cec
b) ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani
c) numele celui care trebuie să platească (trasul=societatea bancară)
d) locul unde trebuie facută plata
e) locul emiterii
f) data emiterii
g) semnătura celui care emite cecul (tragătorul).
Pe cec se pot face şi alte menţiuni decât cele obligatorii care prin instrumentul
respectiv să stipuleze clauze facultative, raspunzând unor necesitaţi specifice raporturilor
dintre cele 3 părţi : trăgător, tras şi beneficiar. Menţiunile facultative fac obiectul
înţelegerii dintre cele 3 părţi.

Elemenetele care se tipăresc în momentul în care trăgătorul primeşte filele de


cec de la bancă, al carui client este
Conform prevederilor reglementarilor legale în vigoare, la eliberarea filelor de
cec, unitatea bancară teritorială este obligată să tipărească:
- denumirea unităţii bancare trase şi adresa acesteia
- numele sau denumirea trăgătorului şi adresa acestuia
- codul fiscal al trăgătorului
- numărul contului trăgătorului, din care urmează să se facă plată şi codul
unităţii bancare trase.

Termenele de prezentare la plată


Ca urmare a funcţiei sale principale de instrument de plată, cecul poate fi plătit
numai la vedere. Termenul de prezentare la plată a cecurilor emise şi plătibile în
România sunt :
- 8 zile, în cazul cecului plătibil chiar în localitatea în care a fost emis
- 15 zile, în cazul cecului plătibil între localitaţi diferite
- 30 de zile, în cazul cecului circular.
Cecul emis într-o ţară străină şi plătibil în Romania trebuie să fie prezentat în
termen de 30 de zile, iar dacă este emis în afara Europei, în termen de 70 de zile.
Termenele prezentate mai sus sunt exprimate în zile calendaristice şi se calculează
începând cu ziua următoare datei emiterii cecului de către trăgător.

Revocarea la plată a cecului


Un cec va putea fi onorat de către tras chiar şi în cazul în care termenul sau
prezentarea a expirat, cu condiţia ca trăgătorul să nu fi revocat OP privind cecul
respectiv.

Obligaţiile administratorului de cont/client


AdC al beneficiarului, la primirea filei de cec de la beneficiar, însoţită de
borderoul de încasare, este obligat să verifice următoarele :
a) dacă destinatarul cecului este posesor legitim al acestuia
b) dacă persoana, care prezintă fila de cec însoţită de borderoul de încasare, este
persoana desemnată de titularul de cont să efectueze operaţiuni în relaţia cu
banca
c) dacă semnătura autorizată şi, în cazul persoanelor juridice, ştampila,
corespund cu cele din Specimenul de semnătură
d) dacă fila de cec conţine elemenetele conform reglementărilor legale în vigoare
e) datele despre girare, în cazul în care cecul a fost girat
f) dacă borderoul de încasare este întocmit în 4 exemplare şi dacă elementele
înscrise sunt corecte şi complete
g) dacă instrumentul de plată poate ajunge la banca trasa în termenul legal de
prezentare la plată.

AdC al plătitorului la primirea filei de cec în vederea decontării, are ca


obligaţii :
- sa verifice dacă cecul şi borderoul de încasare conţin elementele prevăzute
- să confirme semnătura şi amprenta ştampilei trăgătorului existente pe cec cu cele
din Specimenul de semnătură de la bancă
- să verifice existenţa în cont a disponibilului necesar pentru plata cecului
Plată. Refuzul la plată.
În cazul în care disponibilul din contul trăgătorului este suficient şi din
verificările efectuate rezultă că sunt respectate cerinţele legale, fila de cec se
plăteşte. În caz contrar avem refuz total sau parţial de plată.

Păstrarea, gestionarea şi evidenţa filelor de cec


Păstrarea, gestionarea şi evidenţa filelor de cec este realizată conform
reglementărilor interne ale băncii. Unitatea bancară teritorială are obligaţia să arhiveze
cecurile care au facut obiectul operaţiunilor lor pe o perioada de 5 ani de la data plăţii
(decontare din cont) şi 15 ani – cecurile achitate cash.

Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură privată prin care
emitentul în calitate de debitor se obligă să plătească o sumă de bani fixată la un
anumit termen sau la prezentare unei alte persoane numită beneficiar, care are calitate de
creditor.

Menţiuni obligatorii. Menţiuni facultative :


- denumirea de bilet la ordin
- promisiunea necondiţionată de a plati o suma determinată
- numele aceluia căruia sau la ordinul căruia trebuie facută plată (beneficiarul)
- data emiterii
- semnătura emitentului (subscriitorului) şi în cazul persoanlor juridice, ştampila.

Avizarea biletului la ordin


În cazul biletului la ordin plătibil la un anumit timp, de la vedere, acesta trebuie
prezentat emitentului spre avizare pentru a da posibilitate curgerii termenului de 1 an de
la data emiterii titlului.

Primirea în garanţie a biletului la ordin


Unitaţile teritoriale ale băncii pot primi drept garanţie pentru creditele pe
care le acordă clienţilor săi, bilete la ordin, în care este specificată calitatea de
beneficiar a unităţii bancare teritoriale.

Motive de refuz la plată în cazul biletului la ordin :


- bilet la ordin cu scadenţă la vedere
- bilet la ordin cu scadenţă la un anume timp de la vedere
- bilet la ordin refuzat din lipsă totală sau parţiala de disponibil
- bilet la ordin emis cu dată falsă
- înterzicerea plăţii de către subscriitor
- falimentul plătitorului.
VII.3 Decontări intrabancare

Decontările intrabancare cuprind operaţiunile efectuate între Centrală şi


unitaţile BT, precum şi cele efectuate între unitaţile BT.
Dacă atât clientul plătitor cât şi beneficiarul au cont la aceeaşi sucursală BT
decontarea se face odată cu depunerea documentelor de plată. În cazul decontărilor
între sucursale diferite decontarea se realizează prin contul « Decontări intrabancare »
între unitatea bancară care iniţiază operaţiunea şi unitatea bancară care primeşte şi
finalizează operaţiunea.
În baza documentelor primite de la client, unitatea iniţiatoare emite documentul
intern numit aviz inter-sediu (OIS), care poate fi de creditare sau debitare.
Avizul de creditare se emite pe baza documentelor întocmite din iniţiativa
plătitorilor şi conţin sumele pe baza cărora se vor credita conturile beneficiarilor.
Avizul de debitare se emite pe baza documentelor întocmite din iniţiativa
beneficiarului, care fac obiectul unei operaţii de încasare (cec, convenţie direct debit)
şi conţin sumele pe baza carora se vor debita conturile beneficiarilor.
Controlul decontărilor intrabancare în Banca Transilvania este descentralizat şi
se realizează prin verificarea (punctarea) zilnică a operaţiunilor de plaţi şi încasări
reciproce între unitaţile BT.
Decontările intrabancare în BT se execută electronic prin transmitere de fişiere
între sediile băncii.
Operaţiunile tehnice şi responsabilităţile aferente sunt prevazute în Procedura
internă de lucru privind decontările intrabancare şi interbancare în BT.

VII.4. Decontări interbancare

Decontările interbancare au loc între parteneri cu conturi deschise la bănci


diferite. În funcţie de băncile care intră în relaţie, decontările interbancare pot fi :
a) Decontări între unitaţile BT şi unitaţile altor bănci pentru efectuarea
plăţilor şi încasărilor generate de operaţii comerciale ale clienţilor
b) Decontările în urma împrumuturilor pe care societaţile bancare şi le acordă
reciproc.

Condiţiile, circuitul, termenele, formularistica şi intervalele decontărilor


interbancare de la punctul a) se desfăşoară conform prevederilor din Regulamentul
BNR Nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără
numerar pe suport hârtie.
Pentru reprezentarea sucursalei judeţene la şedinţele de compensare directorul va
numi prin decizie, un agent de compensare şi un înlocuitor al acestuia. În cazuri de forţă
majoră directorul sucursalei poate numi alte persoane care se vor prezenta în compensare
cu împuternicire expresă în original.
Semnarea din partea Băncii Transilvania a documentelor prezentate în
compensare se face de persoanele care angajează patrimonial banca, aşa cum sunt
descrise în Decizia Preşedintelui BT privind regimul semnăturilor şi competenţelor în
bancă. Înainte de a fi semnate documentele se supun controlului financiar preventiv
conform normelor interne specifice.
Operaţiunile tehnice şi responsabilitaţile aferente sunt prevazute în Procedura
de lucru privind decontările intrabancare şi interbancare în BT.

VII.5. Tehnica decontărilor

VII.5.1 BT ca bancă de decontare a tranzacţiilor efectuate pe


BVB
Centrala BT

Conturi deschise :
3331/99600 – cont de decontare cu BNR pentru încasări
3331/99600 – cont de decontare cu BNR pentru plaţi
1111/99600 – cont de disponibil la BNR
3415/suc. – operaţiuni iniţiate pe debit
3415/suc. – operaţiuni confirmate pe credit

Încasări:
1111/99600 = 3331/99600 (total sume din raport)
3331/99600 = 3415/suc.

Plaţi:
3415/suc. = 3331/99600
3331/99600 = 1111/99600 (suma totală din raport)

Sucursalele BT

Conturi deschise :
3351/client – cont dedicat
3415/5990 – operaţiuni cu Centrala initiaţe pe DEBIT
3415/5990 – operaţiuni cu Centrala confirmate pe CREDIT

Încasări :
3415/5990 = 3351/client

Plaţi :
3351/client = 3415/5990

VII.5.2. BT ca participant la Societatea Naţională de


Compensare, Decontare şi Depozitare (SNCDD) ca bancă de
decontare

Centrala BT

Conturi deschise :
3332/99611 – cont de decontare cu BNR pentru încasări
3332/99611 - cont de decontare cu BNR pentru plaţi
1111/99611 – cont de disponibil la BNR
3415/suc. – operaţiuni iniţiate pe DEBIT
3415/suc. – operaţiuni confirmate pe CREDIT

Încasări:
1111/99611 = 3332/99611 (total sume de încasat de pe raport)
3332/99611 = 3415/suc.

Plati :
3415/suc. = 3332/99611
3332/99611 = 1111/99611 (total sume de plată de pe raport)

Sucursalele BT

Conturi deschise :
3352/client – cont dedicat
3415/5990 – operaţii cu Centrala initiate pe DEBIT
3415/5990 – operaţii cu Centrala confirmate pe CREDIT

Încasări :
3415/5990 = 3352/client

Plaţi :
3352/client = 3415/5990

VIII.Organizarea activităţii de
trezorerie
VIII.1. Retrageri de numerar de la sucursalele BNR

Casierul şef al sucursalei BT care înregistrează deficit de numerar transmite prin


e-mail Cererea de retragere numerar, către Serviciul Operaţiuni de Trezorerie (SOT)
cu CC la directorul de operaţiuni propriu şi casierul şef al sucursalei BT în relaţie cu
sucursala BNR, astfel :
- până la ora 11, pentru retragerile de numerar din aceeaşi zi (în regim de urgenţă)
- pînă la ora 14, pentru retragerile de numerar din ziua bancară urmatoare (în regim
normal)
- cererile transmise după ora 14 vor fi asimilate retragerilor de numerar în regim de
urgenţă, iar operaţiunea se va efectua şi deconta în ziua bancară următoare.

