Sunteți pe pagina 1din 43

BANCA COMERCIALA ROMANA

Scurt istoric al Bancii Comerciale Romane

Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create
si reorganizate dupa 1989. Ea este o institutie speciala, ce poate fi considerata o
banca noua pentru ca actul sau de nastere poarta data de 1decembrie 1990, dar in
acelasi timp , prin activitatea pe care o desfasoara in cadrul Bancii Nationale din
care se desprinde este deopotriva o banca cu traditie in domeniul bancar. Inceputul
a fost foarte dificil . In afara unui act de identitate , unei banci ii mai sunt necesare
un sediu central , o retea de unitati , personal suficient, capital , clienti si o gama
adecvata si tentanta de produse si servicii utile pentru acesti clienti.

Conducerea Bancii Comerciale Romane a reusit sa aduca banca la parametrii deja


cunoscuti si confirmati pe plan intern si international. In pofida greutatilor
intampinate , B.C.R. , bine condusa , a devenit astazi una din cele mai puternice si
prestigioase banci romanesti .

In 1990 , B.C.R. pleaca la drum cu un colectiv de 5300 de angajati si 100 unitati in


retea , cifre care se dubleaza in primii 5 ani de activitate .

Evolutia capitalului este poate cel mai important criteriu de apreciere a fortei
financiare a bancii
La un capital social subscris de 12 miliarde lei in 1990 , incep sa se adauge fondurile
constituite , adica , capitalul total creste in primii 5 ani de activitate la 577 miliarde
lei .
La experienta acumulata se adauga o alta , noua , urmare a extinderii operatiunilor
specifice tranzitiei si economiei de piata . Astfel, in acest interval de timp , banca s-a
dezvoltat atat prin cresterea gamei de produse si servicii bancare pe care le-a oferit
pana acum clientelei sale , cat si prin asimilarea rapida a unora noi , din care sunt de
mentionat :
-trecerea la creditarea pe termen mediu si lung pentru investitii;
-acordarea de credite in valuta ;
-deschiderea de conturi in valuta pentru persoane fizice si juridice si efectuarea de
operatiuni de schimb valutar ;
-derularea operatiunilor de decontare , in numele clientilor , a activitatilor de
comert exterior .
Interesul clientilor de toate categoriile pentru colaborarea cu B.C.R. , evolutia
acestei clientele contribuie in final la completarea imaginii despre banca .

Unul din elementele calitative , de marca , adaugat de banca il constituie activitatea


internationala .
Interdependenta dintre pietele interne si externe a facut necesara adaptarea
sistemului de lucru al bancii la practicile bancare internationale . In prezent foarte
multe societati comerciale isi deruleaza afacerile proprii de comert exterior prin
reteaua B.C.R. , si apeleaza la intreaga gama de servicii specifice acestor operatiuni.

Scurta si bogata istorie a Bancii Comerciale Romane recunoaste ca realizare deosebita


pasii facuti in domeniul informatizarii . In 1990 , toate lucrarile bancii erau executate
fara o tehnica de calcul adecvata , iar astazi banca utilizeaza cele mai moderne
echipamente din domeniul tehnicii de calcul, care permite o mare flexibilitate si
dinamica a operatiunilor efectuate. Prin aceasta s-a obtinut extinderea functionalitatii
aplicatiilor informatice destinate operatiunilor valutare , banca dispunand in prezent de
un sistem modern de realizare in timp real a tranzactiilor internationale care ofera
facilitati de generare , transmitere si reconciliere a mesajelor SWIFT

BCR este banca inscrisa ca Intermediar in registrul Comisiei Nationale a Valorilor


Mobiliare (CNVM) sub nr. PJR01INCR/400007 in baza atestatul nr. 369/26.05.2006
modificat prin atestatul 152/22.05.2007 si este membru al Bursei de Valori
Bucuresti,are cod unic de inregistrare:361757,nr de inregistrare la Registrul Comertului
este: J40/90/1991, nr de inregistrare la Registrul Bancar RB-PJR-40-008/18.02.1999,
nr de inregistrare la Registrul de evident a operatorilor de date cu caracter personal cu
nr 3776/2006.BCR este institutie autorizata de Banca Nationala a Romaniei in
conformitate cu Capitolul 2 Din Ordonanta De Urgenta A Guvernului nr 99/2006.

Profitul anual în 2007 (la nivelul Grupului BCR, IFRS),înainte de a include costurile cu
restructurarea şi transformarea, a crescut cu 42%, la362,1 milioane EUR. Obiectivul de
creştere a fost confirmat:o creştere anuală a profitului în EUR de 40%,in perioada 2006-
2009 (CAGR).
Cel mai mare profit net anual din istoria BCR. Profitul net raportat, după impozitare şi
plata intereselor minoritare, a crescut cu 22,3%, de la 756,3 milioane lei (214,5 milioane
EUR), la 924,8 milioane lei (276,5 milioane EUR). Veniturile operaţionale au crescut cu
21,3%, de la 2.550,1 milioane lei (723,3 milioane EUR), la 3.094,6 milioane lei (925,4
milioane EUR). Profitul înainte de impozitare a înregistrat o creşterecu 20,8%, de la
927,7 milioane lei (263,1 milioane EUR), la1.120,9 milioane lei (335,2 milioane EUR).
Activele totale au crescut cu 33,5%, de la 47.435,8 milioane (14.019,7milioane EUR), la
63.358,8 milioane lei (17.562,1 milioane EUR).

Viziunea Băncii Comerciale Române în ceea ce priveşte abordarea calităţii sub


toate aspectele ei este de a conştientiza angajaţii în susţinerea unui nivel înalt al calităţii.

Misiunea calităţii în BCR este de a se alinia la standardele Grupului Erste Bank prin
implicarea tuturor angajaţilor în asigurarea succesului băncii pe termen lung, furnizând
clienţilor produse şi servicii competitive.

Banca Comerciala Romana are ca obiect de activitate atragerea si formarea de


depozite banesti, in lei si valuta, de la persoane fizice si juridice, din tara si strainatate,
acordarea de credite pe termen scurt, mediu si lung, efectuarea de servicii bancare,
operatiuni pentru activitatea de comert exterior si alte operatiuni bancare, potrivit legii.

Ca direcţii prioritare de acţiune în domeniul calităţii pentru perioada 2008 –


2010 BCR si-a propus să:

-isi fidelizeze clienţii prin administrarea eficientă a relaţiei cu aceştia în vederea


consolidării poziţiei băncii în sistemul bancar românesc;
- sa satisfaca cerinţele clienţilor printr-o orientare accentuată spre nevoile şi
aşteptările acestora şi desfăşurarea „fără erori” a tuturor proceselor şi activităţilor
băncii;
- sa abordeze rezolvarea problemelor clienţilor prin colaborare internă şi de o
manieră care ţinteşte obţinerea câştigului de ambele părţi.

Obiectivele calitative strategice:

-menţinerea poziţiei BCR între primele 3 bănci din sistemul bancar românesc;
-creşterea performaţelor angajaţilor în vânzarea produselor şi serviciilor băncii prin
aplicarea standardelor calităţii servirii şi a unui comportament profesionist în
procesul vânzării;
-îmbunătăţirea procesului de management al reclamaţiilor în cadrul băncii, prin
accentuarea rolului de feedback al reclamaţiilor şi sesizărilor şi valorificarea
acestuia.

Mesajul bancii catre:

CLIENTI: “Suntem preocupaţi în permanenţă de autoperfecţionare, de corectarea şi


eliminarea erorilor şi neconformităţilor, tinzând spre excelenţă şi spre un parteneriat de
lungă durată cu clienţii”.

ANGAJATI: „Adaptarea permanentă a produselor şi serviciilor bancare la cerinţele tot


mai diversificate ale clienţilor, înţelegerea corectă a informaţiilor oferite de bancă,
credibilitatea promisiunilor şi omenia în relaţia cu consilierul reprezintă lucruri pe care
clientul le percepe şi le poate simţi”.

Banca Comerciala Romana priveste guvernanta corporativa ca totalitatea procedurilor


utilizate in scopul definirii managementului riscurilor si a controlului, prin:

-stabilirea si comunicarea valorilor si obiectivelor bancii;


-urmarirea indeplinirii acestor obiective;
- corporative si responsabilizarea organizatiei;
-cresterea valorii Bancii.

BCR pune accent pe comunicarea prompta si deschisa cu toate partile implicate, astfel
ca principala prioritate a Bancii ramane permanenta adaptare a practicilor de afaceri, in
scopul dezvoltarii sustinute, administrand expunerile la risc printr-o guvernanta
corporativa crescuta.
 
Banca nu are dreptul sa acorde credite sau alte facilitati pentru membrii Consiliului de
Supraveghere, Comitetului Executiv sau sa incheie orice contract altfel decat pe baze
comerciale, la valoarea de piata, in cadrul desfasurarii normale a activitatii si in
conformitate cu legea aplicabila.

Conducerea bancii este impartita astfel:

-ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR;

-CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE;

-COMITETUL EXECUTIV.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) este organul de conducere a bancii si


reprezinta totalitatea actionarilor;

Toti actionarii pot participa la adunarile generale ale actionarilor, personal sau printr-
un reprezentant. Actionarii persoane fizice pot fi reprezentati numai de alti actionari, in
baza unui mandat. Administratorii si directorii executivi nu pot reprezenta pe actionari,
chiar daca au calitatea de actionar.

