Sunteți pe pagina 1din 136

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

DEPARTAMENTUL PENTRU NVMNT LA DISTAN


I NVMNT CU FRECVEN REDUS
Gheorghe ATANASIU


D.I.D.I.F.R.ALGEBR LINIAR, GEOMETRIE ANALITIC
I
GEOMETRIE DIFERENIAL

Curs pentru nvmnt cu Frecven Redus

Facultatea:
INGINERIE MECANIC
Program de studiu:
AUTOVEHICULE RUTIERE


ANUL I Semestrul 1
2011-2012Gheorghe ATANASIUALGEBR LINIAR, GEOMETRIE ANALITIC
I
GEOMETRIE DIFERENIAL


ANUL I Semestrul 1
2011-2012
i
CuprinsIntroducere .......................... ...1
Chestionar evaluare prerechizite .................................................................................................. . 4
MODULUL I ALGEBR LINIAR.. ..................................................................................... . 5
Introducere ................................................................................................................................. 5
Competene ................................................................................................................................ 5
Unitatea de nvare I.1. Spaii vectoriale euclidiene .......................................................... 6
I.1.1. Introducere ....................................................................................................................... 6
I.1.2. Competene ...................................................................................................................... 6
I I. .1 1. .3 3. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e. . D De ef fi in ni i i ie e. . E Ex xe em mp pl le e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 6
I I. .1 1. .4 4. . C Co om mb bi in na a i ie e l li in ni ia ar r . . S Si is st te em m d de e g ge en ne er ra at to or ri i. . L Li in ni ia ar r d de ep pe en nd de en n i i l li in ni ia ar r i in nd de ep pe en nd de en n . .. .. .. .. .. .. . 7 7
I I. .1 1. .5 5. . B Ba az z . . D Di im me en ns si iu un ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 9
I I. .1 1. .6 6. . S Sc ch hi im mb ba ar re ea a b ba az ze ei i. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .1 10 0
I I. .1 1. .7 7. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e e eu uc cl li id di ie en ne e i i u un ni it ta ar re e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 2
I I. .1 1. .8 8. . O Or rt to og go on na al li it ta at te e n nt tr r- -u un n s sp pa a i iu u v ve ec ct to or ri ia al l e eu uc cl li id di ia an n. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 4
I I. .1 1. .9 9. . Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 5
I.1.10. Test de autoevaluare a cunotinelor ............................................................................ 15
I.1.11. R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ..................................................... .15
Unitatea de nvare I.2. Spaiul vectorial euclidian al vectorilor liberi ......................... .16
I.2.1. Introducere ..................................................................................................................... 16
I.2.2. Competene .................................................................................................................... 16
I I. .2 2. .3 3. . S Sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l a al l v ve ec ct to or ri il lo or r l li ib be er ri i. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 16 6
I I. .2 2. .4 4. . C Co ol li in ni ia ar ri it ta at te e i i c co op pl la an na ar ri it ta at te e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 20 0
I I. .2 2. .5 5. . P Pr ro od du us su ul l s sc ca al la ar r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .2 21 1
I I. .2 2. .6 6. . P Pr ro od du us su ul l v ve ec ct to or ri ia al l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 24 4
I I. .2 2. .7 7. . P Pr ro od du us su ul l m mi ix xt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 26 6
I I. .2 2. .8 8. . D Du ub bl lu ul l p pr ro od du us s v ve ec ct to or ri ia al l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 27 7
I I. .2 2. .9 9. . Rezumat .......................................................................................................................... 28
I.2.10.Test de autoevaluare a cunotinelor ............................................................................. 28
I I. .2 2. .1 11 1. .R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 28 8
Unitatea de nvare I.3. Translaii i rotaii. Schimbri de repere n plan i n spaiu . 29
I.3.1. Introducere ..................................................................................................................... 29
I.3.2. Competene .................................................................................................................... 29
I I. .3 3. .3 3. . Translaia i rotaia reperului cartezian . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 29 9
I I. .3 3. .4 4. . Trecerea de la reperul cartezian la reperul polar n plan . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 32 2
I I. .3 3. .5 5. . Trecerea de la reperul cartezian la reperul cilindric n spaiu . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 33 3
I I. .3 3. .6 6. . Trecerea de la reperul cartezian la reperul sferic n spaiu. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 34 4
I I. .3 3. .7 7. . Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 36 6
I I. .3 3. .8 8. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 36 6
I I. .3 3. .9 9. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ........................................................ 36
Tem de control 1-Algebr liniar ............................................................................................... 37
ii
MODULUL II GEOMETRIE ANALITIC.............................. .............................................38
Introducere ............................................................................................................................... 38
Competene .............................................................................................................................. 38
Unitatea de nvare II.1.Geometrie liniar n spaiu (Planul i dreapta n spaiu) ......... 39
II.1.1. Introducere .................................................................................................................... 39
II.1.2. Competene ................................................................................................................... 39
I II I. .1 1. .3 3. . Ecuaii de plane ............................................................................................................ 40
I II I. .1 1. .3 3. .1 1. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e t tr re ei i p pu un nc ct te e n ne ec co ol li in ni ia ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 40 0
I II I. .1 1. .3 3. .2 2. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pu un nc ct t e ex xt te er ri io or r d dr re ep pt te ei i. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 41 1
I II I. .1 1. .3 3. .3 3. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i d do ou u d di ir re ec c i ii i n ne ec co ol li in ni ia ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 41 1
I II I. .1 1. .3 3. .4 4. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e p pu un nc ct t i i d de e u un n v ve ec ct to or r n no or rm ma al l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .4 42 2
I II I. .1 1. .3 3. .5 5. . E Ec cu ua a i ia a g ge en ne er ra al l a a p pl la an nu ul lu ui i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .4 42 2
I II I. .1 1. .3 3. .6 6. . E Ec cu ua a i ia a p pl la an nu ul lu ui i p pr ri in n t t i ie et tu ur ri i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 42 2
I II I. .1 1. .4 4. . F Fa as sc ci ic co ol le e d de e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 43 3
I II I. .1 1. .5 5. . E Ec cu ua a i ii i d de e d dr re ep pt te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 44 4
I II I. .1 1. .5 5. .1 1. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e d do ou u p pu un nc ct te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 44 4
I II I. .2 2. .5 5. .2 2. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i u un n v ve ec ct to or r n ne en nu ul l. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 44 4
I II I. .1 1. .5 5. .3 3. . D Dr re ea ap pt ta a c ca a i in nt te er rs se ec c i ie e a a d do ou u p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 45 5
I II I. .1 1. .6 6. . P Po oz zi i i ii i r re el la at ti iv ve e d de e d dr re ep pt te e i i p pl la an ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .4 47 7
I II I. .1 1. .6 6. .1 1. . P Po oz zi i i ia a u un ne ei i d dr re ep pt te e f fa a d de e u un n p pl la an n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 47 7
I II I. .1 1. .6 6. .2 2. . P Po oz zi i i ii il le e r re el la at ti iv ve e a a d do ou u d dr re ep pt te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 47 7
I II I. .1 1. .7 7. . U Un ng gh hi iu ur ri i i i d di is st ta an n e e n n s sp pa a i iu u . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 49 9
I II I. .1 1. .7 7. .1 1. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u p pl la an ne e o or ri ie en nt ta at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 49 9
I II I. .1 1. .7 7. .2 2. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .4 49 9
I II I. .1 1. .7 7. .3 3. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pl la an n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .5 50 0
I II I. .1 1. .7 7. .4 4. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a u un n p pl la an n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 50 0
I II I. .1 1. .7 7. .5 5. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a o o d dr re ea ap pt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 50 0
I II I. .1 1. .7 7. .6 6. . D Di is st ta an n a a d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 50 0
II.1.8. Rezumat. ....................................................................................................................... 52
II.1.9. Test de autoevaluare a cunotinelor ............................................................................. 52
I II I. .1 1. .1 10 0. .R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 52 2
U Un ni it ta at te ea a d de e n nv v a ar re e II.2.Geometrie ptratic n plan (Studiul conicelor pe ecuaii
generale) ...................................................................................................................................... 53
II.2.1. Introducere .................................................................................................................... 53
II.2.2. Competene ................................................................................................................... 53
I II I. .2 2. .3 3. . N No o i iu un ni i g ge en ne er ra al le e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 53 3
I II I. .2 2. .4 4. . C Ce en nt tr ru ul l u un ne ei i c co on ni ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 55 5
I II I. .2 2. .5 5. . R Re ed du uc ce er re ea a l la a f fo or rm ma a c ca an no on ni ic c a a e ec cu ua a i ie ei i u un ne ei i c co on ni ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 57 7
I II I. .2 2. .6 6. . Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 60 0
I II I. .2 2. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 60 0
I II I. .2 2. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ....................................................... 60
Unitatea de nvare II.3.Geometrie ptratic n spaiu (Sfera. Cuadrice pe ecuaii
reduse) ......................................................................................................................................... 61
II.3.1. Introducere .................................................................................................................... 61
II.3.2. Competene ................................................................................................................... 61
I II I. .3 3. .3 3. . S Sf fe er ra a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 62 2
I II I. .3 3. .3 3. .1 1. .E Ec cu ua a i ii il le e s sf fe er re ei i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 62 2
I II I. .3 3. .3 3. .2 2. . I In nt te er rs se ec c i ia a u un ne ei i s sf fe er re e c cu u o o d dr re ea ap pt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 63 3
I II I. .3 3. .3 3. .3 3. . P Po oz zi i i ia a u un nu ui i p pl la an n f fa a d de e o o s sf fe er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 64 4
iii
I II I. .3 3. .3 3. .4 4. . P Pu ut te er re ea a u un nu ui i p pu un nc ct t f fa a d de e o o s sf fe er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 65 5
I II I. .3 3. .4 4. . E El li ip ps so oi id du ul l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 67 7
I II I. .3 3. .5 5. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u o o p p n nz z . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 68 8
I II I. .3 3. .6 6. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u d do ou u p p n nz ze e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 70 0
I II I. .3 3. .7 7. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l e el li ip pt ti ic c . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 70 0
I II I. .3 3. .8 8. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l h hi ip pe er rb bo ol li ic c . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 71 1
II.3.9. Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 72 2
I II I. .3 3. .1 10 0. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 72 2
I II I. .3 3. .1 11 1. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ..................................................... 72
Unitatea de nvare II.4.Generri de suprafee ................................................................. 73
II.4.1. Introducere .................................................................................................................... 73
II.4.2. Competene ................................................................................................................... 73
I II I. .4 4. .3 3. . S Su up pr ra af fe e e e c ci il li in nd dr ri ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 74 4
I II I. .4 4. .4 4. . S Su up pr ra af fe e e e c co on ni ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 75 5
I II I. .4 4. .5 5. . S Su up pr ra af fe e e e d de e r ro ot ta a i ie e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 76 6
I II I. .4 4. .6 6. . Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 78 8
I II I. .4 4. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 78 8
I II I. .4 4. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ....................................................... 78
Tem de control 2-Geometrie analitic ........................................................................................ 79
MODULUL III GEOMETRIE DIFERENIAL.............................. ....................................80
Introducere ............................................................................................................................... 80
Competene .............................................................................................................................. 80
Unitatea de nvare III.1. Elemente de geometrie diferenial a curbelor plane .......... 81
I II II I. .1 1. .1 1. . I In nt tr ro od du uc ce er re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 81 1
I II II I. .1 1. .2 2. . Competene .................................................................................................................. 81
I II II I. .1 1. .3 3. . R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a c cu ur rb be el lo or r p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 82 2
I II II I. .1 1. .4 4. . T Ta an ng ge en nt ta a i i n no or rm ma al la a l la a o o c cu ur rb b p pl la an n n nt tr r- -u un n p pu un nc ct t o or rd di in na ar r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 83 3
I II II I. .1 1. .5 5. . Lungimea unui arc de curb plan. Elementul de arc ......................................................... 85
I II II I. .1 1. .6 6. . C Co on nt ta ac ct tu ul l a a d do ou u c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 86 6
I II II I. .1 1. .7 7. . C Ce er rc cu ul l o os sc cu ul la at to or r a al l u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8 87 7
I II II I. .1 1. .8 8. . P Pu un nc ct te e m mu ul lt ti ip pl le e a al le e u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .8 88 8
I II II I. .1 1. .9 9. . n nf f u ur r t to oa ar re ea a u un ne ei i f fa am mi il li ii i d de e c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .9 91 1
I II II I. .1 1. .1 10 0. . E Ev vo ol lu ut ta a ( (d de es sf f u ur ra at ta a) ) u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 92 2
I II II I. .1 1. .1 11 1. . C Cu ur rb bu ur ra a i i r ra az za a d de e c cu ur rb bu ur r a a u un ne ei i c cu ur rb be e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 93 3
III.1.12. Rezumat ..................................................................................................................... 95
I II II I. .1 1. .1 13 3. .Test de autoevaluare ................................................................................................... 95
III.1.14. R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 95 5

Unitatea de nvare III.2. Elemente de geometrie diferenial a curbelor n spaiu ...... 96
III.2.1. Introducere ................................................................................................................ 96
III.2.2. Competene ................................................................................................................ 96
I II II I. .2 2. .3 3. . R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a c cu ur rb be el lo or r n n s sp pa a i iu u . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 96 6
I II II I. .2 2. .4 4. . L Lu un ng gi im me ea a u un nu ui i a ar rc c d de e c cu ur rb b n n s sp pa a i iu u. . E El le em me en nt t d de e a ar rc c . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 98 8
I II II I. .2 2. .5 5. . Tangenta la o curb n spaiu.. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 00 0
I II II I. .2 2. .6 6. . Planul normal la o curb n spaiu ................................................................................... 102
I II II I. .2 2. .7 7. . Planul osculator la o curb n spaiu ....................................................................... 103
III.2.8. Normala principal la o curb n spaiu .......................................................................... 104
III.2.9. Binormala la o curb n spaiu ................................................................................ 106
iv
III.2.10. Planul rectificant l la a o o c cu ur rb b n n s sp pa a i iu u . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 07 7
I II II I. .2 2. .1 11 1. . T Tr ri ie ed dr ru ul l l lu ui i F Fr re en ne et t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 10 08 8
I II II I. .2 2. .1 12 2. . C Cu ur rb bu ur r . . T To or rs si iu un ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .1 10 09 9
I II II I. .2 2. .1 13 3. . F Fo or rm mu ul le el le e l lu ui i F Fr re en ne et t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 10 0
I II II I. .2 2. .1 14 4. . C Ca al lc cu ul lu ul l c cu ur rb bu ur ri ii i i i a al l t to or rs si iu un ni ii i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 11 1
I II II I. .2 2. .1 15 5. . C Cl la as se e r re em ma ar rc ca ab bi il le e d de e c cu ur rb be e n n s sp pa a i iu u . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 12 2
I II II I. .2 2. .1 16 6. . Rezumat ................................................................................................................... 114
I II II I. .2 2. .1 17 7. . Test de autoevaluare ................................................................................................ 114
III.2.18. R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 14 4
Unitatea de nvare III.3. Elemente de geometrie diferenial a suprafeelor .............. 115
III.3.1. Introducere ................................................................................................................ 115
III.3.2. Competene ................................................................................................................ 115
III.3.3 3. . R Re ep pr re ez ze en nt ta ar re ea a a an na al li it ti ic c a a u un ne ei i s su up pr ra af fe e e e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 15 5
I II II I. .3 3. .4 4. . C Cu ur rb be e t tr ra as sa at te e p pe e o o s su up pr ra af fa a . . C Cu ur rb be e c co oo or rd do on na at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 11 17 7
I II II I. .3 3. .5 5. . P Pl la an nu ul l t ta an ng ge en nt t i i n no or rm ma al la a l la a o o s su up pr ra af fa a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 20 0
I II II I. .3 3. .6 6. . P Pr ri im ma a f fo or rm m f fu un nd da am me en nt ta al l a a u un ne ei i s su up pr ra af fe e e e. . A Ap pl li ic ca a i ii i a al le e a ac ce es st te ei ia a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 23 3
I II II I. .3 3. .7 7. . Rezumat ...................................................................................................................... 127
I II II I. .3 3. .8 8. . Test de autoevaluare ................................................................................................... 127
III.3.9. R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 27 7
Tem de control 3-Geometrie diferenial ................................................................................. 128
Bibliografie ............................................................................................................................ 129

1
Introducere

Cursul de fa se adreseaz studenilor de anul I de la Facultatea de Inginerie Mecanic,
programul de studii: Autovehicule Rutiere, care se pregtesc s devin ingineri la forma de
nvmnt IFR (nvmnt cu frecven redus).
El reprezint un ghid practic care include noiunile, rezultatele teoretice de baz, precum
i tipurile de probleme care apar n cadrul disciplinei: ALGEBR LINIAR, GEOMETRIE
ANALITIC I GEOMETRIE DIFERENIAL, disciplin care unete trei ramuri ale
matematicii. Aceste ramuri constituie componente importante a pregtirii tiinifice a fiecrui
student din nvmntul superior tehnic, prin numeroasele aplicaii pe care le au, prin abilitile
de calcul pe care le dezvolt i prin numeroasele metode de modelare matematic pe care le
propune.
Cunotinele prezentate n acest curs sunt fundamentale pentru pregtirea studenilor,
att prin contribuia adus la definirea unei gndiri riguroase a fiecrui student, ct i prin aceea
c ele i gsesc n ntregime aplicabilitate n practic.
Asimilarea problemelor teoretice, a exemplelor i a exerciiilor prezentate, permit
studentului s redescopere funcia modelatoare a matematicii i s o exerseze n acest sens.
Cursul a fost scris astfel ca limbajul, noiunile i succesiunea unitilor de nvare s fie
n concordan cu programa analitic de la forma de nvmnt zi, prezentnd majoritatea
leciilor necesare programului de studiu amintit.


Obiectivele cursului
Obiectivul principal al acestui curs este de a-i iniia pe studeni n tainele a trei
dintre ramurile de baz ale matematicii: algebr liniar, geometrie analitic i
geometrie diferenial.


Competene conferite
Dup parcurgerea i asimilarea materialului studentul va fi capabil:
s acumuleze i s opereze cu cunotinele de baz din domeniul algebrei
liniare, geometriei analitice i geometriei difereniale;
s pun n practic cunotinele acumulate att la disciplinele matematice ct
i la celelalte discipline de specialitate, utilizatoare ale noiunilor;
s-i formeze o gndire logic, un limbaj matematic adecvat i s-i dezvolte
capacitatea de analiz i sintez;
s-i formeze capacitatea de autoevaluare.


Resurse i mijloace de lucru
Deoarece acest curs este parcurs n anul I, vom insista mai mult asupra modului
de utilizare eficient a acestuia.
Coninuturile unitilor de nvare sunt ntrerupte de diverse sarcini de lucru. Acestea
sunt anunate printr-o imagine sugestiv i au titlul TO DO:. Este indicat
rezolvarea cu consecven a cerinelor formulate n sarcinile de lucru, imediat dup
parcurgerea coninuturilor tematice i a exerciiilor rezolvate, intitulate sugestiv
Exemple.
Fiecare unitate de nvare conine un test de autoevaluare care permite cititorului s
verifice singur calitatea nsuirii cunotinelor studiate. n cazul apariiei unor
neclariti n legtur cu rezolvarea testelor de autoevaluare se pot folosi rspunsurile
i sugestiile de rezolvare ale acestora, care se afl la sfritul fiecrui test de
autoevaluare. Dac neclaritile persist este indicat a se lua legtura cu tutorele, la
una dintre ntlnirile prevzute prin calendarul disciplinei.
Parcurgerea unitilor de nvare necesit existena unor mijloace sau instrumente de
2
lucru, anume utilizarea unui calculator avnd acces la internet, respectiv a
instrumentelor: calculator de buzunar, rigl, compas, echer, raportor i creioane
colorateStructura cursului
Materialul cursului este structurat n trei module: primul modul este destinat
studiului algebrei liniare, modulul II, geometriei analitice, iar n modulul III se
studiaz geometria diferenial. Cursul cuprinde un numr total de zece uniti de
nvare.
Modulul I cuprinde unitile de nvare: UI.I.1- Spaii vectoriale euclidiene,
UI.I.2- Spaiul vectorial al vectorilor liberi, UI.I.3- Translaii i rotaii. Schimbri de
reper n plan i n spaiu.
Modulul II conine patru uniti de nvare: UI.II.1- Geometrie liniar n
spaiu (Planul i dreapta n spaiu), UI.II.2- Geometrie ptratic n plan (Studiul
conicelor pe ecuaii generale), UI.II.3-Geometrie ptratic n spaiu (Sfera. Cuadrice
pe ecuaii reduse), UI.II.4- Generri de suprafee.
Modulul III cuprinde trei uniti de nvare: UI.III.1- Elemente de geometrie
diferenial a curbelor plane, UI.III.2- Elemente de geometrie diferenial a curbelor
n spaiu i UI.III.3- Elemente de geometrie diferenial a suprafeelor.
Elementele constitutive ale fiecrui modul sunt: cuprinsul, introducerea,
competenele, unitile de nvare i tema de control, care ncheie modulul.
Tema de control 1- cuprinde exerciii de baz din algebra liniar, tema de
control 2-cuprinde aplicaii de baz din geometria analitic, iar tema de control 3-
din geometria diferenial.
Cele trei teme de control, rezolvate, vor fi transmise tutorelui, scrise de mn
i ndosariate.
Rezultatele obinute de ctre studeni la temele de control, vor fi ncrcate pe
platforma e-learning a Universitii Transilvania Braov, pn la o dat
prestabilit.
Fiecare unitate de nvare are ca elemente constitutive: titlul unitii, cuprinsul
unitii, o introducere, competenele unitii de nvare, durata medie de parcurgere
a unitii de nvare, coninutul unitii de nvare, rezumatul, testul de
autoevaluare cu rspunsuri i indicaii.

Cerine preliminare
Parcurgerea cursului presupune cunoaterea noiunilor i rezultatelor de algebr i
analiz matematic din clasele a XI-a i a XII-a, precum i geometria claselor IX-XI,
predate n liceu.

Discipline deservite

Alegerea temelor acestui curs i nsui modul de tratare al lor au scopul de investigaie
i de calcul i n: fizic, inginerie, economie, statistic, etc.
Se pot enumera numeroase discipline din planul de nvmnt care se dezvolt pe
baza cunotinelor dobndite n cadrul disciplinei de fa: fizic teoretic, mecanic,
rezistena materialelor, mecanica fluidelor, organe de maini, prelucrri mecanice,
mecanisme, termotehnic, metoda elementelor finite, teoria elasticitii i plasticitii,
dinamica autovehicolelor, transporturi auto, etc.

3Durata medie de studiu individual
Parcurgerea de ctre studeni a aspectelor teoretice i ale exemplelor unitilor de
nvare ale cursului intitulat: ALGEBR LINIAR, GEOMETRIE ANALITIC I
GEOMETRIE DIFERENIAL se poate face n 3 ore pentru fiecare unitate.
Evaluarea

Pentru disciplina ALGEBR LINIAR, GEOMETRIE ANALITIC I GEOMETRIE
DIFERENIAL, evaluarea are dou componente: evaluarea continu i evaluarea final.
Evaluarea continu va fi fcut pe baza temelor de control ( notate de tutore). Punctajul
propus pentru notarea fiecrei teme se afl menionat dup enunul subiectelor.
Nota obinut la fiecare tem de control, reprezint cte 15 % din nota final.
Evaluarea final pentru acest curs este examenul scris.
Nota obinut la examenul scris, reprezint 55% din nota final.

NU EZITAI S LUAI LEGTURA CU TUTORELE PENTRU A OBINE
ALTE INDICAII SAU PRECIZRI, SAU PENTRU A DEPI EVENTUALELE
BLOCAJE N NVARE !