SOT transmite prin e-mail acordul privind retragerea de numerar către casierul
şef al sucursalei BT care înregistrează deficit de numerar, cu CC la directorul de
operaţiuni şi casierul şef al sucursalei BT în relaţie cu sucursala BNR. Sucursala BT
în relaţie cu sucursala BNR transmite fax sau electric către BNR Cererea de retragere
numerar. Sucursalele BT implicate vor completa şi vor transmite către SOT raportările
Trel, Trezo.
Sucursala BT în relaţie cu sucursala BNR efectuează plata contravalorii
numerarului conform regulilor prevazute în Romanian Electronic Gross InterBanking
Settlement Sistem (REGIS).
BNR va reţine comisioanele aferente operaţiunii, iar acestea vor fi repartizate
de către sucursala BT care este în relaţie cu sucursala BNR, sucursalei BT care a
înregistrat deficit de numerar.
Sucursala BT în relaţie cu sucursala BNR remite şi prezintă sucursalei BNR
Delegaţia pentru ridicare numerar (în relaţia cu BNR nu se mai foloseşte cecul de
numerar).
Sucursala BT în relaţie cu sucursala BNR efectuează retragerea efectivă de
numerar şi depunerea în casieria proprie. Sucursala BT care a înregistrat deficit de
numerar efectuează alimentarea de la sucursala BT în relaţie cu sucursala BNR şi
depunerea în casieria proprie.

VIII.2. Depuneri de numerar la BNR

Sucursala BT în relaţie cu sucursala BNR efectuează depunerea de numerar


conform prevederilor Normei Nr.2/2005 privind operaţiunile de numerar. Sucursalele
BT implicate vor completa şi vor transmite către SOT raportările Trel, Trezo.
BNR va reţine comisioanele aferente operaţiunii, iar acestea vor fi repartizate
de catre sucursala BT care este în relaţie cu sucursala BNR, sucursalei BT care a
efectuat depunerea de numerar.
Centrala BT – Direcţia Contabilitate Generală şi sucursalele BT în relaţie cu
sucursalele BNR vor accesa între orele 17-18 Aplicaţia CASH de pe site-ul BNR
(http://cash.bnr.ro/aplicaţii/index-bănci) pentru preluarea rapoartelor privind
operaţiunile cu numerar în relaţia cu BNR, înclusiv a diferenţelor privind procesarea
numerarului, rezultate din depunerea excedentului pentru reglarea diferenţelor soldului
de casă.

VIII.3. Cumpărări de numerar de la alte bănci


Cumpărările de numerar de la alte bănci se efctuează în baza convenţiilor de
redistribuire încheiate între centralele sau sucursalele băncilor (în prezent nu există
un acord comun între băncile comerciale privind renunţarea utilizarii cecului de
numerar) :

a) Casierul şef al sucursalei BT care înregistrează deficit de numerar transmite prin


e-mail Cererea de retragere numerar – SOT către SOT cu CC la directorul de
operaţiuni, astfel :
- pînă la ora 15, pentru retragerile de numerar din aceeaşi zi (în regim de urgenţă)
- pînă la ora 16 :30, pentru retragerile de numerar din ziua bancară urmatoare (în
regim normal).
b) SOT transmite prin e-mail acordul privind cumpărarea de numerar către casierul
şef al sucursalei BT ce inregistrează deficit de numerar , cu CC la directorul de
operaţiuni.
c) Sucursalele BT obţtin acordul (telefonic sau scris) în preziua sau ziua vânzării
de la sucursalele altor bănci comerciale privind cumpărarea de numerar. Dacă
contrapartida doresşte acordul scris se va utiliza Cererea de retragere numerar -
bănci comerciale.
d) Sucursala BT va completa şi va transmite către SOT raportările Trel, Trezo.
e) Sucursala BT va completa cecul de numerar sau Delegaţia pentru ridicare
numerar – bănci comerciale.
f) Sucursala BT va efectua plata contravalorii numerarului prin REGIS (conform
Regulilor REGIS) şi plata comisionului prin sistemul de compensare automată.
g) Sucursala BT va efectua ridicarea de numerar în baza Cecului de numerar sau a
Delegaţiei pentru ridicare numerar – bănci comerciale. şi copiile ordinelor de
plată.

VIII.4. Vânzări de numerar la alte bănci şi la Direcţiile


Judeţene de Trezorerie

Vânzările de numerar se efectuează în baza convenţiilor de redistribuire


încheiate între centralele sau sucursalele băncilor, respectiv sucursalele BT şi
Direcţiile Judeţene de Trezorerie.

a) Sucursalele BT încheie acordul (telefonic sau scris) în preziua sau ziua vânzării,
cu sucursalele altor bănci comerciale, respectiv Direcţiile Judeţene de
Trezorerie privind vânzarea de numerar.
b) Vânzările de numerar efectuate după ora 15 (ora acordului telefonic sau scris)
cu decontare în aceeaşi zi se vor face cu informarea prealabilă a SOT prin e-mail.
c) Sucursala BT va completa şi va transmite către SOT raportările Trel, Trezo.
d) Sucursala BT va elibera numerarul pe baza Cecului de numerar sau a Delegaţiei
şi copiile ordinelor de plată (copia ordinului de plată în cazul Direcţtiilor
Judeţene de Trezorerie).
IX. Compensarea multilaterală
Obiectul compensării multilaterale îl constituie plăţile interbancare fără
numerar pe suport hârtie, denumite în continuare plăaţi interbancare.
Plăţile interbancare efectuate de societăţile bancare cu ordine de plată, cecuri,
cambii şi bilete la ordin emise în vederea decontării operaţiunilor cu titluri de stat,
operaţiunilor pieţei valutare interbancare, plasamentelor sau creditelor interbancare,
rambursării acestora şi a dobânzilor aferente, nu fac obiectul compensării multilaterale
a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.
Operaţiunile de plăţi şi decontări interbancare proprii ale BNR, nu fac
obiectul compensării multilaterale a plăţilor interbancare fără numerar pe suport
hârtie. Prin ordinul Guvernatorului BNR se pot excepta de la compensarea multilaterală
şi alte categorii de plăţi interbancare fără numerar pe suport hârtie.
În cazul ordinelor de plată care au îndicată o anumită zi a plăţii, ziua de
compensare se stabileşte în funcţie de aceasta. Termenele şi intervalele sunt exprimate
în zile lucrătoare. Termenele şi intervalele sunt maximale.
Unităţile prezentatoare au obligaţia prezentării în compensare a instrumentelor
de plată compensabile primite prin reţeaua intrabancară.
Unitaţile participanţilor sunt obligate să sesizeze inspectorului de compensare
nerespectarea de către alte unităţi a prevederilor prezentului articol.
Inspectorii de compensare au obligaţia ca în fiecare săptămână, prin sondaj, să
verifice respectarea acestor prevederi de către toate unitaţile participante la şedinţele
de compensare.

Unitaţile BT vor introduce şi accepta în/din compensarea multilaterală


următoarele instrumente de plată pe suport hârtie, denumite în continuare instrumente
de plată compensabile :
a) ordinul de plată
b) cecul barat, denumit în continuare cec.

Formularul de ordin de plată pe suport hârtie acceptat în compensare poate fi:


• completat manual
• editat şi completat pe calculator
• transmis in original sau sub forma de mesaj modem, mesaj telex sau mesaj
telefax.

Pentru a fi acceptate în compensare, este obligatoriu ca ordinele de plată să


conţină şi să aibă completate toate elementele obligatorii de pe faţă şi verso-ul
instrumentului « ordin de plată » prevazute de reglementările în vigoare şi să poarte
semnătura autorizată şi ştampila în original a unităţii iniţiatoare sau prezentatoare.

Formularul de cec acceptat în compensare poate fi barat :


- prin pretipărire
- manual, cu obligativitatea menţionării de către unitatea iniţiatoare a locului
compensării.

Pentru a fi acceptat în compensare, fiecare cec barat trebuie însoţit în mod


obligatoriu de un borderou de încasare a cecurilor, care este completat de către
beneficiarul cecurilor. Borderoul de încasare a cecurilor conţine următoarele elemente
obligatorii :
• numele sau denumirea beneficiarului
• numărul contului beneficiarului
• denumirea unităţii bancare a beneficiarului
• numărul şi seria cecului
• numele sau denumirea trăgătorului
• numărul contului trăgătorului
• denumirea unităţii participantului trase
• suma
• semnătura autorizată şi ştampila beneficiarului ; în cazul persoanelor fizice
este suficientă numai semnătura beneficiarului ;
• data depunerii borderoului de încasare a cecurilor la unitatea bancară a
beneficiarului, confirmată prin aplicarea ştampilei de ghişeu a acesteia
• data remiterii cecului de către unitatea prezentatoare unităţii primitoare în
cadrul şedinţei de verificare a cecurilor.

Borderoul de încasare a cecurilor se completează în 3 exemplare care au


următoarea destinaţie :
- un exemplar este păstrat de beneficiarul cecurilor
- un exemplar este păstrat de unitatea iniţiatoare
- un exemplar este prezentat de unitatea prezentatoare unităţii primitoare în carul
şedinţei de compensare, urmând a fi păstrat de unitatea prezentatoare după închiderea
şedinţei.

Compensarea multilaterală a cambiilor şi biletelor la ordin

Cambiile acceptate şi biletele la ordin depuse de posesorii (beneficiarii) acestora


la unitaţile participanţilor pentru a fi încasate în cont vor fi introduse în compensarea
multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.
Pentru compensarea cambiilor acceptate şi a biletelor la ordin, unitaţile bancare
vor respecta reglementările în vigoare referitoare la instrumentele de plată
compensabile de debit.
Pentru a fi compensate, cambiile acceptate şi biletele la ordin trebuie să fie
însoţite de borderouri de încasare, completate de către posesorii (beneficiarii) acestora,
care vor conţine urmatoarele elemente obligatorii :

a) numele sau denumirea beneficiarului (posesorului)


b) numărul contului beneficiarului (posesorului)
c) denumirea unităţii participantului a beneficiarului (posesorului)
d) numele sau denumirea trasului (la cambiile acceptate) sau emitentului (la biletele
la ordin)
e) numărul contului trasului (la cambiile acceptate) sau emitentului (la biletele la
ordin)
f) denumirea unităţii participantului a trasului (la cambiile acceptate) sau
emitentului (la biletele la ordin)
g) suma
h) semnătura autorizată şi ştampila beneficiarului (posesorului) ; în cazul
persoanelor fizice este suficientă numai semnătura beneficiarului (posesorului)
i) data depunerii borderoului de încasare la unitatea bancară a beneficiarului
(posesorului), confirmată prin aplicarea ştampilei de ghişeu a acesteia
j) data remiterii cambiei acceptate sau a biletului la ordin de către unitatea
prezentatoare, unităţii primitoare în cadrul şedintei de verificare.

