Sunteți pe pagina 1din 186

MINISTERUL EDUCATIEI INVATAMINTULUI

Conf. dr. ing. PETRE SIMINEA


ing. LUCIAN NEGREI
I "
CONSTRUCTII METALICE
CALC U L PRI N METODA
LOR LI
EDITURA DIDACTICA PEDAGOGICA

_.<.
"
Lucrarea a fost de Catedra de metalice. Consiliul profesoral Biroul senatului
Institutului de -
Redactor responsabil: ing. VIRGINIA RUSU
Tehnoredactorl TITEL
CUPRINS
Introducere ................................................................................. "'( ........................ .
Cap. 1. produse din folosite In metalice ...................................... .
...
1.3. Stabilirea clasei de calitate a ........................................................ .
1.4. Produse din ................................................................................... .
2. .. .. .... ....
2.1. - ..................................... ....................................... ..
2.1.1. ..................................... "','" ...... ......................... .
2.1.2. Caracteristicile clasificarea ... / ........................................ .
2.1.3. permanente ....................... 1./ ...................................... ..
2.1.4. temporare .............. ......... V ........................................ .
2.1.5. .................................................................... .
Cap.
2.1.6. Gruparea .................................................................... .
2.2. Metoda de calcul a metalice .................................................. .
2.2.1. ............................................................................... ..
2.2.2. Principiul metodei ....................................................................... .
2.3. de tensiune in elementele de metalice .................................. ..
2.4. constructive ............................................................................ ..
2.5. ............................................................................................ .
Cap. 3. Bare solicitate la intindere ............................................................................. .
3.1. ........................................................................................ ..
3.2. Tipuri de ................................................................................ .
3.3. Verificare ........................................................................................... ..
3.4. Dimensionare ...................................................................................... .
3.5. constructive .. , ....................................................................... .
3.6. Criterii de .............................................................. .
3.7. Algoritmi de dimensionare .................................................................... .
3.8. ............................................................................................ .
Cap. 4. Bare solicitate la .. , ............................................................. ; ............ .
4.1. ......................................................................................... .
4.2. deplanare ......................................................................... ..
4.2.1. tensiunilor ................................................................. .
4.2 .. 2. de verificare ....................................................................... '.
4.3. cu deplanare ................................................................... ..
4.3.1. tensiunilor ..................................................................... .
4.3.2. de verificare ...................................................................... ..
4.3.3. Criterii de ........................................................ .
4.4. cu deplanare a barelor cu ................... .
4.4.1. Caracteristici geometrice ale ............................................ .
4.4.2. tensiunilor .................................................................... '0
4.4.3. Calculul caracteristicilor M" B. MOI ................................................ .
4.4.4. de verificare ........................ 0:., .......................... ' .................. .
4.5. ............................................................................................. .
Cap. 5. Bare solicitate la compreslune ....................................................................... .
5.1. ....................................... " ................................................... :.,.
7
9
9
9
9
11
13
13
13
14
14
16
16
16
18
18
19
21
22
22
26
26
26
27
28
29
30
31
31
36
36
37
37
38
38
38
42
42
42
43
48
50
52
52
61
61
8
5.2. Tipuri de .................................................................................. ..
5.3. Fenomenul de pierdere a ........................................................... .
5.4. Lungimi de flambaj ................................................................................ .
5.5. Verificare ............................................................................................ .
5.5.1. Verificarea barelor cu sau din elemente
tate, care pierd stabilitatea prin ncovoiere ...................................... .
5.5.2. Verificarea barelor cu care pierd stabilitatea prin incovo-
................................................................................ .
5.5.3. Verificarea barelor cu din elemente mult soli-
darizate cu sau .................................................... ..
5.5.4. a barelor comprimate centric .......................... .
5.5.5. Verificarea ................................................. ..
5.6. Dimensionare ...................................................................................... .
5.7. constructive ............................................................................. .
5.8. Criterii de ................................................................. .
5.9. Algoritmi de dimensionare ....................................................................... .
5.10. ............................................................................................ .
Cap. 6. Bare solleltate la incovoiere .......................................................................... .
6.1. ......................................................................................... .
6.2. Tipuri de ................................................................................... .
6.3. Verificare ............................................................................................ .
6.3.1. Verificarea de ................................................................. .
6.3.2. Verificarea generale ....................................................... ..
6.3.3. Verificarea locale .......................................................... ..
6.3.4. Verificarea ....................................................................... .
6.3.5. Verificarea la .................................................................... .
6.4. Dimensionare ...................................................................................... .
6.4.1. Dimensionarea 1 simetrice compuse, din .......... .
6.4.2. Dimensionarea 1 nesimetrice compuse, din ........... .
6.4.3. Dimensionarea compuse, din profile laminate ....................... .
6,5. constructive ............................................................................. .
6.6. Criterii de ................................................................. .
jl.7. Algoritm de dimensionare ...................................................................... ..
6.8. ............................................................................................ .
Cap. 7. Bare solicitate la Incovoiere ........................................................ .
7.1. ......................................................................................... .
7.2. Tipuri de ................................................................................... .
7.3. Verificare ............................................................................................ .
7.3.1. de stabilitate ................................................. ..
7.3.2. a barelor solicitate la compresiune incovoiere ...
7.3.3. Verificarea de solidarizare a elementelor
compuse ............................................................................ ..
7.4. Dimensionare ..................................................................................... ..
7.5. constructive ............................................................................. .
7.6. ............................................................................................ .
Cap. 8. Imbinarea elementelor metalice ...................................................................... ..
8.1. ......................................................................... ..
8.2. cu nituri - elemente de calcul .................................................... ..
8.3. . cu ............................................................................. .
8.3.1. Calitatea clasificarea .................................................. .
8.3.2. Alegerea tipului de n de solicitarea in .......................... .
8.3.3. cu - elemente de calcul ......................................... .
8.3.4. Dimensionarea unei cu (nituri) la in pIa-
nul ei .......................................................................................... .
8.3.5. Dimensionarea unei cu (nit uri) la in plan
perpendicular pe planul ei .............................................................. .
8.3.6. Verificarea unei cu cu in planul n
I plan perpendicular pe planul .............................................. ..
8
8.4. cu de pretensionate ................................... .
.5. cu
8.5.1. Ti uri de
85 p .......................................................... ..
8
'5.
2
Tipuri de cordoane de ........................................................... .
. 3. de calcul ale cordoanelor de ..................................... ..
8.5.4. Caracteristici geometrice ale cordoanelor de ............................... ..
4
tiI
62
63
64
M
66
69
72
73
75
79
80
80
82
100
100
100
100
100
103
1(16
114
115
116
117
118
120
121
1 122
123

125
140
140
140
141
141
151
153
153
159
160
174
174
175
176
176
176
177
177
179
180
181
182
182
183
183
184
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
................... "' ......... "' ........... O .... .I..I. .... .l'ua 1' ............1 u u...l.l.l.l'll;;.l.1.,.lu.ua.l.oca. U.11"el l111JJllli:tll :,uuuJ,-a
claselor de calitate ale sudurilor la proiectare ... :::::::::::::::
8.6. p ................................................................... .
1. folosite n metalice ................................... ::::::::::::::::::::: ..
2. Produse din folosite in metalice: dimensiuni, mase, caracteristici
metrice
3. Elemente :'::::.: '.:: '.:: ..: .. : .......................... .
4. Elemente pentru calculul static ..................... :::::::::::::::::::::::: .. .
5. Categorii de a a elementelor de stabilirea
selor de calitate ale sudurilor
...........................................................................
6. - ............................................................................. ..
7. Alegerea pentru metalice ................................................. ::
li)'!
185
186
209
215
277
317
335
340
367
I
INTRODUCERE
Lucrarea se nscrie, prin forma ei, n obiec-
tul cursului de profil - metalice - care se
la de din completind
latura a acestuia.
de a a fost de
toarele considerente principale:
- introducerea metodei de calcul a metalice
la - STAS 10108/0-78;
- unor materiale privind calculul
metalice la
- necesitatea punerii la a unor
materiale actualizate, in cu n vi-
goare cu noile ale pentru a fi
utilizate in didactice productive de proiectare
ale inginerilor.
Autorii s-au seama de primei
a n 1975, structureze lucrarea
astfel ncit ofere fundamentale
ntr-o de folosit n activita-
tea de proiectare.
Lucrarea cuprinde pentru calculul manual,
algoritmi pentru calculul automat, un suficient de
anexe necesare problemelor curente de proiectare
specifice. Introducerea algoritmilor pentru cal-
culul automat este in cu din ce in ce mai
de proiectare n domeniul construc-
metalice.
In lucrare snt introduse criterii de a
elementelor din
S-a n general, n cadrul inte-
grarea unui ansamblu de plecnd de la determi-
narea a schemei statice, la determinarea efor-
turilor, a de rezis-
stabilitate, finalizare prin reprezen-
tare a efectuate. Acest mod de abordare
a permite modelarea gndirii n conformitate cu
procesul real, complex al muncii de proiectare, al
practice.
n cu standardele normele n
vigoare, lucrarea in primul rnd scopul didactic,
7
adresndu-se de la specialitatea ci-
vile, industriale agricole constituind un instru-
ment lucrarea inginerilor sub-
inginerilor din proiectare
Autorii aduc multumiri, pe cale, tuturor celor care
au apreciat lucrarea au sugestii pentru
tirea acesteia.
, de necesitatea n continuare a
orice sugestie va fi acti-
autorii s-au consacrat.
AUTORII
CAPITOLUL
PRODUSE DIN OTEL FOLOSITE
iN CONSTRUCTII METALICE
1.1.
Alegerea, n general, a unui material de este o
care are la necesitatea n de maxim
Din se cu tipuri de
- industriale: hale industriale (n special pentru industria grea),
estacade pentru poduri rulante grele, platforme pentru unor utilaje
grele cu dinamice etc.;
- nalte: turnuri piloni pentru de antene de telecom u-
stlpi pentru liniilor electrice aeriene, masturi de foraj,
de fum etc.;
- din silozuri rezervoare de mare capacitate, fur-
nale, conducte. coloane tehnologice pentru industria etc.;
- de deschidere mare: de sport, hangare, garaje etc.;
- poduri rulante, macarale fixe mobile.
1.2.
Se folosesc, in general, carbon slab aliate cu un de
carbon red us (0,15 -0,25 %).
n schema 1.1 se locul pe care l folosite n
metalice printre numeroasele tipuri de uri ce se (schema nu are un carac-
ter limitativ).
La rndul lor, folosite n metalice pot fi clasificate ca n
schema 1.2.
n anexa 1 sint prezentate caracteristici referitoare la de uz general
pentru rezistente la coroziune, cu
1.3. STABILIREA CLASEI DE CALITATE A
Criteriile generale pentru alegerea clasei de calitate a n
sudate, n scopul ruperilor fragile, snt cuprinse n ST AS R 8542 (anexa 7).
9
S c h ema 1.1

.j.


pentru produse
laminate, trase tre-
filate
.j.
uri pentru

pentru
recipiente sub
presiune
pentru
beton armat
pentru

metalice
-1
OL32. 1;
-1
OL 34. 1;
la; lb
la; lb
pentru produse
turnate
.j.
uri pentru

mecanice

1-
uri pentru
scule
S c h ema 1.2
snt cu alung iri mari
la rupere; se folosesc la fa-
bricarea niturilor
-1
OL37. 1; la; lb; 2;
1-
de uz general pen-
tru STAS 500/
2-80
de uz general pen-
tru rezistente
la coroziune STAS 500/
3-80
10
3;4
-1
OL44. 2; 3; 4
-
-1
OL52. 2; 3; 4
-1
OL50. 1; la; lb
-1 OL 60. 1; la; lb
-1
OL 70. 1; la; lb
-1
OL30
1; la; 1';
!-l RCB 52. 2; 3; 4
1-
-
1-
1-
1-
-
1-
1--1
1-
-
1-
se folosesc la
rea elementelor de rezis-
in meta-
lice
snt cu
mare de carbon, alungire
Ia rupere; se folosesc
la de rulare,
etc.
se la elemente se-/
cundare slab solicitate
se folosesc n elemente de
supuse coroziu-
nii atmosferice (stlpi LEA,
turnuri, poduri, recipiente
sub presiune etc.)
S c h ema 1.2 (continuare)
-1 OLT 32
1
pentru de uz ____ -;: __ I_1 1
se frecvent n
general STAS 600-74

_/ OLT 45 __________________
cu
pentru sudate
STAS 9021-80
OLT55 1
_1 OCS 44. 5a; 5b; 6a 1-

OCS 52. 5a; 5b; 6a; 7a
- 5a; 5b -
se folosesc la
elementelor sudate, greu
solicitate, supuse tempera-
turilor
- \ OCS 55.' 3a; 3b; 4u; 4b 1 -

OCS 58.3a; 3b; 4a; 4b 1_
5a; 5b
-IOT40
carbon turnat in
piese STAS 600-74 1- -/ OT45

I-
I- -
1-
aliate
aliate superioare
STAS 791-80
_1 OT50
_/ 41 MoCI' 11
- _1 34 MoCrNi 15
_1 41 CrNi 12
1--
I
se folosesc pentru aparate
de reazem alte piese tur-
nate sau forjate
se folosesc Ia fabricarea
de re-
pretensionate
Factorii principali de care se seama tn alegerea clasei de calitate sint evl-
n schema 1.3.
1.4. PRODUSE DIN
In metalice se produse din prin laminare la
cald sau formate la rece:
- profile laminate la cal d
- profile plate laminate la cald;
- profile cu formate la rece.
In anexa 2 sint prezentate sortimentele, dimensiunile, masele caracteristicile
geometrice ale principalelor produse din folosite in metalice.
11
Alegerea clasei
de calitate a
lului utilizat la
o sau
element de con-

Temperatura mi-
-+ de proiec- 1---------------+
tare
Coeficient de
+-+ periculozitate
G=KSB
->1 Grosimea
produsului


-+/
K - factor con-
structiv
S- factor de

a elementu-
lui respec-
tiv
B - factor de
solicitare
1+
Conform
+-+ anexei 7.

tabelul 2
1+
S c h ema 1.3
Diagrama de
stabilire a cla-
sei de calita-
te a
conform ane-
xei 7
CAPITOLUL 2
METODA DE CALCUL
A METALICE. DE TENSIUNE.
CONSTRUCTIVE
2.1.
2.1.1. GENERALITATI
Evaluarea a constituie o att ca impor-
ct ca n activitatea de proiectare, exploatare a
metalice.
Evaluarea a la proiectare conduce, de cele mai m uIte ori,
la fenomene cu imprevizibile, adesea catastrofale.
Termenul cel mai general pentru desemnarea unei oarecare este "ac-
n snt extrem de numeroase fac obiectul standar-
delor de specialitate (STAS 10101/1, 2Al' 2A2' 23A-78 STAS 10101/2-75, 20,
21-78, 23-75).
necuprinse n aceste standarde folosite la proiectare trebuie
obiectul unei n baza principiilor generale de
verificare a (STAS 10100/0-75).
La proiectarea unei se un "model de calcul" n care se
iau n mari componente: o o constituie
nile la care fie n "modelul de calcul"
prin etc.) a doua - materialul din care
fie reprezentat prin caracteristicile de calcul
de calcul, modul de elasticitate).
ntre "modelul de calcul" prefigurat trebuie fie concor-

este in decursul timpului, ncepnd cu turnarea primei
continund cu montajul, apoi darea n exploatarea construc-
la o de "evenimente" determinate de la care este "Mo-
delul de calcul" trebuie n calcule toate aceste "evenimente"
care se pe durata de exploatare a
care la metalice se ncheie, pentru "modelul de calcul" adoptat, cu
prima (consolidare) asupra cu schimbarea
sau cu demolarea acesteia.
Prin urm are, de trebuie analizate.
clasificate folosite n calcule n de factorul timp.
13
\.IIL\:;Vi:t UliI lC
O
U.1.1.11C1 \.&.1:' UClL-Cl, '-'Q'&'''''' IltJ. ..... .uu."'" QV Ullt'-' .11.1. "'-'u. ...... "'" .I.Q ..... ..,.u..L.I..I . .I..LI.u..I. ..... u,. U.l. ...... .1.
snt prezentate in schema 2.1.
I
.j.
modului de manifestare 1
a
I I I
Stabilirea unei presupune
definirea a:
I
1

in
I
I
.j.

in timp a

.j.
"- ----.-
I I
1
1 di;a -1
defor-

depla-

impuse

concen-
trate

distri-l ca
buite
-- --
2.1.2. CARACTERISTICILE CLASIFICAREA INCARCARILOR
S c h ema 2.1
specificului

de lucru
ale structurii
tn principiu, orice care asupra unei are
toarele caracteristici:
- intensitatea de - de exemplu greutatea presiunea
de vntului, greutatea de a stratului de etc.;
- care intensitatea de - de exemplu,
coeficientul aerodinamic, coeficientul C
z
care seama de forma
de impact etc.;
- normate prin multiplicarea normate de
cu normate se folosesc n metoda rezistentelor
admisibile; ,
- n ai care snt supraunitari cnd este n defa-
voarea subunitari cnd este n favoarea sigu-

- de calcul prin multiplicarea normate cu coefi-
folosite n metoda
In schema 2.2 se mecanism ul logica normate
a de calcul.
Clasificarea potrivit ST AS 10101 /OA-77, este n
schema 2.3.
2.1.3. INCARCARI PERMANENTE
permanente se constituie n general din greutatea elementelor de
se n mod continuu cu o intensitate practic n ra-
port cu tim pul.
In anexa 6, pct. 6.1, snt diferite permanente
pentru acestea.
normate ale permanente snt date in STAS 10101/1-78 -
tehnice permanente.
n pentru aceste intre 1,1 1,3 n cazul n care
are efect defavorabil pentru comportarea in la
starea
14
Permanente (P)
(Se in mod continuu,
cu o intensitate practic
in raport cu
timpul)
Clasificarea
(STAS 10101/0A-77)
Temporare (T)
(Se in mod inter-
mitent, sau cu o intensitate
in raport cu
timpul)
Schema 2.3
Exeeptionale (E)
(Intervin foarte rar, cu
semnificative, pe
durata de exploatare a unei

Cvasipermallente (C)
(Se cu
ridicate pe durate lungi sau
in mod frecvent)
Variabile (V)
(Intensitatea lor
sensibil in raport cu timpul.
sau pot lipsi
total pe intervale lungi de
timp)
Se ntlnesc n metalice cnd greutatea proprie are efect
favorabil asupra considerate, de exemplu, la calculul buloa-
nelor de ancoraj, la care greutatea proprie de elemente.
n aceste cazuri, cum greutatea proprie nu poate lipsi, n calcule coeficientul
se ia subunitar (0,8 sau 0,9).
15
Cteva din regulile de care trebuie avute n vedere la examinarea unei
snt prezentate n schema 2.1.
I
.j.
I
modului de manifestare I
a
Stabilirea unei presupune
definirea a:
1

in
I
.j.

in timp a

__ ! ! ,----:.1_
I I
I I
.j. .j.
I
st:ti-I I di;a-I
defor-

depla-

impuse

concen-
trate

distri-!
buite
-- --
2.1.2. CARACTERISTICILE CLASIFICAREA INCARCARILOR
S c h ema 2.1
specificului

de lucru
ale structurii
In principiu, orice care asupra unei are
toarele caracteristici:
- intensitatea de - de exemplu greutatea presiunea
de vntului, greutatea de a stratului de etc.;
- care intensitatea de - de exemplu.
coeficientul aerodinamic, coeficientul C
z
care seama de forma
de impact etc.;
- normate prill multiplicarea normate de
cu normate se folosesc n metoda rezistentelor
admisibile; ,
- n ai care snt supraunitari cnd este n defa-
voarea subunitari cnd este n favoarea sigu-

- de calcul prin m ultiplicarea normate cu coefi-
folosite n metoda
In schema 2.2 se mecanismul logica normate
a de calcul.
Clasificarea potrivit STAS 10101/0A-77, este n
schema 2.3.
2.1.3. INCARCARI PERMANENTE
permanente se constituie in general din greutatea elementelor de
se n mod continuu cu o intensitate practic n ra-
port cu timpul. .
In anexa 6, pct. 6.1, snt diferite permanente
pen tru acestea.
normate ale permanente snt date n STAS 10101/1-78 -
tehnice permanente.
n pentru aceste ntre 1,1 1,3 n cazul n care
are efect defavorabil pentru comportarea n la
starea
14
Permanente (P)
(Se In mod continuu,
cu o intensitate practic
in raport cu
timpul)
Clasificarea
(STAS 10101/0A-77)
Temporare (T)
(Se in mod inter-
mitent, sau cu o intensitate
In raport cu
timpul)
2.2
S ch ema 2.3
(E)
(Intervin foarte rar, cu
semnificative, pe
durata de exploatare a unei

Cvasipermanente (C)
(Se cu
ridicate pe durate lungi sau
n mod frecvent)
Variabile (V)
(Intensitatea lor
sensibil In raport cu timpul,
sau pot lipsi
total pe intervale lungi de
timp)
Se ntlnesc n metalice cnd greutatea proprie are efect
favorabil asupra considerate, de exemplu, la calculul buloa-
nelor de ancoraj, la care greutatea proprie de elemente.
tu aceste cazuri, cum greutatea proprie nu poate lipsi, n calcule coeficientul
se ia subunitar (0,8 sau 0,9).
15
2.1.4. TEMPORARE
temporare se u mod intermitent sau cu o intensitate varia-
n raport cu timpul; aceste snt de categorii:
- cvasipermanente (C) care se cu ridicate pe durate
lungi sau n Ulod frecvent;
- variabile (V) a intensitate sensibil n raport cu timpul
sau pot lipsi pe intervale lungi de timp.
2.1.4.1. temporare cvasipermanente. Aceste snt date n
standardele: STAS 10101/1-78, STAS 10101/2A1-78, STAS 10101/23-75 etc. n
anexa 6, pct. 6.1, snt nominalizate cvasipermanente ntlnite n con
ntre 1,1 1,4 pentru aceste (1,0
nUUlai pentru lichide n conducte).
Cnd cvasipermanente au efect favorabil asupra ntr-o
la analiza unei lim aceste nu se iau n considerare n
calcul.
2.1.4.2. temporare variabile. Aceste snt foarte numeroase
n civile industriale.
Cele Ulai frecvente variabile n constructii metalice snt cele date de
vnt, utilajele de ridicat transportat rulante) etc.
normate de schemele de calcul pentru
variabile snt stabilite n STAS 10101/2Al-78, STAS 10101/2A2-78,
STAS 10101/20-78, STAS 1010]/21-78, STAS 10101/23A-78 etc.
de pentru aceste ntre 1,2 1,6 snt
n anexa 6, pct. 6.1.
La variabile se o de de
se prin multiplicarea normate cu un coeficient
Il'" subunitar, cuprins, de ntre 0,4 0,8.
2.1.5.
Aceste intervin foarte rar, cu semnificative, pe durata de
exploatare a unei
Snt considerate urUl
- seismice;
- din vntului n regim de
- date de cnd coeficientul de c
z
> 2;
- provenite din explozii, ntreruperi ale unor utilaje sau defec-
tarea acestora;
_. provenite din (izbirea podurilor rulante n opritori), izbirea
autovehiculelor de elementele de constructii etc.;
- ale de a con-

Coeficien tii se uni tari.
n de se o
2.1.6. GRUPAREA
Calculul sau elementelor de la se face pe
baza unor de practic posibile, numite de
16
Potrivit STAS 10101/0A-77, se ne
- fundamentale, din permanente, cvasipermanente
variabile;
- din permanente, cvasipermanente,
variabile
n cu introducerea n cele se
toarele aspecte:
- permanente se iau n considerare n toate cazurile;
- cvasipermanente variabile se iau n considerare numai cnd
efectele lor snt defavorabile pentru verificarea ce se
- intervin numai n cazul speciale.
S c h ema 2.-1
Pentru veri-
la
l'iIe ul- +
time
t
-----;-_1
Gruparea n-

(STAS 10101
OA-77) ---,

.j.
Pentru veri-
la
rile ale +

normale
-41 de re zis- 1--+
stabilitate
I
v erifi de
-+
1-
n gruparea
j + + n. V,
in gruparea

pentru efortul maxim:
VOb' max
pentru efortul minim:
1:Ci + L:n1v;+ Vu"-mil)
sub efec-
-> tul to-
tale de exploatare
-"'1
!.---_--'

1
sub efec-
'--____ --'- ,-4 tul de
a In-
I
n schema 2.4 este reprezentat modul de grupare a potrivit
STAS 10101/0A-77; termenii din au
Fi
Ci
Vi
care nu produce
V
ob
' max care produce efort de maxim;
V
ob
min care produce efort de minim;
El o
ni coeficientul de calcul
nt coeficientul de de aplicabil numai
variabile;
n
g
- coeficient de grupare care are valorile:
2 - metalice 17
1,0 in cazul unei singure V;
0,9 in cazul a sau trei V;
0,8 In cazul a patru sau mai multe V.
Clasifioarea (P, C, V), valorile n, n
4
, precum pre-
privind de sint date in anexa 6, pct. 6.1.
2.2. METODA DE CALCUL A METALICE
2. 2.1. GENERALITATI
Verificarea prin calcul a metalice este
prin ST AS 10108/0-78 avind la calculul la acest standard a
inlocuit ST AS 763/1-71 care avea la metoda admisibile.
Starea se ca o stare a atingere pierderea
unei sau a unui element din de a satisface de ex-
ploatare legate de sau unor pericole pentru oa-
menilor, pentru bunurile materiale sau culturale, a conservare depinde de

Verificarea prin calcul a elementelor de a structurilor
se face cu ocazia dar asigurarea acesteia se prin
montaj exploatarea n cu proiectul normele cores-
n vigoare. De aceea, este obligatorie asigurarea unui control al res-
proiectului.
Scopul de al calculului de dimensknare verificare este unei
a seama de a
acestora de durabilitatea
trebuie de din lucru" a structurii in ansamblu
sau a unor componente ale acesteia; se admite din lucru are loc
cnd se atinge starea stare
ale metalice se n categorii:
ultime, in care se ating valori maxime ale po-r""t .... a-n-te-.
Acestea pot fi:
- ruperea - sau
- plastice inacceptabile;
-- pierderea echilibrului prin deplasarea a unei sau a ansamblului
structurii;
- plastice sau elastice care conduc la modificarea geometriei struc-
turii;
- pierderea locale sau generale etc.
ale normale, a atingere defavorahil
ansamblului sau a unui element component. Acestea pot fi:
- excesive;
- excesive pierderea echilibrului;
- sau excesive etc.
metalice pe baza metodei pe
in ceea ce un
calcul adecvat, o transport montaj efectuate
de intreprinderi specializate), o exploatare a n cu con-
admise la proiectare, precum verificarea a construc-
conform regulilor stabilite la proiectare.
18
2.2.2. PRINCIPIUL METODEI
Regula fUlldamentalil pentru asigurarea la proiectare a metalice
n metoda este iar teoria este probabi-

Verificarea elementelor de metalice prin se poate sin-
tetiza In
s <1>,
in care S valoarea a ca urmare a efectelor
rHor celei mai defavorabile dar posibile de ce
ar putea n iar <1> - capacitatea minim de
sau deformabilitate considerate).
Determinarea valorilor S <1> se face cu ajutorul unor parametri pe cale

Expresia S se poate pune sub forma astfel:
S= I:n,' (l,' ng"
n care:
n, snt
P'!

valoarea a

coeficient de care intre exte-
solicitarea (efortul) de o n consi-

ngi coeficient de grupare subunitar care variabile.
Expresia <1>, care capacitatea a se poate
scrie explidt astfel:
1
<1>=-- R"mA,
Ym
n care:
Ym este un coeficient de la material, care, pentru laminate, are valori
cuprinse ntre 1,10 ... 1,20 seama de: variabilitatea
materialului, a caracteristicilor geometrice ale elementelor etc.;
R" a pe cale pentru
de este valoarea limitei de curgere. Re. Va-
loarea R=R"IYm se de calcul a
m coeficient al de lucru;
A caracteristica de calcul (arie, modul de etc.).
ntre cele expresii devine:
1
I:n, . Fi' (l, . nil' - R'" m A.
Ym
se egali n" iX, = 1 nil constant, se poate
scrie:
1
n . ng I:P".' = - . R'" m . A
Ym
sau
1 1 1
(18/= -- = - --' m' R" = - . ac= aa'
A Ym n' nil C
2*
19
n care:
m 1
deCI
' c= Ym
n

n
. ac
/ja= --.
=--
Ym' n n, C m c
Coeficientul c are coeficientului de din metoda rezisten-
admisibile.
Succesiunea etapelor de calcul n metoda este n
schema 2.5.
S c h ema 2.5
Succesiunea etapelor de calcul in metoda

Definirea

Smax
Definirea
portante
cf>mln
1. Determinarea normate 1. Determinarea normate
R
n

+
2. Determinarea de
calcul P,:
+
3. Gruparea
-. fundamentale;
speciale;
CEn, n.)
4. Determinarea de calcul
cea mai practic
(M. N. T etc.)
s= '<X, n.
(Calcul static)
2. Determinarea
de calcul
.j.
3. Stabilirea
de lucru
m
4. Determinarea minime
probabile de stabilitate.
etc.
cf>=R'm A
(Calcul de stabilitate)
'--S_t_ar_e_a__ __ lt_im __ ____ ____ __ __
__ _ . ultime
-71 a 1<--1 compar:ie 1- ...1 li-IJ
a normale

20
i'
I
2.3. DE TENSIUNE IN ELEMENTELE DE METALICE
Starea de tensiuni n elementele de metalice este foarte
pe de tensiuni rezultate ca efect al exterioare o stare
de tensiuni
O imagine de ansamblu asupra acestei este n schema 2.6.
de tensiuni n
elementele de construc-
metalice

Se h ema 2.6
-7/ Tensiuni de Rezultate din
nea eforturilor M. N.
T etc. din
exterioare
Tensiuni secundare ca ur-
mare a schemei
constructive (exemplu. cele
-7 rezultate la nodurile grin-
zilor cu ca urmare
a nodurilor ar-
ticulate)
.... concentrate .
1
, Din fortelor 1
1
Tensiuni locale. con- 1 !.--------------------'
de tensiuni ---7
____________________ -; -+1 Din a 1
.,..
Tensiuni reziduale
+
1 Din laminare 1 I Din sudare 1 I Din
_ ,-------locale----!
;----'+!..-------;-
I Locale I I Generale

Directe I I Indirecte
Prin urmare, dintr-o element de sau
de este supus ntotdeauna la tensiuni care din calculele statice
de o de alte tensiuni interne care depind de con-
de tehnologia de care, de cele mai multe ori nu se pot cal-
21
cula. Efectele defavorabile ale acestor tensiuni interne se pot ameliora prin pro-
plastice ale printr-o adec-

2.4. CONSTRUCTIVE
Prin constructive trebuie un ansamblu de reguli bazate pe con-
teoretice sau pe din comportarea meta-
lice.
constructive, regulile de
care trebuie respectate la montaj etc. snt cuprinse n standardele de specialitate,
iar respectarea lor este obligatorie. De m uite ori, constructive delimi-
valabilitatea unor de calcul cuprinse n standarde nu
totdeauna snt explicita te.
Rezultatele unor calcule de dezvoltate, de optimizare a
elementelor de metalice snt introduse de m uite ori n sub
forma unor date constructive.
Obligativtatea constructive provine din defavo-
rabile pe care le-ar produce asupra constructiilor metalice neconside-
rarea acestora.
constructive depinde de gradul de de
specialitate a celui ce sau metalice
2.5.
APLICATIA 2.1. Se cere se stabilea date de un pod rulant
cunoscind:
- capacitatea podului de 500/125 kN (50/12,5 tf), STAS 800-68;
- podul are grupa a III-a de
- deschiderea podului, 4,=22 m;
- suspensia sarcinii este
Rezolvare
1. modul de manifestare
a asupra de rulare.
2. schematic modul de ac-
al in parte.
22
1. Podul rulant asupra
de rulare prin concentrate
care se la contactul dintre
de rulare n opritori.
2. n figura 2.1 snt schematizate
provenind din:
P"- pe
sau (fig. 2.1. a, b);
a.
d


'1..-..
.",
c
L
e
Fig. 2.1.
3. normate
de ale
4. de izbire a po-
dului n opritori exclusiv
la verificarea tampoanelor prinderea
p
n
-frnarea sau demararea podului
1
rulant (numai la care fr-
fig. 2.1, b);
P" - frnarea sau demararea
t
rului (transversale, pe fiecare
de pe un fir al fig.
2.1, c);
- izbirea podului n opritoare
(fig. 2.1, d);
pn _ din deplasarea a podului
s
de a podu-
lui, fig. 2.1, e).
3. Din ST AS 800-68, ST AS 6919-70,
ST AS 8407-69 sau folosind schema din
figura 2.1, a se stabilesc presiunile pe

Pmaz=420 kN; Pmf,,=150 kN.
Din anexa 6, pct. 6.4, se stabilesc:
- de frnare
1 n,r 420
pn= _" P,r= - =42 kN;
1 107-' 10
- de frnare trans

pn= _1_ (Q+G
c
)= _1_ (500+123)=
t 20n
r
20.2
=15,57 kN.
4. de izbire a podului n opri-
tori este de
=m,' v!lfT;
acestora, a grinzilor de rulare a
prinderii acestora de structura de re-
(v. anexa 6, pct. 6.4).
5. convoiul de mo-
bile pe a de rulare,
folosit n calculul n grin-
da de rulare.
Fig. 2.2.
6. fiind mobile, regimul de
lucru al podului fiind greu (III), sta-
dinamici care m ul-
normate de
7. normate fo-
losite n metoda admisi-
bile.
8. coeficientul
pentru determinarea de
calcul.
24
vp =50 m/min=0,83 m/s (STAS 800-
68);
g=10 m/s
2
; CI =2 m;
mf= +123 22-2 ]=32,15'
10 2 22 '
fT=0,2 m;
P;,=32,15' (0,7' 0,83)2/0,2=
=54,26 kN;
5. Pe baza ntre din
ST AS 800-68, se convoiul
din figura 2.2.
La calculul grinzilor de rulare
se admite folosirea n calcul a unui
singur pod rulant numai n cazul cnd
nu este montarea unui al doi-
lea pod.
6. Din anexa 6, pct. 6,4
-pentru verticale,
- pentru orizontale, :x=1,4;
- pentru calculul prinderilor grinzii
de rulare de stlp, 2:x=2,8.
7.
P;:'a",=1,3'420=546 kN:
P;:'in =1,3'150=195 kN;
P;'=1,4'15,57=21,80 kN;
P?=1,4'42=58,8 kN;
p:=I.4' 84=117,6 kN.
8. Din anexa 6, pct. 6.1
- pentru verticale ni = 1 ,2;
- pentru orizontale ni = 1 ,3.
9. Stabileste de calcul,
multiplicnd' valorile normate ale in-
cu
9.
P
ma
",=546'1,2=655,2 kN;
, P
min
=195'1,2=234 kN;
P
t
=21,80'1,3=28,34 kN;
P/=58,8'1,3=76,44 kN;
P.=117,61,3=152,88 kN.
CAPITOLUL 3
BARE SOLICITATE LA INTINDERE
3.1.
In metalice se ntlnesc frecvent bare solicitate la de
intindere: unele diagonale ale grinzilor cu inferioare ale grinzi/or
cu simplu rezemate, tiran cabluri etc.
3.2. TIPURI DE
barelor solicitate la ntindere au diferite forme, n de valoarea
tipul elementului de din care fac parte. In schema 3.1
figura 3.1 snt clasificate exemplificate ale barelor ntinse.
26
Tipuri de ale barelor
solicitate la de ntin-
dere (fig. 3.1)
unitare
(fig. 3.1, a, b, c, d, e)
compuse din
elemente:
alipite
(fig. 3.1, f, g, h)
.j.

(fig. 3.1, i, j, k)
L 1 [
a
n
11

b
n
II
c

]
d e
Fig. 3.1.
9
m
Schema 3.1
mult
(fig. 3.1,1, m)
h
3.3. VERIFICARE
Barele cu efort axial de ntindere trebuie
- bare cu (fig. 3.2, a):
N
a= -
A
- bare cu (fig. 3.2, b);
- bare cu prinderilor cu de
pretensionate (fig. 3.2, c);
N . N' ""'V'
a = - R; a = - R; A AII'
A . An
in care:
cr este tensi unea n unea care se
N efortul axial de calcul in care se
A aria a care se
R de calcul a
A coeficientul de maxim al barei;
AII coeficientul de admis pentru bare ntinse;
An aria a pe axa barei sau ce se
N'= N(1-O,4
n
de pe o a

nI
din care
se
Succesiunea ne-
cesare unei bare cu
este
n schema 3.2.
Schem a ele yerificare poate
fi pentru barele cu
sau cu
prinderilol' cu
de
pretensionate, tU
n
Bare cu

- 2: An =A;
N
- 3: a= - R.
A
a
b
c
Prindere cu
IY
Prmdere cu ni/uri b - b
,--__ ;-sa __ "-t
I
,Y
b-
Innadlre cu s ruburi de
cI pretensi-
*.n, N i
Fig. 3,2.
27
1. Elemente cunoscute:
efortul axial de calcul, N
marca folosit, R (anexa 3, tab. 3.5)
barei

.j.
2 aria An a barei
3. tensiunea:
N
G= - <;;R
An
4. razele de ale brute, de axele
principale centrale: i
x
' i
y
Se h ema 3.2
5. lungimile de flambaj ale barei: llx' IIY (v. anexa 3, I
tab. 3.11 ... 3.14)
.j.
6. barei:
llx
Az = -:- <;; Aa (anexa 3, tab. 3.23)
1,.
Bare cu prinderilor cu de
pretensionate:
- 2: se A
- 3: N'=N(l- 0,4 );
N N'
tj=- tj=-
A A"
3.4. DIMENSIONARE
Dimensionarea unei bare cu efort axial de ntindere arc, n general, un caracter
iterativ parcurgerea a etape:
- alegerea
- verificarea alese.
Dimensionarea se ncheie cnd sn t sa toate cerute de veri-
ficare; n schema 3.3 snt detaliate etapele de dimensionare a unei bare cu sec-


I
1. Elemente cunoscute:
efortul axial de calcul, N
modul de prindere a barci la noduri.
Alegerea I secjiunii
.j.
2. Propune:
tipul
-- marca folosit de calcul. R (anexa 3.
tab. 3.5)
- coeficientul de a (X=O,85 .. 1
.j.
3. aria a barei:
N
Anec=--
(X R
4. Propune o cu aria aproximativ cu aria


I
Verificarea
.j.
Se schema 3.2
Se h ema 3.3
Schema 3.3 poate fi pentru dimensionarea barelor cu

- 2: IX = 1;
N
- 3: Anec= - ;
R
- 4: A Anec.
3.5. CONDIT" CONSTRUCTIVE
Pentru a lucra unitar, elementele compuse se ntre ele:
n schema 3.4 figura 3.3 snt indicate de solidarizare a elementelor
compuse. . ., .
ntre punctele de solidarizare Il este de maXImum 8011' III care
raza de inertie a unui element al In cazul unor bare aicatlllte
din profile ca n figura 3.3, c, d, e, - il este raza de unui
element n raport cu axa proprie (1 -1) cu axa care nu taie materIalul

29
la bare cu
din elemente
alipite
J,
cu
(fig. 3.3,a)
J,
cu nituri,

(fig. 3.3,b)
d
Se hem a 3.4
J,
la bare cu
din elemente

la bare cu
din elemente
mult
cu
sudate
(fig. 3.3,c)
Fig. 3 .. 3.
.j. .j. .j.
l
eu [ [ cu
cu (fig. 3.3,d) (f' 3 3
nituite 19. ., e)
';-, --:-, ----!, ,
+ +
I sudate II nituite II sudate II nituite
*
t < ti
e.
3.6. CRITERII DE
Tablele profilele laminate folosite n metalice se in general,
din mai multe de cu de calcul diferite. n cazul barelor cu
efort axial de ntindere, in scopul unui consum de ct mai mic. este
30
folosirea cu de calcul sporite, sint ndeplinite

- de coeficientul de
valoarea
- produsul siderurgic folosit sau profil laminat) se din marca
de
3.7. ALGORITMI DE DIMENSIONARE
Dimensionarea, la calculator, a unei bare cu efort axial de ntindere
se face, in general, prin alegerea dintr-un de a minime care
cele de verificare: (j R A )'Q.
tn figura 3.4 este exemplificat un de din profile cornier cu aripi
egale (tabelate in ordinea a ariei algoritmul de dimensionare
din schema 3.5 o din corniere
(fig. 3.6).

j - din
n - ultimei din
A, - aria
r
i, - raza de de axa 1-1
e - centrului de greutate
.
j
I
Denumirea
I
Al' croI;
1
il' cm
I
r, cm
1
--
2
--
n
'Fig. 3.4.
3.8.
3.1. se diagonala 3-4 a grinzii cu
din figura 3.6, a, cunoscnd: efortul axial de calcul N=395 kN; barei
nu are prinderea barei n noduri realizndu-se cu
31
SCHEMA J 5 -ALGORiTM PENTRU OIMENSIONAREA BAREWR
NTINSE CU SEC TI UNEA DIN CORNIEfU:
'PUTIN
(j)
( START)
CITeSTE DIN FISiER'
CARACTERISTlC'1t E
SEC,TIUNII FAI' /'1, e
I A=fAl I
Fig. 31.5:
1 - lungimea ba-
rei; Il
x
' 11" - coe-
de ilam-
baj.
a-a

2 4
a
[y
'T x 1,-4 "/950mm
b, i!1
c.
Fig. 3.6.
Rezolvare (v. schema 3.3)
1. Elemente cunoscute:
- efortul axial de calcul, N;
- modul de prindere a barei la no-
duri,
1.
- N=395 kN;
- barei nu are
prinderea n noduri realizndu-se cu

2. Propune:
a. Alegerea
2.
- tipul
- marca folosit rezis-
de calcul, R;
- coeficientul de a sec-
IX.
3. aria a sec-
barei:
N
Anec= -!
R
4. Propune o cu A): Anec.
- se propune o din
corniere (fig.
3.6, b);
- se propune OL 37 cu rezis-
de calcul, R=220 Njmm
2
;
- IX = 1, deoarece barei nu
are
3.
395.10
3
Anec= =1 795 mm
2
=
220
=17,95 cm
2

4. Se propune o din
corniere, 2L 60 X 60 X 8 (v. ane-
xa 2, tab. 2.21) ca n figura 3.6, d, cu
caracteristici:
A=18,06 cm
2
; i
z
=1,8 cm;
i
ll
=2,82 cm; il =1,8 cm.
b. Verificarea unii
5. tensiunea:
N
(J= -
A
3 - metalice
5.
(J= 395 .10
3
=218,7 Njmm
2
<R.
18,06 .10
2
33
6. lungimile de flambaj
ale barei: 1,,,,, 1,,,.
7. barei
llx
1\",= -
i
x
6.
7.
Z,z=0,8'Z=0,8'195=156 cm;
Z,,,=Z=195 cm.
156
Az= - =86,7 <Aa;
1,8
c. Conditii conslfllclive (v. pct. 3.5)
- elementele se Cll 8 X 50 -60;
- ntre 11=80'i
1
=80X1,8=144 cm;
- pe lungimea barei este o de solidarizare (fig. 3.6, c)
APLICATIA 3.2. se verifice bara 4-6 a grinzii cu din figura 3.7, a,
cunoscind: efortul axial de calcul N=910 kNj folosit este Ol 52;
nea barei este n figura 3.7, b; prinderea barei in noduri se
cu de pretensi onate M 22 n cu dia metrul de
23 mm (fig. 3.7, c, d).
a-a

L., lO'120-L
y }OX200
lE 7000 7000 .1. 7000 .. 1
a
b.
I.P. M 22
b-b
Ib /1
d.
c.
Fig. 3.7.
Rezolvare (v. schema 3.2)
1. Elemente cunoscute: 1.
- efortul axial de calcul N; - N=910 kN;
- marca folosit R; - OL 52, R=315 Njmm
2
;
- barei; - bara are din figura
3.7, b;
34
-
2. aria brute a
barei, A.
3. aria a
An
4.
5. tensiunea:
a - cu ntreaga
valoare a efortului axial,
N
a= -
A
b - cu valoarea
N' a efortului axial:
N'
a=-
An
6. razele de inertie ale
brute de axele
centrale: iz, i".
7. lungimile de flambaj
ale barei:
8. barei:
3*
- bara are
pentru (fig. 3.7, c, d).
2.
3.
An=32 -3, 2,3'1 =25,1 cm
2

4.
N'=91O(1-0,4 :)=788,7 kN.
5.
a.
a= 910.10
3
=284 4 Njmm2 <R;
32 10
2
'
b.
788,7 .10
3
a= =314,2 Njmm
2
<R.
25,1 .10
2
6. i",=3,8 cm;
i,,=4,56 cm.
7. Considernd talpa a
grinzii are transversale n no-
durile 4 6
8.
700
Ax= - =184,2<A
a
;
3,8
A1I= =153,5<Aa;
4,56
Aa=400.
CAPITOLUL 4
BARE SOLICITATE LA
4.1.
elementelor de se n general,
ntindere, compresiune, ncovoiere etc.
...... hi de tipul barei momentelor de rasu-
cire se poate face clasificarea din sehema 4.1. .
Atunci cnd este posibil, este ca soli.ci.tarea de raSUClre sa fIe redusa
prin constructive, deoarece acest tIP de solIcItare poate avea efecte foarte
36
Se produce la bare cu sectlunt
I

rcu,!ore ,.ne.lore_
I Rosucire farD
Ideplanarea sec/iuml \
CrI
dep/anarea sectiumi"
A. Deplanr:;e libera \
.
I
i
B. Dep/anare mpiedicold
Se h ema 4.1
defavorabile asupra elementelor de
barelor solicitate la
sucire pot fi:
- ncastrare (fig. 4.1, a), care roti-
rea deplanarea din reazem;
- rezemare tip (fig. 4.1, b), care
rotirea de reazem
deplanarea;
- liber (fig. 4.1, a), care libere ro-
tirea deplanarea de
ncasfrare
r
capot liber
Q.
Fig. 4.1.
4.2. RASUCIRE FARA DEPLANARE
In cazul deplanare, perpendiculare pe axa barei
plane perpendiculare pe axa barei aplicarea unui moment de
deplanare se produce n care satisfac con-

- bara este
- barei este sau inel
- momentele de (egale de semn contrar) se numai la capetele
barei, n fel nct tensiuni cu ca n toate celelalte
intermediare.
Orice abatere de la aceste produce deplanarea
4.2.1. TENSIUNI-LOR
circulare pline (cazul (1, 1 din tabelul 4.1). Pe apar numai ten-
siUlli cu
n care:
M, momentul de din
1, momentul de la al circulare;
r raza punctului n care se tensiunea
Tensiunea se pe tangenta la contur:
inelare (cazul b, 2 din tabrluI4.1). Grosimea peretelui fiind relativ
tensiunile pot fi considerate constante pe grosimea peretelui se cal-
cu formula lui Bredt:
M
r
M r

2At 27tr
2
t
n care:
A aria nchise de linia a grosimii peretelui (n
cazul inelare, A=27t'r
2
);
grosimea peretelui;
r raza liniei mediane.
37
i"'I'
" ,
"
j I
'1.':.':. I\CLAIII UC
Verificarea de
Verificarea de

Termenii din anterioare au
't'maz tensiunea
6 se cu din tabelul 4.1
n care G modulul de elasticitate la lunecare care,
pentru are valoarea G=O,81'10
5
Nfmm
2
;
Rf de calcul la forfecare a (anexa 3, tab. 3.5);
6
a

4.3. RASUCIREA CU DEPLANARE LIBERA
cu deplanare se produce n care satisfac

-- bara este
- barei este
- momentele de (egale de semn contrar) se numai la capetele
barei n fel nct tensiuni cu ca n toate cele-
lalte intermediare.
Orice abatere de la aceste produce cu deplanare
4.3.1. TENSIUNILOR
In cazul cu deplanare pe apar numai tensiuni tangen-
't', a pe grosimea peretelui este foarte mult de
tipul
nchise, cu (cazul b din tabelul 4.1). Pentru grosimi de perete
relativ reduse, tensiunile pot fi considerate constante pe grosimea
peretelui se cum s-a la inel are, cu formula
lui Bredt:
Mr
"'t"=-,
2 A t
n care:
M
r
momentul de
A aria nchise de linia a grosimii peretelui;
grosimea peretelui.
Tensiunea se pentru grosimea de perete:
38
Mr
't'maz =
2 A tml'
ii
it"
II,,;:
i
Tabelul 4.1
eu deplanare sau deplanare; de calcul
Tipul
1.
2.
(+ >10)
de calcul
a. Sectiuni pline
M
r
M
r
't'= -- . ro "t'max= -1 . R;
Ir' r
M r M r
6= GI ; dq:>= GI . dz;
r r
7tD'
1 ---o
r - 32 -
j\1r
"t'maz= - . i;
Ir
2\-1
r
M
r
6= __ o dq:>= -dz'
GIr' GIr'
1
Ir= - b,a.
3
b. Sectiuni Inchise, cu pereti subtiri
1. Cazul general
2.
M
r
M
r
6= --' dq:>= -- dz,
GIr' GIr'
4A2
Ir=----

A aria nchise de linia
a grosimii peretelui;
grosimea peretelui care poate fi
ca in
M
r
M r
't'---=--'
- 2At 27trt'
M
r
M
r
6= -_. dq:>= --dz,
GIr' GIr'
4A2
Ir = ---- =27trt;
dtS
39
Tipul
3.
1. Cazul general
2. inel

II

I
3. Sector inelar
40
Tabelul 4.1 (continuare)
de calcul
M,
't"l = -2-. -bl-.
M,
8=-
GI, '
M,
d<p= GI . dz;
,
4A2
1=---=
,
2 . tI . l2 . bi .
il b2 +t2 bl
c. Sectiuni deschise, cu pereti
- n fiecare din elementele componente (dreptun-
ghiuri sau curbe) tensiunile 't" au distri-
din
i M,
't" = - t
mam Ir . i,
- tensiunea se n
elementul cu grosimea
M.
"t'max= -1- . i max;
.
M. M,
8= GI ; d<p= GI . dz;
, .
oc' 3 (x' 3
1. = - 2:b, t
i
= - (bl l
1
+b2 ... );
3 3
- coeficientul rx,' seama de efectul
ntre elementele componente; rx,'=1 pentru corniere;
0('=1,1 pentru profile V; 0('=1,2 pentru profile 1;
- li grosimea, iar b, unui element
component.
IM
--'_.
JYI l
"t'maz= --=
1.
,
M. M,
3= _. d<p= - dz;
GI, ' GI,
1
Ir= - (27tr)la
3
't"m = M.t
1, 1
- rrx,t
2
3
8= liI . d<p= jW. dz;
GI. ' GIr
1
Ir = - (rO() .[3
3
Tipul
4. Cornier cu aripi neegale
5. Profil V
6. Profil 1
7. 1 din su-
bara are transversale
sudate de
8. 1 din
Tabelul 4.1 (continuare)
de calcul
M.
't'mtlz= - t;
Ir
M r M
r
8= - ; d<p= -- . dz;
GI. GIr
M. M,
't"= - . t; 't"m = - . Il; (lm =tl);
Ir 1,
M. M,
8= _. d<p= - dz;
GIr' GIr
tm.x=max (tI; 12; la):
M r M.
8= - . d<p= - . dz;
GI. "GIr
tm =max (tI; 12 ; ta)
M. M r
8= -- . d<p= -- . dz
GIr' GIr '
41
deschise, cu (cazul c din tabelul 4.1). Tensiunile
au pe grosimea peretelui se cu
.. <il = M
r
tt,
"""" Ir
n care:
tensiunea pe grosimea It;
M
r
momentul de
Ir momentul de la care, pentru compuse
din dreptunghiuri se cu
IX'
Ir= - 'E.bttr;
3
termenii rL.', b(, It au din tabelul 4.1, cazul c.
pentru calculul momentului de la este vala-
pentru din dreptunghiuri sectoare inel are; acestea din
se cu dreptunghiuri de lungime cu lungimea liniei mediane.
Tensiunea n dreptunghiul cu grosimea
M r t
't"max= -_. max'
Ir
4.3.2. RELATII DE VERIFICARE
Verificarea de
Verificarea de

Termenii din anterioare au ca la pct. 4.2.2.
4.3.3. CRITERII DE ALCATUIRE ECONOMICA
Marca folosit forma snt factori care preponde-
rent asupra ariei transversale implicit, asupra consum ului de
Din analiza tahelului 4.1, cazurile b c, se nchise, n com-
cu cele deschise, snt mult mai avantajoase pentru preluarea momentelor
de (v. 4.2).
4.4. CU DEPLANARE A BARELOR
CU
Sub momentelor de deschise au de depla-
nare. Orice care deplanarea tip ncastrare,
momente de pe intervalul dintre capete) produce cu deplanare

42
ntr-o a unor bare solicitate la cu deplanare n
de tensiunile 'r
s
' caracteristice libere, apar suplimen-
tar: tensiuni 'rO) tensiuni normale aO)
4.4.1. CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE SEqlUNILOR
Pentru calculul la cu deplanare este necesar se stabi-
caracteristici geometrice ale coordonatele sectoriale cu,
centrului de punctul sectoriall de zero principal, momente sta-
tice sectoriale SO)' momentul de sectorial Im
4.4.1.1. Coordonate sectoriale. Se un pol fix C un punct fix B pe
linia a din figura 4.2, a; raza CB se vectoare de
origine; un punct 1 oarecare de pe linia poate fi definit prin coordonata:
n care:
CUI este coordonata a punctului 1;
S1> S2 limitele integralei capetelor arcului BI;
r care forma conturului (raza);
ds arcul elementar, pe linia
Coordonata CUI a unui punct oarecare I de pe linia a
nii dublul ariei de raza vectoare de origine (CB),
linia a (BI) raza vectoare a punctului 1 (CI).
Coordonata a punctului 1 (fig. 4.2, a) dublul ariei supra-

de semn a coordonatei sectoriale este valoarea
este de razei vectoare (CI) n sens orar.
Coordonata a punctului 1 din figura 4.2, b, raza vectoare de origine
fiind CB, are valoarea:
1 h ch
CUI = -2, - 'C' - = -_o
222
Coordonata a punctului 2 din figura 4.2, c are valoarea:
cu2=2 --'c'-+-'b'- =-(b-c).
(
1 h 1 h) h
2 2 2 2 2
ro In acest fel diagrama de coordonate sectoriale din figura 4.2, d pentru
toate punctele de pe linia a
a b.
Fig. 4.2.
c
diagrama w
d.
43
. . , --
. G
I I
1-
I
Q. '[; c.
d.
r;-cenrru de qre.ufole : C-centru .de rasucire
lJ-plim::1 secfof'IOJ de zero princIpal
Fig. 4.3.
Pentru calculul la diagrama (,) se n raport cu raza vectoare
de origine care are cele n centrul de (C) n punctul
sectorial de zero principal (B).
4.4.1.2. Centrul de Este un punct caracteristic al prin care
trece suportul nu se produce barei. cen-
trului de C se pentru:
- cu axe de simetrie (fig. 4.3, a), la acestora;
- cu o de simetrie (fig. 4.3, c), pe
- formate din aripi (fig. 4.3, d, b), la acestora.
Calculul centrului de se poate face ca n schema 4.2.
4.4.1.3. Punct sectorial de zero principal. Punctul de pe linia de
cel mai apropiat de centrul de se
punct sectonal de zero principal. Determinarea acestui punct se poate
face ca n schema 4.3.
n figura 4.3 snt indicate punctului sectorial de zero principal B, pentru
cteva
4.4.1.4. Momeut static sectorial. Prin se scrie:
8 .,
= (,). dA = (jj' [. ds,
o o
n care:
momentul static sectorial al unei de de la originea
arcelor la o s pe linia a
grosimea
ds arcul elementar pc linia
Pentru de grosime [
s
SO=[, (,)'ds
ro J '
o
diagramei (u de la origine la o oarecare s.
Se poate observa momentul static sectorial SO are un maxim acolo unde
Q)
diagrama (,) se (v. 4.3 4.4).
4.4.1.5. Moment de sectorial. Prin se scrie:
1 ro = S dA = (,). dA
44
Fig 4.-1
sau:
Pentru de grosime
Calculul pozitiei centrului de
1. Elemente cunoscute:
(fig. 4.4)
.j.
S c h ema 4.2
2. centrului de greutate G axele
principale centrale xGy
3. momentele de: de axele principale
centrale: Iz. Iv
4. Alege un pol oarecare P(a. b) axe
x'Py'. paralele cu xGy; alegerea polului P se face astfel
nct diagrama w
1
, n raport cu acest_pol rezulte cit
mai
.j.
5.
diagrama coordonatelor sectoriale Ci)p
diagrama absciselor x
diagrama ordonatelor y
.j.
6. coordonatele centrului de C. n siste-
mul de axe x'Py';
'ds

'ds
Iv


, A
Y
C Iv
Obs. Pe unde grosimea t este constan-
iar coordonatele x sau y au cel mult in-
tegralele pot fi efectuate prin regula
se mai poate scrie:
1ro=,{ (,). (,). ds.
Efectuarea integralei se poate face prin regula integrnd diagrama (,)
cu ea
Etapele de calcul ale caracteristicilor geometrice necesare calculului la
cu deplanare a barelor cu snt indicate n schema 4.4.
45
Fig. 4.5
S ch ema 4.3
Calculul punctului sectorial de zero principal
1. Elemente cunoscute (fig. 4.5):

- centrului de C
2. Alege un punct oarecare, Bo, pe linia a
.j.
3. diagrama coordonatelor sectoriale, (,)0' consi-
derind
polul este centrul de C;
- raza vectoare de origine este CBo.
.j.
4. coordonata a punctului sectorial de zero
principal B:
(,)0 dA (,)0 t ds
(,)B=----
A A
ds - arcul elementar pe linia
A - aria
Se h ema 4.4
Etapele de calcul ale caracteristicilor sectoriale
Elemente cunoscute:
barei
a. centrului de C (v. pct. 4.4.1.2) I
.j.
b. punctului sectorial de zero principal B (v. I
pct. 4.4.1.3)
c. diagrama coordonatelor sectoriale (,) n raport cu raza I
vectoare de origine CB, C fiind polul sectoarelor (v. pct. 4.4.1.1)
.j.
d. momentul static sectorial (v. pct. 4.4.1.4) I
.j.
e. momentul de sectorial lro (v. pct. 4.4.1.5) I
In tabelul 4.2 sint date pentru calculul centrului de
al momentelor de pentru cteva tipuri de deschise mai des ntl-
nite.
46
1.
2.
3.
4.
Relatii pentru calculul caractcristicilor sectoriale
Tipul
:l
[f::
t 2;f2;6z,
C
- -.- J!
oQ
1 A/;t/;b,
Diagrama (1)
(,)1 = 0,5 b2 'Yc
(,)2=0,5 b2 '(Yc+O,5 ba)
(,)3=0,5 b2 '(Yc-O,5 b3)
(,)4=0,5 b4(bl -yc)
(,)5=0,5 b4(bl -yc+
+0,5 b5)
(,),=0,5 b4(bl -y.-
0,5 b
s
)
(,)=0
Tabelul 4.2
Centrul de I",
n care: I,v' I,v' 1" 1,,,, repre-
caracteristici proprii ale
superioare, respectiv in-
ferioare
ca n cazul 2
Xc=O; Yc=O;
IZI/'bi ll/bi.
1",=---=--,
2 4
n care:
in care:
Xc=O; Yc=O;
1",=0; se seama de
grosimile
47
Tipul Diagrama '"
5.
6.
00=0
4.4.2. DISTRIBUTIA TENSIUNILOR
Tabelul 4.2 (continuare)
Centrul de 1",
, 12", b2
x
c
= -1-; Yc=O;
"
Xc=O; Yc=O;
1",=0; se seama de
grosimile
(bN
1",=---
18
cu deplanare produce in tensiuni
- tensiuni T. specifice cu deplanare cu
pe grosimea dreptunghi (fig. 4.6, c):
T _M, .t.
8- 1, '
- tensiuni Tro specifice cu deplanare con-
stante pe grosimea peretelui (fig. 4.6, d):

TOO=-tI--;
ro
- tensiuni normale aro specifice cu deplanare mpiedicat (fig. 4.6, e):
B'OO
a ro = --.
1",
Termenii din relatiile anterioare au semnificatii:
M
8
mo'mentul de care se ca la pct. 4.4.3
(fig. 4.6, a);
M ro momentul de care se ca la pct. 4.4.3
(fig. 4.6, a);
48
B bimomentul de care se ca la
pct. 4.4.3 4.6, a);
1, momentul de la care se ca n
tabelul 4.1, cazul c;
IIlililllilruiliillllll M"
k1TTTtITIOO II i II i I Ms
IMU)
B
I
(; = M
S
'
f
s 1"
c.
,r.
e.
B
j
!
9
h.
Fig. 4.6.
So
ro
momentul de sectorial care se ca la pct.4.4.1.5;
momentul static sectoria! al unei din (de la ori-
ginea arcelor la punctul n care se "ro) care se sta-
ca la pct. 4.4 .1.4;
cu coordonata a punctului n care se aro
care se ca la pct. 4.4.1.1;
t grosimea dreptunghiului n punctul n care se ten-
siunile "s sau Tro.
Se aspecte:
- 1" t, w, 100 snt caracteristici ale
- .7\1 1\1",. B snt caracteristici care se n de barei,
schema de caracteristicile
-- tensiunile Too au o diagramei (fig. 4.6, d, g);
4 - metalice
49
- tensiunile 0"01 au o diagramei (,) (fig. 4.6, e, h) se
pe
- in fiecare din lungul barei se poate scrie:
Mr=Ms+M .. ,
in care M
r
momentul de din (fig. 4.6, a).
4.4.3. CALCULUL CARACTERISTICILOR Ma' B, MOI
Pentru stabilirea expresiilor B, M"" Ma se de la
a mpiedicate:
n care:
IV k 2 " m,
ep - ep =---,
ElOI
dM
r
mr =--;
dz
iar M
r
momentul de variabil sau constant n lungul barei.
este
, sh kz Bo (1 hk) M,o 'k hk ) +
ep= epo+ epo --+ -- - c z + - ( z - s z
k GIr kGIr
"
+ [k(z-f) -shk(z-f)]mr(l)df,
O
n care:
ep unghiul de al barei;
C?a, epb, Ba, M,a parametrii ntr-un punct luat ca origine;
f o ca n figura 4.6, f.
Parametrii n origine se stabilesc din de rezemare:
- mpiedicarea n jurul axei barei este cu epo=O;
- mpiedicarea - epb=O (M
8
=0);
- libertatea de deplanare - Cfo =0 (Bo
Pentru cazul tip la ambele capete ale grinzii se scrie:
Cfa=O; epl=O; epa =0; epi' =0,
iar pentru rezemarea tip "ncastrare" la ambele capete ale grinzii,
epo=O; epl=O; epb=O; epi =0.
determinarea ep se scriu
M.=Glrep'; B= -EIOlep"; MOI = dB = -ElOI ep"'.
dz
n calcule se seama
z
M r =M8 +Mro ; M r = M,o+ m,(t)dt.
o
n tabelul 4.3 snt date diagramele expresiile ep, B, Mro , M, pentru grinzi
cu mai des ntlnite.
50
Tabelul 4.3
E'I[presiile rotirii '1', ale momentulu i de ale bimomentului B al (momentului
de Miu*
4*
Schema grinzii diagramele
<P.M,. B. M",.
1. 1 'l ,_M
1: z .. ZI:
2.
3.


:
lIP' .M
r
:

: I
M
I { t fronson
Expresiile caracteristicilor <P. M B. MOI'
de un moment de concentrat M
EI
M ( shkl - ShkZ')
OIep=- kz- ----
]il chkl
Ma == M (1- ChkZ')
chkl

k chkl
chkz'
M
ro
=1\,1--
chkl
de moment de uniform dis-
tribuit, m
EI
m [ 9 ( Z2) (1 +klshkl)(chkz-l) ]
ro ep = - k" lz- - -klshkz +
k' 2 chkl
l' 8 = - kz'- klchkz+ -'--'---'--
11:[ m [ (1 + klshkl)shkz ]
k chkl
= - 1 + klshkz - -'----'-----''---- B
m [ (1 +klshkl)chkz ]
k
2
chkl
m [ (1 +klshkl)shkz
M ro = -k klchk: - -'----'---
chkl
cu tip de un moment
de concentrat
Tronson stInga Tronson dreapta
Elroep==- -kz---!shkz
M (b shkb )
k
3
1 shkl
1vI (a shka )
k3 1 k:' - shkl "shkz'
"b )


M ShiCb
B =-.-- 'shkz
k shki
shkb
MOI =M --!chkz
shki
(
a shka
M --+- "chkz'
i shkl
M shka
- --'shkz'
k shkl
(
shka )
M ___ o chkz'
shki
51
4.
Schema grinzii diagramele
'1'. ]}!8' B. M",.
Tabelul 4.3 (continuare)
Expresiile caracteristicilor '1'. M . B. M",
cu tip de momente de
uniform distribuite, m
oocp= - -zz'-l+ EI
m (k
2
shkz+shkz' )
k' 2 shkl
M
8
= l!!.. [k z) + ChkZ-ChkZ']
k 2
B = - 1-
m ( shk:+shkz' )
k
2
shkl
m ( chkz- chkz' )
A100 == - - -----
k shkl
dB
* ObservaJii: k
2
= Eloo ; M.=GI,'f!'; B=-E100rp"; M",=-E100rp"'; Moo = ct;; M,=M.+Moo
4.4.4. DE VERIFICARE
Tensiunile maxime rezultate din cu deplanare trebuie
fie mai mici dect de calcul ale materialului:
52
i
i
!Oo74L7mm;

Fig. 4.7.
n cazul n care n snt
alte eforturi (N, T, M), tensi-
unile date de acestea se
cu tensiunile din anterioare.
4.5.
4.1. se determine
momentul capabil la starea
de se calculeze ro-
tirea cp a liber al barei
din figura 4.7,
OLT 45.
Rezolvare (v. tab. 4.1.t, cazul b, 2)
1. momentul de la

1.
l
r
=27tr
3
t.
(
14-1)3
1,.=2'3,14' -2- '1=1724,6 cm
4

2. momentul capabil la
starea de

2.
(
140-10)2
3,14' -2- '10' H5=
=38,47'10
6
N mm=38,47 kNm.
3. 3. rotirea cp a
liber:
]1.1, l
cp= 38,47 10' 2000=
(0,81 . 10
5
) (1 724,6' 10
4
)
Cp= --
GI,
=0,0551 radiani=3,16.
4.2. se compare capacitatea
la starea de la sta-
rea de a din fi-
gura 4.8
date numerice: r=90 mmj t=8 mm.
Re::olvare (v. tab. 4.1, cazurile b, 2 c, 2)
Q
Fig. 4.8.
1. momentul capabil la starea de
- n cazul inel are (fig. 4.8, a):

- n cazul inelare cresta te (fig. 4.8, b):
1'v1
b
= 2. 7trt
2
RI'
T 3
2. momentele capabile la starea de
- n cazul inelare:
ea=G' 27tr
3
t ea;
- n cazul inelare crestate:
27trt3'8a
3
3.
= 2r:r2tRf
2.
1trt
2R
3 f
r 90
=3, - =3 - =33,75;
t 8
G 21trt ea
2
G-11lrt
3
e
3 a
b
Se este mult mai mai dect sec-

53
APLICATIA 4.3. se calculeze caracteristicile sectoriale ale din fi-
gura 4.9, a.
Rezolvare (v. schema 4.4)
B:"
Deoarece are axe de simetrie, centrul de C punctul
sectorial de zero principal B coincid cu centrul de greutate G (la axelor
de simetrie, ca n figura 4.V, b)
..... ;
1. diagrama coordonatelor
sectoriale W n raport cu raza vectoare
de origine CB, C fiind polul sectoare-
lor (punctul fix):
2. momentul static sec-
torial
c..; c'A= w-lds.
A o
3. momentul de
sec torial:
100 = w
2
dA= W' W' dA=
A A
1. Raza vectoare de origine coincide
cu axa oy; se coordonatele:
wl=-61'17,5=-1067,5
W2= +61'17,5=+1 067,5 cm
2

Se diagrama din figura 4.a, c
(punctele de pe inima au ro-
ordonate sectoriale egale cu zero).
2. Calculul se face pornind de la ex-
unde ten-
siunea este
parabolele din figura 4.9, d; valoarea
ma", se n punctele
de
17,5 17,5
wf wds=
o o
1
=2, --,1 067,5'17,5=18681,25 cm
4

2
3. Pe pe care grosimea f
este diagrama w se inte-
prin ea folosind regula
se
1 2
100 =4'2'-'1067,5'17,5' -!
2 3
11 067,5=53,18'10
6
cm
6

valorile w 1", se pot calcula direct, folosind din ta-


belul 4.2.
54
4.4. se calculeze caracteristicile sectoriale ale din
figura 4.10, a.
700
Q.
w"
f
cm
2
j
1/ o l'
80,
I
cI
37.5
e.
!I'. i
y
Bo
f
f.
150 15
b. c d
56.
9
h.
Fig. 4.10.
Rezolvare (v. schema 4.4)
a. Calculul cenlrului de C
Deoarece are o de simetrie, centrul de se va afla pe
deci va trebui numai abscisa
1. momentul de
Ix, de axa Gx
(care este axa de simetrie).
2. Alege un pol oarecare P tra-
sistem ul de axe x' Py', paralele
cu xGy.
3. diagrama coordonatelor
sectoriale Wp diagrama ordona-
telor y.
4. abscisa centrului de

Wp' y. dA Wp' y. t . ds
x:= ---=A_____ ___ 9 ___ _
Iz Iz
1.
1.30
3
Ix = -- +2'1,5'10'15
2
=9000 cm
4

12
2. Se alege polul P ca n figura
4.10, b.
3. diagramele din figura
4.10, c, d:
/wP2 / =lwPal =10'15=150 cm
2

4. Se prin regula
ceaghin cele diagrame
1
2 - 150101515
2
x;= - --=------- =
9000
= -3,75 cm= -37,5 mm.
55
b. Calculul pozitiei punciului seciurial de zero principal, B
Deoarece are o de simetrie, acestui punct se la inter-
axei de simetrie cu linia a pentru exemplificare se face
calculul punctului B. '
1. Alege un pol oarecare Bo pe linia

1. Polul Bo se alege ca n figura
4.10, e.
2. diagrama coordonatelor
sectoriale Wo considernd raza vec-
t_oare de origine este CBo.
2. diagrama din figura
4.10, e:
W01=0; w02=+10'15=+150 cm
2
;
(003= +30' 3,75= +112,5 cm
2
;
w04=+112,5-10'15= -37,5 cm
2

3. Integrala pe portiu- 3. coordonata
a punctului sectorial de :zero principal: nile de cu grosime
produsul dintre aria diagramei Wo
grosimea t 000 dA 00 0 ' t ds
WB = _A=-__ = ___ _
A A wB =2(2- '150'1015+ 2- '1125
60 2 ' 2 '
. 30'1 + 2- '112,5'10,1,5 _2-.
2 2
'37,5,10' 1,5)=+56,25 cm
2

Se punctul cel mai apropiat de C care are coordonata
cu +56,25 se la intersectia axei de simetrie cu linia (fig. 4.10, f).
c. Trasarea diagramei de coordonate sectoriale w
In raport cu raza sectoare de origine CB, diagrama din figura 4.10, g,
n care:
W1 = -3,75,15= -56,25 cm
2
;
W2= -56,25+10'15=+93,75 cm
2
;
W3= -W1 =+56,25 cm
2
;
W4= -W2= -93,75 cm
2

d. Calclllul momentullli static seclorial al unei din

A
Considernd originea arcelor n punctul 2, diagrama din figura 4.10, h.
Momentul static sectorial maxim are valoarea:
ma", = + 2- . 93,75' 6,25' 1,5 =439,45 c1o"1,
2
aria triunghiului m2n (fig. 4.10, g) cu grosimea t=1,5 cm.
56
Valoarea S! mal' se n punctul n care coordonata W se

e. Calculul momentullli de seciorial, 100
100 = w
2
dA= wwtds.
A
Se pe de grosime integrala se poate efectua prin
regula (se diagrama w prin ea se nm cu
grosimea t
100 . 93,75' 6,25' . 93,75'1,5+ . 56,25' 3,75' 56,25'1,5+
2 3 2 3
+ . 56,25'15, . 56,25'1,0 )=98 438 cm
6

2 3
Valorile w, 100 se pot direct folosind din tabe-
lul 4.2, cazlll 5.
APLICATIA 4.5. se verifice la starea de grinda n
din figura 4.11, a; grinda are din figura 4.11, b, Ol 37 este
de o P=5 kN excentric n liber al consolei .
Rezolvare
1. caracteristicile geome-
trice ale
- momentul de Iz;
- centrului de C;
- punctului sectorial de zero
principal B;
- diagrama coordonatelor secto-
riale w;
-momentul de sectorial 100 :
10) = w
2
dA= w'wl'ds
A s
- diagrama momentelor statice sec-
toriale SOl:
O)
s
= w dA = W' t ds
A
1.
1 = 0,8.20
3
+2'1'10,10,5
2
=
z 12
=2 738,3 cm
4
;
- C se la axelor de
simetrie (fig. 4.11, c);
- B se la axelor de
simetrie (fig. 4.11, c);
_ diagrama din figura 4.11, c;
coordonata are
yaloarea:
10 21 -525 2.
W
maz
=-!- - , cm,
2 2
- prin integrarea diagramei w re-

1 2
10) =4, -' 52,5' 5-' 52,5,1 =
2 3
=18375 cm
6
;
_ prin integrarea diagramei w re-
diagrama din figura 4.11, d; mo-
mentul sectorial maxim are valoarea:
57
I!
l'
I
w
U
(cm
2
)
SO'(cm
4
)
1/ W
}'O<IOO l
1"
52,5
0
52,5
_ ._-l _8 Q_
z z'
8 x 200 52,5
l= 2,OOm 1Ox lOO _ 52,5
a b.
'y
c d.
(J)kN
501111111111111
f.
@kNm

!fj)kNm
M
vM=--'Y
Ix

k.

n,
r.
0: =Mw'Sg
W {'I
w

N/;m
2
I
l. m
a b
):
195,9 _c


o. p
1
:r
o Ow=Z_2
- I
N/mm
2
i
s t.
Fig. 4.11.
ilS/, (cm
J
)
1;'
. :;5
e
- diagrama momentelor statice Sz:
8
Sa; = Y' dA = Y' t ds;
A O
- momentul de la Ir:'
rx' 3
Ir= - J:.biii
3
2. Calc coeficientul:
k="l/G.Ir
V Eloo
3. Trase dia gramele de eforturi
n lungul consolei:
- diagrama de T;
- diagrama de moment ncovoie-
tor .Z\.1;
- diagrama momentului de
Ma;
- diagrama bimomentului B;
- diagrama momentului de nco-
1\1
00
,
4. valorile maxime ale
eforturilor
5. tensiunile maxime n sec-
din ncastrare:
- n punctul a (fig. 4.11, p):
M R
crM= - ;
Iz
B

100
- diagrama din figura 4.11, e
valorile maxime:
la mijlocul . f
Sz=1' 5'10,5=52,5 cm
3
;
la mijlocul inimii,
Sz=1'10'10,5+0,8' 10' 5=145 em
3

Ir= !..(200,8
3
+2101
3
)=10,08 cm
4
;
3
2.
k= "l 10.81 '10' '10,08 .10
4
=
V 2,1 '10' '18,375 10
=0,145'10-
2
mm-
1

3. Folosind din tabelul 4.3,

T=P;
M=2P-P'z;
M =P'e' 1--- .
(
eh kZ')
8 eh kl '
B _ Pe (_ sh Jez' )
- k elI kl '
eh Jez'
Moo=P'e'--!
elI Jel
4. valorile maxime:
- n ncastrare,
T=5 kN; M,=O;
M=52=10 kNm;
B= 5 '0,2 . th(1,45' 2)=0,686 kNm
z
;
1,45
l\.1oo=M
r
=50,2=1,O kNm;
- n liber:
T=5 kN; M=O;
M
8
=M
r
=5'0,2=l,O kNm;
B=O; 11100 =0.
5.
- n punctul a:
10 10' 110 402 ",r'
cr.1[= . =,
2738,3 .10
4
0,686 10 . 52,5,102 =
croo = 18375.10'
59
I
I
I
'1
I
I
I
I
i
- n punctul b:
"XT= T 'S"
b '1" '
M m 'Sm
"m= ---"-
['Im
,,= "xT+ "o> Rf.
6 ___ tensiunile n
capatul hber al consolei:
- n punctul b (fig. 4.11, p):
"t'xs = M . t.
1 '
r
TS
"t'XT=-_x.
b Ix '
T= "t'X8+ "t'xT Rf;
- n punctul c:
M,
"118= - t
1 '
r
T Sx
"t'YT=-;
b 'Iz;
"t'= "t'ys+ "t'YT Rf.
a=40,2+195,9=236,1 Njmm
2
;
R=220 Njmm
2
;
- n punctul b:
5 .10
3
'52,5 10
"XT= =0,96
10 2738,3 ,104
1,0' 10' ,131,25, 10'
"0>= =72 ,,' 2
10 18 375 .10. ' l'/mm;
"t'=0,96+7,2=8,16 Njmm
2

Rf=130 Njmm
2
'
6.
- n punctul b:
1,0' 10
"t'xs= '10=992 Njmm
2
;
10,08' 10
4
'
"t'xT=9,6 Njmm
2
;
"t'=99,2+9,6=108,8 Njmm
2
;
Rf=130 Njmm
2
;
- n punctul c:
1 O . 10
"t'1I8= ' . 8=798 N;'mm
2

10,08 .104 ' ,
5.10
3
145 . 103
"t'IIT= =33 Nfmm
2
;
8 2 738,3 . 10
4
'
"t'=79,8+3,3=83,1 NJmm
2

CAPITOLUL 5
BARE SOLICITATE LA COMPRESIUNE
5.1.
In metalice se ntlnesc frecvent bare solicitate la compresiune: unele
diagonale ale grinzilor ClI superioare ale grinzilor cu simplU
rezemate, stlpi, barele contravntuirilor etc.
Valorile ridicate ale caracteristicilor mecanice ale permit realizarea
bare care dimensiuni relativ mici ale transversale n raport
cu lungimea; din capacitatea a barelor din este deter-
de fenomenul de pierdere a
5.2. TIPURI DE
barelor cu efort axial de compresiune au diferite n
de valoarea tipul elementului de din care fac parte. n
schema 5.1 figura 5.1 snt clasificate exemplificate ale barelor corn
primate.
S ('. Il ema 5.1
Tipuri de ale barelor solicitate
la compresiune (fig. 5.1)
unitare
(fig. 5.1, a, b, c, d)
alipite (fig. 5.1, e,
f, g, h, i, ;, k, 1, m)
compuse din
elemente:

(fig. 5.1, n,o, p, r, s)
mult
(fig. 5.1, t, u, v)
61
1, :
-e-
I
o.
'; :$ 'i
i+ f
<b. c. .d. e. f. 9. IL.


J it
i. j. . 1. m.
p. '0:.
-+1 -JrE D} IrI
i --t-- --r-- ---t---
r s t. u. v.
Fig. 5.1.
5.3. FENOMENUL DE PIERDERE A
Studiul barei comprimate -- fenomen foarte complex - a evoluat
n decursul timpului n sensul cuprinderii n calcule a unui ct mai mare de pa-
rametri de care depinde n mod real capacitatea a barei; ST AS 10108/0-78
seama de progresele realizate n acest domeniu. Astfel, printre altele, snt
luate n considerare formele prin care pierde stabilitatea o la com-
presiune flambaj prin ncovoiere, prin prin
Un alt element nou, introdus n standard, se la valorile cp
pentru barele comprimate axial. Aspectele teoretice ale f1ambajului barelor com-
primate axial, tratate pentru bare ideale, snt rezolvate de foarte vreme.
In cazurile ntlnite n flambajul barelor reale, cum snt
in cu inevitabile de dimensiuni, de de cen-
trare a de liniaritate altele. n metoda admisibile aceste
inconveniente produse de ntre bara cea
erau corectate prin folosirea unor de variabili, n
coeficientul cp.
Valorile cp din ST AS 10108/0-78 au la rezultatele
teoretice experiment.ale efectuate de pentru
metalice pe un foarte mare de bare reale. Urmare a acestor studii cer-
au fost stabilite prin prelucrare critice de flambaj n
de parametri:
- limita de curgere Re;
- forma
- tensiunilor interne generate de tehnologia de fabricare a barei
(la minare, sudare);
- modul de producere a fenomenului de flambaj altele.
62
li:
'J
,
, .
I :'
parametri se
valorile cp pentru trei
curbe fundamentale de flam baj
A, B, C (fig. 5.2). Astfel,
cr cr
cp= -,
Re
'f
1,00 >-=---r
O,BOOf-----+ ........ -"<;:--T
0,600 X
n care: aer' determinat pe cale
0,400
parametrii mai sus,
iar Re este limita de curgere a
otelului.
, n anexa 3, tabelele 3.38 ...
3.41 snt date valorile coeficien-
cp.
o 50 100 150 200
Fig. 5.2.
Expresia v
a de flambaj, care a fost preluata
prin modelare este
de STAS 10108/0-78,
unde:
1,
E
Re
a, b, c
1
cp= ,
(a+ V(a+ b).2)2_C).2
- A
A=-;
AH
- l
A= -L:
i
lungimea de fIambaj a barei;
raza de a
modulul de elasticitate al
limita de curgere a
au valorile din tabelul 5.1.