- AGA ordinara delibereaza si ia hotarari cu privire la:

 Situatiile financiare anuale, considerand rapoartele prezentate de Administratori


si Auditorul Financiar, Comitetul de Remunerare, Comitetul de Audit si
Conformitate si de alte comitete ale Consiliului de Supraveghere (CS);
 Alegerea si revocarea Administratorilor, Presedintelui si Vicepresedintelui CS,
prin vot secret;
 Stabilirea remuneratiei membrilor CS;
 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si, daca este cazul, a planului de
activitate pentru exercitiul financiar urmator;
 Aprobarea Regulamentului AGA.

-AGA extraordinara delibereaza si ia hotarari cu privire la:

 Majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social;


 Modificarea obiectului de activitate;
 Fuziunea sau divizarea Bancii;
 Lichidarea si dizolvarea Bancii;
 Modificarea Actului Constitutiv al Bancii.
Supravegherea, administrarea si coordonarea activitatii Bancii Comerciale Romane
(Banca) sunt delegate Consiliului de Supraveghere (CS) de catre Adunarea Generala a
Actionarilor (AGA).
• Este format din 7 membri (Administratori), numiti pe perioade de trei ani, cu
posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de trei ani.
• In perioada in care SIF Banat – Crisana, SIF Moldova, SIF Muntenia, SIF Oltenia si
SIF Transilvania („SIFurile”) detin impreuna cel putin 20% din capitalul social al Bancii,
Administratorii alesi de AGA sunt nominalizati dupa cum urmeaza:
      o cinci candidati ce urmeaza a fi alesi de catre AGA sunt nominalizati de actionarul
detinand cel putin 50% plus o actiune din capitalul social al Bancii
      o doi candidati ce urmeaza a fi alesi de catre AGA sunt nominalizati de SIF-uri, care
actioneaza impreuna pentru acest unic scop
• Administratorii nu pot fi membri ai Comitetului Executiv (CE), directori executivi,
salariati sau consultanti ai Bancii.
• Presedintele CS nu va accepta nici un post, sarcina sau functie care ar intra in conflict
cu responsabilitatile sau sarcinile functiei lui in Banca.
• Administratorii trebuie sa aiba competenta, experienta si integritatea cerute de
legislatia si regulamentele aplicabile.
• Stabileste si mentine un Comitet de Audit si Conformitate si un Comitet de
Remunerare.
• Se intruneste lunar. Atunci cand este necesar, pot fi convocate sedinte speciale.
• Competente si atributii:
      o Alegerea Presedintelui si Vice-presedintelui CS;
      o Numirea si revocarea Presedintelui Executiv si a celorlalti membri ai CE, stabilirea
competentelor CE, a termenilor si conditiilor mandatului fiecaruia dintre membrii
acestuia, stabilirea atributiilor fiecaruia dintre membri si aprobarea remuneratiei
acestora;
      o Aprobarea strategiei Bancii precum si a strategiei fiecarei filiale a Bancii;
      o Aprobarea structurii organizatorice si a atributiilor conducatorilor bancii;
      o Aprobarea infiintarii si desfiintarii, in strainatate si in tara de sucursale, agentii sau
reprezentante;
      o Aprobarea de investitii de capital in societati comerciale, financiare si bancare si
instrainarea de astfel de participatii, a caror valoare contabila depaseste 2.000.000
Euro;
      o Aprobarea achizitionarii sau instrainarii mijloacelor fixe a caror valoare contabila
depaseste 2.000.000 Euro;
      o Aprobarea structurii globale de remunerare si a Contractului Colectiv de Munca
      o Alte responsabilitati care sunt in mod normal atributii ale CS.

Comitetele Consiliului de Supraveghere

      Comitetul de Remunerare
- Comitetul de Remunerare este format din patru (4) membri ai CS care sunt desemnaţi
de către CS. Unul dintre membrii Comitetului de Remunerare este numit de către CS
Preşedinte al Comitetului de Remunerare.
- Comitetul de Remunerare revizuieşte, raportează către, acordă consultanţă şi asistă CS
în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale cu privire la politica de remunerare,
şi în special acordă consultanţă şi monitorizează remuneraţiile, bonusurile şi beneficiile
membrilor CE. Comitetul de Remunerare poate avea şi alte atribuţii stabilite de CS.

      Comitetul de Audit si Conformitate


- Comitetul de Audit şi Conformitate este format din patru (4) membri ai CS care sunt
desemnaţi de către CS. Unul dintre membrii Comitetului de Audit şi Conformitate este
numit de către CS Preşedinte al Comitetului de Audit şi Conformitate.

- Comitetul de Audit şi Conformitate revizuieşte, raportează către, acordă consultanţă şi


asistă CS cu privire la calitatea şi performanţa contabililor şi auditorilor interni ai
Băncii, veridicitatea informaţiilor financiare ale Băncii, precum şi cu privire la adecvarea
controalelor şi politicilor financiare.

       Comitetul de Risc
- Comitetul de Risc este format din trei (3) membri ai CS care sunt desemnaţi de către
CS. Unul dintre membrii Comitetului de Risc este numit de către CS Preşedinte al
Comitetului de Risc.
- Comitetul de Risc are ca principale responsabilităţi:

1. aprobă implementarea principalelor politici, proceduri şi norme interne de creditare


şi de risc;
2. aprobă delegarea competenţelor de aprobare a creditelor;
3. aproba implementarea hotărârilor CE cu privire la acordarea de credite a căror
valoare depăşeşte nivelul de competenţe cu privire la credite delegate acestuia conform
celor de mai sus;
4. emite recomandări în ceea ce priveşte toate deciziile ce urmează a fi luate de CS şi
care au legătură cu activitatea Comitetelor.

Comitetul Executiv este alcatuit din 5 membri: Presedintele Executiv al Bancii


Comerciale Romane si 4 Vicepresedinti Executivi. Membrii Comitetului Executiv (CE)
sunt salariati ai Bancii;
• Asigura conducerea operativa a Bancii, precum si:
      o coordonarea implementarii Tintelor Financiare, Strategiei si Planului de Afaceri;
      o revizuirea şi avizarea situaţiile financiare ale Băncii ce urmează a fi transmise
Adunării Generale a Acţionarilor spre a fi aprobate, precum şi propunerile de distribuire
a profitului;
      o numirea persoanelor pe poziţiile executive la nivelul administraţiei centrale şi al
sucursalelor, agenţiilor şi reprezentanţelor Băncii si monitorizarea performantelor
acestora;
      o aprobarea efectuarii sau renuntarii la orice investitii de capital in societati
comerciale, financiare si bancare cu o valoare contabila de pana la 2.000.000 Euro;
      o aprobarea achizitionarii sau instrainarii mijloacelor fixe cu o valoare contabila de
pana la 2.000.000 Euro;
      o aprobarea procedurilor, normelor, instrucţiunilor şi cadrului general operaţional
privind desfăşurarea activităţilor bancare, altele decât cele pentru care este necesară
aprobarea Consiliului de Supraveghere (CS), conform legii sau Actului Constitutiv;
      o Aprobarea de noi produse si servicii bancare in portofoliul Bancii;
      o Alte responsabilitati care sunt in mod normal atributii ale CE.
• Membrii CE nu pot conduce alte bănci sau societăţi comerciale. Aceştia nu pot deţine
participaţii la alte bănci sau societăţi comerciale în calitate de asociaţi cu răspundere
nelimitată şi nu pot deţine calitatea de administrator/membru al Consiliului de
supraveghere sau director la astfel de societăţi, cu excepţia cazului când exercită o astfel
de poziţie cu autorizarea CS sau în calitate de reprezentanţi ai Băncii, în conformitate cu
prevederile legale.
• CE pune la dispozitia CS toate materialele si documentele necesare pentru
desfasurarea activitatii acestuia.
• Membrii CE pot participa in calitate de invitati la sedintele CS.

Servicii de investitii financiare autorizate:


I. BCR furnizeaza serviciile de investitii financiare prevazute la pct. 1 lit. a), b), c), d),
e), f), g) si pct. 2 lit. a), c), d), e), f) si g) din Anexa 9 la Regulamentul C.N.V.M. nr.
32/2006.privind serviciile de investitii financiare, respectiv:
1. servicii principale (servicii si activitati de investitii):
a) preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente
financiare;
b) executarea ordinelor in contul clientilor;
c) tranzactionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;
d) administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale
investitorilor, pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de acestia,
atunci cand aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;
e) consultanta pentru investitii;
f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente
financiare in baza unui angajament ferm;
g) plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;
2. servicii conexe:
a) pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul
clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi
administrarea fondurilor sau garantiilor
c) consultanta acordata entitatii cu privire la structura de capital, strategie
industriala si aspecte conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind
fuziunile si achizitiile unor entitati;
d) servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii
prestate;
e) consultanta cu privire la instrumentele financiare, prin aceasta activitate
intelegandu-se cercetare pentru investitii si analiza financiara sau orice forma de
recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;
f) servicii in legatura cu subscrierea de instrumente financiare in baza unui
angajament ferm;
g) serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor
prevazute la pct. 1 si 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate incluse
in art. 2 pct. 1 lit. e) si h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a
reglementarilor C.N.V.M. in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor
europene, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind
serviciile principale si conexe.

PIATA PERSOANE FIZICE:

 Programul prima casa;

 Carduri ;

 Credite;

 Economisire ;

 Servicii: 24 banking, cont current,primeste pensia in cont curent,direct


debit,standing order,escrow bcr(cont de deposit temporar),plati prin
mandate,cecuri de calatorie seif bcr(casete de valori si asci sigilati),transferuri
sume in valuta, achizitionarea aurului de la calienti,,preschimbare
banknote,schimb valutar;

 Pachete de produse;

 Tranzactii mobile.

