Sunteți pe pagina 1din 292

Universitatea Babes Bolyai

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor


Specializarea Finante Banci

Lucrare de practica

Tehnica Bancara

Studenta,

IONUT RALUCA BLANDINA

AN II, GR 5.

1
Cuprins

Cuprins.................................................................................................................................2
Politica BCR în domeniul calităţii.....................................................................................12
2. Caracteristicile şi formele creditului bancar..............................................................77
Funcţiile creditului bancar.............................................................................................78
Credit de trezorerie nenominalizat, în lei/valută................................................................99
Caracteristici..................................................................................................................99
Caracteristici................................................................................................................103
Caracteristici................................................................................................................107
A. Documente necesare:.................................................................................................111
A. Documente necesare:..................................................................................................117
1. MOTOR EXTRA/SUPER BCR..................................................................................119
Credit pentru achiziţionarea de vehicule noi şi rulate, în lei/valută...............................119
Destinaţia: se acordă pentru achiziţionarea de vehicule noi (autoturisme, motociclete,
motorete, bărci cu motor, tractoare etc.), din producţia internă şi din import,
comercializate în ţară de către producători/ dealeri autorizaţi şi de vehicule rulate din
producţia internă şi din import, de la persoane fizice/juridice române............................119
Avantaje:..........................................................................................................................122
Credit pentru achiziţionarea de bunuri de uz casnic sau personal şi servicii aferente
acestora, în lei/valută...................................................................................................123
Destinaţia: achiziţionarea de bunuri şi servicii din ţară sau străinătate (aparatură
electronică şi electrocasnică, mobilier, produse IT, blănuri, materiale de construcţii,
biciclete etc.) de la furnizorii interni sau externi sau dealerii autorizaţi ai acestora....123
Avantaje:..........................................................................................................................126
1. BCR MAESTRO:........................................................................................................127
2. BCR VISA ELECTRON.............................................................................................131
BCR VISA CLASIC........................................................................................................135
Documente necesare:...................................................................................................138
4. BCR VISA Electron JUNIOR.....................................................................................139
5. BCR VISA Clasic International...................................................................................142
Dobânda.......................................................................................................................144
Documente necesare :..................................................................................................144
100 USD.......................................................................................................................144
50 USD.........................................................................................................................145
6. BCR VISA Clasic International ..................................................................................146
Dobânda:......................................................................................................................147
Documente necesare :..................................................................................................147
100 EUR.......................................................................................................................148
50 EUR.........................................................................................................................148
7. BCR MasterCard..........................................................................................................149
Card de credit destinat persoanelor fizice rezidente cu varsta intre 18 - 60 ani
(neimpliniti). Poate fi folosit pe teritoriul Romaniei si in strainatate, oriunde este
afisata sigla MasterCard. Valabilitatea cardului este de 2 ani, iar a liniei de credit de 5
ani.................................................................................................................................149
Documente necesare:...................................................................................................150

2
Dobanda: 21,73% / an.................................................................................................150
Nivelul liniei de credit (echivalent RON la cursul BNR din data aprobarii): .............151
minim 500 RON...........................................................................................................151
maxim 50.000 EUR, nu mai mult de echivalentul a 6 venituri nete eligibile, astfel: . 151
- pana la 5.000 EUR fara garantii ...............................................................................151
8. Cardul de credit BCR MasterCard GOLD...................................................................152
Documente necesare: ..................................................................................................153
Dobânda: 10,09%/an...................................................................................................154
9. POWERCARD BCR...................................................................................................155
Card de credit cu CIP emis in RON, destinat persoanelor fizice rezidente cu varsta intre
18 - 60 ani (neimpliniti)...................................................................................................155
Documente necesare:...................................................................................................156
Dobanda: 21,73%/an...................................................................................................157
Nivelul liniei de credit (echivalent RON la cursul BNR din data aprobarii): .............157
minim 500 RON...........................................................................................................157
maxim 50.000 EUR, nu mai mult de echivalentul a 6 venituri nete eligibile, astfel: . 157
- pana la 5.000 EUR fara garantii ...............................................................................157
Caracteristici:...................................................................................................................158
Caracteristici................................................................................................................159
Avantaje...................................................................................................................160
Documente.......................................................................................................................160
3. Plăţi facturi prin ATM.........................................................................................161
Credit acordat in limita unui plafon cuprins intre 75% din salariul net si maxim 6
salarii nete (fara a depasi limita maxima de 5.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR
din data aprobarii), numai daca drepturile banesti ale detinatorului (salariul) sunt
virate lunar de catre angajator in contul asociat cardului de debit, in baza
Protocolului incheiat................................................................................................162
Avantaje: .................................................................................................................163
5.Serviciul e-commerce „3-D Secure” ............................................................................163
Din linia de credit pusă la dispoziţia clientului, BCR reţine automat: ........................166
valoarea finanţată a bunului/bunurilor achiziţionate de la SC ALTEX IMPEX SRL şi
......................................................................................................................................166
valoarea comisionului de gestiune a liniei de credit card co-brand (8% din valoarea
finanţată)......................................................................................................................166
.....................................................................................................................................166
Dobanda: 21,73% / an.................................................................................................167
Documente necesare:...................................................................................................168
Din linia de credit pusă la dispoziţia clientului, BCR reţine automat valoarea finanţată
a bunului/bunurilor achiziţionate de la Praktiker.........................................................169
.....................................................................................................................................169
Dobanda: 21,73% / an.................................................................................................170
Documente necesare:...................................................................................................171
3. Card de credit co-brand BCR MasterCard - Media Galaxy.........................................172
Aria de utilizare: în ţară şi străinătate.........................................................................172
Dobanda: 21,73%/an...................................................................................................173

3
Comision aplicat la valoarea finanţată a bunurilor achiziţionate de la Media Galaxy =
8,9%.............................................................................................................................174
Documente necesare:...................................................................................................174
Costuri:.............................................................................................................................184
Cont de economii în lei şi valută .....................................................................................185
Dobânzi........................................................................................................................186
Costuri..........................................................................................................................187
Avantaje...........................................................................................................................187
SEIF BCR ......................................................................................................................189
Păstrarea valorilor în casete sau saci sigilati....................................................................189
Păstrarea valorilor în casete........................................................................................189
Caracteristici:..........................................................................................................189
Comision:................................................................................................................190
Clientul/deponentul: ...................................................................................................190
încheie un contract de primire în depozit în 2 exemplare (1 la banca, 1 la deponent) şi
va primi un permis de intrare în bancă, precum şi cheia casetei .................................190
Pãstrarea valorilor în saci sigilati................................................................................190
Caracteristici...........................................................................................................190
Comision:................................................................................................................190
Documente: ...............................................................................................................190
Avantaje..................................................................................................................190
2. Standing Order........................................................................................................191
3. Achiziţionarea aurului de la clienţi..............................................................................192
Caracteristici:...............................................................................................................192
Cursul de cumpărare ..................................................................................................193
4. DIRECT DEBIT......................................................................................................193
Modalitate de plata a unei sume de bani convenite intre platitor si beneficiar, care
consta in debitarea preautorizata a contului curent al platitorului de catre banca in baza
prevederilor mandatului de debitare directa, la solicitarea beneficiarului...................193
Costuri:........................................................................................................................195
Dobânda:.....................................................................................................................195
Expeditorul sumei:...........................................................................................................196
Beneficiarul sumei:.....................................................................................................196
2. Transfer de fonduri prin sistemul MoneyGram...........................................................197
Expeditorul sumei:...........................................................................................................199
Beneficiarul sumei:.....................................................................................................199
4. Transferuri ROCES BCR (CECA-BCR)....................................................................200
5. Transferuri TRABEX...................................................................................................201
Castigi timp .....................................................................................................................204
Castigi timp .....................................................................................................................207
1. INVEST EXTRA/SUPER BCR..........................................................................208
Credit pentru investiţii, în lei/valută........................................................................208
Documente necesare:..................................................................................................210
1. BCR MasterCard Business ........................................................................................212
Caracteristici................................................................................................................212
Documente necesare:...................................................................................................213

4
Avantaje.....................................................................................................................214
Caracteristici................................................................................................................214
Documente necesare....................................................................................................216
Avantaje.......................................................................................................................216
Dobânzi........................................................................................................................217
Costuri..........................................................................................................................217
Avantaje...........................................................................................................................218
Avantaje...........................................................................................................................228
6.Credite pentru finanţarea activităţilor economice, agricole şi non agricole,............228
în cadrul Proiectului de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni finantat de FIDA.......228
Valoarea maximă a creditului: 150.000 USD..........................................................229
În funcţie de necesităţile beneficiarilor de credite, pot fi acordate concomitent,
pentru acelaşi obiectiv de investiţii, mai multe tipuri de credite dintre cele
mentionate mai sus, fără ca soldul total al acestora să depăşească suma maximă de
150.000 USD............................................................................................................229
Activităţi eligibile:...........................................................................................................229
Beneficiari: clienti BCR, din segmentul Persoane Fizice Autorizate..............................230
Avantaje...........................................................................................................................232
Costuri:.............................................................................................................................233
1. BCR MasterCard Business..........................................................................................235
2. BCR MasterCard Business .........................................................................................237
3. BCR Visa Business Electron.......................................................................................238
Caracteristici................................................................................................................238
.................................................................................................................................241
Documente necesare....................................................................................................241
Avantaje.....................................................................................................................242
Costuri aferente POS-urilor prin comunicatie dial up:....................................................244
4.A. DIRECT DEBIT..................................................................................................245
5.A. STANDING ORDER ..........................................................................................246
Linie de credit, în lei/valută.............................................................................................248
Caracteristici................................................................................................................248
Documente necesare:...................................................................................................249
Avantaje.......................................................................................................................250
Credit pentru capital de lucru...........................................................................................250
Caracteristici................................................................................................................250
Documente necesare:..................................................................................................251
Avantaje.......................................................................................................................252
1.. BCR MasterCard Business .......................................................................................253
Caracteristici................................................................................................................253
Documente necesare:..................................................................................................254
Avantaje.....................................................................................................................254
2. BCR Visa Business Electron.......................................................................................255
Caracteristici................................................................................................................255
Documente necesare...............................................................................................257
Avantaje.....................................................................................................................258
2.4. FACILITATEA DE CREDIT MULTIPRODUS.................................................258

5
Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal clientul
solicitant.......................................................................................................................259
3.1. Contul Ideal MICRO BCR........................................................................................260
Produs de investitii in lei si valuta ..................................................................................260
Dobanzi........................................................................................................................261
Costuri..........................................................................................................................262
Avantaje...........................................................................................................................262
3.2. DEPOZITUL LA TERMEN ÎN LEI/VALUTĂ.......................................................262
Costuri..............................................................................................................................263
Documentaţia necesară obţinerii creditului de investitii:.............................................266
cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea;
chestionarul anexat cererii se completează la prima solicitare de credit şi ulterior cel
puţin o dată pe an, sau ori de căte ori intervin modificări;..........................................266
Avantaje
• susţinere în proporţie mare a procesului investiţional (pana la 85% din valoarea
investiţiei);.......................................................................................................................267
• flexibilitate prin negocierea dobânzilor;.......................................................................267
4.2. CREDIT IPOTECAR................................................................................................268
Caracteristici....................................................................................................................268
Costuri..........................................................................................................................268
Dobândă negociabilă, pornind de la următoarele niveluri maxime:............................268
Garanţii:.......................................................................................................................269
Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea;
chestionarul anexat cererii se completează la prima solicitare de credit şi ulterior cel
puţin o dată pe an, sau ori de căte ori intervin modificări............................................271
Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţ, contul de
profit şi pierdere încheiate pe ultimii 2 ani, ultimele situaţii contabile, balanţa de
verificare încheiată pentru ultimul trimestru). Banca va solicita, după caz, situaţiile
contabile consolidate, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform
reglementărilor legale în vigoare. În situaţia societăţilor care în mod obiectiv nu dispun
de situaţii financiare periodice până la data solicitării creditului, finanţarea acestora se
face pe baza analizei studiului de fezabilitate, nefiind obligatorie prezentarea bilanţului
contabil şi/sau a balanţei contabile..............................................................................271
Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care se solicită creditul şi
bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale.................................................271
Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare.................................................271
Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de câte ori se consideră
necesar)........................................................................................................................271
Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, cu maxim 30 zile inainte de
data inregistrarii cererii de credit.................................................................................271
Actele justificative privind situaţia juridică a terenului; actele de proprietate a bunurilor
propuse în garanţie.......................................................................................................271
Extras din actul constitutiv privind obiectul de activitate şi extras din hotărârile
organelor statutare din care să rezulte decizia de a contracta şi destinaţia creditelor
ipotecare; în cazul societăţilor pe acţiuni, se va solicita şi înscrierea la Registrul

6
Comerţului şi avansarea spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotărârii
adunării generale de contractare a împrumutului.........................................................271
Situaţiile privind elementele patrimoniale cu care au fost garantate eventuale
împrumuturi contractate de la alţi creditori.................................................................271
Studiu de fezabilitate....................................................................................................271
Plan de finanţare convenit de solicitant cu constructorul, în cazul construirii,
reabilitării, consolidării sau extinderii imobilelor, care să prevadă eşalonarea în timp a
sumelor avansate..........................................................................................................271
Autorizaţia de construcţie, avizul de mediu şi proiectul tehnic ştampilat spre
neschimbare care fac parte din aceasta. Pentru analiza dosarului de credit, în cazul în
care beneficiarul nu a obţinut încă autorizaţia de construire, vor fi prezentate cel puţin
certificatul de urbanism, avizul de mediu şi proiectul tehnic pentru obţinerea
autorizaţiei de construire, urmând ca tragerile din credit să se efectueze numai după
prezentarea autorizaţiei de construire şi a anexelor acesteia.......................................271
Devizul de realizare din contractul cu antreprenorul sau devizele estimative
determinate în baza planurilor ştampilate spre neschimbare care sunt parte componentă
a proiectului tehnic menţionat anterior........................................................................271
Daca lucrarea se realizeaza in regim "regie proprie" se solicita :................................271
Declaraţie privind litigiile cu terţii, cu precizarea motivelor şi stadiului acestora......272
Listele de utilaje si alte dotari si documente incheiate cu furnizorii de imobilizari
(contracte/ precontracte/ oferte), in cazul in care acestea nu sunt continute de studiul de
fezabilitate/ planul de afaceri;......................................................................................272
Orice a..........................................................................................................................272
Avantaje.......................................................................................................................272
Credit de investitii imobiliare..........................................................................................272
Caracteristici................................................................................................................272
A. Documente necesare standard:...............................................................................273
B. Diferente fata de documentatia standard, in functie de aportul propriu al clientului :
......................................................................................................................................274
Avantaje.......................................................................................................................275
Caracteristici....................................................................................................................275
.....................................................................................................................................276
Documentaţia necesară obţinerii creditului.................................................................277
Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea...277
lte documente, considerate necesare de bancă.............................................................277
Avantaje.......................................................................................................................277
Avantaje...........................................................................................................................282
CAPITOLUL 4 ..............................................................................................................285
Lichiditate rapida = (active curente – stocuri) / passive curente.....................................285

7
CAPITOLUL 1

1.Modul de organizare si conducere al activitatii

a) Scurt istoric . Pozitia,locul si rolul bancii in cadrul sistemului bancar romanesc.

Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista băncilor comerciale nou
create şi reorganizate după 1989. Ea este o instituţie specială, ce poate fi considerată o
bancă nouă pentru ca actul său de naştere poartă data de 1decembrie 1990, dar în acelaşi
timp , prin activitatea pe care o desfăşoară în cadrul Băncii Naţionale din care se
desprinde, este deopotrivă o bancă cu tradiţie în domeniul bancar. Începutul a fost foarte
dificil . În afara unui act de identitate , unei bănci îi mai sunt necesare un sediu central , o
reţea de unităţi , personal suficient, capital , clienţi şi o gamă adecvată şi tentantă de
produse şi servicii utile pentru aceşti clienţi.
Conducerea Băncii Comerciale Române a reuşit să aducă banca la parametrii deja
cunoscuţi şi confirmaţi pe plan intern şi internaţional. În pofida greutăţilor întâmpinate ,
B.C.R. , bine condusă , a devenit astăzi una din cele mai puternice şi prestigioase bănci
româneşti .În 1990 , B.C.R. pleacă la drum cu un colectiv de 5300 de angajaţi
şi 100 unităţi în reţea , cifre care se dublează în primii 5 ani de activitate .
Evoluţia capitalului este poate cel mai important criteriu de apreciere a forţei financiare a
băncii. La un capital social subscris de 12 miliarde lei în 1990 , încep să se adauge
fondurile constituite , adică , capitalul total creşte în primii 5 ani de activitate la 577

8
miliarde lei .
La experienţa acumulată se adaugă o alta , nouă , urmare a extinderii operaţiunilor
specifice tranziţiei şi economiei de piaţă . Astfel, în acest interval de timp , banca s-a
dezvoltat atât prin creşterea gamei de produse şi servicii bancare pe care le-a oferit până
acum clientelei sale , cât şi prin asimilarea rapidă a unora noi , din care sunt de menţionat
-extinderea la creditării pe termen mediu şi lung pentru investiţii;
-acordarea de credite in valută ;
-deschiderea de conturi în valută pentru persoane fizice şi juridice şi efectuarea de
operaţiuni de schimb valutar ;
-derularea operaţiunilor de decontare , în numele clienţilor , a activităţilor de comerţ
exterior .
Interesul clienţilor de toate categoriile pentru colaborarea cu B.C.R. , evoluţia
acestei clientele contribuie în final la completarea imaginii despre bancă .Unul din
elementele calitative , de marcă, adaugat de bancă îl constituie activitatea internaţională .
Interdependenţa dintre pieţele interne şi externe a făcut necesară adaptarea
sistemului de lucru al băncii la practicile bancare internaţionale . În prezent foarte multe
societăţi comerciale îşi derulează afacerile proprii de comerţ exterior prin reţeaua B.C.R. ,
şi apelează la intreaga gamă de servicii specifice acestor operaţiuni.
Scurtă şi bogată istorie a Băncii Comerciale Române recunoaşte ca realizare
deosebită paşii făcuţi în domeniul informatizării . În 1990 , toate lucrările băncii erau
executate fără o tehnică de calcul adecvată , iar astăzi banca utilizează cele mai moderne
echipamente din domeniul tehnicii de calcul, care permite o mare flexibilitate şi dinamică
a operaţiunilor efectuate. Prin aceasta s-a obţinut extinderea funcţionalităţii aplicaţiilor
informatice destinate operaţiunilor valutare , banca dispunând în prezent de un sistem
modern de realizare în timp real a tranzacţiilor internaţionale care oferă facilităţi de
generare , transmitere şi reconciliere a mesajelor SWIFT .
Calitatea resurselor a reprezentat condiţia esenţială a tuturor succeselor obţinute
până în prezent şi , din acest punct de vedere , lucrătorul de bancă se va plasa mereu
inaintea oricărui alt factor important care poate condiţiona viitorul B.C.R. .
Un aspect fundamental al oricărei economii de piaţă este ca diferite firme
operează şi concurează pe aceeaşi piaţă pentru aceiaşi consumatori . În cazul băncilor ,
acest lucru asigură clienţilor posibilitatea alegerii băncii cu care vor face afaceri . În cele
din urmă , supravieţuiesc băncile care servesc cel mai bine necesităţile pieţei şi ale
clienţilor . Intr-o economie de piaţă şi băncile , ca orice societate comercială , îşi
realizează venitul în " arena pieţei „.

b) Prezentarea activităţii Băncii Comerciale Române


Este foarte greu de prezentat activitatea unei bănci cum este B.C.R. , chiar dacă
este vorba de mai mulţi ani de funcţionare. Pentru Banca Comercială Română , aceşti ani
sunt foarte intenşi şi reflectă o ascensiune şi dezvoltare rapidă , un proces combinat cu
acumulări cantitative şi calitative , o cursă contra cronometru pentru un loc cât mai bun
pe podium .
În primii 8 ani de activitate , capitalurile proprii inregistrează o creştere de 362 ori
. Chiar dacă evoluţia nu este pe măsura dorită , nivelul atins în prezent a permis băncii să

9
se situeze , după clasamentul efectuat de revista " The Banker " , pe primul loc între
băncile româneşti şi pe un loc apreciabil între primele 1000 de bănci din lume .
Banca Comercială Română s-a prezentat mereu ca o bancă disponibilă pentru finanţarea
economiei reale , pentru sprijinirea proceselor de restructurare şi retehnologizare .
În cadrul activităţii de creditare reţinem următoarele aspecte mai importante :
- " Creditele au fost destinate cu priorităţile activităţilor productive , iar in cadrul acestora
producţiei pentru export :
- " În acelaşi timp , au fost sprijiniţi agenţii economici care au prezentat cereri şi
programe de restructurare şi retehnologizare ;
- " Dinamica creditului destinat clienţilor din sectorul privat a fost superioară creditelor
totale angajate ;
- " Creditul în valută a luat o mare amploare în ultimii ani , în condiţiile în care banca s-a
oferit să asigure o parte însemnată din resursele pentru importurile din economie ;
- Au fost contractate importante linii de credit din străinătate destinate agenţilor
economici .
- B.C.R. a conceput creditul din punctul de vedere al clienţilor ca o sursă de finanţare
necesară desfăşurării , dezvoltării sau restrucurării lor , iar pentru banca reprezintă un
plasament cu risc asumat în vederea obţinerii unei eficienţe mulţumitoare .
În prezent , multe societăţi sunt supuse unui amplu program de restructurare şi
retehnologizare , programe care în general sunt sprijinite de B.C.R. . În aceste condiţii ,
creditul în valută capată o mare importanţă.
Pentru primul trimestru al anului 2000 , unul din cele mai importante obiective pe
termen scurt atinse prin politica monetară , l-a constituit reducerea nivelului ratelor de
dobandă în piaţa interbancară şi a titlurilor de stat , cu efecte benefice în redcerea
presiunii asupra bugetului de stat .
Scăderea deficitului de cont curent cu peste 1 miliard USD în 1999 faţă de 1998
ce a avut la bază şi scăderea importului cu 12% în 1999 faţă de 1998 şi creşterea
exportului cu 2% în aceeaşi perioadă , a condus la inregistrarea unui excedent de valută
pe piaţă , tendinţa care s-a menţinut şi în trimestrul I al anului 2000 . Mai mult , în luna
februarie 2000 s-a inregistrat o creştere cu cca. 34% a exportului faţă de aceeaşi perioadă
a anului precedent conducând la un excedent al balanţei comerciale în această lună de
57,8 milioane USD, ceea ce confirmă evoluţia pozitivă de comprimare a deficitului de
cont curent şi consolidează excedentul valutar din piaţa valutară internă . În luna
februarie , vânzările în numele clienţilor au fost superioare cumpărărilor de valută cu cca.
142 milioane USD , iar în luna martie s-a inregistrat zilnic un excedent în medie de cca. 5
milioane USD .
Ritmul mediu al inflaţiei din trimestrul I 2000 anualizat reprezintă 38,6%.
Comparativ cu nivelul cumulat al inflaţiei pentru întreg anul 1999 care a fost de 54,8% ,
s-a preconizat o reducere a acesteia în anul 2000 .
Stabilitatea resurselor atrase de B.C.R. de la persoane fizice şi juridice a condus la o
interdependenţa a băncii de depozitele atrase pe piaţa interbancară cu cost ridicat şi
maturitate redusă .
Obiectivele majore ale băncii vizează în principal următoarele :
- "Consolidarea poziţiei de lider pe piaţă ;
- " Performantizarea activităţii , respectiv creşterea profitabilităţii şi productivităţii
- "Gestionarea eficientă a riscurilor bancare .

10
Prestigioasa revistă britanică de specialitate " The Banker " , membră a grupului
Financial Times , a nominalizat Banca Comercială Română drept " Banca Anului " în
România . În susţinerea acordării premiului , specialiştii revistei au arătat ca : " B.C.R.
poate revendica poziţia de lider în fiecare segment al sistemului bancar romănesc , având
reţele extinse de unităţi teritoriale şi de automate de eliberat numerar (ATM) , o larga
baza de clienţi şi reputaţia de a fi una dintre cele mai sigure bănci " . A fost apreciat , în
mod deosebit , faptul că ponderea Grupului B.C.R. a crescut. În totalul activelor deţinute
de bănci şi de în totalul capitalurilor proprii . Sectorul privat reprezintă peste 65% din
portofoliul de imprumuturi neguvernamentale acordate de B.C.R. Au fost de asemenea
remarcate eforturile depuse de bancă pentru alinierea la practicile occidentale în
domeniul comunicaţiei on-line în reţeaua de unităţi , utilizarea facilităţilor de cash-
management , promovarea dezvoltării pieţei de carduri şi a transferului rapid de valută
prin Money-Gram . În legatură cu fuziunea B.C.R.-Bancorex , specialiştii britanici au
subliniat realizarea în timp record a procesului care a dus la întărirea , în fapt , a forţei
Băncii Comerciale Române şi a poziţiei sale pe piaţa internă şi internaţională

c) Activitatea internaţională a Băncii Comerciale Române

Obiectivul central al activităţii internaţionale B.C.R. a fost acela de a încuraja şi a


favoriza exportul de produse româneşti şi importurile destinate retehnologizării şi
restructurării capacităţilor industriale , în scopul unei cât mai bune adaptări a producţiei
societăţilor comercial din ţară la cerinţele pieţei interne şi externe .
Întrucât , marea majoritate a societăţilor comerciale din industrie este clientă a
B.C.R. şi operaţiunile de import-export se derulează în consecinţă prin unităţile acestei
bănci . Prezenta Băncii Comerciale Române în economie , în general , şi în industrie , în
special , în domeniul comerţului exterior se derulează prin două grupe mari de activităţi :
cele de procesare şi cele de acordare de credite în lei şi în valută destinate exportului ,
producţiei de export sau importului .
Activitatea de creditare în valută a luat o mare extindere . În acest domeniu se
utilizează curent creditarea în valută sub forma unor linii de credit revolving pentru
importul de materii prime , materiale , sau creditul pe termen mediu şi lung pentru
proiecte pentru care banca derulează alături de liniile de credit Banca-Banca , credite
furnizor , credite cumpărător , operaţiuni de forfaiting şi factoring.
Banca este angajată şi în alte activităţi bancare , care decurg din utilizarea unor
împrumuturi BIRD sau a angajamentelor bancare între firme şi bănci străine şi româneşti

11
de livrări reciproce în compensaţie, operaţiuni generate în principal de importuri de
materii prime şi exporturi de produse româneşti .
Direcţia Relaţii Internaţionale , prin serviciile sale de relaţii de corespondent
bancar şi organisme financiare internaţionale facilitează legăturile B.C.R. cu alte instituţii
financiare din intreaga lume . Această direcţie are ca obiectiv major ca banca să deruleze
operaţiuni optime pentru clienţi , atrăgând şi oferind produse şi servicii financiare cât mai
avantajoase . Prin poziţia pe care o ocupă ca prima instituţie bancară în România ,
numărul 8 în Europa Centrală şi de Est , numărul 213 în Europa şi numărul 558 în lume ,
Banca Comercială Română reprezintă la ora actuală una dintre cele mai mari instituţii
care oferă şi prestează servicii financiar-bancare integrate pentru clienţii nebancari şi
bancari .
Direcţia Relaţii Internaţionale lucrează în strânsă cooperare cu direcţiile de decontări ,
Trezorerie , Pieţe de Capital , pentru a promova seviciile Băncii Comerciale Române şi a
atragefacilitatidebancilepartenere.
Concluzia care se desprinde din experienţa de activitate a băncii este aceea ca pe
fondul situaţiei generale a societăţilor comerciale şi instituţiilor care au colaborat şi
colaborează cu Banca Comercială Română , balanţa clienţilor veniţi şi a celor plecaţi
înclina permanent în favoarea clienţilor veniţi.
O evaluare atentă a perspectivei următorilor ani , duce la concluzia că relaţiile
B.C.R. cu clientela sa se vor extinde , prestaţiile vor fi mai diversificate şi mai bune
calitativ , ceea ce va determina o creştere în continuare a numărului de clienţi şi a
conturilor deschise la unităţile proprii .

Politica BCR în domeniul calităţii

Politica băncii în domeniul calităţii este realizată prin sistemul de management al


calităţii documentat şi implementat, compatibil cu ISO 9001:2000

Scopul politicii băncii în domeniul calităţii este acela de a asigura satisfacerea


cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor prin:
- furnizarea de produse şi servicii bancare de calitate,
- creşterea competenţei profesionale a angajaţilor,
- management performant la toate nivelurile.

Obiectivele stabilite în domeniul calităţii sunt:


- creşterea flexibilităţii băncii în furnizarea cu operativitate de produse şi servicii în
concordanta cu nevoile şi aşteptările clienţilor,
- construirea unui parteneriat durabil şi prietenos cu clienţii,
- implementarea sistemului de management al calităţii proiectat şi documentat conform
cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2001.
Calificarea personalului băncii, perfecţionat în mod sistematic prin intermediul diferitelor
forme de pregătire reprezintă garanţia realizării obiectivelor propuse, obiectivul
permanent al băncii fiind îmbunatăţirea continua a calităţii.
Fiecare angajat al băncii este responsabil de calitatea propriei munci care influenţează
satisfacţia clienţilor şi implicit rezultatele financiare ale băncii.

12
Acest efort vine în sprijinul realizării obiectivului strategic al băncii, de menţinere şi
consolidare a poziţiei de lider pe o piaţă concurentială în plină dezvoltare, managementul
la cel mai înalt nivel fiind direct implicat în creşterea eficienţei sistemului calităţii.
d) Structura Organizatorică a B.C.R.
Banca comerciala dispune de o structura organizatorica specifica. Este un element
de organizare propriu ce serveşte atât delurârii nemijlocite a proceselor bancare cat si
înfăptuiri managementului acestora.

Reţeaua de unităţi a BCR.


Reţeaua de unităţi a băncii este formată din 292 unităţi, dintre care:
- 41 sucursale judeţene, în oraşele reşedinţa de judeţ
- 251 alte unităţi (sucursale, agenţii) amplasate pe întreg teritoriul României.

Conducere BCR
Încă in 1997 s-a stabilit ca vor privatiza cinci bănci cu capital de stat, unde intra si
Banca Comerciala Romana.
Prin noul Act constitutiv, supravegherea, administrarea şi coordonarea activităţii
băncii sunt delegate de acţionari unui Consiliu de Supraveghere format din 7 membri, 5
propuşi de către APAPS iar 2 de către reprezentanţii celor cinci Societăţi de Investiţii
Financiare.

Sediul central:
Bucureşti, Bd Regina Elisabeta nr.5, cod poştal 030016, sector 3,
tel:3126185, fax: 3126185

f) Personalul B.C.R:
Adevarata valoare a băncii o constituie personalul implicat şi loial, dând dovada
de competenţă şi dinamism. Personalul băncii participă sistematic la cursuri de pregătire
în domeniul calităţii.
Se poate spune că unii clienţi nu sunt întotdeauna conştienţi de ce au nevoie sau
poate nu cunosc toate serviciile care li le poate oferi banca . De aceea , personalul băncii
joacă un rol important . Aceasta reprezintă interfaţa clientului cu banca , şi are un rol
important în a evalua necesităţile clientului şi de a asigura informaţia adecvată despre
produsele şi serviciile băncii .
g) Clienţi B.C.R.:
Astăzi , clienţii au devenit mult mai informaţi despre ce trebuie să le ofere piaţa .
Necesitatea calităţii serviciului este o problemă reală pentru furnizorii de servicii
financiar-bancare . Băncile trebuie să monitorizeze nivelul serviciului şi să se asigure că
acesta este suficient de ridicat pentru a capta interesul clientului pentru oferta bancară.
Calitatea serviciilor şi continuitatea în oferta de produse şi servicii vor ajuta la creşterea

13
fidelităţii clienţilor , aceştia fiind astfel mai puţin tentaţi să evalueze alternativa utilizării
serviciilor concurenţei
În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe
cerinţele clienţilor. Grija principalã era de a identifica necesitãţile şi dorinţele clienţilor,
astfel intreprinderile sã vinã în întâmpinarea acestora la cel mai înalt grad de satisfacere a
clienţilor.Conceptul susţine cã soluţia atingerii de cãtre o organizaţie a obiceiurilor propri
constã în determinarea nevoilor si dorinţelor clienţilor vizaţi şi în furnizarea satisfacţiei
aşteptate într-un mod mai eficient şi mai operativ decât concurenţa.
Deci anul 1950 reprezintã momentul introducerii acestui concept şi în domeniu bancar,
odată cu dezvoltarea sectorului terţial (sector al servicilor). Prin marketing s-a ajuns sã se
afle multe lucruri despre client.

CLIENTUL - o posibilã definiţie

Clienţii sunt cei ce apeleazã la serviciile bãncilor, dar mai întâi trebuie sã-i
cunoaştem mai îndeaproape. Un client este o persoanã fizicã sau juridicã care beneficiazã
sau va beneficia de serviciile bãncii, cum ar fi, de exemplu cei ce apeleazã la o bancã
pentru a schimba valuta. Clientul este cel ce are cont la bancã.
Nu existã o definiţie consacratã a “clientului “. Se pot face, însã, câteva precizãri
despre clienţi, precizãri care ne vor ajuta sã schiţãm o definiţie a clientului din punct de
vedere al bãncilor.
Clienţii pot fi definiţi dupã urmãtoarele caracteristici:
- termenul de client presupune cã este o persoanã juridicã sau fizicã care are o relaţie de
afaceri cu banca;
- clienţii apeleazã din când în când, la una din unitãţile bãncii, a solicita efectuarea de
operaţiuni;
- clienţii folosesc unele sau toate serviciile, produsele oferite de bãnci.

Relaţia dintre bancã şi client a fost definitã prin lege. Aceasta se referã la
îndatorirea bãncii de a avea grijã de client şi la responsabilitatea bãncilor de a se asigura
cã sistemul şi tehnologia folositã protejeazã atât banca însãşi cât şi propri clienţi.
În relaţia clasic si simpla care existã între bancã şi client este acea relaţie înte
debitor şi creditor. Clientul poate fi creditor, iar banca debitor. Reversul acestei situaţii se
înregistreazã în cazul în care clientul împrumutã bani de la bancã. Banca nu este doar un
pãstrãtor al banilor, întrucât ea poate folosi fondurile în scopul unor afaceri, dar î-şi
asumã obligaţia de a restitui la cerere valoarea depozitelor.

POTENTIALUL DE AFACERI OFERIT DE CLIENTII BANCII:

Pentru a exista ca afaceri viabile, bãncile au nevoie de clienţi. Diferitele tipuri de


clienţi au cerinţe diferite, în concordanţã cu afacerile lor sau cu nevoile personale, oferind
un potenţial important pentru dezvoltarea activitãţii bancare. Cerinţele şi nevoile
clienţilor se pot schimba, dupã o perioadã de timp, în funcţie de noile condiţii existente în
economie şi societate. Pentru o bancã este avantajos sã aibã diferite tipuri de clienţi,
întrucât astfel, va primi depozite şi va acorda împrumuturi atât pentru afaceri cât şi
persoanelor particulare.

14
Ca urmare a valorificãrii de cãtre bancã a potenţialului de dezvoltare a activitãţii,
oferit de clienţi, rezultã avantaje atât pentru bancã cât şi pentru clienţi. Avantajele
clienţilor pot fi considerate:
- siguranţa privind depozitele pãstrate la bãnci;
- dobânda primitã pentru acestea;
faptul cã sumele pãstrate în conturile bancare pot fi restituite oricând, la cerere;
transferurile de bani de care pot beneficia ( în loc de a purta asupra lor mari sume de bani
în numerar).
Prin satisfacerea nevoilor clienţilor şi prin oferta de servicii performante, bãncile
îşi vor pãstra clienţii şi vor fi în mãsurã sã ofere noi servicii. Într-o economie de
piaţã este un fapt bine stabilit cã produsele bancare specializate sunt mai uşor de
dezvoltat şi utilizat de cãtre clienţii existenţi, decât de cãtre noii clienţi. Este, prin umare
important sã se identifice diferitele tipuri de clienţi si cerinţele specifice acestora.
Companiile vor avea nevoi diferite în funcţie de natura şi volumul afacerilor. O companie
micã, de exemplu, poate avea nevoie de un împrumut pe termen scurt pentru a acoperi
nevoile pentru servicii şi producţie. Marii investitori pot dori sã împrumute bani pentru
investiţii în aşa fel încât să-şi extindã şi sã-şi diversifice afacerea.
Nevoile persoanelor fizice, ce îşi deschid conturi personal, pot diferi în funcţie de
nivelul venitului şi stilul de viaţã. În prezent, acest tip de clienţi au o pondere scãzutã în
România, dar, în perspectivã, numãrul celor ce îşi deschid conturi personale ar trebui sã
creascã considerabil.
Într-o economie de piaţã, clienţii opteazã pe baza nevoilor lor şi vor alege o
anumitã bancã, în funcţie de serviciile şi avantajele oferite. Acest criteriu de opţiune va
conduce un timp, la o industrie bancarã dezvoltatã în funcţie de cerere. Presiunea
exercitatã de clinţii cu diferite necesitãţi şi existenţa serviciilor oferite şi de alte instituţii
financiare, vor conduce la schimbãri şi înbunãtãţiri în sistemul bancar. În timp, ca urmare
a faptului cã bãncile încep să-şi înbunãtãţeascã strategiile, vor fi introduse noi produse şi
servicii bancare în concordanţã cu practica bancarã internaţionalã.
Tipuri si categorii de clienti:
Putem identifica diferitele tipuri de clienţi care fac afaceri cu o bancã. Tipurile de
clienţi diferite au nevoi diferite. Pentru un bancher este deosebit de important:
-sã recunoascã diferitele tipuri de clienţi;
-sã identifice tranzacţiile necesare pentru fiecare tip de client;
-sã cunoascã prevederile legale existente pentru diferitele tipuri de clienţi.
Clienţii pot fi împãrţiţi, din punct de vedere după statutul lor juridic în douã
categorii: persoane juridice şi persoane fizice. Persoanele juridice pot fi, la rândul lor
grupate în funcţie de forma de proprietate, forma juridicã de organizare şi tipul de
activitate economicã (afaceri). Majoritatea conturilor în România sunt deţinute de cãtre
persoane juridice.

Persoanele Juridice:
Modul de constituire al societãţilor comerciale este reglementat de legislaţie. În
ceea ce priveşte, conturile bancare ale persoanelor juridice, trebuie precizat cã fiecare
bancã, pe baza prevederilor legii privind activitatea bancarã şi-a elaborat reglementãri
proprii (norme) privind deschiderea şi operarea în aceste conturi. Aceste reglementãri
sunt într-o continuã îmbunãtãţire, pentru a veni în întâmpinarea cererilor unei economii

15
de piaţã în dezvoltare. Legile şi actele normative se publicã în ţara noastrã în Monitorul
oficial. În acelaşi timp este foarte importantã cunoaşterea normelor interne ale bãncilor.
Este important pentru bãnci sã ştie dacã un client-persoanã juridicã reprezintã o societate
comercialã corect constituitã din punct de vedere legal, înainte de a face afaceri cu el;
fiecare tip de societate comercialã este supusã unor anumite reglementãri.
Existã mai multe forme de organizare a societãţilor comerciale în România, definite de
Legea nr.31/1990 .

Trãsãturi ale societãţilor comerciale în calitate de clienţi ai bãncii:


Sunt înfinţate în anumite forme specifice care determinã atât modul de organizare
cât şi desfãşurarea activitãţii acestora;
obţinerea prin lege a calitãţii de personalitate juridicã;în caz de încetare a plãţilor, sunt
supuse falimentului.În calitatea lor clienţi ai bãncii societãţile comerciale trebui sã
respecte cerinţele stabilite de bancã, cu privire la deschiderea şi funcţionarea conturilor
bancare ale acestora. Astfel societãţile comerciale ce deschid conturi bancare li se solicitã
o serie de documente din care sã reiasã forma lor de organizare juridicã, denumirea
societãţii, tipul activitãţii desfãşurate, valoarea capitalului societãţii, specimenele de
semnãturi pentru persoanele îndreptãţite sã efectueze operaţiuni în cont şi altele.

Tipuri de societãţi comerciale care funcţioneazã în România.


Persoanele juridice îşi pot desfãşura afacerile într-o varietate de forme, conform
Legii nr. 31/1990 (publicatã în monitorul Oficial nr.126 - 127 din 17 noiembrie 1990 ).
Legea defineşte diferitele tipuri de societãţi comerciale ce pot fi constituite.
Societãţi comerciale se vor constitui în una din urmãtoarele forme:
- Societãţi în nume colectiv;
- Societãţi în comanditã simplã;
- Societãţi în comanditã pe acţiuni;
- Societãţi pe acţiuni;
- S.R.L. ( societate cu rãspundere limitatã).
Fiecare dintre acestea trebuie sã fie constituitã conform legii şi este, deci,
important sã înţelegem şi sã recunoaştem cerinţele legale, pentru fiecare categorie de
societate în parte.

Comercianţii persoane fizice


Cu toate cã rolul dominant îl au societãţile comerciale, în cadrul economiei de
piaţã Comercianţii persoane fizice continuã să-şi manifeste prezenţa şi sã facã parte din
clientela bãncilor. Din acest punct de vedere se disting:
- micii meseriaşi şi liber profesioniştii care acţioneazã în baza unei autorizaţii de
funcţionare, eliberatã de primãria localã şi plãtesc un impozit forfetar asupra
veniturilor realizate, la secţia financiarã de care aparţin. Ei pot sã-şi deschidã cont
bancar în calitate de persoanã fizicã, legea neobligându-i sã deţinã un cont bancar “pe
firmã”, ca persoanã juridicã;
- asociaţii familiale (în baza Decretului nr.94/1990 ), unde deschiderea unui cont
bancar se realizeazã în aceleaşi condiţii ca pentru orice persoanã juridicã.

Clienţii persoanã fizicã

16
Deşi, aşa cum am mai spus, clienţii persoane fizice au încã o pondere redusã în
ansamblul activitãţii bancare. În România existã tipuri de conturi destinate special acestei
categorii de clienţi. Pentru persoane fizice, deschiderea de conturi la o bancã presupune
doar:
- cerere de deschidere de cont
- prezentarea actului de identitae (cartea de identitate sau alte documente echivalente
legal cu acesta pentru persoanele fizice române, sau paşaport pentru persoane fizice
strãine )
Un client - persoanã fizicã poate fi descris ca o persoanã ce deţine un cont bancar
pentru uzul personal. Acest tip de clienţi trebuie sã respecte reglementãrile existente, iar
bancherii trebuie sã se asigure cã aceştia nu deschid şi nu folosesc conturi bancare în
scopuri ilegale. Persoanele pot deschide conturi doar în numele lor, cu posibilitatea ca
titularii de conturi sã împuterniceascã şi alte persoane pentru semnãturã în cont. În alte
ţãri, conturile comune (deschise pe douã nume ), sunt des întâlnite (de exemplu, în
familie, soţul şi soţia pot deschide un cont pe ambele nume ).
La capitolul persoane fizice bãncile trebuie sã-l aibã în vedere, vârsta persoanelor
care doresc sã deschida un cont. Se are în vedere cã persoanele foarte tinere ar putea sã
nu cunoascã în totalitate consecinţele efectuãrii anumitor tranzacţii cu bãncile şi de aceea,
astfel de persoane sunt protejate, spre a nu se trage foloase de pe urma lor.
De asemenea nu ar fi înţelept pentru bãnci sã se angajeze în acorduri de împrumut
complexe cu persoane prea tinere. Chiar dacã legea nu este explicitã în acest sens, bãncile
pot avea regulamente propri referitoare la vârsta minimã a clienţilor. În România ca şi în
multe alte ţãri, începând de la vârsta de 18 ani persoanele fizice au capacitate deplinã de
exerciţiu, şi ca atare, îşi pot exercita drepturile şi pot sã-şi asume obligaţiile
corespunzãtoare raporturilor juridice pe care le încheie.

Conditii de mentinere a clientiilor


Clienţii care au fost admişi de bancã ca urmare a îndepliniri unor criterii, şi care
intrã în relaţiile normale şi curente de afaceri cu B.C.R., vo fi urmãriţi permanent în
scopul constatãrii în ce mãsurã aceştia îşi menţin, îşi doresc sau îşi reduc performanţele
iniţiale. Astfel, pe parcursul derulãrii afacerilor şi diverselor legãturi cu banca în situaţia
clienţilor pot apãrea urmãtoarele posibilitãţi:
1. Clienţi îşi menţin sau îşi sporesc calitãţiile de ansamblu care au fost probate prin
criteriile de acceptare. Aceşti clienţi se recomandã astfel ca fiind foarte buni, cu
performanţe ridicate şi, în aceste condiţii, banca şi unitãţile sale teritoriale îi va
aborda în continuare activ.
2. Clienţi îşi modificã performanţele în sensul cã înregistreazã rentabilitatea scãzutã,
activele imobilizate nu sunt într-o situaţie prea bunã (prea mari) faţã de capitalurile
propri şi sursele pe termen lung, apeleazã la puţine produse şi servicii bancare,
indicatorii de clienţi vor fi acceptaţi în continuare în mod pasiv şi vor fi urmãriţi cu
atenţie şi sprijiniţi pentru a putea îmbunãtãţii situaţia de ansamblu în care se aflã.
3. Clienţi nu se mai încadreazã în criterile pentru care au fost acceptaţi, numai
desfãşoarã o activitate profitabilã, au o lichiditate şi un grad de îndatorare sub

17
nivelurile admise, activitatea şi produsele lor nu mai sunt admise pe piaţã, în general
au o situaţie determinatã care nu promite a fi amelioratã în viitor.
Aceastã categorie de clienţi va fi cedatã concurenţei, sens în care printr-o
atitudine care sã nu lezeze relaţiile normale recomandate în general, dar care trebuie sã
fie fermã, banca nu va mai promova noi afaceri cu societãţile din aceastã categorie.

h) Modul de organizare si conducere al activitatii:


Sucursala BCR Manastur, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 13-15.
Ca şi celelalte sucursale rolul ei constă în coordonarea, îndrumarea şi controlul
activităţii operative desfăşurate în unităţile din subordine.Are ca sarcină: efectuarea
operaţiunilor de creditare, finanţare, decontări şi de casa, în lei şi valută, controlul
preventiv asupra operaţiunilor ce se efectuează în contul titularilor, precum şi a altor
operaţiuni bancare.

Structura organizatorică a sucursalei BCR Manastur:

DIRECTOR EXECUTIV
DL. ILE SAMUIL

CONSILIER CLIENT
MICROINTREPRINDERI
CORNELIA BALANEAN

CONSILIER RETAIL
CRISAN DANA
SUCIU ANDRA
18
CONSILIER ZONA
RAPIDA
RUS CORINA
ALBU CRISTINA

OPERATOR GHISEU
BANCAR
ILIES MARIA

DIRECTORUL EXECUTIV, se ocupa de managementul intregii activitati ai


filialei BCR Manastur , supravegheaza operatiunile de creditare ale bancii, pentru a fi in
conformitate cu normele si procedurile interne de creditare.
- Fisa postului
- Contacteaza clientii pentru eventuale probleme aparute
- Intrebari sau nelamuriri, reclamatii din partea clientiilor
- Monitorizeaza intreaga activitate si verifica munca subordonatiilor

CONSILIERUL DE MICROINTREPRINDERI, acorda credite persoanelor


fizice autorizate / persoanelor juridice .
- Deschideri de conturi
- Licitatii valutare
- Depozite negociate
- Cross seling
- Produse de economisire
- Pensii P2,P3.
- Internet banking persoane juridice

19
- Asigurari de viata UNIT-LINKED este un produs special creat pentru persoanele care
doresc sa investeasca si in acelasi timp sa beneficieze de avantajele oferite de o
asigurare de viata .

CONSILIERII RETAIL, acorda credite persoanelor fizice.


- Internet banking persoane fizice
- Produse de economisire
- Pensii P1- obligatoriu, P2- 35 ani obligatoriu- 45 ani optional; P3- 52 ani; P4- 70 ani

CONSILIERII ZONA RAPIDA, receptioneaza de la clienti ordine de plata,


cecuri, bilete la ordin toate tipurile de operatiuni cu persoanele fizice .
- Transferuri rapide MooneyGram
- Instrumente de economisire
- Plati externe
- Operatiuni de primire si eliberare numerar ,verificarea contului ,situatia financiara

OPERATOR GHISEU BANCAR,


- Eliberari de numerar, depuneri numerar
- Incasari rate credit
- Schimb valutar
- Incasari facturi
- Incasati taxe si amenzi

CAPITOLUL 2

1. Tehnica operatiunilor bancare

a) Deschiderea de conturi bancare .

Tipuri de conturi:
- conturi de depozit
- conturi de credite (sau disponibilitati)

Aceste conturi satisfac diferite cerinţe ale clienţilor.

1.Conturi de depozit:

20
Cont de depozit (depozit la termen) este disponibil atât pentru persoane fizice cat si
pentru persoane juridice, iar depozitele se pot constitui fie in lei fie in valuta, la
majoritatea bănci.
Depozitele sunt constituite pe perioade de timp prestabilite.

Rata dobânzii:
Depozitele la termen depind de perioada pentru care s-a făcut depozitul. Se
modifica in funcţie de nivelul inflaţiei. Rata dobânzi stabilita in momentul deschiderii
unui cont de depozit se menţine neschimbata pentru toate perioada pentru care s-a
constituit depozitul.Dobânda se calculează pentru o luna de 30 de zile, luandu-se in
considerare rata dobânzii pentru un an de 360 zile.
Calculul se face lunar, luandu-se in considerare rata anuala a dobânzii de banca
pentru timpul respectiv de depozit.Rata dobânzii se trece in contractul de deschidere a
contului si este cea stabilita de banca in momentul deschideri contului.

Plata dobânzi:
Se plateste la sfarsitul lunii si se constituie, separat intr-un cont curent. Retragerile
din contul curent se pot face lunar.

Scadenta:
Reprezintă momentul in care perioada pentru care au fost depuşi banii in contul de
depozit a luat sfarsit. Clientul poate lasă banii in continuare in cont pentru o noua
perioada de timp, daca doreşte. La sfarsit titularul i se eliberează un extras de cont,
specificanduse sau lichidarea la termen.

2. Conturi curente ( de disponibilitati)

Sunt cele mai utilizate conturi si sunt numite adesea, depozit la vedere, titularii pot
fi atât pers fizice cat juridice.Aceste conturi se pot deschide atât in lei cat si in valuta.
Pentru diferitele operaţiuni efectuate de banca in contul clientului se percepe un
comision. Clientul este totdeauna informat de câtre banca ori de cate ori are loc o
operaţiune.
Conturi de împrumut:
Sunt utilizate predominat de pers juridice. Tipurile de împrumuturi variază in
funcţie de client – persoana fizica sau juridica.

Împrumuturile pentru clienţii persoane juridice se pot acorda pentru:


- afaceri
- investiţii
- pentru activitate curenta (susţinerea capitalului circulant)
- privatizare

Pentru persoane fizice:


- cumpărare de bunuri (de folosinţa îndelungata)
- construcţia de case
- petrecerea de vacanta

21
- demararea unei afaceri

Pentru optinerea unei credit clienţii completează o cerere in care specifica scopul
împrumutului.

Deschiderea conturilor:

Când se solicita deschiderea unei cont este important ca banca sa obtina mai multe
informaţii despre noul sau client. . La deschiderea unei cont, persoanele fizice trebuie sa
prezinte cartea de identitate sau documentaţia echivalenta cu aceasta, si trebuie sa depună
cererea de deschidere cont.
Persoanele juridice rezidente trebuie sa prezinte băncii odată cu cererea de deschidere
a contului si următoarele documente:
- Contractul de societate
- Statutul societarii
- Hotărârea judecătoreasca (rămasa definitiva) de infiintare
- Autorizaţia de funcţionare
- Extras din procesul verbal al adunării Generale a Actionrilor privind aprobarea
nominala a persoanelor împuternicite cu drept de semnătura
- Con unic de înregistrare fiscala
- Fisa cu specimenele de semnaturi ale persoanelor cu drept de semnătura in banca si a
persoanelor împuternicite a reprezenta valabil societatea.

Deschiderea contului curent

Clientul poate solicita deschiderea contului curent prin prezentarea la banca.


Exceptie de la aceasta prevedere face deschiderea contului curent:
a) in baza unor documente contractuale incheiate intre banca si alte institutii;
b) prin contactarea clientului de catre functionarii BCR cu atributii in acest sens, in
functie de categoria de clienti in care acesta se incadreaza.
Banca deschide cont curent clientului acceptat conform reglementarilor in
domeniul cunoasterii clientelei, cu perfectarea formei contractuale de vanzare a
produsului respectiv.
Datele referitoare la titularul de cont si eventualele persoane imputernicite de
acesta sunt preluate in sistem potrivit grilei sistemului informatic al bancii.
La deschiderea contului curent sau ulterior, clientul poate opta pentru eliberarea
cardurilor de debit din oferta de produse a bancii, in moneda contului respectiv, care va
permite acestuia accesul la contul curent.
La conturile curente deschise pentru produse specifice sau din initiativa bancii,
pentru derularea operatiunilor aferente unor produse destinate atragerii de resurse, nu pot
fi atasate carduri.
Ulterior deschiderii contului, in vederea efectuarii de operatiuni pe contul deschis,
clientul va completa si depune la banca urmatoarele documente, astfel cum sunt listate
din aplicatia informatica a bancii:
a) pentru persoanele fizice - formularul specimen de semnatura
b) pentru persoanele juridice si persoanele fizice autorizate - formularul specimen de

22
semnatura si, dupa caz, formularul specimen de ştampila. Formularul specimen de
semnatura va fi depus si pentru persoanele desemnate ca delegati.
In cazul in care respectivul client are depus la banca un formular specimen de
semnatura/specimen de stampila, va mentiona care este specimenul de semnatura valabil
si pentru contul respectiv.
In cazul persoanelor fizice specimenele de semnatura vor fi depuse in masura
dezvoltarii sistemului informatic, potrivit cerintelor specifice.

1.Administrarea contului curent

Se refera la operatiunile efectuate pentru:


a) deschiderea/inchiderea contului;
b) incasari si plati in numerar si/sau prin virament in/din contul curent, inclusiv a sumelor
aferente altor produse: certificate de depozit cu discount, certificate de depozit cu parola,
depozite etc;
c) alte tipuri de operatiuni dispuse de terti (titluri executorii sau popriri, depuneri de
numerar) sau de catre banca (dobanzi si comisioane) etc.
La solicitarea clientilor banca elibereaza documentul „Stare financiara", care,
potrivit solicitarii acestuia, poate cuprinde informatii complete sau partiale privind
situatia conturilor clientului.
Banca trebuie sa asigure conformarea cu prevederile normelor privind standardele
de cunoastere a clientelei si, in situatia existentei unor suspiciuni asupra transferului de
fonduri, sa actioneze in conformitate cu legislatia privind prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, si a celorlalte reglementari in vigoare.
Operatiunile se efectueaza in limitele si imputernicirile stabilite de titularul de
cont.Operatiunile dispuse de client pot fi efectuate la sediile unitatilor bancii, in timpul
programului de lucru al acestora, potrivit caracteristicilor produselor bancare solicitate.
Operatiunile dispuse prin card sau prin sisteme de tip electronic-banking se deruleaza
potrivit specificului acestor produse si servicii bancare.
Operatiunile care pot fi efectuate prin intermediul cardurilor de debit atasate
contului curent includ:
a) retragere de numerar la ATM-urile BCR sau ale altor banci;
b) verificarea soldului disponibil pentru contul la care este atasat cardul;
c) transferuri de fonduri din contul curent deschis la BCR in alte conturi ale clientului
(inclusiv rambursarea ratei aferente produselor tip credit);
d) plati la comercianti;
e) reincarcare cartelelor de telefon mobil de la ATM-urile BCR;
f) alte operatiuni mentionate in contractele incheiate cu banca (inclusiv cele incheiate cu
prestatori de servicii) etc.
Titularul de cont poate efectua operatiuni prin sistemele electronic-
banking prin intermediul unitatii bancii cu care incheie conventie in acest sens.
In vederea efectuarii operatiunilor prin prezentarea la sediile bancii, functionarul
bancar, potrivit reglementarilor interne in vigore, identifica clientul, verifica actul de
identitate si, dupa caz, concordanta datelor inscrise in documentul prezentat cu cele
referitoare la client retinute in sistem.
In situatia in care din documentele prezentate de client, rezulta ca este necesara

23
actualizarea bazei de date a bancii, functionarul bancar va efectua aceasta actualizare,
conform procedurilor bancii.
Depunerea numerarului/platile numerar in/din contul curent se poate efectua
utilizand documentele specifice acestor operatiuni, respectiv ordinul de incasare/ordinul
de plata numerar.
Ordinul de incasare numerar va fi emis in 2 exemplare care vor fi semnate si
stampilate corespunzator de catre banca si de catre client. Un exemplar se va inmana
clientului iar celelalt se va arhiva la banca.
Ordinul de plata numerar va fi emis de banca, prezentat de client in 2 exemplare,
care vor fi semnate si stampilate corespunzator de catre banca si de catre client. Un
exemplar se va inmana clientului iar celelalt se va arhiva la banca.
Clientii pot dispune retrageri de numerar si prin intermediul cardurilor pe care le detin
(ATM etc.).
Operatiunile prin virament derulate prin contul curent se fac pe baza
documentelor specifice acestor operatiuni sau potrivit functionalitatii cardului.
Clientul poate dispune efectuarea altor operatiuni in legatura cu contul sau curent,
inclusiv in legatura cu cardurile emise pentru conturile sale, prin intermediul formularului
privind efectuarea operatiunilor bancare .
Pentru operatiunile referitoare la anularea cardului titularului de cont sau
refacerea cardului urmare a demagnetizarii,deteriorarii,schimbarii numelui, va fi
transmisa letric catre Directia Carduri, insotita de cardul respectiv.
In situatia in care se solicita schimbarea numelui se vor transmite si documentele
justificative.
Pana la finalizarea tranzactiilor, vor fi blocate in contul curent urmatoarele sume:

a) sumele aferente transferurilor interbancare (inclusiv externe) in valuta si transferurilor


externe in lei, inclusiv comisioanele corespunzatoare;
b) sumele aferente tranzactiilor de vanzare/cumparare valuta;
c) sumele aferente tranzactiilor efectuate prin intermediul cardurilor de debit.

Pentru sumele de natura balantei de plati externe, cu care a fost creditat contul
curent, clientul rezident din punct de vedere valutar, va prezenta bancii formularul DIE,
semnat de persoanele autorizate, potrivit prevederilor reglementarilor legale in vigoare.

2. Inchiderea contului curent

Se efectueza potrivit clauzelor contractuale, din initiativa clientului sau a bancii.


Presupune retinerea,evidentierea tuturor comisioanelor datorate bancii si calculul la zi
a dobanzii active/pasive, precum si incasarea/bonificarea acesteia.
a) In situatia in care inchiderea contului curent are loc din initiativa bancii, eventualele
comisioane datorate bancii de catre client vor fi inregistrate in contul intern al bancii
„Dobanzi restante - comisioane restante cont intern global" potrivit monografiei contabile
.
b) In situatia in care inchiderea contului curent are loc din initiativa bancii, eventualele
sume datorate bancii de catre client (soldul debitor rezultat din operatiuni neautorizate cu
cardul/dobanda calculata la soldul debitor) vor fi inregistrate in contul de debitori diversi,

24
dezvoltat pe analitice, potrivit monografiei contabile .
Poate fi efectuata daca nu sunt atasate alte produse bancare, daca nu este blocat
(de exemplu, urmare a unei popriri) sau daca nu sunt sume blocate pentru derularea unor
tranzactii.
Inchiderea contului la solicitarea clientului poate fi efectuata dupa restituirea
formularelor cu regim special eliberate de banca clientului si aflate in posesia acestuia,
precum si a eventualelor carduri de debit atasate contului respectiv, detinute de client.
Cardurile restituite bancii se remit Directiei Carduri.
In situatia in care formularele cu regim special eliberate de banca clientului nu pot fi
restituite, ele aflandu-se pe circuit economic, functionarul bancar va solicita clientului o
declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte situatia documentelor respective si
elementele care sa permita identificarea acestora.
In situatia in care clientul nu mai detine cardurile atasate contului curent
respectiv, functionarul bancar va solicita acestuia o declaratie pe propria raspundere din
care sa rezulte pierderea/furtul cardurilor respective .
Sumele inregistrate in contul curent cuvenite clientului dupa achitarea tuturor
datoriilor fata de banca se achita acestuia prin virament sau in numerar, potrivit solicitarii
scrise, corelata cu prevederile legale in domeniu.
In cazul in care inchiderea contului curent are loc din initiativa bancii, eventualele
sume inregistrate in contul curent cuvenite clientului dupa achitarea tuturor datoriilor fata
de banca se inregistreaza in contul "Alti creditori diversi din operatiuni de inchidere a
conturilor clientilor" potrivit monografiei contabile gestionat de catre entitatea abilitata
din Administratia Centrala (Directia Plati).
In situatia in care, soldul creditor al contului curent este situat sub limita minima a
comisionului de retragere numerar, comisionul pentru administrarea contului respectiv va
fi majorat pana la concurenta acestui sold.
La solicitarea scrisa a clientului privind restituirea sumelor cuvenite inregistrate in
evidentele bancii, unitatea bancii va transmite catre entitatea abilitata din Administratia
Centrala prin fax/e-mail documentul prezentat de client si avizat corespunzator de
functionarul bancar din unitatea respectiva.
Urmare a analizei documentului primit, Administratia Centrala va pune la
dispozitia unitatii bancii suma inregistrata in contul "Alti creditori diversi din operatiuni
de inchidere a conturilor clientilor" sau va transmite prin fax/e-mail o comunicare de
respingere justificata a solicitarii.
Indeplinirea conditiilor de inchidere si parcurgerea pasilor necesari inchiderii
contului curent permit functionarului bancar initierea procedurii informatice de inchidere
a contului curent.
In conditiile in care contul curent care urmeaza a fi inchis are carduri atasate
functionarul bancar atribuie contului respectiv starea "Propus pentru inchidere - cu card
atasat". In aceasta situatie, contul curent va fi blocat pentru operatiuni, exceptie facand
doar cele efectuate prin interfetele cu aplicatia Carduri.
Incepand cu a 35-a zi calendaristica de la data inregistrarii starii "Propus pentru
inchidere - cu card atasat", sistemul informatic va inchide conturile aflate in aceasta stare
la care soldul contului este zero.
Procedura informatica de inchiderea a conturilor aflate in starea "Propus pentru inchidere
- cu card atasat" va fi executata zilnic.

25
Daca exista produse atasate contului curent, functionarul bancar nu va da curs
solicitarii, clientul fiind consiliat in legatura cu posibilitatile de solutionare a situatiei
existente.
Aplicatia informatica permite editarea unui raport al conturilor curente aflate in
starea "Propus pentru inchidere - cu card atasat", care inregistreaza solduri debitoare, in
vederea intreprinderii demersurilor necesare recuperarii acestor sume.
In situatia in care clientul nu se prezinta la banca pentru achitarea sumelor datorate, in
urma demersurilor efectuate de catre persoanele cu competente in acest sens din unitatea
bancii, dupa expirarea perioadei de 35 zile calendaristice, aceste sume vor fi inregistrate
in contul de debitori diversi, dezvoltat pe analitice.
Contul curent poate fi inchis din initiativa bancii, urmare a analizei si deciziei,
potrivit competentelor stabilite pentru aprobarea unor astfel de masuri, avand in vedere
prevederile Normei Metodologice BCR privind activitatea de decontari cu si fara
numerar si tinand cont de conditiile contractuale, in urmatoarele situatii:
a) daca titularul de cont nu mai indeplineste conditiile cu privire la deschiderea si
functionarea conturilor;
b) daca titularul de cont a produs incidente de plati majore cu cecuri, bilete la ordin,
cambii si nu are datorii fata de banca;
c) daca, din punct de vedere al bancii, titularul de cont prezinta risc reputational;
d) daca pentru o perioada de 6 luni consecutive sunt indeplinite cumulativ urmatoarele
conditii:
d1) contul curent analizat nu a inregistat alta miscare decat cea generata de
contabilizarea dobanzilor si comisioanelor;
d2) contul nu are atasate alte produse/servicii/operatiuni bancare in derulare, inclusiv
tranzactii nefinalizate sau alte sume blocate;
d3) contul curent nu are sold la data analizei.

3.22.13. Cu minim 15 zile lucratoare inainte de data inchiderii contului curent din
initiativa bancii, banca va comunica in scris titularului de cont, inchiderea acestuia.
In cazul inchiderii contului curent clientul trebuie sa restituie documentele cu regim
special puse la dispozitie sa de catre banca si cardurile atasate contului respectiv.
La inchiderea conturilor documentele/cardurile puse la dispozitia titularului de cont de
catre banca se anuleaza potrivit procedurilor interne ale bancii, in domeniu.
Dupa inchiderea tuturor conturilor unui client, codul de identificare unic ramane
in baza de date a bancii, clientul respectiv avand in sistem aceeasi stare cu cea a clientului
ocazional.
In cazul in care clientul solicita redeschiderea contului curent banca va trata
aceasta operatiune ca o noua deschidere de cont, inclusiv din punct de vedere al
documentelor contractuale, mentinandu-se codul unic de identificare alocat initial de
sistem.
Analiza informatica a conturilor curente presupune:
a) Lunar, in primele 10 zile lucratoare ale lunii, la deschiderea de zi, sistemul informatic
analizeaza conturile curente ale clientilor, verificand conditiile mentionate si generand
rapoarte in acest sens.
b) In urma analizei raportului, pana in ultima zi lucratoare din luna respectiva,

26
functionarul bancar, desemnat in acest sens, decide schimbarea starii conturilor din
"Propus pentru inchidere" in "Activ" pentru conturile care nu trebuie inchise prin
procedura de inchidere automata.
c) Prin procedura de inchiderea automata, la inchiderea de luna, se reanalizeaza conditiile
de inchidere pentru conturile care au ramas in starea "Propus pentru inchidere". In functie
de situatia in care se afla, se procedeaza astfel:
c1) daca sunt indeplinite conditiile de inchidere sistemul va calcula automat dobanzile
cuvenite pentru disponibilitatile existente, va retine comisioanele aferente si in conditiile
in care sunt indeplinite conditiile de inchidere contul va trece automat in starea "Inchis".
c2) daca nu sunt indeplinite conditiile de inchidere, contul va trece in starea "Activ".

3. Extrasul de cont

Pentru operatiunile inregistrate in contul curent, banca elibereaza extrase de cont.


Acestea vor fi semnate si stampilate corespunzator de functionarul bancar.
Este considerat "extras curent" extrasul de cont, solicitat de client, in continuarea celui
eliberat anterior si numerotat corespunzator.
Sunt considerate "duplicate ale extraselor de cont" extrasele de cont solicitate de client in
alte situatii decat cea pentru eliberarea extrasului curent. Aceste extrase vor avea inscrisa
mentiunea "Duplicat".
Sumele evidentiate pe extrasul de cont au urmatoarea semnificatie:
a) Soldul contabil initial reflecta, la inceputul zilei curente, situatia sumelor inregistrate in
contul curent, astfel cum sunt evidentiate si in contabilitatea bancii;
b) Soldul contabil reflecta situatia contului curent inregistrata in evidentele contabile ale
bancii la momentul editarii extrasului de cont;
Sold contabil = sold contabil initial +/- tranzactii finalizate
c) Soldul disponibil reflecta situatia sumelor evidentiate in contul curent in momentul
editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont;
Sold disponibil = sold contabil - tranzactii in curs de finalizare - alte sume blocate
Avand in vedere faptul ca, in componenta soldului disponibil vor fi incluse si sumele
datorate de client in baza adreselor de instituire a popririlor/titluri executorii, acest sold
poate avea si valori negative.
d) Tranzactiile in curs de finalizare includ:
d1) sumele introduse in sistem, nevalidate, cu exceptia ordinelor de plata in lei.
Ordinele de plata in lei sunt inregistrate in sistem cu ora validarii;
d2) sumele introduse in sistem, blocate pentru licitatii valutare, tranzactii efectuate
prin cardul de debit sau plati in valuta interbancare (indiferent de modalitate in care este
procesata operatiunea, inclusiv incasso);
e) disponibil ramas neutilizat din descoperitul de cont acordat prin intermediul cardului
de debit sau din linii de credit.
f) Alte sume blocate:
f1) sumele datorate de client, pentru care, pana la momentul editarii extrasului de
cont, au fost inregistrate in evidentele bancii adrese de instituire a popririlor/titluri
executorii, si care nu au fost virate in depozitul colateral „Sume consemnate pentru
infiintare popriri", datorita lipsei de disponibil.
Sumele datorate de client in baza adreselor de instituire a popririi calculate ca diferenta

27
intre sumele prevazute in adresele de infiintare poprire si suma virata anterior in contul de
depozit colateral vor fi indisponibilizate din incasarile viitoare;
f2) alte sume rezervate pentru efectuarea unor plati viitoare, pentru care banca si-a
asumat obligatia de plata fata de terti anterior inregistrarii la BCR a popririi.
Avand in vedere posibilitatile de blocare a sumelor pe contul curent, evidentiate pe extras
in campul "Alte sume blocate", este necesara deblocarea contului curent pentru
efectuarea platilor aferente tranzactiilor pentru care au fost rezervate sume anterior orei la
care au fost inregistrate in BCR adrese de instituire a popririi/titlurile executorii, precum
şi a plăţilor ce pot fi efectuate in astfel de situatii conform prevederilor legale exprese.
La sfarsitul extrasului de cont ce va fi prezentat clientului, va fi inscrisa
mentiunea bancii: „Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta
situatia sumelor evidentiate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in
functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la
momentul editarii extrasului de cont.
Sumele disponibile aferente adreselor de instituire a popririlor/titlurilor executorii
vor fi virate in depozitul colateral constituit in acest sens.
In cazul în care sumele precizate în adresele de înfiinţare a popririi/titlurile executorii au
fost achitate/rezervate integral în depozitul colateral contul curent poate fi deblocat.
La solicitarea clientului banca poate elibera rapoarte detaliate privind tranzactiile
in curs de finalizare.
Pentru monitorizarea operatiunilor desfasurate in conturile curente ale clientilor,
la sfarsitul fiecarei zile bancare se vor genera din aplicatia informatica urmatoarele
rapoarte:
a) Operatiunile efectuate de functionarul bancar in conturile clientilor deschise la sediul
unitatii bancii "Jurnalul operatiunilor de debit";
b) Operatiunile efectuate de functionarul bancar in conturile clientilor alocate in sistem
altor unitati ale bancii;
c) Operatiunile efectuate de la alte unitati ale bancii in conturile alocate in sistem unitatii
bancare respective;
d) Situatia interogarilor/editarilor de stari financiare/extrase de cont pentru clientii care au
optat pentru acces restrictionat la contul sau (consilier client retail dedicat, client VIP
etc.);
e) Situatia conturilor cu card atasat propuse pentru inchidere care inregistreaza sold
debitor.

Particularitati ale contului curent

1. Cont curent pentru persoane fizice

La deschiderea contului curent, conform modelelelor prezentate, intre banca si


clientul titular de cont se incheie Conventia de cont curent, astfel:
a) pentru persoanele fizice (majore)
b) pentru persoanele fizice minore
Exceptie fac femeile casatorite in varsta de 15-18 ani.
Conventiile de cont vor fi semnate, de ambele parti. Exemplarele care raman la
banca vor fi arhivate cronologic, in dosare distincte de dosarul zilei.

28
Clientul, titular de cont, poate imputernici una sau mai multe persoane sa dispuna
de contul sau curent.
Potrivit dispozitiei titularului de cont, imputernicitilor le pot fi eliberate si carduri atasate
contului curent respectiv.
Imputernicitii desemnati in conventiile de depozit la termen, carora li s-a acordat
dreptul de a lichida depozite la termen si/sau de a constitui noi depozite la termen, sunt
imputerniciti la contul curent pentru efectuarea operatiunilor necesare realizarii
imputernicirii acordate prin respectiva conventie de depozit la termen.
Functionarul bancar inregistreaza in sistem optiunile clientului formulate, dupa
caz, referitoare la:
a) emiterea cardului atasat contului curent respectiv (cu sau fara utilizator autorizat);
b) desemnarea unui consilier client retail dedicat;
c) mandatarea imputernicitului cu drepturi nelimitate sa deschisa conturi in numele
titularului de cont;
d) acordul privind folosirea datelor personale pentru a primi informatii;
e) modalitatea de remitere a extrasului de cont;
f) utilizarea cutiei de colectare a instructiunilor de plata.
Potrivit pasilor descrisi clientul poate solicita emiterea unui card de debit atasat
contului curent si prin intermediul Internetului.
Platile in numerar din contul curent se efectueaza prin editarea de catre banca a
ordinului de plata in numerar, care va fi semnat de catre client.
Conventia de cont curent pentru persoanele fizice reprezentate prin reprezentant
legal (parinti/tutore/curator) va fi semnata de catre reprezentantul legal.
Pentru documentatia privind reprezentantul legal tutore/curator prezentata de client se va
solicita, in scris, punctul de vedere al consilierului juridic.
Tutorele/curatorul va dispune operatiuni bancare conform dispozitiilor stipulate in
documentele legale in baza carora s-a instituit tutela/curatela. In acest sens, pe
documentul prin care se ordona plata sau prin adresa, tutorele/curatorul va declara pe
proprie raspundere ca, pentru operatiunile efectuate, este/nu este nevoie de acordul
autoritatii tutelare si va anexa, dupa caz, respectivul acord.
Minorul care nu a implinit varsta de 14 ani efectueaza operatiuni prin
reprezentantul legal.
Pentru minorul care a implinit varsta de 14 ani, conventia de cont curent va fi
semnata de reprezentantii legali (parinti/tutore/curator).
Minorul poate semna conventia de cont curent alaturi de reprezentantul legal.
Minorul care a implinit varsta de 14 ani, conform acordului dat de reprezentantii
legali prin Conventia de cont, sau conform declaratiei poate efectua urmatoarele
operatiuni:
a) deschiderea altor conturi curente si sa semneze conventia de cont ;
b) orice operatiuni de depunere in conturile curente/depozite, chiar daca totalul
sumelor depuse in conturile minorului deschise la BCR depaseste nivelul sumei
garantate de Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;
c) eliberarea dobanzii cuvenite;
d) lichidarea depozitelor:
- la scadenta
- inainte de scadenta;

29
e) eliberari de sume din contul curent, altele decat dobanda;
f) constituire depozite la termen cu dreptul de a semna conventia;
g) operatiuni cu cardul de debit BCR Visa Electron Junior atasat contului curent,
conform variantei stabilita prin bifare in Conventia de cont curent pentru minori.
Titularul de cont minor care a implinit varsta de 14 ani, poate depune sume in
contul curent fara acordul parintilor/tutorelui/curatorului, daca sumele cumulate aferente
titularului nu depasesc nivelul sumei garantate de catre Fondul de garantare a depozitelor
in sistemul bancar.
Minorul care a implinit varsta de 14 ani si dispune operatiuni bancare va fi
identificat potrivit procedurilor in vigoare.
In situatia in care doar unul dintre parinti solicita deschiderea contului curent sau
doreste sa-si exprime acordul privind efectuarea de operatiunil de catre minorul peste 14
ani, banca va solicita completarea unei declaratii, pe propia raspundere, privind motivul
obiectiv pentru care celalalt parinte nu poate fi prezent la banca.
Conventiile de cont vor fi semnate, de ambele parti. Exemplarele pastrate de banca sunt
arhivate cronologic in dosare distincte de dosarul zilei, impreuna cu formularele
specimenelor de semnatura.
Conventiile prezentate se adapteaza corespunzator pentru situatile in care, la
solicitarea clientului, banca deschide pe numele acestuia subconturi. Inchiderea
conturilor la initiativa clientului poate fi efectuata la cererea titularului de cont, a
imputernicitului cu drepturi nelimitate sau, in caz de deces al titularului de cont, la
cererea mostenitorilor (astfel cum rezulta din actele corespunzatoare prezentate bancii).
In cazul in care titularul de cont opteaza pentru utilizarea „cutiei de colectare a
instructiunilor de plata", in situatia in care titularul de cont/persoanele fizice
imputernicite la contul curent respectiv nu detin in baza de date a bancii specimenul de
semnatura, titularul de cont va depune la banca „Fisa specimenelor de semnatura -
persoane fizice"

2. Contul curent pentru persoane juridice si persoane fizice autorizate

Pot solicita deschiderea de cont reprezentantii legali sau persoanele desemnate


de acestia sa ii reprezinte in relatiile cu banca.
Clientii, care au luat la cunostinta conditiile BCR de deschidere si functionare a
conturilor si solicita deschiderea de conturi curente in lei si/sau valuta, vor completa si
vor prezenta bancii urmatoarele:
a) formularul „Informatii initiere relatii de afaceri"
b) formularul „Cerere deschidere de cont"
c) formularul „Reguli de autorizare"
d) documentele necesare deschiderii contului - in original si in copie;
e) formularele „Cerere de produse bancare pe cont/subcont" si in cazul in care clientul
solicita produse bancare care sa functioneze pe contul curent.
f) delegatia persoanelor desemnate sa efectueze operatiuni bancare daca este cazul.
In situatia in care clientul titular de cont solicita un produs de tip cont curent, altul
decat cele detinute, sau cu alte caracteristici, acesta va completa si prezenta bancii
formularele „Cerere de deschidere cont" si, dupa caz, „Reguli de autorizare" prin care

30
solicita noul produs/caracteristica dorita.
Functionarul bancar desemnat verifica si analizeaza daca documentatia depusa
cuprinde toate actele necesare deschiderii contului curent si atesta pe copiile
documentelor prezentate conformitatea cu originalul, iar dupa verificare, restituie
solicitantului documentele originale.
Intreaga documentatie necesara deschiderii contului curent, care indeplineste
conditiile stabilite de banca, va fi analizata operativ de catre functionarii bancari
desemnati, potrivit atributiilor ce le revin in acest sens si avizata, in concordanta cu
continutul documentelor.
Functionarul bancar procedeaza la preluarea in grilele programului informatic a
tuturor datelor referitoare la titularul de cont, potrivit documentatiei avizata
corespunzator.
Prin preluarea datelor in programul informatic se genereaza formularele specimen de
semnatura/ştampila care vor fi inmanate clientului pentru completare si semnare.
Functionarul bancar va monitoriza primirea acestor documente, completate si semnate
corespunzator, de la clienti.
Titularul de cont poate solicita eliberarea cardurilor de debit atasate contului
curent. Decizia privind emiterea cardurilor solicitate apartine bancii. Solicitarea de
emitere card(uri) a titularului de cont se inregistreaza, in sistem.
In sistem vor fi introduse si retinute informatiile referitoare cardurile atasate contului
curent ce vor fi emise titularului de cont.
Functionarul bancar intocmeste, in 2 exemplare, Conventia-Cadru pentru persoane
juridice si persoane fizice autorizate care va fi semnata corespunzator de catre ambele
parti contractante.
Un exemplar al Conventiei-cadru, se pastreaza la dosarul juridic al clientului,
impreuna cu documentele aferente deschiderii/functionarii conturilor, iar celalalt
exemplar se va inmana clientului.In cazul in care clientul se incadreaza in categoria celor
gestionati in cadrul altor entitati ale bancii, se vor aplica reglementarile interne stabilite in
acest sens.
In relatie cu banca, titularul de cont poate dispune operatiuni potrivit
reglementarilor legale in vigoare, clauzelor contractuale stabilite de banca si mandatului
de reprezentare a titularului de cont, astfel cum este descris in formularul regulile de
autorizare sau, dupa caz, in alte documente care atesta mandatul respectiv.
Persoanele juridice si persoanele fizice autorizate pot efectua plati in numerar
conform reglementarilor legale in vigoare.Personele autorizate sa dispuna de cont cu
semnatura unica, semnatura I, semnatura II sau semnatura III au dreptul ca, in baza
documentului semnat conform regulilor de autorizare, sa ridice sume in numerar.
Persoanele juridice/fizice autorizate utilizeaza pentru platile in numerar din contul
curent in lei/valuta, atunci cand nu e necesara intocmirea DPE, ordinul de plata
numerar .Formatul anterior al ordinului de plata numerar poate fi utilizat pana la
epuizarea stocului existent.
Ordinul de plata numerar poate fi prezentat de client sau poate fi editat la sediul
bancii, in doua exemplare, semnate si stampilate corespunzator, din care un exemplar se
inmaneaza clientului iar celalalt se arhiveaza la banca.Ordinul de plata numerar va fi
semnat si, dupa caz, stampilat de reprezentantii clientului desemnati sa dispuna de cont in
relatia cu banca, potrivit fisei specimenelor de semnatura, sau de o terta persoana pentru

31
care exista imputernicirea corespunzatoare, conform legii, din partea reprezentantilor
legali ai clientului.
Ordinul de plata in numerar va purta in mod obligatoriu explicatiile titularului de
cont cu privire la natura platilor ce vor fi efectuate din numerarul respectiv. Prin
semnarea ordinului de plata in numerar, titularul de cont isi asuma datele inscrise corect
si complet in acest document.
Se interzice unitatilor bancii sa elibereze persoanelor juridice, sume in numerar
in lei peste plafonul de plati in numerar, stabilit prin reglementarile legale, cu urmatoarele
exceptii :
a) plata salariilor si a altor drepturi de personal ;
b) cheltuieli de protocol ocazionate de organizarea de conferinte, de simpozioane si de
alte asemenea actiuni, in conditiile baremurilor stabilite de normele legale in vigoare ;
c) cheltuieli de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata
transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a
cheltuielilor neprevazute, efectuate in acest sens ;
d) alte operatiuni de plati ale persoanelor juridice catre persoane fizice.
In cazul altor plati ale persoanelor juridice catre persoane fizice, persoanele
juridice vor anexa ordinului de plata numerar o declaratie pe propria
raspundere/documente justificative privind natura platilor in numerar pe care doreste sa le
efectueze catre persoane fizice, cu mentiunea ca a luat la cunostinta prevederile legale
privind operatiunile cu numerar ale agentilor economici. Printre platile din aceasta
categorie mentionam :
- achizitii de animale vii si produse agricole (vegetale si animale) de la producatorii
individuali ;
- achizitii de materiale refolosibile si deseuri colectate de la populatie ;
- cumparari de valori imobiliare de la persoane particulare ;
- achizitii de materii prime de la particulari, in vederea prelucrarii lor ;
- plati dividende, fonduri de premiere din profit, catre persoane fizice ;
- plati pentru despagubiri terenuri, gospodarii etc., in cazul unor prospectiuni geologice
sau de alta natura
Transferul banilor din contul persoanelor juridice în contul persoanelor fizice se
efectueaza în mod obligatoriu prin prezentarea documentelor justificative legale.
Plata dividendelor din contul persoanelor juridice in conturile personale ale
asociatilor/actionarilor se face pe baza documentelor justificative legale, corespunzatoare
acestei operatiuni, din care sa rezulte natura operatiunii si faptul ca dividendele sunt
cuvenite.
Operatiunile in numerar care depasesc plafoanele stabilite pot fi efectuate la
ghiseele bancii conform prevederilor legale. Parametrizarea corespunzatoare a sistemului
informatic va permite atentionarea functionarului bancar in legatura cu operatiunile de
ridicari in numerar care depasesc plafonul stabilit.