Borderoul de încasare a cambiilor acceptate şi a biletelor la ordin se completează


în 3 exemplare şi au aceeaşi destinaţie ca şi borderoul de încasare a cecurilor.
Procedura de compensare aplicabilă cambiilor acceptate plătibile la vedere şi a
biletelor la ordin plătibile la vedere este identică cu procedura de compensare a
cecurilor.

X. Organizarea activităţii de tezaur-


casierie
Banca Transilvania efectuează prin casieriile proprii operaţiuni cu numerar,
de încasări şi plaţi în lei şi valută pentru clienţii săi, titulari de cont. La casieriile
Băncii Transilvania se efectuează şi operaţiuni de schimb valutar, prin ghişee
special amenajate în acest scop. Operaţiunile de casă în Banca Transilvania se
efectuează cu respectarea normelor emise de B.N.R. Unitaţile Băncii Transilvania
(succursale sau agenţii) care îşi organizează casierii trebuie să solicite în scris
sucursalelor judeţene ale B.N.R., aprobarea de funcţionare.
Pentru primirea, numărarea, verificarea, păstrarea şi eliberarea numerarului
şi a altor valori în unitaţile Băncii Transilvania, se organizează compartimente de
tezaur şi casierie.
Directorii de operaţiuni, şefii de agenţii şi casierii şefi ai sucursalelor Băncii
Transilvania raspund de organizarea şi controlul activităţii de casierie. Aceştia au
datoria să asigure conducerea corectă şi la zi a evidenţelor operative, contabile şi
statistice, în scopul reflectarii în orice moment a existenţei şi mişcării numerarului şi a
celorlalte valori gestionate prin casieriile băncii. De asemenea sunt obligaţi să asigure
respectarea tuturor dispoziţiilor în vigoare cu privire la păstrarea, transportul şi paza
numerarului şi a celorlalte valori, pentru asigurărea integritaţii acestora.

X.1 Informaţii generale


Compartimentul Tezaur-Casierie se organizează în încăperi special amenajate,
separate de locul de muncă al celorlalte compartimente. Obligatoriu se asigură
securitatea încăperii unde funcţionează casieria, ferestrele fiind prevazute cu geamuri
antiglonţ, iar uşile acesteia fiind prevazute cu sisteme antiefracţie. În organizarea
compartimentului se vor respecta prevederile Regulamentului interior de securitate a
băncii şi indicaţiile primite din partea Inspectoratelor Judeţene de Poliţie.
Casieriile cuprind :
 casele operative ( de încasări, plăţi, schimb de bilete de bancă şi monede
metalice, inclusiv bilete deteriorate, vânzarea imprimatelor cu regim special, a
certificatelor de depozit şi a altor hârtii de valoare) ;
 casele speciale (primiri şi eliberări de metale preţioase, primirea de valori spre
păstrare, de la persoane fizice şi juridice) ;
 case de schimb valutar (amplasate în sau în afara sediului băncii) ;
 grupe de verificare a numerarului ;
 tezaurul.
Fiecare casier are locul de muncă într-o cabină separată, prevazută cu ghişeu.
Uşile cabinelor au încuietori cu chei şi sunt ţinute încuiate în cursul zilei de lucru.
Numărătorii de bani au mese de numărat compartimentate cu geamuri transparente,
pentru a se asigura manipularea şi păstrarea separată a valorilor de către fiecare în
parte. Cabinele casierilor şi incinta în care lucrează numărătorii de bani sunt dotate cu
case de fier sau fişete pentru păstrarea numerarului în timpul zilei. Este înterzis
accesul în incinta casieriei a altor persoane în afara directorului, deţinătorilor de chei şi a
personalului autorizat sa efectueze controlul activităţii casieriei, fără aprobarea scrisă
a directorului sau şefului unităţii rspective.
În fiecare dimineaţă înainte de începerea programului de lucru, angajaţii
casieriei, inclusiv casierul şef, sunt obligaţi să predea spre păstrare unui angajat,
desemnat de casierul şef, tot numerarul propriu pe care-l au asupra lor. Aceste sume vor
fi consemnate într-un caiet, în care se va semna atât pentru predare, la începutul zilei, cât
şi pentru primire, la sfârşitul zilei sau în pauze. Eliberarea totală sau parţială a
numerarului se face pe baza de evidenţă scrisă şi semnătură în caietul menţionat.
Casierul şef va verifica zilnic, iar directorul sucursalei va controla prin sondaj cel
puţin o dată pe lună, modul în care sunt respectate prevederile de mai sus, consemnând
în registrul de control data efectuării acestuia. Sumele găsite în plus asupra unui angajat,
în incinta casieriei, se vor înregistra ca venituri ale băncii, iar cele în minus, se vor
recupera de la persoana în gestiunea căreia s-a constatat minusul. Recuperarea se face în
lei sau valută, după caz. Pentru abaterea constatată, directorul sucursalei va aplica o
sancţiune disciplinară, în conformitate cu prevederile Codului Muncii.
Pentru asigurarea securitaţii valorilor care se manipulează şi păstrează în timpul
programului de lucru în incinta casieriei, vor fi instalate sisteme tehnice de pază şi
alarmare sonoră, care să poată fi declanşate cu uşurinţă de către personalul casieriei.
În caz de alarmare, organele de pază vor acţiona conform consemnului din Planul de
pază şi alarmare, avizat de organele de poliţie. Casierul şef, respectiv şeful de agenţie
este obligat să verifice de fiecare dată, înainte de începerea programului de lucru, modul
de funcţionare a sistemelor de alarmare din incinta casieriei.
X.2 Numerarul

Numerarul se păstrează în pretezaur (casă de fier situată în antecamera de


valori) sau tezar (casă de fier situată în camera de valori), astfel :
Bancnotele se pastrează pe cupiuri, în pachete de 1000 sau 500 sau fracţii,
separat cele bune de cele uzate. Acestea vor fi împachetate conform normelor B.N.R.
Monedele metalice selectate după valoarea nominală se păstrează în săculeţi a
250, 500 sau 1000 de bucăţi împachetaţi conform normelor B.N.R. Monedele pot fi
păstrate şi în pungi a 100 şi 200 de bucăţi şi în fişicuri a 50 de bucăţi sau în fracţii
sub 50 de buciţi.
Valuta se păstrează în pachete de 100, 500, 1000 bancnote, pe cupiuri pentru
fiecare fel de valută, împachetată conform normelor B.N.R. Fracţiile sub 100 bancnote
se păstrează pe feluri de valută în plicuri separate. Valutele în monedă metalică se
păstrează în saculeţi, fişicuri şi plicuri pe feluri de valută.
Metalele preţioase se păstrează pe feluri de metale şi titluri în casete, săculeţi
sau plicuri, însoţite de inventar.
Bijuteriile, pietrele preţioase şi semipreţioase, hârtiile de valoare şi alte valori
primite în gaj se păstrează separat în casete, săculeţi sau plicuri, pe fiecare deponent,
însoţite de un inventar întocmit în 2 exemplare – unul pentru deponent şi unul însoţitor
al valorii.
Formularele cu regim special destinate vânzării se grupează pe feluri de
formulare.
Genţile sigilate cu numerar predate de client sau colectate de bancă după
terminarea programului normal de lucru, se păstrează în pretezaur. Numărarea
ulterioară şi preluarea în casierie a numerarului din genţile sigilate se va face în (fără)
prezenta depunătorului, funcţie de prevederile convenţiei încheiate între părti.
X.3 Deţinerea şi păstrarea cheilor, sigiliilor de la
tezaur, de la casele de fier, fişete de depozitare şi păstrarea
dublurilor. Manipularea tezaurului şi a caselor de bani