 În cadrul programului Prima Casă etapa 1, se pot finanţa următoarele tipuri de


locuinţe:

1. locuinta finalizata
2. locuinţă nefinalizată, aflată în diverse faze de execuţie (se poate solicita achiziţia
imobilului, însă creditul va fi pus la dispoziţie numai după finalizarea locuinţei, în
termen de maxim 18 luni de la aprobarea creditului)
În cadrul programului Prima Casă etapa 2, se pot finanţa următoarele tipuri de
locuinţe:

1. locuinta finalizata
2. locuinţă nouă, construită în baza autorizaţiilor de construire eliberate după data
de 22.02.2010, data intrării în vigoare a HG 119/2010; achiziţia imobilului se
poate solicita doar după finalizare

Suma maximă acceptată a preţului de achiziţionare a imobilului:

 120.000 EUR (exclusiv TVA, în cazul în care imobilul vândut este proprietatea
unei persoane juridice), pentru locuinţe finalizate
 140.000 EUR (exclusiv TVA, în cazul în care imobilul vândut este proprietatea
unei persoane juridice), pentru locuinţe noi, construite în baza autorizaţiilor de
construire eliberate după data de 22.02.2010, data intrării în vigoare a HG
119/2010

Dobânda: variabilă pe toată perioada de creditare, stabilită în funcţie de indicele


EURIBOR la 3 luni, la care se adaugă o marjă fixă

Nivel dobândă:

» 4,463%/an, stabilit în funcţie de EURIBOR 3M valabil pentru luna mai (0,663%) şi


marja de produs (3,8 p.p.), pentru locuinţele finanţate în cadrul programului Prima
Casă etapa 1

 » 4,413%/an, stabilit în funcţie de EURIBOR 3M valabil pentru luna mai (0,663%) şi


marja de produs (3,95 p.p.), pentru locuinţele finanţate în cadrul programului Prima
Casă etapa 2

Garantii:

 Ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate în favoarea statului roman,


reprezentat de Ministerul Finantelor Publice
 Interdictie de vanzare a locuintei achizitionate pe o perioada de 5 ani
 Interdicţie de înstrăinare şi grevare cu alte sarcini a locuinţei achiziţionate pe
întreaga perioadă de finanţare
 Depozit colateral, constituit inainte de tragerea creditului, in valoare egala cu
suma dintre: primele 3 rate lunare de dobanda aferente creditului aprobat, in
cazul emiterii unei promisiuni unilaterale de garantare (in vederea garantarii
dobanzii); depozitul colateral este bonificat cu 0,15%/an, dobanda fixa la vedere.
Credite:* investitii imobiliare:- REZIDENTIAL EXTRA/SUPER BCR – Credit ipotecar,
in lei si in valuta

-PUNTE EXTRA/SUPER BCR – Credit punte, in lei si in valuta

*destinatii multiple:- DIVERS EXTRA/SUPER BCR  - Credit nenominalizat, in lei si in


valuta

-Descoperit de cont individual


-MAXICREDIT EXTRA/SUPER BCR - Credit nenominalizat garantat cu garantii reale,
in lei si in valuta

Carduri de credit: VISA POWERCARD BCR, MasterCard POWERCARD BCR,BCR


Mastercard Gold – EURO,

Carduri de debit: BCR Maestro – LEI, BCR VISA Electron – LEI, BCR VISA Clasic –
LEI, BCR VISA Clasic EURO, BCR VISA Clasic USD, BCR VISA Virtuon USD

Carduri co-brand: BCR MasterCard – ALTEX, BCR VISA - Depozitul de Calculatoare,


BCR MasterCard - Media Galaxy, BCR MasterCard – Praktiker, BCR VISA - Ultra PRO,
BCR MasterCard – Zass

Economisire: Depozite la termen-SUCCES BCR - Depozit la termen, in lei si valuta(Ai


posibilitatea de a depune bani in contul de depozit pana la maturitatea acestuia,
beneficiind de o dobanda avantajoasa.)- MAXICONT BCR- Cont de economii, in lei si
valuta(Poti adauga sau retrage oricand bani, fara sa-ti pierzi dobanda, cu conditia de a
nu scadea sub nivelul soldului minim,este accesibil si copiilor)-Certificate de depozit-
ACTIV BCR - Certificat de depozit cu discount, in lei si valuta(Dobanda fixa bonificata in
avans si platita la scadenta.)si CONFIDENTIAL BCR - Certificat de depozit la purtator,
in lei(dobanda fixa de la cumparare pana la scadenta)

 Servicii:

*24 Banking BCR reuneste servicii prin care clientii bancii pot obtine informatii
personalizate si pot efectua operatiuni bancare direct de acasa (prin telefon/internet)
sau din zonele special amenajate in unitatile BCR, fara a fi necesara prezenta lor la
ghiseele bancii si fara sa depinda de programul de lucru al unitatilor BCR. Se imparte
in:- Click 24 Banking BCR (internet banking);

- Alo 24 Banking BCR (phone banking)

- Easy 24 Banking BCR (zone special amenajate in 38 de unitati BCR)

* Contul current:- Moneda: lei/valuta; se pot deschide conturi in valutele cotate de


catre BNR

-Operatiunile care se pot desfasura prin intermediul contului curent sunt:


~Alimentare cont cu drepturi salariale sau cu orice alte sume;
~Transferuri intrabancare in lei si valuta;
~Transferuri interbancare in lei si valuta;
~Plata facturilor/ratelor la creditele BCR si la cardurile de credit BCR;
~Constituire/ lichidare depozite si conturi de economii;
~Cumparare/vanzare de Certificate de Depozit cu Discount (CDD) sau Certificate de
Depozit cu Parola (CDP);
~Alimentare conturi de economii si depozite la termen cu componenta de acumulare.

*Primeste pensia in cont curent BCR cu card de debit atasat: Beneficii :

√ timp câştigat

√ comision zero la retragerile de numerar de la ATM-urile din reţeaua BCR şi pentru


plăţile la comercianţi

* Direct debit:Modalitate de plata a unei sume de bani convenite intre platitor si


beneficiar, care consta in debitarea preautorizata a contului curent al platitorului de
catre banca in baza prevederilor mandatului de debitare directa, la solicitarea
beneficiarului.

*Standing Order: Reprezinta modalitatea de plata prin care, banca platitorului


executa ordine de plata la date si in sume fixate in prealabil, in baza contractului
incheiat cu platitorul.

* ESCROW BCR- Cont de depozit temporar:

~Caracteristici:

- cont de depozit temporar ce se poate deschide la banca (Agent Escrow) atat in lei, cat si
in valuta in vederea pastrarii/depozitarii unor sume de bani pana la incheierea unui
contract, livrarea unor marfuri, cumpararea unor bunuri sau indeplinirea unor conditii
specificate intr-un contract sau angajament incheiat intre doua parti, drept garantie a
utilizarii sumelor strict pentru destinatia stabilita si/sau ca masura asiguratorie a
realizarii obiectivelor urmarite de parti prin contractul sau angajamentul respectiv
- suma de deschidere a depozitului escrow nu este plafonata – este stabilita prin
contractul dintre parti
- fondurile din contul de depozit escrow vor fi indisponibilizate, ele urmand a fi eliberate
si transferate Beneficiarului sumei, de catre Agentul Escrow, dupa indeplinirea
conditiilor stabilite in contract
- perioada de valabilitate este: cuprinsa intre data deschiderii depozitului escrow
(inclusiv) si data lichidarii acestuia, respectiv a confirmarii indeplinirii obligatiei
contractuale.
*Plati prin mandate:Modalitate de plata prin care banca achita in baza mandatului
scris al beneficiarului si acordul prealabil al clientilor sai,  contravaloarea unor
servicii/produse/marfuri/rate, cu caracter de repetabilitate  (telefon mobil si fix, energie
electrica, gaze etc.); Platile se efectueaza din contul curent al persoanelor fizice si
persoanelor juridice catre prestatorii de servicii/furnizori, în sistem intrabancar.

* Cecuri de calatorie: cecurile emise de American Express (disponibile la BCR in


USD, EUR, GBP sau CAD) sunt acceptate oriunde in lume, la hoteluri, restaurante,
magazine, puncte vamale sau pot fi preschimbate in numerar in foarte multe locatii de
pe glob. Daca le pierzi sau iti sunt furate, nu inseamna ca ai pierdut banii: cecurile iti vor
fi inlocuite, de regula in 24 de ore, daca suni imediat la numarul din pliantul primit de la
banca impreuna cu cecurile de calatorie.

* Seif BCR- Casete de valori si saci sigilati:~ Caracteristici:

 se adreseaza clientilor persoane fizice si juridice


 au marimi diferite
 exista încuietori si chei distincte (cheia de la caseta este repartizata deponentului,
iar cheia de la dulap casierului)
  în casete se pot pastra:

-           bijuterii din metale si pietre pretioase


-           bilete de banca si valuta cash
-           diverse colectii (de monede romanesti si straine, obiecte istorice vechi
etc)
-           documente de valoare
-           obiecte fara valoare determinata
-           testamente
-           titluri, actiuni, obligatiuni, certificate de proprietate, certificate de
depozit etc
* Achizitionarea aurului de la client: BCR achiziţionează obiecte din aur, sub
forma de:

√ monede din aur,  fara valoare numismatica, emise in România si in alte tari sau
fragmente din astfel de monede;
√ medalii comemorative românesti si din alte tari specificate in cataloage
√ lingouri si bare din aur
√ bijuterii, fragmente de bijuterii (fara pietre pretioase)
√ benzi dentare
* Preschimbarea bancnotelor straine: se pot preschimba bancnotele străine uzate,
rupte şi reconstituite prin lipire pe verso-ul acestora, mototolite, decolorate sau scoase
din circulaţie

* Schimb valutar : se schimba in alte valute, sumele de bani în lei sau în valuta de
care dispui.