A
\
B
\
a 0,5
0,5
b 0,514 0,554
c 0,795 0,738
5.4. LUNGIMI DE FLAMBAJ
Tabelul 5.1
c
0,5
0,532
0,377
Lungimile de flambaj ale barelor cu perfecte ]a capete, efort axial COIl-
stant snt indicate n figura 5.3.
63
I
\
\
\
\
\
\
\
\
\
Fig. 5.3.
I
I
\
\ .
\
\
Lungimile de flambaj ale bare-
lor reale snt indicate n anexa 3,
tabelele 3.11 ... 3.21.
5.5. VERIFICARE
Teoretic, barele comprimate
pot pierde stabilitatea, n
de tip ul n ur-
moduri:
- prin ncovoiere, in cazul
sectiunilor al centru de
G coincide cu centrul
de C;
_ prin n cazul al centru de greutate nu
coincide cu centrul de T, D, 1 nesimetric).
n tabelul 5.2 snt exemplificate modurile de pierdere a n
de tipul planul n care este pierderea
Modul de pierdere a n planul
Tipul
\
:lJ-:lJ y-y
!\j

ncovoiere
ncovoiere
y
cf.-'

ncovoiere
!f
5.5.1. VERIFICAREA BARELOR CU PLINA SAU COMPUSA
DIN ELEMENTE DEPARTATE, CARE PIERD STABILITATEA
PRIN INCOVOIERE
Verificarea se face cu relatia:
ll care:
N

c:pA
Tabelul 5.2
N este efortul axial de calcul;
cp coeficientul minim de flambaj al barei care se ia din anexa 3, tabelele
3.39 ... 3.41 conform din tabelul 3.38;
_4...t, __
A aria brute a barei;
R de calcul a
efortul axial N este variabil n lungul barei, se admite se
cu
-lungimea de flambaj se ca n anexa 3, tabelul 3.11;
- efortul axial N se ia cu valoarea
Verificarea barelor cu din elemente solidari-
zate cu se face cu snt ndeplinite
- elementele se cu la Il il; il este
raza de a unui singur element n raport cu axa proprie 1 -1 cu
planul (fig. 5.1), c);
- pe lungimea barei snt cel de solidarizare.
Succesiunea necesare unei bare cu care
pierde stahilitatea prin ncovoiere este n schema 5.2.
Verificarea barelor cu sau din ele mente
care pierd stabilitatea prin ncovoiere
1. Elemente cunoscute:
- efortul axial de calcul N
- marca folosit R (anexa 3. tab. 3.5)
- barei;
lungimea barei;
- barei la capete
2. aria brute a barei A
3. razele de iz. i
u
de axele principa le cen-
trale ale
4. lungimile de flambaj ale barei llz. llv
5. de (anexa 3, tab. 3.22)
6. de flambaj n de curba de ncadrare
a (anexa 3. tab. 3.38), coeficientul de marca
(anexa 3, tab. 3.39 ... 3.41):
5 - metallce
curba ...
Ax ------) c:pz
...
curba ...
----+ C:Pv
...
Sch ema 5.:1
65
7. coeficientul minim de flambaj:
cp=min( cpx; CPu)
8. ndeplinirea de stabilitate:
N
--:;:;R
cp A
9. stabilitatea (v. pct. 5.5.4)
Se h ema 5.2 (continuare)
5.5.2. VERIFICAREA BARELOR CU SECTIUNE PLINA CARE PIERD
STABILITATEA PRIN INCOVOIERE-RASUCIRE
Verificarea se face cu ca la barele care pierd stabilitatea prin
fncovoiere (NI (jlA R) cu de schema 5.2:
_ 5: se n de Ax Av o valoare ).,vtr a coefi-
cientului de pentru pierderea prin n planul
perpendicular pe planul de simetrie (vezi cazul 2 din tabelul 5.2);
_ 6: se n de (jlz, Cjlll un coeficient Cjlvtr n
de AI/tr pe curba de flambaj B;
_ opera{ia 7: (jl=min (Cjl:z:; (jlv; qJvtr)
Succesiunea necesare unei bare cu care
pierde stabilitatea prin este n schema 5.3;
sint cele din figura 5.4.
In schema 5.3:
Ye centrului de n raport cu centrul de greutate
(v. anexa 3, tab. 3.42);
Iz, II/ momentele de ale n raport cu axa x-:r, res-
66
y
Q
pectiv y-p;
'JFf=C
9
.
::t) .
x' - ,6 --x
I
!1
b.
Fig. 5.4.
fLo
moment de la
moment de sectorial
(v. anexa 3, tab. 3.42);
ntre punctele n
care este con-
structiv barei n ju-
rul axei longitudinale;
coeficient care lun-
gimea barei n de
gradul de ncastrare la capete;
coeficient care seama de
gradul de mpiedicare a de-
bard.
'f
1
Valorile fL tJ.o (n cazurile curente, n fL= fLn) se iau:
. - ,00 n cazul articulate la capete, ban'i fiind mpie-
dlCata, deplanarea fiind
-- 0,50 bara este la ambele capete pentru ncovoiere depla-
narea la rasucire este
, - 0,.10 cnd bara. este la un la altul pentru
JllCOVOlere, respectIv deplanarea este m la un
la altul;
- pentru intermediare se pot lua valori pentru" si" ntre O 50 si 1 O
P t . r rO ','
en ru din figura 5.4, b neglij nd l ro considernd fL = = 1, In =1.

c2 = 0.0391
2
I r
Iv
S c h ema 5.3
Yerificarea barelor cu care pierd stabilitatea prin

1. Elemente cunoscute:
- efortul axial de calcul N'
- marca folosit R.'
- barei;
- lungimea barei 1;
barei la capete cele intermediare
2. caracteristicile A. centrului de "reu-
tate Yg. centrului de Yc' Ix. Iv. Ir. Iro b
3. razele de
iz=V
67
I
68
Se h ema 5.3 (continuare)
4. coeficientul:
1 w( fLI)2f( fL
o
lo)2+0,039( fLI)21,
5. de
/ Ix fLx
l
3 t b 3 22)
Ax= -. - = -.- ';:;;Aa (anexa , a. .
Zz Z.z
6. de flambaj:
curba ...
A", > <p",
...
curba .. '
Ay __ -----J- <p 11
...
curba B .. '
AYIT -- <PVIT
...
,
..
7. coeficientul minim de flambaj:
<p=min (<Px; <py; <PytT)
.j.
8. Indeplinirea de stabilitate:
N
--,;:;;R
<pA
.j.
9. stabilitatea (v. pct. 5.5.4)
5.5.3. BARELOR CU S'ECTIUNE COMPUSA DIN ELEMENTE
MULT DEPARTATE SOLIDARIZATE CU PLACUTE SAU ZABRELUTE
Verificarea se face cu ca la barele cu care pierd
stabilitatea prin ncovoiere (NI rpA R) cu de
schema 5.2:
- 5: se valori corectate ale de n ra-
port cu axele care nu taie materialul (fig. 5.5); expresiile acestor coefi-
snt date n tabelul 5.3 pentru elemente solidarizate cu in tabe-
lul 5.4 pentru elemente solidarizate cu
- pentru ca ramurile nu flambeze (pe ntre noduri) naintea
halei n ansamblu, coeficientul de flambaj al ramurii <PI trebuie fie mai mare
dect coeficientul de flambaJ al barei cp:
Tabelul 5.3
Expresiile de
1 2
compuse din elemente (fig. 5.5, a, c) soIidarizate cu
-niT I -r.t:-
II'"
Az= -:-
-eL
,
,j
,....-
1",
,
,
I
/ 2 2 n
2
( Ch) ,
I
p
.1
1
I I ,
I
AYIT= V Ay+AI - 1+ -- ; cmd
--;;.5 se poate lua: I
I ,
I
I
12 Il l p h c ,
C)
I I
"i-
I I
AytT= V
I
,
VI I I
I
\
I -...
I I
I I
unde:
I I
,
I
IIY 11
H-1-,--lI
r--'--
Av= -:- ; Al= -:-
-14
l
l -41-
Iy 11
Il momentul de al unei ramuri n raport cu
'p ___ __
axa proprie 1-1;
il - raza de a unei ramuri n raport cu axa proprie 1-1;
. X l p
- momentul de al unei

iba

1 =-
p 12
7
\y
C, /1 - ca n
compuse din patru elemente (fig. d) solidarizate cu
A V 2 A
2
2
- IY
t,= A + l+AZ

unde:
A=max(A",; Ay);

I .
IIV

A _...!!2'
Ay= -.- a;- . ,
'1 --c'
y
-- '
1", Iv
/1 /1
A1= -:-; A2= -
11
2
69
Tabelul 5.4
Sistemul de solidarizare Expresiile de
compuse din elemente (fig. 5.5, b, c) solidarizate cu
l,x
Ax =-.-
Ix
,-----------------------
I,y,,=" / ,.oy +n2A ( 1 + cos IX )
V sin IX COS
2
1X Am sin IX
cnd Am=.-ld cos IX notind n=7C2 ( ___ 1 ___ + __ 1_) ,
sin IX cos
2
IX sin IX

A( 1 1)'1' A +7t
2
_- +--- = A +n--
sin IX COS
2
1X sin IX Y
llv
unde; Av = -. - ,
Iv
A aria barei;
Ad - aria normale a diagonalelor din panou;
Am - aria dintr-un plan orizontal
A t =. / A' +_2 _A ___ ..:.l__ .=, /A'y
y r V y " Aa sin IX cos
2
IX V
unde;
A aria barci;
A
+n--
A"
aria normale a diagonalelor din panou;
11:
2
n=--------
sin IX cos
2
IX
compuse din patru elemente (fig. 5.5, b, d) solidarizate cu
Solidarizare ca n cele
patru cazuri anterioare
70
unde; ),=max(A
x
; Ay);
n10 n2 corespund planurilor 1- 1, respectiv 2- 2
- este verificarea elementelor de solidarizare la
T=O,012 AR,
unde: A aria barei, iar R - de calcul a
b.
1
Ci' '. x Fig. 5.5.
.---iy--
/_ c .1
Succesiunea necesare barelor cu din ele-
m ente m uIt solidarizate cu sau este n schem a 5.4.
S c h ema 5.4
Verificarea barelor cu din elemente mult
tate solidarizate cu (fig. 5.5, a. c)
1. Elemente cunoscute;
efortul axial de calcul N
marca folosit R
barei
lungimea barei l
barei la capete
2. caracteristicile
A; 1 .; 1,,; It
3. razele de
i=VI:
x --,
A '-V
4 Iy_ __
A
'_VI; /
1- --
A
4. de
llx
Ax= -. - ';:;Aa (anexa 3, tab. 3.22)
1",
Ay,,= ... .;:; Aa (tab. 5.3, 5.4)
II
1.1= -- ';:;40
il
71
1,
.1.
I
S c h ema 5.4 (continuare)
.j.
5. de flambaj (anexa 3, tab. 3.38 ... 3.41):
curba ...
A", ) cp",
.. .
curba .. .
AytT cp vtr
.. .
curba .. .
Al tpl
...
.j.
6. coeficientul minim de flambajl
cp = min( cpx; cp vtT)
7. indeplinirea
CPl cP
8. de stabilitate:
N

cpA
.j.
9. stabilitatea (v. pct. 5.5.4)
.j.
10. elementele de solidarizare (v. pct. 5.5.5).
5.5.4. MAXIMA A BARE LOR COMPRIMATE CENTRIC
Pentru asigurarea locale a barelor comprimate centric,
acestora trebuie fie mai mici dect indicate n tabe-
lul 5.5.
Tabelul 5.5
Nr.
I
Tipul
I
de verificare a locale
crt.
vi Rcp
-
Il a
; '2
12 a
lj
unde:
1 N
.fj
- 0=-;
A

- k
l
. Ic
2
se extrag din anexa 3, tabelul 3.31;
yR;f
la 1,25; - valoarea termenului se superior
- cP coeficientul minim de flambaj
72
Nr.
crt.
2
3
Tipul
j
b=
....
Tabelul 5.5 (continuare)
de verificare a il ocale
Y Rtp. ba y210
- .;;; k l -. -.;;; 40 - +0,4 'A
Il a ... la R
unde:
-
-
-
-
-
-
-
unde:
N
13=-;
A
coeficientul Icl se extrage din anexa 3, tabelul 3.31;
valoarea termenului -vi :tp se superior la 1,25;
cP coeficientul minim de flambaj;
A a barei;
cnd a= R, raportul ba/la nu va valoare Il 75;
cnd a< R, se poate majora cu -vi RaCP ,
a 90;
b 1 h .t3
- (3= h
j
' t: ,pentru (3= pentru
bi
- sint valabile in acest caz ultimele patru de la
nr. 2
5.5.5. VERIFICAREA PLACUTELOR ZABRELUTELOR
Verificarea cu care se elementele m uIt ale
compuse din elemente m uIt este n schema 5.5,
iar verificarea n schema 5.6.
S ch ema 5.5
Verificarea de solidarizare (fig. 5.5, a, c)
1. Elemente cunoscute:
barei;
marca folosit: R, R,

2.
T=O,012 AR,
unde A aria barei
73
74
3. eforturile n
T .1
1
M=--
4
T .1
1
Q=-
2c
4. tensiunile n
M M
a=--=--
Wpl t 'b
2
6
unde t b snt dimensiunile
S c.h e:m a S.S (continuate)
S c h ema 5.6
Verificarea de (fig. 5.5, b, c)
1. Elemente cunoscute:
barei
marca folosit R;
Az
lungimea a 1
2.
T=O,012 AR,
unde A aria barei
3. efortul axial n ca la o cu
D = __ T_ , pentru sistemul de din figura 5.5, b
2 cos CI:
4. coeficientul de al
1
A= -
i
unde i pentru dintr-un singur cornier,
raza de
I !
5. coeficientul de flambaj:
curha ...
A 'P
...
6. de stabilitate:
D

<pA,
S c h ema 5.6 (continuare)
unde: m=O,75 cnd este dintr-un singur
cornier prins pe o m=O,9 cnd cornierul este cu
aripi neegale este prins pe aripa
5.6. DIMENSIONARE
Dimensionarea unei bare cu efort axial de compresiune are, n general, un carac-
ter iterativ :;.i parcurgerea a dou'1 clape:
- alegerea
- verificarea alese.
Dimensionarea se ncheie atunci cnd snt cerute de ven-
ficarea barei:
N
R; Amaz Aa.
'P' A
In schemele 5.7, 5.8, 5.9 snt prezentate trei metode care pot fi folosite la dimen-
sionarea unei bare comprimate.
Avantajul metodei din schema 5.7:
- prin metoda razelor aproximative de alegerea se face n
de trei elemente IA, h, b), ceea ce este important in cazul com-
puse din mai multe laminate sau n cazul lungimilor de flambaj mult diferite.
Dezavantajul metodei:
- metoda aproximarea cu ct mai mare exactitate a barei
(punctul 4 din schema 5.7).
Avantajul metodei din schema 5.8:
- metoda coeficientului de profil este n cazul unitare
compuse simple.
Dezavantajul metodei:
- metoda este greoaie n cazul compuse complicate sau cu lungimi
de flambaj mult diferite, deoarece elementele componente se aleg doar n func-
de An,c'
Metoda (schema 5.9) avantajele pe care le metoda razelor aproxi-
mative de metoda coeficientului de profil, nct se poate chiar de
la prima ncercare, care toate impuse de veri-
ficarea ei.
75
76
Metoda razelor aproximative de
1. Elemente cunoscute:
efortul axial de calcul N
lungimea barei 1
turile barei
I
Alegerea sectiunii
J.
2. Propune:
tipul
- marca R (anexa 3, tab. 3.5)
3. lungimile de flambaj ale barei:
1,,,,, l,v
4. de ai barei:
(anexa 3, tab. 3.22)

5. n de coeficientul de maxim, max (A",; Av), sta-
coeficientul de flambaj <p (anexa 3, tab. 3.38 ... 3.41)
6. aria a barei:
N
Anee=' -
<pR
7. Extrage din anexa 2, tabelul 2.20 razelor de gira-
cx. x , cx. y
8. barei:
llx llv
hnec = --0-' bnec= ---
cx. z Ax; (/.y"Ay
9. Propune o cu:

heI;::; hnec
bnec
I
Verificarea sec.iiunii
J.
Se folosesc, n de tipul schemele de verificare de la
pct. 5.5.
Schema 5.7
Metoda coeficientului de profil, K,
A2
K=-
1. Elementele cunoscute:
efortul axial de calcul N
lungimea barei 1
barei
I
1
Alegerea sectiunii
J.
2. Propune:
tipul
marca R (anexa 3, tab. 3.5)
3. lungimile de flambaj ale barei: 1,,,,, l,v
S c h ema 5.8
4. Extrage, din anexa 2, tabelul 2.20 de profil K"" K,
5.

6. din anexa 3, tabelele 3.38 ... 3.41, coeficientul minim
de flambaj in de

7. aria
N
A.ec= --
cp R
8. Propune o CUl
I
Verificarea sectiunii
+
Se folosesc, n de tipul schemele de verificare de
la pct. 5.5.
77
Metoda
1. Elemente cunoscute:
efortul axial de calcul N
lungimea barei 1
barei
2. Propune:
tipul
I
Alegerea secjiunii

- marca R (anexa 3, tab. 3.5)
3. lungimile de flambaj
I,,,, l,v
Schema 5.9
4. Extrage din anexa 2, tabelul 2.20 de profil I{,., I{y
razelor de
5.


6. Din anexa 3, tabelele 3.38 ... 3.41, coeficientul de
flambaj 'P coeficientul de , n de max
7. elementele necesare alegerii
N
Anec= --
'P. R
l,x
hnec=--

l,v
b. ec = --

8. Propune o astfel ncit:

lin"
bej';:::;. b nec
I
Verificarea
..
Se folosesc, n de tipul schemele de verificare
de la pct. 5.5
5.7. CONDIT" CONSTRUCTIVE
Pentru a lucra unitar, elementele compuse se ntre
ele; n schema 5.10 figura 5.6 snt indicate de solidarizare a elemen-
telor compuse.
II ntre punctele de solidarizare este de maximum 40 ilo unde il este
raza de a unui element al In cazul unor bare
din profile laminate (fig. 5.6, c, d, e), il este raza de a unui singur element
in raport cu axa proprie (1-1) cu axa care nu taie materialul
la bare cu
din elemente
alipite:
.1.
-.1. ....c-.j."-------:
I
cu cu nituri,
(fig. 5,6,a)
(fig. 5.6, b)
S c h ema 5.10
Solidarizarea elementelor
comprimate (fig. 5.6)
la bare cu
din elemen-
te
:---..:. .. _- .j-
eu cu
sudate nituite
(fig. 5.6,c)
.j.
la bare cu
din elemente
mult
.j. .1.
cu
I I
cu
(fig. 5.6,d) (fig. 5.6, e)
.1. .j. .j.
sudate
I !
nituite
I I
sudate
II
nituite
e e --1
Ci
e.
Fig. 5.6.
79
5.8. CRITERII DE ALCATUIRE ECONOMICA
a unei bare comprimate pre-
supune analiza mai multor aspecte:
- tipul folosite;
- geometria
- marca
Tipul cum s-a la punctul 5.3,
barelor folosite n metalice pot fi ncadrate, n func-
de tipul lor, n trei curbe de flambaj A, B, C, le
corespund valori diferite ale de flambaj; n este indicat
1 ..
Fig. 5.7.
fie alese acele tipuri de pentru care se de flamba.i
9 mai mari (de preferat snt care se n curba de flam-
baj A).
Geometria materialului n n cazul
compuse din are o mare asupra coeficientului de A n
asupra ariei necesare a se pe o
I (fig. 5.7), cu posibilitatea de flambaj numai n planul inimii.
Se
h
i
( 1 .. ")
11= - sup e ea llllmll ;
ti
(coeficientul de al materialului).
Se cu aria atunci cnd:
- inimii are valoarea din de stabilitate lo-

Y
-
210
l1 oplim=40 Ii +0,4 A;
- coeficientul de al materialului are valoarea
parametrilor II este cu att mai mare cu ct coeficientul de
A are o valoare mai mare; se poate observa inimii este domi-
n raport cu coeficientul de al materialului. Pentru a concretiza
parametrului n, se exemplu: considernd folosit
este OL 52, pentru ,.=80, inimii nu este n=0,7 noptim,
o cu un spor de circa 13% (coeficientul fiind
Marca Alegerea a de n de coeficientul de
al barei are, de asemenea, o asupra consumului
de De exemplu, pentru din figura 5.7, A=60, n loc de
OL 52 se OL 37, un spor al ariei de circa 17%.
5.9. ALGORITMI DE DIMENSIONARE
Dimensionarea la calculator a unei bare cu efort axial de compresiune
se poate face fie prin generarea fie prin alegerea dintr-un de sec-
a care cele de verificare: NI cp' A..;; R
,\..;; Aa
In capitolul 3, figura 3.4 este exemplificat un de din corniere cu
aripi egale, n ordinea a ariilor; algoritmul din schem a 5.11 dimensio-
o din corniere (v. fig. 3.5).
80
Nu se poale
dlmenslona
cu secliunile
din
C/tesfe din fisier caracteristicile
secliunll: Al, i, , e
DA
j1 i
J __ !J_
/\y - L
DA
Stabilesfe coeficientul de
zve/lete maxim
A = max (Ax ;Ay)
'f (O,5+0,532l12) + V (O,5t-O, 532lt z)z -0,377 X
2
STOP
N
(J;;::;-
'fi'A
5.10.
APLICATIA 5.1. se bara 6-8 a superioare a
unei grinzi cu (fig. 5.8) cunosCnd:
- efortul axial de compresiune. N
6
-
s
=650 kN j
- se vor lua in trei tipu ri de
A - la cald (fig. 5.8. b)j
B - din corniere (fig. 5.8. e)j
C - profil T. compus din (fig. 5.8. d)j
folosit este Ol 52.
______________ ____________ -,
a
IY

x ,
lY
b.
1- -1


x ' x
l'
d.
Fig. 5.8.
Rezolvare (v. schema 5.9)
A. din la cald
1. Elemente cunoscute: 1.
- efortul axial de calcul N;
- lungimea barei l;
- barei.
- N=650 kN;
-l=l 515 mm;
- bara are ca n figura
5.8, a.
a. Alegerea
2. Propune: 2.
- tipul
- marca R.
82
- se propune o ca n fi-
gura 5.8, b;
- se propune OL 52,
R=315 Njmm
2

,
1 !
t ;'
3. lungimile de flambaj:
l,x, l,y.
4. Extrage din anexa 2, tabelul 2.20
coeficientul de profil K coeficientul
razei de <x.
5. coeficientul:
K':J'R
6. Din anexa 3, tabelele 3.38 ...
3.41 scoate rp, A.
7. elementele necesare a-
legerii
__ lt_.
Dnec-
01:')"
8. Propune o astfel nct:
Ae,:::::Anec;
De,::::: Dnec
3. Lungimile de flambaj snt egale
pe ambele (anexa 3, tab. 3.12)
4.
5.
l,x=l,y=l=l 515 mm.
t
K=28 - :::::28'0,1=2,8;
D
<x=0,350.
. ----- =55,81 .
l:' -V 2,8 . 1 515
2
315
..,- 650.103
6. Pentru OL 52, curba A, re-

rp=0,861; A=52.
7.
A = 650.10
3
=2397 mm
2
=
nee 0,861 .315
=23,97 cm
2
;
D
_ 1515
_ =83,24
nee 0,350 . 52
mm.
8. Se propune, din anexa 2, tabe-
lul 2.10, o 102 X 8 cu:
A=23,6 cm
2
;
D=102 mm; i=3,34 cm.
b. Verificarea (v. schema 5.2)
9. coeficientul de zvel-

It
A=- Aa.
i
10. coeficientul de flam-
baj rp.
11. de stabilitate:
N
--R.
tp. A
9.
151,5
A= -- =45,4<)...,.=120.
3,34
10. Din anexa 3, tabelul 3.41, pen-
tru OL 52, curba A, A=45,4, re-
rp =0,898.
11.
650.10
3
2
----- =306,7 NJmm <R.
,0,898' 23,6 ,10
2
B. din corniere
1. Elemente cunoscute 1.
- efort axial de calcul N; - N=650 kN; -
- lungimea barei 1;
- barei.
-1=1 515 mm;
- bara are ca n figura
5.8, a.
6* 83
a. Alegerea
2. Propune
- tipul
- marca R.
3. lungimile de flambaj:
l/x , ll1l"
4. Extrage din anexa 2, tabelul 2.20
Kx, KII'
5.
_"l /KzIJx
R
.
x-V N '
6. Din anexa 3, tabelele 3.38 ... 3.41
scoate coeficientul cp n de
max
7. aria a sec-

N
Anec= --
<:p'R
8. Propune o astfel nct:
2.
- se propune o din
corniere, ca n figura 5.8, c;
- se propune OL 52 cu R=
=315 NJmm
2

3. Lungimile de flambaj snt egale
pe ambele
l/x=l'lI=l=l 515 mm.
4. K
x
=4,60;
5.
K
II
=2,00 (pentru t= 10 mm).
4,60.1515
2
'315 =71,53'
650 .10
3
'
="l /2,00.1515
2
,315 =47,17.
v V 650.103
6. Pentru OL 52 curba C, re-
cp =0,671.
A = 650.10
3
=3075 mm2 =
nee 0,671 .315
=30,75 cm
2

8. Se alege din anexa 2, tabelul 2.21
o din corniere
90 x90 x9, cu
A=31 cm
2
; i
x
=2,74 cm; iy=4,09 cm.
b. Verificarea (v. schema 5.2)
9. de 9.
10. coeficientul de flam-
baj cp.
11. de stabilitate
N

<pA
84
1515
A = -- =55,3<A =120
x 2.74 4'
151.5
Ay= -- =37<A4
4.09
10. Din anexa 3, tabelul 3.41, pentru
A
x
=55,3, OL 52, curba C
cp=0,702.
11.
650.10
3
----=298,7 NJmm
2
<R.
0.702 31 .10
2
I
!

c. constructive (v. pct. 5.7)
Pentru a lucra unitar, cele corniere
ale se cu
sudate 10x80x80; ntre
11 il =40' 2,74=109,6 CIn.
C. Profil T compus din
. lOx 710
.L-__ .l--'tI
Deoarece T pot pierde sta- Fig. 5 .. 9.
bilitatea prin este dificil
se aprecieze de la nceput, prin calcul, care ar putea satis-
face conditiile cerute de verificarea de stabilitate. Se propune din
figura 5.9 'care se va verifica potrivit schemei 5.3.
1. Elemente cunoscute:
- efortul axial de calcul N;
- marca folosit R;
- barei;
- lungimea barei;
- barei.
2. caracteristicile
unii: A, YG, Ye, Ix, Iv, Ir (se
1m) (v. la schema 5.3).
3. razele de
.. / Iz
Ix=VA';
1 y
Y
-
111 = A"
---
I i2+y2
I c = V p C
4. coeficientul
2 0,0391
2
1r
C =
ly
5. de
Itz
Ax= -:- Aa,
Iz
1.
- N=650 kN;
- OL 52, R=315 NJmm
2
;
- din figura 5.9;
- b=l 515 mm;
- bara are ca n figura
5.8, a.
2. A=27 cm
2
;
Ye=YG=2,4 cm;
I
x
=345,6 cm
4
;
1
11
=341,3 cm
4
;
1r=9 cm
4

3.
4.
5.
. V345.6 358 I
x
= --=, cm;
27
. y341,3 356
1
11
= --=, cm;
27
i
p
="3,58
2
+3,56
2
=5,04 cm;
i
c
=V5,04
2
+2,4
2
=5,59 cm.
c2 = 0.039.151,5
2
.9 =23,6.
341,3
151.5
A = - =42,3<A4=120;
x 3,58
151,5
"v= --=42,6 <"4;
3,56
85
II
P
-A"' /C
2
+i:[",\/ 4C
2
i
2
]
'ytr - 11 V -;;;- 1 + V 1 - '
A -42 56y23,6+31,2[ V 423,625,44 ]
ylr- , 1 + 1 _ =42,561,296=55,2.
2 23,6 (23,6+31,2)2
6.
Curba C
Curba B
Aytr
OL 52
..
7. coeficientul minim de
flambaj:
cp =min (cp",; CPII; CPlltr)
8. de stabilitate:
N

<p. A
9. stabilitatea (v. pct.
5.5.4):
unde:
k
1
k
2
din anexa 3, tabelul 3.31
n de A = max (A",; AII; Alltr)
marca
N
CI=
A
6.
cp",=0,81 O;
cpy=0,807;
'7ylr=0,780.
7.
cp=0,780.
8.
9.
(
_ 75 -7 h.
- _ - ,D,
il el 10

=13,3"' /
il ma'" V
3150,780
241
deci:
-2 <....!.
(
b') (b')
il el tI ma",'
(
b
z
) = 110 =11;
t2 el 10
=13,43;

=12,2"'\ /315 0,780 =12,32;


t2 ma", V 241
deci:
<
APLICATIA 5.2. se diagonala 1-4 a grinzii cu
din figura 5.8 cunoscind:
efortul axial de compresiune Nl _ 4 =260 kNj
lungimea a barei 1=1 950 mm j
se din corniere t=10 mm;
marca folosit Ol 37.
Rezolvare (v. schema 5.9)
1. Elemente cunoscute:
_ efortul axial de calcul N;
_ lungimea barei l;
- barci.
1.
- N=260 kN;
-1=1950 mm;
_ bara are ca n figura
5.8, a.
2. Propune
a. Alegerea
2.
- tipul
- marca R.
3. lungimile de flambaj:
II"" l1Y'
4. Extrage din anexa 2, tabelul 2.20
de profil K "', KII'
5. Cal coeficien
_"' /K".Z}x
R

"'-V N t
Kv .1
111
R
N
6. Din anexa 3, tabelele 3.38 ...
3.41 scoate coeficientul n de
max (;"';
7. aria a sec-
.
N
AlIec=-'
<pR
8. Propune o cu:
_ Se propune o ca n fi-
gura 5.8, c;
_ se propune OL 37 cu R=
=220 Nfmm
2

3. Din anexa 3, tabelul 3.12
1
1
",=0,8.1=0,8'195=156 cm;
4.
K",=4,60; K
II
=2,00.
5.
1: ="'\ /4,60 . 1 560' . 220 = 97 33
,",,,, V 260 .10
3
'
1: =_ /2,00 1950'220 =8022
'"'li V 260 . 10
3
'
6. In de pe curba
C, OL 37, cp=0,632.
7.
260.10
A"ec= =18,7 cm
2

0,632220
8. Din anexa 2, tabelul 2.21 se alege
o din corniere
70x70x7, cu
A=18,8 cm
2
; i",=2,12 cm;
i
ll
=3,26 cm.
b. Verificarea (v. schema 5.2)
9. de
= I
,z
,
1\", "a;
Iz
9.
156
A",= - =73,6<Aa =1:J0;
2,12
195
A
II
= - =59,8<Aa
3,26
87
10. de flambaj:
curba C
Az OL37" epz;
curba C
AII OL 37 ]o epll'
11. coeficientul minim de
flambaj:
ep=min (epz epll)'
12. ndeplinirea de
stabilitate:
Rezolvare
N

<:pA
Fig. 5.10.
o
10. Din anexa 3, tabelul 3.39
11.
12.
epz=0,662;
epll=0,755.
ep=0,662.
260.10
3
----- =208,9 NJmm
2
<R.
0,662 '18,8 .10
2
c. Condifii constructive (v. pct. 5.7)
Pentru a lucra unitar, cele
corniere ale se cu
sudate 10x60-60 (fig. 5.10);
ntre (cel

Il i l =40'2,12=80,48 em.
APLICATIA 5.3. se
un stilp cu din
elemente mult cunoscind:
- efortul axial de compresiune
N=1 290 kN:
- marca folosit Ol 37:
- solidarizarea elementelor
nii se va considera in variante:
cu cu (fig. 5.11);
- stilpul are articulate.
A. Stilp comprimat centric, cu din elemente mult solidarizate
cu (fig. 5.11, a)
1. Elemente cunoscute 1.
- efortul axial de calcul N;
- lungimea barei H;
- barei.
- N=l 290 kN;
- H=10,00 m;
- bara are articulate la
ambele capete.
2. Propune:
a. Alegerea (v. schema 5.8)
2.
- tipul
- marca R.
3. lungimile de flambaj
ale barei: llZ' 1
111
,
4. Din anexa 2, tabelul 2.20 scoate
coeficientul de profil Kz.
88
- se propune o ca n fi-
gura 5.11, a:
- OL 37, R=220 NJmm
2

3.
llx =1
111
=H =10,00 m.
4.
Kz=l,OO pentru
5. coeficientul:
= ... I K., '/;x . R
z V N
Fig. 5.11.
6. Din anexa 3, tabelele 3.38 ...
3.41 extrage coeficientul epz n
de
7. aria a sec-

N
Anec= --,
<:pR
8. Din anexa 2, tabelul 2.25 extrage
o cu:
SCHEMA

flt
(]
I
-JI
o
5.
SCIIEMA

1,00 10 000
2
220 =130,6.
1290.10
3
6. n de
OL 37, curba B,
7.
Anec=
epz=0,609.
1290 '10
3
0,609 220
8. Se alege o din
profiIe laminate U 26, cu:
A =96,6 cm
2
; i
z
=9,99 cm;
i
l
=2,56 cm.
89
II,
li 1,
1
[,
b. Verificarea (n raport cu axa x-x)
9. coeficientul de zvel-

1,,,,
Az=-.-
1",
10. Din anexa 3, tabelele 3.38 ...
3.41 extrage coeficientul de flambaj Cjlz.
11. de stabilitate
n raport cu axa x -x:
N

'Il",. A
9.
1 000
Az= --=100,1<A
a
=120.
9,99
10. n de A=100,1, curba B.
OL 37,
Cjlz=0,615.
11.
1290 .1O
a
----- =217,1 N/mm
2
<R.
0,615 . 96,6 . 10
2
c. Calculul distan c, ntre axele profUelor laminate (fig. 5.11, a)
12. lungimea unui panou:
-'"
II = H-aa-0,5(al +a2)
n
n care n de pa-
nouri n care se propune se
stlpului prin de soli-
darizare, astfel nct fie
de la punctul
13.
Al=
il
14. c:
2 oy
H2 '2
c=, -- -1
1


15. a de
proiect) superior la 10 mm:
a=c -2 el (la profile I, a=c).
12. Considernd a3=20 mm;
al=300 mm; a2=220 mm; n=10,

1
_ 1000-2-0,5(30+22)
1- 10 =97,2 cm;
stlpului se va n
opt panouri de cte 100 em
panouri marginale de cte 86 cm
(fig. 5.12, a).
13.
14.
100
Al= - =39<40.
2,56
=24,24 cm.
15. Din anexa 2, tabelul 2.3
valoarea e=2,36 cm, deci:
a=24,24 -2 2,36=19,52 cm;
rotund, a =200 mm.
d. Verificarea n raport cu axa y--y
16.
ill =V
ii
+
n care c=a+2 el.
90
16.
i
y
= V2,56
2
+ =12,62 cm;
c=20,0+2' 2,36=24,72 em.
\'


'.
!
o,
II Sec/lUnea f-f
JJf
pz.
i PI
,-- - i--
I ' . '1Lt!

a
-':-1 1:
=]il
b
L4Dx 4Qx4 -420
P2
Sec/iunea '-fi
- 1- -p!


IL -
r/20
J.
1
[26-9940
Pl
Fig. 5.12.
17.
18. coeficientul de zvel-
(v. tab. 5.3)
se este con-

19. Din anexa 3, tabelul 3.39 scoate
coeficientul de flambaj Cjlytr.
20. de stabilitate:
17.
A
Y 12,62
18.
19. n de Aytr' curba B,
OL 37,
Cjly'r=0,634.
20.
1 290 iOa
----- =211 N/mm
2
<R.
0,634' 96,6.10
2
91
e. Calculul de solidarizare (v. schema 5.5)
21.
T=0,012 AR.
22. eforturile n
T .1
1
M=-;
4
Q= Tl1
2c
23. Propune grosimea t=6:
8; 10 ... mm.
24.
b="'\ /6M
V tR
25. tensiunile n
6M
a= --
t. b
2
Q
't'=1,5-
t b
26. (v. punctul 18
din rezolvarea
21.
T=0,012' 96,6' 10
2
'220=25 502 N=
=25,5 kN.
22.
kNm;
4
Q= 25,5,1 =51 kN.
2 0,25
23. Se propune t=8 mm.
_ "'\ / 6,6,38, 10
b - V 8 220
rotund, b=150 mm.
25.
=147,5 mm;
6 6,38 10
a= ---- =212,6 Njmm
2
<R;
8.150
2
51.10
3
2
't'=1,5 --=63,8 Njmm <RI'
8 150
26.
0,8' 15
3
-- 100
12
-----=2,87 <5.
317 24,72
Deoarece de rigiditate a nu este verificarea
barei n raport cu axa y -y se face cu (v. tab. 5.4) cum ur-

27. coeficientul de zvel-

28. Din anexa 3, tabelul 3.39 extrage
coeficientul de flambaj Cfllllr'
29. de stabilitate:
N

'llvtr
A
92
27.
), t = "\ /79,22+39
2
3,14
2
(1 + _1_) ==
II r V 12 2,87
=89,21.
28. In de "l/lr=89,21, curba
B, OL 37,
Cfll/tr=0,627.
29.
1290.10
3
----- =213 Njmm
2
<R
0,627 . 96,6' 10
2
f. Calclliui prinderii cu a de solidarizare (v. 8.11)
stlpului este n figura 5.12, a.
B. Stlp comprimat centric cu din elemente mult
solidarzzate cu (fig. 5.11, b)
Etapele "a", "b" din rezolvarea problemei snt identice celor din varianta ,.A
u
deosebiri apar doar n ceea ce verificarea n raport cu axa y -y verifi-
carea elementelor de solidarizare.
c. Calculul r, ntre axele profilelor laminate (fig. 5.11, b)
12. Propune
13. Propune sistem ul de
14. Propune unghiul
oc=45 ... 60.
15. termenul (v. tab. 5.4)
16. ntre axele
profilelor laminate:
,---::---
c=2,0"' /
V al 1
17. a de
proiect) superior Ia 10 mm.
a=c -2el
(la profile 1, a=c).
12. Din anexa 2, tabelul 2.5 se alege
o dintr-un singur
cornier, 40 x40 x4, cu:
Al =3,08 cm
2
; i
mtn
=0,78 cm.
13. Se propune un sistem de
ca n figura 5.11, b.
14. Se propune oc=45.
15.
'l / 3,14
2
96,6 20 9
1\1 = V 0,707' 0,7072 2 3,08 = ,.
16.
_ "'\ / 1000
2
2
c-2,0 V 100,12-20,92 -2,56 =
=22,75 cm.
17.
a=22,75-2'2,36=18,03 cm=
=180,3 mm;
rotund, a=190 mm.
d. Verificarea n raport cu axa y-y
18. Propune al' a2, tlJ (fig. 5.11, b).
19. 1
1
/2 considernd oc=
=45 centrarea barelor ca n figura
5.11, b:
18. Se propune:
19.
al =300 mm; a2=220 mm;
aa=20 mm.
7
- =190+2'90=3 O mm.
2
93
20. de panouri
de aproximativ cu 11j2,
pe a stlpului:
H' =H -(al +a2+aa)
21.
11
sin O(. = _--:====2======-:::-
V ( 1; r +(a+2b)2
a+2b
cos O(. = -:=========
-J ( ;-r +(a+2W
22. termenul:
23. raza de
n care:
. V c
2
Zy= ii+-'
4
c=a+
2e
l'
24.
25. coeficientul de zvel-

_1 2 2
Aytr= V Ay+Al < Aa
26. Din anexa 3, tabelul 3.39 scoate
coeficientul de flambaj rp yir'
27. de stabili Late:
N
--<R.
9y"A
20.
H' = 10000 -(300+220+20) =
=9460 mm
Se mparte H' astfel:
24 panouri X 365 mm =8 760 mm;
2 panourix350 mm=700 mm.
21.
. 365 07 2
SIn 0(.= .1 = , O ;
v3652+3702
22.
.. , 208
V
3,l
A2 966
Al = 0,702,0,712
2
' 23,08 = "
23.
i
y
='" /2,56
2
+ 23,72
2
=12,13 cm;
V 4
c=19,0+2'2,36=23,72 cm.
21.
25.
1000
Ay= - =82,:14.
12,13
Aytr=,j 82,44
2
+20,8
2
=85,02 < 120.
26. n de AYlT' curba B,
OL 37,
;oytr=0,657.
27.
1 290.10
3
_____ =203,3 Njmm
2
<R.
0,657 '96,6 .10
2
e. Calculul (v. schema 5.6)
28.
T=0,012 AR.
94
28.
T=0,012'96,6'10
2
'220=25 502 N=
=25,5 kN.
29. efortul axial n

D=_T_.
2 'cos ar:
30. lungimea a
z u
la= r +(a+2b)2.
31. coeficientul de zvel-
al
32. Din anexa 3, tabelul 3.39 sta-
coeficientul de flambaj, ;O.
33. de stabilitate
D
-<mR;
cpA1
m=0,75.
29.
30.
31.
kN.
2 '0,712 '
A= 52,0 =66,7.
0,78
32. n de A, curba C,
OL 37, ;0=0,710.
33.
17,91 .10
3
__ -'- =81,9 Njmm
2
<0,75 R.
0,710' 3,08 .10
2
f. Calculul prinderii cu a de solidarizare (v. 8.9)
stlpului este n figura 5.12, b.
5.4. se dimen-
sioneze stlpul comprimat cen-
tric din figura 5.13, cunoscind:
_ efortul axial de calcul N=
=1125 kN:
- marca folosit
OL37;
_ stlpului se va
in variante: sec-
din profile la-
minate (fig. 5.13, a)
I din
(fig. 5.13, b).
Rezoluare (v. schema 5.8)
Fig. 5.13.
A. Stlp cu din profile laminate (fig. 5.13, a)
1. Elemente cunoscute:
1.
- efortul axial de calcul N;
- N=1125 kN;
- lungimea barei l;
- barei.
-1=8,50 m;
- ca n figura 5.13, c.
c.
95
I
. I
I
2. Propune:
a. Alegerea
2.
- tipul
- marca
3. lungimile de flambaj
ale barei: l,x, l,y (v. anexa 3,tab. 3.44,
pentru 1,y)'
4. Din anexa 2, tabelul 2.20 scoate
de profil Kx, Ky.
5.
t' -l "\ I K,,' Ri .
-''''-''''y-r'
VKU; R
6. Din anexa 3, tabelul 3.39 stabi-
coeficientul minim de flambaj
n de max
7. aria
N
A e =-_.
n c <:P' R
8. Propune o cu
- se propune o ca n fi-
gura 5.13, a;
- OL 37, R=220 Nfmm
2

3. l,x=1=8,50 m;
1,y=1X1'l2=0,8' 6,50=5,20 m.
4.
5.
Kx=l,OO (pentru h 20);
Ky=1,90 (pentru t=O).
"\ I 1 220
500 Y 1125'103 =118,8;
"\ /1,9' 220
200 V 1125. 1Q3 =100,2 .
6. In de x=118,8, curba B,
OL 37,
7.
cp=0,607.
A = 1125 '10
3
=8424 mm
2
=
nec 0,607. 220
=84,24 cm
2

8. Din anexa2, tabelul 2.25 se alege
o din profile
U 24 cu:
i y=6,72 cm (pentru a=2b).
b. Verificarea
9. de
10. Din anexa 3, tabelul 3.39 stabi-
de flambaj;
curba ..
Ax
)
qJx;
..
curba ...
Ay
)
cpy.

9.
850
Ax= - = 92,2<120;
9,22
520
Ay= - =77,4<120.
6,72
10. Deoarece pentru cheso-
nate de flambaj de
pe curba B, n de Ay=92,2
se coeficientul minim de flam-
baj, cp=0,607 .
11. de stabilitate:
N

qJA
11.
1125.10
3
----- =219 Njmm
2
<R.
0,607 . 84,6 . 10
2
B. Stlp cu 1 din (fig. 5.13, b)
1. Elemente cunoscute:
1-
- efortul axial de calcul N;
- lungimea barei;
- N=1125 kN;
-l=8,50 m;
- barei.
- ca n figura 5.13, c.
a. Alegerea sectiunii
2. Propune:
- tipul
- marca
3. lungimile de flambaj:
l,x, l,y (pentru l,y, vezi anexa 3, tab.
3.44).
4. Propune parametrii:
n= !!!.. =(25 ... 50);
II
b
m= - =(20 ... 35).
I
5. coeficientul:
a=2,2' .!:.
m Ilz
6. parametrul:
a+va+2,25 a
2

7. de profil:
Kx=
n . I

8.
t' -l ,,\/KzR.
-'x-
7 - metalice
2.
- se propune o ca n
figura 5.13, b;
- OL 37, R=220 Njmm
2

3.
l,x=8,50 m;
l,y=1X1' l2=0,8' 6,50=5,20 m.
4. Se propune:
5.
6.
n=30;
m=25.
a=2,2' 30.(5,20)1=0,99.
25 8,50
1,5' 0,99+VO,99+2,25' 0,99
2
=
=3,27.
7.
8.
Kx= 12 (1+3,27)2 =0,67;
30 1+3 '3,27
K =24(1+3'27)2=1,64.
y 25 3,27
50().., / 0,67 220 =97,3;
V 1125 '10
3
200", /1,64 220 =93,1.
V .1125.10
3
97
9. din anexa 3, tamelul
3.39 de flambaj:
curba
'P",;
.
curba
CPII'

10. coeficientul minim de
flambaj:
'P =min (cp",; CPII)'
11. aria
N
Anec=--'
q>'R
12. dimensiunile
nii
b= ... / mA . _13_
V 2 1+13 ,
i=.!!....
m
13. Propune o cu dimen-
siuni uzuale astfel nct se
valoarea ariei necesare pe ct posi-
bil valorile propuse pentru parame-
trii n, m
10
x
280
/ry
8x2!O
Fig. 5.14.
9.
10.
11.
12.
curba A
'P",=0,733;
OL 37
curba R
OL 37" 'Py=0,701.
cp=0,701.
1125.10
3
0.701 220
=7295
=72,95 cm
2

ht=-V 3072,95' =22,64;
22,64
i
t
= -- =0,75 cm;
30
b=V' =26,43 cm;
2 1 +3.27
26,43
i= --=1,06 cm.
25
13. Se propune din fi-
gura 5.14, cu:
c. Verificarea
14. de zvel- 14.

= 1,./1
1\.
1.
98
850
A",= - =84,2<120;
10.1
520
AII = - =73,3<120.
7.1
15. Din anexa 3, tabelul 3.39 stabi-
de flambaj:
curba ...
A ) ro'
'" ' T""
curba ...
AII ) 'PII'

16. coeficientul minim de
flambaj
'P =min( cp",; 'PII)'
17. de stabilitate.
N
-
q>A
"
18. stabilitatea a pe-
(v. tab. 5.5):
N
CJ= -.
A
7*
15.
curba R
AII -+ CPII=0,730.
OL 37
16.
cp=0,730.
17.
1125 .10
3
=211,7 Njmm2 <R.
0.730 '72.8 '10'
18.
(
!::..) = 210 =26,3;
tt ef 8
(
hl) '\ /210
t; Iim =40 V 220 +0,4'84,2=72,8,
deci < ;
t, ef t, Iim

=280-8 =13,6;
t ef 2 10

=172",/220'0.730=175
t Iim ' V 154.5 ' ,
deci < (!!:..) .
t ef t Iim
99
CAPITOLUL 6
BARE SOLICITATE LA INCOVOIERE
6.1.
ncovoierea este solicitarea a grinzilor; n de ncovoiere,
grinzile snt solicitate la locale care, conduc la
o stare de tensiuni de care trebuie se seama la cal-
culul
n general, la grinzile solicitarea de ncovoiere este n raport
cu solicitarea la locale; din se ca
alegerea se seama numai de momentul ncovoietor, cele-
lalte intrnd n calcul doar n etapa de verificare a care a fost

Calculul unei bare ncovoiate este, n general, laborios mare
de care se de stabilitate stabi-
litate etc.
barei n ansamblul ei trebuie n
unui consum redus de material a unei simple, toate
cerute de verificarea acesteia.
6.2. TIPURI DE
n schema 6.1 figura 6.1 snt clasificate exemplificate cteva dintre
nile mai des utilizate.
6.3. VERIFICARE
6.3.1. VERIFICAREA DE REZISTENTA
Barele solicitate la ncovoiere pe o (fig. 6.2) se cu rela-

M", R
(Jmax::""-=: -- ;
w
n
III
100
Tipuri de ale barelor Incovoiafe
I Tipuri de I
.j.
unitare
(fig. 6.1, a, b)
I compuse
.j.
S c h ema 6.1
din profile la-
minate
din din profile laminate
I
.j.
.j.
I
asamblate prin )
(fig. 6.1,
c, d)
.J.
i
asamblate prin
(fig. 6.1, e, f,
g, h, i, j, k)
asamblate prin
nituire (fig. 6.1, 1,
m)
.j.
asamblate prin su-
(fig. 6.1, n)
n care:
M"" T
W:
19 IY

a b
'T' T i TI t
fY iii !!I '(/ IY
C d e f 9 h
I!J
Y 9
,1,
I
x
T
I!J 1.'1 .'1 Y !I 19
J
k I m n
Fig. 6.1.
aeclI=V a*2+3 ...
2
1,1 R;
aecll= 11 a*2+ ar -a*al+3 ...
2
1,25R,
reprezin eforturi din de calcul;
modulul de care se seama de
birile din zona neglijnd deplasarea axei neutre;
101
1
momentul de brut ai
momentul static al care n raport cu axa

P ,de calcul care produce tensiuni locale,
al (fig. 6.2, r, g);
z zonei pe care se distribuie P care se
ca n figura 6.2, r, g, h;
a*, 1", al din de verificare a tensiunii echivalente aecil snt
tensiuni luate cu semnele lor, n punct al
care din M
z
' T, P posibile simultan;
R, R, de calcul ale folosit (anexa 3, tab. 3.5).
In cazul ncovoierii pe se face verificarea cu
M", +' M
g
11 R
a=-- -- ,
w
n
w
n
il) y
n care M
z
M
y
snt eforturi posibile simultan n M
z
maxim
MII eventual MII maxim Mz
La grinzile cu egale (sau ne egale aria mai mici este mai mare
dect 15% din aria totale) se admite se determine 1" cu
(fig. 6.2, d).
T
1"=--
ilhl
tn schema 6.2 este verificarea de a unei l, sime-
la M z' MII' T, P.
(j t1x rs
Z;=--L
u:max=L
=-'!J z=-
a
Ix t('I)( ti 'hi I zti
b c. d. e.
Oi 1 .. z .. 1
z=2h
s
+50mm
f. 9
h.
Fig. 6.2.
102


.;
Verificarea de a barelor Incovoiaie (fig. 6.2, a, .. f)
1. Elemente cunoscute:
eforturile M", M 1/' T din de calcul;
de calcul P;
forma dimensiunile barei;
marca folosit
2. caracteristicile
momentele de 1". 11/;
modulele de W", W 1/

3. tensiunile normale:
M"
0'= --
W
n
il)
M" M v
0'= --+ -- R
W
n
W
n
il) y

4. tensiunea
T
"'= --
i,'hl

5. tensiunea
6. tensiunile echivalente:
O',eh= R
O'CCh= VO'*2+cr;-cr*crl+3r R
6.3.2. VERIFICAREA GENERALE
S ch ema 6.2
Grinzile cu I transversale (fig. 6.3, a, b, c) nu se la
stabilitate
II 40 iyt, pentru OL 37;
l} 35 iyt , pentru OL 44, OL 52 alte superioare,
unde:
Il ntre transversale;
illt raza de a comprimate n raport cu axa y-y.

'1
1
d
Iy
Fig. 6.3.
Grinzile cu cheson (fig. 6.3, d) transversale nu se la
stabilitate
!!.. 70, "\ /210;
c V R
h
- 10,
c
unde:
Iv h, c au din figura 6.3;
R - de calcul (n Nfmm
2
) a folosit.
Grinzile cu transversale care nu satisfac enumerate mai sus,
precum grinzile transversale se la stabilitatea cu

R, pentru ncovoiere pe o
<pg w",
M M .' d v d'
__ "'_ + -.!! 1,1 R, pentru IllCOVOJl;!re pe oua lrec li,
<pg'w", wy
unde:
M
x
, MII
momentele ncovoiet.oare din de calcul; MII se ia
cu valoarea din treimea mijlocie a barei, dar nu mai
de din valoarea sa pe
modulele de ale brute; .
Nr.
crt.
1
--
2
coeficient de flambaj care se n de un
coeficient de transformat Aer care se ca
n tabel ul 6.1.
Tabelul 6.1
.
tr
Tipul Grinzi cu 1 Grinzi
'l'g
transversale transversale
1,
fl.l din anexa 3,
(fig. 6.3, b) Y ivVE:
tabelele 3.39 ... 3.41,
Il
curba B, in de
ivtV;
A
tr
marca
1,
fl.l
folosit
(fig. 6.3. c) 11 ivV'f
Termenii din tabelul 6.1 au
Il ntre transversale (fig. 6.3, a);
ilie raza de a comprimate n raport cu axa y-y
(fig. 6.3, b, c);
104
i
coeficient care din anexa 3, tabelul 3.24 n functie de schema
de n cazul barelor cu transversaie, MI M
z
momentele la 1
1
dintre
ce se
lungimea barei.
raza de a intregii n raport cu axa y-y
(fig. 6.3, b, c).
Coeficientul y are expresia:
V
0,32
y= V( 0,506 fl.2)\0,25(f.l.l/fl.Olo)2+ -0,506 : fl.'
Valoarea coeficientului y se poate lua direct din anexa 3, tabelul 3.25 n func-
de(.!...)2!..!., de fL pe n anexa 3, tabelul 3.25 s-a admis
h Iv
fL= fLo 1=10'
Coeficientul Y1 are expresia:
y, - V .Ahl (0,50""' + - g,l' O,5Q6,"' + - g,) r
unde:
L' de la nivelul de aplicare a la axa barei;
se introduce n cu semnul de sistemul de axe din
figura 6.3, b, c;
h grinzii (fig. 6.3);
Ir momentul de la
1 2. :E(b . .
r 3 '. '
III momentul de al de axa y -y;
Yc de la centrul de greutate la centrul de (fig. 6.3, c);
expresiile termenului yc snt date n anexa 3, tabelul 3.42;
r x coeficient a expresie este n anexa 3, tabelul 3.42;
c coeficient care se cu
2 Iro(fl.l/fl.olo}'+0,039fl.'I'Ir
c = .
Iv '
1 ro moment de sectorial (v. anexa 3, tab. 3.42);
1 lungimea barei ntre reazeme;
10 ntre punctele In care este m constructiv,
barei;
fL coeficient pentru stabilirea lungimii de flambaj;
fLo coeficient care tine seama de gradul de mpiedicare a
barei;
e de la centrul de greutate la axa comprimate din
moment (fig. 6.3, c);
A aria brute a barei.
fL fLo au valorile:
1,00 - cnd bara este la capete deplanarea este
105
0,50 cnd bara este la capete deplanarea este mpie-

0,70 cnd bara este la un la iar depla-
narea este, respectiv, la un la
In cazul n care momentul incovoietor talpa mai
(fig. 6.3, c), coeficientul Yl se cu
V
Ix
Yl= elA[Yo,506Vf1.2- ;x +!lc+ca_(O,506Vf1.2- +Yc)f
n schema 6.3 este verificarea generale a barelor soli-
citate la ncovoiere.
S c h ema 6.3
Verificarea generale a barelor lncovoiaie
1. Elemente cunoscute:
schema schema de diagramele de eforturi
barei
marca folosit R (anexa 3, tab. 3.5)
2. este verificarea generale
(v. pct. 6.3.2)
3. coeficientul de transformat Alr (v. pct. 6.3.2)
4. din anexa 3. tabelele 3.39 ... 3.41, coeficientul de
flambaj 'Po:
curba B
Alr ) 'Po
...
5. stabilitatea a grillzii:
6.3.3. VERIFICAREA STABILITATII LOCALE
6.3.3.1. Verificarea comprimate. Verificarea se face cu
b'

in care:
b', t au din figura 6.4;
106
k
1
coeficient care din anexa 3, tabelul 3.31 n de marca

1+
Q
Q.
I
I
""
I I
Q
I I
ClllllllllllIIJ
fIIInn ([)
+1
Fig. 6.4.
c

@
6.3.3.2. Verificarea locale a inimilor grinzilor care nu snt supuse Ia
mobile. Verificarea de stabilitate nu este
n care:
ho, t, au din figura 6.4;
R - de calcul a folosit, n N/mm
2
.
I.nimile grinzjlor cu 1 (fig. 6.4, a, b) 1 avnd talpa
mal (fig. 6.4, a, c), cu transversale, se
cu
v(
cr)2 (")2
- + -
Cl cr 'r
er
in care:
a tensiunea de compresiune la contactul ntre
cnd a a se cu valoarea medie a momentului
nco"oietor pe lungimea panoului; cnd a >h
o
, a se
cu valoarea medie a momentului pe o lungime cu h
o
, n
zona cea mai a panoului; o
tensiunea cu relatia:
T
'r=--;
i,' h;
aer' 'rer tensiuni critice de vualare, calculate cu (v. tabe-
lul 6.3, cazul 1):
a
er
=7 ooo(.!!.. r '10
3
pentru inimile. grinzilor cu sime-
Ilo "",,,_
.
'.1
a
cr
=7 000(:: Y'{03 (N/mm
2
), pentru inimile grinzilor cu I nesime-
talpa mai fiind
107
't"l.r=( 1 250+ 9:
2
0)( r ,10
3
; [Njmm
2
]
d=min (a; ho);=
CX=
latura mare a panoului
latura a panoului
n schema 6.4 este succesiunea necesare
locale a inimii grillzilor cu transversale pe
inimii.
6.3.3.3. Verificarea locale a inimilor grinzilor care sint supuse ]a
concentrare mobile. Verificarea de stabilitate nu este
n care:
h
o
, t, au din figura 6.4;
R - de calcul a folosit, n N/mm
2

Grinzile cu 1 sau avnd talpa mai com-
cu transversale pe inimii (fig. 6.4), concen-
fiind la talpa se cu
.. +(_"t" )2 9
V a cr a'er 't'cr ""'0::"
n care:
a T se ca la pct. 6.3.3.2;
al tensiunea se ca la pct. 6.3.1 (fig. 6.2, e, f);
aer> r'Jler> T
er
- tensiunile critice de pierdere a locale care au [expre-
siile din tabelul 6.3 (cazurile 2 3) n de tipul
dimensiunile panoului, rapoartele 5!..!..
ho a
La grinzile cu n panourile n care
este la talpa se fac
... + (2)2
V acr 'ter
... + (2.)2 0,9.
V a'er "ter
La grinzile cu cu talpa mai
- cazul panourilor de reazem la grinzile continue - se o valoare
hO/ti cu date n tabelul 6.3, pct. 4.
tn tabelul 6.2 snt sintetizate pentru verificarea locale a ini-
milor grinzilor, iar n tabelul 6.3 snt date pentru calculul tensiunilor
critice.
108
1,.
Se h ema 6.4
Verificarea locale a inimi/or grinzi/or care nu sInt supuse la mobile
1. Elemente cunoscute:
diagramele M, T (din de calcul) (fig. 6.4, a);
grinzii transversale (fig. 6.4);
marca folosit R (anexa 3, tab. 3.5)
2. este verificarea de stabilitate
ho y210
- 110 -, verificarea nu este
ti R
3. eforturile medii in panou (M, T):
pe o lungime cu a, cind a ho;
pe o lungime cu h
o
' cnd a> ho, n zona cea mai solici-
a panoului
4. tensiunile:
5.
M
a= - 'y*;
Ix
T
"t"=--
t,h,
d (latura a panoului)
latura mare a panoului
()(=
latura a panoului
6. tensiunile critice (v. tabelul 6.3):
'10
3
, pentru simetrice (fig. 6.4, b);
O'cr=7000' G:)' '10
3
, pentru nesimetrice (fig. 6.4, c);
"t"cr= (1250+ 9:n C r .1Q3
.-----------------------+----------------------.
7. de stabilitate
109
.....
.....
o
.....
......
......
Grinzi supuse la concentrate mobile; verificarea locale
a inimii este
Grinzi care nu snt supuse la
concentrate mobile; verificarea este ne-Nr.
crt.
1.
2.

S(')rJJ
c.g
i:l"-
SO
..... i:l
8 ,.
1 ..........
....
o.",i:l
('t) (1)
N
<: 1 8
o.......
1 ....
.;'0
"'.::;.
1
=-16'"
'?
III
.....
:<-
1
?'


S'>
I
"
0-
I

N
S
..e

+
"'"
'"GJ
....!J
- >80 210
h
o
y-
t, -n
?'
" "
o o [Il
8 i:l ,.

EO
8'" i:l
1 1 ,.
..........
I-o(
8
'" i:l
,. '"
1 '"
.... a

N _
;0
(""+oP.(

'"1

-
i' 1 q
+
13

+
- l,.j

III
?
c:.
!""
-"[Il
i:l o '"

; ('t) SO
1< i:l i:j
::;-'"

1<",
S'
1

1<,",
1<

.....0
1 ..,

1
<<-
-- Iq Iq
'--'
t.:> t.:>
+ +
- l,.j
---
III
?
<O
t.:>

-;l I <l

III
?
<O
t.:>
S'>
,",,",[Il
o o '"
8 i:j "

i:j i:j
8 ::;- ,.

p,j(
'"
S'
1

1< "
1<

..... 0
1 ..,
-""" '1:11
1
<-
-
I q

+


+
- l,.j

III
o
'"
h
o
"'/-
t: >110 V
!"
" ..... [Il
o '" ,.
8'E'-&.
'1:1_.:
::l, 8 i:j
81"
p,) ",",01-01
.....
1< o. i:j
'" ,.
N '" <:
2.g
S"q
.....
1< "
1<
,. .,

,.
<-
-
I q

+
....--...
l,.j

III
.....
:-'
[Il
,.
"
.....
2'
i:j
,.
.!'""
'"
S'

::l,
"
"'<
<> ..


"
ti'
<>
0>-3
g .;'


_" <>
p,.'t!' .

: e.

"o
" Q..;;."
<II
.....
"""
::l!l.
=:
ti'


"
==
('O

."
('O
a
...
=
o!l
('O
::l,
....
;'
;,
..
('O
;,
rn

.'
..
;'<
-
.'
-
-
Q
'"
;,
;'
;,
5'
[
Q
...
'"
=
..
;::
.c;'
N'
;'<
::l.
::-
;,
= CI>
o!l
('O
.,
'"
;,
""l
;'

""
E;-
:"
tQ
Tabelul 6,3
pentru calculul tensiunilor critice necesare de stabilitate a inimilor grinzilor cu transvers,,:!e* __
I
Schema de
I
Expresiile tensiunilor critice (NJmm')
grinzii
cr er
I
T
er
I
aler
a) Grinzi care nu snt solicitate la concentrate mobile
( 9-0)
1
I
.1
I

t:1 er =7 000 ,10
3
"cr= 1 250+ :2 .
simetrice
r .10
3 a
{I--I4J
-
d - latura a pa-

t:1 er=7 000 C'er .10
3
noului:
ne simetrice
latura mare
0(=
laiura
b) Grinzi solicitate la concentrate mobile
Grinzi cu
o
C-r
cr
00 'il-
t:1 er =kO .10
3 Gl er = kI .10
3
W
ci b
VI
(:;
k
l
din anexa 3, tabe-

II
k
o
din anexa 3,
a
\
\
b
tabelul 3,27 in de luI 3.30 in de-
h
o
Y= c!!.(-!-)'
y
a
uM h
o
tj
cir 3
's os
><
c=2,0 - cind nu idem cazul 1, cu dimensi-
t:1/
er
=k
l
-- 10
.,
aJ2

i r:::
este de unile reale ale panoului
e os
00 ';::: ,5 00
c= 00 - cind este
k
l
din anexa 3, tabe-
<:5
o""N
de
luI 3.30 n de y
/\
c;aJM
a (
de
:>-"Q)-
- n loc
t:j I-c:: '" O) '" 2h
o
.... +>-
el a.>
O).CI
tl '" os
_;::'''0:
tl
:::: Tabelul 6.3 (continuare)
pentru calculul tensiunilor critice necesare de stabilitate a inimilor grinzilor cu transversale*
c:o
n
o
::s

2
"
-e:
:3
'" g
r;
'"
......
Nr.
I
crt.
3.
3.
4.
Schema de
grinzii
Grinzi cu ne
talpa mai fiind

d7
t \
a

00
<:5
/\

00
<:5
VI

00
<:5
/\

,
'CM'
00
s


8"t:1C"i

'-'-
O) :::
... ...,-
Q)
'-'..o
tJ O) 00
.....
b
o
ih
tJ
o
II
tJ
00
.:C'!
o;; ;a CI':)
a..!:::
'C B

,,'-' -
0)<"
O) 'O 00
; ...... >t!
.:::

b
O)
"Z
'-'

'-'

C'I
't:;C1"5
CI!
a:e
O)
00..0
S,S


" O)
O) .:
... 00
00
tJ .5

tJ'
Grinzi cu ne talpa mai dez-
fiind

a
--
(J' t;
-1_
w * Pentru alte cazuri vezi STAS 10108/0-78.
I
aer
<:=0,8, cnd con-
se a-
la talpa
(numai pentru stabili-
rea coeficientului k
a
)
a er =k2 G: r .10
3
k
2
din anexa 3,
tabelul 3.29 n
a
de -
ha
a =le ....!.. .10
3
cr
er o 2e
le
o
din anexa 3,
tabelul 3.27 n
de
b (1 r
y=c ha t,
Coeficientul c are
valori ca n cazul 2
-
a =k
2
(!!.)2 '1O
a
er 2e
I'J din anexa 3,
tabelul 3.29 n
de (in loc
2e ha
I
Expresiile tensiunilor critice (Nfmm
2
)
'r
er
Idem cazul 1, cu dimensi-
unile reale ale panoului
I
O' leT
a
-<:;;2
cir 3 aler=kl -;; 10
ha
---
a
->2 cir 3
aler=k
l
- 10
2h
o ha
leI n ambele cazuri,
din anexa 3, tabelul 3.30
n de a/ho y
Cir 3 aler=kl 10
k
l
din anexa 3, ta-
belul 3.30 n de
a
- Y
ha
(-"- fl0'
ler 1
a
2
k
l
din anexa 3, ta-
belul in de y
si - n-Wc--tl -_
ft(
. 2h
o
ha
_.
a
-;<:;;2
a
a
->2
h
o
r .10
3
.10
3
2h
a
kl n ambele cazuri
din anexa 3, tabelul 3.30
a
n de y si - .
. h
o
(
Ilo) .. / 20 'ka
t; ma", =100 V [a]=N/mm
2
n care:
a- a'
u
JIII
x
a= - 1: '(ho- e);
M
x
a'=+ - e
Ix
T 0,07''t' k
a
;
't'=-
hol, a

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
-----,---,---,-----,---,----,---
k
3
22,2 26,7 32,6 I 42,0 I 52,5 63,0
6.3.4. VERIFICAREIA SAGETII
Verificarea se poate face ca n schema 6.5.
Se h ema 6.5
Verificarea grinzi/or Incovoiate (fig. 6.5)
1. Elemente cunoscute:
deschiderea grinzii;
normate care produc
marca folosit;
momentul de brut 1
2. deschiderea este in care se veri-
introducnd pe reazeme momentele de continuitate
care produc ma-

3.
.j.
a. Prin metoda (suficient
pentru nevoile practice curente). pentru
grinzi cu
a.1. Folosind anexa 4. tabelele 4.5 ... 4.9.
M OI: pentru fiecare tip de

.j.
a.2. cu formula
/'
unde:
f= - L:OI:M.
101
[/]=m; [I]=cm
4
; [M]=lcNm; [fl=cm
Valorile coeficientului snt
toare la mijlocul grinzii
a.3. (anexa 3.
tabelul 3.10)
.j.
aA. ndeplinirea

114
I b. Prin metoda a I
.J-
b.l. diagrama de momente ncovo-
ietoare M
r
de momentul de pe rea-
zeme
b.2. diagrama de momente Incovo-
ietoare M p' de din cimpul
izolat
b.3. diagrama de momente Incovo-
ietoare m. de cu o
In n care se
pe schema grinzii simplu reze-
mate
bA. de 1'>1r:
_rMr'm'ds
fr- J EI
b.5. de 2'IIp :
p p p
t t t
;Q
, 1.
!
TIDIIIII!::!flllill M"

1
m
/' f?
Fig 6.5.
!
S c h ema 6.5 (continuare)
.j.
1 b.6.

I
fp. fr semnele
b.7. (anexa 3,
tab. 3.10)
b.B. ndeplinirea

O b ser v i: Efectuarea integralelor se face cu folosind anexa 4. tabelul 4.10.
se considernd valorile statice ale
6.3.5. VERIFICAREA LA OBOSEALA
Se la elemente de constructii:
- grinzile de rulare ale podurilor rulante ncadrate la grupele de func-
III, IV V;
- grinzile platformelor pe care snt mobile sau snt utilaje care
produc
- elementele estacadelor care convoaie mobile;
- se n general, elemente de supuse direct unor
care conduc la tensiuni variabile repetate.
Tensiunile se pe baza norma te, se aplice coefi-
dinamici, de flambaj cp ipg de pierdere a
generale .
In cazul grinziIor de rulare ale podurilor rulante se un singur
pod rulant anume acela cu presiunile cele mai mari pe pentru alte elemente
de se un singur convoi mobil sau un utilaj care vibra
sau eforturi variabile anume acela care produce tensiunile cele mai mari.
Verificarea la se face cu
unde:
e
y=--
a-b'p
c
y=--
b-ap
a, b, c

cnd tensiunea n valoare este de ntindere;
cnd tensiunea n valoare este de compresiune;
care din anexa 3, tabelul 3.34, pe baza indica-
din anexa 3, tabelul 3.35; n cazul grinzilor de rulare,
nu se dispune de date mai exacte, ciclurilor anuale se
poate lua egal cu:
-0,5
-1,0
-2.0
milioane pentru grupa de III;
milion pentru grupa de IV;
milioane pentru grupa de V.
8* 115
Caracteristica ciclului p se cu
amin
p=-
O'max
unde (Jmin' (Jmar este tensiunea respectiv tensiunea
In schema 6.6 snt indicate etapele necesare unei la
Verificarea la
1. Elemente cunoscute:
marca folosit R (anexa 3, tab. 3.5);
- de cicluri
S c h ema 6.6
2. de calcul a- a, caracteristica
grupa elementului (anexa 3, tabelul 3.35)
3. a, b, c (anexa 3, tabelul 3.34)
4. efortul maxim efortul minim in de calcul
.J.
5. tensiunile CI ma", CI m
6. coeficientul:
7. coeficientul:
c
(Jmin
p=-
Omax
Y= ---, cnd tensiunea in valoare este de
a-bp
intindere;
c
Y= ---, cnd tensiunea n valoare este de
b-ap
compresiune
8. CI";;yR
6.4. DIMENSIONARE
Dimensionarea elementelor solicitate la ncovoiere are, n general, un
caracter iterativ; dimensiunile ale din ca tensiunea
din momentul ncovoietor nu de calcul a mate-
116
b
rialului. Etapa de verificare a poate impune modifi-
ale dimensiunilor stabilite se care
satisface toate de stabilitate

6.4.1. DIMENSIONAREA SECTIUNILOR I SIMETRICE COMPUSE.
. DIN TABLA SUDATA (fig. 6.6)
f-
In schema 6.7 este indicat un procedeu de dimensionare din
ca tensiunea din momentul ncovoietor
nu de calcul a (Jmar R).
i .. b .. 1
Fig. 6.6.
S ch ema 6.7
Dimensionarea sectiunilor 1 simetrice compuse din
(fig. 6.6)
1. Elemente cunoscute:
marca folosit R (anexa 3, tab. 3.5)
momentul ncovoietor M '"
I
a. Alegerea sectiunii
.j.
2. modulul de necesar:
M",
Wznec= -
R
3. Propune grosimea inimii:
t.=6; 8; 10; 12 ... mm
- sortiment
.j.
4.
h.=1,15"'llw", .ee
V t,
5. h, astfel:
pentru h,<l 000 mm, la 50 mm
- pentru h,>l 000 mm, la 100 mm
h
i
6. ndeplinirea - :::::: 70 ... 150; acest raport
t,
trebuie fie ct mai mare posibil pentru ca rezulte
cu aria ct mai nu este de mai sus,
se t, se h,
7. aria a unei
Wxncc
A,= b t= --- -0,16h,t,
h,
117
8. Propune grosimea
t=(1,5 . . . 2,5)t,
12 mm;
sortiment.
9.
A,
b=-
t
10. superior, b la 5 mm
11. indeplinirea
- b= G !' e :) h,
S c h e ma 6.7 (continuare)
kl din anexa 3, tab. 3.31;
nu sint de mai sus, se
grosimea t se b
.j.
b. Verificarea (v. pct. 6.3)
6.4.2. DIMENSIONAREA SECTIUNILOR I COMPUSE,
DIN TABLA SUDATA (fig. 6.7)
In se ntlnesc in care grinzii este mai se
un caz particular este cei al grinzilor podurilor rulante
unde nesimetria este uneori de
118
b
xl 'o '-, M"
-- ------
ti
- talpa a grinzii trebuie o b
1
cel cu prinderii
- n zona reazem ului, grinda fiind verifi-
carea tensiunii echivalente (v. pct. 6.3.1) este mai
deoarece deplasarea axei neutre spre talpa
reduce tensiunea cr* Ia contactul ntre

In schema 6.8 este indicat un procedeu de dimensiona-
re a nesimetrice atunci cnd su-

Fig. 6.7. perioare b
1
este constructiv.
S c h ema 6.8
Dimensionarea 1 nesimetrice compuse din
(fig. 6.7)
1. Elemente cunoscute:
marca R (anexa 3, tab. 3.5);
momentul incovoietor
b
+
S c h ema 6.8 (continuare)
.j.
a. Alegerea
.j.
2. modulul de necesar:

li
3. Propune grosimea inimii:
t,=6; 8; 10; 12 .. mm
- sortiment
4. inimii:
h -115 ... /lV", nee
,-, V t,
5. hj astfel:
pentru hj <l 000 mm, la 50 mm;
- pentru h,>l 000 mm, la 100 mm.
6. indeplinirea
h,
- 70 ... 150; nu este se
t,
t, se h,
7.
8. grosimea a superioare:
_ t'fin = max( :bT
in
; 1,5t
l
)
2k1
sortiment;
k l din anexa 3, tabelul 3.31.
.j.
9. superioare:
AI
bl = tmin
1
10. modul de a
bl > bT
in
, se poate (v. sche-
. ma 6.7) sau
bl < bT
in
, se adop-
tnd, pentru talpa dimensiunile tT
in
bT
in
sau
alte dimensiuni tI b
l
mai mari.
.j.
119
I
I
11. coeficientul:
.j.
tI . bl
y=--
tI h.
S c h ema 6.8 (continuare)
unde Il b
l
sint dimensiunile superioare stabilite la
pct. 10
12. coeficientul:
W. ec
1,5(1 +2y) l;h! -0,25(1 +4y)

y(I+3y)
13. aria inferioare:
'(11 'bl )
14. Propune grosimea inferioare:
sortiment
15. inferioare:
16. talpa este
ba";; 2 k
l
'la; k
l
din anexa 3, tabelul 3.31; nu este
de mai sus se ia se ba
.J.
b. Verificarea (v. pct. 6.3)
6.4.3. DIMENSIONAREA COMPUSE, DIN PROFILE LAMINATE
n cazul cnd grinzile au eforturi mai mici, acestora se pot din
profile laminate:
- unitare (v. fig. 6.1, a);
- compuse (v. fig. 6.1, c, d).
Alegerea se poate face pe haza modulului de necesar:
W M
z
xnec= R
Din tabelele de profile laminate (anexa 2) se alege profilullaminat sau se compune
o din profile laminate, astfel nct moduiul de al fie
egal sau ceva mai mare dect modulul de necesar.
120
.,- -

\ li .
6.5. CONSTRUCTIVE
Se transversale pe inimile grinzilor incovoia te in

_ n cazul grinzilor cu mobile, cnd
o 70 210.
h V-
----- -,
It - R
- n cazul grinzilor mobile cnd
>100 210. h V-
It R
n general, o poate avea tipuri de
_ transversale (fig. 6.8, a) ale dimensiuni se stabilesc astfel:
h
-i.. +40 mm;
30
pentru OL 37, 01. 44 OL 52;
I
br

[12
pentru cu Rr 360 N/mm:!;
_ transversale longitudinale n zona a inimii
grinzii (fig. 6.8, b);
_ transversale, longitudinale transversale scurte
(fig. 6.8, c).
transversale se pot executa folosind din figura 6.\}; dis-
a ntre transversale este 2,5 ho, pentru ho :::; 100 li 2,0 ho,
pentru h
o
>100 t j
n locurile n care concentrate fixe se trans-
versale.
transversale de reazem (fig. 6.10) se la fel ca un montant
articulat n cele cu reazem ului; de caleul
a
1 .. o.
1.
-<oi
",s-
Ir
Iri
t<
,
c
a
.. 1
b.
Fig. 6.8.
121
4=JP [3-
o b
IR'
a
Fig. 6.9. Fig. 6.10.
se ia cu aria la care se 15 i, de o parte de
alta a ti fiind grosimea inimii; presiunea n
poate avea valori;
- pentru cazul din figura 6.10, a, 1,5R a 1, 5i R a>1,51;
- pentru cazul din figura 6.10, b presiunea este 1,5R.
6.6. CRITERII DE
a unei grinzi ncovoiate presupune analiza mai multor
aspecte: distributia valorile eforturilor; tipul folosite; geometria sec-
marca
\ii valorile eforturilor. In general, diagramele de eforturi, M, T au o
oarecare n de schema a grinzii.
In majoritatea cazurilor dimensionarea se face pe baza momentului nco-
voietor maxim. In cazul unei grinzi continue, cu mai mult de cinci deschideri egale,
1 din cu n lungul grinzii
(cazul grinzilor de rulare), stabilirea economice a grinzii trebuie
seama de valorile momentelor ncovoietoare care trol1soanele
componente ale grinzii (fig. 6.11):
o 4 10 15 2025
x
=
a ,
Fig. 6.11.
122
unde:
M*
W"ec= R;
1
M*= - [1,6M
4
+O,8M10+ 1,2M15 +
n
n deschiderilor grinzii;.
R de calcul a
t, - grosimea inimii (fig. 6.11, .. .
Tipul cum s-a pct. 6.2, grInZI!or .pot fI alcatUite
din profiIe laminate sau pot fi compuse ?In. tabla J, ch:son). S:
acolo unde este posibil, folosirea compuse dIn tabla
care, cu o geometrie pot conduce la efecte economIce
semnificative. . .'
Geometria sectiunii. In principiu, rezulta cu o ane cu atIt mal redusa,
cu ct este mai de axa In cazul 1 compuse
din care se ntlnesc cel mai des n grinzilor ncovoiate,
se poate aprecia acestea cu un consum redus de material n

_ inimii grinzii se cu
h,=1,15"' I w
nec
;
V t j
_ inimii !li/t, are o valoare mare, la limita care stabilitatea

_ aria 0,4 ... 0,6 ?in aria .. sec!iuni. . .
Aceste snt, n general, valabIle pentru In care dlmenslOneaza
momentul ncovoietor.
Marca otelului. se drept criteriu de consumul de
este recom'andabil se de superioare, la limita care
de a grinzii.
6.7. ALGORITM DE DIMENSIONARE
Dimensionarea la calculator a unei bare la ncovoiere se
poate prin generarea prin alegerea dintr-un a care
cerute de venflcare. . .
Ca n calculul manual, algoritmul de un
necesitnd parcurgerea a etape: alegerea venfIcarea barel cu aceasta
n final se care satIsface toate b
de verificare. \...
a unei 1 (fig 6.12), L.
In schema 6.9 este prezentat algoritmul de dimensionare f
dimensionarea se face pe baza momentulUI IJlcovolelor, ur-
mnd se seama de celelalte eforturi .....
concentrate locale) n etapa de verificare care poate 1... b ,..\
impune unele ale 6.12.
6.8.
APLICATIA 6.1. se proiecteze grin da grinda a
platformei din figura 6.13 cunoscnd:
_ pe pentru la ale nor-
male (verificarea de este de 7,5 kNjm
2
;
123
II
i'
DA

ti
este raf/onal ?
(uz u'a 1,
70 ... 750)
W
nec

h; 'ti
Schema 6,9
superior
vafoarea b
b=(L .. L)h
35 '
Verifica secfiunea
ab/inula, evenlual
unele
dimensiuni, as/fel
nci! sa fie
le foaie conditiile,
cel pul/n una dmtre
ele fiind/a lirmla
'f
i
l'
pe pentru la ultime
de stabilitate) este de 10,3 kN/m
2
;
este din OL 37.
grinda prmo pa I
litlllllllllllllllq
,A
I .. 1
j .....
1. 5000 oCOl) 6000
b
c.
Fig. 6.13.
Rezolvarea grinzii secundare
a. Determinarea eforturilor de calcul (fig. 6.13, b)
ql
T max= 2";
M - (10,3 '1,5)6
2
=69,53 kNm;
max- 8
T max= (10,3 1,5)' 6 =46,35 kN.
. 2
h. Alegerea (v. pct. 6.4.3)
1. modulul de
necesar:
2.
W
- 69,53 10 -O 316'106 3_
M
W
n
c = -1
R
2. Propune o cu:
n.c- - , mm -
220
=316 cm
3

3. Din anexa 2, tabelul 2.1 se
propune un profil laminat 124 cu:
W
x
=354 cm
3
; 1
x
=4250 cm
4
;
8
x
=206 cm
3
; d=0,87 cm.
c. de (v. pct. 6.3.1)
1. tensiunea ma-

M ma", R
(Jmax= --
W
(Jmax=
2. tensiunea ma- 2.