Alte operatiuni efectuate in contul curent

Clientii bancii pot efectua plati centralizate in contul persoanelor fizice, cu care
acestia au o relatie contractuala generatoare a unor drepturi banesti, numai dupa
incheierea unei conventii pentru plata in cont a drepturilor banesti .Aceasta prevedere se

32
aplica atat clientilor care deruleaza in mod obisnuit activitatea prin banca, cat si acelora
care solicita numai efectuarea operatiunilor de plata a drepturilor banesti.
Pentru clientii care solicita numai efectuarea operatiunilor de plata a drepturilor
banesti, informatiile solicitate pentru identificare vor fi coroborate cu gradul de risc
asociat clientului.
Dupa incheierea conventiei de plata a drepturilor banesti, functionarul bancar
pune la dispozitia clientilor codul de firma si aplicatia informatica necesara completarii
fisierului ce va fi prezentat bancii.
In cazul in care clientul nu poate utiliza respectiva aplicatia informatica, se va pune la
dispozitia acestuia structura fisierului solicitat de banca si nomenclatoarele necesare
completarii campurilor specifice.
Alimentarea conturilor salariatilor/persoanelor fizice se face cu ordin de plata
centralizator semnat si stampilat de reprezentantii legali, care va fi insotit de doua
dischete/CD-uri continand fisierul cu datele necesare achitarii drepturilor banesti,
precum: numele si prenumele salariatului beneficiar al drepturilor banesti, codul IBAN al
contului curent al acestuia si suma cuvenita, precum si banca/unitatea BCR la care este
deschis contul curent al beneficiarului sumei.
Daca informatiile inregistrate pe discheta sunt criptate, ordinul de plata
centralizator va cuprinde in mod obligatoriu, la explicatii, cheia de decriptare a
informatiei prezentata pe suport informatic. In cazul utilizarii dischetelor criptate,
functionarul bancar va verifica cheia de decriptare a fisierului cu cheia de decriptare
inscrisa pe ordinul de plata.
Functionarul bancar efectueaza cuplarea dischetei/CD prezentate de client.
Dupa importarea fisierului in sistem, acesta verifica daca totalul fisierului
coincide cu valoarea OP. In cazul in care totalurile coincid sistemul genereaza note
contabile de creditare a conturilor beneficiarilor. In cazul in care, in urma verificarilor,
exista neconcordante, operatiunea nu se efectueaza, restituindu-se titularului de cont toate
documentele (si dischetele/CD) prezentate.
Intreaga raspundere pentru informatiile inscrise pe documente sau inregistrate pe
dischetele prezentate bancii revine clientului.
Banca va arhiva la actele zilei originalul ordinului de plata centralizator.
Informatiile pe suport magnetic se vor arhiva in mod corespunzator.
La solicitarea clientilor, pentru virarea punctuala a drepturilor banesti pe carduri
de debit, banca poate aviza clientilor cereri ale acestora catre angajatori.

33
CERERE

DE DESCHIDERE DE CONT

Subsemnatul(a) ______Ionut______Raluca ___Blandina______________, cu domiciliul


in ___cluj-napoca______, str. ___aurel-valicu____ nr. _34__, tara/judet/sector
__Romania, Cluj- napoca________, in calitate de reprezentant al
____________________________ (S.C./ALTA FORMA DE ORGANIZARE1)
__________________________, avand codul de identificare fiscala
___________________ va rog sa-mi aprobati deschiderea pe numele acesteia a unui
cont curent
subcont pentru
____________________________________________________________

34
in: RON, USD, EUR, GBP, JPY, altele ______EUR ____________.

Documentele depuse la banca vor fi semnate, si dupa caz, stampilate, potrivit regulilor de
autorizare si fisei specimenelor de semnaturi (stampile, dupa caz) ale persoanelor
desemnate sa dispuna efectuarea de operatiuni in cont si sa angajeze entitatea in relatia cu
banca.

DA / NU solicit virarea zilnica a soldurilor din subcontul ________________________,


in contul curent cu cod IBAN ________________________________.
2
DA / NU sunt de acord cu folosirea datelor mele personale pentru a primi informatii
despre produse si activitati ale bancii si ale partenerilor sai.

Solicit remiterea extrasului de cont:


zilnic, la un interval de _3___ zile; la cerere;
la sediul unitatii retail ___________________________________/ e_mail/ posta la
urmatoarea adresa _________________________________________.

Declar pe propria raspundere ca Titularul de cont, ___________________________


face parte din categoria de clienti ale caror depozite sunt:
garantate
negarantate potrivit punctului ……… din Lista depozitelor negarantate.

Raspunderea privind corectitudinea si realitatea datelor declarate in prezenta cerere imi


revine in intregime.

Am luat la cunostinta faptul ca, reprezentantii legali si persoanele desemnate de acestia


pot angaja patrimonial Titularul de cont in relatia cu tertii (inclusiv cu banca), daca sunt
inscrisi corespunzator in regulile de autorizare depuse la banca.

Pentru prezentul(ele) produs(e) Banca va utiliza Regulile de autorizare si Fisa


specimenelor se semnatura si Fisa specimenelor de stamplila:
completate distinct pentru prezenta cerere
aferente contului __________________________________

Semnatura reprezentant
…………..
1
inclusiv persoane fizice autorizate
2
se completeaza numai de catre persoanele fizice autorizate

b) Operatiuni cu carduri

Particularitati ale activitatii cu carduri

35
Persoana nominalizata de catre titularul de cont persoana juridica/fizica
autorizata, pentru utilizarea cardului ca detinator de card, va putea efectua operatiunile
specifice cardurilor, in limitele stabilite de titularul de cont.
La emiterea cardului de debit pe contul curent deschis anterior persoanelor fizice
este editata conventia de cont in care este mentionata solicitarea clientului titular de cont
privind emiterea unui card de debit atasat respectivului cont.
Emiterea cardurilor de debit pe conturile curente deschise anterior persoanelor
juridice este efectuata in baza cererii de produse bancare pe cont/subcont, depuse la
unitatea bancii unde este deschis contul, in baza careia sunt introduse in aplicatia
informatica datele specifice cardului.
Zilnic, functionarul bancar listeaza din aplicatia informatica "Centralizatorul
solicitarilor de card din data ……", pe care il va arhiva, cronologic, intr-un dosar distinct.
Acest centralizator va cuprinde solicitarile de emitere card efectuate la ghiseul unitatii
bancii cat si cele de pe internet pentru care clientul a optat pentru remiterea la respectiva
unitate.
Directia Carduri preia fisierul creat in baza solicitarilor de emitere carduri,
genereaza cardurile si listeaza PIN mailere-le aferente.
Cardurile sunt expediate catre unitatile bancii, impreuna cu PIN-mailere-le
aferente, insotite de un borderou de expeditie intocmit in 2 exemplare. Dupa verificarea
cardurilor cu borderoul, un exemplar semnat si stampilat al borderoului este remis
Directiei Carduri.
Functionarul bancar din unitatea bancii verifica concordanta dintre
"Centralizatorul solicitarilor de card din data ……" si borderoul primit cu cardurile
emise. Eventualele neconcordante vor fi rezolvate corespunzator operativ.
Functionarul bancar comunica clientului sosirea cardurilor, telefonic/prin alte
modalitati si i le preda sub semnatura.

Emiterea cardurilor de debit in baza contractului-cadru

Pentru emiterea de carduri pentru plata drepturilor banesti, conform ofertei facute
de banca. Clientul persoana juridica solicita bancii emiterea pe numele
salariatilor/colaboratorilor sai de carduri de debit si, dupa caz, deschiderea conturilor
curente cu card atasat pentru plata drepturilor banesti, rezultate dintr-o relatie
contractuala, si semneaza in acest sens contractul-cadru pentru emiterea de carduri pentru
plata drepturilor banesti .
Dupa incheierea contractului-cadru pentru emiterea de carduri pentru plata
drepturilor banesti functionarul bancar pune la dispozitia clientului codul de firma si
aplicatia informatica necesara completarii fisierului ce va fi prezentat bancii.
In situatia in care persoana juridica solicita eliberarea cardului pe un cont curent
deschis anterior persoanei fizice in calitate de titular de cont, in fisier se va completa
codul IBAN al respectivului cont curent.
In situatia in care codul IBAN al contului curent specificat pentru persoane fizice este
eronat/invalid/inactiv, banca va deschide pe numele acestuia, la unitatea bancara unde a
fost incheiata conventia pentru emitere carduri pentru plata drepturilor banesti un alt cont
curent.

36
In cazul in care clientul nu poate utiliza respectiva aplicatia informatica, se va
pune la dispozitia acestuia structura fisierului solicitat de banca si nomenclatoarele
necesare completarii campurilor specifice.
Functionarul bancar prelucreaza fisierul primit in aplicatia informatica a bancii si
comunica data de la care pot fi ridicate cardurile.
Prin prelucrarea fisierului, informatiile privind emiterea cardurilor sunt transmise automat
catre Directia Carduri.
In cazul in care persoana fizica nu a detinut anterior cont curent, cardurile vor fi
inmanate reprezentantilor persoanei juridice la sediul unitatii bancare cu care s-a incheiat
contractul cadru pentru emiterea de carduri pentru plata drepturilor banesti.

Pentru persoanele fizice pentru care s-au emis carduri pe conturile curente
existente cardurile vor fi inmanate de unitatea bancara unde au fost deschise respectivele
conturi.In situatia in care titularul de cont curent, detinator al unui card de debit emis in
baza contractului-cadru pentru emitere de carduri pentru plata drepturilor banesti, doreste
modificarea/completarea datelor de identificare sau desemnarea de imputerniciti, acesta
va adresa solicitarea sa direct unitatiile bancii.
In situatia in care titularul de cont curent, detinator al unui card de debit emis in
baza contractului-cadru pentru emitere de carduri pentru plata drepturilor banesti,
efectueaza operatiuni la sediile bancii si nu detine in baza de date specimenul de
semnatura, acesta va fi completat corespunzator.
In situatia in care angajatorul solicita plata drepturilor banesti pentru angajatii cu
varsta intre 16-18 ani, care au contract de munca valabil, banca poate emite acestora
carduri.

CONDITIILE DE UTILIZARE A CARDULUI DE DEBIT

Banca poate emite carduri de debit in LEI /VALUTA Titularului de


cont/imputernicitului pentru a efectua, in conformitate cu prevederile reglementarilor
legale in vigoare, tranzactii de cumparare de bunuri/servicii, tranzactii de retragere de
numerar la ATM -uri sau ghiseele bancare, plati facturi la furnizorii de utilitati, transfer
de fonduri, rambursare rata credit, reincarcarea cartelelor la tefeloanele mobile etc.
1. Reguli generale de utilizare a cardului :

1.1. In cuprinsul prezentelor conditii de utilizare a cardului de debit, Titularul de cont,


detinator de card si imputernicitii, utilizatori de card, vor fi numiti " Titular de cont".
1.2. Cardul poate fi utilizat numai de catre Titularul de cont, in limita disponibilului din
cont.
1.3. Titularul de cont trebuie sa semneze cardul pe verso, la primire, cu pix cu pasta.
1.4. Cardul are valabilitate doi ani incepand cu data emiterii. Data expirarii este ultima zi
a lunii de expirare a cardului.
1.5. Cardul este proprietatea Bancii si trebuie restituit imediat bancii la cererea acesteia,
in cazurile prevazute de prezentele Conditii de utilizare.
1.6. Cardul nu este transmisibil. El poate fi utilizat numai de catre Titularul de cont pe
numele caruia a fost emis.

37
1.7. Riscul pierderii sau furtului cardului este al Titularul de cont, Banca neavand nici o
raspundere.
1.8. Introducerea PIN-ului reprezinta acordul irevocabil al Titularul de cont privind
efectuarea tranzactiei.
1.9. Cardul poate fi utilizat atat in tara cat si in strainatate.
1.10. Cardul poate fi utilizat la comerciantii, ghiseele bancare si ATM-urile care au
afisate sigla VISA si/sau MasterCard. Pentru tranzactiile de cumparare
bunuri/servicii efectuate cu cardul, nu exista limita de valoare/zi/card
1.11. Pentru tranzactiile de retragere de numerar numarul maxim de tranzactii pe zi/card
este limitat la 10; suma maxima care poate fi retrasa zilnic este de 3.000 lei,
indiferent daca tranzactiile sunt efectuate in tara sau in strainatate. Banca isi rezerva
dreptul de a modifica acest plafon, pe care-l va comunica clientilor prin afisarea
acestuia la loc vizibil, la sediile unitatilor teritoriale ale bancii.
1.12. Nici o clauza nu va putea fi interpretata in sensul ca Banca ar raspunde pentru
utilizarea cardului de catre alte persoane decat Titularul de cont.

2. Obligatiile Bancii:

2.1. sa emita cardul Titularului de cont (dupa caz) dupa aprobarea solicitarii acestuia;
2.2. sa nu dezvaluie codul personal de identificare (PIN) al Titularului de cont unei alte
persoane ;
2.3. sa pastreze evidentele corespunzatoare pentru o perioada de timp determinata, in
conformitate cu prevederile legale in materie, astfel incat tranzactiile sa poata fi urmarite,
iar erorile sa poata fi rectificate;
2.4. sa asigure mijloacele adecvate si suficiente pentru ca Titularul de cont sa poata
efectua comunicarile stipulate in aceste reguli ;
2.5. sa investigheze si sa solutioneze, in cazul in care Titularul de cont contesta o
tranzactie initiata prin intermediul unui card;
2.6. sa execute intocmai operatiunile ordonate de Titularul de cont, in masura in care
acestea se pot realiza, pe baza datelor furnizate de catre acesta;
2.7. sa puna la dispozitia Titularului de cont, la cererea expresa a acestuia, evidentele
aferente tranzactiilor efectuate ;
2.8. sa puna la dispozitia Titularului de cont extrase de cont care vor cuprinde pentru
tranzactiile derulate pe baza de card, urmatoarele informatii: referinta care permite
Titularului de cont identificarea tranzactiei, incluzand informatii referitoare la banca
acceptanta, comerciantul acceptant sau ATM-ul la care s-a desfasurat tranzactia, precum
si data tranzactiei, valoarea tranzactiei;
2.9. sa procedeze la blocarea cardului imediat dupa primirea telefonului de pierdere/furt
al cardului.
2.10. Ulterior primirii de către Bancă a notificării referitoare la pierderea statutului de
student la cursuri de zi sau la momentul constatarii împlinirii de către Titularul de cont a
vârstei de 30 de ani, Banca emite Titularului de cont, posesor al cardului VISA Electron
EURO<26 in lei, un card de debit BCR VISA Electron in lei. Titularul de cont
mandateaza Banca sa transfere automat la data emiterii cardului de debit in lei BCR
VISA Electron soldul creditor/debitor al contului cardului BCR VISA Electron
EURO<26 asupra contului cardului BCR VISA Electron.

38
3. Drepturile Bancii:

3.1. sa faca investigatii in legatura cu datele completate in Conventia de cont, in


conditiile legii;
3.2. sa dispuna aprobarea sau nu a solicitarii de emitere de card, fara a fi nevoita sa ofere
explicatii cu privire la motivele care au stat la baza refuzului si fara a intra in
corespondenta pe aceasta tema cu Titularul de cont ;
3.3. sa dispuna anularea/blocarea cardului, fara indeplinirea vreunei formalitati
juridice/avizare prealabila, in situatia nerespectarii obligatiilor asumate de catre Titularul
de cont in prezentele conditii de utilizare a cardului.
Obligatiile asumate si neexecutate integral, prin folosirea cardului, se executa in
continuare pana la completa lor stingere ;
3.4. sa ia urmatoarele masuri :
a) sa refuze autorizarea unei tranzactii cu carduri;
b) sa anuleze sau sa blocheze accesul cardului la cont;
c) sa refuze emiterea unui nou card sau inlocuirea cardului, fara ca prin aceasta Titularul
de cont/sa fie exonerat de raspunderea financiara pentru tranzactiile efectuate deja cu
cardul., in cazul in care considera ca s-au efectuat tranzactii frauduloase, fara o notificare
prealabila a Titularului de cont.
3.5 sa actioneze potrivit dispozitiilor legale pentru recuperarea pagubelor provocate de
utilizarea abuziva sau frauduloasa a cardului.
3.6. pentru cardul VISA Electron EURO<26 in lei, sa blocheze accesul la contul de card
la primirea comunicarii din partea Titularului de cont conform pct. 4.9. lit.a) sau din
proprie initiativa atunci cand constata ca Titularul de cont a implinit varsta de 30 ani ;
3.7. este abilitata sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii
despre Titularul de cont, de la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de
date electronica sau organism abilitat detonator de astfel de informatii. Toate costurile
aferente consultarii acestor baze de date, precum si orice speze, comisioane sit axe
aferente, inclusive taxele postale sunt si raman in sarcina subsemnatului, banca avand
mandate de debitare automata a oricarui cont al subsemnatului si de conversie a oricaror
sume din conturile mele in vederea acoperirii acestor cheltuieli.

4. Obligatiile Titularului de cont

4.1. sa utilizeze cardul, in conformitate cu prevederile Conditiilor de utilizare a


cardului de debit;
4.2. sa pastreze in bune conditii cardul si sa ia masuri rezonabile de protejare a lui;
4.3. sa ia toate masurile pe care le apreciaza necesare si suficiente pentru a mentine
secretul codului personal de identificare (PIN) si sa protejeze integritatea propriului cont
prin:
a) tastarea PIN-ului la terminalul electronic (POS sau ATM), astfel incat acesta sa nu fie
vazut de alte persoane;
b) sa nu dezvaluie PIN-ul altei persoane.
4.4. sa instiinteze Banca imediat ce constata:
a) pierderea, furtul, distrugerea sau blocarea cardului;

39
b) inregistrarea in cont a unor tranzactii neautorizate, in termenul prevazut la pct. 5.4;
c) orice eroare sau neregula aparuta in urma gestionarii contului de catre Banca;
d) elementele ce creeaza suspiciuni cu privire la posibilitatea cunoasterii codului PIN de
catre alte persoane.
4.5. sa anunte telefonic la BCR Centrala - Directia Carduri (+40 21 - 311.10.01 sau
311.02.16) imediat ce constata pierderea/furtul cardului. Daca Titularul de cont
recupereaza cardul pierdut sau furat dupa informarea telefonica a Bancii, este obligat sa
contacteze imediat Banca pentru instructiuni.
4.6. sa se prezinte, in cazul in care se afla in tara, in termen de 3 zile lucratoare de la data
comunicarii pierderii/furtului la cea mai apropiata unitate teritoriala a bancii pentru a
confirma in scris evenimentul respectiv si pentru a solicita emiterea unui nou card. In
situatia in care se afla in strainatate, cererea va fi facuta imediat dupa revenirea in tara.
Banca va emite un nou card numai dupa primirea cererii in scris a Titularului de cont, cu
viza functionarului bancar al unitatii teritoriale a bancii, care confirma identitatea
acestuia.
4.7. sa despagubeasca Banca pentru orice debite, daune, pierderi sau cheltuieli in cazul in
care se constata ca acestea au rezultat din incalcarea prevederilor stipulate in prezentele
Conditii de utilizare a cardului de debit, sau in urma stabilirii responsabilitatii financiare a
Titularului de cont pentru tranzactiile contestate in mod nejustificat.
4.8 sa aduca la cunostinta imputernicitilor prevederile Conditiilor de utilizare a cardului
de debit.
4.9. In situatia detinerii cardului VISA Electron EURO<26 in lei:
a) sa comunice in scris bancii in termen de 10 zile asupra pierderii statutului de student la
zi in cadrul unei institutii de invatamant superior.
b) să se prezinte la unitatea bancară teritorială care a emis cardul BCR Electron
EURO<26, ulterior blocării contului in conditiile pct. 3.6, în vederea ridicării cardului
BCR VISA Electon, emis conform prevederilor pct. 2.10.

5. Drepturile Titularului de cont :

5.1. sa solicite si sa obtina de la Banca informatii privind tranzactiile efectuate cu cardul


sau privind situatia contului ;
5.2. sa solicite emiterea unui nou card in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii
acestuia/anularea cardului ;
5.3. sa solicite regenerarea PIN-ului ;
5.4. sa conteste in scris eventualele tranzactii pe care nu le recunoaste, in termen de 30
zile calendaristice de la data debitarii contului cu contravaloarea acestora.
a) Pentru tranzactiile contestate dupa acest termen, dar nu mai mult de 90 zile
calendaristice, Banca va incerca solutionarea contestatiilor sub rezerva refuzului imediat
al bancii acceptatoare pe motiv de depasire a termenului prevazut de regulamentele
internationale, in domeniu ;
b) Dupa 90 zile calendaristice nici o tranzactie nu mai poate fi contestata chiar daca
Titularul de cont invoca faptul ca nu a ridicat extrasul de cont si nu a avut cunostinta de
sumele aparute in mod nejustificat ;
c) Contestatiile adresate in scris Bancii vor fi examinate si investigate de catre BCR
Centrala - Directia Carduri; in termen de 45 de zile calendaristice de la primirea

40
contestatiei Banca va informa Titularul de cont asupra stadiului rezolvarii acesteia.
Rezultatele finale ale investigatiilor vor fi comunicate Titularului de cont (telefonic, letric
- dupa caz) costurile aferente fiind suportate de catre acesta, cu exceptia situatiei cand
contestatia se dovedeste a fi intemeiata, in care caz costurile sunt suportate de Banca ;
d) Banca va credita contul Titularului de cont cu contravaloarea acestor tranzactii numai
dupa finalizarea procedurilor prevazute de regulamentele in vigoare privind tranzactiile in
disputa si numai in cazul in care contestatia a fost solutionata favorabil.
5.5. să utilizeze in situatia detinerii cardului VISA Electron EURO<26 in lei, ulterior
pierderii calităţii de student la cursuri de zi zi in cadrul unei institutii de invatamant
superior sau a depăşirii vârstei de 30 de ani, cardul BCR VISA Electron emis conform
prevederilor pct. 2.10.

6. Functionarea contului curent cu card atasat

6.1. Fiecare tranzactie efectuata cu cardul va conduce automat la debitarea contului.


6.2. Daca, in mod accidental (excluzand situatiile in care s-a acordat descoperit autorizat
de cont), soldul contului devine debitor (tranzactii sub limita de autorizare, comisioane de
la alte banci, etc), Banca se obliga sa dovedeasca Titularului de cont cauza debitului, iar
acesta se obliga sa acopere debitul creat, in cel mai scurt timp.
6.3. Banca asigura Titularului de cont autorizarea tranzactiilor 24 de ore pe zi, 7 zile pe
saptamana, in limita disponibilului din cont.
6.4. Banca este autorizata de catre Titularul de cont sa debiteze automat contul cu sumele
care reprezinta:
a) contravaloarea tranzactiilor valabil efectuate (pentru care a fost utilizat PIN -ul sau
semnatura sa) in baza cardului de catre Titularul de cont ;
b) contravaloarea taxelor, comisioanelor si dobanzilor datorate Bancii;
c) contravaloarea tranzactiilor efectuate prin utilizarea frauduloasa a cardului pana in
momentul instiintarii Bancii de pierderea sau furtul cardului si a utilizarii frauduloase a
codului PIN sau a semnaturii;
d) contravaloarea cheltuielilor efectuate de Banca (telefon, fax, taxe, etc.) pentru
solutionarea tranzactiilor contestate;
6.5. Pentru tranzactiile internationale, la conversia valutara se utilizeaza cursul BNR din
data postarii tranzactiei in cont.
7. Notificari

7.1. Titularul de cont notifica Bancii urmatoarele situatii:


a) pierderea, furtul sau utilizarea neautorizata a cardului;
b) modificarea datelor declarate in Conventia de cont curent, in termen de 5 zile
lucratoare de la data inregistrarii modificarii;
c) renuntarea la card obliga Titularul de cont sa predea cardul, in caz contrar, Banca va
reinnoi cardul in mod automat.
7.2. Titularul de cont notifica Banca despre optiunea sa cu privire la eventualele
modificari ale conventiei, astfel cum a fost notificat de catre Banca, in termen de 30 de
zile calendaristice de la data receptionarii notificarii Bancii.
7.3. Neanuntarea optiunii in termenul specificat la art. 7.2. se considera acceptare tacita a
noilor conditii de catre Titularul de cont.

41
7.4. Titularul de cont va depune notificarile mentionate mai sus la sediul celei mai
apropiate unitati teritoriale a bancii, care certifica identitatea acestuia, pe baza actelor de
identitate prezentate in original.

Emiterea cardului de debit pentru persoane fizice prin internet

Clientul, care solicita emiterea cardului de debit prin intermediul aplicatiei


Carduri Online, va parcurge urmatorii pasi:
a) acceseaza aplicatia Carduri Online de pe portalul BCR postat pe Internet;
b) completeaza datele de identificare si optiunea de emitere card indicand unitatela
teritoriala de la care doreste sa-l ridice;
c) ia la cunostinta faptul ca un functionar bancar il va contacta pentru confirmarea
datelor trasmise prin aplicatia Carduri Online;
d) in termen de maxim 5 zile lucratoare bancare de la data confirmarii datelor transmise
Bancii, clientul se poate prezenta la sediul unitatii teritoriale indicate, pentru ridicarea
cardului de debit solicitat si semnarea contractului.

1. Contact Center
Cererile de carduri online sunt prelucrate de Contact Center. Intr-un termen de
24h de la momentul generarii fisierului cu cererile de card completate online, personalul
Contact Center contacteaza clientii pentru a verifica (confirma) datele introduse in
formularul online. Cererile de card inregistrate pe portalul BCR in zilele nelucratoare vor
fi prelucrate de catre Contact Center in prima zi lucratoare. Datele confirmate telefonic in
cursul unei zile devin disponibile la nivelul Directiei Managementul Canalelor
Alternative, prin procedura automata, care se desfasoara la ora 22:30 si vor fi transmise
Directiei Carduri

2. Directia Carduri va primi din partea Directiei Managementul Canalelor Alternative


zilnic pana la ora 12:45 fisierul cu toate datele completate de clienti pe Internet si
confirmate telefonic de agentii Contact Center in ziua precedenta. Fisierul este folosit
pentru deschiderea conturilor in SIBCOR, pentru emiterea efectiva a cardurilor in ITM si
a PIN Mailer-elor. Conturile curente atasate cardurilor de debit validate, vor fi deschise in
SIBCOR automat in moneda corespunzatoare tipului de card ales si vor fi alocate
sucursalei la care clientul a solicitat eliberarea cardului. Importul in SIBCOR, precum si
emiterea efectiva a cardurilor solicitate de clienti sunt operatiuni automate efectuate de
Directia Carduri in aceeasi zi lucratoare in care s-a transmis fisierul de catre Directia
Managementului Canalelor Alternative.
Se personalizeaza si se listeaza PIN Mailer-ele.Cardurile si PIN Mailer-ele sunt
distribuite unitatilor teritoriale indicate de clienti.

3.Unitatile teritoriale
Cardurile si PIN Mailer-ele sunt receptionate de catre unitatile teritoriale conform
procedurilor in vigoare. La sosirea clientului la unitatea aleasa el este identificate in

42
SIBCOR V2, dupa criteriile deja cunoscute (CNP, CIC, etc. Dupa caz) si se identifica
contul curent deschis cu card atasat.Se va vizualiza data deschiderii contului si numarul
de card, care trebuie sa fie cel de pe plasticul pe care unitatea bancara l-a primit in
termenul stabilit. Dupa identificarea contului curent nou deschis, se listeaza Conventia de
cont curent pentru persoane fizice in doua exemplare, se semneaza de client si se
inmaneaza un exemplar acestuia, iar cealalta se arhiveaza la nivelul unitatii teritoriale.
Functionarul bancar solicita clientului depunerea sumei initiale pentru deschiderea
contului, iar ultierior incasarii acesteia, se inmaneaza clientului cardul solicitat, precum si
plicul sigilat cu codul PIN.

Cerere pentru emitere card de debit pe internet

1. Prin prezenta solicit eliberarea unui card de debit pe contul curent care va fi
deschis de catre Banca.

2. Inteleg si sunt de acord ca, in conformitate cu legea, Banca este abilitata sa


efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii despre subsemnatul, de
la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau
organism abilitat detinator de astfel de informatii. Toate costurile aferente consultarii
acestor baze de date, precum si orice speze, comisioane si taxe aferente stabilite prin
Tariful de comisioane al Bancii, inclusiv taxele postale sunt si raman in sarcina
subsemnatului, pentru recuperarea acestora Banca avand mandat de debitare automata a

43
oricarui cont al subsemnatului.

3. Confirm faptul ca toate datele si optiunile din aceasta cerere sunt adevarate si
complete si, prin semnarea prezentului formular imi declar consimtamantul expres
pentru prelucrarea acestor date conform prevederilor legale in vigoare. De asemenea,
imputernicesc Banca sa furnizeze aceste informatii autoritatilor abilitate de lege, la
cererea acestora, in conditiile legii.
4. In calitate de solicitant de card de debit, declar ca am varsta de minim 18 ani.

5. Sunt / nu sunt de acord cu folosirea datelor mele personale pentru a primi


informatii despre produse si activitati ale Bancii si ale partenerilor sai.
6. Informatii in legatura cu cardul solicitat
a) Tipul de Card solicitat
VISA INTERNATIONAL € EUR € USD
MAESTRO (LEI)
VISA CLASIC (LEI)
VISA ELECTRON (LEI)
b) Unitatea BCR la care se va elibera cardul
.........MANASTUR......................................
c) Date identificare client titular de cont
Nume ....IONUT...... prenume …RALUCA……… , cu domiciliul in …CLUJ-
NAPOCA…………, cu resedinta in ……CLUJ…….., nascut la data
de ....16.08.1986........, in localitatea...CLUJ......., legitimat prin.....CI........., seria..KX....,
numarul 121617........, eliberat la data de..12.02.01.........., de catre……POL MUN
CLUJ-NAPOCA……, valabil pana la data de …16.08.2011........, cod numeric personal
..2860816125775........................ nr. tel. ..0744321987................., e-mail
.........IONUT.RALUCA@YAHOO.COM.................................. .
7. Inteleg faptul ca Banca isi rezerva dreptul de a nu aproba acesta cerere fara a
fi nevoita sa ofere explicatii cu privire la motivele care au stat la baza refuzului si fara a
intra in corespondenta pe aceasta tema.
Sunt de acord sa pun la dispozitia lucratorului bancar orice informatii suplimentare
necesare procesarii acestei cereri.
..........IONUT.................

CONTRACT

Nr. __12345__ din data de 08.072009_______


pentru efectuarea de tranzactii pe INTERNET prin card virtual

1. Parti :

Banca Comerciala Romana SA, societate administrata in sistem dualist, inmatriculata la


Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand C.U.I. 361757, cu sediul in Bucuresti
str. B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, inregistrata in Registrul de evidenta a
prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772, denumita in continuare
Banca,

44
si

D-nul/D-na……Ionut Raluca., legitimat cu B.I. /C.I. serie K.X. … nr. 121617,


domiciliat(a ) in CLUJ-NAPOCA, str. AUREL-VALICU, nr 34, sector .1. CNP ……
2860816125775, detinator al unui card de debit emis de BCR, denumit(a) in continuare
Detinator,
s-a incheiat prezentul contract.

2. Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract consta in crearea de catre Banca a conditiilor pentru
efectuarea de catre Detinator de tranzactii de cumparare de bunuri/servicii pe INTERNET
prin card virtual.

3. Principii generale
3.1. Banca deschide in evidenta proprie un cont curent special, in USD, pentru
tranzactiile pe Internet, in numele Detinatorului.
3.2. Banca asociaza acestui cont special un numar unic, din 16 caractere, utilizat exclusiv
in mediu virtual ( Internet ).
3.3. Numarul de card virtual se imprima pe un support de plastic (denumit in continuare,
in mod conventional, 'card virtual') care se inmaneaza Detinatorului.
3.4. Contul special pentru astfel de operatiuni poate fi alimentat prin transfer din oricare
dintre conturile curente la care sunt atasate carduri de debit emise de BCR si
indicate de Detinator in formularul - cerere.
3.5. Daca dupa data incheierii prezentului contract, Detinatorul solicita sa i se elibereze
un nou tip de card de debit, acesta va putea fi folosit, in mod automat, pentru
alimentarea contului special fara a fi necesara o formalitate suplimentara.
3.6. Riscul pierderii sau furtului suportului de plastic este al Detinatorului, Banca
neavand nici o raspundere in acest sens.

4. Reguli generale de lucru


4.1. Numarul de card virtual este unic, emis strict Detinatorului si poate fi utilizat de catre
acesta exclusiv pentru plata de bunuri si servicii oferite pe Internet, in limita
disponibilului existent la momentul efectuarii tranzactiilor in contul la care este
atasat cardul virtual.
4.2. Pentru a putea fi utilizat, suportul de plastic prezinta o serie de elemente specifice
solicitate pe site-urile de Internet respectiv, pe avers : numarul de card virtual,
numele Detinatorului, data expirarii si sigla VISA, iar, pe revers : CVV2 (valoarea
de verificare a cardului).
4.3 Tranzactiile de acest gen pot fi efectuate numai la comerciantii de pe Internet care
accepta la plata carduri emise sub sigla Visa .

4.4. Inchiderea contului pentru tranzactii pe Internet poate fi efectuata, indiferent de


termenul de valabilitate a cardului astfel :
a) la solicitarea Detinatorului;
b) din initiativa Bancii, astfel:

45
b1) daca Detinatorul nu mai indeplineste conditiile contractuale;
b2) daca Detinatorul a produs incidente de plati majore cu cecuri, bilete la ordin,
cambii si nu are datorii fata de banca;
b3) daca din punct de vedere al Bancii, Detinatorul prezinta risc reputational.

……………………
1
pseudonim, resedinta daca sunt dovedite printr-un act juridic.

b4) daca timp de 6 luni prin contul respectiv nu s-au efectuat alte operatiuni decat
cele generate de contabilizarea dobanzii si a comisioanelor, nu are sold la data
analizei si celelelte conturi curente cu card atasat ale titularului de cont sunt
inchise;
Eventualele solduri inregistrate in conturile respective se inregistreza
corespunzator in evidentele Bancii.In situatia in care, la inchiderea conturilor clientului in
baza de date a bancii, in contul detinut de acesta se inregistreaza sume sub limita minima
a comisionului de retragere numerar, comisionul bancii va fi majorat cu sumele
inregistrate in respectivul contul.
Dupa inchiderea contului curent, cardul virtuon aferent contului astfel inchis nu
mai poate fi utilizat, acesta fiind blocat de Banca.

5. Obligatiile Bancii :
5.1. sa deschida in evidenta proprie, in numele Detinatorului, un cont special pentru
tranzactiile pe Internet ; sa genereze numarul unic asociat contului ; sa imprime
datele necesare pe suportul de plastic ;
5.2. sa creeze conditiile pentru alimentarea acestui cont din oricare dintre conturile
curente care au atasate carduri de debit mentionate de catre Detinator in formularul -
cerere ;
5.3. sa pastreze evidentele pentru o perioada de timp determinata, in conformitate cu
prevederile legale in materie, astfel incat tranzactiile sa poata fi urmarite, iar
eventualele erori sa poata fi rectificate ;
5.4. sa puna la dispozitia Detinatorului orice date solicitate de acesta privind
corectitudinea inregistrarii, in cazul in care Detinatorul contesta o tranzactie
efectuata pe Internet ;
5.5. sa execute intocmai operatiunile ordonate de Detinator ;
5.6. sa puna la dispozitia Detinatorului, la cererea expresa a acestuia, evidentele aferente
tranzactiilor efectuate pe Internet.

6. Drepturile Bancii :
6.1. sa nu aprobe cererea Detinatorului de a efectua tranzactiii pe Internet, fara a fi
obligata sa ofere explicatii cu privire la motivele care au stat la baza refuzului si fara
a intra in corespondenta pe aceasta tema ;
6.2. sa ia urmatoarele masuri, in cazul in care considera ca s-au efectuat tranzactii
frauduloase, fara o notificare prealabila a Detinatorului :
a) sa blocheze autorizarea unei tranzactii ;
b) sa anuleze sau sa blocheze accesul la contul special pentru tranzactii pe Internet, fara

46
ca prin aceasta Detinatorul sa fie exonerat de obligatia de plata a sumelor datorate
corespunzatoare tranzactiilor deja efectuate ;
6.3 sa actioneze potrivit dispozitiilor legale pentru recuperarea pagubelor provocate de
utilizarea frauduloasa a cardului ;
6.4. sa inchida contul, din initiativa sa.

7. Obligatiile Detinatorului :
7.1. sa plateasca taxa de emitere precum si comisioanele stabilite de catre Banca prin
Tariful de Comisioane ;
7.2. sa alimenteze contul special cu sumele strict necesare pentru efectuarea tranzactiilor
pe Internet ;
7.3. sa transfere, imediat ce a realizat plata dorita, sumeleramase disponibile din acest
cont in alte conturi curente la care sunt atasate carduri de debit ale sale ;
7.4. sa ia toate masurile pe care le apreciaza necesare si suficiente pentru a pastra
secretul numarului de card virtual precum si a valorii de verificare a cardului
(CVV2 ) ;
7.5. sa instiinteze Banca - Directia Carduri (+40 21 - 311.10.01 ; -311.02.16) imediat ce
constata :
a) pierderea sau furtul suportului de plastic ; Banca va proceda la blocarea accesului la
cont imediat dupa primirea telefonului de instiintare ;
b) inregistrarea in cont a unor tranzactii suspecte;
c) elementele ce creeaza suspiciuni cu privire la posibilitatea cunoasterii numarului de
card virtual ori a valorii de verificare (CVV2);
d) sa despagubeasca Banca pentru orice debite, daune, pierderi sau cheltuieli in cazul in
care se constata ca acestea au rezultat din incalcarea prevederilor stipulate in
prezentul Contract, sau in urma stabilirii responsabilitatii financiare a detinatorului
pentru tranzactiile contestate in mod nejustificat.

8. Drepturile Detinatorului :
8.1. sa efectueze tranzactii pe Internet in conformitate cu prevederile prezentului
contract ;
8.2. sa obtina informatii privind tranzactiile efectuate cu cardul virtual sau privind situatia
disponibilului contului;
8.3. DA/ NU sunt de acord cu folosirea datelor mele personale pentru a primi informatii
despre produse si activitati ale bancii si ale partenerilor sai.

9. Comisioane
9.1. Comisioanele si modificarea acestora sunt stabilite de catre Banca si devin opozabile
Detinatorului prin afisarea Tarifului de Comisioane pentru operatiunile cu carduri la
sediile unitatilor teritoriale ale Bancii, fara a mai fi necesara vreo alta formalitate .
9.2. Prin semnarea prezentului contract, Detinatorul certifica si atesta faptul ca a luat
cunostinta de continutul Tarifului de Comisioane pentru operatiuni cu carduri al
Bancii la data incheierii prezentului contract si ca acestea ii sunt pe deplin
opozabile.

10. Functionarea contului special

47
10.1. Banca va deschide un cont in USD, in numele Detinatorului .
10.2. Suma initiala pentru deschiderea contului se depune la ghiseele Bancii.
10.3. Alimentarea ulterioara a contului se poate face prin intermediul ATM-ului
BCR (functia Transfer fonduri), a telefonului mobil (serviciul BCR Mobile
Banking), prin transferul sumelor din oricare dintre conturile curente care au
atasate carduri de debit mentionate de catre Detinator, sau prin intermediul
Internetului pe masura implementarii serviciului BCR Internet Banking.
10.4. Alimentarea contului va fi executata inainte de momentul efectuarii tranzactiei de
cumparare bunuri/servicii pe Internet. Dupa realizarea efectiva a operatiunilor,
Detinatorul este obligat sa transfere, in cel mai scurt timp posibil, eventuala suma
ramasa in oricare alt cont curent la care are atasat un card de debit pe care il detine
la Banca. In cazul transferului efectuat prin intermediul ATM -ului, Detinatorul va
tasta, in mod obligatoriu, suma in cauza, in lei, indiferent de moneda contului
curent de destinatie, care are atasat card de debit.
10.5. Fiecare tranzactie de cumparare pe Internet efectuata de catre Detinator va conduce
automat la debitarea contului .
10.6. Banca nu acorda linii de credit pentru acest tip de card, insa, daca in mod accidental
sau urmare a unor disfunctionalitati de sistem, soldul contului la care este atasat
cardul virtual devine debitor datorita comisioanelor datorate si neplatite, acoperirea
debitului astfel creat se va face automat prin folosirea disponibilului altui cont
curent carea are atasat un card de debit emis de catre Banca, mentionat in cerere.
10.7. Banca asigura Detinatorului autorizarea tranzactiilor 24 de ore pe zi, 7 zile pe
saptamana, in limita disponibilului din cont.
10.8. Banca este autorizata de catre Detinator sa debiteze automat contul cu sumele care
reprezinta :
a) valoarea tranzactiilor de cumparare bunuri sau servicii, efectuate de catre Detinator ;
b) contravaloarea taxelor, comisioanelor datorate Bancii;
c) contravaloarea tranzactiilor frauduloase pana in momentul instiintarii bancii de catre
Detinator;
d) contravaloarea cheltuielilor lauseate de Banca (telefon, fax, taxe, etc.) pentru
solutionarea tranzactiilor contestate.
10.9. Banca bonifica o dobanda la disponibilitatile din cont. Dobanda care se acorda este
cea practicata de Banca, in vigoare la data aplicarii ei, ea putand fi modificata in
functie de nivelul dobanzilor practicate pe piata bancara.
10.10.Detinatorul poate consulta disponibilul contului fie la ATM -ul Bancii folosind
unul din cardurile de debit pe care le detine, fie prin intermediul BCR Mobile
Banking.
10.11.Daca Detinatorul constata efectuarea unor eventuale tranzactii pe care nu le
recunoaste, are dreptul sa conteste in scris tranzactiile respective, in termen de 35
zile calendaristice de la data debitarii contului cu contravaloarea acestora, banca
fiind obligata sa examineze contestatia, conform pct.10.14.
10.12.Pentru tranzactiile contestate dupa acest termen dar nu mai mult de 90 zile
calendaristice, Banca va incerca, fara a fi obligata, solutionarea contestatiilor sub
rezerva refuzului imediat al bancii acceptatoare (banca comerciantului acceptant)
pe motiv de depasire a termenului prevazut de regulamentele internationale.

48
10.13.Dupa 90 zile calendaristice nici o tranzactie nu mai poate fi contestata chiar daca
Detinatorul invoca faptul ca nu a ridicat extrasul de cont si nu a avut cunostinta de
sumele aparute in mod nejustificat.
10.14.Contestatiile adresate in scris Bancii vor fi examinate si investigate de catre Banca
- Directia Carduri ; in termen de 45 de zile calendaristice de la primirea contestatiei
Banca va informa Detinatorul asupra stadiului rezolvarii acesteia. Rezultatele finale
ale investigatiilor vor fi comunicate Detinatorului (telefonic, letric - dupa caz)
costurile aferente fiind suportate de catre acesta, cu exceptia situatiei cand
contestatia se dovedeste a fi intemeiata, in care caz costurile sunt suportate de
Banca.
10.15.Banca va restitui Detinatorului contrvaloarea acestor tranzactii numai dupa
finalizarea procedurilor prevazute de regulamentele in vigoare privind tranzactiile
in disputa si numai in cazul in care contestatia a fost solutionata favorabil. Banca
va credita unul din conturile curente la care sunt atasate carduri de debit cu c/v
tranzactiei respective.

11. Notificari

11.1.Banca notifica in scris Detinatorul solicitand optiunea in scris a acestuia in legatura


cu modificarea unor lause contractuale.
11.2.Detinatorul notifica in scris Banca asupra urmatoarelor situatii:
a) pierderea, furtul suportului de plastic sau utilizarea de catre o alta persoana a
numarului de card ;
b) modificarea datelor declarate in Cererea de emitere, in termen de 7 zile lucratoare de la
data modificarii ;
c) renuntarea la efectuarea de tranzactii pe Internet ;
d) optiunea sa cu privire la propunerea Bancii de modificare a unor clauze ale prezentului
contract, in termen de 30 de zile calendaristice de la data receptionarii notificarii bancii.
Daca Detinatorul nu notifica banca cu privire la optiunea sa de modificare a clauzelor
contractuale in termenul aratat, modificarile propuse de banca se considera acceptate tacit
de catre Detinator.
11.3.Detinatorul va depune notificarile mentionate mai sus la sediul celei mai apropiate
unitati teritoriale BCR, care certifica identitatea acestuia, pe baza actelor de
identitate prezentate in original.
11.4. Banca notifica in scris Detinatorul, cu minimum 15 zile inainte de inchiderea
contului din initiativa Bancii.

12. Forta majora


12.1. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.
12.2. Prin forta majora se inteleg imprejurarile care au intervenit dupa incheierea
contractului ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile
pentru una din parti.
12.3. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti
prin notificarea scrisa in termen de cinci zile de la aparitia cauzei de forta majora.

13. Confidentialitate

49
13.1. Banca se angajeaza sa pastreze confidentialitatea informatiilor privind Detinatorul
cu exceptia acelor informatii destinate prevenerii fraudelor sau cerute de instantele
judecatoresti.
13.2. Detinatorul recunoaste dreptul Bancii de a furniza informatii (de identificare sau
finaciare) institutiilor competente, la cererea acestoara, in conditiile legii.

14. Dispozitii finale


14.1 Banca nu este raspunzatoare sub nici o forma daca o cerere de autorizare este
refuzata urmare a unui eveniment care nu poate fi controlat de catre Banca.
14.2. Cererea semnata de catre Detinator face parte integranta din prezentul contract care
la randul sau exprima acordul deplin al partilor contractante cu privire la clauzele
formulate in cuprinsul sau.
14.3. Nici o clauza nu va putea fi interpretata in sensul ca Banca ar raspunde pentru
utilizarea datelor cardului vitual (numar si CVV2) de catre alte persoane decat
Detinatorul.
14.4. Emiterea cardului virtual si efectuarea cu acesta de tranzactii pe Internet se supun
prevederilor legale privind comertul electronic, Regulamentului Valutar privind
efectuarea operatiunilor valutare, precum si celorlalte dispozitii legale in vigoare
aplicabile.
14.5. Contractul este guvernat de legislatia romana si supus jurisdictiei instantelor de
drept comun.
14.6. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui iar tranzactiile pot fi efectuate dupa
intrarea in posesia Detinatorului a suportului de plastic.
14.7. Prezentul contract s-a semnat in 2 exemplare dintre care 1 pentru banca si 1 pentru
client.
Prin semnarea prezentului Contract Detinatorul garanteaza ca si-a insusit in totalitate
prevederile acestuia.

Banca Comerciala Romana SA Client (Denumire)

Numele, prenumele si functia semnatarilor/ Semnaturi autorizate


Semnaturile persoanelor autorizate …………IONUT………….
…………RUS CRISTINA ……CONSILIER PERS FIZICE
…………TURC ANDRA…… CONSILIER PERS FIZICE L.S.

c) Operatiuni cu valuta cu si mijloace de plata straine

1. Operaţiuni cu valuta:

Cursul valutar pentru operaţiile cu clienţi persoane juridice se stabileşte zilnic in


cadrul centralei băncii.Acest curs este transmis prin cele mai rapide mijloace de
informare tuturor unitarilor teritoriale ale băncii. La ghişeele de lucru se afiseaza lista
cursurilor de vânzare si cumpărare valuta.

50
Operaţiunile de vânzare si cumpărare de valuta pentru clienţi persoane juridice se
efectuează de unitatile operative ale băncii comerciale din ordinul si in contul clienţilor,
la depunerea de câtre aceştia a formularelor: „Ordin de vânzare Valuta” si / sau „Ordin de
cumpărare valuta”, după caz.
Persoane juridice care depun Ordin de cumpărare valuta sunt obligate sa probeze
natura operaţiunii valutare cu următoarele documente justificative, după caz:
- factura extrena si Declaraţia Vamala de Import daca suma in valuta se utilizează
pentru plata import de mărfuri.
- Factura proforma in cazul unor plăti in avans.
- Factura si scrisoarea de transport (CMR) pentru plata serviciilor de transport

La primire Ordinului de cumpărare valuta, lucratorul bancar verifica:


- documentele justificate sub aspectul formei si legalitatii operaţiei.
- Existenta disponibilitatilor in lei si valuta ale clientului.

Suma solicitata nu trebuie sa depaseasca suma probata prin documente justificative.

Înregistrarea contabila ale operaţiune vânzare – cumpărare sunt următoarele:


- cazul opreatiei de vânzare – cumparere:
2511 „Disponibilitati in valuta al clientului” = 3721 „Poziţia de schimb
valuta” cu suma in valuta

si concomitent

3722 „Contravaloarea pozitiei de schimb”(lei) = 2511 „Disponibil in lei al


clientului” in lei la cursul băncii

- in cazul operaţiunii de cumpărare valuta:


2511 „Disponibilitati in valuta al clientului” = 3722 „Contravaloarea
poziţiei de schimb”(lei)

si concomitent

3721 „Poziţia de schimb valuta” = 2511 „Disponibilitati in


valuta al clientului” in valuta

Zilnic pentru fiecare operaţiune de vânzare – cumpărare, la sfarsitul zilei se stabileşte


după caz diferente de curs favorabile sau nefavorabile, dintre cursul oficial de schimb
comunicat zilnic de câtre B.N.R. si cursul efectiv al băncii comerciale.

Înregistrarea contabila a acestor operaţiuni este:


- pentru diferente favorabile:
3722 „Contravaloarea poziţiei de schimb”(lei) = 7061 „Venituri din operaţiuni
de schimb si arbitraj”

51
- pentru diferente nefavorabile:
6061 „Pierderi din operaţiunile de = 3722 „Contravaloarea
poziţiei de
schimb si arbitraj” schimb”(lei)

La sfarsitu fiecărei zile operative se face raportarea către Centrala a tuturor


tranzacţiilor valutare efectuate, care la rândul ei informează despre operaţiile zilei
direcţia de specialitate din centrala B.N.R.

Operaţiunile de schimb valutare se înregistrează in contabilitatea unitatilor operative


ale bănci comerciale astfel:

- la cumpărarea de valuta:
1014 „Casa de schimb valutar” = 3721 „Poziţia de schimb”
cu suma in valuta

si concomitent

3722 „Contravaloarea poziţiei = 1014 „Casa de schimb valutar” in


lei
de schimb”(lei)

- la vânzarea de valuta:

3721 „Poziţia de schimb” = 1014 „Casa de schimb valutar”


in valuta

si concomitent

1014 „Casa de schimb valutar” = 3722 „Contravaloarea poziţiei de


schimb” in lei

Zilnic se stabileşte diferente de curs favorabile sau nefavorabile in lei


Înregistrarea contabila a acestor operaţiuni este:
- pentru diferente favorabile:
3722 „Contravaloarea poziţiei = 7061 „Venituri din operaţiuni de
schimb si de
schimb”(lei) arbitraj”

- pentru diferente nefavorabile:

6061 „Pierderi din operaţiunile = 3722 „Contravaloarea poziţiei


si arbitraj” de schimb”(lei)

52
Exemplu: (Vânzarea valutei)
O persoana doreşte sa vanda la casa de schimb valutar a B.C.R. filiala Manastur
suma de 100 USD.Cursul afişat la casa de schimb valutar valabil la data de 07.07.2009
pentru cumpărarea de USD este 26 918 lei/ 1 USD
Pe baza carnetului de identitate prezentat de client, lucratorul casei de schimb
intocmeste un „Buletin de schimb valutar” in doua exemplare.Casierul primeşte de la
client suma in valuta si verifica autenticitate bancnotelor. Se inmaneaza clientului
contravaloarea in lei, la cursul zilei, a valutei vândute si anume 2 691 800 Lei.
(100 USDx 26 918 Lei = 2 691 800 Lei).
Exemplarul „Buletinul de schimb valutar” semnează si clientul, un exemplar
ramane la client. Carierul aplica atât stampila băncii cat si semnătura sa.Pe baza Buletinul
de schimb valutar operaţiunea prezentata se înregistrează in contabilitate astfel:

1014 „Casa de schimb valutar” = 3721 „Poziţia de schimb”


100USD

3722 „Contravaloarea poziţiei = 1014 „Casa de schimb valutar” 2 961 800


LEI
de schimb”(lei)

Cursul Băncii Naţionale a României in ziua de 07.07.2009 este de 27 000 LEI/ 1 USD
Diferenţa dintre acest curs si cursul casei de schimb valutar este:
(27 000 – 26 918)x 100 USD= 8 200 LEI, rezutand o diferenţa de curs favorabila.

Acesta se va reflecta in contabilitate astfel:

3722 „Contravaloarea poziţiei = 7061 „Venituri din operaţiuni 8 200


LEI
de schimb”(lei) de schimb si arbitraj”

2. Cecul bancar in valuta


Cecul bancar in valuta se poate emite de B.C.R. pentru plata mărfurilor si seviciilor
importate , iar cecul emis in străinătate poate fi utilizat pentru onorarea exporturilor de
mărfuri si servicii .Cecul bancar in valuta se poate plati intr-o gama larga de valute in
principiu , la plata se încasează valoarea integrala , plata se efectuează cu respectarea
regulilor si uzanţelor internaţionale valabilitatea unui cec bancar in valuta este de maxim
6 luni de la data emiterii .

3. Cecul de calatorie American Expres


Cecul de calatorie American Expres este o modalitate dintre cele mai sigure de a
avea la dispoziţie bani in străinătate .Acest cec poate fi preschimbat in numerar la cele
mai multe bănci din lume , la un curs general al monedelor . In SUA si in alte tari cecul
poate fi folosit direct ca mijloc de plata , dar poate fi preschimbat uşor oriunde in lume in
monede .Cecurile pot fi schimbate si in bani lichizi la una din cele 1700 de reprezentante

53
si birouri de turism ale firmei American Expres , in bănci , agenţii de schimb valutar ,
plus mii de alte locuri unde nu se percepe nici o alta taxa.
Cecurile de calatorie American Expres sunt la fel de uşor de folosit ca banii lichizi si
sunt disponibile in 12 monede de mare circulaţie . Pentru călătoriile in Europa , putem
beneficia de noile cecuri de calatorie EURO , ele reprezentând paşaportul pentru Europa .
Avantajele cecurilor :
*Confortul si siguranţa operaţiunilor .

4. Cumparare-vanzare valuta prin case de schimb valutar


In conformitate cu prevederile Regulamentului valutar BNR, unitatile bancii sunt
autorizate sa efectueze cumpararea si vanzarea de valute contra lei, de la rezidenti si
nerezidenti, persoane fizice.Unitatile bancii pot organiza puncte de schimb valutar in
zone turistice, centre comerciale, gari, etc.
Organizarea si functionarea punctelor de schimb valutar se efectueaza cu
respectarea prevederilor din prezenta norma. In situatia constatarii de bancnote sau
monede false/contrafacute, acestea se retin si se predau organelor de politie, pe baza de
proces verbal. Bancnotele si monedele EURO suspecte de a fi false sau contrafacute, se
predau pe baza de proces verbal Comisiei de Studiere a Falsurilor de Moneda EURO din
Centrala BNR.
La sediul fiecarui punct de schimb valutar se afiseaza la loc vizibil fotocopia
scrisorii BNR – Directia Reglementare si Autorizare de atribuire a codului statistic,
precum si programul zilnic de functionare. Cursurile de vanzare si de cumparare pentru
valutele cotate de BNR comunicate zilnic de Centrala bancii, se afiseaza la loc vizibil,
semnate si stampilate de conducerea unitatii bancare.
Pentru operatiunile de schimb valutar se pot percepe comisioane. Nivelul acestor
comisioane se afiseaza la loc vizibil pe lista cursurilor de schimb valutar. Pentru fiecare
tranzactie, punctul de schimb valutar editeaza un buletin de schimb valutar in doua
exemplare, care cuprinde toate elementele prevazute de Regulamentul valutar BNR si
reglementarile Ministerului Finantelor Publice.
Buletinele de schimb valutar anulate prin barare pe cele doua exemplare, semnate
si stampilate de casier, se arhiveaza la actele de casa.Originalul buletinului de schimb
valutar, datat, semnat si stampilat de casierul punctului de schimb valutar se inmaneaza
clientului, iar exemplarul nr. 2 se pastreaza ca document justificativ de casa, impreuna cu
jurnalul tranzactiilor.
Avansul in lei / valuta, alimentarile si predarile in timpul zilei si predarea
soldurilor la sfarsitul zilei se efectueaza pe baza de semnatura in R 2.
Controlul dual
Controlul dual in timp real – Pentru operatiuni mai mari sau egale cu 10000
EURO se efectueaza si confirma controlul dual zilnic de catre seful serviciului/birou
casierie, prin semnatura si stampila pe buletinul de schimb valutar.
Controlul dual ulterior - Verificarea se efectueaza de seful serviciului/birou
casierie, prin semnarea jurnalelor tranzactiilor. De asemenea, detinatorii de chei tezaur
verifica si semneaza pentru controlul dual in registrele R2.

5. Efectuarea schimbului valutar prin intermediul automatului de schimb valutar

54
Prin intermediul automatului de schimb valutar (ASV) se realizeaza operatiuni
de cumparare valuta de la clientii bancii persoane fizice rezidente si nerezidente. Casetele
ASV fara numerar se pastreaza in incinta serviciului/birou casierie, iar cele cu numerar in
tezaurul unitatii/ case de fier.
Detinatorul (detinatorii) de chei ai ASV-ului si inlocuitorii acestora se numesc
prin decizia directorului executiv al unitatii bancare. Cursul de tranzactionare a valutelor
la casa de schimb valutar pentru ziua urmatoare este introdus in aplicatia informatica
ASV de catre informatician. Totodata, informaticianul editeaza jurnalul tranzactiilor.
La inchiderea programului de lucru, detinatorii de chei ASV verifica soldul in lei
(bancnote si monede metalice) si valuta, existent in casetele ASV.
Seful serviciului/birou casierie preda numerarul, in cupiurile stabilite casierului
ASV pe baza de semnatura in R2 si intocmeste un ordin de plata numerar. Numerarul
introdus in casete se inregistreaza de catre casier in R2 .
Detinatorii de chei ASV efectueaza operatiunea de inlocuire a casetelor, casierul
operator intra in optiunea de alimentare cu numerar, se scot casetele din ASV si se
inlocuiesc cu cele incarcate cu numerar, dupa care se tasteaza monetarul numerarului cu
care s-a efectuat incarcarea casetelor. Dupa introducerea monetarului se listeaza jurnalul
monetar, lei si valuta.
Casetele ASV se deschid in cadrul serviciului/birou casierie de catre detinatorii de
chei ASV, in prezenta controlorului verificator de bani. Operatiunile de predare-primire a
numerarului, lei si valuta, intre casierul ASV, controlor verificator de bani, verificator de
bani, sef serviciu/birou casierie si casier valutar se efectueaza pe baza de semnatura si
evidentiere in registrele R 2.
In situatia in care se constata bancnote deteriorate, rupte (lei, valuta), care nu se
pot reconstitui, valute false sau contrafacute se procedeaza conform reglementarilor
interne ale bancii si a contractelor incheiate cu furnizorii de astfel de echipamente.
Seful serviciului/birou casierie intocmeste un ordin de incasare numerar pentru
numerarul, valuta si lei, preluat din casetele ASV.

Controlul dual

Controlul dual in timp real - Se efectueaza si confirma de seful serviciului/birou


casierie, controlor verificator, casier, detinatori de chei ASV in momentul predarii-
primirii numerarului, lei si valuta, prin semnaturi de primire in R2.
Controlul ulterior prin rapoarte – verificarea se efectueaza de seful
serviciului/birou casierie pe baza jurnalului tranzactiilor . De asemenea, detinatorii de
chei tezaur verifica si semneaza pentru control dual R2 .

6. Ordinul de plata

Se foloseste pentru operatiuni de plati in lei, decontate in sistem intrabancar si


interbancar, atat prin intermediul sistemului de compensare multilaterala a platilor intre
societatile bancare, cat si prin sistemul de transfer de plati de mare valoare.

55
Potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1994 privind ordinul
de plata, acesta este o dispozitie neconditionata, data de catre emitentul acesteia unei
societati bancare de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani. O astfel
de dispozitie este considerata ordin de plata numai daca platitorul dispune de fondurile
banesti necesare efectuarii operatiunilor de transfer a fondurilor banesti si nu prevede ca
plata sa fie la cererea beneficiarului.
Ordinul de plata trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si de fond prevazute
de regulamentul susmentionat, precum si de Normele cadru nr. 15/1994 si Normele
tehnice nr. 16/1994 ale BNR.

d) Operatiuni de primire si eliberare de numerar

1. Incasari in numerar lei


Incasarea numerarului se efectueaza pe baza urmatoarelor acte de casa:
-ordinul de incasare numerar, editat prin aplicatia informatica;
-borderou insotitor.

Depunerea numerarului cu ordin de incasare numerar

Depunerea numerarului de catre persoane fizice si juridice se efectueaza cu


ordin de incasare numerar. La sfarsitul zilei, casierul/consilierul client preda pe baza de
semnatura in registrul R2, controlorului verificator de bani numerarul si fractiile. In
cazul incasarii unor sume mari, casierul poate preda controlorului verificator de bani,
pentru verificare, numarare si impachetare, numerarul incasat. Pentru depunerile de
numerar reprezentand operatiuni interne ale bancii (restituiri de avansuri spre decontare
neutilizate, salarii neplatite, depunerea numerarului rezultat din vinzarea imprimatelor cu
regim special, soldul zilei precedente de la programul prelungit de lucru, restituirea
numerarului ramas in casetele ATM si ASV, hartii de valoare, alte incasari in lei), cat si
pentru alimentarea cu numerar de la alte banci comerciale, se utilizeaza ordinul de
incasare numerar.

Depunerea numerarului cu borderou insotitor

Unitatile bancii pot organiza depunerea numerarului impachetat in saci de


polipropilena, cutii de carton sigilati cu sigilii de plastic, de unica folosinta inseriati
(denumiti in continuare saci) de catre clienti, persoane juridice.
Pentru depunerea numerarului, banca incheie cu clientii respectivi o conventie
scrisa. Ca document de depunere se foloseste in toate cazurile borderoul insotitor.
Clientul transmite unitatii bancare seriile sigiliilor de plastic de unica folosinta cu care
urmeaza sa se sigileze sacii.
La fiecare sac se ataseaza o eticheta pe care se va mentiona monetarul, pe
cupiuri, cu semnaturile autorizate ale clientului. Pentru intreaga suma ce se depune se
intocmeste un singur borderou insotitor, in care se specifica numarul sacilor si valoarea
totala a numerarului pe cupiuri .
Pe baza conventiilor incheiate cu unitatile care urmeaza sa depuna incasarile la

56
banca seful serviciului casierie/birou va intocmi un tabel care va cuprinde :
- numarul curent;
- denumirea unitatii;
- adresa unitatii;
- simbolul contului;
- numarul de telefon.
Tabelul care se intocmeste, semnat de catre directorul executiv al unitatii retail
de tip A, B si C, se va pastra in cadrul zonei de casierie.Depunerea incasarilor la banca,
se efectueaza direct la ghiseele bancii, in timpul programului normal sau prelungit de
lucru.

Depunerea numerarului prin saci sigilati, direct la ghiseele bancii, in timpul


programului normal de lucru

Delegatul unitatii depunatoare prezinta administratorului client/referentului


contabil/ casier, exemplarele nr.1 si nr. 3 ale borderoului insotitor. Dupa primirea
borderoului insotitor, casierul ia in primire de la delegatul unitatii depunatoare, sacul
sigilat, in care se afla exemplarul nr. 2 al borderoului insotitor si verifica daca :
- sacul este in perfecta stare;
- sigiliul este intact si seria corespunde cu cea comunicata de client;
- numarul sacilor cu numerar prezentati corespunde cu numarul de saci inscris pe
borderoul insotitor.
In situatia in care nu sunt respectate conditiile de mai sus nu se primesc sacii.
Casierul inregistreaza in R2, numarul borderoului insotitor, numarul sacilor, seriile
sigiliilor de unica folosinta si valoarea numerarului. Casierul semneaza exemplarul nr. 3
al borderoului insotitor pe care il preda delegatului clientului, impreuna cu sacii
neutilizati ai unitatii respective.
Casierul preda sacii controlorului verificator de bani pe baza de semnatura in R2
cu evidentierea acestora si in R2 al controlorului verificator de bani. Seful
serviciului/birou casierie are obligatia sa urmareasca zilnic, circuitul normal al sacilor cu
numerar, depusi direct la ghiseele bancii.

Depunerea numerarului prin saci sigilati, direct la ghiseele bancii, in timpul


programul prelungit de lucru

Depunerea sacilor cu numerar in programul prelungit de lucru se efectueaza ca


in programul normal de lucru, cu urmatoarele precizari:
- inregistrarea sumelor in jurnalul tranzactiilor se face cu data urmatoarei zile lucratoare;
- se verifica continutul sacilor in timpul programului prelungit de lucru sau se pastreaza
in casa de fier, pana a doua zi lucratoare cand vor fi predati controlorului verificator de
bani pe baza de semnatura in registrul R2 pentru programul prelungit dupa verificarea
integritatii sacilor si a sigiliilor.

2. Plati in numerar – lei

57
Eliberarea numerarului se efectueaza pe baza urmatoarelor acte de casa:
- cecul simplu;
- ordinul de plata numerar (editat de aplicatia informatica);
- ordin de rascumparare a certificatelor de depozit (editat de aplicatia informatica).
Casierul primeste un avans in numerar din casa de circulatie la inceputul fiecarei
zile operative de la seful serviciului/birou casierie, pe baza de semnatura in R2.
Casierul poate primi numerar si in timpul programului de lucru de la controlorul
verificator de bani, pe baza de semnatura in registrul R2 .

Eliberarea numerarului pe baza cecului simplu

Delegatul persoanei juridice se prezinta cu cecul la administratorul


client/consilier client/referent. Se verifica identitatea delegatului, completarea corecta a
cecului si daca exista disponibil in cont. Clientul semneaza pentru primirea sumei si
completeaza data platii, dupa care se verifica concordanta semnaturilor cu cele din fisa
cu specimenele de semnaturi si din delegatia care se afla la dosarul titularului de cont.
Administratorul client/consilierul client/referentul semneaza si stampileaza cecul.
Persoana imputernicita, cu drept de prima semnatura, este obligata sa verifice cecul din
punct de vedere al intocmirii lui, al legalitatii platii, dupa care semneaza pe cec pentru
controlul dual zilnic in timp real. Cecul se trimite pe cale interna pentru eliberarea
numerarului.
Se verifica :
- semnatura de pe cec a persoanei imputernicite cu drept de prima semnatura daca
corespunde cu specimenul de semnatura ;
- suma in cifre corespunde cu cea in litere ;
- in cazul in care sunt diferente intre suma in cifre si cea in litere, suma de plata va fi cea
in litere;
- termenul de prezentare la plata a cecului stabilit prin reglementari emise de organele
autorizate, nu a expirat ;
-actul de identitate si concordanta cu datele inscrise pe cec.

Dupa efectuarea platii, se semneaza si stampileaza cecul pe verso, iar pe fata


cecului aplica stampila "Platit" ("Achitat").Unitatile bancii nu raspund pentru lipsurile de
numerar bani reclamate de clienti care nu au efectuat verificarea acestuia la banca. In
acest sens, se va afisa cat mai vizibil urmatorul text: "Verificarea si numararea banilor se
face la eliberarea acestora. Banca Comerciala Romana nu raspunde pentru reclamatiile
facute ulterior".

Eliberarea numerarului pe baza ordinului de plata numerar

Eliberarea numerarului pentru clienti se efectueaza pe baza ordinului de plata


numerar (editat de aplicatia informatica). Pe baza semnaturii si a mentiunii clientului pe
starea financiara, a contului din care urmeaza sa se efectueze retragerea numerarului,
precum si a sumei, administratorul client / consilierul clienti / referentul preda
salariatului imputernicit cu drept de prima semnatura, actul de identitate al clientului. In

58
functie de aplicatia informatica, actul de casa se editeaza de catre administratorul client /
consilierul clienti retail / referentul contabil, se semneaza si se stampileaza ca si cecul
simplu sau se editeaza la casierie, dupa verificarea identitatii de catre casier si pregatirea
numerarului. Actul de casa se semneaza de client, se semneaza si stampileaza de casier si
se elibereaza un exemplar acestuia impreuna, cu suma de plata. Al doilea exemplar se
arhiveaza la actele de casa ale zilei respective.
Pentru efectuarea cheltuielilor proprii ale unitatilor bancii, achitarea sumelor
reprezentand ordine de plata interne, acordarea avansului la casa cu program prelungit,
alimentarea ATM-urilor si ASV-urilor, alte plati, se utilizeaza ordinul de plata numerar
(editat de aplicatia informatica).

Distribuirea catre clienti a imprimatelor cu regim special (altele decat certificate de


depozit cu parola)

Distribuirea imprimatelor cu regim special se efectueaza prin completarea de


catre client a unei cereri pentru eliberarea imprimatelor cu regim special, conform
formularului prezentat in anexa.
Operatorul ghiseu bancar primeste la inceputul programului de lucru de la team
leaderul (detinator chei tezaur - unitate retail tip A) / operatorul ghiseu bancar (detinator
chei tezaur - unitate retail tip B si C) al zonei de casierie, un avans de imprimate cu regim
special, pe baza de semnatura in R2 propriu.Carnetele de cecuri se predau operatorului
ghiseu bancar care urmeaza sa efectueze pretiparirea acestora.
Inscrie tipul cecurilor, cantitatile si seriile acestora, pe cerere, iar clientul
semneaza pentru primirea cecurilor primite. In cazul cecurilor barate se mentioneaza pe
cerere consultarea bazei de date C.I.P. Operatorul ghiseu bancar inregistreaza la iesiri in
R2 propriu, distribuirile catre clienti si predarile de imprimate cu regim special.
Imprimatele cu regim special ramase nedistribuite la sfirsitul zilei se pastreaza de catre
operatorul ghiseu bancar impreuna cu R2, intr-un sac sigilat de catre acesta, in tezaur sau
casa de fier care tine loc de tezaur.

3. Incasari si plati in numerar – valuta

Incasarile si platile in valute efective si alte mijloace de plata straine se fac


potrivit Regulamentului valutar BNR.
Documentele utilizate sunt:
- ordinul de incasare numerar (editat de aplicatia informatica) ;
- ordinul de plata numerar (editat de aplicatia informatica).

Pentru efectuarea eliberarilor de valuta efectiva, casierul primeste de la seful


serviciului/birou casierie, un avans in valute, pe baza de semnatura in R 2. Cecurile in
valuta pot fi pastrate in tezaur sau in cadrul serviciului administrare operatiuni de
cont/consiliere clienti , in case de fier. Pentru vinzarea acestora seful serviciului/birou
casierie/ administrare operatiuni de cont / consiliere clienti da un avans de cecuri
casierului/administratorului client/consilierului clienti , pe baza de semnatura de primire

59
in R2.
La sfirsitul zilei de lucru, casierul preda valuta efectiva sefului serviciului/birou
casierie pe baza de semnatura in R 2.Dupa fiecare miscare de valori in timpul zilei (iesiri
sau intrari de valute efective si cecuri in valuta) si la sfarsitul zilei se va stabili soldul din
tezaur care va fi confirmat sub semnaturile de control dual zilnic in timp real ale
detinatorilor de chei de la tezaur in R1.
Casierul este obligat sa verifice valutele incasate de la clienti, exactitatea datelor
inscrise in documente si autenticitatea fiecarei bancnote in parte.

Inchiderea caselor operative de incasari si plati lei si valuta in program normal

Casierii/consilierii clienti inregistreaza in R2 toate operatiunile de predare-


primire a numerarului, precum si alte valori. La sfirsitul zilei operative,
casierul/consilierul client editeaza jurnalul tranzactiilor, verifica concordanta intre jurnal,
acte si soldul numerarului. Casierul/consilierul client semneaza jurnalul tranzactiilor
pentru confirmarea sumei.
Pe baza R2, casierul/consilierul client efectueaza punctajul cu controlorul
verificator de bani pentru numerarul in lei predat in timpul zilei spre verificare. La
inchiderea casei, casierul/ consilierul client preda sefului serviciului/birou casierie valuta,
jurnalul tranzactiilor, actele de casa, precum si R2.
Seful serviciului/birou casierie verifica daca numarul actelor primite corespunde
cu numarul actelor trecute in jurnalele tranzactiilor. De asemenea, verifica concordanta
intre totalul numerarului (lei si valuta) incasat/platit (ca valoare) din jurnalele
tranzactiilor, cu sumele inregistrate in R2 al fiecarui casier/consilier client, dupa care
semneaza pentru control dual ulterior in jurnalele tranzactiilor (zilnic) si registrele R2
(lunar).
Seful serviciului/birou casierie evidentiaza in R2 toate operatiunile de predare-
primire a numerarului, lei si valuta, alimentari - remiteri, restituiri si alimentari ATM,
ASV, precum si soldul final de la sfirsitul zilei.

4. Reguli privind pastrarea, verificarea si sortarea numerarului precum si a altor


valori

a)Pastrarea numerarului si a altor valori

Numerarul si celelalte valori, aflate in unitatile bancii se pastreaza in mod


obligatoriu in tezaur, iar in lipsa acestuia in case de fier.
Numerarul pe cupiuri se pastreaza in tezaur astfel:
- bilete de banca bune pe cupiuri in pachete de 1000 si 500 bilete si pachete cu fractii;
- bilete de banca uzate, pe cupiuri in pachete de 1000 bilete sau fractii pana la
completarea pachetului;
- bilete de banca deteriorate, in lei, pe cupiuri si valori de preschimbare (50% sau 100%),
in pachetele a 100 bilete sau fractii;

60
- monede metalice si fractiile in plicuri;
- monedele metalice deteriorate in plicuri separat de monedele bune.

Valutele efective se pastreaza in pachete de 1000 bilete (sub 1000 de bilete-


multiplu de 100 bilete), pe cupiuri pentru fiecare fel de valuta. Valutele efective in
moneda metalica se pastreaza in plicuri pe feluri de valuta si cupiuri. Celelalte mijloace
de plata straine se pastreaza separat in plicuri, pe feluri de instrumente de plata.
Formularele cu regim special destinate distribuirii catre clienti, se pastreaza grupate pe
feluri de formulare
Certificatele de depozit se pastreaza grupate pe cupiuri.Diversele valori depuse
de persoanele juridice si fizice se pastreaza cu respectarea regulilor de impachetare din
prezenta norma, pe fiecare deponent.
Sacii cu numerar colectati sau adusi la unitatea bancara de catre clienti in timpul
programului de lucru, care nu au putut fi desfacuti si verificati in ziua respectiva, se
pastreaza sigilati in tezaur sau case de fier.

b)Detinerea si pastrarea cheilor de la tezaur si casele de fier care tin loc de tezaur,
pastrarea dublurilor de chei

Prin decizia directorului executiv al unitatii retail de tip A, B si C, cele 3/2 chei de
la tezaur sau case de fier care tin loc de tezaur vor fi detinute de:
- team leaderul (unitate retail tip A) / operatorul ghiseu bancar (unitate retail tip B si C) al
zonei de casierie – 2 chei tezaur/1 cheie casa de fier;
- directorul executiv al unitatii retail de tip A, B si C – 1 cheie.

Detinatorii de chei si inlocuitorii acestora sunt obligati sa respecte urmatoarele :


- manipularea valorilor in/si din tezaur (case de fier) se face in prezenta detinatorilor de
chei, care raspund solidar pentru toate valorile aflate in pastrarea lor;
- este interzis sa se lase deschise sau descuiate usile de la tezaur sau casele de fier care tin
loc de tezaur, sa se lase cheile in broasca in timpul cat se umbla in tezaur sau casele de
fier care tin loc de tezaur, sa se incredinteze cheile, celorlalti detinatori de chei sau altor
persoane neautorizate in acest sens ;
- sa asigure pastrarea cheilor respective, in case de fier ale caror chei vor fi pastrate in
conditii de securitate.

In cazul cand unul din detinatorii de chei lipseste de la serviciu (concediu de


odihna, boala, delegatie, etc.) acesta este obligat sa predea inlocuitorului sau de drept,
valorile aflate in tezaur si casele de fier, precum si cheile pe care le detine.
Predarea – primirea cheilor se efectueaza prin completarea in R1. Se va inscrie
in dreptul functiei detinatorului de chei “Am predat toate valorile existente in tezaur” si
“Am primit toate valorile existente in tezaur " Atunci cand absenta se datoreaza unui caz
de forta majora (accident, etc.) care nu permite prezenta la serviciu a detinatorului de chei
pentru a preda personal valorile si cheile, se intocmeste un proces verbal, in care se
consemneaza motivul pentru care preluarea s-a efectuat in lipsa detinatorului de chei
respectiv. In acest caz, pentru predator semneaza celalalt detinator de chei, iar ca
primitor, persoana desemnata.