 Pachete de produse: - Pachetul Esential: Pachetul pentru cont curent este o


combinatie de produse si servicii care permite administrarea usoara si eficienta a
resursele financiare, la un pret avantajos.

- SUCCES ASIGURAT BCR: Pachet de produse si servicii


financiar – bancare, in lei si valuta(beneficia de o asigurare de viata in conditii
avantajoase de cost si de un card de debit BCR, emis gratuit, prin intermediul pachetului
SUCCES ASIGURAT BCR.)

 Tranzactii mobile: Produsul “good.bee Tranzactii mobile” include:


» un serviciu de tranzactii mobile, ce permite clientilor sa realizeze operatiuni
bancare prin intermediul telefonul mobil
» un card de debit co-branded BCR – good.bee, tip Visa Electron
» un cont curent BCR.

Prin good.bee Tranzactii mobile poti primi si trimite bani instantaneu, 24 de ore din 24.
De asemenea, poti reincarca instant cartela de mobil Orange sau Vodafone, verifica
soldul contului si afla detalii despre ultimele sale 3 tranzactii, poti transfera bani
instantaneu catre orice alt utilizator good.bee pe baza numarului de telefon mobil si - nu
in cele din urma - poti transfera bani catre orice cont bancar in lei din Romania pe baza
codului IBAN.

Piata persoane juridice(corporatii,IMM.micro):

 Conturi curente si servicii atasate ;

 Solutii de finantare ;

 Carduri si servicii conexe;

 Instrumente de investir e;

 Servicii electronice;
 *Cont Curent in lei/valuta: Caracteristici:

√ cont deschis de clientii din categoria microintreprinderilor, prin care se deruleaza


operatiuni de încasari si plati în numerar si prin virament si care evidentiaza
disponibilitatile clientului
√ poate fi deschis cu sold zero si poate fi alimentat, atat prin depuneri de numerar, cat si
prin virament
√ banca efectueaza în conturile curente, deschise clientilor sai, operatiuni dispuse de
titularul de cont, numai în limita disponibilului existent
√ sumele înregistrate în aceste conturi sunt purtatoare de dobanzi, dobanda practicata
de banca fiind cea aferenta disponibilitatilor la vedere, care variaza în functie de
dobanda pietei bancare
√ la deschiderea contului curent sau ulterior, clientul poate opta pentru eliberarea unui
card de debit din oferta de produse a bancii, în moneda contului respectiv, care va
permite acestuia accesul la contul curent
√ se pot deschide numai în valutele cotate de BNR si acceptate de BCR
√ operatiunile prin virament derulate prin contul curent se fac pe baza documentelor
specifice acestor operatiuni sau potrivit functionalitatii cardului

*PrintOP : PrintOP este o aplicatie destinata societatilor care vor sa tipareasca ordine
de plata intr-un format predefinit de banca; ordinele vor fi scanate la banca si astfel se
reduce foarte mult timpul de procesare al unui ordin si timpul de asteptare la banca.

*STANDING ORDER: Reprezinta modalitatea de plata prin care, banca platitorului


executa ordine de plata la date si in sume fixate in prealabil, in baza contractului
incheiat cu platitorul.

* Direct debit:Modalitate de plata a unei sume de bani convenite intre platitor si


beneficiar, care consta in debitarea preautorizata a contului curent al platitorului de
catre banca in baza prevederilor mandatului de debitare directa, la solicitarea
beneficiarului.

 Solutii de finantare:

-credite:* Nevoi operationale:BCR RESTART MICRO - credit pentru capital de lucru ;

-FLUX - Linia de credit;

- CAPITAL ACTIV BCR – credit pentru capital de lucru .

* Nevoi de investitii:Creditul de investitii ;


- Creditul ipotecar .

*Alte produse tip credit:Scrisoarea de garantie bancara

-programe de finantare:

~Credit de investitii pentru cofinantarea proiectelor de investitii care nu beneficiaza de


finantare din fonduri europene acordat din “Fondul pentru creditarea investitiilor in
agricultura din anul 2008
~Credit de investitii pentru cofinantarea proiectelor de investitii eligibile din cadrul
PNDR 2007-2013 si POP acordat din “Fondul pentru creditarea investitiilor in
agricultura din anul 2008
~Credite pentru finantarea activitatilor economice, agricole si non agricole, în cadrul
Proiectului de dezvoltare rurala a Muntilor Apuseni finantat de FIDA
~Credit pentru Competitivitate - Credit de investitii pentru sustinerea competitivitatii
IMM-urilor din surse BERD, cu sprijinul UE si al Guvernului Romaniei
~Credite de investitii pentru cofinantarea proiectelor SAPARD acordate din "Fondul
pentru creditarea investitiilor in agricultura"
~Programul PHARE RO 9809.02.01 “Schema de finantare a IMM - urilor” - FONDUL
MARR
~Credite pentru finantarea proiectelor de investitii în cadrul Împrumutului Global BEI
Programul “PHARE 2000 - Coeziune economica si sociala” Linie de credit pentru IMM -
uri - RO 0007.02.02.02

~Creditul subventie APIA – scheme de sprijin pe suprafata


~Credit subventie APIA – scheme de sprijin în sectorul vegetal si zootehnie

 Carduri si servicii conexe:

- Credit: BCR VISA Business Electron LEI, BCR MasterCard Business – USD

- Debit : BCR MasterCard Business – LEI, BCR MasterCard Business – EURO, BCR
VISA Business - USD

- Vreau POS

-Vreau ATM: servicii prin intermediul ATM-urilor pentru detinatorii de carduri,


cum ar fi:

*Retrageri de numerar
*Consultare/Interogare sold (pentru clientii BCR)
*Posibilitatea schimbarii PIN-ului la ATM (pentru clientii BCR)
*Vizualizare mini-extras cont (pentru clientii BCR detinatori de carduri de
credit)
*Plata facturii si reincarcare cartele Vodafone,
Orange
*Plata a peste 170 de facturi utilitati (Electrica, Distrigaz, Romtelecom, RCS si RDS,
UPC, Apa Nova, etc)
*Transfer de bani intre conturi BCR Erste
*Plata ratelor pentru creditele BCR Erste acordate in lei
*Plata ratelor pentru contractele incheiate cu BCR Leasing
*Plata ratelor pentru creditele acordate prin Estima Finance

 Instrumente de investir e:

-Contul Ideal MICRO BCR

- Depozitul overnight automat

- Depozitul la termen in lei/valuta

-Certificatul de depozit cu discount

-Contul Ideal MICRO BCR: Produs de investitii in lei si valuta

Caracteristici:

√ Beneficiari: societati comerciale cu o cifra de afaceri anuala mai mica sau egala cu 1
mil. EUR echivalent
√ Moneda: RON, USD, EUR
√ Suma minima de deschidere:

» LEI: 3.000 RON


» USD: 1.000 USD
» EUR: 1.000 EUR

√ Suma minima depusa/operatiune:

» LEI: 3.000 RON


» USD: 1.000 USD
» EUR: 1.000 EUR

√ Suma minima retrasa/operatiune:


» LEI: 3.000 RON
» USD: 1.000 USD
» EUR: 1.000 EUR

√ Retragerile pot fi efectuate numai prin virament in contul/ subcontul curent:

» cu respectarea sumei minime/operatiune stabilita de catre banca pentru retrageri


» cu perceperea unui comision de penalizare in cazul in care se retrag sume mai mici
decat suma minima/operatiune stabilita de catre banca pentru retrageri

- Depozitul overnight automat: Produs destinat valorificarii superioare a


disponibilitatilor existente la sfarsitul fiecarei zile calendaristice in
contul(urile)/subcont(urile) curent(e) ale clientilor, constituit automat de catre banca in
baza mandatului dat de catre acestia.Produsul se adresează titularilor de cont curent în
lei si/sau valuta deschis la BCR din categoria microintreprinderi (societati comerciale cu
o cifra de afaceri anuala mai mica sau egala cu 1 mil. EUR echivalent).

- Depozitul la termen in lei/valuta:

Caracteristici:

√ suma de bani în lei/valuta pusa la dispozitia bancii de catre client, rambursabila în


totalitate împreuna cu dobanda aferenta, la cerere sau la un termen convenit de ambele
parti
√ moneda: RON, USD, EUR, GBP, CHF
√ termene multiple de constituire: 1, 3, 6, 9, 12 şi 18 luni pentru depozitele la termen
constituite în RON, USD si EUR, 2 luni pentru depozitele la termen constituite în RON
si respectiv 3, 6 si 12 luni pentru depozitele la termen constituite în GBP si CHF
√ suma minimă de constituire a depozitului este de 2.500 lei, 3.000 USD, 3.000 EUR,
2.000 GBP, 5.000 CHF.

-Certificatul de depozit cu discount:

Caracteristici:

√ este un depozit pe termen mediu în cont nominal, în formă dematerializată


√ se poate opta pentru cumpărarea de certificate de depozit cu discount emise de către
bancă în LEI, USD şi EUR
√ valoarile nominale ale acestui tip de certificat sunt de 1.000 LEI/1.000 USD/1.000
EUR; preţul de achiziţie este valoarea nominală minus discountul
√ scadenţa maximă este de 24 luni
√ scadenţa certificatelor emise este prima zi lucrătoare a unei luni calendaristice din
perioada ulterioară datei emiterii
√ operaţiunile desfăşurate cu certificate de depozit cu discount – vânzări/răscumpărări
– se fac numai prin virament
√ se pot cumpăra în orice zi din perioada cuprinsă între data emiterii şi data scadenţei
seriei respective
√ dobanda este fixa pe toata perioada cuprinsa intre data achizitionarii si data scadentei
√ in situatia rascumpararii la scadenta, dobanda se bonifica prin plata valorii nominale
a certificatului de depozit cu discount
√ clientul poate răscumpăra certificatul înainte de scadenţă la preţul cotat de bancă la
data răscumpărării.