SPOR LA TREAB I SUCCES!

4
Chestionar evaluare prerechizite
Revedei: matrice i determinani; sisteme liniare de ecuaii, dreapta n plan, conice pe ecuaii
reduse (elipsa, hiperbola, parabola) i apoi rezolvai.


1. Fie matricile:
|
|
.
|

\
|
=
1 1
0 1
A ,
|
|
.
|

\
|

=
2 1
5 3
B . S se calculeze A+B, AB, BA, A
2
.
2. S se calculeze determinanii:
1 8 0
9 2 2
6 7 2
1

= d i
3 0 0
5 2 3
1 0 2
2

= d .
3. S se studieze dac matricea A =
|
|
|
.
|

\
|

1 0 3
0 1 2
3 2 5
este inversabil i n caz afirmativ s se
determine inversa ei.
4. S se rezolve sistemul de ecuaii liniare:

=
=
. 0
, 1 2
2 1
2 1
x x
x x

5. S se rezolve sistemul de ecuaii liniare:

= + +
= +
= + +
. 6 5 3
, 1 2 3
, 1 3
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
x x x x
x x x x
x x x x

6. S se defineasc structurile algebrice de grup abelian i de corp.

7. Determinai simetricul punctului A(2,3) fa de dreapta (d) : x - 2y +1 =0, precum i
distana de la A la dreapta (d).


8. S se traseze graficul urmtoarelor conice:
(C
1
) 4x
2
+9y
2
36 =0, (C
2
) 4x
2
+9y
2
36 =0

9. S se determine dreptele paralele cu
dreapta (d) : y =x, tangente la cercul (c) : x
2
+y
2
-2x -2y =0.

10. Desenai domeniile cuprinse ntre perechile de curbe, indicnd coordonatele punctelor de
intersecie:
(a) y =x
2
i y = x
(b) y =x
2
i x = y
2

5
M MO OD DU UL LU UL L I I. . A Al lg ge eb br r l li in ni ia ar r

Cuprins
Introducere ................................................................................................................................ 5
Competene ............................................................................................................................... 5
U UI I I I. .1 1. . Spaii vectoriale euclidiene . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 6
U UI I I I. .2 2. . Spaiul vectorial euclidian al vectorilor liberi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .1 16 6
U UI I I I. .3 3. . Translaii i rotaii. Schimbri de repere n plan i n spaiu ....................................... 2 29 9
Tem de control 1-Algebr liniar ........................................................................................... 37Introducere
Algebra liniar dezvolt, n primul rnd, metode de lucru pentru geometria
analitic. Prin algebra vectorilor liberi, ea descrie aplicaii imediate pentru disciplinele
tehnice care se predau viitorilor ingineri. O atenie aparte se acord schimbrilor de
reper, deoarece un fenomen tehnic explicat ntr-un reper convenabil fixat, pentru o
descriere avantajoas, trebuie s fie independent de reper (invariant).


Competene
Dup parcurgerea acestor trei uniti de nvare, studentul va putea:-s identifice spaiile vectoriale euclidiene
-s defineasc produsele de doi i de trei vectori
-s identifice aplicaiile geometrice ca: lungimi de vectori, arii de paralelograme, volume de
paralelipipede, sau cazuri particulare (arii de triunghiuri, volume de tetraedre, etc.)
,-s scrie formulele de translaie i de rotaie
-s identifice reperele avantajoase de lucru i s nregistreze invarinii la schimbrile de
reper.6
Unitatea de nvare I.1. Spaii vectoriale euclidiene

Cuprins
I.1.1. Introducere ....................................................................................................................... 6
I.1.2. Competene ...................................................................................................................... 6
I I. .1 1. .3 3. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e. . D De ef fi in ni i i ie e. . E Ex xe em mp pl le e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 6
I I. .1 1. .4 4. . C Co om mb bi in na a i ie e l li in ni ia ar r . . S Si is st te em m d de e g ge en ne er ra at to or ri i. . L Li in ni ia ar r d de ep pe en nd de en n i i l li in ni ia ar r i in nd de ep pe en nd de en n . .. .. .. .. .. . 7 7
I I. .1 1. .5 5. . B Ba az z . . D Di im me en ns si iu un ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 9
I I. .1 1. .6 6. . S Sc ch hi im mb ba ar re ea a b ba az ze ei i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .1 10 0
I I. .1 1. .7 7. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e e eu uc cl li id di ie en ne e i i u un ni it ta ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 12 2
I I. .1 1. .8 8. . O Or rt to og go on na al li it ta at te e n nt tr r- -u un n s sp pa a i iu u v ve ec ct to or ri ia al l e eu uc cl li id di ia an n. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 14 4
I I. .1 1. .9 9. . Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 15 5
I.1.10. Test de autoevaluare a cunotinelor ............................................................................ 15
I.1.11. R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ..................................................... .15I.1.1. Introducere
n cadrul acestei uniti de nvare se definete conceptul de K-spaiu vectorial cu
elementele sale reprezentative: baz, dimensiune, etc.I.1.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s defineasc i s exemplifice noiunea de spaiu vectorial;
-s defineasc liniar dependena sau liniar independena a unui sistem de vectori;
-s rein noiunile de: baz i dimensiune i s opereze cu schimbri de baze;
-s defineasc i s aplice noiunile de: produs scalar , spaiu vectorial euclidian i
unitar;
-s descrie conceptul de ortogonalitate.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.

I I. .1 1. .3 3. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e. . D De ef fi in ni i i ie e. . E Ex xe em mp pl le e

Definiia 1.Fie V o mulime nevid, ale crei elemente se noteaz cu litere latine (a, b, x, y, z, u,
v, w, ..., x
1
, x
2
, ...) i se numesc vectori i fie K un corp comutativ (cmp), ale crui elemente se
noteaz prin (k, l, ...) sau prin litere greceti (, , , ...) i se numesc scalari.
Un triplet (V, +, , K ), care const dintr-o mulime V de vectori, o lege de compoziie intern
pe V, + : V V V, (x, y) x + y, numit adunarea vectorilor i o lege de compoziie extern pe
V n raport cu K , : K V V, (, x) x (sau (, x) x), numit nmulirea cu
scalari, se numete spaiu vectorial peste K , sau spaiu liniar peste K , sau K -spaiu vectorial
(liniar), dac:
I. Perechea (V, +) este un grup abelian.
II. nmulirea cu scalari satisface urmtoarele patru axiome:
1. Oricare ar fi K i pentru orice x, y V rezult (x + y) = x + y.
2. Oricare ar fi , K i pentru orice x V rezult ( + )x = x + x.
3. Oricare ar fi , K i pentru orice x V rezult ( )x = (x).
4. Oricare ar fi x V, dac 1 este identitatea lui K , atunci 1 x = x.
Elementul neutru n grupul (V, +) se noteaz 0 i se numete vectorul nul al spaiului
vectorial, iar simetricul unui element x n grupul (V, +) se noteaz cu x i poart denumirea de
opusul vectorului x.

7
Cnd K este corpul R al numerelor reale, un K -spaiu vectorial se numete spaiu
vectorial real, iar pentruK =C, un K -spaiu vectorial se numete spaiu vectorial complex.
Dac nu exist pericol de confuzie, se va nota un K -spaiu vectorial (V, +, , K ) mai simplu,
prin V/ K , sau i mai simplu, prin V.

Exemple 1

1. V = {0}, care const dintr-un singur vector (cel nul), este K -spaiu vectorial,
pentru orice cmp K i se numete spaiu vectorial nul.

2. Spaii vectoriale aritmetice. Fie (
K
, +, ,
K
) un cmp i n
N
, iar
n
K
=
=


ori n
K K ... ( ) { } n i x x x x x
i n
, 1 , ..., , ,
2 1
= = K , pentru n 1 i
0
K
={0}, (0 -
elementul zero al lui
K
).
Dac, pentru = = ) ..., , , ( , ) ..., , , (
2 1 2
1
n n
y y y y x x x x
n
K
i
K
, se
definete:
I. ) y ..., , (
n 1 1
+ + = +
n
x y x y x i II. ) ..., , (
1 n
x x x = ,
atunci (
n
K
, +, ,
K
) este un
K
-spaiu vectorial i se numete spaiul
coordonatelor (sau spaiul aritmetic). Pentru
K
=
R
i n = 2 se obine planul real,
iar pentru n =3 se obine spaiul real.

3. Spaii vectoriale de matrice. Pentru un cmp (
n
K , +, , K ) i m, n
*
K , fie
mulimea matricelor de tip m n (cu m linii i n coloane), cu elemente din K ,
{ } n a A
ij n m
, 1 j , m 1, i , a ) ( ) (
ij
= = = =

K K M .
Dac, pentru A = (a
ij
), B = (b
ij
) ) (
n m
K

M i K , se definete:
I. A + B = (a
ij
+ b
ij
) i
II. A = ( a
ij
), atunci tripletul ( ) K K , , , ) (
n m
+

M este un K -spaiu
vectorial, numit K -spaiul vectorial al matricelor de tipul m n.
Teorema 1. ntr-un K -spaiu vectorial, (V, +, , K ), au loc proprietile:
1. Oricare ar fi x V rezult 0 x = 0.
2. Oricare ar fi K se obine 0 = 0.
3. Oricare ar fi K i oricare ar fi x V rezult () x = ( x) = (x).
4. Din x = 0 se obine = 0 sau x = 0.
Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.18.
Verific axiomele din definiia 1 a spaiului vectorial n cazul Exemple1-2.,
pentru n=3 (spaiul real).S ne reamintim
Structura algebric de spaiu vectorial const dintr-un grup aditiv comutativ V i
o operaie de nmulire extern definit pe K V cu valori n V, care satisface patru
axiome, unde K este un corp comutativ (cmp). Elementele spaiului vectorial V se
numesc vectori, iar cele ale cmpului K se numesc scalari.


I I. .1 1. .4 4. . C Co om mb bi in na a i ie e l li in ni ia ar r . . S Si is st te em m d de e g ge en ne er ra at to or ri i. . L Li in ni ia ar r i in nd de ep pe en nd de en n i i l li in ni ia ar r d de ep pe en nd de en n
Fie V un K -spaiu vectorial i {x
i
}
iI
o familie de vectori din V, adic x
i
V, pentru orice i
I (I - o mulime de indici), iar {
i
}
iI
o familie de scalari cu proprietatea c exist numai un
numr finit de indici i I cu proprietatea
i
0 - numit familie de suport finit.
8

Definiia 2. Se numete combinaie liniar a vectorilor x
i
relativ la familia de scalari {
i
}
iI
,
suma:


I i
i i
x .
Definiia 3. O submulime S = {x
1
, ..., x
n
}, S V, se numete sistem finit de generatori pentru
spaiul V, dac oricare ar fi x V, exist
1
,
2
, ...,
n
K astfel nct:

=
=
n
i
i i
x x
1
(adic se
poate spune c x este o combinaie liniar de vectorii submulimii S).
Un spaiu vectorial se numete finit generat, dac exist un sistem finit de generatori al
su; n caz contrar, se numete infinit generat.

Definiia 4. Fie V un K -spaiu vectorial i S = {x
i
}
i I
V o familie de vectori din V. Mulimea
S se numete familie (mulime) liniar independent dac pentru orice {
i
}
i I
,
i
K , din
combinaia liniar


I i
i i
x = 0 rezult
i
= 0, oricare ar fi i I (evident {
i
}
iI
este o familie
de suport finit). O familie (mulime) S = {x
i
}
i I
V care nu este liniar independent, se
numete liniar dependent, adic exist scalarii {
i
}
i I
K , nu toi nuli, astfel nct


I i
i i
x = 0.
Exemple 2
1. n R [X] familia B ={X
i
}
N i
este liniar independent.

2. n spaiul aritmetic
n
K , sistemul B = {e
1
, ..., e
n
} n care
i
i
) 0 ..., , 0 , 1 , 0 ..., , 0 , 0 ( e = , este liniar independent.

3. n spaiul ) (
n m
K

M , mulimea { }
n 1, j
m 1, i
ij
E
=
=
= B , i
0 ...... 0 ...... 0
.......... ..........
0 ...... 1 ...... 0
.......... ..........
0 ...... 0 ...... 0
j
E
ij

|
|
|
|
|
|
.
|

\
|

= ,
este liniar independent.Propoziia 1. Orice submulime a unui spaiu vectorial, format dintr-un singur vector este
liniar independent dac i numai dac acel vector este diferit de vectorul nul.
2. Dac S = {x
1
, , x
n
}

V este o mulime liniar dependent, atunci exist cel puin un
vector al lui S care poate fi exprimat printr-o combinaie liniar de ceilali vectori ai lui S.
3. Fie S = {x
1
, , x
k
}, x
i
0, k 1, i = o mulime liniar dependent. Atunci exist x
j
, 2 j
k, astfel nct: ,
1
1

=
=
j
i
i i j
x x
i
K .
4. Orice submulime a unei mulimi liniar independente este liniar independent.
Pentru demonstraie a se consulta definiiile de mai sus.
Observaia 1. Reciprocele propoziiilor 2 i 3 din propoziia 1 sunt evidente.

Exemple 3
n spaiul vectorial
3
R se consider vectorii:
x = (1, 2, 3), y = (2, 3, 1), z = (a+3, a+1, a+2), a R .
9
S se afle valorile parametrului a pentru care aceti vectori sunt liniar dependeni
i s se scrie relaia de dependen liniar.
Soluie:
Pentru ca vectorii dai s fie liniari dependeni, trebuie s existe scalarii reali
1
,

2
,
3
nu toi nuli astfel nct s aib loc relaia:
1
x +
2
y +
3
z = 0, sau
1
(1, 2,
3) +
2
(2, 3, 1) +
3
(a+3, a+1, a+2) = (0, 0, 0). Se obine sistemul liniar i
omogen:
( )
( )
( )

= + + +
= + + +
= + + +
, 0 2 3
, 0 1 3 2
, 0 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1a
a
a
care are soluii nebanale dac determinantul su este nul:
) 6 ( 3
2 1 3
1 3 2
3 2 1
+ =
+
+
+
a
a
a
a
.Deci pentru a = 6 vectorii dai sunt liniar dependeni.
Pentru a afla relaia de dependen liniar se nlocuiete cu a = 6 n sistemul de mai
sus:

= +
= +
= +
. 0 4 3
, 0 5 3 2
, 0 3 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1Se exprim
1
,
2
n funcie de
3
din primele dou
ecuaii:
1
=
3
;
2
=
3
;
3
0.nlocuind n combinaia liniar i simplificnd cu

3
se obine relaia de dependen liniar:x + y + z = 0.

Stabilete care dintre urmtoarele mulimi de vectori sunt liniar dependente:
i) S
1
= {x
1
= (3, 1, 5), x
2
= (6, 2, 15)}.
ii) S
2
= {x
1
= (1, 2, 3), x
2
= (2, 5, 7), x
3
= (3, 7, 10)}. R: ii)


S ne reamintim
O submulime S a unui K - spaiu vectorial V se numete liniar independent dac
pentru orice combinaie liniar (de vectori din S cu scalari din K ) nul, rezult scalarii
nuli. n caz contrar, submulimea S se numete liniar dependent.


I I. .1 1. .5 5. . B Ba az z . . D Di im me en ns si iu un ne e

Fie V un K -spaiu vectorial i B = {x
i
}
i I
V o familie de vectori din V.

Definiia 5.Mulimea B se numete baz a spaiului V dac este o familie liniar independent i
dac este un sistem de generatori pentru V.

Teorema 2.(de existen) Fie V {0} un K -spaiu vectorial finit generat. Din orice sistem de
generatori finit al lui V se poate construi o baz a sa.

Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.27.
Teorema 3. Fie V un K -spaiu vectorial finit generat.
Atunci: 1. (teorema completrii) Orice mulime liniar independent dintr-un sistem de
generatori poate fi completat cu vectori din sistemul de generatori pn la o baz a lui V.
2. (lema schimbului) Dac S este un sistem de generatori al lui V i {y
1
, , y
r
} este o mulime
liniar independent de vectori din V, atunci:
i) r m i
ii) {y
1
, , y
r
, x
r+1
, , x
m
} este un sistem de generatori pentru V (dup o eventual
renumerotare a vectorilor x
1
, , x
m
).
Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.29.
Teorema 4. Fie V {0} un K -spaiu vectorial finit generat. Toate bazele lui V sunt finite i au
acelai numr de elemente.
10
Aceast teorem permite:

Definiia 6. Se numete dimensiune a unui spaiu vectorial finit generat V, numrul de vectori
dintr-o baz a lui, notat: dimV. Spaiul nul: {0} are dimensiunea zero. Un spaiu vectorial de
dimensiune finit se numete: spaiu vectorial finit dimensional.

Observaia 2. 1. Dac exist o baz a spaiului cu o infinitate de vectori, atunci dimensiunea este
i spaiul se numete infinit dimensional.
2. Spaiile vectoriale finit dimensionale, de dimensiune n se mai noteaz V
n
.
Exemple 4
1. Fie
n
K spaiul vectorial aritmetic. Vectorii e
1
= (1, 0, 0, ..., 0), e
2
= (0, 1, 0, ...,
0), ..., e
n
= (0, 0, 0, ..., 1), determin o baz B = {e
1
, e
2
, , e
n
}. Pentru a demonstra
c B este o mulime liniar independent relaia
1
e
1
+
2
e
2
+ ... +
n
e
n
= 0 este
echivalent cu
1
=
2
= ... =
n
= 0. Pe de alt parte oricare ar fi x
n
K , rezult x
= (x
1
, x
2
, , x
n
) = x
1
e
1
+ x
2
e
2
+ ... + x
n
e
n
, deci B genereaz pe V.

2. Spaiul vectorial K
n
[X] al tuturor polinoamelor de grad n are dimensiunea
n+1, o baz fiind B = {1, X
1
, X
2
, , X
n
}, numit baz canonic din K
n
[X].
Se observ c mulimea B este liniar independent: adic din
0
+
1
X
1
+
2
X
2
+
... + +
n
X
n
= 0 se obine
0
=
1
=
2
= ... =
n
= 0 i orice polinom de grad n
este o combinaie liniar finit de elemente din B .

3. Spaiul vectorial ) (
n m
K

M al matricelor dreptunghiulare are dimensiunea m n.


O baz este mulimea B ={E
ij
, 1 i m, 1 j n}, E
ij
fiind matricea care are
elementul 1 la intersecia liniei i cu coloana j, celelalte elemente fiind nule.

Teorema 5. Fie V un K -spaiu vectorial n-dimensional. Atunci B = {e
1
, e
2
, , e
n
} este o baz a sa
dac i numai dac oricare ar fi x


V, , e x x
n
1 i
i i
=
= cu x
i
K unici.
Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.28.
Definiia 7. Scalarii x
i
din

=
=
n
i
i i
e x x
1
se numesc coordonatele vectorului x n baza B .


n spaiul vectorial
3
R se consider urmtoarele sisteme de vectori: B = {e
1
=
(1, 1, 0), e
2
= (1, 0, 0), e
3
= (1, 2, 3)}, B = {e
1
= (1, 3, 3), e
2
= (2, 2, 3), e
3
= (6,
7, 9)}.Arat c mulimile B i B sunt baze.
R: B i B sunt liniar independente i au cte 3 elemente.S ne reamintim
O submulime B a unui K - spaiu vectorial V se numete baz pentru V, dac este
liniar independent i genereaz pe V.
Se numete dimensiune a unui spaiu vectorial finit generat V, numrul de vectori dintr-
o baz a lui, notaie: dim V.


I I. .1 1. .6 6. . S Sc ch hi im mb ba ar re ea a b ba az ze ei i

Fie V un K -spaiu vectorial n-dimensional, iar B = {e
1
, e
2
, , e
n
} i B = {e
1
, e
2
, ,
e
n
} dou baze ale lui V. Atunci pentru orice x V, se obine

=
=
n
i
i i
e x x
1
, unde x
i
K sunt
11
coordonatele lui x n baza B i

=
=
n
j
j j
e x x
1
' ' , unde x
j
K sunt coordonatele lui x n baza
B (x
i
, x
j
sunt unice cf. teoremei 5).n plus, se pot exprima vectorii e
j
, n j , 1 = n baza B ,
adic: , '
1

=
=
n
i
i ij j
e s e n j , 1 = unde s
ij
- K unici.
Definiia 8.Matricea S = (s
ij
) ) (
n
K M , unic determinat, ce are ca elemente, puse pe coloane,
coordonatele s
ij
din egalitile , '
1

=
=
n
i
i ij j
e s e n j , 1 = , se numete matricea de trecere de la baza
B la baza B ', iar egalitile , '
1

=
=
n
i
i ij j
e s e n j , 1 = se numesc relaii de trecere.
Observaia 3.Cum det S 0 (altfel ar rezulta c vectorii e
j
sunt liniar dependeni (absurd)) rezult
c matricea de trecere este nesingular i deci are inversa: S
1
. Mai departe folosind relaiile de
trecere se obine:
= =

=
n
i
i i
e x x
1
=

=
n
j
i i
e x
1
' ' =
|
|
.
|

\
|


= =
n
j
n
i
i ij j
e s x
1 1
'

= =

|
|
.
|

\
|

n
i
i
n
j
j ij
x s
1 1
e '
i cum scrierea ntr-o baz este unic, rezult:

=
=
n
j
j ij i
x s x
1
' , n i , 1 = .
Aceste egaliti exprim legea de schimbare a coordonatelor unui vector la schimbarea
bazelor.
Observaia 4. Prin convenie se noteaz: ) (
x
...
x
x
X
1
n
2
1
K

|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
n
M , ) (
x'
...
x'
x'
X'
1
n
2
1
K

|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
n
M ,
) (
...
... ... ...
...
1
1 11
K
n
nn n
n
s s
s s
S M
|
|
|
.
|

\
|
= , ) (
e
...
e
e
B
1
n
2
1
K

|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
n
M i ) (
e'
...
e'
e'
B'
1
n
2
1
K

|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
n
M .
Atunci relaiile de trecere se exprim n forma matriceal: B = S
T
B,

unde S
T
este transpusa matricei S, de trecere de la baza B la baza B , iar legea de schimbare a
coordonatelor unui vector la schimbarea bazelor se exprim n forma matriceal: X = S X.

S-a obinut astfel:
Teorema 6. Fie V un - K spaiu vectorial, dim
K
V = n < , B i B baze fixate n V, S-
matricea de trecere de la baza B la baza B .
Dac x V i X este matricea coloan a coordonatelor lui x n baza B , iar X este
matricea coloan a coordonatelor lui x n baza B , atunci X = S X.

Exemple 5
n spaiul vectorial
3
R se consider urmtoarele sisteme de vectori:B = {e
1
= (1, 1, 0), e
2
= (1, 0, 0), e
3
= (1, 2, 3)}, B = {e
1
= (1, 3, 3), e
2
= (2, 2, 3), e
3

= (6, 7, 9)}. i) S se gseasc matricea de trecere de la B la B . ii) S se gseasc
12
expresia vectorului x = 2e
1
+ 5e
2
+ 7e
3
n baza B .
Soluie: i) Pentru a determina matricea de trecere se descompune e
1
dup B , i
anume: e
1
= s
11
e
1
+ s
21
e
2
+ s
31
e
3
, sau

=
= +
= + +
, 3 3
, 3 2
, 1
31
31 11
31 21 11
s
s s
s s s
de unde

=
=
=
. 1
, 1
, 1
31
21
11
s
s
s

Analog: e
2
=s
12
e
1
+s
22
e
2
+s
32
e
3
de unde s
12
= 0, s
22
= 1, s
32
= 1
e
3
= s
13
e
1
+ s
23
e
2
+ s
33
e
3
de unde s
13
=1, s
23
= 2, s
33
= 3.