În cadrul agentiei, deţinătorii de chei sunt şeful de agenţie şi un casier,


mandataţi de directorul sucursalei.
Fiecare deţinător de chei va avea un sigiliu metalic pe care va fi gravată funcţia
cu care sigilează personal tezaurul. Deţinătorii de chei răspund în mod personal în faţa
Comitetului de Management al băncii de modul de păstrare şi utilizare a cheilor
individuale. Orice mandatare a înlocuitorilor se va face pe răspunderea deţinătorilor.
Intrarea în tezaur este permisă numai deţinătorilor de chei şi sigiliu şi numai
împreună. Intrarea altor persoane în tezaur este permisă numai în caz de necesitate, pe
baza de tabel nominal, aprobat de conducătorul unităţii. Verificările inopinate ale
organelor de control – audit intern, membrii Comitetului de Management, salariaţii
centralei în baza delegaţiei specifice de control, revizorii şi organele de control ale
B.N.R. pe baza de delegaţie de control – vor avea acces în tezaur numai în prezenţa
tuturor deţinătorilor de chei.
Casierul şef/şef de agenţie va ţine evidenţa la zi a persoanelor care au intrat
în tezaur.
Manipularea valorilor în şi din tezaur se face numai în prezenţa tuturor
deţinătorilor de chei şi sigilii, care răspund integral şi în comun de toate valorile aflate
în păstrarea lor.
Este interzis :
1. A se lăsa deschise sau descuiate uşile de la tezaur sau de la casele de fier ;
2. A se lăsa cheile în broască în timp ce se umblă în tezaur sau în casele de fier care ţin
loc de tezaur ;
3. Sa se încredinţeze cheile sau sigiliile personale celorlalti deţinători de chei ;
4. Sa se schimbe cheile sau sigiliile între deţinătorii de chei.
Dublurile cheilor de la tezaur se vor păstra în tezaurul altei succursale a Băncii
Transilvania (cea mai apropiată) sau în sucursala B.N.R. din localitate. Unitatea
depunătoare va introduce dublurile cheilor în câte un plic, care se va lipi şi sigila prin
aplicarea ştampilei triunghiulare a unităţii depunătoare. Pe plic se va menţiona felul
cheilor (tezaur sau casă de fier), marca, numărul casei de fier şi seria cheilor
respective. Plicurile conţinănd dublurile cheilor, vor fi numerotate şi apoi introduse într-
un săculeţ de pânză care va fi sigilat şi la care va fi ataşată o etichetă pe care se
menţionează : numărul plicurilor din săculeţ, numărul total al cheilor din săculeţ,
felul cheilor (tezaur, case de fier), data sigilarii săculeţului, semnăturile
deţinătorilor de chei şi se va aplica ştampila triunghiulară a unităţii depunătoare. În
caz de necesitate, la cererea directorului unităţii depunătoare, unitatea depozitară va
elibera săculeţul cu dublurile de chei persoanei împuternicite, care va prezenta o
delegaţie specială semnată de toţi deţinătorii de chei ai unităţii depunătoare. La
primirea săculeţului cu dublurile de chei, delegatul împuternicit va semna de primirea lui
pe delegaţia specială, care va rămâne la unitatea depozitară. După utilizare, dublurile
de chei vor fi remise spre păstrare la unitatea bancară stabilită respectându-se procedura
descrisă mai sus. Despre producerea unui asemenea eveniment unitatea depunătoare va
informa în scris direcţia de specialitate din centrala, arătând detaliat cauzele şi
împrejurările în care s-a produs evenimentul.
La sfârşitul zilei, înainte de închiderea tezaurului, se verifica dacă toate valorile,
registrele şi documentele care se păstrează în tezaur au fost introduse în acesta şi dacă
toate măsurile de securitate şi paza contra incendiilor au fost luate.
După închiderea tezaurului, deţinătorii de chei şi sigilii aplică în prezenţa
paznicului, sigiliile metalice pe plastilină sau ceară roşie, avănd grijă ca sforile ce
servesc la sigilare sa fie dintr-o bucată. După sigilarea tezaurului, se cuplează sistemul
de alarmă şi se predă în grija paznicului pe baza de semnături date de deţinătorii de
chei şi sigilii şi de către paznic în caietul de predare-primire a tezaurului, cu
specificarea orei de predare-preluare în/şi din pază.
La începutul programului, înainte de a deschide tezaurul, deţinătorii de chei şi
sigilii sunt obligaţi să verifice în prezenţa paznicului, încuietorile, sforile şi sigiliile,
semnând de luare în primire a tezaurului. În situaţia în care se constată că încuietorile
sunt stricate sau forţate, sigiliile rupte, se anunţă poliţia pentru a trimite un delegat.
După verificările de rigoare, se va întocmi un proces verbal în care vor fi trecute toate
constatările facute cu această ocazie, care va fi semnat de către deţinătorii de chei,
paznicul de serviciu şi de delegatul poliţiei.
X.4 Operaţiunile cu valori
Bancnotele şi monedele metalice destinate expedierii vor fi împachetate şi
introduse în saci speciali de transport valori, îmbarcarea valorilor efectuandu-se în
prezenţa casierului şef, a casierului însoţitor şi a paznicului. Sacii se leagă strâns cu
sfoară, după care se introduc cu partea legată în jos în alţi saci speciali. Acesti saci
speciali sunt apoi legaţi strâns cu sfoară dintr-o bucată. Capetele sforii vor fi sigilate cu
plumb de către casierul şef în prezenţa celorlalţi deţinători de chei, ataşându-se la
fiecare sac o etichetă de carton pe care se înscrie :
Pe faţă : - conţinutul sacului (număr de pachete, cupiura şi valoarea)
- semnătura deţinătorilor de chei
- data întocmirii sacului
- ştampila unităţii expeditoare
- numărul cleştelui cu care s-a sigilat.
Pe spate: se va aplica ştampila şi semnătura casierului care va prelua sacul.
Desigilarea sacilor şi verificarea pachetelor cu bancnote şi a săculeţilor cu
monede se efectuează de către casierul şef în prezenţa delegatului (casierul) ce a
însoţit transportul. În lipsa casierului şef desigilarea se va face de către un deţinător
de chei sau un înlocuitor de drept al acestora.
Deţinătorii de chei şi sigiliu sunt obligaţi să asigure ca manipularea,
păstrarea, transportul numerarului şi a altor valori să se facă potrivit dispoziţiilor din
normele în vigoare şi cu respectarea strictă a prevederilor actelor normative privind
activitatea de casierie emise de B.N.R.

X.5 Casă de circulaţie


În casă de circulaţie a unei unităţi a Băncii Transilvania se înregistrează toate
sumele reprezentând primiri şi eliberări de numerar, în timpul programului de
funcţionare a casieriei.
Plafonul casei de circulaţie se stabileşte la o sumă reprezentând media zilnică a
plăţilor efectuate prin casierie, într-o lună apreciată ca fiind reprezentativă, ţinându-se
seama de condiţiile specifice de securitate şi depozitare a numerarului. Plafonul casei
de circulaţie se aprobă de către Centrala Băncii (SOT) la propunerea sucursalei.
Revizuirea plafonului casei de circulaţie se poate face trimestrial la solicitarea
sucursalei adresată SOT, justificată de extinderea activităţii respectivei sucursale,
astfel încât să se asigure efectuarea în bune condiţii a plăţilor, evitându-se
imobilizarea de numerar în casa de circulaţie.
Excedentul de numerar (diferenţa dintre soldul casei de circulaţie şi plafonul
acesteia) va fi utilizat astfel :
- cel în lei :
 va fi depus la una dintre sucursalele B.N.R. arondate sucursalei depunătoare. Pentru
aceasta excedentul va fi transportat la sucursala BT din Cluj, Timisoara, Iaşi sau
Reprezentanţa Bucuresti, iar aceasta va face depunerea respectând normele B.N.R.
 va putea fi redistribuit către alte unităţi BT, cu informarea SOT
 va putea fi vândut altor societaţi bancare, pe baza unor convenţii încheiate în
prealabil, cu informarea SOT.
- cel în valută :
 va fi depus la una dintre băncile cu care BT are încheiate convenţii, după acceptul
prealabil al SOT
 va putea fi redistribuit către alte unităţi BT, cu informarea SOT
 va putea fi vândut altor societăţi bancare, pe baza unui deal încheiat între centralele
băncilor, cu acceptul SOT
La sfârşitul fiecărei zile de lucru, sumele în lei sau valută reprezentând
necesarul prezumat pentru a doua zi se păstrează în casele de bani proprii ale
sucursalelor/agenţiilor, în limita plafonului aprobat de Centrala BT. În cazul în care
necesarul prezumat depăşeşte soldul existent se va anunţa SOT, care va decide
modalitatea de acoperire a deficitului.
Excedentul în lei sau în valută de la agenţii (sau succursale în cazul
reprezentanţei BT), va fi transportat la sucursala BT (pregatiţi conform normelor BNR),
care va proceda conform normelor.
Preluarea numerarului de către casieria sucursalei/reprezentanţei şi înregistrarea
în evidenţe se va face pe baza documentelor de însoţire, cu desigilarea sacilor, dar fără
numărarea banilor. Se va verifica, însă, integritatea sigiliilor. Răspunderea pentru
corectitudinea numărării şi împachetării numerarului revine agenţiilor/sucursalelor.
Zilnic pînă la ora 10 :30, sucursalele vor comunica SOT excedentul de valută,
pentru ca acesta sa fie valorificat (prin depunere sau vânzare). De asemenea, până la ora
14 sucursalele vor comunica SOT necesarul de numerar (lei sau valuta) previzionat
pentru a doua zi, dacă acesta depăşeşte posibilitaţile proprii de acoperire.

X.6 Casă de încasări şi plăţi


X.6.1 Casă de încasări şi plăţi în lei

Încasări
Unitaţile Băncii Transilvania efectuează în timpul programului cu clienţii,
prin intermediul ghişeelor de casierie, vărsământe în numerar de la titularii de cont –
agenţi economici şi persoane fizice.
Pentru depunerea numerarului se folosesc urmatoarele documente :
a) Foaie de vărsământ, editată la ghişeul casieriei pe calculator
b) Borderou însoţitor

a) Depunerea numerarului cu foaie de vărsământ – chitanţa


Clientul se prezintă la ghişeul de încasări, unde depune banii. Casierul
procedează la identificarea persoanei care face depunerea (în contul agentului economic
sau a persoanei fizice), verifică banii preluaţi atât din punct de vedere al monetarului
declarat de client, cât şi al bonitaţii bancnotelor, completează monetarul afişat pe
monitorul calculatorului şi editează foaia de vărsământ. Un exemplar al acesteia semnat
de către depunător, rămâne la casierie iar celalalt exemplar ştampilat şi semnat de
casier se înmânează depunătorului.
Se interzice eliberarea de către casier a Foii de vărsământ sub rezerva
numărării ulterioare a banilor.
Când sumele încasate sunt mari, în scopul evitarii aglomeraţiei la ghişeu,
casierul poate preda grupei de verificare pentru numărare şi împachetare, pachetele de
100, respectiv de 1000 bancnote. Trecerea pachetelor de la casierul încasator la
numărătorul de bani se va evidenţia în Registrul de evidenţa a numerarului
manipulat condus de fiecare în parte. Aceste operaţiuni precum şi completarea
registrelor personale va fi supravegheată de către casierul şef.

b) Depunerea numerarului cu borderou însoţitor


Borderoul însoţitor se foloseste în cazul depunerii numerarului de către clienţi
în genţi sigilate direct la ghişeele băncii sau prin sistemele de colectare proprii
sucursalelor.