 Servicii electronice:

-Serviciul de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR:

*Avantaje:

» economie de timp - efectuarea de operatiuni bancare in timp real, fara a fi necesara


deplasarea clientului la unitatile teritoriale
» costuri avantajoase:
      − aplicarea unor reduceri semnificative pentru transferurile efectuate prin Serviciul
de efectuare operatiuni prin Canale Alternative BCR
     − comision zero pentru obtinerea de informatii personalizate prin canale alternative
» confort - posibilitatea administrarii de la distanta a conturilor bancare
» siguranta - securitatea utilizarii serviciului este garantata prin trei niveluri: nume
utilizator, codul PIN pentru protejarea dispozitivului Token si codurile generate de
Token.

-MultiCash/e-BCR+:Serviciul de Home Banking MultiCash BCR permite realizarea de


operatiuni bancare in lei si valuta, comod si in deplina siguranta, direct de la sediul
clientului prin intermediul unei aplicatii ce va fi instalata pe calculatorul clientului.
Serviciul de Internet Banking e-BCR/e-BCR+ ofera posibilitatea efectuarii confortabile
si in maxima siguranta a operatiunilor bancare in lei si valuta, de la orice calculator
conectat la Internet.

 Parteneriat BCR - Vienna Insurance Group


1. -BCR Asigurari: Inca de la infiintare, in anul 2001, BCR ASIGURARI a reuşit,
prin seriozitate, perseverenţă şi efort continuu să îşi atingă obiectivul principal,
acela de a ocupa un loc între primele societăţi de asigurări din România, pe
segmentul asigurărilor generale.Premii castigate: Premiul pentru DINAMISM -
2002, pentru cresterea spectaculoasa înregistrata în anul 2002, pentru
dezvoltarea unei retele de distributie la nivelul întregii tari si pentru preocuparea
constanta în a oferi produse si servicii la standarde ridicate de calitate. Premiul
pentru DINAMISM se acorda acelei companii care, prin dinamica evolutiei sale,
si-a demonstrat potentialul de dezvoltare si valoarea.
2. Premiul pentru CEA MAI SEMNIFICATIVA CRESTERE - 2003, pentru valoarea
relativa si absoluta a rezultatelor financiare obtinute in anul 2003, care a
determinat o ascensiune continua spre pozitiile din varful clasamentelor.

3. Premiul PRODUSUL ANULUI 2004 pentru asigurari generale a fost acordat


produsului SMART I.M.M., oferit de catre BCR ASIGURARI, pentru calitatea de
ansamblu a politei, prin care sunt acoperite bunurile intreprinderii, pierderile
financiare, raspunderea civila legala si accidentele angajatilor, pentru noutatea
adusa prin acoperirea mai multor riscuri de catre un produs dedicat sectorului
I.M.M.

4. Premiul ASIGURATORUL ANULUI 2004 acordat de catre Revista Piata


Financiara cu ocazia galei premiilor anuale pentru banking, piata de capital si
asigurari.

5. Trofeul 1asig - Asigurari Generale si Premiul Special pentru CEA MAI


SEMNIFICATIVA CRESTERE, in 2005.

-BCR Asigurari de viata: -ACORD, Programele investitionale unit-linked: Este un


produs cu doua componente: protectie si investitie. Asadar, un program unit-linked
combina caracteristicile asigurarii de viata (protectie garantata) cu beneficiile investirii
intr-un program investitional. BCR Asigurari de Viata ofera:3 programe investitionale
unit-linked, la alegerea ta, cu diferite grade de risc:

~BCR PIANO – program investitional unit-linked cu grad de risc scazut


~BCR FORTE - program investitional unit-linked cu grad de risc mediu
~BCR FORTISSIMO - program investitional unit-linked cu grad de risc ridicat

Asigurarea acopera plata unei sume de bani la diagnosticarea cu una din urmatoarele
afectiuni grave: infarct miocardic, cancer sau tumora maligna, atac cerebro-vascular, by-
pass coronarian, insuficienta renala, transplant major de organe.

Raport anual 2008:


BCR LEASING:

-Leasing AUTOVEHICULE:
*Avans: 10-50%;

*Perioada contractului : 12-60 luni;

*Comision management: 2,5% flat, aplicat la valoarea de intrare;

*Dobanda de finantare in leasing: 8,50% p.a. (variabila la 3 luni in functie de idicele


EURIBOR);

*Valoarea reziduala: 0 sau 20%;

*Modul de plata: rate lunare sau trimestriale;

*Taxa de inmatriculare: 150 – 250 EUR fara TVA (in functie de tipul si marca bunului);

*Asigurarea: FULL CASCO, fara fransiza, prin societati agreate.

-LEASING ECHIPAMENTE/UTILAJE:

*Avans: 10–50%;
*Perioada contractului: 12-60 luni;
*Comision management: 2-3% flat, aplicat la valoarea de intrare;
*Dobanda de finantare: niveluri atractive si personalizate (dobanda variabila la 3 luni, in
functie de EURIBOR);
*Valoarea reziduala: 0 sau 20%;

*Modul de plata: rate lunare sau trimestriale;


*Asigurarea: ALL RISK, prin BCR Asigurari sau societati agreate.

-LEASING LICENTE SOFTWARE

*Avans: 15–50%;
*Perioada contractului: 12-24 luni;
*Comision management: 2-3% flat, aplicat la valoarea de intrare;
*Dobanda de finantare: niveluri atractive si personalizate (dobanda variabila la 3 luni, in
functie de EURIBOR);
*Valoarea reziduala: 0 (inclusa in redevente);
*Modul de plata: rate lunare.
-LEASING IMOBILIAR: Finantare imobile finalizate si terenuri intravilane, in sistem
financiar clasic (buy & lease) si sale-and-lease-back:

*Valoare intrare bun: min. 100.000 EUR;


*Avans: 10–50% (minim 0% in cazul contractelor de sale-and-lease-back);
*Perioada contractului : 12-120 luni;
*Comision management: 2-3% flat, aplicat la valoarea de intrare;
*Dobanda de finantare: niveluri atractive si personalizate (dobanda variabila la 3 luni, in
functie de EURIBOR);
*Valoarea reziduala: negociabila;
Modul de plata: rate lunare sau trimestriale;
Asigurarea: ALL RISK, prin BCR Asigurari sau societati agreate.

BCR PENSII:

-Pensii Administrate Privat Pilon II: Pentru aceste pensii, participantii la fond nu
platesc nimic in plus fata de contributiile actuale, ci doar isi directioneaza o parte din
acestea in conturi personale administrate privat;Contributiile pentru pensiile
administrate privat vor fi de 2% din baza de calcul in primul an (2008) si vor creste cu
cate 0.5% in fiecare an, astfel incat in 8 ani sa ajunga la contributia maxima de
6%.Persoanele in varsta de pana la 35 ani care se angajaza pentru prima data in campul
muncii sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat in termen de
maxim 4 luni de la data angajarii (in caz contrar acestea vor fi repartizate aleatoriu de
catre CNPAS);

SAI BCR Asset Management: societatea BCR Asset Management se afla in


procedura de lichidare voluntara. Drept urmare, actionarii vor primi in cadrul
procedurii o cota parte din activul societatii, proportional cu numarul de actiuni
detinute.

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE A BCR ASSET MANAGEMENT SA


*Heinz BEDNAR – Presedinte al Consiliului de Supraveghere;

*Lizica Elena FENESAN - membru al Consiliului de Supraveghere;

*Lucian-Claudiu ANGHEL – membru al Consiliului de Supraveghere.

DIRECTORATUL SI CONDUCEREA SAI BCR ASSET MANAGEMENT SA

*Mihaela Corina STOICA, Presedinte al Directoratului/Director General;

*Teodora Valentina BEREVOIANU, membru al Directoratului/Director Executiv


Financiar;

*Loredana LUNGU – membru al Directoratului/Director Executiv Investiti.


-BCR Clasic – fond radiat din Registrul Public al CNVM (absorbit de BCR Obligatiuni
in data de 13.04.2009);

-BCR Dinamic: reprezinta pentru persoanele fizice si juridice un instrument de


investitie pe termen mediu si lung, ceea ce determina un comision de subscriere de 2%
si un comision de rascumparare a titlurilor de 2.5% din valoarea unitatii de fond, daca
rascumpararea este solicitata intr-un termen mai mic de 6 luni de zile de la achizitionare
si de 0% daca titlurile sunt pastrate pe o perioada mai mare de 6 luni de zile. Politica de
investitii a BCR Dinamic prevede investirea a pana la 50% din activ in actiuni listate la
Bursa de Valori Bucuresti, iar restul in instrumente financiare purtatoare de dobanda,
fixa sau variabila, ceea ce confera perspectiva unui randament bun al banilor investiti in
unitati de fond. O asemenea politica imbina posibilitatea de a obtine castiguri
importante cu un control al riscului, prin evitarea expunerii excesive la piata de capital.