Astfel c matricea de trecere este:
|
|
|
.
|

\
|
=
3 1 1
2 1 1
1 0 1
S .
ii) Dac X =
T
(2 5 7) (matrice coloan), atunci matricea coloan X coninnd
componentele vectorului x n baza B se obine din ecuaia matriceal X = SX. Se
calculeaz:
|
|
|
.
|

\
|

1 1 2
3 2 5
1 1 1
1
S , deci X = S
1
X, adic:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|=
2
1
0
7
5
2
1 1 2
3 2 5
1 1 1
' X . Astfel c x = 0e
1
+ 1e
2
+ 2e
3
, n baza B .

Gsete matricea de trecere de la baza:
B =

|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
=
0 1 0
1 0 0
0 0 0
,
0 0 1
0 0 0
1 0 0
,
0 0 0
0 0 1
0 1 0
3 2 1
E E E
la baza:B ' =

|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|

=
0 1 1
1 0 0
1 0 0
,
0 1 0
1 0 1
0 1 0
,
0 0 1
0 0 1
1 1 0
' 3
'
2
'
1
E E E
din spaiul matricelor antisimetrice de ordin trei i determin descompunerea matricei
|
|
|
.
|

\
|

=
0 3 2
3 0 1
2 1 0
A dup baza B '. R:
|
|
|
.
|

\
|
=
1 1 0
1 0 1
0 1 1
S ; 3
'
2
'
1
2 ' 3 E E E A = .


S ne reamintim
Orice schimbare de baz ntr-unK - spaiu vectorial V este guvernat de dou ecuaii
matriceale: B = S
T
B, care conduce la determinarea matricei S de trecere de la baza
veche la baza nou i X = SX , care conduce la obinerea legii de schimbare a
coordonatelor unui vector la o schimbare a bazei.I I. .1 1. .7 7. . S Sp pa a i ii i v ve ec ct to or ri ia al le e e eu uc cl li id di ie en ne e i i u un ni it ta ar re e

Se adaug la structura de spaiu vectorial o nou operaie cu vectori, aceea de produs
scalar, cu ajutorul creia se pot defini lungimile vectorilor, unghiurile, ortogonalitatea a doi
vectori, proiecia unui vector pe un alt vector, etc.

13
Definiia 9. Fie V un spaiu vectorial complex (C-spaiu vectorial). Se numete produs scalar
pe V, o aplicaie: <, > : V V C, astfel nct:
1.Pentru orice x, y V implic x y y x , , = , ( = conjugatul numrului complex ).
2.Oricare ar fi x
1
, x
2
, y V rezult y x x ,
2 1
+ = y x ,
1
+ y x ,
2
.
3.Oricare ar fi C i pentru orice x, y V se obine y x, = y x, .
4.Pentru orice x V se obine 0 , x x i 0 , = x x dac i numai dac x = 0.
Numrul complex y x, se numete produsul scalar al vectorilor x i y i uzual se mai
noteaz i astfel: g(x, y), sau x y, sau (x, y) etc.

Observaia 9. 1. Condiiile 2 i 3 implic: Oricare ar fi
1
,
2
K i pentru orice x
1
, x
2
, y V
rezult: y x x ,
2 2 1 1
+ = y x ,
1 1
+ y x ,
2 2
.

2. Condiiile 1, 2 i 3 implic: y x y x , , = i

2 2 1 1 2 2 1 1
, , , y x y x y y x + = + .
Dac se restrng scalarii la corpul numerelor reale, 1 devine:
1. Oricare ar fi x, y V rezult x y y x , , = .
Definiia 10. Un spaiu vectorial peste corpul K pe care s-a definit un produs scalar se
numete: 1. Spaiu vectorial euclidian, cnd K =R . 2. Spaiu vectorial unitar, cnd K =C.

Exemple 6
Fie x = (x
1
, x
2
, , x
n
) i y = (y
1
, y
2
, , y
n
) doi vectori oarecare din spaiul
vectorial real aritmetic
n
R . Aplicaia definit prin:

<, > :
n
R
n
R R , ) ( ... ,
2 2 1 1
y x y x y x y x y x
n n
= + + + =
este un produs scalar pe
n
R .
(
n
R , <, >) este un spaiu vectorial euclidian, iar produsul scalar definit mai sus se
numete produs scalar uzual (canonic) n
n
R .

Definiia 11. Se numete lungimea (sau norma) unui vector x V n spaiul euclidian (V, <, >),
numrul real pozitiv: x x, x = .
Teorema 7. Dac (V, <, >) este un spaiu vectorial euclidian, atunci este satisfcut
inegalitatea lui Cauchy-Schwarz: y x y x , , oricare ar fi x, y V,
cu egalitate dac i numai dac x i y sunt liniar dependeni ( = modulul numrului R
sau C - pentru spaii unitare).
Teorema 8. Fie (V, <, >) un spaiu vectorial euclidian. Aplicaia
+
R V : definit prin
x x x , = este o norm pe V, adic satisface relaiile:
1. x > 0, oricare ar fi x V, x 0, 0 =0.
2. x = x , pentru orice R i x V.
3. y x + x + y , oricare ar fi x, y V (inegalitatea triunghiului).
Norma din aceast teorem se numete norm euclidian.
Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.34-35.

14
Observaia 5. Primele dou proprieti ale normei asigur c orice element x din V poate fi scris
n forma x = x e, unde e = 1. Vectorul e cu proprietatea e = 1 se numete versor.
Evident, versorul asociat unui vector nenul este: x
x
e =
1
.
Observaia 6. Pe submulimea V-{0}, inegalitatea lui Cauchy-Schwarz, y x y x , , se
transcrie: 1
,
1


y x
y x
.
Aceast observaie justific urmtoarea definiie:

Definiia 12.1.Fie (V, <, >) un spaiu vectorial euclidian i x, y doi vectori nenuli din V.
Numrul [0, ] definit de:
y x
y x

=
,
cos , se numete unghiul vectorilor x i y.
2. Un spaiu vectorial dotat cu o norm se numete spaiu vectorial normat.
3. Un spaiu vectorial normat n care norma provine dintr-un produs scalar se numete
spaiu prehilbertian.


n spaiul
0
] e , 1 [
C al funciilor continue pe intervalul [1, e] arat c = g f ,

=
e
dx x g x f x
1
) ( ) ( ) (ln este un produs scalar.
R: Verific axiomele din definiia produsului scalar .S ne reamintim
Se numte produs scalar pe un spaiu vectorial V, o aplicaie < , > : V V
K , ce verific patru axiome :
Un K - spaiu vectorial pe care s-a definit un produs scalar se numete spaiu vectorial
euclidian cnd R K = i spaiu vectorial unitar cnd C K = .


I.1.8. Ortogonalitate ntr-un spaiu vectorial euclidian

Ortogonalitatea este una dintre cele mai importante relaii ntre vectorii unui spaiu
vectorial euclidian.

Definiia 13. Fie (V, <, >) un spaiu euclidian. Doi vectori din V se numesc ortogonali, dac
produsul lor scalar este nul. O submulime S V se numete ortogonal, dac vectorii si sunt
ortogonali doi cte doi, adic 0 , = y x , oricare ar fi x, y S, x y. O mulime ortogonal se
numete ortonormat, dac fiecare element al su este de lungime (norm) egal cu unitatea.

Propoziia 2. Fie (V, <, >) un spaiu euclidian, dim V = n.
1. Orice mulime ortogonal din V, format din elemente nenule este liniar independent.
2. Orice mulime ortogonal din V, care conine n elemente nenule este o baz a lui V.

Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.38.

Pentru studiul spaiilor vectoriale euclidiene se utilizeaz baze ortonormate.
Conform definiiei 13, baza B = {e
1
, e
2
, , e
n
} V este ortonormat dac:

=
= =
. , 0
, , 1
,
j i dac
j i dac
e e
ij j i

Simbolul
ij
se numete simbolul lui Kronecker.

15

S ne reamintim
Doi vectori dintr-un spaiu vectorial euclidian se numesc ortogonali, dac
produsul lor scalar este nul.
O submulime a unui spaiu vectorial euclidian se numete ortogonal, dac
vectorii si sunt ortogonali doi cte doi i ortonormat, dac este ortogonal i
fiecare element al su are lungimea egal cu unitatea.

I.1.9. Rezumat
n cadrul acestei uniti de nvare se prezint noiunea de K -spaiu vectorial, una
dintre cele mai importante structuri algebrice, utilizate att n diferitele ramuri ale
matematicii ct i n disciplinele aplicate. Se definesc noiunile de liniar independen i
liniar dependen a unui sistem de vectori. Submulimile de vectori liniari independeni i
liniar dependeni permit definirea noiunilor de baz i de dimensiune ale unui K -
spaiu vectorial. Se prezint de asemenea spaiile vectoriale pe care s-a definit un produs
scalar, ceea ce permite concretizarea noiunilor de lungime a unui vector, unghi a doi
vectori, ortogonalitate.I I. .1 1. .1 10 0. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1. Continu definiia : Fie V un K -spaiu vectorial i S = {x
i
}
i I
V o familie de
vectori din V. Mulimea S se numete familie (mulime) liniar independent dac
2. Definete noiunile de baz i dimensiune ntr-un K spaiu vectorial.
3. Continu definiiile: i) Fie V un spaiu vectorial complex ( C-spaiu vectorial). Se
numete produs scalar pe V, o aplicaieii) Se numete lungimea (sau norma) unui
vector x V n spaiul euclidian (V, <, >)
4. Definete noiunile de: vectori ortogonali, mulime ortogonal i mulime
ortonormat.
5. Stabilete care dintre urmtoarele mulimi de vectori sunt liniar independente: i)
S
1
= {x
1
= (8, 1, 0), x
2
= (6, 5, 1)}. ii) S
2
= {x
1
= (- 1, 5, 3), x
2
= (- 2, - 5, 7), x
3

= (1, 2, 10)}.I I. .1 1. .1 11 1. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. . R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 4 4. . 2 2. . R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ii il le e 5 5. . i i 6 6. . 3 3. . i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 9 9. . i ii i) )
R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 11 1. . 4 4. . R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 13 3. . 5 5. . i i) ) i i i ii i) ). .


16
Unitatea de nvare I.2. Sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l e eu uc cl li id di ia an n a al l v ve ec ct to or ri il lo or r
l li ib be er ri i

Cuprins
I.2.1. Introducere ..................................................................................................................... 16
I.2.2. Competene .................................................................................................................... 16
I I. .2 2. .3 3. . S Sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l a al l v ve ec ct to or ri il lo or r l li ib be er ri i. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 16 6
I I. .2 2. .4 4. . C Co ol li in ni ia ar ri it ta at te e i i c co op pl la an na ar ri it ta at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 20 0
I I. .2 2. .5 5. . P Pr ro od du us su ul l s sc ca al la ar r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .2 21 1
I I. .2 2. .6 6. . P Pr ro od du us su ul l v ve ec ct to or ri ia al l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 24 4
I I. .2 2. .7 7. . P Pr ro od du us su ul l m mi ix xt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 26 6
I I. .2 2. .8 8. . D Du ub bl lu ul l p pr ro od du us s v ve ec ct to or ri ia al l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 27 7
I I. .2 2. .9 9. . Rezumat ......................................................................................................................... 28
I.2.10.Test de autoevaluare a cunotinelor ............................................................................. 28
I I. .2 2. .1 11 1. .R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 28 8


I.2.1. Introducere
Se prezint un exemplu remarcabil de R -spaiu vectorial, anume, s sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l a al l
v ve ec ct to or ri il lo or r l li ib be er ri i. Se studiaz principalele proprieti geometrice referitoare la acesta, se
nzestreaz acest spaiu cu o structur natural de spaiu euclidian,care permite
msurarea lungimii unui vector, precum i a unghiului format de doi vectori liberi. Se
definesc, pe acest spaiu, produse de doi i produse de trei vectori liberi, cu aplicaii
geometrice importante.


I.2.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:

-s rein definiiile produselor de vectori liberi,precum i interpretrile geometrice
rezultate din aceste definiii;
-s utilizeze proprietile produsului scalar , ale produsului vectorial i ale produsului
mixt;
-s deosebeasc metoda de rezolvare a exerciiilor cu vectori liberi ntr-un reper
ortonormat dat, de cea care se aplic atunci cnd nu este dat un reper;
-s opereze cu vectori liberi i s rezolve probleme care necesit lungimi de vectori,
arii de paralelograme, volume de paralelipipede i cazurile lor particulare.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.

I.2.3 3. . S Sp pa a i iu ul l v ve ec ct to or ri ia al l a al l v ve ec ct to or ri il lo or r l li ib be er ri i

Fie
3
E spaiul tridimensional al geometriei elementare.
Definiia 1. a. Pentru oricare dou puncte A, B
3
E se consider segmentul orientat AB. Punctul A
se numete originea, iar B se numete extremitatea segmentului orientat. Dac originea i extremitatea
coincid, se obine segmentul orientat nul.
b. Dreapta determinat de A i B se numete dreapt suport a segmentului orientat AB i
se noteaz AB. Aceast dreapt este unic determinat dac i numai dac A B (fig. 1); pentru
segmentul orientat nul, dreapta suport este nedeterminat.17

c. Dou segmente orientate nenule AB i CD au aceeai direcie dac dreptele lor suport sunt
paralele sau coincid (fig. 2).
d. Un segment orientat nenul AB determin unic dreapta AB i un sens de parcurs pe
aceast dreapt: sensul de la A ctre B.
e. Dou segmente orientate nenule, care au aceeai direcie, au acelai sens, dac sensurile
determinate pe dreapta suport comun coincid; n caz contrar, au sensuri opuse; dac dreptele suport
ale segmentelor orientate sunt paralele, atunci ele au acelai sens dac extremitile lor se afl n acelai
semiplan determinat de dreapta (d) ce unete originile celor dou segmente orientate (fig. 3).f. Se numete lungimea (norma, modulul) unui segment orientat AB, lungimea segmentului
neorientat [AB], adic distana de la punctul A la punctul B i se noteaz: AB , deci AB =
d(A, B). Lungimea segmentului orientat nul este egal cu zero.
g. Dou segmente orientate nenule se numesc echipolente dac au aceeai direcie, sens i
lungime, iar dou segmente nule sunt considerate echipolente. Dac AB este echipolent cu CD
atunci se noteaz: AB ~CD.
Teorema 1. Relaia de echipolen definit pe mulimea segmentelor orientate este o relaie de
echivalen.
Demonstraie: Se verific uor c relaia de echipolen este reflexiv, simetric i tranzitiv,
deci este o relaie de echivalen.
Definiia 2. Clasele de echivalen ale segmentelor orientate n raport cu relaia de echipolen
se numesc vectori liberi. Direcia, sensul i lungimea care coincid pentru segmentele echipolente
ce definesc un vector liber, se numesc direcia, sensul i respectiv lungimea vectorului liber.
Vectorii liberi se noteaz cu litere mici supraliniate a , b , c , ..., iar n desen se reprezint
printr-unul dintre segmentele orientate echipolente ce reprezint clasa lor. Din acest motiv
vectorii liberi se noteaz i prin AB , CD, ...

Definiia 3. a. Un segment orientat care determin un vector liber (o clas de echivalen), se spune
c este un reprezentant al vectorului liber determinat i se scrie: AB AB .
A
B
AB
AB
A
B
C
D
Fig. 1.
Fig. 2.
C
D
A
B
B
A
D
C
(d)
Fig. 3.
18
b. Se definete lungimea (norma, modulul) unui vector liber a (sau AB ), ca fiind
lungimea unui reprezentant al su, i se noteaz aceast lungime prin: a sau AB .
Un vector liber de lungime unu se numete versor sau vector unitar.
Vectorul liber de lungime zero se numete vector nul i se noteaz: 0, fiind reprezentat de
segmentul orientat AA, oricare ar fi A
3
E ; direcia i sensul lui fiind nedeterminate.
c. Doi vectori liberi a i b sunt egali i se scrie: a =b , dac reprezentanii lor sunt
echipoleni.
d. Vectorii liberi a i b care au aceeai direcie se numesc vectori coliniari, i se scrie:
a ||b (fig. 4).
Doi vectori coliniari de aceeai lungime, dar cu sensuri opuse se numesc vectori opui; se
noteaz opusul vectorului liber a prin: a (fig. 5).
e. Trei vectori liberi se numesc coplanari dac i numai dac admit reprezentani coplanari
(fig. 6).


n cele ce urmeaz se noteaz cu:
3
V mulimea tuturor vectorilor liberi din spaiul
3
E .
Oricrui punct M
3
E i corespunde un vector i numai unul r
3
V de reprezentant
OM. Reciproc, oricrui vector liber r
3
V , i corespunde un unic punct M
3
E , astfel nct
OM r . Vectorul liber r =OM se numete vectorul de poziie al punctului M fa de originea
O.
Astfel, mulimile
3
E i
3
V sunt n coresponden biunivoc, bijecia fiind unic determinat
de fixarea originii O.
Mulimea
3
V a vectorilor liberi din spaiul
3
E se poate organiza ca un grup aditiv comutativ,
definind adunarea acestora prin regula triunghiului (sau prin regula paralelogramului).

Definiia 4. Fie a , b
3
V doi vectori liberi i O
3
V un punct arbitrar fixat. Se consider
punctele A, B
3
E astfel nct OA a i AB b . Vectorul liber c reprezentat de segmentul
orientat OB se numete suma vectorilor liberi a i b i se noteaz: b a c + = sau
AB OA OB + = (fig. 7). Fig. 7.
Vectorii liberi a , b i b a c + = sunt vectori
coplanari. Regula de determinare a sumei a doi vectori
liberi, prezentat mai sus, se numete regula triunghiului.
Adunarea vectorilor liberi este o lege de compoziie
intern bine definit: vectorul liber b a c + = nu depinde
de alegerea punctului O.
Teorema 2. Adunarea vectorilor liberi are urmtoarele proprieti, care determin o structur
de grup comutativ: (
3
V , +), pe mulimea vectorilor liberi:
1. Asociativitatea: oricare ar fi a , b , c
3
V , a + ( b + c ) = ( a + b ) + c .
2. 0 este elementul neutru: exist 0
3
V , astfel nct oricare ar fi a
3
V , a + 0 = 0
+ a = a .
a
b
b a c + =
A
B
O

a
b
a
a
a
c
b
Fig. 4 Fig. 5. Fig. 6.
()
19
3. Simetricul lui a (opusul lui a ) este: a , oricare ar fi a


3
V , exist a


3
V , astfel
nct a + (a ) = (a ) + a = 0.
4. Comutativitatea: oricare ar fi a , b
3
V , a + b = b + a .

Observaia 1. a. Comutativitatea adunrii justific determinarea sumei a doi vectori necoliniari prin
regula paralelogramului: se deseneaz OA a , OB b i se fixeaz punctul C, ca fiind
intersecia dintre paralela la OA dus prin B i paralela la OB dus prin A; segmentul orientat OC
este reprezentantul lui a +b (fig. 8).
b. n grupul abelian (
3
V , +) ecuaia b +x =a are o soluie unic x =a + (b )
not
= a b ,
numit diferena dintre vectorul a i vectorul b . Dac OA a i OB b , atunci BA a
b (fig. 9).
Fie corpul scalarilor R (corpul numerelor reale) i fie (
3
V , +) grupul aditiv al vectorilor liberi.
Definiia 5. Se numete produsul dintre un scalar R i un vector liber a
3
V , vectorul
liber a , definit astfel:1. Dac a 0 i 0, atunci a este vectorul care are aceeai direcie
cu a , lungimea egal cu a i sensul dat de cel al lui a sau contrar lui a , dup cum > 0
sau < 0.
2. Dac = 0 sau a =0, atunci a =0.

Se observ c vectorii liberi a i a sunt coliniari.
Teorema 3. nmulirea cu scalari a vectorilor liberi are urmtoarele proprieti:
1. Distributivitatea fa de adunarea vectorilor:
Oricare ar fi


R i pentru orice a , b
3
V rezult: ( a + b ) = a + b .
2. Distributivitatea fa de adunarea scalarilor:
Oricare ar fi , R i pentru orice a
3
V rezult: ( + ) a = a + a .
3. Oricare ar fi , R i pentru orice a
3
V rezult: ( a ) = () a .
4. Oricare ar fi a
3
V rezult: 1 a = a .

Axiomele nmulirii cu scalari se verific pe reprezentani.

Observaia 2. Proprietile adunrii vectorilor liberi (structura de grup abelian) i proprietile
nmulirii cu scalari a vectorilor liberi (teorema 3) arat c
3
V este un spaiu vectorial peste
corpul R al numerelor reale, n raport cu cele dou legi de compoziie definite mai sus, numit
spaiul vectorial real al vectorilor liberi i notat: (
3
V , +, , R ).
Exemple 1
Coardele [AB] i [CD] ale unui cerc de centru O se intersecteaz ortogonal n punctul
P (fig. 10). S se demonstreze relaia: PA +PB +PC +PD =2PO.
Soluie: n triunghiurile APO, BPO, CPO i DPO, vectorii, PA , PB,
PC i PD se exprim prin relaiile (regula triunghiului):
a
b
b a c + =
B C
O A
A
B O
a
b
x
Fig. 8. Fig. 9.
20
PA =PO +OA
PB =PO +OB
PC =PO +OC
PD =PO +OD
Prin adunare membru cu membru a egalitilor vectoriale
se obine: PA+PB +PC +PD =4PO +(OA +OB)
+( OC + OD). Fig. 10.

Fie M i N mijloacele coardelor [AB] i respectiv [CD].
n triunghiurile AOB i COD, segmentele de dreapt [OM]
respectiv [ON] sunt mediane i prin urmare, vectorii OM i ON
se exprim prin formulele: 2 OM =OA +OB ; 2 ON =OC +OD.

Substituind aceste relaii se obine: PA +PB +PC +PD =4PO +2(OM +ON).
n dreptunghiul ONPM, vectorul OP este egal cu suma vectorilor ON i OM
(regula paralelogramului) i prin urmare, ultima relaie devine:
PA +PB +PC +PD =4PO +2OP =4PO 2PO =2PO.

Prezint construcia spaiului vectorial al vectorilor liberi realizat n acest paragraf.S ne reamintim
Prin
3
V se noteaz mulimea tuturor vectorilor liberi din spaiu. Pe
3
V se definete
adunarea a doi vectori liberi prin regula paralelogramului, iar nmulirea cu scalari prin:

v
, 0 v ,
) 0 ( ) 0 (
=
< >

v v
(dac = 0 sau 0 = v ), atunci tripletul
(
3
V , +, , R ) este un R -spaiu vectorial numit spaiul vectorial al vectorilor liberi


I.2.4 4. . C Co ol li in ni ia ar ri it ta at te e i i c co op pl la an na ar ri it ta at te e
Fie (
3
V , +, , R ) spaiul vectorial real al vectorilor liberi.
Observaia 3. Liniara dependen i independen, dimensiunea n spaiul vectorial real al vectorilor
liberi se definesc ca n orice spaiu vectorial, considernd reprezentanii ntr-un punct fixat.

Definiia 6. Un vector liber cu lungimea unu se numete versor i n general se noteaz prin: e ,
sau dac a este un vector liber nenul cu lungimea egal cu a , atunci versorul corespunztor
se noteaz: vers a =
a
1
a .
Cunoscnd noiunile de coliniaritate i coplanaritate se pot da urmtoarele teoreme
echivalente care leag aceste noiuni de noiunile de dependen i independen liniar.
Teorema 4. Doi vectori liberi sunt coliniari, dac i numai dac exist un scalar - unic
determinat, astfel nct unul din vectori s fie amplificatul celuilalt prin .
Teorema 5. Un sistem de doi vectori liberi { }
2 1
, v v este liniar dependent dac i numai dac
1
v
i
2
v sunt coliniari.
Pentru demonstraii a se consulta [7]-pag.60.
Teorema 6. Trei vectori liberi sunt coplanari, dac i numai dac exist numerele reale i
astfel nct unul din vectori s fie o combinaie liniar a celorlali doi.