61
La schimbarea din functie a unui detinator de chei, se efectueaza predarea-
primirea si verificarea valorilor, rezultatele inventarului fiind consemnate intr-un proces
verbal.Este interzis ca intre detinatorii de chei sa existe relatii speciale. Prin relatii
speciale se inteleg relatiile de familie (sot/sotie), relatiile de rudenie ale salariatului pana
la gradul II (frati/surori, copii, nepoti) si relatiile de afinitate cu rudele sotiei/sotului
(frati/surori, cumnati, nepoti) si cu ginerii/nurorile (frati/surori, nepoti).
Inlocuitorii detinatorilor de chei sunt stabiliti prin decizie a directorului executiv al
unitatii BCR.
Dublurile cheilor de la tezaur sau case de fier, in care se pastreaza numerarul,
precum si dublurile cheilor de la casele de fier in care se pastreaza cheile de la tezaurul
sau casele de fier in care se pastreaza numerarul, se pastreaza in tezaurul altei unitati
bancare (cea mai apropiata, cu evidentiere in registrul R1). Unitatea depunatoare
introduce dublurile de chei de la tezaur si casele de fier, in cate un plic sigilat, pe care se
pune stampila unitatii bancare respective. Pe plic se mentioneaza felul cheii (tezaur sau
case de fier), marca, numarul de inventar al casei de fier si seria cheilor respective.
Plicurile continand dublurile de chei de la tezaur si fiecare casa de fier se numeroteaza.
La acestea se ataseaza o eticheta pe care se aplica stampila unitatii bancare respective si
pe care se mentioneaza numele, prenumele si semnaturile detinatorilor de chei ai unitatii
depunatoare.
La schimbarea din functie a unui detinator de chei se actualizeaza eticheta
atasata. Introducerea si scoaterea cheilor din plicurile sigilate se efectueaza in prezenta
celor doi detinatori de chei ai unitatii depunatoare.

c)Inchiderea si deschiderea tezaurului (caselor de fier care tin loc de tezaur) si


accesul in tezaur

Tezaurul (casele de fier) in care se pastreaza numerarul si celelalte valori de


catre unitatile bancii se inchide si se deschide numai de catre detinatorii de chei care
raspund solidar de existenta si pastrarea in securitate a numerarului si a celorlalte valori.
Intrarea in tezaur este permisa detinatorilor de chei, numai impreuna. In tezaur au acces
(numai in prezenta celor doi detinatori de chei) si alte persoane care desfasoara activitati
cu numerar, alte persoane din unitatea bancara respectiva sau din alte unitati ale bancii pe
baza de aprobare data de directorul executiv al unitatii bancare. Organele de control vor
avea acces in tezaur numai pe baza de delegatie semnata de directorul executiv al unitatii
bancare de care apartin.
La sfarsitul programului de lucru, inainte de inchiderea tezaurului (casei de fier),
se verifica daca toate valorile au fost introduse in acesta. Dupa inchidere tezaurul sau
casa de fier se preda in grija pazei, pe baza de semnaturi.
Predarea/primirea tezaurului (casei de fier) intre personalul de paza, la schimbarea
turelor, dupa programul de lucru al bancii se face pe baza de proces verbal de predare-
primire .
La unitatile bancare unde paza este asigurata doar in timpul programului normal
de lucru, tezaurul (case de fier care tin loc de tezaur) este supravegheat de catre sistemul
electronic de securitate.
La inceputul programului de lucru, inainte de a deschide tezaurul sau casele de

62
fier, detinatorii de chei sunt obligati sa verifice in prezenta pazei, integritatea
incuietorilor, semnand pentru luarea in primire a acestora. La unitatile bancare unde paza
este asigurata doar in timpul programului normal de lucru, detinatorii de chei vor verifica
integritatea incuietorilor.
In cazul cand se constata ca incuietorile au fost fortate, inainte de deschiderea
tezaurului sau a caselor de fier, se anunta unitatile locale de politie pentru efectuarea
cercetarilor. Detinatorii de chei verifica valorile existente in acestea. Detinatorii de chei
impreuna cu delegatul politiei si organele de paza de serviciu, intocmesc si semneaza un
proces verbal in care sunt consemnate constatarile facute intr-o astfel de situatie. In
acelasi timp, se informeaza directorul executiv al sucursalei judetene si directorul
executiv al Departamentului Coordonarea Numerarului.

d)Raspunderea persoanelor carora li se incredinteaza valori spre verificare,


pastrare, manipulare sau transport la unitatile bancii

Salariatii care efectueaza activitati cu numerar raspund pentru integritatea


numerarului si a valorilor ce le sunt incredintate, conform prevederilor din prezenta
norma metodologica si din dispozitiile legale privind incadrarea gestionarilor,
constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor materiale.
Acestia sunt obligati sa cunoasca reglementarile privind activitatile cu numerar, precum
si dispozitiile legale in legatura cu raspunderea materiala. Necunoasterea legilor si a
prezentei norme nu poate fi invocata in aparare de cei ce urmeaza sa raspunda material
ca urmare a gestionarii necorespunzatoare a banilor si a celorlalte valori. Raspunderea
materiala incepe din momentul preluarii valorilor spre pastrare, verificare sau transport,
conform reglementarilor legale in vigoare.
Persoanele care au verificat si impachetat numerarul, raspund de continutul
pachetelor ca numar de bilete si bonitate a acestora (sa nu fie false, deteriorate etc.) pana
la verificarea continutului pachetelor de catre o alta persoana, de catre clienti sau de
catre organele de control ale bancii, atat la unitatea respectiva cat si la alte unitati ale
bancii.
legii, toate cazurile de lipsuri de valori provenite din neglijenta, sustrageri sau orice alt
mod si sa ia masuri pentru stabilirea raspunderilor anuntand despre aceasta sucursala
judeteana si Departamentul Coordonarea Numerarului. Orice sesizare, plingere, etc. catre
organele de urmarire penala se efectueaza numai de catre Directia Juridica din Centrala
bancii, la cererea expresa efectuata de Departamentul Coordonarea Numerarului, pe baza
verificarilor efectuate asupra respectarii prevederilor din norma metodologica privind
activitatile cu numerar in unitatile BCR.
Recuperarea pagubelor cauzate bancii se efectueaza in conditiile prevazute de dispozitiile
legale privind incadrarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura
cu gestionarea bunurilor materiale si din prezenta norma.

e)Efectuarea transporturilor de numerar si alte valori

Transporturile de numerar si alte valori intre sediile unitatilor BCR, intre sediile

63
BCR si sediile BNR, alte banci comerciale, clienti, se efectueaza numai cu autodube
blindate si echipaj de transport valori.De asemenea, transporturile de numerar si alte
valori intre unitatile bancii se pot efectua cu avionul, vaporul (salupa) si pe calea ferata.
In cazul transporturilor in afara localitatilor sau cind situatia din zona impune, se va
asigura cel putin un echipaj de insotire.
Predarea- primirea se efectueaza pe baza de semnaturi in R2 ale sefului
serviciului/birou casierie, casierului colector si casierului unitatii BCR.
Evidenta instructajelor se realizeaza de seful serviciului/birou casierie pe baza de
semnatura. Instructajul cuprinde :
- ruta de parcurs;
- modul in care trebuie sa fie asigurate paza si securitatea numerarului si a altor valori
transportate;
- obligatia pastrarii de catre toti membrii echipajului a secretului de serviciu, privind
datele si operatiunile in legatura cu transportul numerarului si al altor valori.
In mod exceptional pot ramane peste noapte in sediile bancii cu paza permanenta,
autodube incarcate cu numerar si alte valori. Directorii executivi sunt obligati sa ia
masuri pentru asigurarea corespunzatoare a conditiilor de stationare in curtea imobilelor
bancii si paza autodubelor incarcate cu numerar si alte valori. Este interzis personalului
care transporta numerar si alte valori, in perioada efectuarii transportului sa ia persoane
straine.
In momentul sosirii la destinatie a autodubelor de transport numerar si alte valori,
casierul colector anunta directorul executiv al unitatii respective, care are obligatia sa
numeasca o persoana din conducerea unitatii bancare, care:
- organizeaza activitatea de incarcare si descarcare a numerarului si a altor valori si
asigura mijloacele si personalul necesar pentru transportul acestora de la autodube la
tezaur si invers;
- asigura organizarea pazei in tot timpul efectuarii operatiunilor de incarcare, descarcare
si transportul numerarului si al altor valori.
In cazul cand unitatile bancii colecteaza si transporta numerar de la clienti, se va
proceda astfel:
- se stabileste ruta de parcurs, ordinea unitatilor si orele la care trebuie sa se prezinte
pentru ridicarea sacilor cu numerar, sigilati;
- autoduba blindata a bancii stationeaza in locurile cele mai apropiate de intrarea in
casieria clientilor de la care se colecteaza numerarul;
- in timpul stationarii si pe parcursul transportului pe traseu, tezaurul autodubei blindate
este incuiat.
Directorii executivi ai unitatilor bancii asigura efectuarea de catre persoane
imputernicite a cel putin 1-2 controale pe trimestru sau ori de cate ori se considera
necesar, asupra modului cum se respecta normele cu privire la transportul de valori si
colectarea numerarului.
Constatarile se analizeaza de catre directorii executivi ai unitatilor bancare cu tot
personalul care efectueaza transporturi de valori.In procesul verbal incheiat se
mentioneaza in mod obligatoriu, numele, prenumele si functia persoanelor care au luat
parte, deficientele constatate, masurile propuse si termenul de remediere, precum si
numele si prenumele persoanelor care raspund de indeplinirea lor.

64
Controlul dual

Controlul dual in timp real – Seful serviciului/birou casierie efectueaza


instructajul zilnic al echipajului de transport valori si semneaza pentru controlul dual
zilnic.Controlul ulterior prin raport - Detinatorii chei tezaur verifica si semneaza pentru
controlul dual in R2.

f) Centrele zonale si de procesare a numerarului

Sucursalele judetene ale bancii care au cont deschis la BNR (SMB, Timis, Cluj,
Iasi) sunt organizate ca centre zonale privind activitatile cu numerar in lei si in valuta.
Centrele zonale au organizate si centre de procesare a numerarului, realizand
urmatoarele operatiuni:
- primirea excedentului de numerar in lei de la sucursalele judetene arondate (centre de
procesare a numerarului) si unitatile subordonate din cadrul judetului in vederea remiterii
sale catre BNR;
- primirea excedentului de numerar in valuta de la sucursalele judetene arondate (centre
de procesare a numerarului) si unitatile subordonate din cadrul judetului in vederea
remiterii sale catre bancile corespondente straine / Tezaurul Central;
- procesarea numerarului (lei si valuta) cu ajutorul sorterelor;
- asigurarea alimentarii cu numerar in lei a sucursalelor judetene arondate (centre de
procesare a numerarului) si a unitatilor subordonate din cadrul judetului;
- asigurarea alimentarii cu numerar in valuta de la Tezaurul Central pentru activitatea
proprie, a unitatilor subordonate din cadrul judetului si, dupa caz, a sucursalelor judetene
arondate (centre de procesare);
- efectuarea operatiunilor de alimentare / remitere numerar in relatiile cu alte banci
comerciale, precum si colectare – transport de numerar pentru clientii bancii;
- remiterea la BNR a excedentului de numerar;
- intocmirea si transmiterea raportarilor / situatiilor periodice la sucursala BNR unde este
deschis contul curent al sucursalei judetene a bancii;
- coordonarea activitatii sucursalelor judetene arondate (centre de procesare a
numerarului), precum si a unitatilor subordonate din cadrul judetului in vederea
redistribuirii numerarului (lei si valuta).
Sucursalele judetene ale bancii (centre de procesare a numerarului) care au in
dotare sortere, dar care nu au cont deschis la BNR, asigura fluxul optim al numerarului
prin realizarea urmatoarelor operatiuni :
- primirea excedentului de numerar in lei si in valuta de la unitatile bancare subordonate,
ce urmeaza a fi procesat si remis centrelor zonale;
- procesarea numerarului (lei si valuta) cu ajutorul sorterelor ;
- remiterea la centrele zonale a excedentului de numerar in lei ce urmeaza a fi remis la
BNR;
- remiterea la centrele zonale / Tezaurul Central a excedentului de numerar in valuta ce
urmeaza a fi remis la bancile corespondente straine;
- asigurarea alimentarii cu numerar in lei de la centrul zonal pentru activitatea proprie si
a unitatilor subordonate din cadrul judetului;
- asigurarea alimentarii cu numerar in valuta de la centrele zonale / Tezaurul Central

65
pentru activitatea proprie si a unitatilor subordonate din cadrul judetului;
- efectuarea operatiunilor de alimentare / remitere numerar in relatiile cu alte banci
comerciale, precum si colectare – transport de numerar pentru clientii bancii.
Controlul dual se efectueaza de catre detinatorii de chei tezaur prin semnarea
exemplarelor 1 si 2 al scrisorii de remitere valori la unitatea care remite, respectiv
exemplarului 3 la unitatea care se alimenteaza cu valori.’’

Organizarea si desfasurarea activitatii de procesare a bancnotelor (lei, EUR


si USD)

Pentru fiecare echipament de procesare a bancnotelor se constituie echipe de lucru


formate din 2 salariati. Activitatea echipelor se desfasoara in incinta casierie, intr-un
spatiu separat in care sunt amplasate si montate echipamentele de procesare a
bancnotelor.Accesul persoanelor straine in spatiul de lucru al echipei de procesare nu este
permis decit cu aprobarea sefului serviciului/birou casierie.
Parasirea temporara a spatiului de lucru nu se poate efectua decit cu aprobarea
coordonatorului de echipa, stabilit de seful serviciului/birou casierie si numai in
perioadele de timp in care nu sunt valori pe masa de lucru.
Manipularea numerarului in cazul utilizarii echipamentelor automate de procesat
bancnote se va face cu respectarea prevederilor din prezenta norma.
In cadrul procesarii numerarului se executa urmatoarele operatiuni:
- preluarea de la controlorul verificator de bani, pe baza de semnatura de primire in R2,
a numerarului. Aceste sume se inregistreaza si in R2 al echipamentului ;
- pregatirea numerarului pentru alimentarea echipamentului de procesare automata a
bancnotelor ; cartoanele de protectie si banderolele de pe pachetelele cu bilete de banca
se pastreaza pana la finalizarea procesarii numerarului;
- supravegherea modului de functionare a echipamentului, asigurand continuitatea
procesului ;
- preluarea din sertarele echipamentului, pachetelele cu bancnote procesate, autentice
sortate in bune si uzate;
- pregatirea pachetelor cu bancnote pentru impachetare si bandare, respectiv cartonul de
protectie si aplica insemnele de identificare ale echipei de lucru;
- bandarea pachetelor;
- predarea controlorului verificator de bani a pachetelor constituite, pe baza de semnatura
in R2 al echipamentului de procesat;
- verificarea sertarelor, benzilor, modulelor, interiorului echipamentului, pentru a se
convinge ca nu au ramas bilete neprocesate;
- verificarea bancnotelor respinse de procesor in sertarul de ”Respinse”, ca fiind suspecte
(necorespunzatoare din punct de vedere al autenticitatii) si determinarea motivelor pentru
care bancnotele au fost respinse: false, deteriorate, lipite, indoite, etc.;
- analizarea eventualelor diferente, plusuri si minusuri de numerar, depistate de
echipamentul de procesare;
- stabilirea provenientei bancnotelor respinse, a plusurilor si minusurilor semnalate, prin
atasarea banderolelor;
- predarea pachetelor si fractiilor rezultate, controlorului verificator de bani pe baza de
semnatura in R2 al echipamentului de procesare numerar.

66
Controlul dual

Controlul dual in timp real – Se efectueaza de controlorul verificator de bani in


momentul predarii - primirii numerarului, lei, EUR si USD, prin semnatura in R2 al al
echipamentului de procesare numerar.
Controlul dual ulterior – Detinatorii de chei tezaur verifica si semneaza pentru controlul
dual in R2 al echipamentului de procesare numerar.

Impachetarea, primirea – predarea numerarului

Remitere valuta efectiva la bancile corespondente din strainatate

Remiterea valutei efective la bancile corespondente din strainatate se realizeaza


prin utilizarea unei cutii de carton in care se depoziteaza valuta, ce se introduce intr-un
sac de polipropilena, sigilat cu un sigiliu de plastic, de unica folosinta, inseriat.

Alimentari si remiteri lei si valuta intre unitatile bancii


La operatiunile de alimentare – remitere lei si valuta intre unitatile bancii, precum
si cele de alimentare – remitere valuta in relatia cu STC se utilizeaza saci de
polipropilena sigilati cu sigilii de unica folosinta inseriati, precum si cutii de carton, ca
modalitate de impachetare.
Sacii si cutiile se pot reutiliza la efectuarea altor operatiuni de redistribuire a
numerarului.
Pentru operatiunea de predare - primire a numerarului lei si valuta se utilizeaza R2, in
care se evidentieaza si seria sigiliului utilizat. De asemenea, seria sigiliului se
mentioneaza si pe scrisoarea de remitere valori .

Alimentari si remiteri lei si valuta intre unitatile bancii si alte banci comerciale

Se utilizeaza R2, in care se evidentieaza si seria sigiliului utilizat.La remiterea


numerarului, lei si valuta, la alte banci comerciale impachetarea se efectueaza conform
conditiilor stabilite de bancile respective care ridica numerarul de la unitatile BCR.

Alimentari si remiteri lei intre unitatile bancii si sucursalele BNR

Pentru operatiunea de predare - primire a numerarului lei si valuta se utilizeaza


R2, in care se evidentiaza si seria sigiliului utilizat. De asemenea, seria sigiliului se
mentioneaza si pe borderoul insotitor / foaia de varsamant cu chitanta (model BNR).

Colectarea si depunerea numerarului in relatia cu clientii BCR

67
Modalitatea de impachetare a numerarului in relatia cu clientii se efectueaza
conform prevederilor din conventiile incheiate. Pentru operatiunea de predare-primire a
numerarului lei si valuta se utilizeaza R2, in care se evidentieaza si seria sigiliului
utilizat. Seria sigiliului se va mentiona si pe borderoul insotitor.

Controlul dual
Controlul dual in timp real - se efectueaza de catre detinatori de chei tezaur prin
semnaturi in R1.Controlul ulterior prin raport – verificarea se efectueaza de seful
serviciului/birou casierie pe baza jurnalului tranzactiilor. Detinatorii de chei tezaur
verifica si semneaza in R2.

Verificarea numerarului - lei si valuta

Evidenta numerarului gestionat si manipulat de personalul casieriei


Seful serviciului/birou casierie va inregistra in R2:
- atat la intrari cit si iesiri lei : numerarul reprezentand avansul preluat din tezaur, R1,
pentru casieri si fractiile pentru controlorul verificator de bani, numerarul alimentat si
restituirea acestuia din casetele ATM si ASV, avansul respectiv, soldul casei cu program
prelungit, numerarul alimentat / depus de la / la sucursala BNR, numerarul redistribuit /
alimentat la / de la alte banci comerciale si unitatile bancii. La sfarsitul zilei inregistreaza
la intrari lei, predarea numerarului efectuata de controlorul verificator de bani ;
- la intrari valuta : avansul preluat din tezaur din R1 pentru casieri, valuta preluata din
ASV, soldul casei cu program prelungit, valuta alimentata de la DCN/alte unitati ale
bancii, precum si predarea valutelor in timpul si la sfarsitul zilei, efectuata de casieri ;
- la iesiri valuta : avansul in valuta la inceputul si in timpul zilei pentru casieri, valuta
preluata din ASV data spre verificare, avansul la casa cu program prelungit, precum si
valuta remisa la DCN/alte unitati ale bancii.
Casierii/consilieri client vor inregistra in registrele R2 :
- la intrari lei : avansul primit la inceputul zilei de lucru de la seful serviciului/birou
casierie, alimentarile din timpul zilei de la controlorul verificator de bani ;
- la iesiri lei : numerarul predat in timpul si la sfirsitul zilei controlorului verificator de
bani ;
- la intrari valuta : avansul in valuta primit la inceputul sau pe parcursul zilei de la seful
serviciului/birou casierie ;
- la iesiri valuta : soldul pe feluri de valuta, pe care il preda la sfarsitul zilei sefului
serviciului/birou casierie.
- predarile / primirile de numerar lei si valuta in timpul programului de lucru se pot
efectua si direct intre operatorii ghiseu bancari / consilierii clienti retail / consilierul client
- fast area.
Casierul desemnat cu primirea sacilor sigilati depusi direct la banca de clienti
/colectati in programul normal inregistreaza in R2:
- la intrari lei/valuta : numarul borderoului insotitor, numarul sacilor, seriile sigiliilor de
unica folosinta si valoarea din acestia ;
- la iesiri lei/valuta : numarul borderoului insotitor, numarul sacilor, seriile sigiliilor de
unica folosinta si valoarea din acestia.
Casierul colector inregistreaza in R2 :

68
- la intrari lei/valuta : numarul scrisorii remitere valori, numarul borderoului insotitor,
numarul sacilor, seriile sigiliilor de unica folosinta si valoarea din acestia;
- la iesiri lei/valuta : numarul scrisorii remitere valori, numarul borderoului insotitor,
numarul sacilor, seriile sigiliilor de unica folosinta si valoarea din acestia.
Controlorul verificator de bani inregistreaza in R2 :
- la intrari lei (pe cupiuri si valoare): numerarul (fractiile) primit de la seful
serviciului/birou casierie, numerarul de la programul prelungit, numerarul predat in
timpul si la sfarsitul zilei de casieri, numerarul din sacii sigilati depusi/colectati si
verificat de verificatorii de bani ; pe cupiuri, numerarul primit de la fiecare verificator de
bani.
- la iesiri lei (pe cupiuri si valoare) : numerarul predat in cursul zilei casierilor, iar la
finele zilei sefului serviciului/birou casierie, dupa ce a fost verificat si impachetat ; pe
clienti si pe cupiuri, numerarul predat verificatorilor de bani ;
Verificatorul de bani inregistreaza in R2 :
- la intrari lei, pe clienti si pe cupiuri, numerarul primit de la controlorul verificator de
bani pentru a fi verificat si impachetat ;
- la iesiri lei, pe cupiuri, numerarul predat controlorului verificator de bani.
Toate predarile de numerar intre personalul serviciul/birou casierie se efectueaza
pe baza de semnatura de primire in R2 al salariatului care preda numerarul.
Evidenta numerarului in lei, a valutelor, a cecurilor si a altor valori se realizeaza in R1,
care se completeaza de seful serviciului/birou casierie, in prezenta celorlalti detinatori de
chei, stabilindu-se soldul dupa fiecare miscare de valori, care se confirma prin
semnaturile detinatorilor de chei pentru controlul dual zilnic in timp real.

Certificarea corecturilor:
- in R2, de catre persoanele intre care a avut loc predarea-primirea de valori, iar daca
corecturile nu implica operatii de predare-primire a valorilor, certificarea corecturilor se
realizeaza numai de catre persoana care tine registrul respectiv ;
- in R1, de catre detinatorii de chei tezaur.
Corecturile se vor efectua prin anularea cu o linie trasa peste suma gresita si inscrierea
sumei reale deasupra sau alaturi celei anulate.
In cadrul serviciului/birou casierie se completeaza un tabel cu numele si prenumele
personalului din casierie si specimenul de semnatura al fiecaruia. Acest tabel, intocmit de
seful serviciului/birou casierie, se vizeaza de directorul executiv (detinator de cheie
tezaur) si se actualizeaza la schimbarea structurii personalului.

Verificarea biletelor de banca si monedelor metalice si impachetarea acestora

Numerarul incasat de unitatile bancii cu borderou insotitor sau ordin de incasare


numerar se verifica, numara, triaza si impacheteaza de catre grupele de verificare
organizate in cadrul compartimentului casierie.Casierul preda controlorului verificator de
bani, pe baza de semnatura in R2, numerarul ce trebuie verificat, in pachete a 1000 bilete
si pachete a 100 bilete.
In cazul incasarii de sume mai mari, casierul preda controlorului verificator de
bani si fractiile.Numerarul primit de catre controlorul verificator de bani se pastreaza in
case de fier sau dulapuri metalice cu incuietori, de unde se preda treptat verificatorilor de

69
bani pentru verificare.
Controlorul verificator de bani preda pe baza de semnatura in R2 verificatorului
de bani pentru verificare numerarul si continutul sacilor sigilati.Verificarea biletelor de
banca (lei) se efectueaza din punct de vedere al autenticitatii, realizindu-se si trierea
biletelor de banca, clasandu-se in bilete bune de redat in circulatie si in bilete uzate ce
urmeaza a fi scoase din circulatie. Fiecare pachet a 100 bilete va fi pus in banderole tip
Banca Comerciala Romana., pe care se completeaza urmatoarele date de identificare:
denumirea unitatii, stampila dreptunghiulara a bancii, data, semnatura si parafa
verificatorului de bani.
Din 10 pachete a 100 bilete din aceeasi cupiura, se formeaza de fiecare
verificator de bani un pachet a 1000 bilete.Pe muchia fiecarui pachet a 100 bilete,
verificatorul de bani care a numarat si clasat intreg pachetul de 5 sau 10 pachetele a 100
bilete, pune parafa cu numele sau. Pe unul din cartoanele de protectie ale pachetului de
500 sau 1000 bilete se mentioneaza : denumirea unitatii, numarul de bilete, cupiura,
valoarea, semnatura si parafa cu numele verificatorilor de bani sau a persoanei care a
semnat pentru numarare, clasare, verificare si autenticitate, data si stampila
dreptunghiulara a unitatii bancii.
De asemenea, pachetele a 1000 bilete scoase din circulatie (uzate) continand 10
pachete a 100 bilete se impacheteaza si bandeaza dupa aceleasi reguli.Este interzis ca un
pachet a 500 sau 1000 bilete sa poarte semnatura de numarat si de clasat a mai multor
verificatori de bani sau a aceluiasi verificator de bani purtand date diferite.
La sfarsitul zilei, fractiile de bilete, de la toti verificatorii de bani se cumuleaza
de controlorul verificator de bani sau de catre o alta persoana din casierie desemnata de
seful serviciului/birou casierie, cu cele primite de la casieri/consilier client, astfel ca din
fiecare cupiura de bilete sa ramana un singur rand de fractii sub 100 bilete. Pachetele sub
500 bilete se bandeaza intr-un singur pachet, iar pe cartonul de protectie se mentioneaza
numarul biletelor pe cupiuri, valoarea acestora, data, parafa, semnatura persoanei care a
legat pachetelele si stampila dreptunghiulara a unitatii bancii.
Fractiile sub 100 bilete din toate cupiurile, puse in banderole separate, se
bandeaza intr-un singur pachet, iar pe cartonul de protectie se mentioneaza numarul de
bilete din fiecare cupiura, valoarea acestora, data, parafa, semnatura persoanei respective,
valoarea totala a fractiilor pe care le contine pachetul si stampila dreptunghiulara a
unitatii bancii.
Monedele metalice se predau controlorul verificator de bani spre verificare unui
verificator de bani desemnat pentru numararea acestora, pe baza de evidenta si semnatura
in R2. Dupa verificare, moneda metalica se ambaleaza in saci de 250, 400 si respectiv
de 500 bucati, care se sigileaza cu un sigiliu de unica folosinta inseriat de catre
verificatorul de bani respectiv. La fiecare sac se ataseaza o eticheta cu urmatoarele date
de identificare: denumirea unitatii, stampila dreptunghiulara a unitatii, numarul de
monede pe care il contine, cupiura, valoarea monedelor, data formarii sacului, semnatura
si parafa verificatorului de bani.
Moneda metalica poate fi ambalata si in plicuri tip BCR imprimate, care se
capseaza, pe care se trece numarul de bucati, cupiura si valoarea. Plicurile poarta parafa
verificatorului de bani si semnatura acestuia, precum si data.Valutele se verifica din punct
de vedere al autenticitatii si cantitatii prin numarare bilet cu bilet si moneda cu moneda.
Biletele se introduc in banderole a 100 bucati, pe cupiuri si pe feluri de valuta, dupa care

70
se formeaza pachete de 1000 bilete. In cazul cand la unele valute nu se pot forma pachete
de 1000 bilete, pachetelele cu 100 bilete pot fi impachetate dupa aceleasi reguli ca si
pachetele intregi.
Pe banderole, pe unul din cartoanele de protectie si pe muchia pachetelelor se
mentioneaza denumirea unitatii, numarul de bilete, cupiura, valoarea, semnatura si parafa
cu numele verificatorilor de bani sau a persoanei care a semnat pentru numarare, clasare,
verificare si autenticitate, data si stampila dreptunghiulara a unitatii bancii.
Fractiile sub 100 bilete se pastreaza separat pe cupiuri, bandate simplu, intr-un
singur pachet cu un carton de protectie, pe feluri de valuta, pe care se mentioneaza
numarul de bilete din fiecare cupiura, valoarea acestora, data, parafa, semnatura
persoanei respective si stampila dreptunghiulara a unitatii bancii.Fractiile sub 100 bilete
se pot pastra si in plicuri separate pe tipuri de valute, indiferent de cupiura. Pe plicuri se
mentioneaza tipul valutei.
Valutele in moneda metalica se pastreaza in saci sau plicuri , pe tipuri de valuta
si cupiuri.Pe eticheta fiecarui sac se mentioneaza urmatoarele datele: denumirea unitatii,
stampila dreptunghiulara a unitatii, numarul de monede pe care il contine, cupiura,
valoarea monedelor, data formarii sacului, semnatura si parafa verificatorului de bani.
Pe plicurile sigilate in care este ambalata moneda metalica se inscrie numarul de bucati,
cupiura si valoarea. Acestea au parafa verificatorului de bani si semnatura acestuia,
precum si data.
Cecurile se pastreaza separat in plicuri, pe feluri de valuta.Sacii sigilati
depusi/colectati primiti de controlorul verificator de bani sunt pastrati in case de fier sau
dulapuri metalice cu incuietori de unde sunt predati verificatorilor de bani, pentru
verificare.
Predarea numerarului din saci, verificatorilor de bani se efectueaza astfel:
- controlorul verificator de bani desigileaza si deschide sacul in fata verificatorilor de
bani, in prezenta reprezentantilor clientului sau in lipsa acestuia (asa cum este prevazut in
conventie), scoate din sac borderoul insotitor, exemplarul nr. 2, confrunta numerarul aflat
in sac ca numar de pachete si fractii din fiecare cupiura, moneda metalica ca numar de
saci/plicuri, cu specificarea din borderoul insotitor. Inregistreaza in R2, la iesiri,
denumirea clientului si numerarul specificat in borderoul insotitor, pe cupiuri, pe care il
preda verificatorului de bani contra semnatura de primire. Borderoul insotitor se
pastreaza de catre controlorul verificator de bani pana la verificarea continutului sacului ;
- verificatorul de bani evidentiaza in R2 la intrari: denumirea clientului, numarul de bilete
si monede primite spre verificare.
Dupa verificarea integrala a continutului sacilor depunatorului respectiv, se
poate efectua verificarea sacilor de alt client.Dupa numararea banilor din fiecare sac,
verificatorul de bani comunica controlorului verificator de bani, numarul biletelor si
monedelor efectiv gasite in sac. Controlorul verificator de bani confrunta numarul
biletelor si monedelor comunicat de verificatorii de bani, cu acela trecut in borderoul
insotitor de unitatea depunatoare prin punctarea fiecarei sume pe cupiuri si valoare,
specificata in coloana " Sume puse in saci", precum si cu suma pe cupiuri trecuta in
partida verificatorilor de bani. Daca suma pe cupiuri gasita de verificatorii de bani
concorda cu cea trecuta in borderou de unitatea in cauza, controlorul verificator de bani
trece pe cele doua exemplare ale borderoului insotitor (exemplarul 1 si 2), pe total cifre si
in litere, suma gasita in sac, in spatiul rezervat bancii, semneaza si stampileaza in dreptul

71
mentiunii "Semnaturile casieriei", dupa care preda borderourile casierului.
Daca suma pe cupiuri gasita la numarare, nu corespunde cu suma indicata in
borderou, se procedeaza la regularizarea diferentelor de numerar. Sigiliul de unica
folosinta al sacului se pastreaza de controlorul verificator de bani, iar banderolele se
pastreaza de fiecare verificator de bani pana la terminarea operatiei de numarare a banilor
din sacul respectiv.
Casierul inregistreaza in R2, la iesiri, suma fiecarui client, pe cupiuri si valoare.
Casierul semneaza si stampileaza cele 2 exemplare ale borderoului insotitor si remite
exemplarul nr. 2, serviciului administrare operatiuni de cont, pentru a se anexa la extrasul
de cont al clientului. Exemplarul nr. 1 al borderoului insotitor ramane la casierie si se
indosariaza la actele de casa.
Numerarul verificat si impachetat se preda de catre verificatorii de bani,
controlorului verificator de bani, pe baza de semnatura in R2.La sfarsitul zilei,
controlorul verificator de bani efectueaza punctajul cu casierii/consilieri clienti pentru
numerarul primit sau predat, dupa care preda sefului serviciului/birou casierie numerarul
ramas in sold. Seful serviciului/birou casierie preia numerarul de la controlorul verificator
de bani, astfel:
- pachetele de 500 si 1000 bilete, cu verificarea existentei parafei si daca contin fiecare 5
sau 10 pachete a 100 bilete din aceeasi cupiura ; daca cartoanele de protectie contin toate
elementele de identificare;
- pachetele incomplete, care contin sub 5 pachete a 100 bilete din fiecare cupiura, cu
verificarea ca numar de pachete a 100 bilete si bilet cu bilet a continutului unui numar de
pachete, alese prin sondaj;
- fractiile sub 100 bilete, din fiecare cupiura, prin verificare integral, bilet cu bilet;
- monedele metalice ambalate in saci se controleaza ca numar de saci, existenta
etichetelor si sigiliilor de unica folosinta ; cele ambalate in plicuri se verifica ca numar,
iar fractiile de monede se numara bucata cu bucata. La etichete si plicuri se verifica daca
contin toate elementele de identificare.
Pe masura verificarii de catre seful serviciului/birou casierie si numai in
prezenta acestuia, controlorul verificator de bani sau persoana desemnata pentru
cumularea fractiilor procedeaza astfel:
- pachetele incomplete din fiecare cupiura se bandeaza, intr-un singur pachet, prin
aplicarea unui carton de protectie pe care se mentioneaza numarul de bilete, cupiura,
valoarea totala, data, parafa, semnatura controlorului verificator de bani (sau a persoanei
care a numarat fractiile) si stampila dreptunghiulara a unitatii bancii ;
- fractiile sub 100 bilete din toate cupiurile, puse in banderole separate, se bandeaza intr-
un singur pachet cu carton de protectie, pe care se mentioneaza numarul biletelor pe
cupiuri continute de fiecare pachet si valoarea acestora, data, parafa, semnatura
controlorului verificator de bani (sau a persoanei care a numarat fractiile), valoarea totala
a fractiilor pe care le contine pachetul si stampila dreptunghiulara a unitatii bancii.
La unitatile unde nu exista controlor verificator de bani sau verificator de bani
delegat sa tina locul acestuia, sacii sigilati si tot numerarul destinat verificarii se primesc
de catre un casier. La unitatile bancii unde sunt incadrati doi salariati pentru activitati cu
numerar, desigilarea sacilor se efectueaza impreuna, unul retinand borderoul insotitor, iar
celalalt verifica numerarul.
Controlul dual zilnic in timp real al numerarului si a celorlalte valori se

72
efectueaza de detinatorii de chei tezaur.

e) Operatiuni de creditare pe termen scurt, mediu si lung

1. Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului


Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a relaţiilor
economice de piaţă. Operaţiunile economice din care decurge această relaţie sunt:
vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii a căror plată urmează să se facă la o dată
ulterioară, numită scadenţă şi acordarea de împrumuturi în bani unor persoane fizice sau
juridice pe o perioadă determinată.
Conceptul de credit se poate confunda în practica monetar – financiară cu banii
şi cu finanţele. Putem spune că banii şi finanţele au însă funcţii care le asigură relativa
independenţă şi de aici orice identitate între cele trei noţiuni: bani – finanţe – credit duce
la concluzii incompatibile cu adevărul ştiinţific şi cu practica monetar financiară.
Creditul se poate transforma fie în bani, fie în finanţe, numai în cadrul rotaţiei
de ansamblu a mijloacelor materiale şi monetare. Trebuie reţinut faptul că, în timp ce
finanţele presupun capitaluri deja formate, care se acumulează, creditul reprezintă un
efect al proceselor economice, în urma cărora apar capitaluri temporar disponibile.
În literatura de specialitate, română şi străină, definiţia creditului şi accepţiunile
care i se dau sunt destul de diferite.
Un prim mod de a defini creditul şi poate cel mai simplu, este acela prin care
creditul este o formă specială de mişcare a valorilor, vânzare de mărfuri cu plata amânată
sau cu transferarea temporară de monedă cu titlu de împrumut.„Creditul , în esenţă,
reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare”.
Pe măsură ce societatea se dezvoltă, acest concept încorporează tot mai multe
trăsături şi atribute; aşa se şi explică faptul că el este considerat când capital, când bani,
când finanţe. Alţi gânditori afirmă că el (creditul) reprezintă circulaţia capitalului de
împrumut. Aceste neconcordanţe îşi au originea şi în faptul că nu există un mod unitar de
gândire în ceea ce priveşte geneza creditului şi nici a surselor de formare. După unii,
apariţia de capitaluri temporar libere s-ar datora modului cum circulă, se uzează şi se
recuperează fondurile (capitalurile) fixe; alţii întrevăd unele nesincronizări între producţie
şi circulaţie, între aprovizionare şi producţie, chiar plata salariilor la intervale diferite
colaborată cu depunerile în conturile bancare ale disponibilităţilor pe care le deţin diferiţi
agenţi economici, populaţia formează una din sursele creditului bancar.
În concepţia prestigiului monetarist român, profesor Victor Slăvescu, creditul şi
operaţia de credit constituie acest fapt economic atunci când este vorba de cedarea unei
sume de bani efectuată la un moment dat din partea unui subiect economic în folosinţa
altui subiect economic, cu obligaţia pentru acesta din urmă de a restitui mai târziu la un
termen fixat suma primită plus o sumă de bani care se cheamă interes sau dobândă.

73
Creditul sau relaţiile de credit presupun anumite relaţii băneşti de repartiţie, prin
intermediul cărora se mobilizează disponibilităţi băneşti, temporare, urmând să fie
folosite pentru acoperirea unor nevoi temporare.
Deci în definirea creditului apar trei accepţiuni:
1) existenţa unor disponibilităţi la unii agenţi economici şi acceptarea de a fi
cedate (împrumutate) altor agenţi economici (debitori);
2) pierderea temporară a unor drepturi ale celui care împrumută şi instituirea
altor drepturi pentru cel împrumutat;
3) obligativitatea împrumutului de a restitui împrumutul la un termen numit
scadenţă, însoţit în mod obligatoriu de dobândă.
Trăsăturile caracteristice creditului, ca relaţie economică, sunt următoarele:
1) creditul aduce în planul relaţiilor economice două subiecte distincte:
creditorul – cel care dă cu împrumut sau vinde pe credit şi are de primit o valoare la
scadenţă şi debitorul – cel care primeşte împrumutul sau marfa şi trebuie să restituie suma
primită sau să plătească, la scadenţă, valoarea bunului primit.
2) rambursabilitatea lui la o dată reciproc convenită, denumită scadenţă.
Promisiunea de rambursare, element esenţial al raportului de credit presupune riscuri şi
necesită angajarea unor garanţii.
3) termenul de rambursare ca trăsătură specifică a creditului are o mare
varietate; la termene foarte scurte (24 ore – se practică între bănci pe pieţele monetare) şi
încheindu-se cu termene de la 30 la 50 ani şi chiar 100 ani (în soluţii recente pentru
împrumuturile privind construirea de locuinţe). Pentru creditele pe termen scurt, creditele
acordate întreprinderilor sau pentru creditele de consum este caracteristică rambursarea
integrală la scadenţă, iar pentru creditele de consum este caracteristică rambursarea
integrală la scadenţă, iar pentru creditele pe termen mijlociu şi lung, rambursarea
eşalonată, adică pe parcurs, la termene stabilite, lunare, trimestriale, odată cu părţile
cuvenite pentru dobânzi se rambursează şi o parte din împrumut (principal).
4) creditul purtător de dobândă, concretizată în suma de bani plătită de debitor,
pentru creditul primit. Sub aspectul stabilităţii, dobânda poate fi fixă, atunci când nivelul
ei nu se modifică pentru toată perioada de creditare şi variabilă (sensibilă), care se
modifică anual sau chiar la intervale mai scurte (de câteva luni) ca măsură de protecţie a
creditorului sau debitorului împotriva pierderilor ce ar putea rezulta din caracterul rigid al
nivelului dobânzii pentru o perioadă de timp îndelungată. Dobânda este în mod firesc
comună cu conceptul de capital şi cu elementele timp şi risc. În sens restrâns, dobânda
este suma ce revine proprietarului la rambursarea sumei împrumutate sau preţul folosirii
capitalului şi totodată remunerarea riscului pe care îl implică împrumutul respectiv.
5) creditul are o garanţie reală (materială) atunci când un bun existent poate fi
vândut în cazul nerambursării creditului sau garanţie personală, în cazul în care este
suficient angajamentul personal al debitorului.
6) tranzacţia – acordarea creditului; creditul poate fi consimţit în cadrul unei
tranzacţii unice: acordarea unui împrumut, vânzarea unei obligaţiuni, angajarea unui
depozit. Consimţirea tranzacţiei, respectiv acordarea creditului, este un act de mare

74
importanţă, în vederea căruia creditorul trebuie să-şi asigure buna informare şi
documentare pentru evitarea riscului. În acest sens băncile îşi creează un cadru propriu de
informare şi documentare sau apelează la agenţii specializaţi care studiază capacitatea de
plată şi respectiv potenţialul economic al firmelor.
7) consemnarea şi transferabilitatea sunt de asemenea caracteristici ale
creditului. Acordurile de credit sunt consemnate, în marea lor majoritate, prin înscrisuri,
instrumente de credit, a căror formă de prezentare implică aspecte multiple şi diferenţiate,
esenţial în aceste instrumente este obligaţia fermă a debitorului privind rambursarea
împrumutului, respectiv dreptul creditorului de a i se plăti suma angajată.
Transferabilitatea instrumentelor de credit şi deci transferul acordurilor de credit de la un
beneficiar la altul (de la un creditor la altul) este în primul rând o expresie a lichidităţii
portofoliului de creanţe, posibilitatea fiecărui creditor de a transforma creanţe în bani,
potrivit unei necesităţi sau unei noi opţiuni. În practica bancară transferabilitatea are un
loc important, deoarece permite asigurarea utilizării fluxurilor fireşti de constituire şi de
utilizare a capitalurilor temporar disponibile mobilizate de ele, urmând ca într-o etapă
următoare să recurgă la concursul altor fluxuri de capital existente sau create de banca de
emisiune şi alte bănci, prin operaţii de recreditare.
Creditul a cunoscut şi cunoaşte numeroase forme, apărute pentru a răspunde cât
mai bine necesităţilor resimţite de agenţii economici în diferite împrejurări, deci creditul
s-a dezvoltat şi s-a diversificat continuu, în prezent manifestându-se printr-o mare
varietate de forme.
Creditul poate fi grupat pe baza mai multor criterii: după forma de proprietate a
debitorului, după durata acordării, după modalitatea de garantare, după destinaţia sa, după
domicilierea creditorului, după participanţii la relaţiile de credit, etc.
a) După forma de proprietate a debitorului (destinatarului creditorului), creditul
poate fi: privat şi public. Creditul privat se acordă persoanelor particulare, întreprinderilor
private – persoanelor fizice şi/sau juridice pe bază de efecte de comerţ, iar creditul public
se acordă statului şi societăţilor de drept public, pe bază de bonuri de tezaur.
b) În funcţie de durata pentru care se acordă creditul, acesta poate fi:
- pe termen scurt: până la un an – se foloseşte pentru activitatea economică
curentă;
- pe termen mijlociu (de la 1 an până la 5 ani);
- pe termen lung – peste 5 ani – se utilizează îndeosebi pentru investiţii.
Existe şi credite fără termen, cum sunt operaţiunile de credit în cont curent,
practicate atunci când raporturile dintre creditor şi debitor se caracterizează prin
continuitate şi mare frecvenţă.
c) Din punct de vedere a modalităţii de garantare a creditului, acesta poate fi
personal (se acordă pe bază de încredere personală) şi real (se contractează pe baza unei
garanţii). Garanţiile sunt, la rândul lor, de mai multe feluri, definind prin ele şi felul de
credit. În acest sens există:
- credit pe amanet – când garanţia constă dintr-un bun mobiliar;
- credit lombard – în care garanţia constă în hârtii de valoare, respectiv din
efecte private sau publice;

75
- credit ipotecar (credit pe ipotecă) – când creditul este garantat de bunuri
imobiliare (pământ, construcţii, clădiri).
Din enumerarea acestor categorii de credit se observă că existenţa multora
dintre ele vizează diminuarea sau chiar înlăturarea riscului de nerambursare a
împrumutului.
d) După scopul urmărit de debitor, deci după destinaţia sa creditul poate fi:
- de consum, acordat gospodăriilor, menajelor, pentru susţinerea nevoilor de
consum;
- de producţie, solicitat pentru susţinerea, modernizarea şi potenţarea
activităţii de producţie, a vieţii de producţie, a vieţii economice în general.
Creditul de consum presupune transferuri de venituri dintr-o perioadă în alta,
venituri viitoare sunt aduse în prezent pentru sporirea consumului personal.
Scopul creditului de producţie este de a pune direct în mişcare activitatea unei
unităţi economice. În cazul creditului de producţie, împrumutul înseamnă transmiterea de
capital, suma fiind utilizată pentru sporirea capitalului propriu al întreprinderii.
e) În funcţie de posibilitatea prevăzută de creditor de a avea sau nu dreptul de a
solicita debitorului său rambursarea anticipată a creditului pe care i l-a acordat, creditul
poate fi denunţabil (caz în care îşi rezervă dreptul de a cere rambursare de expirare a
termenului de scadenţă, cu un aviz prealabil) şi nedenunţabil (când, cel puţin pentru
creditor, nu s-a prevăzut o asemenea posibilitate). Acordând un credit denunţabil
împrumutatorul se asigură pentru situaţia în care ar apare semne vizibile ca debitorului
încep să-i meargă rău afacerile, putând în acest caz solicita rambursarea imediată a sumei
împrumutate, înaintea falimentului celui împrumutat.
f) O altă clasificare a creditelor se poate face după felul cum creditul este
domiciliat în ţară sau în străinătate, putem vorbi de credit intern, respectiv credit extern.
Când creditorul este un guvern, ca personificare juridică a unui stat avem de a face cu un
credit guvernamental.
În literatura de specialitate s-au conturat următoarele sfere de cuprindere ale
creditului care exprimă provenienţa, modul de garantare şi de rambursare, destinaţia
împrumutului şi agenţii economici care intervin (de obicei băncile finanţatoare şi
solicitanţii de credite, adică agenţii în funcţiune): creditul comercial, creditul bancar,
creditul obligatoriu, creditul ipotecar, creditul de consum.
* Creditul comercial este forma cea mai reprezentativă a creditului în
economia de piaţă. Această formă de credit constă în acordarea lui reciprocă de către
agenţii economici activi cu prilejul vânzării mărfurilor cu plata ulterioară, fără intervenţia
unei verigi intermediare.
* Creditul bancar reprezintă cea mai extinsă formă de credit. El poate fi
acordat atât de bănci cât şi de instituţii financiare şi de credit şi acoperă orice scop al
debitorului în condiţii stabile cu banca. Deci, putem spune că există o varietate de credite
bancare care se deosebesc între ele după obiectul creditului, după garanţia oferită, după
sezonalitate.
* Creditul obligatoriu. În cadrul acestui credit intervin relaţiile între unităţile
economice şi instituţii, în calitate de debitori care emit obligaţiuni şi deţinătorii de

76
obligaţiuni, în calitate de creditori, care îşi avansează capitalul în scopul obţinerii unor
venituri sigure sub formă de dobânzi.
* Creditul ipotecar intervine ca o relaţie între creditori – diferite bănci – şi
debitori – posesorii de proprietăţi imobiliare – în vederea acordării unui astfel de credit
rolul de garanţie materială îl constituie proprietatea de care dispune agentul economic
împrumutat.
* Creditul de consum este o formă a creditului pe termen scurt şi mijlociu de
care pot beneficia persoane individuale fiind destinat pentru acoperirea costurilor,
bunurilor şi serviciilor de care beneficiază prin reţeaua de comercializare şi servicii, sau
pentru recreditarea creanţelor contractate în acest scop.

2. Caracteristicile şi formele creditului bancar

La baza formării creditului bancar stau disponibilităţile devenite temporar libere


în urma rotaţiei de ansamblu a fondurilor participante la procesele economice (producţie,
circulaţie, repartiţie, consum), cât şi depunerile la bănci ale diferiţilor agenţi economici,
instituţii şi populaţie.
Creditul bancar poate fi acordat atât de bănci cât şi instituţiile financiare şi de
credit şi acoperă orice scop al debitorului în condiţiile stabilite cu banca. Deci, există o
varietate de credite bancare care se deosebesc între ele după obiectul creditului, după
garanţia oferită, după sezonalitate.
Participanţii la angajarea creditului bancar sunt pe de o parte băncile care apar
în calitate de creditori, iar pe de altă parte, diferiţi agenţi economice care solicită credit, în
calitate de debitori.În raporturile de credit cu banca se pot angaja şi persoane care nu au
calitatea de agenţi economici.
Raporturile de credit ale agenţilor economici cu băncile sunt de regulă,
reciproce. Pe de o parte agenţii economici având conturi deschise la bănci formează
depozite care pot fi folosite de aceştia ca resurse, iar pe de altă parte, băncile acordă
credite agenţilor economici pentru nevoile de producţie curente sau cu recuperare
ulterioară pentru investiţii.
Esenţial în aceste raporturi este faptul că unul dintre parteneri este banca, iar
relaţiile dintre bancă şi partener se desfăşoară pe temeiul valorificării capitalurilor
disponibile şi realizarea de profituri, în principal sub forma de dobânzi.
Sfera acestui credit s-a lărgit foarte mult, pe măsura dezvoltării, societăţii,
ajungând să reprezinte una dintre cele mai uzuale modalităţi şi forme de creditare, între
altele şi prin faptul că băncile dispun de active deosebit de mari pe care urmăresc să le
valorifice pe calea dobânzilor în urma împrumuturilor ce le contactează într-un volum tot
mai sporit agenţii economici activi.
Extinderea creditului pe termen lung a devenit o caracteristică a creditului
bancar în etapa actuală. O amploare fără precedent o înregistrează creditele acordate
pentru prestări de servicii.
Principalele credite acordate de bănci sunt avansurile în cont curent, linia de
credit (cele două tipuri de credit sunt considerate drept credite implicite) şi creditele
pentru stocuri (considerate credite explicite).

77
Avansurile în cont curent sau creditele de casă (sau trezorerie) reprezintă
raporturile de credite întemeiate pe o deplină cunoaştere a activităţii întreprinderii, fără a
fi consemnate prin înscrisuri relative la fiecare angajament. Aceste credite de fapt nu sunt
garantate formal. Ele sunt menite să satisfacă necesităţile curente privind acoperirea
cheltuielilor de producţie cu caracter imprevizibil şi greu de localizat, în obiecte care să
reprezinte o garanţie veridică. Aceste credite nu au stabilite termene de rambursare.
De regulă, acordarea de astfel de credite este întemeiată pe depozite
compensatorii. Funcţia acestor depozite decurge, într-un sens, prin faptul că
întreprinderile îşi păstrează toate disponibilităţile în conturile de la bancă, ceea ce permite
băncii să acopere necesităţile unor întreprinderi prin însăşi redistribuirea depozitelor în
cont curent constituite de alte întreprinderi. Pe de altă parte, existenţa permanentă a
depozitelor compensatorii înseamnă pentru o bancă o reducere a resurselor utilizate, iar
pentru întreprindere un mijloc de păstrare a solvabilităţii.
O altă caracteristică a acestor credite este şi faptul că acestea neavând la bază
înscrisuri, nu au posibilitatea de recreditare, bazându-se pe principalele resurse ale băncii.
De aici şi nivelul dobânzii mai ridicat, dar stabilit de regulă, în mod obişnuit de utilizarea
suplimentară pentru remunerarea băncii, a unui comision.
Sistemul general de acordare care a căpătat o largă circulaţie este linia de credit,
în condiţiile căreia se stabileşte limita maximă a creditului acordat în acest cadru.
Într-o formă primară, această linie de credit conferă întreprinderii un credit
provizoriu, întrucât banca poate cere oricând acoperirea debitului.
O formă mai favorabilă întreprinderii este linia de credit confirmată, pe baza
unui acord scris sau un contract în care posibilitatea de acordare a creditului se menţine
pentru o perioadă stabilită în contract.
Linia de credit revolving implică utilizarea curentă a acestui mod de obţinere de
fonduri de către întreprinderi, întrucât rambursările efectuate, reducând nivelul creditului,
permit în etapele ulterioare, obţinerea unor noi credite, în limitele stabilite, deoarece,
potrivit condiţiilor acestui acord, posibilitatea de creditare se reînnoieşte.
Creditele de până aici, strâns legate de necesitatea activităţii de producţie,
asigură întreprinderii un aflux de capital circulant care este folosit de aceasta potrivit
necesităţilor sale şi liberului său arbitru, fără a se motiva utilizarea lui, putând fi
caracterizată prin aspectul său general, implicit.
O serie de alte credite bancare, de care pot beneficia întreprinderile necesită, vis
– a – vis de bănci o motivare clară şi o condiţionare a utilizării lor şi adesea garantare.
Astfel, după modul de angajare şi folosinţă, ele pot fi caracterizate ca explicite.
Creditele explicite pot fi în ansamblul lor considerate drept credite pentru
stocuri. Între aceste credite de producţie sezonieră cunoscute sub denumirea de credite de
companie, ce sunt menite să asigure resursele necesare în cazul irebularităţii ciclului de
aprovizionare – producţie – vânzări, de exemplu: producţia de conserve, blănuri, etc.
Aceste credite sunt garantate cu mărfurile aflate în procesul de producţie sau de
circulaţie.

Funcţiile creditului bancar


Creditul bancar realizează două funcţii:
1) Redistribuirea fondurilor temporar disponibile;
2) Emisiunea monetară.

78
1) Funcţia de redistribuire. În activitatea de creditare băncile folosesc nu
numai fonduri lor proprii ci şi un însemnat volum de fonduri atrase de la terţi, cum ar fi:
disponibilităţile existente în conturile clienţilor bancari, diverse plasamente pe termen
scurt efectuate de întreprinderi şi instituţii.În acest fel, prin intermediul băncilor se
mobilizează disponibilităţi băneşti temporar existente la anumite categorii de agenţi
economici, urmând a fi utilizate credite pe termen scurt, pentru acoperirea unor nevoi
temporare la alţi agenţi economici, realizându-se astfel o redistribuire temporară a unei
mari părţi a disponibilităţilor existente la un moment dat în economie.
2) Funcţia de emisiune presupune o altă latură a creditului bancar prin care se
realizează lărgirea creditului şi anume pe calea creării de mijloace băneşti suplimentare.
Funcţia de emisiune a creditului este indispensabilă într-o economie în care activitatea
economică în creştere solicită un volum sporit de mijloace băneşti.
Politica de credit al băncilor constituie totodată şi politică de emisiune, întrucât
creditul acordat de bănci este sursa unor mijloace băneşti suplimentare pentru agenţii
economici, contribuind la realizarea unei corelaţii între masa banilor în circulaţie şi
nevoile productive.
Dacă pulsul de mijloace băneşti cerut de dezvoltarea economică nu poate fi
acoperit prin funcţia de redistribuire a creditului, el poate fi completat prin lărgirea
creditului pe calea creării de noi mijloace băneşti.
O depunere la bancă de 100.000 lei, de către un client bancar oarecare poate
provoca o lărgire a posibilităţilor de creditare ale băncilor, mult peste această sumă atrasă
iniţial, în felul următor. În conformitate cu prevederile legale, banca primitoare a
depunerii iniţiale de 100.000 lei este obligată să păstreze lichid un anumit procent din
această depunere, iar restul poate fi utilizat pentru acordarea unui credit, depunându-l în
cont la o bancă spre fructificare; la rândul ei, această a doua bancă poate păstra lichid
procentajul legal, iar restul poate fi utilizat pentru un nou credit, unei alte bănci, ş.a.m.d.
cu alte cuvinte, depunerea iniţială de 100.000 lei este multiplicată, injectându-se în
economie, sub formă de credit, o sumă cu atât mai mare cu cât circuitul se repetă de mai
multe ori. Această cifră se numeşte multiplicatorul creditului şi ilustrează creşterea mai
mare a masei banilor în circulaţie decât depunerea iniţială.
Pentru ca emisiunea de mijloace băneşti prin intermediul creditului să
contribuie efectiv la creşterea economică, se impun însă câteva condiţii şi anume:
rezultatele marfă ale activităţii creditate să aibă desfacere asigurată şi să nu îngroaşe
stocurile nevandabile; să existe condiţii, precum forţă de muncă, materii prime, utilaje, ca
activitatea creditată să se desfăşoare efectiv; creditele să se ramburseze la timp, ceea ce
presupune nu numai stingerea obligaţiilor debitorului, dar inclusiv rezultatele favorabile
în activitatea creditată care să permită constituirea surselor pentru rambursarea creditelor.
Nerealizarea acestor condiţii mai sus enumerate face ca suplimentarea mijloacelor băneşti
să nu-şi atingă scopul şi să degenereze într-un dezechilibru inflaţionist în economie.

3. Rolul creditului bancar în economia de tranziţie

Pentru ca rolul creditului să se exercite în mod efectiv şi eficient, manifestându-


şi la maximum avantajele şi diminuând la maximum pericolele şi dezavantajele, este

79
necesară întrunirea mai multor condiţii obiective şi subiective pe care le putem grupa în
cinci mari categorii:
A) Condiţii de ordin juridic, legal referitoare la existenţa unui cadru juridic, a
unor legi care să reglementeze cu precizie, fără echivoc, măsurile de protecţie acordate
contractelor încheiate între creditor şi debitor, procedurile de coerciţie faţă de debitorii
recalcitranţi, modul de lichidare a operaţiunilor de credit ajunse în litigiu, astfel încât să
crească încrederea agenţilor economici şi să se limiteze riscurile.
B) Condiţii de ordin instituţional, infrastructural constând în existenţa unui
sistem de instituţii şi organisme solide, bine concepute, cu atribuţii clare în efectuarea
operaţiunilor de credit, dar şi în exercitarea controlului asupra modului cum sunt
respectate aceste atribuţii.
C) Condiţii de ordin social politic, referitoare la existenţa cadrului general de
linişte şi pace socială şi politică, de stabilitate şi continuitate macroeconomică, cât şi la
regimul politic existent şi atitudinea lui faţă de economie, faţă de libera iniţiativă, faţă de
piaţă.
Este evident că un climat social caracterizat prin convulsii între diferite
categorii sociale, un regim politic şubred, contestat, o politică economică oscilantă sau
opţiuni şi atitudini nesigure, fără perspective clare, vor afecta elementul esenţial
creditului, încrederea, descurajând atât economisirea prin intermediul instituţiilor
specializate, cât şi apelul la credite sau acordarea lor.
D) Condiţii de ordin economic legate de situaţia de ansamblu a economiei
naţionale, de perspectivele ei, dar şi de conjunctura economică a momentului pe plan
intern şi internaţional are importanţă situaţia resurselor existente în economie la
dispoziţia agenţilor economici, accesul la acestea, structura economiei naţionale, situaţia
pieţei de mărfuri, a pieţei capitalurilor.
E) Condiţii de ordin psihologic referitoare nu numai la încredere ca suport
hotărâtor al creditului, ci şi la comportamentul agenţilor economici, a întreprinzătorilor,
dar şi a populaţiei în ansamblul ei. Nu putem face abstracţie de înclinaţiile diferitelor
grupuri sociale despre economisire sau consum, spre investiţii sau tezaurizare, de
atitudinile populaţiei în raport cu libera iniţiativă, care ţin de tradiţii, de religie, de nivelul
de cultură şi de educaţie, de profesiunea şi poziţia socială a fiecăruia.
Restaurarea aparatului bancar, a celui financiar, formarea proprietăţii private şi
absorbirea de către procesele economice care derulează în perioada de tranziţie la
economia de piaţă, au transformat creditul într-una din pârghiile cheie, cu contribuţie
notabilă la înfăptuirea marilor deziderate ale reformei.
Concepţia cu privire la credit, la formale şi funcţiile lui, este supusă unui proces
în centrul căruia se situează promovarea acestei pârghii în buna funcţionare a
mecanismului complex al economiei.În cadrul economiei de piaţă creditul are o foarte
mare răspândire, el reprezentând un mod de finanţare a necesarului de resurse în
completarea celor proprii, iar în anumite cazuri poate constitui sursa unică de finanţare.
Considerăm că sunt mai puţin importante formele pe care le îmbracă creditul în
etapa actuală, dacă el se acordă pe termen scurt, mediu sau lung. Esenţial este scopul în
care sunt utilizate creditele în etapa actuală, etapa de tranziţie.

80
Băncile în ţara noastră, radical restructurate, chiar dacă şi-au compartimentat
sfera de acţiune pe domenii diferite: aprovizionare, producţie, investiţii, comerţ exterior,
agenţi economici de toate felurile, ele alcătuiesc un adevărat circuit interbancar de natură
să alimenteze şi să sprijine întreaga activitate a economiei naţionale, dar şi totodată, să
asigure cadrul necesar unei circulaţii monetare stabile.
Exprimând prin însăşi natura lui amânare plăţii produselor, lucrărilor,
serviciilor, creditul se înscrie ca una din instituţiile cele mai puternice ale perioadei de
tranziţie, în sensul că lasă posibilitatea agenţilor împrumutaţi să-şi creeze condiţiile
necesare desfăşurării unei activităţi eficiente. În felul acesta, direct sau indirect, veniturile
bugetului de stat sunt orientate în alte direcţii ale dezvoltării economice, lăsând câmp larg
de acţiune resurselor monetare temporar disponibile în economie.A utiliza creditul în
mod raţional şi eficient constituie un puternic factor de diminuare a fenomenului
inflaţionist şi chiar de lichidare treptată a acestuia.
Creditul bancar şi în general activitatea băncilor implicate în toată activitatea
vieţii economice constituie un domeniu deosebit de propice nu numai pe plan economic,
dar şi social, politic al perioadei de tranziţie.Politica în domeniul creditului a devenit una
din principalele mijloace de acţiune asupra conjuncturii economice. Politica de credite
este chemată să preîntâmpine necorelaţiile şi eventualele dezechilibre care ar putea să
apară. Dacă se consideră că economia se află în faţa „supraîncălzirii”, creditarea prea
intensă putând antrena creşterea preţurilor şi amplificarea inflaţiei, statul poate interveni
pentru „temperarea” creşterii, printr-o politică de credit restrictivă, prin ridicarea ratei
dobânzilor, prin ridicarea nivelului rezervelor bancare şi prin alte decizii şi măsuri
corespunzătoare.
Nu trebuie omise nici problemele riscurilor presupuse de utilizarea creditului
care, neluate în considerare, pot provoca prăbuşirea în lanţ a sistemului bancar, cu
consecinţe inimaginabile pe plan economic, social şi politic.Oricât de puse la punct ar fi
tehnicile bancare de lucru, evidenţele şi sistemul informaţional, oricât de bune ar fi
normele metodologice şi legislaţia care reglementează acest sector vital, dacă pârghia
creditului nu se implică puternic în fenomenele şi procesele proprii economiei de piaţă,
nu se vor putea obţine efectele acontate, ba mai mult creditul se transformă într-o frână a
acestora.
Este avantajos şi raţional, de exemplu, ca în perioada de vârf de activitate să se
folosească credite pe termen scurt pentru acoperirea necesarului suplimentar de cheltuieli,
urmând ca ele să se ramburseze în perioada cu activitate mai redusă când încetează
necesităţile suplimentare.De asemenea este necesar ca pentru realizarea unei creşteri
economice să se apeleze la credite decât să se aştepte o perioadă îndelungată până când s-
ar putea forma fondurile proprii corespunzătoare pe seama capitalizării beneficiilor.
Folosind creditele, agenţii economici câştigă timp în lupta de concurenţă, pot
să-şi adapteze operativ activitatea în conformitate cu cerinţele pieţei şi printr-o activitate
eficientă îşi creează şi mijloacele necesare pentru rambursarea ratelor scadente şi plata
dobânzilor.
Procesele de creditare din economie vor fi în permanenţă supuse perfecţionării
şi modernizării, subordonate relaţiilor dintre bănci şi ceilalţi agenţi economici instituindu-
se într-un vast proces de cooperare, cu rezultate benefice pentru întreaga viaţă a ţării.

81
4. Creditarea pe termen scurt a persoanelor fizice

Persoanele fizice care doresc sa achizitioneze aparatura electrocaznica sau alte


bunuri de folosinta indelungata pe credit, bancile comerciale pot incheia conventii de
colaborare cu societatile comerciale care au ca obiect de activitate vanzarea de bunuri de
folosinta indelungata .
Volumul creditului bancar reprezinta,de regula ,70% din valoarea bunului
achizitionat , restul de 30% reprezentand aportul cumparatorului Termenul de rambursare
este de maximum 12 luni in rate egale (rata plus dobanda ) . Garantiile creditului sunt
bunurile cumparate din credit, precum si veniturile cumparatorului.

Etapele analizei si aprobarii creditului

a) Se intocmeste dosarul de vanzare in rate de catre agentul economic, care contine


urmatoarele acte :

- contract de credit
- contract de garantie imobiliara
- adeverinta de salarizare pentru cumparator si cei doi giranti
- factura de cumparare a produsului
- documentul ce atesta depunerea avansului de 30% daca este cazul

b) Dosarul se remite bancii pentru solicitarea creditului. Actele necesare pentru


intocmirea dosarului de credit sunt :

- scrisoare de instiintare din partea vanzatorului


- cerere de credit
- dovada depunerii avansului de 30% din valoarea totala a bunurilor facturate
- adeverinta de venit pentru client si cei doi giranti
- factura de cumparare

c) Aprobarea si acordarea creditului

Aprobarea creditului este de competenta sucursalei, iar acordarea acestuia se face


prin virament, in contul agentului economic,deschis la banca ce crediteaza , dupa
constituirea garantiilor necesare.

d) Rambursarea creditului

Se face in rate lunare egale. In caz de neplata a doua rate lunare consecutive
societatea comerciala cu care s-a incheiat conventia va platii bancii valoarea integrala a
creditului neachitat si dobanzile aferente.

82
Specific acestui tip de credit este faptul ca baca si societatea comerciala ce vinde bunuri
pe rate colaboreaza impreuna pentru dobandirea unui segment de piata , adoptand in acest
scop strategii comune.

5. Creditarea pe termen mediu si lung a persoanelor fizice

Bancile comerciale, prin intermediul sucursalelor lor, sprijina financiar persoanele


fizice in dobandirea de bunuri mobile si immobile , prin acordarea de credite al caror
obiect poate consta in:
- cumpararea de locuinte
- terenuri
- cumparari de autoturisme
- mobilier, aparatura electrocasnica

In toate cazurile , nivelul creditului ce se poate acorda este de 70% din costul
investitiei propuse si se determina pe baza actelor ce stau la baza evaluarii acesteia
respective:
- contractul de vanzare cumparare ( la locuinte trebuie sa fie autentificat de
notariat)
- deviz de lucrari
- factura de vanzare cumparare
- raport de evaluare

Volumul creditului ce se poate acorda este direct determinat de posibilitatile de


rambursare.Pentru aceasta solicitatntul va prezenta :
- adeverinta de venit lunar , pentru persoana care contracteaza creditul si
respectiv solul /sotia acestuia.
- Adeverinta de venit lunar, pentru cel putin 2 giranti
- Justificarea veniturilor suplimentare

Valoarea totala a creditului, determinata in conditiile de mai sus , variaza de la


banca la banca, iar perioada de creditare , in conditiile aratate este cuprinsa inte 1 an-5
ani.Pentru constructiile de imobile , inclusiv a celor cu destinatia agrement, perioada de
creditare este extinsa de catre unele banci , in anumite conditii , chiar pana la 10-15 ani .
Se poate acorda o perioada de gratie de 6 luni pana la 1 an .
Dobanda se calculeaza pentru un numar egal de zile , raportat la un an
calendaristic de 360 zile . Dobanda se va incasa la termenele si in sumele prevazule in
graficul de rambursare a cretitului, anexa la contract .
Acordarea creditului se realizeaza, de regula , prin efectuarea de plati sub forma de
virament , din contul persoanei creditate in cel al furnizorului bunului, si numai in cazuri
exprese prin eliberari de numerar.
Rambursarea creditului si plata dobanzii se va face lunar , conform graficului
intocmit la aprobare , prin debitarea automata a contului de disponibil al beneficiarului .

83
Acestuia ii revine sarcina de a asigura la scadenta platii sumele necesare onorarii
obligatiei fata de banca .
Pentru creditul acordat se vor constitui garantii care sa acopere nivelul acestuia
precum si dobanda aferenta primului an de creditatre . Se pot constituii garantii reale ,
mobiliare si imobiliare si anume :
- ipoteca asupra imobilului cumparat sau amenajat
- ipoteca asupra altui imobil proprietate a solicitantului de credit
- alte garantii : hartii de valoare, depozite bacare, bunuri de valoare.

Acestea se vor elibera de sarcina numai dupa rambursarea integrala a creditului .

6.CATEGORII DE PRODUSE TIP CREDIT

1.1 Categorii de credite acordate persoanelor fizice:

a) Credit de consum: orice credit contractat de o persoana fizica, in vederea satisfacerii


nevoilor personale ale solicitantului si/sau ale familiei acestuia ori pentru achizitionarea
de bunuri, altele decat cele care se circumscriu unei investitii imobiliare, in sensul
prevazut la lit. b);

b) Credit pentru investitii imobiliare: orice credit contractat de o persoana fizica,


inclusiv credit ipotecar, avand ca destinatie dobandirea sau mentinerea drepturilor de
proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate sau care urmeaza sa se
realizeze, precum si creditul acordat in scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau
extinderii unei constructii ori pentru viabilizarea unui teren.
Toate categoriile de credite pot fi acordate si in baza parteneriatelor incheiate cu
intermediarii de credite, potrivit fisei de produs specifica, ca unic produs sau prin pachete
de produse si/sau servicii bancare/financiare.

1.2. Categorii de credite acordate PFA: credite pentru investitii.


Produsele de tip credit destinate persoanelor fizice autorizate sunt considerate credite
complexe.

Garantii bancare date clientilor retail


a) scrisoare de garantie/contragarantie bancara;
b) aval acordat PFA.

Produsele tip credit sunt prezentate in fisele de produs care fac parte din prezenta
norma. Orice alt produs tip credit pentru care se aproba fisa de produs/procedura
specifica completeaza automat categoriile de mai sus.

COSTURILE PRODUSELOR TIP CREDIT

84
Dobanzi in lei si/sau valuta
Dobanda curenta se determina pornind de la dobanda de referinta, la care se adauga o
marja, conform reglementarilor interne privind dobanzile.
Dobanda amanata se utilizeaza in cazul creditelor pentru investitii si finantarea lucrarilor
agricole. Aceasta dobanda se calculeaza zilnic la soldul creditului tras si se incaseaza la
termenele convenite si inscrise in documentele contractuale.
Pe parcursul derularii creditului, nivelul dobanzii curente se poate modifica in
functie de evolutia serviciului unic al datoriei clientului fata de banca.
La ratele de credit restante se aplica dobanzi majorate determinate in functie de durata
serviciului datoriei. Nivelul dobanzilor majorate se stabileste prin reglementari specifice.
Nivelul dobanzilor active practicate se comunica prin reglementari specifice.

Comisioane percepute pentru credite

Pentru credite se aplica urmatoarele tipuri de comisioane:


a) Comisionul de analiza se percepe in suma fixa la inregistrarea documentatiei de
credit.
b) Comisionul de acordare credit se calculeaza flat la valoarea creditului prevazuta in
contract si se incaseaza o singura data, la prima tragere.
Comisionul de acordare credit se percepe si pentru:
§ prelungirea liniei de credit pe noi perioade;
§ preluarea unui credit de la alta societate bancara;
§ suplimentarea creditului (pentru partea majorata);
§ transformarea unei scrisori de garantie bancara/aval in credit;
§ reactivarea unui credit.
In cazul in care banca finanteaza si comisioanele aferente creditului, comisionul de
acordare se aplica la valoarea creditului diminuat cu valoarea costurilor incluse in credit.
c) Comisionul de administrare se calculeaza flat, prin aplicarea unui anumit procent la
valoarea creditului acordat si se achita lunar, odata cu rata de credit si dobanda.
d) Comisionul de neutilizare se calculeaza incepand cu data punerii la dispozitie a
creditului, la valoarea creditului neutilizat, in functie de numarul de zile de neutilizare si
se incaseaza potrivit prevederilor contractuale.
In cazul creditelor care se utilizeaza (trag) esalonat, in transe, suma neutilizata se
determina in functie de nivelul transei (nu al plafonului total) si angajamentele efective.
e) Comisionul de rambursare anticipata se calculeaza flat la suma din credit care
urmeaza a se rambursa anticipat. In cazul liniilor de credit, se calculeaza flat la suma din
plafon la care se renunta.
f) Comisionul de transformare se calculeaza flat la soldul creditului existent la
momentul transformarii acestuia dintr-o valuta in alta.
g) Comisionul de urmarire riscuri se aplica numai in cazul creditelor garantate cu
asigurare de risc financiar de neplata/fara garantii (daca este cazul). Se calculeaza flat,
prin aplicarea unui anumit procent la valoarea creditului contractat, si se achita lunar,
odata cu rata de credit si dobanda.
h) Comisionul pentru modificari ulterioare aferente creditului acordat, efectuate la
solicitarea imprumutatului, se percepe in suma fixa, la efectuarea modificarii respective.

85
Nu se percepe pentru modificarile contractuale care implica o noua evaluare a garantiilor
(care se comisioneaza conform tarifului in vigoare aplicabil evaluarilor) si nici in cazul
celor care conduc la schimbarea graficului de rambursare (urmare modificarilor operate
de banca asupra nivelului dobanzii/comisioanelor, rambursarii anticipate sau
transformarii creditului dintr-o valuta in alta).

Comisioane percepute la acordurile de garantare/avalizare - contract de credit

a) Comisionul de analiza
b) Comisionul de garantare se percepe de banca la incheierea acordului de
garantare/avalizare - contract de credit si se determina prin aplicarea unui procent per an -
la valoarea acordului si in functie de numarul de zile calculate de la data incheierii
acordului si pana la termenul de expirare a scrisorilor de garantie/contragarantie
emise/avalurilor acordate. Procentul se stabileste in functie de tipul garantiilor acceptate
si constituite.
c) Comision de eliberare/avalizare pentru scrisori de garantie/avaluri se calculeaza la
valoarea acestora si in functie de perioada de valabilitate. Procentul se stabileste in
functie de tipul garantiei.
d) Comisionul de modificare se percepe in cazul modificarii valorii si/sau a termenului
de valabilitate a scrisorilor de garantie/contragarantie/efecte de comert avalizate, precum
si a plafonului acordului si se stabileste la nivelul comisionului de garantare sau
eliberare/avalizare, dupa caz.
Comisionul de modificare se percepe in suma fixa pentru orice modificare
consemnata prin act aditional la acordul de garantare/avalizare/contract de credit sau
modificarii unor clauze cuprinse in SGB. Pentru modificarea termenului de valabilitate a
SGB/termenului de expirare prevazut in acord, ori de suplimentare a valorii
SGB/acordului, comisionul de modificare se determina identic cu comisionul de
garantare sau eliberare/avalizare, dupa caz.

Analiza economico-financiara a PFA:

- examinarea declaratiei privind veniturile realizate pe anul expirat/declaratiei de venit


estimat pe anul in curs/certificatului de producator;
- analiza creantelor, datoriilor si obligatiilor fata de terti (in acest sens clientii vor intocmi
situatii pe baza carora sa se poate efectua analiza, avand in vedere ca in contabilitatea in
partida simpla nu se tine, in mod obligatoriu, o evidenta a creantelor, datoriilor si
obligatiilor fata de terti);
- analiza Registrului Jurnal (de incasari si plati), precum si a registrului de contracte
(unde este cazul);
- analiza rezultatelor activitatii;
- din analiza fluxurilor de lichiditati (cash-flow) rezulta ca exista posibilitati de
rambursare la scadenta a ratelor din credit si de plata a dobanzilor aferente;
- inregistreaza un rating de credite de 1, 2 sau 3.

86
Limita maxima de creditare

a) Determinarea capacitatii de rambursare a creditului si dobanzilor aferente se face pe


baza analizei afacerii creditate, a veniturilor nete rezultate din declaratiile/deciziile de
impunere, adeverintele de venit/certificatele fiscale eliberate de primarie/administratia
financiara sau din certificatele de producator, precum si a veniturilor estimat a fi realizate
din utilizarea bunurilor pentru care s-a solicitat creditul (numai in cazul creditelor
acordate pentru cumparare echipament de lucru si a investitiilor mai mari de 1 million
RON).
b) La acordarea unui credit unei persoane fizice autorizate se are in vedere ca rata lunara
de platit (credit+dobanda) sa reprezinte cel mult 75% din veniturile lunare medii nete
realizate de client in anul precedent, precum si a veniturilor estimate conform lit. a) de
mai sus.
c) In cazul PFA infiintati in cursul anului de analiza, precum si in cazul PFA definiti la
rata lunara de platit (credit+dobanda) va reprezenta cel mult 75% din veniturile lunare
estimate de client in declaratia privind veniturile estimate din activitati independente,
inregistrata la administratia financiara. Aceste venituri se vor corela cu cele rezultate din
cash-flow.
In cazul producatorilor agricoli individuali, rata lunara de platit (credit+dobanda)
va reprezenta cel mult 75% din veniturile lunare nete estimate in certificatul de
producator.
d) PFA intocmesc cash-flow-ul platilor si incasarilor, trimestrial pentru primul an si anual
pentru perioada ramasa pana la rambursarea creditului.
e) Pentru creditele mai mari de 1 million RON, PFA prezinta si un plan de afaceri din
care sa rezulte obiectivele propuse, piata, proiectii financiare etc.
f) La intocmirea dosarului de credit pentru PFA, se completeaza fisa clientului care ofera
o imagine de ansamblu asupra activitatii desfasurate, strategiei de dezvoltare in
perspectiva, referintele bancare etc.
g) In cazul creditelor de investitii sau pentru finantarea lucrarilor agricole, unitatile
bancare teritoriale pot inscrie in documentele contractuale clauza privind plata dobanzilor
la intervale mai mari de 1 luna. In aceste cazuri, se va percepe dobanda
h) La primirea cererilor de credit, se solicita PFA situatia datoriilor fata de bugete, astfel:
creditorul bugetar, suma creantei bugetare, daca creanta bugetara este inscrisa la AEGRM
si data inscrierii acesteia. Daca creanta bugetara nu este inscrisa la AEGRM, se va face
mentiune speciala despre aceasta in referatul de credit.

87
CONTRACT DE CREDIT BANCAR
pentru persoane fizice
nr. _____ / __________

Intre:

- Banca Comerciala Romana S.A. societate administrata in sistem dualist,


inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, avand C.U.I. 361757,
inregistrata cu nr. 3776 si nr. 3772 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu
caracter personal,cu sediul in Bucuresti, str. B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3,
denumita in prezentul contract "banca", pe de o parte
si

88
- Dl (Dna) ........................................ legitimat cu B.I./C.I. seria ......, nr...............
eliberat de ................... la data de ………, CNP ………………………, cu domiciliul in
localitatea ......................................... strada ...................................... nr. .... bloc ..... sc. .....
etaj ..... ap. ..... judetul (sector) ..........................., denumit(a) in prezentul contract
“imprumutat”;
- Dl (Dna) ........................................ legitimat cu B.I./C.I. seria ......, nr...............
eliberat de ............................., la data de …………, CNP ………………………, cu
domiciliul in localitatea ......................................... strada ...................................... nr. ....
bloc ..... sc. ..... etaj ..... ap. ..... judetul (sector) ..........................., denumit in continuare
“coplatitor”;
- Dl (Dna) ........................................ legitimat cu B.I./C.I. seria ......, nr...............
eliberat de ................................, la data de …………CNP ………………………, cu
domiciliul in localitatea ......................................... strada ...................................... nr. ....
bloc ..... sc. ..... etaj ..... ap. ..... judetul (sector) ..........................., denumit in continuare
“garant”2;
a intervenit prezentul contract de credit bancar in urmatoarele conditii:
1. Banca acorda imprumutatului un credit in suma de
……………....................................……. 1, din care:
*1 Se inscrie suma in moneda in care se acorda (lei/ USD/ EUR), in cifre si litere

- ……………………………………….., reprezentand
……………………………………………….2 pentru
…………………………………………… 3 ; -
……………………………………….., reprezentand contravaloarea comisionului de
analiza a documentatiei 4 ;
- ………………………………….., reprezentand contravaloarea comisionului de
acordare credit 5 ;
- ……………………………………….., reprezentand contravaloarea primei de
asigurare aferenta politei de asigurare ……………………………… (se completeaza
tipul politei de asigurare) 6 ;
- ………………………………………, reprezentand contravaloare dobanda
calculata lunar la soldul creditului si capitalizata la sfarsitul perioadei de gratie7 .
*2. Bunul achizitionat din credit are o valoare de ……………. din care
avansul imprumutatului este de ……………………
1
Se inscrie suma in moneda in care se acorda (lei/ USD/ EUR), in cifre si litere
2
Se inscrie, dupa caz, categoria creditului
3
Se inscriu denumirile concrete in functie de destinatia creditului
44
Numai in cazul creditelor acordate persoanelor fizice clienti ai societatilor comerciale cu care banca a incheiat protocoale
55
Se completeaza daca este cazul (se elimina in cazul contractelor incheiate la sediile partenerilor cu care
banca a incheiat protocoale)
6
Se completeaza daca este cazul
7
Se completeaza daca se acorda perioada de gratie

89
3. Creditul se acorda pe o perioada de ...... luni, care se calculeaza de la data
primei trageri din credit.
Perioada de creditare include si o perioada de gratie de …… luni, calculata de la
data primei trageri din credit. In cadrul perioadei de gratie imprumutatul achita numai
comisioanele, altele decat cele care se percep lunar, fara a rambursa ratele de credit si
dobanda datorata. Dobanda se calculeaza lunar la soldul creditului si se capitalizeaza la
sfarsitul perioadei de gratie, fiind inclusa in valoarea creditului. Rambursarea dobanzii
aferente perioadei de gratie se va face lunar, dupa expirarea perioadei de gratie, impreuna
cu creditul, in conformitate cu graficul de rambursare.8
2
Se inscrie, dupa caz, categoria creditului
3
Se inscriu denumirile concrete in functie de destinatia creditului
4
Numai in cazul creditelor acordate persoanelor fizice clienti ai societatilor comerciale cu
care banca a incheiat protocoale
5
Se completeaza daca este cazul (se elimina in cazul contractelor incheiate la sediile
partenerilor cu care banca a incheiat protocoale)
6
Se completeaza daca este cazul
7
Se completeaza daca se acorda perioada de gratie
8
Alineatul se elimina daca nu se acorda perioada de gratie
Perioada de creditare include o perioada de ... luni de tragere si o perioada de ...
luni de rambursare (se introduce in cazul creditelor Maxi Plus BCR).
4. Tragerile din credit se efectueaza dupa cum urmeaza:

- integral, in mod automat de catre banca in momentul aprobarii creditului si indeplinirii


conditiilor de tragere9
- integral, in termen de …… zile de la data indeplinirii tuturor conditiilor de tragere10;
- in transe, astfel:
- transa 1: in suma de ……… (lei/USD/EUR), in termen de …… zile de la data
indeplinirii tuturor conditiilor de tragere;
- transa 2: in suma de ……… (lei/USD/EUR), in termen de …… zile de la data
indeplinirii tuturor conditiilor de tragere (efectuarea de trageri din credit, pentru
celelalte transe decat prima, se poate efectua numai dupa verificarea de catre
banca a respectarii conditiilor de utilizare a sumelor trase anterior);
- ………………………… in termen de …… zile de la data indeplinirii tuturor
conditiilor de tragere;
- transa n: in suma de ……… (lei/USD/EUR), in termen de …… zile de la data
indeplinirii tuturor conditiilor de tragere;

8
Alineatul se elimina daca nu se acorda perioada de gratie
9
In cazul creditelor simple
10
Se completeaza doar in cazul creditelor complexe

90
- esalonat, prin decontarea documentelor de plata in termen de …… zile de la data
indeplinirii tuturor conditiilor de tragere;
- esalonat, in termen de …… zile de la data indeplinirii tuturor conditiilor de
tragere.11
In cadrul perioadei de tragere creditul functioneaza revolving, imprumutatul
putand efectua trageri si rambursari multiple (se introduce in cazul creditelor Maxi Plus
BCR si se elimina alineatul 1).
5. Creditul va fi rambursat in …… rate lunare, conform graficului de rambursare
anexat 12.
In cazul creditelor simple prima rata din graficul de rambursare poate fi mai mica
decat suma indicata in scadentar, in functie de ziua alocarii fondurilor.9
9
In cazul creditelor simple
10
Se completeaza doar in cazul creditelor complexe
11
Se completeaza in cazul liniilor de credit
12
In cazul creditelor punte si a liniilor de credit, creditul se ramburseaza in rata unica.