Plaţi
Prin ghişeele de casierie ale unităţilor se efectuează plăţile în numerar
titularilor de cont, la cererea acestora. Toate sumele în numerar eliberate de bancă trebuie
sa fie înregistrate în aceeaşi zi în evidenţele casierei şi contabilitaţii.
Casierul platitor primeşte de la casierul şef, la începutul fiecărei zile de lucru,
un avans în numerar din casa de circulaţie cu care îşi face alimentarea iniţială a casei de
plăţi şi editează un document justificativ, cu suma alimentată pe cupiuri. Suma
avansului ce se eliberează casierului plătitor va fi apreciată de casierul şef ţinând seama
de volumul plăţilor planificate pentru începutul zilei respective.
Pentru plăţile în numerar clientul se prezintă la ghişeul de plăţi.
Casierul plătitor va identifica delegatul agentului economic pe baza C.I, I se va
edita Foaia de ridicare în 2 exemplare şi i se va onora plata. Un exemplar semnat de
către client va rămâne la ghişeul de plăţi, iar al doilea va fi înmânat odată cu suma,
clientului. În cazul agenţilor economici împuternicitul va ştampila obligatoriu foaia de
ridicare, cu ştampila societăţii.
Pentru agenţii economici care operează cu cec de numerar (imprimat cu regim
special), împuternicitul acestuia (casierul) va prezenta fila cec semnată şi stampilată de
cei în drept, în acest caz nemaifiind nevoie a se aplica ştampila unităţii pe foaia de
ridicare editată. Fila cecului de numerar ştampilată şi semnată este reţinută de casierul
băncii fiind considerată document de casă.
Este interzisă eliberarea sumei de plată , altei persoane decât persoanei
împuternicite în acest scop, înscrisă pe documentul de plată şi care semnează pentru
primire.
În situaţia în care casierul plătitor efectuează plăţi din fracţii care nu au fost
verificate în prealabil de el la alimentare, răspunderea în cazul unor eventuale
diferenţe revine acestuia. Casierul plătitor taie sigiliile şi îndepărtează cartoanele de
protecţie de la pachetele pe care urmează să le dea în plată.
La sfarşitul zilei operative, după ce au fost onorate toate plăţile solicitate, se
tipăreşte jurnalul de casă. Acesta are ca primă poziţie alimentarea iniţială, urmând
toate ridicările de numerar efectuate, iar ultima poziţie fiind numerarul rămas neutilizat,
pe cupiuri. La jurnalul semnat şi ştampilat de către casierul plătitor se atasează
cecurile onorate în ziua respectivă.
Numerarul neutilizat precum şi documentele care au stat la baza efectuării
plăţilor împreună cu jurnalul de casă se predau casierului şef. Acesta la rândul lui,
predă numerarul numărătorilor , care vor împacheta conform normelor, numerarul
primit de la casa de încasări şi de la casa de plăţi, rezultând pachete a 1000 şi 100
bancnote şi fracţii.
În unitaţile Băncii Transilvania care au un volum apreciabil de operaţiuni
ghişeele de casierie se pot separa în ghişee de încasare şi ghişee de plăţi, în acest caz
casieria de plăţi va fi alimentată de dimineaţă cu necesarul preconizat a se plăti peste zi.
Dacă pe parcursul zilei banii din fondul de alimentare nu ajung, atunci se acordă
casierului plătitor avansuri de numerar de la casierii încasatori, aceştia făcând operaţia
de depozitare în tezaur prin care se descarcă de sumele respective, iar casierul plătitor
efectuează o nouă alimentare.

X.6.2 Casa de încasări şi plăţi în valută

În cadrul serviciului de casierie se pot înfiinţa şi ghişee de încasări şi plăţi


în valută, care pot fi deservite de casierii caselor de schimb valutar. Toate sumele în
devize convertibile încasate şi plătite trebuie sa fie înregistrate în aceeaşi zi în
evidenţele casieriei şi contabilităţii.
Operaţiunile în legătură cu gestionarea valutelor (încasări, plăţi, verificări,
sortări, manipulare bancnote şi monede) se realizează, în general, de către casierul
desemnat special în acest scop de conducerea unităţii băncii.
Evidenţa operaţiunilor de casierie pe devize convertibile este ţinută pe feluri
de devize, completându-se Registrul de evidenţă a valutelor efective.
Valutele efective se păstrează împachetate conform Normelor BNR, fiind
păstrate într-o cutie prevazută cu încuietoare, care va fi depozitată în tezaur împreună
cu numerarul casei de circulaţie.
Casierul care efectuează operaţiuni în valută la începerea zilei operative va
prelua din tezaur caseta în care se află valutele ce le are în gestiune.
La operaţiunile de încasare, casierul urmăreşte ca bancnotele şi monedele
străine prezentate de clienţi să corespundă din punct de vedere al autenticitaţii şi al
valabilitaţii. Acest lucru se realizează prin compararea bancnotelor prezentate la
ghişeu, cu specimenele de bancnote din albumul de valute sau cu descrierile din
comunicările transmise pentru cele necuprinse în album.
Casierul va efectua următoarele operaţiuni :
a) Examinează biletele de bancă prezentate, primirea celor uzate
facându-se în conformitate cu Procedura de lucru privind
preschimbarea bancnotelor uzate.
b) Numără valuta în faţa clientului, întocmeşte monetarul pe cupiuri
şi tipăreşte foaia de vărsământ în două exemplare : un exemplar
destinat depunătorului, iar celălalt casierului care îl ataşează la
registrul de casă al zilei respective.
La operaţiunile de plăţi, casierul are obligaţia să verifice ca persoana care face
ridicarea de valută să fie titularul de cont sau împuternicitul acestuia, iar semnalmentele
acesteia să corespundă cu datele din C.I. sau paşaport.
La încheierea programului de lucru, în cazul constatării de diferenţe, se vor
verifica din nou actele şi valutele efective, iar dacă diferenţa se menţine se va încheia
proces verbal cu precizarea că diferenţele în plus, dacă nu se poate identifică posesorul,
se vor înregistra ca venituri ale băncii, iar cele în minus se vor recupera de la persoana
în sarcina căreia s-a constatat minusul, recuperarea făcându-se în valută.
În situaţia constatării de valute false, sau scoase din circulaţie, în soldul casei,
conducerea unităţii va analiza situaţia, va stabili răspunderea salariatului şi va
proceda la recuperare.
Dacă casierului i se prezintă bancnote suspecte de a fi false, acestea se vor
reţine şi se va întocmi un proces verbal în 3 (4) exemplare, (din care unul se va preda
clientului), în care se vor specifica : felul valutei, cupiura, seriile bancnotelor,
provenienţa acestora, împrejurările în care s-a constatat falsul şi datele personale ale
posesorului (nume, prenume, adresă, act de identitate) procesul verbal de casierul şef şi
de directorul unităţii sau de înlocuitorul său. Valutele false se vor preda de urgenţă
organelor de poliţie din judeţul în care se află unitatea care a reţinut falsurile, împreună
cu un exemplar al procesului verbal. Pe exemplarul procesului verbal care rămâne
băncii, organul de poliţie semnează de primire a bancnotelor false. Totodată se va
anunţa centrala Băncii, specificându-se felul valutei şi caracteristicile falsurilor.
La solicitările clienţilor în ceea ce priveşte retragerile de numerar, în funcţie
de cantitatea solicitată şi disponibilitaţile sucursalei, se vor face programări de plată.
Data onorarii plăţii va fi comunicată clientului, cu precizarea obligativitaţii ridicării
numerarului în ziua programată. În caz contrar, banca îşi rezervă dreptul de a
reprograma plata într-un interval de timp care va fi de cel mult 3 zile lucrătoare bancare,
reprogramarea făcându-se printr-o nouă cerere a clientului.

www.ianculescul.co
m
X.7 Casele de schimb valutar
Organizarea şi funcţionarea caselor de schimb valutar se face cu respectarea
condiţiilor prevazute în Regulamentul operaţiunilor valutare emis de B.N.R.
Activitatea de schimb valutar se va organiza separat ca evidenţă şi operaţiuni
de celelalte operaţiuni valutare. Operaţiunile de schimb valutar se efectuează de
către unul din casierii băncii, de regulă cel care efectuează operaţiile cu numerar
în valută.
Casa de schimb valutar poate cumpăra în mod liber, fără limitări contra lei,
oricare valută cotată de BNR, sub formă de numerar sau sau cecuri de călătorie de la
persoane fizice rezidente şi nerezidente.
Casa de schimb valutar poate vinde nerezidenţilor, contra lei, valuta sub formă de
numerar, dar numai pînă la concurenţa sumei evidenţiate ca fiind schimbate din valută
în lei pe baza unui buletin de schimb valutar emis de o casă de schimb valutar din
Romania. Astfel de operaţiuni se pot efectua numai conform Regulamentului privind
operaţiunile valuatre emis de BNR şi numai pentru sumele în lei pentru care nu au mai
fost efectuate restituiri de valute, conform menţionărilor de pe verso-ul b.s.v.
Cursurile de vânzare şi cumpărare pentru toate valutele, stabilite zilnic de către
SOT, vor fi afişate la loc vizibil, la începutul zilei de lucru, cu posibilitatea de a fi
modificate în cursul zilei respective cu respectarea procedurii în vigoare. Listele de
cursuri, semnate de persoanele împuternicite, se vor păstra ca documente justificative.
Pentru fiecare tranzacţie, se va întocmi un buletin de schimb valutar în 2
exemplare, respectându-se regimul special al acestuia, conform normelor BNR.
Înaintea începerii programului de lucru cu publicul, casierul de la casa de schimb
valutar va solicita contabilităţii un avans în lei, necesar cumpărării de valută. După
apariţia mesajului pe monitor, casierul va face alimentarea conform monetarului preluat
de la casierul şef şi va afişa la loc vizibil cursurile de cumpărare şi vânzare valabile în
ziua respectivă.
Din cele 2 exemplare ale b.s.v., primul – originalul semnat şi ştampilat de
punctul de schimb valutar va fi înmânat clientului, exemplarul 2 se ataşează la registrul
tranzacţiilor editat pe calculator la sfârşitul programului.
La sfarşitul programului, casierul predă soldul în lei ramas nefolosit, casierului
şef. Acesta va preda numerarul casierului de la ghişeul de încasări, care va tipări o
foaie de vărsământ din care un exemplar rămâne la încasări, iar celălalt la casa de
schimb valutar. Apoi listează registrul tranzacţiilor şi îl prezintă deţinătorilor de
chei se verifică soldurile de valute de la casa de schimb, care se încuie într-o cutie
separată, depusă în tezaur.