69,53 . 10 = 196,4 NI 2
.mm;
354.10
3
R=220 N/mm
2

46,35 . 10
3
.206 . 10
3
T ma",S", R
't'max= --- l'
d 1",
't'max= ==
8,7' 4250.10
4
=25,82 N/mm
2
;
R/=130 N/mm
2

125
d. Verificarea (v. pct. 6.3.4)
1. (a-
nexa 3, tab. 3.10).
2. ma-
(cu normate) (anexa 4,
tab. 4.5)
12
f= - 2:IXM
101 .
1.
2.
f=
1 600
fa= - = - =2,4 cm.
250 250
6
2
'4 ...9.,6'( 7,5'1,5'6
2
)=
104250 b'.... .8j
cm<fa'
Verificarea generale] P
Verificarea nu este deoarece talpa a grinzii este con-
tinuu, prin de tabla a platelajului.
f. Verificarea locale
La profiIe laminate nu este verificarea locale su-
a inimii.
g. grinzii secundare
grinzii secundare este n figura 6.14.
ELEVAl/E
<'i
60<40-130 l II
IJ!=J
/JrtnClpold "
C _____ ='=I
eooo
!
SECTIUNEA 1-1
'",31
3
1'
P4
Fig. 6.14.
126
\
I .
,
Rezolvarea grinzii principale
a. Determinarea eforturilor de calClll (fig. 6.13, b)
ql2 M = (10,3' 6) .12
2
= 1 1124 kNm;
M maX = 8" max 8 '
ql
T
max
= -.
2
T - (10,3' 6)' 12 =3708 kN
max- 2 ,.
Grinzile secundare fiind la una de alta, s-a admis
carea uniform 1;"
b. Alegerea (v. schema 6.7)
1. Elemente cunoscute: 1.
_ marca folosit R; OL 37, R=220 N/mm
2
;
_ momentul ncovoietor M. M =1 112,4 kNm.
2. modulul de 2.
necesar:
1112,4 10 5,056'106 mm3=
220
3. Propune grosimea inimii.
4. inimii:
h
i
=1, 15V t:;<c ;
5. h;.
6.
... 150.
il
7. aria a unei

8. Propune grosimea
9.
b= A,!
i
10. superior
pii b.
11. ndeplinirea
=5056 cm
3

3. Se propune t;=8 mm.
4.
h;=1,15V =91,42 cm.
5. lz
i
=900 mm.
6.
7.
5056
A
t
= ---0,16'90'0,8=
90
=44,66 cm
2

8. Se propune t=16 mm.
9.
b = 44,66 =27,9 cm.
1,6
10. Rotund, b=280 mm.
11. Cele snt nde-
plinite:
1
b= -h;;
3,2
280<2'15'16.
127
12. caracteristicile sec-
unii
+2'b.tC
Iz
W,,=_""::":::""'--
h
...!. +t
2
b
l t- --o
y - 3,47 -
12.
1,,= +2' 28'1,6(45+0,8)2=
12
=236 548 cm
4
;
W,,= 548 =5076 cm
3
;
45+1,6
i
yt
= =8,07 cm.
3,47
c. de (v. pct. 6.3.1)
1. Verifi tensiunea norm m a- 1.

M
maz
R
rJ ma,,= -- .
W
2. tensiunea
(jmax=
1112,4,10' =219,15
5076.10
3
2.
R=220 N/mm
2
.
't'= 370,8 .10
3
=51,5 N/mm2;
8 900
R,=130 N/mm
2
.
d. Verificarea (v. pct. 6.3.4)
1. ad-
(v. anexa 3, tab. 3.10).
2. (cu
normate) (v. anexa 4, tab.
4.5):
[2
f= -
101
1.
2.
fa = -..:.. = 1 200 = 3 cm.
400 400
12
2
f= '49,6'
10 236 548
(
7,5 6 '12
2
) _
8 =2,4;) cm<fa'
e. Verificarea generale (v. pct. 6.3.2)
1. este ve-
rificarea; verificarea nu este nece-

2. Verificarea nu este de-
oarece:
150<40' 8,07.
f. Verificarea locale a comprimate (v. pct. 6.3.3)
1. ndeplinirea
b'
-
t
k1 din anexa 3, tabelul 3.31
128
b
' b-t,_280-8_136 .
=------ mm,
2 2
136
- =8,5<15.
16
I
.'
4t7>:3:7- 280
--;ar-
1500
ELEVI,TIE
Se. 1 70'
/6,282-/2550 /
Pt I ..,s..
11
/6x280-/2560
6x7U- 640
P4
60<40 -130
P
6 x 1500
P3 ,1

Seci/unea 1-1
Se 1/0
l.!J.L!.L___ -:-:-________
S f e J 3
: I II I
Seefiunea 2-2
Se UO
ee !Un a-" 1, I,.!
Se /5
Fig. 6.15.
g. grinzii principale
grinzii principale este n figura 6.15.
6.2. se dimensioneze unei grinzi ncovoiate (v. schema
6.8) cunoscind:
- momentul incovoietor de calcul maxim, M=1 530 kNm;
- grinzii este o I din (v. fig. 6.7),
pentru talpa este mm;
- se Ol 52, cu R=315 Njmm
2

Rezulvare (v. schema 6.8)
1. Elemente cunoscute:
marca R;
momentul ncovoietor de calcul
NI;
b'{'in.
1.
OL 52, R=315 N/mm
2
;
M=1530 kNm;
-b
min
=300 mm.
1
a. Alegerea
2. modulul de 2.
necesar:
_ 1 530 10' _ . 6 3
W"Pc- -4,857 10 mm =
315
=4857 cm
3

9 - metalice
129
.J.
J
3. Propune grosimea inimii tj'
4. inimii:
/w
nec

V i,
5. h;.
6. ndeplinirea
!!!... :::;70 ... 150.
i,
7.
8. grosimea a
superioare:
tmin=max( b'{'in . 1 5 t.)
1 2k
1
" t
k
l
=13 pentru OL 52 (anexa 3,
tab. 3.31).
9.

i'{',n
10. modul de a

11. coeficientul:
12. coeficientul:
Wnec
1,5(1 +2y) ---0,25(1 +4y)
i, .h;
CI( = --------.:-----
y(1 +3y)
13. aria inferioare
Ati=CI(' (tI' b
l
)
14. Propune grosimea infe-
rioare [2'
130
3. Se propune, t;=8 mm.
4.
""\ /4857
h;= 1,15 V ---o.s =89,61
5. Rotund, hj =900 mm.
6.
7.
cm.
4857
A t = -- -0,16'90'0,8=42,45 cm
2

90
8.
Imin=max(300; 1,5'8)=12 mm.
1 2 13
9.
b
l
= 42,45 .10
2
=353,8 mm.
12
10. se nesi-
se propun dimensiunile
superioare:
1
1
=16 mm; bl=b'{'in =300 mm.
11.
= 1,6 30 =0,667.
Y 0,8 90
12.
4857
1,5(1+2 '0,667)---0,25(1+4 '0,667)
CI(= 0,8 ,90'
0,667(1 +3 '0,667)
CI(=0,853
13.
A
ti
=0,853' (1,6' 30) =40,94 cm
2

14. Se propune, 1
2
=16 mm.
15. infe- 15.
rioare:
b
2
= _40...:...,9_4_.1.....:.0_2 2558
= , mm.
16
Rotund, b
2
=260 mm.
b. Verificarea
16. caracteristicile sec-
Ix, W
x
.
17. tensiunea:
M
(1max= - R.
W
16. 1x =236019 cm
4
;
876 cm
3

17.
1 530 10'
(1= =313,8 Njmm
2
;
4876 '10
3
R=315 N/mm
2

6.3. se verifice la stabilitate inima talpa panoului de
6.16 cunoscind diagramele de eforturi M T din
Incarcar, statice.
0=1500
a
2/OkN
(f) rrTTTj III rrTrllilomliii TTTTIIIITrn'1l @jffrrl[1TTTi'1111.,..,....!11 tIT;":""'! 1 i II c.
e f
b.
720 kNm 872kNm 7100kNm
mrLll i 1111 wfll III" 1111 d
I ho=900 J
Fig. 6.16.
Rezolvare
a. Verificarea inimii (v. pct. 6.3.3.2)
1. Elemente cunoscute:
- diagramele M, T;
- grinzii ri-
transversale;
- marca folosit R.
2. este ve-
rificarea de stabilitate
d h
o
V
210
- aca - 11 O -, verificarea
t, R
nu este
9*
1.
ca n figura 6.16, c, d;
ca n figura 6.16, a, b;
OL 37, R=220 N/mm
2

2.
ha _ 900 = 112 5.
t, 8 . '
h y-
Deoarece >110 210 f
t, R ' veri icarea
este
131
3. eforturile medii n pa-
nou.
4. tensiunile:
M
0'= - . y*;
1",
5.
d - latura a panoului;
CX=
lai ura mare
lai ura
6. tensiunile critice:
O'cr=7000(;:)"10
3
pentru
simetrice;
'r or =(l 250+ Y.10
3

7. de stabilitate
a inimii:
, + 1.
V acr "ter
3. Deoarece a>h
o
, pe o lungime de
panou, n zona cea mai
cu ho, se stabilesc:
4.
T=210 kN;
H = 1100+872
it:! _.---:...- =986 kNm.
2
98610'
0'= '450=187,6 NJmm
2
;
23654810'
5.
6.
'r= 210.10
3
=29,2 NJmm
2

8900
d=900 mm;
CX = 1500 =1,67.
900
0'0r=7 '10
3
=553 NJmm
2
;
900
'r =(1 250+ '10
3
=
or 1.672 900
=125,7 NJmm
2

7.
, '( 187.6)2 + =0,41 <1.
V 553 125.7
b. Verificarea (v. pct. 6.3.3.1)
8.
b'
-
t
k
1
din anexa 3, tabelul 3.31
8.
280-8
2
--=8,5<15;
16
k
1
=15 pentru OL37.
6.4. se verifice la stabi litate inima talpa panoului de
din figura 6.17 cunoscnd
- diagramele M T din concentrate mobile;
se la talpa a grinzii;
- grinda este cu din Ol 52;
- medii de calcul in panou (determinate potrivit pct. 6.3.3.2) sini:
M=1380 kNm; T =435 kNj P=230 kN.
132
1-
1.
Q=1500 r 1 .
a. b. c. d. e.
Fig. 6.17.
Rezolvare
a. Verificarea inimii (v. pct. 6.3.3.3)
1. este ve-
rificarea de stabilitate
d
- o -- 80 210 'f'
h -y-
- aca t; "" li"' ven lcarea
nu este
2. tensiunile pe linia su
durii, n zona a
unii:
M
0'= - 'y*'
Iz '
T
't'=-;
t, 'h,
P
0',=-'
Z i,
3. rapoartele (v. tab. 6.2)
a
h;;;
al
-;
a
y=c
ho i,
4. tensiunile critice (v.
tab. 6.2, cazul 3);
a
- pentru - >0,8 pentru valori
h
o
mai mici dect cele din anexa 3,
a
tabelul 3.28
O'or=ko( r '10
3
;
1.
h o 900 -y210
- - - = 112,5>80 _.
8 315
deci verificarea este
1 38010'
0'= 236019 .10
4
'432=252,6 Njmm
2
3.
4.
'r= 435 .10
3
=60,4 Njmm2;
8900
0', = 230 '10
3
=821 Nj 2
350. 8 ' mm .

ho 900 '

a 252.6
300 (16)3
y=2' 900 "8 =5,33.
ko=7303 din anexa 3, tabelul
3.27 n de y;
- k1 =3520, din anexa 3, tabelul
3.30, n de y aj2h
o
;
0'0r=7 303(_8_)2 '10
3
=
2432
=626,1 Njmm
2
;
133
f
5. de stabilitate

v(
a a
l
)2 ('t')2
-+- + -
Ger aler "reI'
't' r =(1 250+
c 1.672 900
=125,7 NJmm
2
;
0"/.r=3 520(7:0r 10s=400,5 NJmm
2

5.
.. I( 252.6 + + ==
V 626.1 400.5 125.7
=0,775<0,9.
b. Verificarea (v. pct. 6.3.3.1)
6.
li'
-
t
k
1
din anexa 3, tabelul 3.31.
6.
300 -8
_2_ =9,125<k
1
;'
16
APLICATIA 6.5. se verifice stabilita tea a inimii.
din figura 6.17. in IC! 6.4. considerind Insa ca ten-
siunile '6' din M comprima talpa inferioara 'mai (v. tab. 6.2.
cazul 4).
Rezolvare (v. pct. 6.3.3.3)
1. verificarea este

2. tensiunile pe linia su-
durii, la contactul ntre talpa

M
0"'=+-'Y2!
II<
3. coeficientul:

a
4. coeficientul ks
5. coeficientul:
(3=
0.07't' ka
a
134
1. Verificarea este (v. apli-
6.4.).
2.
0"= _ 1380 10' ! 468=
236019.10
4
= -273,6 NJmm
2
;
't'= 435.10
3
=60,4 NJmm
2
;
8900
0"'=+ 138010' '432=252,6 NJmm
2

236019.10
4
3.
\);= -273.6-252.6 =1,92.
-273.6
4. Din tabelul 6.2, cazul 4, n
de \);, ks =59.
5.
(3= 0,0760.459 =0,91.
273.6
6. a inimii:
(
h
o
) -100' I 20ka _
ti maz Y a(2-l/J+ Vl/J2+4(32)
=100, / 20 59 =125,8
V 273.6(2-1.92+Vl.92
2
+4 '0,91
2
,)
7. 7.
900
- <125,8.
8
APLICATIA 6.6. se verifice la din cimp a unei grinzi de
cale de rulare (fig. 6.18) cunoscind:
- caracteristica este in figura 6.18. a, bj sudura este execu-
automat. prelucrare
- folosit este Ol 52; R=315 Njmm2j
- pe calea de rulare poduri rulante in grupa de IV; nu-
ciclurilor este de un milion;
- momentul maxim are valoarea Mmax =+960 kNm. iar momentul minim.
Mmtn=-320 kNm (eforturile se din normate de - deci
dinamici).
rI""""""';;::""]'J
11 'L '",,' 'L ti !I'
a
10
_I_16X300 ---
8
x
900

b. d (Jmin
Fig. 6.18.
Rezol/lare (v. pct. 6.3.5)
1. Elemente cunoscute:
- marca folosit R;
- de cicluri.
2. de calcul
a -a, caracteristica grupa
elementului (anexa 3, tab. 3.35).
3. a, b, c
(anexa 3, tab. 3.34)
4. efortul maxim efor-
tul minim n de calcul.
5. tensiunile:
Mmtlz
O'max=-;
W ..
M mln
O'mfn= --a
W ..
....
1.
OL 52, R=315 NJmm
2
;
- n = 1,0 milion.
2. Din anexa 3, tabelul 3.35, cazul
10, grupa elementului este 2.
3. In de marca
grupa elementului de ci-
cluri,
4.
5.
a=1,45; b=0,85; c=1,1.
M maz =+960 kNm;
Mmtn = -320 kNm.
960 10'
O"maz=+ =+196,9 NJmm
2
;
4876.10
3
O"mtn= -
320 10' = -65,6 NJmm2
4876.10
3
135
6. coeficientul:
(1mfn
P= --!
(jma,z
6.
-65,6 0333
p=---=-, .
+196,9
7. coeficientul y, pen-
tru n care tensiunea ma-
n valoare este de
ntindere:
7.
c
y=--'
a-bp
8.

HIHHhlHHlfllWq
4 A
Fig. 6.19.
Y= 1,1 =0,635.
1,45-0,85( -0,333)
9.
(Jmax=196,9 Njmm
2
;
yR=0,635' 315=200 Njmm
2
;
deci
(Jmax<yR.
APLICATIA 6.6. se proiecteze grinda din figu-
ra 6.19 cunoscnd:
- deschiderea grinzii 1=9,0 mi
- qn=4,2 kNjm i de
calcul q=6,1 kNjmi
- grinda se va cu goluri pe prin
asamblarea unui profil laminat I (v. anexa 2,
tab. 2.27).
RezoltJare
a. Calculul eforturilor din de calcul (fig. 6.19)
q 'Z2
Mmax = -;
8
q 'Z
T max= -2-e
6.1,9
2
Mmax = -- =61,8
8
6,1 9
T max= -- =27,5
2
kNm;
kN.
b. Alegerea
1. modulul de
necesar:
M
-!
R
2. Din anexa 2, tabelul 2.27, pro-
pune o cu
136
W =1,2 61,8 '10' =337'103 mm3=
nee 220
=337 cm
3
.
2. Se propune o cu gol uri
pe din unui
profil 1 20, cu caracteristicile (fig. 6.20).
H=300 mm;
e=1,14 cm;
1xo =5017 cm
4
;
Wxa =368 cm
3
;
Wxo =336 cm
3
;
1;
Fig. 6.20.
d=7,5 mm; 1
x1
=18,5 cm
4
;
Al =13,0 cm
2
; W
d
=4,8 cm
3
;
Sx=217 cm
3

c. Verificarea la momentul maxim
1. Descompune M
max
ntr-un cuplu
de
N= M
maz
,
ha
2. tensiunea ma-

1.
2.
N= =227,5 kN.
0,2716
R=220 Njmm
2

d. Verificarea (v. pct. 6.3.4)
1. momentul de 1.
mediu:
1x= IzG+I"'b S
2
2. (a-
nexa 3, tab. 3.10).
3. (a-
nexa 4; tab. 4.5.):
rxMZ2
f= --
101
q" 'Z2
M=-.
8
2.
3.
e. Verificarea celei mai solicitate
1. celei mai so-
licitate (fig. 6.21, a):
1x= 5517+5017 =5267 cm4.
2
Z \l00
f,,= 250 == 250 =3,6 cm.
f
= 49,6 '42,53 '9
2
=3,24 f
cm</a;
105267
4,2 '9
2
M = --=42,53 kNm.
8
ind seama de M .<i T
X= _ bh
2
A
1
).
2 2W1 '
x= .!..(900 _ 10 '27,16 13 )=266,1
2 2 '4,8
cm.
137

eru,,"6 ::;';H
C . -<:o
ru;: IIz IIz IIz I
.,,1 2 j4(J4i-2--,- -<:o
Fig. 6.21.
b :'are din figura 6.21, c.
2. tensiunea din
momentul ncovoietor:
M
. ' 2 [ [2'
N M
(JN= ---!
Al haAl
2.
M = 6,1 '9
2
(2,661 _ 2,661. 2) =51 ,45 kNm;
2 9 9" .
51,45 10' =145,7 Njmm2.
271,6,1300
3. tensiunea din 3.

;);
T b
M T = 2"!2";
MT
(JT= -!
wl
4. tensiunea
(J= (JN+ (JT R.
4.
(
1 2,661)
T=6,1' 9 2" --9- =11,2 kN;
11,2 10
M
T
=-.- =28 kNcm;
2 2
2810' 2
(JT= --=58,3 Njmm .
4,8 .10
3
(J=145,7+58,3=204 Njmm
2
;
R=220 Njmm
2
.
f. Verificarea grimii n dreptul primului gnl (fig. 6.22)
:Fig. 6.22.
138
1. eforturile M, T n
dreptul prim ului gol.
2. tensiunile
M
(JN= --j
h2 Al
Tb
(JT= --:
4 Wl
3. tensiunea
4. sudura de pe inima grin-
zii (fig. 6.23, b)
TS
L= __ Z 'e;
1,.
L

1 .d f
, .
1.
2.
M=11,7 kNm;
T=24,7 kN.
11,7 10'
(JN= ---'--- =33,1 Nfmm
2
;
271,6,1300
(JT= 24,7 .10
3
100 =128,6 Njmm2.
4 '4,8 '10
3
3 .
(J=33,1 +128,6=161,7 Njmm
2
;
Rc=240 Njmm
2

4.
L=
24,7 217
. 30=30,5 kN;
5267
30,5 .10
3
=40,7 Njmm
2
; 't'=
100 '7,5
Ri=130 Njmm
2

g. grinzii se face ca n figura 6.23.
SCIIEMA DE
8990
b.
Fig. 6.23.
139
CAPITOLUL 7
BARE SOLICITATE LA FORTA AXIALA
INCOVOIERE
7.1.
Solicitarea de compresiune cu ncovoiere se n metalice.
la stlpii halelor industriale cu pod rulant, stlpii inchiderilor, unele bare ale grin-
zilor cu etc.; acest tip de solicitare are drept extreme compresiunea
(M =0; N #0) ncovoierea (M #0; N =0) n de verificare
a barelor solicitate excentric, de calcul trebuie
n vedere aceste
7.2. TIPURI DE
barelor solicitate la ncovoiere au diferite n
de valorile eforturilor M N, raportul acestor eforturi, tipul elementelor
de din care fac parte. In figura 7.1 snt reprezentate cteva din
nile mai frecvent ntlnite la barele solicitate excentric.
Fig. 7.1.
i I
I
7.3. VERIFICARE
7.3.1. DE STABILITATE
Barele cu solicitate la ntindere ncovoiere, se cu
N M
a= - +--
An Wn
n care:
N M snt eforturile de calcul, n centrul de greutate al
An aria a
W n - modulul de net, considerndu-se numai din
zona a se lua n considerare deplasarea axei neutre.
Barele solicitate la compresiune ncovoiere trebuie de
verificare din tabelul 7.1, fiind cele din figura 7.2. Termenii din
tabelul 7.1 au
N, 1'I1x, M
y
din de eforturile de calcul
n ce se
M
x
, M
y
din de stabilitate momentele de calcul
maxime de pe lungimea barei;
A, W
x
, W
y
- caracteristici ale brute;
Ar - aria brute a ram urii ce se
N
r
- efortul axial maxim n ramurii - pentru verificarea de stabilitate a
ramurii; n c{zul de N" }}j - eforturile din ce
se N r rez din N M, la fel ca la o cu
a*, "t' _ tensiuni punctului de ntre inima talpa

R _ de calcul a folosit (anexa 3, tab. 3.5);
ep _ coeficientul de flambaj minim al barei calculat la fel ca la o compri-
centric; din anexa 3, tabelele 3.38 ... 3.41, n de un coeficient
de calculat ca n tabelul 7.2;
n
x
=l- -.:!- - coeficient care momentului ncovoietor Mx ,
CIE'"
axiale N; a= N ;
A
n:
2
E
aE.z;= --;
);
II" - se la fel ca lIx, dar n de AII;
c", _ coeficient care valoarea factorului l\lxlnx n de distri-
ncovoietor M
x
pe (v. anexa 3, tab. 3.26);
c
y
_ coeficient care valoarea factorului lYly/n" n de distri-
momentului ncovoietor M" pe (v. anexa 3, tab. 3.26);
><1
b
Fig. 7.!.l..
141
a::
a::
T"'I
il.
....
'"
.....
.....
(lJ ....
VI :o
:6 VI
N

a::

.,: >OS
VI ;:l .. ..

o .., 1:;
'O
+
,,' ..
:!:!.
+

(lJ

>OS o-
<Il
(lJ

;:l
...
+
+
o- (l)
e '0
a a

.., 1:;
,1
O :>
'"
o
+
OS
'"
"
2; .,
I'l (lJ
... ..
I'l 1)

B-
a-
'"
(l)
<Il
a::
T"'I
a:: ;:l

VI
'"

VI
(lJ


a:: ... 4)'..-10
OS ...'011
VI Pl
+
1:;
'1 ..

2;1""'!l
+
OOD
2; ., "'I'l

"
... '"
1) Ia-
:a
a:: a::
'"
.... a:: .....
(l) .....
....
. ;::
VI
.....
VI 'O ....
>OS
"/ .. VI
.. ti'
;:l
i..
O
..
N
'O ..,
+
M
+
.,: (l)
+ O-
*
(l)
b ...
.",

+
">
>OS O
"
a-
.S
:>
+
o
-e
o.
'"
2;11
I'l
"
'" ... 1)
(l)
t)
I'l
.::l

a:: (lJ
'"
.2 a::
VI
;:l

VI li..

'"
+
...
(lJ 4) ..... 0
'", ... ... '011
;; OS

a- p;
+
+ OOD
2; I II ..... "'I'l
2;1:

..: .... ... ",
1/
b 1)
I
'C
>OS

a::
:e al al LC>
(lJ
"d "d ....
:>
o' al
'3
'.-4)(Ij
.......
VI
... ....,.
O- 'ctl 1::: 'ro ctl
8
:E
/
<Il
....
al
N [) ctl 1::: a-
;>
....
<Il t.)

I
.... N
I
142
-
'al
;:l+>
ctl
IDS

0. ...
sa.
oS
t.) o
t.)
al

-al
ctl ...
ctl

+>ctl
... -
.sctl &-
al t.)
It ;:l_

t.)$
&-
ctl
;:l- LC>
S ...;
2;'" g
'1'3 S :>
............. '-"
1:
&-

al al

CI) 1::: t.)
&-
+


i
a::
a
..... a 1:;
..,
....
'" VI a-
+

r-O
2;1:
. ...;
...:
+
...;
U
.::l.
a:: i-
VI
"1

1:;
.., ..
a-
+
2;1:
al
+>
ctl
;E

'ctl ctl
+>
a:: Ci1 <Il
t.)
al LC> al O
"d .... "d-
o' al
'i::
/\
.......
'ro 'ctl ro
t.)

<;::: 'H
'E 'g E.g
;> '8 ;>"t;
M <;It
""'
M
.,..:
...;
t.)
a.
:>
I
al
"d
ctl ... al
al O ...
O)

al ro

al al-
;;;._0
al <Il
LC>
I '

1 1,
simetrice
))(
2 uni 1,
nesimetrioo
Ix
cP
cPg
cP
Tabelul 7.2
Expresiile de de flambaj
llz curba A
),,,= - J <pz
iz OL .
llu curba B
u= - CPu
i1/ OL .
<p=min (<px; <p y)

1. Coeficientul 'Y se poate lua direct din
anexa 3, tabelul 3.25 In de:

. !!. EL,
h 111
2. Valorile din anexa 3, tabelul 3.25 snt calculate pentrq
{-l= ELo l=Zo;
3. bara are transversale (n
li '< 40 i
w
<pg=l; Zl > 40 i
yt
se cu
11 curba B
g= :- 'CP., n care ivt
IlIt OL ...
comprimate n raport cu axa y-y;
4. termenilor snt date la pct.
Zlz curba A
,,=-.- cP",
Iz OL ...

curba C
1/=
<p"
il! OL ...
curba B
1/t,=Ya 1/ )
CPylr
OL ...
planul X-x) la
coeficientul de
raza de a
6.3.2 .
Obs. termenilor snt date la pct. 5.5.2.
143
3
4
Sectiunea
compuse
din elemente mult
solidari-
zate cu sau


N . y
-='1-- .
Mx11
x
q>yr
'1'.
pline ale q>
stlpilor halelor in-
dustriale -
. - ._-............... -..
Tabelul 7.2 (continuare)
Expresiile de de flambaj
v. obs. 3 4 de la cazul 1.
curba B
Axtr ---.... <f xtr
OL. ..
[fy curba B
Ay= - ---... q>y
i y OL .. .
Obs. Expresiile coeficientului A'xt, snt date n tabe-
lele 5 .. 3 5.4 n de modul de solidari-
zare.
lfur curba ...
Ayr= - ----+ q>yr
iyr ..
1. curba ...
A.= - ----> <fI; <fl>min ('f
xtr
; <fu; <f y,)
il ...
Se la fel ca n cazul 1
Se se o mai
llY curba ...
-,.. = ____ -> <f
g
, n care i
y
, raza de a
iyr ..
comprimate n raport cu axa y-y
Tabelul 7.2 (continuare)

I

!
Expresiile de de flambaj
5 compuse q>
curba ...
ale stlpilor halelor A
xtr
)
<f xtr; <f= <f
industriale OL ...
-----t-------
--
i-'i-'-P
q>yr Se la fel ca n cazul 3
-------1:;---- --
q>. Se la fel ca n cazul 3
6 q> Se la fel ca n cazul 1
chesonate
q>g <f
g
=l atunci cnd snt ndeplinite
h

- <:10;
c
2<:70 y210
C R
1
"
1
r ....
unde:
/1 ntre transver-
sale ale comprimate;
R - de calcul a folosit.
<:pg - coeficient care efectul pierderii barei momen-
tului ncovoietor; coeficientul <:pg din anexa 3, tabelele 3.38 ... 3.41, n
de un coeficient de A(J calculat ca n tabelul 7.2;
<:pur - coeficientul de flambaj al ram urii ce se din anexa 3,
tabelele 3.38 ... 3.41, la fel ca la barele comprimate centric (v. tab. 7.2); cnd
efortul axial n este variabil, se lungimea de flambaj a ramurii
ca n anexa 3, tabelul 3.11 ;
<jJ: - de flambai al ram urii intre noduri consecutive:
din anexa 3, tabelele 3.38 ... 3.41, la fel ca la barele comprimate centric (v. tab. 7.2).
In de din tabelul 7.1, barele solicitate la comprcsiune cu nco-
voiere trebuie
unde:
A coeficientul de maxim al barei;
A., (anexa 3, tab. 3.22).
tn schemele 7.1 7.2 este necesare unor
bare cu caracteristice stlpilor halelor industriale (fig. 7.3) .
145
5
146
F2
o o
N
12 -!;' ......

a

b -'J

......

-S
c c
fr
d .

M
5
(f)

a. lA
c. d
N
S

e.
N,
@
f.
Sectiune o-o
Sectiune b-b
l xb
.-.!L
g.
h
Fig. 7.3.
S ch ema 7.1
Verificarea barelor cu sectiune (fig. 7.3, a, g, h)
1. Elemente cunoscute:
lungimile Il' 12:
barei
axiale P
1
, Pa
diagramele de eforturi M, N, T
barei
marca folosit R
2. caracteristicile
A, Iz, 1 'V' ix, i y, i yr, Wa:
I
a. Calculul lungimi/or de flambaj
t
10
Se h ema 7.1 (continuare)
!
3. rapoartele:
4. !LI !La cum
- din anexa 3, tabelul 3.21, cnd snt ndeplinite
la P 1
t; ",0,6 Pa
- din anexa 3, tabelele 3.17 ... 3.20, pentru celelalte cazuri
5. lungimile de flambaj:
11/",= !Ll /1; Iltll = Il
la/",= !La/2; la/II= la
I
b. Verificarea de
!
6. ndeplinirea de
N M",
ama",= - + - ",R
A W,.
c. Verificarea de stabilitate
!
7. n de tipul de
(v. tab. 7.2)
.j.
8. Din anexa 3, tabelele 3.38 ... 3.41 de flam-
baj (v. tab. 7.2):
curba ...
A,. ) 'jl",
..
curba ...
AII 'jlll
..
curba ...
Ag 'jl 9
...
147
i
1,
148
S c 11 e m:J 7.1 (CoIl/iIlUQ/f)
9. coeficientul minim de flambaj:
cp=min (rpx; cp,,)


11. de sta-
bilitate
DA
N 1Vl
x
---+---:;;;;R
cp'A cpg'W",
__
12. coeficientul c'" (anexa 3, tab. 3.26)
13.
N
a= -
A
a
nx = 1----
aE'"
14. de stabiiitate:
N c",M",
---+ :;;;;R
cp'A cp.n",W",
15.
N
T=T.,+0,012 -
CP.
16. tensiunea
N M",
a*= -+ -- .y.
A 1",
d. Verificarea locale (v. pct. 7.3.2)
l'
S c h ema 7.2
Verificarea bare10r cu sectiune (fig. 7.3, b, i)
1. Elemente cunoscute:
lungimile Il' 12;
barei;
axiale P1' P2 ;
diagramele de eforturi M, N, T;
barei;
sistemul de solidarizare a elementelor
marca R
2. caracteristicile
A, Ar, Ix, 1 li' 11/" Iv iz, i
v
' i ur, it, W te
,
a. Calculul lungimi/or de flambaj
+
3. rapoartele:
4. !-lI' !-lz cum
- din anexa 3, tabelul 3.21, cnd snt ndeplinite
Iz P1
- :::;;0,6; -- ;;>3;
It P2
- din anexa 3, tabelele 3.17 ... 3.20, pentru celelalte cazuri
5. lungimile de flambaj:
ll/"'= [11l1; llf,,=ll; 12/",= !-l21z; 12/v=12
I
b. Verificarea de
.t.
6. ndeplinirea de
N M",
-+--:;;;;R
A W",
c. Verificarea de stabilitate a ramurii cu compresiunea
+
7. eforturile axiale la ramurii (fig. 7.3, f):
N4 + M4 N5 + 1'.15
N
o
= - --, N1= - --
2 Il 2 Il
8. lungimea de flambaj a ramurii, n planul y- y,
cont efortul axial este variabil (anexa 3, tab. 3.11):
1 =1"\ /1+0.88NoIN1
Iv
r
1 V 1,88
9. coeficientul de al ramurii:
l,vr
Avr= -.- :;;;;Aa (anexa 3, tab. 3.22)
I
vr
149
<>'>
, <!) I=l ' Q)
t--:
OM ti)

eIl P. I:i .............
....
Ei :;::1 ;.::: oS"E II
."
8 Q) ili-3- .o v
ts 03- <!) ....
h v mS Q) 2 VJo
"'.
"Q;' o
.-< .... I:i I:i o
li''''':;::! II
J5 Ei 1;; .S .g -3-
:;
...
E
Q)
p.
...
.s
's
:5
....
AI
ro ",.
<Il
E

ro
E
ro
$.
Q)
'il.
:;
tIl
..<
"'" o"
+
'"

o
VI
>-
03-
o
"'"
VI

,....;
...
.s
M
M
:e
..<
>g S ""'.
."-
a::
o
ro
+ .o
<Il eIl

E
.....

<'l
ro
>- E
eIl
M
ro
O)
Q)

I:i

o
"t'
eIl ..;<
'il.
VI VI
I
VI
:;
tIl
'" '" I "
"" - "" -
""

.c:;,'Y) ..Q4
x
ro
I
..... ..,...,'"
Q)
s::
5.

"
Q)
tIl

ztJ
I
,....;
I
ci
152
....;
M
M
:
O)
.o
eIl
.....
M"
eIl
M
(lJ
a
eIl
I

1
b<'l
"'8

eIlZ
I ,S
:2 ti
+

>-
&l:J
I

M
+
..;<
>-
.,.,
r:-
o
VI

VI
r<
<:'1
c
N
"" - +
8
:;>
gf
M
I
I
,....;
M
M
..< s
"'"
a::
o"
.o
+
eIl
.....
<'l
--;>
eIl
M
O)
I:i

o
"'"
eIl
VI VI
1

""

.Q
' ' .
:
, ,
, '
' '
I I
, I
'[f=={I'
, I
,
""
7.3.3. VERIFICAREA ZABRElUTElOR DE SOLIDARIZARE
A ELEMENTelOR COMPUSE
Verificarea se face ca la punctul 5.5.5, la Tef
efectul flambajului,
unde:
T
ef

N
cp _ coeficientul de flambaj n planul sau .
n cazul barelor cu importante nu se folosirea

7.4. DIMENSIONARE
Dimensionarea unei bare la compresiune ncovoiere are un
caracter iterativ necesitnd parcurgerea a etape:
- alegerea
- verificarea barei cu
se cnd snt toate
cerute de verificarea barei: de stabilitate stabilitate
n schemele 7.3, 7.4 7.5 este necesare dimensioni1rii
unor caracteristice stlpilor halelor industriale.
S c h ema 7.3
Dimensionarea r, simetrice (fig. 7.3, g)
1. Elemente cunoscute:
efortul axial de calcul N
momentul ncovoietor de calcul M",
I
a. Alegerea
t
2. Propune:
marca R (anexa 3, tab. 3.5)
- inimii b1
3. grosimea inimii:
4.
N
b=----
R . il b
1
6,15' M x
d=
b1 ' N
r=4-3b- bd
s=l-b-b'd
.\.
153
154
S c h ema 7.3 (continuare)
5. coeficientul de al materialului
-rvT-12s
6
(Se valoarea a coeficientului
+
6. Propune:
7.
8.
b2 0:;;30 t2;
In cazul cind nu este se
ta se ba
.j.
b. (v. schema 7.1)
S c h ema 7.4
Dimensionarea 1. simetrice. cu adaosuri (fig. 7.3. h)
1. Elemente cunoscute:
efortul axial de calcul N
momentul incovoietor de calcul M",
I
a. Alegerea
,J.
2. Propune:
- marca R (anexa 3. tab. 3.5)
- inimii bl
3. grosimea inimii:
- pentru rigidizare (tr x br):
bl
-
100
- pentru cu rigidizare
bl
tI::::! 150
I
4.
+
N
b=---
R tI . bl
6.5M",
d=--
b1N
S c h ema 7.4 (continuare)
r=4-3 'b- bd
s=l-b-b d
5. coeficientul de a materialului

6. Propune:

6
... 0.8
7.
8.
.j.
b2
- 0:;;100
ta
, ba
- 0:;;0.5
bl
In cazul cind nu snt aceste (aproximative).
se valorile propuse la punctul 6 al schemei se recal-
ba
9. Propune grosimea adaosurilor:
ta;;;' ta
.j.
10.
155
156
S c h ema 7.4 (continuare)
11.
t3
n cazul cnd nu este (aproxima-
se ta se ba
12. dimensiunile longitudinale:
tI
.j.
b. Verificarea (v. schema 7.1)
S c h ema 7.5
Dimensionarea compuse din elemenie mult
(fig. 7.3, b, i)
1. Elementele cunoscute:
efortul axial de calcul N;
momentul ncovoietor de calcul .Mx ;
lungimea barei Il
2. Propune:
\
a. Alegerea ramurii

marca R (anexa 3, tab. 3.5)
- h
3. eforturile axiale la ramurii
4. lungimea de fIambaj a ramurii n planul y- y (anexa 3,
tab. 3.11)
1
-1 V
1
+0,88 NoIN1
Ivr- 1 ,
1,88
pentru cazul cnd ramura are articulate Ia capete, n
planul x-x.
.j.
5. Propune inimii ramurii:
b1
n= - =40 ... 60
tI
J
S c h ema 7.5 (continuare)
6.
7. A cp, din anexa 3, tabelele 3.39 ... 3.41
n de marca curba A
8. a inimii:
,./210
n max=40 V R +0,41.
9.

In cazul cnd nu este se reia calculul de Ia
punctul 5 al schemei cu o valoare
10. aria a ramurii:
Nr
Ar ---,
n'c- CP' R
11. Propune o valoare pentru grosimea inimii tI
12.
13. Propune
n b
1
se introduce cu o valoare la o di-
mensiune
157
158
S c h ema 7.5 (continuare)
15.
b
2
<S; 30 t2
b2
- =0.2 ... 0.5
b1
n cazul cnd nu sint ndeplinite aceste se
t2 se b
2
I
b. Verificarea sectiunii ramurii
.j.
16. caracteristicile ramurii
A" III" i ll ,
.j.
17. coeficientul de al ramurii:
ZIY'
A= -:- <S; Aa (anexa 3, tab. 3.22)
Iv,
.j.
18. anexq 3, tabelele 3.39 ... 3.41, scoate coeficientul de fIam-
baJ cp in de A. marca curba A
19. stabilitatea ramurii in planul x-x:
20.
N,
-- <s;R
cp . A,
D
. . I
c. ImenSlOnarea
.j.
.j.
..
21. l'aza de a ramurii. il> de axa proprie 1-1,
paralela cu axa x-x (fig. 7.3. i)
22. ntre nodurile sistemului de
brele:
23. Propune sistemul de (fig. 7.3. b)
.j.
,
S c h ema 7.5 (continuare)


24.
25.
26.
la=VzHh
2
h
cos 0'.:= -
la
Calculea
efortul rudal de compresiune n (ca 'a o
u c
T
D=----
2 cos O'.:
Propune
- marca
cornierul caracteristicile lui:

- aria Al;
- raza de i min
.j.
27. Calculea
28.
il a
A= - <S;Aa (anexa 3. tab. 3.22)
i mtn
.j.
Din ane
lului. cu
xa 3. tabelele 3.39 ... 3.41. in de A. marca
rba C (pentru formate dintr-un cornier). scoate
coeficien tul cp
.j.
29. stabilitatea
m=0.9
D
- <s;mR
cpA1
cnd corniera este cu aripi neegale este pe
m=0.75 in celelalte cazuri aripa lat
.j.
d
. Verificarea barei (v. schema 7.8)
7.5. CONSTRUCTIVE
transversale.
transversale pe a
Inimile stlpilor cu snt cu rigi-
mbele cnd:
n care:
ho

t, -
R -
h
o
>100'\ /210 ,
ii V R

o rigi
a inimii (ntre sau ntre o
dizare cnd aceasta este
grosime
rezisten
a inimii;
de calcul a folosit, n Nfmm
2

159

1
.
'
I
ntre transversale se astfel:
a 2,5 ho, cnd h
o
100 ti;
a 2 ho, cnd ho >100 fi'
grosimea transversale se stabilesc astfel;
+40 mm;
30
f
br
-.
15
.. Cnd inimile stlpilor se cu mari, se
prevad ngIdlzan longItudmale; momentul dt' la 1 al unei astfel de
trebuie r
8
Ir 6li ho
longitudinale se n general, nentreruptt', iar
lor n calculul de stabilitate.
Diafragme. Stlpii cu mare se cu diafragme care lea ram urile
verticale ale stlpului: b
- ntre diafragme este de aproximativ 4 m;
- pe o de stlp, cu se cel putin dia-
fragIlle intermediare. '
7.6.
7.1. se calculeze stilpul de din figl3fa 7.5 cu-
noscnd:
- stlpul se cu cu o
- treapta se cu I (fig. 7.3, g),
Ol37;
- treapta se cu n variante:
CI (fig. 7.3, h), OL 52;
CI din elementele mult (fig. 7.3, i), OL 52;
- raportul momentelor de 1211
1
=0,16, iar superior al stlpului
este cu rotiri libere mpiedicate (fig. 7.5, b);
snt date n figura 7.5, c, d, e.

1 1
1
a l
Fig. 7.5.
lGO
1750
M[kNm]
c.
320 63
d. e
Rezolvare
A. Dimensionarea trepfei superioare (v. schema 7.3)
1. Elemente cunoscute:
efortul axial de calcul N;
- momentul ncovoietor
1. tu figura 7.5 snt date diagra-
mele de eforturi.
a. Alegerea
2. Propune:
- marca R;
- inimii bl .
3. grosimea inimii:
b1

100
4.
N
b=---;
R '[1 bl
d= 6,15 M" :
bl N
r=4-3b-bd;
s=1-b-bd.
5. coeficientul de dis-
a materialului
-ryr
2
-12's
6
6. Propune grosimea
t2 fI'
7.
b2 =
(3 '[1 'bI
2 '[2
8.
b
2
30 t2


2. Se propun:
- OL 37, R=220 NJmm
2
;
b
l
=800 mm.
3.
4.
800
-=8mm.
100
320.10
3
2208800
=0,227;
d= 6,15600.10 =14,414;
800.320.103
r=4 -3'0,227 -0,227'14,414=
=0,047;
s=1-0,227 -0,227'14,414= -2,499.;
5.
(J. __ 0,047YO,047
2
+12 2,499 -0,905.
tJ- 6
6. Se propune t
2
=10 mm.
7.
b
2
= 0,905,8 800 =289,6 mm;
210
rotund, b
2
=290 mm.
8.
290<30,10.
este n figura 7.6.
b. de stabilitate (v. schema 7.1)
1. Elemente cunoscute.
2. caracteristicile
unii (fig. 7.6, a):
- aria A;
11 -:- metalice
1. Ca n problemei.
2.
A=122 cm
2
;
161
/10 x 290 !X 70<290
I===t
l
=/8=x=8D==0=fj_JL
G-2f1,9
Fig. 7.6.
- razele de ale ntregii
ix, i y;
- raza de a compri-
mate lyt> n raport cu axa y -y;
- modulul se Wx
3. rapoartele:
/2
Z;'
PI
P
2
4. [.lI [J.2
5. lungimile de flambaj:
12fx = fJ-2' 12;
12fy =/2
6. de
N M x R
amax = - .
A Wx
7. de zvel-

A _ /U,7.
,x-- . ,

8. de flambaj:
curba A
A ------+ m
'" OL 37 TX,
curba B
Ay cp y;
OL ai
curba A
Ag
)
cpg.
OL 37
162
lx=32,55 cm; i y=5,77 cm;
i yt =8,37 cm;
W
x
=3153 cm
3

3.
/2 4,70 -O 47-
-a:::--_, ,
/1 10,00
P
I
== 1346 =4,21.
P
2
320
4. Deoarece 121/1<0,6 P1IP2 >3.
coeficientii din anexa 3, ta-
belul 3.2'1: [.l1=1,6; [.l2=2,5.
5.
12fx=2,5'470=1 175 cm;
12fy=470 cm.
6.
7.
8.
320.10
3
600 10'
a =---+ =
max 122 .lU
2
3 153 '10
3
=216,5 N/mm
2
<R.
1 175
Ax= --=36,1 <120;
32,55
470
Ay= -- =81,5;
5,77
470
f,g= -- =56,2
8,37
CPx=0,962;
cpy=0,682;
cpg=0,850.
9. coeficientul minim de
flambaj
cp =min( cpx; cpy).
10.
N
-- R.
q:>A
11. coeficientul CX'
12.
a=
N
A
13. de stabilitate'
N + cx '1'I1x R
-
rpA q:>gnzlVx
14.
T=Tef+O,012 !!... I
q:>x
15. tensiunea
N l'vl
x
a*= - +-'-' y*;
A Ix
,,/ *2 3 2 1 1 R
a eeh = "a + l' ,
9.
cp=min(0,962; 0,682)=0,682.
10.
N 320 .10
3
--- ....
q:> A 0,682 122 ,10
2
=38,5 N/mm
2
>0,15 R.
11. Pentru:
jl,12 0,00 -O 00
c::: _"
MI 600
din anexa 3, tabplul 3.26
cx=0,548.
12.
13.
320 '10
3
2.
a= --=26,2N/mm,
122.10
2
3,14
2
.2,1.10
5
= 1 589 NJmm2;
36,1
2
n
x
=l - =0,983.
1589
320' 10
3
+ 0,548' 600 . 10" .-
0,682 122 . 10
2
0,850' 0,983 . 3 153 lC
a
=163,3 N/mm
2
<R.
14.
320
T=63+0,012 -- =67 kN.
0,962
15.
320.10
3
+ 600 10"
a*= --- -=---:.----- '400=
122.10
2
129268.10
4
=21 {,9 NJmm 2;
67 .10
3
2
-- =10,::> N/mm;
8 800
aCCh=Y 211,9
2
+3' ]0.5
2
=
=212,7 N/mm
2
<1,1 R.
c. de stabilitate (v. pct. 7.3.2)
1.
11*
1. Din anexa 3, tabelul 3.31, pentru
A=max(Ax ; Ay)=81,5, /;1=16,9;
-.!i == 290-
1
0 =14,.
la 210
163
2. tensiunile la extre-
inimii (fig. 7.6):
0'= + M
z
! 110
A Iz 2'
, N M
z
h
o
O' =---1-'
A Iz 2
3. termenul:
a-a'
1/;=--,
CI
4. (pen-
tru 1/; 1):
0,07' k
3
-2.;
CI
5.
2.
=211,9 NJmm
2
;
0" = 320.10
3
_ 600 10' . 400 =
12210' 12926810'
= -185,7 NJmm
2

3.
1/;=
-211,9-185,7 =1,88> 1.
-211,9
4. Din anexa 3, tabelul 3.32, n
de 1/;, k
3
=57,22;
'10,5 =0,20;
211,9
=100 .. / 2057,22 =
V 211,9(2-1,88+ Vl,88
2
+4 '0,22)
=163.
5.

_ 800 =100 .
tI el 8 tI ma",
B. Dimensionarea lreplei inferioare, varianta 1 (v. schema 7.4)
1. Elemente cunoscute:
-: efortul axiall de calcul N;
momentul ncovoietor M",.
1. Diagramele de eforturi snt date
n figura 7.5.
a. Alegerea
2. Propune:
- marca folosit, R;
b
1

3. grosimea inimii:
164
2.
- se propune OL 52, R=315_N/mm
2
;
- b
1
=1200 mm;
- se cu rigi-
dizare
3.
1200
mm.
150
4.
r=4-3'b-b'd;
s=l-b-bd.
5. coeficientul de distri-
al materialului
-rV
r2
- 12s
6
6. Propune:
= 0,4 ... 0,8.
7.
b
2
= _f3_,..!l...:...!2...
1 +f31 2 t2
8.
b
_2
t2
b2 O ro:
- ,:J.
bl
9. Propune grosimea adaosurilor:
t
3
1
2
,
10.
f3 tl 'bl-2 '(2 'b2
b3 = .
4 t3
11.
b3 13'
12. dimensiunile
rii longitudinale:
11;
4.
b = 1666.10
3
= 0,551;
315 Sl 200
d = 6,51750 10' =5,905'
1 200 . 1 666 . 10
3
'
r=4 -3'0,551-0,551' 5,905= -0,907;
s=l -0,551 -0,551' 5,905= -2,805.
5.
(j = 0,907VO,907
2
+12' 2,805 =1,13
6
6. Se propune:
7.
8.
1
2
=8 mm;
(jl =0,5.
b =.2..:!..L. 81 200 =452;
2 1+0,5 2'8
rotund, b
2
=460 mm.
460
- =575< 100'
S ' ,
460
-- =0,38<0,5.
1200
9. Se propune:
13=/2=8 mm.
10.
1,13 8 1 200-2 8 . 460
b3 = =109'
48 '
rotund, b
3
=110 mm.
11.
110<30' 8.
12.
I r 0,75' 8=6;
se propune Ir=8 mm.
-: /1 200
br=2,1' 8' Y-s- =89,2;
se propune b
r
=90 mm.
este in figura 7.7.
165
8 x 470
/
--- __ iL
)0'110
Fig. 7.7.
b. de stabilitate (v. schema 7.1)
1. Elemente cunoscute.
2. caracteristicile
nii:
aria A;
razele de ix, i y;
raza de a compri-
mate i yr;
- modulul de W X'
3. rapoartele:
4. coeficientul P'l'
5. lungimilc de flambaj:
11lx= [J.l '11;
11!y=ll'
6. de
N 1'11",
tjmnx= - +-- R.
A W",
7. de zveI-

166
1. Ca n problemei.
2.
A =229,6 cm
2

ix =48,97 cm; i y=13,13 cm;
i yr =18,13 cm;

11 1 000 "
P, _ 1 346 =4,21.
Pa 320
4. Deoarece 1
2
/1
1
<0,6 P
l
/P
2
>3,
coeficientul din anexa 3, ta-
belul 3.21:
5.
6.
7.
lIlx=l,G'1 000=1 600 cm;
llJy=1 000 cm.
1 666.10
3
1 750 10
tj -- + =
max - 229.6 ,102 8405.103
Ax = 1 600 =32,3<120;
48.97
_ 1 000 -76 ').
Ay----
13.13
A = 1 000 =55,2.
g 18.13
8. de flam-
baj:
curba A
Ax -......... cpx;
OL 52
curba A
A -- ro'
y OL 52 TY'
curba B
Ag"OL1; cpg.
9. coeficientul minim de
flambaj:
cp =min( cpx; cpy).
10.
N
- R.

12. coeficientul c
x

13.
N
a= -;
A
7t
a
E
aEx= -2 ;
Afl)
(1

(1Ex
14. de stabilitate:
c",'l'vI", R
-...:=----=-- .

8.
CPx=0,952;
C(y=0,619;
C(g=O,819.
9.
C(=min(0,952; 0,619)=0,619.
10.
N 1666.10
3
-==
'l'A 0.619 '229,6 ,10
2
=117,2 N/mm
2
>0,15 R.
12. Pentru:
1'11
2
= 1 021 =0,583,
1'111 1750
din anexa 3, tabelul 3.26,
c
x
=0,797.
13.
14.
0.6:9 + =
=313 N/mm
2
<R.
c. de stabilitate (v. pcl. 7.3.2)
1. elementele
(
,,:: .
t; el "" t; max-
1. Din anexa 3, tabelul 3.31, n
de:
Ay)=75,5,
k
I
=14,5;
b; 110-8 .
la = 2:tO =5,1 <14,5,

=40"' +0,4' 75,5=62,9.


/2 max V
- ---- =20.9<62,9.
(
_ 470 - 8 . o
el 28 .
167
i
I
i
I!
"
2. tensiunile (fig. 7.7)
N M", h
o
(J=
A 1", 2'
, N
0=-.
A
4. termenul:
1. cr- cr'
't'=-.
cr
5. a inimii
pentru
(
!2.) = 1 00 .. / 20k
3

2t
I
maz V cr(2-IjJ+VIjJ2+H2) ,
k
a
' .2.!
cr
6. a inimii
pentru

=40"\ /210 +0,4 A.


2t1 maz V R
7. a inimii,
prin interpolare ntre valo-
rile de Ia punctele 5 6, pentru

8. inimii:
2.
(J= 1666 '10
3
+' 1750 10' . 600=
229,6 .10
2
550 504 '104
4 .
=263,3 N/mm
2
;
(J' = 1666 '10
3
=72,6 Njmm2.
229,6,10
2
= _-_2_63_,3_-_(,--_7_2'-,6),- = O, 724.
-263,3
5. Pentru din tabelul 3.32,
k
3
=22,2
(2::taz ==
= 1 OOY' 20 '22,2 _
263,3(2-1 + '11
2
+4 '0,0822)
6.
=91,5.
=0,082.
263,3
(!2.) =40 .... /210 +0,4' 75,5=91,9.
2t1 maz V 315
7. Se
(
!2.) =75,8.
2t1 maz
8.
(
!2.) =75<75,8.
2t1 el 2 8
Varianla a II-a (v. schema 7.5)
1. Elemente cunoscute:
efortul axial de calcul N;
M
z
;
momentul ncovoietor de calcul
lungimea barei Il'
1.
diagramele de eforturi snt date
n figura 7.5;
- Il =1 000 cm.
2. Propune:
marca R;
a. Alegerea
2.
h.
168
se propune OL 52,
R=315 Njmm
2
;
h=1200 mm.
3. eforturile axiale la ex-
ramurii:
N
o
= N
4
+ M
4

2 iz'
N
1
=N
s
+M
5

2 iz
4. lungimea de fIambaj a
ramurii
1 -1 "\ /1 + 0,88SoWl.
Iyr- 1 V 1,88
5. Propune inimii ram urii:
n = ::::::40 ... 60.
tI
6.
Y
12.
a= -,
n
C=I/vV ;

7. A cp din
anexa 3, tabelele 3.39 ... 3.41, n
de marca curba A.
8. ad-
a inimii
"\ /210
n maz =40 V R +0,4 A.
9.
10. aria a sec-
ram urii:
A
Nr
nec=--;
'P' R
Nr=max (No; NI)'
11. Propune o valoare pen-
tru Il'
12.
bl =fl" Il'
3.
N = + 1 021 = 1 684 kN'
o 2 1,2 '
N kN
1 2 1,2 .
4.
l,yr=1 000"\ /1+0,88, 1 68412290 =
V 1,88
=936 cm.
5. Se propune,
n=50.
6.
'\ /12
a = V 50 =0,49;
c=9 360Y2 103 =109,78;

7.
8.
A=50;
cp=0,874.
n x =40'\ /210 + 0,4' 50 = 52, 66.
ma V 315
9.
50<52,66.
10.
A = 2290 '10
3
=83,18 cm2;
nec 0,874. 315
N r =N1 =2290 kN.
11. Se propune 1
1
=10 mm.
12.
b1 =50'10=500 mm.
169'
13. Propune 1
2
> fI
14.
.4.",,- il . bl
2 t2
15.
b
2
30 (2;
... 0,5.
bl
este
o
13. Se propune (2=10 mm.
14.
83 18 10
2
-10 . 500
b - ' =165,9 mm
2- 2.10
rotund, b
2
=165 mm.
15.
165<30'10;
=:o 165 =0,33.
bl 500
n figura 7.8, a.
Fig. 7.8.
b. Verificarea ramurii (v. schema 7.2, pct. c)
1. caracteristicile geome-
trice ale ram urii:
- aria Ar;
- raza de iyT' de axa
y-y.
2. coeficientul de zvel-
tr al ram urii:
3. Din anexa 3, tabelele 3.38 .. 3.41,
coeficientnl de flambaj:
curba A
Avr tp"
OL 52
4. stabilitatea ram urii n
planul y-y:
Sr
--"" .
'Pr . 4.,
170
1.
2.
A=83 cm
2
;
i yr =19,3 cm.
936
Ayr= - =47,8 <120.
19,3
3. valoarea:
4.
tpr=0,886.
2290.10
3
=311 Njmm2 <R.
0,886 83 . 10
2
c. Dimensionarca zlibrclclor (v. schema 7.5, pct. c)
1.
2. raza de il a
r am urii, n raport cu axa proprie
1-1 (fig. 7.8, a).
3. ntre
nodurile sistem ul ni de

1 y'
4. Propune sistem ul de
5.
h
cos 0::=-'
ld
6. efortul axial de com-
presiune n
D=_T_.
2 cos O(
7. Propune cornierul
caracteristicile lui:
marca
- aria Al;
- raza de
8. coeficientul de zvel-
al
1,
'1-= --
i
miu
9. coeficientul de flam-
baj din anexa 3, tabelele 3.39 ...
3.41:
C1HCba C
A ) tp.
OL 37
10. stabilitatea
D

'P 'AI
1. Se
cpx= tpr=0,886, deci:
T=112+0,012. 2290 =143 kN.
0,886
2.
3.
_3_ =128,9
19,6
cm.
4. Se propune un sistem de
ca n figura 7.8, b.
5.
6.
Id=V120
2
+120
2
=169,7 cm;
120
cos 0::=-- =0,707.
169,7
143
D= --=101,1 kN.
2 '0,707
7. Se propune cornier 100 X 100 X 8
cu caracteristicile:
8.
9.
10.
OL 37, R=220 N,'mm
2
;
AI=15,5 cm
2
;
i"'in=I,96 cm.
A= 169,7 =115<150.
1,96
tp=0,419.
101,1 .10
3
------ =155,7 Njmm
2
<
0,41915,5' 10
2
<0,75 R.
171
d. de stabilitate ale ansamblului (v. schema 7.2)
1. car acteristicile geome-
trice ale sectiunii:
aria A;
razele i
x
, i y;
modulul de W
x

2. de
N M", R
(Jmax= -+-:::;; .
A W",
3. de zvel-

4. Din anexa 3, tabelele 3.38 ... 3.41
de flambaj:
curba B
A -----+- cP
xlr OL 52 x,
curba A
A __ cp
Y OL 52 y,
5.
CPl mine cpx; cPy).
6. coeficientul c
x
din a-
nexa 3, tabelul 3.26.
7.
172
N
(J= -'
A'
7t
z
E
(JEX= -;
;
1.
2.
3.
A=166 cm
2
;
ix=60 cm; i y=19,6 cm;
W x=8778 em
3

1 666 . 10
3
1 750 . 10
8
(Jmax= ---+ =
166.10
2
8 778.10
3
Ax= 1600 =26,7
60
"\/ 166 =
AXl r= V 26,7
2
+3,14
2
2 '15,5 0,7073
=29,4<120;
A = 1000 =51 <A .
y 19,6 a'
Al = 120 = 40.
3
4.
CPx=0,941;
cpy=0,867;
CPl =0,888.
5.
0,888>0,867.
6. Pentru,
M
z
== 1021 = +0,583,
M, 1750
cx =0,797.
7.
_ 1666.10
3
-1004 NI 2.
(J- -, mm ,
16610'
_ 3,14' . 2,1 10' -2 395 NI 2.
(jEx- - mm,
29,4'
n
x
=l - 100,4 =0,958.
2395
8. de stabilritate:
8.
N + c"M", R
-- --:::;;.
cp,.A n,. W" _Jddf
1 666 .10
3
+ 0,797,1 750 10' =
0,941 166 .10
2
0,958 8 778 .103
=272 N/mm
2
<R.
e. Verificliri de stabilitate (v. pct. 7.3.2)
1.
2. inimii:
+0,4 A;
2. Din anexa 3, tabelul 3.31,
k1 =12,9 pentru A"r=47,8;
165-10
ta == =7,75<12,9.
3.
f. Verificarea (v. pct. 7.3.3)
;: valabile stabilite la pct. c din rezolvarea problemei.
CAPITOLUL 8
IMBINAREA ELEMENTELOR METALICE
8.1. CLASIFICAREA
---71 prind eri
->1 clasificare n
de scopul
------------> ->1
->1 de
asambJare
->1 prinderi de atelier
CLASIFICAREA 1MBINARILOR 1
->1 cu nituri 1-> ____ --'
174
---71 de
asamblare
---7 prinderi de

clasificare n func11ie 1 cu ->/ de
-> de metoda de m- -> ---7 buri
binare
->1
demontabile
->/ de
asamblare
1
cu SUdU-I---7 .... 1 prinderi
-> diri de atelier
I
prinderi
-> diri de
Prindel'ile snt prin care se fixarea unor piese de aIte piese
(prinderea diagonalelor de Ia grinzi cu prinderea consolelor de stlpi etc.)
snt prin care se piese cu lungime mai mare din piese
cu lungime mai panelor continue, grinzilor de
rulare etc.).
de asamblare snt prin care se o din
mai multe profile laminate (mbinarea cu inima - Ia grinzile cu
etc.).
n de locul lor de se n de
de asemenea snt impuse de lungimile maxime de trans-
port, respectiv lungimile de livrare ale laminatelor.
Stabilirea de realizare a se face avnd in vedere
rele principii:
- fie minim;
- tronsoanele prin executarea fie ct mai multe ase-
menea;
- se vor plasa in zonele n care elementul de are
mici.
8.2. CU NITURI ELEMENTE DE CALCUL
CU NITURI - ELEMENTE DE CALCUL
t
t t ,!.
1 Alegerea
diametrului
1 1
intre nituri:
1 Eforturi
capabile
ale 1
nitului anexa 3, tabelul 3.37 niturilor
t t
! t ,j. i t !
Pentru Pentru table, La forfecare: La pre- La in-
laminate: platbande sortiment: N c,= siune pe tindere:
a nu se
d=V5t - O,2,
anexa 2, 7td
2
N e,=

in care test e
tabelul =n'T Rj,

n
diametre- 2.40
N;p=
=-R.
grosimea mi-
in care n,
4 le maxi-
din pa-
me indi-
este
R7 se ia
chet, in cm
rul
eate in a-
lor de for-
R; se ia din anexa
nexa 3,
fecare, iar va-
din ane- 3, tabe-
tabelul
loarea pen-
xa 3, ta- luI 3.6
3.43
tru R se ia
belul3.6
din anexa 3,
tabelul 3.6
! t t t
t t
Efort capabil:
- Ne=min (Ne!' N ep)
- pe cit posibil se rea- (pentru nituri solicitate
lizeze:
t
numai la forfecare pre-
Ne,=Nep
11 I
siune pe
- maximum 5 sau 6 ni-
turi pe o linie
Et==suma a grosimilor care tind se deplaseze in sens.
175
grupa de ca-
racteristici
mecanice:
anexa 2, ta-
belul 2.39
precise
lungimea tijei nitului:
dl
l=l.+4-, pentru batere
3
dl
l = l. + 7 - , pentru batere
3
n care:
l. este lungimea de strns
dl - diametrul nominal al nit"J.lui
8.3. CU
8.3.1. CALITATEA CLASIFICAREA
CALITATEA CLASIFICAREA
Calitatea Clasificarea
categoria de

.j.
rezisten
ruburilor:
anexa 3, ta-
belul 3.7
'1
semi-
precise
grosolane n

',1.
groso-
lane
semi-
pre-
cise
o-

anexa 2, ta-
belele 2.32 '"
2.37
in

.j.
J i
semi- pre-
pre- cise
cise
Suruburi de

anexa 2, tabelele
2.28 ... 2.31
de ancorare:
anexa 2, ta-
belul 2.46
direc-

meca-

8.3.2. ALEGEREA TIPULUI DE IN FUNCTIE DE SOLICITAREA IN TUA
J
.j. .j. J
Intindere I valori mici de for- valori mari de forfecare I
fecare sau ntindere sau intindere forfe-
forfecare care
J J .j.
J .j. .j. ,1. J J

! I
I I

I I

I I
de
te, groso- te, semi- te, groso- te, semi- re zis-
Iane precise Iane precise
8.3.3. IMBINARI CU - ELEMENTE DE CALCUL
cu - elemente de calcul
alegerea diametru-
lui ului
.j.
pentru
laminate:
a nu se

diametre-
le maxi-
me indi-
cate n
anexa 3,
tabelul
3.43

I
,j.
pentru
table,
platbande
d=y5i-
-0,2, n
care teste
grosimea

din pa-
chet, n
cm
- maximum 5 - 6
pe o li-
nie;
- pe ct posibil
se realizeze:
Ne,=N,p
I
intre
ruburi, anexa 3,
tabelul 3.37
eforturi capabile ale

sor-
timent:
anexa 2,
tabelele
2.32 ...
2.37
Ia forfe-
care:
N e,=
rrd
2
=nr
4
R}
in care: n
J
este nu-


lor de
forfecare;
R} se ia
din anexa
3, tabe-
lul 3.7
la presi-
une pe


I
,j.
N;p=

se ia
din anexa
3, tabelul
3.7
Efort capabil:
Ne=min (Ne/, N ep)
pentru so-
licitate numai la for-
fecare presiune pe

la intin-
dere
Nc<=A
'Rt
in care:
As se ia
din anexa
3, tabe-
lul 3.33;
Rt - a-
nexa 3,
tabelul 3. 7
8.3.4. DIMENSIONAREA UNEI iMBINARI CU (NITURI)
SUPUSA LA SOLICITARI IN PLANUL EI
!J
x x
I
Dimensionarea unei cu I
(nituri) la in planul ei,
M, N, T (fig. 8.1)
1.
ecliselor P
1
(te 'h
e
)
tipul cali-
tatea (nitului)
1
3. diametrul
rubului(nitului)
.j.
11 I
1.1. propune grosimea ecli-
sei te' indeplinind

- te;;" (6 ... 8 mm)
t,
- te;;" "2
- sortiment
r:t=suma a grosimilor care tind se deplaseze n sens.
12 - metalice
177
-----_.-----_. __ .-
4.1. Propune de
coloane verticale pe o
a

4.2. propune pe
ntre
buri, In limitele ad-
mise (anexa 3, tabe-
lul 3.37)
4.3. propune pe
Intre
buri, pe cit posibil cele
minime (anexa 3, ta-
belul 3.37)
11 I
oi-
1
4. Propune de
<-_ ruburi amplasarea lor
.j.
1
5. centrul de
greutate al
6. In
centrul de greutate al
M, N, T
7. efortul capa-
bil al surubului:
la . forfecare : N ef
la presiune pe pe-
N ep
(v. 8.3.3)
I
.j.
1.2. propune eclisei,
astfel nct ea acopere,
cit mai mult posibil, din
pieselor de m-
binat
1.3. caracteristicile
ecliselor:
Ae=2tehe;' Al
teh;
We=2 -- ;,Wl
6
1.4. nu snt Indeplinite
1.3 di-
mensiunile ecliselor, res-
pectnd 1.1
1.2
8. solicitarea in cel mai solicitat:
H
N
lI
=-
n
T
N 7= -
n
"
,max _
, lJ,1 -
M Ymax
L:(x: +
In care n este de pe o a
9.
N ep)
10. nu este la (9) distan-
(pe Intre eventual diametrul
calculul incepind cu punctul 4.
11. lungimea (nitului)
178
fi

12*
8.3.5. DIMENSIONAREA UNEI IMBINARI CU (NITURI)
SUPUSA LA SOLICITARI IN PLAN PERPENDICULAR PE PLANUL EI
Fig. 8.2 ..
Dimensionarea unei cu
buri (nit uri) la in plan
perpendicular pe planul ei (fig. 8.2)
1. dimensiunile pieselor P
I

P2 astfel ncit fi preluate
date se
(niturile)
2. tipul calitatea
(nitului)
3. Stabileste diametru! ului (ni-
tului) .
4. Propune de (v. 8.3.4)
lor (anexa 3, tabelul 3.37)
5. efortul capabil la Intindere
al
Ne! (v. 8.3.3)
6. In centrul de
greutate al (M, H)
7. solicitarea in cel
mai solicitat *:
H
NH =-;
n
In care n este total de
Imri (nituri)
se la toate urile din
mbinare
* se face ipoteza rotirea consolei se produce n jurul ultimului
179
180
m
T
8. ndeplinirea

9. nu este la
8, de
eventual dimensiunile pie-
selor PI> P
2
diametrul
(nitului)
10. lungimea (ni-
tului)
8.3.6. VERIFICAREA UNEI IMBINARI CU CU SOLICITARI
IN PLANUL IMBINARI! IN PLAN PERPENDICULAR
Fig. 8.3.
PE PLANUL IMBINARI!
Verificarea unei cu
cu n planul (T)
in plan perpendicular pe planul
(M, H) (fig. 8.3)
1. in centrul de
greutate al M, H. T
2. in cel
mai solicitat:
H
n
n care n este total de
buri, iar se Ia toate
riIe de imbinare
3. efortul capabil al
(v. 8.3.3)
Ia forfecare: N c,
Ia presiunea pe N ep
Ia ntindere: Ne.
_ .. -
Il I
4. ndeplinirea

(Ne" N cp)
5. efortul unitar echivalent n
conco-
mitent la forfecare intindere:
creeh= V
unde:
NH+NM
A
br
T
,=-
A br
in care A br este aria a
iar se ia din anexa 3,
tabelul 3.7
8.4. IMBINARI CU DE INALTA
PRETENSIONATE
Fig. 8.4.
Elemente pentru calculul
cu de (fig. 8.4)
1. Alegerea ului:
diametre: ca n anexa 2, tabelul
2.28
folosit: 41 MoC 11 (anexa 3.
tabelul 3.4)
2. Efortul de prelntindere in
N,=0,8 A. 'Re'
In care A. este aria de rezis-
a filetului (anexa 3, tabelul 3.33)
iar Re - limita de curgere a
materialului (anexa 3, tabelul 3.4)
3. Efortul capabil al unui pentru
o de lunecare;
N.=0,9 fN,
n care f este coeficientul de frecare
ntre piese*
-.j.-

* f se ia egal cu 0,40 la piese din OL 37 0,50 la piese din OL 44 OL 52
cnd piesele snt pr n sablare); n cazul cnd se
face cu peria de coeficientul f se reduce la 0,35.
181
cap la I I
cap (fig. 8.5, a)

*
o.
iTi
T
4. Efortul capabil al unu i
n care ns este
de lunecare
5. Verificarea efortului N cap:
N max J\Tcap
6. Verificarea la presiunea pe
(o
7.
8.
9.

in care este de calcul la
presiune pe (anexa 3,
tabelul 3.8)
.j.
ntre (anexa 3,
tabelul 3.37)

Lungimea 1 a (anexa 2.
tabelul 2.31)

Diametrul
dgaura=d+1 mm,
n care d este diametrul tijei
8.5. CU
8.5.1. TIPURI DE IMBINARI CU SUDURA
TIPURI DE CU SUDURA
.j.
in T
(fig. 8.5, c, d)
cu piese I
petrecute (fig. 8.5 b), I I l)n
:....-_----_.-:.
4
b. e.
Fig. 8.5.

'0 Et - suma a grosimilor care tind se deplaseze n sens.
182
I
I
1.
i
i
f
t
r'
1
1
1:
l'
I
I
l'
8.5.2. TIPURI DE CORDOANE DE SUDURA
Tipuri de cordoane de
.j.
.j. .j.
Cordoane de In
relief
I I
Cordoane de n
I
I Cordoane
de
adincime
prelucrarea rostului
(fig. 8.6, a)
r @
G.
..
b.
Fig. 8.6.
I
cu prelucrarea rostului
(fig. 8.6, b, c, d)
.j.
c.
8.5.3. REZISTENTE DE CALCUL ALE CORDOANELOR DE SUDURA
de calcul ale C'ordoanelor de
.j.
n
Cordoane de n adincime* Cordoane de In relief
Rj=0,7 'R**
.j.
compresiune intindere

1
suduri executate automat; suduri
executate semiautomat manual,
, controlate fizice
forfecare
R;=0,6R
.j.
suduri executate semiautomat sau
manual
k
* Pentru cordoanele de n adincime care nu au rezisten-
se reduc prin cu coeficientul 0,7.
** R - rezistenta de calcul a material ului pieselor care se Valoric, rezis-
de calcul cordoanelor de se dau n anex.a 3, tabelul 3.39.
183
8.5.4. CARACTERISTICI GEOMETRICE ALE CORDOANELOR DE SUDURA
Caracteristicile geometrice ale cordoanelor de
Grosimea cordonului a Lungimea de calcul a cor-
donului 1
la suduri n
adncime:
a este grosi-
mea piesei
celei mai
dintre
grosimile ce
se
.1-
.1-
la suduri in
k:
a este grosi-
mea piesei
sudate
.1-
la suduri in
relief:
a";0.7 i min
la suduri cu
table petre-
cute;
a"; (O. 7 il;
0.85 i*). la
sudura cor-
nierelor
profilelor U
pe table
la suduri n
adincime:
l=bmin -2a.
piese
de prelungi-
re;
l=bmin
cu piese de
prelungire
.1-
la suduri in
relief:
1=I,-2a
cnd sudura
nu este n-
la ca-
pete;
1=1,. cnd
sudura este
la
capete
8.5.5. SCHEMA GENE'RALA PENTRU DIMENSIONAREA UNEI
CU
Schema pentru dimensionarea unei cu
1. Propune caracteristicile geometrice ale cordoanelor de a. 1
2. centrul de greutate al cu
3. caracteristicile A. 1. W
4. n centrul de greutate al
5. tensiunea in indeplinirea
de
.1-
6. nu este Ia de
caracteristicile geometrice ale coordonatelor de reia
calculul de la punctul 2
7. realizarea constructive
* tI grosimea tablei; t - grosimea profilului laminat.
184
,.
Il
,
!
il
8.5.6. STABILIREA CLASELOR DE CALITATE A SUDURILOR
CERUTA LA PROIECTARE
In conformitate cu C 150-72, stabilirea clasei de calitate a sudurilor la proiectare
se face n de parametri, ca n schema din figura 8.7.

I
t .j.
I Temperatura de
exploatare
I
I
.j. .j.
Criterii de stabilire a claselor de
calitate la proiectare
1
.1-
I

.l-
.j.