In perioada de tragere imprumutatul va rambursa doar dobanzile si comisioanele


aferente. La expirarea perioadei de tragere, banca va intocmi grafic de rambursare lunara
a creditului si dobanzilor (se introduce in cazul creditelor Maxi Plus BCR si se elimina
alin. 1).
6.a113 La data incheierii prezentului CONTRACT dobanda curenta este de ….. %
pe an si este variabila si/sau fixa.

Dobanda fixa se mentine constanta pe toata perioada de creditare14, cu exceptiile


prevazute la pct. 8 si 9.
Dobanda curenta este formata din indicele de referinta variabila /fixa
ROBOR/EURIBOR/ LIBOR, la care se adauga ……… (se va completa conform
reglementarilor interne referitoare la dobanzi).
6.a212 La data incheierii prezentului CONTRACT dobanda curenta este de ….. % pe an si
este fixa in primii…..ani si variabila ulterior.
Dobanda fixa se mentine constanta pe toata perioada de ……ani, incepand cu data
primei trageri, cu exceptiile prevazute la pct. 8 si 9. Dupa aceasta data, dobanda curenta
variabila este formata din indicele de referinta ROBOR/EURIBOR/LIBOR la care se
adauga ……… puncte procentuale .
*b.15 Dobanda curenta se calculeaza in functie de indicele de referinta ROBOR/

11
Se completeaza in cazul liniilor de credit
12
In cazul creditelor punte si a liniilor de credit, creditul se ramburseaza in rata unica.
13
Pct. 6, litera a1 se introduce pentru creditele cu dobanda fixa/variabila, iar pct. 6 lit.
a2 se introduce pentru creditele cu dobanda fixa in primii ani de creditare si cu
dobanda de referinta variabila ulterior.
14
Creditele cu dobanda fixa se acorda numai persoanelor fizice. Se elimina in cazul
creditelor cu dobanda variabila .
15
Pct. 6, litera b) se completeaza pentru creditele cu dobanda variabila in functie de
cotatiile ROBOR/ LIBOR/EURIBOR, in functie de oferta bancii

91
LIBOR/EURIBOR ………….. (se va specifica cotatia pe piata pentru moneda creditului
si rata specifica utilizata conform regulilor interne ale BCR).
13
Pct. 6, litera a1 se introduce pentru creditele cu dobanda fixa/variabila, iar pct. 6 lit. a2
se introduce pentru creditele cu dobanda fixa in primii ani de creditare si cu dobanda de
referinta variabila ulterior.
14
Creditele cu dobanda fixa se acorda numai persoanelor fizice. Se elimina in cazul
creditelor cu dobanda variabila .
15
Pct. 6, litera b) se completeaza pentru creditele cu dobanda variabila in functie de
cotatiile ROBOR/ LIBOR/EURIBOR, in functie de oferta bancii

Cotatia LIBOR/ EURIBOR / ROBOR in functie de care se stabileste dobanda este


cea de la 6 luni.
Modul de stabilire al dobanzii care utilizeaza indicii ROBOR/LIBOR/EURIBOR :
a) Pentru ROBOR :
Se utilizeaza cotatia ROBOR la 6 luni stabilita si publicata de BNR, din ultima zi
lucratoare a lunii precedente datei de indeplinire a conditiilor de tragere din contractul de
credit.
Cotatia ROBOR se va modifica la fiecare 6 luni intotdeauna in ziua
corespunzatoare datei indeplinirii de catre imprumutat a conditiilor de tragere stabilite
prin contract, fiind cea stabilita in ultima zi lucratoare a lunii precedente datei in care se
face modificarea.

b) Pentru LIBOR/EURIBOR :
Se utilizeaza cotatia LIBOR/EURIBOR la 6 luni stabilita in ultima zi lucratoare a
lunii precedente datei de indeplinire a conditiilor de tragere din contractul de credit, cu
data valutei in SPOT, adica a 2-a zi lucratoare bancara de la data stabilirii.
Cotatia LIBOR/EURIBOR se va modifica la fiecare 6 luni intotdeauna in ziua
corespunzatoare datei indeplinirii de catre imprumutat a conditiilor de tragere stabilite
prin contract, fiind cea stabilita in ultima zi lucratoare a lunii precedente datei in care se
face modificarea cu data valutei in SPOT, adica a 2-a zi lucratoare bancara de la data
stabilirii.
Nivelul dobanzii curente la data semnarii CONTRACTULUI este ROBOR/
LIBOR/EURIBOR + ….puncte procentuale.
*c.16 Nivelul dobanzii curente la data semnarii CONTRACTULUI este.....si este fixa pe
primii....ani calendaristici, cu exceptiile prevazute la pct. 8 si 9, iar pe restul perioadei de
creditare, dobanda curenta este variabila si se calculeaza in functie de cotatia ROBOR la
6 luni, la care se adauga ........puncte procentuale.
16
Pct. 6 lit.c) se completeaza pentru creditele in lei cu dobanda fixa pe o anumita
perioada si variabila ulterior in functie de cotatia ROBOR

Modul de stabilire al dobanzii care utilizeaza indicii ROBOR:

16
Pct. 6 lit.c) se completeaza pentru creditele in lei cu dobanda fixa pe o anumita
perioada si variabila ulterior in functie de cotatia ROBOR

92
Se utilizeaza cotatia ROBOR la 6 luni stabilita si publicata de BNR, din ultima zi
lucratoare a lunii precedente datei de indeplinire a conditiilor de tragere din contractul de
credit.
Cotatia ROBOR se va modifica la fiecare 6 luni intotdeauna in ziua corespunzatoare datei
indeplinirii de catre imprumutat a conditiilor de tragere stabilite prin contract, fiind cea
stabilita in ultima zi lucratoare a lunii precedente datei in care se face modificarea.
*7. Dobanda anuala efectiva (DAE), la data semnarii prezentului contract, este de
………..% pe an. In DAE sunt incluse : dobanda anuala, comisionul de analiza a
documentatiei (doar pentru creditele garantate cu garantii reale imobiliare), de acordare
credit, cheltuieli efectuate cu incheierea politei de asigurare de viata, comisionul de
urmarire riscuri, ..... (orice alte costuri).
Pentru creditele garantate cu garanti reale imobiliare pentru orice modificare a
nivelului de dobanda in conformitate cu pct 6 si 7 din prezentul contract, banca va
notifica imprumutatul prin prin scrisoare recomandata si va pune la dispozitia acestuia un
nou grafic de rambursare.17

Pentru creditele fara garantii reale imobiliare pentru orice modificare a nivelului
de dobanda survenita pe durata contractului ulterior datei semnarii contractului de credit
si in conformitate cu clauzele contractuale, imprumutatul va fi notificat prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire sau prin extras de cont ce se furnizeaza gratuit.18
17
Se elimina in cazul creditelor garantate cu garantii reale imobiliare cu dobanda fixa pe
toata perioada de creditare
18
Se elimina in cazul creditelor fara garantii reale imobiliare cu dobanda fixa pe toata
perioada de creditare

8. Nivelul dobanzii curente la credite se stabileste de banca in functie de serviciul


datoriei imprumutatului, astfel:
- daca imprumutatul nu inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in lei si/sau
valuta sau acestea sunt de pana la 7 zile inclusiv, dobanda curenta este cea inscrisa la pct.
6.;
- daca imprumutatul inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in lei si/sau
valuta cuprinse intre 8 si 30 de zile, dobanda curenta este cea inscrisa la pct. 6., la care se
adauga ...... puncte procentuale;
- daca imprumutatul inregistreaza credite si/sau dobanzi restante in lei si/sau
valuta de peste 30 zile, dobanda curenta este cea inscrisa la pct. 6., la care se adauga ....
puncte procentuale.
9. Dobanda majorata in functie de serviciul datoriei in cazul creditelor restante:
a) pana la 30 de zile, este dobanda curenta inscrisa la pct. 6 la care se adauga .......
puncte procentuale
17
Se elimina in cazul creditelor garantate cu garantii reale imobiliare cu dobanda fixa pe toata perioada de
creditare
18
Se elimina in cazul creditelor fara garantii reale imobiliare cu dobanda fixa pe toata perioada de creditare

93
b) peste 30 de zile, este dobanda curenta inscrisa la pct. 6 la care se adauga .........
puncte procentuale

10. Pentru creditul pus la dispozitie banca percepe urmatoarele comisioane:


a) comision pentru intocmirea si analiza documentatiei de credit .... .
b) comision de acordare credit ……% flat;
c) comision de neutilizare de ……%;
d) comision de rambursare anticipata de ……% / comision de renuntare de ……%;
e) comision de transformare de …… % flat;
f) comision de urmarire riscuri de …… RON/EUR/USD lunar, reprezentand procent
de ...... % din valoarea creditului contractat prevazuta la pct. 1;
g) comision de ..... RON pentru depuneri de numerar in contul curent, cu exceptia
depunerilor efectuate de titularul contului si de coplatitori in scopul rambursarii ratelor de
credit, daca aceste depuneri sunt efectuate la data scadentei ratei de credit (sau in prima zi
bancara lucratoare urmatoare datei scadentei, daca aceasta este intr-o zi nelucratoare),
conform graficului de rambursare, inclusiv cele rezultate din plata anticipata, totala sau
partiala a creditului, efectuata in baza unei cereri scrise din partea clientului ; ( se adauga
in cazul creditelor acordte in moneda nationala)
h) Comision pentru procesarea solicitarii clientilor privind emiterea acordului pentru
instituirea ipotecii de rang subsecvent in favoarea altor banci care refinanteaza creditul
acordat de BCR de ......EUR pentru fiecare solicitare;

i) comision de administrare lunara cont curent activ ….. RON sau echivalentul in EUR.

j) comision de retragere numerar din conturi la ghiseele Bancii ... RON/EUR,


reprezentand un procent de ...... % din valoarea sumei retrase (numai pentru creditele
fara destinatie).

k) comision pentru plati in sistem intrabancar (viramente BCR-BCR) si interbancar


(viramente BCR –alte banci)…..RON/EUR

l) alte comisioane.....( alte comisioane in functie de tariful de comisioane)19.


11. Imprumutatul se obliga sa garanteze creditul, dobanzile, dobanzile majorate,
comisioanele aferente rezultate din prezentul contract, precum si cheltuielile de orice fel
legate de recuperarea creditului, a dobanzilor, a dobanzilor majorate, a comisioanelor,
precum si a cheltuielilor de judecata, inclusiv cele de executare silita, cu urmatoarele
garantii constituite in favoarea bancii20

19
Se vor trece alte comisioane specifice operatiunii, conform Tarifului de comisioane
al BCR.
2020
Vor fi nominalizate garantiile convenite, precizand clauzele de constituire
specifice tipurilor de garantii: scrisori de garantie bancara, depozite colaterale,
privilegii, ipoteci, garantii reale mobiliare, fidejusiuni etc. (data constituirii,
elementele de identificare, alte clauze de valabilitate etc.). Acest punct se elimina in

94
19
Se vor trece alte comisioane specifice operatiunii, conform Tarifului de comisioane al
BCR.
20
Vor fi nominalizate garantiile convenite, precizand clauzele de constituire specifice
tipurilor de garantii: scrisori de garantie bancara, depozite colaterale, privilegii, ipoteci,
garantii reale mobiliare, fidejusiuni etc. (data constituirii, elementele de identificare, alte
clauze de valabilitate etc.). Acest punct se elimina in cazul creditelor fara garantii sau la
care singura garantie este asigurarea riscului de neplata.

:
a) ……………..;
…………………
n) ……………..

12.1 Imprumutatul se obliga sa se prezinte la banca pentru ridicarea prezentului


contract de credit semnat de catre Banca in termen de 5 zile lucratoare calculate de la data
semnarii prezentului contract de catre Imprumutat 9
13. Prezentul contract se supune legislatiei romane.
14. Prezentul contract poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul
ambelor parti, prin acte aditionale.
15. Prezentul contract constituie titlu executoriu conform Legii privind activitatea
bancara, impreuna cu contractele de garantii accesorii.
16. Contractele de garantie sunt accesorii prezentului contract.
17. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre toate partile
implicate. Obligatia bancii de a pune la dispozitie creditul si dreptul imprumutatului de a
efectua trageri din credit intra in vigoare dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:
a. incheierea tuturor contractelor de garantie prevazute in contractul de credit;
b. efectuarea tuturor formelor de publicitate a garantiilor. Extrasul de carte funciara din
care rezulta inscrierea ipotecii in rangul mentionat in contract poate fi prezentat si dupa
efectuarea tragerii/tragerilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la
autentificarea respectivului contract. In cazul in care acest extras nu este prezentat in
termenul mentionat, sau este prezentat in acest termen, dar ipoteca este de rang inferior
celui mentionat in contract sau este mentionata in cuprinsul acestuia alta sarcina
nementionata in extrasul de carte funciara prezentat la autentificarea contractului de
ipoteca si care, potrivit legii, confera prioritate unui tert la distribuirea sumelor fata de
ipoteca constituita in favoarea bancii, banca are dreptul:
(1) in cazul in care creditul nu a fost integral tras pana la implinirea termenului de
10 zile: de a nu permite efectuarea de noi trageri pana la prezentarea extrasului cu rangul
mentionat in contract sau pana la constituirea si efectuarea publicitatii aferente, in termen
de cel mult 30 de zile calendaristice, a altor garantii acceptabile pentru banca si convenite
prin act aditional.
(2) In cazul in care creditul a fost tras integral pana la implinirea termenului de 10
cazul creditelor fara garantii sau la care singura garantie este asigurarea riscului de
neplata.

95
zile calendaristice: de a solicita imprumutatului constituirea si efectuarea publicitatii
aferente, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice, a altor garantii acceptabile pentru
banca si convenite prin act aditional.
In cazul in care Imprumutatul nu isi indeplineste obligatiile sus amintite pana la expirarea
termenului de 30 de zile calendaristice, banca are dreptul sa anuleze creditul netras (daca
este cazul) si sa declare exigibil creditul tras
c. incheierea contractelor/ politelor de asigurare a bunurilor aduse in garantie si/sau a
bunurilor achizitionate din credit si cesionarea politelor de asigurare in favoarea bancii,
dupa caz;
d. incheierea contractului/politei de asigurare de viata/certificatului de asigurare in care
banca figureaza ca beneficiar sau cesionarea contractului/politei de asigurare de viata in
favoarea bancii de catre beneficiarul acesteia (se va elimina varianta care nu corespunde;
aceasta clauza se va insera numai in situatia in care, conform aprobarii, este necesar
contractul/polita de asigurare de viata);
e. incheierea contractului de asigurare de deces/invaliditate din accident (se va insera
numai in cazul creditului MOTOR BCR din cadrul pachetului de servicii financiar-
bancare oferit de banca si se va elimina prevederea de la lit. d);
f. prezentarea autorizatiei de constructie, daca este cazul;
g. ...................…… (se vor trece orice alte conditii solicitate de banca inainte de
angajarea creditului).
18. In situatia in care imprumutatul nu indeplineste conditiile de tragere in termen de
…… zile calendaristice21 (cu exceptia asigurarii echipamentelor/utilajelor/autoturismelor
achizitionate direct din import) de la semnarea prezentului contract, acesta se considera
desfiintat de plin drept, fara indeplinirea nici unei formalitati/proceduri prealabile.
19. Contractul isi inceteaza valabilitatea la data rambursarii integrale a creditului si
achitarii dobanzilor aferente, comisioanelor si oricaror alte sume datorate.
20. Banca acorda creditul in baza documentelor anexate la Cererea de credit.
21. Conditiile generale de creditare, cererea de credit si graficul de rambursare fac parte
integranta din prezentul contract. Contractele de garantie, daca este cazul, sunt accesorii
prezentului contract de credit.
22. In cazul in care intre conditiile generale anexate si clauzele din contractul de credit
exista diferente, se aplica dispozitiile din prezentul contract de credit.

23. Clauze speciale ………………………………………..


…………………………………………… 22
21
Se trec termenele stabilite prin reglementarile interne ale bancii
22
Se trec orice alte clauze speciale prevazute de reglementarile interne sau in conditiile
de aprobare sau se precizeaza existenta unei Anexe la Contractul de Credit (Anexa
10.1/10.2)

23.1. In perioada de rambursare, marja de produs prevazuta la pct. 6 se modifica si va fi


21
Se trec termenele stabilite prin reglementarile interne ale bancii
22
Se trec orice alte clauze speciale prevazute de reglementarile interne sau in
conditiile de aprobare sau se precizeaza existenta unei Anexe la Contractul de Credit
(Anexa 10.1/10.2)

96
de …puncte procentuale. ( se introduce in cazul creditelor MAXI PLUS BCR).
23.2. In perioada de tragere, marja de produs prevazuta la pct. 6 se diminueaza cu …
puncte procentuale pe perioada in care imprumutatul primeste salariul prin intermediul
unui card emis de BCR ( se introduce in cazul creditelor MAXI PLUS BCR).
23.3. Pe parcursul perioadei de tragere, banca are dreptul sa urmareasca bonitatea
imprumutatului, iar in cazul in care constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile de
bonitate avute in vedere la acordarea creditului, banca are dreptul sa anuleze plafonul
neutilizat si/sau sa declare creditul exigibil ( se introduce in cazul creditelor MAXI PLUS
BCR).

24. Imprumutatul a luat la cunostinta ca oricand pe parcursul derularii contractului este


posibila majorarea sumelor datorate în cazul materializării riscului valutar, a riscului de
rată a dobânzii ori în cazul creşterii costului creditului provenind din comisioane şi alte
cheltuieli privind administrarea creditului prevăzute în prezentul contract. 23
23
-Se elimina textul “riscului valutar si riscului de rata a dobanzii” din fraza, in cazul
creditelor acordate in RON cu dobanda fixa pe toata perioada de creditare.
-Se elimina textul “riscului de rata a dobanzii” din fraza, in cazul creditelor cu dobanda
fixa pe toata perioada de creditare.
-Se elimina textul “riscul valutar” din fraza, in cazul creditelor acordate in RON cu
dobanda variabila sau fixa pe o anumita perioada si ulterior variabila

Sunt de acord ca dupa data încheierii contractului de credit cu SC Banca


Comerciala SA, aceasta din urma să transmita datele pozitive: tipul de produs, termenul
de acordare, data acordării, data scadenţei, sumele acordate, sumele datorate, starea
contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvenţa plăţilor, suma plătită, rata
lunară, denumirea şi adresa angajatorului către SC Biroul de Credit SA.
Am luat la cunostinta ca in cazul nerespectarii graficului de rambursare, BCR va
raporta la SC Biroul de Credit SA, Centrala Riscurilor Bancare si/sau alte structuri
asemanatoare conform obligatiilor sale legale.
Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate in baza de
date a SC Biroul de Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizari, iar la Centrala
Riscurilor Bancare timp de 7 ani de la data ultimei actualizari.

Prezentul contract s-a semnat de catre Imprumutat, coplatitori si garanti, dupa caz,
la data de ……………., la …………………. (localitatea in care se semneaza), si de catre
Banca la data de ..................., in …… exemplare originale, toate avand valoare juridica
egala, din care … exemplare originale pentru banca, ……. exemplare originale pentru
imprumutat, …. exemplare originale pentru garant si ……. exemplare originale pentru
coplatitor.
23
-Se elimina textul “riscului valutar si riscului de rata a dobanzii” din fraza, in
cazul creditelor acordate in RON cu dobanda fixa pe toata perioada de creditare.
-Se elimina textul “riscului de rata a dobanzii” din fraza, in cazul creditelor cu
dobanda fixa pe toata perioada de creditare.
-Se elimina textul “riscul valutar” din fraza, in cazul creditelor acordate in RON cu
dobanda variabila sau fixa pe o anumita perioada si ulterior variabila

97
Prezentul contract poate sa fie modificat de comun acord prin semnarea de acte
aditionale.Prin semnarea prezentului contract, declar ca am citit, inteles si mi-au fost
explicate clauzele acestuia, pe care mi le insusesc in intregime.
BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
(functia, numele si semnaturile autorizate

in functie de tipul creditului acordat, respectiv

simplu sau complex) Imprumutat,


Coplatitori,

Garanti,

CAPITOLUL 3

PRODUSE SI SERVICII RETAIL

I. PERSOANE FIZICE.

A. CREDITE

A.1. Destinatie multipla :

1.DIVERS EXTRA/SUPER BCR

98
Credit de trezorerie nenominalizat, în lei/valută

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice rezidente, în vârstă de cel puţin 18 ani, care îndeplinesc
condiţiile de eligibilitate solicitate de către bancă

Destinaţia: se acordă pentru satisfacerea nevoilor personale ale împrumutatului

Moneda de acordare: RON, EUR

Suma acordată:
 minim 700 EUR (sau echivalent RON)
 maxim 20.000 EUR (sau echivalent RON)

Termen maxim: 10 ani

Avans: nu este necesar

Dobânda: corespunzătoare termenului de rambursare solicitat de client

Garanţii:
certificat de asigurare (asigurare de viaţă) oferit gratuit24 de către bancă, în
condiţiile standard impuse de către societatea de asigurări, persoanelor care au
calitatea de împrumutat şi vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani împliniţi (la data
semnării certificatului de asigurare).

Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de către solicitant


şi coplătitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de
închiriere, dividende, venituri realizate din activităţi independente, din depozite şi
dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin
documente legale.

Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de


profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net
eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a coşului minim de subzistenţă,
precum şi a altor angajamente de plată lunare (de altă natură decât creditul): chirii,
asigurări etc..

Modalităţi de angajare a creditului: sumele se pun la dispoziţia clientului prin cont


separat de împrumut. Plăţile se efectuează prin alimentarea din contul separat de
împrumut a contului curent, cu sau fără card de debit ataşat, de unde se pot efectua plăţi
către terţi, dispuse prin ordine de plată sau ridicări de numerar.

Modalităţi de rambursare a creditului:


24

99
la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei)
utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni
prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează
în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu)
la orice ATM din reţeaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în
prealabil Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în
lei .

Costuri:

Comision acordare credit (flat - perceput o singură dată la acordarea creditului): 3%


Comision de urmărire riscuri (încasat şi calculat lunar la valoarea creditului
acordat): 0,35% lunar
Comision rambursare anticipată, aplicat la suma rambursată în avans, minim 30
EUR:
a) credite cu dobândă fixă pe toată perioada:
§ 4,5%, în primii 5 ani
§ 4%, ulterior
b) credite cu dobândă variabilă stabilită în funcţie de indicii de referinţă
ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă fixă pe toata
perioada:
§ în primii 3 ani: 4,5%
§ între 3 şi 5 ani: 3%
§ între 5 şi 10 ani: 2,5%

 Nivel dobânzi:
a) Dobândă fixă pe întreaga perioadă de creditare:

Monedă Termen Dobândă fixă (%/an)


maxim 2 ani 18,00
RON 2 – 5 ani 18,50
5 – 10 ani 18,25
EUR maxim 10 ani 12,50

Dobândă variabilă stabilită în funcţie de indicii de referinţă


ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă fixă:

100
Monedă Dobândă variabilă* (%/an)
Termen
RON maxim 10 ani 15,09
EUR maxim 10 ani 8,813
*stabilită în funcţie de ROBOR 6M/EURIBOR 6M valabil pentru luna iulie
RON: ROBOR 6M (10,59%) + marja de produs (4,5 p.p.)
EUR: EURIBOR 6M (1,313%) + marja de produs (7,5 p.p.)

Documente necesare:

Cerere de credit (formular tip BCR)


Declaraţia – acord pentru coplătitor(i), dacă este cazul (formular tip BCR)
Adeverinţă de salariu pentru solicitant şi dacă este cazul, pentru coplătitori
(formular tip BCR sau alte modele de adeverinţe care să cuprindă obligatoriu
informaţiile solicitate de bancă)/ Extras de cont/Stare financiară cumulat(ă) pe
ultimele trei luni pentru clienţii care încasează salariul lunar într-un cont curent la
BCR, cu sau fără card de debit ataşat)
Fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu ştampila oficială a
angajatorului, după caz
Talon de pensie (original sau copie) şi decizia de pensionare (original sau copie)
Cartea de muncă (primele şi ultimele două pagini)/contractul individual de muncă
cu viza direcţiei generale de muncă şi protecţie socială/registrul general de evidenţă a
salariaţilor (filele care cuprind elementele de identificare ale angajatorilor şi
înscrierile referitoare la împrumutat pentru solicitant şi, dacă este cazul, pentru
coplătitori)
BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia şi dacă este cazul, pentru
coplătitor(i)
Factura de utilităţi (din luna precedentă sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitării
creditului)
Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de
credit/alte tipuri de de carduri, în cazul clienţilor care beneficiază de aceste produse
oferite de alte bănci
Alte documente solicitate de bancă
Etape în derularea procesului de analiză a solicitării de credit:

Prezentarea la sediul băncii de către Client a documentelor necesare analizei


solicitării de credit
Verificarea de către Consilierul Client a documentaţiei depuse de către Client;
efectuarea de către Consilierul Client a calculelor de încadrare a clientului pentru
suma solicitată şi a încadrării acestuia în condiţiile impuse de bancă pentru a
beneficia de credit
După momentul depunerii documentaţiei de credit complete de catre Client se
semnează cererea de credit, contractul de credit si certificatul de asigurare, dacă este
cazul

101
Informaţiile privind solicitantul şi coplătitorii (dacă este cazul), informaţiile
referitoare la venitul participanţilor la credit, angajator (confirmarea telefonică a
informaţiilor din Adeverinţa de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum
şi alte informaţii furnizate de către client şi necesare în analiza creditului vor face
obiectul unor verificări din partea băncii
Clientul este informat de catre Consilierul Client dacă creditul a fost
aprobat/respins, comunicandu-i-se totodată motivele de respingere (dacă creditul este
respins)
Daca creditul este aprobat Clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizării
operaţiunilor de punere la dispoziţie a creditului aprobat
Banii sunt puşi la dispoziţia clientului într-un cont curent de unde pot fi ridicaţi în
numerar, se pot efectua transferuri în alte conturi cu sau fără card de debit ataşat

Avantaje:

Finanţarea oricărui proiect personal, rapid si uşor, fără a fi necesară justificarea


scopului utilizării banilor
Posibilitatea Refinanţării creditelor angajate la alte bănci, inclusiv suplimentarea
acestora
Acordarea creditului fără aport propriu, garanţi sau ipotecarea unui imobil
Obţinerea preavizării creditului, în maxim 60 minute la orice unitate BCR sau
telefonic, prin InfoBCR
Efort financiar redus prin:
§ perioada mare de creditare
§ oferirea gratuită de către bancă a Certificatului de asigurare
Accesul la sume mai mari prin acceptarea la stabilirea capacităţii de rambursare a
unei game largi de venituri realizate atât de către solicitant, cât şi de către coplătitori,
după caz
Economie de timp, prin apelarea la una dintre următoarele modalităţi de
rambursare:
§ oriunde şi oricând în ţară prin reţeaua de ATM-uri BCR (cea mai extinsă
reţea), prin intermediul cardului de debit, prin Direct Debit, Standing Order,
pentru creditele în lei
§ utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR
(internet sau telefon), nu mai este necesară deplasarea la bancă pentru
achitarea ratei de credit în lei sau valută
Documentaţie de credit simplificată pentru:
§ împrumuturile de până la 1.000 EUR inclusiv sau echivalent RON,
nemaifiind solicitate copii după contractul individual de muncă/cartea de
muncă/registrul general de evidenţă a salariaţilor
§ solicitanţii care îşi încasează salariul lunar într-un cont curent la BCR, cu
sau fără card de debit ataşat, banca putând accepta, în locul adeverinţei de salariu, un
extras de cont/stare financiară cumulat(ă) pe ultimele 3 luni; în plus, în aceste cazuri nu
se mai solicită nici copii ale contractului de muncă/cărţii de muncă/registrului general
de evidenţă a salariaţilor

102
Opţiune de re-încărcare a plafonului de credit până la valoarea iniţială din
contractul de credit; opţiunea este disponibilă în cadrul campaniilor organizate de
bancă, clienţilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate solicitate

2.MAXICREDIT EXTRA/SUPER BCR

Credit nenominalizat garantat cu garanţii reale mobiliare/imobiliare, în lei/valută

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice, în vârstă de cel puţin 18 ani, care îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate solicitate de către bancă

Destinaţia: se acordă pentru rezolvarea nevoilors personale ale împrumutatului

Moneda de acordare: RON, EUR

Suma maximă: 500.000 EUR (sau echivalent RON) în funcţie de capacitatea de


rambursare şi de garanţiile constituite, dar nu va putea depăşi 75% din valoarea de
garanţie a imobilului (construcţie existentă şi/sau teren intravilan) ce urmează a fi admis
în garanţie sau 90% din valoarea depozitelor colaterale/certificatelor de depozit/titlurilor
de stat.

Termen maxim: 25 ani

Avans: nu este necesar

Dobânda: corespunzătoare termenului de rambursare solicitat de client

Garanţii reale (proprietatea împrumutatului sau a terţe persoane):


Ipotecă
Depozite colaterale/certificate de depozit cu discount/certificate de depozit la
purtator constituite în sistem BCR/titluri de stat

Garanţii personale:
certificat de asigurare (asigurare de viaţă) oferit gratuit25 de către bancă, în
condiţiile standard impuse de către societatea de asigurări, persoanelor care au
calitatea de împrumutat şi vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani împliniţi (la data
semnării certificatului de asigurare).

Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de către solicitant


şi coplătitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de
închiriere, dividende, venituri realizate în străinătate, din activităţi independente, din

25

103
depozite şi dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite
prin documente legale.

Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de


profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net
eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a coşului minim de subzistenţă,
precum şi a altor angajamente de plată lunare (de altă natură decât creditul): chirii,
asigurări etc..

Modalităţi de angajare a creditului: sumele reprezentând creditul acordat vor fi puse


la dispoziţia clientului prin cont curent, cu sau fără card de debit ataşat, deschis pe
numele său, din care se pot efectua retrageri de numerar sau ordona plăţi prin virament.

Modalităţi de rambursare a creditului:

la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei)


utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni
prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează
în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu)
la orice ATM din reţeaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în
prealabil Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în
lei .

Costuri:
Comision analiză dosar:
§ Credite garantate cu garanţii reale imobiliare: 600 RON sau echivalent
§ Credite garantate cu depozite colaterale/certificate de depozit/titluri de stat: 100 RON sau
echivalent
Comision acordare credit (flat - perceput o singură dată la acordarea creditului):
2,5%
Prima de asigurare pentru imobilul adus în garanţie; poliţa se încheie cu o societate
de asigurare agreată şi se cesionează în favoarea băncii
Comision rambursare anticipată, aplicat la suma rambursată în avans, minim 30
EUR:
§ în primii 3 ani: 4,5%
§ între 3 şi 5 ani: 3%
§ între 5 şi 10 ani: 2,5%
§ peste 10 ani: 2%

Nivel dobânzi:
a)Dobanda fixa pe intreaga perioada de creditare:

104
Monedă Termen Dobândă fixă (%/an)
EUR maxim 10 ani 10,00
10 – 20 ani 11,00
20 – 25 ani 11,25

b) Dobândă fixă valabilă în primii 5 ani de creditare, urmată de dobândă


variabilă stabilită în funcţie de indicele de referinţă ROBOR la 6 luni, la care
se adaugă o marjă fixă:
Monedă Termen Dobândă (%/an)
RON primii 5 ani – dobândă fixă 18,75
în perioada următoare 13,59
(5 – 25 ani) - dobândă variabilă*
*stabilită în funcţie de ROBOR 6M valabil pentru luna iulie
RON: ROBOR 6M (10,59%) + marja de produs (3 p.p.)

a) Dobândă variabilă stabilită în funcţie de indicii de referinţă


ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă fixă:
Monedă Termen Dobândă variabilă* (%/an)
RON maxim 25 ani 13,59
EUR maxim 25 ani 8,313
*stabilită în funcţie de ROBOR 6M/EURIBOR 6M valabil pentru luna iulie
RON: ROBOR 6M (10,59%) + marja de produs (3 p.p.)
EUR: EURIBOR 6M (1,313%) + marja de produs (7 p.p.)

Documente necesare:

A. În cazul garantării cu ipotecă:

Cerere de credit (formular tip BCR)


Declaraţia – acord pentru coplătitor(i), dacă este cazul (formular tip BCR)
Adeverinţă de salariu pentru solicitant şi dacă este cazul, pentru coplătitori
(formular tip BCR sau alte modele de adeverinţe care să cuprindă obligatoriu
informaţiile solicitate de bancă)/Extras de cont/Stare financiară cumulat(ă) pe
ultimele trei luni pentru clienţii care încasează salariul lunar într-un cont curent la
BCR, cu sau fără card de debit ataşat)
Fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu ştampila oficială a
angajatorului, după caz
Talon de pensie (original sau copie) şi decizia de pensionare (original sau copie)
BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia şi dacă este cazul, pentru
coplătitor(i) şi garanţii cu ipotecă
Actul de proprietate al imobilului care constituie garanţia creditului înregistrat la
Biroul de Carte Funciară (copie)
Documentaţia cadastrală (copie)
Factura de utilităţi (din luna precedentă sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitării
creditului)

105
Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de
credit/alte tipuri de de carduri, în cazul clienţilor care beneficiază de aceste produse
oferite de alte bănci
Alte documente solicitate de bancă

B. În cazul garantării cu depozite colaterale, certificate de depozit cu discount,


certificate
de depozit la purtator, titluri de stat:

Documentele solicitate la pct. A) mai puţin actul de proprietate al imobilului şi


documentaţia cadastrală
Dovada domicilierii la BCR a instrumentelor de economisire care vor constitui
garanţia împrumutului solicitat (convenţie de depozit la termen/certificate de depozit
cu discount, certificate de depozit la purtător)

Etape în derularea procesului de analiză a solicitării de credit:

Prezentarea la sediul băncii, de către Client, a documentelor necesare analizei solicitării


de credit
Verificarea de către Consilierul Client a documentaţiei depuse de către Client;
efectuarea de către Consilierul client a calculelor de încadrare a clientului la suma
solicitată şi a încadrării acestuia în condiţiile impuse de bancă pentru a beneficia de credit
 După momentul depunerii documentatiei de credit complete de catre Client se
semneaza cererea de credit, contractul de credit si certificatul de asigurare, daca este
cazul;
Informaţiile privind solicitantul şi coplătitorii (dacă este cazul), informaţiile referitoare
la venitul participanţilor la credit, angajator (confirmarea telefonică a informaţiilor din
Adeverinţa de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum şi alte informaţii
furnizate de către client şi necesare în analiza creditului vor face obiectul unor verificări
din partea băncii
Evaluarea garanţiei de către un evaluator extern agreat de bancă
Clientul este informat de către Consilierul Client dacă creditul a fost aprobat/respins,
comunicandu-i-se totodată motivele de respingere (dacă creditul este respins)
Dacă creditul este aprobat Clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizarii
operatiunilor de punere la dispozitie a creditului aprobat
După îndeplinirea condiţiilor de tragere, creditul este pus la dispoziţia clientului;
extrasul de Carte Funciară poate fi prezentat şi ulterior, în termen de cel mult 10 zile de la
autentificare
Banii sunt puşi la dispoziţia clientului într-un cont curent de unde pot fi ridicaţi în
numerar, se pot efectua transferuri în alte conturi cu sau fără card de debit ataşat.

Avantaje:

106
Finanţarea oricărui proiect personal, fără a fi necesară justificarea scopului utilizării
banilor
Posibilitatea Refinanţării creditelor angajate la BCR sau alte bănci la costuri foarte mici
(comision de rambursare anticipată de numai 1%, indiferent de tipul dobânzii iniţiale a
creditului, în cazul refinanţărilor creditelor BCR – BCR; comision de acordare 0% în
cazul creditelor garantate cu garanţii reale refinanţate de la alte banci şi instituţii
financiare nonbancare), inclusiv suplimentarea acestora
Acordarea creditului fără aport propriu sau garanţi
Obţinerea preavizării creditului, în maxim 60 minute la orice unitate BCR
Efort financiar redus prin:
§ perioada mare de creditare
§ oferirea gratuită de către bancă a certificatului de asigurare
Accesul la sume mai mari prin acceptarea la stabilirea capacităţii de rambursare a unei
game largi de venituri realizate atât de către solicitant, cât şi de către coplătitori, după caz
Economie de timp, prin apelarea la una dintre următoarele modalităţi de rambursare:
§ oriunde şi oricând în ţară prin reţeaua de ATM-uri BCR (cea mai extinsă
reţea), prin intermediul cardului de debit, prin Direct Debit, Standing Order,
pentru creditele în lei
§ utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR
(internet sau telefon), nu mai este necesară deplasarea la bancă pentru
achitarea ratei de credit în lei sau valută
Documentaţie de credit simplificată pentru:
§ creditele garantate cu garanţii reale, banca nemaisolicitând copii după
contractul individual de muncă/cartea de muncă/registrul general de evidenţă a
salariaţilor
§ solicitanţii care îşi încasează salariul lunar într-un cont curent la BCR, cu
sau fără card de debit ataşat, banca putând accepta, în locul adeverinţei de salariu, un
extras de cont/stare financiară cumulat(ă) pe ultimele 3 luni
Opţiune de re-încărcare a plafonului de credit până la valoarea iniţială din contractul de
credit; opţiunea este disponibilă în cadrul campaniilor organizate de bancă, clienţilor care
îndeplinesc condiţiile de eligibilitate solicitate .

A.2 CASA

REZIDENŢIAL EXTRA/SUPER BCR (credit ipotecar lei/valuta)

Caracteristici

107
Beneficiari: persoane fizice, în vârstă de cel puţin 18 ani, care îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate solicitate de către bancă

Destinaţia:
efectuarea de investiţii imobiliare cu destinaţie locativă
rambursarea unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare contractat anterior

Moneda de acordare: RON, EUR

Suma maximă: până la 100% din valoarea investiţiei, în funcţie de capacitatea de


rambursare a solicitantului şi a coplătitorilor acestuia, dacă este cazul, precum şi de
garanţiile constituite, fără a depăşi:
300.000 EUR (credite cu avans cuprins intre zero inclusiv si 10% exclusiv) sau
400.000 EUR (credite cu avans cuprins între 10% inclusiv şi 25% exclusiv)
Pentru creditele la care aportul propriu al solicitantului este de minim 25% din
valoarea investiţiei, nu este stabilită o limită maximă.

Termen maxim:
30 ani, în cazul creditelor cu avans minim de 10% inclusiv;
25 ani, în cazul creditelor cu avans 0%.

Avans minim: nu este necesar, solicitantul putând opta, în funcţie de destinaţia


creditului, garantiile constituite şi de criteriile de eligibilitate îndeplinite, pentru
contractarea unui credit cu sau fără avans

Confirmarea deţinerii avansului poate fi făcută astfel:


depunerea în numerar sau prin virament, în contul deschis la BCR a sumei
prevăzute
achitarea unui avans pe bază de chitanţă autentificată la notariat sau
precontract/contract de vânzare-cumpărare, în cazul unui bun imobil (teren şi/sau
construcţie) achiziţionat de la o persoană fizică sau juridică
achitarea parţială sau totală în avans a terenului şi/sau a unor materiale de
construcţii ori servicii executate pe bază de facturi, devize/situaţii de lucrări, emise de
furnizorii de materiale, antreprenorul de construcţii sau alte societăţi prestatoare de
servicii

In cazul în care aportul propriu este reprezentat de un imobil aflat în proprietatea


solicitantului sau de faze de lucrări executate la o construcţie, valoarea acestuia este cea
apreciată, rezultată din raportul de evaluare acceptat de bancă.

Dobânda: corespunzătoare avansului minim prezentat de client; solicitantul poate opta


pentru o dobândă fixă pe toată perioada de creditare (pentru creditele în valută), pentru o
dobândă variabilă pe toată perioada de creditare, stabilită în funcţie de indicii
ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă fixă sau pentru o dobândă fixă în
prima perioadă de creditare (respectiv 5 ani, pentru creditele în lei) şi ulterior variabilă,
stabilită în funcţie de indicele ROBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă fixă .

108
Perioada de graţie: maxim 12 luni, în cadrul termenului de rambursare, cu excepţia
creditelor acordate cu un avans cuprins intre 0% si 10 % exclusiv pentru care nu se
acordă perioadă de graţie. În cadrul perioadei de graţie, împrumutatul achită numai
dobânda calculată lunar la soldul creditului.

Garanţii:
Ipotecă şi privilegii asupra imobilului ce face obiectul investiţiei imobiliare, precum
şi alte garanţii reale/personale în completare, după caz. În cazul creditelor acordate
din surse BERD sunt acceptate doar ipoteci de rang în favoarea BCR.

Asigurări:
Asigurare acoperitoare pentru toate riscurile aferente garanţiei constituie, inclusiv
de nefinalizare încheiată de o societate de asigurări agreată de bancă, cu cesionarea
drepturilor din poliţa de asigurare în favoarea băncii
Certificat de asigurare (asigurare de viaţă) oferit gratuit 26 de către bancă, în
condiţiile standard impuse de către societatea de asigurări, persoanelor care au
calitatea de împrumutat şi vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani împliniţi (la data
semnării certificatului de asigurare), în care BCR figurează ca beneficiar

Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de către


solicitant şi coplătitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte
de închiriere, după caz, dividende, venituri realizate în străinătate, din activităţi
independente, din depozite şi dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de
venit dovedite prin documente legale.
În cazul persoanelor fizice nerezidente se acceptă numai veniturile realizate din salarii.

Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de


profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul
net eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a coşului minim de subzistenţă,
precum şi a altor angajamente de plată lunare (de altă natură decât creditul): chirii,
asigurări etc..

Forma de decontare este viramentul în contul:


vânzătorului locuinţei sau al terenului
societăţii de construcţii, care va executa lucrarea (eşalonat în funcţie de graficul de
executare a lucrărilor)
împrumutatului, în cazul construirii în regie proprie
Modalităţi de rambursare a creditului:
la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei)

26

109
utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni
prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează
în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu)
la orice ATM din reţeaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în
prealabil Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în
lei
Costuri:
Comision întocmire si analiză documentaţie: 600 RON sau echivalent
Comision acordare credit (flat, perceput o singură dată la acordarea creditului):
2,5%; acest comision se poate finanţa de către bancă, la solicitarea clientului şi în
condiţiile existenţei de garanţii acoperitoare
Prima de asigurare pentru asigurarea imobilului care constituie garanţia creditului
Taxa pentru înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a cesiunii
poliţei de asigurare a bunurilor imobile aduse în garanţie
Taxa către bugetul de stat pentru înregistrarea avizelor de garanţie
Comision rambursare anticipată, aplicat la suma rambursată în avans, minim 30
EUR:

§ în primii 3 ani de creditare: 4,5%


§ între 3 – 5 ani: 3%
§ între 5 – 10 ani: 2,5%
§ peste 10 ani: 2%

Nivel dobânzi standard (valabile pentru creditele la care aportul solicitantului este de
minim 25% din valoarea investiţiei):

a)Dobândă fixă pe întreaga perioadă de creditare:

Monedă Termen Dobândă fixă (%/an)


EUR maxim 10 ani 9,50
10 – 20 ani 10,50
20 – 25 ani 10,75
25 – 30 ani 11,00

b) Dobândă fixă valabilă în primii 5 ani de creditare, urmată de dobândă


variabilă stabilită în funcţie de dobânda de indicele ROBOR la 6 luni, la care se
adaugă o marjă fixă:

Monedă Termen Dobândă (%/an)


RON Primii 5 ani – dobândă fixă 18,25
In perioada următoare 13,09

110
(5 – 30 ani) - dobândă variabilă*
*stabilită în funcţie de ROBOR 6M valabil pentru luna iulie
RON: ROBOR 6M (10,59%) + marja de produs (2,5 p.p.)

c) Dobândă variabilă stabilită în funcţie de indicii ROBOR/EURIBOR la 6 luni,


la care se adaugă o marjă fixă:

Monedă Termen Dobândă variabilă* (%/an)


RON maxim 30 ani 13,09
EUR maxim 30 ani 7,813
*stabilită în funcţie de ROBOR 6M/EURIBOR 6M valabil pentru luna iulie
RON: ROBOR 6M (10,59%) + marja de produs (2,5 p.p.)
EUR: EURIBOR 6M (1,313%) + marja de produs (6,5 p.p.)

Obs: În funcţie de nivelul avansului prezentat de client, dobânda standard se


majorează cu 0,2 p.p. (pentru creditele cu avans cuprins între 10% inclusiv şi 25%
exclusiv) şi cu 0,4 p.p. (pentru creditele cu avans cuprins între 0% inclusiv şi 10%
exclusiv fără avans).

A. Documente necesare:
Cerere de credit (formular tip BCR)
Declaraţia – acord pentru coplătitor(i), dacă este cazul (formular tip BCR)
Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ, dacă este cazul (copie)
Adeverinţă de salariu pentru solicitant şi, dacă este cazul, pentru coplătitori
(formular tip BCR, sau alte formulare care să conţină obligatoriu informaţiile
solicitate de bancă)/Extras de cont/Stare financiară cumulat(ă) pe ultimele trei luni
pentru clienţii care încasează salariul lunar într-un cont curent la BCR, cu sau fără
card de debit ataşat)
Fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu ştampila oficială a
angajatorului, după caz
Talon de pensie (original sau copie) şi decizia de pensionare (original sau copie)
Documente care atestă alte venituri realizate de solicitant din închirieri, dividende,
venituri realizate în străinătate etc. şi care pot fi luate în calcul la determinarea
capacităţii de rambursare
Documente care atestă existenţa surselor proprii de finanţare ale împrumutatului:
copie extras de cont, convenţie, etc.
Extrase din documentaţia cadastrală (copie)
BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia şi dacă este cazul, pentru
coplătitor(i)
Factura de utilităţi (din luna precedentă sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitării
creditului)
Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de
credit/alte tipuri de de carduri, în cazul clienţilor care beneficiază de aceste produse
oferite de alte bănci

111
B. Documente specifice:
1) Pentru cumpărarea de imobile constituite din teren şi construcţia situată pe acesta
şi pentru cumpărarea de apartamente cu teren în cotă indiviză:
Precontractul de vânzare-cumpărare a imobilului
Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării (copie)
Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului, conform Legii 10/2001, că
bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate şi că nu există litigii în legătură cu
acestea
2) Pentru construirea unei locuinţe pe terenul deţinut de solicitantul creditului:
Actul de proprietate/concesionare/drept de superficie/drept de folosinţă asupra
terenului pe care
urmează să se realizeze construcţia (copie)
Declaraţia pe proprie răspundere a împrumutatului, conform Legii 10/2001, că
terenul nu este revendicat şi că nu există litigii în legătură cu acesta
Contractul de construire încheiat cu antreprenorul/societatea de construcţii (numai
dacă lucrările de construire se realizează cu o societate de construcţii)
Contract de prestări servicii încheiat cu dirigintele de şantier (doar în cazul
construcţiilor efectuate în regie proprie)
Autorizaţia de construire, în baza avizelor şi aprobărilor necesare obţinerii acesteia,
notată în Cartea Funciară
Aprobările pentru asigurarea cu utilităţi
Proiectul tehnic de execuţie vizat de Primărie pentru neschimbare
Devizul general încheiat cu antreprenorul/societatea de construcţii şi, unde este
cazul, raportul de evaluare a acestuia
Planul de finanţare întocmit pe baza graficului de executare a lucrărilor (în cazul
lucrărilor în regie proprie)
Atestat MLPTL/Inspecţia de Stat în Construcţii (copie) pentru dirigintele de
şantier/inspectorul tehnic (numai în cazul construcţiilor efectuate în regie proprie)
3) Pentru cumpărarea unui teren şi construirea unei locuinţe pe acest teren:
Precontractul de vânzare-cumpărare al terenului
Actul de proprietate asupra terenului ce face obiectul vânzării (copie)
Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului, conform Legii 10/2001, că terenul
respectiv nu este revendicat şi că nu există litigii în legătură cu acesta
Pentru construirea unei locuinţe pe terenul cumpărat din credit (punctul 3) se
solicită, în a doua etapă, toate documentele prevăzute la punctul 2.

Etape în derularea procesului de analiză a solicitării de credit:

Varianta 1: clientul nu a gasit imobilul pe care doreşte să îl achiziţioneze din credit


Prezentarea la sediul băncii, de către client, a documentelor necesare analizei
solicitării de credit (cu exceptia antecontractului/contractului de vanzare-cumparare
si a actelor de proprietate ale imobilului ce face obiectul investitiei imobiliare)

112
Verificarea de către consilierul client a documentaţiei depuse de către client;
efectuarea de către consilierul client a calculelor de încadrare a clientului pentru
suma solicitată şi a încadrării acestuia în condiţiile impuse de bancă pentru a
beneficia de credit
Informaţiile privind solicitantul şi coplătitorii, dacă este cazul, informaţiile
referitoare la venitul participanţilor la credit, angajator (confirmarea telefonică a
informaţiilor din adeverinţa de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum
şi alte informaţii furnizate de către client şi necesare în analiza creditului vor face
obiectul unor verificări din partea băncii
Clientul este informat de către consilierul client dacă creditul a fost
aprobat/respins, comunicându-i-se totodată motivele de respingere (dacă creditul este
respins)
Dacă creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea semnării
contractului de credit
Clientul are la dispoziţie 90 de zile pentru gasirea imobilului pe care doreşte să îl
achiziţioneze din credit
Prezentarea la sediul băncii, de către client, a restului de documentaţie solicitată:
antecontract/contract de vânzare-cumpărare şi a actelor de proprietate ale imobilului
ce face obiectul investiţiei imobiliare
Evaluarea garanţiei de către un evaluator extern agreat de bancă
Se semnează actul adiţional la contractul de credit ce va cuprinde clauze referitoare
la obiectul creditului, identificarea garanţiilor etc. şi se încheie contractul de garanţie,
poliţa de asigurare a bunurilor aduse în garanţie, precum şi certificatul de asigurare,
dacă este cazul
După îndeplinirea condiţiilor de tragere, creditul este pus la dispoziţia clientului;
extrasul de Carte Funciară poate fi prezentat şi ulterior, în termen de cel mult 10 zile
de la autentificare
Banii sunt puşi la dispoziţia clientului într-un cont curent de unde se vor vira într-o
singură tranşă sau în mai multe, conform contractului de credit, în contul curent al
vânzătorului, constructorului, furnizorului de materiale, prestatorului de servicii etc.,
după caz

Varianta 2: clientul a găsit imobilul pe care doreşte să-l achiziţioneze din credit
Prezentarea la sediul băncii, de către client, a documentelor necesare analizei
solicitării de credit
Verificarea de către consilierul client a documentaţiei depuse de către client;
efectuarea de către consilierul client a calculelor de încadrare a clientului pentru
suma solicitată şi a încadrării acestuia în condiţiile impuse de bancă pentru a
beneficia de credit
Informaţiile privind solicitantul şi coplătitorii, dacă este cazul, informaţiile
referitoare la venitul participanţilor la credit, angajator (confirmarea telefonică a
informaţiilor din adeverinţa de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum
şi alte informaţii furnizate de către client şi necesare în analiza creditului vor face
obiectul unor verificări din partea băncii
Evaluarea garanţiei de către un evaluator extern agreat de bancă

113
Clientul este informat de către consilierul client dacă creditul a fost
aprobat/respins, comunicandu-i-se totodată motivele de respingere (dacă creditul este
respins)
Dacă creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea semnării
contractului de credit, încheierii contractului de garanţie, a poliţei de asigurare a
bunurilor aduse în garanţie, precum şi a certificatului de asigurare, dacă este cazul
Creditul este pus la dispoziţia clientului după îndeplinirea condiţiilor de tragere, iar
prezentarea extrasului de Carte Funciară din care să rezulte înscrierea ipotecii in
favoarea băncii va fi prezentat ulterior, în termen de cel mult 10 zile de la
autentificare.
Banii sunt puşi la dispoziţia clientului într-un cont curent de unde se vor vira într-o
singură tranşă sau în mai multe, conform contractului de credit, în contul curent al
vânzătorului, constructorului, furnizorului de materiale, prestatorului de servicii etc.,
după caz

Avantaje:
Finanţarea oricărui proiect de investiţii imobiliare, executarea lucrărilor de
construcţii putând fi realizată atât în regie proprie cât şi prin intermediul unei firme de
construcţii
Posibilitatea Refinanţării creditelor angajate la BCR sau alte bănci la costuri foarte
mici (comision de rambursare anticipată de numai 1%, indiferent de tipul dobânzii
iniţiale a creditului, în cazul refinanţărilor creditelor BCR – BCR; comision de
acordare 0% în cazul creditelor garantate cu garanţii reale refinanţate de la alte banci
şi instituţii financiare nonbancare)
Obţinerea preavizării creditului, în maxim 60 minute la orice unitate BCR
Acordarea creditului fără giranţi
Acordarea, la cerere, a unei o perioade de graţie de până la 12 luni
Efort financiar redus prin:
§ oferirea gratuită de către bancă a certificatului de asigurare
§ posibilitatea de rambursare a unui credit ipotecar pentru investiţii
imobiliare contractat anterior
§ facilitatea de dobândă acordată, respectiv reducerea cu 0,2 p.p. a
nivelului de dobândă practicat, clienţilor eligibili pentru contractarea
creditelor ipotecare fără avans, la constituirea unui depozit colateral la BCR
de minim 10% din valoarea tranzacţiei, pentru garantarea creditului
Accesul la sume mai mari prin acceptarea la stabilirea capacităţii de rambursare a
unei game largi de venituri realizate atât de către solicitant, cât şi de către coplătitori,
după caz
Suplimentarea împrumutului iniţial, în cazul creditelor pentru construirea,
reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea locuinţelor, la solicitarea
beneficiarului de credit, pe bază de documente justificative
Economie de timp, prin apelarea la una dintre următoarele modalităţi de
rambursare:

114
§ oriunde şi oricând în ţară prin reţeaua de ATM-uri BCR (cea mai extinsă
reţea), prin intermediul cardului de debit, prin Direct Debit, Standing Order,
pentru creditele în lei
§ utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR
(internet sau telefon), nu mai este necesară deplasarea la bancă pentru
achitarea ratei de credit în lei sau valută
Documentaţie de credit simplificată pentru:
§ creditele garantate cu garanţii reale, banca nemaisolicitând copii după
contractul individual de muncă/cartea de muncă/registrul general de evidenţă a
salariaţilor
§ solicitanţii care îşi încasează salariul lunar într-un cont curent la BCR, cu
sau fără card de debit ataşat, banca putând accepta, în locul adeverinţei de salariu, un
extras de cont/stare financiară cumulat(ă) pe ultimele 3 luni

2. PUNTE EXTRA/SUPER BCR

Credit punte, în lei/valută

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice, în vârstă de cel puţin 18 ani, care îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate solicitate de către bancă

Destinaţia: se acordă persoanelor fizice, proprietari legali ai unui imobil (imobilul poate
fi şi proprietatea unui terţ), în scopul achiziţionării/construirii unei ale proprietăţi
imobiliare locative, cu obligaţia de a vinde imobilul deţinut în proprietate în scopul
rambursării creditului într-o singură tranşă

Moneda de acordare: RON, EUR

Suma maximă: 300.000 EUR (sau echivalent RON), în funcţie de capacitatea de


rambursare şi de garanţiile constituite

Termen maxim:  12 luni pentru cumpărarea de imobile


 24 luni pentru construirea de imobile

Avans: nu este necesar

Dobânda: dobândă variabilă pe întreaga perioadă de creditare, stabilită în funcţie de


indicii de referinţă ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă fixă.

Garanţii:

115
Ipotecă de rang I asupra imobilului personal propus spre valorificare cât şi asupra
imobilului ce urmează a fi cumpărat (dacă este cazul)27
Asigurarea imobilelor la o societate de asigurări agreată de bancă şi cesionarea
poliţelor de asigurare în favoarea băncii
Certificat de asigurare (asigurare de viaţă) oferit gratuit 28 de către bancă, în
condiţiile standard impuse de către societatea de asigurări, persoanelor care au
calitatea de împrumutat şi vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani împliniţi (la data
semnării certificatului de asigurare), în care BCR figurează ca beneficiar

Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de către solicitant


şi coplătitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de
închiriere, dividende, venituri realizate în străinătate, din activităţi independente, din
depozite şi dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite
prin documente legale.

Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de


profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net
eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a coşului minim de subzistenţă,
precum şi a altor angajamente de plată lunare (de altă natură decât creditul): chirii,
asigurări etc..

Rambursarea: rambursarea creditului se face într-o singură tranşă, în termen de maxim


1 – 2 ani de la data tragerii acestuia, din suma rezultată în urma valorificării imobilului
deţinut de împrumutat, iar lunar, împrumutatul va achita suma reprezentând 100%
dobânzi.

Forma de decontare: viramentul, în contul vânzătorului imobilului

Modalităţi de rambursare a creditului:

la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei)


utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni
prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează
în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu)
la orice ATM din reţeaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în
prealabil Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în
lei

Costuri:
Comision analiză documentaţie: 600 RON sau echivalent

27
Imobilul cumpărat poate fi luat în garanţie în situaţia în care banca consideră necesar. Nu se pot accepta în garanţie
terenurile intravilane şi/sau extravilane.
28

116
Comision acordare credit (flat perceput o singură dată la acordarea creditului):
2,5%
Primele de asigurare pentru asigurarea imobilului
Comision rambursare anticipată: nu se percepe.

Nivel dobânzi: dobândă variabilă stabilită în funcţie de indicii de referinţă


ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marja fixă:

Monedă Dobândă variabilă* (%/an)


Termen
RON maxim 2 ani 13,09
EUR maxim 2 ani 7,813
*stabilită în funcţie de ROBOR 6M/EURIBOR 6M valabil pentru luna iulie
RON: ROBOR 6M (10,59%) + marja de produs (2,5 p.p.)
EUR: EURIBOR 6M (1,313%) + marja de produs (6,5 p.p.)

A. Documente necesare:
Cerere credit (formular tip BCR)
Declaraţia – acord pentru coplătitor(i), dacă este cazul (formular tip BCR)
Adeverinţă de salariu pentru solicitant şi dacă este cazul, pentru coplătitori
(formular tip BCR sau alte modele de adeverinţe care să cuprindă obligatoriu
informaţiile solicitate de bancă)/Extras de cont/Stare financiară cumulat(ă) pe
ultimele trei luni pentru clienţii care încasează salariul lunar într-un cont curent la
BCR, cu sau fără card de debit ataşat)
Fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu ştampila oficială a
angajatorului, după caz
Talon de pensie (original sau copie) şi decizia de pensionare (original sau copie)
BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia şi dacă este cazul, pentru
coplătitor(i)
Factura de utilităţi (din luna precedentă sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitării
creditului)
Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de
credit/alte tipuri de de carduri, în cazul clienţilor care beneficiază de aceste produse
oferite de alte bănci
Declaraţia împrumutatului privind intenţia de a vinde imobilul adus în garanţie
Alte documente solicitate de bancă

Documente specifice:
Actul de proprietate al locuinţei ce face obiectul vânzării înregistrat la Biroul de
Carte Funciară (copie)
Dosarul cadastral (copie)

117
Declaraţie, pe proprie răspundere, a proprietarului că imobilul respectiv nu este
revendicat, conform Legii 10/2001 şi că nu există litigii în legătură cu acesta
Antecontract de vânzare-cumpărare/Contract de construire încheiat cu
antreprenorul/societatea de construcţii
Etape în derularea procesului de analiză a solicitării de credit:

Prezentarea la sediul băncii, de către client, a documentelor necesare analizei


solicitării de credit
Verificarea de către consilierul client a documentaţiei depuse de către client;
efectuarea de către consilierul client a calculelor de încadrare a clientului pentru
suma solicitată şi a încadrării acestuia în condiţiile impuse de bancă pentru a
beneficia de credit
Informaţiile privind solicitantul şi coplătitorii, dacă este cazul, informaţiile
referitoare la venitul participanţilor la credit, angajator (confirmarea telefonică a
informaţiilor din adeverinţa de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum
şi alte informaţii furnizate de către client şi necesare în analiza creditului vor face
obiectul unor verificări din partea băncii
Evaluarea garanţiei de către un evaluator extern agreat de bancă
Clientul este informat de către consilierul client dacă creditul a fost
aprobat/respins, comunicandu-i-se totodată motivele de respingere (dacă creditul este
respins)
Dacă creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea semnării
contractului de credit, încheierii contractului de garanţie, a poliţei de asigurare a
bunurilor aduse în garanţie, precum şi a certificatului de asigurare, dacă este cazul
După îndeplinirea condiţiilor de tragere, creditul este pus la dispoziţia clientului;
extrasul de Carte Funciară poate fi prezentat şi ulterior, în termen de cel mult 10 zile
de la autentificare
Banii sunt puşi la dispoziţia clientului într-un cont curent de unde se vor vira într-o
singură tranşă sau în mai multe, conform contractului de credit, în contul curent al
vânzătorului, constructorului, furnizorului de materiale, prestatorului de servicii etc.,
după caz

Avantaje:

Finanţarea proprietarilor legali ai unei locuinţe, în scopul achiziţionării/construirii


unei alte proprietăţi imobiliare
Obţinerea preavizării creditului, în maxim 60 minute la orice unitate BCR
Acordarea creditului fără giranţi
Efort financiar redus prin oferirea gratuită de către bancă a certificatului de
asigurare
Accesul la sume mai mari prin acceptarea la stabilirea capacităţii de rambursare a
unei game largi de venituri realizate atât de către solicitant, cât şi de către coplătitori,
după caz

118
Economie de timp, prin apelarea la una dintre următoarele modalităţi de
rambursare:
§ oriunde şi oricând în ţară prin reţeaua de ATM-uri BCR (cea mai extinsă
reţea), prin intermediul cardului de debit, prin Direct Debit, Standing Order,
pentru creditele în lei
§ utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR
(internet sau telefon), nu mai este necesară deplasarea la bancă pentru
achitarea ratei de credit în lei sau valută
Documentaţie de credit simplificată pentru:
§ creditele garantate cu garanţii reale, banca nemaisolicitând copii după
contractul individual de muncă/cartea de muncă/registrul general de evidenţă a
salariaţilor
§ solicitanţii care îşi încasează salariul lunar într-un cont curent la BCR, cu
sau fără card de debit ataşat, banca putând accepta, în locul adeverinţei de salariu, un
extras de cont/stare financiară cumulat(ă) pe ultimele 3 luni

A.3. Vehicule si bunuri de folosinta indelungata

1. MOTOR EXTRA/SUPER BCR

Credit pentru achiziţionarea de vehicule noi şi rulate, în lei/valută

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice, în vârstă de cel puţin 18 ani, care îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate solicitate de către bancă

Destinaţia: se acordă pentru achiziţionarea de vehicule noi (autoturisme, motociclete,


motorete, bărci cu motor, tractoare etc.), din producţia internă şi din import,
comercializate în ţară de către producători/ dealeri autorizaţi şi de vehicule rulate din
producţia internă şi din import, de la persoane fizice/juridice române

Moneda de acordare: RON, EUR

Suma maximă:
Creditele acordate pentru achiziţionarea de vehicule noi: 30.000 EUR (sau
echivalent RON)
Creditele acordate pentru achiziţionarea de vehicule rulate: 12.000 EUR (sau
echivalent RON)

Termen maxim:
vehicule noi: maxim 7 ani
vechicule rulate: maxim 5 ani

119
Avans: aport propriu nu este necesar

Dobânda: corespunzătoare termenului de rambursare solicitat de client

Garanţii:
poliţa de asigurare tip CASCO încheiată cu o societate de asigurări agreată de BCR,
cu cesionarea drepturilor de încasat în favoarea băncii.
 În vederea încheierii poliţei de asigurare CASCO pentru autoturismele rulate ce se
doresc a fi achiziţionate din credit, în lei, se solicită ca vechimea maximă pentru
aceste autovehicule să fie de:
§ 6 ani pentru cele neînmatriculate în România
§ 8 ani pentru cele înmatriculate în România
 În vederea încheierii poliţei de asigurare CASCO pentru autoturismele rulate ce se
doresc a fi achiziţionate din credit, în valută, se solicită ca vechimea maximă pentru
aceste autovehicule să fie de 7 ani, atât pentru cele înmatriculate în România, cât şi
pentru cele înmatriculate în străinătate

Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de către solicitant


şi coplătitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de
închiriere, dividende, venituri realizate din activităţi independente, din depozite şi
dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin
documente legale.

Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de


profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net
eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a coşului minim de subzistenţă,
precum şi a altor angajamente de plată lunare (de altă natură decât creditul): chirii,
asigurări etc..

Modalitatea de acordare a creditului: virament în contul dealer-ului/persoanei fizice


sau juridice care comercializează autovehiculul

Modalităţi de rambursare a creditului:


la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei)
utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni
prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează
în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu)
la orice ATM din reţeaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în
prealabil Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în
lei

Costuri:
Comision acordare credit (flat - perceput o singură dată la acordarea creditului): 3%

120
Comision de urmărire riscuri (calculat flat la valoarea creditului aprobat şi plătibil
lunar): 0.35% lunar
Prima de asigurare: cotele de primă anuale sunt stabilite pe tipuri de autoturisme şi
sunt cele comunicate de către societatea de asigurare-reasigurare
Comision rambursare anticipată, aplicat la suma rambursată în avans, minim 30
EUR:
a) credite cu dobândă fixă pe toată perioada:
§ 4,5%, în primii 5 ani
§ 4%, ulterior
b) credite cu dobândă variabilă stabilită în funcţie de indicii de referinţă
ROBOR/EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă fixă pe toată perioada:
§ în primii 3 ani: 4,5%
§ între 3 şi 5 ani: 3%
§ între 5 şi 7 ani: 2,5%

Nivel dobânzi:

Monedă Termen Dobândă fixă (%/an)


RON maxim 2 ani 19,75
2 – 5 ani 19,25
5 – 7 ani 19,00
EUR maxim 7 ani 12,00

Monedă Termen Dobândă variabilă* (%/an)


RON maxim 7 ani 14,59
EUR maxim 7 ani 8,613
*stabilită în funcţie de ROBOR 6M/EURIBOR 6M valabil pentru luna iulie
RON: ROBOR 6M (10,59%) + marja de produs (4 p.p.)
EUR: EURIBOR 6M (1,313%) + marja de produs (7,3 p.p.)

Documente necesare:

Cerere de credit (formular tip BCR)


Declaraţia – acord pentru coplătitor(i), dacă este cazul (formular tip BCR)
Adeverinţă de salariu pentru solicitant şi dacă este cazul, pentru coplătitori
(formular tip BCR sau alte modele de adeverinţe care să cuprindă obligatoriu
informaţiile solicitate de bancă)/Extras de cont/Stare financiară cumulat(ă) pe
ultimele trei luni pentru clienţii care încasează salariul lunar într-un cont curent la
BCR, cu sau fără card de debit ataşat)
Fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu ştampila oficială a
angajatorului, după caz
Talon de pensie (original sau copie) şi decizia de pensionare (original sau copie)
Cartea de muncă (primele şi ultimele două pagini)/contractul individual de muncă
cu viza direcţiei generale de muncă şi protecţie socială/registrul general de evidenţă a

121
salariaţilor (filele care cuprind elementele de identificare ale angajatorilor şi
înscrierile referitoare la împrumutat pentru solicitant şi, dacă este cazul, pentru
coplătitori)
BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia şi dacă este cazul, pentru
coplătitor(i)
Factura proformă pentru autoturismul cumpărat din credit
Certificat de Autenticitate eliberat de Registrul Auto Român, în cazul achiziţionării
de autoturisme rulate neînmatriculate în România
După acordarea creditului şi înmatricularea autoturismului, se solicită o copie a
carţii de identitate a autoturismului
Factura de utilităţi (din luna precedentă sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitării
creditului)
Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de
credit/alte tipuri de de carduri, în cazul clienţilor care beneficiază de aceste produse
oferite de alte bănci
Alte documente solicitate de bancă

Etape în derularea procesului de analiză a solicitării de credit:

Prezentarea la sediul băncii de către Client, a documentelor necesare analizei


solicitării de credit
Verificarea de către Consilierul Client a documentaţiei depuse de către Client;
efectuarea de către Consilierul Client a calculelor de încadrare a clientului pentru
suma solicitată şi a încadrării acestuia în condiţiile impuse de bancă pentru a
beneficia de credit
După momentul depunerii documentaţiei de credit complete de către Client se
semnează cererea de credit, contractul de credit si certificatul de asigurare, dacă este
cazul
Informaţiile privind solicitantul şi coplătitorii (dacă este cazul), informaţiile
referitoare la venitul participanţilor la credit, angajator (confirmarea telefonică a
informaţiilor din Adeverinţa de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum
şi alte informaţii furnizate de către client şi necesare în analiza creditului vor face
obiectul unor verificări din partea băncii
Clientul este informat de către consilierul client dacă creditul a fost
aprobat/respins, comunicându-i-se totodată motivele de respingere (dacă creditul este
respins)
Daca creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizării
operaţiunilor de punere la dispoziţie a creditului aprobat
Banii sunt puşi la dispoziţia clientului într-un cont curent de unde se vor vira în
contul dealer-ului/ persoanei fizice sau juridice care comercializează autovehiculul

Avantaje:

Finanţarea achiziţionării unor vehicule noi, dar şi rulate


Posibilitatea Refinanţării creditelor angajate la alte bănci

122
Acordarea creditului fără aport propriu, garanţi sau ipotecarea unui imobil
Obţinerea preavizării creditului, în maxim 60 minute la orice unitate BCR sau
telefonic, prin InfoBCR
Accesul la sume mai mari prin acceptarea la stabilirea capacităţii de rambursare a
unei game largi de venituri realizate atât de către solicitant, cât şi de către coplătitori,
după caz
Economie de timp, prin apelarea la una dintre următoarele modalităţi de
rambursare:
§ oriunde şi oricând în ţară prin reţeaua de ATM-uri BCR (cea mai extinsă
reţea), prin intermediul cardului de debit, prin Direct Debit, Standing Order,
pentru creditele în lei
§ utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR
(internet sau telefon), nu mai este necesară deplasarea la bancă pentru
achitarea ratei de credit în lei sau valută
Documentaţie de credit simplificată pentru:
§ împrumuturile de până la 1.000 EUR inclusiv sau echivalent RON,
nemaifiind solicitate copii după contractul individual de muncă/cartea de muncă/
registrul general de evidenţă a salariaţilor
§ solicitanţii care îşi încasează salariul lunar într-un cont curent la BCR, cu
sau fără card de debit ataşat, banca putând accepta, în locul adeverinţei de salariu, un
extras de cont/stare financiară cumulat(ă) pe ultimele 3 luni; în plus, în aceste cazuri nu
se mai solicită nici copii ale contractului de muncă/cărţii de muncă/registrului general
de evidenţă a salariaţilor

2. PRACTIC EXTRA/SUPER BCR

Credit pentru achiziţionarea de bunuri de uz casnic sau personal şi servicii aferente


acestora, în lei/valută

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice, în vârstă de cel puţin 18 ani, care îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate solicitate de către bancă

Destinaţia: achiziţionarea de bunuri şi servicii din ţară sau străinătate (aparatură


electronică şi electrocasnică, mobilier, produse IT, blănuri, materiale de construcţii,
biciclete etc.) de la furnizorii interni sau externi sau dealerii autorizaţi ai acestora.

Moneda de acordare: RON, EUR

Suma maximă: 5.000 EUR (sau echivalent RON)

Termen maxim: 5 ani

Avans: nu este necesar

123
Dobânda: corespunzătoare termenului de rambursare solicitat de client

Perioadă de graţie: cel mult 2 luni, fără depăşirea termenului maxim de rambursare. În
cadrul perioadei de graţie împrumutatul achită numai comisioanele aferente, cu excepţia
comisionului de urmărire riscuri. Dobânda se calculează lunar la soldul creditului şi se
capitalizează la sfârşitul perioadei de graţie, fiind inclusă în valoarea creditului

Capacitatea de rambursare se determină pe baza veniturilor realizate de către solicitant


şi coplătitori, dacă este cazul, din salarii, pensii, venituri provenite din contracte de
închiriere, dividende, venituri realizate din activităţi independente, din depozite şi
dobânzi bonificate la aceste depozite sau orice alte surse de venit dovedite prin
documente legale.

Gradul maxim de îndatorare se stabileşte pentru fiecare client în parte şi depinde de


profilul de risc, comportamentul de plată, venitul net eligibil al acestuia etc.. Venitul net
eligibil este determinat prin deducerea din venitul net a coşului minim de subzistenţă,
precum şi a altor angajamente de plată lunare (de altă natură decât creditul): chirii,
asigurări etc..

Modalitatea de acordare a creditului: virament, în contul furnizorului de bunuri

Modalităţi de rambursare a creditului:

la orice sediu BCR, în numerar (inclusiv în ziua scadenţei)


utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR, din contul
curent în lei/valută, prin ambele componente: Alo 24 Banking – efectuare operaţiuni
prin telefon şi Click 24 Banking – efectuare operaţiuni prin internet (se completează
în prealabil Cererea – Contract de acces la Serviciu)
la orice ATM din reţeaua BCR, prin intermediul cardului de debit (se încheie în
prealabil Convenţie), prin Direct Debit, Standing Order, pentru creditele acordate în
lei

Costuri:

În cazul acordării împrumutului la sediul băncii sau prin intermediul partenerilor:


Comision acordare credit (flat - perceput o singură dată la acordarea creditului): 3%
Comision de urmărire riscuri (calculat flat la valoarea creditului aprobat şi plătibil
lunar): 0,35% lunar
Comision rambursare anticipată, aplicat la suma rambursată în avans, minim 30
EUR:
a) credite cu dobândă fixă pe toată perioada:
§ 4,5%, în primii 5 ani
§ 4%, ulterior

124
b) credite cu dobândă variabilă stabilită în funcţie de indicii de referinţă
ROBOR/EURIBOR la 6luni, la care se adaugă o marjă fixă pe toata
perioada:
§ în primii 3 ani: 4,5%
§ între 3 – 5 ani: 3%
Taxele legale de import (taxe vamale, comisioane etc.) sunt suportate de
solicitant din surse proprii, in cazul creditelor acordate in valuta

Nivel dobânzi:

Monedă Termen Dobândă fixă (%/an)


RON maxim 2 ani 21,25
2-5 ani 20,75
EUR maxim 5 ani 13,50

Monedă Termen Dobândă variabilă* (%/an)


RON maxim 5 ani 16,09
EUR maxim 5 ani 9,813
*stabilită în funcţie de ROBOR 6M/EURIBOR 6M valabil pentru luna iulie
RON: ROBOR 6M (10,59%) + marja de produs (5,5 p.p.)
EUR: EURIBOR 6M (1,313%) + marja de produs (8,5 p.p.)

Documente necesare:

Cerere de credit (formular tip BCR)


Declaraţia – acord pentru coplătitor(i), dacă este cazul (formular tip BCR)
Adeverinţă de salariu pentru solicitant şi dacă este cazul, pentru coplătitori (formular
tip BCR sau alte modele de adeverinţe care să cuprindă obligatoriu informaţiile
solicitate de bancă)/Extras de cont/Stare financiară cumulat(ă) pe ultimele trei luni
pentru clienţii care încasează salariul lunar într-un cont curent la BCR, cu sau fără card
de debit ataşat)
Fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu ştampila oficială a
angajatorului, după caz
Talon de pensie (original sau copie) şi decizia de pensionare (original sau copie)
Cartea de muncă (primele şi ultimele două pagini)/contractul individual de muncă cu
viza direcţiei generale de muncă şi protecţie socială/registrul general de evidenţă a
salariaţilor (filele care cuprind elementele de identificare ale angajatorilor şi înscrierile
referitoare la împrumutat pentru solicitant şi, dacă este cazul, pentru coplătitori)
BI/CI (copie) pentru solicitant, membrii familiei acestuia şi dacă este cazul, pentru
coplătitor(i)
Factura proformă pentru bunul ce se doreşte a fi cumpărat din credit
Factura de utilităţi (din luna precedentă sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitării
creditului)

125
Copii ale contractelor de credit pentru cardurile de credit/descoperit de cont/linii de
credit/alte tipuri de de carduri, în cazul clienţilor care beneficiază de aceste produse
oferite de alte bănci
Alte documente solicitate de bancă

Etape în derularea procesului de analiză a solicitării de credit:

Prezentarea la sediul băncii sau al comercianţilor parteneri de către Client, a


documentelor necesare analizei solicitării de credit
Verificarea de către Consilierul Client/reprezentantul comercianţilor parteneri a
documentaţiei depuse de către Client; efectuarea de către Consilierul Client a
calculelor de încadrare a clientului pentru suma solicitată şi a încadrării acestuia în
condiţiile impuse de bancă pentru a beneficia de credit
După momentul depunerii documentaţiei de credit complete de către Client, se
semnează cererea de credit, contractul de credit si certificatul de asigurare, dacă este
cazul
Informaţiile privind solicitantul şi coplătitorii (dacă este cazul), informaţiile
referitoare la venitul participanţilor la credit, angajator (confirmarea telefonică a
informaţiilor din adeverinţa de salariu), istoricul de rambursare a creditelor, precum
şi alte informaţii furnizate de către Client şi necesare în analiza creditului vor face
obiectul unor verificări din partea băncii
Clientul este informat de catre Consilierul Client dacă creditul a fost
aprobat/respins, comunicandu-i-se totodată motivele de respingere (dacă creditul este
respins)
Daca creditul este aprobat clientul este chemat la sediul BCR în vederea finalizării
operaţiunilor de punere la dispoziţie a creditului aprobat
Banii sunt puşi la dispoziţia clientului într-un cont curent de unde se vor vira în
contul curent al furnizorului de bunuri

Avantaje:

Întocmirea dosarului de credit se poate realiza, fie la sediul băncii, fie la


comercianţii parteneri
Posibilitatea Refinanţării creditelor angajate la alte bănci
Acordarea creditului fără aport propriu, garanţi sau ipotecarea unui imobil
Acordarea, la cerere, a unei o perioade de graţie de până la 2 luni, în cadrul
termenului de rambursare
Obţinerea preavizării creditului, în maxim 60 minute la orice unitate BCR sau
telefonic, prin InfoBCR
Efort financiar redus prin obţinerea împrumutului fără solicitarea încheierii unei
poliţe de asigurare a bunului achiziţionat din credit
Accesul la sume mai mari prin acceptarea la stabilirea capacităţii de rambursare a
unei game largi de venituri realizate atât de către solicitant, cât şi de către coplătitori,
după caz

126
Economie de timp, prin apelarea la una dintre următoarele modalităţi de
rambursare:
§ oriunde şi oricând în ţară prin reţeaua de ATM-uri BCR (cea mai extinsă
reţea), prin intermediul cardului de debit, prin Direct Debit, Standing Order,
pentru creditele în lei
§ utilizând Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR
(internet sau telefon), nu mai este necesară deplasarea la bancă pentru
achitarea ratei de credit în lei sau valută
Documentaţie de credit simplificată pentru:
§ împrumuturile de până la 1.000 EUR inclusiv sau echivalent RON,
nemaifiind solicitate copii după contractul individual de muncă/cartea de
muncă/registrul general de evidenţă a salariaţilor
§ solicitanţii care îşi încasează salariul lunar într-un cont curent la BCR, cu
sau fără card de debit ataşat, banca putând accepta, în locul adeverinţei de salariu, un
extras de cont/stare financiară cumulat(ă) pe ultimele 3 luni; în plus, în aceste cazuri nu
se mai solicită nici copii ale contractului de muncă/cărţii de muncă/registrului general
de evidenţă a salariaţilor

B. CARDURI

B.1.OFERTA DE CARDURI BCR

1. BCR MAESTRO:

Card de debit in lei (toate tranzacţiile se efectuează în limita disponibilului din


cont), emis la solicitarea clientului, pe un cont curent in lei. Cardul este destinat
persoanelor fizice rezidente sau nerezidente.
Cardul poate fi utilizat atât în ţară, cât şi în străinătate, în mediu electronic
(terminale POS şi/sau ATM), oriunde este afişată sigla Maestro/Cirrus.