Teorema 7. Un sistem de trei vectori liberi { }
3 2 1
, , v v v este liniar dependent, dac i numai dac
vectorii
1
v ,
2
v ,
3
v sunt coplanari.
C
O M
N P
D
A
B


21
Teorema 8. (a) Pe dreapt exist sisteme de vectori liniar independeni, fiecare sistem este
format din cel mult un vector.
(b) n plan exist sisteme de vectori liniar independeni, fiecare sistem este format din cel
mult doi vectori.
(c) n spaiu exist sisteme de vectori liniar independeni, fiecare sistem este format din cel
mult trei vectori.
Pentru demonstraii a se consulta [7]-pag.62-63.

Definiia 7. a. Expresia v =
1
1
e +
2
2
e +
3
3
e , se numete descompunerea vectorului v dup
vectorii
1
e ,
2
e ,
3
e .
b. Numerele reale
1
,
2
,
3
se numesc coordonatele vectorului v n baza { }
3 2 1
, , e e e .
Consecina 1. 1. Deoarece dependena liniar a doi vectori liberi este echivalent cu
coliniaritatea rezult c doi vectori liberi necoliniari sunt liniar independeni.
2. Deoarece dependena liniar a trei vectori liberi este echivalent cu coplanaritatea
rezult c trei vectori liberi necoplanari sunt liniar independeni.
Exemple 2
S se determine R pentru care vectorii n m a + = 2 i n m b + = sunt
coliniari, n cazul n care vectorii m i n sunt necoliniari.
Soluie: Deoarece vectorii a i b sunt coliniari rezult c exist scalarul R
astfel nct b a = , adic: ( ) n m n m + = + 2 , R .Ordonnd dup m i n
se obine: ( ) ( ) 0 1 2 = + n m .Deoarece vectorii m i n sunt necoliniari, rezult
c ei sunt liniari independeni, aadar:

=
=
, 0 1
, 0 2

deci

=
=
.
2
1
, 2

Se dau vectorii: p n m a + = 3 2 , p n m b 2 + = i n m c + = , n care vectorii
m, n i p , sunt necoplanari. Arat c vectorii c b a , , sunt liniar independeni i
exprim vectorul m n funcie de acetia.
R: Aplic definiia unei mulimi de vectori liniar independente; m= c b a
2
1
10
1
5
1
+ + .


S ne reamintim
Versorul corespunztor unui vector liber a se noteaz: vers a =
a
1
a .
Doi vectori liberi sunt coliniari, dac i numai dac exist un scalar - unic
determinat, astfel nct unul din vectori s fie amplificatul celuilalt prin .
Trei vectori liberi sunt coplanari, dac i numai dac exist numerele reale i
astfel nct unul din vectori s fie o combinaie liniar a celorlali doi.

I.2.5 5. . P Pr ro od du us su ul l s sc ca al la ar r
Se poate defini proiecia ortogonal a unui vector liber a
3
V pe o dreapt, ca fiind
proiecia ortogonal a unui reprezentant oarecare al vectorului pe acea dreapt.
Proiecia ortogonal nu depinde de dreapta (d) (cele dou proiecii ortogonale fiind
segmente orientate echipolente). Se poate defini deci, proiecia ortogonal a unui vector liber a
pe un alt vector liber nenul b, care se noteaz a pr
b
.

Definiia 8. Fie a , b
3
V \ {0},O
3
E i reprezentanii lor alei cu originea comun: OA a ,
OB b (fig. 11).Se numete unghiul dintre vectorii a i b, numrul real [0, ], care
22
reprezint msura unghiului format de suporturile reprezentanilor OA i OB ai vectorilor a i
b .
Se observ c definiia unghiului format de vectorii liberi a i b
nu depinde de alegerea punctului O.
Definiia 9. Dac unghiul
2

= , atunci vectorii liberi a i b


se numesc vectori ortogonali. Prin convenie se accept c
vectorul nul 0 este ortogonal pe orice vector. Fig. 11.
Definiia 10. Fie a ,

b


3
V

\

{0}, [0, ] unghiul dintre ei (OA a , OB b ). Numrul real
a cos se numete mrimea algebric a proieciei ortogonale a vectorului a pe vectorul
b i se noteaz a pr
b
.
Se obine: a pr
b
= a cos, OA= a cos= a pr
b
(fig.12). Fig. 12.
Teorema 9. Mrimea algebric a proieciei ortogonale are proprietile:
1. Pentru orice a
1
, a
2
, b
3
V \ { 0} rezult:
b
pr (
1
a +
2
a ) =
b
pr
1
a
+
b
pr
2
a .2. Oricare ar fi k i pentru orice a
1
, b
3
V \ { 0} rezult:
b
pr (k
1
a ) = = k
b
pr
1
a .
Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.70.
Definiia 11. Fie a , b

3
V , iar [0, ] n cazul: a 0, b 0, unghiul vectorilor a i b .
Aplicaia :
3
V
3
V R , care asociaz perechii ( a , b ), numrul real notat: a b definit
prin: a b =


nul, vectorul
cu egal b , a vectorii dintre unul putin cel pentru 0,
, 0 b , 0 a pentru , cos b a

se numete produsul scalar al vectorilor liberi a i b .
Observaia 4. Din definiia produsului scalar i din definiia mrimii algebrice a proieciei ortogonale
se observ c: a b = a b pr
a
= b a pr
b
.
Din definiia produsului scalar se observ c dac a 0, b 0 i a b = 0, rezult c
vectorii liberi a i b sunt ortogonali. Are loc i reciproca acestei afirmaii.
Teorema 10. Produsul scalar al vectorilor liberi are urmtoarele proprieti:
1. Comutativitatea: Pentru orice a , b
3
V rezult: a b = b a .
2. Distributivitatea fa de adunarea vectorilor:
Pentru orice a , b , c
3
V rezult: a ( b + c ) = a b + a c .
3. Liniaritatea n raport cu amplificarea cu scalari reali:
Pentru orice R i oricare ar fi a , b
3
V , rezult: ( a b ) = ( a ) b = a ( b ).
4. Pentru orice a

3
V rezult a


a 0, iar a


a = 0 dac i numai dac a = 0.
Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.72.

Dac se consider un reper ortonormat R ={0, i , j , k}, un vector liber a
3
V se
poate scrie a = a
x
i + a
y
j + a
z
k, unde a
x
, a
y
, a
z
sunt componentele acestui vector n reperul dat
i reprezint proieciile vectorului pe axele reperului. Vectorul a se poate scrie astfel: a(a
x
, a
y
,
a
z
).
B
A O

a
b

A
B O

a
b
A

23
Reperul R fiind ortonormat, rezult: i = j = k = 1 i i j = j k =k i =0.
Teorema 11. ntr-un reper ortonormat produsul scalar a doi vectori liberi este egal cu suma
produselor componentelor lor.
Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.74.
Definiia 12. a b = a
x
b
x
+ a
y
b
y
+ a
z
b
z
poart numele de expresia analitic a produsului scalar
ntr-un reper ortonormat.

C Co on ns se ec ci in n e e a al le e p pr ro od du us su ul lu ui i s sc ca al la ar r

1. Norma unui vector

Dac n a b = a b cos se consider b =a , rezult a a = a a cos 0 =
2
a , deci: a = a a .
Din expresia analitic a produsului scalar rezult: a =
2 2 2
z y x
a a a + + .
Dac ntr-un reper ortonormat se consider punctele M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) i M
2
(x
2
, y
2
, z
2
), atunci
vectorul
2 1
M M are componentele (x
2
x
1
, y
2
y
1
, z
2
z
1
) i distana dintre punctele M
1
i M
2

este: d(M
1
, M
2
) =
2 1
M M =
2
1 2
2
1 2
2
1 2
) ( ) ( ) ( z z y y x x + + .

2. Unghiul dintre doi vectori
Din a b = a b cos , rezult: cos =
b a
b a

,
care ntr-un reper ortonormat devine: cos =
2 2 2 2 2 2
z y x z y x
z z y y x x
b b b a a a
b a b a b a
+ + + +
+ +
.
3. Mrimea algebric a proieciei ortogonale a unui vector pe alt vector

a pr
b
=
b
b a
=
2 2 2
z y x
z z y y x x
b b b
b a b a b a
+ +
+ +
.
Exemple 3
Se dau vectorii: n m a = 2 , n m b + = 3 , 1 = m , 2 = n .Se cere:
i) Lungimea diagonalelor paralelogramului construit pe suporturile reprezentanilor
vectorilor b i a alei cu originea comun (fig. 13).
ii) Unghiul dintre cele dou diagonale, tiind c unghiul dintre n i m este
3

.
Soluie: i) m b a d 5
1
= + = , rezult
5 1 5 5
1
= = = m d
n m b a d 2
2
= = , rezult
( ) ( ) = = = n m n m d d d 2 2
2 2 2

( ) 21
2
1
2 1 4 2 4 1 4 4
2
2 2
= + + = + + = n m n m .
1 d
b
a
=
+
2
d
b
a
=

b
a
1 d
b
a
=
+
1 d
b
a
=
+
2
d
b
a
=

2
d
b
a
=

b b
aa
Fig. 13.
24
ii) cos ( )
( )
( )
=

=

=

=
21 5
10 5
21 5
2 5
,
2
2 1
2 1
2 1
n m m
n m m
d d
d d
d d
.
21
3
21 5
10 5
=

= Se obine: ( ) |
.
|

\
|
=
21
3
arccos ,
2 1
d d .Se dau a , b i c cu 1 = a , 2 = b , 3 = c , ( )
3
,

= b a ,
( )
4
,

= c a , ( )
6
,

= c b . Calculeaz norma vectorului a +b c .
R: 3 6 2 3 16 .

S ne reamintim
Fie a , b

3
V , iar [0, ] n cazul: a 0, b 0, unghiul vectorilor a i b .
Aplicaia :
3
V
3
V R , care asociaz perechii ( a , b ), numrul real notat:
a b definit prin: a b =


nul, vectorul
cu egal b , a vectorii dintre unul putin cel pentru 0,
, 0 b , 0 a pentru , cos b a

se numete produsul scalar al vectorilor liberi a i b .
a b =a
x
b
x
+a
y
b
y
+a
z
b
z
poart numele de expresia analitic a produsului scalar
ntr-un reper ortonormat.

I.2.6 6. . P Pr ro od du us su ul l v ve ec ct to or ri ia al l

Definiia 13. Se spune c un reper R ={0,
1
e ,
2
e ,
3
e } este orientat drept (fig. 14) dac
orientarea lui
2
e poate fi obinut din orientarea lui
1
e printr-o rotaie n sens trigonometric,
privit din extremitatea lui
3
e , de un unghi mai mic de 180, care suprapune direcia lui
1
e peste
direcia lui
2
e .Un reper care nu este orientat drept poart numele de reper stng (fig. 15).

reper orientat drept reper stng


Definiia 14. Fie
3
V - spaiul vectorial al vectorilor liberi. Se numete produs vectorial, aplicaia
:
3
V
3
V
3
V definit astfel: dac a , b
3
V i [0, ] unghiul vectorilor a i b n
cazul a 0, b 0, vectorul a b are:
- direcie perpendicular pe direciile vectorilor a i b ;
- sensul lui a b este astfel nct reperul format ntr-un punct, de: a , b i a b s fie
orientat drept;
- norma dat de: b a = a b sin .
Observaia 5. Din definiia produsului vectorial rezult proprietatea de anticomutativitate a
acestuia: a b =b a .
1
e
2
e
3
e
1
e
2
e
3
e
Fig. 14. Fig. 15.
25
Observaia 6. b a = a b sin reprezint n uniti ptratice, aria paralelogramului
construit pe suporturile reprezentanilor vectorilor a i b , alei cu originea comun.
Observaia 7. Fie a i b doi vectori liberi i OA a , OB b doi reprezentani cu originea
comun n O i () un plan perpendicular pe OA n O (fig. 16).
Se consider B' proiecia ortogonal a lui B pe planul () i
OB'' = a OB'. Rezult c OB'' = a b sin .
Se face o rotaie de unghi
2

n sens trigonometric, se
obine OB''', care este un reprezentant al vectorului Fig. 16.
a b n punctul O.
Teorema 12. Produsul vectorial al vectorilor liberi are urmtoarele proprieti:
1. Distributivitatea fa de adunarea vectorilor:
Oricare ar fi a , b , c
3
V rezult: a ( b + c ) = a b + a c .
2. Liniaritatea n raport cu amplificarea cu scalari reali:
Pentru orice R i oricare ar fi a , b
3
V rezult: (a ) b = a (b ) = ( a b ).

Demonstrarea acestor proprieti se face folosind reprezentrile geometrice ale vectorilor ntr-un
punct O i apoi construcia de la observaia 7.
Dac se consider un reper ortonormat R ={O, i , j , k } i vectorii liberi a =a
x
i +
++a
y
j +a
z
k i b =b
x
i +b
y
j +b
z
k se poate da urmtoarea teorem:

Teorema 13. n reperul ortonormat R = {O, i , j , k }, vectorul a b este dat de:

a b = (a
y
b
z
a
z
b
y
) i (a
x
b
z
a
z
b
x
) j + (a
x
b
y
a
y
b
x
) k .
Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.78.
Observaia 8. Formula anterioar, numit expresia analitic a produsului vectorial ntr-un reper
ortonormat este echivalent cu formula: a b =
z y x
z y x
b b b
a a a
k j i
.
Exemple 4
Fie: k j i r
A
2 + = , k r
B
= , k j i r
C
+ + = 2 , vectorii de poziie ai vrfurilor unui
triunghi ABC S se determine: i)Aria triunghiului ABC .ii) Un vector v ,
perpendicular pe planul vectorilor AB i , AC avnd lungimea 14 2 . iii) Distana
de la vrful A la latura BC a triunghiului.
Soluie: i) k j i r r AB
A B
+ = = , k j i r r AC
A C
+ = = 2
j i r r BC
B C
+ = = 2 .
14
2
1
9 4 1
2
1
3 2
2
1
1 2 1
1 1 1
2
1
2
1
= + + = =

= =

k j i
k j i
AC AB Aria
ABC
.
ii) Deoarece AB v i AC v rezult v coliniar cu ) ( AC AB , deci exist
R , astfel nct:
) 3 2 ( ) ( k j i AC AB v = = , k j i v 3 2 = ,
A
B
B
O
B
B
()
a
b
26
adic 14 14 2 = , de unde ,, = 2, deci = 2. Atunci ) 3 2 ( 2 k j i v = .
iii) d(A, BC) =
5
14
1 2
14
2
2
=
+
=

BC
Aria
ABC
.Fie: k j i r
A
+ + = 2 , k r
B
5 = , k j i r
C
+ = 3 , vectorii de poziie ai vrfurilor
unui triunghi ABC. Determin: i)Aria triunghiului ABC. ii)Distana de la vrful A la
latura BC a triunghiului. R: i)
2
15
=
ABC
Aria ; ii) d(A, BC)
26
26 15
= .

S ne reamintim
Fie
3
V - spaiul vectorial al vectorilor liberi. Se numete produs vectorial,
aplicaia :
3
V
3
V
3
V ,dac a , b
3
V i [0, ] unghiul vectorilor a i
b n cazul a 0, b 0, vectorul a b are: i) direcie perpendicular pe
direciile vectorilor a i b ; ii) sensul lui a b este astfel nct reperul format
ntr-un punct, de: a , b i a b s fie orientat drept; iii) norma dat de: b a =
a b sin .
Expresia analitic a produsului vectorial
ntr-un reper ortonormat : a b =
z y x
z y x
b b b
a a a
k j i
.

I.2.7 7. . P Pr ro od du us su ul l m mi ix xt t

Definiia 15. Se numete produs mixt a trei vectori liberi, scalarul obinut din produsul scalar al
unuia dintre vectori cu vectorul produs vectorial al celorlali doi.
Produsul mixt se noteaz: ( a, b, c). Aadar: ( a , b , c ) =a (b c ).
Dac se consider un reper ortonormat R ={0, i , j , k} i n acest reper vectorii: a (a
x
,
a
y
, a
z
), b (b
x
, b
y
, b
z
), c (c
x
, c
y
, c
z
), din expresia analitic a produsului vectorial a doi vectori
liberi, rezult: a (b c ) = (a , b , c ) =
z y x
z y x
z y x
c c c
b b b
a a a
,prezint expresia analitic a
produsului mixt ntr-un reper ortonormat.

Consecina 2. Produsul mixt a trei vectori liberi este invariant la permutrile circulare ale
vectorilor, adic: ( a , b , c ) = ( c , a , b ) = ( b , c , a ).
Teorema 14. Valoarea absolut a produsului mixt a trei vectori liberi necoplanari, n uniti
cubice, reprezint volumul paralelipipedului construit pe suporturile reprezentanilor vectorilor
considerai cu originea comun .
Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.80.
Consecina 3. Volumul tetraedrului construit pe suporturile reprezentanilor a trei vectori liberi
considerai cu originea comun este a asea parte din volumul paralelipipedului, deci:
V
tetr.
=
6

( a , b , c ), = 1 astfel ca V
tetr.
> 0.
Teorema 15. Produsul mixt a trei vectori liberi este nul dac i numai dac: vectorii sunt
coplanari, sau unul din vectori este vectorul nul, sau doi dintre vectori sunt coliniari.
27
Exemple 5
Fie: k j i r
A
2 + = , k r
B
= , k j i r
C
+ + = 2 , vectorii de poziie ai vrfurilor unui
triunghi ABC. S se determine un punct D n planul triunghiului ABC astfel nct
D
r
s fie perpendicular pe BC i s aib mrimea 4.
Soluie: Fie D(x, y, z) (ABC). Rezult c 0 ) AD , AC , ( = AB .Cum BC r
D
, se
obine 0 = BC r
D
, unde k z j y i x r
D
+ + = , astfel nct
D
r = 4. Se obine sistemul:

= + +
= +
= +
, 16
, 0 2
, 0 3 3 2
2 2 2
z y x
y x
z y x
cu soluia S =
)
`

|
.
|

\
|

|
.
|

\
|

7
13
,
7
24
,
7
12
,
7
22
,
7
18
,
7
9
.Rezult
aadar dou puncte D
1,2
n planul (ABC), avnd coordonatele elementele mulimii S.
Punctele A(1,-5,4), B(0,-3,1), C(-2,-4,3), D(4,4,-2) sunt vrfurile unui tetraedru.
Calculeaz nlimea tetraedrului cobort din A. R: h
A
=3.


S ne reamintim
Se numete produs mixt a trei vectori liberi, scalarul obinut din produsul scalar al
unuia dintre vectori cu vectorul produs vectorial al celorlali doi.
Expresia analitic a produsului mixt ntr-un reper ortonormat:.
a (b c ) =(a , b , c ) =
z y x
z y x
z y x
c c c
b b b
a a a
.

I.2.8 8. . D Du ub bl lu ul l p pr ro od du us s v ve ec ct to or ri ia al l
Definiia 16. Se numete dublu produs vectorial al vectorilor liberi a , b , c , vectorul:
a ( b c).

Teorema 16. Pentru orice trei vectori liberi, a , b , c
3
V se obine: dublul produs vectorial este
un vector coplanar cu vectorii b i c i c b a b c a
c a b a
c b
c b a =

= ) ( ) ( ) ( .
Demonstraie, prin verificare direct.
Exemple 6
S se calculeze valoarea expresiei: 2
) (
) (
) (
+

=
c b a
c b a
b a
b a
E , tiind c vectorii
c , b , a
3
V sunt necoplanari, iar vectorii a i b sunt nenuli i nu sunt ortogonali.

Soluie: innd cont de interpretarea produsului dublu vectorial se obine:
| |
| |
= +


= 2
) ( ) (
) ( ) ( ) (
c b a b a
c b a b c a b a
E = +


2
) , , ( ) (
) , , ( ) ( ) , , ( ) (
c b a b a
b a c b a b a b c a
1 2 1 2
) , , ( ) (
) , , ( ) ( 0
= + = +


c b a b a
c b a b a
.


Verific egalitatea:
) , , ( ) , , (
) ( ) (
c b a
b
a c c b b a
c b b a
=


.
28

S ne reamintim
Se numete dublu produs vectorial al vectorilor liberi a , b , c , vectorul:
a ( b c).
Pentru orice trei vectori liberi, a , b , c
3
V se obine: dublul produs vectorial este
un vector coplanar cu vectorii b i c i
c a b a
c b
c b a

= ) ( .

I I. .2 2. .9 9. . Rezumat

Aceast unitate de nvare este dedicat nsuirii noiunii de vector liber, operaiilor
elementare cu vectori liberi :adunarea i nmulirea dintre un scalar i un vector liber,
produselor de vectori liberi : scalar, vectorial, mixt, dublu produs vectorial, ct i a
consecinelor geometrice aplicative: calculul lungimilor, unghiurilor, ariilor i
volumelor.


I I. .2 2. .1 10 0. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1. Continu enunurile: i) Doi vectori liberi sunt coliniari, dac i numai dac ii)
Trei vectori liberi sunt coplanari, dac i numai dac
2.Continu definiiile: i) Se numete produs scalar al vectorilor liberi a i b ii) Se
numete produs vectorial al vectorilor liberi a i b iii) Se numete produs mixt al
vectorilor liberi a , b i c iv) Se numete produs dublu vectorial al vectorilor
liberi a , b i c .
3. i) Scrie expresia analitic a produsului scalar ntr-un reper ortonormat ii) Scrie
expresia analitic a produsului vectorial ntr-un reper ortonormat. iii)Scrieexpresia
analitic a produsului mixt ntr-un reper ortonormat.
4. Scrie care este consecina geometric aplicativ a produsului vectorial.
5. Scrie care este consecina geometric aplicativ a produsului mixt.
6.Se dau vectorii . 4 3 2 , 4 12 3 , 3 4 12 k j i OC k j i OB k j i OA + = + = + =
Arat c: triunghiul OAB este isoscel i triunghiul AOC este dreptunghic.
7.Punctele A(4, -2, 2), B(3, 1, 1), C(4, 2, 0), D(1,0,0) sunt vrfurile unui
tetraedru.Determin lungimea nlimii tetraedrului DABC, duse din D pe baza ABC.
8.Calculeaz: ( ) c b a b a a + + + , , .


I I. .2 2. .1 11 1. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
i i) ) R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 4 4. .i ii i) ) ) ) R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 6 6. .2 2. . i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 11 1. .i ii i) ) R Re ev ve ez zi i
d de ef fi in ni i i ia a 1 14 4. . i ii ii i) ) ) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 15 5. . i iv v) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 16 6. . 3 3. . i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a
1 12 2. . i ii i) ) R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 1 13 3. . i i o ob bs se er rv va a i ia a 8 8. . i ii ii i) ) R Re ev ve ez zi i r re el la a i ia a expresia analitic a
produsului mixt ntr-un reper ortonormat d di in n p pa ar ra ag gr ra af fu ul l 7 7. . 4 4. .R Re ev ve ez zi i o ob bs se er rv va a i ia a 6 6. .5 5. .
R Re ev ve ez zi i t te eo or re em ma a 1 14 4. . 6 6. . 13 = = OB OA ,deci triunghiul OAB este isoscel;
OA OB =0,deci triunghiul AOC este dreptunghic.7.
6
6 5
=
D
h .8. Aplic definiia
produsului mixt. Vei obine: ) , , ( c b a .