.j. t
I
narll
imbi-I
.j. l

I

I I
Elementului
I I

I

.j.__ 1
1
1 I I 1--
.j. .j. .j. .l-
I princiPa-11 Secunda-
(P) (S)
I Principal
(P)
I Secundar
(S)
I Principa-
(P)
Ii Secunda- I
(S)
Fig. 8.7.
In de elementului se
categoria de a sudate astfel:
Categoria A: PPP;
Categoria B: PPS, PSP, SPP;
Categoria C: restul.
Notarea pentru cele trei categorii de aduce n categoria A
cazurile n care att ct elementul mbinarea snt de
respectiv PPP.
Clasa de calitate ce trebuie n proiect la se
a
a
t
I 1
Fig. 8.8.
Rezolvare
cu ajutorul anexei 5, n de criteriile amintite
mai sus. In snt indicate procentual lungi-
mile de cordoane ce trebuie radiografiate.
Exemplu de ncadrare n clasa de calitate a unei
sudate. Se cere ncadrarea la proiectare a
unei suduri n adncime a ntinse a riglei unui
cadru metalic parte din structura unei hale
pentru atelier de metalice (fig. 0.8).
1. anexa 5
n categoria de
1. Atelierul de metalice
se conform punctului
1.1.1.6 din n categoria secun-
Deci, S.
185
2. anexa 5
elementul n categoria de
3. categoria de
a sudate.
4. categoria de
a sudate.
5. conform anexei 5, ta-
belul 5.1, clasa de calitate a sudurii.
6. sud urii co-
sudura.
Fig. 8.9.
2. Conform punctului 1.2.2.1 rigla
cadrului un element prin-
cipal de Deci, P.
3. mbinarea
riglei cadrului deci a
Deci, mbinarea este prin-
P.
4. S P P.
5.
Tipul - static.
Categoria de - B.
Natura -
efortului unitar - 0,7 R.
Temperatura de exploatare - po-

clasa de calitate: clasa III.
6. Se din figura 8.9
8.6.
APLICATIA 8.1. se dimensioneze prinderea cu nituri din figura 8.10 la efor-
tul capabil de intindere al barei; bara guseul snt din Ol 37.
Fig. 8.10.
186
I
I
Rezolvare
a. Alegerea nilului a pozi tiei liniei de nituire
1. Folosind anexa 2, tabelul 2.43,
propune un nit cu d d
max

1. dmax =23 mm; se propune un nit
din OL 34 cu diametrul de calcul,
d=dmax =23 mm.
b. Calwlul efortului capabil al barei
1. aria a 1.
barei:
An=Abr -2' d t, A
n
=2'12,30 -2, 2,3' 0,8=20,80 cm
2
.
n care t este grosimea cornierului.
2. efortul capabil al ba- 2.
rei:
N cb =20,80'10
2
. 220 =
=457,6'10
3
N =457,6 kN.
c. Calcullll efortlllui capabil al nilului proplls
1. Efortul capabil la forfecare:
n care:
N
7td2 Rn
c,=n, -4-' f
11, este de for-
fecare;
R de calcul la for-
fecare a nitului (anexa 3,
tabelul 3.6).
2. Efortul capabil la presiune pe

N cp =d( 1:.i) R;,
n care:
1:.t este suma a grosimilor
care tind se deplaseze n
sens;
R; - de calcul la pre-
siune pe a nitului (anexa 3,
tabelul 3.6).
3. efortul capabil al ni-
tului:
d. de nituri necesare:
N eb
11=-'
Ne
1.
2.
3.
d.
N
c
,=2 3,14' 2,3" '102'170=
4
=141,2'10
3
N =141,2 kN.
N cp =2,3'1,5'10
2
'420=
=144,9.10
3
N=144,9 kN.
N c =min(141,2; 144,9)=
=141,2 kN.
11= 457,6 =3,24; n=4.
141,2
187
e. nUurUor
1. Folosind anexa 2, tabelul 2.43 sta- 1.
liniei de nituire W. W=45 mm.
2. Folosind anexa 3, tabelul 3.37 2.
ntre nituri:
3d e (6 d, 12 t);
8t).
69 e (138; 96);
46 e2 (92: 64);
se propune: e=70 mm; e2=50 mrn.
f. Calculul lungimii nilului
1=1
8
+4 d} , pentru batere cu
3
1=1.+ 7 d
1
, pentru batere
3
1=(2'0,8+1,5)+4 2,2 =6,05 cm;
3
se propune 1=65 mm.
g. prillderii
Prinderea se ca in figura 8.11.
N
Fig. 8.11.
+ +ii +
"
"
+ +:: +
I,
II
+ +:: +
: I I I I 1: .!!.-
Fig. 8.12.
APLICATIA 8.2. se dimensioneze imbinarea cu nituri a platbande
200X12 din Ol 37; efortul N=440 kN (fig. 8.12).
a. Dimensionarea ecfiselor P2
1. aria unei eclise,
nnd seama de produse de
niturilor:
A =b.f = __ N __
2,0,85, R
2. grosimea eclisei:
188
1.
2.
440 . 10
3
= 1 176
2 0,85' 220
=11,76 cm
2

t = 11,8 .10
2
=5,9
200
mm;
rotund, t.=6 mm;
deci se propun eclise 6 X 200.
I
I
r-
b. nilului
.. 1. Alege marca nitului n de
marca (anexa 3,
tabelul 3.6)
1. NituI se va din OL 34.
2. diametrul de calcul al 2.
nitului:
d=V5f-0,2 cm,
n care t este grosimea n
pachet.
3. Alege diametrul nitului, din ane-
xa 2, tabelul 2.40 ndeplinind condi-

18 5d,
n care 1. este lungimea de strns.
4. lungimea nitului

3
pentru nituri mecanic;

3
pentru nituri manual, n care
dl este diametrul nominal al nitului.
d=V5'0,6-0,2=1,53 cm;
t=0,6 cm.
3. Se alege un nit cu diametrul de
calcul d = 17 mm, i corespunde
un diametru nominal
4.
d
l
=16 mm;
5d=5'16=80 mm.
1=24+4' =45,3mm;
3
se la 5 mm nct
l=50 mm.
c. Efortul capa bit al nilului
1. Efortul capabil la forfecare:
n care:
7td
2
n
Ncf=nf-Rf'
4
n
f
este de for-
fecare;
Rj de calcul la for-
fecare a nitului (anexa 3, tabelul 3.6).
2. Efortul capabil Ia presiune pe

n care:
N cp =d( 2:.i)R;
2:.i este suma a grosimilor
care tind se deplaseze n
sens;
R; - la pre-
siune pe (anexa 3,
tabelul 3.6).
1.
N
cf
=2 3.14 '1.7
2
102'170=
4
=77,13'10
3
N =77,13 kN;
n
f
=2;
2.
N cp =1,7'1,2 '10
2
'420=85,68 '10
3
N =
=85,68 kN;
t=1,2 cm;
R;=420 N/mm
2

189
3. efortul capabil al ni-
tului:
Nc=min(Ncf' N cp)
4. de nituri necesar:
N
n=--
N.
3.
Nc=min (77,13; 85,68)=77,13 kN.
4.
440
n= -- =5,7;
77,13
se propune n=6.
d. niturilor
1. de linii de
nituri avnd n vedere:
- de nituri necesar;
- pe o linie se pot cel mult
6 nituri.
2. ntre nituri
(anexa 3, tabelul 3.37):
3d e (8d; 12/);
3d el (6d; 12/);
2d e2 (4d; 8i);
8/),
n care I este grosimea din
pachet; rezultatele se rotunjesc supe-
rior la 5 mm.
1. Se propun rnduri de nituri
a cte 3 nituri pe rnd (fig. 8.13).
2.
51 72);
51 el (102; 72);
34 e2 (68; 48);
25 e3 (68; 48);
e=55; el =60; e2=40; e3=40.
e. se face ca n figura 8.13

P2
;r
I
+ +

+
Fig, 8.13. Fig. 8.14.
8.3. se verifice nitui cel mai solicitat din mbinarea cu nituri din
figura 8.14; imbinarea este in planul ei la M=
=42 kNm, H =560 kN, T =490 kN.
Piesa care se eclisele snt din Ol 37, iar niturile din
Ol 34; niturile au diametrul de calcul d=21 mm.
190
Rezolvare
a. Efortul capa bil al nilului
1. efortul capabil la for-
fecare:
in care:
nf este de for-
fecare;
Rj de calcul la for-
fecare a nitului (anexa 3,
tabelul 3.6).
2. efortul capabil la pre-
siune pe
in care:
!:.I este suma a grosimilor
care tind se deplaseze
n sens;
R; - de calcul la pre-
siune pe (a-
nexa 3, tabelul 3.6).
3. efortul capabil al nitu-
lui:
1.
2.
N
Cf
=2. 3,142,1' .102.170=
4
= 11 7,7 10
3
N = 11 7,7 kN;
n
f
=2;
Rj=170 N/mm
2

N cp =2,11,210
2
420=105,84103 N=
=105,84 kN;
!:.I = 1,2 cm;
3.
N c=min(117,7; 105,84)=105,84 kN.
b. Calculul ma.'rime N ma:r;
1. componentele orizon- 1.
tale ale maxime (fig. 7.14, c):
X
M
=]}! Ymax '" M. Ymax.
L:(x;+y;) - L:y; ,
H
X H = -;
n
in care n este niturilor de o
parte a
2. componentele verticale
ale
X .. ,=42.10
2
20
'" ----- =37,50 kN;
4(4
2
+12
2
+20
2
)
X
H
= 560 =467 kN.
12 ' ,
n=12.
2.
YM=4210
2
4 =0,75 kN;
4(4
2
+12
2
+20
2
)
Y T= =40,8 kN.
191
3. solicitarea
4. ndeplinirca

3.
N maz =
= V(37,50+46,70)2+(0,75 + 40,8)2 =
=93,89 kN.
4.
93,89<105,84.
APLICATIA 8.4. se proiecteze prinderea cu. a .din .figura
8.15; consola este din Ol 37; se considera ca au fost stabilite, In pre-
alabil, dimensiunile consolei.
Secliunea [-,


eo""

"'"Fig. 8.15.
Rezolvare
1. tipul calitatea
bului (v. 8.3.1 8.3.2).
2. diametrul ului (v.
8.3.3).
d=V5t-O,2 cm.
3. Propune de
lor (v. 8.3.4).
4. n centrul de
greutate al
M=Re;
T=R.
192
1. Suruburile fiind solicitate la n-
tinde;i suficient de mari,
se propun semipre-
cise, categoria 4.6.
2.
d.=V51,2-0,2 cm=2,24 cm;
se propun M 24.
3. Se propun pe co-
loane, ca n figura 8.15.
4.
M=235'0,5=117,5 kNm;
T=235 kN.
5. solicitarea in
cel mai solicitat (v. 8.3.5 8.3.6)
6. efortul capabil al
rubului (v. 8.3.3).
- la forfecare:
Ia ntindere:
la presiune pe
N cp =d( L.t)Rb.
p
7. ndeplinirea
N
cp
).
8. efortul unitar echiva-
lent n concomitent
la ntindere forfecare (v. 8.3.6):
5.
N'::r
aaJ
=
=117,5'10
2
50 _
6.
2(10
2
+20
2
+30
2
+40
2
+50
2
)
=53,42 kN;
N T = 235 =19,58 kN.
12
N
cj
=l' 3,14 '2,4
2
'102'130=
4
=58,78'10
3
N =58,78 kN;
Ncj=3,510
2
170=59,510
3
N =
=59,5 kN;
N cp =2,41,210
2
340=97,92.10
3
N=
=97,92 kN.
7.
8.
53,42 < 59,45;
19,58 <min(58, 78; 97, (2).
- 53,42'10
3
-118'> NJ 2.
(JM- 1 mm
4,52 .10
2
'
T= 119,58 .10
3
=43,32 NJmm2.
4,52'10
2
'
(Jec" =V118,2
2
+3 .43,32
2
=
=139,9 NJmm
2
1,1Rr =187 NJmm
2

g. lungimea 9.
lungimea filetului (anexa 2, tabelul lungime filet: b=54 mm;
2.34). lungime [=80 mm.
8.:5 .. se proiecteze prinderea cu a fermei de stilpi la o
hala Industnala (fig. 8.16, a) cunoscind
- barelor se face la stlpului; fermei sint: R=540 kN,
H=385 kN (fig. 8.16, b); guseul, considerat rezolvat, este din Ol 37.
13 - metalice
193
I
I
I
,-.{-,"'7ii7..
'-'\ ----
406060,40
. :
I
'*
f
,
t
* -
*
-*-
i
* :It
M24-80P ,
/
I
,
b.
i-. c.
Fig. 8.16.
Rezolvare
1. tipul calitatea
bului (v. 8.3.1 8.3.2).
2. diametrul
(v. 8.3.3)
d=y5t-0,2 cm.
3. Propune de
lor (v. 8.3.4).
4. n
de greutate al
5. n
cel mai solicitat (v. 8.3.5 8.3.6):
194
H
NH = -;
n
Nma:J) = M Y ma" ,
M 22:.y;
1. Se propun
semiprecise, grupa 4.6.
2.
d=v'5'1,2-0,2cm=2,24 cm;
Se propun M24
3. Se propun ca n
figura 8.16.
4.
T=R=540 kN (preluat de scaun);
H=385 kN;
M=H'e=385'5=1925 kNcm.
5.
385
NH = - =38,5 kN;
10
925 32 _
M 2(8
2
+16
2
+24
2
+32
2
)
=15,23 kN.
6. efortul capabil al
bului la ntindere:
Nct=As' Rt.
7.
6.
=59,5 kN.
7.
(N H+N':t=) Net. (38,5+15,23)<59,5.
APLICATIA 8.6. se proiecteze mbinarea cu de
din figura 8.17 cunoscind:
- M=700 kNm, T =830 kN; este din
Ol37.
XM
m,..ax f=:pt
([.f ....
, I
" I
\ I
\ I
\ I
,1

YT Nrez
x '-M-'IIIII
T
Rezolvare
Fig. 8.17.
1. pentru cal- 1.
cuIul M, T.
2. momentul de al
inimii Ii al It de axa
x -x a care se
3. preluate se-
parat de
13*
M
i
=M_
1
_
i
_;
1,+1,
1
Mt=M'--'-;
1,+1,
Ti=T;
H= M,.
h .
2.
M=700 kNm;
T=830 kN.
1;=83333 cm
4
;
1t =231 810 cm
4

83333
Mi =700' =185,1 kNm;
83333+231 810
M,=700 281810 =514,9 kNm;
83333+231810
Tt =830 kN;
H = 514,9 =507,3 kN.
1,015
195
4. ecliselor ini-
mii:
W
nec
= M
j
;
R
eclisele acopere ct mai m uIt
posibil inimii;
- grosimea 1=6 mm;
- propune eclise cu Wef<Wnec;
- tensiunea n
eclise:
5. ecliselor
pilor:
H
Anec= -;
R
- propune eclise cu
cu o care
(M 20, de exemplu):
-
H'

Anet
n care:
H'=H(1-0,4
nI - din sec-
ce se
n de pe o
parte a
6. Propune diametrul ului,

lor (v. 8.3.4.)
7. efortul capabil al unui
de pe (v. punctul 8.4)
iVcap=nSLVS;
196
4.
W
nec
= 185,1,10' =841,4'103 mm3 =
220
=841,4 cm
3
se propun 2 eclise 8 X 900 cu:
Ae=2' 0,8' 90=144 cm
2
;
08'90
2
W=2' -'-- =2160 cm
3
;
6
-1 5. 830 2
, =86,5 Njmm <Rf'
144.10
2
5.
Anec= 507,3'10
3
=2306 mm2 =
220
=23,06 cm
2
;
se propun 4 eclise 10 X 80;
H' 439,7 '10
3
-= -
An.. 3200-4 10 20
=183,2 Njmm
2
<R;
H'=507,3(1-0,4' kN;
n =6 minim admis).
6. Se propun M 20, grupa
8.8, ca n figura 8.18.
7.
N t =0,8'245' 640=125 440 N =
= 125,44 kN;
Ns=0,9' 0,40'125,44=45,16 kN;
ns =2;
N cap =2'45,16=90,32 kN;
8. efortul capabil al unui
de pe efortul capabil este
cu cel calculat pentru mbina-
rea inimii, se
diametru de
9. solicitarea n surubul
cel mai solicitat de pe 8.4):
X
ma"'_M Ymax
M - i
j L(x;+y;)
Yll
m
:,'" =M,. __ x..:;.:m::.::"x__ M xm"x
'L
t
,....., j--,
L(x;+y;) LU;
10. solicitarea unui
de pe
H
N rez = -,
n
n care n este pe
o din mbinarea unei
11. ndeplinirea
pe
pe
N rez N cap
12. lungimea
(v. anexa 2, tabelul 2.31).
13. diametrul pen-
tru propus:
dgaur4=d+1 mm.
14. mbinarea.
8.
N cap =90,32 kN;
9.
=61,7 kN;
=6,17 kN;
830
Y T= -- =46,11 kN;
18
Nrez=v' 61,7
2
+(46,11 +6,17)2=
=80,87 kN.
10.
N -8455 kN rez- 6 -, 1 .
11.
- pe
80,87<90,32;
- pe
84,55<90,32;
12. de pe
cu lungimea [= 65 mm, iar cele de pe
cu lungimea [=70 mm.
13.
dgaur4=20+1 =21 mm.
14. se face ca
n figura 8.18.
197
I
. 1
i I
1
II
i
I
: I
-v
Fig. 8.18.
APLICATIA 8.7. se verifice imbinarea cu din figura 8.19 cunos-
cnd
- piesele care se snt din Ol 37j N=425 kNj
cordonului de se face piese de prelungire (varianta a), sau
cu piese de prelungire (varianta b), n V, cu resudarea (fig. 8.19, e);
controlul sudurii se face cu mijloace fizice.
60
8iO-200
cls. V
--1-f --dl:::r----..l-6----!
, s:::J
"'"
,.

Q.
Fig. 8.19.
Rezolvare
Varianta a
1. caracteristicile geome-
trice ale cordoI1ului de
a=[;
l=b -2a.
198
b
c
1.
a=10 mm;
1=20 -2,1 =18 cm.
2. solicitarea n centrul
de greutate al
3. aria sud urii:
4. tensiunea n
N Rs
(J= - .,
A
R: se ia din anexa 3, tabelul 3.9.
Varianta b
1. caracteristicile geome-
trice ale cordonului de
a=l; l=b.
2. solicitarea n centrul
de greutate al
3. aria sud urii
A=al.
2 .
3.
4.
1.
2.
3.
N=425 kN.
=236
18.10
2
R:=220 N/mm
2

a=10 mm; l=200 mm.
N=425 kN.
4. tensiunea n 4.
A=1'20=20 cm
2

N
(J= -
A
425 '10"
(J=-- =212 5
20.10
2
'
APlICATIA. se verifice mbinarea cu din figura 8.20 cunoscind:
- forta aXlala N=no kNj cele piese care se snt din
Ol 37j cordon ului de se face cu piese de prelungirej contro-
lul sudurii se face cu mijloace fizice.
80
V
12115-250
c/s V
1:5


"5
.- It --
.f1
'f
a.

,vc
1 +
Fig. 8.20.
Rezolvare
1. caracteristicile geome-
trice ale cordoanelor de
a=lmin=i
1
;
l=bmin=b
1

1.
60
it

b.
a=15 mm;
[=250 mm.
4
f
199
2. aria sudurii:
A=al.
3. solicitarea n centrul
de greutate al N.
4. tensiunea n
_N R"
(J- - .
A
2.
3.
4.
N=770 kN.
770.10
3
20511.cI 2 RS'
(J= --- = mm < .,
37,5 .10
2

Nfmm
2


8.9. se calculeze prinderea cu de un guseu (fig.
8.21, a) a diagonalei comprimate a unei ferme, la efortul capabil al diago-
nalei, cunoscnd:
_ lungimile de flambaj ale diagonal ei: Itx=2,S6 m (n planul fermei) 1/1/=
=3,20 m Qn plan perpendicular pe planul fermei); diagonala este din
cormere 90X90X9 (Ol 37).
Fig. 8.21.
Rezolvare
1. Stabileste caracteristicile
barei 2, tabelele 2.5, 2.21)
ix; i y;
A; el'
2. a
barei:
1 fX
Ax= -,
i
x
., _lfv.
I\y - . ,
lv
Ama:r=max(J\x, Ay).
3. cp n de Amax
(anexa 3, tabelul 3.39, curba C).
4. efortul capabil al ba-
rei:
200
1.
b.
cm; i y='I,09 cm;
A =31 cm
2
; el =2.54 CUL
5. ariile Av A
2
(fig.
8.21, a):

s b'
Rf

Rj b
6. al' a2 (anexa 2, tabelul
2.4 3): .
3 mm al (0,7 il; 0,85 i);
3 mm a2 (0,7 il; 0,7 i).
n care i este grosimea aripii cornie-
rului.
7. lungimile de calcul ale
cordoanelor:
Il = Al ;
2al
1
2
= A
a

2aa
8. ncadrarea ntre limite a
lungimilor Il; 1
2
:
(40; 15 a; a.
9. lungimile efective ale
cordoanelor de
118=ll+2 al;
12s=12+2 a2'
10. mbinarea cu
5.
A
362,14 .10
3
64 6
1= .-'- =1733 mm
2
150 90
A 362,14 "10
3
254
2= . -'- =682 mm
2
.
150 190
6 .
7,6);
3 ((2 (7; 6,3);
se propune:
((1 =5 mm; ((2=4 mm.
7.
1733
=173,3 mm;
1
2
= 682 =853
2.4 ' mm.
8.
(40; 75; 90) l 300
II 12 ndeplinesc
9.
l16=173,3+2' 5=183,3 185 mm;
mm.
10. se face ca n figura
8.21, b.
8.10. se prinder ea cu din figura 8.22 cunoscind'
- f?rta P-{34. kN; este din Ol 37; verificarea se va
prmderea cu in relief) varianta b (prinderea cu
In a mClme.
fII' ti1
a =121 1
\ v J
f"'efertfor II! prin?,erea cu referi/or la prinderea cu
sudura mreltef(a) n adi'nc/me (b)
Fig. 8.22.
201
Rezolvare
Verificare n varianta a (fig. 8.22, a)
1. caracteristicile geome-
trice ale cordoanelor de
a;
l=b-2a;
2. caracteristicile
rii cu
A=2'a(b-2a);
a '(b-2a)2
W",=2'
6
3. n centrul de
greutate al
T=P;
M=Pe.
4. tensiunile n
_ T.
1'T- A'
Verificare n varianta b (fig. 8.22, b)
1. caracteristicile geome-
trice ale cordoanelor de
a=t;
l=b-2a.
2. caracteristicile
rii:
A=a'(b-2a);
a '(b-2a)2
W",= .
6
3. n centrul de
greutate al
T=P;
M=Pe.
1.
a=5 mm;
[=200-25=190 mm.
2.
A=2'0,5'(20-2'0,5)=19 cm
2
;
W=2' 0,5.19
2
=60,17 cm
3

6
3.
4.
T=34 kN;
M=34'25=850 kNcm.
34.10
3
1'T= - =17,9 Njmm
2
;
19.10
2
850.10
4
2.
1'111= =141,3 Njmm ,
60,17 .10
3
.
1're.=v'141,32+17,92=142,4 Njmm
2
Rj =150 Njmm
2

1.
a=t=1,2 mm;
l=20-2'1,2=17,6 cm.
2.
A=1,2'17,6=21,12 cm
2
;
3.
W
_ 1,2.17,6
2
62 3
"'_ = cm.
6
T=34 kN;
M=34.25=850 kNcm.
4. eforturile unitare n

M s
(jM= -- R
lV
z
ti
(jech=-V (j2+ 3 1'2
n care Rj RI din anexa 3,
tabelul 3.9.
4.
34.10
3
1'T= ----= 16,lNjmm
2
<Rj;
21,12 .10
2
8.11 .. se calculeze prinderea cu a unei de un
profii. la!,1unat U (fig. 8.23, a) cunoscind:
- .lncarcarea kNj este din Ol 37j
8X210 se
e
70 kN
tJ - Ix;

Q.
c
Fig. 8.23.
Rezolvare
1. caracteristicile geome-
trice ale cordoanelor de (fig.
8.23, c)
1.
mm;
se propune a=5 mm;
11=b=210 mm;
[2=60-a=55 mm.
2. centrul de greutate al
cu de axa Yl -Yl:
:E(A,x,)
XG- ---o
- :EA,
3. caracteristicile mbi-
A; Ix; Iy.
4. coordonata punctului
de cel mai de G
(fig. 8.23, c)
sin oc;
cos oc.
5. n G:
M=P'e;
T=P.
2.
-5 210 '2,5+2 55527,5
xG= =8mm.
5 '210+2 5 55
3.
A=0,5'21+2'0,5'5,5=16 cm
2
;
Ix= 0,5 .21
3
+2' 0,5' 5,5'10,75
2
=
12
=1024 cm
4
;
11/=0,5'21'1,05
2
+2' 0,5'5,5
3
+
12
+2'0,5' 5,5'1,95
2
=46,35 cm
4

4.
d
max
=v'1O,75
2
+5,22 =11,94 cm;
5.
. 10,75 0900
SIn oc = --=, ;
11,94
cos oc= =0,436.
11,94
M =70'14,7=1 029 kN cm;
T=70 kN.
6. tensiunile maxime in 6.
(fig. 8.23, c)
M
't'M=--dmax;
1",+1 ..
't'YM= 't'M cos oc;
P 't' ___ o
yP- A. '
10291Q4 11,94=114,8NJmm2;
1 070,35 .10
3
't'xM=114,8'0,900=103,3 NJmm
2
;
't'YM=114,8' 0,436=50 NJmm
2
;
't'rez=v'103,3
2
+(50+43,8)2=
=139,6 NJmm
2
;
Rj=150 NJmm
2

8.12. se calculeze prinderea cu n relief a consolei din
figura 8.24, cunoscnd: P=520 kN j este din Ol 37.
204
L
1
Fig. 8.24.
Rezolvare
1. caracteristicile geome-
trice ale cordoanelor de
2. centrul de greutate al
de axa Xl -Xl (fig.
8.2/1, c):
3. caracteristicile mbi-
cu
As, (aria sudurii inimii);
(momentul de al ntregii
suduri).
4. n centrul de
greutate al
M=P'e;
T=P.
1.
al mm;
mm;
se propune al =a2=7 mm.
ll=500-2a1=486 mm;
l2=250-2a2=236 mm;
2.
3.
4.
l3=150-2a2=136 mm.
YG= ... =240 mm.
... =45430 cm
4

M =520'40=20,8'10
3
kNcm;
T=520 kN.
.205
I
I
II
II
Il
, I
I
1\
5. tensiunile n
n punctele cele mai solicitate:
M
'rlM= - Yl Rj;
Ia;
5.
_ 20,8 10' . 29,8 = 136,4 Nfm111
2
;
'rlM- 45 430 .10
4
_ 20,810' '27,9=127,7 N/l11m
2
;
'r2M- 45 430 ,10
4
520.10
3
2.
'r2P= =76,4 NJl11m ,
,68,1 .10
2
'r2rez= "127,7
2
+ 76,42= 148,8 N/mm
2
;
Rj=150 NJmm
2

APLICATIA 8.13. se verifice intre inima talpa grinzii din figura
8.25, cunoscind: momentul de al grinzii Ix=48,210
4
cm
4
;
tura intre se face cu in relief (fig. 8.25, b), grosimea su-
durii fiind a=7 mm; P=550 kN, T=12oo kN (fig. 8.25, a).
a
Fig. 8.25.
Rezolvare
1. tensiunea
de T n
TS
'rp=-'
2aIa;
2. efortul unitar tangen-
dat de P n
p
'rp= _.
2az
3. efortul unitar
rezultant:
206
b, c
1.
_1200 .10
3
'3320 .10
3
-59 NI 2.
'rp- - mm ,
2 7 '48,2 .108
S=1,8' 33' 55,9=3330 cm
3

2.
_550'10
3
-1018 NJmm
2

'rp- 2.7 '386 - ,
3.
'rrez=V592+101,82=117,7 NJmm
2
;
Rj=150 N/mm 2.
ee
\ APLICATIA 8.14. se verifice prinderea cu a unui guseu de su-
a unei grinzi cu (fig. 8.26, a), cunoscind: inclinarea supe-
rioare de 1X=15; eforturile axiale S2. S3 forta
P au valorile din figura 8.26,0: dimensiunile guseului au rezultat din conditia
de prindere a diagonalelor; este din OL 37.
2L100xIOOx!O

- --,
x---f= i- - --
c

a
b

B iJi!L ']Il! 'Ul' W' W:i1."fI W W W ()II
iii 1 il! 1111 f li II ! I!! j 1 j 111I f I ()n
uit ii , i
d.
Fig. 8.26.
Rezolvare
1. caracteristicile geome-
trice ale cordoanelor de (fig.
8.26, b, c):
'mfn
l=l, -2a
2. centrul de greutate al
(fig. 8.26, c)
2:(A
,
x,) (f d
X G= --- e axa YI-Yl);
AI
2: (A IU,) (f
YG= AI de axa Xl -Xl)'
3. caracteristicile mbi-

A=4 a'[;
a ./2
W
II
=4-.
6
1. Se propune:
[1 =[2=500-2'4=492 mm.
2. n cazul de sime-
triei, se
3.
xG=250 mm;
A=4'0,4'49,2=79 cm
2
;
W
II
=4' 0,4'49,2
2
=645 cm3
6
207
.1
: !
4. n centrul 4.
de greutate al (fig. 8.26, c):
p,,=p. sin a;

M e2 -Pn' el'
5. tensiunile n
(fig. 8.26, c):
Ph
"t""=--A--'
Pll
"t"n=A'
efortul "t" reZ se n punctele
extreme: A, B.
P
n
=600,963=57,8 kN;
P,,=60'0,258=15,5 kN;
kN;
M =(200+15,5)' 2,7 -57,8' 5=
=292 kNcm.
5.
_ 215,5 .10
3
-27 3 N/ 2.
"t"h- -, mm,
79.10
2
57,8.10
3
2.
"t"n = --- =4,6 N/mm ,
79.10
2
292.10
4
-4 5 N/ 2.
-, mm,
645.10
3
"t"rez=V27,3
2
+(4,6+4,5)2=28,8Njmm
2
;
Rj=150 N/mm
2

ANEXA 1
FOLOSITE IN METALICE
Tabelul 1.1
Oleluri de uz general pentru caracteristici garantate la livrare (STAS 500/1-78)
I Nr.
I I
Clasa de calitate
ert.
Caracteristici garantate
\ I I I I
l la lb 2 3 4
1 pe
I
lichid x x x x x
2 Caracteristici la x x x x x
3 Unghiul de ndoire la rece
pe dom x x x x x
--
4 Energia de rupere kV la
temperatura de: +20C x
OC x
-20C x
Tabelul 1.2
de uz general pentru de livrare (STAS 500/1-78)
Produse laminate
Clasa de calitate
I
Bare forjate
Proflle pline fasonate Table benzi peste 4 mm
1, la, lb 2 In stare sau, la ntre n
stare sau
3 In stare sau n stare
n stare sau
la ntre
conform
n stare norma-
ntre

4 In stare
14 - metalice
209
Tabelul 1.3
de uz general pentru clase de calitate, grad de dezoxldare, energia de
rupere (STAS 500j2-80)
I
Energia minimll de rupere
Marca Clasa de calitate Gradul de dezoxidare
I 1
Temperatura,oe KV, J (kgf.m)
1) 2) 8)
OL32 1; la; 1b - - -
OL34 1; la; lb - - -
1; la; lb - - -
2
- +20 27(2,8)
OL37
3 k; kf O 27(2,8)
4 kf -20 27(2,8)
2 k +20 27(2,8)
OL44 3 k; kf O 27(2,8)
4 kf -20 27(2,8)
2 k +20 27(2,8)
OL52 3 k; kf O 27(2,8)
4 kf -20 27(2.8)
OL50 l' , la; lb k - -
OL 60 1; la; lb k - -
OL 70 1 ; la; lb k - -
OL30 - - - -

1. Notarea de otel de uz general se face prin simbolul OL urmat de cifre care repre-
valoarea minime la rupere la n kgfjmm
2
). cu
OL 00, clasa de calitate, gradul de dezoxidare, standardului; clasa de calitate 1 nu se sim-

Exemple de notarel
de uz general, cu la rupere h de 360 Njmm
2
(37 kgfjmm
2
), clasa
de calitate 3, calmat, se OL 37.3k.STAS 500j2-80.
210
de uz general cu la rupere la de 490 Kjmm
2
(50 daNjmm
2
). clasa
de calitate 1, se OL 50.STAS 500j2-80.
de uz general cu la rupere la de 490 Njmm
2
(50 daNjmm
2
),
clasa de calitate 1b, se OL 50.1b.STAS 500j2-80.
2. Semnificatia simbolurilor este
k - calmat; kf - cal mat suplimentar cu aluminiu.
la care gradul de dezoxidare nu este indicat, n de
de a asigura caracteristicile mecanice, pot fi livrate necalmate (n), semicalmate (s) sau calma te (k);
in mod aceste uri se necalmate (pentru profilele pline fasonate din marca
OL 37.2. prevedere se la produsele la 16 mm inclusiv); la cererea beneficiarului
cu acordul ele pot fi livrate semicalmate sau calmate.
3. Valoarea a energiei de rupere KV de 27 J (2,8 kgf 'm) se ;la epruvete
dinale cu de 10 X 10 mm prelevate din produse cu diametrul sau grosimea la 100 mm.
La produse cu grosimi de 6 ... 12 mm, valorile energiei KV, determinate pe epruvete cu
nea 5 x 10 mm sau 7,5 x 10 mm, se stabilesc Ia ntre
1
Marca

1
OL 32
OL34
OL37
OL 44
OL52
OL 50
OL60
OL 70
OL 30
14*
Tabelul 1.4
de uz general pentru caracteristici meranirc (STAS 500j2-80)
Caracteristici mecanice Ia
Alungirea
Diametrul dornului
Limita de curgere la nlinirn la
ReR (R pO,2)' Rm,
rupere, A%
la ndoire la rece, la 180
0
Clasa N/mm' (kgffmm') N/mm'(klIf Imm')
pentru Lo=
de calitate
1 2 3 4
pentru produse cu grosimea sau dianletrul a. mnl
a';; 16
\
16<:';;40140<:';;1001
a';; 100
\
-
\
a';; 16
\
a>16
2 3 6 7 8 9
1; la; 180 170 160 310 ... 390 33 a 1,5a
(18) (17) (16) (32 .. .40)
1; la; lb 210 200 190 330 ... 410 31 a 1,5a
(21) (20) (19) (34 ... 42)
1; la; lb; 240 230 210 360 ... 440 25
a 1,5a
2; 3; 4 (24) (23) (21) (37 ... 45) 26
2 280 270 250 430 ... 540 22
2a 2,5a
3; 4 (29) (28) (26) (44 ... 55) 25
2 350 340 330
510 ... 630 21
2,5a 3a
3; 4 (36) (35) (34)
(52 ... 64) 22
1; la; lb 290 280 270
490 ... 610 21 - -
(30) (29) (28)
(50 ... 62)
1; la; 1b 330 320 310
590 ... 710 16 - -
(34) (33) (32)
(60 ... 72)
1; la; lb 360 350 340 min 690 11 - -
(37) (36) (35) (min 70)
- - - - min 310 20 3a 3,5a
(min 32)
211
Observa/ii:
1. La Intre limita de curgere poate fi pentru dimensiuni peste cele
n tabel, valorile urmind a fi stabilite de comun acord, ca o de livrare.
2. limitelor superioare ale la cu maximum 20 N/mm
2
(2 kgf/mm
2
)
nu constituie motiv de refuz sint ndeplinite toate celelalte caracteristici din standard.
3. Valorile alungirii sint garantate n ari"umite de grosime tip de produs (v. STAS 500/2-80).
4. Pentru table benzi cu grosimi sub 10 mm, din OL 32, naoirea se va executa dorn, iar pentru
cele din OL 34 dia metrul dornului va fi d=O,5a; la produse cu grosimi peste 16 mm, cu ta-
blelor benzilor, ncercarea la ndoire nu se
5. Valorile din tabel sint garantate pentru de livrare din tabelul 1.2.
Tabelul 1.5
de uz gencral pentru rezistente la coroziune; clase de calitate, caracteristici
mecanice (STAS 500/3-80)
Energia
Limita de la
Alungirea
de rupere
curgere
Ia
Diametru!
Marca Clasa
rupere A%,
domului
de R,y' Rm'
pentru
la indoire,
Tempera- KV.
calitate N/mm' N/mm' la rece
(kgf/mm') (kgf/mm
2
) Lo=5,65Vs. la 180
0 tura, J(kgf.m)
C
1 2 3
l;la;lb 25 - -
240 360 ... 440
RCA37 2 25 2a +20 27(2,8)
(24) (37 ... 45)
3 26 O 27(2,8)
2 21 +20 27(2,8)
510 ... 610
RCB52 3 350(36) 22 2,5a O 27(2,8)
(52 ... 62)
4
I
22 -20 27(2,8)
Observatii:
1. Produsele din de RCA 37 se cu grosimi sau diametre la 12 mm; produsele
din RCB 52, cu acordul beneficiarului, se pot livra cu grosimi ia 20 mm. Notarea
de de uz general, rezistente la coroziune (prescurtat, RC) se face prin simbolul RCA
pentru cu de fosfor mai mare de 0,04 % prin simbolul RCB pentru cu un con-
de fosfor mai mic sau egal cu 0,04 %; celelalte caracteristici se potrivit observa-
ei 1) de la tabelul 1.3.
2. Valorile alungirii sInt garantate pentru profile pline, table benzi cu grosimea peste 8 mm
pentru profile fasonate cu grosimea peste 6 mm, pe epruvete longitudinale. Pentru produse cu gro-
simi sub aceste valori, valorile alungirii se reduc cu cte o unitate pentru fiecare milimetru de reducere
a grosimii. Valorile alungirii pentru epruvete transversale sint cu mai mici.
3. Vezi 3) de la tabelul 1.3.
212
,
Tabelul 1.6
Table din cu pentru sudate; caracteristici garantate la livrare
(STAS 9021-80)
Clasa de calitate
Nr. crt. Caracteristici garantate
"'1
I I I I I I
t,
3a 3b 4a 4b Sa 5b 6a 7a
'
,
1 pe
lichid x x x x x x x x
--- --- --- --- --- --- ---
2 Caracteristici la x x x x x x x x
--- --- --- --- --- --- ---,--- ---
3 Unghiul de Indoire la rece pe
dorn x x x x x x x x
--- --- --- --- --- --- --- ---
4 K CU 300/2 pe di-
la tempe-
ratura de +20C x x x x x x x x
--- --- --- --- --------- ---
5 Energia de rupere KV pe di-
la tempe-
ratura de:
OC x x
--- --- --- --- --- ---------
-20C x x

--- --- --- --- --- --- ---
(-30C)2 (x) (x)
--- --- --- --- --- ------
-40C x
--- --- --- --- --- --- ---
-50C x
--- --- --- --- --- --- --- ---
6 Limita de curgere la cald x x x
--- --- --- --- --- --- --- ---
7 Unghiul mInim de Indoire al
epruvetei longitudi-
nal cu x x x x x x x x
Observatii:
1. La cererea beneficiarului se poate garanta KCU 300/2 pe la
temperatura de - 60C.
2. Clasele de calitate din paranteze se vor evita pe cit posibil.
213
Tabelul 1.7
Table din cu pent.ru sudate; de clase de calitate, caracterist Ici
mecanice (STAS 9021-80)
Caracteristici mecanice la

Alungirea
Limita de curgere
Ia
Diametrul dornului
Rm'
la rupere, la indoire la rece 180
Marca Clasa Ren A% pentru
de calitate N/mm
2
(kgf/mm
2
)
N/rnrn'
Lo=
(kgf/mm')
=
pentru table cu grosimea sau diametrul a. mnl

I

I

I

I
a>16
oes 44 5a; 5b 285 255 215 430 ... 540 23 I 2a 2,5a
6a (29) (26) (22) (44 ... 55)
oes 52 5a; 5b; 355 335 315 510 ... 610 20 2,5a 3a
6a; 7a (36) (34) (32) (52 ... 62)
oes 55 3a; 3b
4a; 4b 420 410 365 540 ... 680 19 aa 3,5a
5a; 5b (43) (42) (37) (55 ... 69)
oes 58 3a; 3b
4a; 4b 460 450 400 570 ... 730 19 3,5a 4a
5a; 5b (47) (46) (41) (58 ... 74)
Observa/ii:
- din cu se table cu grosimi peste 4 mm (inclusiv) Ia 100 mm,
laminate Ia cald:
- cu au caracteristici ridicate n ceea ce comportarea lor Ia sudare
snt tenace la temperaturi
Tabelul 1.8
Table din cu granula!ie pentru sudate; energia de rupere (STAS 9021-80)
Energia de rupere KV, J (kgf.m),
Marca Clasa la temperaturiIe:
de calitate
OC
I
-20C
I
-80
0
e
j
-40C
\
-50C
5 28(2,8)
oes 44
6 28(2,8)
5 28(2,8)
OeS52 6 28(2,8)
7 28(2,8)
OeS55
3 28(2,8)
-

oes 58
4 28(2,8)
5 28(2,8)
214
ANEXA 2
PRODUSE DIN FOLOSITE IN METALICE;
DIMENSIUNI, MASE, CARACTERISTICI GEOMETRICE
I laminat la cald
h - profilului

d - grosimea inimii
R - raza de rotunjire a
r - raza de rotunjire a la vrf
-..;

1 - momentul de d
Tabelul 2.1
1
W - modulul de

i = V -raza de
raportate la axa de ncovoiere
r

S - momentul static al
At%
b - pilor 4 Y
t - grosimea medie a pilor
Dimensiuni" mm statice pentru axele de Incovoiere
...
tE
Aria
Masa
X-X
y-y

S
G,
I I I
x.

A.
J
em"
h b t d=R r
em'
kg/m
I",. W",.
i I W
r

'II.

"'.
v.
cm' em' em cm' cm' em
8 80 42 5,90 3,9 2,3 7,58 5.95 77.8 19,5 3,20 6.29 3,00 0,91 11,4
10 100 50 6,80 4,5 2,7 10,6 8,32 171 34,2 4,01 12,2 4,88 1,07 19,9
12 120 58 7,70 5,1 3,1 14,2 11,2 328 54.6 4,81 21,5 7,41 1,23 31,8
14 140 66 8,60 5,7 3,4 18,3 14,4 573 81,9 5,61 36,2 10,71 1,40 47,7
16
160 74 9,50 6,3 3,8 22,8 17,9 935 117 6,40 54,7 14.8 1,55 68,0
18
180 82 10,40 6,9 4,1 27,9 21,9 1450
7,20 81,3 19,8 1,71 93,4
20
200 90 11,30 7,5 4,5 33,5 26,3 2140 214 8,00 117 26,0 1,87 125
24 240 106 13,10 8,7 5,2 46.1 36,2 4250 354 9,59 221 41,7 2,20 206
30 300 125 16,20 10,8 6,5 69,1 54,2 9800 653 11,9 451 72,2 2,56 381
40 400 155 21, 60 1
14
,4
8,6 118,0 92,6 29210 1460 15,7 1160 149,0 3,13 857
Observatii:
- dimensiunile snt extrase din STAS 565-80;
- se din OL 37, OL 42, OL 44 OL 52 conform STAS 500{2-80;
- lungimi fixe: 6 .. 12 m; peste 12 m, numai prin
- exemplu de notare, pentru un profil cu de 200 mm: 1 20
215
Tabellli :!.3
Tabellli 2.
1 economic lamlnat la cald U lamlnat la cald
-
j h - profilului
t - grosimea medie a

R - raza de rotunjire a
I!- momentul de
1
r - raza de rotunjire a la vrf
-- +- 1
W - modulul de
'/>
i= V 1 - raza de"
raportate Ia axa de ncovoiere
j

'. d
,
1 - momentul de e
y A .
,"""'"
f-- i
--

f--.;--X W - modulul de } mporlat, 1, ,xo d, S - momentul static al -c::
ly'
-X---:;
r'-
i ncovoiere
'5-",..:POI?/'
-raza
de . Por;/68%

,
S - momentul st2.tic al
y 2
Dimensiuni, mm ...
statice pentru axele de ncovoiere
e - axei Y - Y de la marginea a inimii
Aria
y
Masa X-X y-y
'- "3
S'" b - ;;: A,
G,
I I I I

h b d t R r
cn1
2 kg/m
I W i I W
y
, i
em'
x' x' x' y' y'
d - grosimea inimii "" 0. .... CD14
em' em em' em' em
I
Dimensiuni, mIu
I
statice pentru axele de ncovoiere
I 10 100 55 4,5 7.2 7,0 2,5 12,0 9,46 198 :39,7 4,06 17,9 6,49 1,22 23,0
X-x y-y

Aria Masa
Sx e
y
, G,
I I I I
12 120 64 4,8 7,3 7,5 3,0 14,7 11,5 350 58,4 4,88 27,9 8,72 1,38 33,7
SE
b d t R r A, kg/m
Ix, lVx ' i x'
1 W
y
, i
em' em :le;: h
em' y' J/'
" o
::3 em' ClU
3
em Cln
4 em' em 14 140 73 4,9 7,5 8,0 3,0 17,4 13,7 572 81,7 5,73 41,9 11,5 1,55 46,8
16 160 81 5,0 7,8 8,5 3,5 20,2 15,9 873 109 6,57 58,6 14,5 1,70 62,3
6
1
/ 2
65 42 5,5 7,50 7,50 4,0 9,03 7,09 57,5 17,7 2,52 14,1 5,07
1
1,25 - 1,42
18 180 90 5,1 8,1 9,0 3,5 23,4 18,4 1290 143 7,42 82,6 18,4 1,88 81,4 i
8 80 45 6,0 8,00 8,00 4,0 11,00 8,64 106 . 26,5 3,10 19,4 6,36 1,3:3 15,9 1,45
20 200 100 5,2 8,4 9,5 4,0 26,8 21,0 1840 184 8,28 115 23,1 2,07 104
10 100 .1l0 6..0. 85Q 8,50 4,5 13,5 10,6 205 41,2 3,91 29,3 8,49 1,47 24,5 1,55
-:--
_.
1-
.- ._-
__ -o
- ----
r
22 220 110 5,4 8,7 10,0 4,0 30,6 24,0 2550 232 9,13 157 28,6 2,27 131 !
12 120 7,0 9.QO 9,00 4,5 17,0 13,4 361 6(P 4,62 43,2 11,1 1,59 36,3 1,60
I
- .

24 240 115 5,6 9,3 10,5 4,0 34,8 27,3 3460 289 9,97 198 34,5 2,37 163 14 140 60 7,0 10,00 10,00 5,0 20,4 16,0 605 86,'0/ 5,45 62,7 14,8 1,75 51,4 1,75
1
. \
1,84
27 270 125 6,0 9,8 11 4,5 40,2 31,5 5010 371 11,2 260 41,5 2,54 210
16 160 65 7,5 10,50 10,50 5,5 24,0 18,8 925 116 6,21 85,3 18,3 1,89 68,8
, "
30 300 135 6,5 10,2 12 5 46,5 36,5 7080 472 12,3 337 49,9 2,69 268
18 180 70. 8,0 11,00 5,5 28,0 22,0 1350 150 6,95 114 22,4 2,02 89,6 1,92
.-' , ..... 7-
33 330 140 7,0 11,2 13 5 53,8 42,2 9840 597 13,5 419 59,9 2,79 339
20 200 75 8,5 11,50 11,50 6,0 32,2 25,3 1 910 191 7,70 148 27,0 114 2,01
36 360 145 7,5 12,3 14 6 61,9 48,6 13380 743 14,7 516 71,1 2,89 423
24
2401851
9,5 13,00
t3,00 1"'/""
33,2 ;3 600 300 9,22 248 39,6 2,42 179 2,23

40 400 155 8,0 13,0 15 6 71,4 56,1 18930 947 16,3 666 85,9 3,05 540
30
3OY
OO
I
10,0
1
16
,00 16,00 rO 58,8 46,2 8030 535 11,7 495 67,8
1
2
,90
316 2,70
Observa/ii:
- dimensiunile snt extrase din STAS 7550-66;
- se n mod din OL 37; la ntre se poate lamina din alte
de
ObserlJa!ii:
- dimensiunile snt extrase din STAS 564-80;
- se din de OL 37, OI. 42, OL 44 OL 52 conform S T AS 500/2-8:1;
- lungimi fixe: 6." 12 m; peste 12 m, numai prin
- lungimi fixe: 6 ... 12 m; peste 12 m numai prin
- exemplu de notare pentru un profil cu de 200 mm: lE 20.
- exemplu de notare pentru un profil cu de 120 mm: U 12.
216
217
Tabelul 2. 1 Tabelul 2.5
Otel U economic laminat la cald
Otel cornier cu aripi egale, laminat la cald

/U
1 - momentul de
',91'2


W - modulul de

VI . r

-x
1 - momentul de
-li
I i= it - raza de glra le


W - modulul de
} ",.."tot. 1. d. ncovoierere

. VI d' r

if O V
1= A - raza e gua le -<:::

1770X./O
i axelor,
statice pentru axele de ncoyoicre
S - momentul static al
Dimensiunile
..
cm
YTJ'
V-V 'V-V
<1)
I
't"N d
I
" s =S
r T1
I I I
in
Iv I
W i.
axaxg,
'" " I-=I' W =W =i In v
mmW v, v, x 111 x Y x V
em' eHI cm' CIU3
cm
"-"1
em' em
3
" Cln

0,64 1,41 0,9U 0,71 0,41 0,36 0,58 0,77 0,73 0,21 0,23 0,38
ro:1 Dimensiuni, mm
statice pentru axele de lnco"oiere
20x 20 X 4 1,45 2
;l
I
------ ------ ------
!"S
-- ------
0,61 0,58
Aria
Masa X-X
y-y
0,88 2,12 1,24 1,05 1,80 0,85 0,89 2,85 1,12 0,75

8"" 'v'
,
30 X 30 X 4 2,27 1,78 5 2,5
G,
I I
I I
------------
h b d
,
R
r A,
kgJm
i
v
,
em
3
em
--- - ---- --------
I
W""
.. 1
II/' WI/' --
1,52 1,85 1,17 0,78
de
em' ,
"" ""
1,12 2,83 1,58 1,40 4,47 1 ,55 1,21 7,09
Q"-
em' cm
3
cm em' em
3
cm
40 x40 X 4 3,08 2,42 6 3
-- -- --------------
1,16\
----- - '---- --
1,37 0,77 6,
16
1 1,16 2,83 1,64 1,42 5,43 1,91 1,20 8,60 1,51 2,26 40 X 40 X 5 3,79 2,97 6 3
5 50 32 4,4 7,0 6,0 2,5 4,84 22,8 9,10 1,92 5,61 2,75 0,954 5,59
-- -------- -- ----
--------- -- --- -
2,59 0,97 1,40 3,54 1,98 1,76 11,0 3,05 1,51 17,4 1,90 4,54
6,5 65 36 4,4 7,2 6,0 2,5 5,90 48,6 15,00 2,54 8,70 3,68 1,08 9,00 1,24 50 x.50 X 5 4,80 3,77 7 3,5
7,51
------ ------ ------------ ----- -
1,89 5,33 2,61 0,97 1,45 3,54 2,04 1,77 12,8 3,61 1,50 20,4
8 80 40 4,5 7,4 6,5 2,5 8,98 7,05 89,4 22,40 3,16 12,80 4,75 1,19 13,30 1,31
50 x 60 x 6 5,09 4,47 7 3,5
-------- ---------- - - ------ ----
2,29 9,43 3,95 1,17
10 100 46 4,5 7,6 7,0 3,0 10,90 8.59 174,0 34,80 3,99 20,40 6,46 1,37 20,40 1,44
1,69 4,24 2,39 2,11 22,8 5,29 1,82 36,2 60 x 60 x 6 6,91 5,42 8 4
I ---------- - ------ -------- -- ---
2,26 12,1 4,86 1,16
12 120 52 4,8 7,8 7,5 3,0 13,30 10,40 304,0 50,60 4,78 31,20 8,52 1,.53 29,60 1,54
1,77 4.24 2,50 2,14 29,2 6,89 1,80 46,2 60 x (lU x8 9,63 7,09 8 4
,
------ ----
I - -------- ------
14 140 58 4,9 8,1 8,0 3,0 15,60 12,30 491,0 70,20 5,60 45,40 11,00 1,70 40,80 1,67 -- ---
2,67 17,5 6.27 1,36 4,5 1,\)7 4,95 2,79 2,47 42,4 8,41 2,12 67,1 7U x 'iU x 7 9,40 7,38 9
------------
14,20
------
16 160 64 5,0 8,4 8,5 3,5 18,10 747,0 \)3,40 6,42 63,30 13,80 1,87 54,10 1,80
-- --- - ---- --
:-, -_._--
9,36 1,55 5 2,26 5,66 3,19 2,82 72,2 12,6 2,43 115 3,06 29,8 80 x 80 x 8 12,30 9;63 10
18 180 70 5,1 8,7 9,0 3,5 20,70 16,30 1090,0 121,00 7,24 86,00 17,00 2,04 69,80 1,94
---- ---- - ---- ---- -------- --
---
3,83 72,9 18,3 1,95 i 100xl00xl0 19,2 15,0 12 6 2,82 7,07 3,99 3,54 177 24,6 3,04 280
20 200 76 5,2 9,0 9,5 4,0 23,40 18,40 1520,0 152,00 8,07 113,00 20,50 2,20 87,80 2,07
---------- - ------ -- ------ ---
3,67 497 4,63 129 27,5 2,36 3,31 8,4\) 4,69 4,23 313 36,0
22 220 82 5,4 9,5 10,0 4,0 26,70 21,00 2110,0 192,00 8,89 151,00 25,10 2,37 110,00
2,21 I
120x120xl0 23,2 18,2 136,5
------
-- ---------- -- --- - ------
50,5 2,74
I
157,5 3,98 9,90 5,61 5,U7 689 68,8 4,30 1094 5,42 284
24 240 90 5,6 10,0 10,5 4,0 30,60 24,00 2900,0 242,00 9,73 208,00 31,60 2,60 139,00 2,42 '14Ux140x14 37,6 29,4
------ ----
2,47 1:,
---------- ---- --- -
5,74 391 64,4 2,93 8 4,29 10,6 6,07 5,34 949 88,7 4,56 1510
27 270 95 6,0 10,5 11,0 4,5 35,20 27,70 4160,0 308,00 10,90 262,00 33,30 2,73 178,00
150 x 150 x 45,7 35,9 16
---- ---- - ------ ---------- -- ---
6,20 431 68,1 3,16
30
,300
100 6,5 11,0 12,0 5,0 40,50 31,80 5810,0 387,00 12,00 324,00 43,60 2,84 224,00
2,
52
1
160x160x14 43,3 34,0 178,5 4,47 11,3 6,30 5,77 1046 90,8 4,92 1662
-- --- - ------------------------
Observa ii: 160 x 160 X 16 49,1 38,5 178,5 4,55 11,3 6,42 5,79 1175 103 4,89 1866 6,17 485 75,3 3,14
I
- dimensiunile snt extrase d'in STAS 7551-66;
'1
- se n mod din OL 37; prin se poate lamina din alte de
- lungimi fixe: 6 ... 12 m; peste 12 m, numai prin
- exemplu de notare pentru un profil cu de 120 min: UE 12.

- dimensiunile snt extrase din STAS 424-80; 2 f STAS 500/2-80 ReB 52 conform STAS 5UO/3-80;
- se din OL 37 sau OL 5 con orm . _
- lungimi fixe: 4,..12 m;peste 12 m, numai prin specmla;
- exemplu de notare: L 100 X 100 X 10.
218
219
r
I
i
!


o
t--:)
t--:)
.....
Tabelul 2.6
Otel cornier cu aripi nec!lale, laminat la cald

y
t::D
..z
\!:f
1 - momen,," do 1 \It
U
W - modulul de
O
"*- . VI . . raportate la axa de ncovoiere
,.,
X l= _ - raza de
X Q)'i 'l;
A

u .. \'
I Un-
statice pentru axele de lncovoiere
axt'!or, em
I I I Dimensiunile
Aria ghiul X-X y-y
U-U V-V
sectiunii,
sec Masa de
aXbxg',
unii T T, Ineli-
S, kg/m nare a
Ix
W i
Iv
W i
y
1
i.
1
i. mm
cm
2 e
x
e
y axelor '"
x y u .
w, w, v, v, va
em' em' em em' cnl
3
em ClU
4
em cm' em
tg (l
80 X 65x 8 11,0 8,66

4 2,47 1,73 5,59 4,65 2,79 2,94 2,05 0,645 68,1 12,3 2,49 40,1 8,41 1,91 88,0 2,82 20,3 1,35
---
- - -- -------- --------- -------------- -- --
100x75x9 15,1 11,8 10 5 3,15 1,91 6,91 5,45 3,22 3,63 2,22 0,549 148 21,5 3,13 71,0 12,7 2,17 181 3,47 37,8 1,59
--- --- - -- -

- dimensiunile snt extrase din STAS 425-80;
- se din OL 37.1; OL 37.2; OL 37.3 conform STAS 500j2-80;
- lungimi fixe: 4 ... 12 m; peste 12 m, numai prin
- exemplu de notare: L 100 X 75 X 9.
Tabelul 2.7
T laminat la cald
2%
1 = moment de 1
W = modul de
. VI v ., raportate Ia axa de ncovoiere
l= _ =raza de
S
-.r:::
Denumirea.
profilului
a=..:h
T3 30
---
T4 40
T5 50
ObseT/Jalii:
-.r:::/C'-J

o

6:
x
"-"-o

....,
,"':>
Dimensiuni, mm
...
II
T, r
2
II
"OjJ
,1
2 1
--- --- ---
5 2,5 1
---
--- ---
6 3 1,5

S,
em'
2,26
3,77
5,66
- dimensiunile sint extrase din STAS 566-80:
- se din OL 37 conform STAS 500j2-80;
Masa

kg/m
1,77
2,96
4,44
- lungimi fixe: 4 ... 8 m; peste 8 m, numai la Intre
- exemplu de notare pentru un profil cu de 30 mm: T 3.
Pentru axa de ncovoiere
e,
X-X I
y-y
em
I I I I I
1
w'"
i
x
1 W i
y
x
y
"
em
4
crn
3 em cur
i
em' em
0,85 1,72 0,80 0,87 0,87 0,58 0,62
1,12 5,28 1,84 1,18 2,58 1,29 0,83
1,39 12,1 3,36 1,46 6,06 2,42 1,03
Tabelul 2.8
rotund laminat la cald
Diametrul Diametrul
Aria Masa Aria Masa
Abateri Abateri
Nominal, Nominal,
mm mm cm
2
kgJm mm mm cm2
kgJm
, ,l""!!<f
10 +0,3
I
0,78 0,62
I
36
+0,5 10,2 7,99
-0,4 -0,7
12 +0,4
I
1,13 0,89
38 +0,.5 11,3 8,90
-0,5
I I
-0,7
14 +0,4 I 1,54
I
1,21
40
+0,5 12,6 9,89
-0,5
-0,7

42 +0,5 13,9 10,9
15 +0,4 1,77 1,39 -0,7
-0,5 ----
65 +0,8 33,2 26,1
16 +0,4 2,01 1,58 -1,1
-0,5
I
70 +0,8 38,5 30,2
18 +0,4 2,54 2,00 -1,1
-0.5
I
._----
34,7
19 +0,4 2,8,i 2,23
75 +0,8 44,2
-0,5
-1,1
20 +0,4 3,14
2,47
80 +0,8 50,3 39,4
-0,5
-1,3 " __ o ___
22 +0,4 3,80 2,98 90 +0,8 63,6 49,9
-0,5 -1,3
I
I
24 +0,4 4,52 3,55 100 +1,2 78,5 61,7
-0,5 -1,7
25 +0,4 4,!l1 3,85 110 +1,2 95,0 74,6
-0,5 -1,7
.. ,
""
28 +0,5 6,16 '1,83 120 +1,4 113 88,8
-0,7 -2,0
30 +0,5 7,07 5,55 130 +1,4 133 104
-0,7 -2,0
32 +0,5 8,04 6,31 , 140 +1,4 154 121
-0,7 -2,0
\
34 +0,5 9,08 7,12
I
150 +1,4 177 139
-0,7 -2,0
,
Observa/ii:
- dimensiunile snt extrase din STAS 333-80;
- se din de uz general, carbon de calitate aliat sau nalt aliat;
- lungimi fixe: 2 ... 6 m; peste 6 m numai la Intre
- exemplu de notare pentru un rotund cu diametrul de 25 mm: 0 25.
222
.'
a I Abateri mm I
R
Nominal, mm
nun. max
8 +0,3 1,0
-0,5
10 +0,3 1,0
-0,5
12 +0,3 1,0
-0,5
14 +0,3 1,5
-0,5
16 +0,3 1,5
-0,5
18 +0,3 1,5
-0,5
20 +0,4 1,5
-0,5
.
25 +0,4 2,0
-0,5

30 +0,5 2,0
-0,7
36 +0,5 3,0
-0,7
40 +0,5 3,0
-0,7
45 +0,5 3,0
-0,7
50 +0,6 4,0
-1,0
56 +0,6 4,0
-1,0
60 +0,7 5,0
-1,1

- dimensiunile sint extrase din STAS 334-80;
se dim
Tabelul 2.9
I
Aria
I
Masa
cm' kg/m
0,64 0,502
1,00 0,785
1,44 1,130
1,96 1,510
2,56 2,010
3,24 2,540

4,00 3,140
----
6,25 4,190
9,00 7,070
12,96 10,200
- .
16,00 12,600
_.- _ ..
20,25 13,900
25,00 19,600
31,36 24,600
36,00 28,300
- de uz general pentru conform STAS 500/2-80 STAS 500/3-80;
- carbon de calitate pentru tratament termic, destinate de conform
STAS 880-80; ,
- lungimi fixe: 2 ... 6 m; peste 6 m se numai prin
- exemplu de notare, pentru cu latura de 70 mm: 4L 70.
223
1:-:>
1:-:>

...
C>1
n
g
'" ::;

.:;.
::::
El


()
..
Tevi din laminate la eald pentru constructii
TI:
Dimensiuni, slatice A= -, aria
4
p! m
G=A X 1 xy, masa pc metru;

1 = ([)4_d
l
) momentul de inertie;
aN/cm
3

61
'85 (kgjm)
21
#1
II' ,= - =( ])4_ d
l
) ---, modulul de
])' ,
_._ ... y- 1
i= ..!.- = - '1])2 +.11
2
, raza de
.fi 4
.. -
:;
Grosimea peretelui t, Ium
...
El
'\3
El
3,0
I
3,5
I
4,0
I
5,0
I
6,0
I
8.0
I
10
I
12
I
14
I
16
I
18
Ei I
'"
q " "
15
"'1', .. ,
statice A. cm
2
1. cn1
4
42
I
A :'3,68 4,23 4,78
I 5,81
I
-
W
- - - -
1 7,03 7,91 8,71 10,1 - - - - -
15 il 3,91 4,51 5,09
I 6,20
7,26
1--
- - - -
1 8,16 9.54 10,5 12,:1 1:3,8 1-- - - - -
48 A 4,24 4,39 5,v3 6,75 7,92
10,0 11,2 I
- -
- -
1 10,8 12,2 L3,5 15,8 17,8 20,9 23,0 - - - -
51 A 4,52 5,22 5,91 7,23 8,18 10,8 12,9 - - - -
1 13,1 14,8 16,4 19,3 21,9 25,8 28,7 - - - -
51 A 4,81 5,55 6,28 7,70 9,05 11,6 13,8 I 15,8 - - -
1 15,7 17,8 19,8 2:1.3 26,5 31,5 35.1 37,7 - - -
57 A 5,00 5,88 6,66 8.17 9,61 12,3 14.7 16,0 - - -
1 18.6 21,1 23,5 27,0 31,7 37,9 42.6 56,0 - - -
60 A - 6,21 7,04 8,G! 10,2 13,1 15,7 18,1 - - -
1 - 24,0 27,7 32,B 37,6 45,2 51,0 55,4 - - -
63,5 A - 6,60 7,48 0,19 10,8 13,9 16,8 19,4 - - -
1 - 29,8 33,2 30,6 4.5,3 54,8
I
62,2 67,9 - - -
70 A - 7,31 8,29 10,2 12,1 15,6 18,8 21,9
1
23
'3
I
24,6
I
-
1 - 40,5 45,3 54,2 62,3 76,1 87,2 96,0 103 - 99,6
-
., .
-
73 A
7,64 8,67 10,7
12,6
16,3 19,8 23,0
26,0
28,7 I
-
1
- 46,3 51,8 62,1
71,4 87,6 101 111
119 125
-
76 A - 7,97 9,05 11,2
13,2 17,1 20,7 24,1
27,3 30,2
- 1
- 52,5 58.8 70,6
81,4 100 115 128
138 146
- 83 A
- 8,74 9,93 12,3
14,5
18,8 22,9 26,8
30,3 33,7 36,8 1
- 69,2 77,6 93,6
108 134 156 174 188
200 209 89 A
- 9,40 10,7 13,2
15,6
20,4 24,8 29,0 33,0
36,7 40,1 1 - 86,1 96,7 117
135
169 197 220 240
256 269
95
A - 10,1 11,4 14,1
16,8
21,9 26,7 31,3 35,6
39,7 43,6 1
- 105 119 144
167
209 245 275 301
323 341 102
A -
- 12,3 15,2
18,1
23,6 28,9 33,9 38,7
43,2 47,5 1
- - 148 180
209 263
309 350 384
413 438
108
A
- - 13,1 16,2
19,2
25,1 30,8 36,2 41,3
46,2 50,9
1 -
- 177 215
251
316 373 423 467
504 536
114
A
-
- 13,8 17,1
20,4
26,6 32,7 38,5 43,4
49,3 54,3 1
- - 209 255
208 376 446 508 561
607 674
121
A -
- 14,7 18,2
21,7 28,4
34,9 41,1 47,1
52,8 58,2
1
-
- 252 307
359
456 541 618 685
744 796
127
A
- - 15,5 19,2
22.8 29,9
39,8 43,4 49,7
55,8 61,6 1
- - 293 357
418
532
634 725
806
877. 940
133
A
- - 16,2 20,1
23,9 31,4 38,6 45,6 52,3
58,8 65,0 1
- - 338 412
484
616 736 843 939 1030 1101 140 A
- - - 21,2
25,3
33,2 40,8 48,3 55,4
62,3 69,0
1
-
- - 484
568 725 868 997 1114
1218 1312
146 A
-
- - 22,1
26,4 34,7 42,7 50,5 58,1
65,3 72,4
1
- -
- 551
648 828 993 1140 1280
1400 1511 152
A - -
- - 27,5 36,2 44,6 52,8 60,7 68;4
75,8
1
- -
- - 735 941 1130 1300 1460
1600
1730 159 A
28,8 38,0 46,8 55,4
63,8 71,9 79,7
-
- -
-
1
- -
- - 845 1080 1300 1510 1690
1860 2010
168 A
- - -
- 30,5 40,2 49,6 58,8 67,7
76,4
84,8
1
- -
- - 1003 1290 1555 1799 2024
2231 2420
178 A
- - -
- 32,4
42,7 I 52,7
62,5 72,1
81,4 90,4
1 -
-
- - 1211
1547 1869
2167 2443
2698 2932
194 A -
-
I
- - 35,4
46,7 57,8
68,7 79,2
89,5 99,5
1
- - - - 1567
2025 2453
2853 3226
3572
3894
Observatii:
Tabelul 2.10
I
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_.
-
H.-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59,1
682
63,5
841
67,2
996
71,0
1169
75,4
1395
79,2
1610
82,9
1848
. .:i_
87,3
2153
93,0
2592
99,2
3148
109
4192
- dimensiunile sint extrase din STAS 404/2-80;
t-,:) - se din carbon pentru OLT 35, OLT 45 OLT 65; prin se din 52;
- lungimi de 4;:a 12,5 m; alte lungimi numai prin
'i
II
Tabelul 2.11
A. Table dIn de uz general pentru STAS 500/2-80
rom
Grosimea,
1000 I 1250 1 1 500
1
1 800 2 000 1 ' 2 200 . . 2 400 1 2600
1
2 800 1 3 000 1 3 600 1 4 000
rom
Lungimi uzuale, fi
3 2 ... 6 I
I
I
4
I
--
5
l
2 ... 6
I
---
6.
--- 7 4 ... 12
8
- 9 5 ... 12
J
10
!...-.
12
14
15
16
18
20
22
25 6 ... 12
_1
30
35
---
40
45
50 4 ... 10
J
55
60
J
65
4 ... 8 70
75
80 4 ... 7
85
90
.--' 4 ... 6
100
120
130 4 5
140
150
Lungimile uzuale se In trepte de cite 1 000 mm.
II ReA 37 Ren 52 STAS 500/3.80 B. Table dIn de uz general pentru , '
mm
Grosimea,
100011250 1500 1 1800
rom
200012200 2400 2600 2800
I
Lunginli uzuale, ro
3

---
J
I
4
I
---
..
2. .. 6
5
-=J I
--- 6
4 ... 12
7
8 5 ... 12
9
I
5 ... 12 10
12
I
14
I
6 ... 12 15
----
16
Lungimile uzuale se In trepte de cte 1 000 mm.
15*
Tabelul 2.11 (continuare)
C. Table dIn carbon de calitate, cu aliat pentru de
mm
Grosimea,
1000
I
1250 . 1500
I
1800 ... 2000
12200124001260012 800 3 0001 a 600 1 4000
rom
Lungimi uzuale, m
3
I
I
-
I 2 ... 6
4
5 2. .. 6
6
-
7
-
4 ... 12
-
8 5 ... 12
-
9
5 ... 12 I 10
L
12
I
-_.
14
--
15
16
18
J
20
22
6 ... 12 25
30
35
40
45
50
4 ... 10
55
60
65
70 4 ... 8
-
75
80 4 ... 7
85
90
4 ... 6
100
---
120
130
140 4 5
150
227
d vl;ld
t b"' l

r
J
Tabelul 2.12

Dimensiuni, mm
Pentru o foaie de

I
\

Masa
2 m lungime
kg/m
2
I
I
Grosime
I
I
a b
I
r;:::
c d
aria, ll12 masa. kg
0,75
7,55
12
(20) (76) (19)
800 760
1,60
1,00
10,03
16
30 100 23
1,25
850 800
11,75
1,70
20
1,50
14,12
24
40 150 36 1,25 825 750 12,10
1,65
20
1,50
14,54
24

_ dimensiunile snt extrase din STAS 2029-80;
_ dimensiunile cuprinse ntre paranteze se vor evita pe cit posibil;
_ tabla se poate livra sau masa din tabel corespunde tablei pentru
tabla masa este mai mare cu circa 0,5 kg pe foaia de 2 m lungime;
_ tabla se din carbon de uz general, cu de carbon,
din foi de 1 000 X 2 000 mm; pe de ntre se poate din alte
formate de foi.
Tabelul 2.13
tip 1
Grosimea
\

\
Lungimea
\
nervurilor
\
Masa,
a, rom
mm
mna
b, mm
kg/m'
34
4
700 ... 1250
6000
0,50
42
5
50
6
59
7
8
700 ... 1500
67
12000
1,00
75
9
83
10
Observa/ii:
_ dimensiunile snt extrase din STAS 3480-80;
_ se pot livra lungimi Ia cerere, a dimensiunile maxime de
_ la ntre tablele de 4 5 mm se pot livra cu lungimi mai mari de 1 250 mm;
_ tabla se din uri de uz general pentru OL 30, OL 32, OL 34,
OL 37, OL 44, OL 52;
_ exemplu de notare: TGSI 6 X 1500 x 6000
228
Tabelul 2.14

Tipul profilului
I
Grosimea
I
Greutate,
1 I
tablei, Iim, cm'
S. nun
kg/m'
W/m, em"
TIP J5//81
5

0,75 8,00 17,5 7,5
1,00 10,66 32,2 10,0
1,25 13,33 29,1 12,5
8=150
_ Oesfasul}ol 8, = /000 .--
1,50 16,0 34,8 15,0
TIP 80/20/J-. -_ ..
- -

0,75 10,0 58 12,3
1,00
.. -
13,35 78 16,5
1,25 16,70 97 20,5
1_ 800 .1
81"'/000
1,50 20,0 117 25,0
TIP 80//25---
F
_ 40 fi5
0,75 12,0 75 19,0
li:
t
1,00 16,6 100 26,0
rvT

J, 1,25 20,0 125 32,5
500
I
8,=/000
I
1,50 24,0 159 40,0
Tabelul 2.15
x-t-+-..... ---x
Profil U cu aripi egale, format Ia rece din de cu
Ia rupere la 490 N (mm
2
Dimensiuni, mm MlrimiIe statice pentru axele de Incovoiere
1 ! I
Aria Masa
h b
liniarl1,
e
v
I I I
g r em' kg/m Cm
Iz
W
z
1 i
ITI
I W
TI
'
i
cm' em
3

11
em' cm" cm
20 20 1,5 2 0,82 0,64 0,75 0,55 0,55 0,82 0,34 0,27 0,64
20 20 2,0 3 1,05 0,82 0,79 0,68 0,68 0,80 0,44 0,36 0,64
22
----
22 2,0 3 1,17 0,92 0,85 0,93 0,84 0,89 0,59 0,44 0,71
25 25 1,5 2 1,04 0,82 0,92 1,11 0,90 1.04 0,69 0,43 0,81
25 25 2,0 3 1,35 1,06 0,95 1,41 1,12 1,02 0,88 0,57 0,81
25 50 2,5 3 2,35 1,84 2,14 2,73 2,18 1,08 5,90 2,07 1,58
25 50 3,0 4 3,43 2,69 2,21 3,72 2,97 1,04 8,39 3,01 1,56
229
---
Tabelul 2.15 (continuare)
Tabelul 2.15 (continuare)
statice pentru axele de Incovoiere Dimensiuni, mm
Aria Masa
I \ I I 1 I
I
liniarl.
e
y
1", W", i",
Iy I
W
y
i
y
r em' kg/m
em' em' em em' em' em
h b g
I
1.20 1,0'5 2,03 1,45 1,15 1,26 0,72 0,91
28 28 2,0 3 1,53
-------- ------
0,64 0,44 1,09 0,73 1,16 0,18 0,17 0,47
30 15 1,5 2 0,82
1,35 0,90 1,13 0,24 0,23 0,48
30 15 2,0 3 1,05 0,82 0,47
0,40 0,29 0,64 0,65 1,40 0,93 1,20
30 20 1,5 2 0,97 0,76
1,75 1,16 1,18 0,52 0,39 0,64
30 20 2,0 3 1,25 0,98 0,68
1.21 0,63 0,98 2,01 1,34 1,26 30 1,5 2 1,27 0,99 1,08
--
30
-------- ------
0,80 0,41 1,82 0,99 1,26 0,17 0,21 0,49
35 15 2,0 2 0,88
1,14 1,38 0,42 0,30 0,64 0,82 0,61 2,00 35 20 1,5 2 0,84
3,15 1,57 1,52 0,43 0,34 0,56
40 18 2,0 3 1,37 1,08 0,52
2,13 1,48 0,63 0,52 0,57
40 18 3,0 4 1,96 1,54 0,57 4,27
0,58 0,41 0,63 1,45 1,14 0,60 3,44 1,72 1,54
40 20 2,0 3
0,70 0,50 0,62 1,40 0,62 4,12 2,06 1,52
40 20 2,5 3 1,78
0,65 4,68 2,34 1,50 0,84 0,62 0,63 3,0 4 2,08 1,63
0,80
40 20
0,80 4,16 2,08 1,59 1,06 0,62
40 25 2,0 3 1,65 1,29
1,29 0,76 0,80 1,59 0,82 5,00 2,50 1,57
40 25 2,5 3 2,03
--------
------
1,87 0,85 5,71 2,85 1,55 1,52 0,92 0,80
40 25 3,0 4 2,38
0,86 5,91 3,02 1,56 1,59 0,94 0,80
40 25 4,0 2 2,48 1,97
2,59 1,64 2,08 0,99 1,04 1,52 1,10 5,17 40 32 2,0 3 1,93
3,11 1,62 2,54 1,22 1,03 1,87 1,12 6,23 40 32 2,5 3 2,38
3,57 1,60 2,98 1,45 1,03 2,20 1,15 7,15 40 32 3,0 4 2,80
4,79 1,59 4,92 2,29 1,14 2,99 1,35 9,58 40 35 4,0 6 3,80
3,16 1,68 3,82 1,50 1,30
40 40 2,0 3 2,25 1,77 1,45 6,33
4,67 1,85 1,29 2,18 1,47 7,64 3,82 1,66 40 40 2,5 3 2,78
5,47 2,20 1,29 3,28 2,57 1,51 8,79 4,40 1,64 40 40 3,0 4
10,88 5,44 1,61 7,03 2,90 1,29 40 40 4,0 6 4,20 3,30 1,58
1,71 7,01 2,27 1,63 2,65 2,08 1,91 7,77 3,89 40 50 2,0 3
8,60 2,80 1,62 3,28 2,57 1,93 9,40 4,70 1,69 40 50 2,5 3
;1,97 10,85 5,43 1,67 10,07 3,32 1,61
40 50 3,0 4 3,88 3,04
13,49 6,74 1,64 12,87 4,36 1,60 40 50 4,0 6 5,00 3,93 2,05
------ --
------
4,48 3,51 2,44 12,91 6,45 1,70 16,61 4,67 1,92
40 60 3,0 4
1,85 4,34 1,85 1,16 3,22 2,53 1,26 11,01 4,79 46 36 3,0 4
5,87 1,90 7,98 2,81 1,46 2,95 1,66 13,51 46 45 3,0 4 3,76
--------
--------
Dimensiuni, mm
statice pentru axele de Incovoiere
I I I
Aria Masa
I I I I I
e
y
1", W", i", Iy W
y i
y
h b g r em' kg/m Cm
em' sm' em em' em' cm
54 45 4,0 6 5,16 4,05 1,64 24,35 9,02 2,17 10,95 3,82 1,46
------
----
----
60 20 2,0 3 1,85 1,45 0,49 9,10
3,03 2,22 0,45 0,43 0,59 60 20 2,5 3 2,28 1,79 0,51 11,01
3,67 2,20 0,79 0,53 0,59 60 20 3,0 4 2,68 2,10 0,54 12,61
4,20 2,17 0,95 0,65 0,60 60 25 2,0 3 2,05 1,61 0,66 10,78
3,59 2,29 1,22 0,66 0,77 60 25 2,5 3 2,53 1,99 0,68 13,07
4,36 2,27 1,48 0,81 0,76 60 25 3,0 4 2,98 2,34 0,71 15,05
5,01 2,25 1,76 0,98 0,77 60 30 2,0 3 2,25 1,77 0,85 12,46
4,15 2,35 2,02 0,94 0,95 60 30 2,5 3 2,78 2,18 0,87 15,14
5,05 2,33 2,46 1,15 0,94 60 30 3,0 4 3,28 2,57 0,89 17,49
5,83 2,31 2,90 1,38 0,94 60 32 2,0 3 2,33 1,83 0,93 13,14
4,38 2,37 2,41 1,06 1,02 60 32 2,5 3 2,88 2,26 0,95 15,97
5,32 2,35 2,94 1,30 1,01 60 32 3,0 4 3,40 2,67 0,97 18,46
6,15 2,33 3,47 1,56 1,01 60 40 2,0 3 2,65 2,08 1,25 15,83
5,28 2,44 4,44 1,61 1,29 60 40 2,5 3 3,28 2,58 1,27 19,28
6,42 2,42 5,44 1,99 1,29 60 40 3,0 4 3,88 3,04 1,30 22,36 7,45 2,40 6,41 2,37 1,28 60 40 4,0 6 5,00 3,93 1,36 27,95
9,32 2,36 8,30 3,14 1,29 60 40 5,0 7 6,09 4,78 1,41 33,02
11,01 2,33 10,14 3,91 1,29 60 50 2,0 3 3,05 2,39 1,67 19,19
6,40 2,51 8,15 2,45 1,64 60 50 2,5 3 3,78 2,97 1,70 23,41
7,80 2,49 10,02 3,03 1,63 60 50 3,0 4 4,48 3,51 1,73 27,24 9,08 2,47 11,79 3,60 1,62 60 50 4,0 6 5,80 4,56 1,79 34,23 11,41 2,43 15,21 4,74 1,62 60 50 5,0 7 7,09 5,56 1,85 40,61
13,53 2,39 18,58 5,86 1,61 60 60 3,0 4 5,08 3,99 2,17 32,12 10,71 2,51 19,39 5,07 1,95 60 60 4,0 6 6,60 5,18 2,24 40.51 13,50 2,48 24,98 6,65 1.94 60 60 5,0 7 8,09 6,35 2,30 48,19 16,06 2,44 30,34 8,19 1,94
------
----
-- 62 45 4,0
5,48 4,30
>. 6
1,55 33,54 10,82 2,47 11,57 3,92 1,45
------
----

-- 64 18 3,0
- -
- - - - - - - - 65 40 4,0 6 5,20 4,09 1,31 33,71 10,37 2,54 8,55 3,18 1,28 65 40 5,0 7 6,34 4,98 1,36 39,91 12,28 2,51 10,46 3,97 1,28 65 50 5,0 7 7,34 5,76 1,79 48,93 15,06 2,58 19,10 5,95 1,61
- ----
- - - - - - 49 27 3,0 - - - - ----
---- 65 65 5 - - -
- - - - - - - - 50 20 2,0 - -
1,15 0,65 0,79 1,45 0,72 7,01 2,80 1,95 50 25 2,0 3 1,85
1,93 1,39 0,79 0,78 1,79 0,74 8,46 3,39 50 25 2,5 3 2,28
1,90 0,65 0,95 0,78 2,10 0,77 9,71 3,88 50 25 3,0 4 2,68
- - - - - - - 50 27 5,0 - - -
1,89 0,91 0,96 1,61 0,92 8,16 3,26 2,00 50 30 2,0 3 2,05
3,95 1,98 2,31 1,12 0,95 1,99 0,94 9,88 50 30 2,5 3 2,53
1,95 2,72 1,34 0,95 2,98 2,34 0,97 11,37 4,55 50 30 3,0 4
2,01 2,26 1,03 1,03 1,67 1,00 8,62 3,45 50 32 2,0 3 2,13
1,99 2,76 1,27 1,02 2,63 2,07 1,02 10,44 4,18 50 32 2,5 3
1,97 3,25 1,51 1,02 3,0 4 3,10 2,43 1,05 12,03 4,81
1,30
.50 32
2,07 4,16 1,56 2,45 1,92 1,34 10,47 4,19 50 40 2,0 3
2,05 5,09 1,93 1,29 40 2,5 3 3,03 2,38 1,36 12,70 5,08
1,29
50
3,58 2,81 1,39 14,68 5,87 2,02 5,98 2,29 50 40 3,0 4
18,26 7,30 1,99 7,72 3,04 1,29 50 40 4,0 6 4,60 3,61 1,46
2,02 10,61 3,76 1,46 5,00 3,93 1,68 20,39 8,15 50 45 4,0 6
7,62 2,37 1,64 2,85 2,24 1,78 12,77 5,11 2,12 50 50 2,0 3
9,36 2,93 1,63 3,53 2,77 1,81 15,52 6,21 2,10 50 50 2,5 3
1,84 18,00 7,20 2,07 11,00 3,48 1,62 50 50 3,0 4 4,18 3,28
2,04 14,13 4,57 1,62 5,40 4,24 1,91 22,51 9,00 50 50 4,0 6
2,01 17,12 5,64 1,61 50 5,0 7 6,59 5,17 1,97 26,58 10,63 50
- - - - -
- - 70 40 2,0 3 2,85 2,24 1,17 22,52
6,43 2,81 4,69 1,65 1,28 70 40 2,5 3 3,53 2,77 1,19 27,50
7,86 2,79 5,75 2,04 1,28 70 40 3,0 4 4,18 3,28 1,21 31,98
9,14 2,77 6,77 2,43 1,27 70 50 3,0 4 4,78 3,75
1,63 38,72 11,06 2,85 12,49 3,71 1,62 70 50 4,0 6 6,20 4,87 1,69 48,85 13,96 2,81 16,15 4,88 1,61 70 50 5,0 7 7,59 5,96 1,74 58,18 16,62 2,77 19,67 6,03 1,61 70 60 3,0 4 5,38 4,22 2,06 45,46
12,99 2,91 20,55 5,21 1,95 70 60 4,0 6 7,00 5,50 2,12 57,57 16,45 2,87 26,55 6,85 1,95 70 60 5,0 7 8,59 6,74 2,18 68,76 19,65 2,83 32,30 8,45 1,94 70 70 3,0 4 5,98 4,69 2,50 52,20 14,91 2,95 31,25 6,95 2,29 70 70 4,0 6 7,80 6,13
2,57 66,30 18,94 2,91 40,40 9,13 2,27 70 70 5,0 7 9,59 7,53
2,63 79,35 22,67 2,88 49,18 11,25 2,26 ------
-------- 80 25 3,0 4 3,58 2,81 0,62 30,24 7,58 2,91 1,91' 1,01 0,73 80 30 3,0 4 3,88 3,04 0,78 34,79 8:70 3,00 3,19 1,43 0,91 80 40 2,0 3 3,05 2,39 1,10 30,63 7,66 3,17 4,90 1,69 1,27 80 40 2,5 3 3,78 2,97 1,12 37,48 9,37 3,15 6,01 2,08 1,26 80 40 3,0 4 4,48 3,51 1,14 43,69 10,92 3,12 7,09 2,48 1,26 80 40 4,0 6 5,80 4,56 1,20 55,02 13,75 3,08 9,22 3,29 1,26 80 40 5,0 7 7,09 5,56 1,25 65,47 16,37 3,04 11,29 4,10 1,26 80 45 4,0 6 6,20 4,87 1,39 60,80 15,20 3,13 12,73 4,10 1,43
230
231