În cazul virării salariului lunar într-un cont curent deschis la BCR, se poate acorda:
- un credit în limita unui plafon cuprins între 75% din salariul net şi maxim 6 salarii
nete (fără a depăşi limita maximă de 5.000 EUR, echivalent în lei la cursul BNR
din data aprobării), în baza protocolului încheiat de bancă cu angajatorul
SAU
- un credit în limita unui plafon cuprins între 1 şi 6 salarii nete, maxim 5.000 EUR,
echivalent în lei la cursul BNR din data aprobării, fără a fi necesară încheierea
unui protocol între BCR şi firma angajatoare

Cardul poate fi utilizat pentru:


- plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptanţi de carduri;
- plati pe Internet in conditii de siguranta, fie prin inrolarea in sistemul 3D-Secure,
fie prin asocierea cardului BCR VISA Virtuon;

127
- ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele băncilor care acceptă
carduri;
- plata, prin ATM-urile si Maşinile Multifunctionale (MFM-urile) BCR, a facturilor
curente de utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi
mobilă, TV cablu etc.), în funcţie de convenţiile care se încheie cu societăţile
furnizoare de utilităţi/servicii;
- transferuri de fonduri în lei din contul de card de debit în lei în contul de economii
în lei „MAXICONT BCR”, prin serviciul Plăţi facturi la ATM;
- rambursarea* ratelor pentru creditele BCR în lei (inclusiv cardurile de credit
BCR) la ATM-urile si MFM-urile BCR;
- reîncărcarea cartelelor de telefon mobil (Vodafone) de la ATM-urile si MFM-
urile BCR ;
- accesarea serviciului Mobile Banking BCR.
- acces in zonele Easy 24 Banking BCR

Operatiuni ce se pot efectua, utilizand contul aferent cardului de debit:

-viramente din contul de card (plati fara numerar) in sistem BCR/ catre alte banci;
- rambursare rate credite BCR, in lei sau valuta;
- constituire/ alimentarea/ lichidare prin virament din/in contul de card a
depozitelor/ conturilor de economii constituite la orice unitate a bancii;
- cumparare/ rascumpare, prin virament in/din contul de card, de certificate de
depozit cu discount sau certificate de depozit cu parola;
- retragere numerar din contul de card, la ghiseele bancii;
- operatiuni de schimb valutar;
- atasarea la contul aferent cardului de debit a urmatoarelor servicii:
a) Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR – permite
clienţilor aflati in tara sau in strainatate, sa obtina informatii personalizate
referitoare la conturile proprii detinute la BCR si sa efectueze in conditii de
maxima securitate o gama variata de operatiuni bancare de la distanta, prin
intermediul Alo 24 Banking (phone banking) si Click 24 Banking (internet
banking)
b) Standing Order - modalitate de plata prin care banca platitorului executa
ordine de plata la date si in sume fixate in prealabil, in baza contractului
incheiat cu platitorul
c) Direct Debit - banca plateste automat din contul curent diverse facturi
curente pe care clientul le are de achitat; sumele sunt virate direct in contul
furnizorului de utilitati cu care banca a incheiat conventie.
Avantaje:

- se alimentează în lei, dar se poate utiliza şi în străinătate, în orice valută;


- accesul 24 de ore din 24:
§ la orice ATM din ţară şi din străinătate pentru obţinerea de numerar;
§ in zonele Easy 24 Banking BCR unde se pot efectua, cu ajutorul cardului
operatiuni prin intermediul ATM-urilor, MFM-urilor si telefonului;
- eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului;

128
- interogarea soldului contului direct la ATM-urile BCR ;
- schimbarea PIN-ului la ATM BCR;
- pentru tranzactiile la comercianti nu exista limita de
valoare/zi/card; in plus, tranzactiile la comercianti nu se comisioneaza;
- prin intermediul Serviciului de efectuare operatiuni prin Canale
Alternative BCR (Alo 24 Banking si Click 24 Banking) se pot obtine gratuit informatii
personalizate referitoare la conturile detinute la BCR (soldul conturilor, istoricul
tranzactiilor etc.)
- reduceri semnificative ale comisioanelor aferente operatiunilor
efectuate prin canale alternative, fata de operatiunile efectuate la ghiseu: 75% reducere
pentru tranzactiile efectuate prin Click 24 Banking si 50% reducere pentru tranzactiile
efectuate prin Alo 24 Banking
- depuneri gratuite de numerar in contul curent cu card de debit
BCR in lei atasat, prin intermediul MFM-ului, disponibil in zonele Easy 24 Banking BCR
- garantarea disponibilităţilor din contul curent prin Fondul de
Garantare a Depozitelor, în limita nivelului stabilit periodic de către acesta
- acces la servicii conexe cardului: Plati facturi la ATM si MFM
BCR - comision zero, Reincarcare cartele Vodafone prin ATM si MFM BCR -
comision zero, Mobile Banking BCR
- posibilitatea obtinerii cardului prin înregistrarea online a
formularelor - cerere emitere card de debit pe Internet (www.bcr.ro)
- informaţii şi îndrumări oferite de către Serviciul Asistenţă
deţinători de carduri din cadrul Direcţiei Carduri (021 311.10.01
sau 021 311.02.16)
- bonus de 0,3% pentru orice cumparatura efectuata cu cardul la
comerciantii acceptanti din tara si strainatate/pe internet pana la
30 septembrie 2009
Dobânda pentru :

- disponibilităţile din contul de card  0,15% pe an


- sumele trase în descoperit de cont în baza protocolului încheiat
de Bancă cu Angajatorul  ROBOR 3M + marja de produs de 6
puncte procentuale
- sumele trase în descoperit de cont individual  ROBOR 3M +
marja de produs de 7 puncte procentuale

Este dobanda variabila stabilita in functie de cotatia ROBOR 3M la creditele


acordate persoanelor fizice prin intermediul cardurilor de debit fiind revizuita de banca
trimestrial, respectiv in prima zi lucratoarea a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie si Octombrie
a fiecarui an si se va stabili in functie de valoarea ROBOR 3M fixata in ultima zi
lucratoare bancara a lunilor Decembrie, Martie, Iunie si Septembrie rotunjita la 2
zecimale + marja de produs

Documente necesare:

- documente de identitate, valabil emise prezentate in original

129
- incheierea cu banca a Conventiei de cont curent (pentru persoane
fizice), dupa caz Act aditional

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului BCR Maestro

comision emitere iniţială card 0


comision reînnoire card 0
comision emitere card suplimentar pentru utilizator autorizat 0
comision blocare card pierdut/furat 0
comision administrare cont curent/subcont 1,75 lei in echiv/luna/cont curent pentru
(sumele in echiv vor fi determinate la Cursul BNR valabil conturi active
pentru ziua in care are loc operatiunea) 10 lei in echiv/luna/cont curent pentru
conturi inactive (conturi fara miscare in
ultimele 6 luni si sold de pana la max 40 lei)
suma minimă pentru deschiderea cont curent cu card de
debit atasat 5 lei
- standard 0
- conturi curente aferente cardurilor de salarii
sold minim al contului curent cu card de debit atasat 4,90 lei
comision pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii 0
comision eliberare numerar în ţară:
- la ATM-urile din reţeaua BCR 0,2% min. 0,20 lei/operaţiune
- la ghiseele BCR 0,4% min 6 lei
- studenti, pensionari, bugetari de la ATM-uri BCR 0
(1)
- în reţeaua altor bănci (ATM, ghisee) 0,5% + 3,5 lei
comision eliberare numerar în străinătate:
- la ATM-urile bancilor din Erste Group (2) 0,2% min 0,2 lei
- studenti, pensionari, bugetari de la ATM-uri Erste 0
Group (1)
- la alte ATM-uri decat cele din Erste Group si 0,5% + 3,5 lei
ghiseele bancare
comision depunere de numerar efectuate prin intermediul 0
MFM-ului BCR
schimbare PIN la ATM BCR 0
comision contestare nejustificata a unei tranzactii, 30 lei/tranzactie
efectuata in tara/ strainatate
comision eliberare extras de cont curent, la cererea
clientului, la ghiseele bancii:
- daca extrasul se refera la 2 lei, in echivalent/extras
tranzactii efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice
(inclusiv data emiterii extrasului) 5 lei, in echivalent/extras
- daca extrasul se refera la
tranzactii efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de
zile calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului)

130
comision eliberare duplicat extras de cont curent, la 5 lei, in echivalent/extras
cererea clientului la ghiseele bancii
- daca extrasul se refera la 10 lei, in echivalent/extras
tranzactii efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice
(inclusiv data emiterii extrasului)
- daca extrasul se refera la
tranzactii efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de 2 lei, in echivalent/extras
zile calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului)

comision eliberare extras de cont pentru alte tipuri de 0,5 lei, in echivalent/stare financiara
conturi decat contul curent, la cererea clientului, la
ghiseele bancii (ex. depozit la termen/cont de economii)

comision eliberare stare financiara, la cererea clientului,


la ghiseele bancii
comision pentru ridicarea indemnizaţiei pentru creşterea 0
copilului din conturi de card BCR din reţeaua ATM BCR
(indiferent de sursa alimentărilor)
comision de conversie valutară la tranzacţiile efectuate în 2%
altă monedă faţă de cea a contului de card (3)
comision interogare sold la ATM BCR 0,20 lei/operaţiune
comision serviciul Plăţi facturi la ATM 0
suma maximă de retragere numerar/zi (indiferent daca 3.000 lei/zi; maximum 10 tranzacţii/zi/card
tranzactiile sunt efectuate in tara sau strainatate)

2. BCR VISA ELECTRON

Card de debit in lei, cu cip (toate tranzacţiile se efectuează în limita disponibilului din
cont), emis la solicitarea clientului, pe un cont curent in lei. Cardul este destinat
persoanelor fizice rezidente sau nerezidente.
Cardul poate fi utilizat atât în ţară, cât şi în străinătate, în mediu electronic (terminale
POS şi/sau ATM), oriunde este afişată sigla VISA (însemnul VISA Electron).

În cazul virării salariului lunar într-un cont curent deschis la BCR, se poate acorda:
- un credit în limita unui plafon cuprins între 75% din salariul net şi maxim 6 salarii
nete (fără a depăşi limita maximă de 5.000 EUR, echivalent în lei la cursul BNR
din data aprobării), în baza protocolului încheiat de bancă cu angajatorul
SAU
- un credit in limita unui plafon cuprins intre 1 si 6 salarii nete, maxim 5.000 EUR,
fara a fi necesara incheierea unui protocol intre BCR si firma angajatoare

Cardul poate fi utilizat pentru:

131
- plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptanţi de carduri
- ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele băncilor care acceptă carduri
- plata, prin ATM-urile BCR si Maşinile Multifunctionale (MFM-urile) BCR, a
facturilor curente de utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze, salubritate, telefonie
fixă şi mobilă, TV cablu etc.), în funcţie de convenţiile care se încheie cu
societăţile furnizoare de utilităţi/servicii
- transferuri de fonduri, prin ATM-urile BCR
- rambursarea ratelor pentru creditele BCR în lei (inclusiv cardurile de credit BCR)
la ATM-urile si MFM-urile BCR;
- transferuri de fonduri în lei din contul de card de debit în lei în contul de economii
în lei „MAXICONT BCR”, prin serviciul Plăţi facturi la ATM
- reîncărcarea cartelelor de telefon mobil (Vodafone) de la ATM-urile si MFM-
urile BCR ;
- accesarea serviciului Mobile Banking BCR
- acces in zonele Easy 24 Banking BCR

Operatiuni ce se pot efectua, utilizand contul aferent cardului de debit:

- viramente din contul de card (plati fara numerar) in sistem BCR/ catre alte banci
- rambursare rate credite BCR, in lei sau valuta
- constituire/ alimentarea/ lichidare prin virament din/in contul de card a
depozitelor/ conturilor de economii constituite la orice unitate a bancii
- cumparare/ rascumpare, prin virament in/din contul de card, de certificate de
depozit cu discount sau certificate de depozit cu parola
- retragere numerar din contul de card, la ghiseele bancii
- operatiuni de schimb valutar
- atasarea la contul aferent cardului de debit a urmatoarelor servicii:
d) Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR – permite clienţilor
aflati in tara sau in strainatate, sa obtina informatii personalizate referitoare la
conturile proprii detinute la BCR si sa efectueze in conditii de maxima securitate
o gama variata de operatiuni bancare de la distanta, prin intermediul Alo 24
Banking (phone banking) si Click 24 Banking (internet banking)
e) Standing Order - modalitate de plata prin care banca platitorului executa ordine de
plata la date si in sume fixate in prealabil, in baza contractului incheiat cu
platitorul
f) Direct Debit - banca plateste automat din contul curent diverse facturi curente pe
care clientul le are de achitat; sumele sunt virate direct in contul furnizorului de
utilitati cu care banca a incheiat conventie.

Avantaje:
- siguranta sporita
- efectuarea de tranzactii off-line cu sume mici
- validitate card cu cip 3 ani
- se alimentează în lei, dar se poate utiliza şi în străinătate, în orice
valută
- accesul 24 de ore din 24:

132
§ la orice ATM din ţară şi din străinătate pentru obţinerea de numerar
§ in zonele Easy 24 Banking BCR unde se pot efectua, cu ajutorul cardului
operatiuni prin intermediul ATM-urilor, MFM-urilor si telefonului
- eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului
- interogarea soldului contului direct la ATM-urile BCR
- schimbarea PIN-ului la ATM BCR
- pentru tranzactiile la comercianti nu exista limita de
valoare/zi/card; tranzactiile la comercianti nu se comisioneaza
- prin intermediul Serviciului de efectuare operatiuni prin Canale
Alternative BCR (Alo 24 Banking si Click 24 Banking) se pot obtine gratuit informatii
personalizate referitoare la conturile detinute la BCR (soldul conturilor, istoricul
tranzactiilor etc.)
- reduceri semnificative ale comisioanelor aferente operatiunilor
efectuate prin canale alternative, fata de operatiunile efectuate la ghiseu: 75% reducere
pentru tranzactiile efectuate prin Click 24 Banking si 50% reducere pentru tranzactiile
efectuate prin Alo 24 Banking
- depuneri gratuite de numerar in contul curent cu card de debit
BCR in lei atasat, prin intermediul MFM-ului, disponibil in zonele Easy 24 Banking BCR
- garantarea disponibilităţilor din contul curent prin Fondul de
Garantare a Depozitelor, în limita nivelului stabilit periodic de către acesta
- acces la servicii conexe cardului: Plati facturi la ATM si MFM
BCR – comision zero, Reincarcare cartele Vodafone prin ATM si MFM BCR –
comision zero, Mobile Banking BCR
- posibilitatea obtinerii cardului prin înregistrarea online a
formularelor - cerere emitere card de debit pe Internet (www.bcr.ro)
- informaţii şi îndrumări oferite de către Serviciul Asistenţă
deţinători de carduri din cadrul Direcţiei Carduri (021 311.10.01
sau 021 311.02.16)
- bonus de 0,3% pentru orice cumparatura efectuata cu cardul la
comerciantii din tara si strainatate/pe internet pana la 30
septembrie 2009

Dobânda pentru :
- disponibilităţile din contul de card  0,15% pe an
- sumele trase în descoperit de cont în baza protocolului încheiat
de Bancă cu Angajatorul  ROBOR 3M + marja de produs de 6
puncte procentuale
- sumele trase în descoperit de cont individual  ROBOR 3M +
marja de produs de 7 puncte procentuale

Este dobanda variabila stabilita in functie de cotatia ROBOR 3M la creditele


acordate persoanelor fizice prin intermediul cardurilor de debit fiind revizuita de banca
trimestrial, respectiv in prima zi lucratoarea a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie si Octombrie
a fiecarui an si se va stabili in functie de valoarea ROBOR 3M fixata in ultima zi
lucratoare bancara a lunilor Decembrie, Martie, Iunie si Septembrie rotunjita la 2
zecimale + marja de produs

133
Documente necesare
- documente de identitate, valabil emise prezentate in original
- incheierea cu banca a Conventiei de cont curent (pentru persoane
fizice), dupa caz Act aditional

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului BCR VISA Electron


comision emitere iniţială card 0
comision reînnoire card 0
comision emitere card suplimentar pentru utilizator autorizat 0
comision blocare card pierdut/furat 0
comision administrare cont curent/subcont 1,75 lei in echiv/luna/cont curent pentru
(sumele in echiv vor fi determinate la Cursul BNR valabil conturi active
pentru ziua in care are loc operatiunea) 10 lei in echiv/luna/cont curent pentru
conturi inactive (conturi fara miscare in
ultimele 6 luni si sold de pana la max 40
lei)
suma minimă pentru deschiderea cont curent cu card de debit
atasat 10 lei
- standard 0
- conturi curente aferente cardurilor de salarii
sold minim al contului curent cu card de debit atasat 10 lei
comision pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii 0
comision eliberare numerar în ţară:
- la ATM-urile din reţeaua BCR 0,2% min. 0,20 lei/operaţiune
- la ghiseele BCR 0,4% min 6 lei
- studenti, pensionari, bugetari de la ATM-uri BCR (1) 0
- în reţeaua altor bănci (ATM, ghisee) 0,5% + 3,5 lei
comision eliberare numerar în străinătate 1,75%, min 5 USD echiv in lei
- la ATM-urile bancilor din Erste Group (2) 0,2% min 0,2 lei
- studenti, pensionari, bugetari de la ATM-uri Erste 0
Group (1)
- la alte ATM-uri decat cele din Erste Group si ghiseele 0,5% + 3,5 lei
bancare
comision depunere de numerar efectuate prin intermediul 0
MFM-ului BCR
schimbare PIN la ATM BCR 0
comision contestare nejustificata a unei tranzactii efectuata in 30 lei/tranzactie
tara/strainatate
comision eliberare extras de cont curent, la cererea clientului,
la ghiseele bancii:
- daca extrasul se refera la tranzactii 2 lei, in echivalent/extras
efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice (inclusiv data

134
emiterii extrasului) 5 lei, in echivalent/extras
- daca extrasul se refera la tranzactii
efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de zile
calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului)
5 lei, in echivalent/extras
comision eliberare duplicat extras de cont curent, la cererea
clientului la ghiseele bancii 10 lei, in echivalent/extras
- daca extrasul se refera la tranzactii
efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice (inclusiv data
emiterii extrasului) 2 lei, in echivalent/extras
- daca extrasul se refera la tranzactii
efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de zile
calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului) 0,5 lei, in echivalent/stare financiara

comision eliberare extras de cont pentru alte tipuri de conturi


decat contul curent, la cererea clientului, la ghiseele bancii
(ex. depozit la termen/cont de economii)

comision eliberare stare financiara, la cererea clientului, la


ghiseele bancii
comision pentru ridicarea indemnizaţiei pentru creşterea 0
copilului din conturi de card BCR din reţeaua ATM BCR
(indiferent de sursa alimentărilor)
comision de conversie valutară la tranzacţiile efectuate în altă 2%
monedă faţă de cea a contului de card (3)
comision interogare sold la ATM BCR 0,20 lei/operaţiune
comision serviciul Plăţi facturi la ATM 0
suma maximă de retragere numerar/zi (indiferent daca 3.000 lei/zi; maximum 10
tranzactiile sunt efectuate in tara sau strainatate) tranzacţii/zi/card

BCR VISA CLASIC

Card de debit (toate tranzacţiile se efectuează în limita disponibilului din cont),


emis în lei, la solicitarea clientului, pe un cont curent in lei. Cardul este destinat
persoanelor fizice si poate fi utilizat atât în ţară cât şi în străinătate, la terminale POS
şi/sau ATM, cât şi la imprintere, oriunde este afişată sigla VISA.

În cazul virării salariului lunar într-un cont curent deschis la BCR, se poate acorda:
- un credit în limita unui plafon cuprins între 75% din salariul net şi maxim 6 salarii
nete (fără a depăşi limita maximă de 5.000 EUR, echivalent în lei la cursul BNR
din data aprobării), în baza protocolului încheiat de bancă cu angajatorul
SAU
- un credit in limita unui plafon cuprins intre 1 si 6 salarii nete, maxim 5.000 EUR,
fara a fi necesara incheierea unui protocol intre BCR si firma angajatoare

135
Cardul poate fi utilizat pentru:

- plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptanţi de carduri


- ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele băncilor care acceptă carduri
- plata, prin ATM-urile BCR si Maşinile Multifunctionale (MFM-urile) BCR, a
facturilor curente de utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze, salubritate, telefonie
fixă şi mobilă, TV cablu etc.), în funcţie de convenţiile care se încheie cu
societăţile furnizoare de utilităţi/servicii
- transferuri de fonduri, prin ATM-urile BCR
- transferuri de fonduri în lei din contul de card de debit în lei în contul de economii
în lei „MAXICONT BCR”, prin serviciul Plăţi facturi la ATM
- rambursarea* ratelor pentru creditele BCR în lei (inclusiv cardurile de credit
BCR) la ATM-urile si MFM-urile BCR;
- reîncărcarea cartelelor de telefon mobil (Vodafone) de la ATM-urile si MFM-
urile BCR ;
- accesarea serviciului Mobile Banking BCR.
- acces in zonele Easy 24 Banking BCR

Operatiuni ce se pot efectua, utilizand contul aferent cardului de debit:

- viramente din contul de card (plati fara numerar) in sistem BCR/ catre alte banci
- rambursare rate credite BCR, in lei sau valuta
- constituire/ alimentarea/ lichidare prin virament din/in contul de card a
depozitelor/ conturilor de economii constituite la orice unitate a bancii
- cumparare/ rascumpare, prin virament in/din contul de card, de certificate de
depozit cu discount sau certificate de depozit cu parola
- retragere numerar din contul de card, la ghiseele bancii
- operatiuni de schimb valutar
- atasarea la contul aferent cardului de debit a urmatoarelor servicii:
g) Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR - permite clienţilor
aflati in tara sau in strainatate, sa obtina informatii personalizate referitoare la
conturile proprii detinute la BCR si sa efectueze in conditii de maxima securitate
o gama variata de operatiuni bancare de la distanta, prin intermediul Alo 24
Banking (phone banking) si Click 24 Banking (internet banking)
h) Standing Order - modalitate de plata prin care banca platitorului executa ordine de
plata la date si in sume fixate in prealabil, in baza contractului incheiat cu
platitorul
i) Direct Debit - banca plateste automat din contul curent diverse facturi curente pe
care clientul le are de achitat; sumele sunt virate direct in contul furnizorului de
utilitati cu care banca a incheiat conventie.

Avantaje:

136
- pentru tranzactiile la comercianti nu exista limita de valoare/zi/card; tranzactiile la
comercianti nu se comisioneaza
- accesul 24 de ore din 24:
§ la orice ATM din ţară şi din străinătate pentru obţinerea de numerar;
§ in zonele Easy 24 Banking BCR unde se pot efectua, cu ajutorul cardului
operatiuni prin intermediul ATM-urilor, MFM-urilor si telefonului;
- eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului
- interogarea soldului contului direct la ATM-urile BCR
- schimbarea PIN-ului de la ATM BCR
- prin intermediul Serviciului de efectuare operatiuni prin Canale
Alternative BCR (Alo 24 Banking si Click 24 Banking) se pot obtine gratuit informatii
personalizate referitoare la conturile detinute la BCR (soldul conturilor, istoricul
tranzactiilor etc.)
- reduceri semnificative ale comisioanelor aferente operatiunilor
efectuate prin canale alternative, fata de operatiunile efectuate la ghiseu: 75% reducere
pentru tranzactiile efectuate prin Click 24 Banking si 50% reducere pentru tranzactiile
efectuate prin Alo 24 Banking
- depuneri gratuite de numerar in contul curent cu card de debit
BCR in lei atasat, prin intermediul MFM-ului, disponibil in zonele Easy 24 Banking BCR
- garantarea disponibilităţilor din contul curent prin Fondul de
Garantare a Depozitelor, în limita nivelului stabilit periodic de către acesta
- acces la servicii conexe cardului: Plati facturi la ATM si MFM
BCR – comision zero, Reincarcare cartele Vodafone prin ATM si MFM BCR –
comision zero, Mobile Banking BCR
- posibilitatea obtinerii cardului prin înregistrarea online a
formularelor - cerere emitere card de debit pe Internet (www.bcr.ro)
- informaţii şi îndrumări oferite de către Serviciul Asistenţă
deţinători de carduri din cadrul Direcţiei Carduri (021 311.10.01
sau 021 311.02.16)
- bonus de 0,3% pentru orice cumparatura efectuata cu cardul la
comerciantii acceptanti din tara si strainatate/pe internet pana la
30 septembrie 2009

Dobânda pentru :

- disponibilităţile din contul de card  0,15% pe an


- sumele trase în descoperit de cont în baza protocolului încheiat
de Bancă cu Angajatorul  ROBOR 3M + marja de produs de 6
puncte procentuale
- sumele trase în descoperit de cont individual  ROBOR 3M +
marja de produs de 7 puncte procentuale

Este dobanda variabila stabilita in functie de cotatia ROBOR 3M la creditele acordate


persoanelor fizice prin intermediul cardurilor de debit fiind revizuita de banca
trimestrial, respectiv in prima zi lucratoarea a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie si Octombrie

137
a fiecarui an si se va stabili in functie de valoarea ROBOR 3M fixata in ultima zi
lucratoare bancara a lunilor Decembrie, Martie, Iunie si Septembrie rotunjita la 2
zecimale + marja de produs

Documente necesare:

- documente de identitate, valabil emise prezentate in original


- incheierea cu banca a Conventiei de cont curent (pentru persoane
fizice), dupa caz Act aditional

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului BCR VISA Clasic

comision emitere iniţială card 0


comision reînnoire card 0
comision emitere card suplimentar pentru utilizator autorizat 0
comision blocare card pierdut/furat 0
comision administrare cont curent/subcont 1,75 lei in echiv/luna/cont curent
(sumele in echiv vor fi determinate la Cursul BNR valabil pentru pentru conturi active
ziua in care are loc operatiunea) 10 lei in echiv/luna/cont curent
pentru conturi inactive (conturi fara
miscare in ultimele 6 luni si sold de
pana la max 40 lei)
suma minimă pentru deschiderea cont curent cu card de debit atasat
- standard 100 lei
- conturi curente aferente cardurilor de salarii 0
sold minim al contului curent cu card de debit atasat 10 lei
comision pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii 0
comision eliberare numerar în ţară:
- la ATM-urile din reţeaua BCR 0,2% min. 0,20 lei/operaţiune
- la ghiseele BCR 0,4% min 6 lei
- studenti, pensionari, bugetari de la ATM-uri BCR (1) 0
- în reţeaua altor bănci (ATM, ghisee) 0,5% + 3,5 lei
comision eliberare numerar în străinătate
- la ATM-urile bancilor din Erste Group (2) 0,2% min 0,2 lei
- studenti, pensionari, bugetari de la ATM-uri Erste Group 0
(1)
- la alte ATM-uri decat cele din Erste Group si ghiseele 0,5% + 3,5 lei
bancare
comision de conversie valutara (3) 2%
comision depunere de numerar efectuate prin intermediul MFM- 0
ului BCR
schimbare PIN la ATM BCR 0
comision contestare nejustificata a unei tranzactii, efectuata in 30 lei/tranzactie
tara /strainatate
comision eliberare extras de cont curent, la cererea clientului, la
ghiseele bancii:

138
- daca extrasul se refera la tranzactii 2 lei, in echivalent/extras
efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice (inclusiv data
emiterii extrasului) 5 lei, in echivalent/extras
- daca extrasul se refera la tranzactii
efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de zile calendaristice
(inclusiv data emiterii extrasului)

comision eliberare duplicat extras de cont curent, la cererea 5 lei, in echivalent/extras


clientului la ghiseele bancii
- daca extrasul se refera la tranzactii 10 lei, in echivalent/extras
efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice (inclusiv data
emiterii extrasului)
- daca extrasul se refera la tranzactii 2 lei, in echivalent/extras
efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de zile calendaristice
(inclusiv data emiterii extrasului)

comision eliberare extras de cont pentru alte tipuri de conturi 0,5 lei, in echivalent/stare financiara
decat contul curent, la cererea clientului, la ghiseele bancii (ex.
depozit la termen/cont de economii)

comision eliberare stare financiara, la cererea clientului, la


ghiseele bancii
comision pentru ridicarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului 0
din conturi de card BCR din reţeaua ATM BCR (indiferent de sursa
alimentărilor)
comision interogare sold la ATM BCR 0,20 lei/operaţiune
comision serviciul Plăţi facturi la ATM 0
suma maximă de retragere numerar/zi (indiferent daca tranzactiile 3.000 lei/zi; maximum 10
sunt efectuate in tara sau strainatate) tranzacţii/zi/card

4. BCR VISA Electron JUNIOR

Caracteristici:

- card de debit în lei, emis sub sigla VISA (tranzacţiile se efectuează în limita
disponibilului din contul de card);
- destinat persoanelor fizice minore, rezidente sau nerezidente cu vârsta cuprinsă
între 14 - 18 ani;
- cardul poate fi utilizat atât în ţară, cât şi în străinătate, în mediu electronic
(terminale POS şi/sau ATM), oriunde este afişată sigla VISA;
- la împlinirea vârstei de 18 ani banca blochează accesul la contul cardului BCR
VISA Electron JUNIOR şi emite un card de debit BCR VISA Electron, în lei,
fără a fi necesară completarea vreunei cereri în contul căruia se va transfera
automat soldul creditor/debitor al cardului BCR VISA Electron JUNIOR;
- nu se emite un card suplimentar pentru un utilizator autorizat;
- valabilitatea cardului 2 ani;

139
- operaţiuni de retragere numerar ATM respectiv plăţi la comercianţi (POS)
conform acordului semnat de reprezentanţii legali ai minorului:
VARIANTA Plafon maxim de retragere Plafonul maxim de plăţi la
numerar/zi comercianţi/zi
VARIANTA Max 10 RON Max 50 RON
I
VARIANTA Max 30 RON Max 100 RON
II
VARIANTA Max 50 RON Max 300 RON
III
VARIANTA Max 3.000 RON nelimitat
IV

Avantajele pe care le oferă cardul BCR VISA Electron JUNIOR:

- dezvoltarea capacităţii minorului de a dispune şi a gestiona sume de bani;


- eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului;
- informaţii şi îndrumări oferite de către Biroul asistenta carduri
din cadrul Direcţiei Carduri (311.10.01 şi 311.02.16)
- comisioane zero pentru: emitere iniţială card, reînnoire card,
retragere numerar de la ATM-urile BCR si ale bancilor din
grupul Erste şi interogare sold ATM BCR, plăţi facturi ATM,
plată de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptanţi de carduri
din ţară

Cardul poate fi utilizat pentru:


- plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptanţi de carduri;
- ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele băncilor care acceptă
carduri;
- plata, prin ATM-urile BCR, a facturilor curente de utilităţi/servicii (electricitate,
apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi mobilă, TV cablu etc.), în funcţie de
convenţiile care se încheie cu societăţile furnizoare de utilităţi/servicii;
- transferuri de fonduri, prin ATM-urile BCR, din conturile de card în conturile
curente;
- transferuri de fonduri în lei din contul de card de debit în lei în contul de economii
în lei „MAXICONT BCR”, prin serviciul Plăţi facturi la ATM;
- reîncărcarea cartelelor de telefon mobil de la ATM-urile BCR

Dobânzi:

o pentru disponibilităţile din contul de card  0,15 % pe an


o dobânda penalizatoare pentru sumele trase în descoperit din contul de card
25%/an

Documentaţie:

140
- documentele de identitate ale solicitantului şi ale reprezentanţilor
minorului;
- documente care atestă calitatea de reprezentanţi legali ai
minorului;

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului BCR VISA Electron


JUNIOR
comision emitere iniţială card 0
comision reînnoire card 0
comision blocare card pierdut/furat 0
comision administrare cont 1,75 lei/luna/Cont curent (in limita stocului
disponibil), pentru conturile active
10 lei, in echiv/ cont curent/ luna pentru
conturi inactive (conturi fara miscare in
ultimele 6 luni si sold de pana la maxim 40
lei)
comision închidere cont curent ca urmare a neindeplinirii 10 lei/ cont (in limita stocului disponibil)
conditiilor de functionare
suma minimă necesară pentru deschiderea contului de card (se 10 lei
reţine automat de către bancă cu ocazia primei alimentări
a contului de card, din soldul disponibil)
sold minim de menţinut în cont 10 lei
comision depunere numerar in conturi proprii, cu exceptia : 1 leu
~ depunerilor efectuate in scopul constituirii/ alimentarii de 0
depozite/ conturi de economii sau in scopul achizitionarii de
certificate de depozit
~ depunerilor efectuate de titularul contului in scopul 0
rambursarii ratelor de credit, daca aceste depuneri sunt
efectuate la data scadentei ratei de credit (sau in prima zi
bancara lucratoare urmatoare datei scadentei, daca aceasta
este intr-o zi nelucratoare), conform graficului de rambursare,
inclusiv cele rezultate din plata anticipata, totala sau partiala a
creditului, efectuata in baza unei cereri scrise din partea
clientului
comision pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii 0
comision eliberare numerar în ţară:
a) la ATM-urile din reţeaua BCR 0
b) la ghişeele BCR 0,4% min 6 lei pe operaţiune
c) în reţeaua altor bănci 0,5% + 3,50 lei
comision eliberare numerar în străinătate
a) la ATM-urile bancilor din Erste Group** 0
b) la alte ATM-uri decat cele din Erste Gorup si ghiseele 0,5% + 3,50 lei
bancare
comision de conversie valutară la tranzactiile efectuate in alta 2% din valoarea tranzacţiei
moneda decat cea a contului de card (***)
comision interogare sold la ATM BCR 0

141
comision serviciul Plăţi facturi prin ATM 0
comision contestare nejustificata a unei tranzactii efectuata in
tara sau in strainatate 30 lei/ tranzactie
comision eliberare extras de cont curent, la cererea
clientului, la ghiseele bancii:
- daca extrasul se refera la tranzactii 2 lei, in echivalent/extras
efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice (inclusiv data
emiterii extrasului) 5 lei, in echivalent/extras
- daca extrasul se refera la tranzactii
efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de zile
calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului)

comision eliberare duplicat extras de cont curent, la cererea


clientului la ghiseele bancii 5 lei, in echivalent/extras
- daca extrasul se refera la tranzactii
efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice (inclusiv data 10 lei, in echivalent/extras
emiterii extrasului)
- daca extrasul se refera la tranzactii
efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de zile
calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului) 2 lei, in echivalent/extras

comision eliberare extras de cont pentru alte tipuri de


conturi decat contul curent, la cererea clientului, la ghiseele
bancii (ex. depozit la termen/cont de economii) 0,5 lei, in echivalent/stare financiara

comision eliberare stare financiara, la cererea clientului, la


ghiseele bancii

5. BCR VISA Clasic International

Card de debit emis în USD, pe un cont curent in valuta, destinat persoanelor fizice care
călătoresc în străinătate în interes personal. Cardul poate fi folosit atât în ţară cât şi în
străinătate, în mediu electronic (terminale POS şi/sau ATM), cât şi manual (imprintere
ZIP-ZAP), oriunde este afişată sigla VISA.

Cardul poate fi utilizat pentru:

- plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptanţi de carduri


- plati pe Internet in conditii de siguranta, fie prin inrolarea in sistemul 3D-Secure,
fie prin asocierea cardului BCR VISA Virtuon
- ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele băncilor care acceptă carduri
- plata, prin ATM-urile si Maşinile Multifunctionale (MFM-urile) BCR, a facturilor
curente de utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi

142
mobilă, TV cablu etc.), în funcţie de convenţiile care se încheie cu societăţile
furnizoare de utilităţi/servicii
- transferuri de fonduri, prin ATM-urile BCR
- rambursarea* ratelor pentru creditele BCR în lei (inclusiv cardurile de credit
BCR) la ATM-urile si MFM-urile BCR;
- reîncărcarea cartelelor de telefon mobil (Vodafone) de la ATM-urile si MFM-
urile BCR ;
- accesarea serviciului Mobile Banking BCR.
- acces in zonele Easy 24 Banking BCR

Operatiuni ce se pot efectua, utilizand contul aferent cardului de debit:

- viramente din contul de card (plati fara numerar) in sistem BCR/ catre alte banci
- rambursare rate credite BCR, in lei sau valuta
- constituire/ alimentarea/ lichidare prin virament din/in contul de card a
depozitelor/ conturilor de economii constituite la orice unitate a bancii
- cumparare/ rascumpare, prin virament in/din contul de card, de certificate de
depozit cu discount sau certificate de depozit cu parola
- retragere numerar din contul de card, la ghiseele bancii
- operatiuni de schimb valutar
- atasarea la contul aferent cardului de debit a urmatoarelor servicii:
j) Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR – permite clienţilor
aflati in tara sau in strainatate, sa obtina informatii personalizate referitoare la conturile
proprii detinute la BCR si sa efectueze in conditii de maxima securitate o gama variata
de operatiuni bancare de la distanta, prin intermediul Alo 24 Banking (phone banking) si
Click 24 Banking (internet banking)
k) Standing Order - modalitate de plata prin care banca platitorului executa ordine de
plata la date si in sume fixate in prealabil, in baza contractului incheiat cu platitorul
l) Direct Debit - banca plateste automat din contul curent diverse facturi curente pe
care clientul le are de achitat; sumele sunt virate direct in contul furnizorului de utilitati
cu care banca a incheiat conventie.

Avantaje:

- accesul 24 de ore din 24:


§ la orice ATM din ţară şi din străinătate pentru obţinerea de numerar;
§ in zonele Easy 24 Banking BCR unde se pot efectua, cu ajutorul cardului
operatiuni prin intermediul ATM-urilor, MFM-urilor si telefonului;
- eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului
- interogarea soldului contului direct la ATM-urile BCR
- schimbarea PIN-ului la ATM BCR
- pentru tranzactiile la comercianti nu exista limita de
valoare/zi/card; tranzactiile la comercianti nu se comisioneaza
- prin intermediul Serviciului de efectuare operatiuni prin Canale
Alternative BCR (Alo 24 Banking si Click 24 Banking) se pot obtine gratuit informatii

143
personalizate referitoare la conturile detinute la BCR (soldul conturilor, istoricul
tranzactiilor etc.)
- reduceri semnificative ale comisioanelor aferente operatiunilor
efectuate prin canale alternative, fata de operatiunile efectuate la ghiseu: 75% reducere
pentru tranzactiile efectuate prin Click 24 Banking si 50% reducere pentru tranzactiile
efectuate prin Alo 24 Banking
- garantarea disponibilităţilor din contul curent prin Fondul de
Garantare a Depozitelor, în limita nivelului stabilit periodic de către acesta
- acces la servicii conexe cardului: Plati facturi la ATM si MFM
BCR - comision zero, Reincarcare cartele Vodafone prin ATM si MFM BCR -
comision zero, Mobile Banking BCR
- posibilitatea obtinerii cardului prin înregistrarea online a
formularelor - cerere emitere card de debit pe Internet (www.bcr.ro)
- informaţii şi îndrumări oferite de către Serviciul Asistenţă
deţinători de carduri din cadrul Direcţiei Carduri (021 311.10.01
sau 021 311.02.16)
- bonus de 0,3% pentru orice cumparatura efectuata cu cardul la
comerciantii acceptanti din tara si strainatate/pe internet pana la
30 septembrie 2009

Dobânda
- pentru disponibilităţile din contul de card  0,15 % pe an

Documente necesare :

- documente de identitate, valabil emise prezentate in original


- incheierea cu banca a Conventiei de cont curent (pentru persoane
fizice), dupa caz Act aditional

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului BCR VISA Clasic International
în USD
comision emitere iniţială card 5 USD/card
comision reînnoire card 5 USD/card
comision emitere card suplimentar pentru utilizator autorizat 5 USD/card
comision blocare card pierdut/furat 5 USD/card
comision administrare cont curent/subcont (sumele in echiv 1,75 lei in echivalent/luna/cont curent pentru
vor fi determinate la Cursul BNR valabil pentru ziua in care conturi active
are loc operatiunea) 10 lei in echiv/luna/cont current pentru
conturi inactive (conturi fara miscare in
ultimele 6 luni si sold de pana la maxim 40
lei)
suma minimă pentru deschiderea cont curent cu card de
debit atasat 100 USD

144
sold minim al contului curent cu card de debit atasat
50 USD
comision pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii 0
comision eliberare numerar în ţară:
a) la ATM-urile din reţeaua BCR 1,75%, min 5 USD
b) la ghişeele BCR <100 mii EUR: 0,5% min 3 EUR sau
echivalent EUR
>100 mii EUR: 2,5%
c) în reţeaua altor bănci (ATM, ghisee) 1,75%, min 5 USD
comision eliberare numerar in strainatate de la ATM-urile 1,75%, min 5 USD
bancilor din Erste Group (1)
comision eliberare numerar în străinătate la alte ATM-uri 1,75%, min 5 USD
decat cele din Erste Group si ghiseele bancare
comision de conversie valutară la tranzacţiile efectuate în 2%
altă monedă faţă de cea a contului de card
comision interogare sold la ATM BCR echivalentul în USD a 0,20 lei / operaţiune
comision serviciul Plăţi facturi prin ATM 0
schimbare PIN la ATM BCR 0
comision contestare nejustificata a unei tranzactii
- efectuata in tara 10 USD /tranzactie
- efectuata in strainatate 10 USD echiv lei/tranzactie
comision eliberare extras de cont curent, la cererea
clientului, la ghiseele bancii:
- daca extrasul se refera la 2 lei, in echivalent/extras
tranzactii efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice
(inclusiv data emiterii extrasului) 5 lei, in echivalent/extras
- daca extrasul se refera la
tranzactii efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de
zile calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului)

comision eliberare duplicat extras de cont curent, la 5 lei, in echivalent/extras


cererea clientului la ghiseele bancii
- daca extrasul se refera la 10 lei, in echivalent/extras
tranzactii efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice
(inclusiv data emiterii extrasului)
- daca extrasul se refera la 2 lei, in echivalent/extras
tranzactii efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de
zile calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului)

comision eliberare extras de cont pentru alte tipuri de 0,5 lei, in echivalent/stare financiara
conturi decat contul curent, la cererea clientului, la
ghiseele bancii (ex. depozit la termen/cont de economii)

comision eliberare stare financiara, la cererea clientului, la


ghiseele bancii
suma maximă de retragere numerar/zi (indiferent daca echiv 3.000 lei/zi; maximum 10

145
tranzactiile sunt efectuate in tara sau strainatate) tranzacţii/zi/card

6. BCR VISA Clasic International

Card de debit emis în EUR, pe un cont curent in valuta, destinat persoanelor fizice
care călătoresc în străinătate în interes personal. Cardul poate fi folosit atât în ţară
cât şi în străinătate, în mediu electronic (terminale POS şi/sau ATM), cât şi manual
(imprintere ZIP-ZAP), oriunde este afişată sigla VISA.

Cardul poate fi utilizat pentru:

- plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptanţi de carduri


- plati pe Internet in conditii de siguranta, fie prin inrolarea in sistemul 3D-Secure,
fie prin asocierea cardului BCR VISA Virtuon
- ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele băncilor care acceptă carduri
- plata, prin ATM-urile si Maşinile Multifunctionale (MFM-urile) BCR, a facturilor
curente de utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi
mobilă, TV cablu etc.), în funcţie de convenţiile care se încheie cu societăţile
furnizoare de utilităţi/servicii;
- transferuri de fonduri, prin ATM-urile BCR
- rambursarea* ratelor pentru creditele BCR în lei (inclusiv cardurile de credit
BCR) la ATM-urile si MFM-urile BCR;
- reîncărcarea cartelelor de telefon mobil (Vodafone) de la ATM-urile si MFM-
urile BCR ;
- accesarea serviciului Mobile Banking BCR.
- acces in zonele Easy 24 Banking BCR

Operatiuni ce se pot efectua, utilizand contul aferent cardului de debit:

- viramente din contul de card (plati fara numerar) in sistem BCR/ catre alte banci
- rambursare rate credite BCR, in lei sau valuta
- constituire/ alimentarea/ lichidare prin virament din/in contul de card a
depozitelor/ conturilor de economii constituite la orice unitate a bancii
- cumparare/ rascumpare, prin virament in/din contul de card, de certificate de
depozit cu discount sau certificate de depozit cu parola
- retragere numerar din contul de card, la ghiseele bancii
- operatiuni de schimb valutar
- atasarea la contul aferent cardului de debit a urmatoarelor servicii:
m) Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR – permite clienţilor
aflati in tara sau in strainatate, sa obtina informatii personalizate referitoare la
conturile proprii detinute la BCR si sa efectueze in conditii de maxima securitate
o gama variata de operatiuni bancare de la distanta, prin intermediul Alo 24
Banking (phone banking) si Click 24 Banking (internet banking)

146
n) Standing Order - modalitate de plata prin care banca platitorului executa ordine de
plata la date si in sume fixate in prealabil, in baza contractului incheiat cu
platitorul
o) Direct Debit - banca plateste automat din contul curent diverse facturi curente pe
care clientul le are de achitat; sumele sunt virate direct in contul furnizorului de
utilitati cu care banca a incheiat conventie.

Avantaje:

- accesul 24 de ore din 24:


§ la orice ATM din ţară şi din străinătate pentru obţinerea de numerar;
§ in zonele Easy 24 Banking BCR unde se pot efectua, cu ajutorul cardului
operatiuni prin intermediul ATM-urilor, MFM-urilor si telefonului;
- eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului
- interogarea soldului contului direct la ATM-urile BCR
- schimbarea PIN-ului la ATM BCR
- pentru tranzactiile la comercianti nu exista limita de
valoare/zi/card; tranzactiile la comercianti nu se comisioneaza
- prin intermediul Serviciului de efectuare operatiuni prin Canale
Alternative BCR (Alo 24 Banking si Click 24 Banking) se pot obtine gratuit informatii
personalizate referitoare la conturile detinute la BCR (soldul conturilor, istoricul
tranzactiilor etc.)
- reduceri semnificative ale comisioanelor aferente operatiunilor
efectuate prin canale alternative, fata de operatiunile efectuate la ghiseu: 75% reducere
pentru tranzactiile efectuate prin Click 24 Banking si 50% reducere pentru tranzactiile
efectuate prin Alo 24 Banking
- garantarea disponibilităţilor din contul curent prin Fondul de
Garantare a Depozitelor, în limita nivelului stabilit periodic de către acesta
- acces la servicii conexe cardului (Plati facturi la ATM,
Reincarcare cartele Vodafone, Mobile Banking BCR)
- posibilitatea obtinerii cardului prin înregistrarea online a
formularelor - cerere emitere card de debit pe Internet (www.bcr.ro)
- informaţii şi îndrumări oferite de către Serviciul Asistenţă
deţinători de carduri din cadrul Direcţiei Carduri (021 311.10.01
sau 021 311.02.16)
- bonus de 0,3% pentru orice cumparatura efectuata cu cardul la
comerciantii acceptanti din tara si strainatate/pe internet pana la
30 septembrie 2009

Dobânda:
- pentru disponibilităţile din contul de card  0,15 % pe an

Documente necesare :
- documente de identitate, valabil emise prezentate in original

147
- incheierea cu banca a Conventiei de cont curent (pentru persoane
fizice), dupa caz Act aditional

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului BCR VISA Clasic International
în EUR
comision emitere iniţială card 5 EUR/card
comision reînnoire card 5 EUR/card
comision emitere card suplimentar pentru utilizator autorizat 5 EUR/card
comision blocare card pierdut/furat 5 EUR
comision administrare cont curent/subcont (sumele in echiv 1,75 lei in echivalent/luna/cont curent pentru
vor fi determinate la Cursul BNR valabil pentru ziua in care conturi active
are loc operatiunea) 10 lei in echiv/luna/cont current pentru
conturi inactive (conturi fara miscare in
ultimele 6 luni si sold de pana la maxim 40
lei)
suma minimă pentru deschiderea cont curent cu card de
debit atasat 100 EUR
sold minim al contului curent cu card de debit atasat
50 EUR
comision pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii 0
comision eliberare numerar în ţară:
a) la ATM-urile din reţeaua BCR 1,75%, min 5 EUR
b) la ghişeele BCR <100 mii EUR : 0,5% min 3 EUR
>100 mii EUR : 2,5%
c) în reţeaua altor bănci (ATM, ghisee) 1,75%, min 5 EUR
comision eliberare numerar in strainatate de la ATM-urile 1,75%, min 5 EUR
bancilor din Erste Group (1)
comision eliberare numerar în străinătate la alte ATM-uri 1,75%, min 5 EUR
decat cele din Erste Group si ghiseele bancare
comision de conversie valutară la tranzacţiile efectuate în 2%
altă monedă faţă de cea a contului de card
comision interogare sold la ATM BCR echivalentul în EUR a 0,20 lei / operaţiune
comision serviciul Plăţi facturi prin ATM 0
schimbare PIN la ATM BCR 0
comision contestare nejustificata a unei tranzactii
- efectuata in tara 10 EUR/tranzactie
- efectuata in strainatate 10 USD echiv lei/tranzactie
comision eliberare extras de cont curent, la cererea
clientului, la ghiseele bancii:
- daca extrasul se refera la 2 lei, in echivalent/extras
tranzactii efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice
(inclusiv data emiterii extrasului) 5 lei, in echivalent/extras
- daca extrasul se refera la
tranzactii efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de
zile calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului)

148
comision eliberare duplicat extras de cont curent, la 5 lei, in echivalent/extras
cererea clientului la ghiseele bancii
- daca extrasul se refera la 10 lei, in echivalent/extras
tranzactii efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice
(inclusiv data emiterii extrasului)
- daca extrasul se refera la 2 lei, in echivalent/extras
tranzactii efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de
zile calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului)

comision eliberare extras de cont pentru alte tipuri de 0,5 lei, in echivalent/stare financiara
conturi decat contul curent, la cererea clientului, la
ghiseele bancii (ex. depozit la termen/cont de economii)

comision eliberare stare financiara, la cererea clientului, la


ghiseele bancii
Suma maximă de retragere numerar/zi (indiferent daca echiv 3.000 lei/zi;
tranzactiile sunt efectuate in tara sau strainatate) maximum 10 tranzacţii/zi/card

7. BCR MasterCard

Card de credit destinat persoanelor fizice rezidente cu varsta intre 18 - 60 ani


(neimpliniti). Poate fi folosit pe teritoriul Romaniei si in strainatate, oriunde este
afisata sigla MasterCard. Valabilitatea cardului este de 2 ani, iar a liniei de credit de
5 ani.

Cardul poate fi utilizat pentru:

- plati la comercianti
- plati pe internet prin inrolarea cardului in sistemul 3-D Secure direct pe site-ul
www.bcr.ro
- retragere de numerar de la ATM-uri
- plata, prin ATM-urile BCR, a facturilor curente de utilităţi/servicii (electricitate,
apă, gaze, salubritate, telefonie fixa si mobila, TV cablu etc.), in functie de
conventiile incheiate de banca cu companiile furnizoare de utilitati/servicii
- reincarcarea cartelelor de telefon mobil (Vodafone) de la ATM-urile BCR

Avantajele BCR MasterCard:

- Perioada de gratie 53 de zile* in care dobanda este 0% exclusiv pentru platile


efectuate la comerciantii acceptanti din tara si strainatate / pe internet
- Rambursare flexibila - in fiecare luna se poate rambursa oricat, nu mai putin
decat suma minima de plata si nu mai mult decat ceea ce s-a utilizat din limita de
credit
- Plati fara comision pentru cumparaturile la comercianti/internet
- Extras de cont gratuit transmis lunar la adresa de corespondenta

149
- Carduri suplimentare pentru utilizatori autorizati, maxim 5 (rude de gradul
I/sot/sotie, cu varsta intre 18-75 ani)
- Perioada mare de acordare a liniei de credit: 5 ani cu posibilitatea prelungirii
automate daca sunt respectate conditiile din contract
- Accesul 24 /7, la orice ATM din ţară şi străinătate
- Informatii si indrumari oferite de catre Serviciul Asistenta Carduri disponibil 24/7
la numerele 021 311.10.01 sau 021 311.02.16

Beneficii BCR MasterCard:

 Servicii conexe gratuite la ATM BCR, ce asigura o economie de timp şi confort


- Plăţi facturi la ATM
- Obtinere mini-extras de cont (se elibereaza doar pentru clientii care nu sunt in
depasire de plafon si nu au intarzieri la plata mai mari de 60 de zile)
- Schimbare PIN
- Reincarcare cartele telefon mobil - Vodafone

 Interogare sold cont la ATM BCR


 Reduceri acordate la comerciantii parteneri BCR
 Program de loialitate, care consta in acordarea unui bonus de 0,6% din valoarea
tranzactiilor efectuate la comercianti/pe internet
 SMS Reminder - notificari privind intarzieri de plata, transmitere de mesaje de
prevenire frauda, informatii privind suma minima de plata

Documente necesare:

- copie BI/CI solicitant


- copie BI/CI sot/sotie (daca este cazul), coplatitor (daca este cazul)
- documente care atesta veniturile solicitantului si ale coplatitorului*, daca este
cazul (adeverinţă de salariu, copie după carte de muncă - primele si ultimele 2
pagini, talon de pensie, documente care sa ateste veniturile din cedarea folosinţei
bunurilor, din dividende, din depozite, dobânzi bonificate la aceste depozite sau
alte surse)
- fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu ştampila oficială a
angajatorului, după caz
- factura de utilităţi (din luna precedentă sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitării
creditului)
*coplatitorii pot fi sot/sotie/ruda de gradul I - numarul maxim de coplatitori admisi este 2

Dobanda: 21,73% / an
Incepand cu 01.07.2009 BCR a modificat nivelul de dobanda, astfel: ROBOR 3M
valabila la 30.06.2009 in valoare de 10,23% + marja de 11,5 puncte procentuale

150
BCR percepe un nivel de dobanda variabil calculat astfel:

Dobanda curenta anuala va fi revizuita trimestrial, respectiv in prima zi lucratoare


bancara a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie si Octombrie ale fiecarui an si se va stabili dupa
cum urmeaza:

• Valoarea ROBOR 3M fixata in ultima zi lucratoare bancara a lunilor


Decembrie, Martie, Iunie si Septembrie rotunjita la 2 zecimale + marja de 11,5%

Nivelul liniei de credit (echivalent RON la cursul BNR din data aprobarii):
minim 500 RON
maxim 50.000 EUR, nu mai mult de echivalentul a 6 venituri nete eligibile, astfel:

- pana la 5.000 EUR fara garantii


- intre 5.000 EUR - 50.000 EUR cu garantii reale mobiliare
sub forma depozitului colateral/certificate de depozit

Modalităţi de rambursare a creditului prin:


- debitarea automata a contului aferent unui card de debit
- transfer bancar
- depuneri de numerar la orice unitate teritoriala
- serviciul Plati facturi la ATM (prin incheierea unei conventii cu
banca si detinatorul cardului de debit BCR)
- utilizand serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative
BCR (Click 24 Banking BCR si Alo 24 Banking BCR)

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului de credit BCR MasterCard (*):
Comision emitere card:
- initiala 0
- reinnoire 0
- suplimentara ptr. utilizator autorizat 0
Comision de mentenanta anuala a cardului principal 24 RON/card
Comision de mentenanta anuala a cardului suplimentar 24 RON/card
Comision eliberare numerar:
- de la ghiseele BCR 1% minim 3,5 lei
- de la ATM-uri BCR 1% minim 3,5 lei
- la alte banci(ATM, ghisee) 1% minim 3,5 lei
Comision eliberare numerar in strainatate 1% minim 3,5 lei
Comision blocare card pierdut/furat 10 lei
Comision deschidere cont de card 0
Comision interogare sold la ATM-urile BCR 0,2 lei per operatiune
Schimbare PIN la ATM BCR 0

151
Solicitare miniextras 0
Comision la cumparare bunuri sau servicii 0
Comision serviciu Plati facturi la ATM 0
Comision de conversie valutara** la tranzactiile efectuate in alta moneda 2%
fata de cea a contului de card
Comision pentru contestare nejustificata a unei tranzactii 5 lei per tranzactie
Suma minima de plata lunara 3% credit utilizat + 100%
dobanzi + 100% comisioane
Comision pentru nerambursare suma minima de plata 5% minim 30 lei aplicat la
principalul din suma minima de
plata ramasa neachitata
Comision eliberare extras cont la cerere:
a. ce privesc operatiuni efectuate cu cardul cu pana la 3 luni inclusiv 0
inainte de momentul solicitarii
b. ce privesc operatiuni efectuate cu cardul cu peste la 3 luni inclusiv 5 lei/ extras
inainte de momentul solicitarii

8. Cardul de credit BCR MasterCard GOLD

Card de credit emis în EURO, destinat persoanelor fizice rezidente, cu venituri de


minim 1.000 EUR sau care prezinta garantii. Poate fi folosit în ţară şi
străinătate, oriunde este afişată sigla MasterCard. Valabilitatea cardului este de 2
ani, iar a liniei de credit de 5 ani.

Beneficii:
Utilizatorii cardului BCR MasterCard Gold beneficiază de un pachet de servicii
integrate pe care banca îl pune la dispoziţia acestora pe perioada călătoriilor în
străinătate:
• Asistenţa de urgenţă: raportarea cardurilor piedute/furate/distruse; eliberarea
de numerar în regim de urgenţă; înlocuirea de urgenţă a cardului.
• Asistenţa pe timpul călătoriei: informaţii utile privind călătoria; transmiterea
de mesaje urgente; servicii de asistenţă administrativă; avansuri de fonduri;
regăsirea bagajelor pierdute sau greşit direcţionate de către un transportator;
expedierea/înlocuirea unor lucruri de uz personal.
• Asistenţa medicală: acordarea de avansuri pentru cheltuieli medicale;
repatrierea după efectuarea tratamentului; vizita unei rude în situaţii de urgenţă;
cazarea în caz de convalescenţă; repatrierea rămăşiţelor pământeşti; repatrierea
copiilor rămaşi fără supraveghere; eliberarea de medicamente absolut necesare
etc.
• Asistenţa legală: plata cheltuielilor de judecată; achitarea cauţiunii.
• Servicii diverse: rezervarea de bilete la spectacol etc.
• Asigurare de accidente pe parcursul călătoriei.

Cardul poate fi utilizat pentru:


- plati la comercianţii acceptanţi de carduri

152
- plati pe internet prin inrolarea cardului in sistemul 3-D Secure, direct pe site-ul
www.bcr.ro
- retragere de numerar de la ATM-uri
- plata, prin ATM-urile BCR, a facturilor curente de utilităţi/servicii (electricitate,
apă, gaze, salubritate, telefonie fixa si mobila, TV cablu etc.), în funcţie de
convenţiile încheiate de banca cu companiile furnizoare de utilităţi
- reincarcarea cartelelor de mobil -Vodafone de la ATM-urile BCR

Avantajele BCR MasterCard GOLD:

- Perioada de gratie 53 de zile* in care dobanda este 0% exclusiv pentru platile


efectuate la comerciantii acceptanti din tara si strainatate / pe internet
- Rambursare flexibila - in fiecare luna se poate rambursa oricat, nu mai putin
decat suma minima de plata si nu mai mult decat ceea ce s-a utilizat din limita de
credit
- Plati fara comision pentru cumparaturile la comercianti/internet
- Extras de cont gratuit transmis lunar la adresa de corespondenta
- Carduri suplimentare pentru utilizatori autorizati, maxim 5 (rude de gradul
I/sot/sotie, cu varsta intre 18-75 ani)
- Perioada mare de acordare a liniei de credit: 5 ani cu posibilitatea prelungirii
automate daca sunt respectate conditiile din contract
- Accesul 24 /7, la orice ATM din ţară şi străinătate
- Informatii si indrumari oferite de catre Serviciul Asistenta Carduri disponibil 24/7
la numerele 021 311.10.01 sau 021 311.02.16
- Pachet de servicii asociat care oferă utilizatorului de card: siguranţă şi confort,
asigură distincţie, clasă, acces în „clubul” utilizatorilor de carduri tip Gold

Beneficii BCR MASTERCARD GOLD:

 Servicii conexe gratuite la ATM BCR, ce asigura o economie de timp şi


confort
- Plăţi facturi la ATM
- Obtinere mini-extras de cont (se elibereaza doar pentru clientii care nu sunt in
depasire de plafon si nu au intarzieri la plata mai mari de 60 de zile)
- Schimbare PIN
- Reincarcare cartele telefon mobil - Vodafone

 Interogare sold cont la ATM BCR


 Reduceri acordate la comerciantii parteneri BCR
 Program de loialitate, care consta in acordarea unui bonus de 0,6% din valoarea
tranzactiilor efectuate la comercianti/pe internet

Documente necesare:
§ copia actului de identitate valabil al solicitantului
§ copia actului de identitate sot/sotie (daca este cazul)

153
§ documente care atesta veniturile solicitantului si ale coplatitorului*, daca este
cazul, (adeverinţă de salariu, talon de pensie, documente care sa ateste veniturile
din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende, din depozite, dobânzi bonificate la
aceste depozite sau alte surse)
§ copie după carte de muncă - primele si ultimele 2 pagini
§ fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu ştampila oficială a
angajatorului, după caz
§ factura de utilităţi (din luna precedentă sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitării
creditului)
Pentru activarea cardului, posesorul acestuia trebuie sa anunte telefonic (la
numarul de pe verso) ca se afla in posesia cardului; cardul de credit poate fi
utilizat numai după activarea acestuia.

Dobânda: 10,09%/an
Incepand cu 01.07.2009 BCR a modificat nivelul de dobanda, astfel: EURIBOR 3M
valabila la 30.06.2009 in valoare de 1,09% + marja de 9 puncte procentuale
BCR percepe un nivel de dobanda variabil calculat astfel:Dobanda curenta anuala va fi
revizuita trimestrial, respectiv in prima zi lucratoare bancara a lunilor Ianuarie, Aprilie,
Iulie si Octombrie ale fiecarui an si se va stabili dupa cum urmeaza:
Valoarea EURIBOR 3M fixata in ultima zi lucratoare bancara a lunilor Decembrie,
Martie, Iunie si Septembrie rotunjita la 2 zecimale + marja de 9%
Plafon acordat: minim 2.500 EUR - maxim 100.000 EUR
Garantii:
- pana la 25.000 EUR (inclusiv), fara garantii
- intre 26.000 EUR - 100.000 EUR (inclusiv) cu garantii reale mobiliare sub forma
depozitelor colaterale/certificate de depozit sau garantii reale imobiliare

Suma minimă lunară de plată:


- 3% din creditul utilizat + 100% dobanzi + 100% comisioane se achită pana la data
scadenta comunicata in extrasul de cont lunar

Modalitati de rambursare a liniei de credit utilizata se face prin:


- depuneri de numerar la orice unitate teritorială
- transfer bancar

TARIF DE COMISIOANE PENTRU OPERATIUNILE CU CARDUL DE


CREDIT BCR MASTERCARD GOLD

TIP COMISION BCR MasterCard GOLD


Comision dechidere Cont de Card 40 EUR
Comision emitere card 0 EUR
Comision mentenanta anuala Card principal 45 EUR
Comision de mentenanta Card suplimentar 45 EUR
Comision reinnoire 0 EUR

154
Comision inlocuire Card pierdut/furat 0 EUR
Comision inchidere Cont de Card 0 RON
Comision schimbare PIN la ATM-urile BCR 0 EUR

Comision retragere numerar (ATM si POS BCR; ATM si POS alte 2%


banci din tara; ATM si POS in strainatate)
Comision emitere Mini-extras la ATM-urile BCR 0 EUR
Comision eliberare Extras de pe maxim 3 luni 0 EUR
Cont la cerere pe minim 3 luni 5 RON / extras
Comision interogare sold la ATM-uri BCR 0,2 RON echiv. In EUR /
interogare
Comision serviciul Plăţi facturi prin ATM 0 RON
Comision pentru nerambursarea Sumei Minime de Plata 5%, min 10 EUR, aplicat la
principalul din suma minima de
plata ramasa neachitata
Comision pentru contestarea nejustificata a unei tranzactii 10 EUR / contestatie
Comision pentru plata la comercianti 0%
Comision de conversie valutara* 2%
Comision pentru depasirea Liniei de Credit 5% din suma aflata in depasire
Comision blocare card pierdut/furat 0 EUR
Comision eliberare numerar in regim de urgenta 50 USD
Comision eliberare card in regim de urgenta 50 USD
Comision de asistenta si asigurari 4 EUR
Comision pentru sumele acordate cu titlu de avans 3% minim 10 EUR
Comision informatii diverse in strainatate (locatii ATM, Linie de 7,75 USD/eveniment
Credit)
Comisionul de consultare a bazei de date a Biroului de Credit 0 RON

9. POWERCARD BCR

Card de credit cu CIP emis in RON, destinat persoanelor fizice rezidente cu varsta
intre 18 - 60 ani (neimpliniti).
Poate fi folosit pe teritoriul Romaniei si in strainatate, oriunde este afisata sigla VISA.
Valabilitatea cardului este de 3 ani, iar a liniei de credit este de 5 ani.

Cardul poate fi utilizat pentru:

- plati la comerciantii acceptanti


- plati pe internet prin inrolarea cardului in sistemul 3-D Secure direct pe site-ul
www.bcr.ro
- retragere de numerar de la ATM-uri

155
- plata, prin ATM-urile BCR, a facturilor curente de utilităţi/servicii (electricitate,
apă, gaze, salubritate, telefonie fixa si mobila, TV cablu etc.), in functie de
conventiile incheiate de banca cu companiile furnizoare de utilitati/servicii
- reincarcarea cartelelor de telefon mobil (Vodafone) de la ATM-urile BCR

Avantaje POWERCARD BCR:

- Siguranta - cardul beneficiaza de tehnologia cip


- Perioada de gratie 53 de zile* in care dobanda este 0% exclusiv pentru platile
efectuate la comerciantii acceptanti din tara si strainatate/internet
- Rambursare flexibila - in fiecare luna se poate rambursa oricat, nu mai putin
decat suma minima de plata si nu mai mult decat ceea ce s-a utilizat din limita de
credit
- Plati fara comision pentru cumparaturile la comerciantii acceptanti/internet
- Extras de cont gratuit transmis lunar la adresa de corespondenta
- Carduri suplimentare pentru utilizatori autorizati, maxim 5 (rude de gradul
I/sot/sotie, cu varsta intre 18-75 ani)
- Perioada mare de acordare a liniei de credit: 5 ani cu posibilitatea prelungirii
automate daca sunt respectate conditiile din contract
- Accesul 24 /7, la orice ATM din ţară şi străinătate
- Informatii si indrumari oferite de catre Serviciul Asistenta Carduri disponibil 24/7
la numerele 021 311.10.01 sau 021 311.02.16

Beneficii POWERCARD BCR:

 Servicii conexe gratuite la ATM BCR, ce asigura o economie de timp şi confort


- Plăţi facturi la ATM
- Obtinere mini-extras de cont (se elibereaza doar pentru clientii care nu sunt in
depasire de plafon si nu au intarzieri la plata mai mari de 60 de zile)
- Schimbare PIN
- Reincarcare cartele telefon mobil - Vodafone

 Interogare sold cont la ATM BCR


 Reduceri acordate la comerciantii parteneri BCR
 Program de loialitate, care consta in acordarea unui bonus de 0,6% din valoarea
tranzactiilor efectuate la comercianti/pe internet
 SMS Reminder - notificari privind intarzieri de plata, transmitere de mesaje de
prevenire frauda, informatii privind suma minima de plata

Documente necesare:

- copie BI/CI sot/sotie (daca este cazul), coplatitor (daca este cazul)
- documente care atesta realizarea de venituri de catre imprumutat si, daca este
cazul, de catre coplatitori*, (adeverinta de salariu, copie dupa carte de munca -
primele si ultimele 2 pagini, talon de pensie, documente care sa ateste veniturile

156
din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende, din depozite, dobanzi bonificate la
aceste depozite sau alte surse)
- fisa fiscala aferenta anului precedent (original sau copie) cu stampila oficiala a
angajatorului, dupa caz
- factura de utilitati (din luna precedenta sau cu cel mult 2 luni anterioare solicitarii
creditului)

Dobanda: 21,73%/an

Incepand cu 01.07.2009 BCR a modificat nivelul de dobanda, astfel: ROBOR 3M


valabila la 30.06.2009 in valoare de 10,23% + marja de 11,5 puncte procentuale

BCR percepe un nivel de dobanda variabil calculat astfel:

Dobanda curenta anuala va fi revizuita trimestrial, respectiv in prima zi lucratoare


bancara a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie si Octombrie ale fiecarui an si se va stabili dupa
cum urmeaza:

• Valoarea ROBOR 3M fixata in ultima zi lucratoare bancara a lunilor


Decembrie, Martie, Iunie si Septembrie rotunjita la 2 zecimale + marja de 11,5%

Nivelul liniei de credit (echivalent RON la cursul BNR din data aprobarii):
minim 500 RON
maxim 50.000 EUR, nu mai mult de echivalentul a 6 venituri nete eligibile, astfel:

- pana la 5.000 EUR fara garantii


- intre 5.000 EUR - 50.000 EUR cu garantii reale mobiliare
sub forma depozitului colateral/certificat de depozit

Modalitati de rambursare:

- debitarea directa a contului aferent unui card de debit


- transfer bancar
- depuneri de numerar la orice unitate BCR
- serviciul Plati facturi la ATM (prin incheierea unei conventii cu
banca si detinatorul cardului de debit BCR)
- utilizand serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative
BCR (Click 24 Banking BCR si Alo 24 Banking BCR)

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului de credit cu cip POWERCARD BCR (*)

Comision emitere card:


- initiala 0
- reinnoire 0
- inlocuire card pierdut/furat 0
Comision de mentenanta anuala a contului de card 24 RON/card

157
Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului de credit cu cip POWERCARD BCR (*)

Comision de mentenanta anuala a cardului suplimentar 24 RON/card


Comision eliberare numerar:
- de la ghiseele BCR 1% minim 3,5 lei
- de la ATM-uri BCR 1% minim 3,5 lei
- la alte banci (ATM, ghisee) 1% minim 3,5 lei
Comision eliberare numerar in strainatate 1% minim 3,5 lei
Comision blocare card pierdut/furat 10 lei
Comision deschidere/inchidere cont de card 0
Comision interogare sold la ATM-urile BCR 0,2 lei/operatiune
Schimbare PIN la ATM BCR 0
Solicitare miniextras la ATM BCR 0
Comision la cumparare bunuri sau servicii 0
Comision serviciu Plati facturi la ATM 0
Comision de conversie valutara** la tranzactiile efectuate in alta moneda 2%
fata de cea a contului de card
Comision pentru contestare nejustificata a unei tranzactii 5 lei/tranzactie
Suma minima de plata lunara 3% credit utilizat + 100%
dobanzi + 100% comisioane
Comision pentru nerambursare suma minima de plata 5% minim 30 lei, aplicat la
principalul din suma minima de
plata ramasa neachitata
Comision eliberare extras cont la cerere:
a. ce privesc operatiuni efectuate cu cardul cu pana la 3 luni inclusiv 0
inainte de momentul solicitarii
b. ce privesc operatiuni efectuate cu cardul cu peste la 3 luni inclusiv 5 lei/ extras
inainte de momentul solicitarii
Comision de consultare a bazei de date a Biroului de Credit 0

B.2. SERVICII ASOCIATE

1. Serviciul de reincarcare a cartelelor Vodafone

Caracteristici:
- Destinat clienţilor persoane fizice, posesori de carduri de debit şi/sau de credit, în
lei/valută şi clienţilor persoane juridice posesori de carduri de debit şi/sau de
credit, în lei.
- Permite reîncărcarea cartelelor Vodafone
-
Costuri:Comisionul este zero
Cum trebuie să procedaţi:

- introduceţi cardul în ATM

158
- selectaţi limba de dialog
- tastaţi codul PIN
- selectaţi opţiunea “reîncărcare cartelă telefonică“
- selectaţi valoarea cartelei (sumele nu includ TVA)
- ridicaţi chitanţa pe care v-o eliberează ATM-ul şi reţineţi codul de reîncărcare
(voucher electronic); chitanţa mai conţine informaţii privind identificarea
tranzacţiei, suma plătită în USD şi echivalent RON , TVA, cât şi instrucţiuni de
activare
- sunaţi la numerele de telefon speciale Vodafone

Avantaje:
- siguranţă, uşurinţă, mobilitate
- clientul poate apela la acest serviciu 24 de ore din 24, 7 zile din 7, prin intermediul
celei mai extinse reţele de bancomate din ţară
- serviciul este gratuit

2. Mobile Banking BCR

Caracteristici
§ Destinat clientilor persoane fizice si juridice posesori de carduri de debit BCR in lei
si valuta si utilizatori de telefonie mobila in una dintre retelele: Vodafone, Orange,
Zapp si Cosmote

§ Serviciile puse la dispozitia clientilor sunt de tip:


- SMS + browsing (SmartTel 3G si SmartTel Wap): se adreseaza utilizatorilor de
telefonie mobila care au microbrowser incorporat in telefon. Serviciul SmartTel
3G se adreseaza clientilor BCR utilizatori ai retelei Zapp iar serviciul SmartTel
Wap se adreseaza clientilor BCR utilizatori ai retelelor Vodafone si Orange
- SMS: se adreseaza utilizatorilor de telefonie mobila care nu au microbrowser
incorporat in telefon

§ Permite:
- vizualizarea soldului contului de card de debit in lei si valuta
- vizualizarea listei ultimelor 5 tranzactii, prin solicitarea unui mini extras de cont
- transferul de fonduri intre conturile de card de debit in lei si valuta ale aceluiasi
utilizator (de ex:se pot transfera fonduri dintr-un cont de card de lei, intr-un cont
de card in valuta, la cursul BCR de vanzare/cumparare in functie de sensul
operatiunii, stabilit si comunicat zilnic de catre Directia Piete Financiare)
- solicitarea unui extras de cont letric, care va fi transmis prin posta
- blocarea contului de card in cazul pierderii cardului sau daca acesta a fost furat

159
- primirea de informatii on-line despre tranzactiile efectuate din conturile de card,
la ATM si POS indiferent de valoarea tranzactiei
- primirea de informatii on-line despre tranzactiile efectuate din conturile de card,
la ATM si POS pentru sume mai mari de....../ mai mici de... (alerte cu limita de
suma)
- obtinerea numerelor de telefon de la Asistenta Carduri BCR

§ Serviciul Mobile Banking BCR poate fi accesat in doua moduri, in functie de


performantele telefonului mobil, astfel:
- Prin simpla transmitere/primire de SMS la numarul de telefon 1881
(pentru clientii: Vodafone, Orange, Zapp) sau 1681 (pentru abonatii Cosmote)
- Prin protocolul WAP respectiv protocolul 3G, pentru abonatii retelelor
Vodafone si Orange, respectiv Zapp care utilizeaza aparatele de telefon mobil
dotate cu microbrowser. In acest caz, serviciul Mobile Banking BCR furnizeaza
in plus, fata de serviciile mentionate mai sus, informatii (sub forma de pagini
HTML) despre:
 reteaua de ATM-uri si unitati BCR
 cursul valutar la casa de schimb BCR din ziua curenta sau pe o anumita
perioada
 informatii despre tipurile de card BCR
 dobanzile practicate de catre BCR la depozitele in lei si valuta
 campaniile de promovare derulate de BCR
 numerele de telefon ale InfoBCR

Costuri
§ Comision 0,23 EUR pentru mesaj SMS de raspuns primit la mesajul de comanda
initiat de client sau in urma setarii alertelor
§ Abonament lunar de 1 EUR, numai pentru utilizatorii serviciului Mobile Banking
SMS + Browsing

Avantaje
§ confort si economie de timp prin folosirea telefonului mobil pentru a intra in legatura
cu banca; in cazul clientilor Vodafone, Orange si Cosmote, aceasta se poate face si
din strainatate
§ accesul la informatii asupra contului de card si a tranzactiilor efectuate la ATM si/sau
POS
§ siguranta si confidentialitatea operatiunilor
§ informatii financiar-bancare on-line
Documente
Titularul de cont de card incheie conventie pentru prestari servicii bancare prin
intermediul telefoniei mobile (Mobile Banking BCR), si o cerere pentru servicii Mobile
Banking BCR SMS si SMS+Browsing (SmartTel 3G si SmartTel WAP)

160
3. Plăţi facturi prin ATM

Caracteristicile serviciului : Serviciul se adresează deţinătorilor de carduri BCR, persoane


fizice şi juridice, care deţin carduri emise în lei si/sau valută.

Clienţii, persoane fizice au posibilitatea de a efectua:


- plăţi reprezentând contravaloarea facturilor emise de către furnizorii de
utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi mobilă, TV
cablu etc), atât pentru titularul contului de card, cât şi pentru alte persoane;
- transferuri de fonduri din conturile de card în conturile curente;
- transferuri de fonduri reprezentând rambursări rate credit în lei, inclusiv pentru
cardurile de credit in lei.
Obs: Transferurile se fac numai între conturile aceluiaşi client.

Clienţii, persoane juridice au posibilitatea de a efectua:


- plăţi reprezentând contravaloarea facturilor emise de către furnizorii de
utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze, salubritate, telefonie fixă şi mobilă, TV
cablu etc) numai pentru facturile pe care firma respectivă le are de plătit

Procedura:
- firma urmează să indice un singur deţinător de card care să efectueze plata
utilităţilor
- în cazul firmelor care deţin atât carduri de debit cât şi carduri de credit se va
indica un singur deţinător pentru fiecare tip de card
- decontarea cu furnizorul de utilităţi se face de către bancă prin debitarea contului
firmei cu suma plăţii şi transferul acesteia în contul furnizorului. Data plăţii este
egală cu data efectuării tranzacţiei iar operaţiunea se va evidenţia în extrasul de
cont.

Cum trebuie să procedaţi la ATM:


Procedura de plată presupune parcurgerea următorilor paşi:
• introduceţi cardul în ATM
• selectaţi limba română
• introduceţi PIN-ul
• selectaţi Plată facturi
• selectaţi tipul cardului (debit, credit) pe care îl utilizaţi la plata facturii
• selectaţi furnizorul de utilităţi sau optaţi pentru transfer fonduri
• tastaţi suma pe care o aveţi de plătit
• confirmati corectitudinea sumei şi a furnizorului/transferului
• primiti mesajele: “Tranzacţia a fost efectuată. Mai doriţi altă tranzacţie?”

Costuri:
Comision 0 pentru efectuarea plăţilor din conturi de card în lei.
Comision de conversie valutară (2%), în cazul în care operaţiunea de plată este efectuată
dintr-un card cu cont în valută.