29
Unitatea de nvare I.3.T Tr ra an ns sl la a i ii i i i r ro ot ta a i ii i. . S Sc ch hi im mb b r ri i d de e r re ep pe er re e
n plan i n spaiu

Cuprins
I.3.1. Introducere ..................................................................................................................... 29
I.3.2. Competene ..................................................................................................................... 29
I I. .3 3. .3 3. . Translaia i rotaia reperului cartezian . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 29 9
I I. .3 3. .4 4. . Trecerea de la reperul cartezian la reperul polar n plan . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 32 2
I I. .3 3. .5 5. . Trecerea de la reperul cartezian la reperul cilindric n spaiu . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 33 3
I I. .3 3. .6 6. . Trecerea de la reperul cartezian la reperul sferic n spaiu. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 34 4
I I. .3 3. .7 7. . Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 36 6
I I. .3 3. .8 8. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 36 6
I I. .3 3. .9 9. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ........................................................ 36

I.3.1. Introducere
Translaia i rotaia reperelor carteziene, se prezint n aceast unitate de nvare.
Datorit utilizrii lor n cadrul anumitor discipline de specialitate, se trec de
asemenea n revist rezultate referitoare la urmtoarele schimbri de repere n plan i
n spaiu: trecerea de la reperul cartezian la cel polar (n plan), trecerea de la reperul
cartezian la cel cilindric (n spaiu), precum i trecerea de la reperul cartezian la
reperul sferic (n spaiu).
I.3.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s defineasc noiunile de translaie i rotaie ale reperului cartezian Oxyz.
-s particularizeze translaia i rotaia n plan i n spaiu;
-s scrie i s aplice n exerciii formulele ce caracterizeaz o translaie n spaiu sau
n plan, o rotaie n spaiu sau n plan, sau o roto-translaie n plan;
-s defineasc coordonatele polare, cilindrice i sferice ale unui punct;
s utilizeze n aplicaii relaiile dintre coordonatele carteziene i cele polare, cilindrice
sau sferice.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.

I I. .3 3. .3 3. . T Tr ra an ns sl la a i ia a i i r ro ot ta a i ia a r re ep pe er ru ul lu ui i c ca ar rt te ez zi ia an n


Fie n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }, de axe (Ox), (Oy) i (Oz).
Definiia 1. Se numete translaie a reperului cartezian (identificat cu sistemul de axe de
coordonate pe care l determin) R = Oxyz = {O, i , j , k} de vector liber v , deplasarea f = T a
reperului R =Oxyz ={O, i , j , k } astfel ca axele noului reper R ' = Oxyz = {O, i , j ,
k } s fie paralele i de acelai sens cu cele ale reperului Oxyz, iar OO' v .
Observaia 1. Translaia T de vector v, duce reperul R = Oxyz = {O, i , j , k } n reperul
R = Oxyz = {O,

i ,

j ,

k }, unde R '

=T (R )

=

{O

=T (O); i =T ( i ), j = T ( j ), k
= T ( k)} (fig. 1).
Stabilim, n continuare, relaiile ntre coordonatele (x, y, z) ale unui punct M raportat la reperul R i
coordonatele (x, y, z) ale aceluiai punct raportat la reperul R .

30
Dac a, b, c sunt coordonatele punctului O' nR , se observ c OM =OO' +O'M, adic:
xi +yj +zk =ai +bj +ck +x i +y j +z k, sau: x i + y j + z k = (a + x) i + (b + y) j
+ (c + z) k, de unde: T :

+ =
+ =
+ =
, z' c z
, y' b y
, x' a x
sau

=
=
=
c, z z'
b, y y'
a, x x'

care reprezint formulele de translaie.

Fig. 1.Formulele anterioare rescrise vectorial devin:
T :
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
c
b
a
z'
y'
x'
z
y
x
, sau
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
c
b
a
z
y
x
z'
y'
x'
,
numite ecuaiile translaiei de repere carteziene T de vector v (a, b, c).
Aceste ecuaii admit scrierea matriceal:
T :
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
c
b
a
z'
y'
x'

z
y
x
1 0 0
0 1 0
0 0 1
, sau
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
c
b
a
z
y
x
z'
y'
x'
1 0 0
0 1 0
0 0 1
,
de unde se vede c translaiile sunt transformri liniare de genul: T S , unde S =Id, iar det
A =det I
3
=1 >0, unde A este matricea ataat lui T .
Caz particular 1: Translaia n planul (xOy) este dat de relaiile:

+ =
+ =
. ' y b y
, ' x a x

Definiia 2. Se numete rotaie a reperului cartezian R = Oxyz = {O, i , j , k }, deplasarea f =
S a reperului R , astfel ca O = O, iar versorii directori ai noului reper R = Oxyz = {O,
i , j , k } se obin din cei ai reperului iniial R prin intermediul unei transformri liniare
ortogonale pozitive.
Observaia 2. Printr-o rotaie S , reperul R

= {O,

i ,

j ,

k } este dus n reperul R '

=

{O,

i ,

j ,

k }, dat de R ' = {O =

S (O) = O; i =

S ( i ), j =

S ( j ), k =

S ( k )}, unde
transformarea asociat S :
3
V
3
V , este un endomorfism ortogonal de determinant pozitiv, deci
S produce trecerea de la baza ortonormat B = {i , j , k } la baza ortonormat B = {i , j ,
k } din spaiul
3
V .
Fie n
3
E dou repere ortonormate R ={O, i , j , k } i R ' ={O, i , j , k }, care au
originea comun. Fiecare din vectorii i , j , k pot fi exprimai n funcie de vectorii i , j , k
astfel:

+ + =
+ + =
+ + =
, k k ', k j j ', k i i ', k ) k ( ' k
, k k ', j j j ', j i i ', j ) j ( ' j
, k k ', i j j ', i i i ', i i ' i


) (
S
S
S
sau scris matricial, (i j k)
T
A =(i j k)


i
j
k
O
i
j
k
O

M

(x, y, z)
(x y z)

OO

z
x
y
x'
y'
z'
31
unde:
|
|
|
|
.
|

\
|
=
k ', k j ', k i ', k
k ', j j ', j i ', j
k ', i j ', i i ', i
Aeste matricea transformrii ortogonale a lui S , adic este
matricea de trecere de la baza { i , j , k } la baza {i , j , k }.Condiia ca baza B s fie
ortonormat, asemeni bazei B , este echivalent cu relaiile A
T
A =
T
A A = I
3
, adic A
1
=
T
A,
deci matricea A este o matrice ortogonal; deoarece S are determinant pozitiv, se obine det A = 1.
Rezult c trecerea de la baza ortonormat {i , j , k }, la baza ortonormat {i , j , k } se face cu
ajutorul matricei ortogonale A, iar trecerea invers se face cu ajutorul matricei
T
A.
Pentru a stabili relaia de legtur ntre coordonatele x, y, z, ale punctului M raportat la reperul
R i coordonatele x', y', z' ale aceluiai punct raportat la reperul R (fig. 2), se observ c
OM =OM sau xi + y j + z k = x i + +.y j + z k , de unde se poate scrie matriceal:

S :
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
z'
y'
x'
a a a
a a a
a a a
z
y
x
33 32 31
23 22 21
13 12 11
, sau
S :
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
z'
y'
x'
A
z
y
x
, unde A este matricea de trecere de la
baza B la bazaB .
Invers, se obine:
|
|
|
.
|

\
|
z'
y'
x'
=
T
A
|
|
|
.
|

\
|
z
y
x
.
Caz particular 2 : Rotaia n plan
Fie reperul ortonormat R = {O, i , j } i fie rotaia de Fig. 3.
unghi a acestuia (fig. 3).
Se observ c: (i , i ) =, (i , j ) =90
0
+, (i , j ) =90
0
- , ( j , j ) =.
Dac se exprim i i j n funcie de i i j , rezult: S :

+ =
+ =
. cos j sin i ' j
, sin j cos i ' i

Se obine:
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
j
i


' j
' i
cos sin
sin cos
, de unde:
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
' j
' i


j
i
cos sin
sin cos
,
deci o rotaie n planul (xOy), de unghi n jurul originii are formulele date de:
S :

+ =
=
. cos y' sin x' y
, sin y' cos x' x

Din compunerea unei translaii i a unei rotaii n plan, rezult o roto-translaie, caracterizat de
formulele: S T :

+ + =
+ =
b, cos y' sin x' y
a, sin y' cos x' x
unde a, b sunt coordonatele noii origini.
Exemple 1
1. Translatnd reperul Oxy n O(-1, 2) s se determine unghiul cu care trebuie rotite
noile axe (Ox), (Oy) pentru ca ecuaia x
2
+ 2 xy + y
2
2 x 2 y + 1 = 0 s se
transforme ntr-o ecuaie de forma: aX
2
+ bY
2
+ c = 0.
i
j
k
O

i
j
k
M

(x, y, z)
(x y z)i
j
O

i
j

Fig. 2.
32
Soluie: Folosind formulele de translaie: x = x 1, y = y + 2 se obine:
(x 1)
2
+ 2(x 1) (y + 2) + (y + 2)
2
2(x 1) 2(y + 2) + 1 = 0,
de unde: x
2
+2xy +y
2
= 0.Efectund rotaia x =X cos Y sin , y =X sin +
Y cos , termenul xy devine:xy = X
2
sin cos + XY cos
2
XY sin
2
Y
2
sin
cos , xy = (X
2
Y
2
) sin cos + XY(cos
2

sin
2
).Anulnd coeficientul lui XY
se obine: cos
2
sin
2
= 0, sau cos 2 = 0, din care:
2
2

= deci
4

= .
2. Se d punctul ( ) 2 , 2 M n planul (xOy). S se determine unghiul cu care
trebuie rotit reperul cartezian astfel ca: i) punctul M s aparin axei (Ox). ii) punctul
M s aparin axei (Oy). S se afle noile coordonate ale lui M n aceste condiii.
Soluie: i) Pentru y = 0, din formulele de rotaie trebuie ca:

=
=
, sin ' 2
, cos ' 2

x
x

de unde tg = 1, rezult
4
3
1

= ,
4
7
2

= , deci M
1
( 2, 0) i respectiv M
2
(2, 0).
ii) Folosind formulele de rotaie se obine:

+ =
=
. cos ' sin ' 2
, sin ' cos ' 2


y x
y x
Cum x = 0
rezult:

=
=
, cos ' 2
, sin ' 2

y
y
de unde tg = 1, rezult
4
1

= ,
4
5
2

= , deci M
1
(0,
2) i respectiv M
2
(0, 2).
Ce devine relaia dintre coordonatele carteziene (x, y) ale punctelor M:

3 x
2
4 xy + 3 y
2
2 x 2 y + 1 = 0, fa de sistemul de axe obinut printr-o translaie a
sistemului (xOy) cu originea n O(1, 1) i apoi rotire n sens trigonometric cu un unghi
4

= ? R R: : x
2
+ 5y
2
1 = 0.


S ne reamintim
Translaia n planul (xOy):

+ =
+ =
. ' y b y
, ' x a x
Translaia n spaiu:

+ =
+ =
+ =
z'. c z
, y' b y
, x' a x

Rotaia n planul (xOy), de unghi n jurul originii: S :

+ =
=
. cos y' sin x' y
, sin y' cos x' x


I I. .3 3. .4 4. . T Tr re ec ce er re ea a d de e l la a r re ep pe er ru ul l c ca ar rt te ez zi ia an n l la a r re ep pe er ru ul l p po ol la ar r n n p pl la an n

Dac se identific spaiul euclidian
2
E cu planul (xOy),
se definete reperul polar n
2
E . Orice punct M(x, y)
2
E \ {0}
poate fi localizat prin cuplul ordonat (, ), unde:
- este distana de la origine la punctul M;
- este msura unghiului dintre semidreptele [Ox i
[OM (fig. 5).
Definiia 3. Numerele reale (, ) se numesc coordonatele polare ale punctului M n plan.


O

M
y
x

y
x
Fig. 5.
33
Relaia dintre coordonatele polare i cele carteziene este dat de urmtoarele formule de trecere de
la reperul cartezian la cel polar:

=
=
. sin
, cos x

y

Observaia 3. Dac (, ) (0, ) [0, 2), atunci ecuaiile de trecere de la reperul cartezian la cel
polar, asigur o coresponden biunivoc: (, ) (0, ) [0, 2) (x, y)
2
E \ {0}, ntre
mulimile (0, ) [0, 2) i mulimea de puncte
2
E \ {0}.
Transformarea invers care asociaz unui punct M de coordonate carteziene (x, y), coordonatele
sale polare (, ): (x, y)
2
E \ {0} (, ) (0, ) [0, 2) este dat de relaia:
2 2
y x + = , cu unghiul dat de relaiile:

+
=
+
=
. sin
, cos
2 2
2 2
y x
y
y x
xExemple 2
Se dau punctele n coordonate carteziene: A(2, 2 3), B(3, 3). S se afle
coordonatele polare ale acestor puncte.
Soluie: Se tie c (x, y) fiind coordonatele carteziene ale unui punct M n plan,
atunci din relaiile de legtur cu coordonatele sale polare (, ) se obine:
4 ) 3 2 ( 2
2 2 2 2
= + = + =
A A
y x
A
,

= =
+
=
= =
+
=
,
2
3
16
3 2
sin
,
2
1
16
2
cos
2 2
2 2
A A
A
A
A A
A
A
y x
y
y x
x

de unde:
3

=
A
. Rezult coordonatele polare ale lui A sunt: (4,
3

). Analog se obine:
B( 3 2 ,
6
5
).


Se dau punctele n coordonate polare: A(4,
3

), B( 3 2 ,
6
5
). Afl coordonatele
carteziene ale acestor puncte. R: A(2, 2 3), B(3, 3).

S ne reamintim
Formule de trecere de la reperul cartezian la cel polar:

=
=
, sin
, cos x

y

(, ) (0, ) [0, 2).
I.3.5.T Tr re ec ce er re ea a d de e l la a r re ep pe er ru ul l c ca ar rt te ez zi ia an n l la a r re ep pe er ru ul l c ci il li in nd dr ri ic c n n s sp pa a i iu u


Fie spaiul
3
E raportat la un reper cartezian
ortonormat R ={O, i , j , k}, de axe (Ox), (Oy)
i (Oz). Orice punct M(x, y, z)
3
E \ (Oz) este
determinat de tripletul ordonat (, , z), unde:
- este distana de la origine la proiecia
ortogonal M a punctului M pe planul (xOy);
x
z
y
O

y
z
x
z M
M
Fig. 6.
34
- este msura unghiului dintre semidreptele
Ox i [OM (fig. 6).
Definiia 4. Numerele reale (, , z) se numesc coordonate cilindrice ale punctului M n spaiu.
Relaia dintre coordonatele cilindrice i cele carteziene este dat de urmtoarele formule de
trecere de la reperul cartezian la cel cilindric:

=
=
=
. z z
, sin
, cos x
y
Observaia 4. a. Dac (, , z) (0, ) [0, 2) R , atunci ecuaiile de trecere de la reperul
cartezian la cel cilindric asigur o coresponden biunivoc: (, , z) (0, ) [0, 2) R (x,
y, z)
3
E \ (Oz), ntre mulimile (0, ) [0, 2) R i mulimea de puncte
3
E \ (Oz).
Transformarea invers, care asociaz unui punct M de coordonate carteziene (x, y, z)
coordonatele sale cilindrice (, , z): (x, y, z)
3
E \ (Oz) (, , z) (0, ) [0, 2) R dat de
relaiile:

=
+ =
,
,
2 2
z z
y x
cu unghiul , dat de relaiile:

+
=
+
=
. sin
, cos
2 2
2 2
y x
y
y x
x


b. Dac se fixeaz coordonata =
0
, se obine un cilindru circular drept cu generatoarele
paralele cu axa (Oz), de unde i denumirea de coordonate cilindrice.

Exemple 3
Se dau punctele n coordonate carteziene: A(2, 2 3, 5), B(3, 3, 4). S se
afle coordonatele cilindrice ale acestor puncte.
Soluie: Se tie c (x, y, z) fiind coordonatele carteziene ale unui punct M atunci din
relaiile de legtur cu coordonatele sale cilindrice (, , z) se obine:
4 ) 3 2 ( 2
2 2 2 2
= + = + =
A A
y x
A
,

= =
+
=
= =
+
=
,
2
3
16
3 2
sin
,
2
1
16
2
cos
2 2
2 2
A A
A
A
A A
A
A
y x
y
y x
x

de unde:
3

=
A
.Rezult coordonatele cilindrice ale lui A, care sunt:
A
= 4,
A
=
3

i z
A
=
5, sau A(4,
3

,5). Analog se obine: B( 3 2 ,


6
5
, 4).


Se dau punctele n coordonate carteziene: A(4, 4, 6), B(3 3, 9, 0). Afl
coordonatele cilindrice ale acestor puncte. R: A( 2 4 ,
4
7
, 6), B(6 3,
3
4
, 0).

S ne reamintim
Formule de trecere de la reperul cartezian la cel cilindric:

=
=
=
, z z
, sin
, cos x
y
(, , z) (0, ) [0, 2) R
.


I I. .3 3. .6 6. . T Tr re ec ce er re ea a d de e l la a r re ep pe er ru ul l c ca ar rt te ez zi ia an n l la a r re ep pe er ru ul l s sf fe er ri ic c n n s sp pa a i iu u
Fie un punct M


3
E \ (Oz), avnd coordonatele carteziene (x, y, z).
Un alt set de coordonate, care caracterizeaz poziia punctului M n
35
spaiu, este tripletul ordonat (r, , ), unde:
- r reprezint distana, d(O, M) dintre origine
i punctul M;
- este unghiul dintre semidreptele [Ox i
OM, unde M este proiecia punctului M pe planul (xOy);
- este unghiul dintre semidreptele [Oz i [OM (fig. 7).

Definiia 5. Numerele reale (r, , ) se numesc coordonatele sferice ale punctului M n spaiu.
Relaiile dintre coordonatele sferice i cele carteziene ale punctului sunt date de
urmtoarele formule de trecere de la reperul cartezian la cel sferic:

=
=
=
. cos r z
, sin sin r y
, cos sin r x


Dac se consider (r, , ) (0, ) (0, ) [0, 2), aceste formule asigur o
coresponden biunivoc ntre domeniul specificat i mulimea de puncte
3
E \ (Oz).
Observaia 5. Corespondena anterioar fiind biunivoc rezult c transformarea invers, care
asociaz unui punct M de coordonate carteziene (x, y, z), coordonatele sale sferice (r, , ),
(x, y, z)
3
E \ (Oz) (r, , ) (0, ) (0, ) [0, 2), este dat de
relaiile:

|
.
|

\
|
=
+ + =
, arccos
,
2 2 2
r
z
z y x r

i unghiul este dat de relaiile:

+
=
+
=
. sin
, cos
2 2
2 2
y x
y
y x
x


Exemple 4
Fiind date punctele n coordonate sferice:
|
.
|

\
|
3
,
6
, 4

A ,
|
.
|

\
|
3
2
,
4
3
, 8

B ,
|
.
|

\
|
6
5
,
3
4
, 12

C . S se afle coordonatele carteziene ale acestor puncte.
Soluie: Se obine:x
A
= r
A
sin
A
cos
A
= 4 sin
6

cos
3

= 1, y
A
= r
A
sin
A
sin
A

= 4 sin
6

sin
3

= 3, z
A
= r
A
cos
A
= 4 cos
3

= 2. Rezult coordonatele
carteziene ale lui A ca fiind (1, 3, 2). Analog: B( 2 2, 2 6, 4).


Fiind dat punctul n coordonate sferice:
|
.
|

\
|
6
5
,
3
4
, 12

A . Afl coordonatele
carteziene ale acestui punct. R: A(9, 3 3, 6 3).
Fig. 7.
x
z
y
O


z

z M
M
r


36

S ne reamintim
Formule de trecere de la reperul cartezian la cel sferic:

=
=
=
, cos r z
, sin sin r y
, cos sin r x

(r, , )
(0, ) (0, ) [0, 2).

I I. .3 3. .7 7. . Rezumat
n prima parte a acestei uniti de nvare se trec n revist principalele rezultate
referitoare la translaia i rotaia n plan i n spaiu.Astfel, se definesc translaia i
rotaia, se determin ecuaiile translaiei n plan i n spaiu, ale rotaiei n plan i n
spaiu,precum i ale roto-translaiei n plan.
n a doua parte se definesc coordonatele polare, cilindrice, sferice i se
determin relaiile dintre acestea i coordonate carteziene n spaiul euclidian cu dou
i trei dimensiuni.


I I. .3 3. .8 8. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1.Completeaz definiia: Se numete translaie a reperului cartezian
2.Scrie formulele de translaie n spaiu i n plan.
3.Completeaz definiia: Se numete rotaie a reperului cartezian
4.Scrie formulele de rotaie i pentru roto-translaie n plan.
5.Scrie formulele de trecere de la reperul cartezian la cel: i) polar; ii) cilindric; iii)
sferic.
6.Originea sistemului de axe rectangulare O este translatat n O(1, 2), iar axele se
rotesc cu un unghi
12
5
arctg = . Coordonatele punctelor M
1
(3, 2) i M
2
(2, 3) sunt date n
noul sistem. Determin coordonatele punctelor M
1
i M
2
n vechiul sistem de axe de
coordonate.
7.Fa de un reper cartezian din
3
E se d punctul n coordonate sferice:
|
.
|

\
|
3
,
6
, 4

A .
Calculeaz coordonatele carteziene ale punctului dat.
8.Fiind dat n coordonate carteziene punctul: 6) 4, - A(4, , afl coordonatele cilindrice
ale acestui punct.

I I. .3 3. .9 9. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. .R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 1. . 2.Revezi paragraful I.3.3;3 3. .R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 2 2. . 4.Revezi cazul
particular 2 din paragraful I.3.3;5.i) Revezi paragraful I.3.4.;ii) Revezi paragraful
I.3.5.; iii) Revezi paragraful I.3.6.6 .M
1
(1, 5) i M
2
(2, 0).7. A((1, 3, 2 3). 8.
A((4 2,
4
7
, 6).

37Tem de control 1 Algebr liniar

1. Stabilete dac urmtoarea mulime de vectori este liniar independent: S ={x
1
= (3, 1,
5), x
2
= (6, 2, 15)}.
2. Se dau vectorii: a = i

+4 j

+6 k

;b

=i

+2 j

+3k , c

=2 i

+4 j

. S se determine
astfel nct cei trei vectori s fie coplanari i-n acest caz s se descompune vectorul a
dup direciile vectorilor b i c .
3. Pentru vectorii a =3 i

+2 j

+ k

;b

= j

+2k , s se calculeze lungimile lor i aria


paralelogramului construit cu aceti vectori.
4. S se calculeze volumul tetraedrului OABC unde O(0,0,0), A(1,-1,0), B(0,1,-1),
C(1,0,1), precum i nlimea cobort din O pe planul ABC.
5. Translatnd axele reperului Oxy n punctul O

(-1,2), s se determine unghiul cu care


trebuie rotite noile axe Ox, Oy pentru ca ecuaia x
2
+2xy +y
2
2x2y+1, s se
transforme ntr-o ecuaie de forma: aX
2
+bY
2
+c =0
6. S se determine coordonatele sferice ale punctului A dac coordonatele sale carteziene
sunt (2 3, 6, 4)Dup rezolvare , lucrarea de verificare trebuie transmis tutorelui , pe foi scrise de
mn i ndosariate.