Tabelul 2.15 (continua re)
Tabelul 2.15 (continuare)
, "
Dimensiuni, mm
Aria Masa
I I I
llniarll,
e
y
h b g r em' kgfm
c':. em
3
em cm' em
3
em
1,45 72,61 18,13 3,09 15,54 5,09 1,43 7,59 5,96
6,32 1,46
80 45 5,0 7
1,51 82,48 20,62 3,06 18,87 80 45 6,0 10 8,81 6,91
13,15 3,22 13,11 3,79 1,61 3,99 1,54 52,59 80 50 3,0 4 5,08
16,64 3,17 16,98 4,99 1,60 5,18 1,60 66,58 80 50 4,0 6 6,60
19,89 3,14 20,71 6,18 1,60 6,35 1,65 79,55 80 50 5,0 7 8,09
18,80 3,50 19,30 6,01 1,59 6,21 1,49 75,80 80 50 4,5 7 8,00
90,71 22,68 3,10 24,85 7,57 1,62 80 50 6,0 10 9,41 7,39 1,72
24,00 3,40 26,80 8,15 1,66 7,45 1,82 93,30 80 50 7,0 10 10,40
15,37 3,29 21,58 5,34 1,95 5,68 4,46 1,96 61,48
6,14 1,94
80 60 3,0 4
5,01 1,98 76,13 17,30 3,23 25,40 80 60 3,5 6 6,60
19,53 3,25 27,95 7,02 1,94 5,81 2,02 78,14 80 60 4,0 6 7,40
21,50 3,20 31,80 7,90 1,92 60 4,5 6 7,80 6,12 2,80 80,16
3,21 34,06 8,67 1,93
80
7,13 2,07 93,63 23,41 80 60 5,0 7 9,09
2,39 70,38 17,60 3,35 32,83 7,13 2,29 80 70 3,0 4 6,28 4,93
22,43 3,31 42,54 9,36 2,28 70 4,0 6 8,20 6,44 2,46 89,70
3,27 51,86 11,55 2,27
80
107,72 26,93 5,0 7 10,09 7,92 2,51
47,18 9,14 2,62
80 70
5,40 2,84 79,28 19,82 3,39 80 80 3,0 4 6,88
25,32 3,35 61,18 12,01 2,61 7,07 2,90 101,27 80 80 4,0 6 9,00
30,45 3,31 74,66 14,82 2,59 8,71 2,96 121,80 80 80 5,0 7 11,09
35,03 3,28 87,55 17,66 2,59 10,21 3,04 140,10 80 80 6,0 10 13,01
--------
--------
87,61 19,47 3,54 17,72 5,09 1,59 90 50 4,0 6 7,00 5,50 1,52
23,32 3,49 21,63 6,30 1,59 6,74 1,57 104,97 90 50 5,0 7 8,59
24,16 3,70 26,60 6,90 1,80 7,10 1,69 108,90 90 50 6,0 7 8,92
102,41 22,76 3,62 29,20 7,17 1,93 4,0 6 7,80 6,13 1,93
35,63 8,85 1,93
90 60
7,53 1,98 123,05 27,34 3,58 90 60 5,0 7 9,59
---------- ------

0,50 37,13 7,43 3,61 1,40 0,70 0,70 2,0 3 2,85 2,24
1,71 0,86 0,69
lUO 25
0,52 45,43 9,08 3,59 100 25 2,5 3 3,53 2,77
52,79 10,56 3,55 2,03 1,04 0,70 3,28 0,55 100 25 3,0 4 4,18
51,54 10,31 3,87 5,25 1,74 1,23
100 40 2,0 3 3,45 2,71 0,98
12,65 3,84 6,45 2,15 1,23 3,36' 1,00 63,26
1,22
100 40 2,5 3 4,28
1,03 73,97 14,79 3,92 7,62 2,56 100 40 3,0 4 5,08 3,99
17,40 3,81 8,45 3,01 1,20 6 6,30 4,90 1,06 83,79
9,92 3,39 1,22
100 40 3,5
18,74 3,77 6,60 5,18 1,08 93,70
4,23 1,23
100 40 4,0 6
112,09 22,42 3,72 12,16 100 40 5,0 7 8,09 6,35 1,12
25,47 3,68 15,02 5,33 1,26 6,0 10 9,41 7,38 1,18 127,35
13,90 3,42 1,51
100 40
1,30 83,50 16,60 3,72 100 45 3,0 4 5,30 4,15
,I
Dimensiuni, mm
I
Mllrimile statice pentru axele de Ineovoiere
I I I
Aria
Masa
I
I I
e
y
I",
W'" I
i",
Iy
W
y
I
i
y
h b g r em' kg/m
em' em" em
em' em" em
120 30 3,0 4 5,08 3,99 0,63 93,87 15,64 4,30 3,56 1,50 0,84 120 30 4,0 6 6,60 5,18 0,68 118,66 19,78 4,24 4,70 2,02 0,84
120 30 5,0 7 8,09 6,35 0,72 141,82 23,64 4,19 5,85 2,57 0,85
120 40 3,0 4 5,68 4,47 0,93 114,41 19,07 4,49 8,03 2,62 1,19
120 40 4,0 6 7,40 5,81 0,98 145,59 24,26 4,43 10,47 3,47 1,19
120 40 5,0 7 9,09 7,13 1,03 174,90 29,15 4,39 12,85 4,32 1,19
120 40 6,0 10 10,61
8,33 1,08 199,28 33,21 4,33 15,85 5,43 1,22
120 45 3,0 4 5,98 4,69 1,10 124,68 20,78 4,57 11,17 3,29 1,37
120 45 4,0 6 7,80 6,13 1,15 159,05 26,51 4,51 14,55 4,34 1,36
120 45 5,0 7 9,59 7,53 1,20 191,45 31,91 4,47 17,80 5,39 1,36
120 50 3,0 4 6,28 4,93 1,28 134,95 22,49 4,64 14,99 4,02 1,54
120 50 4,0 6 8,20 6,44 1,33 172,51 28,75 4,58 19,50 5,31 1,54
120 50 5,0 7 10,09 7,92 1,37 207,99 34,66 4,54 23,85 6,57 1,54
120 50 5,5 7 11,40 8,80 1,40 225,80 37,70 4,50 27,80 7,70 1,55
120 50 6,0 10 11.81 9,27 1,43 238,30 39,72 4,49 28,66 8,03 1,56
120 55 6,0 10 12,41 9,74 1,61 257,81 42,97 4,56 37,07 9,54 1,73
120 55 7,0 11 14,25 11,18 1,66 290,81 48,47 4,52 42,81 11,16 1,73
120 55 7,5 - - - - -
- - - - -
120 60 3,0 4 6,88 5,40 1,64 155,49 25,91 4,75 24,83 5,70 1,90
120 60 4,0 6 9,00 7,07 1,70 199,43 33,24 4,71 32,30 7,51 1,89
120 60 5,0 7 11,09 8,71 1,74 241,07 40,18 4,66 39,49 9,28 1,89
120 60 5,5 7 12,10 9,60 1,80 260,17 44,20 4,60 44,70 10,30 1,89
120 60 6,0 10 13,01 10,21 1,81 277,33 46,22 4,62 46,94 11,19 1,90
120 65 8,0 13 17,60 13,20 2,20 380,80 60,60 4,60 64,13 17,09 2,14
120 70 8,0 13 18,35 14,40 2,31 395,75 65,96 4,64 93,19 19,87 2,25
120 80 3,0 4 8,08 6,34 2,44 196,56 32,76 4,93 54,56 9,81 2,60
120 70 4,0 6 8,90 7,30 2,48 236,20 40,20 4,80 60,50 10,80 2,60
120 80 4,0 6 10,60 8,32 2,50 253,28 42,21 4,89 71,11 12,92 2,59
120 70 7,0 11 16,60 13,20 2,09 340,60 59,90 5,00 70,20 16,09 2,13
120 80 5,0 6 13,09 10,28 2,55 307,24 51,21 4,84 87,09 15,97 2,58
120 80 6,0 10 15,41 12,09 2,62 355,37 59,23 4,80 102,70 19,07 2,58
120 100 4,0 6 12,20 9,58 3,35 307,12 51,19 5,02 130,51 19,62 3,27
120 100 5,0 7 15,09 11,84 3,40 373,40 62,23 4,98 160,13 24,27 3,26
120 100 6,0 10 17,81 13,98 3,47 433,42 72,24 4,93 188,47 28,88 3,25
120 120 4,0 6 13,80 Hl,84 4,24 360,97 60,16 5,11 213,91 27,55 3,94
120 120 5,0 7 17,09 13,41 4,29 439,57 73,26 5,07 262,87 23,10 3,92
120 120 6,0 10 22,06 17,20 3,80 501,08 83,90 5,01 200,50 30,90 3,80
-- -- --
88,09 17,62 3,94 14,15 3,92 1,58 100 50 3,0 4 5,68 4,46 1,39
22,43 3,89 18,38 5,17 1,57 1,45 112,14 100 50 4,0 6 7,40 5,81
134,68 26,93 3,85 22,45 6,40 1,57 1,50 100 50 5,0 7 9,09 7,13
153,90 30,78 3,81 26,97 7,84 1,59 10,61 8,33 1,56
1,64
100 50 6,0 10
93,07 19,40 4,29 15,25 4,16 6,71 4,90 1,42
1,67
100 60 3,0 4
120,20 24,40 4,80 24,42 7,40 60 4,0 6 7,70 6,80 2,10
4,17 33,20 10,20 1,69
100
178,80 38,50 60 5,0 7 13,15 11,50 1,60
3,40 62,70 13,40 2,18
100
2,18 201,09 39,40 100 60 6,0 10 12,01 11,20
206,99 41,40 3,99 66,68 14,43 2,26 13,01 10,21 2,38
9,51 2,61
100 70 6,0 10
130,44 26,09 4,18 51,17 7,48 5,87 2,62
2,60
100 80 3,0 4
167,47 33,49 4,13 66,55 12,52 80 4,0 6 9,80 7,70 2,68
4,09 81,39 15,46 2,59
100
2,74 202,43 40,48 100 80 5,0 7 12,09 9,49
171,41 35,40 4,12 68,50 15,60 2,60 7,80 100 70 4,0 6 9,90 7,80
233,53 46,71 4,05 95,76 18,45 2,60 100 80 6,0 10 14,21 11,15 2,81
40,87 4,23 122,0 3 18,98 3,26 11,40 8,95 3,57 204,35
O 23,45 3,26
100 100 4,0 6
11,06 3,63 247,59 49,52 4,19 149,5 100 100 5,0 7 14,09
---- ---- ------
1,37 120,07 24,30 4,25 16,50 4,80 1,55 110 70 3,0 4 6,90 5,13
------ -- 140 40 3,0 4 6,28 4,93 0,86 166,20 23,74 5,14 8,37 2,66 1,15
140 40 4,0 6 8,20 6,44 0,91 212,29 30,33 5,09 10,92 3,53 1,15
140 40 5,0 7 10,09 7,92 0,95 255,90 36,56 5,04 13,40 4,39 1,15
140 50 3,0 4 6,88 5,40 1,18 194,36 27,77 5,32 15,69 4,10 1,51
140 50 4,0 6 9,OG 7,07 1,23 249,29 35,61 5,26 20,43 5,41 1,51
140 50 7 11,09 8,70 1,27 301,48 43,07 5,21 25,00 6,70 1,50
140 60 3,0 4 7,48 5,87 1,52 222,52 31,79 5,45 26,06 5,82 1,87
140 60 4,0 6 9,80 7,70 1,57 286,29 40,90 5,40 33,95 7,67 1,86
140 60 5,0 7 12,09 9,49 1,62 347,06 49,58 5,36 41,54 9,48 1,85
140 60 6,0 10 14,21 11,15 1,68 400,23 57,18 5,31 49,42 11,44 1,86
140 60 7,0 11 16,35 12,83 1,72 453,06 64,72 5,26 56,96 13,32 1,87
140 60 8,0 11 18,30 13,60 1,80 470,17 65,20 5,31 60,90 14,16 1,96
140 70 3,0 4 8,08 6,34 1,89 250,68 35,81 5,57 39,87 7,81 2,22 ....
140 70 4,0 6 10,60 8,32 1,95 323,29 46,18 5,52 51,99 10,29 2,21
140 70 5,0 7 13,09 10,27 1,99 392,65 56,09 5,48 63,67 12,72 2,20
140 70 6,0 7 14,15 12,11 2,01 401,60 62,11 5,60 61,40 13,70 2,35
140 80 3,0 4 8,68 6,81 2,28 278,83 39,83 5,67 57,49 10,05 2,57
140 80 4,0 6 11,40 8,95 2,34 360,30 51,47 5,62 75,03 13,25 2,56
232
233
-
i
I
I
Dimensiuni. rom
140 75 5,0 7
140 80 5,0 7
140 80 6,0 10
140 100 4,0 6
140 100 5,0 7
140 100 6,0 10
Aria

cm
2
13,11
14,09
16,61
13,00
16,09
19,01
Masa
liniarA,
kg/m
10,90
11,06
13,04
10,21
12,63
14,92
2,10
2,38
2,45
3,16
3,21
3,28
430,20
438,23
508,04
434,30
529,40
61,40
62,60
72,58
62,04
75,63
---'1---
Tabelul 2.15 (continuare)
5,50
5,58
5,53
5,78
5,74
83,90 15,30 2,50
91,99 16,38 2,55
108,64 19,57 2,56
137,95 20,15 3,26
169,44 24,94 3,24
--------
615,84 87,98 5,69 199,77 29,70 3,24
-----5-0- --7- 11,59 9,10 1.23 356,42
150 50 6' O 7 12,60 9,45 1,60 380,40
47,52 5,55
50,11 5,60
51,60 5,99
25,50 6,76 1,48
150 50 6'0 7 13,72 10,15 1,83 399,72
32,48 7,01 1,69
56,13 12,30 2,29
150 60 , _______ 1 ____ 1 ______ '1 ___________ _
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
25 2,5
25 3,0
40 3,0
40 4,0
40 5,0
50 3,0
50 4,0
50 5,0
55 4,0
60 3,0
60 4,0
60 5,0
60 6,0
65 5,0
65 6,0
65 6,5
65 7,0
65 8,0
70 4,0
70 5,0
75 4,0
80 3,0
75 5,0
80 4,0
80 5,0
80 6,0
4
4
4
6
7
4
6
7
6
4
6
7
10
7
10
5,01
5,98
7,20
9,00
10,13
7,48
9,80
12,09
10,80
8,08
10,60
13,09
15,41
14,12
16,01
4,11
4,69
5,10
7,07
8,08
5,87
7,70
9,49
7,90
6,34
8,32
10,28
12,10
12,20
12,57
0,31
0,43
1,50
0,84
1,12
1,09
1,14
1,19
1,24
1,42
1,47
1,52
1,57
1,63
1,75
11 18,45 14,48 1,79
13 20,75 16,29 1,84
6 11,40 8,95 1,82
7 14,09 11,06 1,87
6 13,40 9,90 1,89
4 9,28 7,28 2,14
7 15,10 12,17 2,01
6 12,20 9,58 2,20
7 15,09 11.85 2,24
10 17.81 13,98 2,30
170,01 20,40 5,01 - 0,90
175,09 21,88 5,41 2,24 1,08
220,10 30,70 5.30
295,40 36,92 5,73
340,60 41,30 6,70
267,53 33,44 5,98
344,08 43,01 5,92
417,16 52,14 5,87
354,09 46,01 6,30
304,51 38,06 6,14
392,76 49,09 6,08
477,24 59,65 6,04
551,55 68,94 5,98
490.20 60,70 6,90
587,14 73.39 6,06
666,63
738,66
441,44
537,32
488,30
378,46
590,30
490,12
597,41
693,92
83,33
92,33
55,18
67,16
60,90
47,31
70,16
61,26
74,67
86,74
6,01
5,97
6,22
6,18
6,15
6.39
6,20
6,34
6,29
6,24
11,29
13,20
16,27
21,20
25,96
22,34
27,11
35,34
43,28
51,52
44,38
64,24
3,58
3,90
4,16
5,50
6,81
6,30
5,92
7,80
9,65
11,63
9,95
13,51
73,96 15,71
84,37 18,12
54,26 10,48
66,50 12,96
56,30 11,50
60,04 10,25
70,50 13,80
78,44 13,51
96,24 16,71
113,78 19,97
---------1----1----1--- -7-9-2-,9-0-
1
--79-,-90- -6-,3-1- -3-8.-33-1-0-,8-0-
170 45 8,0 13 1001,50 109,80 6,03 101,01 19,04
170 76 8,0 13 ./ __________ __
--1----1----,.---
180 45 6,0
180 50 3,0
180 50 4,0
180 50 5,0
180 60 3,0
180 60 4,0
180 60 5,0
180 60 6,0
180 70 6,0
180 70 7,0
180 80 4,0
180 80 5,0
180 80 6,0
180 80 7,0
234
4
6
7
4
6
7
10
11
6
7
10
11
8,08
10,60
13,09
8,68
11,40
14,09
16,61
20,15
22,90
13,00
16,09
19,01
21,95
6,34
8,32
10,27
6,81
8,95
11,06
13,04
16,17
18,01
10,21
12,63
14,92
17,23
1,02
1,07
1,11
1,33
1,38
1,43
1,48
1,82
1,99
2,07
2,12
2,18
2,22
355,66
458,48
557,01
402,65
520,44
633,60
733,69
1901,40
1001,71
644,36
786,76
915,41
1043,32
39,52
50,94
61,89
44,74
57,83
70,40
81,52
101,80
118,40
71,60
87,42
101,71
115,92
6,63
6,57
6,52
6,81
6,75
6,70
6,65
5,80
6,01
7,04
6,99
6,94
6,89
16,77 4,22
21,86 5,56
26,78 6,89
28,01 6,00
36,55 7,91
44,78 9,79
53,32 11,80
103,15 19,03
119,10 41,79
81,43 13,74
99,97 16,99
118,28 20,31
136,04 23,55
0,53
0,61
1,86
1,12
1,30
1,47
1,47
1,46
1,52
1,83
1,82
1,82
1,83
1,86
2,00
2,00
2,02
2,18
2,17
2,20
2,54
2,18
2,53
2,52
2,53
1,65
2,05
1,44
1,43
1,43
1,80
1,79
1,78
1,79
2,01
2,12
2,50
2,49
2,49
2,49
Dimensiuni. mm
I I I
Aria

h b g r cm2
180 90 6,0 10 23,70
180 100 4,0 6 14,60
180 100 5,0 7 18,09
180 107 6,0 10 21,75
180 120 6,0 10 23,81
------
200 25 3,0 4 7,18
200 40 4,0 6 10,60
200 40 5,0 7 13,09
200 50 3,0 4 8,68
200 50 4,0 6 11,40
200 50 5,0 7 14,09
200 60 3,0 4 9,28
200 60 4,0 6 12,20
200 60 5,0 7 15,09
200 70 4,0 6 13,00
200 70 5,0 7 16,09
200 70 6,0 10 19,01
200 70 7,0 11 23,04
200 80 4,0 6 13,80
200 80 5,0 7 17,09
200 80 6,0 10 20,21
200 100 4,0 6 15,40
200 100 5,0 7 19,09
200 100 6,0 10 22,61
200 100 7,0 11 26,li
200 120 5,0 7 21,09
--
- --
210 40 4,0 6 11,00
210 40 5,0 7 13,59
---
-- --
220 55 7,0 11 15,09
220 60 5,0 7 16,09
220 62,5 5,0 7 16,29
220 70 5,0 7 17,02
220 70 6.0 10 20,21
220 70 7,0 11 18,01
220 80 5,0 7 18,09
- -- ---
240 65 5,0 7 17,59
240 90 5,0 7 20,09
240 120 5,0
- -
- ---- ---
250 60 4,0 6 14,20
250 60 5,0 7 17,59
250 62,5 5,0 7 17,79
250 75 5,0 7 19,09
250 80 4,0 6 15,80
250 80 5,0 7 19,59
250 100 5.0 7 21,59
- --- --
-
260 40 4.0 6 13,00
260 40 5,0 7 16,09
260 80 5,0 7 20,09
260 100 5,0 7 22,09
- --
- 300 50 4,0 6 13,89
300 60 4,0 6 16,20
300 60 5,0 7 20,09
300 80 4,0 6 17,80
300 80 5,0 7 22,09
Tabelul 2.15 (conti uu are)
I I I
MArimile statice peotru axele de Incovoieue Masa.
I
I
liniarA eli
I",
i",
Iy I W
y
I
i
y
kg/m
cm4
cm cro' cms
cm
18,40 2,20 1100,90
120,00 6,15 144,10 24,90 2,39 11,46 2,83 768,29 85,36 7,25 150,39 20,98 3,21 14,20 2,88 939,93 104,44 7,21 184,98 25,98 3,20 17,41 2,83 1192,60 135,20 7,01 245,40 33,90 3,09 18.69 3,75 1 278,87 142,10 7,33 359,82 43,64 3,89
-
- --
- --
-
5,63 0,38 314,40 31,44 6,62 2,32 1,09 0,57 8,32 0,75 517,24 51,72 6,98 11,87 3,65 1,06 10,27 0,79 627,97 62,80 6,93 14,54 4,54 1,05 6,81 0,96 459,94 45,99 7,28 17,20 4,26 1,41 8,95 1,01 594,08 59,41 7,22 22,43 5,62 1,40 11,06 1,05 723,06 72,30 7,16 27,49 6,96 1,40 7,28 1,26 518,16 51,81 7,47 28,80 6,07 1,77 9,58 1,30 670,93 67,09 7,41 37,60 8,01 1,75 11,84 1,35 818,14 81,81 7,36 46,08 9,90 1,75 10,21 1,62 747,77
74,78 7,58 57,96 10,78 2,11 12,63 1,67 913,22 91,32 7,53 71,10 13,33 2,10 14,92 1,72 1 061,99 106,20 7,47 84,34 15,98 2,11 18,90 1,80 1 210,90 100,21 7,15 94,30 18,90 2,16 10,84 1,96 824,61 82,46 7,75 84,08 13,93 2,47 13,42 2,01 1008,31
100,83 7,68 103,26 17,23 2,46 15,86 2,06 1174,93 117,40 7,62 122,25 20,60 2,46 12,09 2,69 978,30 97,83 7,97 155,65 21.31 3,18 14,98 2,74 1198,47 119,85 7,92 191,53 26,38 3,17 17,75 2,80 1400,82 140,08 7,87 226,49 31.46 3,16 20,52 2,85 1601,78 160,18 7,83 260,64 36,44 3,16 16,56 3,52 1388,64 138,86 8,11 315,78 37,26 3,87
-
- - - --
--
8,64 0,73
585,46 55,76 7,29 11,98 3,66 1,04 10,67 0,77
711,44 67,76 7,23 14.72 4,56 1,04
--
- --
--
12,60 1,31 1 050,16 92,90 8,13 46,21 10,19 1,73 12,63 1,28 1032,86 93,90 8,01 47,22 10,00 1,71 12,79 1,34 1055,98 96,00 8,05 51,82 10.66 1,78 13,60 1,31 1092,90 95,00 8,07 48,20 11,88 1,73 15,86 1,64 1 337,44 121,58 8,14 86,63 16,15 2,07 13,20 1,89 1190,04 113.50 8,20 99,19 17,11 2,32 14,20 1,91
1264,03 114,91 8,36 106,19 17,44 2,42
-
- - 13,81 1,36 1348,81 112,40 8,76 60,55 11,78 1,85 15,77 2,16 1 694,02 141,17 9,18 151,29 22,11 2.74
- -
- - -
- -
-
--
- - --
--
11,15 1,15 1 157,44 92,59 9,03 39,71 8.18 1,67 13,81 1,19 1 415,92 113,27 8,97 10,13 1,66 13,96 1,25 1445,94 115,67 9,02 53,46 10,79 1,73 14,98 1,63 1641,04 131,28 9,27 91,74 15,62 2,19 12,41 1,74 1399,52 111,96 9,41 89,52 14,30 2,38 15,38 1,79 1 716,09 137,29 9,36 110,03 17,70 2,37 16,95 2,45 2016,25 161,30 9,66 205,27 27,20 3,08
-
- - -- 10.21 0,64 1 013,08 77,93 8,83 12,47 3,72 0,98 12,63 0,69 1235,70 95,05 8,76 15,33 4,63 0,98 15,77 1,75
1886,03 145,08 9,69 111,18 17,78 2,55 17,34 2,40
2211.20 170,09 10,00 207,64 27,33 3,06
-
11,70 1,01 1790,50 118,40 9,39 39,30
8.01 1,38 12,72 1,03 1 821,51 121,43 10,60 41,30 8,31 1,60 15,77 1,07 2233,59 148,91 10,54 50,67 10,28 1,59 13,98 1,57 2172,00 144,80 11,04 93,75 14,57 2,29 17,34 1,61
2668,76 177,92 10,99 115,28 18,04 2,28
235
Tabelul Z'.15 (continuare)
Tabelul 2.16 (continuare)
\
statice pentru axele de Ineovoiere
Dimensiuni. mm
Masa
1 \ I 1 1
Aria
Iv
W
v
i
y
\ \ \
'y I", W", i",
em' em" em
h b g
,. em'
kg/m
em' em" em
0,71 2257,11 141,07 10,73 22,32 5,89 1,07
320 45 5,0 7 19,59 15,38
2616,10 153,01 10,83 24,11 6,80 1,00
320 50 5,0 7 21,50 16,30 0,73
195,34 11,63 117,06 18,15 2,25
7 23,09 18,13 1,55 3125,40
320 80 5,0
Dimensiuni,
statice pentru axele de ncovoiere

mm
'y'
X-X y-y
Masa,
I I I
cm
2
kg/m em
I I I
h b g
,. Ix'
I W
x
'
iz, Iy' IVy ' i y '
em' em' em cm
4
eUl
3 em
80 50 3,0 6 5,03 3,95 1,56 51,56 12,89 3,20 12,88 3,74 1,60
80 50 4,0 8 6,54 5,13 1,62 64,84 16,21 3,15 16,42 4,85 1,58
80 50 5,0 10 7.96 6,25 1,68 76,28 19,07 3,10 19,59 5,90 1,57
80 60 3;0 6 5,63 4,42 1,98 60,46 15,11 3,28 21,26 """""5,29 1,94
80 60 4,0 8 7,34 5,76 2,04 76,40 19,10 3,23 27,23 6,88 1,93
80 60 5,0 10 8,96 7,04 2,10 90,37 22,59 3,18 32,66 8,38 1,91
---sa 80

6 6,83 5,36 2.86 78,25 19,56 3,39 46,60 9,07 2,61
80 80 4,0 8 8,94 7,02 2,93 99,53 24,88 3,34 60,08 11,85 2.59
80 80 5,0 10 10,96 8,61 3,00 118,53 29,63 3,29 72,51 14,50 2,57
100 40 3,0 6 5,03 3,95 1,04 72,44 14,49 3:BO 2,52 1,22
100 40 4,0 8 6,54 5,13 1,09 91,23 18,25 3,74 9,51 3,27 1.21
Observa/iil
- dimensiunile sint extrase din STAS (BR) OL 32 OL 37.1, OL 37.3, OL 37.2
_ material: la cald (BC) sau a recg.' ,
se pot livra lungimi de 15 m;
= lde' U 80 X 60 X 4BC OL 37-1n/STAS 7835/1-80.
100 40 5,0 10 7,96 6,25 1,14 107,48 21,50 3,67 11,34 3,97 1.19
100 40 6,0 13 9,26 7,27 1,21 119,91 23,98 3,60 12,89 4,62 1,18
------
5,63 4,42 1,41 86,56 17,31 3;92 13,94 3,88 1;57 100 50 3,0 6
100 50 4,0 8 7,34 5,76 1,46 109,67 21,93 3,87 17,86 5,05 1,56
Tabelul 2.16
100 50 5,0 10 8,96 7,04 1,52 130,06 26,01 3,81 21,43 6,15 1,55
100 50 6,0 13 10,46 8,21 1,58 146,45 29,29 3,74 24,51 7,18 1,53
100 60 4,0 8 8,14 6,39 1,86 128,12 25,62 3;97 29,69
7T7 1;91
100 60 5,0 10 9,96 7,82 1,92 152,65 30,53 3,91 35,77 8,76 1,89
100 ----w- 6:0 13 12,86 10,09 2,41 199,54 39,91 3,94 63,36 13,80 2,22
100 80 3,0 6 7,43 5,83 2,64 128,92 25,78 4J7
50,66 9,45 2,61
x 100 80 4,0 8 9,74 7,64 2,70 165,00 33,00 4,12 65,55 12,38 2,59
100 80 5,0 10 11,96 9,39 2,77 197,81 39,56 4,07 79,45 15,18 2,58
100 80 6,0 13 14,06 11,03 2,84 226,08 45,22 4,01 91,90 17,82 2,56
100 100 4,0 8 11,34 8,90 3,59 201,89 40,38 4,22 120,56 18,82 3,26
100 100 5,0 10 13,96 10,96 3,66 242,98 48,60 4,17 146,67 23,14 3,24
110 70 3;0 6 7,13 5,59 2,13 142,56 25,92 4A7
36,43 7;48 2,26
120
--
3;0 5,63 4,42 0,94 112,28 18,71 4,47 7,90
'2:58 1J8 40 6
Profil U cu aripi egale din cu la rupere peste 490 Nfmm
2
120 40 4,0 8 7,34 5,76 0,99 142,26 23,71 4,40 10,09 3,35 1,17
120 40 5,0 10 8,96 7,04 1,04 168,69 28,11 4,34 12,07 4,08 1,16
120 40 6,0 13 10,46 8,21 1,10 189,70 31,62 4,26 13,80 4,76 1,15
120 45 3J) 6 5,93 4,65 1,11 122,55 20,42 4,55 11,02 3,25 1,36
120 45 4,0 8 7,74 6,07 1,16 155,72 25,()5 4,49 14,12 4,23 1,35
120 45 5,0 10 9,46 7,43 1,21 185,23 30,87 4,42 16,95 5,16 1,34
120
--
1,29 132,82 22,14 4,62 14,81
3.99 1,54 3,0 6 6,23 4,89
120 50 4,0 8 8,14 6,39 1,34 169,19 28,20 4,56 19,02 5,19 1,53
120 50 5,0 10 9,96 7,82 1,39 201,77 33,63 4,50 22,89 6,34 1,52
120 50 5.5 13 10,75 8,44 1,43 213,09 35,51 4,45 24,50 6,87 1,51
120 50 6,0 13 11,66 9,15 1,45 228,72 38,12 4,43 26,32 7,42 1,50
120 55 6:0 13 12,26 9,62 1,64 248,23 41,37 4,50 34,56 8]5 1,68
120 55 7,0 15 14,01 11,00 1,70 276,09 46,01 4,44 38,84 10,21 1,67
120 60 3,0 6 6,83 5,36 1,66 153,35 25,56 4,74 24,57 5,66 1,90
120 60 4,0 8 8,94 7,02 1,71 196,11 32,68 4,68 31,70 7,39 1,88
120 60 5,0 10 10,96 8,61 1,77 234,86 39,14 4,63 38,32 9,05 1,87
120 60 6,0 13 12,86 10,09 1,83 267,75 44,62 4,.56 44,25 10,61 1,86
120 70 4:79
------
4,0
-8-
9,74 7,64 2,10 223,03 37,17 48,61 9,93 2,23
120 70 8,0 19 17,94 14,08 2,37 370,42 61,74 4,54 84,43 18,24 2,17
120 80 3,0 6 8,03 6,30 2,46 194,43 32,41 4,92 54,11 9;76 2,60
120 80 4,0 8 10,54 8,27 2,51 249,95 41,66 4,87 70,20 2,80 2,58
120 80 5,0 10 12,96 10,18 2,57 301,02 50,17 4,82 85,32 15,72 2,57
120 80 6,0 13 15,26 11,98 2,64 345,79 57,63 4,76 99,09 18,50 2,55
statice pentru axele de Ineovoiere:
Dimensiuni,
X-X
Y Y
mm
Masa, 'y
I

\
\ \
em" kg/m em
\ W""
i:&, Iy'
I W
y
'
i v'
\
Ix'
em'
ema em
h b g
,.
em'
ema em
1,50 0,59 3,93 1,97 1,44 0,54 0,45 0,53
40 18 3,0 6 1,91
3,85 1,86 1,90 1,04 0,84
49 27 3,0 6 2,72 2,13 0,88 9,43
1,78 2,68 1,57 0,80
13,16 5,26
50 27 5,0 10 4,16 3,27 0,99
2Ts'"
t3,22 2,32 1,27
3,00 1,32 21,73 7,24
60 40 3,0 6 3,83
26,79 8,93 2,33 7,81 2,98 1,26
60 40 4,0 8 4,94 3,88 1,38
10,28 2,27 9,16 3,58 1,24
30,85
60 40 5,0 10 5,96 4,68 1,44
--s.B7
2,45 "'1,52 3,54 1,6l
60 50 3,0 6 4,43 3,48 1,75 26,61
14,58 4,58 1,59
8 5,74 4,50 1,81 33,07 11,02 2,40
1,57
60 50 4,0
38,43 12,81 2,35 17,24 5,53
60 50 5,0 10 6,96 5,47 1,88
10;50 --"2,50 19,01
s;oo 1,94
60 60 3!l
6 5,03 3,95 2,20 31,49
6,48 1,92
5,13 2,37 39,36 13,12 2,45 24,18
60 60 4,0 8 6,54
46,01 15,34 2,40 28,76 7,85 1,90
60 60 5,0 10 7,96 6,25 2,34
2.22
(J,65 0,49 0,50
12,98 4,06
64"" 18 3!l
6 2,63 2,06 0,47
10,6'7 3,lo lf,93 2M
1,25
3,48 1,16 42,66
80 40 3!l
6 4,43
13,32 3,05 8,78 3,15 1,24
40 4,0 8 5,74 4,50 1,21 53,27
3,81 1,22
80
62,20 15.55 2,99 10,40
80 40 5,0 10 6,96 5,47 1,27
237
236
Tabelul 2.16 (continuare)
Dimensiuni,
statice pentru axele de ncovoiere:
,mm
'y'
X-X y-y
Masa,
I I I
em' kg/m em
I
Ix'
I Wx'
i x' Iv' Iw
I i
y
'
h b g r v'
I
em. C111
3
em eUle I em
3
em
I
\
Dimensiuni,
mm
JI
b
I
g
I
T
Tabelul 2.16 (continuare)
120 100 4,0 8 12,14 9,53 3,37 303,80 50,63 5,00 129,17 19,48 3,26
120 100 5,0 10 14,96 11,75 3,43 367,19 61,20 4,95 157,55 23,99 3,24
120 100 6,0 13 17,66 13,86 3,51 423,84 70,64 4,90 183,68 28,29 3,23
120 120 4.0
-8-
13,74 10,78 4,26 357,64 59,61 5JO 212,02 27,39 3,93
120 120 5,0 10 16,96 13,32 4,32 433,36 72,23 5,05 259,25 33,78 3,91
120 120 6,0 13 20,06 15,74 4,40 501,89 83,65 5,00 303,08 39,90 3,89
140 40 3,0 6 6,23 4,89 0,87 163,37 23,34 5,12 8,24 2,63 1,15
140 40 4,0 8 8,14 6,39 0,92 207,97 29,71 5,06 10,55 3,42 1,14
140 40 5,0 10 9,96 7,82 0,96 247,82 35,40 4,99 12,66 4,17 1,13
140 50 3,0 6 6,83 5,36 1,19 191,53 27,36 5.30 15,52 4,07 1,51
140 50 4,0 8 8,94 7,02 1,24 244,97 35,00 5,24 19,98 5,31 1,50
140 50 5,0 10 10,96 8,61 1,29 293,41 41,92 5,17 24,10 6,49 1,48
140 60 3,0 6 7,43 5,83 T,53 219,68 31,38 M4 25,83 5.78 1,86
140 60 4,0 8 9,74 7,64 1,59 281,97 40,28 5,38 33,39 7.,57 1,85
140 60 5,0 10 11,96 9,39 1,64 338,99 48,43 5,32 40,45 9,28 1,84
140 60 6,0 13 14,06 11,03 1,70 388,21 55,46 5,26 46,85 10,90 1,83
140 60 7,0 15 16,11 12,65 1,75 434,58 62,08 5,19 52,90 12,46 1,81
140 70 3,0 6 8,03 6,30 1,91 247,84 35,41 5,56 - 39,56 7}7 2,22
140 70 4,0 8 10,54 8,27 1,96 318,98 45,57 5,50 51,30 10,18 2,21
140 70 5,0 10 12,96 10,18 2,01 384,57 54,94 5,45 62,33 12,50 2,19
140 70 13 15,26 11,98 2,08 442,11 63,16 5,38 14,71 2,18
140 5,0 10 13,46 10,57 2,21 407,36 58,19 5]0 75,54 14,28 2,37
140 80 3,0
-6-
8,63 6,77 2,30 276,00 39,43 5]6 57,08 10,01 2,57
140 80 4,0 8 11,34 8,90 2,35 355,98 50,85 5,60 74,19 13,13 2,56
140 80 5,0 10 13,96 10,96 2,41 430,16 61,45 5,55 90,35 16,16 2,54
140 80 6,0 13 16,46 12,92 2,47 496,02 70,86 5,49 105,24 19,04 2,53
140 100 4,0 8 12,94 10,16 3,17 429,98 61,43 5,77 136,72 20,03 3,25
140 100 5,0 10 15,96 12,53 3,23 521,32 74,47 5,71 167,06 24,69 3,24
140 100 6,0 13 18,86 14,80 3,30 603,82 86,26 5,66 195,28 29,16 3,22
160 40 4';0 8 8,94 7,02 0,85 289,95 36,24 10,93 ---:f.47 1,11
160 50 3,0 6 7,43 5,83 1,10 263,89 32,99 16,11 '""4,i3 1,47
160 50 4,0 8 9,74 7,64 1,15 338,63 42,33 5,90 20,78 5,40 1,46
160 50 5,0 10 11,96 9,39 1,20 406,97 50,87 5,83 25,11 6,61 1,45
--
"4':0
--------
160 55 8 10,14 7,96 1,31 362,97 45,37 5,98 27,24 6,51 1,64
----
"3,0 i'A3
--
26,9cr
----
160 60 6 8,03 6,30 300,87 37,61 6,12 5,89 1,83
160 60 4,0 8 10,54 8,27 1,48 387,31 48,41 6,05 34,82 7,71 1,82
160 60 5,0 10 12,96 10,18 1,53 467,05 58,38 6,00 42,25 9,46 1,81
160 60 6,0 13 15,26 11,98 1,59 536,78 67,10 5,93 49,05 11,12 1,79
---- ------
160 65
--5:-0'
10 13,46 10,57 1,71 497,09 6214 6,08 52,97 11,05 1,98
160 65 6,0 13 15,86 12,45 1,77 572,37 71,55 5,01 61,60 13,01 1,97
160 65 7,0 15 18,21 14,29 1,82 643,92 80,49 5,95 69,80 14,91 1,96
1,
160 65 8,0 19 20,34 15,97 1,89 699,65 87,46 5,86 76,94 16,69 1,94
-------- --------
160 70 4,0 8 11,34 8,90 1,84 435,99 54,50 6,20 53,26 10,38 2,17
160 70 5,0 10 13,96 10,96 1,89 527,14 65,89 6,14 65,24 12,76 2,16
-------- --------
160 75 4,0 8 11,74 9,21 2,02 460,33 57,54 6,26 64,95 11,85 2,35
160 75 5,0 10 14,46 11,35 2,07 557,18 69,65 6,21 79,13 14,58 2,34
------ --------
Observa/iil
160 80 3,0 6 9,23 7,24 2,16 374,82 46,85 6,37 59,67 10,21 2,54
160 80 4,0 8 12,14 9,53 2,21 484,68 60,58 6,32 77.66 13,41 2,53
160 80 5,0 10 14,96 11,75 2,26 587,22 73,40 6,26 94,72 16,51 2,52
1
160 80 6,0 13 17,66 13,86 2,33 679,15 84,89 6,20 110,56 19,48 2,50 .
238
- dimensi '1
- uextrase din STAS 7835/2-80;
cOnform STAS 500 z .general pentru O
- lungimi fixe' L STAS 11505-80, L 42 conform STAS 500/2-80, RCB 52
- el' , , m, prm i t
xemp u de notare: U 80 X 60 X 4 OL livra lungimi de 15 mm
Pia
239
\
------- -;

statice pentru axele de ncovoiere
axelor
X X-y Y U-U
Aria
Masa
V-V
Xl-X,
I
:1

kgjm
I
I
I
em'
e, v, 1 i 1
I w li 1 I
TV i
a g r em em
x, x, u. u. u, v, v, v, I XI
em' em em' em
3
em em' em
3
em em'
38 3,0 3 1,72 1,39

3,60 1,00 1,21 4,70 1,69 1,54 1,10 0,79 0,77 5,28
- --
Tabellli 2.17
cornier cu aripi egale, formate la rece din de cu la 490 Njmm
2
statice pentru axele de ncovoiere
Dimensiuni,

V-V X, X,
mm
axelor X-X=y-y U-U
Aria
Masa
I
I I

kgjm
\
I I
1
1:: I
i
Iv. I Wv
i
Ix,. em' e,
v"
1 i
u. u. v.
x, x,
em' cm
3 em' a g r em em
em' em em' em em
I
0,81 0,06 0,0 0, 9 0,27
20 1,0 2 0,38 0,30 0,55 0,66 0,15 0,11
o,
63
1
0,25 0,17
20 1,5 2 0,56 0,44 0,57 0,66 0,22 0,15 0,63 0,36 0,25 0,80 0,08 0,12 0,39 0,40
20 2,0 3 0,73 0,57 0,60 0,64 0,29 0,20 0,63 0,46 0,32 0,79 0,11 0,16 0,40 0,55
20 2,5 3 0,89 0,70 0,62 0,65 0,35 0,25 0,62 0,55 0,39 0,79 0,14 0,20 0,40 0,69
20 3,0 3 1,06 0,90 0,64 0,67 0,37 0,29 0,62 0,65 0,50 0,79 0,17 0,24 0,40 0,80
40 2,0 3 1,53 1,20 1,10 1,35 2,45 0,84 1,27 3,96 1,40 1,61 0,94 0,66 0,78 4,29
40 2,5 3 1,89 1,49 1,12 1,35 3,00 1,04 1,26 4,85 1,72 1,60 1,15 0,81 0,78 5.37
40 3,0 4 2,24 1,76 1,14 1,33 3,53 1,24 1,26 5,71 2,02 1,60 1,35 0,95 0,78 6,47
40 3,5 6 2,60 1,92 1,18 1,38 3,83 1,44 1,21 6,80 2,36 1,70 1,63 1,00 0,79 7,63
40 3,75 6 2,82 2,20 1,15 1,21 4,50 1,60 1,22 7,31 2,49 1,48 1,79 1,24 0,72 8,60
40 4 6 2,90 2,28 1,20 1,28 4,58 1,63 1,26 7,33 2,59 1,59 1.82 1,29 0,79 8,75
40 4,75 6 3,10 2,45 1,36 1,42 4,66 1,69 1,34 7,52 2.64 1,69 1,93 1,44 0,82 8,90
40 5 7 3,55 2,78 1,25 1,27 5,59 2,03 1,26 8,81 3,11 1,58 2.37 1,67 0,82 11.11
40 o 10 4,11 3,22 1,31 1,19 6,86 2,56 1,29 10,13 3,58 1,57 3,60 2,58 0,94 13,95
- -- ------------------------ <,""
45 2,0 3 1.73 1,35 1,22 1,52 3,51 1,07 1,43 5,68 1,79 1,81 1,35 0,85 0,88 6,10
45 2,5 3 2,14 1,68 1,24 1,53 4,32 1,33 1,42 6,98 2,19 1,81 1,66 1,04 0.88 7,63
45 3,0 4 2,54 1,99 1,27 1,51 5,09 1,58 1,42 8,24 2,59 1,80 1,95 1,22 0,88 9,18
45 3,5 6 3,20 2,49 1,28 1.38 6,40 1,98 1.38 10,45 3,20 1,64 2,37 1,53 0,79 12.01
45 4,(' 6 3,30 2,59 1,32 1,46 6,59 2,08 1,41 10,61 3,34 1,79 2,57 1,61 0,88 12,38
45 3,75 6 3,40 2,64 1,31 1,49 6,90 2,20 1,53 10,75 3,45 1,83 2,70 1,71 0,89 12,46
45 5,0 7 4,05 3,18 1,37 1,44 8,04 2,57 1,41 12.82 4,03 1,78 3,26 2,04 0,90 15,65
45 4,5 7 4,50 3,28 1,42 1,52 8,20 2,70 1,51 13.01 4,12 1,90 3.50 2.25 0,99 16,07
- -- ------------------------
i
I
--------------------
- --
----
25 1,5 2 0,71 0,56 0,70 0,84 0,44 0,24 0,79 0,71 0,40 1,00 0,17 0,19 0,49 0,79
25 2,0 3 0,93 0,73 0,72 0,82 0,57 0,32 0,79 0,92 0,52 1,00 0,22 0,25 0,49 1,06
2,5 3 1,14 0,90 0,74 0,82 0,69 0,40 0,78 1,12 0,63 0,99 0,27 0,30 0,49 1,33
25
0,99 0,34 0,38 0,50 1,62
25 3,0 4 1.34 1,05 0,77 0,80 0,82 0,47 0,78 1.30 0,74
--------------------
- --
----
50 2,5 3 2,39 1,88 1,37 1,71 5,98 1,65 1,58 9,66 2,73 2,01 2,30 1,29 0,98 10,45
50 3,0 4 2,84 2,23 1.39 1,68 7,06 1,96 1,58 11.42 3,23 2,01 2,70 1,52 0,97 12,58
50 3,5 6 3,50 2,80 1,35 1,53 9,04 2,47 1,47 14,56 4,04 1,82 3,12 1,59 0,92 16,71
50 3,75 6 3,80 2,99 1,55 1,78 9,44 2,77 1,76 14.96 4,37 2,16 3,62 1,09 0,98 17,11
50 4,0 6 3,70 2,91 1,45 1,63 9,14 2,57 1,57 14,76 4,17 2,00 3,52 1,99 0,98 16,91
50 4,5 7 4,45 3,47 1,40 1,52 11,10 3,08 1,37 16,90 4,80 1,68 4,21 2,18 0,98 20,30
50 5,0 7 4,55 3,57 1,50 1,62 11,15 3,18 1,57 17,89 5,06 1,98 4,41 2,48 0,98 21,32
- ---- ------------------------
2.5 3 1.29 1,01 0,82 0,93 0,99 0.50 0,88 1.60 0,81 1,11 0.38 0,38 0.54 1,86
28
55 5,0 7 5,05 3,96 1,62 1,79 14.99 3,86 1,72 24,15 6,21 2,19 5,84 2,99 1,08 28,23
- ---- --------------------------
--------------
- -- ----------
1,5 2 0.86 0,67 0,82 1,02 0,77 0,36 0,95 1,25 0.59 1,21 0,30 0,28 0.59 1,36
30
3 1,13 0,88 0.85 1,00 1,01 0,47 0.95 1,63 0,77 1,20 0.38 0,36 0,58 1,82
30 2,0
2.5 3 1.39 1.09 0,87 1,00 1,23 0,58 0.94 1.98 0.93 1.19 0,47 0.44 0.58 2.28
30
0,59 2,76
30 3.0 4 1.64 1.29 0.90 0,98 1,44 0.69 0.94 2.32 1.09 1,19 0.57 0.53
30 3.5 4 1.75 1.35 0,92 0.97 1,54 0,72 0,94 2.50 1.18 1.19 0.60 0.56 0.59 2,90
---------------- --
- -- ------
00.
0,63 1.64
,
1,09 0,94 0,41 1.01 1,53 0,67 1.29 0.36 0.32
32 1,5 2 0.92 0.72 0.87
32 2,0 3 1.21 0.95 0,90 1.06 1.23 0,53 1,01 1.99 0,88 1,28 0,47 0,41 0.62 2,20
32 2.5 3 1,49 1.17 0.92 1.07 1,50 0.66 1,00 2,43 1.07 1.28 0.58 0,50 0,62 2,76
32 3,0 4 1.76 1,38 0,95 1.05 1,76 0,78 1.00 2,84 1.26 1,27 0,69 0,60 0,63 2,34
60 3,0 4 3,44 2,70 1,64 2,03 12,39 2,84 1,90 20,03 4,72 2,41 4,75 2,23 1,18 21,69
60 4,0 6 4,50 3,53 1,70 1,99 16,09 3,74 1,89 26,04 6,14 2,40 6,15 2,89 1,17 29,06
60 4,5 6 4,52 3,80 1,72 1,98 17,90 3,99 1,88 26,14 6,80 2,41 6,70 2,99 1,17 32,06
60 5,0 7 5,55 4,35 1,74 1,97 19,65 4,62 1,88 31,72 7,48 2,39 7,58 3,56 1,17 36,52
60 6,0 10 6,51 5,11 1,81 1,89 23,26 5,55 1,89 37,07 8,74 2,39 9,44 4,47 1,20 44,49
- -- ------------
------------
63 3,0 4 3,62 2,84 1,72 2,14 14,40 3,14 1,99 23,27 5,22 2,54 5,53 2,47 1.24 25,09
63 3,5 6 4,64 3,70 1,71 2,01 18,62 4,11 1,89 29,29 6,50 2,54 6,80 3,01 1,24 30,07
63 4,0 6 4,74 3,72 1,77 2,09 18,72 4,13 1,99 30,29 6.80 2,53 7,15 3,20 1,23 33,61
63 5,0 7 5,85 4,59 1,82 2,08 22,87 5,10 1.98 36,95 8,29 2,51 8.79 3,93 1,23 42,21
63 6,0 10 6,87 5,39 1,88 2,00 27,03 6,12 1,98 43,24 9,71 2,51 10,82 4,88 1,26 51,32 t
- -- ------------------- ----
65 5,0 7 6,90 4,80 1,87 2,09 21,60 5,01 1,88 34,95 7,89 3,49 8,15 3,80 1,23 40,20
------------------
- -- ------
35 2,0 3 1,39 1.12 1,07 1,28 1,82 0,73 1.18 2,99 1,22 1,53 0,72 0,67 0,78 3,50
35 3,0 4 2,06 1.60 1,06 1.14 2,64 1,00 1,19 4.20 1,81 1.54 1,00 0,83 0,70 4.82
35 3,5 6 2,40 1,81 1,15 1,11 3,01 1,23 1,20 4,72 1,90 1,62 1,23 1,00 0,77 5,72
35 3,75 6 2,44 1,87 1,21 1,43 3,60 1,28 1,33 5,80 2,20 1,71 1,41 1,06 0,77 6.60
35 5,0 7 3,30 2,50 1,23 1,24 5,50 2,01 1,24 8,79 3,09 1,51 2,30 1,00 0.82 11,00
------------------
- -- ------
36 3,5 6 2,28 1,79 1,08 1,13 2,94 1,17 1,14 4,69 1,84 1,43 1,19 0,94 0,72 5,60
Il
- -- ------------------------
70 3,0 4 4,04 3,17 1,89 2,39 19,91 3,90 2,22 32,15 6,50 2,82 7,67 3,09 1,38 34,39
70 3,5 6 5,15 4,01 1,92 2,32 22,92 5,01 2,21 40,80 7,90 2,80 8,95 3,79 1,37 44,01 '
70 4,0 6 5,30 4,16 1,95 2,34 25,92 5,13 2,21 41,95 8,48 2,81 9,90 3,99 1.37 46,01
70 5,0 7 6,55 5,14 1,99 2,32 31,72 6,34 2,20 51,31 10,37 2,80 12,14 4,89 1,36 57,73
70 6,0 10 7,71 6,05 2,05 2,24 37,43 7,57 2,20 60,21 12,16 2,80 14,66 5,94 1,38
69,96 t'
70 7,0 11 8,87 6,97 2,10 2,23 42,98 8,78 2,20 68,70 13,88 2,78 17,27 6,99 1,39 82,22
- -- --------------------
75 4,0 6 5,70 4,48 2,07 2,51 32,08 5,91 2,37 51,90 9,79 3,02 12,26 4,61
1.47 56,541
75 5,0 7 7,05 5,53 2,12 2,50 39.29 7,30 2,36 63,57 11,99 3,00 15,01 5,64 1,46 70,90
75 6,0 10 8.31 6,52 2,18 2.42 46,34 8,71 2,36 74,71 14,09 3.00 17,97 6,79 1,47 85,17
I II
I i'
, 1\
240
16 - metalice
241
'III
I I
1,
, I
I
, I
Dimensiuni, axelor,
statice pentru axele de ncovoiere
mm
Aria
mm
X-X=y-y U-U V-V X,-X,
Masa,
I I

kg/m
I
I
em'
e,
v" I",.
I w", I i",
I i
Io I W
o
I
i
I"" a g r .. .. o
em em
em' cm3' cm' em em cm4 em em'
80 3,0 4 4,64 3,64 2,14 2,74 29,99 5,12 2,54 48,39 8,55 3,23 11,59 4,09 1,58 51,30
80 4,0 6 6,10 4.79 2,20 2,69 39,14 6,74 2,53 63,30 11,19 3,22 14,98 5,28 1,57 68,57
80 5,0 7 7,55 5,92 2.24 2,67 47,99 8,33 2,52 77,64 13,72 3,21 18,33 6,46 1,56 85,94
80 6,0 10 8,91 6,99 2,30 2.59 56,59 9,93 2,52 91,38 16,15 3,20 21,80 7,72 1,56 103,84
80 7,0 11 10,27 8,07 2,35 2,58 64,98 11,50 2,51 104,57 18,49 3,19 25,38 8,98 1,57 121,76
- -- ------------------------
85 7,0 13 12,50 10,09 2,81 2.63 74,53 14,01 2,60 120,21 23,72 3,18 31,60 12,50 1,40 145,50
- ---- ------------------------
90 3,0 4 5,24 4,11 2,39 3,09 43,01 6,51 2,87 69,33 10,89 3,64 16,68 5,23 1,78 73,01
90 4,0 6 6,90 5,42 2,45 3,04 56,24 8,58 2,85 90,90 14,28 3,63 21,58 6,77 1,77 97,52
90 5,0 7 8,55 6,71 2,49 3,03 69,07 10,61 2,84 111,72 17,56 3,62 26,41 8,27 1,76 122,15
90 7,0 11 11,67 9,16 2,60 2,93 93,61 14,63 2,83 151,16 23,75 3,60 36,07 11,33 1,76 172,51
- ---- ------------------------
92 7,0 13 13,28 11,44 2,68 2,98 108,60 17,60 3,01 172,70 28,78 3,71 42,60 14,03 1,76 200,50
- ---- ------------------------
100 4,0 6 7,70 6,05 2,70 3,40 77,72 10,64 3,18 125,53 17,75 4,04 29,91 8,44 1,97 133,60
100 4,5 6 8,70 6,80 2,90 4,10 80,70 12,60 3,82 140,50 20,75 5,80 31,90 9,80 2,21 140,66
100 5,0 7 9,55 7,49 2,74 3,38 95,59 13,17 3,16 154,56 21,86 4,02 36,63 10,33 1,96 167,3
100 6,0 10 11,31 8,87 2,80 3,30 112,85 15,68 3,16 182,64 25,83 4,02 43,05 12,18 1,95 201,58
- --
-- --------------------
----
114 7,0 13 16,48 12,96 3,25 3,69 197,80 25,90 3,50 380,90 41,20 4,40 76,50 19,60 2,15 360,40
120 5,0 7 11,55 9,06 3,24 4,09 167,48 19,12 3,81 270,47 31,88 4,84 64,48 15,15 2,36 288,77
o bservafiil
- dimensiunile snt extrase din STAS 7836/1-80;
- material, de uz general pentru OL 32; OL 37, conform STAS 500/2-80,
ReA 37, conform STAS 500/3-80 marca B2, conform STAS 9724-80.
- lungimi fixe, 3 ... 12 m; prin se pot livra lungimi de 15 m;
- exemplu de notare: L 50 x 50 X 4 Be OL 37-1n/STAS 7836/1-80.
!:lI
I
Y
0

o
K
Q)
x, X
!:IT
Tabelul 2.18
cornier, cu aripi egale, format la rece din de cu
peste 490 N /mm
2
MriInile statice pentru axele de ineovoiere
Dimensiuni,
mm

axelor
X-X=Y-Y U-U V-V X,-X,
Masa
unea
kg/m
em'
e VI I", W'"
i", I. W. i. I. IV. i

I""
a g r
em em
em' em' em em' em' em em' em
s
em
em'
- --- ------------ ------
1 2 3

5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17
40 3,0 6 2,21 1,74 1,16 1,27 3,55 1,25 1,27 5.71 2,02 1,61 1,38 0,99 0,79 6,52
40 4,0 8 2,87 2,25 1,21 1,22 4,65 1,67 1,27 7,32 2,59 1,60 1,98 1,42 0,83 8,88
40 5,0 10 3,48 2.73 1,27 1,18 5,84 2,14 1,30 8,78 3,10 1,59 2,90 2,10 0,91 11,48
242
Tabelul 2.18 (continuare)
1 I li! \8 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8
I
9
I
10
I Il
I
12
I 13 I 14
I
15
I
16
I
17
45 3,0 6 2,51 1,97 1,28 1,44 5,10 1,58 1,42 8,23
I
2,59 1,81 1,96 1,24 0,88 9,24
45 4,0 8 3,27 2,57 1,34 1,40 6,65 2,10 1,43 10,60 3,33 1,80 2,71 1,72 0,91 12,51
45 5,0 10 3,98 3,13 1,40 1,35 8,27 2,66 1,44 12,79 4,02 1,79 3,75 2,40 0,97 16,02
- --- ------------ ------
--
50 3,0 6 2,81 2,21 1,41 1,62 7,05 1,96 1,58 11,41 3,23 2,01 2,70 1,53 0,98 12,63
50 4,0 8 3,67 2,88 1,46 1,57 9,19 2,60 1,58 14,75 4,17 2,01 3,03 2,08 1,00 17,04
50 5,0 10 4,48 3,52 1,52 1,53 11,35 3.26 1,59 17,86 5,05 2,00 4,84 2,78 1,04 21,09
- -
- -------------- --------
55 5,0 10 4,98 3,91 1,64 1,70 15,17 3,93 1,74 24,12 6,20 2,20 6,21 3,24 1,12 28,60
- -
- -------------- ------
60 3,0 6 3,41 2,68 1,66 1,97 12,37 2,85 1,90 20,03 4,72 2,42 4,71 2,23 1,17 21,74
60 4,0 8 4,47 3,51 1,71 1,92 16,11 3,76 1,90 26,03 6,13 2,41 6,20 2,94 1,18 29,19
60 5,0 10 5,48 4,30 1,77 1,88 19,80 4,68 1,90 31,70 7,47 2,40 7,90 3,76 1,20 36,90
- --- -------------- ----------
63 3,0 6 3,59 2,82 1,73 2,08 14,37 3,15 2,00 23,27 5,22 2,54 5,47 2,47 1,23 25,14
63 4,0 8 4,71 3,70 1,79 2,03 18,73 4,15 1,99 30,28 6,80 2,54 7,18 3,24 1,23 33,74
63 5,0 10 5,78 4,54 1,84 1,98 23,00 5,16 1,99 36,92 8,29 2,53 9,07 4,11 1,25 42,58
63 6,0 13 6,79 5,33 1,90 1,91 27,47 6,25 2,01 43,19 9,69 2,52 11,76 5,38 1,32 52,09
- --
- ------------ ---- --
--
65 5,0 10 5,98 4,62 1,91 2,01 30,40 6,85 2,21 44,29 10,60 2,80 13,70 5,98 1,45 53,80
-
--- ------------ ------
70 3,0 6 4,01 3,15 1,91 2,32 19,86 3,90 2,22 32,15 6,50 2,83 7,58 3,07 1,37 34,45
70 4,0 8 5,27 4,14 1,96 2,27 25,91 5,14 2,22 41,94 8,47 2,82 9,89 4,02 1,37 46,15
70 5,0 10 6,48 5,09 2,01 2,23 31,81 6,38 2,22 51,28 10,36 2,81 12,33 5,02 1,38 58,10
70 6,0 13 7,63 5,99 2,08 2,15 37,82 7,68 2,23 60,15 12,15 2,81 15,48 6,35 1,42 70,73
70 7,0 15 8,75 6,87 2,13 2,11 43,90 9,02 2,24 68,59 13,86 2,80 19,21 7,92 1,48 83,77
- --- ------------ --------
75 5,0 10 6,98 5,48 2,14 2,40 39,34 7,34 2,37 63,54 11,98 3,02 15,14 5,75 1,47 71,27
75 6,0 13 8,23 6,46 2,20 2,33 46,68 8,81 2,38 74,66 14,08 3,01 18,70 7,15 1,51 86,54
- --- ------------ ---- -- --
'. 80 3,0 6 4,61 3,62 2,16 2,68 29,92 5,12 2,55 48,39 8,55 3,24 11,45 4,06 1,58 51,36
80 4,0 8 6,07 4,76 2,21 2,63 39,09 6,75 2,54 63,30 11,19 3,23 14,89 5,29 1,57 68,70
80 4,5 8 6,87 5,01 2,41 2,83 45,01 6,93 2,89 65,40 12,29 3,83 15,99
6,01 1,67 72,73
80 5,0 10 7,48 5,87 2,26 2,58 48,00 8,37 2,53 77,61 13,72 3,22 18,38
6,54 1,57 86,31
80 5,5 10 7,99 6,01 2,31 2,53 53,15 9,30 2,51 79,70 15,70 3,21 19,31 7,50 1,62 89,30
80 6,0 13 8,83 6,93 2,33 2,50 56,88 10,02 2,54 91,32 16,14 3,22 22,44 8,03 1,59 104,61
80 7,0 15 10,15 7,97 2,38 2,46 65,75 11,70 2,54 104,46 18,47 3,21 27,04 9,71 1,63 123,32
- --- -------------- -----------
85 7,0 15 12,13 8,01 2,45 2,65 67,70 13,31 2,64 111,50 19,57 3,33 31,09 10,70 1,69 133,30
- --- ----------
-- ------
90 3,0 6 5,21 4,09 2,41 3,03 42,90 6,51 2,87 69,33 10,89
3,65 16,47 5,19 1,78 73,06
90 4,0 8 6,87 5,39 2,46 2,98 56,15 8,58 2,86 90,89
14,28
3,64 21,41 6,75 1,77 97,66
90 5,0 10 8,48 6,66 2,51 2,93 69,00 10,63 2,85 111,70 17,55
3,63 26,30 8,31 1,76 122,52
90 7,0 1511,55 9,07 2,63 2,81 94,22 14,79 2,86 151,04 23,73 3,62 37,40 11,91 1,80 174,04
- --- -------------- --------
92 7,0 1512,50 1'0,07 2,81 2,91 100,11 16,81 3,01 161,01
24,70
3,80 40,13 13,90 1,90 182,04
- --- ------ ------'--
100 4,0 8 7,67 6,02 2,71 3,33 77,58 10,64 3,18 125,52 17,75 4,05 29,64 8,41 1,97 133,81
100 4,5 8 8,01 7,02 2,99 3,43 79,55 11,69 3,20 130,50 19,70 4,07 31,60 9,11 1,99 140,80
100 5,0 10 9,48 7,44 2,76 3,28 95,44 13,18 3,17 154,53 21,85 4,04 30,35 10,33 1,96 167,73
100 6,0 13 11,23 8,81 2,82 3,20 112,93 15,73 3,17 182,59 25,82 4,03 43,27 12,35 1,96 202,35
- --

---- ------
114 7,0 1515,30 12,17 3,01 4,01 182,30 23,17 3,61 291,90 38,40 4,42 69,21 17,90 2,21 316,80
- --- ---- ------
120 5,0 1011,48 9,01 3,26 3,99 167,12 19,12 3,82 270,45 31,87 4,85 63,79 15,09 2,36 289,15

- snt extrase din S TAS 7836/2-80;
- material: de uz general pentru OL 4'1,2 conform STAS 500/2-80, ReB 52,
confonn STAS 500/3-80 L 42 conform STAS 11505-80.
- lungimi fixe: 3 ... 12 m; prin se pot livra lungimi de 15 m;
- exemplu de notare: L 50 x 50 x 4 Be OL 44-2k/STAS 7836/2-80.
16-
243
St
r
t-:)
...
I;JI
a
L I !f, j-Y
-.- '
,1 I /
1
\i
CJ x __ __ x
l,i " 1\
I ><1 '1 1
1 "" 0,1 x.
)(LL L..-.--t
e I T
Lly \L-:
b \ 1
Y "--1
Dimensiuni, mm
b g T
axelor
t
--,--, __ , __ 21 0,59
4 1,46 1,15 0,88 0,77
--,--,--,-- ----
1,5 22
26
20
3,0 28
30 25 2,5 3
1,27 I 0,99 I 0,94 I 0,68
Tabelul 2.19
cornier, cu aripi neegale, format la rece din de
t statice pentru axele de ncovoiere
x-x y-y
u-u v-v
3944' 0,42
3510' 1,14 0,55 0,95 0,73 0,40 0,76 1,54 1,10 0,32 0,50
------ ------ ------ ---
4059' 0,50 0,49
32 20 2,0 3 0,97 0,76 1,10 0,48 2250' 1,03 0,49 1,03 0,32 0,21 0,58 1,18 1,11 0,17 0,42
32 20 2,5 3 1,19 0,94 1,12 0,50 2245' 1,25 0,60 1,02 0,39 0,26 0,57 1,43 1,10 0,21 0,42
------ --------- --------------.------
32 25 2,0 3 1,07 0,84 1,00 0,64 321' 1,12 0,51 1,02 0,61 0,33 0,76 1,44 1,16 0,29 0,52
32 25 2,5 3 1,32 1,03 1,02 0,66 3158' 1,36 0,63 1,02 0,74 0,40 0,75 1,76 1,16 0,35 0,51
------ -------------------
40
40
40
40
40
--
40
40
--
40
40
--
45
45
--
45
--
45
45
--
45
--
50
50
50
--
50
50
50
--
50
50
50
--
50
50
50
50
--
56
--
60
60
60
20
20
25
25
25
--
30
30
--
32
32
--
25
25
--
30
--
36
36
--
40
--
25
25
25
--
32
32
32
--
36
36
36
--
40
40
40
40
--
40
--
40
40
40
2,0
2,5
2,0
2,5
3,0
--
3,0
4,0
3
3
3
3
4
4
6
--o
2,5 3
3,0 4
----
1,0 2
3,0 4
----
3,0 4
--
2,5 3
3,0 4
----
2,5 3
----
2,0 3
2,5 3
3,0 4
----
2,0 3
2,5 3
3,0 4
--
2,5 3
3,0 4
4,0 6
----
2,5 3
3,0 4
4,0 6
5,0 7
--
2,5 3
----
3,0 4
4,0 6
5,0 7
1,13
1,39
1,23
1,52
1,79
1,94
2,50
1,69
2,00
0,68
1,94
2,09
1,92
2,27
2,02
1,43
1,77
2,09
1,57
1,94
2,30
2,04
2,42
3,14
2,14
2,54
3,30
4,05
2,29
2,84
3,70
4,55
0,88 11,45 I 0,42
1,09 1,48 0,44
0,96 1,34 0,57
1,19 1,36 0,59
1,40 1,39 0,62
----
1,52 1,30 0,78
,1,96 1,36 0,83
------
1,33 1,23 0,83
1,57 1,26 0,85
--
0,53 1,51 0,49
1,52 1,62 0,58
--
--
1,64 1,51 0,74
--
1,50 1,37 0,91
1,78 1,40 0,94
--
1,58 1,31 1,06
----
1,12 1,79 0,51
1,39 1,81 0,31
1,64 1,84 0,55
--
1,23 1,64 0,72
1,52 1,66 0,74
1,80 1,69 0,76
--
1,60 1,58 0,87
1,90 1,61 0,89
2,47 1,67 0,94
----
1,68 1,51 1,00
1,99 1,54 1,03
2,59 1,60 1,08
3,18 1,65 1,12
----
1,80 1,76 0,94
----
2,23 1,96 0,93
2,91 2,02 0,38
3,57 2,07 1,03
167'
161'
2243'
2238'
2250'
308'
3029'
332'
3310'
1849'
1859'
258'
3260'
337'
3827'
162'
1557'
166'
2328'
2324'
2333'
285'
2813'
2830'
3258'
334'
3317'
3323'
2743'
2460'
2515'
2520'
1,90 1 0,74 1
1
,30 I 0,34 1 0,22 1 0,55 1 2,04 1 1,35 1 0,20
2,32 0,92 1,29 0,41 0,27 0,55 2,49 1,34 0,24
2,06 0,78 1,30 0,65 0,34 0,73 2,36 1,39 0,35
2,52 0,96 1,29 0,79 0,41 0,72 2,89 1,38 0,43
2,94 1,13 1,28 0,92 0,49 0,72 3,37 1,37 0,48
--
--------------
3,15 1,17 1,28 1,55 0,70 0,89 3,97 1,43 0,74
3,97 1,50 1,26 1,95 0,90 0,88 5,04 1,42 0,88
------------
----
2,77 1,00 1,28 1,60 0,67 0,97 3,62 1,46 0,75
3,23 1,18 1,27 1,87 0,79 0,97 4,25 1,46 0,85
----------------
1,49 0,50 1,48 0,36 0,18 0,73 1,64 1,56 0,21
4,07 1,41 1.45 0,95 0,49 0,70 4,49 1,52 0,53
------
----------
4,37 1,46 1,45 1,61 0,71 0,88 5,15 1,57 0,83
------------
----
3,99 1,28 1,44 2,31 0,86 1,10 5,22 1,65 1,09
4,68 1,51 1,44 2,71 1,02 1,09 6,14 1,64 1,25
------
--
--------
4,14 1,30 1,43 3,10 1.05 1,24 5,91 1,71 1,33
------
----------
3,80 1,18 1,63 0,69 0,35 0,70 4,08 1,69 0,41
4,66 1,46 1,62 0,84 0,43 0,69 5,00 1,68 0,50
5,44 1,72 1,61 0,98 0,50 0,68 5,85 1,67 0,57
----
4,16 1,24 1,63 1,40 0,56 0,94 4,80 1,75 0,76
5,11 1,53 1,62 1,71 0,69 0,94 5,89 1,74 0,92
5,99 1,81 1,61 2,00 0,82 0,93 6,92 1,74 1,06
----
--------
--
----
5,33 1,56 1,62 2,38 0,87 1,08 6,51 1,78 1,21
6,26 1,85 1,61 2,79 1,lJ3 1,07 7,66 1,78 1,39
7,97 2,39 1,59 3,55 1,33 1,06 9,82 1,77 1,70
----------------
5,53 1,59 1,61 3,21 1,07 1,22 7,23 1,84 1,52
6,50 1,88 1,60 3,76 1,27 1,22 8,52 1,83 1,75
8,30 2,44 1,59 4,80 1,64 1,21 10,96 1,82 2,14
9,98 2,98 1,57 5,75 2,00 1,19 13,22 1,81 2,51
--------------.--
7,55 1,97 1,81 3,32 1,09 1,20 9,16 2,00 1,70
------------
------
10,73 2,66 1,94 3,97 1,30 1,18 12,61 2,11 2,09
13,77 3,46 1,93 5,08 1,68 1,17 16,25 2,09 2,59
16,62 4,23 1,91 6,10 2,05 1,16 19,66 2,08 3,06
0,42
0,42
0,54
0,53
0,52
---
0,62
0,59
---
0,66
0,65
---
0,55
0,52
---
0,63
---
0,73
0,74
---
0,81
---
0,54
0,53
0,52
---
0,70
0,69
0,68
---
0,77
0,76
0,74
---
0,84
0,83
0,80
0,79
---
0,86
---
0,86
0,84
0,82
t-.:)
tl>-
C)
Tabelul 2.19 (continuare)
1
I 2
I
3
I
4
I 5
I
6
I
7
I
8
I
9
I
10
I
11
I
12 I 13
I
14
I
15
I
16
I
17
I
18
I
19
60 50 3,0 4 3,14 2,46 1,79 1,27 354' 11,62 2,76 1,92 7,45 2,00 1,54 15,68 2,23 3,39 1,04
60 50 4,0 6 4,10 3,22 1,84 1,33 3513' 14,97 3,60 1,91 9,57 2,61 1,53 20,32 2,23 4,23 1,01
60 50 5.0 7 5,05 3,96 1.89 1.37 3516' 18,13 4,41 1,90 11,57 3,19 1,51 24,69 2,21 5,01 1,00
-------- ------ --------------
-----
63 45 3,0 4 3,08 2,42 1,99 1,07 2747' 12,80 2,97 2,04 5,62 1,64 1,35 15,56 2,25 2,86 0,96
63 45 3,5 6 3,54 2,78 2,03 1,10 282' 14,61 3,42 2,03 6,42 1,89 1,35 17,85 2,25 3,17 0,95
63 45 3,75 6 3,78 2,97 2,04 1,11 281' 15,55 3,65 2,03 6,82 2,01 1,34 19,00 2,24 3,37 0,94
63 45 4,0 6 4,02 3,16 2,05 1,12 2760' 16,47 3,88 2,02 7,21 2,14 1,34 20,12 2,24 3,56 0,94
63 45 5,0 7 4,95 3,88 2,10 1,17 285' 19,95 4,75 2,01 8,70 2,61 1,33 24,42 2,22 4,22 0,92
------
-- ----
--
-------------
65 40 5,0 7 4,80 3,76 2,29 0,93 2222' 20,76 4,93 2,08 6,25 2,07 1,14 23,72 2,22 3,29 0,83
65 40 6,0 10 5,61 4,40 2,37 1,04 2251' 23,80 5.76 2,06 7,17 2,42 1,13 27,39 2,21 3,58 0,80
------
-- -------------------
65 50 5,0 7 5,30 4,16 2,99 1,32 3121' 22,66 5,15 2,07 1,88 3,23 1,60 29,01 2,34 5,52 1,02
-------- -- ------
---------------
70 50 3,0
4 3,44 2,70 2,20 1,18 2745' 17,73
3,69 2,27 7,80 2,04 1,51 21,54 2,50 3,99 1,08
70 50 4,0
6 4,50 3,53 2,26 1,23 2756' 22,90
4,83 2,26 10,04 2,66 1,49 27,94 2,49 5,01 1,05
70 50 5,0
7 5,55 4,35 2,31 1,27 281' 27,83
5,93 2,24 12,16 3,26 1,48 34,01 2,48 5,97 1,04
70 50 6,0
10 6,51 5,11 2,38 1,33 2822' 32,15 6,96 2,22 14,04 3,82 1,47 39,60 2,42 6,59
. 1,01
------
-- -------------------
75 50 3,0
4 3,59 2,82 2,41 1,15 2456' 21,40 4,20 2,44 7,95 2,06 1,49 25,11 2,65 4,24 1,09
75 50 4,0
6 4,70 3,69 2,47 1,18 257' 27,68 5.50 2,43 10,25 2,68 1,48 32,59 2,63 5,34 1,07
-------- ---- ------------'
--
-----
80 40 3,0
4 3,44 2,70 2,84 0,80 1557' 23,52 4,56 2,61 4,28 1,34 1,12 25,23 2,71 2,57 0,86
80 40 4,0
6 4,50 3,53 2,91 0,84 167' 30,34 5,96 2,60 5,49 1,74 1,10 32,61 2,69 3,23 0,83
80 40 5,0 7 5,55 4,35 2,96 0,89 1610' 36,85 7,31 2,58 6,62 2,13 1,09 39,62 2,67 3,65 0,83
----
----
---- --------------
-----
......... ,..."'t.f J"".,
2,79

80 50 3,0 4 3,74 2,94 2,62 1,10 2232' 25,51 4,75 2,61 8,09 2,07 1,47 29,14 4,47 1,09
80 50 4,0 6 4,90 3,85 2,69 1,14 2243' 33,04 6,22 2,60 10,43 2,70 1,46 37,84
2,78 5,63 1,07
80 50 5,0 7 6,05 4,75 2,74 1,19 2246' 40,24 7,64 2,58 12,64 3,32 1,45 46,13 2,76 6,74 1,06
------
---- ---------------------
80 60 5,0 7 6,55 5,14 2,55 1,52 304' 43,10 7,90 2,57 21,28 4,75 1,80 54,11 2,88 10,27 1,25
80 60 7,0 11 8,87 6,97 2,67 1,62 3025' 57,02 10,63 2,53 28,07 6,40 1,78 72,24 2,85 12,85 1,20
"-
80 63 3,0 4 4,13 3,24 2,39 1,53 3211' 27,68 4,93 2,59 15,47 3,24 1,94 35,68 2,94 7,47 1,35
80 63 4,0 6 5,42 4,26 2,45 1,58 3218' 35,95 6,47 2,57 20,06 4,25 1.92 46,53 2,93 9,48 1,32
80 63 5,0 7 6,70 5,26 2,50 1,62 3221' 43,88 7,97 2,56 24,43 5,22 1,91 56,91 2,92 11,40 1,30
------ ---- ---------------------
80 65 6,0* 10 8,01 6,28 2,53 1,75 345' 51,67 9,44 2,54 31,05 5 b3 1,97 69,09 2,94 13,63 1,31 !
80 65 7,0* 11 9,22 ,7,24 2,58 1,80 348' 58,84 10,85 2,53 35,30 7,50 1,96 78,87 2,92 15,27 1,23
------ ---- ----------
-----------
90 45 5,0 7 6,30 4,94 3,29 0,97 166' 53,38 9,35 2,91 9,62 2,73 1,24 57,36 3,02 5,64 0,35
-------- ----
--
-------------------
90 60 5,0 7 7,05 5,53 2,97 1,43 255' 59,60 9,88 2,91 22,03 4,82 1,77 70,14 3,16 11,50 1,28
------ ---- ---------------------
100 50 4,0 6 5,70 4,48 3,57 1,01 162' 60,74 9,45 3,26 11,06 2,77 1,39 65,21 3,38 6,58 1,07
100 50 5,0 7 7,05 5,35 3,63 1,05 164' 74,23 11,64 3,25 13,42 3,40 1.38 79,72 3,36 7.92 1,06
------ ---- -------------------
100 60 3,0 4 4,64 3,64 3,29 1,26 216' 49,90 7,43 3,28 14,35 3,03 1,76 56,12 3,48 8,13 1,32
100 60 4,0 6 6,10 4,79 3,35 1,35 21 14' 64,99 9,77 3,26 18,62 3,97 1,75 73,23 3,46 10,38 1,30
100 60 5,0 7 7,55 5,92 3,40 1,35 21 16' 79,56 12,06 3,25 22,69 4,88 1,73 89,72 3,45 12,53 1,29
------ ---- ---------------- ---
100 70 7,0 11 10,97 8,61 3,33 1,74 2716' 112,65 16,88 3,20 46,87 8,96 2,07 136,44 3,53 23,08 1,45
------ ------ ---------------------
100 75 6,0 10 9,81 7,70 3,18 1,89 3011' 101,11 14,83 3,21 50,00 8,92 2,26 127,24 3,60 23,87 1,56
100 75 7,0 11 11,32 8,89 3,24 1,94 3014' 115,67 17,10 3,20 57,08 10,26 2,25 145,80 3,59 26,94 1,54
----
-- ---- ---------------------
100 80 3,0 4 5,24 4,11 2,93 1,92 3255' 55,14, 7,80 3,24 32,07 5,27 2,47 71,77 3,70 15,44 1,72
100 80 4,0 6 6,90 5,42 2,99 1,97 330' 72,01 10,27 3,23 41,83 6,93 2,46 94,04 3,69 19,81 1,69
100 80 5,0 7 8,55 6,71 3,03 2,01 332' 88,35: 12,68 3,22 51,23 8,55 2,45 115,55 3,68 24,03 1,68
100 80 7,0 11 11,67 9,16 3,15 2,11 3315' 118,51 17,30 3,19 68,56 11,64 2,42 156,13 3,66 30,93 1,63
------ -- ---------------- ---
120 60 4,0 6 6,90 5,42 4,24 1,18 1559' 106,65 13,74 3,93 19,50 4,04 1,68 114,44 4,07 11,71 1,30
------ -- ------------------
144 103 8,0 13 18,54 14,55 4,64 2,52 283' 399,58 40,92 22,62 3,08 488,20 5,13 87,34 2,17

- Dimensiunile snt extrase din STAS 8250-80.
- Toate dimensiunile se cu la rupere la 490 N/mm
2
; dimensiunile cu asterisc se cu de rupere peste
490 N/mm
2

- Masa este pentru dimensiunile nominale, lund ca densitatea cu 7,85 kg/dm
3

- Pentru profilele din cu de rupere la de max. 490 N/mm
2
se va de uz general pentru
OL 32; OL 37.1; OL 37.2 OL 37.3, conform STAS 500/2-80 ReA 37.2, conform STAS 500/3-80 B 2, conform STAS 9724-80.
t-.:) - Pentru profilele din cu de rupere la peste 490 N/mm
2
se va de uz general pentru OL 44.2,
conform STAS 500/2-80 RGB 52, conform STAS 500/3-80 L 42, conform STAS 11505-80.
, I
I '
I
l'
I !
I
'I
I
',1
l'
'1
II
I
I
I
1,
II
I
I
1
--
2
--
3
4
5
--
6
--
7
248
Tabelul 2.2()
de profil ai razelor de pentru compuse
de profil
razelor de

Axa X-X Axa y- Y Axa X-X Axa Y- Y
A2 A2 i",
Preci-
iy
Kx=-

K =- OCz=- cxv=-
Ix
y
Iv h

b
1 2 3 4 5 6 7 8
4
.
X - . --x
5,50
0,200 0,200
I!J I,=b

8 2,10
10 2,00
X-
t
j----K h
4,60 t 0,300 0,200
12 1,90
15 1,80

.Q
1: 2 0,80 1 . ')
0,80
.Q
lC lC
o'
a" 0,280 0,240
t .
.. ..
..:::: ..::::
2:3 1,00 2:3 1,00
.
b
.Q
1: 2 5,50
.Q
1: 2 5,50
x-y xl"
lC lC
o'
a" 0,320 0,200
.. ..
..::::
2:3 3,40
..::::
2:3 3,40