-BCR Expert: reprezinta, pentru persoanele fizice si juridice, un instrument de


investitie pe termen mediu si lung, ceea ce determina un comision de subscriere de 5%
si un comision de rascumparare a titlurilor de 5% din valoarea unitatii de fond, daca
rascumpararea este solicitata intr-un termen mai mic de 12 luni de zile de la
achizitionare si de 0% daca titlurile sunt pastrate pe o perioada mai mare de 12 luni de
zile. Politica de investitii a BCR Expert prevede investirea cu preponderenta in actiuni
listate la Bursa de Valori Bucuresti, dar si in instrumente cu venit fix. Administratorul va
urmari diversificarea portofoliului in vederea dispersiei riscului si a mentinerii unui
grad corespunzator de lichiditate. Activitatea de investitii in valori mobiliare va avea un
rol important si se va orienta spre emitentii cu potential de crestere economica si de
piata, precum si de acordare de dividende.

-BCR Monetar: Obiectivul investitional al Fondului este cresterea capitalului investit


prin plasarea resurselor atrase pe piata monetara si de capital, în scopul obtinerii unor
rentabilitati superioare ratei inflatiei. Se adreseaza investitorilor cu aversiune la risc si
care doresc sa investeasca pe termen scurt.Acest fond nu percepe comisioane de
subscriere si de rascumparare.

-BCR Obligatiuni este un fond deschis de investitii de obligatiuni si instrumente cu


venit fix. Politica de investitii a acestui fond extinde conceptul de fond monetar si
include si obligatiuni (municipale si corporative) in active. Asadar, peste 90% din active
se investesc in instrumente ale pietei monetare si obligatiuni.Fondul detine pe principiul
dispersiei riscului pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale
pietei monetare emise sau garantate de un stat membru UE, de autoritatile publice
locale ale acestuia, de un stat nemembru sau de un organism public international din
care fac parte unul sau mai multe state membre. Comisionul de rascumparare pentru
BCR Obligatiuni este de 0.5%, daca rascumpararea este solicitata intr-un termen mai
mic sau egal cu 90 de zile si 0%, daca rascumpararea este solicitata intr-un termen mai
mare de 90 de zile.

BCR Asset Management fiind cu adevarat implicata in industria fondurilor deschsie de


investitii, recunoasterea din partea pietei a rezultatelor societatii si prin castigarea de premii si
trofee confirma CALITATEA DE LIDER al industriei FONDURILOR DESCHISE DE
INVESTITII:

2005 2008

Urmare situarii pe primul loc din punct de vedere al cotei de piata detinute la categoria
sa, fonduri diversificate, BCR DINAMIC a primit pentru activitatea din anul 2005 doua
premii, “BCR DINAMIC - Cel mai bun fond diversificat”  si “BCR DINAMIC- Fondul cu
cele mai mari intrari nete de capital”, premii de excelenta acordate de catre Uniunea
Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv, asociatia de profil a administratorilor
de fonduri de investitii.

. “Premiul pentru performanta pe piata de capital” acordat de revista Piata Financiara


in data de 15 Decembrie 2008 a fost castigat de fondul mutual BCR Obligatiuni, care a
acumulat pana in acest moment cel mai bun randament si cea mai mare crestere in
volum de active in administrare din toata piata fondurilor de investitii din Romania .

 
BILANT CONTABIL 2009 BANCA PENTRU LOCUINTE:
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE BANCA PTR LOCUINTE 2009:
 Scurt istoric

 Misiunea bancii

 Viziunea bancii

 Obiectivele principale ale bancii

 Obiectivele calitative strategice

 Direcţii prioritare de acţiune

 Obiectivele calitative strategice

 Mesajul bancii catre: client si angajati

 Conducerea bancii

 Organigrama BCR
 Servicii de investitii financiare autorizate

 Strategia BCR in domeniul riscului

 Analiza riscului de creditare al BCR


 Piata persoane fizice:Programul prima casa,Carduri
,Credite,Economisire ;

 Bilant contabil 2009-banca ptr locuinte

 Contul de profit si pierderi 2009-banca ptr locuinte

 Piata persoane juridice(corporatii,IMM.micro) : Conturi curente si


servicii atasate ,Solutii de finantare ,Carduri si servicii conexe,
Instrumente de investir e, Servicii electronice;

 Parteneriat BCR - Vienna Insurance Group


 BCR Asigurari de viata

 Raport anual 2008 asigurari de viata

 BCR Leasing

 BCR Pensii

 BCR Asset Management

Bibliografie:
-www.bcr.ro;

-Ghid de crestere a banilor;

-www.scoaladebani.ro;

-Operatiuni bancare-Cezar Basno,Nicolae Bardac;

-Management bancar-Alexandru Olteanu


Strategia BCR in domeniul riscului
                BCR apreciaza ca riscul bancar este un obiectiv important al strategiei sale, motiv
pentru care el se inscrie ca un capitol de sine statator in conceptia strategica adoptata de
consiliul de administratie in 1994. Potrivit acestei conceptii, banca are in vedere ca expunerea la
risc este o conditie pentru a fi profitabila pe piata interbancara. In aceste conditii se va actiona
pe toate caile pentru reducerea la maximum a expunerii la riscuri in conditiile mentinerii unei
profitabilitati care sa-i asigure o pozitie puternica pe piata concurentiala.

Este de la sine inteles ca in plan managerial banca va elabora  si dezvolta metode de


monitorizare permanenta a tuturor riscurilor la care este expusa.

Strategia bancii are in vedere neacceptarea riscurilor individuale sau acumularea   de


riscuri care nu pot fi masurate sau a caror consecinta finala previzibila ar putea pereclita pozitia
bancii pe piata concurentiala sau i-ar pune sub semnul intrebarii existenta.
In contextul acestor cerinte, conditiile care se impun pentru ca banca sa-si asume un
anumit risc sunt:

 expunerea respectiva sa asigure un profit corespunzator cu riscul asumat;

 eventualele pierderi  ce ar putea apare sa fie suportate din contul de profit si pierdere,
fara ca efectele acestor pierderi sa influenteze devastator situatia anului respectiv;

 pierderile sa poata fi acoperite din provizioanele pentru pierderi deja constituite;

 daca activitatea in care s-a asumat riscul devine falimentara, aceasta sa aiba loc in
cadrul unei activitati bancare normale, si deci pierderea sa nu afecteze reputatia bancii
nici pe plan intern si nici pe plan extern. Astfel banca isi va asuma riscuri numai pentru
activitati bancare specifice.

Banca va intreprinde masuri pentru a deveni independenta de sursele mari de finantare


pe baza unor planuri de alternativa subordonate acestui scop. Riscul ce decurge din operatiunile
efectuate este considerat un obiectiv permanent al managementului bancii.

Banca urmareste toate categoriile de risc care pot apare si afecta diferitele pozitii din
bilant, riscurile principale fiind: riscul lichiditatii, riscul creditului, riscul ratei dobanzii, riscul
de capital si riscul valutar.

In sprijinul acestor obiective strategice au venit politicile adoptate, ele fiind intarite in
primul rand de normelesi procedurile dupa care se conduce banca,precum si unele masuri de
natura organizatorica.

Astfel, gestionarea riscurilor a fost organizata in directiile in care se asuma riscurile


respective, iar activitatea generala de gestionare a riscurilor a fost supravegheata de Comitetul
de gestionare a activelor, pasivelor si riscului bancar.

Unul din instrumentele de lucru ale bancii pentru monitorizarea riscurilor amintite il
constituie planurile si prognozele pe care banca le elaboreaza pentru a pune de caord spre
exemplu activele cu pasivele curente, in sensul ca activele curente sa acopere pasivele curente
sau a celor pe categorii de scadenta, monitorizarea permanenta a volumului de credite din
totalul activelor si a creditelor restante in totalul volumului de credite prognozarea modificarilor
ce pot interveni in nivelul dobanzilor, a volatilitatii economieisi a miscarii in structura ratei
dobanzilor si altele.

Pe baza reglementarilor BNR, BCR tine sub control riscul de credit prin instrumente
specifice cum ar fi modelul de analiza financiara , analiza portofoliului de credite si incadrarea
pe clase de calitate sau constituirea provizioanelor de risc.

Riscul valutar este administrat in mod unitar, iar in sistemul de lucru cu bancile 
corespondent banca a adoptat limite de expunere care vizeaza atat bancile din exterior cat si
bancile din interior de toate categoriile, care sunt revizuite permanent in functie de evolutia
institutiei si pozitia valutei in tara in care banca corespondent isi are centrala.

Banca urmareste sa controleze limitele de expunere a BCR pe fiecare tara si banca, pe


total si pe categorii de tranzactii efectuate in prezent de catre banca, astfel incat in cadrul acestor
limite personalul comercial si de relatii internationale sa poata actiona avand astfel autonomia si
autoritatea necesare pentru a derula tranzactii si de a oferi produse in numele bancii, fara a
expune banca la riscuri inacceptabile.

Nu in ultima instanta, nbanca acorda o mare atentie informarii personalului propriu


asupra masurilor luate in domeniul controlorii riscului bancar, a pregatirii personalului in a fi
capabil sa sesizeze cu posibilitatile proprii si sa anticipeze pe cat posibil riscul bancar, a
pregatirii in mod special a grupului de manageri in scopul cresterii capacitatii acestora de a 
asigura un management ridicat in zona riscului bancar.

2.Analiza riscului de creditare al BCR


Principala operatiune efectuata de bancile comerciale este acordarea de credite, care se

situeaza, ca pondere, pe primul loc in cadrul plasamentelor totale. Maniera in care banca

acorda fondurile pe care le gestioneaza poate influenta, intr-un mod hotarator, dezvoltarea

economica la nivel local sau national. Pe de alta parte, orice banca isi asuma, intr-o oarecare

masura, riscuri atunci cand acorda credite si, in mod cert, toate bancile inregistreaza in mod

curent pierderi atunci cand unii debitori nu isi onoreaza obligatiile. Oricare ar fi, insa,

nivelul riscurilor asumate, pierderile pot fi minimizate daca operatiunile de creditare sunt

organizate si gestionate cu profesionalism.