Sugestii pentru acordarea punctajului

Oficiu: 10 puncte
Subiectul 1: 15 puncte
Subiectul 2: 15 puncte
Subiectul 3: 15 puncte
Subiectul 4: 15 puncte
Subiectul 5: 15 puncte
Subiectul 6: 15 puncte

38
M MO OD DU UL LU UL L I II I. . G Ge eo om me et tr ri ie e a an na al li it ti ic c

Cuprins
Introducere .............................................................................................................................. 38
Competene ............................................................................................................................. 38
U UI I I II I. .1 1. .G Ge eo om me et tr ri ie e l li in ni ia ar r n n s sp pa a i iu u ( (Planul i dreapta n spaiu) ) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 39 9
U UI I I II I. .2 2. .G Ge eo om me et tr ri ie e p p t tr ra at ti ic c n n p pl la an n ( (S St tu ud di iu ul l c co on ni ic ce el lo or r p pe e e ec cu ua a i ii i g ge en ne er ra al le e) ) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 53 3
U UI I I II I. .3 3. .G Ge eo om me et tr ri ie e p p t tr ra at ti ic c n n s sp pa a i iu u ( (S Sf fe er ra a. . C Cu ua ad dr ri ic ce e p pe e e ec cu ua a i ii i r re ed du us se e) ). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 61 1
U UI I I II I. .4 4. .G Ge en ne er r r ri i d de e s su up pr ra af fe e e e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 73 3
Tem de control 2-Geometrie analitic ................................................................................... 79
Introducere

n liceu s-a demonstrat c ntr-un reper din plan o funcie dat descrie o anumit
curb n plan (vezi: funciile trigonometrice, exponeniale, logaritmice i n mod
deosebit dreptele n plan reprezentate prin ecuaii de gradul I i conicele n plan, pe
forme canonice, reprezentate prin ecuaii de gradul al II-lea).
n cadrul acestei uniti de nvare vom arta, la nceput, c ntr-un reper n spaiu
ecuaiile de gradul I reprezint plane, ntr-un reper n plan oricare din ecuaiile de
gradul al II-lea reprezint o conic i apoi revenind la un reper n spaiu vom arta c
unei ecuaii i corespunde o suprafa.
Curbele n spaiu se obin prin intersecia a dou suprafee, cu alte cuvinte, pentru
ele sunt necesare cel puin dou ecuaii.Competene
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s identifice, s defineasc, s caracterizeze i s exemplifice principalele noiuni
teoretice referitoare la geometria analitic a curbelor i a suprafeelor: plan i dreapt
n spaiu, conice n plan, cuadrice n spaiu i generri ale unor suprafee;
-s utilizeze n exerciii principalele rezultate referitoare la geometria analitic a
curbelor i a suprafeelor, necesare modulului de geometrie diferenial, ultim n acest
curs.
39
Unitatea de nvare II.1. Geometrie liniar n spaiu (Planul i
dreapta n spaiu)

Cuprins
II.1.1. Introducere .................................................................................................................... 39
II.1.2. Competene ................................................................................................................... 39
I II I. .1 1. .3 3. . Ecuaii de plane ............................................................................................................. 40
I II I. .1 1. .3 3. .1 1. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e t tr re ei i p pu un nc ct te e n ne ec co ol li in ni ia ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 40 0
I II I. .1 1. .3 3. .2 2. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pu un nc ct t e ex xt te er ri io or r d dr re ep pt te ei i. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 41 1
I II I. .1 1. .3 3. .3 3. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i d do ou u d di ir re ec c i ii i n ne ec co ol li in ni ia ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 41 1
I II I. .1 1. .3 3. .4 4. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e p pu un nc ct t i i d de e u un n v ve ec ct to or r n no or rm ma al l. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .4 42 2
I II I. .1 1. .3 3. .5 5. . E Ec cu ua a i ia a g ge en ne er ra al l a a p pl la an nu ul lu ui i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .4 42 2
I II I. .1 1. .3 3. .6 6. . E Ec cu ua a i ia a p pl la an nu ul lu ui i p pr ri in n t t i ie et tu ur ri i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 42 2
I II I. .1 1. .4 4. . F Fa as sc ci ic co ol le e d de e p pl la an ne e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 43 3
I II I. .1 1. .5 5. . E Ec cu ua a i ii i d de e d dr re ep pt te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 44 4
I II I. .1 1. .5 5. .1 1. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e d do ou u p pu un nc ct te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 44 4
I II I. .2 2. .5 5. .2 2. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i u un n v ve ec ct to or r n ne en nu ul l. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 44 4
I II I. .1 1. .5 5. .3 3. . D Dr re ea ap pt ta a c ca a i in nt te er rs se ec c i ie e a a d do ou u p pl la an ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 45 5
I II I. .1 1. .6 6. . P Po oz zi i i ii i r re el la at ti iv ve e d de e d dr re ep pt te e i i p pl la an ne e. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .4 47 7
I II I. .1 1. .6 6. .1 1. . P Po oz zi i i ia a u un ne ei i d dr re ep pt te e f fa a d de e u un n p pl la an n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 47 7
I II I. .1 1. .6 6. .2 2. . P Po oz zi i i ii il le e r re el la at ti iv ve e a a d do ou u d dr re ep pt te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 47 7
I II I. .1 1. .7 7. . U Un ng gh hi iu ur ri i i i d di is st ta an n e e n n s sp pa a i iu u . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 49 9
I II I. .1 1. .7 7. .1 1. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u p pl la an ne e o or ri ie en nt ta at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 49 9
I II I. .1 1. .7 7. .2 2. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .4 49 9
I II I. .1 1. .7 7. .3 3. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pl la an n. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .5 50 0
I II I. .1 1. .7 7. .4 4. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a u un n p pl la an n . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 50 0
I II I. .1 1. .7 7. .5 5. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a o o d dr re ea ap pt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 50 0
I II I. .1 1. .7 7. .6 6. . D Di is st ta an n a a d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 50 0
II.1.8. Rezumat. ....................................................................................................................... 52
II.1.9. Test de autoevaluare a cunotinelor ............................................................................. 52
I II I. .1 1. .1 10 0. .R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 52 2


II.1.1. Introducere
n cadrul acestei uniti de nvare, cu ajutorul spaiului euclidian al vectorilor liberi
3
E n care se consider un reper ortonormat R ={0, i , j , k }, se prezint diferitele
reprezentri analitice ale planelor i dreptelor n spaiu n funcie de cazurile de
determinare ale acestora. Se caracterizeaz cu ajutorul algebrei vectoriale poziiile
relative de plane i drepte n spaiu, fa as sc ci ic co ol le el le e d de e p pl la an ne e i i s se e e ex xp pl li ic c formulele pentru
determinarea msurilor unghiurilor i ale distanelor.


II.1.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s prezinte diferitele reprezentri analitice ale unui plan n spaiu n funcie de
cazurile de determinare ale acestuia;
-s prezinte diferitele reprezentri analitice ale unei drepte n spaiu n funcie de
diferitele cazuri de determinare ale acesteia;
-s identifice i s explice problemele teoretice i practice referitoare la fa as sc ci ic co ol le e d de e
p pl la an ne e; ;
-s caracterizeze poziiile relative de plane i drepte n spaiu;
-s nregistreze i s prezinte formulele de calcul ale msurilor unghiurilor i ale
distanelor;

40
-s rezolve probleme care necesit ecuaii de plane i de drepte.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.


II.1.3. E Ec cu ua a i ii i d de e p pl la an ne e


II.1.3.1 1. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e t tr re ei i p pu un nc ct te e n ne ec co ol li in ni ia ar re e

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k } i n acest
reper trei puncte necoliniare M
i
(x
i
, y
i
, z
i
), i = 3 , 1 . Aceste puncte determin planul () (fig. 1).

Se noteaz cu
i
r , i = 3 , 1 vectorii de poziie ai punctelor M
i
i cu r vectorul de poziie al unui
punct M(x, y, z). Pentru ca punctul M s aparin planului (), trebuie ca vectorii M M
1
,
2 1
M M i
3 1
M M s fie coplanari, deci liniar dependeni. Rezult c exist , R astfel nct:
M M
1
=
2 1
M M +
3 1
M M , adic:
1
r r = (
1 2
r r ) + (
1 3
r r ), , R ,
sau: () : r =
1
r + (
1 2
r r ) + (
1 3
r r ), , R ,
care se numete ecuaia vectorial a planului determinat de trei puncte necoliniare.
innd cont c ntre componentele vectorilor se pstreaz aceeai relaie de dependen,
rezult:
() :

+ + =
+ + =
+ + =
, ) ( ) (
, ) ( ) (
, ) ( ) (
1 3 1 2 1
1 3 1 2 1
1 3 1 2 1
z z z z z z
y y y y y y
x x x x x x, R ,care poart numele de ecuaiile
parametrice ale planului determinat de trei puncte necoliniare. Numerele reale i se numesc
parametri.Condiia de coplanaritate a trei vectori se poate pune i sub forma anulrii produsului
mixt a celor trei vectori, deci: ( M M
1
,
2 1
M M ,
3 1
M M ) = 0.innd cont de expresia analitic a
produsului mixt rezult: () :
1 3 1 3 1 3
1 2 1 2 1 2
1 1 1
z z y y x x
z z y y x x
z z y y x x= 0,care se numete ecuaia planului
determinat de trei puncte necoliniare sub form de determinant de ordinul trei.
Dac se pleac de la proprietile determinanilor, ecuaia planului sub form de
determinant de ordinul trei se poate scrie i sub form de determinant de ordinul patru:
r
i j
k
O
M
1
M
2
M
3
M

()

r
1
r
2
r
3
Fig. 1.
41
() :
1
1
1
1
3 3 3
2 2 2
1 1 1
z y x
z y x
z y x
z y x
= 0.

II.1.3.2 2. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pu un nc ct t e ex xt te er ri io or r d dr re ep pt te ei i

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k}. Fie (d) o
dreapt, M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) un punct exterior acesteia, iar v (l, m, n) vectorul director al dreptei (d) i
M
2
(x
2
, y
2
, z
2
) un punct care aparine acesteia (fig. 2).
Dac se consider M
3
(d) astfel nct v ,
se obine: M M
1
=
2 1
M M +
3 2
M M , , R
(s-a identificat clasa cu reprezentantul) pentru orice
punct M(x, y, z) din plan. Dac
1
r ,
2
r i r sunt
vectorii de poziie ai punctelor M
1
, M
2
i respectiv
M, relaia anterioar se scrie:

1
r r = (
1 2
r r ) + v , , R , sau:
() : r =
1
r + (
1 2
r r ) + v , , R ,
care reprezint ecuaia vectorial a planului determinat de o dreapt i un punct exterior ei.
Din ecuaia vectorial a planului rezult ecuaiile parametrice ale acestui plan:
() :

+ + =
+ + =
+ + =
, ) (
, ) (
, ) (
1 2 1
1 2 1
1 2 1
n z z z z
m y y y y
l x x x x, R .

II.1.3.3 3. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i d do ou u d di ir re ec c i ii i n ne ec co ol li in ni ia ar re e

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }. Fie punctul
M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) aparinnd planului () i doi vectori liberi necoliniari, ce admit reprezentani
coninui n planul (): v
1
(l
1
, m
1
, n
1
) i v
2
(l
2
, m
2
, n
2
) (fig. 3).
Se consider punctele M
i
(x
i
, y
i
, z
i
), i = 3 , 2 , astfel nct
1
v i
2
v .
Pentru ca un punct M(x, y, z) s aparin acestui plan, trebuie ca vectorii M M
1
,
2 1
M M ,
3 1
M M (s-a identificat clasa cu reprezentantul) s fie
coplanari, adic exist , R astfel nct:
M M
1
=
2 1
M M +
3 1
M M .
Dac
1
r i r sunt vectorii de poziie ai
punctelor M
1
i respectiv M, relaia anterioar se
scrie:
1
r r =
1
v +
2
v , , R ,sau:
() : r =
1
r +
1
v +
2
v , , R ,
care reprezint ecuaia vectorial a planului determinat de un punct i dou direcii necoliniare.
Din ecuaia ecuaia vectorial rezult ecuaiile parametrice ale acestui plan:
() :

+ + =
+ + =
+ + =
.
,
,
2 1 1
2 1 1
2 1 1
n n z z
m m y y
l l x x, R .
M
3
M
1
M
2
()

M

2
v


1
v

Fig. 3.
v
M
3
M
2
M
1
(d)
()

Fig. 2.
M

M
1
M
2


M
1
M
3


M
2
M
3


42
Dac se scrie condiia de coplanaritate a vectorilor M M
1
,
2 1
M M ,
3 1
M M prin anularea
produsului lor mixt, rezult:
() :
2 2 2
1 1 1
1 1 1
m n l
n m l
z z y y x x
= 0,
care reprezint ecuaia acestui plan sub form de determinant de ordinul al treilea.

II.1.3.4 4. . P Pl la an nu ul l d de et te er rm mi in na at t d de e p pu un nc ct t i i d de e u un n v ve ec ct to or r n no or rm ma al l

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }. Fie punctul
M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) coninut n planul () i un vector liber nenul

N (p,

q,

r), normal la planul () (fig.
4).Fie M(x, y, z) un punct oarecare din plan, iar
0
r i r vectorii de poziie ai punctelor M
0
i
respectiv M. Rezult c ( r
0
r ) N .
Se obine: () : ( r
0
r ) N = 0,
care este ecuaia vectorial a planului determinat
un punct i un vector nenul normal la plan. Din
ecuaia vectorial a planului rezult ecuaia:
() : (x x
0
) p + (y y
0
) q + (z z
0
) r = 0, sau:
() : px + qy + rz + l = 0. Fig.4.
II.1.3.5 5. . E Ec cu ua a i ia a g ge en ne er ra al l a a p pl la an nu ul lu ui i

Dac privim ecuaiile planelor determinate pn acum, rezult c unui plan i corespunde o
ecuaie de gradul nti n necunoscutele x, y, z.
S demonstrm, c reciproc, unei ecuaii de gradul nti n trei necunoscute i corespunde
un plan n spaiu.
Fie: Ax + By + Cz + D = 0, A, B, C, D R ,o ecuaie liniar, care admite
2

soluii.Dac (x
0
, y
0
, z
0
) este o soluie a acestei ecuaii, atunci Ax
0
+ By
0
+ Cz
0
+ D = 0.
Prin scderea celor dou ecuaii, se obine: A(x x
0
) + B(y y
0
) + C(z z
0
) = 0,
care reprezint ecuaia unui plan determinat de un punct i un vector normal la plan.
Dac se compar ultima ecuaie cu () : (x x
0
) p + (y y
0
) q + (z z
0
) r = 0, rezult
c soluia (x
0
, y
0
, z
0
) conduce la M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) i N (A, B, C), fiind vectorul normal la plan.
Ecuaia Ax + By + Cz + D = 0, A, B, C, D R , poart numele de ecuaia cartezian
general a planului.
II.1.3.6 6. . E Ec cu ua a i ia a p pl la an nu ul lu ui i p pr ri in n t t i ie et tu ur ri i

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }. Fie un plan,
care nu trece prin originea axelor de coordonate i determin pe axele respective nite segmente de
lungime a, b i respectiv c. Punctele de intersecie ale planului cu aceste axe sunt: A(a, 0, 0); B(0,
b, 0) i C(0, 0, c).Dac se scrie ecuaia planului determinat de cele trei puncte necoliniare, se
obine: () :
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1
c
b
a
z y x
= 0. Se dezvolt dup prima linie acest determinant i se obine:() :
0 1= + +
c
z
b
y
a
x
, care poart numele de ecuaia planului prin tieturi.
Exemple 1
S se scrie ecuaia planului () paralel cu planul (
1
): 3x y + z 6 = 0 i care trece
N
M
0 ()

M43
prin mijlocul segmentului determinat de punctele M
1
(1, 3, 2) i M
2
(1, 5, 4).
Soluie: Coordonatele mijlocului M al segmentului [M
1
M
2
] sunt: , 1 =
M
x , 1 =
M
y
1 =
M
z .Normala la planul () cutat este aceeai cu normala la planul (
1
), adic

k j i N N + = = 3
1
. Ecuaia planului cutat este:() : 3(x 1) 1(y + 1) + 1(z + 1)
= 0, respectiv () : 3x y + z 3 = 0.


Scrie ecuaia general a planului () care: i) trece prin punctul P(6,-5,2) i taie pe axele de
coordonate segmente pozitive egale ntre ele; ii)are ecuaiile parametrice: x=-2+3u-4v,
y=1-2u-v, z=1+u+v. R: i) (): x+y+z-3=0, ii) (): x+7y+11z-16=0.

S ne reamintim
Ecuaia cartezian general a planului: Ax + By + Cz + D = 0, A, B, C, D R .
Ecuaia planului prin tieturi: 0 1= + +
c
z
b
y
a
x
.
Ecuaia planului determinat un punct i un vector nenul normal la plan:
A(x x
0
) + B(y y
0
) + C(z z
0
) = 0.
Ecuaia planului determinat de un punct i dou direcii necoliniare sub form de
determinant:
2 2 2
1 1 1
1 1 1
m n l
n m l
z z y y x x
=0.
Ecuaiile parametrice ale planului determinat de un punct i dou direcii
necoliniare:

+ + =
+ + =
+ + =
.
,
,
2 1 1
2 1 1
2 1 1
n n z z
m m y y
l l x x, R .

II.1.4. F Fa as sc ci ic co ol le e d de e p pl la an ne e

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }.

Definiia 1. Se numete fascicol de plane, totalitatea planelor care trec prin intersecia comun a
dou plane date.

Planele date care se intersecteaz se numesc plane fundamentale ale fascicolului.
Fie (
1
) i (
2
) dou plane care se intersecteaz dup o dreapt i () un plan oarecare, care
trece prin dreapta comun:(
1
) : A
1
x + B
1
y + C
1
z + D
1
= 0,(
2
) : A
2
x + B
2
y + C
2
z + D
2
= 0,
() : Ax + By + Cz + D = 0.
Rangul matricei sistemului format din ecuaiile planelor (
1
), (
2
), () trebuie s fie doi i
determinantul caracteristic corespunztor minorului principal trebuie s fie nul :
0
2 2 2
1 1 1
=
C B A
C B A
C B A
, 0
2 2
1 1
=
B A
B A
p
i 0
2 2 2
1 1 1
=

=
D B A
D B A
D B A
c
.
Din condiiile de proporionalitate a liniilor celor doi determinani de ordinul trei, rezult
c exist , R astfel nct:
x A A A
2 1
+ = , y B B B
2 1
+ = , z C C C
2 1
+ = ,
1
2 1
+ = D D D .
Dac se amplific relaiile, respectiv cu x, y, z i 1 i se adun pe vertical, se obine:
Ax + By + Cz + D = (A
1
x + B
1
y + C
1
z + D
1
) + (A
2
x + B
2
y + C
2
z + D
2
).
Adic: () = (
1
) + (
2
). Rezult c ecuaia fascicolului este: () : (
1
) + (
2
) = 0.
44
Deoarece
2
+
2
> 0, adic cel puin unul din parametrii , este nenul i notm cu

= , rezult ecuaia fascicolului: () : (


1
) + (
2
) = 0,numit ecuaia fascicolului redus .
Exemple 2
S se scrie ecuaia general a planului () care trece prin axa (Oz) i prin punctul
A(-3,1,-2).
Soluie: Folosind ecuaia fascicolului redus se obine ecuaia planului cutat de
forma (): x+y = 0. Punnd condiia ca punctul A s aparin acestui plan, rezult
= 3, de unde () : x+3y = 0.


Scrie ecuaia general a planului () care este paralel cu axa (Ox) i care trece prin
punctele A(4,0,-2) i B(5,1,7). R: () : 9y z 2 = 0.

S ne reamintim
Ecuaia fascicolului de plane fundamentale (
1
) i (
2
):(
1
) + (
2
) = 0,,
R .
Ecuaia fascicolului redus: () : (
1
) + (
2
) = 0 (
2
+
2
> 0, adic cel puin
unul din parametrii , este nenul i am notat

= ).


II.1.5. E Ec cu ua a i ii i d de e d dr re ep pt te e

II.1.5.1 1. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e d do ou u p pu un nc ct te e

Fie n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k } i dou puncte distincte
M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) i M
2
(x
2
, y
2
, z
2
). Aceste puncte determin o dreapt unic (d) (fig. 5).
Pentru ca un punct M(x, y, z) s aparin acestei drepte, trebuie ca vectorii M M
1
i
2 1
M M
s fie coliniari ( M M
1
,
2 1
M M ), adic exist R astfel nct:
M M
1
=
2 1
M M (s-a identificat clasa cu reprezentantul).Se noteaz cu
1
r ,
2
r i r
vectorii de poziie ai punctelor M
1
, M
2
i respectiv M, rezult:
1
r r = (
1 2
r r ) adic,
(d) : r =
1
r + (
1 2
r r ), R ,
care poart denumirea de ecuaia vectorial a dreptei
determinat de dou puncte distincte.
Dac se nmulete scalar ecuaia vectorial
succesiv cu i , j respectiv cu k , se obin relaiile:
(d) :

+ =
+ =
+ =
, , ) (
, ) (
, ) (
1 2 1
1 2 1
1 2 1
R

z z z z
y y y y
x x x x
numite ecuaiile
parametrice ale dreptei determinat de dou puncte distincte.Din ecuaiile parametrice rezult
(d) :
1 2
1
1 2
1
1 2
1
z z
z z
y y
y y
x x
x x

, numite ecuaiile dreptei sub form de rapoarte.II.1.5.2 2. . D Dr re ea ap pt ta a d de et te er rm mi in na at t d de e u un n p pu un nc ct t i i u un n v ve ec ct to or r n ne en nu ul l

n spaiul euclidian
3
E se consider un reper
ortonormat R = {O, i , j , k }. Fie M
0
(x
0
, y
0
, z
0
)
3
E
un punct fixat i un vector liber nenul v (l, m, n) dat.
Atunci exist o dreapt (d) i numai una care trece Fig. 6.

(d)
ri
j
k
M
1
M
2
M

r
1
r
2
O

Fig. 5.
M
1
M

M
1
M
2
O
(d)
r
i
j
k
M
0
M

r
0
v

45

prin M
0
i care are direcia dat de vectorul v (fig. 6).Pentru ca un punct M s aparin dreptei,
trebuie ca vectorii M M
0
i v s fie coliniari, deci M M
0
=v , R , unde M M
0
.
Dac
0
r i r sunt vectorii de poziie ai punctelor M
0
i M se obine: r
0
r = v , adic:
(d) : r =
0
r + v , R , care reprezint ecuaia vectorial a dreptei determinat de un punct i
o direcie. Vectorul v se numete vector director al dreptei.
Din ecuaia vectorial rezult: (d) :

+ =
+ =
+ =
R

,
,
,
0
0
0
n z z
m y y
l x x
care reprezint ecuaiile
parametrice ale dreptei. Din ecuaiile parametrice sau din condiia de coliniaritate a doi vectori
rezult: (d) :
n
z z
m
y y
l
x x
0 0 0

=

, numite ecuaiile dreptei sub form de rapoarte.II.1.5.3 3. . D Dr re ea ap pt ta a c ca a i in nt te er rs se ec c i ie e a a d do ou u p pl la an ne e

Se consider n spaiul euclidian
3
E un reper ortonormat R = {O, i , j , k }. Fie dou plane
de ecuaii generale:(
1
): A
1
x + B
1
y + C
1
z + D
1
= 0, (
2
): A
2
x + B
2
y + C
2
z + D
2
= 0.
Poziiile relative ale celor dou plane se stabilesc dac se interpreteaz din punct de vedere
geometric soluiile sistemului:

=
=
, 0 ) (
, 0 ) (
2
1

care are matricea:


|
|
.
|

\
|
2 2 2
1 1 1
C B A
C B A
.
CAZUL I Dac rangul matricei este doi, fie 0
2 2
1 1
=
B A
B A
p
, atunci
sistemul:

+ = +
+ = +
), (
), (
2 2 2 2
1 1 1 1
D z C y B x A
D z C y B x A
este compatibil simplu nedeterminat, adic admite o infinitate
simpl de soluii. Fie o soluie particular din aceast infinitate de soluii. Dac z = z
0
, atunci
rezult soluia corespunztoare (x
0
, y
0
, z
0
) i cum acesteia i corespunde n spaiu un punct M
0
,
rezult c acest punct aparine att planului (
1
) ct i lui (
2
). Rezult c cele dou plane au o
infinitate de puncte comune, deci intersecia lor este o dreapt.