161
Avantaje:
- posibilitatea plăţii atât a propriilor facturi cât şi a facturilor altor persoane;
- posibilitatea efectuării plăţilor de la orice ATM al BCR, din orice localitate, alta
decât cea de reşedinţă, în orice zi, la orice oră; BCR are cea mai extinsă reţea de
ATM-uri din ţară;
- evitarea aglomeraţiei de la ghişee pentru plata facturilor de utilităţi/ servicii.

Documente necesare:
- BI/CI
- copie după ultima factură de la fiecare furnizor de utilităţi /copie după ultimul
extras de cont curent/copie după ultimul extras de cont de credit - valabil numai
pentru propriile rate de credit sau suma minimă de plată în cazul cardului de credit
- convenţie pentru efectuarea de plăţi prin intermediul ATM-urilor (la orice unitate)

4. Descoperit de cont de maxim 6 salarii nete prin intermediul cardurilor de debit


in lei BCR Maestro/BCR Visa Electron/BCR Visa Clasic

Credit acordat in limita unui plafon cuprins intre 75% din salariul net si maxim 6
salarii nete (fara a depasi limita maxima de 5.000 EUR, echivalent lei la cursul BNR din
data aprobarii), numai daca drepturile banesti ale detinatorului (salariul) sunt virate lunar
de catre angajator in contul asociat cardului de debit, in baza Protocolului incheiat.
Perioada de acordare a descoperitului de cont este nedeterminata:
1. atata timp cat beneficiarul isi pastreaza calitatea de salariat al angajatorului cu
care banca a incheiat protocol, iar acesta din urma doreste mentinerea facilitatii
2. respecta conditiile contractuale

Moneda de acordare: descoperitul de cont se acorda numai in lei

Clientul (persoana juridica):


- incheie Protocol cu Banca prin care se angajeaza sa vireze in
mod obligatoriu, lunar, drepturile salariale cuvenite angajatilor in cardul de debit
BCR Maestro/BCR Visa Electron/BCR Visa Clasic
- instiinteaza Banca daca salariatii nu mai realizeaza venituri (din
orice motive)
- odata cu incheierea protocolului prezinta Bancii Lista Nominala
cu salariatii care urmeaza sa beneficieze de descoperit de cont, inclusiv
documentele necesare emiterii cardurilor de debit pentru salariatii care nu poseda
un astfel de card
- atesta salariul net realizat de fiecare salariat (banca nu mai
solicita adeverinta de salariu)
- propune plafonul descoperitului de cont

Pentru acordarea descoperitului de cont, banca efectueaza analiza bonitatii fiecarui


salariat al angajatorului in baza datelor din cererea contract pentru

162
acordarea/majorarea/diminuarea descoperitului de cont acordat prin intermediul cardului
de debit.
Nu se acorda simultan un descoperit de cont individual si un descoperit de cont in baza
unui protocol incheiat intre banca si angajator.

Dobanda: ROBOR 3M + marja de produs de 6 puncte procentuale


este dobanda variabila stabilita in functie de cotatia ROBOR 3M la creditele acordate
persoanelor fizice prin intermediul cardurilor de debit fiind revizuita de banca
trimestrial, respectiv in prima zi lucratoare a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie si Octombrie a
fiecarui an si se va stabili in functie de valoarea ROBOR 3M fixata in ultima zi lucratoare
bancara a lunilor Decembrie, Martie, Iunie si Septembrie rotunjita la 2 zecimale + marja
de produs de 6 puncte procentuale.

Dobanda penalizatoare peste nivelul dobanzii curente: ROBOR 3M + marja de


produs de 6 puncte procentuale + 5 puncte procentuale

Documente necesare clientului persoana fizica:


- copie BI/CI pentru solicitant, sot/sotie, daca este cazul
- cerere contract de credit (privind
acordarea/majorarea/diminuarea plafonului de descoperit de cont)
- fisa fiscala

Avantaje:
- nu se percepe comision la retragerea de numerar de la ATM-urile
din reţeaua BCR pentru salariaţii instituţiilor bugetare, studenţi, pensionari
- descoperitul de cont se activeaza in data declarata de catre
angajator ca si prima alimentare a contului curent la care este atasat cardul
- comision 0 la plata de bunuri si servicii, la comercianti

5.Serviciul e-commerce „3-D Secure”

Inainte de a completa formularul online trebuie sa sunati la numarul de telefon 021


311 10 01 de pe spatele cardului dvs pentru a va preinrola in serviciul 3D Secure.
Activarea serviciului se va putea face ulterior prin completarea formularulului
online, dupa 24 de ore de la preinrolare.

Desi exista o tendinta globala de crestere a volumului cumpararilor de


bunuri/servicii pe Internet, in acelasi timp persista ingrijorari privind potentialul utilizarii
frauduloase a cardurilor pentru plata acestora.

In acest context Visa International si Mastercard au dezvoltat un standard nou, 3-


D Secure, pentru asigurarea securitatii tranzactiilor pe Internet. Ideea centrala este de a
autentifica orice plata cu card facuta pe Internet si aceasta a stat la baza dezvoltarii
tehnologiilor hard/soft, metodelor si procedurilor care compun standardul 3-D Secure. In
lumea virtuala, magazinele care participa in acest serviciu afiseaza logo-urile Verified by
Visa sau Mastercard SecureCode acestea fiind marcile de comert ale celor doua

163
organizatii internationale garantând astfel securitatea informatiilor de plata.
Functionarea serviciului 3-D Secure implica efortul comun al bancilor emitente de
carduri, al bancilor cu care posesorii magazinelor virtuale au incheiat contracte de
acceptare la plata a cardurilor, al comerciantilor respectivi si al organizatiilor
internationale de carduri. Pe masura ce tot mai multe magazine virtuale impreuna cu
bancile lor si tot mai multe banci emitente de carduri adera la acest serviciu, creste
increderea tuturor partilor implicate in tranzactiile pe Internet si implicit volumul
acestora, scazând concomitent riscul de frauda.

Serviciul 3-D Secure a aparut ca raspuns la necesitatea dezvoltarii unor mijloace


prin care sa se verifice daca persoana care face o plata pe Internet este chiar detinatorul
real al cardului. Efectele pozitive induse de introducerea acestui serviciu se rasfrâng
asupra tuturor participantilor intr-o tranzactie pe Internet dar mai ales asupra
cumparatorilor si vânzatorilor.

Detinatorul cardului se poate orienta pentru cumparaturi numai catre site-urile


care afiseaza logo-urile Verified by Visa sau Mastercard SecureCode stiind ca in aceste
magazine nu este posibila fraudarea datelor sale de plata. El este solicitat sa se autentifice
la fiecare tranzactie pastrând astfel controlul asupra cumparaturilor on-line.

Procesul de autentificare nu necesita instalarea vreunei aplicatii speciale pe


computerul clientului si nici nu ingreuneaza navigarea pe Internet dar determina cresterea
increderii in aceasta modalitate de a cumpara bunuri/servicii. Se elimina riscul fraudei
prin copierea informatiilor de plata sau prin generarea aleatoare de numere de carduri si
utilizarea lor ulterioara pe Internet.

Magazinele virtuale sunt interesate sa utilizeze serviciul 3-D Secure pentru ca


astfel se elimina riscul de frauda si implicit de contestare a tranzactiilor cu toate costurile
asociate refuzurilor de plata, largindu-se baza pentru dezvoltarea afacerilor.

Cum se procedeaza:

Inainte de a urma pasii de mai jos sunati la numarul de telefon 021 311 10 01 de pe
spatele cardului dvs pentru a va preinrola in serviciul 3D Secure. Activarea serviciului
se va putea face ulterior prin completarea formularulului online, dupa 24 de ore de la
preinrolare

• Selectati optiunea Continuati de pe www.bcr.ro si veti avea acces la Regulile si


conditiile de utilizare a serviciului e-commerce 3-D Secure.
• Cititi cu atentie si retineti aceste reguli pentru ca ele detaliaza responsabilitatile
partilor implicate, inclusiv ale dvs. Daca sunteti de acord si va insusiti integral
Regulile si conditiile de utilizare a serviciului e-commerce 3-D Secure raspundeti
afirmativ la intrebarea „Doriti sa va inrolati la serviciul 3-D Secure?”, alegând
optiunea DA. Din acest moment veti fi ghidat de-a lungul procesului de inrolare.

164
• Mai intâi veti fi solicitat sa va identificati prin introducerea unor informatii
cunoscute numai de dvs. si de banca printre care se afla si parola de inrolare.
Aceasta este formata din: primele 2 litere din numele scris pe card cu litere mari
(in ordinea in care este scris nume-prenume sau prenume-nume); ultimele 6 cifre
din Codul numeric personal; ultimele 6 cifre din numarul contului de card.
• Dupa identificare, in functie de tipul cardului dvs., veti fi invitat sa va creati
parametrii pentru Verified by Visa (daca aveti un card Visa) sau pentru
Mastercard Secure Code (daca aveti un card Mastercard), printre care: nume user,
parola 3-D Secure, mesaj de intâmpinare.
• Acceptarea informatiilor introduse de dvs. conduce la activarea serviciului 3-D
Secure pentru cardul respectiv.
• Pastrati cu grija parola pe care ati ales-o, ea va fi ceruta ori de câte ori veti dori sa
cumparati bunuri/servicii de pe site-urile afisând Verified by Visa sau Mastercard
Secure Code.
• Mesajul de întâmpinare pe care l-aţi ales este un factor suplimentar de siguranţă la
efectuarea plăţii pe care trebuie să-l verificaţi înaintea introducerii parolei 3-D
Secure.
• Retineti ca, la momentul cumpararii, pagina de autentificare a platii dvs. va
contine si logo-ul BCR, pe lânga Verified by Visa sau Mastercard Secure Code.
Aceasta este dovada faptului ca plata este autentificata de banca dvs. iar
informatiile nu sunt dezvaluite nici unei alte parti. De asemenea, pe aceeasi
pagina va aparea mesajul de intâmpinare pe care l-ati ales la inrolare.
• Este bine sa stiti ca daca alegeti sa nu va inrolati prin procedura de mai sus si apoi
doriti sa faceti cumparaturi de la magazine participante la 3-D Secure, veti fi
invitat sa va activati cardul in momentul respectiv si veti parcurge in esenta
aceeasi pasi. Aceasta procedura se numeste „Activation during shopping” si a fost
impusa de Visa si MasterCard ca o componenta a standardului 3-D Secure.
Conform acestui standard, in viitorul apropiat nu veti mai putea cumpara de la
magazinele participante la 3-D Secure daca nu va inrolati si dvs. pentru acest
serviciu.

Ce este bine sa stiti

• Serviciul 3-D Secure functioneaza automat la toate magazinele virtuale


participante deci nu este necesar sa va conectati pe alte site-uri pentru
autentificare.
• Serviciul 3-D Secure confera siguranta cardurilor pe care deja le detineti, nu este
necesar sa solicitati eliberarea unui nou card pentru a beneficia de efectele lui
pozitive.
• BCR pune la dispozitia dvs. acest serviciu cu titlu gratuit, toate cheltuielile legate
de autentificarea, autorizarea si decontarea tranzactiilor efectuate prin serviciul 3-
D Secure fiind deocamdata in sarcina bancii.
• Parola pe care o alegeti trebuie sa contina cel putin o litera si un caracter special.
• In nici un caz nu utilizati PIN-ul pentru compunerea parolei de autentificare.
• Continutul mesajului de intâmpinare este la latitudinea dvs. Mesajul este o
propozitie pe care doriti sa o aveti pe ecran atunci când cumparati de la

165
magazinele participante la Serviciul 3-D Secure.

B.3. CARDURI CO-BRAND

a. CREDIT

1. Card co-brand BCR MasterCard - ALTEX

Card de credit emis sub sigla MasterCard în baza parteneriatului încheiat între BCR şi SC
ALTEX IMPEX SRL, prin care, clienţii Partenerului (persoane fizice) pot beneficia de o
linie de credit cu destinaţie multiplă acordată de către bancă prin contul aferent acestui
card până la nivelul unui plafon prestabilit, pe care îl utilizează pentru:
- achitarea bunurilor achiziţionate de la Partener (ALTEX/MEDIA
GALAXY/MEGA STORE)
- alte operaţiuni generate de nevoile personale ale împrumutatului: plata de bunuri
şi servicii, retragere numerar la ATM-uri

Din linia de credit pusă la dispoziţia clientului, BCR reţine automat:


valoarea finanţată a bunului/bunurilor achiziţionate de la SC ALTEX IMPEX SRL şi
valoarea comisionului de gestiune a liniei de credit card co-brand (8% din valoarea finanţată)

Aria de utilizare: în ţară şi străinătate

Limita maximă de creditare: echivalentul în lei a 5.000 EUR la cursul BNR din data
aprobării condiţionate, nu mai mult de echivalentul a 6 venituri nete eligibile (valoare
minima 500 RON)

Perioada de acordare linie de credit: 5 ani cu posibilitate de prelungire automată (dacă se


respectă clauzele din contract)

Destinaţia: persoane fizice rezidente, cu vârsta 18 - 60 ani (neimpliniti)

Avans: nu se solicită un avans minim obligatoriu/garanţi

Suma minimă de rambursat lunar: 3% credit utilizat + 100% dobânzi + 100%


comisioane

166
Modalităţi de rambursare:
- serviciul Plăţi facturi la ATM (prin incheierea unei conventii cu banca si
detinatorul cardului de debit BCR)
- depuneri de numerar la orice unitate BCR
- transfer bancar
- debitare directă a contului aferent unui card de debit
- utilizand serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR (Click 24
Banking BCR si Alo 24 Banking BCR)

Avantajele BCR MasterCard - ALTEX:


- Perioada de gratie 53 de zile* in care dobanda este 0% exclusiv pentru platile
efectuate la comerciantii acceptanti din tara si strainatate / pe internet
- Rambursare flexibila - in fiecare luna se poate rambursa oricat, nu mai putin
decat suma minima de plata si nu mai mult decat ceea ce s-a utilizat din limita de
credit
- Plati fara comision pentru cumparaturile la comercianti/internet
- Extras de cont gratuit transmis lunar la adresa de corespondenta
- Perioada mare de acordare a liniei de credit: 5 ani cu posibilitatea prelungirii
automate daca sunt respectate conditiile din contract
- Accesul 24 /7, la orice ATM din ţară şi străinătate
- Informatii si indrumari oferite de catre Serviciul Asistenta Carduri disponibil 24/7
la numerele 021 311.10.01 sau 021 311.02.16
- SMS Reminder - notificari privind intarzieri de plata, transmitere de mesaje de
prevenire frauda, informatii privind suma minima de plata

Beneficii BCR MasterCard - ALTEX:


 Servicii conexe gratuite la ATM BCR, ce asigura o economie de timp şi confort
- Plăţi facturi la ATM
- Obtinere mini-extras de cont (se elibereaza doar pentru clientii care nu sunt in
depasire de plafon si nu au intarzieri la plata mai mari de 60 de zile)
- Schimbare PIN
- Reincarcare cartele telefon mobil - Vodafone
 Interogare sold cont la ATM BCR

Dobanda: 21,73% / an
Incepand cu 01.07.2009 BCR a modificat nivelul de dobanda, astfel: ROBOR 3M
valabila la 30.06.2009 in valoare de 10,23% + marja de 11,5 puncte procentuale

BCR percepe un nivel de dobanda variabil calculat astfel:

Dobanda curenta anuala va fi revizuita trimestrial, respectiv in prima zi lucratoare


bancara a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie si Octombrie ale fiecarui an si se va stabili dupa
cum urmeaza:

167
• Valoarea ROBOR 3M fixata in ultima zi lucratoare bancara a lunilor
Decembrie, Martie, Iunie si Septembrie rotunjita la 2 zecimale + marja de 11,5%

Documente necesare:
- copie după actul de identitate valabil al solicitantului (BI/CI) şi,
după caz, pentru coplatitori*
- documente care atestă realizarea de venituri de către solicitant
şi/sau de coplatitori (adeverinta de salariu; din pensii; din cedarea
folosintei bunurilor; din dividende; in strainatate; din activitati
independente; din depozite si dobanzi bonificate la aceste
depozite; din alte surse)
- fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu
ştampila oficială a angajatorului, după caz
- factura de utilităţi (din luna precedentă sau cu cel mult 2 luni
anterioare solicitării creditului)
Pentru linii de credit ce depăşesc echivalentul în lei a 1.000 EUR inclusiv, în cazul
salariaţilor, sunt necesare copii certificate de către angajatori după:
- contractul de muncă individual, vizat de DGM şi protecţie
socială sau
- cartea de muncă (primele şi ultimele 2 pagini) sau
- registrul general de evidenţă a salariaţilor

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului co-brand BCR MasterCard -


ALTEX
Comision emitere card:
- initiala 0
- reinnoire 0
- suplimentara ptr. utilizator autorizat 0
Comision de mentenanta anuala a cardului principal 24 RON/card
Comision de mentenanta anuala a cardului suplimentar 24 RON/card
Comision eliberare numerar:
- de la ghiseele BCR 1% minim 3,5 lei
- de la ATM-uri BCR 1% minim 3,5 lei
- la alte banci (ATM, ghisee) 1% minim 3,5 lei
Comision eliberare numerar in strainatate 1% minim 3,5 lei
Comision blocare card pierdut/furat 10 lei
Comision deschidere cont de card 0
Comision interogare sold la ATM-urile BCR 0,2 lei per operatiune
Schimbare PIN la ATM BCR 0
Solicitare miniextras 0
Comision la cumparare bunuri sau servicii 0
Comision serviciu Plati facturi la ATM 0
Comision de conversie valutara** la tranzactiile efectuate in alta moneda 2%
fata de cea a contului de card

168
Comision pentru contestare nejustificata a unei tranzactii 5 lei per tranzactie
Suma minima de plata lunara 3% credit utilizat + 100%
dobanzi + 100% comisioane
Comision pentru nerambursare suma minima de plata 5% minim 30 lei aplicat la
principalul din suma minima de
plata ramasa neachitata
Comision eliberare extras cont la cerere:
a. ce privesc operatiuni efectuate cu cardul cu pana la 3 luni inclusiv 0
inainte de momentul solicitarii
b. ce privesc operatiuni efectuate cu cardul cu peste la 3 luni inclusiv 5 lei/ extras
inainte de momentul solicitarii

2. Card de credit co-brand BCR MasterCard - Praktiker

Card de credit emis sub sigla MasterCard în baza parteneriatului încheiat între BCR şi
Praktiker, prin care, clienţii Partenerului (persoane fizice) pot beneficia de o linie de
credit cu destinaţie multiplă acordată de către bancă prin contul aferent acestui card până
la nivelul unui plafon prestabilit, pe care îl utilizează pentru:
- achitarea bunurilor achiziţionate de la Partener (magazinele Praktiker)
- alte operaţiuni generate de nevoile personale ale împrumutatului: plata de bunuri
şi servicii, retragere numerar la ATM-uri

Din linia de credit pusă la dispoziţia clientului, BCR reţine automat valoarea finanţată a
bunului/bunurilor achiziţionate de la Praktiker.

Aria de utilizare: în ţară şi străinătate

Limita maximă de creditare: echivalentul în lei a 5.000 EUR la cursul BNR din data
aprobării condiţionate, nu mai mult de echivalentul a 6 venituri nete eligibile (valoare
minima 500 RON)

Perioada de acordare linie de credit: 5 ani cu posibilitate de prelungire automată (dacă se


respectă clauzele din contract şi Anexa-Condiţii speciale)

Destinaţia: persoane fizice rezidente, cu vârsta 18 - 60 ani (neimpliniti)

Avans: nu se solicită un avans minim obligatoriu/garanţi

Suma minimă de rambursat lunar: 3% credit utilizat + 100% dobânzi + 100%


comisioane

169
Modalităţi de rambursare:
- serviciul Plăţi facturi la ATM (prin incheierea unei conventii cu banca si
detinatorul cardului de debit BCR)
- depuneri de numerar la orice unitate BCR
- transfer bancar
- debitare directă a contului aferent unui card de debit
- utilizand serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR (Click 24
Banking BCR si Alo 24 Banking BCR)

Avantajele pe care le oferă cardul co-brand BCR MasterCard - Praktiker:


- Perioada de gratie 53 de zile* in care dobanda este 0% exclusiv pentru platile
efectuate la comerciantii acceptanti din tara si strainatate / pe internet
- Rambursare flexibila - in fiecare luna se poate rambursa oricat, nu mai putin
decat suma minima de plata si nu mai mult decat ceea ce s-a utilizat din limita de
credit
- Plati fara comision pentru cumparaturile la comercianti/internet
- Extras de cont gratuit transmis lunar la adresa de corespondenta
- Perioada mare de acordare a liniei de credit: 5 ani cu posibilitatea prelungirii
automate daca sunt respectate conditiile din contract
- Accesul 24 /7, la orice ATM din ţară şi străinătate
- Informatii si indrumari oferite de catre Serviciul Asistenta Carduri disponibil 24/7
la numerele 021 311.10.01 sau 021 311.02.16

Beneficii BCR MasterCard - Praktiker:

 Servicii conexe gratuite la ATM BCR, ce asigura o economie de timp şi confort


- Plăţi facturi la ATM
- Obtinere mini-extras de cont (se elibereaza doar pentru clientii care nu sunt in
depasire de plafon si nu au intarzieri la plata mai mari de 60 de zile)
- Schimbare PIN
- Reincarcare cartele telefon mobil - Vodafone
 Interogare sold cont la ATM BCR
 SMS Reminder - notificari privind intarzieri de plata, transmitere de mesaje de
prevenire frauda, informatii privind suma minima de plata

Dobanda: 21,73% / an
Incepand cu 01.07.2009 BCR a modificat nivelul de dobanda, astfel: ROBOR
3M valabila la 30.06.2009 in valoare de 10,23% + marja de 11,5 puncte procentuale
BCR percepe un nivel de dobanda variabil calculat astfel:

Dobanda curenta anuala va fi revizuita trimestrial, respectiv in prima zi lucratoare


bancara a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie si Octombrie ale fiecarui an si se va stabili dupa

170
cum urmeaza:

• Valoarea ROBOR 3M fixata in ultima zi lucratoare bancara a lunilor


Decembrie, Martie, Iunie si Septembrie rotunjita la 2 zecimale + marja de 11,5%

Documente necesare:
- copie după actul de identitate valabil al solicitantului (BI/CI) şi,
după caz, pentru coplatitori*
- documente care atestă realizarea de venituri de către solicitant
şi/sau de coplatitori (adeverinta de salariu; din pensii; din cedarea
folosintei bunurilor; din dividende; in strainatate; din activitati
independente; din depozite si dobanzi bonificate la aceste
depozite; din alte surse)
- fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu
ştampila oficială a angajatorului, după caz
- factura de utilităţi (din luna precedentă sau cu cel mult 2 luni
anterioare solicitării creditului)
*coplatitorii pot fi membrii familiei imprumutatului si/sau coplatitori interni/externi (cu
grad de rudenie fata de imprumutat - ruda de grad I). Numarul maxim de coplatitori
admisi este 2.

Pentru linii de credit ce depăşesc echivalentul în lei a 1.000 EUR inclusiv, în cazul
salariaţilor, sunt necesare copii certificate de către angajatori după:
- contractul de muncă individual, vizat de DGM şi protecţie
socială sau
- cartea de muncă (primele şi ultimele 2 pagini) sau
- registrul general de evidenţă a salariaţilor

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului co-brand BCR MasterCard -


Praktiker
Comision emitere card:
- initiala 0
- reinnoire 0
- suplimentara ptr. utilizator autorizat 0
Comision de mentenanta anuala a cardului principal 24 RON/card
Comision de mentenanta anuala a cardului suplimentar 24 RON/card
Comision eliberare numerar:
- de la ghiseele BCR 1% minim 3,5 lei
- de la ATM-uri BCR 1% minim 3,5 lei
- la alte banci (ATM, ghisee) 1% minim 3,5 lei
Comision eliberare numerar in strainatate 1% minim 3,5 lei
Comision blocare card pierdut/furat 10 lei

171
Comision deschidere cont de card 0
Comision interogare sold la ATM-urile BCR 0,2 lei per operatiune
Schimbare PIN la ATM BCR 0
Solicitare miniextras 0
Comision la cumparare bunuri sau servicii 0
Comision serviciu Plati facturi la ATM 0
Comision de conversie valutara** la tranzactiile efectuate in alta moneda 2%
fata de cea a contului de card
Comision pentru contestare nejustificata a unei tranzactii 5 lei per tranzactie
Suma minima de plata lunara 3% credit utilizat + 100%
dobanzi + 100% comisioane
Comision pentru nerambursare suma minima de plata 5% minim 30 lei aplicat la
principalul din suma minima de
plata ramasa neachitata
Comision eliberare extras cont la cerere:
a. ce privesc operatiuni efectuate cu cardul cu pana la 3 luni inclusiv 0
inainte de momentul solicitarii
b. ce privesc operatiuni efectuate cu cardul cu peste la 3 luni inclusiv 5 lei/ extras
inainte de momentul solicitarii

3. Card de credit co-brand BCR MasterCard - Media Galaxy

Card de credit emis sub sigla MasterCard în baza parteneriatului încheiat între
BCR şi Media Galaxy, prin care, clienţii Partenerului (persoane fizice) pot beneficia de o
linie de credit cu destinaţie multiplă acordată de către bancă prin contul aferent acestui
card până la nivelul unui plafon prestabilit, pe care îl utilizează pentru:
- achitarea bunurilor achiziţionate de la partener
- alte operaţiuni generate de nevoile personale ale împrumutatului: plata de bunuri
şi servicii, retragere numerar la ATM-uri

Aria de utilizare: în ţară şi străinătate

Limita maximă de creditare: echivalentul în lei a 5.000 EUR la cursul BNR din data
aprobării condiţionate, nu mai mult de echivalentul a 6 venituri nete eligibile (valoare
minima 500 RON)

Perioada de acordare linie de credit: 5 ani cu posibilitate de prelungire automată (dacă se


respectă clauzele din contract şi Anexa-Condiţii speciale)

Destinaţia: persoane fizice rezidente, cu vârsta 18 - 60 ani (neimpliniti)

Avans: nu se solicită

Suma minimă de rambursat lunar: 3% credit utilizat + 100% dobânzi + 100%


comisioane

172
Modalităţi de rambursare:
- serviciul Plăţi facturi la ATM (prin incheierea unei conventii cu banca si
detinatorul cardului de debit BCR)
- depuneri de numerar la orice unitate BCR
- transfer bancar
- debitare directă a contului aferent unui card de debit
- utilizand serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR (Click 24
Banking BCR si Alo 24 Banking BCR)

Avantajele pe care le oferă cardul co-brand BCR MasterCard - Media Galaxy:


- Perioada de gratie 53 de zile* in care dobanda este 0% exclusiv pentru platile
efectuate la comerciantii acceptanti din tara si strainatate / pe internet
- Rambursare flexibila - in fiecare luna se poate rambursa oricat, nu mai putin
decat suma minima de plata si nu mai mult decat ceea ce s-a utilizat din limita de
credit
- Plati fara comision pentru cumparaturile la comercianti/internet
- Extras de cont gratuit transmis lunar la adresa de corespondenta
- Perioada mare de acordare a liniei de credit: 5 ani cu posibilitatea prelungirii
automate daca sunt respectate conditiile din contract
- Accesul 24 /7, la orice ATM din ţară şi străinătate
- Informatii si indrumari oferite de catre Serviciul Asistenta Carduri disponibil 24/7
la numerele 021 311.10.01 sau 021 311.02.16

Beneficii BCR MasterCard Media Galxy :

 Servicii gratuite la ATM BCR, ce asigura o economie de timp şi confort


- Plăţi facturi la ATM
- Obtinere mini-extras de cont (se elibereaza doar pentru clientii care nu sunt in
depasire de plafon si nu au intarzieri la plata mai mari de 60 de zile)
- Schimbare PIN
- Reincarcare cartele telefon mobil - Vodafone
 Interogare sold cont la ATM BCR
 SMS Reminder - notificari privind intarzieri de plata, transmitere de mesaje de
prevenire frauda, informatii privind suma minima de plata

Dobanda: 21,73%/an
Incepand cu 01.07.2009 BCR a modificat nivelul de dobanda, astfel: ROBOR 3M
valabila la 30.06.2009 in valoare de 10,23% + marja de 11,5 puncte procentuale

BCR percepe un nivel de dobanda variabil calculat astfel:

Dobanda curenta anuala va fi revizuita trimestrial, respectiv in prima zi lucratoare


bancara a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie si Octombrie ale fiecarui an si se va stabili dupa

173
cum urmeaza:

• Valoarea ROBOR 3M fixata in ultima zi lucratoare bancara a lunilor


Decembrie, Martie, Iunie si Septembrie rotunjita la 2 zecimale + marja de 11,5%

Comision aplicat la valoarea finanţată a bunurilor achiziţionate de la Media Galaxy =


8,9%

Documente necesare:
- copie după actul de identitate valabil al solicitantului (BI/CI) şi,
după caz, pentru coplatitori*
- documente care atestă realizarea de venituri de către solicitant
şi/sau de coplatitori (adeverinta de salariu; din pensii; din cedarea
folosintei bunurilor; din dividende; in strainatate; din activitati
independente; din depozite si dobanzi bonificate la aceste
depozite; din alte surse)
- fişa fiscală aferentă anului precedent (original sau copie) cu
ştampila oficială a angajatorului, după caz
- factura de utilităţi (din luna precedentă sau cu cel mult 2 luni
anterioare solicitării creditului)
Pentru linii de credit ce depăşesc echivalentul în lei a 1.500 EUR inclusiv, în cazul
salariaţilor, sunt necesare copii certificate de către angajatori după:
- contractul de muncă individual, vizat de DGM şi protecţie
socială sau
- cartea de muncă (primele şi ultimele 2 pagini) sau
- registrul general de evidenţă a salariaţilor

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului co-brand BCR MasterCard -


Media Galaxy
Comision emitere card:
- initiala 0
- reinnoire 0
- suplimentara ptr. utilizator autorizat 0
Comision de mentenanta anuala a cardului principal 24 RON/card
Comision de mentenanta anuala a cardului suplimentar 24 RON/card
Comision eliberare numerar:
- de la ghiseele BCR 1% minim 3,5 lei
- de la ATM-uri BCR 1% minim 3,5 lei
- la alte banci (ATM, ghisee) 1% minim 3,5 lei
Comision eliberare numerar in strainatate 1% minim 3,5 lei
Comision blocare card pierdut/furat 10 lei
Comision deschidere cont de card 0
Comision interogare sold la ATM-urile BCR 0,2 lei per operatiune
Schimbare PIN la ATM BCR 0

174
Solicitare miniextras 0
Comision la cumparare bunuri sau servicii 0
Comision serviciu Plati facturi la ATM 0
Comision de conversie valutara** la tranzactiile efectuate in alta moneda 2%
fata de cea a contului de card
Comision pentru contestare nejustificata a unei tranzactii 5 lei per tranzactie
Suma minima de plata lunara 3% credit utilizat + 100%
dobanzi + 100% comisioane
Comision pentru nerambursare suma minima de plata 5% minim 30 lei aplicat la
principalul din suma minima de
plata ramasa neachitata
Comision eliberare extras cont la cerere:
a. ce privesc operatiuni efectuate cu cardul cu pana la 3 luni inclusiv 0
inainte de momentul solicitarii
b. ce privesc operatiuni efectuate cu cardul cu peste la 3 luni inclusiv 5 lei/ extras
inainte de momentul solicitarii

b. DEBIT

1. BCR VISA Electron EURO < 26

Caracteristici:
- card de debit co-brand în lei, emis sub sigla VISA şi EYCA (European Youth
Card Association)
- tranzacţiile se efectuează în limita disponibilului din contul de card
- destinat persoanelor fizice rezidente cu vârsta cuprinsă între 18 - 30 ani (fără a
fi împlinit 30 de ani), studenţi la cursuri de zi în cadrul unei instituţii de
învăţământ superior
- cardul poate fi utilizat atât în ţară, cât şi în străinătate, în mediu electronic
(terminale POS şi/sau ATM), oriunde este afişată sigla VISA
- la constatarea împlinirii vârstei de 30 de ani banca blochează accesul la contul
cardului BCR VISA Electron EURO< 26 şi emite un card de debit BCR VISA
Electron, în lei, fără a fi necesar a se completa vreo documentaţie, în contul
căruia se va transfera (automat) soldul creditor/debitor al cardului BCR VISA
Electron EURO< 26
- suma minimă pentru deschiderea contului de card BCR VISA Electron EURO<
26 în valoare de 10 RON se reţine automat odată cu prima alimentare a
contului, din soldul disponibil
- nu se emite un card suplimentar pentru un utilizator autorizat
- valabilitatea cardului 2 ani

Avantajele pe care le oferă cardul BCR VISA Electron EURO<26:

175
- deţinătorul cardului beneficiază de reduceri de preţ la
achiziţionarea de bunuri/servicii în baza contractelor încheiate (Anexa)
- asigurare medicală de călătorie în străinătate inclusă în card, fără
alte costuri suplimentare29
- accesul 24 de ore din 24
o la orice ATM din ţară şi din străinătate pentru obţinerea de numerar
o in zonele Easy 24 Banking BCR unde se pot efectua, cu ajutorul cardului
operatiuni prin intermediul ATM-urilor, MFM-urilor si telefonului
- eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului
- informaţii şi îndrumări oferite de către Biroul asistenta carduri
din cadrul Direcţiei Carduri (311.10.01 şi 311.02.16)
- acces la servicii conexe cardului: Plati facturi la ATM si MFM
BCR – comision zero, Reincarcare cartele Vodafone prin ATM si MFM BCR –
comision zero, Mobile Banking BCR
- prin intermediul Serviciului de efectuare operatiuni prin Canale
Alternative BCR (Alo 24 Banking si Click 24 Banking) se pot obtine gratuit informatii
personalizate referitoare la conturile detinute la BCR (soldul conturilor, istoricul
tranzactiilor etc.)
- depuneri gratuite de numerar in contul curent cu card de debit
BCR in lei atasat, prin intermediul MFM-ului, disponibil in zonele Easy 24 Banking

Cardul poate fi utilizat pentru:


- efectuarea de plăţi, fără comision, la comercianţii acceptanţi de carduri
- ridicarea de numerar de la ATM-urile BCR si ale bancilor din grupal Erste, fără
comision
- plata, prin ATM-urile BCR si Maşinile Multifunctionale (MFM-urile) BCR, fără
comision a facturilor curente de utilităţi/servicii (electricitate, apă, gaze,
salubritate, telefonie fixă şi mobilă, TV cablu etc.), în funcţie de convenţiile care
se încheie cu societăţile furnizoare de utilităţi/servicii
- reîncărcarea, fără comision a cartelelor de telefon mobil (Vodafone) de la ATM-
urile BCR si MFM-urile BCR
- ridicarea de numerar de la ATM-urile şi de la ghişeele băncilor care acceptă
carduri
- transferuri de fonduri, prin ATM-urile BCR, din conturile de card în conturile
curente, ca şi rambursarea ratelor pentru creditele BCR în lei (inclusiv pentru
cardurile de credit BCR) la ATM-urile si MFM-urile BCR;
- schimbarea PIN-ului la ATM
- transferuri de fonduri în lei din contul de card de debit în lei în contul de economii
în lei „MAXICONT BCR”, prin serviciul Plăţi facturi la ATM
- accesarea serviciului Mobile Banking BCR
- acces in zonele Easy 24 Banking

Dobânzi:
o pentru disponibilităţile din contul de card  0,15 % pe an

29

176
o dobânda penalizatoare pentru sumele trase în descoperit din contul de card 25
%/an

Documentaţie
- documentele de identitate ale solicitantului
- document din care reiese statutul de student la zi
(adeverinţă/legitimaţie/carnet de student)

Cardul poate fi emis în baza documentaţiei primită direct de la orice unitate BCR
emitenta sau depusă de Asociaţia EURO<26 la nivelul unităţilor din Bucureşti sau la
nivelul sucursalelor judeţene din ţară. Eliberarea cardului se face în maxim 6 zile
lucrătoare, la unitatea BCR care a preluat documentaţia.
Clientul ridică de la unitatea BCR cardul, plicul intact ce conţine codul PIN, precum şi un
exemplar după Ghidul de reduceri.

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului BCR VISA Electron


EURO<26

comision emitere iniţială card 0


comision reînnoire card 0
comision blocare card pierdut/furat 0
comision administrare cont 1,75 lei/luna/Cont curent (in limita stocului
disponibil), pentru conturile active
10 lei, in echiv/ cont curent/ luna pentru
conturi inactive (conturi fara miscare in
ultimele 6 luni si sold de pana la maxim 40
lei)
comision închidere cont curent ca urmare a neindeplinirii 10 lei/ cont (in limita stocului disponibil)
conditiilor de functionare
suma minimă necesară pentru deschiderea contului de card (se 10 lei
reţine automat de către bancă cu ocazia primei alimentări
a contului de card, din soldul disponibil)
sold minim de menţinut în cont 10 lei
comision depunere numerar in conturi proprii, cu exceptia : 1 leu
~ depunerilor efectuate in scopul constituirii/ alimentarii de 0
depozite/ conturi de economii sau in scopul achizitionarii de
certificate de depozit
~ depunerilor efectuate de titularul contului in scopul 0
rambursarii ratelor de credit, daca aceste depuneri sunt
efectuate la data scadentei ratei de credit (sau in prima zi
bancara lucratoare urmatoare datei scadentei, daca aceasta
este intr-o zi nelucratoare), conform graficului de rambursare,
inclusiv cele rezultate din plata anticipata, totala sau partiala a
creditului, efectuata in baza unei cereri scrise din partea
clientului

177
comision depunere numerar prin intermediul MFM-urilor 0
comision pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii 0
comision eliberare numerar în ţară:
a) la ATM-urile din reţeaua BCR 0
b) la ghişeele BCR 0,4% min 6 lei pe operaţiune
c) în reţeaua altor bănci 0,5% + 3,50 lei
comision eliberare numerar în străinătate
a) la ATM-urile bancilor din Erste Group** 0
b) la alte ATM-uri decat cele din Erste Gorup si ghiseele 0,5% + 3,50 lei
bancare
comision de conversie valutară la tranzactiile efectuate in alta 2% din valoarea tranzacţiei
moneda decat cea a contului de card (***)
comision interogare sold la ATM BCR 0
comision serviciul Plăţi facturi prin ATM 0
- comision contestare nejustificata a
unei tranzactii efectuata in tara sau in 30 lei/ tranzactie
strainatate
comision eliberare extras de cont curent, la cererea
clientului, la ghiseele bancii:
- daca extrasul se refera la tranzactii 2 lei, in echivalent/extras
efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice (inclusiv data
emiterii extrasului) 5 lei, in echivalent/extras
- daca extrasul se refera la tranzactii
efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de zile
calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului)

comision eliberare duplicat extras de cont curent, la cererea


clientului la ghiseele bancii 5 lei, in echivalent/extras
- daca extrasul se refera la tranzactii
efectuate in ultimele 30 de zile calendaristice (inclusiv data 10 lei, in echivalent/extras
emiterii extrasului)
- daca extrasul se refera la tranzactii
efectuate in alta perioada decat ultimele 30 de zile
calendaristice (inclusiv data emiterii extrasului) 2 lei, in echivalent/extras

comision eliberare extras de cont pentru alte tipuri de


conturi decat contul curent, la cererea clientului, la ghiseele
bancii (ex. depozit la termen/cont de economii) 0,5 lei, in echivalent/stare financiara

comision eliberare stare financiara, la cererea clientului, la


ghiseele bancii

178
B. PRODUSE DE ECONOMISIRE

1. SUCCES BCR

Depozit la termen în lei si valuta

Caracteristici:
§ Beneficiari: persoane fizice
§ Moneda: RON, EUR, USD
§ Termene:
- 1 lună, 3, 6, 9, 12, 18, 24 şi 36 luni, pentru depozitele la termen in lei cu dobanda
variabila, respectiv pentru depozitele la termen in valuta cu dobanda fixa
- 1 luna, 2, 3, 6, 9 şi 12 luni, pentru depozitele la termen in lei cu dobanda fixă
- 2 luni, pentru depozitele la termen in EUR/USD cu dobanda fixă
§ Suma minimă de constituire:
- 100 lei, pentru depozitele la termen in lei cu dobanda variabila
- 1.000 lei, pentru depozitele la termen in lei cu dobanda fixă
- 500 EUR/USD, pentru depozitele la termen in valuta cu dobanda fixă
§ Optiune de acumulare: se pot depune oricând bani în sumă minimă de 100 de lei
sau 100 EUR/USD in contul de depozit până la maturitatea acestuia
§ Dobânda: variabilă/fixa pe perioada cuprinsă între momentul achiziţionării şi data
scadenţei; se poate opta pentru:
- plata dobânzii lunar (depozitele in lei la termen de 1, 3, 6, 9, 12 si 18 luni cu
dobanda variabila, respectiv depozitele in valuta la termen de 12 luni)
- plata dobânzii semestrial (depozitele in lei si valuta la termen de 24 si 36 luni)
- plata dobânzii la scadenţă (depozitele in lei si in valuta la termen de 1, 2, 3, 6, 9,
12 si 18 luni)
- capitalizarea automată, împuternicind banca să constituie un nou depozit, pe
aceeaşi perioadă de timp, dar la care se adaugă la suma iniţială şi dobânda cuvenită
(depozitele in lei si in valuta la termen de 1, 2, 3, 6, 9, 12 si 18 luni cu plata dobanzii
la scadenţă)
§ Este necesară deţinerea unui cont curent
§ Lichidare depozit: la scadentă/la cerere; în cazul în care îşi retrage suma înaintea
expirării termenului, clientul încasează dobânda la vedere
§ Imputerniciti: titularul de cont poate desemna unul sau mai multi imputerniciti
care pot efectua operatiuni in cont pe baza actului de identitate prezentat in original,
in limita sumelor aferente depozitului initial
§ Minori: pentru minorii pana la 14 ani operaţiunile se desfăşoara doar prin
reprezentanţii legali ai minorului, iar intre 14 si 18 ani cu acordul reprezentanţilor
legali; exceptie: minorul peste 14 ani, are dreptul de a constitui depozite la termen
fără acordul reprezentantilor legali, dacă aceste sume cumulate nu depăşesc nivelul
sumei garantate de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistem Bancar

179
Dobânzi:

PROMOTIE – Depozite la termen de 6 luni

Depozite la termen de 6 luni Dobanda promotionala, fixa (%/an)


in:
EUR - Promotie valabila Pana la 5.000 Intre 5.000 EUR peste 10.000 EUR
incepand cu 01 Iulie 2009 EUR exclusiv inclusiv si 10.000 inclusiv
EUR exclusiv
4,75

Dobanda promotionala se aplica atat pentru depozitele la termen de 6 luni in EUR deschise in
perioada 01 – 31 Iulie 2009, cat si depozitelor de acelasi tip prelungite automat in aceeasi
perioada. Incepand cu data de 01 August 2009, rata de dobândă va reveni la nivelul standard
practicat de bancă la acel moment, si va fi aplicata atât pentru depozitele la termen de 6 luni
deschise incepand cu aceasta data, cat si in cazul depozitelor la termen de 6 luni prelungite
automat începând cu data de 01 August 2009.

PROMOTIE – Depozite la termen de 12 luni

Depozite la termen de 12 Dobanda promotionala, fixa (%/an)


luni in:
RON - Promotie valabila Pana la 5.000 Intre 5.000 RON peste 10.000
incepand cu 01 Iulie 2009 RON exclusiv inclusiv si 10.000 RON inclusiv
RON exclusiv
Dobanda platita la scadenta 12,50
Dobanda platita daca 5,00
depozitul este lichidat inainte
de scadenta

Dobanda promotionala se aplica numai pentru depozitele la termen de 12 luni in lei deschise in
perioada 01 - 31 Iulie 2009, inclusiv. Incepand cu data de 01 August 2009, rata de dobanda va
reveni la nivelul standard practicat de bancă la acel moment, si va fi aplicata aplica atât pentru
depozitele la termen de 12 luni in lei constituite incepand cu aceasta data, cat si in cazul
depozitelor la termen de 12 luni prelungite automat începând cu data de 01 August 2009.

Depozite la termen in lei cu dobândă fixă:


Dobanda nominala (%/an)
Plata dobanzii Plata Plata dobanzii
Termen lunar dobanzii la semestrial
depozit Transe scadenţă
1 lună Pana la 5.000 RON exclusiv - 9,50 -
Intre 5.000 RON, inclusiv si 10.000 - 9,75 -

180
Dobanda nominala (%/an)
Plata dobanzii Plata Plata dobanzii
Termen lunar dobanzii la semestrial
depozit Transe scadenţă
RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, inclusiv - 10,00 -
2 luni Pana la 5.000 RON exclusiv - 9,75 -
Intre 5.000 RON, inclusiv si 10.000 - 10,00 -
RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, inclusiv - 10,25 -
3 luni Pana la 5.000 RON exclusiv - 10,00 -
Intre 5.000 RON, inclusiv si 10.000 - 10,25 -
RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, inclusiv - 10,50 -
6 luni Pana la 5.000 RON exclusiv - 9,50 -
Intre 5.000 RON, inclusiv si 10.000 - 9,75 -
RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, inclusiv - 10,00 -
9 luni Pana la 5.000 RON exclusiv - 9,25 -
Intre 5.000 RON, inclusiv si 10.000 - 9,50 -
RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, inclusiv - 9,75 -
12 luni Pana la 5.000 RON exclusiv - 9,00 -
Intre 5.000 RON, inclusiv si 10.000 - 9,25 -
RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, inclusiv - 9,50 -

Depozite la termen in lei cu dobândă variabilă:


Termen Transe Dobânda nominală(% pe an)
depozit Plata Plata Plata
dobanzii dobanzii dobanzii
lunar la semestrial
scadenţă
1 lună Pana la 5.000 RON - 7,00 -
exclusiv
Intre 5.000 RON, inclusiv - 7,50 -
si 10.000 RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, - 8,00 -
inclusiv
3 luni Pana la 5.000 RON 7,00 7,50 -
exclusiv
Intre 5.000 RON, inclusiv 7,50 8,00 -
si 10.000 RON, exclusiv

181
Termen Transe Dobânda nominală(% pe an)
depozit Plata Plata Plata
dobanzii dobanzii dobanzii
lunar la semestrial
scadenţă
Peste 10.000 RON, 8,00 8,50 -
inclusiv

6 luni Pana la 5.000 RON 7,00 7,00 -


exclusiv
Intre 5.000 RON, inclusiv 7,50 7,50 -
si 10.000 RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, 8,00 8,00 -
inclusiv

9 luni Pana la 5.000 RON 7,00 7,50 -


exclusiv
Intre 5.000 RON, inclusiv 7,50 8,00 -
si 10.000 RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, 8,00 8,50 -
inclusiv
12 luni Pana la 5.000 RON 7,00 7,50 -
exclusiv
Intre 5.000 RON, inclusiv 7,50 8,00 -
si 10.000 RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, 8,00 8,50 -
inclusiv
18 luni Pana la 5.000 RON 7,00 7,50 -
exclusiv
Intre 5.000 RON, inclusiv 7,50 8,00 -
si 10.000 RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, 8,00 8,50 -
inclusiv
24 luni Pana la 5.000 RON - - 7,50
exclusiv
Intre 5.000 RON, inclusiv - - 8,00
si 10.000 RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, - - 8,50
inclusiv
36 luni Pana la 5.000 RON - - 7,50
exclusiv
Intre 5.000 RON, inclusiv - - 8,00
si 10.000 RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, - - 8,50
inclusiv

182
Depozite la termen in valuta cu dobândă fixă
Termen Dobanda nominala (%/an)
Cu plata Transe USD Transe EUR
depozit dobânzii
1 lună la scadenţă Pana la 5.000 USD 2,00 Pana la 5.000 EUR 3,20
exclusiv exclusiv
Intre 5.000 USD, 2,10 Intre 5.000 EUR, 3,30
inclusiv si 10.000 USD, inclusiv si 10.000 EUR,
exclusiv exclusiv
Peste 10.000 USD, 2,20 Peste 10.000 EUR, 3,40
inclusiv inclusiv
2 luni la scadenta Pana la 5.000 USD 2,05 Pana la 5.000 EUR 3,20
exclusiv exclusiv
Intre 5.000 USD, 2,15 Intre 5.000 EUR, 3,30
inclusiv si 10.000 USD, inclusiv si 10.000 EUR,
exclusiv exclusiv
Peste 10.000 USD, 2,25 Peste 10.000 EUR, 3,40
inclusiv inclusiv
3 luni la scadenţă Pana la 5.000 USD 2,10 Pana la 5.000 EUR 3,30
exclusiv exclusiv
Intre 5.000 USD, 2,20 Intre 5.000 EUR, 3,40
inclusiv si 10.000 USD, inclusiv si 10.000 EUR,
exclusiv exclusiv
Peste 10.000 USD, 2,30 Peste 10.000 EUR, 3,50
inclusiv inclusiv
6 luni la scadenţă Pana la 5.000 USD 2,15 Pana la 5.000 EUR 3,35
exclusiv exclusiv
Intre 5.000 USD, 2,25 Intre 5.000 EUR, 3,45
inclusiv si 10.000 USD, inclusiv si 10.000 EUR,
exclusiv exclusiv
Peste 10.000 USD, 2,35 Peste 10.000 EUR, 3,60
inclusiv inclusiv
9 luni la scadenţă Pana la 5.000 USD 2,35 Pana la 5.000 EUR 3,35
exclusiv exclusiv
Intre 5.000 USD, 2,40 Intre 5.000 EUR, 3,45
inclusiv si 10.000 USD, inclusiv si 10.000 EUR,
exclusiv exclusiv
Peste 10.000 USD, 2,45 Peste 10.000 EUR, 3,60
inclusiv inclusiv

183
Termen Dobanda nominala (%/an)
Cu plata Transe USD Transe EUR
depozit dobânzii
12 luni lunar/ la Pana la 5.000 USD 2,45/2, Pana la 5.000 EUR 3,25/3,5
scadenţă exclusiv 50 exclusiv 0
Intre 5.000 USD, 2,65/2, Intre 5.000 EUR, 3,50/3,7
inclusiv si 10.000 USD, 75 inclusiv si 10.000 EUR, 5
exclusiv exclusiv
Peste 10.000 USD, 2,85/3, Peste 10.000 EUR, 3,75/4,0
inclusiv 00 inclusiv 0

Dobânzile prezentate mai sus se bonifica începând cu data de 01 Iulie 2009, atât în cazul
depozitelor la termen nou constituite începand cu aceasta data, cât şi a celor prelungite automat
începând cu această dată. Dobânda pentru depozitele la termen se compune din dobânda aferentă
sumei de constituire a depozitului şi dobânzile corespunzătoare fiecărei alimentări ulterioare.
Dobânda aferentă unei alimentări ulterioare se determină utilizând tipul de dobândă al depozitului
principal, astfel:
 nivelul de dobanda practicat va fi cel corespunzator nivelului tranşei în care se încadrează
suma cu care se efectuează alimentarea şi corespunzător termenului egal scadentei reziduale
a depozitului principal sau imediat inferior acestuia
 in cazul in care scadenta reziduala a depozitului principal este mai mica de o luna pentru
valuta LEI/ EUR/ USD: nivelul de dobanda se stabileste scazand 2 pp in cazul valutei LEI,
respectiv 0,5 pp in cazul valutelor EUR/USD din dobanda practicata pentru transa ce
corespunde sumei cu care se efectueaza alimentarea, aferenta maturitatii de o luna
Costuri:
§ comision pentru deschiderea contului de depozit la termen: zero
§ comision pentru retragere de numerar, la ghiseele bancii, din contul de depozit la
termen:
RON:
- 0,4%, min 6 RON
- comision 0 pentru lichidarea depozitelor la termen constituite pe termene de 12,
18, 24 si 36 luni la prima scadenţă sau după prima scadenţă
- 0,2% min. 0,20 lei în cazul retragerii de la ATM a dobânzii virate în contul curent
ce este ataşat unui card de debit (pentru salariaţii instituţiilor bugetare,
pensionari, studenţi nu se percepe comision la retragerea de numerar de la ATM-
urile din reţeaua BCR)
Valută:
- 0,5%, min. 3 EUR aplicabil la sume mai mici de 100.000 EUR
- 2,5% pentru sume mai mari de 100.000 EUR
- comision 0 pentru retragerile de numerar din depozitele la termen constituite pe
termene de 12, 18 şi 24 luni la prima scadenţă sau după prima scadenţă

Avantaje:
Fructificarea economiilor
- dobândă deosebit de atractivă la depozitele la termen de 12 luni în lei, respectiv 6
luni in EUR

184
- dobânda aferentă acestui produs nu se impozitează, începând cu data de
01.01.2009
- creşterea sumelor economisite prin dobânda atractivă plătită de bancă, atât pentru
depozitul constituit cât şi pentru sumele cu care acesta a fost alimentat ulterior
- nu se percepe comision la alimentarea contului
- comision zero la lichidarea depozitelor în lei şi în valută constituite pe termene de
12, 18, 24 şi 36 luni la prima scadenţă sau după prima scadenţă
- posibilitatea reinvestirii dobânzii in alte produse bancare (ex: ACTIV BCR), în
cazul în care sumele plasate de client în depozit sunt de valori mari

Siguranta si confort
- gestionarea economiilor este mai uşoară prin evidenţierea în acelaşi cont de
depozit a alimentărilor ulterioare, banca eliberând raportul privind situaţia
depozitului la termen şi sumele acumulate
- eliminarea riscului pe care il presupune pastrarea economiilor la domiciliu
- garantarea disponibilităţilor din cont prin Fondul de Garantare a Depozitelor, în
limita nivelului stabilit periodic de către acesta

Independenta si libertate de miscare


- se pot constitui şi prin serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative
BCR
- posibilitatea ridicării sumelor şi de la altă unitate decât cea la care clientul îşi are
deschis contul
- pot fi utilizate ca obiect al garanţiei pentru creditele, scrisorile de garanţie bancară
solicitate la BCR
- oferă posibilitatea instruirii copilului în sensul dezvoltării capacităţii de a dispune
şi a gestiona sume de bani

Documente:
§ BI/CI
§ în cazul persoanelor fizice minore: declaraţie tip dată în faţa salariaţilor băncii /
declaraţie în formă autentică dată în faţa notarului public
Nivelul dobânzilor şi comisioanelor se modifică în funcţie de politica băncii

2. MAXICONT BCR

Cont de economii în lei şi valută

Caracteristici
§ Beneficiari: persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu vârsta de până la 18 ani
sau peste 18 ani, care deţin suma minimă de constituire a contului de economii
§ Moneda: RON, USD, EUR
§ Suma minimă/sold minim:
- RON: 500
- USD: 250
- EUR: 250

185
§ Depuneri/alimentări: oricând, în sume minime de 50 lei sau 50 USD/EUR, prin:
- depunerea de numerar la sediul oricărei unităţi bancare teritoriale
- virament intra şi interbancar
- transfer de fonduri din contul curent ce este atasat cardului de debit în lei
(de la ATM-urile BCR)
- alimentarea de la extern
În situaţiile în care sumele reprezentând alimentarea contului de economii sunt inferioare
valorilor minime stabilite, se va proceda la refuzul acestora; excepţie fac alimentările
contului prin intermediul cardului de debit
§ Retrageri: oricând, orice sumă. Retragerile se pot face prin:
- numerar
- virament în contul curent cu sau fără card de debit ataşat şi/sau în contul de card
de credit al titularului
- constituirea de depozite la termen
În situaţia în care soldul zilnic al contului de economii scade sub nivelul soldului minim,
se va proceda la virarea acestuia în contul curent şi lichidarea contului de economii
§ Este necesară deţinerea unui cont curent
§ Împuterniciţi: titularul de cont poate desemna unul sau mai mulţi împuterniciţi
care pot efectua operaţiuni în cont pe baza actului de identitate prezentat în
original, în limita sumelor aferente contului de economii

Dobânzi
Moneda Sold cont de economii Dobanda (%/an)
între 500 - 10.000 lei, exclusiv 8,50
între 10.000 - 50.000 lei , exclusiv 8,75
RON între 50.000 - 100.000 lei exclusiv 9,00
între 100.000 - 1.000.000 lei exclusiv 9,25
1.000.000 lei si peste 9,50
între 250 – 10.000 EUR, exclusiv 3,25
EUR între 10.000 - 25.000 EUR, exclusiv 3,75
25.000 EUR si peste 4,00
între 250 – 10.000 USD, exclusiv 2,25
USD între 10.000 - 25.000 USD, exclusiv 2,50
25.000 USD si peste 2,75

§ Dobânda este variabilă şi este diferenţiată pe tranşe valorice


§ Aceste niveluri de dobândă vor fi bonificate cu condiţia menţinerii soldului minim
obligatoriu cel puţin o lună de la data deschiderii conturilor de economii în lei, respectiv 3
luni pentru conturile de economii în valută
§ În situaţia în care soldul contului de economii scade sub nivelul minim stabilit pe
parcursul primei luni calendaristice, pentru conturile în lei, respectiv primelor 3 luni
pentru conturile în valută, nivelul dobânzii practicate va fi cel la vedere, pentru perioada
scursă de la data deschiderii şi până la data diminuării soldului

186
§ Dobânda la conturile de economii se bonifică lunar, în contul de economii în lei,
respectiv, trimestrial, în contul de economii în valută

Costuri
§ comision pentru deschidere a contului de economii: 0
§ comision pentru retragere numerar, la ghişeele băncii:
RON:
- 0,4%, min 6 lei
USD/EUR:
- 0,5%, min. 3 EUR aplicabil la sume mai mici de 100.000 EUR
- 2,5% pentru sume mai mari de 100.000 EUR

Avantaje
§ dobândă deosebit de atractivă
§ dobânda aferentă acestui cont nu se impoziteaza
§ flexibilitate prin:
- acces rapid la sumele economisite, cu condiţia menţinerii soldului minim
- transfer de sume între contul de economii şi contul curent prin serviciul de
efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR
- alimentarea contului de economii prin intermediul cardurilor de debit în lei (de
la ATM-urile BCR)
§ un plus de valoare pentru cei ce economisesc mai mult, dobânda fiind diferenţiată
pe tranşe valorice
§ siguranţa oferită de garantarea de către Fondul de Garantare a Depozitelor a
sumelor economisite

Documente
§ BI/CI
§ Convenţie de cont de economii în lei/valută pentru persoane fizice sau Convenţie
de cont de economii în lei/valută pentru persoane fizice minore
§ Convenţie de cont curent pentru persoane fizice, după caz

3. ACTIV BCR

Certificat de depozit cu discount, în lei şi valută

Caracteristici:
§ Beneficiari: persoane fizice
§ Moneda: RON, USD, EUR
§ Valorile nominale: 1.000 lei, 1.000 USD/ 1.000 EUR, preţul de achiziţie fiind
valoarea nominală minus discount-ul; acesta din urmă reprezintă dobânda bonificată
în avans, dar plătită la scadenţă

187
§ Scadenţa maximă: 24 luni; se pot cumpăra certificate de depozit cu discount emise
de bancă în orice zi din perioada de la emitere şi până la scadenţă
Clientul poate vinde certificatul înainte de scadenţă la preţul de răscumpărare cotat de
bancă în ziua respectivă; suma trebuie menţinută minim o treime din perioada pentru care
a fost achiziţionat pentru a obţine câştig
§ Este necesară deţinerea unui cont curent
§ Se bonifică o dobândă egală cu dobânda aferentă disponibilităţilor la vedere după
data scadenţei certificatului

Costuri:
§ Comision pentru deschiderea contului de certificat de depozit cu discount: zero
§ Comision pentru retragere de numerar, la ghiseele bancii, din contul de certificat de
depozit cu discount: zero

Dobânda:
Dobanda (%/an)
Maturitate
RON EUR USD
1 luna 8.50 3.50 2.75
2 luni 8.50 3.50 2.65
3 luni 8.50 3.50 2.65
4 luni 8.50 3.50 2.60
5 luni 8.50 3.50 2.55
6 luni 8.50 3.50 2.50
7 luni 8.50 3.60 2.50
8 luni 8.75 3.60 2.55
9 luni 9.00 3.60 2.60
10 luni 9.25 3.60 2.60
11 luni 9.50 3.60 2.65
12 luni 9.50 3.60 2.65
13 luni 9.50 4.05 2.65
14 luni 9.50 3.20 2.40
15 luni 9.50 3.20 2.30
16 luni 9.45 3.20 2.25
17 luni 9.45 2.80 2.20
18 luni 9.20 2.80 2.15
19 luni 9.20 2.80 2.10
20 luni 9.00 2.30 2.00
21 luni 9.00 2.00 2.00
22 luni 8.90 1.75 2.00
23 luni 8.00 1.60 1.90
24 luni 5.50 1.50 1.80

188
Avantaje:

dobânda aferentă acestui produs nu se impozitează, începând cu data de 01.01.2009


§ banca nu percepe comisioane la vânzarea/răscumpărarea certificatelor
§ poate fi cumpărat/răscumpărat oricând şi de la orice unitate BCR, la valoarea cotaţiei
din ziua respectivă, banca bonificând o dobândă fixă corespunzătoare perioadei de la
cumpărare şi pâna la data scadenţei
§ certificatul de depozit cu discount este acceptat drept garanţie pentru creditele sau
scrisorile de garanţie bancară solicitate la bancă, precum şi pentru instrumentele
derivate (forward pe cursul de schimb)
§ posibilitatea cumpărării şi răscumpărării prin serviciul de efectuare operaţiuni prin
Canale Alternative BCR
§ ACTIV BCR intră în categoria produselor garantate de Fondul de Garantare a
Depozitelor

Documente:
§ BI/CI
§ Convenţie de certificat de depozit cu discount

C. SERVICII

SEIF BCR

Păstrarea valorilor în casete sau saci sigilati

Păstrarea valorilor în casete


Caracteristici:
§ se adresează clienţilor persoane fizice şi juridice
§ au mărimi diferite
§ există încuietori şi chei distincte (cheia de la casetă este repartizată deponentului,
iar cheia de la dulap casierului)
§ în casete se pot păstra:
- bijuterii din metale şi pietre preţioase
- bilete de bancă şi valută cash
- diverse colecţii (de monede româneşti şi străine, obiecte istorice vechi
etc)
- documente de valoare
- obiecte fără valoare determinată
- testamente

189
- titluri, acţiuni, obligaţiuni, certificate de proprietate, certificate de
depozit etc
Comision:
§ pentru servicii de depozitare şi păstrare a obiectelor sau documentelor cu valoare
nedeclarată în casete se achită un comision de 50 RON/luna exclusiv TVA

Clientul/deponentul:
încheie un contract de primire în depozit în 2 exemplare (1 la banca, 1 la deponent) şi va
primi un permis de intrare în bancă, precum şi cheia casetei
§ poate stabili 1 singură persoană (împuternicit) care să consulte valorile depozitate
§ poate efectua consultarea valorilor, operaţiuni în casete (ridicare/introducere de
valori)
§ la ridicarea totală a valorilor depune o cerere
§ are acces permanent la caseta personală

Pãstrarea valorilor în saci sigilati


Caracteristici
§ permite păstrarea titlurilor, hârtiilor de valoare şi a altor valori posibil de
tezaurizat
§ exista in unitatile BCR care nu au tezaur separat pentru pastrarea in casete a
valorilor depuse de persoane fizice si juridice
§ nu pot fi făcute ridicări parţiale de valori din saci
§ in cazul in care o parte din valorile ridicate se depun din nou spre pastrare la
banca, se va intocmi o noua nota de inventar (conventie), in 2 exemplare si un
nou sac care se va sigila

Comision:
§ pentru servicii de depozitare şi păstrare a obiectelor sau documentelor cu valoare
nedeclarată în saci (gropuri) sigilaţi se achită un comision de 50 RON/luna
exclusiv TVA

Documente:
§ notă de inventar (convenţie) de depunere a valorilor în saci sigilati
§ la ridicarea valorilor din sacul sigilat se va întocmi o cerere

Avantaje
§ siguranţa valorilor tezaurizate (bijuterii, diverse colecţii, documente de valoare,
testamente, titluri, acţiuni, obligaţiuni, certificate de proprietate, certificate de
depozit)
§ confidenţialitatea operaţiunilor
§ eliminaţi riscurile furtului din locuinţa dvs.

190
2. Standing Order

Reprezinta modalitatea de plata prin care, banca platitorului executa ordine de plata la
date si in sume fixate in prealabil, in baza contractului incheiat cu platitorul.

Caracteristicile serviciului

Serviciul se adresează titularilor de cont curent/depozit colateral pentru plati prin standing
order în lei la BCR, persoane fizice sau persoane juridice, şi permite
efectuarea unor plăţi cu caracter regulat, la date fixe şi pentru sume
prestabilite (rate de leasing, chirii), fără a fi necesară prezenţa la bancă a
platitorului .

Procedura:
- clientul plătitor încheie la unitatea teritoriala a bancii Contractul privind plata prin
Standing Order. Se întocmeşte la sediul bancii pentru fiecare beneficiar cu care
plătitorul intră în relaţii de decontare prin Standing Order;
- prin semnarea contractului, clientul plătitor mandateaza banca să execute, la
datele fixate şi pentru sumele stabilite în prealabil de comun acord, ordine de plată
în favoarea unui prestator de servicii/furnizor şi totodată se obligă să-şi
alimenteze contul, astfel încât la data scadenţei să existe fonduri suficiente
acoperirii platilor prestabilite;
- banca execută ordinele de plată conform planificării din contractul încheiat, la
datele şi în sumele convenite cu clientul plătitor, transferul în contul prestatorului
de servicii/furnizor realizându-se numai în baza contractului încheiat, fără a se
mai solicita un alt consimţământ din partea clientului plătitor. Operaţiunea se va
evidenţia în extrasul de cont.

Costuri:

- serviciul este gratuit;


- pentru plata utilităţilor realizată prin STANDING ORDER, se percep
aceleaşi comisioane ca şi in cazul operaţiunilor realizate la ghişee, potrivit
Tarifului de comisioane al BCR pe transe valorice, la care se aplica o reducere de
50%. Operaţiunile de încasări se vor comisiona de către banca prestatorului de
servicii/furnizor, potrivit Tarifului de comisioane al BCR.
- comision de modificare/anulare a instructiunilor de plata (mandatului): 2
RON/operatiune

Avantaje:

191
- economie de timp, prin posibilitatea efectuării unor plăţi cu caracter de
regularitate, fără a fi necesară prezenţa la bancă a clientului platitor;
- posibilitatea clientului de a opta pentru acest serviciu în corelaţie cu fructificarea
superioară a economiilor sale, prin achiziţionarea contului de economii
„MAXICONT” şi exprimarea opţiunii de plăţi prin Standing Order în Convenţia
de cont de economii in lei pentru persoane fizice;
- evitarea aglomeraţiei de la ghişee pentru plata facturilor de utilităţi/servicii.

Documente necesare punerii la dispoziţie a serviciului pentru clientul plătitor:


- Contract privind plata prin Standing Order

3. Achiziţionarea aurului de la clienţi

Caracteristici:
• se adresează persoanelor fizice şi juridice
• serviciul este disponibil la Sucursala Lipscani Bucureşti, Sucursala Judeţeană
Vrancea, Sucursala Judeţeană Sălaj, Sucursala Judeţeană Dolj, Sucursala
Judeţeană Suceava, Sucursala Judeţeană Teleorman, Sucursala Judeţeană Arad,
Sucursala Central (Târgu Mureş), Sucursala Judeţeană Argeş, Sucursala Judeţeană
Bihor, Sucursala Judeţeană Harghita, Agenţia Unirii (Cluj-Napoca), Sucursala
Judeţeană Sibiu, Sucursala Judeţeană Brăila, Sucursala Judeţeană Braşov,
Sucursala Judeţeană Vaslui şi Sucursala Judeţeană Maramureş
• se primeşte aur de 14; 18; 20; 22 (benzi dentare, monede); 23,6 karate
• se pot realiza operaţiuni de achiziţionare de obiecte din aur, sub formă de:
- monede din aur, fără valoare numismatică, emise în România şi în alte
ţări sau fragmente din astfel de monede;
- medalii comemorative româneşti şi din alte ţări specificate în cataloage
- lingouri şi bare din aur
- bijuterii, fragmente de bijuterii (fără pietre preţioase)
- benzi dentare

Modalitatea de desfăşurare a operaţiunii de achiziţionare de metale preţioase

• aceste operaţiuni se realizează în cadrul ghişeelor care efectuează operaţiuni cu


metale preţioase de către specialistul metale preţioase
• clientul, persoană fizică sau juridică se prezintă la ghişeul de metale preţioase, cu
obiectele din aur ce urmează a se tranzacţiona
• se efectuează analiza orientativă pentru stabilirea obiectelor din aur ce pot fi
achiziţionate, fără a se elibera certificat de autentificare
• pentru obiectele din aur achiziţionate se eliberează, pe loc, numerarul în lei

Costuri:

192
• comisionul de verificare a purităţii metalelor preţioase este zero, dacă se
realizează şi operaţiunea de vânzare precum şi în cazul în care, în urma analizei
efectuate se apreciază că metalele nu pot fi tranzacţionate de către bancă
• în cazul în care clientul nu mai doreşte să efectueze tranzacţia, se percepe un
comision de 10 lei (inclusiv TVA)/ obiect, fără eliberarea de certificat de
autentificare

Cursul de cumpărare

• suma în lei ce se eliberează clientului care vinde aur cu un număr de karate


inferior celui de 24 de karate, se calculează după formula:
număr karate (stabilit de specialist) x cursul de cumpărare
24 karate
• cursul de cumpărare se transmite zilnic de către Direcţia Trezorerie pentru aurul
de 24 karate

4. DIRECT DEBIT

Modalitate de plata a unei sume de bani convenite intre platitor si beneficiar, care
consta in debitarea preautorizata a contului curent al platitorului de catre
banca in baza prevederilor mandatului de debitare directa, la solicitarea
beneficiarului.

Caracteristicile serviciului
Clientii pot contracta serviciul Direct Debit in sistem intrabancar, in lei sau
valuta, cat si in sistem interbancar in lei, fie in calitate de beneficiari in
baza unui angajament privind debitarea directa, fie in calitate de platitori in
baza unui mandat de debitare directa.
in calitate de platitori, clientii:
isi pot achita datoriile fata de fuznizorii de utilitati/prestatorii de servicii care sunt
beneficiari, fara numerar si fara a fi nevoie sa se deplaseze la banca;
au posibilitatea de a incheia unul sau mai multe mandate de debitare directa
aferente aceluiasi angajament privind debitarea directa;
au posibilitatea de atasa mai multe obligatii de plata pentru un mandat de debitare
directa aferent unui angajament privind debitarea directa.
in calitate de beneficiari, clientii:
au posibilitatea de sablonare a explicatiilor mandatului de debitare directa, cu pana
la cinci campuri predefinite;
beneficiaza de rapoarte specifice serviciului Direct Debit, menite sa le ofere
informatii necesare derularii in conditii optime a serviciului Direct Debit si
efectuarii reconcilierii operatiunilor efectuate prin intermediul acestuia: raport de
mandate, raport de incasari, raport de refuzuri, raport de comisioane.

193
Costuri serviciu
serviciul este gratuit.
pentru platile/incasarile realizate prin Direct Debit, clientilor platitori, se percep
comisioane conform Tarifului standard de comisioane pentru operatiuni, in
lei si in valuta, pentru clienti corporate/Tariful standard de comisioane
pentru operatiuni, in lei si in valuta, pentru clienti retail.

Avantaje
nivel comisioane pentru platile/incasarile prin Direct Debit mai mic decat nivelul
comisioanelor aferente platilor initiate pe suport hartie;
economie de timp, prin posibilitatea achitării unor plăţi cu caracter de regularitate fara
deplasari la banca;
evitarea riscului neplăţii la timp a unor furnizori;
evitarea aglomeraţiei de la ghişee pentru plata facturilor de utilităţi/servicii, rate.

Documente necesare punerii la dispoziţie a serviciului pentru clientul plătitor

Mandatul de debitare directa


Conditiile generale de functionare a serviciului Direct Debit
clientii eligibili in calitate de platitori pot beneficia de serviciul Direct Debit prin
incheierea unui mandat privind debitarea directa in vederea acordarii unei
autorizatii permanente, dar revocabile unui anumit beneficiar pentru a emite
instructiuni de debitare directa asupra contului sau curent.

Documente necesare punerii la dispoziţie a serviciului pentru clientul beneficiar

Angajament privind debitarea directa


Conditiile generale de functionare a serviciului Direct Debit
clientii eligibili in calitate de beneficiari pot beneficia serviciul Direct Debit prin
incheierea cu banca a unui angajament privind debitarea directa in vederea
utilizarii de catre beneficiar a instructiunilor de debitare directa in cadrul
unei scheme de debitare directa.

5. ESCROW BCR

Caracteristici:
- cont de depozit temporar ce se poate deschide la banca (Agent Escrow) atat in lei,
cat si in valuta in vederea pastrarii/depozitarii unor sume de bani pana la

194
incheierea unui contract, livrarea unor marfuri, cumpararea unor bunuri sau
indeplinirea unor conditii specificate intr-un contract sau angajament incheiat
intre doua parti, drept garantie a utilizarii sumelor strict pentru destinatia stabilita
si/sau ca masura asiguratorie a realizarii obiectivelor urmarite de parti prin
contractul sau angajamentul respectiv
- suma de deschidere a depozitului escrow nu este plafonata – este stabilita prin
contractul dintre parti
- fondurile din contul de depozit escrow vor fi indisponibilizate, ele urmand a fi
eliberate si transferate Beneficiarului sumei, de catre Agentul Escrow, dupa
indeplinirea conditiilor stabilite in contract
- perioada de valabilitate este: cuprinsa intre data deschiderii depozitului escrow
(inclusiv) si data lichidarii acestuia, respectiv a confirmarii indeplinirii obligatiei
contractuale

Costuri:
- deschidere cont curent = 0
- cumpărătorul plăteşte Agentului Escrow comisioanele aferente operaţiunilor în lei
şi valută
- comision retragere numerar:
 pentru lei: 0,4% min 6 lei, la ghiseele BCR
 pentru valuta: din conturile clientilor: < 100 mii EUR: 0,5% min 3 EUR;
> 100 mii EUR: 2,5%
pentru neclienti: 2,5%

Dobânda:
- pentru disponibilităţile din contul escrow se bonifică dobânda la vedere, astfel:
 0,15% pe an pentru disponibilităţile în lei
 0,15% pe an pentru disponibilităţile în USD/EUR

Avantaje:
- siguranţa pentru părţile implicate într-o tranzacţie
- garanţia utilizării sumelor strict pentru destinaţia stabilită
- bonificarea dobânzii la vedere pentru sumele depuse în cont
- dobânda se achită cumpărătorului

Documente:
- clientul se prezinta cu BI/CI (pentru persoane fizice)/documente de identificare a
persoanei juridice, la unitatea BCR si semneaza un contract de depozit escrow
- dupa semnarea contractului de depozit escrow, potrivit clauzelor contractuale
stabilite intre parteneri, banca va deschide contul de depozit escrow, pe numele
titularului de cont;
- banca va proceda la deblocarea si transferul fondurilor escrow din contul de
depozit escrow in contul beneficiarului mentionat in inscrisul
denumit “instructiuni privind transferul bancar”, numai dupa ce aceasta a primit o

195
instructiune scrisa de la deponent si beneficiar, in forma si continutul inscrisului
denumit “certificat privind indeplinirea conditiilor”, semnat de catre ambele parti;
- in cazul in care banca nu a primit inscrisul denumit ”certificat privind indeplinirea
conditiilor” pana la data stabilita de parti prin contractul de depozit escrow, va
transfera toate fondurile din depozitul escrow, inclusiv dobanda, in contul
deponentului sumei mentionat in inscrisul denumit “instructiuni privind transferul
bancar”, contul de depozit escrow fiind astfel lichidat.
6.a. TRANSFER BANI

Transfer rapid de fonduri – Coinstar

Sistemul Coinstar permite transferul de fonduri între persoane fizice prin


intermediul reţelei de agenţi Coinstar

Caracteristici:
§ tranzacţiile, de transfer sau primire de bani, se pot desfăşura atât între agenţi
aflaţi în ţări diferite, cât şi pe teritoriul României între unităţile BCR
§ valuta în care se efectueaza tranzacţiile este EUR
§ sumele transferate pot fi ridicate în numai 10 minute de la expedierea din
străinătate
§ clientul poate trimite gratuit un scurt mesaj împreună cu transferul
Expeditorul sumei:
§ va completa un formular de trimitere şi va prezenta la cerere, un act de identiate
(pasaport, rezidenţă)
§ va înmâna agentului suma pe care doreşte să o transfere
§ va achita comisionul pe tranşe valorice, în funcţie de suma transferată
§ va primi un număr de identificare al transferului (numar CMT)
§ va comunica acest număr persoanei care urmează să primească banii;

Beneficiarul sumei:
§ se va asigura de faptul ca expeditorul i-a comunicat numărul de identificare al
transferului (numărul CMT)se va deplasa la cel mai apropiat agent Coinstar cu un act
de identitate (carte de identitate sau paşaport) şi numărul de identificare al transferului
§ încasează integral suma ajunsă

Valoarea maximă a unui transfer din România este de 2.500 EUR

Costuri:
§ beneficiarul nu plăteşte comision la ridicarea sumei în EUR
§ expeditorul plăteşte comision de trimitere*, care este calculat pe tranşe valorice

Avantaje:

196
§ pentru clientii fideli, sistemul oferă programul “Gold Customer” care presupune,
fără taxe suplimentare, alocarea unui card “Gold Customer” pe baza căruia
clientul poate beneficia de eventualele reduceri la taxele percepute
§ se pot efectua un număr nelimitat de tranzacţii
§ clientul poate trimite gratuit un scurt mesaj împreună cu transferul

Comisioanele aplicabile transferurilor de bani prin sistemul Coinstar sunt următoarele:

Suma transferata (EUR)


Comision client (EUR)
1.00-100.00 4.00
100.01- 200.00 8.00
200.01- 300.00 12.00
300.01- 400.00 16.00
400.01- 500.00 20.00
500.01- 600.00 24.00
600.01- 700.00 28.00
700.01- 800.00 32.00
800.01- 900.00 36.00
900.01- 1000.00 40.00
1000.01- 1100.00 44.00
1100.01- 1200.00 48.00
1200.01- 1300.00 52.00
1300.01- 1400.00 56.00
1400.01- 1500.00 60.00
1500.01- 1600.00 64.00
1600.01- 1700.00 68.00
1700.01- 1800.00 72.00
1800.01- 1900.00 76.00
1900.01- 2000.00 80.00
2000.01- 2100.00 84.00
2100.01- 2200.00 88.00
2200.01- 2300.00 92.00
2300.01- 2400.00 96.00
2400.01- 2500.00 100.00

2. Transfer de fonduri prin sistemul MoneyGram

Serviciul presupune efectuarea, de către persoanele fizice, de transferuri rapide de


fonduri între agenţii sistemului MoneyGram

Caracteristici:
§ se adreseaza persoanelor fizice

197
§ se poate dispune de suma primită în 10 minute de la expedierea din străinătate
§ comisionarea se face pe tranşe valorice, în funcţie de suma transferată
§ serviciul este disponibil în întreaga reţea de unităţi BCR
§ tranzactiile se deruleaza in:
o EUR pentru transferuri
o EUR, USD si RON pentru plati catre beneficiari, in functie de decizia
ordonatorului

Expeditorul sumei:
§ va completa un formular de trimitere şi va prezenta la cerere, un act de identitate
(pasaport, rezidenţă)
§ va înmâna agentului suma pe care doreşte să o transfere plus comisionul
MoneyGram pentru această sumă
§ va achita comisionul pe tranşe valorice, în funcţie de suma transferată şi va primi
un număr de referinţă (număr secret)
§ va comunica acest număr persoanei care urmează să primească banii; aceştia pot
fi ridicaţi în numai 10 minute de la expedierea din străinătate

Beneficiarul sumei:
§ beneficiarii serviciului MoneyGram pot fi membrii familiilor ramase in Romania
care primesc bani de la persoanele care muncesc in strainatate
§ se va asigura de faptul că expeditorul i-a comunicat numărul de referinţă
§ se va deplasa la cel mai apropiat agent MoneyGram cu un act de identitate (carte
de identitate sau paşaport) şi numărul de referinţă
§ va completa un formular de primire şi va prezentaactul de identitate
§ va primi suma transferata, în EUR, USD si RON

Suma maximă de transferat sau primit pentru un client, pe zi, este de 18.000
EUR

Costuri:
§ beneficiarul nu plăteşte comision la ridicarea sumei în EUR
§ expeditorul plăteşte comisionul de trimitere*, care este calculat pe tranşe valorice

Avantaje:
§ rapiditate, siguranţa şi confidenţialitate în operare
§ comoditate în utilizare (nu este necesară deschiderea unui cont pentru a beneficia
de acest serviciu)
§ sumele primite sunt disponibile imediat ce beneficiarul s-a prezentat la un agent
MoneyGram
§ se pot transmite, alături de bani, şi mesaje de la ordonator la beneficiar
§ reţea extinsă de agenţi MoneyGram la nivelul tuturor unităţilor BCR
§ relaţii externe cu peste 180 de ţări, reperezentând peste 150.000 de agenţi

198
3. Transferuri Smith & Smith

Serviciul presupune efectuarea de transferuri intre persoane fizice prin intermediul


retelei de agenti SMITH&SMITH

Caracteristici:
§ se adreseaza persoanelor fizice, clienti sau neclienti ai bancii
§ asigura transferul sumelor in USD si EUR spre Romania
§ se poate apela la serviciul SMITH&SMITH prin intreaga retea de unitati BCR
Expeditorul sumei:
§ in cazul in care beneficiarul sumei detine un cont in valuta deschis la BCR
transferul sumelor din strainatate se poate realiza direct in cont, astfel:
- se contacteaza telefonic un operator SMITH&SMITH care, pe baza numelui
corect si complet al titularului de cont precum si a codului IBAN, va atribui
un cod de identificare (PIN) format din 6 cifre
- in strainatate, depunatorul se prezinta la oricare din agentii SMITH&SMITH
si comunica incasatorului numele titularului de cont si codul PIN format din 6
cifre
§ in cazul in care beneficiarul transferului este un neclient al bancii sau nu
doreste sa incaseze suma transferata in cont, expeditorul se adreseaza agentului
SMITH&SMITH din strainatate cu un act de identitate, precizand numele si prenumele
beneficiarului, unitatea BCR destinatara si, eventual, una din urmatoarele date de
identificare ale beneficiarului, respectiv: adresa completa sau codul numeric personal sau
data nasterii sau seria si numarul actului de identitate
§ poate fi chiar beneficiarul sumelor transferate, daca detine un cont curent in valuta
deschis la BCR
§ isi poate deschide un cont curent in valuta la BCR, direct din strainatate, prin
intermediul firmei SMITH&SMITH

Beneficiarul sumei:

§ poate dispune de suma trimisa, de regula, in 4 – 24 ore de la expedierea din


strainatate
§ va primi suma in valuta transferului, USD sau EUR
§ poate fi rezident sau nerezident

Costuri:

§ beneficiarul nu plateste comision la retragerea de numerar, deoarece suma


primita de la expeditor include si acest comision
§ expeditorul plateste comisionul de transfer, care este calculat pe transe valorice;
in functie de agentul SMITH&SMITH, comisionul este intre 2,5% si 4% din suma
trimisa

199
§ pentru deschiderea conturilor curente in valuta prin intermediul firmei
SMITH&SMITH, expeditorul nu plateste comision

Avantaje:

§ transferul in siguranta si cu operativitate al sumelor in USD si EUR spre Romania


§ beneficiarul sumei nu plateste comision
§ reteaua extinsa de agenti SMITH&SMITH la nivelul tuturor unitatilor BCR
§ relatii externe cu un numar de 88 de tari, reprezentand peste 5.000 de agentii
§ banca asigura confidentialitatea tranzactiilor
§ in cazul in care transferul se realizeaza in contul beneficiarului, banii pot fi retrasi
oricand partial sau integral, de catre titularul contului sau de catre imputernicitii precizati
de titularul contului
§ expeditorul poate fi chiar beneficiarul sumelor transferate, daca detine un cont in
valuta deschis la BCR

Documente:

§ expeditorul completeaza un formular tip pentru trimiterea banilor


§ beneficiarul se prezinta la unitatea BCR si pe baza actului de identitate (BI/CI), i
se elibereaza banii
§ detinatorul unui cont (imputernicitul acestuia) poate solicita extras de cont la
sediul unitatii BCR la care acesta a fost deschis si, in conditiile prevazute de banca, poate
costitui depozite la termen
§ pentru deschiderea unui cont curent direct din strainatate, prin intermediul firmei
SMITH&SMITH, expeditorul va completa urmatoarele formulare: Conventie de cont
curent pentru persoane fizice si Declaratie privind identitatea beneficiarului real. De
asemenea, la deschiderea contului curent, expeditorul trebuie sa prezinte un act de
identitate valabil – buletin de identitate/carte de identitate/pasaport/permis de conducere

4. Transferuri ROCES BCR (CECA-BCR)

Serviciul facilitează efectuarea de transferuri de sume în EUR din Spania, prin unităţile
băncii CECA sau unităţile băncilor de economii care fac parte din Asociaţia Spaniolă a
Băncilor de Economii (CECA) şi unităţile BCR, către persoane fizice din România

Caracteristici:
- serviciul este destinat persoanelor fizice, cetăţeni români care locuiesc în Spania
pentru a efectua transferuri în valută către persoane fizice din România
- beneficiarii sumelor transferate pot fi clienţi cu sau fără cont deschis la BCR
- sumele transferate acceptate vor fi numai în EUR

Ordonatorul transferului:

200
- orice persoană fizică, cetăţean român care locuieşte în Spania, cu sau fără cont
deschis la CECA sau la băncile de economii care fac parte din Asociaţia Spaniolă
a Băncilor de Economii (CECA)
- trebuie să furnizeze unităţii bancare din Spania datele corecte de identificare ale
beneficiarului sumei transferate: nume şi prenume, document de identitate-
BI/Ci/Pasaport,CNP, număr telefon, număr de cont în format IBAN – pentru
beneficiarii clienţi cu cont deschis la BCR

Beneficiarul sumei:
- poate fi client BCR sau client ocazional
- beneficiarul - client fără cont deschis la BCR dar pentru care s-a indicat un număr
de telefon va fi avizat telefonic, prin intermediul serviciul InfoBCR, despre
primirea sumelor de bani în vederea prezentării şi ridicării sumelor de la ghişeele
celei mai apropiate unităţi BCR
- trebuie să aibă asupra sa un act de identitate aflat în termen de valabilitate

Suma maximă a transferului este de 3.000 EUR/ operaţiune

Costuri:
- comisionul de transfer va fi suportat în totalitate de către ordonatorul transferului
- nu se percep nici un fel de comisioane de la beneficiarii transferurilor în valută

Durata transferului: în aceeaşi zi*

Avantaje:
- transferul în siguranţă şi cu operativitate a sumelor în EUR spre România
- băncile asigură confidenţialitatea deplină a transferurilor efectuate
- beneficiarii clienţi fără cont deschis la BCR sunt informaţi prin telefon despre
primirea sumelor de bani, în vederea prezentării şi ridicării sumelor cuvenite de la
ghişeele celei mai apropiate unităţi BCR
- beneficiarii sumelor transferate nu plătesc comision

5. Transferuri TRABEX

Serviciul facilitează efectuarea de transferuri de sume din Spania, prin unităţile băncii
spaniole Banco Popular Espanol şi unităţile BCR, către beneficiari din România.