Din acest punct de vedere, cea mai importanta functie a managerului bancar este de a controla si
analiza calitatea portofoliului de credite, deoarece slaba calitate a creditelor constituie una
dintre principalele cauze ale falimentului bancar.

Este necesara existenta unei informari permanente a conducerii bancii despre rezultatele
procesului de analiza a calitatii creditelor, astfel incat cele cu probleme sa fie detectate si
corectate (in limita posibilitatilor) din timp.

Procesul de analiza a calitatii portofoliului de credite constituie o actiune care se repeta,


parcurgand mai multe momente, dintre care se detaseaza doua :
         Momentul ce preceda acordarea creditului si care include, in principal, analiza
financiara a clientului, respectiv analiza interna, la care se aduc in completare si
aspecte nefinanciare;

         Etapa acordarii si postacordarii creditului, care presupune o atenta supraveghere a


clientului beneficiar de imprumut, a modului in care se ramburseaza ratele de credit
si dobanzile.

Analiza  se concentreaza, in principal, asupra eventualelor modificari ale calitatii

portofoliului de credite, fata de momentul acordarii imprumuturilor si conditiile initiale

stabilite de banca pentru derularea acestora, datorita unor factori imprevizibili.

Inainte de toate sunt cateva conditii reglementate de care orice banca trebuie sa tina
seama permanent. Ele sunt reglementate, fie de catre Banca Nationala in virtutea functiei sale
de supraveghere bancara, fie de propriile norme si proceduri.

Este cunoscut ca normele bancare romanesti stabilesc unele restrictii sau conditii in
acordarea creditului de care orice banca comerciala tine seama si isi face prin aceasta prisma
propriile verificari de incadrare in acesate prevederi. Voi exemplifica:

         Imprumuturile acordate de o societate bancara unui singur debitor nu pot depasi,
cumulate, 20% din capitalul si rezervele bancii.

         Regiile autonome pot contracta credite in proportie de cel mult 20% din veniturile
brute realizate in anul precedent, pentru acoperirea cheltuielilor curente, in conditiile
in care mijloacele acestora nu sunt suficiente in decursul unui an.

         Suma totala a imprumuturilor mari acordate debitorilor nu pot depasi de 8 ori
nivelul fondurilor proprii ale bancii. Imprumutul mai este definit ca fiind egal cu
suma tuturor imprumuturilor acordate unui singur debitor, inclusiv garantii si alte
angajamente asumate in numele acestuia, in lei si valuta, ce depasesc 10% din
fondurile proprii ale societatii bancare; nu se include imprumuturile garantate de
stat sau de alte societati bancare. Regula se aplica si oricaror acordari de noi credite,
indiferent de suma, care, cumulat cu angajamentele provenite din perioadele
anteiroare, depasesc limitata de 10%  din fondurile proprii ale bancii.

         Toate creditele si scrisorile de garantie si orice alte angajamente in lei si valuta pe
termen scurt, mediu si lung, acordate unui agent economuic, indiferent de forma de
organizare si de natura capitalului social, nu vor putea depasi de cel mult 12 ori
capitalurile proprii ale agentului economic respectiv. Capitalurile proprii ale
agentului economic reprezinta capitalul social si primele de capital, diferentele din
reevaluare, rezervele, fondul de dezvoltare, alte fonduri, profitul nerepartizat
reportat din anii precedenti, subventiile pentru investitii si provizioanele
reglementate.

         Clientilor inclusi in programele guvernamentale speciale de restructurare si


redresare financiara, banca le va putea acorda credite numai in limita sumelor
cuprinse in aceste programe.

Toate aceste elemente constituie prevederi si proceduri anti-risc pe care banca le


analizeaza permanent si asupra carora face o evaluare globala, menita sa limiteze expunerea,
chiar in conditiile in care restrictiile legale sunt respectate. Analiza calitatii portofoliului de
credite se face in contextul luarii in calcul si a acestor elemente de expunere, pana la bariera
reglementata in principal prin normele bancii centrale.

Potrivit reglementarilor in vigoare, unitatile bancare teritoriale efectueaza semestrial (30


iunie si 31 decembrie) analiza portofoliului de credite si clasificarea lor pe baza soldurilor
existente la aceste date, in termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea semestrului pentru
care se efectueaza analiza.Analiza si clasificarea portofoliului se fac avand in vedere si evaluarea
performantelor financiare ale imprunutatului, precum si serviciul datoriei acestuia, respectiv a
capacitatii sale de a-si onora datoriile la scadenta.

Agentii economici sunt clasificati in 5 categorii (A,B,C,D,E), in vederea determinarii


performantelor lor financiare.

Categoria A - performantele financiare sunt foarte bune si


                

permit                                    achitarea la scadenta a dobanzii si a ratei. Totodata, se


prefigureaza si mentinerea in perspectiva a performantelor financiare la un nivel ridicat.

Categoria  B  -  performantele financiare sunt bune sau foarte bune, dar nu pot
               

mentine acest nivel in perspectiva mai indelungata.

Categoria  C  -  performantele financiare sunt satisfacatoare, dar au o evidenta


             

tendinta de inrautatire.

Categoria  D  -  performanta financiara este scazuta si au o evidenta ciclicitate in


              

intervale scurte de timp.

Categoria  E  -  performanta financiara arata pierderi si exista perspectiva clara


                   

ca nu pot fi platite nici ratele, nici dobanzile.

Aceasta incadrare a agentilor economici se face pe baza analizei financiare, ce permite


atribuirea unui punctaj criteriilor cuantificabile, care, apoi, se coroboreaza cu rezultatele analizei
criteriilor recuntificabile. Serviciul datoriei, este apreciat astfel:

                   Bun   -  in situatiile in care ratele si dobanzile sunt platite la scadenta sau cu o
intarziere de maxim 7 zile;
                   Slab  -  cand ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere de pana la 30 de zile;

                   Necorespunzator  -  in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite cu o


intarziere de peste 30 de zile.

În analiza destinata aprecierii serviciului datoriei si, apoi, a calitatii portofoliului de


imprumuturi, bancile se confrunta cu situatii în care unitatile beneficiaza de mai multe categorii
de credite(lei,valuta, termen scurt, termen lung, etc.) si în care trebuie aplicate proceduri
acoperitoare pentru unitatile proprii.

Metodologiile BCR stipuleaza ca serviciul datoriei unui agent economic fata de banca va
fi unic si se va stabili în functie de modul de achitare a datoriilor imprumutatului( credite si
dobanzi), indiferent daca acestea provin de la creditele în lei sau de la cele în valuta.De
asemenea, serviciul datoriei unui agent economic este determinat de vechimea cea mai mare a
creditelor si/sau dobanzilor neplatite. De exemplu, un imprumut poate avea, în cadrul
categoriei credite pentru capital de lucru, rate nerambursate si dobanzi neachitate mai vechi de
30 de zile în suma de 20 mil lei, în timp ce ratele si dobanzile neachitate aferente creditului
pentru stocuri si cheltuieli constituite temporar au o vechime de pana la 7 zile si totalizeaza 50
mil lei. De asemenea agentul economic inregistreaza dobanzi neachitate pana la 30 zile aferente
unui credit în valuta. În situatia de fata, serviciul datoriei va fi determinat de restanta cea mai
veche - de 20 mil lei – si nu de celelalte datorii mai recente, chiar daca sumele sunt mai mari. În
acest exemplu, serviciul datoriei va fi necorespunzator.

În politica de creditare, banca utilizeaza si restrictii menite sa elimine riscul acestei


activitati. Astfel, banca nu acorda credite:

 agentilor economici cu pierderi, fara perspectiva de redresare;

 agentilor economici care nu contribuie cu capital propriu la finantarea mijloacelor


circulante sau a investitiilor;

 unitatilor economice reorganizate sau lichidate, potrivit Legii 64/1995.

 Trebuie amintit, de asemenea, ca persoanele care se afla în relatii speciale cu banca intra
intr-un regim special de analiza si aprobare. Pentru asemenea persoane, deciziile de aprobare a
imprumuturilor le ia numai consiliul de administratie, pe baza unui raport al directiilor de
specialitate.

În acelasi timp, normele Bancii Nationale obliga la asigurarea evidentei acestor


imprumuturi în “Registrul imprumuturilor acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu
banca” si la tinerea evidentei soldurilor curente si restante.

In urma analizei performantei financiare si a serviciului datoriei, creditele sunt


clasificate astfel:
     Standard  -  acele credite care nu implica deficiente si riscuri, rambursarea lor
facandu-se la timpul si termenele prevazute, respectiv credite acordate unor clienti
solvabili, pentru afaceri bune.

     In observatie  -  acele credite acordate unor clienti cu rezultate economico-financiare


foarte bune, dar care, in anumite perioade de timp, intampina greutati in
rambursarea ratelor scadente si dobanzilor aferente. Pentru acesti clienti, banca
estimeaza o scadere a profiturilor lor in viitor ca urmare a unor posibile probleme de
natura aprovizionarii tehnico-materiale, a reducerii cererii de produse pe piata, a
altor probleme de natura tehnica, organizatorica, de personal.

     Substandard  -  suntacreditele care prezinta deficiente si riscuri care pericliteaza


rambursarea datoriei, ele neputand fi recuperate integral in cazul in care deficientele
creditul;ui nu sunt corecte pe parcurs.

     Indoielnice  -  sunt imprumuturile care nu pot fi rambursate, iar garantiile lor sunt
incerte.

     Pierdere  -  sunt creditele care nu pot fi restituite bancii, ceea ce face cqa inregistrarea
lor in continuare ca active bancare sa nu fie garantata.