CAZUL II Dac rangul matricei este unu, atunci se obine proporionalitatea
coeficienilor:
2
1
2
1
2
1
C
C
B
B
A
A
= = .Fie determinantul principal 0
1
= A
p
. Atunci determinantul
caracteristic corespunztor este:
2 2
1 1
D A
D A
c

= .
CAZUL II
1
Dac
c
0 sistemul este incompatibil, deci planele nu au nici un punct comun, adic
ele sunt paralele. Din faptul c
c
0 rezult
2
1
2
1
D
D
A
A
, deci condiia ca dou plane s fie paralele este:
2
1
2
1
2
1
C
C
B
B
A
A
= =
2
1
D
D
.
CAZUL II
2
Dac
c
= 0, atunci sistemul este compatibil dublu nedeterminat, deci cele dou
plane au o infinitate dubl de puncte comune, adic ele sunt confundate.
Se obine condiia ca dou plane s fie confundate:
2
1
2
1
2
1
C
C
B
B
A
A
= =
2
1
D
D
= .
La cadrul studiului efectuat la cazul I, s-a observat c, dac rangul matricei sistemului
format din ecuaiile celor dou plane este doi, planele se taie dup o dreapt.
n acest caz, ecuaiile dreptei dat ca intersecie a dou plane neparalele i neconfundate:
M
0
M

46
(
1
): A
1
x + B
1
y + C
1
z + D
1
= 0 i (
2
): A
2
x + B
2
y + C
2
z + D
2
= 0,sunt:
(d) :

= + + +
= + + +
, 0
, 0
2 2 2 2
1 1 1 1
D z C y B x A
D z C y B x A
numite ecuaiile carteziene ale dreptei, sau ecuaiile dreptei ca
intersecie a dou plane. Sistemul format din ecuaiile celor dou plane fiind simplu nedeterminat,
un punct M
0
al dreptei (d) de intersecie, se obine ca intersecie a dreptei cu unul din planele de
coordonate sau cu un plan paralel cu unul din planele de coordonate, adic dnd o anumit valoare
uneia din necunoscute. Fig. 7.
Pentru a determina direcia dreptei (d), se observ c ntr-
un punct M
0
(d), vectorul normal
1
N este perpendicular pe
planul (
1
), deci pe dreapta (d), analog pentru vectorul
2
N . Se
obine c vectorul director, v , al dreptei (d) este ortogonal pe
vectorii normali
1
N i
2
N

(fig. 7).
Aceasta nseamn c vectorul director al dreptei (d) este
coliniar cu produsul vectorial al vectorilor normali la cele dou
plane. Se poate considera:
2 1
N N v = , unde:
1
N (A
1
, B
1
, C
1
),
2
N (A
2
, B
2
, C
2
).
Se obine: v =
2 2 2
1 1 1
C B A
C B A
k j i
=
2 2
1 1
C B
C B
i
2 2
1 1
C A
C A
j +
2 2
1 1
B A
B A
k .

Exemple 3
S se scrie ecuaiile dreptei (d) tiind c:i) trece prin punctele A(1,0,2), B(1,-1,0); ii)
conine punctul C(1,0,1) i are vectorul director v (-2,0,1).
Soluie: i) Folosind ecuaiile dreptei sub form de rapoarte se obine:
(d) :
2
2
1
0
0
1

=
z y x
sau (d) :

= +
=
0 2 2
0 1
z y
x
;
ii) Folosind ecuaiile dreptei sub form de rapoarte se obine :
(d) :
1
1
0
0
2
1
=

z y x
.
Egalnd cu t irul de rapoarte se obin ecuaiile parametrice, (d) :

+ =
=
+ =
1
0
1 2
t z
y
t x
, t R .

Se dau punctele A(1, 1, 0), B(2, -8, 1) i C(0, 4, 3). Scrie ecuaiile sub form de
rapoarte i ecuaiile parametrice ale dreptelor AB i AC.
R: (AB) :
1 7
1
1
1 z y x
=

+
=

;
(AC) :
3 5
1
1
1 z y x
=
+
=

; (AB) :

=
=
+ =
t z
t y
t x
1 7
1
, t R ; (AC) :

=
=
+ =
t z
t y
t x
3
1 5
1
, t R .

S ne reamintim
Ecuaiile parametrice ale dreptei determinat de un punct i o direcie:
(d) :

+ =
+ =
+ =
R.

,
,
,
0
0
0
n z z
m y y
l x x

M
0

2
N
v
1
N

(
1
) (
2
)
(d)

47
Ecuaiile dreptei determinat de un punct i o direcie:
(d) :
n
z z
m
y y
l
x x
0 0 0

=

.
Ecuaiile dreptei ca intersecie a dou plane:
(d) :

= + + +
= + + +
0.
, 0
2 2 2 2
1 1 1 1
D z C y B x A
D z C y B x A

Ecuaiile dreptei sub form de rapoarte:(d) :
1 2
1
1 2
1
1 2
1
z z
z z
y y
y y
x x
x x

.

II.1.6. P Po oz zi i i ii i r re el la at ti iv ve e d de e d dr re ep pt te e i i p pl la an ne e

II.1.6.1 1. . P Po oz zi i i ia a u un ne ei i d dr re ep pt te e f fa a d de e u un n p pl la an n
n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k } se consider dreapta:
(d) :
n
z z
m
y y
l
x x
0 0 0

=

i planul: () : Ax + By + Cz + D = 0,
dreapta (d) fiind determinat de punctul M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) i vectorul director v (l, m, n), iar vectorul
normal la planul () fiind: N (A, B, C).
Pentru a determina poziia relativ a dreptei (d) fa de planul () se studiaz
perpendicularitatea sau neperpendicularitatea dintre vectorii N i v .

CAZUL I
Dac N


v i M
0
(), adic dac

=
), (
, 0
0
M
v N
Fig. 8.

rezult c dreapta este paralel cu planul (fig. 8).

CAZUL II Dac

=
), (
, 0
0
M
v N
rezult c dreapta este
coninut n plan (fig. 9).
CAZUL III Dac


), (
, 0
0
M
v N
rezult c N v i
deci dreapta intersecteaz planul ntr-un punct
diferit de M
0
(fig. 10).
CAZUL IV Dac


), (
, 0
0
M
v N
rezult c
dreapta intersecteaz planul chiar n M
0
.


II.1.6.2 2 P Po oz zi i i ii il le e r re el la at ti iv ve e a a d do ou u d dr re ep pt te e

n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat
R = {O, i , j , k } se consider dou drepte (d
1
) i (d
2
) date de:
(d
1
) :

) , , (
) , , (
1 1 1 1
1 1 1 1
n m l v
z y x M
i (d
2
) :

) , , (
) , , (
2 2 2 2
2 2 2 2
n m l v
z y x M
,
Poziiile relative ale celor dou drepte se studiaz
n funcie de produsul mixt (
2 1
M M ,
1
v ,
2
v ), unde
v (d)
M
0
N
()

v (d)
M
0
N
()


M
2
M
1
(d
1
)

2
v


1
v


(d
2
)

Fig. 9.
v
(d)
M
0
N
()

M
1
M
2
Fig. 10.
Fig. 11.
48

2 1
M M (fig. 11).

CAZUL I Dac (
2 1
M M ,
1
v ,
2
v ) 0, rezult c vectorii
2 1
M M ,
1
v ,
2
v nu sunt coplanari, deci
dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt oarecare n spaiu.

CAZUL II Dac (
2 1
M M ,
1
v ,
2
v ) = 0, rezult c vectorii
2 1
M M ,
1
v ,
2
v sunt coplanari. Se
obine:
CAZUL II
1
Dac
1
v ,
2
v sunt coliniari i M
1
(d
2
), rezult c dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt paralele.
CAZUL II
2
Dac
1
v ,
2
v sunt coliniari i M
1
(d
2
), rezult c dreptele (d
1
) i (d
2
) coincid.
CAZUL II
3
Dac
1
v ,
2
v nu sunt coliniari, rezult c dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt concurente.

Exemple 4
1. Se consider planul () : 3x + 5y 2z 6 = 0 i dreapta
3
2
6
7
4
3
: ) (
1
+
=

=
+ z y x
d
S se arate c: (d
1
) intersecteaz planul (). S se determine coordonatele
punctului de intersecie;
Soluie: Fie ) 3 , 6 , 4 (
1
v , vectorul director al dreptei (d
1
) i ) 2 , 5 , 3 ( N vectorul
director al normalei planului (). Deoarece:
1
v 0 24 = N rezult c dreapta (d
1
)
intersecteaz planul (). Coordonatele punctului A de intersecie sunt soluiile
sistemului:

+
=

=
+
= +
.
3
2
6
7
4
3
, 0 6 2 5 3
z y x
z y x
Se obine: A(1, 1, 1).
2. S se determine ecuaiile perpendicularei coborte din punctul M(1, 1, 2) pe
dreapta:(d) :
1 1
1
2
3

=
+ z y x
, precum i simetricul punctului M fa de dreapta (d).
Soluie: Ecuaia planului care trece prin M i este perpendicular pe dreapta (d) este:
() : 2x + y z 3 = 0. Coordonatele punctului A de intersecie dintre dreapta (d) i
planul () se obin considernd sistemul:

=
+
= +
,
1 1
1
2
3
, 0 3 2
z y x
z y x
sau:

= + + +
=
+ =
=
. 0 3 1 ) 3 2 ( 2
,
, 1
, 3 2

z
y
x

Se obine:
|
.
|

\
|
=
3
4
,
3
7
,
3
1
A .Dreapta perpendicular pe dreapta (d) care trece prin
punctul M este dreapta (d), determinat de punctele A i M:(d) :
1
2
5
1
2
1

+
=

+
=
z y x
.Fie M simetricul punctului M fa de dreapta (d). Aadar A este
mijlocul segmentului [MM]. Se obine:
3
5
2
'
= =
M A M
x x x ,
3
17
2
'
= =
M A M
y y y ,
3
2
2
'
= =
M A M
z z z .


Afl simetricul M al punctului M(-1,2,0) fa de planul () : x + 2y- z + 3 = 0.
R : M (-3,-2,2).
49

S ne reamintim
Dreapta este paralel cu planul:

=
). (
, 0
0
M
v N
i coninut n plan:

=
). (
, 0
0
M
v N

Dreapta intersecteaz planul: . 0 v N
Dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt oarecare n spaiu: (
2 1
M M ,
1
v ,
2
v ) 0.
Dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt paralele:
1
v ,
2
v sunt coliniari i M
1
(d
2
).
Dreptele (d
1
) i (d
2
) coincid:
1
v ,
2
v sunt coliniari i M
1
(d
2
).
Dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt concurente:
1
v ,
2
v nu sunt coliniari.

II.1.7.U Un ng gh hi iu ur ri i i i d di is st ta an n e e n n s sp pa a i iu u

II.1.7.1 1. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u p pl la an ne e o or ri ie en nt ta at te e
n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k } se consider
() : Ax + By + Cz + D = 0, un plan dat (fig. 12).

Definiia 2. Planul (), mpreun cu o alegere a sensului pe
normal se numete plan orientat.
Evident, dintre cele dou fee ale planului, faa
care corespunde sensului ales pe normal se noteaz cu (+),
iar faa opus cu () (fig. 12).
Fig. 12.
Definiia 3. Se numete unghi diedru dintre dou
plane orientate (
1
) i (
2
), unghiul dintre cei doi
vectori normali ai lor
1
N i
2
N de msur determinat prin:
cos =
2 1
2 1
N N
N N

=
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2 1 2 1 2 1
C B A C B A
C C B B A A
+ + + +
+ +
.
Din definiia unghiului dintre dou plane, rezult c dou plane sunt perpendiculare dac
vectorii lor normali sunt perpendiculari, adic: 0
2 1 2 1 2 1
= + + C C B B A A .
II.1.7.2 2. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e

n spaiul euclidian
3
E , se consider reperul ortonormat R = {O, i , j , k }. Fiind dat o
dreapt (d) n spaiu, se pot stabili pe acesta dou sensuri de parcurgere, notate cu (+) i ().

Definiia 4. Se numete dreapt orientat o dreapt (d) mpreun cu un sens de parcurgere al
acesteia, care va fi sensul pozitiv pe dreapt.

Dac este precizat v , vectorul director al dreptei (d), atunci se accept ca sens pozitiv pe
dreapt, sensul acestuia, iar dreapta orientat va fi dat de cuplul ((d), v).
Definiia 5. Se numete unghi dintre dreptele orientate
((d
1
),
1
v ) i ((d
2
),
2
v ), unghiul de msur dintre vectorii
lor directori
1
v (l
1
, m
1
, n
1
) i
2
v (l
2
, m
2
, n
2
) (fig. 13).
Acesta este deci dat de relaia:
cos =
2 1
2 1
v v
v v

=
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2 1 2 1 2 1
n m l n m l
n n m m l l
+ + + +
+ +
.
Rezult condiia de perpendicularitate a dou drepte:
0
2 1 2 1 2 1
= + + n n m m l l .


()

M
0
N(A, B, C)

N

(+)

()

Fig. 13.

(d
1
)

2
v


1
v


(d
2
)


50
II.1.7.3 3. . U Un ng gh hi iu ul l d di in nt tr re e o o d dr re ea ap pt t i i u un n p pl la an n
n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k } se consider
dreapta orientat ((d), v ), i planul orientat ((), N ), unde v (l, m, n) i N (A, B, C) (fig. 14).

Definiia 6. Se numete unghi dintre o dreapt i un plan cel mai mic unghi dintre dreapt i
proiecia ei ortogonal pe plan. n cazul n care (d) ,, () se consider unghiul de msur zero.
Fie dreapta orientat:
(d) :
n
z z
m
y y
l
x x
0 0 0

=


i planul orientat:
() : Ax + By + Cz + D = 0.
Fie (d) proiecia ortogonal a dreptei (d)

pe planul () (fig. 14). Unghiul cutat este unghiul de msur , dar cum determinarea direciei dreptei
(d) este mai greu de aflat, se calculeaz complementul unghiului de msur , care este unghiul dintre
N i v : cos (90
0
- ) =
v N
v N

deci: sin =
2 2 2 2 2 2
n m l C B A
Cn Bm Al
+ + + +
+ +
.
Se observ c dreapta este paralel cu planul, dac i numai dac Al + Bm + Cn.=.0 i
perpendicular pe plan dac i numai dac N i v sunt coliniari, adic
C
n
B
m
A
l
= = .

II.1.7.4 4. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a u un n p pl la an n

n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k }, se consider planul
() de ecuaie () : Ax + By + Cz + D = 0, al crui vector normal este N (A, B, C) i punctul M
0
(x
0
,
y
0
, z
0
) exterior planului ().
Distana de la un punct la un plan este distana de la punct proiecia lui ortogonal pe plan.
Se obine: d(M
0
, ()) =
2 2 2
0 0 0
C B A
D Cz By Ax
+ +
+ + +
.

II.1.7.5 5. . D Di is st ta an n a a d de e l la a u un n p pu un nc ct t l la a o o d dr re ea ap pt t n n s sp pa a i iu u
n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k }, se consider
dreapta (d), determinat de punctul M
0
(x
0
, y
0
, z
0
) i vectorul director v (l, m, n) i punctul M(x, y,
z) exterior dreptei (d) .
Fie M' proiecia ortogonal a punctului M pe dreapta (d), atunci distana de la M la dreapta
(d), este distana de la M la M', adic distana de la M la proiecia sa ortogonal pe dreapt.
Se noteaz aceast distan cu d(M, (d)). Se obine:
v
v M M
(d)) d(M,
0

= .
II.1.7.6 6. . D Di is st ta an n a a d di in nt tr re e d do ou u d dr re ep pt te e o or ri ie en nt ta at te e

n spaiul euclidian
3
E , dotat cu reperul ortonormat R = {O, i , j , k }, se consider dou
drepte (d
1
) i (d
2
) determinate de punctele M
1
(x
1
, y
1
, z
1
) i respectiv M
2
(x
2
, y
2
, z
2
) i de vectorii
directori
1
v (l
1
, m
1
, n
1
) i respectiv
2
v (l
2
, m
2
, n
2
) (fig. 15).

Definiia 7. Se numete distana dintre dreptele (d
1
) i (d
2
) numrul: inf d(M, N), unde M (d
1
)
i N (d
2
), dou puncte mobile.
1. Dac dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt paralele, atunci distana dintre ele, este distana de la un punct
de pe una dintre drepte la cealalt dreapt.
Fig. 14.

(d)
M
0
N
()

(d)

N


90
0
-

M

v
51
2. Dac dreptele sunt concurente, atunci distana dintre cele dou drepte este nul.
3. Dac dreptele (d
1
) i (d
2
) sunt oarecare n spaiu,
distana dintre cele dou drepte este lungimea segmentului
perpendicularei comune dintre cele dou drepte.

Dac se duce prin dreapta (d
1
) un plan (P) paralel cu
dreapta (d
2
), rezult c distana dintre cele dou drepte
este distana h de la M
2
la acest plan (fig.15).Se
obine c distana dintre cele dou drepte este de fapt
lungimea nlimii paralelipipedului construit
pe suporturile reprezentanilor cu originea comun ,
M
1,
a vectorilor liberi:
2 1
M M ,
1
v ,
2
v .
Rezulta: d((d
1
), (d
2
)) =
2 1
2 1 2 1
v v
) v , v , M M (

, = 1, Fig. 15.
unde se consider, astfel ca d((d
1
), (d
2
)) s fie pozitiv.
Exemple 5
S se determine un plan care trece prin intersecia
planelor:(
1
) : x + 5y + z = 0 i (
2
) : x z + 4 = 0
i care formeaz cu planul (
3
) : x 4y 8z + 12 = 0 un unghi de msur
4

.
Soluie: Planul () care trece prin intersecia planelor (
1
) i (
2
), aparine
fascicolului de plane fundamentale (
1
) i (
2
), deci are ecuaia:() : ( + )x + 5y
+ ( )z + 4 = 0.Pentru ca planele () i (
3
) s formeze un unghi de msur
4


trebuie ca vectorii directori ai normalelor celor dou plane s formeze unghiul de
msur cerut, adic:
4
cos

, de unde: 3
2
+ 4 = 0. Pentru = 0 se obine ()
(
2
). Pentru
3
4
= 0, rezult () : x + 20y + 7z 12 = 0.


Se dau planele (
1
): x+2y+4z-1=0, (
2
): 2x+4y+8z-9=0, (
3
): 2x+y-z+10=0 i
(
4
): x+y+z-2=0. Demonstreaz: i) (
1
)|| (
2
); ii) (
1
) i (
3
) sunt perpendiculare i afl
ecuaiile dreptei (d) de intersecie a lor; iii) determin msura a unghiului format de
planele (
1
) i (
4
).
R: i) Coeficienii A, B, C ai celor dou plane sunt proporionali, ii) Produsul scalar al
vectorilor normali corespunztori celor dou plane este nul,
(d) :

= + +
= + +
0 10 2
0 1 4 2
z y x
z y x
, iii)
|
|
.
|

\
|
=
63
7
arccos .


S ne reamintim
Distana de la un punct la un plan: d(M
0
, ()) =
2 2 2
0 0 0
C B A
D Cz By Ax
+ +
+ + +
.
Distana de la un punct la o dreapt: d(M,(d))=
v
v M M
0

.
Distana dintre dou drepte: d((d
1
), (d
2
)) =
2 1
2 1 2 1
v v
) v , v , M M (

, = 1.v
2
M
2
(d
2
)

2 1
M M
(d
1
)

(P)

M
1
h
v
1
v
2
N

M

52
I II I. .1 1. .8 8. . Rezumat
n aceast unitate de nvare se analizeaz urmtoarele cazuri de determinare
ale unui plan: planul determinat de: trei puncte necoliniare, de o dreapt i un punct
exterior ei,de un punct i dou direcii necoliniare, de un punct i vector normal lui.Se
trateaz urmtoarele cazuri de determinare ale unei drepte: dreapta determinat de:
dou puncte, de un punct i un vector nenul, de intersecia a dou plane. Se prezint
urmtoarele poziii relative de plane i drepte n spaiu: poziia unei drepte fa de un
plan; poziiile relative a dou drepte n spaiu. n final se determin formule de calcul
ale msurilor unghiurilor: dintre dou plane orientate; dintre dou drepte orientate;
dintre o dreapt orientat i un plan orientat; precum i formule de calcul ale distanei:
de la un punct la un plan; de la un punct la o dreapt; dintre dou drepte.


I II I. .1 1. .9 9. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1.Prezint cazurile de determinare ale: i) unui plan. ii) unei drepte n spaiu.
2.i) Scrie minim cinci forme de ecuaii de plane.ii) Scrie minim cinci forme de
ecuaii de drepte.
3.Caracterizeaz (utiliznd calculul vectorial): i)trei poziii relative ale unei drepte
fa de un plan. ii) trei poziii relative a dou drepte n spaiu.
4.Scrie trei formule care s conduc la determinarea msurii unor unghiuri n spaiul
euclidian tridimensional.
5.Scrie trei formule care s reprezinte distane in spaiul euclidian tridimensional.
6.Scrie ecuaia planului () care trece prin mijlocul segmentului [M
1
M
2
], unde M
1
(1,
1, 2) i M
2
(4, 3, 1), este paralel cu dreapta (d) :
1 3
1
2
1 z y x
=
+
=

i este
perpendicular pe planul (
1
) : x 2y z 1 = 0.
7.Se d un tetraedru ABCD definit de punctele A(3,0,0), B(2,4,0), C(-3,-1,0) i
D(0,0,5). Determin lungimile nlimilor tetraedrului.
8. Fie planele (
1
) : x + y + z 1=0 i (
2
) : 2x-y+z-5=0. Determin ecuaia planului
(
3
), simetricul planului (
1
) fa de planul (
2
).
9. Afl simetricul A,al punctului A(2, 1, 1) fa de planul ():x + y + 3z + 5 = 0.
I II I. .1 1. .1 10 0. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. . i i) )R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II I. .1 1. .3 3. .- - c ca az zu ur ri il le e: : 1 1. ., , , ,6 6. .; ; i ii i) ) R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II I. .1 1. .5 5. .- -
c ca az zu ur ri il le e: : 1 1. ., ,2 2. ., ,3 3. .
2 2. . i i) ) R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fe el le e: : I II I. .1 1. .3 3. .1 1. ., , , , I II I. .1 1. .3 3. .6 6. .; ; i ii i) ) R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fe el le e: : I II I. .1 1. .5 5. .1 1. ., ,
I II I. .1 1. .5 5. .2 2. ., , I II I. .1 1. .5 5. .3 3. .
3 3. . i i) )R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II I. .1 1. .6 6. .1 1. .- - c ca az zu ur ri il le e: :I I, , I II I, , I IV V; ; i ii i) ) R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II I. .1 1. .6 6. .2 2. .- -
c ca az zu ur ri il le e: :I I, , I II I
1
, ,I II I
2
, , I II I
3
. .
4. R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fe el le e: : I II I. .1 1. .7 7. .1 1. ., , I II I. .1 1. .7 7. .2 2. ., , I II I. .1 1. .7 7. .3 3. .
5. R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fe el le e: : I II I. .1 1. .7 7. .4 4. ., , I II I. .1 1. .7 7. .5 5. ., , I II I. .1 1. .7 7. .6 6. .
6. () : x 3y + 7z 19 = 0.
7. ,
54
25
=
A
h ,
934
125
=
B
h ,
569
125
=
C
h . 5 =
D
h
8. (
3
) : x-5y-z-7=0.
9. A(0, -1, -5).53
Unitatea de nvare II.2. Geometrie ptratic n plan (Studiul
conicelor pe ecuaii generale)

Cuprins
II.2.1. Introducere .................................................................................................................... 53
II.2.2. Competene ................................................................................................................... 53
I II I. .2 2. .3 3. . N No o i iu un ni i g ge en ne er ra al le e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 53 3
I II I. .2 2. .4 4. . C Ce en nt tr ru ul l u un ne ei i c co on ni ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 55 5
I II I. .2 2. .5 5. . R Re ed du uc ce er re ea a l la a f fo or rm ma a c ca an no on ni ic c a a e ec cu ua a i ie ei i u un ne ei i c co on ni ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 57 7
I II I. .2 2. .6 6. . Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 60 0
I II I. .2 2. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 60 0
I II I. .2 2. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ....................................................... 60

II.2.1. Introducere
Curbele plane de gradul al II-lea studiate n liceu, pe ecuaii canonice:
elipsa, hiperbola i parabola, i gsesc generalizarea n cadrul acestei uniti de
nvare. Conicele, reprezint o clas de curbe plane, cu proprieti remarcabile, avnd
aplicaii importante n construcii, arhitectur i n diverse alte domenii. Relativ la acestea,
se prezint caracterizrile algebrice, principalele proprieti geometrice i reprezentrile lor
grafice, studiul fcndu-se n repere carteziene ortonormate, convenabil alese..