..":.
X---t IY . -Xh=b
2,90

0,185 0,185
x-4)--x 2,90
il!
8 4,20 8 4,20
xttQh-+
t
10 4,00
t
10 4,00
0,210 0,210
12 3,80 12 3,80
15 3,60 15 3,60
Tabelul 2.20 (continuare)
1
I
2
I
3
I
4
I
5
I
6
I
7
I
8
,:1 :,4: +
0,435 1,400 0,40 ... 0,22 ...
8
0,45 0,26
--

t
9
48- 0,330 0,210
X-f --x h
h
--
10
' 3f.J.1E t
2,10 0,320 0,580
--

1,750 1,800
11 0,440 0,380
1,200 h;;.20 1,200
--
12
X IM-x
r
Iy>1,1I", 1,90 0,450 0,320
-- ------------
,{;
h=3c 0,550 h=3c 0,550
13
'f :{] X !e
0,430 0,430
h=4c 0,300 h=4c 0,300
x-E
h.,:;20 0,580 h.,:;30 9,650
14 0,400 0,208
h>20 0,480 h>30 11,000
15
'ti3
6,00 0,417 0,222
249
lili
I
I
1'1'
" I
"
'"'I
"
II I
16
17
--
18
19
20
-
21
-
22
I
I
23
250
1
1
2

'Y

h,;;;20
b'Y
h>20

h<20


h<!20


h<!20fD
t ;,(0,0701)0
'$
b=h
1{
@
'Y : - y b
h ,X
Tabelul 2.20 (continuare)
I
3
I
4
I
5
I
6
I
7
I
8
1,50 0,440 0,380
----
0,580
-
0,400 0,512
0,480
1,200 h<20 6,700
0,386 0,200
1,000 7,600
1,200
(=0 1,90 0,386 0,455
1,000
1,200 h<20 0,750
Iv>l,llz
0,386
1,000 0,670
( ( iz =0,35 Dm
28- 28-
Dm=D-t D D
I
t t h, b
26- 26- 0,410
medii
0,410
h h
0,480 0,320

1
24

Y l "li b
---t--
25
+J5:.}


26
b=l5 h t
27
b=1.5;:-X
X
f .
yl
Denumirea
I
A,
I
em"
40x 40 X 3 4,70
4* 6,16
5* 7,58
45x 45X 4 6,98
5 8,60
6 10,16
50x 50x 4 7,78
5* 9,60
6* 11,38
7 13,12
,60 x 60x 5 11,64
6* 13,82
8* 18,06
10 22,20
70x 70x 6 16,26
7* 18,80
8 21,20
9 23,80
10 26,20
I 2
i h
\
em
0,78
0,78
0,77
0,87
0,87
0,87
0,98
0,97
0,97
0,96
1,17
1,17
1,16
1,16
1,37
1,36
1,36
1,36
I
1,35
Tabelul 2.20 (continuare)
I
3 I 4
I
5 I 6 I 7 I 8
0,490 0,320
1,000 0,500 0,390
-
t
0,300 0,220
23 -
h
t
29-
0,320 0,230
h
Tabelul 2.21
Caracteristici geometrice ale compuse din corniere
iz'
I
i
ll
, em pentru t, mm cu
em
I I I I O 8 10 12 15
1,21 1,61 1,90 1,98 2,06 2,18
1,21 1,65 1,94 2,02 2,10 2,23
1,20 1,67 1,97 2,05 2,13 2,25
1,36 1,83 2,12 2,20 2,28 2,40
1,35 1,86 2,16 2,23 2,31 2,44
1,34 1,88 2,16 2,28 2,34 2,48
1,52 2,03 2,32 2,39 2,48 2,59
1,51 2,06 2,35 2,43 2,51 2,63
1,50 2,08 2,38 2,46 2,54 2,66
1,49 2,11 2,41 2,48 2,57 2,69
1,82 2,44 2,73 2,81 2,89 3,00
1,82 2,48 2,77 2,85 2,92 3,04
1,80 2,52 2,82 2,90 2,97 3,10
1,78 2,56 2,87 2,94 3,02 3,15
2,13 2,88 3,16 3,23 3,30 3,42
2,12 2,90 3,18 3,26 3,33 3,45
2,11 2,92 3,21 3,28 3,36 3,48
2,10 2,93 3,23 3,31 3,38 3,50
2,09 2,96 3,25 3,32 3,41 3,53
251
Tabelul 2.21 (continuare) Tabelul 2.22 (continuare)
Denumirea
I
A,
I
h
I
iz'
I
i
y
' em pentru 1, mm cu
em' em
em
I I I I
O 8 10 12 15
Denumirea
I
A,
I
i h
I
iz'
I
i
y
' em pentru t, mm cu
Cln
2
em
em
I I I I O 8 10 12 15
l'
Iii
80x 80x 6 18,70 1,56 2,44 3,26 3,54 3,62 3,70 3,81
8* 24,60 1,55 2,43 3,31 3,60 3,67 3,75 3,87
10 30,20 1,55 2,41 3,36 3,65 3,72 3,80 3,92
50 X 50 X 4 7,78 0,98 1,91 2,16 2,67 2,80 2,94 3,14
5* 9,60 0,97 1,90 2,21 2,73 2,86 2,99 3,19
6* 11,38 0,97 1,89 2,25 2,78 2,91 3,05 3,25
7 13,12 0,96 1,88 2,32 2,85 2,98 3,11 3,31
90x 90x 8 27,80 1,76 2,74 3,70 3,98 4,06 4,13 4,26
9 31,00 1,76 2,74 3,73 4,02 4,09 4,16 4,28
11 37,40 1,75 2,72 3,77 4,06 4,14 4,21 4,33
60x 60x 5 11,64 1,17 2,30 2,60 3,10 3,24 3,38 3,58
6* 13,82 1,17 2,29 2,66 3,18 3,31 3,44 3,64
100 xl00 X 8 31,00 1,96 3,06 4,10 4,39 4,45 4,54 4,65
10* 38,40 1,95 3,04 4,14 4,43 4,50 4,57 4,69
12 45,40 1,94 3,02 4,19 4,47 4,55 4,62 4,74
8* 18,06 1,16 2,26 2,75 3,28 3,42 3,55 3,74
10 22,20 1,16 2,23 2,86 3,39 3,52 3,66 3,86
70x 70 X 6 16,26 1,37 2,68 3,06 3,56 3,70 3,83 4,04
120 X 120 X 10* 46,40 2,36 3,67 4,95 5,22 5,30 5,36 5,49
12 55,00 2,35 3,65 5,00 5,26 5,35 5,41 5,54
7* 18,80 1,36 2,67 3,11 3,63 3,76 3,89 4,09
8 21,20 1,36 2,66 3,16 3,67 3,80 3,92 4,15
9 23,80 1,36 2,64 3,20 3,73 3,86 3,99 4,19
130<:;130.::;12 60,00 2,54 3,97 5,38 5,66 5,73 5,81 5,92
14 69,40 2,53 3,94 5,42 5,70 5,78 5,85 5,96
16 78,60 2,52 3,92 5,46 5,75 5,82 5,90 6,01
10 26,20 1,35 2,63 3,24 3,77 3,91 4,05 4,24
80x 80x 6 18,70 1,56 3,08 3,44 3,95 4,08 4,22 4,41
140 x140 X 12 65,00 2,76 4,31 5,80 6,09 6,15 6,25 6,33
14* 75,20 2,74 4,30 5,85 6,14 6,21 6,29 6,40
16 84,40 2,72 4,28 6,00 6,29 6,36 6,41 6,53
8* 24,60 1,55 3,06 3,56 4,08 4,21 4,34 4,53
10 30,20 1,55 3,03 3,65 4,18 4,31 4,44 4,63
90x 90x 8 27,80 1,76 3,45 3,94 4,45 4,59 4,63 4,91
150 x150 X 12 69,60 2,95 4,60 6,18 6,45 6,52 6,60 6,70
14 80,60 2,94 4,58 6,23 6,50 6,57 6,64 6,76
16* 91,40 2,93 4,56 6,26 6,54 6,61 6,68 6,79
18 102,00 2,92 4,54 6,29 6,57 6,65 6,73 6,84
9 31,00 1,76 3,45 4,00 4,52 4,65 4,78 4,97
11 37,40 1,75 3,41 4,09 4,61 4,74 4,87 5,07
100 xl00 X 8 31,00 1,96 3,85 4,34 4,84 4,96 5,12 5,30
160x160x12 74,80 3,17 4,94 6,61 6,89 6,95 7,01 7,12
14* 86,60 3,16 4,92 6,65 6,92 6,99 7,06 7,17
16* 98,20 3,14 4,89 6,68 6,95 7,04 7,09 7,21
18 109,60 3,13 4,87 6,71 6,98 7,08 7,15 7,25
10* 38,40 1,95 3,83 4,44 4,96 5,09 5,22 5,42
12 45,40 1,94 3,80 4,54 5,06 5,19 5,32 5,52
120 X 120 X 10* 46,40 2,36 4,63 5,25 5,75 5,90 6,01 6,20
12 55,00 2,35 4,60 5,35 5,85 6,00 6,11 6,32
'" Snt n conform STAS 424-80.
130 X 130 X 12 60,00 2,54 5,00 5,74 6,26 6,39 6,52 6,71
14 69,40 2,53 4,97 5,84 6,36 6,49 6,62 6,81
16 78,60 2,52 4,94 5,93 6,46 6,58 6,71 6,91
Tabelul 2.22
140 x140 X 12 65,00 2,76 5,43 6,16 6,66 6,80 6,92 7,10
Caracteristici geometrice ale compuse din I'oruiere 14* 75,20 2,74 5,42 6,24 6,75 6,89 7,04 7,20
16 84,40 2,72 5,40 6,33 6,84 6,98 7,15 7,33
Denumirea
I
A,
I
i b
I
iz'
I
i y' em pentru t, mm cu
em' Cl11
em
I I I I
O 8 10 12 15
150x 150 X 12 69,60 2,95 5,80 6,03 7,05 7,18 7,34 7,52
14 80,60 2,94 5,77 6,63 7,15 7,28 7,41 7,60
16* 91,40 2,93 5,74 6,74 7,26 7,38 7,51 7,71
40x 40x 3 4,70 0,78 ,.1,52 1,71 2,23 2,37 2,50 2,69
18 102,40 2,92 5,71 6,83 7,35 7,48 7,61 7,80
4* 6,16 0,78 1,52 1,76 2,29 2,42 2,55 2,75
5* 7,58 0,77 1,51 1,81 2,34 2,47 2,61 2,81
160 X 160 x12 74,80 3,17 6,23 6,95 7,45 7,59 7,70 7,91
14* 86,60 3,16 6,20 7,05 7,57 7,70 7,81 8,00
45 X 45X 4 6,98 0,87 1,71 1,96 2,47 2,61 2,75 2,94
5 8,60 0,87 1,70 2,01 2,53 2,67 2,80 3,00
16* 98,20 3,14 6,17 7,16 7,65 7,78 7,90 8,10
18 109,60 3,13 6,13 7,25 7,75 7,90 8,01 8,20
6 10,16 0,87 1,69 2,06 2,58 2,72 2,85 3,06
* Snt n conform STAS 424-80.
252
253
r#
Denumirea
I
A,
I
em'
40X 20X 3 3,46
4 4,52
45x 30x 4 5,72
5 7,04
60X 30X 5 8,58
6 10,16
60x 40X 5 9,58
6 11,36
7 13,10
65x 50X 6 13,16
7 15,20
8 17,20
75X 50X 7 16,62
80x 60X 7 18,76
80X 65x 6 16,82
8* 22,00
10 27,20
90x 60x 6 17,38
8 22,80
100X 50X 8 22,80
10 28,20
100x 75 X 7 23,80
9* 30,20
11 36,40
120x 80x 8 31,00
10 38,20
12 45,40
150X 90xl0 46,40
12 55,00
150xl00xl0 48,40
12 57,40
14 66,40
I
Tabelul 2.23
Caracteristici geometrice ale compuse din corniere
i 1
I
ia;.
I
i
y
' em pentru t, mm cu:
em
em
I 1 I I
O 8 10 12 15
0,42 1,27 0,68 0,99 1.08 1,16 1,30
0,42 1,26 0,71 1,02 1.11 1,20 1,33
0,65 1,42 1,12 1,42 1,50 1,58 1,71
0,64 1,41 1,14 1,45 1,53 1,61 1,75
0,63 1,00 1,03 1,33 1,42 1,50 1,63
0,63 1,89 1,05 1,36 1,44 1,58 1,66
0,86 1,89 1,49 1,78 1,85 1,93 2,06
0,86 1,88 1,50 1,80 1,88 1,96 2,08
0,85 1,87 1,53 1,83 1,91 1,99 2,12
1,06 2,03 1,95 2,23 2,31 2,39 2,51
1,06 2,02 1,96 2,25 2,33 2,41 2,53
1,05 2,01 1,92 2,28 2,36 2,44 2,56
1,07 2,36 1,88 2,17 2,25 2,33 2,45
1,28 2,51 2,31 2,59 2,67 2,74 2,86
1,35 2,51 2,54- 2,81 2,89 2,97 3,08
1,36 2,49 2,58 2,86 2,94 3,02 3,13
1,35 2,46 2,62 2,90 2,98 3,06 3,18
1,30 2,87 2,23 2,50 2,.57 2,65 2,76
1,29 2,85 2,27 2,54 2,62 2,70 2,81
1,05 3,18 1,72 2,01 2,09 2,17 2,28
1,05 3,16 1,76 2,06 2,13 2,21 2,34
1,59 3,15 2,86 3,12 3,20 3,27 3,38
1,59 3,13 2,89 3,17 3,24 3,32 3,44
1,58 3,11 2,93 3,22 3,29 3,37 3,48
1,73 3,82 2,95 3,22 3,29 3,37 3,47
1,72 3,80 2,99 3,26 3,34 3,41 3,53
1,71 3,77 3,02 3,31 3,38 3,46 3,57
1,95 4,80 3,22 3,49 3,56 3,63 3,74
1,94 4,77 3,26 3,53 3,60 3,68 3,79
2,15 4,78 4,70 3,96 4,03 4,10 4,21
2,15 4,76 3,73 4,00 4,08 4,15 4,26
2,14 4,73 3,77 4,05 4,13 4,20 4,30
* Snt n conform STAS 425-80.
254
Tabelul 2.24
Caracteristici geometrice ale compuse din corniere
Denumirea
I
A,
\
il'
I
iz
I
i
y
' em pentru t, mm cu:
em' :cm em
I I I I O 8 10 12 15
40X 20x 3 3,46 0,42 0,52 1,91 2,22 2,30 2,38 2,51
4 4,52 0,42 0,51 1,93 2,25 2,34 2,42 2,54
45X 30 X 4 5,72 0,65 0,85 2,06 2,36 2,43 2,51 2,66
5 7,04 0,64 0,84 2,08 2,38 2,45 2,54 2,74
60x 30x 5 8,58 0,63 0,78 2,87 3,18 3,26 3,34 3,46
6 10,16 0,63 0,77 2,90 3,21 3,30 3,36 3,48
60x 40x 5 9,58 0,86 1,13 2,72 3,02 3,10 3,18 3,30
6 11,36 0,86 1,12 2,75 3,06 3,13 3,24 3,34
7 13,10 0,85 1,11 2,77 3,07 3,15 3,24 3,36
65 X 50 X 6 13,16 1,06 1,46 2,87 3,18 3,25 3,33 3,44
7 15,20 1,00 1,45 2,89 3,19 3,26 3,34 3,47
8 17,20 1,05 1,44 2,92 3,21 3,30 3,38 3,50
75X 50x 7 16,62 1,07 1,41 3,43 3,73 3,80 3,88 4,00
80x 60x 7 18,76 1,28 1,74 3,54 3,84 3,92 3,97 4,10
80x 65x 6 16,82 1,35 1,93 3,47 3,76 3,83 3,90 4,02
8* 22,00 1,36 1,91 3,50 3,80 3,87 3,95 4,07
10 27,20 1,35 1.89 3,54 3,84 3,92 3,99 4,12
ft.::':-:-
90x 60x 6 17,38 " 1,30 -
1,72 4,08 4,37 4,40 4,52 4,64
8 22,80 - 1,29 "" 1,70 4,11 4,41 4,44 4,57 4,69 ..
',,,." '
j.' . .; -
100x 50x 8 :;;2,80 1,05 1,31 4,79 5,10 5,18 5,26 5,38
10 28,20 1,05 1,29 4,85 5,15 5,23 5,30 5,43

,??"".,
J
100x 75x 7 23,80 1,59 2,19 4,39 4,68 4,75 4,83 4,94
9* 30,20 1,59 2,17 4,44 4,73 4,81 4,89 5,00
11 36,40 1,58 2,15 4,48 4,78 4,86 4,93 5,05
I
120x 80x 8 31,00 1,73 2,28 5,41 5,71 5,76 5,85 5,96
10 38,20 '" 1,72 2,26 5,46 5,74 5,83 5,90 6,03
12 45,40 1,71 2,24 5,49 5,79 5,88 5,96 6,06
150X 90Xl0 46,40 "-1,95 2,51 6,92 7,21 7,29 7,36 7,48
12 55,00 1,94 2,49 6,97 7,27 7,34 7,42 7,53
150xl00x10 48,40 2,15 2,86 6,77 7,06 7,13 7,22 7,32
12 57,40 2,15 2,84 6,82 7,12 7,19 7,27 7,38
14 66,40 2,14 2,82 6,87 7,16 7,23 7,31 7,42
* Snt n conform STAS 435-80.
255


l'
IZ: c::
f ---x

Caracteristici geometrice ale compuse din profiIe laminate U
I, em i, em de axa:
Denu-
y-y
mirea A, i, b,
em' em mm
I
pentru a, mm cu:
unii
x-x
O
I
8
I
10
I
12
I
15
I
80
I
100
I
120
I
140
I
150
][ 8* 22 1,33 45
1,. 212 111 85 114 122 131 145 692 954 1260 1 610 1800
i
x
3,10 iy 1,96 2,28 2,35 2,43 2,57 5,61 6,58 7,57 8,55 9,05
][ 10* 27 1,47 50 Ix 412 Iy 123 161 172 183 201 890 1220 1600 2030 2270
(r 3,91 iy 2,13 2,44 2,52 2,60 2,72 5,74 6,72 7,70 8,67 9,17
]]12* 34 1,59 55
Ix 728 Iy 173 222 236 251 274 1150 1570 2050 2600 2900
i
x 1,62 i
v
2,26 2,56 2,64 2,72 2,84 5,82 6,79 7,76 8,75 9,24
][ 14* 40,8 1,75 60 Ix 1210 Iv 250 314 382 350 380 1470 1980 2580 3250 3620
i
x 5,45 iy 2,47 2,77 2,85 2,93 3,05 6,00 6,97 7,95 8,93 9,42
][ 16* 48 1,89 65 Ix 1850 Iv 334 411 433 456 493 1810 2420 3120 3920 4360
i
x 6,21 i
ll
2,62 2,92 3,00 3,08 3,20 6,14 7,10 8,06 9,04 9,53
][ 18* 56 2,02 70 Ix 2700 111 434 530 555 584 627 2190 2910 3740 4680 5200
i
x 6,95 i
v 2,78 3,07 3,14 3,23 3,34 6,25 7,21 8,17 9,14 9,64
][ 20* 64,4 2,14 75
Ix 3820 1. 556 670 702 735 787 2620 3460 4430 5520 6120
i
x 7,70 iy 2,94 3,23 3,32 3,38 3,51 6,38 7,83 8,29 9,26 9,75
][ 22 74,8 2,30 80
Ix 5380 Iv 736 877 915 956 1020 3210 4210 5350 6640 7340
i
x 8,48 i
ll
3,16 3,43 3,50 3,57 3,69 6,56 7,50 8,46 9,42 9,91
li 21* 84,6 2,42 85
Ix 7200 III 916 1080 1130 1170 1250 3780 4920 6230 7700 8500
i
x
9,22 i y 3,29 3,57 3,65 3,73 3,84 6,69 7,62 8,58 9,54 10,00
][ 26 96,6 2,56 90 Ix 9640 Iv 1170 1370 1 420 1480 1570 4540 5870 7390 9100 10020
I
i
x
9,99 i. 3,48 3,76 3,84 3,91 4,03 6,86 7,79 8,75 9,70 10,20
][ 30* 117,6 2,90 100 Ix 16060 Iv 1850 2100 2190 2270 2390 G 270 7960 9890 12050 13220
iz 11,70 i
v
3,97 4,22 4,32 4,40 4,51 7,30 8,23 9,17 10,10 10,60
* Snt n conform STAS 564-aO.
....
-J
a
n
O


2
r>
-g
, [,rl'
Caracteristici geometrice ale compuse din profiIe laminate U
3


n-
/1)
t-:l
ClI
-'1
-
Denumirea A, i}t
em' em
I
x-x
2b
I
150 I 160 I
[] 8* 22 1,33 Ix 212 Iy 243 844 983
i
x
3,10 i
y
3,33 6,19 6,68
[] 10 27 1,47 Ix 412 1. 380 1010 1 180
i
x
3,91 i
ll
3,75 6,12 6,61
[] 12* }4 1,59 Ix 728 Iv G04 1270 1480
i
x
4,62 i
y 4,21 6,11 G,60
[]14* 40,8 1,75 Ix 1210 Iy 862 1 470 1720
i
x
5,45 iy 4,59 6,00 6,49
[J 16*
.
48 1,89 Ix 1850 Iy 1210 1710 1 990
i
x
6,21 i
v
5,03 5,97 6,44
[J 18* 56 2,02 Ix 2700 Iv 1670 1970 2300
i
x
6,95 iy 5,47 5,93 6,41
[J 20* 64,4 2,14 Ix 3820 Iv 2240 2240 2610
i", 7,70 i
ll
5,89 '5,89 6,36
.
[J 22* 74,8 2,30 Ix 5380 Iv 2960 - 2960
i
x
8,48 i
y 6,29 - 6,20
[J 24* 84,6 2,42 Ix 7200
Iv 3820 - -
i
x
9,22 i
v
6,72 -
[] 26 96,6 2,56 Ix 9640 Iv 4890 - -
i
x
9,99 i
v
7,12 - -
[] 30* 117,6 2,90 Ix 16060 Iv 7260
-
-
i
x
11,70 i. 7,86
-
-
-
* Snt n conform STAS 564-80.
I, em' i, em de axa:
y-y
pentru a, mm cu:
180 I 200 I 220 I 240
I
250
I
260
1290 1650 2050 2490 2720 2970
7,G6 8,66 9,65 10,60 11,10 11,60
1560 1990 2470 3010 3300 3 G60
7,60 8,58 9,56 10,60 11,10 11,.50
1 950 2490 3090 3760 4130 4510
7,57 8,56 9,53 10,50 11,00 11,.50
2270 2900 3620 4410 4840 5290
7,46 8,43 9,42 10,40 10,90 11,40
2630 3370 4200 5130 5620 6150
7,40 8,38 9,35 10,30 10,80 11,30
3040 3880 4840 5920 6500 7100
7,37 8,32 9,30 10,30 10,80 11,30
3440 4440 5500 6720 7380 8070
7,31 8,27 9,24 10,20 10,70 11,20
3910 5020 6270 7670 8420 9220
7,23 8,19 9,16 10,10 10,60 11,10
4370 5600 7000 8570 9420 10310
7,19 8,14 9,10 10,10 10,GO 10,00
4890 6270 7850 9610 10570 11 570
7,12 8,06 !l,Ol 9,97 10,50 10,90
- 7260 9090 11160 12280 13470
-
7,86 8,78 9,74 10,20 10,70
Tabelu
I
160
I
180
I
2000 2440 :2
9,54 10,50 11
2520 3060 3
9,66 10,60 11
3220 3910 4
9,73 10,70 11
4000 4840 5
9,90 10,90 11
4820 5810 6
10,00 11,00 12
5740 6910 8
10,10 11,10 12
6750 8100 9
10,20 11,20 12
8080 9680 11
10,40 11,40 12
9350 11160 13
10,50 11,50 12
11000 13100 15
10,70 11,60 12
14450 17090 19
11,10 12,00 13,
Tabelul 2.26
I
280
I 300
3500 4080
12,60 13,60
4240 4940
12,50 13,50
5310 6190
12,50 13,50
6250 7290
12,40 13,40
7270 8480
12,30 13,30
8400 9810
12,30 13,20
9550 11,160
12,20 13,20
10,929 12760
12,10 13,10
12220 14290
12,00 13,00
13720 16070
11,90 12,90
16010 18780
11,60 12,60
Ik "-
III
">

'1
:
I
'"
C<'l C'1
"
C'1 ct:J O O O O
"
<O M ct:J >!") >!") >!")
"
O
,.... ,-< C<'l
""
>!") <O ct:J ,....
,-<
"'" II, , <::!
i !
....
I
>!")
ct:J O
"

ct:J >!") C<'l q c. ""1.

,....

"""
",,'
<J5 ct:J' O

<J5 ct:J
,.... ,.... ,-< M
"
c. 0. c >!")
M. ..". >q o o. q o.
>!") <O
>!")-
00 <O o" M >!") ct:J M
,....
M
""
>!") <O C> M C>
..... "
M
O> L"> <O o o >!") >!") o
'"
o
ct:J >!") C<'l M >!") C> ..". o
,....
C<'l ..". >!") <O ct:J o
" :: " ,-< ,-< ,....
o o
"
o c o o <O M
>!") ,-< ,-< M
"
ct:J C ..,;< C> M C>

C<'l ..". o
"
ct:J L">
"
C> ..". ct:J
,-< C'I C<'l >!") <O O>
"'" "
C'I O> >!")
,-< ,-< C'I C'I ..".
,-< C'I ct:J ct:J
,"
>!") >!") o o o o
tt
..". o
"
<O ,,,> o <O C<'l C<'l <O ct:J
,-< C'I C'I C<'l ..". <O l- C> M C<'l ct:J
,-< ,-< ,-<
o
"
>!")
"
C'I o o o o <O C
ct:J C'I
""
M O> ct:J
"
<O C'I >!") ..".

..".
"" "
>!") ..,;< ct:J ct:J >!")
""

ct:J
...:: "
,-< C'I C<'l >!")
"
o ..". O> >!") C'I o
,-< ,-< M C'I C<'l >!")
M
o:.
ct:J o.
"'"
ct:J
.."..
"" "

r-: ct:J o" C<'l ..".' ,,' o C<'l <J5 C> <O
"1" ,-< ,-< ,....
C'I C'I C'1 C'I M
"
C<'l
o:.
>!") ,....
"
..".. ,..... ct:J >!"). O.
S
.c <J5 <O ,,' 00 00 C> C o" M M
"S ,-< M M M
o o o o o o o c o o o


ct:J

o ct:J

o
"!.
ct:J ct:J
..f'
",,' ,.... 0>'
'""
,,' C'I' o 00 >!") C' ,,'
O> C'I
..,.
"
o C<'l <O ct:J ,-< ..". O>
,....
C'I C'I C'I C<'l C<'l C<'l C<'l
""
..".
""
C>
'""
M ..". >!") M
"
o ..". <O M
"
0>. O. M.
'""o
cq
"": ".
,....
.S
C'
" "
o" o ,-< ,-< ,-< ,-< ,.... ,.... ..... M
."

>!") o >!") o >!") c >!") o c .0;:
"'"
..". >!") >!") <O <O
"
l- ct:J O>
""S
o o o o o o o o o o c
:i
.-; ..".
"
o O'") <O O> N ,,,> ct:J
..,.
C'I C'I C'I M M C<'l C<'l ..".
""
..". L')
.!., .....
* * * * * *

..". <O ct:J o C'I ..". <O ct:J
M
N <O
,-< ,-< T-< C'I C'I C'I C'I "1
C<'l C<'l
Ci
a
O>
>!")
,....
<O.
C
""
o
o'
,-<
C<'l
o
o
M

o
C'1
<:;
ct:J
<O
o
>!")
lf")
C'1
I
o
C'I
I
""
<O
"
>q
..,;<
..".
I
.."..
..".
,-<
c
"" C'I'
>!")
>!")
ct:J
M
C'i'
o
o
.....
S2
<5
* o
..,.
r.
Tabelul 2.28
de pretensionate; dimensiuni dimensiuni ma.e
IP (STAS 8796/1-77) IP (STAS 8796/2-77)
-
Filet, d
I
dI'
I
K,
I
/,
I
b,
I
m,
I
Masa
mm mm mm rum mm kg/l 000 buc
1
M 12 12 8
30 ... 80 23 10 23,3
M 16 16 10
40 ... 100 28 13 44,8
M 20 20 13
50 ... 120 33 16 73,9
M 22 22 14
60 ... 140 34 18 104
M 24
24 15
70 ... 160 :37 19 155
M 27 1-27-
17
80 ... 18U 39 22 224 I
Observatii:
- se din 41l\IoCll, S TAS 791-80, grupele de caracteristici mecanice 8.8
10.9;
- se din 33 1\1oCll, STAS 791-80, gwpele de caracteristici mecanice 8 10;
- exempl u de notare a unui cu filet 1\1 :20, lungimea 1=100 mm, grupa 8.8:
IP-1\1 20 X 100 STAS 8796/1-77 grupa 8.8.
- exemplu de notare a unei pentru un {'u filet 1\1 20, grupa 8: IP-1\1 ;::0
STAS 8796/2-77 grupa 8.
17*
Tabelul 2.29
de pretensionate;
File-tul

M 12
1\1 16
1\1 20
1\1 22
1\1 24
1\1 27
Observatii:
d,
mm
13
17
21
23
25
28
D,
rum
28
34
----
39
I
-----,

50
56
1
p,
nun
4
4
5
5
6
6
Masa,
kg/l 000 buc
14,0
19,5
30,4
40,2
65,1
81,8
- dimensiunile snt extrase din STAS 8796/3-77;
- exemplu de notare a unei pentru sau cu filet
lIletric 1\1 24: IP-24 STAS 8796/3-77;
- se din 41 M
o
Cll STAS 794-80
259
w.uU
de pretensionate; mase (STAS 8796/1-77)

I I I I
M24
I
M27
MI2 MI6 M20 M22
lui, d
Lungi-
Masa kgfI 000 buc.
rubului
l, (mm)
30 42
35 52
40 56 105
45 59 113
50 64 121 194
55 68 129 207
-----"---
60 72 137 219 279
65 77 145 232 294
,.:.......... , .......-
309 389 70 81 153 244
75 86 157 257 324 407
80 90 165 269 339 425 564
85 173 282 354 443 587
90 181 288 363 449 609
95 189 301 378 467 632
100 197 313 393 485 645
105 326 408 503 666
110 338 423 521 687
115 351 438 539 708
120 363 453 557 729
125 468 575 750
130 483 593 771
135 498 611 792
140 513 629 813
145
., 647 834
150 665 855
155
683 876
160
700 897
165
918
170
939
--------
175
960
180
981
260

Tabelul 2.31
Lungimi de stringere ale de inaltii pretensionate (STAS 8796/1-77)


lui, d
MI2 M 16 M20 M22 M24 M27
Lungi-

Lungimea de strfngere, DlIU
rubului
1, (mm)
30 ... 10
35 6 ... 13
40 11 ... 18 6 ... 15
45 16 ... 23 11 ... 20
50 21. .. 28 16 ... 25 10 ... 19
.....
55 26 ... 33 21. .. 30 15 ... 24
60 31 .. 38 26 ... 35 20 ... 29 18 ... 27
65 36 .. .43 ... 31 ... 40 25 ... 34 23 ... 32
,
70 36 ... 45 30 ... 39 28 ... 37 24 .. 33
75
l'w_
46 ... 53 41 ... 50 35 .. .44 33 ... 42 29 ... 38
80 51 ... 58 46 ... 55 40 ... 49 38 .. .47 34. .. 43 32 .. .40
-
,._.or
-
85 51 ... 60 45 ... 54
,
43 ... 52 39 .. .48 37 ... 45
--
90 56 ... 65 50 ... 59 48 ... 57 44 ... 53 42 ... 50
-
95 61 ... 70 55 ... 64 53 ... 62 49 ... 58 47 ... 55
100 66 ... 75 60 ... 69 58 ... 67 54 ... 63 52 ... 60
105 65 ... 74 63 ... 72 59 ... 68 57 ... 65
110 70 ... 79 68 ... 77 64 .. 73 62 ... 70
115 75 ... 84 73 ... 82 69 ... 78 67 ... 75
120 80 ... 89 78 ... 87 74. .. 83 72 ... 80
125 83 ... 92 79 .. 88 77. .. 85
130 88 ... 97 84 ... 93 82 ... 90
135 93 ... 102 89 ... 98 87 ... 95
140 98 ... 107 94 ... 103 92 ... 100
145 99 ... 108 97 ... 105
150 104 ... 113 102 ... 110
155 109 . 118 107 ... 115
160 114 ... 123 112 ... 120
165 117 ... 125
170 122 ... 130
175 127 ... 135
180 132 ... 140
261
Tabelul 2.32
Tabelul 2.33
cu cap hexagonal; dimensiuni. grosolane, hexagonale; dimensiuni, mase grosolane, IIU cap hexagonal; mase (STAS 920-69)
(STAS 920-69) (STAS 922-76)

M6
I
Ms
I
MIO
I
MI2
I
MI6
I
M20
I
M24
I
Mao
I,mm
Masa, kg/I 000 buc
25 7,3
-
----
30 8,4 17,3
35 9,5 19,2 32,0
.1 I
il
,
"
b, pentru:
Filet,
d"
K, 1,
I I
m, Masa
d rom mm mm
1.;:; 125
1> 125
1>200
mm kg/I 000 buc.

40 10,6 21,1 35,1 50,0
45 11,7 23,0 38,2 54,4
50 12,8 24,9 41,3 58,8 109
M6 6 4,0 25 ... 75 18 - - 5 2,32
55 13,9 26,8 44,4 63,2 117
M8 8 5,5 30 ... 80 22 - - 6,5 4,62
----
60 15,0 28,7 47,5 67,7 125 207
Ml0 10 7,0 35 ... 200 26 32 - 8 10,90
----
____ o
65 16,1 30,6 50,6 72,0 133 219
M12 12 8,0 40 ... 260 30 36 49 10 15,9
--
----
70 17,2 32,5 53,7 76,4 141 231 346
(M14) 14 9,0 45 ... 260 34 10 53 11 25,0
----
75 18,3 34,4 56,8 80,8 149 243 364
M16 16 10 50 ... 260 38 44 57 13 30,8
--
80
36,3 59,9 85,2 157 260 382 642
(M18) 18 12 55 ... 260 42 48 61 15 50,8
-
90
66,1 94,2 173 284 418 712
M20 20 13 60 ... 260 46 52 65 16 60,3
--
100
72,3 103 189 308 454 768
(M22) 22 14 65 ... 260 50 56 69 18 80,2
--
110
78,5 112 205 332 490 824
M24 24 15 70 ... 260 54 60 73 19 103
--
120
84,7 121 221 356 526 880
(M27) 27 17 75 ... 260 60 66 79 22 154
--
130
90,9 130 237 380 562 936
M30 30 19 80 ... 260 66 72 85 24 216
----
140
97,1 139 253 404 598 992
(M33) 33 21 90 ... 260 72 78 91 26 271
150
103 148 269 428 634 1050
M36 36 23 100 ... 260 78 84 97 29 369 ----
160
109 157 285 452 670 1 100
-------'--
M42 42

110 ... 260 90 96 109 34 610
M48 48 30 120 ... 260 102 108 121 38 924
180
121 175 317 501 742 1210
200
133 193 349 550 814 1320
Obser/Ja/ii:
- exemplu de notare pentru un cu filet M20, lungimea l=100 mm, grupa de caracteristici
220
211 381 599 886 1430
mecanice 5.6: M20 xlOO STAS 920-69 grupa 5.6;
- exemplu de notare a unei cu filet M10, grupa 5: Ml0 STAS 922-76 grupa 5;
- se cu grupe de caracteristici mecanice ca n tabelul 2.39;
- dimensiunile din se vor evita pe ct posibil.
240
229 413 648 958 1540
260
247 445
I
697 1030 1650
262
263
I 1
I 1
\
Filet,
d
M5
M6
M8
Ml0
M12
(M14)
M16
(M18)
M20
(M22)
M24
(M27)
M30
. (M33)
M36
M42
M48
d ..
semipreclse, cu cap hexagonal; dimensiuni
semlprecise, hexagonale; dimensiuni, mase
(STAS 6220-69)

-@=-t33-&-
k I {I 1
b. nun pentru:
K. 1.
l> 125
mm mm
\
mm I OS;; 125
I
OS;; 200
I
1>200

5 3,5 20 ... 45
16 -
-
--
6 4 25 ... 60
18 -
-
-
8 5,5 30 ... 80
22 28
-
-
--
10 7 35 ... 110
26 32
-
--
12 8 40 ... 170
30 36
-
--
14 9 45 ... 180
34 40
-
-
16 10 50 ... 200
38 44
57
-
18 12 55 ... 200
42 48
61
-
--
20 13 60 ... 200
46 52
65
-
22 14 65 ... 200
50 56
69
--
24 15 70 ... 200
54 60
73
-
27 17
w_.
79
75 ... 200
60 66
-
--
30 19 85 ... 260
66
72
85
--
33 21 90 ... 260
72
78
91
-
36 23 100 ... 260 78
84
97
42 26 110 ... 260
90 96
109
--
48 30 120 ... 260
102
108 121
Tabelul 2.34
m.
Masa
mm kg 11000 buc
4 1,23
5
2,32
6,5 5.39
8
10,9
-'
10

15,1
11
25.0
13
30,8
" .
15
50,8
16
60,3
18 80.9
19 111
22
166
24 232
26 298
29
398
34
657
38
924

_ exemplu de notare pentru un cu filet M20, lungimea 1=100 mm. grupa de caracteristici
mecanice 5.6: M20 X 100 STAS 6220-69 grupa 5.6.
_ exemplu de notare a unei cu filet M20, grupa 5: M20 grupa 5;
_ se cu grupe de caracteristici mecanice ca in tabelul 2.39;
_ dimensiunile din se vor evita pe cit posibil.
264
Tabelul 2.35
r s mlprec e, cu cap hexagonal; mase (STAS 6220-69) i e' ls
ISZ
M6
I
M8
I
MIO
I
M12
I I I I
M16 M20 11124 M30
!,mm
Masa, kg/1 000 buc
25 7.31
30 8,43 16,4
35 9,54 18,3 31.9
-
----
40 10,7 20.3 35,0 49,7
45 11,8 22,3 38,1 54,1
50 12,9 24,3 41,1 58.5 108
55 14.0
26,2 44,2 63,0 115
-
60
15,1 28,2 47,3 67,4 123 212
65
30,2 50,4 71,9 131 224
i
70
32,1 53,5 76,3 139 237 347
i
-
'- -
75
34,1 56,6 80,7
147 249 365
,
" .
80
36,1 59,7 85.2
155 262 383
85
". --<--' .i<:
62,7

89,6 163 274 400 699
90
... - ...
65,8
.- --.
94,1 171 286
- .
418'- 726
". '"- ._.-
"
_ ....."-
-'.-
100 72,0 103 186 311 454 779
-
110
>-,',.
78,2
, _.',
112 202 336 489 834
..
120 121 218 360 525 890
..
--
130 130 234 385 560 946
--,
140 138 250 410 596 1001
150 147 266 434 631 1057
160 155 280 457 663 1108
170 164 295 482 698 1163
180 311 506 ,34 1219
190 327 531 769 1274
200
-
343 556 805 1330
1"':"
220
1441
240
1552
!
260
I I 1663
, .
# ......... .. -
265
, l'
1,'
, II
II
: ,
I,!
I
1,
, I
I
I
1
'l
\
Filet
d
M5
M6
M8
MI0
M12
(M14)
M16
(M18)
M20
(M22)
M24
(M27)
M30
(M33)
M36
M42
M48
precise cu cap hexagonal; dimensiuni
precise, hexagonale; dimensiuni, mase
{} + 1=1-1
_b ----i
\
b, mm
d"
k,
1,
I I
nun rom
mm
1> 125

1>200
5 3,5 20 ... 80 16 -
-
- -
6
4,0 25 ... 80 18
-
-
-
8
5,5 30 ... 100
22
-
-
I
---
10 7 35 ... 160
26
32
-
12 8 40 ... 180
30 36
-
-- ..
14 9 45 ... 200
34
40 -
--
16 10 50 ... 220 38
44
57
18 12 55, .. 220
42
48
61
-
-
----
20 13 60 ... 220
46
52
65
-
-
22 14
65 ... 220
50
56
419
-
24 15
70 ... 220 54 60
73
-
--
27 17
75 ... 220 60
66
79
-"......_-.....-'-'

-
-
30 19 90 ... 260
66
72
85
--
33 21 100 ... 260
72
78
91
- -
36 23 100 ... 260
78
84
97
42 26 110 ... 260
90 96
109
-
48 30 120 ... 260
102
108
121
Tabelul 2.36
m,
Masa
mm
kg/1000 buc
4
1,23
5
2,32
6,5
5,39
8
10,9
10
15,1
11
25,0
13
30,8
15
50,8
16
60,3
18
80,0
19
111
22
166
24 232
26
298
29
398
34
657
38
924
ObserDalii:
_ exemplu de notare pentru un cu filet M20, lungimea 1=100 mm, grupa de caracteristici
mecanice 5.6: M20 x 100 STAS 4272-70 grupa 5.6;
_ exemplu de notare a unei cu filet M20, grupa 5: M20 STAS 4071-79 grupa 5;
_ urile se cu grupe de caracteristici mecanice ca n tabelul 2.39;
_ dimensiunile din se vor evita pe cit posibil.
266
Tabelul 2.37
precise, cu cap hexagonal; mase (STAS 4272-70)

M6
I
MB
I
MIO
I
M12
I I I I
M 16 M20 M24 Mao
E, mm Masa, kg/1 000 buc
25 7,34 16,4
30 8,40 16,4
1-
35 9,47 18,3 31,9
40 10,6 20,3 34,9 49,3
- -
45 11,6 22,3 38,0 53,6
50 12,7 24,2 41,1 59.1 109
1- ----
55 13.6 26.2 43,8 62,6 117
60 14,7 28,2 46,9 67,0 125 207
65 15,7 30,2 50,0 70,3 132 219
---
70 16,8 32,1 53,2 74,7 141 231 347
75 17,9 56,2 79,1 149 244 364
---
80 18,9 36,1 59,2 83,6 157 256 382
90 40,1 65,4 92,4 171 277 409 712
MIil ':>o;",
100 44,1 71,6 100 186 301 445 767
110 77.7 109 202 326 480 810
120 83,9 118 218 351 516 866
130 90,0 127 234 375 551 921
140 96,2 136 250 400 587 977
150 102 145 265 425 622 1030
160 108 153 281 449 658 1090
170 162 297 474 693 1 140
180 171 313 499 728 1200
190 328 523 764 1250
200 344 548 799 1310
220 376 597 870 1420
240 1530
,
260 1690
267
tir
I !i I
II
Iii
I "
'1:
1,
I
Tabelul 2.38
plate, grosolane; dimensiuni, mase
1
j
W'&I
L
1.
d
J
J
D
Filetul
I
d,
I
D,
I
8,
I
Masa
mm mm mm kg/1000 buc
,- .........-
M6 7 12,5 1,6 1,12
M8 10 17 1,6 2,06
MI0 12 21 2 3,93
M12 15 24 2,5 5,89
M16 19 30 3 10,7

M20 24 37 3 16,5
M24 28 44 4 22,8
M30 35 56 4 51,0
Observa/ii:
- dimensiunile sint extrase din STAS 1388-72;
- se din OL 34;
- exemplu de notare a unei pentru un cu cap hexa-
gonal. cu filet M20: 20 STAS 1388-72.
Tabelul 2.39
Grupe de caracteristici mecanice ale (STAS 2700/3-80)
Grupa de caracteristici mecanice
Categoria
I I I I I I I I I I
de
4.6 4.8 5.6 5.8 6.6 6.8 6.9 8.8 10.9 12.9 14.9
Precise x x x x x x x x x x x
------------------------ ----- ---
Semiprecise x x x x x x x x
--------------- ----------- ---
Grosolane x x
Observatii;
- primul al grupei de caracteristici mecanice 1/10 din de rupere
la in kgf/mm
2
;
- al doilea de zece ori raportul dintre limita de curgere de
rupere la
- prin celor numere limita de curgere, in kgf/mm
2

268
Diametrul de
Nituri: diametru no 1 di
mina,
ametru de calcul, diametrul
calcul d al ni-
tului
13
(15) 17
Diametrul no-
(19) 21
(23) 25
minal al nitu-
lui d
l 12
(14) 16
(18)
Diametrul 20
(22) 24
rii 0
Diametrul la
13 15 17 19 21 23 25
filet al
bului cores-

M12
(M14) M16 (M18)
( ... ) se vor evita pe ct posibil
M20
(M22) M24
1
Date constructive pentru realizarea prinderilor
al 0,7tl cnd tI <t
2
cnd t
2
<t
l
cnd i<i
a
cnd ta<t
cnd d<t
a
a cnd ia<d
Grosimi de
maxime
(28) 31
(27) 30
28 31
(M27) M30

Simbol Grosi

Inimii Tillpi
I mea
t,
I
I
Inimii
t, <t,
d<t. d<t.
al a' a"
w
I
h,
e
maz
pentru d
2
=
T b I 1 a eu 2.40
(34) 37
(33) 36
34 37
(M33) M36
Tabelul 2.41
,
T
h-2c I
I 8 4,43 3,0
13
I
17
I
21
I I
4,0 23 25
10 22
5,05 3,5
59 60
12
5,67
4,5 3,0
- 28 75 75
- -
4,0 5,0 3,5
- - -
14 6,29 4,0
- 32 92 90 50
- -
6,0 4,0 -
-
16
6,91
- 34 109 100
- -
4,5 6,5 4,0
60 50
18 - 40 125
- -
7,53 5,0
120
80
-
20
7,0 4,5 13 44 142
70 60
- - 8,15 5,5 7,5 5,0 13
140 100 90 80 70
22
8,77
48 159 160 120
-
6,5 8,5 110 100
24
9,39
5,5 13 52 176 170
90 80
6,5 9,0 6,0 17
130 120 110 100
26
10,15
56 192 190
90
28
7,0 9,5 6,5 17 60
150 140 130 120 110
11,04 8,0
208 200 160 150
30
11,83
10,5
7,0 17 62 225
140 130 120
8,0 220 180 170
32
11,0 7,5 21 64 241
160 150 140
12,72 8,5 12,0 8,0 21
240 200 190 180 170
36
14,50 10,0
70 258 250
160
13,5 9,0 23
- 200 190 180 40
16,18 11,5
76 290 290
170
15,0 10,5 23
- 240 230 220
In cazul folosirii a
86 323 320
210
mai mult de
- - 260 250 240
de nituri el min
39 51 63 69
:: e2 min 75
20 26 32 35 38
Pentru 1
I
-
STAS 565-80
Dimensiunile snt date
in mm

269
Grosimea
'O
.o
.
(j)
u
t,
5 5,5
6,5 5,7
8 6,2
10 6,5
12 6,8
14 7,6
16 7,9
18 8,2
20 8,5
22 9,3
24 9,6
26 10,4
30 12,0
8,5
8,9
9,8
10,5
11,2
12,4
13,1
13,8
14,5
15,7
16,4
17,6
20,0
Tabelul 2.42
OTEL c:
Date constructive pentru realizarea prindedlOl'
cnd 11<1"
cnd 10 <11
Cnd I?<I"
cind /,,<12
Grosimi maxime
3,5
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,5
5,5
6,0
6,5
6,5
7,0
8,0

6,0
6,0
6,5
7,0
7,5
8,5
9,0
9,5
10,0
11,0
11,5
12,0
14,0
5,0
5,0
5,5
5,0
6,0
6,5
7,0
7,5
7,5
8,5
8,5
9,5
10,5
3,5
3,5
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,5
6,0
6,0
6,5
7,0
7,0
13
13
17
17
21
21
23

25
25
25

20
25
25
:30
30
35
:35
40
40
45
45
50
55
cnd t<:'1
3
a' O,7t3 cnd 13 <t
cnd g<t3
a"';::O,7/3 cnd 1
1
<g


h-2c I
h2
20
33
46
64
82
98
115
133
151
167
184
200
232
20
30
45
65
80
95
110
130
150
160
180
200
230
111= ::
=1 = =1 =
80 60 - - -
90 80 65 - -
110100 85 80 -
- 110 95 90 80
- 130115 110 100
- 1501:,5130120
- - 1(;;) 160 150
n cazul folosirii a mai mult de de nituri el min 39 51 (;3 69 75
e2 min 20 26 32
1
35 38
1-----------'---/
Pentru c:
STAS 564-80
Dimensiunile sint date n mm.
270
t
a
Simbol
L
40x 40x
4
5
45X 45x 4
5
6
50 X 50x 4
5
(;
7
60x 60X 5
6
8
10
70x 7aX 6
7
8
-
Q'
CORNIER CU ARIPI EGALE
Date constructive pentru realizarea prinderllor
I


/
al<0,7g cnd g<t
al<0,7t cnd t<g
a2<O,84g cnd g<t
a2<0,7t cnd t<g
Gabarite pentru executarea
A. nituite
B. cu
b c.
I Grosimi
maXlme
ai

wI m1n pentru d
1
=
(l,2g<t)
d
lmax
al
Tabelul 2.43
d
I
(g<t) I
I I I
I I
a2=al WI
'"2
13 17 21 23 23
- - 28 - I
I
- - - -
(2,5) 3,0 27
I
- - -
3,5 4,0
- - - - -
2(;
- -
I - - -
2,5 3,0 30 13 25
I
- 23
3 " 4,0
- - - - ,a
29
24
4,0 5,0 28
- - - -
2;,
-
I
- - -
2,5 3,0 35 13 30 - 23 -
3,5 4,0 34
I
- - -
:24
4,0 5,0 33
- - - -
4,5 5,5
25 - - - -
22
26 - - - -
3,5 4,0 43 17 35 - 25 28
4,0 5,0 42
- - -
6,5
25 29
- - - ;),OJ
40
28 31
7,0 8,0
-
!
- -
38
30 33 - - -
4.0 5,0 50 21 40 - 27 30 33
1,5 5,5 49
- -
5,5 6,5
28 31 34 - -
48
29 32 35 - -
271
Tabelul 2.43 (contfuare)
I
I
Grosimi de

7
maxime
Wima.z pentru d1 =
I
Simbol al
L
(g<l) 1
(1,2g<t)

d1ma$
I I I I 1
a
J a2 =a} W
I w, 13 17 21 23 25
70x 70x 9 6,0 7,5 47 21 40 - 30 33 36 - -
10 7,0 8,0 46 31 34 37 - -
80x 80x 6 4,0 5,0 59 23 45 - 28 31 34 36 -
8 5,5 6,5 57 30 33 36 38 -
10 7,0 8,0 55 32 35 38 40 -
90x 90x 8 5,5 6,5 66 25 50 - 31 34 37 39 41
9 6,0 7,5 65 32 35 38 40 42
11 7,5 9,0 63 34 37 40 42 44
100xl00x 8 5,5 6,5 74 25 45 60 32 35 38 40 42
10 7,0 8,0 72 34 37 40 42 44
12 8,0 10,0 70 36 39 42 44 45
120 x120 X 10 7,0 8,0 90 25 50 80 - 38 41 43 45
12 8,0 10,0 88 - 40 43 45 47
130 X 130 X 12 8,0 10,0 97 25 50 90 - 41 44 46 43
14 9,5 11,5 95 - 43 46 48 50
16 11,0 13,5 93 - 45 48 50 50
140 X 140 X 12 8,0 10,0 105 28 50 95 - - 45 47 49
14 9,5 11,5 103 - - 47 49 50
16 11,0 13,5 101 -
- 49 51 53
150x150x12 8,0 10,0 114 28 50 105 - - 46 48 50
14 9,5 11,5 112 - - 48 50 50'
16 11,0 13,5 110 - - 50 50C 50
a
18 12,5 15,0 108 - - 50' 50
a
-
160 x160 X 12 8,0 10,0 122 28 60 115 - - - 49 51
14 9,5 11,5 120 - - - 51 53
16 11,0 13,5 118 - - - 53 55
18 12,5 15,0 116 - - - 55 57
* Pentru cea mai conform figurilor a, b, c, d.

conform figurii a, respectiv c.
.
Pentru
- Dimensiunile sint date in mm.
cornier
- pentru a<100 mm - un rnd de nituri sau
- pentru a;;.100 mm - rnduri de nituri sau
STAS 424-80
272
-
CORNIER CU ARIPI NEEGALE
Date constructive pentru realizarea prinderilor
al<;;0,7g cnd g<t
al<0,7t cnd t<g
a2<0,84g cnd g<t
a2<0,7t cnd t<g
Gabaritc pentru executarea
Tabl'lul
A. nituite
B. cu
t
t
Q.
b. c
d.
Grosimi
de
Simbol
maxime
/
L
al b
j
d.
(g <1) /(l'2g <1)
d,

Wi(3)mln pentru d=
al a2 =al
mew. W
I
1
w,
I 131171 21 1 231 25
w
3
45X 30X 4
- 3,0 19 34 13
- 25
5 3,5 4,0 18 33
- - 22
- - - -
23 - - - -
60X 30X 5 3,5 4,0 16 46 17
- 35
6 4,0 5,0 15 45
- - 23 28 - - -
24 29 - - -
60x 40x 5 3,5 4,0 26 46 17 - 35
6 4,0 5,0 25 45
- - 23 28 - - -
7 4,5 5,5 24 44
24 29 - - -
25 30 - - -
65x 50 X 6 4,0 5,0 34 49 21 13 35
7 4,5 5,5 33 48
- 30 25 29 33 - -
8 5,5 6,5 32 47
26 30 34 - -
27 31 35 - -
75x 50X 7 4,5 5,5 32 57 23 13 40 - 30 26 30 34 37 -
18 Construc ii me
tallce
273
Tabelul 2.44 (continuare)
Grosimi
de
I
Simbol
maxime
b
j
L
ai
dI
d2 wi(3)mln pentru d=
(g<t) 1<1,2g<t)

al a2=a1
ma<r. WI
1
w,
1
'"3 131171 21 1 231 25
80x 60x 7 4,5 5,5 41 I 61 23 17 45
I
35 27 30 34 37 - -
80x 65 X 6 4,0 5,0 47 62 23 21 45 - 35 26 29 33 36 -
8 5,5 6,5 45 60 28 31 35 38 -
10 7,0 8,0 43 58 30 33 35 40 -
90x 60X 6 4,0 5,0 43 73 25 17 50 - 33 25 29 33 36 38
8 5,5 6,5 41 71 27 31 35 38 40
100x 50x 8 5,5 6,5 28 78 25 13 45 60 30 29 32 35 38 40
10 7,0 8,0 26 76 30 34 37 40 42
100x 75 X 7 4,5 5,5 53 78 25 23 45 60 40 29 32 35 37 39
9 6,0 7,5 51 76 31 34 37 39 41
11 7,5 - 49 74
,
33 36 39 40 43
120 X 80 X 8 5,5 6,5 55 95 25 23 50 80 45 - 34 37 39 41
10 7,0 8,0 53 93 - 36 39 41 43
12 8,0 10,0 51 91 - 38 41 43 45
150x 90X10 7,0 8,0 61 121 28 25 50 105 50 - 38 41 43 45
12 8,0 10,0 59 119 - 40 43 45 47
150 X 100 X 10 7,0 8,0 70 120 28 25 50 105 45 - :i8 41 43 42"
12 8,0 10,0 68 118
_.
40 43 45 44"
14 9,5 11,5 66 11G
I
- 42 45 47 45"
* Pentru cea mai conform figurilor a, b, c, d
a - conform figurii a.
- Dimensiunile snt date n mm.
Pentru cornier - Pentru b<100 mm - un rnd de nituri sau
STAS 425-80
- Pentru 100 mm - rinduri de nituri sau

274
!
e
r 1;;
\

Slun

de
KP 50
KP 60
KP 70
KP80
KP100
KP 120
KP 140
18
b, bl> b:,:., 8,
nua mm nun lnm
I
50 55 I 90 /20
--1---
65,51105124
60
76,5/120 /28
I 80 /87 130 /32
-/--'-
/100 150 /-=-
120 129 170 44
Tipuri de pentru grinzile de rulare
GOST 4121-(2)
/
I
I
h,
h" h" A.
Ix'
mm mm Cll1
2
11-:"
I
y"
nun CUl. em
eUl"
I I
90 25 20 38,02
I
4,32 4,68 357
----- ---------
105 27,5 22 [,0,99 4,83 5,67 654
----- ------
120 32,5 24 67,30 5,9;) 6,07 1081
---
------
130 35 26 81,13 6,43 6,57 1547
-1- ------

150 40 30 113,32 7,40 2864
-----
170 45 35 150,44 8,4:> 8,57
Tabeiul 2.45
1 Iv'
I
em
4
I
i
111 f
--
195
327
---
482
---
940
[asa,
kg/m
2 \),85
4 0,03
2,83
6: 3,69
88 ,96
118 ,10 492:3/1 6\)4
_.
190 -:-/l\)O
---
--,-
140 150 50 40 195,53 9,84
9,16 7427 2483/ 15:1 ,49o:>

..;j
..;j
l
Tabelul 2.4
de ancorare. Aucorare Elemente constructive de calcul
A I Ancorare I B I Ancorare
STAS 2350-64: -f- Il

JU
-1
b
.. -
L=s+ErL/-J,5d
(,,=,J,5dL
U


. (J 16-20mrr
Dinlensiuni, mm
c I Ancorare

tS ... L iri.
{ -
::,..
'S
'$alliti

1. Marca betonului B 100 ... B 150
2. Calitatea conform STAS 2700/3-80
recomandabil din grupa 4.6 pentru din
OL 37, din grupa 5.6 (OL 44) , din grupa 6.6 (OL 52)
3. gaura de trecere se cu 0:::: d dimens-
siunile se iau confcrm t<lbelului, iar
0::::d+(10 ... 30 mm), t,::::20 30 mm. mon-
taj se cu a=3 .. .4 mm.
4. Blocarea se face prin
sudare, betonarea bazei.
5. Filet metric normal STAS 6564-73 cu
de precizie
6. hexagonale semiprecise (M 48) norme
M.LC.M. (M>48 mm).
...
Efortul de calcul maxim admis fn o
N
a ]
In N
.,"
,,:;
'"
" "

Ancorare Ancorare (e) .El !/.l'c:


,,,'"
"" "
I
--

"N
'" " "

Ei f
8 "",Q
d'l D.I 1.
JITlul
vii, I
I
S:
.s;,

I Lungime

"
""- 1 1,
i5,Q
"
" .,
""
\.!) ... L
M20 I 52 30

M24 6030 45 35 26 55 8 A
M30 7240 555033708 A
M36 84
1\142 96
M48 108
M56 120
M64 130
M72 145
M76 150
M80 155
M85 170
M90 180
Jt:-r-:-
1 *'0 O


e. S' .s.

=
3'

2 8 g
...... "("'i"
_ .....
(") ('ti ...... .0..


h;) ",,",o
ow==
-.J n -
8"''0
8 CI>
.
(";) () "'"', ....,
o> g =
a
-o .., CI> CI>
8 CI> -<
.... 8
I-o
....,t:r8:-
>:3.= v

CJl{")gO

(;3.., ..... 8

o jooOo g- t't>
. 2':-" o
-
A 5'
.....

8
P
s
..,
o-
S'
8
Il>
..,
2

Il>' ..,
-S'

:
.....
Il>

CI>
n
("'J r;
ttI CJ,%
..,
01 '"
!" Il>
45 65 60 39 80 8 A
50 70 70 45 90 10 Il
60 80 80 52 110 10 B
70 100 85 62 120 10 B
80 100 90 70 150 12 B
90 120 100 7s 170 12 B
90 130 100 82 170 12 B
90 140 116 86 176 15 B
100140115
B
91
100150120 96 180 15 B
00
00 o
("'J("'J
n nt" nt" t" ("'J t"
1:/)1:/)
1:/) ("'J> 01 1:/) ..... ...., >w
tJl 01
t ..... ..... w-.J
0001
Cl-.J

*

.......... ww w
-.Jw 0>0>
O> '" '"
O> ..........
-
.......... ww W
01 tJl tJl 00 00 O> ..........
00 01 tJl _
o tJlO 000
.......... ww w
01 ..... ..... 01 01 O> 00 01 W W
.......... ww e.;
01 ..... w ..... ..... Cl-.J tJl ww
00 tJl 01 o 01 o o oc
.......... ..... ..... .... .......... ..... ..........
i"i"
';....j....., j....., -;"""j....., j....., ;....';....
00 0101 01 000
ww ww w
'" O>
......... .... O> O> .....
(",(", (",
ww ww W
'" O>
.......... ..... O> O> .....
00 0101 01 o o o 00

w
I-.J ... 00 o Ut c.n w ........
I
1
W ww ww
-.J'" 00 o tJl 01 w .........
00 00 o 00 000
70 80 700 760+E - - -
84 96 850
925+E -=-=- -
105 120 1050 1140+E 140 20 500
125 144 1250 1 360+E 200 20 650
-
130 1450 1 520+E 20020 750
-
140 1700 1 780+E 240 25 850
Do 2000 2 100+E 240 25 1000
-
2 400+E 280 30 1100 190 2300
-
220 2 620+E 280 30 1250 2500
-
230 2700 2 830+E 320 30 1350
-
240 2800
2940+E!350 40 1400
-
25513000
3 140+E 350 40 1500
270 3100 3 250+E 400 40 1600
00
t"t"
""'w .a a::
w .....

01 C"
-Q


[

t
w .....

" -
""
1>0
a
<>
f
aw .....
00 o <>
!:!. ;:
--- el
p;-

...

a
""
g

II
j\ Il
...


'"
a
s' o
N
a
o o

..... .....
j
j.....,j.....,

00
a
!
p;- Q
IJQ 0::0
.....
t
s <>
..... '"'" <>

-- "" git

S
.",1>0
1-' ....
S
.... '"
-Q
""
c o
aN
,,-
O"
< c
----
o-
p;-


<>'tj
..... ...
000
N
"" < "
II

j\
[:
... ... t:l
o
s
cS'
.....
N
a .e.fi' 000

00
"'<>

1
I
I
I
==
'" !:l.

'"
oS.
'"
!
Il>
;-
i
=

;-
8

'"
"" S-
e
!

"'"
'"
:

"161
n =

n
CI>
=
=
'"
Cii'
00
01
o
o
00
01
o
o
o
I
I
I
1
1
' .....
:b
x
.....
9
'"
-.J

o
o
"161
n =
!:5S;
n
g
=
'" Cii'
.....
o
o
o
o
.....
o
o
o
o
o
I
I
I
.....
'O
x
.....
9
'"
-.J

o
o
--
...
4.6 5.6 6.6
]",

i .. "
.e g
R
i
=150 R,=180 R,=2IO
L, '"

N/mm' N/mm
2
N/mm'
rn
-
16,93
33750 40500 47200 M20
- 20,32 3,24 48600 58300 68000 M24
560+E 25,71 5,19 77 850 93400 109000 M30
720+E 31,09 7,59 113800 136600 159400 M36
820+E 36,48 10,45 156700 188100 219400 M42
930+E 41,87 13,77 206500 247800 289100 M48
1100+E 49,25 19,05 285700 342900 400000 M56
1200+E 56,64 25,19 377 800 453400 529000 M64
1370+E 64,64 32,91 493600 592300 691 100 1\172
1480+E 68,64 36,99 554800 665800 776800 M76
1540+E 72,64 41,44 I 621 600 745900 870200 M80
1 640+E 77,64
47,341710 100 852100 994100 M85
1 750+E 82,64 53,63 804 400 965300 1126200 M90
.... "'0
r::: --
=t:r

"" =.


S' ti-
..... 0
",=
"
e:

o

'"
[
;-
......


t!j

i

p;-
.....
o
o
S
o

[:I;j


.....
o
o a
1>0
e. o

o
1>0
<>

p;-
00
IJQ

.....
o a
o
aN '" <>

00
....
z
o
s- o
o
aN ,
,
I
... 1>0
I
;.t'l>
o
1: qg
'"

'1 g
<>


g.
.....
<>
i"
"
X
(;'I.'l.
;:
Q Cl)(1::0
.....
-" o
' S'
J.
"
'"
'"
e
!
==
'" ;"
t!j
=
"=
...
""

'" S
'"

I:i
=
i
'"
-

;"


...
I:i


g

<Il


'"

'" ;;l
O

1

ji':
rn
"'"
""
S
'"
I:i
e:
.g
;-
....
...

1


- S

Il>'
-:.

....

==
t!j

= ...

-.J
00
01
a
o
(O(
<>
Il>'
-:;
...
"'"
'"
'"
:
6'
;.

'"
.....
I
'1 '
Tabelul 3.3
normate de cal eul pentru
Limita de curgere de calcul
Nr, Rea R
crt. grupa Y
m
kgf/mm
2
I
N/mm
2
ikgf/mrn'
I
N/mrn"
1 4.6 2,1 240 1,15 21 210
---
2 5.6 30 300 1,15 26 260
---
3 6.6 36 360 1,20 30 300
I
Tabelul 3.#
Caracteristici normate ale pentru de pretensionate
de rupere Limita de curgere
Alungi-
Valoarea
R Re
ren la
Duritate
a la.
Nr.
buri,
r rupere
llrinell
+ 20C
ert.
grupa
A,
HRB
kgf/mrn
2
I
N/mm
2
kgf/mm'
I
N/mm
2 %
kgf.m/cm
2
I
daJ/cm
2
1 8.8 80 ... 1001 800 ... 1000
I
64 ... 80 640 ... 800 12 245 ... 305 8 8
--
I
---
2 10.9 100 ... 1211 000 ... 1 200 90 ... 108 900 ... 1080 9 305 ... 365 7 7
Tabelul 3.5
de calcul pentru profile table laminate
de calcul R, NJmm
2
, pentru laminat marca:
Coefi-
cient y
I OL52 Solicitarea Simbol (aplicat
OL37 OL44 OCS52
de OLT35
RCA37
OLT45
OCS44 RCA52
OCS55 OCS58
R)
I RCB52
ntindere, compresiune, nco-
voiere R 1.0 200 210 230 250 300 310 370
------------ ------------ ---
Forfecare
---.!!..L.
0,6 120 120 140 150 180 210 220
--------- --------- ------
Presiune la un cilindru
rezemat pe un plan (determi-
cu formula lui Hertz) R, 4,0 800 840 920 1000 1200 1360 1500
--------- ------ ---------
Presiune pe
planul diametral al cilindrului Rd 0,04 8 8,4 9,2 10 12 13,6 15
de calcul pentru profile table laminate cu grosimea mm
ntindere, compresiune, nco-
voiere R 11,0 210 220 240 260 315
--------- ------ ---
Forfecare R, 0,6 125 130 145 155 190 215 235
278
.
, '
Tabelul 3.6
de calcul pentru nlturi
I
de calcul, N/mm2
Coeficient
Forfecare fntindere
Presiune pe Ia
Y
In pentru nituri din: din:
Solicitare Simbol (aplicat
de
OL52 Rl
OL37
OL34 OL44
OL44 OCS52
RCA37 OCS44 RCA.52
RCB52
Forfecare R
n
0,8 170 220
I
-
I
- f -
Presiune pe
R
n
2,0
- 420
I
500

p - 600
InOere n
I
RTf 0,4 70 100 - - t -
Tabelul 3.7
de calcul pentru
de calcul, N/mm2

.>l
'Z. Forfecare intindere in Presiune pe
...::!
n din grupa:
Categoria

in din:
Solicitare
c: O.>
'O

OL52 v
"S
<;"::)d
4.6 5.6 6.6
OL37 OL44 RCA52

RCA37 OCS44
iii
RCB52
OCS52
Grosolane, semi- Forfecare R
b
,
0,6 130 160 180 -
precise sa u pre-
f - -
cise, introduse n ---------

Presiune pe
R
b
1,6
p - - - 340 400 480
---------
Intindere
n
b
n t
0,8 170 210 240
- - -
---------
Cu Forfecare R
b
0,8 170 210 240 -
introduse n
f - -
uri cu cel mult - ------------
----
0,3 mm mai mari
Presiune pe
R
b
2,0
ca diametrul tijci

- - - 420 500 600 p
,
---------
ntindere n
0,8 170
t
210 240 - - -
- ------------
Buloane de anco- ntindere n
raj

Ri 0,7 150 180 210
- - -
J
279
.L aveLUI .i.l!f
de calcul pentru verificarea la presiune pe la cu de
pretensionate
Coeficient

de calcul, N/mm
2
pentru din:
y
Solicitare Simbol (aplicat
I I I I
de
OIA4 OL52 OCS55 OCS58 R) OL37
"
Presiunea pe
pentru cazul cind se
fac speciale Rp
3,0 630 750 900 1000 1100
Tipul

Cap la
cap
de
de calcul pentru cordoane de
Solicitarea
Compresiune
Simbol
R"
e
1,0
de calcul, N/mm
2
pentru suduri la elemente
din marca:
OL52
OL37 OIA4 OCS52
OLT35 RCA37 OLT45 OCS44 RCA52 OCS55 OCS58
RCB52
200 210 230 250 300 340 370
1--------------- __ - __ - __ ---- __ --_ - __
Intindere
a) Suduri executate
automat; suduri exe-
cutate semiautomat
si manual, controlate
prin mijloace fizice
b) suduri executate
semiautomat sau
manual
Forfecare
Forfecare
R"
f
R"
f
1,0
0,8
---
0,6
---
0,7
210
160 170
------
120 130
------
140 150
'''-f'"
""
_'"
230 250 300 340 370
180 200 240 280 300
---------------
140 150 180 210 220
---------------
160 170 210 240 260
de calcul pentru profile table laminate cu grosimea 16 mm.
Cap la
cap
Compresiune R"
e
1,0 210 220 240 260 315 360 390
1------------ ------------ ------------
Intindere
a) Suduri executate
automat; suduri exe-
cutate semiautomat 1,0 210 220 240 260
manual, controlate _______________________ _
360 390 315
prin mijloace fizice 08 170 175 190 210 250 290
b) . __ o ___ ' _____________________ _
310
Forfecare R
8
f
0,6 125 130 145 155 190 215 235
'4
Pentru cordoanele de cap la cap care nu au valorile rezis-
de calcul din tabel se prin 0,7.
280
admise
Tabelul 3.10
Nr.
Valoarea Olt. Denumirea elementelor de
In de
deschidere. 1
1
Grinzile de rulare cu
inima
sau cu pentru:
J=---S
1
a) poduri rulante manuale
-
:'500
b) poduri rulante electrice cu capacitatea de ridicare la
1
50 X 10
3
kgf, inclusiv
-
600
c) poduri rulante electrice cu capacitatea de ridicare peste 50 X 103 kgf
1
--- -:75i)
2
de rulare ale grinzilor rulante
l
---
500
3
de rulare pentru rulante

l
---
400
4
Grinzile platformelor industriale:
a) cnd nu linii ferate sau utilaje care
produc vibra
1
- grinzi prinCipale
-
400
- celelalte grinzi
1
b) cnd ferate nguste
250
l
c) cnd ferate cu ecartament
normal
400
1
600
5
Grinzile dintre
etaje:
1
a) grinzi principale
---
350
b) celelalte grinzi
1
-
250
6
Grinzile podurilor
1
a) ferme, grinzi prinCipale grinzi care cadre de
luminator ---
250
b) pane
1
- 200
7
Elementele
luminatoarelor:
1
a) bare verticale rigle
200
b)
ferestrelor (in plan vertical
orizontal) 1

c) stilpii cnd material uI
de nchidere este elastic
1
azbociment. materiale ---
-
200
8
Panouri metalice de nvelitoare:
a) n zone aglomerare de
l
150
b) n zone cu
de
l
- 100
9
Estacade de conducte:
a) la grinzi principale
1
350-
b) la grinzi secundare
1
-
300
281
Tabelul 3.1I
Lungimi de flambaj la bare cu efort axial variabil
Articulat la ambele capete

No

1+2,18-
NI
3,18
-:-;:r::
.0
ncastrat la ambele capete
N,
',00 V
No
1+0,93--
NI
7,72
Articulat la ambele capete
V
N
o

1 +1,09 NI
2,09
. .. N
o
ncastrat la ambele capete
M

No
Vana/le parabollca 1+0,35--
NI
5,40

Incastrat la un liber la
-

No !-____ '_.- .-4
1+2.111--
MIII\I il 1\\I\\\\\\IIINo
NI
3,18
--
"dV
No
1+1,09 -
MOI 1 (rnTITTIIn Ifovaria
NI
2,09
Articulat la ambele capete

No
1+0,88-
NI
1,88
Incastrat la ambele capete

N
o
1 NI
1+0,93-
A{, O
--
NI

-
7,72
Articulat n pct. 1 incastrat in pet.
Ne; UlUIlllll]I]III! 111111 \ \
NI

No
1+0,51--
NI
3,09
Articulat in pct.

ncastrat n pct 1

N
o
1+1,65 --
N,
5,42
282
Tabelul 3.12
Lungimi de flambaj la grinzi eu
--
Grinzi cu
elementul
.
de f1ambaj
I
diagonale mon-I
de reazem
celelalte
1,
In planul grinzii 1 1 0,81
Transversal planului grinzii Il 1 1
In care:
1 - lungimea elementului intre nodurile tooretice
Il - ntre nodurile fixate mpotriva n planul transversal grinzii
Tabelul 3.11
Lungimi de fIambaJ la grinzi cu
Barele cu capetele 1 2 Impiedicate se deplaseze transversal planului grinzii solicitate de N, N. <N,
schema grinzii
l2
lungimea de f1ambaj
in planul grinzii
1,=/1
transversal planului grinzii
Xl N 2 se introduc cu semnele lor
Tabelul 3.14
Lungimi de flambaJ la grluzi cu
schema griuzii
prinse la
a) Lungimea de flambaj n plan transversal planului
grinzii
caracteristica nodului de felul in barele
a diagonalelor care se opun flambajului
ntindere efort nul I co!npre- .
Sllme
ambele diagonale nentre-
rupte 0,5 1 _-',_7_/ __
1
____ _
bara care se opune flam-
baj ului este n tre
barele snt lesate intre
ele cu guseu 0,7 1
': Lungimea de f1ambaj in planul grinzii 1,=/
1
1,4 1
283
_.Gt ...... ------..
Tabelul 3.15
Lungimi de i1ambaJ la stilpi cu efort axial constant
192
19,
lf=fLl
/92
fs
Ig7
-.::J
",f"o

,,\o:

fL pentru stilpii cadrelor cu un nivel cu cu
incastrare
in partea

r. 19l lu. I.
Prindere In O 0,2 0,3 0,5 1,0 2,0 "3,0 10,0

2,0 1,50 1,40 1,28 1,16 1,08 1,06 1,0
------
------
--

- 3,42 3,0 2,63 2,33 2,17 2,11 2,00
11: 1. Cind stilpul este legat articulat de k=O.
2. Cnd stilpii sint inegal cind o conlucrare
contravntuiri rigide) valoarea fL pentru stilpul cel mai se
N,
I,
:EN, :EI
din tabel se cu: .... /.!::!!- iar valoarea fL nu va fi mai de 0,7.
V N. :EI .
efortul de calcul In stilpul considerat;
momentul de al stllpului considerat;
suma eforturilor din stilpi, respectiv suma momentelor de ale stlpilor
cadrului considerat, la care se momentele de ale stilpilor
din cite cadre de o parte de alta a cadrului considerat.
Tabelul 3.1 ()
Lungimi de i1ambaJ la stilpi cu avind o pe

lor',

P,
..!:;'
"'-
ii
\
.....
..:;
\
p/:Pz
,
284
Coeficientul fL pentru stilpi
de rezemare \
inferior I superior
infe-
rior al stlpi-
lor este
incastrat
cu rotiri depla
libere
cu rotiri Impiedi
cate
libere
cu ro tiri libere
Impie-
dicate
-
cu rotiri depla-
mpiedicate
0,3
0,6
1,0
0,3
0,6
1,0
0,3
0,6
1,0
0,3
0,6
1,0
Pentru verificarea la stabilitate, N=P1+P
2
1,8
1,5
1,3
1,0
0,9
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4

P2
2,0
1,7
1,6
1,2
1,0
0,9
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
...
oS
...
.,
=-
== tIl
';
..
>CII
=- III
.,
.!
.,
...
.,

-

=- .,
"'"

i
.!
=-
oS
..:;
III
'S
.!
...
Il
'O
]
1:1>
1:1
= ..,;j
I
o 00
o o
'"
I I I I
0'1
N et5
--
o
<O
r--
I I I I
...
ci ci
--
o,
o
o ..;<
I I
.,
ci C\I'
I I

o
,..,
o
C\I 00
I I I
ci C' ci
o
r-- <O
'" 0'1'
o
,..,
<O
'"
I I
ci ci C' et5
00
ll") o 00
,.;'
o .... <O C\I
I I
ci ci C\I'
et5
'"
..;< ..;< r--
,.;'
o
,.., ll") ,..,
I I
C' ci ci et5

C\I 00
o
ll") ..;<
,.., ..;< q r--
I
ci ci ci et5
'"


o
o C\I
'"
ll")

,.., ..;<
'"
ll")
I
ci ci ci ci
",'
" b
:::.
'"
ll") o <O
<=
o
o
"
o
'"
00
'"
o
""
ci C\I' ci ci et5 .,;
oi: 00
o:>
o
C\I
'"
r-- r--

o
o
'"
r-- C\I 00
<=
ci ci ci C\I' et5 et5

;;:: 00 r-- 00 <O r-- ..;<
"
o
o o C\I <O
,..,
r--
8
C\I" C\I" ci ci et5 et5
t-
o
<O ll")
'"
r--
'" o
o C\I ll") o
ci ci ci ci
ll")
et5 et5
'"
<O
-
C\I <O ....
o
o o C\I ll")
'"
C' C\I" C\I' ci ci
..;<
et5
.,
o
ll") 00 ..;<
'" '"
o
o
,.., ..;<
C\I' ci ci
00 C\I
ci C' et5
""
..;<
'"
<O o
'"
o
o o T"'i
'"
r-- ....
ci ci ci C\I" C\I' et5
.,
o '"
T"'i
'"
00 ..;<
o
o
,..,
C\I on
'"
ci C\I" C\I" ci ci ci
..
o
C\I 00 o C\I
'"
o
o o C\I ..;< t'-
ci C\I" ci C\I' ci C'
...
o
T"'i ..;< T"'i ll") o
o
o o
,..,
C\I on
ci ci ci ci ci C\I"
o
o o o o, o o
C' C\I" C\I' C\I ci C'
oS'
C\I ..;<
"1-
00 o,
o o o o o
,..,
'3
"
"
Q'"

-
"
r
"
-1
..
'tl
.1.
OI
1 .. Z7
e
"
il 77
rn
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
00
o
I I I
.c
<O
00
I I I
.,;
....
'" <O o
I I
.,; .o
ll") r-- o
'"
<O o
..;<"
.c re:
I
r--
'"
<O C\I
o C\I on 00
.,; on' .o r--"
t'- o 00 ll")
t'-
'"
o C\I
et5 .,; <D re:
'"
..;< on lI:>
..;< ..;< on <O
et5
..;<"
.c <D
C C o o
et5 ..;<"
.c <D
on, o on o
-
ci C' et5


..-+
o:-
.1

""";>-

II
.s
+ ..

'"' Q.,
Q.,
II
..,

..
:!..
II
....

.;:
'"' :!..
II
....
..:'
'"
VI
'"'1 ...
:!.. ..,
II

<l
.Q
o;
....
.s
'1;j
'0;
....
'3
N
'"
...
;..