O forma de asigurare impotriva riscurilor este provizionarea.Sistemul de provizioane în


cadrul BCR, reglementat de normele în vigoare, este destinat protejarii capitalului bancii,
protejarii depozitelor persoanelor fzice si juridice, acoperirii eventualelor credite cu incertitudini
în recuperare.

Provizioanele specifice de risc sunt aferente fiecarui credit aprobat, în curs de derulare la
unitatile bancii, si sunt destinate acoperirii eventualelor credite care, în urma anlize
performantelor financiare ale imprumutatilor si a serviciului datoriei, prezinta incertitudine în
recuperarea lor.

În vederea determinarii provizioanelor specifice de risc, expunerea bruta a debitorului,


respectiv soldul creditelor pe termen scurt, mediu si lung, în lei si în valuta, curente si restante si
dobanzile aferente acestora inregistrate la 30 iunie sau 31 decembrie, poate fi micsorata doar cu
valoarea unor angajamente cum ar fi: garantii de la Guvernul Romaniei sau de la BNR, garantii
de la unele banci inregistrate în unele tari din categoria A nominalizate de BNR în cadrul
normelor de risc acceptate, depozite gajate plasate la BCR, garantii de la alte banci din Romania
în cadrul limitelor de risc acceptate, colaterale non-cash acceptate de banca.
Expunere neta se determina diminuand volumul creditelor angajate si dobanzilor aferente
cu valoarea reala a garantiilor, stabilita în functie de posibilitatea de valorificare a acestora pe
piata , chiar daca, în unele cazuri, acestea este diferita de valoarea din evidenta contabila.

O atentia deosebita se acorda evaluarii corecte si reale a riscului de creditare si dobanzilor


aferente, precum si a posibilitatilor certe de valorificare a garantiilor avute în vedere la acordarea
creditelor, astfel incat volumul provizioanelor constituite sa fie acoperitor pentru creditele si
dobanzile incerte.Daca valoarea reala( de piata) a garantiilor constituite este acoperitoare pentru
expunerea bruta, expunerea neta va fi 0 si în acest caz nu vor fi constituite provizioane.

În vederea administrarii riscului general de credite, rezultat din activitatea de creditare,


banca are obligatia sa constituie rezerva generala pentru riscul de credit, în limita de 2% din
soldul creditelor acordate existent la sfarsitul anului, în conformitate cu normele nr. 10/ 1995 ale
BNR.

Banca costituie provizioane specifice de risc, în conformitate cu Normele BNR nr. 3/


1994 pentru urmatoarele categorii de credite si dobanzile aferente acestora:

a)       credite “pierderi” – în limita a 100% din soldul acestora;

b)       credite “indoielnice” – în limita a 50% din soldul acestora;

c)       credite “substandard” – în limita a 20% din soldul acestora;

d)       credite “în observatie” – în limita a 5% din soldul acestora;

Pentru creditele “standard” nu se constituie provizioane.

În vederea limitarii riscurilor în activitatea de creditare si pentru a mentine în permanenta


un nivel minim de solvabilitate, banca isi constituie provizioane specifice de risc, în urma
clasificarii creditelor în functie de calitatea lor.

În BCR, constituirea si inregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor de risc se face


centralizat, de catre Directia contabilitatii generale, în termen de 30 de zile de la data stabilita
pentru depunerea de catre societatile bancare a raportarilor financiar contabile intocmite pentru
30 iunie, si, respectiv, bilantul contabil la 31 decembrie.

Referitor la rezerva generala pentru riscul de credit, aceasta este destinata acoperirii de
pierderi din credite numai daca au fost epuizate toate celelalte masuri de recuperare a creditelor
si acoperire a pierderilor.

La 31 dec 1998, BCR dispunea în bilant de urmatoarele rezerve si provizioane de risc.

Rezervele si provizioanele de risc ale BCR la 31 decembrie 1998


a) Rezerva generala pentu riscul de credit 233,8 mld

b) Provizioane specifice de risc de credit 1718,8 mld

c) Provizioane specifice de risc de dobanda 542,1 mld

              TOTAL 2557,7 mld

Structura portofoliului de credite la 31 dec 1998

¾ %¾
              31 dec 1998
Total credite si dob.
aferente Credite
Dobanzi
TOTAL PORTOFOLIU, din care: 100,0 100,0 100,0
1.Standard 4,8 5,1 1,6
2.În observatie 33,9 36,2 15,3
3.Substandard 19,9 21,3 8,0

4.Indoielnic 12,3 13,0 5,9

5.Pierdere 29,1 24,4 69,2


Structura creditelor si dobanzilor existente in sold la 31 dec 1998

¾%¾
Credite+dob Standard Observa- Substan- Indoielnic Pierdere
la 31 dec‘98 tie dard
Total credite si 100,0 4,8 33,9 19,9 12,3 29,1
dob aferente
Sector de sta 100,0 2,7 28,0 21,2 10,1 38,0
Sector privat 100,0 5,9 41,1 18,6 14,9 19,5
Credite 100,0 100,0 3/4 3/4 3/4 3/4
guvernamentale

Structura si nivelul de provizionare la 31 dec 1998

¾%¾
Provizioane
Expunere Colatera Expuner neta Credit Dobanzi
bruta l cash, e neta e
recalculatl non- Coeficient
a 31dec cash si de
provizion
1998 alte
ar
garantii

TOTAL 100,0 100,0 100,0 x 100,0 100,0 100,0


1.Standard 5,4 6,9 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00
2.In obser- 38,4 45,5 15,6 0,05 1,4 1,5 0,3
vatie
3.Substan- 22,4 23,8 17,8 0,20 6,0 6,9 2,2
dard
4Indoielnic 13,9 10,8 24,0 0,50 20,5 22,9 9,0
5. Pierdere 19,9 13,0 42,3 1,00 72,1 68,7 88,5

Din datele prezentate in tabel rezulta ca ponderea creditelor de calitate buna a fost de
41,3% din totalul portofoliului, cele de calitate medie( substandard) 21,3%, iar creditele cu risc
major (indoielnice si pierdere) 37,4%.

Din dobanzile aferente creditelor  existente in sold la 31 dec 1998, 16,9% corespundeau
creditelor de buna calitate (standard si in observatie), 8% creditelor substandard, cu o calitate
medie, 5,9% creditelor indoielnice, iar 69,2% celor considerate pierdere.

Creditele acordate agentilor economici din sectorul privat se remarca printr-o calitate
superioara celei a plasamentelor in sectorul de stat, numai o cincime dinn volumul total al
acestora fiind incadrat e drept pierderi (proportie dubla in cazul sectorului de stat).

Expunerea bruta a fost recalculata, pe seama creantelor bancii scoase in afara


bilantului( investite cu titlu executoriu), potrivit reglementarilor BNR si, respectiv, prevederile
legale.

La 31 dec 1998 ponderea provizioanelor specifice de risc in functie de calitatea creditelor


a fost la creditele “in observatie” de 1,4%, la cele “substandard” 6,0%, la creditele “indoielnice’
22,9%.

Dezvoltarea unui sistem performant de analiza si evaluare a portofoliului de credite,


precum si de determinare a nivelului optim de provizionare reprezinta un domeniu de interes
deosebit pentru conducerea bancii, cu atat mai mult cu cat, volatilitatea mediului economic-
specifica tarilor in tranzitie- incumba necesitatea unor abordari prudente in activitatea
operatorilor pe piata financiara.

In urma acestei analize,se determina creditele neperformante care genereaza pentru banci
cele mai mari cheltuieli de gestiune a riscului. Nivelul maximm al costurilor este atins in cazul
creditelor trecute la pierdere, la care nu se mai poate recupera nimic si care sunt acoperite din
provizioanele constiuite.

Pentru protejarea fata de pierderile din credite, bancile folosesc atat provizionarea, cat si
cedarea riscurilor prin asigurare. Astfel, banca poate incheia asigurari, cu institutii specializate,
in vederea acoperirii riscurilor de pierderi la portofoliul de credite.

Creditele cu probleme (nerambursate la scadenta si cele indoielnice) ale bancilor pot fi


tratate, in functie de politica de creditare, in maimulte feluri.

Unele banci mentin creantele active pana cand debitorul se redreseaza,pana cand sunt
presate de timp sau pana cand sunt fortate de autoritatea bancara sa recupereze pierderea
inregistrand-o ca atare. Este cazul cel mai frecvent pentru bancile de stat care au clienti
intreprinderi de stat.

Alte banci considera creanta nerambursata drept pierdere, pe care o acopera din rezerva si
dupa aceea incearca sa recupereze cat se poate de la debitor.

In analiza creditelor cu probleme de mare importanta sunt garantiile, respectiv tipul si


marimea lor.Acestea sunt solicitate de banci pentru acoperirea creditelor acordate si a altor
angajamente( deschideri de acreditive, scrisori de garantie bancara, avalizari).

                Garantiile sunt folosite in caz de insolvabilitate a debitorului, pentru aaacoperi, prin
valorificare, debitul neacoperit de beneficiarul facilitatilor oferite de banca. Pana in anul 1998 in
Romania executarea garantiilor nu avea un caracter obligatoriu. Bancile trebuiau sa initieze
actiuni in justitie pentru obtinerea titlului executoriu, si abia dupa aceasta procedura se poate
trece la vanzarea bunurilor constituita drept garantie materiala a creditului.

Prin legea bancara nr. 58/1998 a fost reglementata executarea garantiilor, in cazurile
limita, cand numai prin valorificarea acestora se mai pot acoperi pierderile suferite de banci.

S-ar putea să vă placă și