X.8 Biletele de bancă şi monedele metalice


Numerarul încasat se verifică, numără, triază şi împachetează în cadrul
serviciului casierie de către casieri şi numărători. Numerarul care se predă pentru
verificare numărătorilor, se evidenţiază în caietele pentru evidenţa numerarului
manipulat al numărătorului şi al casierului, în care semnează fiecare de predare sau
primire. Se vor preda la verificat pachete a 1000 bancnote şi pachete a 100 bancnote.
Verificarea bancnotelor se face numărand conţinutul fiecarui pachet a 100
bucăţi, astfel ca în timpul verificării să se observe întreaga suprafaţă a biletelor de
bancă, asigurându-se totodată şi sortarea biletelor, clasându-se în bilete de redat în
circulaţie şi bilete uzate.
Fiecare pachet a 100 bancnote va fi prins în banderole tip Banca Transilvania,
toate bancnotele fiind aşezate cu seria în sus şi în acelaşi sens, iar banderolele de hârtie
vor purta urmatoarele semne de control :
a) ştampila triunghiulară a Băncii repartizată casierului sau numărătorului,
respectiv data ;
b) semnătura casierului sau a numărătorului de bani care a numărat şi
clasat pachetul.
www.ianculescul.co
m
Banderolele străine vor fi înlăturate.
După verificare, moneda metalică se ambalează în săculeţi a 500 bucăţi şi 250
de bucăţi. Săculeţii se cos sau se leagă, se sigilează de către persoana care i-a format,
ataşându-li-se etichete pe care vor fi înscrise urmatoarele date de identificare :
a) ştampila triunghiulară a unităţii
b) numărul de bucăţi monede pe care-l conţine
c) cupiura
d) valoarea monedelor
e) data formarii săculeţului
f) semnătura şi ştampila tip a numărătorului.
Verificarea, numărarea, sortarea şi împachetarea banilor cum s-a arătat mai sus,
se execută de personalul încadrat la casierie, astfel :
a) casier, la unitaţile unde casieria este deservită de această funcţie
b) casier ajutat de numărători, la unitaţile care au încadraţi casieri şi un
număr restrâns de numărători
c) grupa de verificare a numerarului, la unităţile cu mai mulţi numărători şi
un controlor numărător.
Evidenţa numerarului manipulat de către personalul casieriei se ţine de fiecare
manipulator în parte în Registrele proprii de manipulare a banilor.
În registre se evidenţiază la ieşire, pe cupiuri şi valoare numerarul încasat prin
ghişeu şi pe care-l predă grupei de verificare, sau casierului şef pentru depozitare în
tezaur. În cazul intrărilor de numerar se consemnează mărimea fondului de
alimentare de la începutul şi din timpul zilei.
La sfârşitul programului, casierul şef ia în primire numerarul, astfel :
- pachetele de 500 şi 1000 bancnote, verificând dacă sunt legate şi sigilate şi
controlând pe muchie dacă fiecare conţine 5 sau 10 pachetele ;
- pachetele incomplete (care conţin sub 500 bancnote) din fiecare cupiură, le va
controla ca număr de pachete a 100 bancnote şi va verifica bancnotă cu bancnotă,
conţinutul unui pachet a 100 bucăţi, ales prin sondaj ;
- fracţiile sub 100 bancnote, din fiecare cupiură, le va verifica integral, bilet cu bilet ;
- monedele metalice ambalate în săculeţi, le va controla ca număr de săculeţi,
verificând existenţa etichetelor şi a sigiliilor, iar fracţiile neambalate le va număra
bucată cu bucată.
Când în pchetele cu numerar se constată plusuri, acestea nu se restituie ci se trec
în casa de circulaţie şi se înregistrează în contabilitate potrivit normelor, pe baza unui
proces verbal, care se întocmeşte într-un exemplar în cazul în care persoana în sarcina
căreia s-a constatat plusul este din cadrul unităţii sau în 2 exemplare în cazul în care
persoana este din altă unitate. Al doilea exemplar al procesului verbal se remite unităţii
din care face parte persoana, pentru evidenţierea plusului în Registrul de plusuri şi
minusuri.
Dacă în aceeaşi zi se constată plusuri şi minusuri egale ca valoare, la aceleaşi
cupiuri în pachetele cu bancnote sau în sacii cu monedă metalică verificate de aceeaşi
persoană, conducerea unităţii poate aproba să se facă compensarea.
În dimineaţa zilei următoare, pachetele sub 500 bancnote, pachetul conţinând
fracţiile sub 100 bancnote din toate cupiurile şi fracţiile de monede metalice vor face
parte din avansul predat casierului plătitor ca alimentare iniţială.
Recuperarea pagubelor provocate de salariaţii băncii se face în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile legale cu privire la angajare, drepturile, obligaţiile şi
răspunderile gestionarilor.

X.9 Închiderea casei

www.ianculescul.co
m
Evidenţa numerarului existent în casă de circulaţie pe categorii şi cupiuri,
mişcarea numerarului din casă de circulaţie, precum şi a celorlalte valori aflate în
tezaur, se ţine zilnic în Registrul pentru evidenţa valorilor din casa de circulaţie
(Anexa 1) – înregistrându-se încasările prin ghişee, plăţile prin ghişee, stabilind
soldul casei de circulaţie din ziua respectivă. Soldul obţinut se evidenţiază în registru pe
cupiuri. În registrul pentru evidenţa valorilor se ţine şi evidenţa soldurilor altor
valori care necesită păstrarea lor în tezaur.
Registrul pentru evidenţa valorilor din casa de circulaţie trebuie să fie
obligatoriu numerotat, şnuruit şi sigilat. La sfârşitul registrului pe partea interioară a
copertei se menţionează numărul filelor, certificându-se prin semnătura directorului
de operaţiuni, a şefului de agenţie sau a casierului şef.
Pentru operaţiunile în valută, evidenţa valutelor efective existente în tezaur
se ţine în Registrul de evidenţă a valutelor.
La sfârşitul zilei operative casierul totalizează sumele încasate şi plăţile
efectuate servindu-se în acest scop, de actele de casă după care situaţia încasărilor
se confruntă cu rulajul debitor al contului Casă în circulaţie.
Casierul şef verifică ca toate mesajele de încasare să fie operate, respectiv pe
ecranele monitoarelor de la ghişeele de încasări să nu mai apară nici un mesaj, după
care se trece la editarea jurnalelor de casă. Jurnalul va fi semnat şi ştampilat de către
casierul încasator, pentru a confirma totalul sumei încasate. La jurnal se vor ataşa foile de
varsământ exemplarul 2, semnat de către depunător, apoi se predau casierului şef,
împreună cu pachetele a 1000 de bancnote, pachetele a 100 de bancnote şi fracţiile sub
100 de bancnote aranjate pe cupiuri. Casierul şef preia documentele de la toţi casierii
încasatori şi totalizează sumele încasate de fiecare, iar pachetele a 100 de bancnote şi
fracţiile primite de la fiecare casier încasator în parte, le predă numărătorului pentru a
alcătui pachete a 1000 de bancnote după caz.
După înregistrarea valorilor în Registrul pentru evidenţa valorilor din casa de
circulaţie şi în Registrul de valute efective existente în tezaur şi luarea în primire a
numerarului şi a celorlalte valori de la personalul casieriei, casierul şef solicită prezenţa
celorlalţi deţinători de chei şi sigiliu pentru a proceda la verificarea valorilor ce se
introduc în tezaur.
După această verificare casierul şef prezintă directorului de operaţiuni sau
şefului de agenţie, Registrul pentru evidenţa valorilor din casa de circulaţie şi
Registrul de valute efective. Directorul de operaţiuni verifică existenţa numerarului
din casa de circulaţie, precum şi a celorlalte valori, facând citirea lor după stocul faptic
iar şeful de agenţie punctează în registrele pentru evidenţa valorilor şi valutelor,
controlând concordanţa dintre valorile existente şi soldurile din aceste evidenţe.
În cazul în care se ivesc nepotriviri între soldurile de numerar aflate în casa de
circulaţie şi datele contabilitaţii, indiferent de sumă, se vor cerceta cauzele acestor
nepotriviri. Pentru diferenţe se va întocmi un proces verbal pe baza căruia se fac
operaţiile contabile.
După terminarea operaţiunilor de mai sus casierul şef predă documentele de
casă persoanei însărcinate cu clasarea lor în dosar. Acesta clasează documentele de
încasări şi plăţi. În acelaşi mod se clasează şi documentele referitoare la conturile
înafara bilanţului care evidenţiază valorile administrate de casierie. Documentele clasate
se broşază, în fiecare zi, într-un dosar în ordinea următoare : documentele de încasări
împreună cu situaţia încasărilor, documentele de plăţi împreună cu situaţia
plăţilor şi la sfârşit documentele de intrări şi ieşiri din conturile în afara bilanţului.
Dosarul documentelor de casă se şnuruieşte şi se sigilează, după care se
adună sumele înscrise în documente, iar banda de control cu sumele încasărilor şi
separat a plăţilor, a intrărilor şi separat a ieşirilor din conturile înafara bilanţului se
anexează în dosar înaintea documentelor respective. În situaţia în care numărul
documentelor unei zile este redus, se pot broşa într-un dosar mai multe zile cumulate, iar
după şnuruirea şi sigilarea dosarului se face o nouă numerotare. Pe coperta din faţă se
aplică o stampilă sau o etichetă.

www.ianculescul.co
m
Informaţii privind documentele de casă nu se dau decât cu apobarea scrisă a
directorului de operaţiuni. Dosarul va fi consultat în incinta casieriei de către
personalul băncii, numai în prezenţa şi sub supravegherea casierului şef sau a
persoanei însărcinate cu păstrarea arhivei. Aceasta trebuie să supravegheze să nu se
sustragă sau să nu se facă vreo modificare a documentelor.
Directorii de operaţiuni şi şefii de agenţii din unitaţile băncii, sunt obligaţi
să asigure ţinerea corectă şi la zi a evidenţelor şi vor efectua cu regularitate şi exigenţă
controlul preventiv asupra respectării cu stricteţe a normelor în vigoare care formează
cadrul juridic obligatoriu pentru desfaşurarea operaţiunilor de casă în unitaţile
Băncii Transilvania.

XI. Produse şi servicii oferite de Banca


Transilvania
Ceea ce distinge Banca Transilvania din rândul celorlalte bănci comerciale, este
flexibilitatea de care da dovadă în relaţia cu clienţii, rapiditatea cu care poate
reacţiona atunci când identifică oportunităţi sau nevoi noi, şi nu în ultimul rând
afinitatea, apropierea şi înţelegerea faţă de clienţi prin noua abordare
relaţională pe care o doreste.
Flexibilitatea se reflectă nu numai în designul produsului oferit care poate fi
conturat cât mai aproape sau în totalitate acoperitor faţa de nevoile de business,
preţurile practicate de BT ci şi în procesul de informare a clienţilor şi în modul în
care înţelege să comunice cu ei.
Funcţia de utilitate socială a băncii se concretizează în serviciile pe care aceasta
le prestează clienţilor. În Banking-ul modern, aceste servicii au căpătat un grad de
complexitate ridicat, de unde şi necesitatea de a fi numite produse bancare. Serviciile
diferă de la o bancă la alta, acestea fiind în legătura directă cu profilul de activitate al
băncii şi al sectorului de economie pe care îl serveşte.
Banca Transilvania are o oferta bogată şi diversificata atât în sfera produselor şi
serviciilor tradiţionale cât şi în ceea ce priveşte produsele bancare cu caracter special.