<Il-
<O
o
VI
285
,

00
-...J
Tabelul 3.1 S
Lungimi de flambaj, n planul cadrului, pentru stilpi cu
cu rotiri mpiedicate libere la superior
111 pent.ru 121,1
1
,1,
Schema de calcul
1,6 \ 1,8 \ 2,0 1 2,5 \ 5,0 \ 10,0 \ 20,0
. , \
\ 0,7 \ 0,8 \ 0,9 \ 1,0 \ 1,2 \ 1,4
C1
\
- ,
1,61 \1,60
1,57 1,55 1,50
1,46 1,43 1,40 1,
3711,321 1,181 1,101
1
,05

Pr
1[2
o 12,0
1,92
0,212,0
1,93
0,4\2,0
1,9,J
0,6\2,0
1,95
0,8\2,
1,97
1,012,
o 2,00
1,5 \2 o 2,12
2,0 \2
,o 2,45
t 12,512
,5 2,94
1,86
1,87
1,88
un
1,94
2,00
2,25
2,M
3,17
P
7
+ Pz 1
3
,0 \3 ,o \ 3,43 1
3
,70
--------- ._----
1,80 1,76
1,82 1,76
1.83 1,77
1,8G 1,83
1,92 1,90
2,00 2,00
2,33 2,38
2,81 2,91
3,34 3,50
Ol 0<)
..).VJ 4,12
l\+Pz
I
,j
= fi., '1, ; 12/= fL2 ,1.,,;
C=--'
P ,
2
[J'l din tabel; 1.1.2 =-
C,
1,70 1,67
1,71 1,68 1,64
1,76 1,72 1,69
1,79 1,77 1,76
1,88 1,87 1,86
2,00 2,00 2,00
2,43 2,48 2,52
3,00 - -
- -
-
- - -
12 "\ I I, .
C, = -;: V 1
2
' C '
1,62 1,59 1,56 1,52 1,48 1,45 1,41
39 11,33 1 1,20 1 1,11
1,G6 1,62 1,61 1,57 1,53
1,50 1,48 1 45 11,40
1,72 1,71 1,69 1,G6 1,63
1,61 1,59
1,85 1,83 1,82 1,80 1,79 -
20,0 2,00 2,00 - - -
- - -
- - -
-
-
- -
- -
- - -
-\-
-
- - - -
\-
-
I
n cazul cnd snt nueplinite 1,;.//
,

fLl fL2 se admite se ia din tabelul 3.21.
'-:' ,-"'4
Tabelul 3.19
Lungimi de IlambaJ, 'u planul elUlrulul, pentru stilpi cu cu rotlrl la superior
I I
Il" 1111 pentru 1,{1
1
Schema de calcul 1,/1,
I I I I I I I I I I I I I I
0,1 0,2 0,3 0,4 0.5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1) 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

fL12
0,04 0,78 1,02 1,53 1,73 2,01 2,21 2,38 2,54 2,65 2,85 3,24 3,70 4,20 4,76 5,23

0,06 0,70 0,86 1,23 1,47 1,73 1,93 2,08 2,23 2,38 2,49 2,81 3,17 3,50 3,92 4,30

[2
0,08 0,68 0,79 1,05 1,31 1,54 1,71 1,\)1 2,05 2,20 2,31 2,55 2,80 3,11 3,45 3,73
1--
0,1 0,67 0,76 1,00 1,20 1,42 1,61 1,78 1,92 2,04 2,20 2,40 2,60 2,86 3,18 3,41
-
0,2 0,G4 0,70 0,79 0,93 1,07 1,23 1,41 1,50 1,60 1,72 1,92 2,11 2,28 2,45 2,64
-- 0,62 0,68 0,85 0,95 1,06 1,39 1,48 1,67 1,82 1,96 2,12 2,20 0,3 0,74 1,18 1,28
0,4 0,60 0,66 0,71 0,78 0,87 0,99 1,07 1,16 1,26 1,34 1,50 1,65 1,79 1,94 2,08

0,5 0,59 0,65 0,70 0,77 0,82 0,93 0,99 1,08 1,17 1,23 1,39 1,53 l,G6 1,79 1,92
1,0 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
fLll

0,04 0,66 0,68 0,75 0,94 1,08 1,24 1,37 1,47 1,55 1,64 1,72 1,78 1,81 1,85 1,89
<\1
[2
0,06 0,65 0,67 0,68 0,76 0,94 1,10 1,25 1,35 1,44 1,50 1,61 1,69 1,74 1,79 1,82
.....
1---
lPr
0,08 0,64 0,66 0,67 0,68 0,84 1,00 1,12 1,25 1,34 1,41 1,53 1,62 1,68 1,75 1,79
0,1 0,64 0,65 0,65 0,65 0,78 0,92 1,05 1,15 1,25 1,33 1,45 1,55 1,62 1,68 1,71
....
1,
0,2 0,62 0,64 0,65 0,65 0,66 0,73 0,83 0,92 1,01 1,09 1,23 1,33 1,41 1,48 1,54
-...
0,3 0,60 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,73 0,81 0,89 0,94 1,09 1,20 1,28 1,35 1,41

0,4 0,58 0,63 0,63 0,64 0,64 0,66 0,68 0,75 0,82 0,88 1,01 1,10 1,19 1,26 1,32
tP7
0,5 0,57 0,61 0,63 0,61 0,64 0,65 0,68 0,72 0,77 0,83 0,94 1,04 1,12 1,19 1,25
1,0 0,55 0,58 O,GO 0,61 0,62 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73 0,80 0,88 0,93 1,01 1,05
P
,
+P2 Y(C-l) .1.
2
-L 2
11J= fLl .1
1
; 1
2
/= fLzlJ; c= -p-, fLl = ! Il ' fL12; fLll fL12 din tabel
2 C
fLl
fL2= --';;;3.
C
fn cazul cind snt ndeplinite 1
2
/1, fLl fL2 se admite se ia din tabelul 3.21.
t-.:I
00
(.O
Tabelul 3.20
00
00
Lun!llmi de f1ambaj, n planul cadrului, pentru stlpi cu secpunea cu rotiri libere mpiedicate la supHior
I I
Schema de calcul I,II1
I I I I I
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
lP2

0,04 1,02 1,84 2,25 2,59 2,85


0,06 0,91 1,47 1,93 2,26 2,57
2 0,08 0,86 1,31 1,73 2,05 2,31
1--
0,1 0,83 1,21 1,57 1,95 2,14
-
0,2 0,79 0,98 1,23 1,46 1,67
....,
I
7 0,78 0,90 1,09 1,27 1,44 0,3
0,4 0,78 0,88 1,02 1,17 1,32
'-0
0,5 1,78 1,86 0,99 1,10 1,22
tP
2
1,0 0,78 0,85 0,92 0,99 1,06

0,04 0,67 0,67 1,83 1,25 1,43

.1'1
1
2
0,06 0,67 0,67 0,81 1,07 1,27
-
, P,
0,08 0,67 0,67 0,75 0,98 1,19
0,1 0,67 0,67 0,73 0,93 1,11
...:;
I,
0,2 0,67 0,67 0,69 0,75 0,89
0,3 0,67 0,67 0,67 0,71 0,80

0,4 0,67 0,67 0,67 0,69 0,75
t
p
7
0,5 0,67 0,67 0,67 0,69 0,73
1,0 0,67 0,67 0,67 0,68 0,71
-----
1
1
/= [lI .1
1
; 1
2
/= [l2 .1
2
; c= Pl +P
2

P ,
2
.. /(c-l)' 2 + 2
[lI = V [ln [l12
1112 1111 pentru ',1'1
0,6
I
0,7
I
0,8
I
0,9
I
1,0
I
1,2
I
1,4
Coeficient [l12
3,08 3,24 3,42 3,70 4,00 4,55 5,25
2,74 2,90 3,05 3,24 3,45 3,88 4,43
2,49 2,68 2,85 3,00 3,14 3,53 3,93
2,33 2,46 2,60 2,76 2,91 3,28 3,61
1,85 2,02 2,15 2,28 2,40 2,67 2,88
1,60 1,74 1,86 1,98 2,11 2,35 2,51
1,45 1,58 1,69 1,81 1,92 2,14 2,31
1,35 1,47 1,57 1,67 1,76 1,96 2,15
1,13 1,20 1,27 1,34 1,41 1,54 1,68
Coeficient [l11
1,55 1,65 1,70 1,75 1,78 1,84 1,87
1,41 1,51 1,60 1,64 1,70 1,78 1,82
1,32 1,43 1,51 1,58 1,63 1,72 1,77
1,25 1,36 1,45 1,52 1,57 1,66 1,72
1,02 1,12 1,21 1,29 1,36 1,46 1,54
0,90 0,99 1,08 1,15 1,22 1,33 1,41
0,84 0,92 1,00 1,07 1,13 1,24 1.33
0,81 0,87 0,94 1,01 1,07 1,17 1,26
0,74 0,78 0,82 0,87 0,91 0,99 1,07
[l11 [l12 din tabel;
[lI
[l2= --
c
I
1,6
5,80
4,90
4,37
4,03
3,11
2,76
2,51
2,34
1,82
1,88
1,84
1,81
1,77
1,60
1,48
1,40
1,33
1,13
n cazul cnd sint ndeplinite 12/l
1
0,6 P
1
/ P2 3 [lI [l2 se admite se ia din tabelul 3.21.
...
CI)
,
n
./ +- ---7 r I '
, I 1 _
'o I I St ...... ;;j <Il ... i'
EI'
::t = O"
r: q <Il
t:I ......
- .,
::: CJ1 <
o Il:>
8
o
IlO "'"
t:I ....
.. o
o

<Il
'"
5
.-+

o
'"
1
S.
s-
ij'
Q, ; s 06' 9 :::: 1;T,s
s S' o :: tD Sl"C:t _
(JQ (JQ::t tDE.cn < -rJl
o = -> o..r::C'CI
= = ... Ss'" "''''''' ::1 ... r;g

.... t:J ..... """'.e: Q.
fA rn g :=!.
o 0::1 '-.""""" ""1 n .... CI) .-.. ""1:::_.
;. ?f E, g A)<
::; a.a.A) c:- g, oc;

g ""1 <'
CI> mO I;T ... S a-'
c: g
.Q) CD
g ro
n,Q) __ .-C'CI .Q)
IlO
.,
IlO'
.-+ o Q.. C'CI (t) o...@. ;::
Q,-'Q,'"''''r:: ::1
S' = S' 2" as._
S
B.6
1
.....
a>
t)o..
Ctl ('i) Jotj ('i)

("'ioCtQ '"'1 -.. l"-to
'"''''
o ...
;:l .,
..... '"
...,- 1 _.
<o
""1
;;S
_.a>
..., .....

'"' S=--o
'"'"1

.-+ ZEi IlOSS 2"1.
g 3 tv
"t:t o.tr--
",2'

o g , '" ('i) 5'8,
g :4. "'1 t) 0..::J
;;
= ("'io '"'1
s;
(;'
<7
al
"'I;T
El 1
... ...,
;:l '"
'"'" -
'" o
,,"
1
--. .....
m o
r:: 1
I;T""
'"
""o ., .,
S'('D
N .-+
=.:P
"'=--
T
;
'" -
2.
'" .... ., a>
S'
.g. a
1 '"
:::: ::1
'"'"
'"
.... / ....
<:.n 00
o o '"
<:n
o
'"
<:.n
o
"'/ .... <:.n <:.n
o o
.... / .... / ....
'" <:n '" o o o
I
ro
Il:>
........ "" ., Il>< .,
06' S'
CI) !"" N
S

...,""
... o N
,Q)::1 ,Q,:lc
'" 1 I;T
'C: (=;"
r:: _
=. Q,
'"
"'...,
... ...
..., 1
'" N
1

El m
'"
S
o
::1
.-+
1
::1
-c.
Q,
...
...,
...
1
N
'"
S
'"'
1
...,
...
t:!
" 9
" ::>
!;
".
"
"
o

It
"

"
o
9
't'
:3.
S
" !;
i
"o
"."
9:?

0:9
=="
"'
",
C
Q

;.

-=:
CI.

N
!

-

-

...
9)<
P:.
I;T
f;
!!
Q
....
1':>
Q
g
....
S
1"
;-
'-l

"'".,
.,

(S' =:
1 ...,
'"'"
(t
...,
o
Sc:

... - Q,
Q, /;:;. g-
'" Il:>...,
'" ... ",
- '" 1
'"
1'

3
'" ef

Q,
.g
&;
."
Il:>'
::1.
5'
...
el
ii
....
_M-
I
m ...,

::1.
3
5''2.
'" '"
., o..
(t 2'
M-
a>

Q,
7
-'"'
s:r::
'" ., ..., o
"' .....
5:

Q,
.g
&;
'" IlO'
:J.
....

....
O> '" o
I\.:l
c."
'" o
....
Cn '"
o

o
/f; It;
o
c...,
\V
..... / .....
... '"
\V
p
....
P
....
V
..... / .....

\V
o
o
<:n
C"l
.
1'
g
S
;;"
g.
...,
C"l
.
Il:>'
'"'"
E..
."
C
'"
o'
...,
I
'"' 1 -.,
::1 ....
Q,a>
.. ; .
fi
o
Il:>
...,
1'
1
<Il
:!:
06'
r::
e.


o .,
1 ....


.. '"
'P
(";
o
" C!
*. .,
[
1::
't'
"

!;
I
1,8
I
2,0
6,55 7,20
5,43 5,94
4,85 5,28
4,43 4,85
3,42 3,71
2,99 3,25
2,68 2,88
2,50 2,76
1,97 2,10
1,90 1,92
1,87 1,88
1,82 1,84
1,80 1,82
1,65 1,69
1,54 1,59
1,47 1,51
1,39 1,44
1,19 1,24

t"
(";
C
o
=
::>
IB.


.. ,
e.
"'- tic..
'"

C!
t:!:
'"
"
s.s "
"
"
I':>I;T
(>'
"'1"
"

"
't' ...
'" 't5)=
!;
a'5!.
O"
"

c..c


al;'
....c

g ,F.
&-=
...
-=:=
:::/1t

-",""'CIl

!=-2:
S
&: '-l
F<

"'"


'"
r
100
'"
I
M
o
'"
o
-
o o
,... ..,.
'"
,...
.... >q
ci ci ci ci ci o
I
-.!.
-
I
'"
00 O
O O O
..,.
O
-
..,.
00 O
'" ci
<O
ci ci ci o ci Gj
t 1
'Q
...
-
I I
Q
<:.l
<O 00 = M , ..
o 00 c
-
'::> In
>q lC'l
..,. ,...
00
- ci ci
::s
ci ci ci O
<:.l
.;"
I
CI)
""
=
i
.::
:o
I I
ti)
!:!
Q.I
..,.
"" "
'"

"
-
O C'l O M
e
'"
c O
C'l
'"
"': "':
'" O '" ci ci ci o
Q
"
O <:.l

'" "
1
:c-
c,)
=:
I
1",
-
.>1 .,

'"

O
O
'"
O
'"
o
O
'"
'"
""!.
..,. u
'"
o:.
M
ci ci
-
ci o
Q
ci o <Il
""
I
I I I I
Q
'al
I-
MI 100
le
'o
,t::I
...-< Q C'1 O O o
C'l
..,.
...

..,.
t-:
ci o
:;:.
<:> O

.... ...-<
I
=
...
,t::I
i
1
I "'in

Gj

..;
.,..
"'"
le
.-;
"

'" -- '" - u
<:.l
u
i
ii
...
.:::

<>
.....
""
t
-'-
I 1 ...
::s
...
....
<l
s

'"
'"
((V

'"

...
"
.... "


i::

,,'
'" .... ,5
Gj
"
Q
""
u
S
"
V1 '" " OCJ


ili
....
o'
+
-
I

+
-
'--"
M
>
II
'"
'"
u
tl I tl"'
c:,
- I I
,...
- o
..,.

..,.
ci
-1
-
I
00
O C'l
o:.
..,.
o o
I
-
'" O ...-<
00
..,.
<:> ci
I
I I-
1-
i
.. ..
",'" u
i
<.l
;;
<> <>
1
I

[lI

I=l
E:
E -
E t=
i
1\\ t=
!=
-
1::
..;


E


I
I
I
I "'
tl t
'" o
I
-
I
I
I
I
'"
u
;:.
u
I
IE
F=

F


--
----
tl
01
"l
o
I
16'
tll tl'"
..,.
O
<:>
I
I
'""'
.....
....
I
-

>
""
,
<-
----

f'

'"
" l
"

1
I
Tabelul
3.27
k
o pentru
verificarea
inimilor
grinzilor ncovoiate

y
I
",0,8
I
1,0
f
2,0
I
4,0
I
6,0
I
10
f
30 !
k
o
f
6300
I
6620
I
7000
I
7270
I
7320
I
7370
I
7460
O bservatie:
Pentru
grinzi nituite k
o
== 7000
Tabelul 3.28
Valori ale raportului
ada pentru verificarea
inimilor grinziJor Dcovoiate
Grinzi cu
I
I
cr Q
valorile ale raportului -!.. pentru Il" egal cu:
Tipul grinzii
y
cr o
I
I
I
I
I
I
I
-
0,8
0,9
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
;;;'2 '" 1

0,146
0,183
0,267
0,359
0,445
0,540
0,618'
- -
--
--
--
--
--
--
-
2

0,109
0,169
0,277
0,406
0,543
0,652'
0,799
- --
--
--
-
--
--
--
--
Sudate
4

0,072
0,129
0,281
0,479
0,711
0,930

- --
-
--
--
--
--
-
5
O
0,066
0,127
0,288
0,536
0,874
1,192
1
- --
-
--
--
-
--
--
10
O
0,059
0,122
0,296
0,574
1,002
1,539
2,154
--
--
-
--
--
--
--
--
--
_1 O
0,047
0,112
0,300
0.633
1,283
2,249
3,939
--
--
--
--
-
--
--
--
Nituite
O
0,121
0,184
0,378
0,643
1,131
1,614
2,347
Tabelul 3.29
Valoarea coeficientului k
2 a
-
",0,8
0,9
l,n
! 1.2
1,4
1,6
1,8

110
---
-
--
-
-
k
z
6300
7780
8230 I 9500
11 100
13020
15250
17790
""'fi'ienli k, pentru V"'ili"" .. ''''Oil''Olil inimilor gri .. "", in,ovoi.t
I
Q
Y
Valoarea coeficientului k, pentru grinzi sudate pentru h; egal cu :
I 0,6
I 0,8
I 1,0
I 1,2
I 1,4
I 1,6
I 1,8
I
'"
1
2 420
2 610
3100
3 780
4 650
5 690
6 860
8170
9 570
-
-
--
---
- --
-
-
2
2520
2740
3380
4280
5390
6750
8230
9770
11 700
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
4
2590
2800
3480
4530
5910
7620
9500
11 530
13670
-
-
--
-
-
--
-
-

2600
2840
3520
4640
6110
8040
10230
12480
14800
-
-
-
-
-
- - -
10
2610
2860
3550
4720
6300
8340
10710
13300
16080
-
-
--
-
-
--
--

2620
2870
3580
4810
6500
8750
11 300
14330
17570
Observa tie: Pentru grinzi nitui te, k
1
se ia pentru Y=10
Tabelul 3,30
ga.
Marca

OL 37
OL 44
OL 52
oes 55
oes 58
Tabelul 3.31
k" k, pentru verificarea elementelor
comprimate centric

A
grinzilor
25
I
50
I
75
I
100
\
125
k, k,
I
k, k,
I
k, k,
I
k, k1
I
k, k,
I
k,
15 14 15 15 17 16,5 19 18 21 20 23
------------------ ------
14 13 14 14 16 15,5 18 17 20 19 22
------------------------------
13 12 13 13 15 14,5 17 16,5 19 18,5 21
--------------------- ---------
12 11 12 12 13,5 13 15 14,5 17 16 18,5
---------------------------
11 10,5 11 11 13 12,5 14,5 14 16 15 17
Tabelul 3.32
k. pentru verificarea inimilor la solicitate
P

Tipul filetului
A" mm
2
Marca
OL 37
ReA 37
la compresiune ncovoiere
1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
22,2 26,7 32,6 42,0 52,5 63,0
Tabelul 3.33
Aria de n zona filetului la
M 16 M 20 M 22 M 24 M 27 M 30
157 245 303 350 459 561
Ta belul 3.34
a, b, c pentru verificarea la

Grupa elementelor
imbinrilor
(tab. 3.35) a b
I
c pentru de cicluri, In milioane:
0,5 I 1,0 \ 2,0 \ 3,0 \ il: 5,0
1 1,20 0,60 1,2
2 1,30 0,70
3 1,55 0,95
1,1 1,0 0,95 0,9
4 1,85 1,25 1,3
5 2,10 1,50
1-------1--'---1---=.::..::.-----
6 2,75 2,15
7 3,50 2,90 1,4 1,2 0,85
8 4,80 4,20
1--------1
1
--------1 -----1--.:.-._1--- ------------
OL 44
OL 52
OCS 44
RCA 52
RCB 52
294
1 1,25 0,65 1,2 1,1
2 1,45 0,85
1---------1----1----- ------
3 1,80 1,20
4 2,40 1,80 1,4 1,2
5 2,75 2,15
-------1----1---- ------
6 3,80 3,20
7 4,80 4,20 1,6 1,3
8 6,00 5,40
1,0 0,95 0,9
0,85
-
Grupa elementelor sau mbinlirilor pentru verifl'ca
rea a
Tabelul 3.35
Nr'l c:t' ___ s_c_h_ema __ im_b_in_li_r_ii_'_i d_e_C_al_C_ul_a-_"__ -I Caracteristica
Grupa ele-
mentelor
sau

------------1----
1
2
3
al
- =====::3J_
al
[
]
- D -
O/
2
Metalul de cu su-
din
laminare,
cu marginile rezul-
din laminare,
Iere sau prelucrare me-
n de-
parte de suduri, nituri
sau
Idem, dar cu marginile
rezultate din cu
cu gaz:
-
-
Metal de cu supra-
din lami-
nare marginile pre-
lucrate mecanic in ca-
zul trecerii de la o
la alta cu o ra-
cordare de
1
2
4
3
r=200 mm 1
______________________ ______ I __ 4 __ 1
a) C
b)
! /9 I
al
n '1
Metalul de n
locul trecerii spre o
mbinare cu
dar care
au o trecere suficient
de
a - in cazul n care
tablelor
au
grosime
b- n cazul
tablelor de
diferite sau de gro-
simi diferite, cu o
trecere
4
5
295
o I
5
al
-m
-
a
al

t l-
-
al
6
-
--
OI
(
II : _
al
OI
. \
ir==\. 3
-
\ -
b
al
l
296
Tabelul 3.35 (continuare)
2
Metal de In locul
trecerii spre o mbinare
cu in
acest loc prin polizare
sau frezare:
(l - n cazul
tablelor de
grosime
b - in cazul
tablelor de sau
grosimi diferite
Metal de In locul
trecerii spre o
In relief

a - n cazul transmiterii
efortului prin suduri
prelucrare meca-
raportul ca-
tetelor este 1: 5 (cind
cateta mare este
In lungul efortului)
idem, in cazul
mecanice a trecerii de
la la metalul de

b - prelucrare meca-
n cazul transmi-
terii efortului prin
metalul de
idem, in cazul
trecerii de la
spre metalul de
:1
2
3
7
4
4
o
7
---
8
-
Tabelul 3.35 (continuare)
I
1
I
I
2
3
Metalul de la m-
cu trans-
n cazul trecerii
line a sudurii spre me-
a/
talul de
- cu
---
1
01
?
a
7
-
- idem, cu prelucrare
a trecerii
de la cordonul de
la metalul
de
4
Metalul de la im-

cu suduri In re-
-t
lief laterale care lucrea-
la forfecare din
in locurile
trecerii de la element
a/
la sudurilor la-
terale indiferent de
prelucrare:
a - cu suduri laterale 8
a/ b - cu suduri frontale


laterale
8
b-
-
I
a/
c - n cazul trecerii efor-
a/
tului prin metalul
, de
8
[gJ
d - piese de ancorare
pentru fixarea cabluri-
el-
lor metalice
8
o/
/0
d) E
SI

la
297
Tabelul 5.35 (continuare)
o
I
1
I
2
I
3
9 Metalul de n
apropierea diafragmelor
sudate
cu suduri in relief de
ntinse ale grin-
zilor elementelor
fermelor:
CE:l
- prelucrarea me-
:an
a sudurilor,
dar n cazul unei
treceri line de la su-
la metal n
10 cazul sudurii manua-
le semiautomate 4
- idem. n cazul pre-
mecanice a
sudurilor 2
10 dublu T sudate,
T sudate de alte
tipuri, sudate cu suduri
al
longitudinale neintre-
c:Jbj
1
rupte:
- cind
eforturi
n lungul axei sudurii
II
I
2
0101
in metalul de
- n cazul
manuale 3
!I II II 111111111
111
: 1111
lF
al
11 Talpa unei grinzi sudate
n locul unde se ter-
:> 1:5 :> 1:5 tabla de dublare
a n cazul mic-

grosimii
tablei care
talpa cu o de
al al 1 : 5, prelucrare
a sudurii
frontale (transversale)
cu raportul catetelor
7 1:2
t ma

llIlmlDl1m = m:lll) XIII
298
o
12
01 01

01 Q. oi
c.
r
01

j al
b '1 01
I '--------.J
l

:1
ci
13
14
15
16
J
Tabelul 5.35 (continuare)
2
Metalul de n sec-

a - cu
ruburi de re-

b - n cu nituri.
sau In dreptul
lor libere
C - n cu nituri
cu de
forfecare
d - n cu nituri
cu o de
forfecare
Gusee dreptunghiulare
sau de trapezoi-
sudate pe contur
de grinzilor
prelucrarea a
zonelor de concentrare
a eforturilor
Gusee de trape-
sudate cu
suduri laterale si
suduri nclinate'
(cu raportul catetelor
1 : 1 pentru suduri la-
terale 1 : 1,5 pentru
sudurile inclinate) in
cazul me-
canice a sudurilor de
la capetele guseelor
Metalul de al
lor cordonul de
realizat cu
suport
Metalul de al
diagonalei ntinse n
cazul s=tjD=1j14 n
care t D sint grosi-
simea diametrul ex-
terior al
3
3
4
5
6
7
5
4
8
299
Grosimi minime ale cordoanelor de in relief executate ntr-o trecere
Dimensiunea a in mm, a cordon ului de
de la elemente din
Grosimea celui mai gros element
I
care se mm
carbon slab aliat
la 10 3 4
11...20 4 6
21. .. 30 6 7
31...50 7 8
Tabelul 3.37
ntre (nituri) ntre acestea marginile
Nr.
ert.
ntre nituri intre acestea
marginea pieselor
1 Intre centrele niturilor sau pe o
oarecare
a)
b) pe marginale, cnd marginea nu este
cu corniere de margine, la ntindere compresiune
c) pe interioare pe cele marginale cnd
corniere pe margine
- la ntindere
- la compresiune
2 de la centrul nitului sau la marginea
elementului
a) n lungul efortului
b) transversal efortului
- cnd marginile snt
- la profile laminate
c) maxime
in care: d - diametrul pentru nituri
t - grosimea celui mai element exterior din pachet
300

3d
8 d sau 12 t
16 d sau 24 t
16 d sau 18 t
2d
1,5 d
1,2 d
4 d sau 8 t
Incadrarea n curbele de flambaj
Tabelul 3.38
Nr.
I
crt.
Tipul profilului r
Indicatorul tabelelor
cu 'P
in de R
e
I
1 a.
Tuburi laminate la cald
-$- -ill-
'
b.
Profile dublu T laminate A-Re
sau sudate din
care flambea-
in plan paralel cu
-I
]:-
inima.
2 a.
Chesoane sudate, profile
-Iti-

c::fll / solidarizate B-Re
b.
Profile dublu T laminate

sau sudate din
/ iF
care flambea-
-*-
n plan paralel cu

!
I
---
-y-
-T-

C-R
e
3
Profile deschise Cli o
-A-
-fF=i1-
de simetric
a. Flambaj n plan paralel
cu axa ele simetric y_ y
T
1r
b. Flamhaj n plan perpen-
dicular pe axa de sime-
trie*
U1r
m
B-Rc
I
* Flamhajul se produce prin ncovoiere _ -. _
de SimetrIe este mai mic dect 'P pentru A n ra ort raSUCIre cp pentru A n raport cu axa
caz verificarea pierderii se face cu pe axa de simetrie; n acest
este mai cp determinat cu Ay luat din cp luat din tabelele B-R.
buelor dmtr-o e' n mod se face verificarea
301
J
-
A
A
I
cp
I
1;.

1,000 0,0
1 1,000 1,0
2 1,000 2,0
3 1,000 3,0
4 1,000 4,0
5 0,999 5,0
6 0,999 6,0
7 0,999 7,0
8 0,998 8,0
9 0,998 9,0
10 0,997 10,0
11 0,997 11,0
12 0,996 12,0
13 0,995 13,0
14 0.995 14.0
15 0.994 15,0
16 0,993 16,1
17 0,992 17,1
18 0.991 18,1
19 0,990 19.1
20 0,989 20.1
21 0,988 21,1
22 0,987 22,1
23 0.985 23.2
24 0,984 24.2
25 0.982 25.2
26 0.981 26,3
27 0.979 27,3
28 0.978 28,3
29 0,976 29,3
30 0,974 30,4
31 0,972 31,4
32 0.970 32,5
33 0.968 33,5
34 0.966 34,6
35 0.964 35,6
36 0.962 36,7
37 0,960 37,8
38 0.957 38,8
39 0,955 39,9
40 0,952 40,9
41 0.950 42,1
42 0,947 43,2
43 0,944 44,3
44 0.941 45,4
45 0,938 46,5
46 0.935 47.6
47 0.932 48.7
48 0.928 49.8
49 0.925 50,9
50 0.921 52,1
51 0,918 53,2
52 0.914 54,4
53 0.910 55.5
302
tp, E; pentru otel OL 37
(Rc=240 N/mm
2
)
Coeficienti cp, 1; pentru OL 37, pe curbele:
I
B
I I I
1; A cp

1,000 0,0
1 1,000 1,0
2 1,000 2,0
3 1,000 3,0
4 0,999 4,0
5 0,999 5,0
6 0,998 6,0
7 0,998 7,0
8 0,997 8,0
9 0,997 9,0
10 0,996 10,0
11 0,995 11,0
12 0,994 12,0
13 0.993 13,1
14 0,992 14,1
15 0,990 15,1
16 0,989 16.1
17 0,987 17,1
18 0.986 18.2
19 0,984 19,2
20 0,983 20,2
21 0,981 21,2
22 0.979 22,2
23 0.977 23,3
24 0.975 24,3
25 0,973 25,3
26 0,970 26,4
27 0,968 27,4
28 0,965 28,5
29 0,963 29,5
30 0,960 30,6
31 0,957 31,7
32 0,954 32,8
33 0.951 33,8
34 0,948 34,9
35 0,945 36,0
36 0,942 37,1
37 0,938 38,2
38 0,935 39,3
39 0,931 40,4
40 0.927 41,5
41 0,923 42.6
42 0,919 43,8
43 0.915 44,9
44 0.911 46,1
45 0,907 47,3
46 0,902 38,4
47 0.898 49,6
48 0.893 50,8
49 0.888 52.0
50 0.883 53.2
51 0.878 54,2
52 0.873 55,7
53 0.868 56,9
Tabelul 3.39
c
A
I
cp
I
1;

1,000 0,0

1,0 1
2,0 :l ,000
3 0,999 3,0
4 0,999 4,0
5 0,998 5,0
6 0,997 6,0
7 0,996 7,0
8 0,995 8,0
9 0,994 9,0
10 0,992 10,0
11 0,990 11,1
12 0,989 12,1
13 0,987 13,1
14 0,985 14,1
15 0,982 15.2
16 0,980 16.2
17 0,977 17,2
18 0.975 18,2
19 0,972 19,3
20 0,969 20,3
21 0,965 21.4
22 0.962 22.4
23 0.959 23,5
24 0.955 24,6
25 0.951 25.6
26 0.948 26,7
27 0,944 27,8
28 0,939 28,9
29 0,935 30,0
30 0,931 31,1
31 0,926 32,2
32 0,922 33,3
33 0,917 34,5
34 0.912 35,6
35 0,907 36,8
36 0,902 37,9
37 0.897 39,1
38 0,892 40,2
39 0,886 41,4
40 0,881 42,6
41 0,875 43,8
42 0,896 45,1
43 46,3
44 0,858 47,5
45 0,852 48,8
46 0,846 50,0
47 0,840 51,3
48 0,833 52,6
49 0,827 53,9
50 0.821 55,2
51 0.814 56,5
52 0,808 57.8
53 0,801 59,2
A
A
I
cp
I
l;
54 0.906 56.7
55 0.902 57,9
56 0,898 59,1
57 0,893 60.3
58 0,889 61,5
59 0,884 61.7
60 0,879 64.0
61 0,875 65,2
62 0.870 66.5
63 0,865 67.7
64 0.860 69.1
65 0.854 70.3
66 0.849 71,6
67 0.843 72.9
68 0,838 74,3
69 0,832 75,6
70 0,826 77,0
71 0,820 78,4
72 0,814 79,8
73 0,808 81,2
74 0,801 82,7
75 0,795 84,1
76 0.788 85,6
77 0,782 87.1
78 0,775 88,6
79 0.768 90,1
80 0,762 91,6
81 0,755 93.2
82 0,748 94,8
83 0,741 96,4
84 0,733 98,1
85 0,726 99,7
86 0,719 101,4
87 0,712 103,1
88 0,704 104,9
89 0,697 106,6
90 0,690 108,3
91 0,682 110,2
92 0,675 112,0
93 0,668 113,8
94 0,660 115,7
95 0,653 117,6
96 0,645 119,5
97 0,638 121,4
98 0,631 123,4
99 0,623 125,4
100 0,616 127,4
101 0,609 129,4
102 0,602 131,5
103 0,594 133,6
104 0,587 135,7
105 0,580 137,9
106 0.573 140,0
107 0,566 142,2
108 0,559 144,5
109 0,553 146.6
110 0,546 148.9
Tabelul 3.39 (continuare)
Coeficien$i cp, l; pentru OL 37, pe curbele:
I
B
I
c
A
I
cp
I
1;. A
I
cp
I
1;.
54 0,863 58,1
54 0.795 60.6
55 0,857 59.4 55 0.788 61.9
56 0.852 60.7 56 0,782
63.3
57 0.846 62.0 57 0.775 64.7
58 0.840 63.3 58 0.768 66.2
59 0.834 64.6 59 0,762
67.6
60 0,829 65.9 60 0.755 69.1
61 0,822 67.3 61 0,748
70.5
62 0,816 68,6 62 0.741 72,0
63 0.810 70,0 63 0.734 73.5
64 0.804 71,4 64 0.728 75.0
65 0.797 72,8 65 0.721 76,5
66 0,791 74,2 66 0.714 78.1
67 0.784 75.7 67 0,707 73.7
68 0.778 77,1 68 0,700 81,3
69 0,771 78,6 69 0,693 82,9
70 0,764 80,1 70 0.686 84,5
71 0,757 81,6 71 0,680 86.1
72 0,750 83,1 72 0,679 87,8
73 0,743 87,4 73 0,666 89,5
74 0,736 86,3 74 0,659 91,2
75 0,729 87,8 75 0,652 92,9
76 0.722 89,4 76 0,646 94,6
77 0,715 91,1 77 0,639 96,3
78 0.708 92,7 78 0,632 98,1
79 0,701 94.4 79 0,626 99,8
80 0,694 96,0 80 0,619 101,7
81 0,686 97,8 81 0,612 103,5
82 0,679 99,5 82 0,606 105,3
83 0,672 101,2 83 0,599 107.2
84 0,665 103,0 84 0.593 109,1
85 0,657 104,9 85 0,586 111,0
86 0,650 106,6 86 0,580 112,9
87 0,643 108,5 87 0,574 114,8
88 0,636 110,3 88 0,567 116,9
89 0,629 112,2 89 0,561 118,8
90 0,622 114,1 90 0,555 120,8
91 0,614 116,1 91 0,543 122,8
92 0.607 118.1 92 0,543 123,5
93 0,600 120,1 93 0,537 126,9
94 0,593 122,1 94 0,531 129,0
95 0,586 124,1 95 0,525 131,1
96 0,57,9 126,2 96 0,519 133,3
97 0,572 128,3
97 0,513 135,4
98 0,566 130,3 98 0,508 137,5
99 0,559 132,4
99 0,502 139,7
100 0,552 134,6 100 0,496 142,0
101 0,546 136,7 101 0,491 144.2
102 0,539 138,9 102 0,485 146,5
103 0.532 141,2 103 0,480 148,7
104 0,526 143.4 104 0,474 151,1
105 0,520 145,6 105 0,469 153.3
106 0,513 148,0 106 0,464 155,6
107 0,507 150,3 107 0,458 158,1
108 0,501 152,6 108 0,453 160,5
109 0,495 154,9 109 0,448 162.8
110 0.488 157.5 110 0,443 165.E1
303
-'
Tabellll 3.39 (continuare)
'Il, 1; pentru OL 37, pe curbele:
A
I
n
I
c
A , I 'Il
I
1; i-
I
'Il
I
1; A
I 'Il
I
1;
111 0,539 151,2 111 0,482 159,9 111 0,438 167,7
112 0,532 153,6 112 0,477 162,2 112 0,433 170,2
113 0,526 155,8 113 0,471 164,7 11:) 0,428 173,7
114 0,519 158,2 114 0,465 167,2 114 0,424 175,1
115 0,513 160,6 115 0,459 169,7 115 0,419 177,7
116 0,507 162,9 116 0,454 172,2 11(; 0,414 180,3
117 0,500 165,5 117 0,448 174,8 117 0,410 182,7
118 0,494 107,9 118 0,443 177,:) 118 0,405 185,4
119 0,488 170,:) 119 0,437 18U,O 119 0,400 188,1
120 0,482 172,0 120 0,432 182,6 120 0,396 190,7
121 0,476 176,5 121 0,427 185,2 121 0,392 193,3
122 0,470 177,9 122 0,421 188,0 122 0,387 196,1
123 0,464 180,6 123 0,416 190,7 123 0,383 198,7
124 0,458 183,2 124 0,411 193,4 124 0,379 201,1
125 0,453 185,7 125 0,406 196,2 125 0,375 204,1
126 0,447 188,5 126 0,401 198,9 126 0,371 206,9
127 0,442 191,0 127 0,396 201,8 127 0,366 209,9
128 0,436 193,9 128 0,392 204,4 128 0,362 212,7
129 0,431 196,5 129 0,387 209,8 129 0,358 215,6
130 0,426 199,2 130 0,382 210,3 130 0,355 218,2
131 0,420 202,1 131 0,378 213,1 131 0,351 221,1
132 0,415 204,9 132 0,373 216,1 132 0,347 224,1
133 0,410 207,7 133 0,369 218,9 133 0,343 227,1
134 0,405 210,6 134 0,364 222,1 134 0,339 230,1
135 0,400 213,5 135 0,360 225,0 135 0,336 232,9
136 0,396 216,1 136 0,356 227,9 136 0,332 236,0
137 0,391 219,1 137 0,352 130,9 137 0,329 238,8
138 0,386 222,1 138 0,348 233,9 138 0,325 242,1
139 0,382 224,9 139 0,343 237,3 139 0,322 244,9
140 0,377 228,0 140 0,339 240,5 140 0,318 248,3
141 0,372 231,1 141 0,336 243,2 141 0,315 251,2
142 0,368 234,1 142 0,332 246,4 142 0,312 254,2
143 0,364 237,0 143 0,328 249,7 143 0,308 257,7
144 0,359 240,3 144 0,324 253,0 144 0,305 260,7
145 0,355 243,4 145 0,320 256,3 145 0,302 263,9
146 0,351 246,4 146 0,317 259,3 146 0,299 267,0
147 0,347 249,5 147 0,313 262.8 147 0,296 270,2
148 0.343 252.7 148 0.310 265,8 148 0.293 273,4
149 0.339 255.9 149 0.306 269.4 149 0.289 277,2
150 0.335 259.2 150 0.303 272.5 150 0,286 280.5
151 0.331 262.5 151 0,299 276,1 151 0,284 283,3
152 0.327 265,8 152 0.296 279,4 152 0.281 286.7
153 0,324 268,8 153 0.293 282.7 153 0.278 290.2
154 0,320 272.2 154 0.289 286.5 154 0,275 293.7
155 0.316 275.7 155 0,286 289,8 155 0.272 297,2
156 0,313 278.8 156 0.283 293.2 156 0,269 300,7
157 0.309 282,4 157 0,280 296,7 157 0,267 303,8
158 0,306 285,6 158 0,277 300,2 158 0.264 307,5
159 0,303 288,9 159 0,274 303,8 159 0,261 311,2
160 0.299 292,6 160 0,271 307,4 160 0.259 314,4
161 0,296 295.9 161 0,268 311.0 161 0,256 318,0
162 0,293 299,3 162 0,265 314.7 162 0,254 321,4
163 0,289 303,2 163 0,262 318,4 163 0,251 325,3
164 0.286 306,7 164 0,259 322,3 164 0,249 328,7
165 0,283 310,2 165 0,257 325,5 165 0,246 332,7
166 0,280 313,7 166 0,254 329,4 166 0,244 336,1
167 0,277 317,3 167 0.251 333,3 167 0,241 340,2
168 0.274 320,9 168 0,249 336,7 168 0,239 343,6
304
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
0,271
0,268
0,266
0,263
0,260
0,257
0,255
0,252
0,249
0,247
0,244
0,242
0,239
0,237
0,235
0,232
0,230
0,228
0,225
0,223
0,221
0,219
0,217
0,215
0,213
0,211
0,209
0,207
0,205
0,203
0,201
0,199
A
'Il
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
1.000
1,000
1,000
10
1.000
0.999
0.999
0.999
0.998
0,998
0,997
0,997
20 metalice
324,6
328,4
331,6
335,4
339,3
343,2
346,6
350,6
354,7
358,2
362,4
365,9
370,2
373,8
377,5
382,0
385,8
389,5
394,2
398,1
402,0
406,0
410,0
414,1
418,2
422,3
426,5
430,8
435,1
439,5
443,9
448,3
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
191
191
192
193
194
195
196
197
198
199
20()
0,246
0,244
0,241
0,239
0,236
0,234
0,231
0,229
0,227
0,224
0,222
0,220
0,218
0,216
0,213
0,211
0,209
0,207
0,205
0,203
0,201
0,199
0,197
0,195
0,194
0,192
0,190
0,188
0,186
0,185
0,183
340,7
344,2
348,3
351,8
356,1
359,7
364,1
367,8
:171,5
376,1
379,9
383,8
387,7
391,6
396,5
400,6
404,7
408,8
413,0
417,3
421,6
425,9
430,3
434,8
438,2
342,7
447,4
452,0
456,8
460,3
465,2
'V, pentru OL 44
(Rc-290 NJmm)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
'Il, 1; pentru OL 44, pe curbele:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,000
1,000
1,000
1,000
0,999
0,999
0,998
0,997
0,997
0,996
0,995
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
169
170
171
172
173
171
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
'Il
0,237
0,234
0,232
0,230
0,228
0,226
0,224
0,221
0,219
0,217
0,215
0,213
0,211
0,209
0,207
0,205
0,204
0.202
0,200
0,198
0,196
0,195
0,193
0,191
0,189
0,188
0,186
0,184
0,183
0,181
0,180
0,178
347,1
351,4
355,0
358,6
362,3
366,0
363,8
374,4
378,2
382,1
386,0
390,0
394,0
398,1
402,2
406,4
409,6
413,8
418,1
422,5
426,9
430,3
434,8
439,3
443,9
447,4
452,1
456,9
460,5
465,4
469,0
474,0
Tabellli 3. /,0
c
'Il
I
1;
1,000
0,0
1,000
1,0
1,000
2,0
0,999
3,0
0,998
4,0
0,998
5,0
0,997
6,0
0,995
7,0
0,991
8,0
0,992
9,0
0,990
10,1
305
Tabelul 3.40 (continuare)
Tabelul 3.40 (continuare)
CP. l; pentru OL 44 pe curbele
A
I
B
I
c
).
I
cP
I
1; A-
I
cP
I
l; ).
I
cP
I
1;
CP. E, pentru OL 44 pe curbele
A
I
B
I
c
).
I
cp
I
1; ).
I
cp
I
E, .-
I
cp
I
1;
11 0,996 11,0 11 0,994 11,0 11 0,988 11,1
12 0,995 12,0 12 0,992 12,0 12 0,986 12,1
13 0,994 13,0 13 0,991 13,1 13 0,984 13,2
14 0,994 14,0 14 0,990 14,1 14 0,981 14,2
15 0,993 15,0 15 0,988 15,1 15 0,979 15,2
16 0,991 16,1 16 0,987 16,1 16 0,976 16,2
17 u,990 17,1 17 0,985 17,2 17 0,973 17,3
18 0,989 18,1 18 0,983 18,2 18 0,969 18,3
19 0,988 19,1 19 0,981 19,2 19 0,966 19,3
20 0,987 20,1 20 0,979 20,2 20 0,963 20,4
21 0,985 21,2 21 0,977 21,2 21 0,958 21,5
22 0,984 22,2 22 0,974 22,3 22 0,954 22,5
23 0,982 23,2 23 0,972 23,3 23 0,950 23,6
24 0,980 24,2 24 0,969 24,4 24 0,946 24,7
25 0,979 25,3 25 0,967 25,4 25 0,942 25,8
26 0,977 26,3 26 0,964 26,5 26 0,937 26,9
27 0,975 27,3 27 0,961 27,5 27 0,932 30,0
28 0,973 28,4 28 0,958 28,6 28 0,927 30,1
29 0,971 29,4 29 0,955 29,7 29 0,922 30,2
30 0,969 30,5 30 0,951 30,8 30 0,917 31,3
31 0,966 31,5 31 0,948 31,8 31 0,912 32,5
32 0,964 32,6 32 0,944 32,9 32 0,906 33,6
33 0,961 33,7 33 0,941 34,0 33 0,901 34,8
34 0,959 34,7 34 0,937 35,1 34 0,895 35,9
35 0,956 35,8 35 0,933 36,2 35 0,889 37,1
36 0,953 36,9 36 0,929 37,4 36 0,883 38,3
37 0,950 38,0 37 0,925 38,5 37 0,877 39,5
38 0,947 39,0 38 0,920 39,6 38 0,871 40,7
39 0,944 40,1 39 0,918 40,7 39 0,864 42,0
40 0,941 41,2 40 0,911 41,9 40 0,858 43,2
41 0,938 42,3 41 0,906 43,1 41 0,851 44,4
42 0,934 43,5 42 0,902 44,2 42 0,845 45,7
43 0,931 44,6 43 0,896 45,4 43 0,838 47,0
44 0,927 45,7 44 0,891 46,6 44 0,831 48,3
45 0,923 46,9 45 0,886 47,8 45 0,824 49.6
46 0,919 48,0 46 0,881 49,7 46 0,817 50,9
47 0,915 49,1 47 0,875 50,2 47 0,810 52,2
48 0,911 50,3 48 0,869 51,5 48 0,803 53,6
49 0,906 51,5 49 0,863 52,7 49 0,796 54,9
50 0,902 52,6 50 0,858 54,0 50 0,789 56,3
51 0,897 53,8 51 0,851 55,3 51 0,781 57,7
52 0,892 55,1 52 0,845 56,6 52 0,774 59,1
53 0,888 56,2 53 0,839 57,9 53 0,767 60,5
54 0,882 57,5 54 0,832 59,2 54 0,759 62,0
55 0,877 58,7 55 0,826 60,5 55 0,752 63,4
56 0,872 60,0 56 0,819 61,9 56 0,744 64,9
57 0,866 61,2 57 0,812 63,3 57 0,737 66,4
58 0,861 62,5 58 0,805 64,6 58 0,729 67,9
59 0,855 63,8 59 0,798 66,0 59 0,722 69,4
60 0,849 65,1 60 0,791 67,5 60 0,714 71,0
61 0,843 66,4 61 0,784 68,9 61 0,707 72,5
62 0,837 67,8 62 0,777 70,3 62 0,699 74,2
63 0,830 69,2 63 0,769 71,8 63 0,692 75,7
64 0,824 70,5 64 0,762 73,3 64 0,684 77,4
65 0,817 71,9 65 0,754 74,9 65 0,677 78,9
66 0,811 73,3 66 0,747 76,4 66 0,669 80,7
67 0,804 74,7 67 0,739 77,9 67 0,662 82,3
306
68 0,797 76,2 68 0,731 79,5 68 0,654 84,1
69 0,789 77,9 69 0,723 81,1 69 0,647 85,8
70 0,782 79,2 70 0,716 82,7 70 0,639 87,6
71 0,779 80,4 71 0,708 84,4 71 0,632 89,3
72 0,767 82,2 72 0,700 86,1 72 0,625 91,1
73 0,760 83,7 73 0,692 87,8 73 0,617 92,9
74 0,752 85,3 74 0,684 89,5 74 0,610 94,7
75 0,744 86,9 75 0,676 91,2 75 0,603 96,6
76 0,737 88,5 76 0,668 93,0 76 0,596 98,4
77 0,729 90,2 77 0,660 94,8 77 0,589 100,3
78 0,721 91,9 78 0,652 96,6 78 0,582 102,2
79 0,713 93,6 79 0,644 98,4 79 0,575 104,2
80 0,705 95,3 80 0,636 100,3 80 0,568 106,1
81 0,697 97,0 81 0,628 102,2 81 0,561 108,1
82 0,689 98,8 82 0,621 104,1 82 0,554 110,2
.
83 0,681 100,6 83 0,613 106,0 83 0,547 112,2
84 0,672 102,5 84 0,605 108,0 84 0,541 114,2
85 0,664 104,3 85 0,597 110,0 85 0,534 116,3
86 0,656 106,2 86 0,590 112,0 86 0,528 118,4
87 0,648 108,1 87 0,582 114,0 87 0,521 120,5
88 0,640 110,0 88 0,574 116,1 88 0,515 122,6
89 0,632 112,0 89 0,567 118,2 89 0,508 124,9
90 0,624 113,9 90 0,559 120,4 90 0,502 127,0
91 0,616 115,9 91 0,552 122,5 91 0,496 129,2
72 0,608 118,0 92 0,545 124,6 92 0,490 131,4
93 0,600 120,1 93 0,537 126,9 93 0,484 133,7
94 0,592 122,2 94 0,530 129,1 94 0,478 134,7
95 0,584 124,3 95 0,523 131,4 93 0,472 138,3
96 0,577 126,4 96 0,518 133,4 96 0,466 140,6
97 0,569 128,6 97 0,509 136,0 97 0,460 143,0
98 0,561 130,8 98 0,502 138,3 98 0,455 145,3
99 0,554 133,0 99 0,498 140,3 99 0,449 147,7
100 0,546 135,3 100 0,489 143,0 100 0,444 150,1
101 0,539 137,6 101 0,482 145,5 101 0,438 152,6
102 0,532 139,8 102 0,476 147,8 102 0,433 155,0
103 0,524 142,3 103 0,469 150,4 103 0,427 157,6
104 0,517 144,6 104 0,463 152,8 104 0,422 160,1
105 0,510 147,0 105 0,457 155,3 105 0,417 162,6
106 0,503 149,5 106 0,451 157,8 106 0,412 165,1
107 0,496 151,9 107 0,454 160,4 107 0,407 167,7
108 0,490 154,3 108 0,439 163,0 108 0,402 170,3
109 0,483 156,8 109 0,433 165,6 109 0,397 173,0
110 0,476 159,4 110 0,427 168,3 110 0,392 175,7
111 0,470 161,9 111 0,421 171,0 111 0,387 178,4
112 0,464 164,4 112 0,416 173,6 112 0,383 181,0
113 0,457 167,2 113 0,410 176,5 113 0,378 183,8
114 0,451 169,7 114 0,405 179,1 114 0,373 186,6
115 0,445 172,4 115 0,399 182,1 115 0,369 189,3
116 0,439 175,1 116 0,394 184,8 116 0,364 192,3 117 0,433 177,8 117 0,389 187,6 117 0,360 195,0
118 0,427 180,6 118 0,384 190,4 118 0,356 197,8 119 0,421 183,4 119 0,379 193,3 119 0,351 200,9 120 0,416 186,1 120 0,374 196,7 120 0,347 203,7 121 0,410 189,0 121 0,369 199,2 121 0,343 206,6 122 0,405 191,7 122 0,364 202,2 122 0,339 209,5 123 0,399 194,7 123 0,359 205,3 123 0,335 212,5 124 0,394 197,5 124 0,355 208,1 124 0,331 215,5
_____ ._.____ 307
.'
Tabelul 3.40 (continuare)
<il. 1; pentru OL 44 pe curbele
A
I
B
I
c
).
I
<il
I
1; ).
I
<il
I
1; ).
I
<il
I
1;
A
).
I I
<il
[,[
125 0,389 200,4 125 0,350 211,3 125 0,327 218,6
126 0,384 203,3 126 0,345 214,5 126 0,323 221,7
127 0,379 206,3 127 0,341 217,5 127 0,320 224,5
128 0,374 209,3 128 0,337 220,5 128 0,316 227,7
129 0,369 212,4 129 0,332 223,9 129 0,312 230,9
130 0,364 215,5 130 0,328 227,0 130 0,309 233,9
131 0,359 218,6 131 0,324 230,1 131 0,305 237,2
132 0,355 221,5 132 0,320 233,3 132 0,302 240,2
133 0,350 224,8 133 0,316 236,6 133 0,298 243,6
134 0,346 227,8 134 0,312 240,0 134 0,295 246,7
135 0,341 213,2 135 0,308 243,3 135 0,291 250,3
136 0,337 234,3 136 0,304 246,7 136 0,288 253,4
137 0,333 237,4 137 0,301 249,7 137 0,285 256,6
138 0,329 240,6 138 0,297 253,2 138 0,282 259,9
139 0,325 243,0 139 0,293 256,8 139 0,278 263,6
140 0,320 247,5 140 0,290 260,0 140 0,275 267,0
141 0,317 250,4 141 0,286 263,7 141 0,272 270,4
142 0,313 252,0 142 0,283 265,0 142 0,269 271,9
143 0,309 257,3 143 0,279 270,7 143 0,266 277,3
144 0,305 260,7 144 0,276 274,1 144 0,263 280,8
182 0,199
183 0,197
184 0,195
185 0,1!)3
186 0,191
187 0,189
188 0,187
189 0,185
190 0,183
191 0,181
192 0,180
193 0,178
194 0,176
195 0,174
196 0,173
197 0,171
198 0,170
199 0,163
200 0,167
145 0,301 264,3 145 0,273 277,5 145 0,260 284,4
146 0,298 379,5 146 0,269 279,6 146 0,257 286,0
147 0,294 271,1 147 0,266 285,0 147 0,255 291,1
148 0,290 274,8 148 0,263 288,6 148 0,252 294,8
149 0,287 278,1 149 0,260 292,2 149 0,249 298,6
150 0,284 281,5 150 0,257 295,9 150 0,247 301,8
151 0,280 285,4 151 0,254 299,6 151 0,244 305,7
152 0,277 288,8 152 0,251 303,4 152 0,241 309,6
153 0,274 292,:3 153 0,248 307,2 153 0,239 313,0
154 0,270 296,4 154 0,245 311,1 154 0,236 317,0 A
155 0,267 300,0 155 0,243 314,4 155 0,234 320,4
156 0,264 303,6 156 0,240 318,4 156 0,231 324,6
157 0,261 307,3 157 0,237 322,5 157 0,229 328,1
I
I
.- cp
158 0,258 311,1 158 0,234 326,6 158 0,226 332,4
159 0,255 314,9 159 0,232 330,1 159 0,224 336,0
160 0,252 318,7 160 0,229 334,4 160 0,222 339,4
161 0,249 322,6 161 0,227 337,!) 161 0,219 344,0
162 0,247 326,0 162 0,224 342,3 162 0,217 347,8
163 0,244 330,0 163 0,222 345,9 163 0,215 351,5
164 0,241 334,1 164 0,219 350,4 164 0,213 355,3
165 0,238 338,2 165 0,217 354,2 165 0,211 359,2
166 0,236 341,7 166 0,215 358,0 166 0,208 369,0
167 0,233 246,0 167 0,212 362,7 167 0,206 367,9
168 0,231 349,5 168 0,210 366,6 168 0,204 372,0
169 0,228 353,9 169 0,209 369,7 169 0,202 376,0
170 0,226 357,6 170 0,205 375,5 170 0,200 380,1
171 0,223 362,1 171 0,203 379,5 171 0,198 384,3
172 0,221 365,9 172 0,201 383,6 172 0,196 388,5
173 0,218 370,5 173 0,199 387,8 173 0,194 292,8
174 0,216 374,4 174 0,197 392,0 174 0,192 397,1
175 0,214 378,3 175 0,195 369,3 175 0,190 401,5
176 0,212 382,2 176 0,193 400,6 176 0,189 404,8
177 0,209 387,2 177 0,191 405,0 177 0,187 408,3

1,000
1 1,000
2 1,000
3 1,000
4 0,999
5 0,999
6 0,999
7 0,998
8 0,997
9 0,997
10 0,996
11 0,995
12 0,994
13 0,9!)3
14 0,992
15 0,991
16 0,989
17 0,988
18 0,986
19 0,985
178 0,207 319,2 178 0,189 409,4 178 0,185 413,8 20 0,983
179 0,205 395,3 179 0,187 413,9 179 0,183 418,4
180 0,203 399,5 I80 0,185 418,5 180 0,181 423,1
181 0,201 403,7 181 0,183 423,1 181 0,180 426,6
21 0,981
22 0,979
23 0,977
308
<il. 1; pentru OL 44 pe curbele
I
B
I I
1; ).
<il 1;
408,0 182 0,181 427,8
412,3 183
416,7
0,180 431,3
184 0,178 436,1
421,1 185 0,176 441,0
425,6 196 0,174 425,9
430,1 187
434,7
0,172 450,1
188 0,171 454,6
439,4 189 0,169 459,7
444,1 190 0,167 464,9
448,9 191 0,166 468,8
452,5 192 0,164 474,1
457,5 193 0,163 478,0
462,4 194 0,161 483,5
467,5 195 0,160 487,5
471,2 196 0,158 493,1
476,4 197 0,155 500,4
480,2 198 0,154 504,5
485,5 199 0,152 510,4
489,4 200
<P pentru OL 52
(Rc=360 Nfmm
2
)
I
'Il, 1; pentru OL 52. pe curbele;
I
B
I
I
I
1; .-
'Il 1;
0,0

1,000
1,0
0,0
1 1,000 1,0
2,0 2 1,000 2,0
3,0 3 0,999 3,0
4,0 4 0,999 4,0
5,0 5 0,998 5,0
6,0 6 0,998 6,0
7,0 7 0,997 7,0
8,0 8 0,996 8,0
9,0 9 0,995 9,0
10,0 10 0,994 10,0
11,0 11 0,992
12,0
11,0
12 0,991
13,0
12,1
13 0,989
14,1
13,1
14 0,987
15,1
14,1
15 0,985
16,1
15,1
16 0,983
17,1
16,1
17 0,981 17,2
18,1 18 0,979 18,2
19,1 19 0,976 19,2
20,2 20 0,974
21,2
20,3
21 0,971 21,3
22,2 22 0,968 22,4
23,3 23 0,965 23,4
).
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
.-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
22
23
Tabelul 3.40 (continuare)
c
1
<il
I
1;
0,178 431,4
0,176 436,2
0,175 439,8
0,173 444,8
0,171 449,8
0,170 453,5
0,168 458,7
0,167 462,5
0,165 467,7
0,164 471,6
0,162 477,0
0,161 481,0
0,159 486,5
0,158 490,6
0,156 496,2
0,155 500,4
0,153 506,2
0,152 510,4
0,151 514.7
Tabelul 3.41
c
I
<il
I
1;
1,000 0,0
1,000 1,0
1,000 2,0
0,999 3,0
0,998 4,0
0,997 5,0
0,996 6,0
0,994 7,0
0,992 8,0
0,990 9,0
0,988 10,1
0,986 11,1
0,983 12,1
0,980 13,1
0,977 14,2
0,973 15,2
0,970 16,2
0,966 17,3
0,962 18,4
0,958 19,4
0,953 20,5
0,949 21,6
0,944 22,6
0,939 23,7
r."1'!"
309

\
Tabelul 3.41 (continuare)
Tabelul 341 (continua e) r
(j). 1; pentru OL 52, pe curbele: (j), 1; pentrn OL 52, pe curbele:
A
I
B
\
c
A
I
(j)
I
1; A
I
(j)
I
1; A
I
(j)
I
1;
A
\
B
I
c
I I
A (j) 1; A
I
(j)
\
1; A
I I
(j) 1;
24 0,975 24,3 24 0,962 24,5 24 0,934 24,8
25 0,973 25,3 25 0,958 25,5 25 0,928 25,9
26 0,971 26,4 26 0,955 26,6 26 0,922 27,1
27 0,968 27,4 27 0,951 27,7 27 0,917 28,2
28 0,966 28,5 28 0,947 28,8 28 0,911 29,3
29 0,963 29,6 29 0,943 29,9 29 0,904 30,5
30 0,960 30,6 30 0,939 31,0 30 0,898 31,7
31 0,957 31,7 31 0,935 32,1 31 0,892 32,8
32 0,954 32,8 32 0,930 33,2 32 0,885 34,0
33 0,951 33,8 33 0,926 34,3 33 0,878 35,2
34 0,948 34,9 34 0,921 35,4 34 0,871 36,4
35 0,944 36,0 35 0,916 36,6 35 0,864 37,6
36 0,941 37,1 36 0,911 37,7 36 0,857 38,9
37 0,937 38,2 37 0,905 38,9 37 0,850 40,1
38 0,933 39,3 38 0,900 40,1 38 0,842 41,4
39 0,929 40,5 39 0,894 41,2 39 0,835 42,7
40 0,925 41,6 40 0,888 42,4 40 0,827 44,0
41 0,920 42,7 41 0,882 43,7 41 0,819 45,3
42 0,916 43,9 42 0,876 44,9 42 0,812 46,6
43 0,911 45,1 43 0,870 46,1 43 0,804 48,Q
44 0,906 46,2 44 0,863 47,4 44 0,796 49,3
45 0,901 47,4 45 0,857 48,6 45 0,788 50,7
46 0,896 48,6 46 0,850 49,9 46 0,779 52,1
47 0,891 49,8 47 0,843 51,2 47 0,771 53,5
48 0,885 51,0 48 0,836 52,5 48 0,763 54,9
49 0,879 52,3 49 0,828 53,8 49 0,755 56,4
50 0,874 53,5 50 0,821 55,2 50 0,746 57,9
51 0,867 54,8 51 0,813 56,6 51 0,738 59,4
52 0,861 56,0 52 0,806 57,9 52 0,730 60,9
53 0,855 57,3 53 0,798 59,3 53 0,721 62,4
54 0,848 58,6 54 0,790 60,7 54 0,713 63,9
55 0,841 60,0 55 0,782 62,2 55 0,705 65,5
56 0,834 61,3 56 0,774 63,6 56 0,696 67,1
57 0,827 62,7 57 0,765 65,2 57 0,688 68,7
58 0,820 64,0 58 0,757 66,7 58 0,679 70,4
59 0,812 65,5 59 0,749 68,2 59 0,671 72,0
60 0,805 66,9 60 0,740 69,7 60 0,663 73,7
61 0,797 68,3 61 0,731 71,3 61 0,654 75,4
62 0,789 69,8 62 0,723 72,9 62 0,646 77,1
63 0,781 72,3 63 0,714 74,6 63 0,638 78,9
64 0,773 72,8 64 0,705 76,2 64 0,630 80,6
65 0,764 74,4 65 0,696 77,9 65 0,622 82,4
66 0,756 75,9 66 0,688 79,6 66 0,614 84,2
67 0,747 77,5 67 0,679 81,3 67 0,605 86,1
68 0,739 79,1 68 0,670 83,1 68 0,598 87,9
69 0,730 80,8 69 0,661 84,9 69 0,590 89,8
70 0,721 82,4 70 0,652 86,7 70 0,582 91,8
71 0,712 84,1 71 0,643 88,5 71 0,574 93,7
72 0,703 85,9 72 0,635 90,4 72 0,566 95,7
73 0,694 87,6 73 0,626 92,3 73 0,559 97,6
74 0,685 89,4 74 0,617 94,2 74 0,551 99,7
75 0,676 91,2 75 0,608 96,2 75 0,544 101,7
76 0,667 93,1 76 0,600 98,1 76 0,536 103,8
77 0,658 94,9 77 0,591 100,2 77 0,529 105,9
78 0,649 96,8 78 0,583 102,2 78 0,522 108,0
79 0,640 98,9 79 0,574 104,3 79 0,519 109,7
80 0,631 100,7 80 0,566 106,3 80 0,508 112,2
81 0,622 102,7 81 0,558 108,4 81 0,501 114,4
82 0.613 104,7 82 0,549 110,7 82 0,494 116,7
83 0,604 106,8 83 0,541 112,8 83 0,487 118,9
84 0,595 108,9 84 0,533 115,1 84 0,480 121,2
85 0,587 110,9 85 0,525 117,3 85 0,474 123,7
86 0,578 113,1 86 0,517 119,6 86 0,467 125,8
87 0,569 115,3 87 0,510 121,8 87 0,461 128,1
88 0,561 117,5 88 0,502 124,2 88 0,454 130,6
89 0,553 119,7 89 0,495 126,5 89 0,448 133,0
90 0,544 122,0 90 0,487 129,0 90 0,442 135,4
91 0,536 124,3 91 0,480 131,3 91 0,436 137,8
92 0,528 126,6 92 0,473 133,8 92 0,430 140,3
93 0,520 129,0 93 0,465 136,4 93 0,424 142,8
94 0,512 131,4 94 0,459 138,7 94 0,418 145,4
95 0,504 133,8 95 0,452 141,3 95 0,413 147,8
96 0,497 136,2 96 0,445 143,9 96 0,407 150,5
97 0,489 138,7 97 0,438 146,6 97 0,401 153,2
98 0,482 141,2 98 0,432 149,1 98 0,396 155,7
99 0,474 143,8 99 0,425 151,9 99 0,391 158,3
100 0,467 146,3 100 0,419 154,5 100 0,385 161,2
101 0,460 148,9 101 0,413 157,2 101 0,380
102 0,453
163,8
151,5 102 0,407 159,9 102 0,375 166,6
103 0,446 154,2 103 0,401 162,7 103 0,370 169,4
104 0,440 156,8 104 0,395 165,5 104 0,365 172,1
105 0,433 159,6 105 0,389 168,4 105 0,360 175,0
106 0,427 162,2 106 0,383 171,3 106 0,355 177,9
107 0,420 165,1 107 0,377 174,3 107 0,351 180,6
108 0,414 167,8 108 0,372 177,1 108 0,346 183,6
109 0,408 170,4 109 0,367 179,9 109 0,341 186,7
110 0,402 173,5 110 0,361 183,1 110 0,337 189,5
111 0,396 176,4 111 0,356 186,0 111 0,332 192,6
112 0,390 179,3 112 0,351 189,0 112 0,328 195,6
113 0,384 182,4 113 0,346 192,1 113 0,324 198,5
114 0,379 185,2 114 0,341 195,2 114 0,320 201,5
115 0,373 188,3 115 0,336 198,4 115 0,315 204,9
116 0,368 191,2 116 0,331 201,6 116 0,311 208,0
117 0,362 194,5 117 0,327 204,6 117 0,307 211,2
118 0,357 197,5 118 0,322 207,9 118 0,303 214,4
119 0,352 200,6 119 0,318 211,0 119 0,299 217,6
120 0,347 203,7 120 0,313 214,5 120 0,296 220,6
121 0,342 206,9 121 0,309 217,7 121 0,292 223,9
122 0,337 210,2 122 0,305 220,9 122 0,288 227,3
123 0,333 213,2 123 0,300 224,6 123 0,285 230,4
124 0,328 216,5 124 0,296 227,9 124 0,281 233,9
125 0,323 219,9 125 0,292 231,3 125 0,278 237,1
126 0,319 223,1 126 0,288 234,8 126 0,274 240,1
127 0,315 226,3 127 0,284 238,3 127 0,271 243,9
128 0,310 229,9 128 0,281 241,5 128 0,267 247,7
129 0,306 233,2 129 0,277 245,1 129 0,264 251,1
130 0,302 236,6 130 0,273 248,8 130 0,261 254,5
131 0,298 240,0 131 0,270 252,1 131 0,258 257,9
132 0,294 243,4 132 0,266 255,9 132 0,254 261,9
133 0,290 246,9 133
134 0,286
0,263 259,3 133 0,251 265,5
250,6 134 0,259 263,3 134 0,248 269,1
135 0,282 254,2 135 0,256 266,8 135 0,245 272,7
136 0,278 257,9 136 0,252 270,9 136 0,242 276,5
137 0,275 261,3 137 0,249 274,5 137 0,240 279,6
138 0,271 265,1 138 0,246 278,2 138 0,237 283,5
139 0,268 268,5 139 0,243 282,0 139 0,234 287,3
140 0,264 272,5 140 0,240 285,8 140 0,231 291,3
141 0,261 276,0 141 0,237 289,6 141 0,228 295,3
310
311
-'-
Tabelul 3.41 (continuare)
'1', 1; pentru OL 52, pe curbele:
I
A
I
B
I
c
1.
I
'1'
I
1;
I
'1'
I
1;
I
'1'
I
1;
142 0,257 280,1 142 0,234 293,5 142 0,226 298,7
143 0,254 283,7 143 0,231 297,5 143 0,223 302,8
144 0,251 287,4 144 0,228 301,6 144 0,221 306,3

:i:::
8 <='1
..... '" ..,
+
. +
..... '"'
:i:::IM
.....
145 0,248 291,2 145 0,225 305,7 145 0,218 310,6
146 0,245 295,0 146 0,223 309,2 146 0,216 314,1
147 0,242 298,8 147 0,220 313,4 147 0,213 318,5
148 0,239 302,7 148 0,217 317,7 148 0,211 322,2
149 0,236 306,7 149 0,214 322,1 149 0,208 326,7 r---.
.,

150 0,233 310,8 150 0,212 325,8 150 0,206 330,5
151 0,230 314,9 151 0,209 330,3 151 0,204 334,3
152 0,227 319,0 152 0,207 334,1 152 0,201 339,0
153 0,224 323,3 153 0,204 338,7 153 0,199 343,0
154 0,222 326,8 154 0,202 342,6 154 0,197 347,0
155 0,219 331,2 155 0,200 331,2 155 0,195 351,0
156 0,217 334,8 156 0,197 315,5 156 0,193 355,1
157 0,214 339,4 157 0,195 355,5 157 0,191 359,2
158 0,211 343,9 158 0.193 359,6 158 0,188 364,4
159 0,209 347,8 159 0,191 363,8 159 0,186 368,7
160 0,207 351,7 160 0,189 368,0 160 0,184 373,0
161 0,204 356,5 161 0,186 373,3 161 0,182 377,4
162 0,202 360,4 162 0,184 377,7 162 0,181 380,8
163 0,199 365,4 163 0,182 382,1 163 0,179 385,3
164 0,197 369,5 164 0,180 386,6 164 0,177 389,8
165 0,195 373,7 165 0,178 391,1 165 0,175 394,4
166 0,193 377,9 166 0,176 395,7 166 0,173 399,1
167 0,191 382,1 167 0,174 400,4 167 0,171 403,8
..,
I
"" :S-
I
...:<1 <='1
:S-
I

.
I .,
.
...:<1<='1
.,
+

'"'
+

.,
..
..::::
0;-
I
I
.,
S

...?
+ ,...., I
'"
.,
+
'"'
..

"t, +
..... '" ......,
::;: .,
168 0,188 387,5 168 0,172 405,1 168 0,169 408,7
169 0,186 391,9 169 0,170 409,9 169 0,168 412,3
170 0,184 396,3 170 0,168 414,8 170 0,166 417,2
L-......I L-......I
,...I .....
I
171 0,182 400,8 171 0,167 418,4 171 0,164 422,3
--
172 0,180 405,4 172 0,165 423,4 172 0,163 426,0
173 0,178 410,0 173 0,163 428,5 173 0,161 431,2
174 0,176 414,8 174 0,161 433,6 174 0,159 436,4
175 0,174 419,5 175 0,160 437,5 175 0,158 440,3
176 0,173 429,1 176 0,158 442,8 176 0,156 445,6
177 0,171 428,0 177 0,156 448,1 177 0,154 451,0
178 0,169 433,0 178 0,155 452,1 178 0,153 455,1
179 0,167 438,0 179 0,153 457,6 179 0,151 460,6
180 0,165 443,1 180 0,151 463,2 180 0,150 464,8
181 0,164 446,9 181 0,150 467,3 181 0,148 470,5
182 0,162 452,2 182 0,148 473,1 182 0,147 474,7

o;-
..::::
I
:S-
+
I
.,

,....1
183 0,160 457,5 183 0,147 477,3 183 0,146 478,9
--
184 0,159 461,4 184 0,145 483,2 184 0,144 484,9
185 0,157 466,9 185 0,144 487,5 185 0,143 489,2
186 0,155 472,4 186 0,142 493,6 186 0,141 495,3
187 0,154 476,5 187 0,141 498,0 187 0,140 499,8
188 0,152 482,2 189 0,139 504,3 188 0,139 504,3
189 0,151 486,4 189 0,138 508,7 189 0,137 510,6
190 0,149 492,2 190 0,137 513,3 190 0,136 515,2
191 0,148 496,5 191 0,135 519,8 181 0,135 519,8
192 0,146 502,5 192 0,134 524,5 192 0,134 524,5
193 0,145 506,8 193 0,133 529,2 193 0,132 531,2
194 0,143 513,0 194 0,131 530,0 194 0,131 536,0
195 0,142 517,5 195 0,130 540,8 195 0,130 540,8
196 0,141 522,0 196 0,129 545,7 196 0,129 545,7
197 0,139 528,4 197 0,128 550,6 197 0,127 552,8
198 0,138 533,0 198 0,126 557,8 198 0,126 557,8
199 0,136 539,6 199 0,125 562,9 199 0,125 562,9
X
I

)(
1 ....,-

a- -- ...::;-
......

1 II -ZlN
1 >-,"'" + -,....'
"''''' ......
1
II >-,'"
I
= 1
I
" C'J f-- >-,'" +

I
""
II

;:" 1
&::
------
j-<lCJ .li ...... :..
f....J
-G'jN

'-.. ___.J
...... - 1- /- ..:;--

-c:
-'- f II
..... ...., ......
II
....... - I '"
...........

II lJ
200 0,135 544,3 200 200 0,124 568,0
312
1
1,
II'
I
II,
'1
1,
i
li
III
II
.......
Q)
...
..


:,::;

o
,;:.
""
....
8
....
..;
-
.s
"
""
t;
E....
..

""Q
]


314
<O

+

e ....
r----'l

I
::S

I
.,.
'"

+
"",
....

+
'" .....