Caracteristici:
- serviciul este destinat persoanelor fizice, cetăţeni români care lucrează în Spania,
clienţi ai Banco Popular Espanol, cu sau fără cont deschis la aceasta, pentru a
efectua transferuri în valută către persoane fizice din România
- beneficiarii sumelor transferate sunt clienţi cu cont deschis la BCR
- sumele transferate acceptate vor fi numai în EUR

201
Ordonatorul transferului:
- orice persoana fizica, cetăţean român care lucrează în Spania, cu sau fără cont
deschis la Banco Popular Espanol
- trebuie să furnizeze unităţii bancare din Spania date corecte de identificare ale
beneficiarului sumei transferate:
 pentru beneficiarii clienţi cu cont deschis la BCR: nume şi prenume,
număr de cont în format IBAN, număr telefon

Beneficiarul sumei:
- orice persoană fizică din România, client cu cont deschis la BCR

Suma maximă a transferului este de 3.000 EUR/ operaţiune

Durata transferului: în aceeaşi zi*

Costuri:
- comisionul de transfer cuvenit BPE va fi suportat în totalitate de către ordonatorul
transferului
- comisionul pentru retragerea sumelor transferate cuvenit BCR va fi suportat de
catre beneficiarul sumei conform Tarifului de Comisioane BCR

Avantaje:
- transferul în siguranţă şi cu operativitate a sumelor în EUR spre România
- băncile asigură confidenţialitatea deplină a transferurilor efectuate

E. PACHETE DE PRODUSE SI SERVICII

1. Pachetul essential BCR

Pachetul pentru cont curent este o combinatie de produse si servicii care va permite sa va
administrati usor si eficient resursele financiare, la un pret avantajos.

Caracteristici/ Componente:

PACHETUL PACHETUL
Optiunea privind tipul de pachet ESENTIAL ESENTIAL PLUS
Produse si servicii disponibile in pachet:
Cont curent in lei √ √
Extras de cont curent trimis prin posta √ √
la adresa indicata de solicitant
Transferuri automate de sume √ √
exprimate in lei, din contul curent in
contul de economii/ alt cont curent
deschis in sistem BCR

202
Cutia de colectare a instructiunilor de √ √
plata pentru efectuarea platilor in lei
prin utilizarea ordinului de plata
Card de debit in lei (inclusiv pentru √ √
utlizatori autorizati) atasat contului
curent de tip BCR Maestro, BCR Visa
Electron sau BCR Visa Clasic
Descoperit de cont (overdraft) acordat √ √
prin intermediul contului curent
Servicii oferite prin canale alternative: √ √
§ operatiuni prin telefon
§ operatiuni prin Internet
Card de credit in lei (inclusiv pentru - √
utilizatori autorizati) de tip BCR
MasterCard sau carduri co-brand
emise de BCR impreuna cu diversi
parteneri
Componente tranzactionale gratuite
disponibile in pachet:
Plati facturi la bancomatele BCR Gratis Gratis
Retrageri de numerar la bancomatele 1 tranzactie 2 tranzactii
BCR, utilizand cardul de debit BCR gratuita/ luna gratuite/ luna
Interogare sold cont la bancomatele 1 tranzactie 2 tranzactii
BCR, utilizand cardul de debit BCR gratuita/ luna gratuite/ luna
Plati cu caracter regulat (Standing 1 tranzactie 2 tranzactii
Order, Direct Debit) gratuita/ luna gratuite/ luna
Plati efectuate prin serviciul de - 2 tranzactii
operatiuni prin telefon/ internet gratuite/ luna
PRET PACHET (RON) 3, 99 6, 99
Semnul ″ √″ indica existenta componentei in cadrul pachetului, semnul ″ -″
indica faptul ca acea componenta nu este inclusa in pachet.

Avantaje
• Economie de bani:
- costuri reduse fata de costurile standard ale componentelor
- Reduceri de dobanda la overdraft: 2 pp
- Reduceri de comisioane: 75% reducere pentru toate transferurile de fonduri prin
CLICK 24 Banking si 50% reducere pentru toate transferurile de fonduri prin
ALO 24 Banking, 100% reducere a comisionului de mentenanta la cardul de
credit (Pachetul Plus)
- beneficiezi de un numar de tranzactii gratuite in reteaua de ATM-uri BCR
- in plus, se achita o singura taxa lunara pentru toate produsele si serviciile
incluse în pachet, fara taxe suplimentare
- facilitatile pachetului sunt disponibile si pentru familia ta

203
Castigi timp
- realizand operatiunile bancare prin telefon*(0801.0801.227 – Romtelecom (tarif
local), *0801.227 – Vodafone (tarif normal) si 021/ 407.42.00(tarif normal) si
internet de oriunde te-ai afla
- cu ajutorul serviciului gratuit de plati facturi la ATM catre furnizorii de utilitati,
din orice localitate, in orice zi, la orice ora
- foloseste serviciile noastre de plati programate (Direct Debit sau Standing Order)
si te scutim de drumurile la banca sau la sediile furnizorilor de utilitati
- banca iti expediaza trimestrial extrasul de cont si astfel, ai control deplin si o
evidenta detaliata asupra tranzactiilor efectuate

* - Informatii personalizate, cum ar fi:


 soldul, istoricul si valoarea instrumentelor de economisire si conturilor
curente
 graficul de rambursare, rata lunara a creditelor contractate la BCR
- transferuri in sistem intra si interbancar

• Control si confort:
- banca iti expediaza un extras de cont prin posta
- ai posibilitatea realizarii de operatiuni bancare de la distanta, utilizand serviciile
de internet si phone banking
- poti utiliza serviciile Direct Debit si Standing Order, care ofera posibilitatea
efectuarii platilor fara a fi nevoie sa fii prezent la banca sau la sediul furnizorilor
de utilitati

2. SUCCES ASIGURAT BCR

Destinatia: se adreseaza persoanelor fizice majore cu varsta cuprinsa intre 18 ani


impliniti la momentul contractarii pachetului si 65 de ani (inclusiv)
§ Componente obligatorii (la momentul acordarii pachetului):
- depozit la termen de 12 luni in lei sau in valuta (SUCCES BCR), constituit
cu clauza de prelungire automata la scadenta
- asigurare de viata cu risturn de prima emisa de BCR Asigurari de Viata
SA; in cazul producerii evenimetului asigurat, valoarea despagubirii este de trei ori
valoarea depozitului constituit initial
- card de debit BCR Maestro/BCR VISA Clasic/BCR VISA Electron/ BCR
VISA Electron Euro<26
§ Componente optionale:
-serviciul Plati facturi prin ATM
-serviciul Standing Order

Dobanda:
Moneda Transe Tip Dobanda depozit (%/an)
doband Plata dobanzii lunar Plata dobanzii

204
a la scadenta
RON Intre 100 RON si 5.000 variabilă 7,00 7,50
RON
Intre 5.000 RON, inclusiv si 7,50 8,00
10.000 RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, inclusiv 8,00 8,50
Intre 100 RON si 5.000 fixă - 9,00
RON
Intre 5.000 RON, inclusiv si - 9,25
10.000 RON, exclusiv
Peste 10.000 RON, inclusiv - 9,50
EUR Intre 500 si 5.000 EUR fixă 3,25 3,50
Intre 5.000 EUR, inclusiv si 3,50 3,75
10.000 EUR, exclusiv
Peste 10.000 EUR, inclusiv 3,75 4,00
USD Intre 500 si 5.000 USD fixă 2,45 2,50
Intre 5.000 USD, inclusiv si 2,65 2,75
10.000 USD, exclusiv
Peste 10.000 USD, inclusiv 2,85 3,00

Avantaje:
§ Cresterea sumelor economisite prin dobanda atractiva platita de banca, atat
pentru depozitul constituit cat si pentru sumele cu care acesta a fost alimentat ulterior
datorita optiunii de acumulare
§ Bonificarea unei dobanzi avantajoase pentru depozit, diferentiata in functie de
suma de constituire
§ Comision zero la lichidarea depozitului la prima scadenta sau dupa prima
scadenta
§ In caz de neprezentare a clientului la scadenta, banca prelungeste automat
depozitul pentru aceeasi suma si acelasi termen pentru care a fost constituit initial; in
acest caz, dobanda bonificata este cea practicata de banca la data prelungirii
depozitului
§ Sumele economisite sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor in
Sistem Bancar in limita unui plafon stabilit de catre acesta
§ Beneficierea de o polita de asigurare de viata in conditii avantajoase de cost si
care prezinta avantajul restituirii a 50% din prima anuala de asigurare platita de client,
in cazul in care pe perioada de constituire a depozitului nu s-a produs evenimentul
asigurat
§ Emiterea gratuita a cardurilor suplimentare pentru utilizatorii autorizati ai
cardului de debit
§ Activarea gratuita a serviciilor Plati facturi prin ATM si Standing Order

Documente:
§ BI/CI

205
3.Pachetul GAUDEAMUS BCR

Pachetul GAUDEAMUS BCR este o combinatie de produse si servicii care


permite studentilor la zi cu varsta intre 18 - 30 ani (neimpliniti), si elevilor scolilor
postliceale din domeniul militar cu varsta cuprinsa intra 18 si 25 de ani (impliniti) sa-si
administreze GRATIS resursele financiare si sa economiseasca timp.
Pachetul este valabil pana la implinirea varstei de 30, ani daca se face dovada, o
data pe an, ca utilizatorul acestuia are calitatea de student la zi sau de elev al unei scoli
postliceale din domeniul militar.

Caracteristici/ Componente:

Produse si servicii incluse obligatoriu in pachet

Cont curent in lei √


Extras de cont curent trimis prin posta la adresa indicata de √
solicitant
Card de debit in lei (inclusiv pentru utlizatori autorizati) atasat
contului curent de tip:
§ BCR Maestro
§ BCR VISA Electron √
§ BCR VISA Electron EURO<26 (pentru studenti)
§ BCR VISA Clasic
Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR:
§ Alo 24 Banking BCR (operatiuni prin telefon) √
§ Click 24 Banking BCR (operatiuni prin Internet)
Componente tranzactionale gratuite disponibile in pachet:

Plati facturi la bancomatele BCR Gratis


Interogare sold cont la bancomatele BCR, utilizand cardul de Gratis
debit inclus in pachet
Retrageri de numerar la bancomatele BCR, utilizand cardul de 2 tranzactii gratuite/
debit inclus in pachet luna
Plati efectuate prin Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale 2 tranzactii gratuite/
Alternative BCR (Alo 24 Banking BCR sau Click 24 Banking luna
BCR)

Comision lunar de administrare pachet (RON)* 0

Avantaje:

206
• Economie de bani: gratuitati in cadrul pachetului, tranzactii la comercianti
gratuite

Castigi timp
- realizand operatiunile bancare prin telefon (Alo 24 Banking BCR) sau internet
(Click 24 Banking BCR)
- cu ajutorul serviciului gratuit de plati facturi la ATM BCR catre furnizorii de
utilitati, din orice localitate, in orice zi, la orice ora

• Control si confort:

- banca iti expediaza un extras de cont trimestrial, prin posta


- poti opta pentru includerea in pachet a unui cont curent in lei deschis anterior
- ai posibilitatea realizarii de operatiuni bancare de la distanta, utilizand Serviciul
de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR (Alo 24 Banking si Click 24
Banking) si poti vizualiza/tipari istoricul tranzactiilor direct de pe calculatorul
personal prin Click 24 Banking BCR
- autorizarea membrilor de familie pe contul curent, acestia beneficiind de
carduri de debit suplimentare

Particularitati in cadrul pachetului:

- este necesara mentinerea sumei minime de 10 RON in contul curent (suma poate fi
depusa de client la deschiderea contului sau ulterior, fiind oprita automat la prima
alimentare a contului, si va fi returnata acestuia la inchiderea contului)
- expedierea extrasului de cont curent se face trimestrial prin posta la adresa indicata
(taxele sunt platite de client, prin retinerea automata a sumei din contul curent)
- pentru serviciul de efectuare operatiuni prin canale alternative se va folosi un
dispozitiv Token (activarea tokenului se va face automat in momentul crearii
userului)

Documente necesare:

- copie act de identitate client


- documente care atesta calitatea de student la zi (ex. legitimatie student/
adeverinta/carnet de student etc vizate pentru anul respectiv) sau calitatea de elev al
unei scoli postliceale din domeniul militar

.II. PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

A. CREDITE

207
1. INVEST EXTRA/SUPER BCR

Credit pentru investiţii, în lei/valută

Caracteristici

Beneficiari: Persoane Fizice Autorizate (PFA) care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate


solicitate de bancă

Destinaţia:

 achiziţionarea de vehicule noi din producţia internă şi din import, comercializate în


ţară de către producători autorizaţi, şi de vehicule rulate din producţia internă şi din
import, de la persoane fizice/juridice române
 achiziţionarea de echipamente de lucru (birouri, tehnică de calcul, tehnică
medicală, diverse utilaje etc.)
 achiziţionarea de inventar agricol mecanic (tractoare, combine, utilaje agricole
auxiliare etc.)
 alte investiţii (animale de producţie si reproducţie, plantaţii pomicole şi viticole,
terenuri în intravilan şi extravilan, amenajări piscicole etc.)
 cumpărarea/construirea de spaţii de lucru/cumpărare/viabilizare teren
 modernizarea/amenajarea/consolidarea spaţiilor reprezentând cabinete, birouri,
ateliere etc.

Suma maximă: se stabileşte în funcţie de capacitatea de rambursare şi de garanţiile


constituite, dar nu va depăşi 90% din valoarea investiţiei

Moneda: RON, EUR, USD

Avans minim: 10% din valoarea investiţiei

Confirmarea deţinerii avansului poate fi făcută astfel:


 se depune suma în numerar sau prin virament în contul curent deschis la BCR
 se prezintă documente care atestă efectuarea plăţii avansului către vânzător
(precontract/contract de vânzare-cumpărare sau chitanţă autentificată la notariat)
 se prezintă facturi/chitanţe fiscale care atestă cumpărarea de materiale necesare
realizării lucrărilor de amenajare, modernizare/consolidare spatii/viabilizare terenuri

Termen maxim:

 5 ani pentru achiziţionarea de echipamente de lucru (birouri, tehnică de calcul,


tehnică medicală, diverse utilaje etc.), achiziţionarea de inventar agricol mecanic
(tractoare, combine, utilaje agricole auxiliare etc.),
modernizarea/amenajarea/consolidarea spaţiilor reprezentând cabinete, birouri,
ateliere etc.

208
 7 ani pentru achiziţionarea de vehicule noi din producţia internă şi din import,
comercializate în ţară de către producători autorizaţi, şi de vehicule rulate din
producţia internă şi din import, de la persoane fizice/ juridice române; alte investiţii
(animale de producţie si reproducţie, plantaţii pomicole şi viticole, terenuri în
intravilan şi extravilan, amenajări piscicole etc.)
 25 ani pentru cumpărarea/construirea de spaţii de lucru/cumpărare/viabilizare teren

Perioada de graţie:

 maxim 12 luni, pentru creditele de investiţii,cu excepţia celor pentru construcţia


spaţiilor de lucru
 maxim 24 luni, pentru creditele având ca destinaţie construirea de spaţii de lucru

Garanţii: reale mobiliare sau imobiliare acceptate de bancă


Bunurile care constituie garanţia creditului se asigură la o societate de asigurare-
reasigurare agreată de BCR, iar drepturile de încasat rezultate din poliţele de
asigurare se cesionează în favoarea băncii

Determinarea
capacităţii de rambursare se realizează pe baza analizei:

 afacerii creditate
 veniturilor nete rezultate din declaraţiile/dispoziţiile de impunere, adeverinţele de
venit/certificatele fiscale eliberate Primărie/Administraţia Financiară
 veniturilor estimate a fi realizate din utilizarea bunurilor pentru care s-a solicitat
creditul (numai în cazul creditelor acordate pentru cumpărarea de echipamente de
lucru)
Rata lunară de plată (credit + dobândă) trebuie să reprezinte cel mult 75% din
veniturile totale lunare medii nete realizate de solicitant în anul precedent, precum şi
din veniturile estimate a se realiza în anul în curs

Modalităţi de rambursare:

 la orice sediu BCR, în numerar (cu cel puţin o zi înaintea scadenţei stabilite prin
graficul de rambursare)
 la sediul unităţii BCR care a acordat creditul, din contul curent în lei/valută
(inclusiv ziua scadenţei)
 prin internet, din contul curent în lei/valută, utilizând Serviciul de efectuare
operatiuni prin Canale Alternative BCR (se completează în prealabil Cerere-Contract
de acces la Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR)
 la orice ATM din reţeaua BCR, din contul de card de debit (se încheie în prealabil
Convenţie) pentru creditele acordate în lei

Costuri:

209
 Comision pentru intocmirea si analiza documentatiei
- credite pe termen scurt : 100 lei
- credite pe termen mediu si lung: 150 lei
 Comision de gestiune la acordarea creditelor
- credite pe termen scurt : 1% flat
- credite pe termen mediu : 1.25% flat
- credite pe termen lung: 1.5% flat
 Comision de neutilizare a creditelor aprobate
-pentru creditele in lei: 2,5%/an
-pentru creditele in valuta: 1,5%/an
 Comision de rambursare anticipata (se aplica la suma rambursata in avans):
- in primii 5 ani: 2% flat;
- 5 - 10 ani: 1,5% flat;
- peste 10 ani: 1% flat
 Comision de inscriere a avizelor de garantie in Arhiva electronica de garantii reale,
mobiliare:
- pentru un obiect: 40 lei + TVA
- pentru fiecare obiect in plus: 0.4 lei + TVA


Nivel dobândă :
Dobândă (%/an)
Moneda Termen Fixă Variabila ROBOR
RON 1 – 25 ani 24.00 24.00 23.79

Dobândă (%/an)
Monedă Termen
EURIBOR/LIBOR Variabilă*
EUR 1 – 25 ani 13.17 14.00
USD 1 – 25 ani 14.24 14.50
* în funcţie de dobânda de referinţă BCR (variabilă), la care se adaugă o marjă fixă

Documente necesare:

 Cerere de credit pentru persoane fizice autorizate (formular tip BCR)


 Autorizaţia şi/sau avizul de liberă practică, după caz
 Extras de cont (copie), ce dovedeşte sursele proprii de finanţare sau chitanţa care
certifică depunerea avansului la dealer, furnizor, prestator de servicii etc.
 BI/CI al solicitantului (copii)
 Documente care atestă realizarea de venituri:
§ Adeverinţă de venit (formular tip BCR) sau Certificat fiscal eliberat de
Administraţia Financiară sau Certificat de producător (în cazul producătorilor
agricoli individuali)

210
§ Declaraţia specială privind veniturile realizate/decizia de impunere, pentru
anul expirat, cu excepţia producătorilor agricoli individuali care realizează
venituri neimpozabile din activităţi agricole
§ Declaraţia privind veniturile estimate din activităţi independente/decizia
de impunere, pentru anul în curs, cu excepţia producătorilor agricoli
individuali care realizează venituri neimpozabile din activităţi agricole
§ Registrul jurnal de încasări şi plăţi pe ultimele 6 luni (copie), după caz
§ Registrul inventar (copie)
§ Registrul de contracte (copie), în cazul avocaţilor, arhitecţilor etc.
§ Documente individuale care fac dovada realizării altor venituri (ex:
contracte de închiriere, de locaţie, convenţii de depozit colateral etc.)
 Situaţia prognozată a plăţilor şi încasărilor aferente perioadei pentru care se solicită
creditul (cash-flow)
 Facturi proforme, facturi fiscale, comenzi etc.
 Plan de afaceri (pentru creditele mai mari de 1 milion RON)
 Documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii sau memorii
justificative privind necesitatea realizării investiţiilor cu devizele estimative şi listele
de utilaje şi alte dotări

Documente specifice:

1.Pentru cumpărarea de terenuri şi locuinţe situate pe acestea, precum şi pentru


cumpărarea de apartamente cu teren în cotă indiviză:
 Actul de proprietate al vânzătorului asupra bunului ce face obiectul vânzării
(copie)
 Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului că bunurile respective nu sunt
revendicate şi nu există litigii în legătură cu acesta
2. Pentru cumpărarea unui teren:
 Actul de proprietate al vânzătorului asupra terenului respectiv (copie)
 Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului că bunurile respective nu sunt
revendicate şi nu există litigii în legătură cu acesta
3. Pentru construirea unui imobil pe terenul deţinut în proprietate de PFA:
 Contractul de construire încheiat cu antreprenorul/societatea de construcţii (cu
excepţia situaţiei în care construcţia se realizează în regie proprie)
 Devizul general încheiat cu antreprenorul/societatea de construcţii şi raportul de
evaluare a acestuia
 Actul de proprietate/concesionare/de folosinţă al terenului pe care urmează a se
realiza construcţia (copie)
 Autorizaţia de construire cu toate avizele şi acordurile necesare obţinerii acesteia
 Avizele pentru asigurarea utilităţilor
 Proiectul de execuţie ştampilat de către Primărie spre neschimbare

211
 Extras de Carte Funciară a terenului
 Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că terenul nu este revendicat şi nu
există litigii în legătură cu acesta, corespunzător prevederilor legale
 Alte documente solicitate de bancă

Avantaje:

 Finantarea unei game diversificate de investitii


 Posibilitatea de a executa lucrarile de constructii atat in regie proprie cat si prin
intermediul unei firme de constructii
 Efort financiar redus prin:
§ perioada mare de creditare
§ acordarea la cerere a unei perioade de gratie de pana la 12 luni in cazul
creditelor pentru investitii, cu exceptia celor pentru constructia spatiilor de
lucru, unde perioada de gratie poate ajunge pana la 24 luni
 Economie de timp, prin apelarea la una dintre urmatoarele modalitati de
rambursare: oriunde si oricand in tara prin reteaua de ATM-uri BCR (cea mai extinsa
retea) din contul de card de debit, prin Direct Debit sau Standing Order, pentru
creditele in lei sau utilizand Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative
BCR

B. CARDURI

1. BCR MasterCard Business

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice autorizate care au minim 12 luni de activitate, au


performanta financiara A, B sau C si inregistreaza venit net in anul anterior, conform
declaratiei de venit

Destinatia: efectuare de tranzactii de cumparare de bunuri/servicii, de retragere numerar


la ATM-uri sau ghiseele bancare oriunde in lume este afisata sigla MasterCard,
reincarcare electronica a cartelelor Vodafone la ATM-uri BCR

Moneda de acordare: USD

Suma maxima: nu poate depasi venitul mediu lunar stabilit pentru ultimul an financiar
incheiat, in conformitate cu reglementarile interne specifice ale bancii. Valoarea maxima
nu poate depasi 4 000 USD inclusiv, pentru linia de credit garantata cu garantie reala
mobiliara asupra soldului creditor al conturilor curente, 10 000 USD inclusiv, pentru linia
de credit garantata cu garantii personale de tipul contractului de fidejusiune si pana la 50

212
000 USD pentru cele garantate cu garantii reale imobiliare/depozit colateral/titluri de
stat/certificate de depozit eimise de BCR/scrisoare de garantie bancara.

Termen maxim: linia de credit se acorda pe o perioada de 1 an, cu posibilitatea


prelungirii pe noi perioade prin act adicional

Dobanda: conform reglementarilor bancii

Costuri

Principalele conditii de emitere si utilizare ale cardului BCR MasterCard Business

comision emitere initiala card 5 USD


comision reinnoire card 5 USD
comision emitere ulterioara pentru card pierdut, furat, 0
deteriorat, demagnetizat
comision de mentenanta anuala a contului de card 17 USD/card
comision deschidere cont card 1 USD
comision inchidere cont de card 0
comision pentru regenerare PIN 0
comision alimentare cont card 0
comision pentru achizitionarea de bunuri si servicii 0
comision eliberare numerar in strainatate 6%
comision eliberare numerar de la ghiseele BCR 6%
comision eliberare numerar de la ATM BCR 6%
comision eliberare numerar la alte banci (ATM, ghisee) 6%
comision de conversie valutara la tranzactiile efectuate in alta 2% din valoarea tranzactiei
moneda fata de cea a contului de card (**)
comision interogare sold la ATM-urile BCR 0,2 lei vechi echivalent USD/operatiune
comision eliberare extras de cont lunar 0
comision eliberare extras de cont la cerere 0
data extrasului de cont ultima zi lucratoare a lunii
data scadentei 15 zile de la data extrasului
suma minima de plata 5% din creditul utilizat + 100% din dobânda
si comisioane
comision depasire limita de credit 5% din excedent
comision pentru nerambursarea sumei minime lunare 5% din suma minima de plata perceputa în
moneda contului

Documente necesare:
• Cererea de emitere a cardului de credit in lei pentru persoane juridice
BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Fisa privind emiterea cardului de credit lei pentru persoane juridice
BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business

213
• Contractul de credit pentru emiterea cardului de credit in lei pentru
persoane juridice BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Fisa privind prelungirea/majorarea/diminuarea nivelului liniei de credit
pe card
• Adresa de blocare a accesului la contul de card de credit
• Declaratie pe propria raspundere

Garantii:
• garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al
conturilor curente/subconturilor, cu valoare 0
• contract de fidejusiune semnat de parsoana fizica si
sotul/sotia/acesteia/acestuia; in situatii exceptionale (cand persoana fizica nu detine
active in patrimoniul propriu – proprietati imobiliare) se poate semna accepta semnarea
contractului de fidejusiune de catre o terta persoana
• garantate cu garantii reale imobiliare/depozit colateral/titluri de
stat/certificate de depozit eimise de BCR/scrisoare de garantie bancara

Avantaje
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si strainatate pentru
obtinerea de numerar
• eliminarea riscurilor pe care le presupune detinerea numerarului
• achitarea de bunuri sau servicii la orice comerciant din tara si strainatate
ce are afisata sigla MasterCard, fara a dispune de numerar
• dupa aprobarea creditului, clientul beneficiaza de acesta timp de 1 an, in
limita plafonului aprobat, fara a mai fi necesara intocmirea altei
documentatii
• acordarea de bonusuri pentru pentru tranzactiile efectuate la comercianti,
conform reglementarilor specifice

2. BCR Visa Business Electron

Caracteristici

Beneficiari: persoane fizice autorizate care au minim 12 luni de activitate, au


performanta financiara A, B sau C si inregistreaza venit net in anul anterior, conform
declaratiei de venit

Destinatia: efectuare de tranzactii de cumparare de bunuri/servicii, de tranzactii de


retragere numerar la ATM-uri sau ghiseele bancare oriunde in lume este afisata sigla
VISA Electron, plata facturi sau reincarcare electronica a cartelelor Vodafone la ATM-uri
BCR

Moneda de acordare: RON

214
Suma maxima: nu poate depasi venitul mediu lunar stabilit pentru ultimul an financiar
incheiat, in conformitate cu reglementarile interne specifice ale bancii.Valoarea maxima
nu poate depasi 10 000 RON inclusiv, pentru linia de credit garantata cu garantie reala
mobiliara asupra soldului creditor al conturilor curente, 35 000 RON inclusiv, pentru linia
de credit garantata cu garantii personale de tipul contractului de fidejusiune si pana la 145
000 RON inclusiv cu garantii reale imobiliare/depozit colateral/titluri de stat/certificate
de depozit emise de BCR/scrisoare de garantie bancara.

Termen maxim: linia de credit se acorda pe o perioada de 1 an, cu posibilitatea


prelungirii pe noi perioade prin act adiional

Dobanda: conform reglementarilor bancii

Costuri

Principalele conditii de emitere si utilizare ale cardului BCR VISA Business


Electron

* Aceste
comision date seinitiala
emitere pot modifica
card in functie de politica bancii.17,5 lei/card
comision reinnoire card 17,5 lei/card
comision emitere suplimentara pentru 17,5 lei/card
utilizator autorizat
comision emitere ulterioara pentru card 0
pierdut, furat, deteriorat, demagnetizat
comision deschidere cont de card 3,5 lei
comision de mentenanta anuala a contului 50 lei
de card
comision inchidere cont de card 0
comision alimentare cont card 0
comision pentru achizitionarea de bunuri si 0
servicii
comision eliberare numerar in tara si in 1%
strainatate
comision conversie valutara 2%
comision blocare card pierdut/furat 7,5 lei
recuperare card retinut in strainatate
- la ATM (tarif usual VISA) 15 USD
- la comercianti (tarif usual VISA) 165 USD
suma maxima de retragere numerar/zi/cont 20% din linia de credit (lei sau
echivalent)
nr. maxim retrageri numerar/zi/cont 20
data extrasului de cont ultima zi lucratoare a lunii
data scadentei 20 de zile de la data extrasului de cont
suma minima de plata 5% din creditul utilizat + 100%
dobanda +100% comisioane
comision nerambursare la termen a sumei 5% din suma minima de plata
minime lunare
215
Documente necesare
• Cererea de emitere a cardului de credit in lei pentru persoane juridice
BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Fisa privind emiterea cardului de credit lei pentru persoane juridice
BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Contractul de credit pentru emiterea cardului de credit in lei pentru
persoane juridice BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Fisa privind prelungirea/majorarea/diminuarea nivelului liniei de credit
pe card
• Adresa de blocare a accesului la contul de card de credit
• Declaratie pe propria raspundere

Garantii:
• garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al
conturilor curente/subconturilor, cu valoare 0
• contract de fidejusiune semnat de parsoana fizica si
sotul/sotia/acesteia/acestuia; in situatii exceptionale (cand persoana fizica nu detine
active in patrimoniul propriu – proprietati imobiliare) se poate semna accepta semnarea
contractului de fidejusiune de catre o terta persoana
• garantii reale imobiliare/depozit colateral/titluri de stat/certificate de
depozit emise de BCR/scrisoare de garantie bancara

Avantaje
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si din strainatate pentru
obtinerea de numerar
• eliminarea riscurilor, in tara si in strainatate, pe care le presupune
detinerea numerarului
• odata aprobat creditul, clientul beneficiaza de acesta timp de 1 an, in limita
plafonului aprobat, fara a mai fi necesara intocmirea altei documentatii
• este un instrument de plata modern, sigur si rapid, util pe parcursul
calatoriilor in tara si in strainatate, sigla VISA sub care este emis cardul
avand cea mai larga raspandire din lume
• acordarea de bonusuri pentru pentru tranzactiile efectuate la comercianti,
conform reglementarilor specifice

C. PRODUSE DE ECONOMISIRE

1. Obligaţiuni Erste Bank, denominate in RON

216
Caracteristici
Beneficiari: Persoane fizice majore, persoane fizice autorizate, persoane
juridice - rezidenti si nerezidenti
Volumul emisiunii: 150.000.000 RON, în două tranşe:
Tranşa 1 : 70.000.000 RON (tranşa dedicată clienţilor instituţionali)
Tranşa 2 : 80.000.000 RON (tranşa dedicată investitorilor retail)
Valoarea nominală a unei obligaţiuni: 10.000 RON
Data emisiunii: 10 Aprilie 2008
Maturitate: 2 ani (10 Aprilie 2010)
Perioada de dobândă: 3 luni

Dobânzi
Rata cupon variabilă: ROBOR3m + 0.4%, stabilită la începutul fiecarei perioade de
dobânda; nivelul astfel stabilit rămâne fix pentru o perioadă de 3 luni. Cupon platibil
trimestrial: la fiecare 10 Aprilie, 10 Iulie, 10 Octombrie si 10 Ianuarie. La fiecare data
de plata a cuponului/dobanzii, clientul va incasa contravaloarea dobanzii aferente
obligatiunilor achizitionate

Costuri
Pentru operaţiunile/activităţile desfăşurate în tranzacţionarea cu obligaţiuni corporative si
asigurarea serviciilor de custodie, Banca percepe urmatoarele comisioane :
a) comisioane minime de pastrare in siguranta (safekeeping) a
obligatiunilor corporative:
- emise in EUR, depozitate in Austria, conform Prospectului de emisiune
 de Erste: 0,009%p.a.
 de alti emitenti din state membre: 0,014%p.a.
- emise in EUR, depozitate in alte state decat Austria sau cu sisteme de depozitare internationale,
conform Prospectului de emisiune:
de Erste: 0,069%p.a.
de alti emitenti din state membre 0,070%p.a.
- emise in non EUR, depozitate in alte state decat Austria sau cu sisteme de depozitare
internationale, conform Prospectului de emisiune:
de Erste: 0,069%p.a.
de alti emitenti din state membre 0,193%p.a

Comisionul de safekeeping se aplica la valoarea de piata a portofoliului de obligatiuni


corporative din ultima zi a lunii de calcul si se calculeaza in valuta de denominare a obligatiunilor
corporative, (echivalent EUR, pentru alte valute decat RON).
Comisionul de safekeeping se retine lunar si se incaseaza in RON, la cursul BNR valabil in
ultima zi a lunii de calcul.

b) comisioane de transfer obligatiuni corporative fara plata:


- din evidentele BCR in evidentele altei banci custode: minim 20 EUR
- din evidentele altei banci custode in evidentele BCR: 0

c) comisioane incasari dobanzi / principal: 10 RON/client/emisiune

217
Comisioanele prevazute la pct. b) si c) se incaseaza in RON, la data efectuarii operatiunii, la
cursul BNR valabil in data incasarii (daca este cazul).
Comisioanele nu includ TVA si se supun reglementarilor in vigoare aplicabile.

Avantaje
§ Randamente ridicate, aliniate evolutiei dobanzilor in piata
§ Scadente pe termen scurt si mediu
§ Investitorii au posibilitatea de a valorifica aceste titluri inainte de scadenta, prin
vanzarea acestora catre BCR/alt investitor interesat, fara a pierde dobanda
acumulata aferenta acestor titluri, deoarece sunt listate la Bursa de Valori din
Viena
§ Plasarea economiilor intr-un emitent care are o putere financiara ridicata,
confirmata si de ratingul atribuit de catre agentiile de rating. Ratingul atribuit
Erste Bank de catre agentiile de rating la momentul emisiunii este de Aa3
(Standard&Poor’s) cu perspectiva „stabila” si A (Fitch) cu perspectiva „pozitiva”
§ Posibilitatea reinvestirii castigurilor din dobanda (cupon) trimestrial in alte
instrumente de economisire

Documente
§ BI/CI
§ Pachet informativ retail privind directivele MiFid
§ Contractul de tranzacţionare si servicii de custodie
§ Cererea de deschidere cont
§ Notificarea de tranzactionare
§ Confirmarea de tranzacţionare

D. PROGRAME DE FINANTARE

1. Credit de investitii pentru cofinantarea proiectelor de investitii eligibile din


cadrul PNDR 2007-2013 si POP acordat din “Fondul pentru creditarea investitiilor
in agricultura din anul 2008”

Caracteristici :

Beneficiari eligibili:
1. producatori agricoli individuali, inregistrati in Registrul exploatatiilor agricole,
2. asociatii agricole familiale, asociatii de producatori agricoli, grupuri de
producatori si cooperative agricole,
3. societati agricole private, respectiv asociatii agricole cu personalitate juridica
4. societati comerciale cu capital privat
5. persoane fizice autorizate

Destinatie: investitii in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura,


precum si in alte activitati nonagricole.

218
Proiecte eligibile:
1. investitii in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura si alte
activitati nonagricole
a. Masura 121 PNDR – “Modernizarea exploatatiilor agricole” - proiecte de
investitii care prevad si constructii pe langa achizitia de masini, utilaje,
echipamente si utilaje agricole
b. Masura 123 PNDR – “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si
forestiere”
c. Masura 2.1 POP – “Investitii productive in acvacultura”
d. Masura 2.6 POP – “Investitii in procesarea si comercializarea pestelui”
2. obiectivele de investitii care respecta prevederile fiselor tehnice ale masurilor, ale
bugetelor indicative aprobate de APDRP, precum si ale procedurilor de
implementare tehnica si financiara elaborate de APDRP si ANPA
3. obiective de investitii care nu depasesc nivelul plafoanelor maxime
4. proiectele care au fost aprobate in cadrul PNDR/POP si pentru care a fost semnat
contractul de finantare nerambursabila
5. proiecte de afaceri rentabile, evidentiate prin studiile de fezabilitate si planurile de
afaceri intocmite si depuse de catre toti solicitantii de credit si acceptate de catre
banca

Moneda: RON

Plafon maxim al creditului: se stabileste anual in conditiile legii, prin ordin al MADR
si reprezinta valoarea totala a proiectului de investitie si include atat cheltuielile eligibile,
cat si cele neeligibile ale proiectelor, mentionate in ordinul MADR 430/2008
a. Masura 121 PNDR “Modernizarea exploatatiilor agricole” – 1.000.000 EUR
pentru toti beneficiarii, cu exceptia formelor asociative pentru care plafonul
maxim este 2.000.000 EUR;
b. Masura 123 PNDR “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si
forestiere”– 1.500.000 EUR pentru toti beneficiarii, cu exceptia formelor
asociative pentru care plafonul maxim este 2.000.000 EUR;
c. Masura 2.1 POP “Investitii productive in acvacultura”– 500.000 EUR
d. Masura 2.6 POP “Investitii in procesarea si comercializarea pestelui”–
500.000 EUR

Termen: 10 ani , dar nu mai mult de 31.12.2021

Perioada de gratie: intre 1-5 ani, in functie de specificul proiectului de investitii


Perioada de amanare a dobanzii: cel mult egala cu perioada de gratie

Avantaje:
- nu se solicita aport propriu din partea clientilor
- consultanta privind dezvoltarea si implementarea proiectului
- nu se percepe comision de rambursare anticipata pentru sumele decontate de APDRP,
reprezentand ajutor financiar nerambursabil acordat beneficiarilor

219
Dobanda anuala efectiva: 5,5%/an fixa pe toata perioada de creditare:

Dobanda: pentru creditele acordate din Fond: 4% pe an, fixa pe toata perioada de
creditare

Comisioane (rata costurilor specifice): 1,5%/an, fixa pe toata perioada de creditare

Tipuri de garantii solicitate de banca: Garantii reale si/sau personale conform legii si
reglementarilor interne de creditare ale BCR (Manualul de garantii):
- garantii acordate de fondurile de garantare conform legii 218/2005, care pot
reprezenta pana la 100% din valoarea creditului – in functie de categoria de client
- garantii acordate de imprumutat prin: certificate de depozit, garantii reale pe
animale, masini si utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor si terenurilor agricole,
plantatiilor sau orice alte garantii agreate de banca
- alte tipuri de garantii
In situatia in care in contractul de finantare nerambursabila nu este mentionata interdictia
de ipotecare, gajare a bunurilor care fac obiectul finantarii nerambursabile, se pot admite
in garantie aceste tipuri de garantii.

Rambursari: in rate egale sau variabile lunare/trimestriale obligatoriu in prima zi


lucratoare a lunii/primei luni din fiecare trimestru

Documentatia necesara obtinerii finantarii:


a) Documentatia standard: documentatia prevazuta in normele/procedurile de
creditare ale bancii pentru clienti corporate/retail, cu urmatoarele precizari:
situatiile financiare previzionate (cash-flow, buget de venituri si cheltuieli) incluse
in documentatia depusa la APDR daca nu sunt mai vechi de 3 luni; studiul de
fezabilitate, planul de afaceri incluse in documentatia depusa la APDR daca nu sunt
mai vechi de 6 luni.
b) Documentatia specifica:
- Cererea de credit cu specificarea destinatiei creditului
- Documentatia de finantare completa in copie conform cu originalul, asa cum a
fost depusa la APDRP cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu este mai
veche de 6 luni de la data intocmirii prognozelor
- Contractul de finantare nerambursabila incheiat de client cu APDRP – copie
conform cu originalul

2. Credit de investitii pentru cofinantarea proiectelor de investitii eligibile din


cadrul PNDR 2007-2013 si POP acordat din “Fondul pentru creditarea investitiilor
in agricultura din anul 2008”

Caracteristici :

Beneficiari eligibili:
6. producatori agricoli individuali, inregistrati in Registrul exploatatiilor agricole,

220
7. asociatii agricole familiale, asociatii de producatori agricoli, grupuri de
producatori si cooperative agricole,
8. societati agricole private, respectiv asociatii agricole cu personalitate juridica
9. societati comerciale cu capital privat
10. persoane fizice autorizate

Destinatie: investitii in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura,


precum si in alte activitati nonagricole.

Proiecte eligibile:
6. investitii in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura si alte
activitati nonagricole
a. Masura 121 PNDR – “Modernizarea exploatatiilor agricole” - proiecte de
investitii care prevad si constructii pe langa achizitia de masini, utilaje,
echipamente si utilaje agricole
b. Masura 123 PNDR – “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si
forestiere”
c. Masura 2.1 POP – “Investitii productive in acvacultura”
d. Masura 2.6 POP – “Investitii in procesarea si comercializarea pestelui”
7. obiectivele de investitii care respecta prevederile fiselor tehnice ale masurilor, ale
bugetelor indicative aprobate de APDRP, precum si ale procedurilor de
implementare tehnica si financiara elaborate de APDRP si ANPA
8. obiective de investitii care nu depasesc nivelul plafoanelor maxime
9. proiectele care au fost aprobate in cadrul PNDR/POP si pentru care a fost semnat
contractul de finantare nerambursabila
10. proiecte de afaceri rentabile, evidentiate prin studiile de fezabilitate si planurile de
afaceri intocmite si depuse de catre toti solicitantii de credit si acceptate de catre
banca

Moneda: RON

Plafon maxim al creditului: se stabileste anual in conditiile legii, prin ordin al MADR
si reprezinta valoarea totala a proiectului de investitie si include atat cheltuielile
eligibile, cat si cele neeligibile ale proiectelor, mentionate in ordinul MADR
430/2008
e. Masura 121 PNDR “Modernizarea exploatatiilor agricole” – 1.000.000 EUR
pentru toti beneficiarii, cu exceptia formelor asociative pentru care plafonul
maxim este 2.000.000 EUR;
f. Masura 123 PNDR “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si
forestiere”– 1.500.000 EUR pentru toti beneficiarii, cu exceptia formelor
asociative pentru care plafonul maxim este 2.000.000 EUR;
g. Masura 2.1 POP “Investitii productive in acvacultura”– 500.000 EUR
h. Masura 2.6 POP “Investitii in procesarea si comercializarea pestelui”–
500.000 EUR

Termen: 10 ani , dar nu mai mult de 31.12.2021

221
Perioada de gratie: intre 1-5 ani, in functie de specificul proiectului de investitii
Perioada de amanare a dobanzii: cel mult egala cu perioada de gratie
Avantaje:
- nu se solicita aport propriu din partea clientilor
- consultanta privind dezvoltarea si implementarea proiectului
- nu se percepe comision de rambursare anticipata pentru sumele decontate de
APDRP, reprezentand ajutor financiar nerambursabil acordat beneficiarilor

Dobanda anuala efectiva: 5,5%/an fixa pe toata perioada de creditare:

Dobanda: pentru creditele acordate din Fond: 4% pe an, fixa pe toata perioada de
creditare

Comisioane (rata costurilor specifice): 1,5%/an, fixa pe toata perioada de


creditare

Tipuri de garantii solicitate de banca: Garantii reale si/sau personale conform legii si
reglementarilor interne de creditare ale BCR (Manualul de garantii):
- garantii acordate de fondurile de garantare conform legii 218/2005, care pot
reprezenta pana la 100% din valoarea creditului – in functie de categoria de client
- garantii acordate de imprumutat prin: certificate de depozit, garantii reale pe
animale, masini si utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor si terenurilor agricole,
plantatiilor sau orice alte garantii agreate de banca
- alte tipuri de garantii
In situatia in care in contractul de finantare nerambursabila nu este mentionata
interdictia de ipotecare, gajare a bunurilor care fac obiectul finantarii
nerambursabile, se pot admite in garantie aceste tipuri de garantii.

Rambursari: in rate egale sau variabile lunare/trimestriale obligatoriu in prima zi


lucratoare a lunii/primei luni din fiecare trimestru

Documentatia necesara obtinerii finantarii:


a) Documentatia standard: documentatia prevazuta in normele/procedurile de
creditare ale bancii pentru clienti corporate/retail, cu urmatoarele precizari:
situatiile financiare previzionate (cash-flow, buget de venituri si cheltuieli) incluse
in documentatia depusa la APDR daca nu sunt mai vechi de 3 luni; studiul de
fezabilitate, planul de afaceri incluse in documentatia depusa la APDR daca nu sunt
mai vechi de 6 luni.
b) Documentatia specifica:
- Cererea de credit cu specificarea destinatiei creditului
- Documentatia de finantare completa in copie conform cu originalul, asa cum a
fost depusa la APDRP cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu este mai
veche de 6 luni de la data intocmirii prognozelor
- Contractul de finantare nerambursabila incheiat de client cu APDRP – copie
conform cu originalul

222
3.Credit de investitii pentru cofinantarea proiectelor de investitii care nu
beneficiaza de finantare din fonduri europene acordat din “Fondul pentru
creditarea investitiilor in agricultura din anul 2008”

Caracteristici :

Beneficiari eligibili:
11. producatori agricoli individuali, inregistrati in Registrul exploatatiilor agricole,
12. asociatii agricole familiale, asociatii de producatori agricoli, grupuri de
producatori si cooperative agricole,
13. societati agricole private, respectiv asociatii agricole cu personalitate juridica
14. societati comerciale cu capital privat
15. persoane fizice autorizate

Destinatie: achizitionarea de material biologic pentru o singura populare a fermelor de:


bovine pentru lapte si carne, ovine, caprine, gaini outoare, porci

Proiecte eligibile:
1. investitii in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si
in alte activitati nonagricole. Se urmareste achizitionarea de material biologic
pentru o singura populare a fermelor de: bovine pentru lapte si carne, ovine,
caprine, gaini outoare, porci
2. finantarea achizitiilor de animale
3. proiecte de afaceri rentabile, evidentiate prin studiile de fezabilitate si planurile de
afaceri intocmite si depuse de catre toti solicitantii de credit si acceptate de catre
banca

Moneda: RON

Plafon maxim al creditului: se stabileste anual in conditiile legii, prin ordin al


MADR; achizitionarea de material biologic pentru o singura populare a fermelor :
- bovine pentru lapte si carne – 110.000 EUR/proiect
- ovine – 100.000 EUR/proiect
- caprine – 40.000 EUR/proiect
- gaimi outoare – 120.000 EUR/proiect
- porci – 55.000 EUR/proiect

Termen: 10 ani, dar nu mai mult de 31.12.2021

Perioada de gratie: intre 1-5 ani, in functie de specificul proiectului de investitii


Perioada de amanare a dobanzii: cel mult egala cu perioada de gratie

223
Avantaje:
- nu se solicita aport propriu din partea clientilor
- consultanta privind dezvoltarea si implementarea proiectului

Dobanda anuala efectiva: 5,5%/an fixa pe toata perioada de creditare:

Dobanda: pentru creditele acordate din Fond: 4% pe an, fixa pe toata perioada de
creditare

Comisioane: rata costurilor specifice: 1,5%/an, fixa pe toata perioada de creditare

Tipuri de garantii solicitate de banca::


- garantii acceptate de banca la creditarea clientilor retail si corporate
- garantii acordate de imprumutat prin: certificate de depozit, garantii reale pe
animale, masini si utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor si terenurilor agricole,
plantatiilor sau orice alte garantii agreate de banca
- alte tipuri de garantii decat cele emise de fondurile de garantare

Rambursari: in rate egale sau variabile lunare/trimestriale obligatoriu in prima zi


lucratoare a lunii/primei luni din fiecare trimestru

Documentatia necesara obtinerii finantarii:


Documentatia standard: documentatia prevazuta in normele/procedurile de
creditare ale bancii pentru clienti corporate/retail
Documentatia specifica:
- Cererea de credit cu specificarea destinatiei creditului
- Avizul prealabil emis de directiile agricole pentru agricultura si dezvoltare rurala
judetene si a municipiului Bucuresti

4. Credit pentru co-finantarea / pre-finantarea proiectelor implementate cu


fonduri europene post -aderare

Caracteristici :

Beneficiari eligibili : clienti persoane juridice, autoritati publice locale, asociatii


ffamiliale si persoane fizice autorizate, clienti care implementeaza proiecte cu finantare
din fonduri europene post aderare. Sunt admisi la creditare si clientii start-up care
isi incep activitatea printr-o investitie in cadrul unui proiect dezvoltat cu finantare
din fonduri europene post aderare.

Destinatie: Creditele de investitii se pot acorda atat pentru prefinantarea fondurilor


nerambursabile aprobate in cadrul proiectului cat si pentru cofinantarea cheltuielilor
eligibile si neeligibile din cadrul proiectului, in conditiile prevazute de
reglementarile interne BCR privind activitatea de creditare.

224
Moneda:
- pentru creditele de pre-finantare: RON
- pentru creditele de co-finantare: RON, EUR, USD.

Plafon maxim al creditului:


- pentru creditele de pre-finantare: valoarea maxima acordata nu va depasi
valoarea finantarii nerambursabile aprobata in cadrul proiectului de investitii,
conform contractului incheiat de beneficiar cu Autoritatea de Management
- pentru creditele de co-finantare: conform normelor interne de creditare corporate
si retail

Termen:

- pentru creditele de pre-finantare: maxim 3 ani, conform declaratiei/graficului de


esalonare a cererilor de rambursare a fondurilor europene, la care se mai adauga o
perioada maxima de 90 zile pentru decontarea cererii de rambursare finala;

- pentru creditele de co-finantare: maxim 15 ani.

Perioada de gratie:
- pentru creditele de pre-finantare - perioada de gratie maximum 12 luni;
- pentru creditele de co-finantare: maxim 3 ani in functie de tipul proiectului,
conform reglementarilor interne in vigoare specifice fiecarui segment de clienti.

- Flexibilitate: cele doua tipuri de credite (de co-finantare si de pre-finantare) se


pot accesa separat sau impreuna
- Consultanta privind dezvoltarea si implementarea proiectului, indiferent de
componentele accesate

Tipuri de garantii solicitate de banca: Garantii reale si/sau personale conform legii si
reglementarilor interne de creditare ale BCR. In situatia in care in contractul de finantare
nerambursabila nu este mentionata interdictia de ipotecare, gajare a bunurilor care fac
obiectul finantarii nerambursabile, se pot admite in

Documentatia necesara obtinerii finantarii:

- Documentele necesare acordarii unui imprumut BCR conform reglementarilor interne


privind creditarea persoanelor juridice si a persoanelor fizice autorizate
- Adresa Autoritatii de Management privind aprobarea finantarii pentru proiectul
prezentat de client care sa contina suma nerambursabila
- Documentatia de finantare completa in copie, asa cum a fost depusa la Autoritatea de
Management cu modificarile si completarile ulterioare daca nu este mai veche de 6 luni
de la data intocmirii prognozelor
- Contractul de finantare nerambursabila incheiat de client cu Autoritatea de
Management, si anexele, in termen de maximum 15 zile de la semnarea acestuia

225
5. Credit de investitii pentru proiecte de eficienta energetica din surse BERD cu
sprijinul Uniunii Europene

Beneficiarii creditului:
Persoane juridice cu capital privat sau Persoane fizice autorizate, care nu deruleaza
activitati in urmatoarele domenii: imobiliar, jocuri de noroc, bancar, asigurari sau
intermediere financiara, productie/furnizare sau comert cu armament sau alte activitati
excluse de BERD

Caracteristici
Moneda: EUR
Plafon maxim: pana la 100% din costul net al investitiei (fara TVA)

Suma maxima pentru un beneficiar: 2.500.000 EUR (pot exista mai multe proiecte
pentru acelasi beneficiar eligibil, dar insumate nu pot depasi 2,5 mil. EUR); pentru
proiecte cu o valoare mai mare de 2,5 mil. EUR se va solicita aprobarea prealabila a
BERD
Destinatie credit: proiecte de investitii eligibile in baza acordului de finantare, respectiv
proiectele de investitii referitoare la imbunatatirea performantelor energetice in sectorul
industrial care asigura un minim de economisire de energie determinat ca un Indicator al
Sectorului Industrial (ISI) cu o valoare de cel putin 0.20

Perioada de creditare: termen scurt, mediu si lung


Perioada de gratie: se va avea in vedere perioada de gratie aferenta creditelor de
investitii, conform reglementarilor interne in vigoare
Tragerile din credit : se vor efectua pana la data de 23.01.2010 (inclusiv)

Dobanda curenta: minim EURIBOR 6 luni + 5% p.a. (in competenta directorilor


Centrelor de Afaceri Corporate si Directorilor unitatilor retail), cu posibilitatea de
negociere de pana la EURIBOR 6 luni + 4,5% p.a. (in competenta Directorilor
Regionali Corporate, Directorilor Executivi ai Directiilor GLC, LC, IMM, Credite
Retail).

Comisioane - conform Tarifului standard de comisioane pentru operatiuni, in lei si in


valuta pentru clientii corporate, cu exceptia comisionului de neutilizare care va fi de 0,5%
p.a. calculat la soldul neutilizat

Rambursari: in rate lunare/trimestriale/semestriale

Asistenta tehnica gratuita (consultanti): potentialii beneficiari vor avea acces la


asistenta gratuita in ceea ce priveste pregatirea proiectelor. Asistenta tehnica va fi
asigurata de catre un Consultant BERD de Proiect si se va concretiza prin intocmirea
"Planului de Utilizare Rationala a Energiei" (REUP), care va prevedea:

226
a) evaluarea si prezentarea investitiilor propuse

b) asigurarea eficientizarii costurilor in identificarea masurilor corespunzatoare de


economisire a energiei si asigurarea conformitatii cu criteriile de eligibilitate

c) sprijin acordat clientului in completarea cererii de credit catre BCR

d) recomandari catre clienti cu privire la strategia lor de management a energiei

Stimulente financiare (granturi): clientii care contracteaza credite de investitii pentru


proiecte de eficienta energetica din surse BERD vor primi granturi, respectiv comisionul
de implementare (Completion Fee) ce va fi platit de catre BERD direct clientului, dupa
cum urmeaza:
- reprezinta 15 % din suma cea mai mica dintre valoarea creditului utilizat de catre client
si costul total al investitiei, fara TVA
- este platibil in 30 de zile lucratoare de la primirea de catre BERD a confirmarii privind
verificarea proiectului de catre un Consultant de Verificare (MWH S.p.a., Italia), in
valuta EUR, intr-un cont desemnat de client si inclus in confirmarea de verificare a
proiectului
- nu se plateste pentru creditele acordate partial sau total din rambursari
- suma maxima totala a granturilor reprezentate de comisionul de implementare este de
3.000.000 EUR

Important:

- Eligibilitatea proiectelor de investitii din punct de vedere tehnic (eficienta energetica)


va fi stabilita de catre un Consultant BERD de Proiect, care va urmari totodata si
conformitatea proiectelor respective cu criteriile de mediu

- Sunt neeligibile la finantare urmatoarele proiecte:


a. Investitii in cladiri noi, care prevad deja standardul de tara privind nivelul de
economisire a energie
b. Investitii in domeniul imobiliar cu unicul scop de a obtine rapid sau pe termen mediu
profituri in urma vanzarii lor
c. Achizitionarea de terenuri
d. Refinantarea unei datorii existente ale clientului
e. Productia sau comertul cu orice fel de produse, precum si prestarea oricarui fel de
servicii, considerate ca si contravenind prevederilor potrivit legislatiei romane sau ale
conventiilor si acordurilor internationale

Documentatia necesara obtinerii finantarii:


- Documentele necesare acordarii unui imprumut BCR conform reglementarilor interne
privind creditarea persoanelor juridice
- Planul de utilizare rationala a energiei si de finantare (REUP) inclusiv calculul
Indicatorului sectorului industrial care reflecta gradul de economisire a energiei si rata
interna de rentabilitate

227
- Recomandarea Consultantului BERD de Proiect

Avantaje
§ obtinerea de stimultente financiare (granturi) din fonduri ale institutiilor
UE reprezentand 15% din suma cea mai mica dintre valoarea creditului
utilizat de catre client si costul total al investitiei, fara TVA
§ asistenta tehnica gratuita asigurata de catre un Consultant BERD de Proiect

6.Credite pentru finanţarea activităţilor economice, agricole şi non agricole,

în cadrul Proiectului de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni finantat de FIDA

Valoarea programului derulat prin BCR: 15,47 mil. echivalent USD, fond revolving
Beneficiarii creditului: persoane fizice - producatori agricoli individuali, persoane fizice
autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale şi persoane juridice, atât
entităţi în funcţiune la data solicitării creditului, cât şi entităţi nou înfiinţate (start-up-uri)

Zonele în care programul este operaţional :


Judeţele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Neamţ,
Sălaj, Sibiu, Suceava, Vâlcea, Vrancea

Tipuri de credite:
o în cazul persoanelor fizice – credite specifice activităţilor producătorilor
agricoli individuali sau asociaţi în diferite forme: credite pentru capital de
lucru, necesar producţiei agricole vegetale sau animale, credite pentru
investiţii în domeniul producţiei vegetale sau animale, inclusiv lucrări de
construcţii şi amenajări de ferme, depozite şi alte construcţii specifice
domeniului agrozootehnic, utilaje, instalaţii, mijloace de transport
necesare acestor activităţi etc.
o în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor familiale şi
întreprinderilor individuale: credite de investiţii, credite pentru capital de
lucru (pe termen scurt şi mediu);
o în cazul persoanelor juridice: credite de investiţii, credite pentru capital de
lucru (pe termen scurt şi mediu), credite pentru cheltuieli şi stocuri
o temporare/sezoniere, credite ipotecare/imobiliare

228
Valoarea maximă a creditului: 150.000 USD
În funcţie de necesităţile beneficiarilor de credite, pot fi acordate concomitent, pentru
acelaşi obiectiv de investiţii, mai multe tipuri de credite dintre cele mentionate
mai sus, fără ca soldul total al acestora să depăşească suma maximă de 150.000
USD

Moneda de acordare a creditului: USD

Durata creditului: maximum 10 ani, fără ca termenul final de rambursare a creditului să


depăşească 01.12.2018 (data expirării valabilităţii Acordului de împrumut semnat de
România cu FIDA);

Perioadele de graţie şi de rambursare: se vor stabili în funcţie de specificul fiecărui


proiect;

Dobânda aplicabilă: cea prevăzută de reglementările de creditare în vigoare ale băncii,


dar nu mai puţin de 9% / p.a. la data acordării creditului
Comisioane: cele practicate uzual de către BCR

Aport propriu: poate fi constituit, fie din lichidităţi înregistrate în contul curent, fie în
realizarea efectivă a unei părţi din proiectul de investiţii ;

Rambursarea creditelor: rate lunare/trimestriale/semestriale (în prima zi a lunii /a


primei luni a trimestrului / semestrului);

Garanţii: reale şi/sau personale (mix de garanţii)

Activităţi eligibile:

Toate activitatile economice legale agricole şi/sau non-agricole, fezabile din punct de
vedere economic, cu impact semnificativ asupra dezvoltării/diversificării activităţilor
economice din comunităţile rurale şi/sau social prin generarea de noi locuri de muncă,
cum ar fi (fara a se limita la acestea):
• îmbunăţirea şeptelului ;
• prelucrarea produselor alimentare;
• agroturismul ;
• comercializarea produselor agoalimentare şi de larg consum ;
• alte industrii rurale, inclusiv capitalul de lucru necesar, respectiv materii prime,
materiale, obiecte de inventar etc. aferente acestor activităţi.

Activităţi neeligibile:

• producţia/comercializarea tutunului şi băuturilor alcoolice


• producţia de armament şi echipament militar;
• activităţi financiare;

229
• asigurări;
• cazinouri;
• speculaţii cu proprietăţi imobiliare;
• speculaţii valutare;
• investiţii în titluri de valoare de orice fel;
• refinanţarea creditelor
• alte activităţi aflate pe lista BERD a activităţilor excluse de la finanţare ca fiind
dăunătoare mediului înconjurător.

Etapele aprobarii:
• depunerea de către solicitant a cererii şi documentaţiei de creditare la bancă;
• obţinerea avizului de eligibilitate de la Ministerul Economiei şi Finanţelor (se
solicită de către
bancă);
• analiza şi aprobarea cererii de credit de către bancă.

E. SERVICII

1. Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR

Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR permite clientilor


obtinerea de informatii personalizate despre conturile detinute la BCR si efectuarea de
tranzactii din/in conturile detinute si activate prin intermediul internetului si telefonului.

Caracteristici
Beneficiari: clienti BCR, din segmentul Persoane Fizice Autorizate
Serviciul poate fi accesat de persoana fizica recunoscuta si acceptata de clientul detinator
al serviciului ca utilizator autorizat recunoscut in baza unui mandat. Clientul poate
numi un singur utilizator autorizat.

Componenta: Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR este inclus
in conceptul 24 Banking BCR si cuprinde doua componente:
1. Alo 24 Banking BCR - permite clientilor BCR efectuarea de operatiuni bancare si
obtinerea de informatii personalizate despre conturile proprii prin telefon, beneficiind
de suportul unui consilier Contact Center
2. Click 24 Banking BCR - permite clientilor BCR efectuarea de operatiuni bancare si
obtinerea de informatii personalizate despre conturile proprii prin internet

Modalitati si program de acces

Alo 24 Banking BCR este disponibil zilnic, de luni pana duminica, intre orele 8.00 si
22.00, prin apelarea Contact Center BCR, la unul din urmatoarele numere de telefon:
- 0801.0801.227 apelabil din reteaua Romtelecom, taxabil la tarif local
- 021/407.42.00 apelabil din orice retea din tara si din strainatate, taxabil la tarif normal

230
- *0801.227 apelabil prin intermediul serviciului Vodafone Easy Dial, taxabil la tarif
normal
Click 24 Banking BCR este accesibil 24/7 prin portalul BCR www.bcr.ro (la optiunea
„Conectare” Click 24 Banking BCR)

Operatiunile ce se pot efectua prin aceste doua componente ale Serviciului de efectuare
operatiuni prin Canale Alternative BCR:

1. Informatii personalizate disponibile pentru conturile detinute la BCR si activate


pentru acest serviciu:
- pentru conturi curente cu/fara card de debit atasat, dupa caz: soldul disponibil,
istoricul tranzactiilor (ultimele 90 zile), vizualizarea sumelor blocate, vizualizarea si
statusul ordinelor de plata programate, persoane imputernicite etc.
- pentru creditele contractate: soldul creditului, dobanda curenta, data contractarii
creditului, durata creditului, rata lunara de plata, data lunara a scadentei, suma totala a
restantelor etc.
- pentru depozitele la termen: soldul contului, istoricul tranzactiilor, data constituirii,
data scadentei, dobanda curenta etc.
- pentru certificatele de depozit cu discount: data constituirii, soldul contului,
istoricul tranzactiilor, data scadentei, valoarea nominala, valoarea de achizitie,
valoarea de rascumparare la data curenta etc.

2. Tranzactii bancare: transferuri intra/interbancare in lei si intrabancare in valuta,


initierea/modificarea/anularea transferurilor programate pentru o data viitoare,
deschiderea/inchiderea depozitelor, cumparare/rascumparare CDD etc.

Valoarea maxima pentru operatiunile bancare dispuse de clientul BCR (cu exceptia
transferurilor intre conturile proprii ale aceluiasi Client, inclusiv lichidare/constituire
depozite, constituire/alimentare/ lichidare), prin utilizarea prezentului serviciu este
diferita in functie de componenta accesata:

- 5.000 EUR/tranzactie (sau echivalent) pentru Alo 24 Banking BCR


- 10.000 EUR/tranzactie (sau echivalent) pentru Click 24 Banking BCR

Numarul de tranzactii ce pot fi efectuate intr-o zi este nelimitat.


Tranzactiile efectuate prin Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR
sunt initiate in timp real cu impact imediat asupra soldurilor conturilor clientului,
nemaiputand fi revocate dupa autorizarea operatiunilor solicitate, cu exceptia ordinelor de
plata programate.

Costuri
- pentru utilizarea Serviciului de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR,
Banca percepe un comision de utilizare lunar, conform Tarifului de Comisioane al
Bancii
- transferurile efectuate prin acest serviciu beneficiaza de reduceri ale comisioanelor:

231
• cu 50% pentru transferurile efectuate prin Alo 24 Banking BCR in sistem
intra/interbancar, fata de cele efectuate la ghiseu
• cu 75% pentru transferurile efectuate prin Click 24 Banking BCR in sistem
intra/ interbancar, fata de cele efectuate la ghiseu
- pentru aflarea de informatii personalizate prin Serviciul de efectuare operatiuni prin
Canale Alternative BCR, comisionul este zero
- utilizarea dispozitivului Token este gratuita

Contractarea serviciului

- se semneaza Cererea-contract de acces la Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale


Alternative BCR de catre ambele parti (Client si Banca)
- consilierul client activeaza serviciul, furnizeaza clientului numele de utilizator si
inmaneaza utilizatorului autorizat dispozitivul de acces numit Token

Securitate

Securitatea utilizarii serviciului este garantata prin trei niveluri:


- numele de utilizator, folosit la identificare pentru ambele componente: Alo 24 Banking
BCR si Click 24 Banking BCR
- dispozitivul Token protejat de un cod PIN stabilit de utilizatorul autorizat la prima
utilizare
- codurile unice generate de dispozitivul Token, denumite OTP – One Time Password si
DS – Digital Signature:
• Codurile unice OTP (One Time Password) sunt utilizate pentru identificarea
pentru serviciile Alo 24 Banking BCR si Click 24 Banking BCR si autorizarea
operatiunilor efectuate prin Alo 24 Banking BCR.
• Codurile unice DS (Digital Signature) sunt utilizate pentru autorizarea
operatiunilor efectuate prin Click 24 Banking BCR.

Avantaje

- economie de timp - efectuarea de operatiuni bancare in timp real, fara a fi necesara


deplasarea clientului la unitatile teritoriale
- confort - posibilitatea administrarii de la distanta a conturilor bancare
- costuri avantajoase:
• aplicarea unor reduceri semnificative pentru transferurile efectuate prin
Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR
• comision zero pentru obtinerea de informatii personalizate prin canale
alternative
- siguranta - securitatea utilizarii serviciului este garantata prin trei niveluri: nume
utilizator, codul PIN pentru protejarea dispozitivului Token si codurile generate de
Token
- suport tehnic - oferit 24/7, fie prin apelarea telefonica a Contact Center, fie prin
email, la adresa suport.direct@bcr.ro

232
Documente

- clientii vor putea beneficia de Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative
BCR dupa semnarea Cererii-Contract de acces la Serviciul de efectuare operatiuni prin
Canale Alternative BCR, la unitatile retail ale BCR
- mandatul dat Utilizatorului autorizat in numele si pe seama Clientului, cu respectarea
actelor sale constitutive, pentru primirea dispozitivului Token si efectuarea de
operatiuni in numele Clientului prin Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale
Alernative BCR, cu drepturi nelimitate asupra conturilor acestuia,

III. PERSOANE JURIDICE ( MICROINTREPRINDERI )

1. CONT CURENT SI SERVICII ATASATE

1.A. CONTUL CURENT ÎN LEI/VALUTA

Caracteristici:
• cont deschis de clienţii din categoria microintreprinderilor, prin care se derulează
operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar şi prin virament şi care evidenţiază
disponibilităţile clientului
• poate fi deschis cu sold zero şi poate fi alimentat, atât prin depuneri de numerar,
cât şi prin virament
• banca efectuează în conturile curente, deschise clienţilor săi, operaţiuni dispuse de
titularul de cont, numai în limita disponibilului existent
• sumele înregistrate în aceste conturi sunt purtătoare de dobânzi, dobânda
practicată de bancă fiind cea aferentă disponibilităţilor la vedere, care variază în
funcţie de dobânda pieţei bancare
• la deschiderea contului curent sau ulterior, clientul poate opta pentru eliberarea
unui card de debit din oferta de produse a băncii, în moneda contului respectiv,
care va permite acestuia accesul la contul curent
• se pot deschide numai în valutele cotate de BNR şi acceptate de BCR
• operaţiunile prin virament derulate prin contul curent se fac pe baza documentelor
specifice acestor operaţiuni sau potrivit funcţionalităţii cardului

Costuri:

• deschidere cont: comision zero


• alimentarea conturilor de către titulari nu se comisionează
• administrare cont curent: 7 lei (echivalent în valuta contului)/ cont curent/ lună
• retrageri de numerar:
• contul current in lei
- în ziua planificată în structura de cupiuri disponibilă la unitatea BCR:
0,4%

233
- în ziua planificată în structura disponibilă de bancnote, fără monedă
metalică în proporţie de cel puţin 1%: 0,8%
- în aceeaşi zi în structura de cupiuri disponibilă la unitatea BCR: 1,0%
- în aceeaşi zi în structura disponibilă de bancnote, fără monedă metalică
în proporţie de cel puţin 1%: 1,8%
• cont curent in valuta:
- 0,5% din suma retrasă, min. 2 EUR pentru sume mai mici de 100.000
EUR
- 1% din suma retrasă pentru sume peste 100.000 EUR
• plăţi prin virament, dispuse pentru operaţiuni comerciale şi necomerciale:
• plati in sistem intrabancar: 5 EUR
• plati in sistem interbancar:
• pana la 12 500 EUR, inclusiv: 25 EUR
• peste 12 500 EUR:0.15%, min.25 EUR, max 800 EUR

Dobânda la disponibilităţile la vedere: 0,10% /an/cont curent in lei; 0.25%/cont curent


valuta

Documente:
• clientul poate solicita deschiderea unui singur cont curent în lei la o unitate
teritorială a băncii
• pentru deschiderea de conturi curente, clientul trebuie să prezinte următoarele
acte:
•cont curent in lei: cererea de deschidere de cont, fişa specimenelor de
semnături în două exemplare, delegaţia pentru persoanele desemnate să
efectueze operaţiuni bancare, la care se vor anexa, în original şi în copie,
actele de înfiinţare a societăţii şi certificat constatator
•cont curent in valută: formularul „Informaţii iniţiere relaţii de afaceri”,
formularul „Cerere deschidere de cont”, formularul „Reguli de autorizare”,
delegaţia persoanelore desemnate să efectueze operaţiuni bancare, dacă este
cazul, la care se vor anexa, în original şi în copie, actele de înfiinţare a
societăţii şi certificat constatator, precum şi formularele „Cerere de produse
bancare pe cont/subcont", în cazul în care clientul solicită produse bancare
care să funcţioneze pe contul curent
• pot solicita deschiderea de cont curent numai persoanele desemnate de către
persoana juridică să o reprezinte în relaţiile cu banca
• în cazul persoanelor juridice străine, rezidente şi nerezidente, se prezintă băncii
suplimentar, împuternicirea dată de persoana juridică străină unei persoane
fizice/juridice, care să o reprezinte în România, tradusă şi legalizată de un notar
public
• pe baza documentaţiei complete prezentată, se întocmeşte Convenţia-cadru, în
două exemplare: un exemplar se va înmâna clientului, iar al doilea exemplar este
păstrat la dosarul juridic al acestuia

234
• dosarul juridic al clientului se va actualiza în permanenţă, clientul având obligaţia
de a înştiinţa banca, asupra modificărilor apărute
• clienţii pot dispune operaţiuni de alimentare a contului curent în lei, cu numerar şi
prin virament, de eliberare de sume în numerar la cererea şi în favoarea lor, de
plăţi prin virament, în limita soldului disponibil
• conturile curente în lei pot fi închise:
- la cererea titularului de cont
- dacă titularul de cont nu mai îndeplineşte condiţiile cu privire la deschiderea şi
funcţionarea conturilor menţionate în convenţia-cadru
- dacă titularul a produs incidente majore de plăţi
- dacă titularul a produs incidente majore de plăţi
- în situaţia în care în decurs de 6 luni,
-contul curent in lei nu prezintă altă mişcare decât operaţiuni
reprezentând dobânda bonificată la disponibilităţile existente, iar soldul
contului curent este mai mic decât limita minimă stabilită de bancă
-contul curent in valută îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: nu a
înregistrat altă mişcare decât cea generată de contabilizarea dobânzilor şi
comisioanelor, nu are ataşate alte produse/servicii/operaţiuni bancare în
derulare, inclusiv tranzacţii nefinalizate sau alte sume blocate şi nu are
sold la data analizei

Comisioanele practicate sunt cele cuprinse în Tariful de speze şi comisioane în vigoare,


nivelul acestora putând fi modificat în funcţie de politica băncii.

Avantaje:

• deschiderea contului curent nu se comisionează


• nu se percepe comision la depuneri de numerar în cont
• banca bonifică lunar dobânda la vedere în contul de disponibilităţi
• clientii pot efectua operaţiuni bancare în contul curent utilizând produsul
MultiCash BCR/e-BCR/ e-BCR+

• posibilitatea ataşării de contul curent a unui card de debit

2.A. CARD DE DEBIT

1. BCR MasterCard Business

Card de debit (toate tranzacţiile se efectuează în limita disponibilului din contul


curent la care este atasat cardul), emis în lei, destinat clientilor din segmentul Micro
(societati comerciale cu o cifra de afaceri anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR

235
echivalent) ai căror angajaţi efectuează, în ţară şi străinătate, diverse plăţi în interes de
afaceri (hotel, restaurant, transport etc.). Cardul poate fi utilizat atât în ţară cât şi în
străinătate, atât în mediu electronic (terminale POS şi/sau bancomate)/Internet, cât şi
manual (imprintere ZIP-ZAP), oriunde este afişată sigla MasterCard.