XI.1. Produsele BT pentru persoane fizice


XI.1.1. Credite

Creditele se disting prin flexibilitate şi dobânzi atractive, adresandu-se dorinţelor


unui număr din ce în ce mai mare de clienţi. Banca Transilvania încearcă să
anticipeze nevoile persoanelor fizice şi să le vină în întâmpinare, cu produse de creditare
care să se muleze cât mai bine pe cerere : credite ipotecare, credite imobiliare, credite
nevoi personale cu garanţii(SOLUŢIA - OFERTĂ BT), credite nevoi curente
(PRACTIC BT), credite auto (Formula BT), credite cumpărăre acţiuni, alte credite
(credite turistice, credite pentru studii în străinătate).
XI.1.2. Depozite
Depozitele Băncii Transilvania aduc o mulţime de beneficii:

• comisioane 0 de constituire şi desfiinţare

• gestiune gratuită a conturilor

• flexibilitate
• bonificare substanţială

• acces rapid, procedură simplă de contractare

Oferta de depozite : KID CONT, economii la vedere, ANOTIMP, 111 Zile, 210
Zile, alte depozite (depozit tip revolving, depozitul ESCROW, depozitul colateral).

www.ianculescul.co
m
XI.1.3. Carduri
Banca Transilvania ocupă locul 5 atat în topul băncilor emitente de carduri cât
şi în topul băncilor acceptatoare de carduri, avănd peste 700.000 carduri emise şi
peste 2.500 de terminale pentru acceptarea cardurilor la plată instalate. În prezent are o
cotă de piaţă de 9% pe piaţa cardurilor atât pe partea de emitere cât şi în ceea ce
priveşte acceptarea cardurilor.
o Carduri de credit : Visa Platinum, Visa Gold,
Mastercard Forte
o

Carduri de debit : Visa Electron Global, Mastercard


Mondo, Maestro Direct

o Carduri business : Visa Business Gold, Visa


Business Silver, Visa Business Electron
o
o Carduri co-branded: Visa Credisson BT-credit,
Visa Credisson BT-debit, Mastercard Credisson
BT, Maxishop, Euro<26
o Plata facturilor la ATM, Ghid plăţi ATM

XI.1.4. Direct Debit


Banca Transilvania iţi oferă posibilitatea achitarii facturilor direct din contul
curent. Operaţiunea se desfăşoară automat fără a mai fi nevoie de nici un drum la
bancă. Fără întârziere!

www.ianculescul.co
m
Fără bătăi de cap! Folosind această modalitate modernă de plată, uiţi de grija
plăţilor lunare a facturilor, întrucât nu mai trebuie să te deplasezi la furnizorul de
servicii sau la bancă.

XI.1.5. BT 24
BT24 este noul produs de Internet Banking al Băncii Transilvania. BT 24
asigură acces rapid şi sigur, prin intermediul Internet-ului, la conturile proprii, oferind,
în acelaşi timp şi posibilitatea de a realiza o gamă vastă de operaţiuni bancare.
Serviciul este disponibil 24 ore din 24, putând fi accesat de oriunde de pe glob, de pe
orice computer conectat la Internet.
Operatiuni disponibile prin aplicatia BT24
- Plati in lei catre orice beneficiar
- Plati in lei catre parteneri cu conturi deschise la Banca Transilvania
- Plati catre Trezorerie
- Plata utilitati (Romtelecom, Orange, Connex, Distrigaz, Electrica etc)
- Alimentari card inclusiv pentru acoperirea rulajului minim de pe cardurile de credit
- Plati valutare interne si externe
- Vanzare-cumparare valuta
- Constituirea si desfiintarea depozitelor

Facilitati oferite de serviciului BT24


- Furnizarea de informatii legate de starea ordinelor de plata trimise bancii
- Posibilitatea vizualizarii si tiparirii extraselor de cont
- Evolutia soldurilor inclusiv prin generarea unui grafic
- Posibilitatea definirii beneficiarilor platilor direct de catre client
- Comunicare securizata intre client si banca

Mobilitate
- orice computer, conectat la Internet, va poate permite accesarea aplicatiei BT 24, in
conditii de maxima siguranta, din tara si din strainatate
- serviciul BT24 – Internet Banking este disponibil 24 ore din 24

XI.1.6. Trezorerie
Banca Transilvania, prin Direcţia Trezorerie, pune la dispoziţia clienţilor
persoane fizice servicii personalizate asigurând accesul facil la piaţa monetară, valutară
sau de capital. O parte însemnată din succesul acestor operaţiuni depinde de
informaţia promtă pusă la dipoziţia clienţilor, de asistenţă de specialitate şi de viteza
de tranzacţionare.

Produse şi servicii de trezorerie : operaţiuni valutare, operaţiuni la termen,


operaţiuni cu titluri de stat, depozite nestandard (negociate), Curs Spot BT

XI.1.7. Western Union – transfer rapid de bani, de încredere în


toată lumea

www.ianculescul.co
m
Western Union oferă clienţilor o metodă rapidă şi sigură de transfer de bani
în Euro, USD sau moneda naţională RON. În România serviciul Western Union este
disponibil şi în cele peste 265 de unităţi Banca Transilvania.

XI.1.8. Alte produse şi servicii


Banca Transilvania oferă clienţilor săi o gama complexă de produse şi
servicii :
 plaţi şi încasări valutare

 remitere cecuri bancare spre încasare

 eliberare şi răscumpăarare cecuri de călătorie

 plăţi şi încasări interbancare

 plăti şi încasări intrabancare

 plăţi facturi utilităţi

 plăţi taxe ambasade

 plăţi rate societăaţi de asigurări

 standing order

 casete de valori

XI.2 Produsele BT pentru clienţi IMM

XI.2.1. Credite
Banca Transilvania propune soluţiile de finanţare, menite să vină în
întampinarea firmelor care doresc acces rapid şi simplificat la suport financiar,
răspunzând, totodată, nevoilor de capital de lucru, acoperirii vârfurilor de plăaţi pe
termen scurt, demarării unei noi afaceri şi programelor învestiţionale avute în vedere.
Până în prezent, peste 20.000 de Întreprinderi Mici şi Mijlocii au accesat creditele
rapide oferite de Banca Transilvania. Lansarea periodică, o dată la trei luni, până la
sfârşitul anului 2007, a câte unui produs nou, inovator dedicat exclusiv IMM-urilor,
subliniază dorinţa băncii de a sprijini activ spiritul antreprenorial local.

Oferta de credite : 1 ORA, Start Up, Credit cu dobandă 0%, Scontare 100%,
Credite micro (linii de credit pentru activitaţi curente, credite pentru constituire de stocuri
şi/sau plată furnizorilor, SGB, credite pentru investitii)

XI.2.2. Abonamentul bancar


Banca Transilvania a inventat un produs unic în Romănia, pentru IMM-uri.
Dacă eşti client nou al băncii, cu Abonamentul Bancar, oricâte operaţiuni de
cont ai face, plăteşti doar 10 euro/lună în primele 6 luni, după care valoarea
abonamentului este fixată, din nou, pentru 6 luni*. Dacă ai operaţiuni care costă mai
puţin decât valoarea Abonamentului Bancar, fie că eşti client nou sau lucrezi cu noi de
peste 6 luni, plăteşti doar cât consumi.
XI.2.3. Produse de trezorerie (aceleaşi tipuri de produse ca şi la PF)

www.ianculescul.co
m
XI.2.4. Home Banking – BT ULTRA
Este un sistem de tranzacţii electronic cu conexiune dial-up(modem) sau pe
internet. BT ULTRA este disponibil 24 ore din 24, economisind timpul afectat
deplasărilor la bancă şi întocmirii documentelor de plată pe suport hârtie la
decontările în lei. BT Ultra PLUS este o noutate absolută pe piaţa bancară, cuprinzând
un pachet de aplicaţii informatice ultraperformante.

XI.2.5 Carduri business


BANCA TRANSILVANIA este leader de piata pe segmentul cardurilor business,
acestea sunt embosate si fac parte din segmentul premium:

• Visa Business Silver


• Visa Business Gold

Cardurile Business ofera posibilitatea efectuarii de cheltuieli pentru firme:


cheltuieli de protocol, achizitii de bunuri si servicii pentru companie (birotica, papetarie
etc.), sunt ideale pentru persoanele care se deplaseaza in tara sau in strainatate in interes
de serviciu (plata la hoteluri, bilete de avion, benzina, etc.
Posesorii de carduri Visa Business de la BT beneficiaza si de:
• un pachet generos de servicii speciale atasate cardurilor.
• 10% discount la tranzactiile efectuate cu cardurile Visa Business la toate hotelurile
Unita din Romania (22 hoteluri).

XI.2.6. BT 24

XI.2.7 POS-uri
Banca Transilvania propune o soluţie sigură, rapidă, eficientă, modernă şi foarte
uşor de pus în practică, în vederea acceptării cardurilor bancare ca mijloc de plată în
locaţiile de vânzare de bunuri şi servicii ale agenţilor economici, prin instalarea unui
POS (Electronic Founds Transfer Points of Sale).
XI.2.8. Alte produse şi servicii
Acestea se referă la urmatoarele :

v plăţi şi încasări valutare

v emitere cecuri bancare

v remitere cecuri bancare spre încasare

v plăţi şi încasări interbancare

v plăţi şi încasări intrabancare

v plaţi rate societaţi de asigurări

v gestionarea conturilor de evidenţiere a operaţiunilor din colectări


numerar şi instrumente incasate

v consultare CIP - pe client sau instrument de plată

www.ianculescul.co
m
v eliberare file cec - cecuri de numerar, cecuri barate

v certificarea filelor de cec barat

v decontare cecuri şi bilete la ordin

v plata salariilor pe conturi de card


XI.3 Produse şi servicii pentru clienţi corporativi

Serviciile şi produsele personalizate puse la dispoziţie de Direcţia Corporate


Banking a Băncii Transilvania asigură acces facil la finanţarea de care au nevoie
clienţii corporativi.
 Credite
Oferta de credite : credit pentru nevoi temporare (scontare de documente
comerciale), credit pe termen scurt pentru capital de lucru, credit pentru investiţii.
 Trezorerie
 Carduri business
 Home Banking – BT ULTRA
 POS-uri
 BT 24
 Operaţiuni documentare
 Alte produse şi servicii (la fel ca şi în cazul clienţi IMM)

XII. Gestiunea financiară în Banca


Transilvania

XII.1. Organizarea compartimentului de contabilitate

Contabilitatea băncilor se organizează în compartimente distincte, conduse de


către directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să
îndeplinească această funcţie.
Contabilitatea de gestiune se organizează de către fiecare bancă în funcţie de
specificul activităţii şi necesităţile proprii, având ca obiective principale următoarele :
- stabilirea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor pe fiecare subunitate
- rentabilitatea activităţilor şi serviciilor prestate de bancă
- întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe subunităţi şi activităţi
- urmărirea şi controlul executării acestora în scopul cunoaşterii rezultatelor şi
furnizării datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea băncii.

XII.2. Contabilitatea operaţiunilor bancare

XII.2.1 Continutul situaţiilor anuale

Situaţiile financiare anuale ale băncii sunt :


a) bilanţul
b) contul de profit şi pierdere

www.ianculescul.co
m
c) situaţia modificărilor capitalului propriu
d) situaţia fluxurilor de trezorerie
e) politici contabile şi note explicative

XII.2.2 Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor

Cheltuielile băncii reprezintă sumele sau valorile plătite sau de plătit,


pentru :
- împrumuturile primite şi alte surse atrase
- serviciile prestate şi lucrările executate de care beneficiază banca
- materialele consumate
- cheltuielile cu personalul
- executarea unei obligaţii legale sau contractuale
- cheltuieli excepţionale

În cadrul cheltuielilor pentru determinarea rezultatului exerciţiului se cuprind, de


asemenea :
- amortizările şi provizioanele constituite
- valoarea contabilă a activelor cedate, distruse sau dispărute.

Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, care se


grupează astfel :
- cheltuieli de exploatare bancară
- cheltuieli cu personalul
- impozite şi taxe
- cheltuieli cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi
- cheltuieli diverse de exploatare
- cheltuieli cu amortizările privind imobilizările necorporale şi corporale
- cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile
- cheltuieli excepţionale
- cheltuieli cu impozitul pe profit.

Principalele elemente care formează veniturile băncii sunt sumele sau valorile
încasate sau de încasat, din :
- dobânzi aferente creditelor acordate şi altor plasamente
- livrările de bunuri, executările de lucrări, prestările de servicii şi avantajele pe care
banca a consimţit să le primească
- executarea unei obligaţii legale sau contractuale din partea terţilor
- venituri excepţionale

În cadrul veniturilor pentru determinarea rezultatului exerciţiului se cuprind, de


asemenea, veniturile din:
- vânzarea activelor
- producţia de imobilizări
- diminuarea sau anularea provizioanelor.

Cifra de afaceri se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din :


- dobânzi şi venituri asimilate

www.ianculescul.co
m
- venituri din titluri cu venit variabil
- comisioane
- câstiguri sau pierderi din operaţiuni financiare
- alte venituri din activitatea de exploatare.

Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor, care se


grupează astfel :
- venituri din activitatea de exploatare bancară
- venituri diverse din exploatare
- venituri din provizioane şi recuperări de creanţe amortizate
- venituri excepţionale
- venituri din reluarea rezervei generale pentru riscul de credit.

Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca


diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului, indiferent de data încasării sau
plăţii lor. Acesta cuprinde rezultatul curent, rezultatul excepţional şi impozitul pe profit.

XII.2.3. Operaţiuni în afara bilanţului

Operaţiunile înafara bilanţului cuprind angajamentele date şi primite


reprezentând drepturi şi obligaţii ale caror efecte asupra mărimii şi structurii
patrimoniului băncii sunt condiţionate de realizarea unor operaţiuni ulterioare,
precum şi unele bunuri şi operaţiuni care nu pot fi integrate în activul şi pasivul
bilanţului băncii.
Contabilizarea operaţiunilor în afara bilanţului se realizează cu ajutorul
conturilor din clasa 9, grupate în funcţie de natura lor, astfel :
- angajamente de finanţare
- angajamente de garanţie
- angajamente privind titlurile
- operaţiuni în devize
- angajamente diverse
- angajamente îndoielnice
- conturi de evidenţă
Conturile înafara bilanţului sunt conturi de activ sau de pasiv, care se debitează
şi se creditează în funcţie de sensul înregistrării în conturile de bilanţ a
operaţiunii, la scadenţa sau la data realizării acesteia.
Conturile înafara bilanţului privind operaţiunile în devize evidenţiază :
operaţiunile de schimb la vedere şi la termen, precum şi operaţiunile
privind devizele date şi luate cu împrumut.

XII.2.4 Operaţiuni de trezorerie şi interbancare

Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie şi operaţiunilor interbancare


asigură, în principal, evidenţa :
- operaţiunilor de casă
- operaţiunilor de decontare cu BNR privind rezervele obligatorii ale băncilor,
conturile curente, compensarea multilaterală a plăţilor interbancare
- operaţiunilor privind împrumuturile de refinanţare de la BNR

www.ianculescul.co
m
- operaţiunilor prin conturile de corespondent, depozitele, creditele şi împrumuturile
interbancare
- operaţiunilor de pensiune interbancară.

Contabilitatea operaţiunilor privind împrumuturile de refinanţare de la BNR


evidenţiază împrumuturile structurale, de licitaţie, speciale şi lombard (overdraft),
primite de la bancă.
Contabilitatea decontărilor interbancare se ţine cu ajutorul conturilor de
corespondent (nostro şi respectiv, loro).
Depozitele interbancare pot fi la vedere, la termen şi colaterale.
Creditele şi împrumuturile interbancare pot fi de pe o zi pe alta. La termen şi
financiare.
Operaţiunile de pensiune interbancare efectuează pe bază de efecte de
comerţ.
Dobânzile de primit se calculează de la data punerii la dispoziţie a fondurilor
şi se înregistrează în contabilitate lunar.
Dobânzile de plătit se calculează de la data primirii fondurilor şi se
înregistrează în contabilitate lunar.

XII.2.5. Operaţiuni cu clientela

Operaţiunile cu clientela sunt operaţiuni efectuate cu agenţii economici, alţii


decât băncile, sub forma de credite, de depozite sau de cont curent.

Principalele caracteristici ale operaţiunilor de creditare sunt urmatoarele :


- creditul global sau specific
- credite acordate sub forma unei autorizări sau unui avans la termen fix.

Contabilitatea creditelor acordate clientelei se ţine în funcţie de destinaţia


acestora , pe următoarele categorii :
- creanţe comerciale
- credite de trezorerie
- credite pentru export
- credite pentru echipament
- credite pentru bunuri imobiliare
- alte credite acordate clientelei.

Contabilitatea creditelor de trezorerie asigură evidenţa creditelor acordate


clientelei.
Provizioanele pentru creanţe din operaţiuni cu clientela se constituie pe
seama cheltuielilor, de regulă la finele exerciţiului sau la alte perioade, potrivit
reglementărilor în vigoare, pentru :
- acoperirea riscului de credit
- acoperirea riscului de dobândă

XII.2.6. Operaţiuni cu titluri

Contabilizarea titlurilor se efectuează în funcţie de intenţia băncii cu privire


la durata de deţinere, în momentul achiziţionării sau reclasării acestora.
Sunt considerate titluri urmatoarele :
- valorile mobiliare
- titlurile de stat

www.ianculescul.co
m
- titlurile de creanţe negociabile
- titlurile de piaţă interbancară
Principalele operaţiuni privind titlurile sunt :
- operaţiuni de pensiune şi împrumut
- operaţiuni de vânzare cu posibilitate de răscumpărare
- emisiunea de titluri

XII.2.7. Contabilitatea valorilor imobilizate

Valorile imobilizate reprizintă bunurile şi alte active destinate să servească o


perioadă îndelungată activităţii băncii, sub forma imobilizărilor financiare,
imobilizărilor corporale şi necorporale, precum şi a imobilizărilor date în leasing sau
locaţie simplă.
Contabilitatea analitică a mijloacelor fixe se ţine pe fiecare obiect de evidenţă,
prin care se înţelege obiectul singular, sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele
şi accesoriile lui, destinat să îndeplinească în mod independent, în totalitatea lui, o
funcţie distinctă. Imobilizările necorporale şi imobilizarile corporale, precum şi
amortizarea aferentă acestora, se înregistrează distinct în contabilitate pentru activitatea
de exploatare bancară şi pentru alte activitaţi înafara exploatării bancare.
Prin reevaluarea mijloacelor fixe se înţelege operaţiunea de stabilire a valorii
actuale a fiecarui mijloc fix existent în patrimoniul băncii.

XII.2.8. Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane

Conturile de capitaluri, asimilate şi provizioane cuprind totalitatea fondurilor


aflate la dispoziţia băncii cu caracter permanent sau durabil, precum şi provizioanele
pentru riscuri şi cheltuieli şi provizioanele reglementate.
Capitalul propriu reprezintă totalitatea capitalurilor, proprietatea acţionarilor sau
asociaţilor, care se înscrie în pasivul bilanţului şi se compune din : aporturile de capital
(capital social), primele legate de capital şi rezervele, fondurile, subvenţiile şi fondurile
publice alocate, diferenţele din reevaluare, provizioanele reglementate, beneficiile
nerepartizate reportate din anii precedenţi şi alte elemente asimilate capitalurilor proprii.
Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi,
cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise
şi vărsate.
Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve : rezerve legale, rezerve
statutare, rezerva generală pentru riscul de credit şi alte rezerve.
Rezervele legale se constituie anual, din profitul băncii, în cotele şi limitele
stabilite şi din alte surse, conform legii. Rezervele astfel constituite, în caz de micşorare,
se completează în condiţiile prevazute de lege. Rezervele statutare se constituie anual
din profitul net al băncii, conform prevederilor din statutul acesteia.
Rezerva generală pentru riscul de credit se constituie din profitul băncii, în
cotele şi limitele stabilite de lege, în funcţie de soldul creditelor acordate, existent la
sfarşitul anului. Aceasta se utilizează în situaţia realizării riscului de credit, conform
reglementarilor legale.
Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut, pot fi constituite facultativ pe
seama profitului net, pentru : acoperirea pierderilor sau pentru alte scopuri, potrivit
hotărârii AGA. De asemenea, în alte rezerve se include excedentul obţinut prin
emisiunea actiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest
excedent nu este întrebuinţat la plata cheltuielilor de emisiune sau nu este destinat
amortizărilor.

www.ianculescul.co
m
Diferenţele rezultate din reevaluarea elementelor de activ se transferă la rezerve,
sau sunt folosite pentru alte destinaţii stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.
Contabilitatea fondurilor proprii se ţine pe categorii de fonduri : fondul de
dezvoltare şi alte fonduri.
Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii se ţine cu ajutorul unui cont distinct,
care se închide prin conturile de venituri, pe măsura amortizării bunurilor procurate sau
produse pe seama acestora.
Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli se ţine pe feluri, în
funcţie de natura şi scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

www.ianculescul.c
om
Anexe
1) Cerere deschidere de cont – persoane fizice
2) Specimen de semnaturi – persoane fizice
3) Delegatie/Imputernicire - persoane fizice
4) Actualizare imputerniciti cont – persoane fizice
5) Cerere deschidere cont – persoane juridice
6) Specimen de semnaturi – persoane juridice
7) Delegatie/Imputernicire – persoane juridice
8) Actualizare imputerniciti cont – persoane juridice
9) Cerere pentru actualizare date cont – persoane juridice
10) Cerere de inchidere a contului curent
11) Cerere emitere card de debit
12) Cerere emitere card VISA BUSINESS GOLD/SILVER
13) Cerere deschidere cont curent /cont card Mastercard Forte
14) Formular de reemitere card/PIN
15) Fisa configurare INTERNET BANKING BT 24
16) Cerere de credit consum p.f.
17) Cerere de credit p.j
18) Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare
19) Acord de consultare a bazei de date a Biroului de Credit
20) Ordin de plata
21) Borderou de cecuri/bilete la ordin depuse (emise) la BT
22) Formular pentru primit bani – Western Union
23) Formular pentru trimis bani – Western Union
24) Cerere ridicare numerar din cont
25) Dispozitie de plata externa
26) Dispozitie de incasare externa
27) Dispozitie de transfer