L..-..-.I

--- ...:'
+
"
e


....:;-
x
-,

.-
...,

C")
1- .1lT
;-

::n
+
.i;)0
- C)

II
-
- l'q
II
Tabelul 3.43
Diametre maxime de nituri folosite la nituirea tablelor profilelor
00

Diametrul maxim de nit d In de valoarea z
Elementul care se
I I I I I
d=13 mm 17 21 23 25 28
1
I
I
4-6 7-8 9-12 10-14 13-18 18 I S
Lr=f
t
45 60 70 80 90
1C'l
';>
""IC'l
I
[(
80 -
Dt
- -
IC'l
';:>-

X

u


'\: \
P
. -- --. .. -
316
Lun imi de flambaj la cu. reazeme intermediare moment
g de constant
2,0
1,8
/,6
/,411"
1,2
1,0 ..
lO
1,8
1,6
1,4 "
1,2-
06'
05
O
.'"
il
,
OJ
0'2
,
uz
.e
J.rJ
/).1; J,S
Pe
T I L
1-
A E
T' 1
r '
,
0.6
. "'
>--'.1
0,8
,
C9
;--'\ [;' I
. . \
re
,
li
,
,
Tabelul 3.U
ANEXA 4
ELEMENTE PENTRU CALCULUL STATIC AL
Tabelul 4.1
Grinzi cu deschideri; calculul momentelor
Momente de cmp

Nr.
maxime Momente de
crt.
Inoteza de
I
reazem
I I
.M, M 2
M
B
VA V
B
Ve
p
1
A
0,070 0,070 -0,125 0,375 1,250 0,375
1
--
I
2
P
0,096 -0,063 0,437 0,625 -0,063


-
-31
r r
0,156 0,156 -0,188 0,312 1,376 0,312
1

--
4
r
0,203 - -0,094 0,406 0,688 -0,094
fS. 2S :6.
,
--
;)

0,222 0,222 -0,333 0,667 2,667 0,667
--
6
rr
0,278 - -0,167 0,833 1,334 -0,167
i. iS: 2S

- Pentru forte concentrate: M=k'P'I; V=kP
- Pentru uniform distribuite: M=k'p .[2; V=k'p'/
i
l
317
Tabelul 4.2
Grinzi cu trei deschideri; calculul momeptelor
I Momente ?e cimp, I
Momente
I

Nr1
maxIme de reazem
crt.
Ipoteza de incrcare
M, I M2 I
I I I I
V
D
M
B
M
e
VA V
B Ve

1 0,080 0,025 -0,100 -0,100 0,400 1,100 1,100 0,400

1i:Ol! li ..... I
M '<t' C'1 <O '<t' M
..,."' '"
.,.,
'<t' M o
'"
o
M M o
""
M 00
o'
'<t' o o o M
"" o' <5 o'
o
'<t'
<5 <5 o' o
o I I I
I
M C'1 00 .,.,
['00
o '<t'
..,.'"
'<t' ['00
'"
<O C'1
['00
['00
.-:
.,., .,.,
'<t'
00
""
o '<t'
<5 o'
o o
C'!.
<O
<O
""
o' o'
o
""
o'
o
I
-
'S
'"
'<t' ['00
M ['00
"" "
C'1 <O <:'1 <O <O
:g. ..,.'"
'"
.,.,
'<t' o ['00
'"
'<t' '<t' M
.-:
""
.,.,
00
00
'"
o o' o'
o o
'<t' C'1
'" ""
o' o o
Il:i
I
2

0,101 -0,050 -0,050 -0,050 0,450 0,550 0,550 0,450
3
*'''''2!S
- 0,075 -0,050 -0,050 -0,050 0,550 0,550 -0,050
.!S. Z.
'"
M C'1 M .,.,
C'1 .,., ..,. '<t' ['00 C'1 <O
'<t' ['00 .,.,
"".
.,.,
C'!.
'<t'
.,.,
'<t'
""
o M
o'
<O .,.,
"!, <O ....
""
o o' o'
o
"'"
.... ,..,
4
2>-
0,073 0,055 -0,117 -0,033 0,383 1,200 0,450 -0,033
5

0,094 - -0,067 0,017 0,433 0,650 -0,100 0,017
2S z..
M <O o <O M
'"
'" ..,." '"
'<t' 00 M M '<t'
o
'"
M '<t'
'"
o '<t' o
M C'l ,...
o'
o' o'
M '<t' M
o' o <5 o o' <5
I
I
II
i
,
I
6
t t r
0,175 0,100 -0,150 -0,150 0,350 1,150 1,150 0,350
LS 2S 2S .6.
7
t t
0,213 -0,075 -0,075 -0,075 0,425 0,575 0,575 0,425
LS: 2S 2S b
8
r
-
0,175 -0,075 -0,075 -0,075 0,575 0,575 -0,075
LS: zs: zs: Z.
9
r
IP 0,163 0,138 -0,175 -0,050 0,325 1,300 0,425 -0,050
Li z:s: 2S Z.
10
t
0,200 - -0,100 0,025 0,400 0,725 -0,150 0,025
LS: :zs 2S: 6
-
11
Kf(f(t(
0,244 0,067 -0,267 -0,267 0,733 2,267 2,267 0,733
12
tt zsY(
0,289 -0,133 -0,133 -0,133 0,866 1,133 1,133 0,866
LS 2S
13
rr
-0,044 0,200 -0,133 -0,133 -0,133 1,133 1,133 -0,133
.:s 2S zs. b.
14
LSf(Yt:
0,230 0,170 -0,311 -0,089 0,689 2,533 0,867 -0,089
6-
15

0,274 - -0,178 0,044 0,822 1,400 -0,206 0,044
2S
--
['00
'<t' 00 <O '<t' M ,

o .,., .,.,
M o ,...
,....
o ['00
.... o o o o o
<O 00 00
o' <5
....
o o
o o' o" o' o' o' o' S I I
'"
I I
I I I ..
'" '" .. ....
<O 00 ['00
00 '<t' ['00
"

['00
M .... o ,... .,.,
..,.
['00
'"
o o o ,...
o
o .,.,
C'l
o ....

o' o o' o' o <5
o o
o' o' o'
"
I I I I I I I I S
o
::;(
['00 ..,. ,...
<O ['00
o .,.,
'"
.... o

C'1 M <O ..,.
<O
.... ,...
o
""
o o o
00 00
o'
o' o o' o' o
,...
o ,...
I I
o'
o o
I I I I I I
"
['00
I I
00
I I I


['00
'"
I
'"
I I
['00
o
I o
I I I
<O
I
o
o' o
,...
C'1
'"
o
o' S
<O
I
....
I I
<O
I I I
<O
ro:

M 00 .,.,
I
M
I
.
o o I o I I
,..,
00
o' o o
.... ,...
I
"
o' o'
"
<O
I I
M
I
<O
I I
..,.
I
<O
'"

M <O .,.,
I I
<O
o
I o o
I
<O ,...
'<t'
!l o ....
I o' o'
o o o'
,...
= - o'
" e
(,
I
o
I
C'1
I I
'<t'
I I
'"

['00
o ['00
'"
<O
I
o
I
o
o ,...
o
I I
.... <O
..
o o' o'
o ....
C'!.
"" o o' o o'
---

(O....... (J
t
(J
fl
,q
_r<l fl
_fl '"
t\.. ....
"

1:

..
/<l
,'"
N
"
"
.S
"":>

- "(
'"

'"
"" ......
..!l

(
..,<1
o
"'-'_ <l::l
-.,<1<:::i l<]"I;

Q
<1

<l
-
....
!OI
.S

- Pentru concentrate: M=kP 'l; V=kP
- Pentru uniform distribuite: M=k'p 'l2; V=kp'i
,,:...s
Zt .... C'1 M '<t' .,.,
<O ['00
00
'"
318
319
___
II
Grinzi simplu rezemate; calculul
\
Momentul Incovoietor
Nr.
diagrame maxim
crt.
T,M M
: I I

PI
1
.. / c:::t:::=J-f
4

Mx-ZPx x2 t
Pab
.p
ta'
)"
2PI
I
b
- peutru a= -
9 3
2 f-bE::1
Pa
I
:J-T
3PI
11
t L -- pentru a= -

16 4
M _Pbx.M/-,-
5PI
I
X- l --pentru a= -
36 6
P
jll!l!I\\I\\\IIII1I1ItIIIQ,.
.. P! r:-----........
pl2
3 2 l/2 ---....:j, pl
8

J!!!'
MI(= 2
M,( C;

2>.
Mz-M1 [
]7
M1 +M2
pentru x= 2"
4 -,- 2

JMz
'X 1
322
Tabelul 4.5

I .WFa
f = 10I
Olt.
a
1
39,68
2
I
a
2
2976 - -39,68 b
, b I
38,03
36,38
3
34,39
49,60
59,52
Grinzi calculul
diagrame
T,M
-Plr------.

b f
-p I I

P

, ,',
------fx::{]
-M I'-____ .J
Momentul incovoietor
maxim
M
-PI
-Pb
I 1
-P -pentru a=-
2 2
_p12
2
_pb2
2
p/2 I
- -pentru a=-
8 2
_p12
6
-M
Tabelul 4.6
MI'a
f = --
101
a
158,7
99,21
119,0
b
2
ab
119,0- +158,7-
1
2
1
2
69,44
95,24
238,1
323
1
,1; ,
I I
I
li
,1
Nr.
crt.
1
2
3
324
Tabelul 4.7
Grinzi simplu rezemate; cu console; calculul
diagrame
T,M
a
P
+p
-p
/1 -M 1'>...
- MI'....
Momentul Incovoietor
maxim
M
-Pa
pa2
2
Pentru a<:0,3536 1
p(12_4a
2
)
Mma",=
8
pa
2
--
2
MI'",
f= --
JOI
'"
La cOIlsolei
a
2
a
317,5 - +238,1 -
1
2
1
l
Pentru x= -
2
-59,52
La consolei
I a
- 39 68 - + 238 1 - +
'a '1
a
2
+119,0 -
[2
[
Pentru x= -
2
1
2
12,40 - -59,52
a
2
La consolei
a a
2
238,1 - +119,0 -
I [2
[
Pentru x= -
2
-59,52
Nr.crt.
1
-
2
3
-
4
,
,
I
I
t
-
Tabelul 4.8
Grinzi ncastrate la un simplu rezemate la
calculul
MI'",
diagrame
Momentul Incovoietor J= --
T,M
maxim
101
M
'"
.r
f
t
l12
Pentru x=0,5 [
2Pl
I
j lip
3PI 23,15
16 --
/6
16
fma", pentru x=0,4772 l

..<1M
23,66
32
{ l
61-1/J.I.I/3 .. 1 1/3 ..
lE. r-:1
Pentru x=0,5 I
J
1 20,94
--P[
J 3
3
fma", pentru x=0,4226 l
L1M
21,73
'SJ:?{
fpl }p/
p

Pentru x=0,51
J.. p/ r---:--- 1
19,84
tJ
__ pl2
8 fma,. pentru x=0,4215 l

./1M
20,65
9 p{2
iM
P
A
.:fuJlillt
Lpl
Pentru x=0,5 1
10
1
16,76
__ p[2
15 (ma,. pentru x=0,44741
/1M
17,04

75 '
325
Nr.
ert.
1
2
Grinzi dublu Incasfrate; calculul
3
4
Inc1irc1iri, diagrame
T,M
lP


b
l_a .\

PQ2[Jff1 c=J
L L
l
paZ(GrJbJ
--r
&i ..<"1-
M
1,1= {< [1
Pa"f}
-=-r
p

326
Momentul Incovoietor
maxim
M
Pl
-
8
a<b
Pab
2
--
-
[2
Pab
2 I
- - Pl pentru a= 3"
9
_p12
12
Tabelul 4.9
f
MI'a
101
a
19,81
a<b
IZ
fmaxpentrux= a+3b
ab
317,5 (a+3b?
a a
2
59 52 - -79,36 -1
' b
16,53
14,84
- --------
Tabelul 4.10
Calculul integralei
Mmds pentru dilerite tipuri de diagrame M m (r= ;jdS)
m
M
aM
l
.AIIIl
M
l

l
M nIII\ffi1ID M
2
I 1

I
AlIIlIIlIJM
1

l

l
nll III III UHm
l
IMm
1
-IMm
2
1
-IMm
2
1
-1(M1+M2)m
2
2
-IMm
3
2
-IMm
3
2
-IMm
3
1
-IMm
3
1
-IMm
3
1
-IMm
2
4111111IIJlm
l
1
-IMm
2
1
-lMm
3
1
-lMm
6
1
-l(M1 +2M2)m
6
1
-lMm
3
5
-IMm
12
1
-IMm
4
1
-lMm
4
1
-IMm
12
1
-1(1+IX)Mm
6
1
-IM(ml+mz)
2
1
-lM(ml +2m2)
6
1
- lM(2ml + m2)
6
1
-l[2M1ml+M l m2+
6
+M2ml+2Mzm2]
1
-lM(ml+m2)
3
1
-IM(3ml+5m2)
12
1
-IM(5ml + 3m2)
12
1
- lM(ml +3mz)
12
1

6
+(1+IX)mzl
327
I

l
AlIJm
l
:---
-----1
2
-IMm
3
1
-IMm
3
1
-IMm
3
8
-IMm
15
7
-IMm
15
7
-IMm
15
1
-IMm
5
1
-IMm
5
328
2
-ZMm
3
5
-ZMm
12
1
-ZMm
4
-
1
- Z(3M1 +5M
2
)m
12
-
7
-IMm
15
-
8
-IMm
15
-
11
-11\{m
30
--
3
-ZMm
10
--
2
-IMm
15
---
m
_1_
12
--
..,.:1T1111]Jro
l
1
-zMm
3
1
-IMm
4
I-
1
-IMm
12
_1_ Z(M
1
+3M
2
)m
12
.!..ZMm
5
-
2.
zMm
10
--
2
-zMm
15
1
-ZMm
5
_l_
IMm
30
_1_
1
(1+cx + cx2)Mm
12
Tabelul 4.10 (continuare)

1
-ZMm
2
1
-Z(l+cx)Mm
6
l

6
1

6
+(1+cx)M21
1
- Z(l
3

12
_1_
Z
(5_cx_cx2)Mm
12
1
-Z(1+cx+a.
2
)Mm
12
1

12
1
-ZMm
3
TabeluZ 4.11
Stilpi cu cu o de fixare, la deplasare
de nod,

I

1
2
-, -r-rl
R
- 18
Ii
ii; n= -
..::: VIs
.[8
r--
(n-l)(3+1 ::t
CXl=
n
......
vlt
'"
(n-l)(32+1
CX2=
n
- -'- \'V
CXs
(n-l)(3s+1
n
R-for!a de fixare
(n-l)(34+1
1%4=
Ii,Is -momente de inertie
n
de fixare
Schema de
I
Expresia de fixare
rl R

-...:..-.
ls
R= [1- ..:L (3CX2- t
2
) J-P
2cxs cp_O
-IT

rl
R
-
..E.-
a!!; fi
(3- ;);2
.p F=
a
2ncxa

S""7T
329
R
-
R
-
.L.L Il;UUl111UarC} .1.. \
2
3 2._
)
M
R= - ( Gt 2 H
2Gt3
3Gt2 M

2Gt3 H
3Gt4 H
R=-'p
8Gt3
.. -1" la deplasare de no d ce o deplasare unitara
Rigldlta l ... care pro u

I Expresia ngldlt
de Schema
d (pe _)
330

J!.....
I
I
I
I
,
3E!, 1
T= H3
1
L
__ -==-_
(pe
Tabelul 4.11 (continuare)
Schema de
!s

H
b
'tz=7T
c
'+'3=71
Q(,li
. ..L. L
[

O
Expresiile
MH2
fl<=(
Gt
2-W)' 2EI,
MH2
2EI,
-
-
331
,0.0.484
0.,/60.1
0,0.954
0,J168

0.4651
0.60.43
0.1279
o.dJJ5
0.:;,59
0..9750

08926
0.7997
0.6885

0.,3125

0,0870
, 11
nl'!"ro;'l
'm"
0..(1/67
O,aJ/a
0,0275
0.0(122
O,DJJO
a,002J
IJOJIJ
0.00.24
00319
0.004J
0..0.215

o.aZlo
OOU8
O,iJOD4
O,OOSS
O,o.o.oJ
0.0049
0,0155
Ci)

a006J
(0
0.,0251 o.oaD?
0.,0.102
0,0J2J aDOO?
0,0./1,
0,0350. 0,0007
0,0.107
0.0.006
0.00.97

0,0005
0,00.78
D,(I{)(J4
0.0053
aOllS 0,0002 nnn7J1
0.,0.0.90
li. tII
1 1
N ....
",,"S c:r-
0.0.0.90
0.0.175
0.0.245
,g:1:J
o.O,JSO
0"OJ23
0.0251
0,015J
'0,0.738"
0..1644
0.2682
OJ825
o.mo'
0.15175
D7JjJ8
0.,8.]56
0..9262
W .05
0,0.872
- 0..1045
0..10.89
01013
0.0872
0,0667
0.0458
0,0205

C8

II IA
::t: It)- "' .......
;:-
II
W

1
y
-;;;::

1
-E-


"'"
tll b::
_...... ..
S,&ifJ
0.0.925
0..1142

0..1207
0,1J978

0,72J5
0.610.0.
0,.19J2
O,J755
0,,26S0
0..1620.
0,0.725
0.0.0.4'
0,00.6.9
10.,00.65
0,00.93
0,0089
0.,0.081
0.,0.065
0.0046
o.Oo.ZJ
'F
. -..
il
R
, ..

tll b::
_...... ..


.....
.... "f2: t)-
/1
IA
::tIt)- ",-

F
1
-..
:::
y
II
t:3 R
R
'"
1>0
....
I

-c-
tll ...
...... b::

- '"
'-l

f'>
"'"
'"

E:

....
....
......
'"'
o

5'
"
Il'
...
[
0.,3732
0.4!KJ1
...
06005
"
-- 07DJO, --..

0.7952
'"
0,6712
S'
j

'"
=
-
=,
.",
'"
ia
...
=
<=
..
S'

'"
O
ia
.....
S'
=
0.00.28
'"
0.0.0.45
.."
0.0055
= 0.0057
00.0.53
'"
S'

0,0.035
:;.
0,00.23
OiJOlf

'"
o.m08

CI>
'"
0.0.0.14
CF)
=' 0.0017
i5: 0.0.0.18
'"
0..0018
"
::!.
0.0018
....
o.OOlJ
'" <=
0,0.009
co aDJ8
:;-
'-l
f'>
""
'"
i?

....
>o
Tabelul 4.12 (continuare)
ANEXA 5
CATEGORII DE A A ELEMENTEI.OR DE
STABILIREA CLASELOR DE CALITATE ALE SUDURILOR
Tabelul 5.1
EXEMPLE DE NCADRARE A A DE CONSTRUqII
METALICE
Partea I. Clasificare a metaJjee
1. Hale - care productive sau de depozitare
1.1. Hale industriale
1.1.1. Hale cu regim de exploatare conform STAS 763-71
S - 1.1.1.1. Magazii de produse curente
P- 1.1.1.2. Magazii de produse explozive
sau inflamabile
S - 1.1.1.3. Ateliere de
P- 1.1.1.4. Ateliere de de tip industrial
p- 1.1.1.5. Hale de
S - 1.1.1.6.
Ateliere de constructii metalice
1.1.2. Hale cu regim de exploatare mediu, conform STAS 763-71
P - 1.1.2.1. Hale de
P - 1.1.2.2. Hale la laminoare
P - 1.1.2.3. forje
1.1.3. Hale cu regim de exploatare greu, conform STAS 763-71
P - 1.1.3.1. Hale pentru forje
P - 1.1.3.2. de
P - 1.1.3.3. Laminoare
P - 1.1.3.4. Depozite
1.1.4. Hale cu regim de exploatare foarte greu, conform STAS 763-71
P - 1.1.4.1. Hale pentru
p - 1.1.4.2. Hale pentru melanj oare
P - 1.1.4.3. Hale pentru cuptoare adnci
P - 1.1.4.4. Depozite de laminate
1.2. Hale cu alte
P - 1.2.1. Hale pentru
p - 1.2.2. Hale pentru garaje
p - 1.2.3. Hale pentru
P - 1.2.4. Hale pentru de sport
P - 1.2.5. Hangare pentru avioane
p - 1.2.6. Tribune pentru terenuri de sport
P - 1.2.7. Hale pentru
335
Tabelul 5.1 (continuare)
2. civile, sociale, birouri - cu parter, cu mai multe etaje, cu schelet metalic
P - 2.1. de locuit
P - 2.2. pentru scopuri administrative
P - 2.3.
P - 2.4. Centre de studii
P - 2.5. Magazine
S - 2.6. Depozite pentru materiale curente
P - 2.7. Depozite de materiale explozive inflamabile
S - 2.8. pentru (dormitoare, cantine, cluburi, magazii,
ateliere)
3. industriale auxiliare speciale
3.1. de
S - 3.1.1. pentru conductelor de
P - 3.1.2. pentru conductelor de petrol sau gaze
S - 3.1.3. pentru benzilor de transport
S - 3.1.4. pentru funicularelor de
P - 3.1.5. pentru funicularelor de persoane
S - 3.1.6. pentru rezervoarelor de
P - 3.1.7. pentru rezervoarelor de petrol sau gaze
P - 3.1.8. Galerii de
S - 3.1.9. Pasarele de serviciu
3.2. din
S - 3.2.1. pentru depozitarea pe timp scurt a diferitelor produse: ciment,
minereuri etc.
P - 3.2.2. Silozuri, pentru depozitarea pe timp ndelungat a diferitelor produse: ciment,
minereuri etc.
3.3. speciale
P - 3.3.1. Stlpi de a principale
P - 3.3.2. Platforme care au de suportat mari de vagoane de cale
de la utilaje industriale mobile etc.
P - 3.3.3. Mantaua a furnalelor
P - 3.3.4. Grinda schipului
P - 3.3.5. a furnalelor
S 3.3.6. Pasarele pentru trecere acces folosite n diferite industrii
S - 3.3.7. Galerii pentru trecerea de la o la alta a unor de transport
S - 3.3.8. Peroane pentru
3.3.9. Stlpi de a conductorilor la liniile de transport de energie
P- 3.3.9.1.
P- 3.3.9.2.
S - 3.3.9.3.
P- 3.3.10.
P- 3.3.11.
P- 3.3.12.
P- 3.3.13.
P- 3.3.14.
Stlpi pentru linii de categoria 1 a II-a de tensiune
Stlpi pentru linii de tensiune n
Stlpi pentru linii de tensiune n afara
Piloni turnuri pentru radio televiziune
Turnuri de folosite n industria
turlelor pentru sonde, foraj,
Pasarele urbane rurale
de conducte de transport peste ape, adnci.
etc.
Partea a II-a - Clasificarea a elementelor de metalice
1. Elemente de pentru hale
1.1. Elemente pentru
S 1.1.1. pentru luminatoare
S 1.1.2. Jgheaburi pentru
S 1.1.3. Pane pentru nvelitorii
336
1 2 El Tabelul 5.1 (continuare)
.. emente pentru structura de
1.2.1. Elemente pentru structuri cu ferme stlpi
P - 1.2.1.1. Ferme
P - 1.2.1.2. Stlpi
P - 1.2.1.3. Elemente de dl'ntre
P 1 2 stlp
- .. 1.4. Baze pentru stilpi
1.2.2. Elemente pentru structuri n cadre
P - 1.2.2.1. Rigle
P - 1.2.2.2. Stlpi
P - 1.2.2.3. Elemente de la noduri
P - 1.2.2.4. Baze pentru stlpi
1.2.3. Elemente pentru structuri cu goluri longitudinale
P - 1.2.3.1. Ferme de cadru
P - 1.2.3.2. Grinzi longitudinale
S - 1.2.3.3. Ferme intermediare
P - 1.2.3.4. Stlpi
P - 1.2.3.5. Baze pentru stlpi
1.2.4. Elemente pentru structuri Cu
1.2.4.1. Elemente pentru structuri cu cadre grinzi
= ga?re. care partea de a
P _ 1:2:4:1:3: pentru cadrelor
P - 1.2.4.1.4. Baze pentru stlpi
1.2.4.2. Elemente pentru stucturi cu grinzi
- Grinzi n planul ferestrelor
- .2.4.2.2. Grinzi secundare. care nvelitoarea
P - 1.2.4.2.3. Stilpi
P - 1.2.4.2.4. Baze pentru stlpi
1.2.5. pentru structuri cu cadre longitudinale
1.2.5.1. Ferme care
= .;.g.2. Sti.lpi. pentru fermelor
P 1
" .3. GrInZI ale cadrelor podurilor rulante
- .2.5.4. Stlpi
P - 1.2.5.5. Baze pentru stilpi
1.2.6. Elemente pentru structuri cu stilpi pendulari
P - 1.2.6.1. Ferme
P - 1.2.6.2. Stilpi la ambele capete
= g:4
3
. FContravntuiri in planul
. . .. rontoane de
1.2.7. Elemente pentru structuri cu elemente independente
1.2.7.1. Elemente pentru structuri cu stilpi cu console
P - 1.2.7.1.1. Stlpi cu console, cu intervale
ntre capetele consolelor pc CaJ'P
P - 1.2.7.1.2. Baze pentru stlpi
1.2.7.2. pentru cu stilpi cu console cu
P 1
'2'77'22'21. StIlpI cu console cu cu capete legate 1
- ..... Baze pentru stlpi ntre ele articulat
1.2.7.3. :Iemente pentru structuri cu stlpi cu console grinzi independente
- 1.2.7.3.1. Stilpi cu console prin elementele luminatorulul'
P - 1.2.7.3.2. Grinzi independente
P - 1.2.7.3.3. Baze pentru stlpi
1.2.8. Elemente pentru alte tipuri de stucturi
1.2.8.1. Elemente pentru stucturi
P - 1.2.8.1.1. Bare nodurI' care I -t .
P a ea llIesc structura
- 1.2.8.1.2. Stlpi
P - 1.2.8.1.3. Baze pentru stllpi
22 - metalice
337
,
\ I
I
1 I
il I
I \
1.2.8.2. Elemente pentru structuri cu arce
P _ 1.2.8.2.1. Arce care
P _ 1.2.8.2.2. arcelor
P _ 1.2.8.2.3. Stlpi
P _ 1.2.8.2.4. Baze pentru stlpi
Tabelul 5.1 (continuare)
1.2.8.3. Elemente pentru structuri cu consol
e
P _ 1.2.8.3.1. Structura cu de o parte sau cu console n ambele
1.3. Elemente pentru contravntuiri
1.3.1. Elemente pentru contravntuiri transversale din planul nvelitorii
S _ 1.2.1.1. Grinzi cu
1.3.2. Elemente pentru contravntuiri longitudinale din planul nvelitorii
S _ 1.3.2.1. Grinzi cu
1.3.3. Elemente pentru contravntuirile stlpilor
1.3.3.1. Elemente pentru contravntuiri verticale orizontale
S _ 1.3.3.1.1. Diagonale sau
S _ 1.3.3.1.2. Diagonale orizontale suplimentare
P _ 1.3.3.1.3. Portale
1.4. Elemente pentru
1.4.1. Elemente pentru laterali
S 1.4.1.1. Rigle orizontale
S - 1.4.1.2. Rigle verticale
S - 1.4.1.3. Stlpi intermediari
1.4.2. Elemente pentru frontoanelo
r
S 1.4.2.1. Rigle orizontale
S - 1.4.2.2. Stlpi intermediari
S - 1.4.2.3. Grinzi suplimentare
1.5. Elemente pentru grinzile de rulare
1.5.1. Elemente ale de rulare pentru pentru grinzi rulante
P _ 1.5.1.1. de rulare
P _ 1.5.1.2. Grinzi longitudinale de care se
1.5.2. Elemente pentru grinzile podurilor rulante
P _ 1.5.2.1. Grinzi din profile laminate, cu cu cu perete dublu
sau grinzi cu
P _ 1.5.2.2. Grinzi longitudinale care grinzile de rulare
P _ 1.5.2.3. Console pe care grinzile de rulare
S - 1.5.2.4. Grinzi de frnare
P _ 1.5.2.5. Tampoane
1.5.3. Elemente ale grinzilor pentru macarale n
P _ 1.5.3.1. care date de macara
P _ 1.5.3.2. Grinzi orizontale
1.6. Elemente pentru platforme
S - 1.6.1.
P _ 1.6.2. Grinzi principale
S - 1.6.3. Grinzi secundare
P _ 1.6.4. Stilpi
S 1.6.5. Balustrade
S - 1.6.6. Vanguri
S - 1.6.7. Trepte
2. Elemente de pentru cu schelet metalic
2.1. Elemente pentru scheletul de
2.1.1. Elemente pentru sisteme n cadre cu noduri rigide
P _ 2.1.1.1. Rigle
P _ 2.1.1.2. Stlpi
P _ 2.1.1.3. Baze pentru stlpi
2.1.2. Elemente pentru sisteme cu contravntuiri verticale
P 2.1.2.1. Grinzi
P _ 2.1.2.2. Stlpi
338
Tipul


E-<
Z
<
...l
....
U
ti)
O

u
....
E-<
E=J
ti)
22-

p
Tabelul lUt
Stabilirea claselor de calitate ale sudur'l lor
Importa
Extinderea contro- [
construc
Clasa
elementu lui
Natura
Temperatura

tensiunilor
de lul"i radiografie I
de exploatare calitate
n procente diu
neces
lungimea
a sudurii 1
Alternante sau
Oricare
1
A
pulsantc pozitive
50
1 100
---
Puls an te negative Oricare Oricare II 15
-
Alternante sau
pulsante pozitive
Oricare
Il 15
B
---
1 25
Pulsante negative Oricare Oricare III
1-
10
Alternante sau
Oricare
III
C
pulsante pozitive
10
II 15
Pulsante negative Oricare Oricare IV 5
II 15
(0,70+1)R
sau
1 50
-
A
forfecare
III 10
<0,70 R
II 15
Compresiune Oricare Oricare IV 5
-
III 10
(0,70+1)R
sau
II
-
15
forfecare
B
<0,70R
IV 5
III 10
Compresiune Oricare Oricare V -
- ----
IV -
(0,70-1)R
sau
III 5
forfecare
C V -
<0,70R
IV -
Comprcsiune Oricare Oricare
I
V
33g,
t t. -'
1;
\
1
\
1'1
I
il
ANEXA 6
-
6.1. Clasificarea
gruparea pentru civile industriale
(Extras din STAS
.................................................................................................................................
1.2. n
vederea calculului de la ct 2'
se in 'de la pct. 3;
se la ,Ot
p
. a cu prevederile de la pct. 4.
de lllcarcarl se a ca mesc III
2. Clasificarea
n
calculul civile industriale, se n conformi tate cu tabelul 1
2.1.
Tabelul 1
Nr. Simbol
Caracterizare
crt.
Categoria de
P
se in mod cu o intensitate
practic
1 permanente
n raport cu timpul.
T
se
n mod intermitent, sau
cu o intensitate
2
temporare:
in raport cu timpul.
---
se cu ridicate pe durate lungi sau
2.1 - cvasipermanente
e
in mod frecvent.
---
intensitatea lor sensibil n .raport cu
2.2 - variabile
V
sau pot lipsi total pe llltervale lungi e
timp.
---
semnificative,
pe

E
intervin foarte rar, cu
a unei
3 durata de exploatare
340
2.2. Diferitele se n categoriile enumerate la pct. 2.1, conform prevederilor
pct. 3.4 ... 3.7.
dinamice datorite uti1ajelor cu amplasament fix, sau altor cauze
uate la pct. 3.4 ... 3.7, se pe baza unor sau a unor
la unul din aceste puncte.
3.
3.1. In aplicarea metodei se iau n considerare cu de calcul,
care se prin normate cu
3.2. normate ale acestora se conform
STAS 10101/1, 2Al' 2A2' 23A-78, STAS 10101/2-75, 20, 21-78, 23-75 sau, in unor prevederi
cuprinse in aceste standarde, pe baza altor sau a unor
3.3. In de natura la care se face verificarea de categoria
pe baza prevederilor pct. 4.2, se iau n considerare de calcul diferite, conform tabel ului 2.
Tabelul 2
de calcul considerate ICoeficientul Verlficllrile Ia care se
de calcul
1
n
;1
la ultime de re-
stabilitate, sub
fundamentale.
de calcul reduse (care pentru la unde intervin
pentru permanente P e: efecte de sub
cvasipermanente, coincid cu intensi- 1, O; pentru nea speciale.
normate, iar pentru V: n"
variabile de
ale
3.4. Pentru permanente, valorile coeficientului n se conform tabel ului 3)
Tabelul
N
1 I
n
crt.


I
min. max.
1 Greutatea elementelor permanente - beton simplu sau armat cu
ale (greutatea elemen- greutatea peste
telor structurale, greutatea elemente- 18 kN/m
3
1,1 0,9
lor de nchidere) executate din: - metal
- lemn
-
---
2
- beton simplu sau ar-
mat cu greutatea
sub 18 kN/m
3
- de 1,2 0,9
- de
r-- ---
-
3 Greutatea elementelor de izolare, ega- - industrializate 1,2 0,9

lizare finisaj (tencuieli, par- ---
doseli etc.) executate in - de cu mijloace
1,3 0,9
r-- ._--
---
5 Greutatea Impingerea a umpluturilor 2) 3) 1,2 0,8
r-- --- ---
6 de precomprimare
4
) 1,1 0,9
1) normate ale permanente sint conform STAS 10101/1-78
!c. :> Calculul mpingerii se face conform STAS 8316-77
.) ) In cazuri deosebite, cind este considerarea unei de de
se va proceda conform unor sau speciale
STAS 10107/0-76, valorile coeficientului n pentru efortul de precomprimare, la
.-.-.. c, sint incluse In de verificare pentru elementele din beton precomprimat
341
'1
, I
1 1
! I
1
3.5. Pentru cvasipermanente, valorile coeficientului n se conform tabelului 4.
Nr1 crt.
1
2
3
4
5
-
6
7
8
-
9
--
10
11
--
12
13
14
Tipul
Greutatea unor elemente de a se._
modifice n decursul (exemplu stabi
conform STAS 10101/1-78
lichid
Greutatea din rezervo.are, .
recipiente, navete fixe sau mobIle, SI- l' matcl'J'ale
suspensii, amurI, lozuri.
Greutatea din conducte.
pulverulente
lichid
suspensii, materiale
pulverulente
1 materialelor pulverulente pe Presiunea gazelor, lichide OI' sau a
care le. i.n. presiunea dina-
a aerului datorIta venhlarn etc.
pe (n unele
pe din de
tare, frigorifere, depozIte de
ale granulare, depozite de-
pozite de arhive, bIblIOtecI, cu
normate (conform
STAS 10101j2A
r
78 tabelul 1 nr.
crt. 15 ... 17) de:
- Ia 2 kN/m
2
(inclusiv)
- Intre 2 5 kNjm
2
- egale eu 5 kNjm
2
sau mai mari
. e orizontale destinate a fi aco-
Greutatea stratulUI de apa p p. laterali ai unor recipiente
perite cu mpingerea apel pe p
destinate apei.
Tabelul 4
n
Aceleasi valori ca
n tab'elul 3 nr.
crt. 1 ... 4, n
de natura
materialului
modul de realizare
1,2
1,1
1,2
1,0
1,1
1,2
1,4
1,3
1,2
1,2
1,4
Greutatea depunerilor de praf ex-
unor

speciale
STAS 10101j2Al -78 tabe u nr. . 1--------
de
. l f d cnd acestea nu snt
: te;enului de fundare.
datorIte unor sc Jm
1,2
1,2
d t d pt o efectele ., t betonulUI trebUIe conSI era a le ., .
In cazunle cmd ;ac 1 C ie corelate cu efectele curgerii lente, se IaU m
In timp ale betonulUI ?m cont;a 'f STAS 10107/0-76, Anexa II datelor specI-
rare ca cyasipermanente se stabtlesc con orm
fice de exploatare.
342
Nr,
crt,
3.6. Pentru variabile, valorile n nd se conform tabel ului 5.
Tabelul 5
Tipul
n
lJ
Ind V

distribuite pe terase n n ale insti-
administrative, de proiectare, de n de
mese, pe balcoane logii, n publice, anexe sociale, In podu-
rile de cabluri electrice, pe pasarelelc industriale, n podurile necirculabile,
avnd normate (conform STAS 10101/2A1-78 tabelul 1 nr. crt.
1 ... 4, 5b 6 ... Ba) de:
- la 2 kN/m
2
(inclusiv)
- ntre 2 5 kN/m2
- egale cu 5 kN/m
2
sau mai mari. 1+
1,4

'1:2
1-

la 2 kN/m
2
/-
distribuite n podurile circulabile, n de adu-
spectacol, n comerciale ale magazinelor, n
muzee In tribune, In pentru ani-
male, In ateliere cu utilaj ca
oamenilor materialelor In fabrici sau ateliere avnd
norma te (conform STAS 10101/2Al-78 tabelul
1 nr. crt. 8b, 9 ... 14) de:
(inclusiv) 1,4
-----------/----
ntre 2 5 kN/m' 1,3 0,6
--------1----
egale cu 5 kN/m
2
t"-- distribuite n ale etajelor tehnice,
ale cantinelor, laboratoare, ale centrelor
1- de calcul, cu normate (conform STAS 10101/2Al-
-78 tabelul 1 nr. crt. 5a 8c) de:
sau mai mari 1,2
la 2 kN/m
2
1.4
1---------1-----

ntre 2 5 kN/m
2
1,3 0,8
1-------------1-----
egale cu 5 kN/m
2
sau mai mari 1,2
distribuite n lungul unei linii la balustrade, pe-
etc., orientate pe sau

concentrate aplicate pc treptele pe elementele secundare
ale urii OI'
Greutatea oamenilor, pieselor, materialelor de n zonele de trecere
In alte zone libere de utilaje.
1,2 -
1,2 -
---/-
1,2
r--I---------______________________________________________
I
____
n timpul transportului montajului elementelor de con-
n timpul acestora, la montajul sau schimbarea pozi-
utilaj ului, produselor materialelor de (cu
locurilor destinate lor), elementelor incomplete
montate etc.
generate de utilaje In timpul punerii in In regim tran-
zitoriu sau de Incercare (exemple: la ncercarea de frnare
a de ridicare, de _ de in pu-
nerea sau scoaterea din a utilaj ului).
1
1,0... -
1,3')
1,2 -
343
III
II',
Tabelul 5 (continuare)
Nr1
crt. Tipul
I
n')
I
n
d
1)
15
1
unor mijloace usoare de ridicare transport cu cale
1
1,2
I
0,4
unor mijloace de ridicare transport cale
I
datorite podurilor rulante (conform verti- 1 0,4 16
STAS 10101/2A2-78)3) cale pentru
-- -
podurile ru-
II 0,6 17
lante din grupa
1,2
de -- -
18 III IV 0,8
- ---
19 V 1,0
- --- --
20 orizontale 1,3 -
--- --
datorite vintului (conform
curente, [situate A, B 0,4 21
STAS 10101/20-78) pentru


In zonele:
1,2 -- --
22 C, D, E 0,6
- --
A, B

deosebit de 23
sensibile la
1,3
6
)
-
vint
C, D, E 0,6 24
zvelte) situate
in zonele:
------
datorite (conform STAS 10101/21-78) pentru con-
A, B, C 1,4 0,4 25
situate n zonele"):
- --- --
26 D 1,6 0,4
- --
27 E 1,6 0,6
-----
28 chiciurii 1,3 0,4
-----
de STAS determinate
1,2 0,6 29 prin metoda (pct. 3.7 dm STAS 10101/23A-78)
1) n n
d
nu dinamici
2) De la caz la caz, in de specifice. e
3) n se. a vintu-
4) Valorile n
d
se ublIzeaza numai n caZUrI eo e ,
lui a unei lt are) se o
6) Pentru deosebit la (ma:te, coeficientului n. Pentru
cu colaborarea msb.tute :e ca o
aceste dm vint m regim .e l' .zo 'este inclus in intensitatea
6) Coeficientul de sensibilitate pentru ? l area 2 se verifi-
In in care coeficientul de aglomerare c. e va o ,
. d. o
a) pentru coeficientul c. limitat la valoarea 2, iar se consi era ca
. t f STAS 10101/21-78 iar se con-
b) pentru coeficientul c. con orm,
ca o 'd i la starea de oboseala.
7) de temperatura exterIOara nu se e(a t 31 34 din STAS 10101/23A-78), va-
8) Pentru cazurile in care metoda . respectiv.
Iorile de calcul se vor determma conform preve erI 01' s n
344
3.7. Pentru coeficientul n are valoarea 1, iar de
DU se n de specialitate nu se dau alte
Din fac parte:
- seismice;
- defectelor sau utilajelor a procesului tehnologic
(exemple: efectul ruperii cablurilor de ridicare, frinare de avarie, de intensitate gene-
rate de utilajele mobile, de
- datorite unor elemente de
- cu caracter de datorite ciocnirii autovehiculelor de elemente de sau
exploziilor;
- efectele de reazeme provenite dintr-o schimbare cu caracter accidental a
structurii terenului, n zonele de a mini-
ere;
datorite catastrofale;
datorite vintului, n regim de
datorite pentru cazurile in care c.>2.
se vor lua In calcule pe baza unor sau speciale.
3.8. Pentru cazurile cind valorile nu sint specificate la pct. 3.4 ... 3.7,
, aceste valori se vor stabili in tema de proiectare, cu normate ale
4. Gruparea
4.1. Calculul elementelor structurilor de la diferite se face luind in con-
'siderare defavorabile, practic posibile ale numite de
Se vor avea in vedere:
a) fundamentale, din permanente, cvasipermanente variabile;
b) speciale, din permanente, cvasipermanente, variabile
permanente se iau in considerare in toate cazurile.
, cvasipermanente variabile se iau n considerare cind efectele lor snt defavorabile
.. pentru verificarea n la starea
se iau in considerare numai n cazul speciale, n indi-
,eate la 9 tabelul 6.
4.2. de se vor conform din tabelul 6 respective.
Nr.
crt. la care se face verificarea

ultime

ale exploa-
nor-
male
de sta-
bilitate
de
sub efectul
totale
de exploatare
sub efectul
de
ale
rilor
Tabelul 6
de
fundamentale
pentru efortul maxim:
d '
LPi+ LCt + Ln
i
V
i
+ VOb max.
pentru efortul minim:
LP,+ LCt + Ln1v;+ Vob , mtn.
speciale")
LPi+LCt +
+ Ln1vi+EI
vezi 10
345
1) n din tabelul 6, majusculele cu normate, clasificate
simbolizate conform pcL 2,1. n cazul la snt notate cu V/ variabile
care nu produc este cu Vob care produce Pentru
care se maxime Vob' ma" minime Vob' mfn' care caracteristicile ciclului
de solicitare la care se face calculul.
2) Coeficientul de grupare n. are valorile:
1,0 n cazul unei singure V;
- 0,9 n cazul a sau trei V;
- 0,8 n cazul a patru sau mai multe V.
La ale normale pentru sub efectul totale de exploatare,
se cel mult V.
3) n de pentru o ipotezele de se stabilesc avnd
n vedere
- pentru permanente, se o de a cu
normate, stabilite conform prevederilor STAS 10101/1-78, iar acestor n
fundamentale la de stabilitate li se n care sporesc sau
reduc o cnm este mai defavorabil;
- pentru celelalte se pentru fiecare n cadrul n parte,
cea mai de etc.), din punctul de vedere al Iii
care se n la starea (de exemplu: ipoteza cea mai
de a pe de cu de de a vntului etc.).
se drept o (pentru o
de
a mai multor oamenilor, materialelor etc.;
cu verticale din poduri rulante, unul sau mai multe;
cu verticale orizontale din poduri rula nte, unul sau mai multe.
4) fn stabilirea ipotezelor de cu normate, pentru la de
stabilitate sub fundamentale, se include aplicarea de
reducere pentru distribuite pe (pentru grinzi principale n de supra-
pentru elementele portante verticale n de de niveluri) conform
STAS 10101/2A1-78 pentru datorate podurilor rulante conform STAS 10101/2A2-78,
in vederea in considerare a maxime ale
pe intreaga ntindere a
5) n stabilirea de normate ale cu caracter dinamic
se de dinamici n modul
- pentru datorite mijloacelor de ridicare transport, conform prevederilor
STAS 10101/2Al, 2A2-78;
- pentru datorite utilajelor cu sau a vntului, In vederea verifi-
la toate categoriile de conform unor sau speciale, respectiv
conform STAS 10101/20-78.
6) n cazurile In care n verificarea la ultime se iau n considerare datorite
unor mpiedicate sau a unor impuse, efectele acestora se vor considera n calcule,
adoptindu-se pentru elementele de stadiului n care se face veri-
ficarea.
7) Pentru la starea de se vor avea n vedere prevederile privind aceste
date n de specialitate.
8) In cazul la starea de sub de n care
intervine efectul podurilor rulante pentru verificarea grinzilor de rulare, se va considera drept o
un singur pod rulant conform prevederilor din STAS 10101/2A2-78 tabelul 4.
9) In stabilirea speciale se vor avea n vedere n de specia-
litate nu se dau alte
- temporare de se vor lua n considerare cu cte o
cea mai acestea, nsumate, nu 25 % din totalul gra-
(inclusiv permanente); n caz contrar, se vor avea n vedere mai multe
conform unor sau speciale;
- se va considera o
- nu se iau in considerare echivalente unor sisteme de mpiedicate sau
impuse (exemple: datorite de inegale
ale terenului de fundare); se admit pe baza unei speciale.
- n speciale n care intervin seismice, nu se orizontale
sau izbirii podurilor rulante n opritori vintului. Se
346
deosebit zve!te sensibile vintului de fum, antene, turnuri etc.)
pentru care se va conSidera mcarcarea datonta vmtului, cu o valoare cu coeficientul ti d'
tabelul 5 nr. crt. 23 24. n m
10) care verificarea sub speciale, se stabilesc de la caz
la caz prm spe.cIaht,ate. n" sau a unor speciale,
DU se vor face alte .veliflcan _ la limita ultime de stabilitate.
4.3. n cazul unei comportan lIilIare dm punct de vedere fizic si geometric a structurii si a terenului
de starea se permite direct pentru efectele
rilor (efortun, deplasan etc.). a
4.4 .. Pe baza unor speciale, sau a unor acceptate de r organele competente
se admite adoptarea unor reguli de grupare diferite de cele punctului 4.2
prezentul standard.
6.2. date de (Extras din STAS 10101/21-78)
2. Evaluarea date de
2.2. Intensitatea a de p"z' l'ntl'-un
el t 1
. punct al expuse a
emen u UI de se cu ajutorul
In care:
gz de a stratulu de pe baza sta-
tIstIce a extreme anuale la nivelul terenului plat.
e
z
de pentru
c
p
de senSIbIlitate, care ponderea a datorite
zapezll m cazul elementelor si structurilor usoare
2.3. Greutatea de a stratului de se conform de zonare
pentru amplasamente la altitudini la 600 m deasupra "
,
)
!
:
1-
I
!
1
r
:,....
j
'1
Tabelul 1
Zona
I
Greutatea de g., in kNfm2
A
0,5
B
0,7
C, D
1,0
1: Valorile .date n a a 1 n medie unei perioade de revenire, T
r
,
CIrC.a 10. am pentru de la nivelul terenului plat, reduse pentru nivelul
rap?rt la mvelul terenului) pe baza efectului de spul-
,,' are vIscolulm n timpul intense de
pe baza tabelului 1 prin cu coeficientul n, pentru
de 50
u
la. starIle limita ultime, cu de au n medie o de revenire
! am pentru

Pentru .foarte joa.se cu la de cel mult 5 m pe care n


te curent. se realiza Incarcare ca la nivelul terenului, valorile gz se vor determina in
c c sponn lor cu 60 10. n acest caz se va considera o
:,. ep IOna a adoptllldu-se regulile de grupare si verificare
I. o o o o o o o o o o o o o o o o o o 00 o 00 o o 000 o o o o
______ .ual 11 1:'.), greutatea Uz'
... U1 K!"/m", se cu
Uz=0,7 +0,0015 (H - 600),
In care H altitudinea, in m.
Pentru provizorii se admite reducerea valorilor Uz, determinate conform prevederilor
de mai sus, n modul
- cu 20 % pentru locuite;
_ cu 40 % pentru In care accesul oamenilor se face rar pentru
Pentru definitive, utilizate ca depozite pentru materiale utilaje cu valoare
se admite reducerea valorilor Uz determinate conform prevederilor de mai sus, cu 20 %.
2.4. Valorile coeficientului C
z
se conform schemelor din tabelul 2, in care se
pe cazul proaspete, efectul topirii datorite vntului.
2.5_ n cazurile n care coeficientul de aglomerare Cz valoarea 2, se vor face
ale
cu C
z
limitat la valoarea 2, fiind ca o
_ cu C
z
determinat conform tabelului 2, fiinti ca o
2.6. Valorile coeficientului cl> se cu
Uz
cl>=O,85+0,45 - ,
g,
in care rezultatele calculelor se vor limita la
n care Ut pe baza normate
ale tuturor verticale care elementele expuse intervin In fundamentale_
",r1
en.
1
Tabelul 2
Scheme de cu coeficientul C
z
Profilul scheme de
cu
\"ol'lonlo I
rfIIII! 111111111 i II
VO/'Ionfo 2
i /2 1/2

\
pentru definirea coeficientului c.
folosirea schemelor
Pentru IX <25, c
z
=l,O
Pentru IX >60, cz=O,O
Varianta 2 se numai pentru sche-
ma b pentru 20< IX < 30.
I .....". ................................................................................................................................ ..
348
3
4
2
DOl'Ope!: r
)Lr
! Q i b2
1 [
Plo n


zona III '
zonal ________ _
Lono!l' __
-,uno III
Varianla !
Varlanla 2
1.0 penlf'U zona 1
CIIIIIIIIII!IIIII!IIII
penll'u zona III


penfl'u zana 1
CZ4 ,n

I 0+25/ I S,=h,
penlru zana III
rffimu
'- -
I P7.j

1. 1 .1 I .. 1
Var/anfa I 1.0
111111111/111111111111
Varianfa2
__ 1.4. O,{} 1,4 0.8 _
tmm1
Tabelul 2 (continuare)
3
pe cu luminatoare se
iau egale cu:
c c =1+04 _a_
Za SI' %4 ' SI
dar nu mai mult dect:
4 - pentru ferme grinzi la cu
greutatea -< 1,5 kN/m
2
;
2,5 - pentru ferme grinzi la cu
greutatea > 1,5 kN/m
2
;
2 - pentru din beton armat cu deschi-
deri <6 m, pentru ca pentru
pane, indiferent de deschidere.
SI=h
1
, dar nu mai mult de b1 sau b2 Pentru
zona II coeficientul C
z
se ia n ambele va-
riante egal cu 1.
Schemele date se la
cu sau trei deschideri, cu
n pante sau n de
cu lumina tor n mijlocul ...
snt prezentate scheme de
cu la tip aplicabile
pentru cazul ferestrelor nclinate al
nilor te.
349
5
7
2

Varianfa! 1.0
111111111l1li111111111111111111111
1, .1 Iz .. 1
I L '1


I 1, ,1 12 I
Tabelul 2 (continuare)
3
Schemele de pentru cu
deschideri se extind pentru
cu mai multe deschideri, cu profil
tor.
Varianta 2 se cnd IXI sau
La cu sau mai multe des-
chideri, schemele de cu
pentru deschiderile cu luminator iau valorile
conform nr. crt. 3, iar pentru deschiderile
luminator conform nr. crt. 5.
Pentru n pante
(IX <15) sau bolti te (f/l < 1/10) pentru
L > 30 m, se spo-
ca pentru de la nr. crt. 8.
Pentru alte cazuri vezi STAS 10101/21-78.
6.3. vintului (Extras din STAS 10101/20.78)
2. Evaluarea datarile vntului
2.1. vntului se prin exterioare distribuite, orientate n mod preponde-
rent. normal pe dar avnd componcnte importante, n special pentru
elementele de mare. Aceste pot fi considerate drept statice, cu cazurilor
specificate la pct. 2.4, cnd elementelor de produse de vntului, snt
importante cnd este considerarea caracterului dinamic al presiunii vntului.
n raport cu vntul se va considera se din orice
2.3. aplicate
Pentru determinarea normate ale date de vnt, se va seama ntot-
deauna de componentele gcnerate de aerului (presiuni normale la supra-
Aceste componente se cu
(1 )
n care:
componenta a vntului, la distri-
n kN/m
2
;
coeficientul dinamic;
C. coeficientul componentei normale a vntului (conform tabelului 3);
g. presiunea de la n kN/m",
350
. la ale generate de aerului se detcr
mma cu aJu oru ' -
in care:
,cl'g.,
(2)
pj componenta de frecare a vntului la
n kN/m
2
;
CI coeficient, care, n lipsa unor date mai precise, se admite egal cu 0,025.
.... 'ii'
ansamblul elementelor de sau pe unitatea de lungime a acestora. '
Rezultantele provenite din vnt se cu
c, 'gv A"
(4)
in care:
A, aria
CI coeficientul rezultant ei vntului (conform tabelului 4).
2.4. Coeficientul dinamic
celor specificate mai jos, provenite
pot fI conSIderate ca mcarcafl aplIcate static, pentru care se admite adoptarea valorii,
din vnt

(5)
Pentru sensibile la vntului'
a) de fum, stlpi ai liniilor aeriene, aparate utilaje n de
coloana, galerII de transport etc., avnd o proprie
T1 <0,25 s;
b) cu de peste 40 m;
d c) struCtUfl n cad:e ale halelor parter cu peste 36 m raportul ntre si deschidere
"," STeAPeste 1,5. Se va seama de efectele dinamice ale vntului conform prevederilor p'ct 2 14 din
S 10101/20-78. . .
.... '2.';:' .. ........ .
. ... 'i
Tabelul 1

deasupra
0,45 kN/m
2
I '." ""'"'
0,70 kN/m' 0,85 kN/m' terenului
(zona A)
(zona B)
(zona e)
m (zona D)
extravilan in tra vilan extra vilan intravilan extravilan intravilan extravilan intravilan
10 0,45 0,34 0,55 0.41 0,70 0,53 0,85 0,64
20 0,57 0,46 0,69 0,54 0,85 0,68 1,01 0,81
:lO 0,66 0,54 0,78 0,64 0,95 0,78 1,12 0,92
40 0,73 0,61 0,86 0,72 1,02 0,86 1,21 1,01
50 0,79 0,68 0,92 0,79 1,08 0,93 1,28 1,09
Observa/ii:
1. intermediare valorile din tabel se liniar.
... Valorile date m tabel corespund unei perioade de revenire T
r
de circa 10 ani.
?e calcul pe baza tabelului prin cu coeficientul n au o
revemre de ordmul T
r
=20 . .. 50 ani .
......................................................... .
privitoare la incadrarea in
.... sau reduceri ale presiunii dinamice de etc., se vor, lua conform ST AS 10101/20.78. -
.................................................................................................................................
351
ii
I, I
1, I
! \
I
, I
II
I
IN'I
crt.
1
2
.....-
-
4
352
Tabelul 3
Scheme de din vint
CoeficienJii cn
Profilul
I
pentru definirea coeficientului c
Scheme de din vint
n
folosirea schemelor
a) verticale ale liberi:
- expuse vintului
+0,8
- neexpuse vintului
-0,6
b) verticale sau inclinate cu maxi-
mum 15 de ale
cu mai multe de luminatoare
complicate nu corespund schemelor
Valorile pozitive ale coeficientului
din tabel, iar datele experimentale lipsesc):
corespund presiunilor, iar valorile

negative corespund
ale
- expuse vintului
+0,7
- neexpuse vintului
-0,6

intermediare:
- expuse vntului
+0,5
- neexpuse vintului
-0,5
0,0
I
0,5
I
1,0
I
;;'2,0
clent O(.
I
DlfY'C/IO vinfulul 0 0,0
.
-0,6 -0,7 -0,8
---------
20 +0,2 -0,4 -0,7 -0,8
-:>1:
'
. --- CK '""""J..Ul

I

c
nl ---------
40 +0,4 +0,3 -0,2 -0,4
------ ---
i
60 +0,8 +0,8 +0,8 +0,8
--- ---------
C
n
"
C "2 -0,4 -0,4 -0,5 -0,8
nn
"o,i


1,0 I ;;'2,0
Q:) BII c
na
1:::: C
nJ
:1
-0,4 -0,5 -0,6
IliJ:.tillWJ! iilltill
--- ---
C
n3
;:,2 -0,5 -0,6 -0,6
Coeficientul c
n
se Ia toate
, inchise, cu in plan.
--------------------------------- ---------
........................... , ... , ... , ... , ....................................................................... -
Dlrecho vi'nfu/ul
..
Schemele se folosesc pentru cu lu-

minatoare longitudinale.
Valorile cnl' c
n2
c
na
se conform nr.
crt. 2.
"" ,'" ..
Valoarea coeficientului aerodinamic pentru pe-
frontali ai luminatoarelor se ia
cu -0,6.
C
n3 Pentru de luminator vintu-

{
.1
lui, valoarea coeficientului aerodinamic cn=
D/f'ecfia vn/u/ul
= - 0,8 se ia pentru O(. la 20. _.
I
,.
1 I 2
Profilul
Tabelul J
3
Observatii: La calcularea elementelor transver-
suIe ae cu luminatorlll conform
schemei nr. 4 cu ecrane de contra
vntului, valoarea coeficientului aerodinamic
total asupra sistemului luminator-ecran se ia
cu 1,4.
Scheme de din vint;
c,
Indica pentru folosirea schemelor
Tabelul 4
Kr.\
crt. Scheme de din "int
\
definirea coeficientului Ct
1 Pentru poligonale n plan, coefi-
cientul final CI se conform tabel ului:
Ylntu-
Ii/a

lui
25 7 1
------
,..--'-
Perpendicular
2 1,cl 1,3

pc o
---------
:t Pc 1,5 1,1 1
--- --- ---
Poligon regu-
l--- --
lat, 6-8 la-
1,4 1,2 1
turi, pentru
oarecare
pfon
'10
5
--- ---
03
Poligon regu-
lat, 10-12
1,2 1 0,8
laturi, pentru
oarecare
.10
5
O bservaJie: Pentru poligon ale n plan (pen-
tru orice a vintului), precum pentru
cele
in plan (pentru vntului pe diago-
a diagonala pe vin-
tului in considerare.
23 - metalice 353
1 I 2
3 elementelor cu
+L
1 [
4
5 de ferme plane paralele
rsISJSNSJJ

Q)!

354
l'alJelul 4 (continuare)
3
...........................................................................
c,=1,4
(pentru vntului pe axa ele-
mentului)
Coeficientul c, se la supra-
sau elementului pe planul perpendi-
cular vntului.
Coeficientul c, pentru ferma
in care:
cii ia valori conform nr. crt. 1 3
f
tp - -- - coeficient de umplere a ermei;
S
Si - elementelor fermei pe
nul ei;
pla-
S - fermei la gabariLul ex-
terior.
0,1 I 0,2 I 0,3 I 0,4 I 0,5 I ;;-'0,6
B0
0,5 O,OS I 0,75 0,56 0,38 0,19 0,00
1 0,99 0,81 0,65 0,18 0,32 0,15
1------ ___ - _______ _
------
2 1 ,00 0,73 0,44 0,30
4 1,00 0,90 0,78 0,65 0,52 0,40
1------ --- -----___ _
------
6 1,00 0, 93 0,72 0,51 0,50
Pentru prima CI! ia valori conform nr.
crt. 4; pentru a doua executate
din profile sau pentru Re<4 x 10 :
in care: '1) se ia din tabel, ae ? .. ....... ..
.. .. ..
Pentru de deosebIta, '\a-
lorile '1) se stabilesc pe cale
I
i
,
!
1 I
6
Lv/;"fu/ui
Directia
vin/ului
..
Direcfia
vin/ului -
Turnurf cu
Palral
r--I--'-
I I h
I I
-----J:
W,
Triunghfu/ar:
..
h
t.tJt
Palral
........""' .. < ,
, ,
',,,,"
Tabelul 4 (continuare)
3
Coeficientul c, pentru ferme (turnuri):
C'8=cl ,<1 + 1),
n care:
c,, ia valori pentru ferma conform nr. crt. 3;
'Ij ia valori conform cu nI'. crt. 5.
Pentru turnuri cu coefi-
cientul c,. se cu 0,9, q:>;;-' 0,1.
La determinarea lui c'.' valoarea lui c" se calcu-
in toate cazurile in ipoteza vintului
este pe fermei vin-
tului.
Pentru vintului pe diagonala turnului
valoarea lui c,.' se
cu coeficientul care ia va-
lori:
tJ;=1,2 pentru turnuri din beton armat;
tJ;=1,1 pentru turnuri din din elemente simple;
tJ;=1,2 pentru turnuri din lemn, din elemente simple;.
pentru turnuri din lemn, din elemente compuse
:2.12.
.......................................................................................................................................
Prinderile la virfurile calcanelor sau
se vor calcula la o - 2g., pe de cu de 0,50 m
de o parte de alta a muchiei respective.
Alte privind efectele dinamice ale presiunii vntului se vor lua conform
STAS 10101/20-78.
6.4. datorite POduI'iIor ruJante [Extras din STAS 10101j2A2-78]
j I
1 .. .. .... .. .. .... .. .. .. ... ............................... , ................................................. ..
I 1.3.1. Grupa de a podului rulant va fi prin tema care
le exploatare se va incadra In tabelul 1 astfel:
Simbolul
1
II
III
IV
V

mediu
greu
Tabelul 1
Grupa de a
podului rulan t
foarte greu
foarte greu continuu
2. Evaluarea
2.1. Valorile normate ale verticale transmise de podurilor rulante sau
standardizate. se vor lua din STAS 800-68. STAS 6919-70 STAS 8407-69. Pentru podurile
tuiante nestandardizate. valorile vor fi indicate de furnizorul podului vor corespunde cu
a pe de rulare.
" 2.2. orizontale transversale longitudinale P? se la a
de rulare.
355
Ta a orizontale pe una din se va lua conform tabelului 2.
Valoarea norma, ............................................. .
.......................... : .. t IIe si estacadelor, podurile rulante se pot
l de lasanlor ransversa ea. n .
La calculu P . t. - . deCI' orizontale transversale P
I
pot fI repar- 'dide n deschiderea respec Iva ,
considera ca bare rI", . _ ..
l la cele grinzI ale caII de rulare.
tizate n mod ega Tabelul 2
I
orizoD.tale
I
Felul
I
Simbolul
I
Formula de calcul
I
Reguli
Nr.
provenind dIn: suspensiei a
crt.
frnarea sau. dema:a-
1
n f 1)
1
p
n
LPf -
rea podultll (Jongl-
sau 1
10 1 r tudinale, totale)
---
1 2)
frnarea sau
--(Q+Gc)
2
rea ciorul tii
20 n,
p
n
-
pe
I
1 2)
fiecare roata)

--(Q+Gc)
10 n.
---
I
mf v
2 3)
3 lovirea podulu! In.
pn _ __ P
opritori (!ongltudl-
T-
fT nale)

respectiv

vezi pct.
p
n
2.2.1 ... 2.2.3
T
2 3)
p;'=
m.v
p
fT

respectiv
kT
---
,- br-
1 4) 4
deplasarea o Ica a.

p
n
p
n
= -Pmax vezi pct. 2.2.4
podului, neparalehs-
sau s
s 5
mul (trans-
versale)
Observatii:
1) nI'
Pfr
frInate pe un fir al .
valoarea verticale de transmise
de pe un fir al de rulare;
(capacitatea
n kN;
de fiecare
2) n.
Q
greutatea n kN;
G
c
1 [G
p
+G . !:.=!...]
3) mf = r; 2 " L
de ridicare) a podului rulant,
in carc:
mf este
g
Gp
L
1
356
pentru podurile rulante cu suspensie in t;
masa ee 1 , 2
10 _ rrys ;_. .
a t t a podului rulant (fara caruCIOr), in kN,
greu e d lui rulant, In m; . .
_ u . t lui de greutate al de axa pe care este mon-
a cen ru
tat podul, m m;
1 [G L-l]
mr= -; -:{- +(Gc+Q) ---z- '
In care:
m. este
vp
4) Pmax -
In kN.
masa pentru podurile rulante cu suspensie In t;
viteza podului rulant n momentul lovirii, cu 0,7 din viteza de deplasare
a podului, in mjs;
comprimarea tamponului sub in m; n lipsa unor date suficiente privind constanta
de rigiditate a tamponului, se poate admite se ia in calcul, pentru tanpoanele
cu arc:
fT=O,l m, pentru poduri cu suspensie din grupa de 1, II sau III
capacitate de ridicare sub 50 kN:
fT=0,2 m, pentru celelalte cazuri;
kT=constanta de rigiditate a tamponului, n kNjm.
intensitatea a verticale maxime, de pe de rulare,
...........................................................................................................................
2.2.2. se vor utiliza exeIusiv la verificarea:
a) tampoanelor prinderile acestora;
b) grinzilor de rulare prinderile acestora de structura a halei (pe baza unei ipoteze
justificate privind distribuirea ntre diferite prind eri ale de grinzi de rulare).
2.2.3. In vederea structurii principale a halei, In lipsa unor calcule exacte, ori-
zontale datorite lovirii podului in opritori se vor evalua In de masa podului, masa
aferente deschiderii respective deformarea structurii In de lovire. In acest caz se poate
considera p::" ce asupra structurii principale la nivelul de rulare pentru fiecare
din cele snt egale cu:
In care:
m. masa aferente deschiderii respective, In t;
mJ 'Vp m
r
'1)1" v
v,=1,5 - sau v,=1,5 - dupa tipul podului, in mjs;
m,+m. m,+m.
k'l rigiditatea unui de stlpi In procesul de deformare care produce
deplasarea cu unitatea), n kNjm.
2.2.4. orizontale P: se iau In considerare la verificarea(elementelor de prindere a pe
grinda de rulare, n calculul grinzii de rurare frnare, precum la calculul prinderii acestora.
Verificarea este obligatorie, indiferent de grupa de a podului, de capacitatea de ridicare
de felul de suspensie a
...........................................................................................................................
2.4. Valorile pentru la diferite snt conform
STAS 10101jOA-77.
2.5. Cazurile in care se iau n considerare dlnamici se n tabelul 4. Valorile coefi-
dinamici <jJ (pentru verticale) O( (pentru orizontale) se dau n tabelul 5.
5
Felul
I
FeluJ
J
Capacitatea de
I Coeficlen I
Grupa de a podului

suspensiei ridicare a podului
<li,a
I
I
II
I
III
I I
IV V

oricare
<jJ 1,1
1,2 1,3 1,4
I
1,5
verticale
sau
-
- 50 ... 100 li:N
1,5 1,8 2.2 2,5
- -
--- 101... 200
1,3 1,5 1,8 2,0
--- ------ 201. .. 1 250
1,2 1,3 1,4 1,5 orizontale O(
- --- ---
1251...2250
1,() 1,1 1,2 1,3
---------
>2250
1,0 1,0 1,1
1,1

oricare
1,5
357
'0;
.....
: Q)
- 8
............
'"' ....
'0; -
.... ::l
rn
6
..o
o
Q)
't:l
4-
:
:::
....
.:
.!:l

....
.,
o
(J
* * *
* *
*
ObserDatii:
1. Se admite calculul cu un singur pod rulant numai in cazurile cnd nu este montarea
unui al doilea pod pe cale de rulare.
2. Pentru elementele de care grinzile de rulare, cnd se iau 4 poduri, acestea se
vor considera cel mult 2 n deschidere. .
2.6. Pentru calculul elementelor de cu grinzilor de rulare, valoarea
provenind din mai multe poduri rulante se va in cu de simultaneitate din tabelul 6 .
.......................................................................................................................................
Pentru grinzile de rulare, fiecare pod rulant se ca o in gru-
de a aplica coeficientul de simultaneitate.
Tabelul 6
de poduri care
Grupa de a podului cu cea simultan
Coeficient de simultaneitate n
p
mai mare capacitate de ridicare
1 II
0,85
2
III, IV V
0,95
1 II
0,70
3, 4 sau mai multe
III, IV V 0,80
.......................................................................................................................................
6.5. G tehnice permanente
(Extras din STAS 10101/1-78)
................................................................................................................................... .., ...
2. Evaluarea permanente
"'.1. permanente, datorite unor cauze ca:
a) greutatea elementelor de cu caracter permanent (inclusiv a elementelor portante
de nchidere);
b) greutatea impingerea (terasamente, umpluturi) presiunile muntelui; se mani-
de ca sisteme de date, static .
Aceste se conform datelor din proiect conditiilor pentru
In cazul unei tehnico-economice se poate considera modificarea de
a acesteia.
2.2. normate ale datorite elementelor de
rilor se pe baza datelor de la pct. 4 5 sau n cazurile necesare, pe baza datelor furnizate
de ntreprinderile ale diferitelor materiale de constructie, sau pe baza unor
directe.
In evaluarea acestor se efectul a gradului de indesare n
specifice de exploatare.
2.3. Valorile normate ale datorite se pe baza standardelor
normativelor de specialitate. n determinarea acestor valori se vor considera n timp a inten-
ca specificul de seama de modul de realizare .
2.4. In cazurile cind permanente au un efect favorabil asupra
se vor avea in vedere subunitari ai acestor
De permanente, in calcule, se vor lua n sens
pentru structura sau partea de
359
it
I
I
I
I
II
III
III
I
I
I
3.
Valorile pentru Ia diferite snt conform
STAS 10101/OA-77.
4. tehnice
4.1. Evaluarea elementelor de a permanente se stabilesc pe
baza valorilor tehnice ale materialelor produselor de orice n starea in care ele

4.2. tehnice
- specifice pentru materialele omogene compacte (metale, lichide etc.);
- specifice aparente pentru materiale neomogene, poroase sau cu goluri (lemn,
beton);
- specifice n sau n vrac (pentru balast, ciment, cereale etc.), n
(pentru cherestea, hrtie, etc.) sau n ambalaj (pentru conserve, fructe etc.).
4.3. Pentru evaluarea n calculul se folosesc din tabelele 1, 2
3 lichidelor din tabelul 4.
.......................................................................................................................................
4.5. Valori normate ale tehnice
Tabelul 1
Nr. crt.
I
Denumirea materialului
I
Greutatea
NimB
2. Lemn de
2.1. Foioase (fag, gorun, salcm, stejar):
- uscat in aer (15 % umiditate)
8000
- sau umed.
10000
2.2 (brad, larice, molift, pin):
- uscat n aer (15 % umiditate)
6000
- sau umed
8000
- cherestea de brad in stive.
5000
:
- In tehnice ale lemnului de uscat n aer este greutatea
(cuie, buloane etc.) a panelor etc., restul gusee.
se separat.
- tehnice ale lemnului uscat se cu 1 000 N/m
3
, pentru lemnul impregnat.
3. Metale
3.1.
86000
3.2. Aliaje de aluminiu
28000
3.3. Aluminiu
27000
3.4. Bronz
86000
3.5. Cositor
74000
3.6. Cupru la minat
89000
3.7.
72500
3.8. de
78500
3.9. Plumb
114000
3.10. Zinc: - laminat
72000
- turnat
69000
360
Tabelul 1 (continuare)
4.1.
4.2.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
Observatii:
4. Betoane de ciment
Beton simplu (cu sau
Beton armat (cu sau
Beton cu agregate din
- marca B 15 ... 50
- marca B 75
- marca B 100 ... 150
Betoane cu agregate vegetale:
- conform speciale, seama de tipul respectiv
de beton
Beton cu granuIit:
- marca B 10
- marca B 15 ... 75
- marca B 100
- marca B 150
Beton celular autoclavizat (gazbeton) (STAS 8036-72)l
produs pe de nisip (GBN), n stare
- marca GB 25
- marca GB 35
- marca GB 50
produs pe de (GBC). in stare
- marca GB 25
- marca GB 50
produs pe de nisip (GBN) in stare
- marca GB 25
- marca GB 35
- marca GB 50
produs pe de (GBC), n stare
- marca GB 25
- marca GB 50
24000
25000
14000
18000
20000
6500 ... 10000
7000
11 000
13000
17000
5000
6000
7000
5500
7500
6000
7200
8400
6900
9400
- In cazul in proiectul a unui beton cu o greutate mai
dect a betonului (simplu sau armat), se va indica n proiect greutatea
care tehnologia acestui beton.
- Greutatea a betonuJui turnat se ia mai mare ca aceea a betonului
uscat, din tabel, cu 2 000 N/m
3

- Greutatea a betonului armat de 25 000 N/m


3
corespunde unei de
1 000 N/m
3
beton. Calculul exact se poate face cunoscnd cantitatea de dintr-un
m
3
de beton greutatea a betonului simplu de 24000 N/m
3

- Greutatea a betonului armat cu (din laminate de se deter-


ca a tehnice a betonului a dintr-un m
3

5.1.
5.2.
5.3.
5. Mortare
Mortar de ciment:
-
-
Mortar de ciment-var:
-
-
Mortar de var sau ipsos:
-
-
21000
22000
19000
20000
17000
19000
361
5.4.
5.5.
6.1.
6.2.
6.4.
6.9.
6.10.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
362
Tabelul 1 (continuare)
de ipsos:
-
-
Mortar de
-
-
6. blocuri pentru
pline presa te pe cale (STAS 457-71):
- clasa CI
- clasa C2
- clasa C3
cu uluc (STAS 2945-73):
- clasa C
o
- clasa CI
- clasa C2
blocuri cu goluri orizontale (STAS 8560-74):
- clasa C
o
- clasa CI
Blocuri mici din beton, pline sau cu goluri, cu agregate
(STAS 6029-74):
- clasa CI
- clasa CtJ f
- clasa C;
Blocuri mici din beton celular autoclavizat tip GBN (produs pe
de nisip), pentru (STAS 10833-76):
- marca GB 35
- marCa GB 50
7.
din pline presate pe cale (STAS 457-71):
- clasa CI
- clasa C2
- clasa Ca
din cu verticale (STAS 5185/1,2-75):
- clasa CI
- clasa C2
din blocuri mici cu goluri din beton cu agregate
(STAS 6029-74):
- clasa CI (cu agregate de sau granuIit)
- clasa CI (cu alte agregate)
- elasa C2
din blocuri mici sau de beton autoclavizat de tipul GBC:
- marca 50
din blocuri mici sau de beton celular autoclavizat
de tipul GBN:
- marca GB 35
- marca GB 50
12000
14000
16000
18000
13000
15000
18000
10000
13000
15000
10000
13000
13000
15000
18000
7200
8400
14500
16000
18500
14500
16000
12000
13500
15500
10500
8500
9500
9.l.
9.2.
9.3.
9.4.
...
9.6.
9.7.
9.9.
...
9.12.
9.13.
9.14.
...
9.19.
...
9.21.
...
9.24.
I
9.25.
.. ,
9.27.
9.28.
9.29.
9.30.
9.3I.
9.32.
9.33.
Nr. crt.
I
1
9. Diverse materiale de
lut, galben pentru
Balast sub cale
Beton asfaltic
Bitum
Ciment:
- aflnat
- ndesat (n siloz)
- in saci
Granulit n uscat pentru
Ipsos pentru pardoseIi:
- n siloz
- n saci
Kisip:
- uscat
- umed natural
uscat pentru
umed

- uscat
- umed
Polistircn expandat
de polistiren

-
-
Var hidrauIic
Var n
Var nestins n
Var nestins n praf:
- ndesat
- n saci
(STAS 5838/2-78) sub de 0,2 N/cm
2
de (STAS 6881-80), sub de 0,2 N/cm
2
n n stare
- 0 ... 7 mm
- 7 ... 30 mm
Tabelul 1 (continuare)
18000
20000
24000
12000
. 12500
16000
14000
6000
12000
10 000
16000
19000
16000
18000
16000
17000
200
600
26000
12000
12000
14000
10000
8000
7000
1000
1000
10000
7000
2
tehnice pentru diverse materiale de
Tabelul
I
Denumirea
I
Greutatea
N/m
2
Carton bitumat strat de acoperire (STAS 138-76):
- CI 250
5,00
- CI 300
6,00
- CI 333
6,5
- CI 400
8,0
- CI 500
10,0
363
Tabelul 2 (continuare)
I
\
Greutatea
Nr. crt.
Denumirea N/m
2
2 Carton bitumat cu strat de acoperire (STAS 138-76):
13,00
- CA 250
15,0
- CA 270
21,0
- CA 300
21,5
- CA 333
21,6
- CA 360
17,0
- CA 360/F
23,0
- CA 400
17,0
- CA 400/F
24,0
- CA 400
26,0
- CA 500
20,0
- CA 500/F
29,0
-- CA 500/E
32,0
- CA 500/3
20,0
- CPB 300
21,6
- CPB 360
................................................................................................................................................ , ... ,.,>,
.... , ....................................
........................
6 (STAS 1046-78)1
5,0
- tip 50
5,0
- tip 40
30,0
- tip A 55
28,0
- tip A 45
25,0
- tip A 35
28,0
- tip A 30
5. permanente
5.1 Valorile normate ale permanente curente snt date in tabelul 5
Tabelul 5
I
Nr. crt.
\
Elemente de
1 Valoarea
N/m
2
1. Elemente din beton beton armat (pentru 1 em grosime)
1.1.
Beton simplu (eu sau
240
1.2.
Beton armat (cu sau
250
1.3.
Beton cu agregate din ceramice
180
1.4. Beton cu granulit:
70
- marca B 10
110
- marca B 15 ... 75
130
- marca B 100
170
- marca B 150
1.5. Beton cu agregate din
140
- marca B 15 ... 50
180
\
- marca B 75
200
- marca B 100 ... 150
364
Tabelul 5 (continuare)

1 - Greutatea a beton ului turnat se sporind valoarea din tabel
cu 2000 Njm
3
2 - Greutatea a beton ului armat de 25 000 Njm
3
corespunde unei de
1 000 Njm
3
beton. Calculul exact se poate face cunoscnd cantitatea de
dintr-un m
3
de beton greutatea a betonului simplu de 24 000 Njm
3

3 - Greutatea a betonului armat cu (din laminate de se de-


ca a tehnice a betonului dintr-un ma.
2. Invelitori pe m
2
de
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Azbociment (inclusiv
- plane de 4 mm grosime (STAS 5584-73):
simplu
dublu
- ondulate cu ondule mici de 5,5 mm grosime (STAS 5936jl-75)
- ondulate cu ondule medii cu 6 mm grosime (STAS 5936jl-75)
- ondula te cu ondule mari de 6 mm grosime (STAS 5936jl-75)
Carton bitumat de greutate medie ntr-un singur strat acoperit cu
bitum presat cu nisip (STAS 138-76)
- Pentru alte a se vedea nr. crt. 3.1.
hidrofuge
Ceramice (inclusiv
- olane de (23 Njbuc) (STAS 513-74) exclusiv mortarul
de ciment
- solzi (13,5 Njbuc) din (STAS 515-79):
pe un rnd
pe rnduri
cu jgheab, presate (26 N/buc)
cu jgheab, trase (24 Njbuc)
Lemn (inclusiv
- sau

- geamuri armate (inclusiv sprosurile) de:
5 mm grosime
6 mm grosime

- (STAS 2028-80) sau (STAS 1946-80) inclusiv
astereala
- (de 1 mm grosime) (STAS 2029-80) inclusiv materia-
lul de fixare
3. pe m
3
de
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
Izola hidrofuge
Materiale bitumate n foi:
- carton bitumat
-
Mase bituminoase pentru amorsare, suspensii de bitum fi-
lerizat, mastic)1
- celochit, strat rezultat n grosime de 1,7 ... 2 mm
- suspensie de bitum filerizat (subif) strat rezultat n grosime de
1,5 mm peste
- strat pentru amorsare
24(1
390
250
230
200
50
1250
650
850
500
500
400
300
350
300
120
20
30
20
20
1

JItI.> .........
365
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
366
Tabelul 5 (continuare)
- strat pentru lipire mastic din bitum cu circa 30 %
filer de 1,7 ... 2 mm grosime
Straturi ce servesc ca bariere de vap?ri: . .
- straturi de bitum topit cu cll"ca 20 % filer aplIcat peste
un strat de amorsaj
- un strat de carton bitumat tip CA 500 (STAS 138-76) ntre
straturi de bitum cu circa 20 % filer aplicat peste un
strat de amorsaj . .
Straturi ce servesc la de la
- trei straturi de carton bitumat tip CA 500
ntre 4 straturi de bitum filerizat cu ?O % fller
peste un strat de amorsaj cu dmtr-un strat um-
form de nisip .
- straturi din A 55 (STAS 1046-78) un
strat de carton bitumat CA 500 (STAS 138-76) Intre patru
straturi de bitum filerizat cu circa 20 % filer aplicate peste.
strat de amorsaj protejate cu un strat uniform de nISIp
. "
- un strat de A 55 (STAS 1046-78) doua stra-
turi de de fibre de IA .
. (STAS 7916-80) intre patru straturi de bituIToI cu circa
20 % filer, aplicate peste un strat de amorsaJ presarat cu un
strat uniform de nisip
- un strat de tip A 55 (STAS un strat
de din fibre de tip IA un strat
de tip IB (STAS 7916-80) aplIcate peste
un strat de amorsaj lipite cu trei straturi de mastic
- straturi de tip 50 sau tip 40 1046-78)
Intre straturi de suspensie de bitum filerizat - subit - .
(STAS 558-71) celochit de
Straturi de utilizate la hldrOizolare aplIcate la
peste .
- mortar bituminos cu subit (pentru 1 mm grosime)
- nisip 0 1 ... 3 mm, uniform
- un strat uniform de nisip ntr-un strat de
mastic (strat suplimentar)
- un strat uniform de Intr-un strat de mastic
fierbinte (strat unic, exclusiv bituID:uI)
- un strat de gros de 4 cm, simplu pe terase ne-
circulabile, aplicat peste
- dale de beton prefabricate (20 x 20 x 3 cm) pe pat de nisip
de 2 cm grosime
termice
Azbest (pentru 1 cm grosime)
Beton (pentru 1 cm grosime):
- cu agregate de granulit
- cu agregate de
- cu agregate vegetale nemontate)
- celular autoclavizat tip GEN
celular autoclavizat tip GBC
Mase plastice (pentru 1 cm grosime):
- Ampora
- polistiren expandat
- de poliuretan
20
35
60
175
190
175
130
120
22
30
50
200
700
1000
120
110
140
65
60
69
3
3
6
ANEXA7
ALEGEREA PENTRU METALICE
(Extras din STAS R 8542-79)
Standardul-recomandare, R 8542-79 cuprinde criterii generale pentru alegerea clasei de calitate a
lurilor din STAS 500/1-78 STAS 9021-80 destinate in metalice, in scopul
pericolulUi ruperilor fragile.
2. Clase de calitate
2.1. pentru metalice din STAS 500/1-78 9021-80 se
de tenacitate la livrare n clase de calitate, conform tabelului 1.
Tabelul 1
Clasa de calitate
I
1
I
2
I
3
I
4
I
5
I
6
I
7
Energia de rupere kV=28 Jouli la tempera-
tura (0C):
- +20 O -20 -30 -40 -50
3. Temperatura de proiectare
3.1. Temperatura de proiectare cea mai care se are in
redere la alegerea clasei de calitate a
i 3.2. Temperatura de proiectare se alege ca cea mai dintre:
temperatura de serviciu;
valoarea medie cea mai a temperat urii mediului ambiant pe o perioadit de 24 ore,
atunci Cnd temperaturii metalului se face cu viteze mici.
4. Coeficient de periculozitale
j 4.1. Coeficientul de periculozitate o evaluare a naturii
care se are in vedere la alegerea clasei de calitate a
4.2. Coeficientul de periculozitate se cu
,n care:
".' G
-,. K
1
:;\1,: ... ; ,
1.'
coeficientul de periculozitate;
factorul constructiv;
G=K'S'B,
factorul de a elementului de
factorul de solicitare.
367
4.3. Valorile factorilor K, S, B se aleg n baza din tabelul 2. Aceste nu sint
limitative, pentru fiecare tip de putnd fi aduse suplimentare.
4.4. Valorile factorului de periculozitate G se rotunjesc Ia una din valori: 3,0; 2,5; 2,0;
1,5; 1.0; 0,5.
5. Alegerea clasei de calitate
5.1. Alegerea clasei de calitate a utilizat Ia o sau element de se
face de temperatura de proiectare, coeficientul de periculozitate grosimea produsului,
conform diagramei anexate.
5.2. n cazul n care se produc de de punere n
sau exploatare, va trebui se asigure n starea snt de tenacitate speci-
fice clasei de calitate rezultate din
5.3. Pentru sudate, sudate trebuie asigure de tenacitate spe-
cifice materialului de
5.4. Pentru sudate, se vor asigura adecvate, astfel nct nivelul tensiunilor
reziduale fie cit mai
6. generale
6.1. In cazul importante cu constructive complexe, care n
deosebite de solicitare precum In cazul de mare serie Ia care se
efecte economice importante din alegerea a clasei de calitate, se se n
suplimentare specifice, simulate sau pe ansambluri subansambluri.
Tabelul 2
Denumirea factorului I Simbol
I
Tipul sau a elementului
I
Valoarea factorului
Factor construc- K - nituite, elemente ansamb-
tiv prin 0,5
- stilpi, grinzi cu reazeme 1,0
- grinzi cu forme constructive conform
tabelului 3, c
- grinzi cu cu forme construc-
tive conform tabelului 3, b
- elemente de cu
mari de 1,4
- elemente de cu forme construc-
tive conform tabelului 3, a
- elemente de cupri-
zlnd cu care n sta-
re de (rezervoare. bu
etc.). 2,0
Factor de impor- S - elemente de constructie care nu snt prinse
n sistemul de al unei structuri,
a cforor avarie nu
tea structurii 0,5
368
Denumirea
I
Simbol
Factor de solici- B
tare
a
jL
b
el
c

24 - metalice
TabeluL 2 (continuare)
I
T'pul sau a elementului
I
.Valoarea factorului
- de care nu snt prin-
se m sIstemul de al unei structuri
a avariere
structurii
0,8
-
elemente de cuprinse n siste-
mul de al stucturi
1,0
- elemente de rigidiza re
- elemente de solicitate Ia com-
presiune
0,5
- elemente de supuse Ia

- elemente de nedetensionate su-
puse la statice (viteze de solicitare
sub 500 N/mm
2
.s) care sint date in ex-
1,0
ploatare la temperaturi peste ooe
- elemente de detensionate
- elemente de nedetensionate
supuse la dinamice (cu viteze
de
1,5
solicitare peste 500 N/mm2 s)
Tabelul 3
Tip U f'/ sudaTe
1
'" '"
I
il
1> <1
.. " J> I
@
4- .::.
w

1'> <1

T .L
I !
Y
I
JL U
369
"
ti
'<
QJ
c::
o
'o <.o
le)
<"')
E:
i;J
c...

ti
-

Cl

C) C)
CI) CI)
C)

Ci t.J
li") c::> li")
N C'.i --.:
C":> li")
C'r:) N
Q c::J 1..0
C'") ....: c:::;
li") c::J
.-..: .-..:
c::J lC)
N
lC) C)
0-J' <'-.1'
ap /Uat:JljaOJ
ANEXA 8
INDICATII PRIUl\'D CALCULUL EFORTURILOR IN PLACA DE
A STILPILOR
trawrsele sale pe placa d" ba-
patru tipuri.de
placa tip 1, pe ntreg conturul;
placa tip 2, pe trei laturi;
placa tip 3, pe laturi:
placa tip 4, in
Pentru placa tip) se momentul ncovoietor pe o
de 1 cm cu latura a, cu
111=0;0'ba2
Pentru placa tip 2 se momentul Incovoietor pe o de 1 Cil! cu latura
a, cu
Pentru placa tip 3, momentul ncoyoietor se cu unde a are
alB.
Pentru placa tip 4, momentul ncovoietor se ca pentru o cu de 1 cm.
0;. din tabelul 1.
Termenul O'b presiunea pe beton, n panoul ce se
IX, pentru calculul de
pe 4
... laturi (contur)
a /
CJ
/,:::/ /
//// /
/)
pe ,)
laturi
U
%:
b,
,.
- a
b/a
o;
b/a
O(
b,la

b,la
[3
1,0
0,048
1,fl
0,OS6
0,5
0,060
1,2
0,120
1,1
0,035
1,7
0,091
0,6
0,074
1,4
0,126
1.2
0,063
1,8
0,0091
0,7
0,088
1,6
0,128
1,3
0,069
1,9
0,(,98
O,S
0,097
1,8
0,130
1,4
0,075
2,0
0,100
0,9
0,107
2,0
0,132
Tabelul 1
1,5
0,081
>2,0
0,125
1,0
0,112
>2,0
0,133
371
.' '!;

S-ar putea să vă placă și