Cardul poate fi utilizat pentru:


- plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptatori de carduri
- ridicarea de numerar de la automatele bancare (ATM-uri) şi de la ghişeele
băncilor care acceptă carduri
- efectuarea de tranzactii pe Internet in conditii de securitate, prin înrolare în
reţeaua 3D Secure sau prin asocierea unui card virtual, BCR VISA Virtuon
- accesarea serviciului Mobile Banking
- plata, prin ATM-urile BCR, a facturilor la utilități
- reîncărcare cartele telefon mobil
- schimbare PIN la ATM

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului BCR MasterCard Business

comision emitere iniţiala card echivalentul în lei a 5 USD


comision emitere suplimentară pentru echivalentul în lei a 2 USD
utilizator autorizat
comision reînnoire card 0
comision emitere ulterioară pentru card 0
pierdut, furat, deteriorat, demagnetizat
comision de mentenanţă anuală 10 USD echivalent lei/card
comision închidere cont de card 0
comision blocare card pierdut/furat 5 lei
suma minimă necesară pentru deschiderea 500 lei
contului de card
suma minimă ce trebuie menţinută în contul 100 lei
de card
comision deschidere cont card 0
comision alimentare cont card 0
comision pentru achiziţionarea de bunuri şi 0
servicii
comision eliberare numerar in tara:
- de la ATM-urile din reţeaua BCR 0,30%, minim 0,3 lei/operatiune
- de la ghişeele BCR(POS/Imprinter) 0,5%
- de la alte banci (ATM/ghisee) 1% + 2,5 lei per operatiune
comision eliberare numerar in strainatate
- de la ATM-urile bancilor din Grupal Erste1) 0,30% min.0,3 lei/operatiune
- de la ATM-uri altele decat cele din Grupul 1,% + 2.5 lei/operatiune
Erste
comision de conversie valutara 2%
comision de contestare nejustificata a unei

236
tranzactii efectuate in tara si strainatate 30 lei / tranzactie
comision interogare sold la ATM BCR 0,2 lei/operatiune
comision schimbare PIN la ATM 0 lei
suma maximă de retragere numerar/zi 3.000 lei

Avantajele pe care le oferă cardul BCR MasterCard Business:

- accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din ţară şi străinătate pentru obţinerea de
numerar
- eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului
- mijloc eficient de control asupra cheltuielilor de afaceri
- schimbare cod PIN la ATM
- posibilitate emiterii mai multor carduri atasate aceluiasi cont cu
acces direct la disponibilul din contul curent

2. BCR MasterCard Business

Card de debit (toate tranzacţiile se efectuează în limita disponibilului din contul


current la care este atasat cardul), emis în Euro, destinat clientilor din segmentul Micro
(societati comerciale cu o cifra de afaceri anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR
echivalent) ai căror angajaţi se deplasează în străinătate, dar poate fi utilizat şi pe
teritoriul României. Cardul poate fi utilizat atât în mediu electronic (terminale POS şi/sau
bancomate)/Internet, cât şi manual (imprintere), oriunde este afişată sigla MasterCard.

Cardul poate fi utilizat pentru:


- plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptatori de carduri
- efectuarea de tranzactii pe Internet in conditii de securitate, prin înrolare în
reţeaua 3D Secure sau prin asocierea unui card virtual, BCR VISA Virtuon
- ridicarea de numerar de la ATM-uri şi de la ghişeele băncilor care acceptă carduri
(exclusiv ghişee BCR)
- accesarea serviciului Mobile Banking BCR
- plata, prin ATM-urile BCR, a facturilor la utilități
- incarcare cartele Vodafone
- schimbare cod PIN la ATM

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului BCR MasterCard Business

comision emitere iniţială card, reinnoire suplimentara 0


pentru utilizator autorizat
comision deschidere cont card 10 EUR/card
comision emitere ulterioară pentru card pierdut, furat, 0
deteriorat, demagnetizat

237
comision de mentenanţă anuală a contului de card 30 EUR/card
comision închidere cont de card 0
sumă minimă necesară pentru deschiderea contului de card 500 EUR
sumă minimă ce trebuie menţinută în contul de card 100 EUR
comision alimentare cont card 0
comision pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii 0
comision eliberare numerar in tara:
a) de la ghişeele BCR (POS) operaţiune nepermisă
b) de la ATM-urile BCR 1,75% min. 5 EUR
c) de la alte bănci (ATM ghisee) 1,75% min. 5 EUR
Comision eliberare numerar în străinătate
- de la ATM-urile bancilor din Grupul Erste1) 1,75% min. 5 EUR
- de la alte ATM-uri decat cele din Grupul Erste 1,75% min. 5 EUR
comision de conversie valutară la tranzacţiile efectuate în 2% din valoarea tranzacţiei
altă monedă decât cea a contului de card (**)
comision blocare card pierdut/furat 10 EUR
Comision contestare nejustificata a unei tranzactiii 10 EUR
efectuate in tara/strainatate
comision interogare sold la ATM BCR 0,2 lei noi echivalent EUR/operatiune
sumă maximă de retragere numerar/zi în străinătate 3.000 lei echivalent EUR
Comision schimbare PIN la ATM 0 lei / operatiune

Avantajele pe care le oferă cardul BCR MasterCard Business:

- accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din străinătate şi din ţară, care are afişat
însemnul MasterCard, pentru obţinerea de numerar
- posibilitatea emiterii mai multor carduri atasate aceluiasi cont cu acces direct la
disponibilul din contul curent
- eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului
- mijloc eficient de control asupra cheltuielilor de afaceri
- este un instrument de plată modern, sigur şi rapid, util pe
parcursul călătoriilor de afaceri

3. BCR Visa Business Electron

Caracteristici

Beneficiari: clientii din categoria Micro care au minim 12 luni de activitate si


performanta financiara A, B sau C

Destinatia: efectuare de tranzactii de cumparare de bunuri/servicii, de tranzactii de


retragere numerar la ATM-uri sau ghiseele bancare oriunde in lume este afisata sigla
VISA Electron, plata facturi sau reincarcare electronica a cartelelor Vodafone la ATM-uri
BCR

238
Moneda de acordare: RON

Suma maxima: maxim CAML (cifra de afaceri medie lunara) stabilita pe baza celei mai
recente situatii contabile (situatie de raportare contabila semestriala) dar nu mai veche de
12 luni de la data analizei cererii. Valoarea maxima nu poate depasi 10 000 RON
inclusiv, pentru linia de credit garantata cu garantie reala mobiliara asupra soldului
creditor al conturilor curente, 35 000 RON inclusiv, pentru linia de credit garantata cu
garantii personale de tipul contractului de fidejusiune si pana la 145 000 RON inclusiv cu
garantii fara risc sau cu risc scazut (GRS)

Termen maxim: linia de credit se acorda pe o perioada de 1 an, cu posibilitatea


prelungirii pe noi perioade prin act adiional

Dobanda: 18%/an

Costuri

Principalele conditii de emitere si utilizare ale cardului BCR VISA Business


Electron

239
240
comision emitere initiala card 17,5 lei/card
comision reinnoire card 17,5 lei/card
comision emitere suplimentara pentru 17,5 lei/card
utilizator autorizat
comision emitere ulterioara pentru card 0
pierdut, furat, deteriorat, demagnetizat
comision deschidere cont de card 3,5 lei
comision de mentenanta anuala a contului 50 lei
de card
comision inchidere cont de card 0
comision alimentare cont card 0
comision pentru achizitionarea de bunuri si 0
servicii
comision eliberare numerar in tara si in 1%
strainatate
comision conversie valutara 2%
comision blocare card pierdut/furat 7,5 lei
recuperare card retinut in strainatate
- la ATM (tarif usual VISA) 15 USD
- la comercianti (tarif usual VISA) 165 USD
suma maxima de retragere numerar/zi/cont 20% din linia de credit (lei sau
echivalent)
nr. maxim retrageri numerar/zi/cont 20
data extrasului de cont ultima zi lucratoare a lunii
data scadentei 20 de zile de la data extrasului de cont
suma minima de plata 5% din creditul utilizat + 100%
dobanda +100% comisioane
comision nerambursare la termen a sumei 5% din suma minima de plata
minime lunare

Documente necesare
• Cererea de emitere a cardului de credit in lei pentru persoane juridice
BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Fisa privind emiterea cardului de credit lei pentru persoane juridice
BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Contractul de credit pentru emiterea cardului de credit in lei pentru
persoane juridice BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Fisa privind prelungirea/majorarea/diminuarea nivelului liniei de credit
pe card
• Adresa de blocare a accesului la contul de card de credit
• Declaratie pe propria raspundere

Garantii:

241
• garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al
conturilor curente/subconturilor, cu valoare 0
• contract de fidejusiune semnat de parsoana fizica si
sotul/sotia/acesteia/acestuia; in situatii exceptionale (cand persoana fizica nu detine
active in patrimoniul propriu – proprietati imobiliare) se poate semna accepta semnarea
contractului de fidejusiune de catre o terta persoana
• garantii fara risc sau cu risc scazut (GRS)

Avantaje
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si din strainatate pentru
obtinerea de numerar
• eliminarea riscurilor, in tara si in strainatate, pe care le presupune
detinerea numerarului
• odata aprobat creditul, clientul beneficiaza de acesta timp de 1 an, in limita
plafonului aprobat, fara a mai fi necesara intocmirea altei documentatii
• este un instrument de plata modern, sigur si rapid, util pe parcursul
calatoriilor in tara si in strainatate, sigla VISA sub care este emis cardul
avand cea mai larga raspandire din lume
• acordarea de bonusuri pentru pentru tranzactiile efectuate la comercianti,
conform reglementarilor specifice

4. BCR VISA Business

Card de debit (toate tranzacţiile se efectuează în limita disponibilului din contul


curent la care este atasat cardul), emis în USD, destinat clientilor din segmentul Micro
(societati comerciale cu o cifra de afaceri anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR
echivalent) ai căror angajaţi se deplasează în străinătate. Cardul poate fi utilizat atât în
mediu electronic (terminale POS şi/sau bancomate) on line, cât şi manual (imprintere
ZIP-ZAP), oriunde este afişată sigla VISA.

Cardul poate fi utilizat pentru:

- plata de mărfuri şi servicii la comercianţii acceptatori de carduri


- ridicarea de numerar de la automatele bancare (ATM-uri) şi de la ghişeele
băncilor care acceptă carduri (exclusiv BCR)
- accesare serviciului Mobile Banking BCR
- efectuarea de tranzactii pe Internet in conditii de securitate, prin înrolare în
reţeaua 3D Secure sau prin asocierea unui card virtual, BCR VISA Virtuon
- Incarcare cartela Vodafone
- schimbare cond PIN la ATM

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului BCR VISA Business

242
comision emitere iniţială card 10 USD
comision reînnoire card 10 USD
comision emitere suplimentară pentru utilizator 10 USD
autorizat
comision emitere ulterioară pentru card pierdut, furat, 0
deteriorat, demagnetizat
comision administrare anuală a contului de card 30 USD/card
comision deschidere cont card 0
comision pentru regenerare PIN 0
comision blocare card 10 USD
suma minimă necesară pentru deschiderea contului 500 USD
de card
suma minimă ce trebuie menţinută în contul de card 100 USD
comision alimentare cont card 0
comision pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii 0
comision eliberare numerar in tara
- de la ghiseele BCR (POS) operatiune nepermisa
- de la ATM-uri BCR 1.75% min 5 USD
- de la alte banci (ATM, ghisee) 1,75% min 5 USD
comision eliberare numerar în străinătate
- de la ATM-urile bancilor din Grupul Erste1) 1,75% min 5 USD
- de la alte ATM-uri decat cele din Grupul Erste 1,75% min 5 USD
comision pentru conversie valutară 2% din valoarea tranzacţiei
comision interogare sold la ATM BCR 0,2 lei vechi echivalent
USD/operatiune
comision contestare nejustificata a unei tranzactii 10 USD
efectuate in tara/strainatate
comision schimbare PIN la ATM 0 lei/operatiune
suma maximă de retragere numerar/zi în străinătate 3.000 lei echivalent USD

Avantajele pe care le oferă cardul BCR VISA Business:

- accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din străinătate pentru obţinerea de numerar
- posibilitatea emiterii mai multor carduri atasate aceluiasi cont cu acces direct la
disponibilul din contul curent
- eliminarea riscurilor pe care le presupune deţinerea numerarului
- mijloc eficient de control asupra cheltuielilor de afaceri
este un instrument de plată modern, sigur şi rapid, util pe parcursul călătoriilor în
străinătate, sigla VISA sub care este emis cardul fiind cel mai util

3.A. ACCEPTARE CARDURI PRIN ECHIPAMENTE POS

Caracteristici:

243
• Permite comerciantilor care detin magazine/locatii unde comercializeaza produse
sau servicii sa efectueze tranzactii prin carduri. Cu ajutorul aparatelor POS se
autorizeaza suma tranzactiei si se efectueaza transferul sumelor de pe cardurile
clientilor catre contul comerciantului deschis la orice unitate BCR
• POS-ul functioneaza on line intr-un sistem de autorizare al tranzactiilor. Aceste
tranzactii se autorizeaza intre banca emitenta si banca acceptatoare
• In maxim 1 zi lucratoare de la data tranzactiei pe POS, banii proveniti din
tranzactii vor credita contul comerciantului
• Tranzactiile se desfasoara cu respectarea normelor de securitate impuse de
organizatiile internationale
• Fiecare tranzactie in parte este autorizata on line cu verificarea codului PIN
(Numar de Identificare Personal)
• Sumele provenite din tranzactiile prin POS sunt purtatoare de dobanzi, dobanda
practicata de banca fiind cea aferenta disponibilitatilor la vedere, care variaza in
functie de dobanda pietei bancare
• In functie de domeniul de activitate al comerciantului, pe langa moneda nationala
RON banca poate procesa tranzactii efectuate prin valutele USD sau EURO in
functie de moneda din contul respectivului card
• Comerciantul poate opta pentru anumite tipuri de POS luand in considerare grila
de comisionare dar si dotarea sa tehnica de la propria locatia (comunicatie terestra
sau gsm)
• Echipamentele BCR sunt certificate pentru tranzactii prin carduri cu CIP

Costuri aferente POS-urilor prin comunicatie dial up:

• Instalarea echipamentelor POS = 0


• Chirie lunara aparat = 0
• Livrarea de role consumabile necesare POS = 0
• Instruire mod de utilizare echipament = 0
• Asistenta telefonica POS = 0
• Interventie in caz de defectiune aparat = 0
• Comision de acceptare carduri = 2,5 % din fiecare tranzactie autorizata
• Extras tranzactii POS = 0

Costuri aferente POS-urilor prin gsm (echipamente mobile):

• Livrarea echipamentelor POS = 0


• Chirie lunara aparat = 30 Euro lunar (echivalentul in RON)
• Livrarea de role consumabile necesare POS = 0
• Instruire mod de utilizare echipament = 0
• Asistenta telefonica POS = 0
• Interventie in caz de defectiune aparat = 0
• Comision de acceptare carduri = 2,3 % din fiecare tranzactie autorizata

244
• Extras tranzactii POS = 0

Dobanda la disponibilităţile la vedere din contul curent : 0,10% /an/cont curent in lei;

Documente:

• Contract de acceptare
• Anexa 1 la contractul de acceptare – Fisa configurare pos
• Anexa 6 la contractul de acceptare – Fisa sediu central
• Anexa 7 la contractul de acceptare – Fisa sediu comercial

Avantaje:

• Flexibitate: nu exista sume minime sau maxime de tranzactionare prin POS


• Cresterea gradului de satisfactie al cumparatorilor prin oferirea acestei modalitati
de plata
• Diminuarea costului aferent manipularii cash-ului, costuri cu depunerea
numerarului in banca, etc
• Modalitate moderna si sigura de plata: efectuarea tranzactiei cu autentificarea
detinatorului de card
• Atragerea si sporirea numarului de cumparatori. In Romania exista momenta
peste 12 mil de carduri emise
• Cresterea valorica a vanzarilor peste nivelul actual strict limitat la numerarul aflat
in posesia cumparatorului
• Participarea la diferite promotii oferite de catre banca

4.A. DIRECT DEBIT

Modalitate de plata a unei sume de bani convenite intre platitor si beneficiar,


care consta in debitarea preautorizata a contului curent al platitorului de catre banca in
baza prevederilor mandatului de debitare directa, la solicitarea beneficiarului.

Caracteristicile serviciului
clientii pot contracta serviciul Direct Debit in sistem intrabancar, in lei sau valuta, cat
si in sistem interbancar in lei, fie in calitate de beneficiari in baza unui
angajament privind debitarea directa, fie in calitate de platitori in baza unui
mandat de debitare directa.
in calitate de platitori, clientii:
isi pot achita datoriile fata de fuznizorii de utilitati/prestatorii de servicii care sunt
beneficiari, fara numerar si fara a fi nevoie sa se deplaseze la banca;

245
au posibilitatea de a incheia unul sau mai multe mandate de debitare directa
aferente aceluiasi angajament privind debitarea directa;
au posibilitatea de atasa mai multe obligatii de plata pentru un mandat de debitare
directa aferent unui angajament privind debitarea directa.
in calitate de beneficiari, clientii:
au posibilitatea de sablonare a explicatiilor mandatului de debitare directa, cu pana
la cinci campuri predefinite;
beneficiaza de rapoarte specifice serviciului Direct Debit, menite sa le ofere
informatii necesare derularii in conditii optime a serviciului Direct Debit si
efectuarii reconcilierii operatiunilor efectuate prin intermediul acestuia: raport de
mandate, raport de incasari, raport de refuzuri, raport de comisioane.
Costuri serviciu
serviciul este gratuit.
pentru platile/incasarile realizate prin Direct Debit, clientilor platitori, se percep
comisioane conform Tarifului standard de comisioane pentru operatiuni, in
lei si in valuta, pentru clienti corporate/Tariful standard de comisioane
pentru operatiuni, in lei si in valuta, pentru clienti retail.
Avantaje
nivel comisioane pentru platile/incasarile prin Direct Debit mai mic decat nivelul
comisioanelor aferente platilor initiate pe suport hartie;
economie de timp, prin posibilitatea achitării unor plăţi cu caracter de regularitate fara
deplasari la banca;
evitarea riscului neplăţii la timp a unor furnizori;
evitarea aglomeraţiei de la ghişee pentru plata facturilor de utilităţi/servicii, rate.
Documente necesare punerii la dispoziţie a serviciului pentru clientul plătitor
Mandatul de debitare directa
Conditiile generale de functionare a serviciului Direct Debit
clientii eligibili in calitate de platitori pot beneficia de serviciul Direct Debit prin
incheierea unui mandat privind debitarea directa in vederea acordarii unei
autorizatii permanente, dar revocabile unui anumit beneficiar pentru a emite
instructiuni de debitare directa asupra contului sau curent.
Documente necesare punerii la dispoziţie a serviciului pentru clientul beneficiar
Angajament privind debitarea directa
Conditiile generale de functionare a serviciului Direct Debit
clientii eligibili in calitate de beneficiari pot beneficia serviciul Direct Debit prin
incheierea cu banca a unui angajament privind debitarea directa in vederea
utilizarii de catre beneficiar a instructiunilor de debitare directa in cadrul
unei scheme de debitare directa.

5.A. STANDING ORDER

246
Reprezinta modalitatea de plata prin care, banca platitorului executa ordine de plata la date si in
sume fixate in prealabil, in baza contractului incheiat cu platitorul.

Caracteristicile serviciului

Serviciul se adresează titularilor de cont curent/depozit colateral pentru plati prin


standing order în lei la BCR, persoane fizice sau persoane juridice, inclusiv
microintreprinderi (societati comerciale cu o cifra de afaceri anuala mai mica sau egala
cu 1 mil. EUR echivalent) şi permite efectuarea unor plăţi cu caracter regulat, la date fixe
şi pentru sume prestabilite (rate de leasing, chirii), fără a fi necesar un alt consimţământ al
plătitorului decât cel dat prin contract.

Procedura:
- clientul plătitor încheie la unitatea teritoriala a bancii Contractul privind plata prin
Standing Order. Se întocmeşte la sediul bancii pentru fiecare beneficiar cu care
plătitorul intră în relaţii de decontare prin Standing Order
- prin semnarea contractului, clientul plătitor mandateaza banca să execute, la
datele fixate şi pentru sumele stabilite în prealabil de comun acord, ordine de plată
în favoarea unui prestator de servicii/furnizor şi totodată se obligă să-şi
alimenteze contul, astfel încât la data scadenţei să existe fonduri suficiente
acoperirii platilor prestabilite
- banca execută ordinele de plată conform planificării din contractul încheiat, la
datele şi în sumele convenite cu clientul plătitor, transferul în contul prestatorului
de servicii/furnizor realizându-se numai în baza contractului încheiat, fără a se
mai solicita un alt consimţământ din partea clientului plătitor. Operaţiunea se va
evidenţia în extrasul de cont.

Costuri:
- serviciul este gratuit
- pentru plata utilităţilor realizată prin STANDING ORDER, se percep
aceleaşi comisioane ca şi in cazul operaţiunilor realizate la ghişee, potrivit
Tarifului de comisioane al BCR. Operaţiunile de încasări se vor comisiona de
către banca prestatorului de servicii/furnizor, potrivit Tarifului de comisioane al
BCR

Documente necesare punerii la dispoziţie a serviciului pentru clientul plătitor:


- Contract privind plata prin Standing Order

Avantaje:
- economie de timp, prin posibilitatea efectuării unor plăţi cu caracter de
regularitate, fără a fi necesară prezenţa la bancă a clientului platitor
- evitarea aglomeraţiei de la ghişee pentru plata facturilor de utilităţi/servicii

2. NEVOI DE TREZORERIE

247
.LINIA DE CREDIT MICRO

Linie de credit, în lei/valută

Caracteristici

Beneficiari: clienţi din categoria MICRO (societăţi comerciale cu o cifră de afaceri


anuală mai mică sau egală cu 1 mil. EUR echivalent), care au minim 12 luni de activitate
şi îndeplinesc condiţiile de eligibilitate solicitate de bancă

Destinaţia: se acordă pentru creditarea de ansamblu a activităţii curente (in creditarea de


ansamblu a activitatii curente sunt incluse, fara a se limita, datorii curente: rate de credit,
rate de leasing, popriri, plati de dobanzi si comisioane, plati catre buget, constituire de
depozite colaterale, etc) precum şi pentru refinanţarea creditelor cu destinaţie similară
acordate anterior

Moneda de acordare: RON

Suma maximă: se stabileşte în funcţie de necesităţile de finanţare precum şi de


posibilităţile de rambursare, dar nu poate depăşi de 3 ori cifra de afaceri medie lunară
stabilită pe baza celei mai recente situaţii contabile (bilanţ contabil sau situaţie de
raportare contabilă semestrială)

Termen maxim: 12 luni, cu posibilitatea de reînnoire la scadenţa, la cererea clienţilor, pe


noi perioade de creditare dacă sunt îndeplinite condiţiile avute în vedere la acordare sau
la precedenta revizuire

Avans: nu este necesar

Dobânda: variabilă, negociabilă

Garanţii:
 reale imobiliare, mobiliare sau personale; in funcţie de situaţia financiară se poate
admite drept garanţie asiguratorie contractul de garanţie personală semnat de
acţionarul majoritar si soţul/soţia acesteia/acestuia pănă la concurenţa sumei de
75.000 RON

Modalităţi de angajare a creditului: utilizarea fondurilor în mod fracţionat, în funcţie


de nevoi, fără a depăşi nivelul stabilit prin contractul de credite, cu posibilitatea de a face
trageri şi rambursări multiple

Costuri:

 Comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit:


§ credite pe termen scurt: 100 RON

248
 Comision de gestiune (flat, perceput o singură dată la acordarea creditului):
§ până la 6 luni: 1%
§ peste 6 luni: 1,5%
 Comision de neutilizare a creditelor aprobate:
§ 2,5%/an, credite în lei
§
 Comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva electronică de garanţii reale,
mobiliare:
§ pentru un obiect: 40 RON + TVA
§ pentru fiecare obiect în plus: 0,4 RON + TVA

Nivel dobândă RON:

Dobândă (%/an)
Moneda ROBOR 1M FIXA VARIABILĂ
RON 22,29 23,50 23,50

Documente necesare:
 Cerere de credit, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal clientul
solicitant
 Situatii financiare:
§ situatii financiare istorice: bilant contabil, contul de profit si
pierderi, incheiate in ultimii doi ani; ultima balanta contabila
trimestriala intocmita pentru anul in curs (martie, iunie,
septembrie), ultima balanta de verificare situatii financiare
previzionate: (bilant contabil simplificat si cont de profit si
pierdere) – optional
 Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare pentru clientul persoană
juridică iar pentru acţionarii majoritari (persoane fizice) la Biroul de Credit şi la
Centrala Riscurilor Bancare
 Certificat de atestare fiscală care se va solicita la prima cerere de credit şi de câte
ori se consideră necesar, aflat în termen de valabilitate
 Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, aflat în termen de
valabilitate
 Actele de proprietate/dovada existenţei bunurilor propuse în garanţie
 Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la:
desemnarea persoanelor autorizate să reprezinte societatea; persoanele care semnează
documentele anexate cererii şi cele contractuale încheiate cu banca; suma, destinaţia
şi garanţia produsului tip credit solicitat
 Orice a
• lte documente considerate necesare de bancă

249
Avantaje
 Consultanţă specializată privind alegerea soluţiei de creditare, adaptată
necesităţilor clientului
 Efort financiar redus prin posibilitatea de negociere a dobânzilor
 Flexibilitate, datorită gamei diversificate de activităţi finanţate
 Comision de neutilizare 0 pentru linia de credit cu caracter revocabil
 Posibilitatea acordarii clienţilor loiali (rulaje mari) şi stabili financiar a liniilor de
credit fără garanţie reală până la o anumită sumă (75.000 RON)
 Continuitate în desfăşurarea activităţii curente
 Fluidizarea plăţilor
 Consultanţă gratuită la întocmirea documentaţiei de creditare
 Volumul creditului se stabileşte în funcţie de necesităţile de finanţare precum şi de
posibilităţile de rambursare

Capital de lucru Micro

Credit pentru capital de lucru

Caracteristici

Beneficiari: clienti din categoria MICRO (societati comerciale cu o cifra de afaceri


anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR echivalent), care isi desfasoara activitatea
principala de minim 6 luni si inregistreaza profit din exploatare

Destinatia: se acorda pentru creditarea de ansamblu a activitatii curente (aprovizionare,


productie, prestari servicii sau creditare subactivitati, proiecte, contracte, rambursare de
credite, plati curente catre buget, etc, cu exceptia platilor pentru investitii) precum si
pentru refinantarea altor credite acordate avand destinatie similara

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

Suma maxima: nu poate depasi de 6 (sase) ori cifra de afaceri medie lunara (CAML),
calculata pe baza ultimei situatii contabile depuse la autoritatile fiscale (bilant
contabil/situatie de raportare semestriala). Pentru activitatile cu specific sezonier, se poate
folosi oricare dintre ultimele doua situatii contabile depuse la autoritatile fiscale (bilant
contabil/situatie de raportare semestriala). Valoarea maxima nu poate depasi 2.000.000
RON / 600.000 EUR (echivalent USD)

Facilitatea de majorare cu valoarea creditului rambursat: in cazul creditelor pentru


capital de lucru care sunt garantate cu cel putin o garantie reala imobiliara, la solicitarea
clientului si cu acordul bancii, banca poate sa majoreze soldul nerambursat al creditului
initial cu valoarea creditului rambursat (fara sa depaseasca valoarea stabilita prin
contractul de credit initial), prin incheierea unui act aditional si stabilirea unui grafic de
rambursare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii simultan:

250
 Solicitarea se incadreaza in ultimele patru luni ale graficului de rambursare a
creditului si indeplineste conditiile de creditare de la data noii analize
 volumul creditului rambursat este de minim 70% din volumul creditului initial
 garantiile propuse contin cel putin o garantie reala imobilara deja inregistrata
in favoarea bancii pentru creditul respectiv

Termen maxim: 36 luni, incluzand perioada de tragere care poate fi de maxim 180 de
zile, in functie de specificul afacerii.

Avans: nu este necesar

Dobanda: variabila, negociabila

Costuri:

tip comision credite in lei credite in


valuta
- comision pentru intocmirea si analiza credite pe termen scurt: 100 lei
documentatiei de credit: credite pe termen mediu: 150 lei
- comision de gestiune la acordarea creditelor: credite pe termen scurt: 1% flat
credite pe termen mediu: 1,25% flat
- comision de neutilizare a creditelor aprobate: 2,5%/an 1,5%/an
- comision de rambursare anticipata (se aplica la
suma rambursata in avans): 2% flat
- comision de inscriere a avizelor de garantie în
Arhiva electronica de garantii reale, mobiliare:
• pentru un obiect 40 lei + TVA
• pentru fiecare obiect in plus 0,4 lei + TVA

Documente necesare:
 Cerere de credit, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal clientul
solicitant
 Situatii financiare:
o Clientii NON START UP:
§ situatii financiare istorice: bilant contabil, contul de profit si
pierderi, incheiate in ultimii doi ani; ultima balanta contabila
trimestriala intocmita pentru anul in curs (martie, iunie,
septembrie), ultima balanta de verificare
§ situatii financiare previzionate: (bilant contabil simplificat si
cont de profit si pierdere) – optional
o Clientii START UP:

251
§ Ultimul bilant contabil (31.12.) sau raportare contabila (30.06.) cu
viza de depunere la Administratia Financiara insotite de: anexele
lor, balanta contabila pe baza careia au fost intocmite, decizia
asociatilor/actionarilor referitoare la repartizarea profitului,
raportul auditorului sau certificarea bilantului conform
reglementarilor in vigoare, in cazul in care societatea a intocmit
bilant pana la acea data.
§ Ultima balanta contabila trimestriala intocmita (in cazul in care
exista) si /sau ultimele doua balante contabile lunare incheiate
§ Situatii financiare previzionate (bilant contabil simplificat si contul
de profit si pierdere)-BVC
 Acordul de consultare la CRB pentru clientul persoana juridica iar pentru actionarii
majoritari (persoane fizice) la Biroul de Credit si la CRB
 Certificat de atestare fiscala care se va solicita la prima cerere de credit si de cate
ori se considera necesar, aflat in termen de valabilitate
 Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, aflat in termen de
valabilitate
 Actele de proprietate/dovada existentei bunurilor propuse in garantie
 Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la:
desemnarea persoanelor autorizate sa reprezinte societatea; persoanele care semneaza
documentele anexate cererii si cele contractuale incheiate cu banca; suma, destinatia
si garantia produsului tip credit solicitat
 Orice a
• lte documente considerate necesare de banca

Garantii: garantii reale mobiliare si/sau imobiliare.

Avantaje
 Consultanta specializata privind:
o alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor clientului
o intocmirea documentatiei de creditare, acordata gratuit din partea
reprezentantilor BCR
 Accesibilitate prin:
o posibilitatea de negociere a dobanzilor
o Acordarea unui volum optim al creditului, in functie de necesitatile de
finantare precum si de posibilitatile de rambursare
 Continuitate in desfasurarea activitatii curente facilitatea de majorare a
soldului nerambursat al creditului initial cu valoarea creditului rambursat
 Fluidizarea platilor
 Refinantarea altor credite acordate avand destinatie similara

2.3. CARD DE CREDIT

252
1.. BCR MasterCard Business

Caracteristici

Beneficiari: clientii din segmentul Micro care au minim 12 luni de activitate, au


performanta financiara A, B si C

Destinatia: efectuare de tranzactii de cumparare de bunuri/servicii, de retragere numerar


la ATM-uri sau ghiseele bancare oriunde in lume este afisata sigla MasterCard,
reincarcare electronica a cartelelor Vodafone la ATM-uri BCR

Moneda de acordare: USD

Suma maxima: maxim CAML (cifra de afaceri medie lunara) stabilita pe baza celei mai
recente situatii contabile (situatie de raportare contabila semestriala) dar nu mai veche de
12 luni de la data analizei cererii. Valoarea maxima nu poate depasi 4 000 USD inclusiv,
pentru linia de credit garantata cu garantie reala mobiliara asupra soldului creditor al
conturilor curente, 10 000 USD inclusiv, pentru linia de credit garantata cu garantii
personale de tipul contractului de fidejusiune si pana la 50 000 USD cu garantii fara risc
sau risc scazut (GRS)

Termen maxim: linia de credit se acorda pe o perioada de 1 an, cu posibilitatea


prelungirii pe noi perioade prin act adicional

Dobanda: 12,25%/an

Costuri

Principalele conditii de emitere si utilizare ale cardului BCR MasterCard Business

comision emitere initiala card 5 USD


comision reinnoire card 5 USD
comision emitere ulterioara pentru card pierdut, furat, 0
deteriorat, demagnetizat
comision de mentenanta anuala a contului de card 17 USD/card
comision deschidere cont card 1 USD
comision inchidere cont de card 0
comision pentru regenerare PIN 0
comision alimentare cont card 0
comision pentru achizitionarea de bunuri si servicii 0
comision eliberare numerar in strainatate 6%
comision eliberare numerar de la ghiseele BCR 6%
comision eliberare numerar de la ATM BCR 6%
comision eliberare numerar la alte banci (ATM, ghisee) 6%
comision de conversie valutara la tranzactiile efectuate in alta 2% din valoarea tranzactiei

253
moneda fata de cea a contului de card (**)
comision interogare sold la ATM-urile BCR 0,2 lei vechi echivalent USD/operatiune
comision eliberare extras de cont lunar 0
comision eliberare extras de cont la cerere 0
data extrasului de cont ultima zi lucratoare a lunii
data scadentei 15 zile de la data extrasului
suma minima de plata 5% din creditul utilizat + 100% din dobânda
si comisioane
comision depasire limita de credit 5% din excedent
comision pentru nerambursarea sumei minime lunare 5% din suma minima de plata perceputa în
moneda contului

Documente necesare:
• Cererea de emitere a cardului de credit in lei pentru persoane juridice
BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Fisa privind emiterea cardului de credit lei pentru persoane juridice
BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Contractul de credit pentru emiterea cardului de credit in lei pentru
persoane juridice BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Fisa privind prelungirea/majorarea/diminuarea nivelului liniei de credit
pe card
• Adresa de blocare a accesului la contul de card de credit
• Declaratie pe propria raspundere

Garantii:
• garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al
conturilor curente/subconturilor, cu valoare 0
• contract de fidejusiune semnat de parsoana fizica si
sotul/sotia/acesteia/acestuia; in situatii exceptionale (cand persoana fizica nu detine
active in patrimoniul propriu – proprietati imobiliare) se poate semna accepta semnarea
contractului de fidejusiune de catre o terta persoana
• garantii fara risc sau cu risc scazut (GRS)

Avantaje
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si strainatate pentru
obtinerea de numerar
• eliminarea riscurilor pe care le presupune detinerea numerarului
• achitarea de bunuri sau servicii la orice comerciant din tara si strainatate
ce are afisata sigla MasterCard, fara a dispune de numerar
• dupa aprobarea creditului, clientul beneficiaza de acesta timp de 1 an, in
limita plafonului aprobat, fara a mai fi necesara intocmirea altei
documentatii

254
• acordarea de bonusuri pentru pentru tranzactiile efectuate la comercianti,
conform reglementarilor specifice

2. BCR Visa Business Electron

Caracteristici

Beneficiari: clientii din categoria Micro care au minim 12 luni de activitate si


performanta financiara A, B sau C

Destinatia: efectuare de tranzactii de cumparare de bunuri/servicii, de tranzactii de


retragere numerar la ATM-uri sau ghiseele bancare oriunde in lume este afisata sigla
VISA Electron, plata facturi sau reincarcare electronica a cartelelor Vodafone la ATM-uri
BCR

Moneda de acordare: RON

Suma maxima: maxim CAML (cifra de afaceri medie lunara) stabilita pe baza celei mai
recente situatii contabile (situatie de raportare contabila semestriala) dar nu mai veche de
12 luni de la data analizei cererii. Valoarea maxima nu poate depasi 10 000 RON
inclusiv, pentru linia de credit garantata cu garantie reala mobiliara asupra soldului
creditor al conturilor curente, 35 000 RON inclusiv, pentru linia de credit garantata cu
garantii personale de tipul contractului de fidejusiune si pana la 145 000 RON inclusiv cu
garantii fara risc sau cu risc scazut (GRS)

Termen maxim: linia de credit se acorda pe o perioada de 1 an, cu posibilitatea


prelungirii pe noi perioade prin act adiional

Dobanda: 18%/an

Costuri

Principalele conditii de emitere si utilizare ale cardului BCR VISA Business


Electron

255
256
comision emitere initiala card 17,5 lei/card
comision reinnoire card 17,5 lei/card
comision emitere suplimentara pentru 17,5 lei/card
utilizator autorizat
comision emitere ulterioara pentru card 0
pierdut, furat, deteriorat, demagnetizat
comision deschidere cont de card 3,5 lei
comision de mentenanta anuala a contului 50 lei
de card
comision inchidere cont de card 0
comision alimentare cont card 0
comision pentru achizitionarea de bunuri si 0
servicii
comision eliberare numerar in tara si in 1%
strainatate
comision conversie valutara 2%
comision blocare card pierdut/furat 7,5 lei
recuperare card retinut in strainatate
- la ATM (tarif usual VISA) 15 USD
- la comercianti (tarif usual VISA) 165 USD
suma maxima de retragere numerar/zi/cont 20% din linia de credit (lei sau
echivalent)
nr. maxim retrageri numerar/zi/cont 20
data extrasului de cont ultima zi lucratoare a lunii
data scadentei 20 de zile de la data extrasului de cont
suma minima de plata 5% din creditul utilizat + 100%
dobanda +100% comisioane
comision nerambursare la termen a sumei 5% din suma minima de plata
minime lunare

Documente necesare
• Cererea de emitere a cardului de credit in lei pentru persoane juridice
BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Fisa privind emiterea cardului de credit lei pentru persoane juridice
BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Contractul de credit pentru emiterea cardului de credit in lei pentru
persoane juridice BCR VISA Business Electron/BCR MasterCard Business
• Fisa privind prelungirea/majorarea/diminuarea nivelului liniei de credit
pe card
• Adresa de blocare a accesului la contul de card de credit
• Declaratie pe propria raspundere

Garantii:

257
• garantie reala mobiliara fara deposedare asupra soldului creditor al
conturilor curente/subconturilor, cu valoare 0
• contract de fidejusiune semnat de parsoana fizica si
sotul/sotia/acesteia/acestuia; in situatii exceptionale (cand persoana fizica nu detine
active in patrimoniul propriu – proprietati imobiliare) se poate semna accepta semnarea
contractului de fidejusiune de catre o terta persoana
• garantii fara risc sau cu risc scazut (GRS)

Avantaje
• accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si din strainatate pentru
obtinerea de numerar
• eliminarea riscurilor, in tara si in strainatate, pe care le presupune
detinerea numerarului
• odata aprobat creditul, clientul beneficiaza de acesta timp de 1 an, in limita
plafonului aprobat, fara a mai fi necesara intocmirea altei documentatii
• este un instrument de plata modern, sigur si rapid, util pe parcursul
calatoriilor in tara si in strainatate, sigla VISA sub care este emis cardul
avand cea mai larga raspandire din lume
• acordarea de bonusuri pentru pentru tranzactiile efectuate la comercianti,
conform reglementarilor specifice

2.4. FACILITATEA DE CREDIT MULTIPRODUS

Caracteristici
Beneficiari: clienti din categoria MICRO (societati comerciale cu o cifra de afaceri
anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR echivalent)
Destinatia: oferă posibilitatea clienţilor, care apelează la această modalitate de finanţare
ca, în limita unui plafon stabilit, să realizeze trageri şi rambursări multiple, care vor
reîntregi plafonul aprobat, prin accesarea următoarelor produse:
1
• linie de credit
• credite pe obiect: credite pentru capital de lucru, credite pentru instrumente
de plată (cecuri30, mesaje swift recepţionate31), credite pentru facilităţi de
cont1, credite pentru nevoi urgente1
• eliberare de scrisori de garanţie bancară, contragaranţie bancară, avalizare
efecte de comert
• deschidere acreditive din creditele aprobate

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

Volumul facilităţii de credit multiprodus se determină în funcţie de cash-flow-ul


clientului
30
se acordă numai în cadrul facilităţii de credit multiprodus exprimată în lei
31
se acordă numai în cadrul facilităţii de credit multiprodus exprimată în valută

258
Termen maxim: 36 luni. În cadrul acesteia, creditele acordate nu vor depăşi perioada de
creditare maximă aferentă fiecărui tip de credit, prevăzută în reglementările interne ale
băncii.
• Ulterior semnării contractului de facilitate de credit multiprodus, tragerile
sub forma liniilor de credit, credite pe obiect, emiterea scrisorilor de garanţie
bancară contragaranţie bancară, avalizarea efectelor de comert sau deschiderea
de acreditive din creditele aprobate se efectuează numai în baza unor simple
cereri de utilizare/ de eliberare/ avalizare/ deschidere acreditiv
• Termenul de valabilitate al produselor acordate în baza facilităţii de credit
multiprodus se poate prelungi fără a depăşi, însă, termenul de valabilitate al
facilităţii
• Scadenţa finală a facilităţii: ultima zi lucrătoare a perioadei pentru care a fost
acordată, în rată unică
• Facilitatea de credit multiprodus poate fi prelungită, la cererea clienţilor, pe noi
perioade de valabilitate, pe bază de act adiţional, dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevazute in normele interne ale bancii valabile la data analizei prelungirii
plafonului

Costuri

Dobândă: variabilă, negociabilă:


• pentru creditele pe termen scurt/mediu acordate în baza facilităţii multiprodus:
- LEI: 23,50%/an
- USD: 14,00%/an
- EUR: 13,50%/an
Comisioane:
tip comision credite în lei credite în valută
- comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credit: 200 lei
- comision de gestiune a facilităţii de credit multiprodus: 1,25% anual
- comision de gestiune pentru creditele facilităţi de cont, 0,5% flat,
creditele pentru nevoi urgente şi creditele pentru instrumente de la data fiecărei trageri sub forma
plată, acordate în baza facilităţii de credit multiprodus: creditelor respective
- comision de neutilizare a facilităţii de credit multiprodus: 2,5%/an 1%/an
- comision de rambursare anticipată: 0 (zero)
- comision de eliberare a scrisorilor de garanţie bancară/ Stabilit în funcţie de termenul de
contragaranţie bancară şi de avalizare a titlurilor de credit: valabilitate
- comision pentru acreditive Stabilit în funcţie de operaţiunile
efectuate

Documentaţia necesară obţinerii facilităţii de credit multiprodus:


Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal clientul solicitant
• Situatii financiare:
§ situatii financiare istorice: bilant contabil, contul de profit si
pierderi, incheiate in ultimii doi ani; ultima balanta contabila

259
trimestriala intocmita pentru anul in curs (martie iunie septembrie),
ultima balanta de verificare situatii financiare previzionate:
(bilant contabil simplificat si cont de profit si pierdere) – optional
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare pentru clientul persoană juridică
iar pentru acţionarii majoritari (persoane fizice) la Biroul de Credit şi la Centrala
Riscurilor Bancare
• Certificat de atestare fiscală care se va solicita la prima cerere de credit şi de câte ori
se consideră necesar, aflat în termen de valabilitate
• Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, aflat în termen de valabilitate
• Actele de proprietate/dovada existenţei bunurilor propuse în garanţie
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la:
desemnarea persoanelor autorizate să reprezinte societatea; persoanele care semnează
documentele anexate cererii şi cele contractuale încheiate cu banca; suma, destinaţia
şi garanţia produsului tip credit solicitat
• Orice alte documente considerate necesare de bancă

Avantaje
• Este un produs operativ, clientul putând accesa o varietate de produse bancare, în
baza unui singur plafon aprobat iniţial
• Se reduc cheltuielile efectuate de client cu înregistrarea garanţiilor aferente
facilităţii (garanţiile se întocmesc pentru întregul plafon al facilităţii, nefiind
necesară refacerea acestora odată cu fiecare tragere)
• Este un produs de creditare suplu şi flexibil, care se adaptează necesităţilor
clienţilor
• Flexibilitate prin negocierea dobânzilor

3. NEVOI DE INVESTITII FINANCIARE

3.1. Contul Ideal MICRO BCR

Produs de investitii in lei si valuta

Caracteristici
§ Beneficiari: societati comerciale cu o cifra de afaceri anuala mai mica sau egala
cu 1 mil. EUR echivalent
§ Moneda: RON, USD, EUR
§ Suma minima de deschidere:
- LEI: 3.000 RON
- USD: 1.000 USD
- EUR: 1.000 EUR
§ Suma minima depusa/operatiune:
- LEI: 3.000 RON
- USD: 1.000 USD
- EUR: 1.000 EUR
§ Suma minima retrasa/operatiune:

260
- LEI: 3.000 RON
- USD: 1.000 USD
- EUR: 1.000 EUR
§ Retragerile pot fi efectuate numai prin virament in contul/ subcontul curent:
- cu respectarea sumei minime/operatiune stabilita de catre banca pentru
retrageri
- cu perceperea unui comision de penalizare in cazul in care se retrag sume
mai mici decat suma minima/operatiune stabilita de catre banca pentru retrageri

Dobanzi
§ pentru Contul Ideal MICRO BCR in RON:

Soldul zilnic al Contului Ideal MICRO Rata de dobanda (%/ an)


BCR
Pana la 3.000 RON, inclusiv Dobanda aferenta disponibilitatilor la
vedere in RON
Peste 3.000 – 100.000 RON, inclusiv 7,00
Peste 100.000 – 250.000 RON, inclusiv 8,00
Peste 250.000 - 500.000 RON, inclusiv 9,00
Peste 500.000 - 1.000.000 RON, inclusiv 9,25
Peste 1.000.000 – 3 000 000 RON, inclusiv 9,50
Peste 3.000.000 RON 8.00

§ Pentru Contul Ideal MICRO BCR in EUR:

Soldul zilnic al Contului Ideal MICRO Rata de dobanda (%/ an)


BCR
Pana la 1.000 EUR, inclusiv Dobanda aferenta disponibilitatilor la
vedere in EUR
Peste 1.000 – 50.000 EUR, inclusiv 2,75
Peste 50.000 – 250.000 EUR, inclusiv 3,25
Peste 250.000 – 1.000.000 EUR, inclusiv 3,75
Peste 1.000.000 EUR 2,75

§ Pentru Contul Ideal MICRO BCR in USD:


Soldul zilnic al Contului Ideal MICRO BCR Rata de dobanda (%/ an)
Pana la 1.000 USD, inclusiv Dobanda aferenta disponibilitatilor la
vedere in USD
Peste 1.000 – 50.000 USD, inclusiv 1,50
Peste 50.000 – 250.000 USD, inclusiv 2,00
Peste 250.000 – 1.000.000 USD, inclusiv 2,25
Peste 1.000.000 USD 1,75

261
§ Dobanda este variabila si diferentiata pe transe valorice, in funcţie de soldul zilnic
al Contului Ideal MICRO BCR
§ In cazul in care, dupa efectuarea unei retrageri, soldul aferent Contului Ideal
MICRO BCR este inferior sumei minime stabilite de catre banca pentru deschiderea
acestuia, atunci banca va calcula si bonifica dobanda aferenta disponibilitatilor la vedere
§ Dobanda se calculeaza la soldul zilnic al Contului Ideal MICRO BCR si se
bonifica lunar, in ziua din luna corespunzatoare datei in care s-a deschis contul, sau la data
lichidarii acestui cont.

Costuri
§ comision de deschidere a Contului Ideal BCR: 0
§ comision pentru viramente intre contul/subcontul curent si Contul Ideal MICRO
BCR: 0
§ comision de penalizare pentru Contul Ideal MICRO BCR :
- RON: 0,25% flat
- EUR: 0,15% flat
- USD: 0,20% flat

Documente
§ Clientii din categoria microintreprinderi vor putea beneficia de Contul Ideal
MICRO BCR prin incheierea unei conventii cu banca

Avantaje
§ flexibilitate
§ dobanda atractiva, apropiata de cea a depozitelor la termen
§ un plus de valoare pentru cei ce depun mai mult, dobanda fiind diferentiata pe
transe valorice
§ siguranţa oferită de garantarea de catre Fondul de Garantare a Depozitelor a
sumelor depuse

3.2. DEPOZITUL LA TERMEN ÎN LEI/VALUTĂ

Caracteristici

• sumă de bani în lei/valută pusă la dispoziţia băncii de către client, rambursabilă în


totalitate împreună cu dobândă aferentă, la cerere sau la un termen convenit de
ambele părţi
• moneda: RON, USD, EUR, GBP, CHF
• termene multiple de constituire:
 1, 3, 6, 9, 12 şi 18 luni pentru depozitele la termen constituite în RON, USD şi
EUR
 2 luni pentru depozitele la termen constituite în RON
 3, 6 şi 12 luni pentru depozitele la termen constituite în GBP si CHF

262
• suma minimă de constituire a depozitului este de 2.500 lei,3.000 USD, 3.000
EUR, 2.000 GBP, 5.000 CHF
• se constituie numai prin virament
• rata dobânzii la termen este variabilă/fixa pe perioada cuprinsă între momentul
constituirii depozitului şi scadenţa lui, în funcţie de evoluţia dobânzii pe piaţa
bancară
• în funcţie de tipul produsului şi de solicitarea clientului, depozitele la termen pot
fi cu sau fără capitalizarea dobânzii
• în funcţie de tipul produsului şi de solicitarea clientului, la data scadenţei
depozitele la termen pot fi prelungite automat pe o nouă perioadă de valabilitate
• pentru depozitele la termen fără capitalizare, dobânda se bonifică în contul curent
lunar/periodic sau la scadenţă, la data egală cu data constituirii depozitului la
termen; în cazul depozitelor la termen de 12 luni în valută, bonificarea dobânzii se
poate face şi lunar în contul de tip cont curent, în funcţie de opţiunea acestuia
exprimată la deschiderea depozitului la termen
• pentru depozitele la termen cu capitalizare, dobânda se calculează lunar şi se
bonifică la data scadenţei în depozitul la termen respectiv
• sumele depuse pot fi retrase înainte de scadenţa depozitului, obţinând dobânda
corespunzătoare disponibilităţilor la vedere, ţinând cont de evoluţia în timp a
acesteia
• orice solicitare de retragere a unei sume din depozitul la termen, înainte de data
scadenţei sau la data scadenţei depozitului la termen, conduce la lichidarea
depozitului respectiv

Costuri
• operaţiunea de deschidere cont depozit la termen nu este comisionabilă
• operaţiunea de alimentare a conturilor de depozit la termen nu este comisionabilă

Dobânzi

• pentru depozitele la termen banca bonifică următoarele dobânzi:

Dobânda la Dobânda Dobânda la Dobânda Dobânda la


Termen depozitele in la depozitele la depozitele
depozit RON 1 (% pe depozitele în EUR 2 depozitele în CHF 2
an) în USD 2 (% pe an) în GBP 2 (% pe an)
(cu plata la (% pe an) (cu plata la (% pe an) (cu plata la
scadenţă) (cu plata la scadenţă) (cu plata la scadenţă)
scadenţă) scadenţă)
1 lună 9,00 2,00 3,25 - -
2 luni 11,50 2
3 luni 9,25 2,10 3,50 2,00 0,25
6 luni 9,50 2,25 3,75 2,50 0,50

263
9 luni 9,75 2,30 3,80 - -
12 luni - 2,30 3,50 - -
3

12 luni 9,75 2,40 3,75 3,00 0,75


18 luni 9,75 2,50 3,00 - -

• Convenţia de depozit la termen se încheie în două exemplare şi va fi semnată de


persoanele desemnate să reprezinte clientul în relaţiile cu banca; excepţie de la
această prevedere fac Convenţiile de depozit la termen constituite prin utilizarea
serviciului MultiCash BCR/e-BCR+, semnate electronic
• depozitul la termen se constituie prin completarea unei Cereri de către persoanele
desemnate să reprezinte clientul în relaţiile cu banca, potrivit fişei specimenelor
de semnătură
• constituirea depozitului la termen în lei se poate face şi pe baza ordinului de plată/
dispoziţiei de transfer întocmită de client; acesta poate menţiona în ordinul de
plată/ dispoziţia de transfer şi termenul pentru care se solicită constituirea
depozitului respectiv, caz în care nu mai este necesară completarea Cererii pentru
deschiderea depozitului la termen
• pentru a fi utilizat ca obiect al garanţiei pentru credite, scrisori de garanţie, avaluri
solicitate la BCR şi tranzacţii cu instrumente financiare derivate, se semnează o
convenţie de depozit colateral constituit în scopul garantării şi/sau rambursării
creditului contractat.

Avantaje
• posibilitatea de a opta pentru o gamă variată a termenelor pentru depozite (1, 3, 6,
9, 12 şi 18 luni)
• nu se percepe comision la deschiderea şi alimentarea contului de depozit la
termen
• se pot constitui depozite la termen şi prin utilizarea serviciul MultiCash BCR/e-
BCR+
• clientul poate solicita, după scadenţă, constituirea unui cont de depozit cu altă
sumă şi pe alt termen
• la expirarea termenului depozitului constituit, în funcţie de opţiunea clientului,
banca virează suma în contul curent sau prelungeşte automat depozitul pe un nou
termen egal cu cel stabilit prin convenţia iniţială
• poate fi utilizat atât pentru garantarea creditelor,scrisorilor de garanţie sau a
avalurilor solicitate la BCR, cât şi pentru garantarea tranzacţiilor cu instrumente
financiare derivate

4. NEVOI DE FINANTARE A INVESTITIILOR

4.1. CREDIT PENTRU INVESTIŢII

264
Caracteristici

Beneficiari: clienti din categoria MICRO (societati comerciale cu o cifra de afaceri


anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR echivalent)

Destinaţie: finanţarea activităţii de investiţii pentru:realizarea de noi capacităţi şi


obiective de producţie; dezvoltarea/ menţinerea la parametri optimi a capacităţilor de
producţie existente; modernizarea/ retehnologizarea capacităţilor de producţie, a
utilajelor, maşinilor, instalaţiilor, clădirilor existente etc.

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

Suma maxima
:
• 85% din valoarea totală a investiţiei;
• 80% din valoarea avansului ce se plăteşte pentru bunurile achiziţionate în
leasing;

Aportul propriu al solicitantului constă fie în lichidităţi înregistrate în contul curent, fie
în realizarea efectivă a unei părţi din investiţia respectivă probată cu documente
justificative şi de regulă utilizat înainte de punerea la dispoziţie a creditului sau
proporţional cu efectuarea tragerilor.

Se poate acorda o perioadă de graţie pentru plata ratelor de credit de până la 3 ani. În
cazul investiţiilor care produc imediat după data punerii în funcţiune, cum sunt utilajele,
maşinile şi instalaţiile, perioada de graţie nu va putea depăşi 12 luni.

Dobândă:
Dobândă (%/an)
Moneda ROBOR/EURIBOR/LIBOR FIXA VARIABILĂ
RON 23,79 24,00 24,00
EUR 13.17 - 14.00
USD 14.24 - 14.50

Comisioane:
tip comision credite în lei credite în valută
- comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credite pe termen scurt: 100 lei
credit: credite pe termen mediu şi lung: 150 lei
- comision de gestiune la acordarea creditelor: credite pe termen scurt: 1% flat
credite pe termen mediu: 1,25% flat
credite pe termen lung: 1,5% flat
- comision de neutilizare a creditelor aprobate: 2,5%/an 1,5%/an
- comision de rambursare anticipată (se aplică la suma
rambursată în avans):

265
• în primii 5 ani de creditare 2% flat
• 5-10 ani 1,5% flat
• peste 10 ani 1% flat
- comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva
electronică de garanţii reale, mobiliare:
• pentru un obiect 40 lei + TVA
• pentru fiecare obiect în plus 0,4 lei + TVA

Documentaţia necesară obţinerii creditului de investitii:


cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea;
chestionarul anexat cererii se completează la prima solicitare de credit şi ulterior cel
puţin o dată pe an, sau ori de căte ori intervin modificări;
• documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţ, contul de
profit şi pierdere încheiate pe ultimii 2 ani, ultimele situaţii contabile, balanţa de
verificare încheiată pentru ultimul trimestru si ultima balanta de verificare incheiata).
Banca va solicita, după caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului
conform reglementărilor legale în vigoare ;
• fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care se solicită creditul şi
bugetul de venituri şi cheltuieli al activitatii generale ;
• actele de proprietate a bunurilor propuse în garanţie;
• acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare pentru societate si la Biroul de
Credit si Centrala Riscurilor Bancare pentru asociatii majoritari;
• certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi ori de câte ori este
necesar);
• hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la
contractarea şi garantarea creditului; în cazul societăţilor pe acţiuni, se va solicita şi
înscrierea la Registrul Comerţului şi avansarea spre publicare în Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotărârii adunării generale de contractare a împrumutului;
• studiu de fezabilitate, în cazul proiectelor de investiţii complexe32 ; ceilalţi solicitanţi
de credite pentru investitii ce nu fac parte din categoria investitiilor complexe vor
prezenta planul de afaceri, daca creditul solicitat este mai mare de 200 000 EUR;
• autorizatia de constructie, avizul de mediu si proiectul tehnic stampilat spre
neschimbare care fac parte din aceasta; pentru analiza dosarului de credit, daca
beneficiarul nu a obtinut inca autorizatia de construire va prezenta cel putin
certificatul de urbanism, avizul de mediu si proiectul tehnic pentru obtinerea
autorizatiei de construire, urmand ca tragerile din credit sa se efectueze numai dupa
prezentarea autorizatiei de construire si a anexelor acesteia;
• pentru lucrarile de constructii-montaj se va solicita si devizul de realizare din
contractul cu antreprenorul sau devizele estimative determinate in baza planurilor
stampilate spre neschimbare care sunt parte componenta a proiectului tehnic
mentionat mai sus;
• daca lucrarea se realizeaza in regim "regie proprie" se solicita :
- autorizatie/diploma/atestat sau orice act care sa sustina abilitatea legala a dirigintelui
de santier;
32

266
- devizul de realizare/devizele estimative care trebuie sa contina si cheltuielile cu
manopera si sa fie semnate de dirigintele de santier.
• listele de utilaje si alte dotari si documente incheiate cu furnizorii de imobilizari
(contracte/precontracte/ oferte), dupa caz;
• actele justificative privind situatia juridica a terenului si/sau a constructiilor, dupa caz;
• alte documente prevazute de legislatia in vigoare.

Garanţii acceptate de bancă


• garanţii reale imobiliare
- privilegiul
- ipoteca
• garanţii reale mobiliare
- depozit bancar (cash colateral), certificate de depozit
- titlurile la ordin şi titlurile nominative
- acţiunile
- cesiunea de creanţă
- echipamente, instalaţii etc.
- planul de afaceri
- fondul de comerţ
• garanţii personale
- scrisori de garanţie bancară
- avalizarea titlurilor de credit în favoarea BCR
- garanţii de companie/firmă
- garanţii emise de fonduri de garantare
- fidejusiunea/cauţiunea
- garanţii emise de statul român şi de autorităţile administraţiei publice locale
- asigurare de risc financiar de neplată
• alte garanţii

Avantaje
• susţinere în proporţie mare a procesului investiţional (pana la 85% din valoarea
investiţiei);
• efort financiar mai redus din momentul demarării obiectivului finanţat, în funcţie de
perioada de graţie acordată;
• flexibilitate prin negocierea dobânzilor;
• volum optim al creditului, în funcţie de necesităţile de finanţare ale clientului şi
posibilităţile acestuia de rambursare;
• consultanţă specializată din partea reprezentanţilor BCR la întocmirea dosarului de
credit.

267
4.2. CREDIT IPOTECAR

Caracteristici

 Beneficiari: clienti din categoria MICRO (societati comerciale cu o cifra de


afaceri anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR echivalent)

Destinaţia:
• cumpărarea, construirea, amenajarea, viabilizarea, reabilitarea,
consolidarea sau extinderea de imobile, dar fără a se limita la acestea
• rambursarea unui credit ipotecar pentru investiţii imobiliare contractat
anterior
• finanţarea altor cheltuieli legate d realizarea investiţiilor imobiliare cum
sunt: cheltuieli pentru realizarea de studii şi proiecte, pentru obţinerea
avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor legale necesare, amenajarea
terenurilor destinate realizării construcţiilor (inclusiv organizare de
şantier), cheltuieli notariale (unde e cazul) şi alte cheltuieli în legătură cu
investiţia imobiliară respectivă

Moneda de acordare: LEI, EUR sau USD

Plafon maxim: 85% din preţul imobilului cumpărat şi/sau din valoarea prevăzută
în devizul general al investiţiei pentru construirea, reabilitarea, consolidarea,
extinderea imobilului, inclusiv cheltuielile cu viabilizarea şi/sau alte cheltuieli
legate de investiţie, TVA (unde e cazul)

Termen:
• credite în lei: maxim 20 ani
• credite în valută: maxim 15 ani

Perioada de graţie: în cazul creditelor ipotecare destinate construirii, reabilitării,


modernizării, consolidării sau extinderii imobilelor, în funcţie de complexitatea şi
durata lucrărilor prevăzută în documentaţia tehnico-economică a investiţiei,
perioada de gratie este de maxim 2 ani.

Costuri

Dobândă negociabilă, pornind de la următoarele niveluri maxime:


- pentru creditele în RON: (ROBOR) 23.79%/an
- pentru creditele în USD: (LIBOR) 14.24%/an
- pentru creditele în EUR: (EURIBOR) 13.17%/an
Comisioane:
tip comision credite în lei credite în valută
- comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credite pe termen scurt: 100 lei
credit: credite pe termen mediu şi lung: 150 lei

268
tip comision credite în lei credite în valută
- comision de gestiune la acordarea creditelor: credite pe termen scurt: 1% flat
credite pe termen mediu: 1,25% flat
credite pe termen lung: 1,5% flat
- comision de neutilizare a creditelor aprobate: 2,5%/an 1,5%/an
- comision de rambursare anticipată (se aplică la suma
rambursată în avans):
• în primii 5 ani de creditare 2% flat
• 5-10 ani 1,5% flat
• peste 10 ani 1% flat
- în cazul în care clientul va propune în completarea
garantiilor imobiliare şi alte garanţii reale şi/ sau
personale, comisionul de înscriere a avizelor de garanţie
în Arhiva electronică de garanţii reale, mobiliare este:
• pentru un obiect 40 lei + TVA
• pentru fiecare obiect în plus 0,4 lei + TVA

Prime aferente poliţelor de asigurare pentru:


- imobilele care fac obiectul creditului ipotecar pentru investiţii imobiliare
precum şi a celorlalte garanţii aduse în completare, dacă este cazul
- asigurarea tuturor riscurilor aferente lucrărilor de construcţii, inclusiv de
nefinalizare a construcţiei, valabilă până la finalizarea construcţiei şi
semnarea procesului verbal de recepţie finală

Garanţii:
• Ipoteca constituită asupra imobilului – teren şi/sau construcţie - pentru care se
acordă creditul, iar în cazul în care terenul pe care se va realiza construcţia nu
este finanţat din credit, dar se află în proprietatea împrumutatului, ipoteca se va
constitui şi asupra acestuia
• Când este necesar, banca poate accepta în completare şi alte garanţii reale şi/sau
personale
• Drepturile de încasat rezultate din contractul de asigurare a imobilului ipotecat/
poliţa de asigurare pentru toate riscurile aferente lucrărilor de construcţie,
inclusiv de nefinalizare a acesteia, încheiate cu societăţi de asigurare agreate de
bancă, cesionate în favoarea băncii pe toată perioada de valabilitate a
contractului de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare

269
Documentaţia necesară obţinerii creditului

270
Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea;
chestionarul anexat cererii se completează la prima solicitare de credit şi ulterior cel
puţin o dată pe an, sau ori de căte ori intervin modificări
Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţ, contul de profit
şi pierdere încheiate pe ultimii 2 ani, ultimele situaţii contabile, balanţa de
verificare încheiată pentru ultimul trimestru). Banca va solicita, după caz, situaţiile
contabile consolidate, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilanţului conform
reglementărilor legale în vigoare. În situaţia societăţilor care în mod obiectiv nu
dispun de situaţii financiare periodice până la data solicitării creditului, finanţarea
acestora se face pe baza analizei studiului de fezabilitate, nefiind obligatorie
prezentarea bilanţului contabil şi/sau a balanţei contabile.
Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care se solicită creditul şi
bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii generale
Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare
Certificat de atestare fiscală (la prima solicitare de credit şi de câte ori se consideră
necesar)
Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, cu maxim 30 zile
inainte de data inregistrarii cererii de credit
Actele justificative privind situaţia juridică a terenului; actele de proprietate a bunurilor
propuse în garanţie
Extras din actul constitutiv privind obiectul de activitate şi extras din hotărârile organelor
statutare din care să rezulte decizia de a contracta şi destinaţia creditelor ipotecare;
în cazul societăţilor pe acţiuni, se va solicita şi înscrierea la Registrul Comerţului şi
avansarea spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotărârii adunării
generale de contractare a împrumutului
Situaţiile privind elementele patrimoniale cu care au fost garantate eventuale
împrumuturi contractate de la alţi creditori
Studiu de fezabilitate
Plan de finanţare convenit de solicitant cu constructorul, în cazul construirii,
reabilitării, consolidării sau extinderii imobilelor, care să prevadă eşalonarea în
timp a sumelor avansate
Autorizaţia de construcţie, avizul de mediu şi proiectul tehnic ştampilat spre
neschimbare care fac parte din aceasta. Pentru analiza dosarului de credit, în
cazul în care beneficiarul nu a obţinut încă autorizaţia de construire, vor fi
prezentate cel puţin certificatul de urbanism, avizul de mediu şi proiectul tehnic
pentru obţinerea autorizaţiei de construire, urmând ca tragerile din credit să se
efectueze numai după prezentarea autorizaţiei de construire şi a anexelor
acesteia.
Devizul de realizare din contractul cu antreprenorul sau devizele estimative
determinate în baza planurilor ştampilate spre neschimbare care sunt parte
componentă a proiectului tehnic menţionat anterior
Daca lucrarea se realizeaza in regim "regie proprie" se solicita :
- autorizatie/diploma/atestat sau orice act care sa sustina abilitatea legala a
dirigintelui de santier;
- devizul de realizare/devizele estimative care trebuie sa contina si cheltuielile cu
manopera si sa fie semnate de dirigintele de santier.

271
Declaraţie privind litigiile cu terţii, cu precizarea motivelor şi stadiului acestora
Listele de utilaje si alte dotari si documente incheiate cu furnizorii de imobilizari
(contracte/ precontracte/ oferte), in cazul in care acestea nu sunt continute de
studiul de fezabilitate/ planul de afaceri;
Orice a
• lte documente considerate necesare de bancă sau prevăzute de legislaţia în vigoare

Avantaje
• Finanţarea investiţiilor imobiliare cu destinaţie locativă sau cu altă destinaţie
decât cea locativă, existând posibilitatea alegerii modalităţii de realizare a
lucrărilor de construire/ reabilitare/ modernizare/ consolidare/ extindere/
viabilizare: executarea lucrărilor în regie proprie sau prin intermediul unei
societăţi de construcţii
• Posibilitatea acordării unei perioade de graţie de maxim 2 ani pentru plata
ratelor de credit la cererea beneficiarului finanţării
• Flexibilitate prin negocierea dobânzilor
• Consultanţă specializată privind alegerea soluţiei de creditare, adaptată
necesităţilor clientului
• Susţinerea financiară a procesului investiţional al solicitanţilor
• Dezvoltarea afacerilor
• Consultanţă gratuită la întocmirea documentaţiei de credite

4.3. Imobiliar Micro

Credit de investitii imobiliare

Caracteristici

Beneficiari: clienti din categoria MICRO (societati comerciale cu o cifra de afaceri


anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR echivalent), care indeplinesc conditiile de
eligibilitate solicitate de banca

Destinatia: se acorda pentru finantarea sau refinantarea (doar de la alte banci)


achizitionarii de proprietati imobiliare neproductive
 Banca poate refinanta sumele avansate de catre client peste aportul propriu
stabilit pentru contractul de credit cu conditia efectuarii platii acestor sume cu
cel mult 3 (trei) luni inaintea aprobarii creditului
 Banca poate finanta un imobil aflat in constructie din cadrul unui complex
rezidential, ce va fi achizitionat pe baza unui contract de construire / (ante)
contract de vanzare-cumparare in forma autentica incheiat intre client si
promotor imobiliar

Moneda de acordare: RON, EUR, USD

272
Suma: valoarea maxima nu poate depasi 4.500.000 RON/1.500.000 EUR (echivalent
USD)
Termen: maxim 25 ani
Avans: minim 15% din valoarea investitiei
Aportul propriu poate fi utilizat:
 inainte de efectuarea tragerilor din credit
 proportional cu tragerile din credit

Dobanda: variabila, negociabila

Costuri:

tip comision credite in lei credite in valuta


- comision pentru intocmirea si analiza credite pe termen scurt: 100 lei
documentatiei de credit: credite pe termen mediu si lung: 150 lei
- comision de gestiune la acordarea creditelor: credite pe termen scurt: 1% flat
credite pe termen mediu: 1,25% flat
credite pe termen lung: 1,5% flat
- comision de neutilizare a creditelor aprobate: 2,5%/an 1,5%/an
- comision de rambursare anticipata (se aplica la
suma rambursata in avans):
• in primii 5 ani de creditare 2% flat
• 5-10 ani 1,5% flat
• peste 10 ani 1% flat
- comision de inscriere a avizelor de garantie in
Arhiva electronica de garantii reale, mobiliare:
• pentru un obiect 40 lei + TVA
• pentru fiecare obiect in plus 0,4 lei + TVA

Garantii:

 garantie reala imobiliara de rangul I asupra imobilului achizitionat, finantat de


BCR si/sau alte garantii reale imobiliare de acelasi rang I

Modalitati de angajare a creditului: maxim 24 luni, intr-o singura transa sau in transe
definite de comun acord cu clientul pe baza contractului de construire/(ante)contractului
de vanzare cumparare

A. Documente necesare standard:


 Cerere de credit, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal clientul
solicitant
 Situatii financiare:

273
o Clientii NON START UP:
§ situatii financiare istorice: bilant contabil, contul de profit si
pierderi, incheiate in ultimii doi ani; ultima balanta contabila
trimestriala intocmita pentru anul in curs (martie iunie
septembrie), ultima balanta de verificare
§ situatii financiare previzionate: (bilant contabil simplificat si
cont de profit si pierdere) – optional
o Clientii START UP:
§ Ultimul bilant contabil (31.12.) sau raportare contabila (30.06.) cu
viza de depunere la Administratia Financiara (in cazul in care
exista, daca societatea a intocmit bilant pana la acea data) insotite
de: anexele lor, balanta contabila pe baza careia au fost intocmite,
decizia asociatilor/actionarilor referitoare la repartizarea profitului,
raportul auditorului sau certificarea bilantului conform
reglementarilor in vigoare, in cazul in care societatea a intocmit
bilant pana la acea data.
§ Ultima balanta contabila trimestriala intocmita in cazul in care
exista si /sau ultimele doua balante contabile lunare incheiate
§ Situatii financiare previzionate (bilant contabil simplificat si
cont de profit si pierdere) -BVC
 Acordul de consultare la CRB pentru clientul persoana juridica iar pentru actionarii
majoritari (persoane fizice) la Biroul de Credit si la CRB
 Certificat de atestare fiscala care se va solicita la prima cerere de credit si de cate
ori se considera necesar, aflat in termen de valabilitate
 Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, aflat in termen de
valabilitate
 Actele de proprietate/dovada existentei bunurilor propuse in garantie
 Hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la:
desemnarea persoanelor autorizate sa reprezinte societatea; persoanele care semneaza
documentele anexate cererii si cele contractuale incheiate cu banca; suma, destinatia
si garantia produsului tip credit solicitat
 Orice a
• lte documente considerate necesare de banca

B. Diferente fata de documentatia standard, in functie de aportul propriu al


clientului :
1. Aportul propriu al clientului ≥50% din valoarea investitiei :
1.1. clienti Non Start–Up :
 Documentele contabile sunt obligatorii doar pentru ultimele doua perioade:
ultimul bilant/situatie de raportare (31.12/30.06) si ultimele balante de verificare
trimestriala, respectiv lunara incheiate
 Certificatul de atestare fiscala se solicita doar in conditiile in care se considera
necesar de catre banca

274
1.2. clienti Start-Up :
 Documentele contabile sunt obligatorii doar pentru ultimele doua perioade:
o ultimul bilant/situatie de raportare (31.12/30.06) si ultimele balante de
verificare trimestriala si lunara incheiate sau
o ultimele doua balante de verificare incheiate
 Certificatul de atestare fiscala se solicita doar in conditiile in care se considera
necesar de catre banca
2. Aportul propriu al clientului este cuprins intre 15% si 50% din valoarea investitiei :
2.1. clienti Non Start–Up :
 Fata de documentatia standard se solicita buget de venituri si cheltuieli intocmit
pentru o perioada de 3 ani

Avantaje
 Consultanta specializata privind:
o alegerea solutiei de creditare, adaptata necesitatilor clientului
o intocmirea documentatiei de creditare, acordata gratuit din partea
reprezentantilor BCR
 Accesibilitate prin:
o posibilitatea de negociere a dobanzilor
o acordarea creditului pe o perioada mare de creditare – presiune minima
asupra lichiditatilor companiei
o acordarea unui volum optim al creditului, in functie de necesitatile de
finantare precum si de posibilitatea de rambursare
 Rapiditate in acordare pentru avans minim de 50%
 Refinantarea:
o creditelor angajate la alte banci
o sumelor avansate de catre client peste aportul propriu stabilit pentru
contractul de credit atunci cand plata acestor sume a fost efectuata cu cel
mult 3 (trei) luni inaintea aprobarii creditului

4.4. CREDIT PENTRU ACHITAREA OBLIGAŢIILOR BUGETARE

Caracteristici

Beneficiari: clienti din categoria MICRO (societati comerciale cu o cifra de afaceri


anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR echivalent

Destinaţie: achitarea obligaţiilor datorate la bugetul consolidat (bugetul de stat, bugetul


asigurărilor sociale, fonduri speciale), inclusiv penalităţi şi/sau majorări de întârziere

Moneda de acordare: RON

Volum maxim: suma obligaţiilor datorate către bugetul consolidat la data analizei,
determinate în baza certificatului fiscal

275
Termen maxim:5 ani, fără perioadă de graţie

Trageri: integral, în funcţie de plăţile efectuate către bugetul consolidat

Scadenta: lunar, trimestrial, fără să fie depaşită perioada maximă de creditare şi în


funcţie de capacitatea de rambursare rezultată din analiza financiara si cash-flow-ul
previzionat.

Condiţii: solicitantul să nu fie în faliment sau în desfăşurarea procedurii de executare


silită

Dobânda:
- ROBOR: 27.79%/an
- FIXA: 28.00%/an
- VARIABILA: 28.00%/an

Costuri:
- comision pentru întocmirea şi analiza documentaţiei de credite pe termen scurt: 100 lei
credit: credite pe termen mediu: 150 lei
- comision de gestiune la acordarea creditelor: credite pe termen scurt: 1% flat
credite pe termen mediu: 1,25% flat
- comision de neutilizare a creditelor aprobate: 2,5%/an
- comision de rambursare anticipată (se aplică la suma
rambursată în avans): 2% flat
- comision de înscriere a avizelor de garanţie în Arhiva
electronică de garanţii reale, mobiliare:
• pentru un obiect 40 lei + TVA
• pentru fiecare obiect în plus 0,4 lei + TVA

Garanţii acceptate de bancă


• Garanţii reale imobiliare
- privilegiul
- ipoteca

• Garanţii reale mobiliare


- depozit bancar (cash colateral), certificate de depozit
- titluri la ordin şi titluri nominative
- acţiuni
- cesiune de creanţă
- echipamente, instalaţii etc.
- plan de afaceri
- fond de comerţ
• Garanţii personale
- scrisori de garanţie bancară

276
- avalizarea titlurilor de credit în favoarea BCR
- garanţii de companie/firmă
- garanţii emise de fonduri de garantare
- fidejusiunea/cauţiunea
- garanţii emise de statul român şi de autorităţile administraţiei publice locale
- asigurare de risc financiar de neplată
• Alte garanţii

Banca poate accepta garanţii de grad subsecvent garanţiilor înscrise de către Ministerul
Finanţelor Publice în AEGRM sau la Cartea Funciară pentru garantarea creanţelor
bugetare datorate de împrumutat către buget, cu condiţia ca acestea să fie achitate integral
din creditul acordat de BCR.

Documentaţia necesară obţinerii creditului


Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte legal societatea
• Documente care atestă situaţia economico-financiară a societăţii (bilanţ, contul de
profit şi pierdere încheiate pentru ultimii doi ani, balanţa de verificare încheiată pentru
ultimul trimestru). Banca va solicita, după caz, raportul auditorilor firmei sau
certificarea bilanţului conform reglementărilor legale în vigoare
• Fluxul de lichidităţi (cash flow) aferent perioadei pentru care clientul solicită creditul
şi bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii generale, daca este cazul
• Garanţii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor aduse în garanţie
• Acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare
• Certificat de atestare fiscală valabil, din care să rezulte creanţele bugetare datorate la
zi (la prima solicitare de credit şi de câte ori se consideră necesar)
• Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, cu maxim 30 zile inainte de
data inregistrarii cererii de credit
• Hotărârea organului competent potrivit actelor constitutive şi legii, cu privire la
contractarea şi garantarea creditului; în cazul societăţilor pe acţiuni, se va solicita şi
înscrierea la Registrul Comerţului şi avansarea spre publicare în Monitorul Oficial
Partea a IV-a a hotărârii adunării generale de contractare a împrumutului
• Orice a

lte documente, considerate necesare de bancă

Avantaje
• Îmbunătăţirea “cazierului fiscal” prin achitarea tuturor obligaţiilor datorate la bugetul
consolidat, inclusiv penalităţi şi/sau majorări de întârziere
• Flexibilitate prin negocierea dobânzilor
• Consultanţă gratuită la întocmirea documentaţiei de creditare
• Stabilirea volumului creditului în funcţie de valoarea totală a obligaţiilor datorate şi
posibilităţile de rambursare

277
4.5. Credit de investitii pentru cofinantarea proiectelor de investitii eligibile din
cadrul PNDR 2007-2013 si POP acordat din “Fondul pentru creditarea investitiilor
in agricultura din anul 2008”

Caracteristici:

Beneficiari eligibili:
16. producatori agricoli individuali, inregistrati in Registrul exploatatiilor agricole
17. asociatii agricole familiale, asociatii de producatori agricoli, grupuri de
producatori si cooperative agricole
18. societati agricole private, respectiv asociatii agricole cu personalitate juridica
19. societati comerciale cu capital privat
20. persoane fizice autorizate

Destinatie: investitii in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura,


precum si in alte activitati nonagricole.

Proiecte eligibile:
11. investitii in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura si alte
activitati nonagricole
a. Masura 121 PNDR – “Modernizarea exploatatiilor agricole” - cu exceptia
achizitiilor independente de masini, utilaje, echipamente si utilaje agricole;
Achizitiile independente nu prevad si constructii;
b. Masura 123 PNDR – “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si
forestiere”
c. Masura 2.1 POP – “Investitii productive in acvacultura”
d. Masura 2.6 POP – “Investitii in procesarea si comercializarea pestelui”
12. obiectivele de investitii care respecta prevederile fiselor tehnice ale masurilor, ale
bugetelor indicative aprobate de APDRP, precum si ale procedurilor de
implementare tehnica si financiara elaborate de APDRP si ANPA
13. obiective de investitii care nu depasesc nivelul plafoanelor maxime prevazute in
Ordinul MADR nr. 430/2008 actualizat
14. proiectele care au fost aprobate in cadrul PNDR/POP si pentru care a fost semnat
contractul de finantare nerambursabila
15. proiecte de afaceri rentabile, evidentiate prin studiile de fezabilitate si planurile de
afaceri intocmite si depuse de catre toti solicitantii de credit si acceptate de catre
banca

Moneda: RON

Plafon maxim al creditului: se stabileste anual in conditiile legii, prin ordin al MADR
si reprezinta valoarea totala a proiectului de investitie si include atat cheltuielile eligibile,
cat si cele neeligibile ale proiectelor, mentionate in ordinul MADR 430/2008 actualizat

278
i. Masura 121 PNDR “Modernizarea exploatatiilor agricole” – 1.000.000 EUR
pentru toti beneficiarii, cu exceptia formelor asociative pentru care plafonul
maxim este 2.000.000 EUR
j. Masura 123 PNDR “Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si
forestiere”– 2.000.000 EUR pentru toti beneficiarii, cu exceptia formelor
asociative pentru care plafonul maxim este 3.000.000 EUR
k. Masura 2.1 POP “Investitii productive in acvacultura”– 500.000 EUR
l. Masura 2.6 POP “Investitii in procesarea si comercializarea pestelui”–
500.000 EUR

Termen: 10 ani , dar nu mai mult de 31.12.2021

Perioada de gratie: intre 1-5 ani, in functie de specificul proiectului de investitii


Perioada de amanare a dobanzii: cel mult egala cu perioada de gratie

Dobanda anuala efectiva: 5,5%/an fixa pe toata perioada de creditare:

Dobanda: pentru creditele acordate din Fond: 4% pe an, fixa pe toata perioada de
creditare

Comisioane (rata costurilor specifice): 1,5%/an, fixa pe toata perioada de creditare

Tipuri de garantii solicitate de banca: Garantii reale si/sau personale conform legii si
reglementarilor interne de creditare ale BCR (Manualul de garantii):
- garantii acordate de fondurile de garantare conform legii 218/2005, care pot
reprezenta pana la 100% din valoarea creditului – in functie de categoria de client
- garantii acordate de imprumutat prin: certificate de depozit, garantii reale pe
animale, masini si utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor si terenurilor agricole,
plantatiilor sau orice alte garantii agreate de banca
- alte tipuri de garantii
In situatia in care in contractul de finantare nerambursabila nu este mentionata interdictia
de ipotecare, gajare a bunurilor care fac obiectul finantarii nerambursabile, se pot admite
in garantie aceste tipuri de garantii.

Rambursari: in rate egale sau variabile lunare/trimestriale obligatoriu in prima zi</