II.2.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s defineasc i s exemplifice noiunea de conic;
-s clasifice conicele n funcie de invarianii ortogonali ai acestora;
-s determine centrul unei conice, cnd acesta exist;
-s aplice cunotinele referitoare la rotaie i translaie n plan, n scopul reducerii la
forma canonic a conicelor;
-s aplice n exerciii cunotinele teoretice referitoare la conice.Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.

II.2.3. N No o i iu un ni i g ge en ne er ra al le e
Fie
2
E , spaiul punctual euclidian real, bidimensional, raportat la un reper cartezian
ortonormat { } j , i , 0 = R i fie funcia:
f(x, y) = a
11
x
2
+ 2a
12
xy + a
22
y
2
+ 2a
13
x + 2a
23
y + a
33
, a
11
2
+ a
12
2
+ a
22
2
0.
Definiia 1. Se numete conic o mulime () de puncte M din planul
2
E , ale cror coordonate
carteziene (x, y), n raport cu reperul R , satisfac ecuaia algebric de gradul al doilea: f(x, y) = 0,
cu a
ij
= a
ji
, i j, a
ij
R , i, j = 3 , 1 numit ecuaia conicei n raport cu reperul R .

Din studiile anterioare sunt cunoscute cteva exemple de astfel de mulimi de puncte, numite
curbe algebrice de ordinul al doilea, date n tabelul 1.


54

Tabelul 1
cerc elips hiperbolx
2
+ y
2
= r
2

0 1= +
b
y
a
x
0 1=

b
y
a
x
parabol pereche de drepte concurente pereche de drepte paraleley
2
= 2 px
0 =
b
y
a
x

x
2
a
2
= 0
pereche de drepte confundate mulime cu un singur punct mulimea vid


x
2
= 0
0 = +
b
y
a
x
0 1= + +
b
y
a
x
sau x
2
+ a
2
=0,
0 a

Dorim s demonstrm c orice curb de gradul al Ii-lea din definiia dat, nu poate avea
dect una din formele grafice aflate n tabelul de mai sus. n acest scop, utilizm schimbarea
axelor de coordonate i anume folosind roto-translaia, se realizeaz trecerea de la reperul
cartezian ortonormat { } j , i , 0 = R la un reper ortonormat adecvat, orientat pozitiv, numit reper
canonic sau natural fa de care ecuaia f(x, y) = 0 s aib forma cea mai simpl posibil, numit
ecuaia canonic sau ecuaia redus.
Dup cum se va vedea ulterior, n discuie intervin urmtoarele numere ataate funciei
f(x, y):
33 32 31
23 22 21
13 12 11
a a a
a a a
a a a
= ,
22 21
12 11
a a
a a
= , I = a
11
+ a
22
, cu a
ij
= a
ji
, i j, a
ij
R , i, j = 3 , 1 .
55

Prin trecerea de la reperul R , la reperul canonic, polinomul f(x, y) se schimb n f(x, y). Se
poate arta c numerele , , ataate polinomului f(x', y') sunt respectiv egale cu numerele , , .
De aceea , , se numesc invarianii ortogonali ai conicei.Scrie ecuaiile canonice ale conicelor studiate n liceu. R: Vezi tabelul 1.S ne reamintim
Invarianii ortogonali ai conicei :
33 32 31
23 22 21
13 12 11
a a a
a a a
a a a
= ,
22 21
12 11
a a
a a
= , I = a
11
+ a
22
,
cu a
ij
= a
ji
, i j, a
ij
R , i, j = 3 , 1 .
Se numete conic o mulime () de puncte M din planul
2
E , ale cror coordonate
carteziene (x, y), n raport cu reperul R , satisfac ecuaia algebric de gradul al doilea:
a
11
x
2
+ 2a
12
xy + a
22
y
2
+ 2a
13
x + 2a
23
y + a
33
, a
11
2
+ a
12
2
+ a
22
2
= 0, cu a
ij
= a
ji
, i
j, a
ij
R , i, j = 3 , 1 numit ecuaia conicei n raport cu reperul R .

I II I. .2 2. .4 4. . C Ce en nt tr ru ul l u un ne ei i c co on ni ic ce e

Exist conice () : f(x, y) = 0 care admit un centru de simetrie. Acest centru este de fapt originea
reperului canonic. Pentru a gsi relaiile care conduc la centrul unei conice, se efectueaz o translaie:

+ =
+ =
'.
, '
0
0
y y y
x x x

Ecuaia conicei fa de sistemul translatat n C(x
0
, y
0
) este: f(x
0
+ x, y
0
+ y) = 0.
Dac se aplic formula lui Taylor pentru funcii de dou variabile, aceast ecuaie se poate
scrie: f(x
0
+x, y
0
+ y) = f(x
0
, y
0
) +
|
|
.
|

\
|

0 0
y
f
'
x
f
x'
! 1
1
y +
+
|
|
.
|

\
|

+


+

2
0
2
2
0 0
2
2
0
2
2
y
f
'
x
f
y' x' 2
x
f
x'
! 2
1
y
y
=0, unde:

= = =
+ + =
+ + =
, a 2
y
f
, 2a
y x
f
, a 2
x
f
, a 2 y a 2 x a 2
y
f
, a 2 y a 2 x a 2
x
f
22
2
0
2
12
0 0
2
11
2
0
2
23 0 22 0 12
0
13 0 12 0 11
0


dezvoltarea se oprete la derivatele de ordinul al doilea, deoarece toate derivatele de ordin mai
mare ca doi sunt nule.
Punctele (x', y') i (x', y') sunt pe curba () (f(x, y) = f(x, y)) dac i numai dac
expresia:
0 0
y
f
y'
x
f
x'

+ este identic nul, adic dac i numai dac punctul (x


0
, y
0
) satisface
relaiile: 0
y
f
0,
x
f
0 0
= =

. De aceea, dac o conic () are centru, atunci coordonatele centrului


sunt n mod necesar soluia sistemului:

56

= + +
= + +
0. a y a x a
y
f

2
1
0, a y a x a
x
f

2
1
23 22 21
13 12 11


Determinantul sistemului este:
2
22 11
22 21
12 11
12
a a a
a a
a a
= = .
Dac 0, atunci sistemul are soluie unic i deci () admite centru de simetrie (cerc, elips,
hiperbol, pereche de drepte concurente, punct). n acest caz, ecuaia conicei redus la centru este:
a
11
x
2
+ 2 a
12
xy + a
22
y
2
+ f(x
0
, y
0
) = 0.
Importana invariantului
n cazul 0, invariantul determin constanta f(x
0
, y
0
). ntr-adevr, din definiia I, avem:
f(x
0
, y
0
) = (a
11
x
0
+ a
12
y
0
+ a
13
) x
0
+ (a
21
x
0
+ a
22
y
0
+ a
23
) y
0
+ (a
13
x
0
+ a
23
y
0
+
a
33
).
Rezult c: f(x
0
, y
0
) = a
13
x
0
+ a
23
y
0
+ a
33
Atunci, sistemul

= + +
= + +
= + +
0, ) y , f(x a y a x a
0, a y a x a
0, a y a x a
0 0 33 0 32 0 31
23 0 22 0 21
13 0 12 0 11

de trei ecuaii cu dou necunoscute: x
0
, y
0
, este compatibil dac determinantul su
caracteristic este nul, adic:
( )
0
) y , f(x a a a
a a a
a a a
0 0 33 32 31
23 22 21
13 12 11
=

.
Acesta se poate scrie:
0
) y , f(x a a
0 a a
0 a a
a a a
a a a
a a a
0 0 32 31
22 21
12 11
33 32 31
23 22 21
13 12 11
= + , de unde:

= ) y , (
0 0
x f .
Astfel ecuaia redus la centru este: a
11
x
2
+ 2 a
12
xy + a
22
y
2
+

= 0.
CAZUL I

Dac = 0, ecuaia redus devine: a
11
x
2
+ 2 a
12
xy + a
22
y
2
= 0.
Conica se spune c este degenerat.
CAZUL I
1
Dac < 0 (discriminantul ecuaiei de mai sus este pozitiv), aceast ecuaie reprezint dou
drepte care trec prin centrul conicei.
CAZUL I
2
Dac > 0, (discriminantul ecuaiei de mai sus este negativ) ecuaia reprezint mulimea
{(0, 0)}.
CAZUL I
3
Dac = 0, (discriminantul ecuaiei de mai sus este nul) ecuaia reprezint dou drepte
paralele, sau confundate, sau mulimea vid.
CAZUL II

Dac 0, conica este nedegenerat (cerc, elips, hiperbol, parabol, mulime vid).

Observaia 1. a. Numrul - numit determinantul mare al conicei, determin natura conicei,
adic: nedegenerat sau degenerat.
57
b. Numrul - numit determinantul mic al conicei, determin genul conicei astfel:
i) dac > 0 (elips, mulime vid), conica se numete de gen eliptic;
ii) dac < 0 (hiperbol, pereche de drepte concurente), conica se numete de gen
hiperbolic;
iii) dac = 0 (parabol, drepte paralele sau confundate), conica se numete de gen
parabolic.
n concluzie, folosind invarianii ortogonali ai unei conice, se poate da urmtoarea
clasificare ortogonal a conicelor (tabelul 2):

Tabelul 2
Condiii Conica ()
= 0, > 0
Punct dublu.
= 0, = 0
() = (d
1
) (d
2
), unde (d
1
) i (d
2
) sunt drepte paralele sau confundate,
sau () = .
= 0, < 0
() = (d
1
) (d
2
), (d
1
) i (d
2
) sunt drepte concurente.
Dac n plus: I = 0 rezult (d
1
) (d
2
).
0, > 0, < 0 Elips.
0, > 0, > 0 () = .
0, = 0 Parabol.
0, < 0 Hiperbol i dac n plus: I = 0 se obine, hiperbol echilater.

Exemple 1
Se d conica () : 4xy + 3y
2
+ 16x + 12y 36 = 0. Se cer: natura, genul i centrul
conicei.
Soluie: 0 144
36 6 8
6 3 2
8 2 0
=

= , deci () este o conic nedegenerat.


3 2
2 0
= = 4 < 0, rezult c () este o hiperbol.

= + +
= +
. 0 6 3 2
, 0 8 2
:
y x
y
C Se obine: C(3, 4).Se d conica () : 4x
2
+ xy - y
2
- 5x + y = 0. Determin: natura, genul i centrul
conicei. R R: : () este o conic nedegenerat. () este o hiperbol. C(
17
9
,
17
13
).

S ne reamintim
C Ce en nt tr ru ul l u un ne ei i c co on ni ic ce e: :

= + +
= + +
0. a y a x a
y
f

2
1
0, a y a x a
x
f

2
1
23 22 21
13 12 11I II I. .2 2. .5 5. . R Re ed du uc ce er re ea a l la a f fo or rm ma a c ca an no on ni ic c a a e ec cu ua a i ie ei i u un ne ei i c co on ni ic ce e

Fie conica: () : a
11
x
2
+ 2 a
12
xy + a
22
y
2
+ 2 a
13
x + 2 a
23
y + a
33
= 0.
Se urmrete ca printr-o schimbare de reper, ce const dintr-o rotaie compus cu o
translaie, s se obin reperul canonic al conicei (), respectiv, ecuaia canonic a lui ().
n continuare se descrie modul n care se afl ecuaiile schimbrii de reper (de coordonate).
Pentru stabilirea ecuaiei canonice se au n vedere urmtoarele situaii:
58
1. Dac a
12
= 0, atunci se face o translaie. Aceasta se determin diferit, dup cum conica
este cu centru sau nu. n primul caz, originea se mut n centrul C al conicei, deci translaie de
vector OC , n al doilea caz, ecuaiile translaiei se determin dac se efectueaz restrngeri de
ptrate i/sau grupri de termeni liberi.
2. Dac a
12
0, atunci se face mai nti o rotaie.

Se poate determina rotaia sistemului de axe de coordonate, aflnd unghiul cu care se
rotete reperul dat, astfel nct n noul reper (xOy), monomul xy s nu apar (coeficientul su
s fie zero).
Matricea R a schimbrii de baz (ce duce versorii reperului iniial n cei ai reperului rotit)
este o matrice ortogonal de determinant +1. Bazele fiind ortonormate, coeficienii noilor versori
sunt exact cosinusurile directoare ale direciilor lor (cosinusurile unghiurilor noilor versori fa
de versorii axelor de coordonate) , deci:
|
|
.
|

\
|
=
cos sin
sin cos
R .
Teorema 1. Fie conica cu centru () : f(x, y) = 0, astfel nct n ecuaia conicei s fie ndeplinit
condiia a
12
0 (deci apare monomul xy). Dac se efectueaz rotaia reperului iniial (xOy) (xOy)
cu unghiul ce satisface ecuaia: (a
11
a
22
) sin 2 = 2 a
12
cos 2,
atunci ecuaia conicei n sistemul rotit () : f(x, y) = 0 nu mai conine monomul xy.

Pentru demonstraie a se consulta [7]-pag.160.
Observaia 2. Relaia anterioar este echivalent cu:
22 11
12
a a
a 2
2

= tg i dac se impune condiia


ca unghiul de rotaie s fie n intervalul (0, ], se obine 2 i deci sin 2 > 0.

Teorema 2. Fie conica fr centru () : f(x, y) = 0, astfel nct n ecuaia conicei s fie ndeplinit
condiia a
12
0. Dac se efectueaz rotaia (xOy) (xOy) cu unghiul ce satisface ecuaia:

12
11
a
a
= tg , atunci ecuaia conicei n sistemul rotit nu mai conine monomul xy.
Demonstraie:
2
12 22 11
a a a = 0 i se verific echivalena formulelor din teoremele 1 i 2.
Observaia 3. Dup aplicarea rotaiei, reperul canonic se obine printr-o translaie, fie se restrng
ptratele i/sau se grupeaz termenii liniari rmai, ori se translateaz originea O n centrul conicei.

Exemple 2
S se stabileasc natura i genul conicei: () : 9x
2
6xy + y
2
+ 20x = 0
i s se reduc la forma canonic, folosind metoda roto-translaiei.
Soluie: 100
0 0 10
0 1 3
10 3 9
=

= 0 , rezult conica este nedegenerat.
0
1 3
3 9
=


= , deci conica este o parabol.Din
22 11
12
a a
a 2
2

= tg rezult
4
3
2 tg = sau
4
3
tg 1
tg 2
2
=

; 0 3 tg 8 tg 3
2
= cu soluiile:
3
1
tg 3; tg = = . Dac se consider c rotaia se face n sens pozitiv
(trigonometric) i c
|
.
|

\
|

0, rezult tg = 3.Dac se ine cont c:


59
tg 1
tg
sin
2
+
= ,
tg 1
1
cos
2
+
= cu
|
.
|

\
|

0, rezult c:
10
1
cos ,
10
3
sin = = , cu ajutorul crora se obine rotaia:

, y' x' y
, y' x' x

+ =
=
) 3 (
10
1
) 3 (
10
1
cu matricea
|
|
|
|
.
|

\
|

=
10
1
10
3
10
3
10
1
R . Dac se nlocuiesc n
ecuaia conicei, se obine: 0 y'
10
6
x'
10
2
y'
2
= + i se completeaz ptratul
rezult:
10
9
x'
10
2
10
3
y'
2
+ =
|
|
.
|

\
|
sau
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

10 2
9
x'
10
2
10
3
y'
2
i dac se face
translaia:
10
3
y' Y ,
10 2
9
x' X = = se obine: X
10
2
Y
2
= .
Se observ din matricea R c:
|
|
.
|

\
|
10
3

10
1

1
, e i
|
|
.
|

\
|

10
1
,
10
3
e
2
, care dau
direciile noilor axe.
Deoarece X trebuie s fie negativ, ramurile parabolei sunt ndreptate invers
sensului pozitiv al axei (VX),
unde
|
|
.
|

\
|
10
3
,
10 2
9
V , (fig. 1).Fig. 1.


Folosind metoda roto-translaiei redu la forma canonic ecuaia conicei:
() : 5x
2
+ 4xy + 8y
2
32x 56y + 80 = 0. R: 0 1
9 4
: ) (
2 2
= +
Y X
.

S ne reamintim
Rotaia:
|
|
.
|

\
|
=
cos sin
sin cos
R , unde:
22 11
12
a a
a 2
2

= tg .
V
1 x 3
y'
Y
O
3
y
X x
i
j
e
2
e
1
10
3

10 2
9


9
20


60


I II I. .2 2. .6 6. . Rezumat
n aceast unitate de nvare se prezint rezultate referitoare la curbele algebrice de
ordinul al doilea, dup cum mai sunt numite conicele. Astfel, se definete noiunea de
conic, iar pentru conicele cu centru se determin relaiile care conduc la aflarea
centrului acestora. Reducerea la forma canonic a ecuaiei unei conice, se rezolv prin
dou metode: metoda valorilor proprii i metoda roto-translaiei.


I II I. .2 2. .7 7. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1.Completeaz definiiile: i)Se numete conic o mulime () de
puncteii)Coordonatele centrului unei conice sunt n mod necesar soluia
sistemului
2.Scrie formulele de calcul ale invarianilor ortogonali ai unei conice.
3.Prezint clasificarea ortogonal a conicelor.
4.n cazul conicelor cu centru i n a cror ecuaie este ndeplinit condiia: a
12
0 ,
scrie ecuaia pe care o satisface unghiul de rotaie .
5. i) Stabilete natura i genul conicei : () : 4x
2
+ 4xy+ y
2
13x 4y + 8 = 0.
ii) Redu la forma canonic i reprezint grafic conica dat.


I II I. .2 2. .8 8. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. .i i) ) R Re ev ve ez zi i d de ef fi in ni i i ia a 1 1; ; i ii i) )R Re ev ve ez zi i p pa ar ra ag gr ra af fu ul l I II I. .2 2. .4 4. . - - C Ce en nt tr ru ul l u un ne ei i c co on ni ic ce e . .
2.Revezi paragraful II.2.3.
3.Revezi tabelul 2.
4.Revezi teorema 1., sau observaia 2.
5. i) conic nedegenerat, de gen parabolic; ii) (): X
5
1
Y
2
= .

61
Unitatea de nvare II.3. Geometrie ptratic n spaiu (Sfera.
Cuadrice pe ecuaii reduse)

Cuprins
II.3.1. Introducere .................................................................................................................... 61
II.3.2. Competene ................................................................................................................... 61
I II I. .3 3. .3 3. . S Sf fe er ra a . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 62 2
I II I. .3 3. .3 3. .1 1. .E Ec cu ua a i ii il le e s sf fe er re ei i . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 62 2
I II I. .3 3. .3 3. .2 2. . I In nt te er rs se ec c i ia a u un ne ei i s sf fe er re e c cu u o o d dr re ea ap pt t . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 63 3
I II I. .3 3. .3 3. .3 3. . P Po oz zi i i ia a u un nu ui i p pl la an n f fa a d de e o o s sf fe er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 64 4
I II I. .3 3. .3 3. .4 4. . P Pu ut te er re ea a u un nu ui i p pu un nc ct t f fa a d de e o o s sf fe er r . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 65 5
I II I. .3 3. .4 4. . E El li ip ps so oi id du ul l . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 67 7
I II I. .3 3. .5 5. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u o o p p n nz z . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 68 8
I II I. .3 3. .6 6. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u d do ou u p p n nz ze e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 70 0
I II I. .3 3. .7 7. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l e el li ip pt ti ic c . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 70 0
I II I. .3 3. .8 8. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l h hi ip pe er rb bo ol li ic c . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 71 1
II.3.9. Rezumat . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 72 2
I II I. .3 3. .1 10 0. . Test de autoevaluare a cunotinelor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 72 2
I II I. .3 3. .1 11 1. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e ..................................................... 72

II.3.1. Introducere
Cuadricele sau suprafeele algebrice de ordinul al doilea, reprezint o clas de suprafee n
spaiu, cu proprieti remarcabile, avnd aplicaii importante n construcii, arhitectur i n
diverse alte domenii. Se prezint principalele proprieti geometrice i reprezentrile lor
grafice, studiul fiind explicat n repere carteziene ortonormate, convenabil alese.
.


II.3.2. Competenele unitii de nvare
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil:
-s defineasc i s exemplifice noiunea de cuadric;
-s nregistreze diferitele ecuaii ale sferei, precum i celelalte noiuni teoretice
referitoare la sfera studiat pe ecuaie general i s le aplice n exerciii;
-s defineasc conceptele de: putere a unui punct fa de o sfer, plan radical a dou
sfere, ax radical a trei sfere;
-s identifice poziiile relative ale unei drepte fa de o sfer;
-s identifice poziiile relative ale unui plan fa de o sfer;
-s identifice cuadricele dublu riglate i s determine familiile de generatoare rectilinii
ale acestora;
-s prezinte noiunile teoretice referitoare la cuadricele studiate pe ecuaii canonice:
elipsoidul, hiperboloidul cu o pnz, hiperboloidul cu dou pnze, paraboloidul eliptic
i paraboloidul hiperbolic.
Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.C Cu ua ad dr ri ic ce e
Fie R = {O, i , j , k } un reper ortonormat n spaiul euclidian
3
E .
Definiia 1. Se numete cuadric (suprafa algebric de ordinul al doilea) locul geometric, (),
al punctelor M din spaiul euclidian
3
E , ale cror coordonate (x, y, z), n raport cu reperul
ortonormat R satisfac ecuaia algebric:

62
f(x, y, z) a
11
x
2
+ a
22
y
2
+ a
33
z
2
+ 2a
12
xy + 2a
13
xz + 2a
23
yz + 2a
14
x + 2a
24
y + 2a
34
z + a
44
=
0,
a
11
2
+ a
22
2
+ a
33
2
+ a
12
2
+ a
13
2
+ a
23
2
0.
Prin trecerea de la reperul R = {O, i , j , k } la un reper cartezian adecvat, orientat
pozitiv, numit reper canonic, fa de care ecuaia f(x, y, z) = 0 s aib cea mai simpl form
posibil, numit ecuaie canonic, se dovedete c () este congruent cu una din mulimile: sfer,
elipsoid, hiperboloid cu o pnz, hiperboloid cu dou pnze, paraboloid eliptic, paraboloid
hiperbolic, con, cilindru, pereche de plane secante, pereche de plane paralele, pereche de plane
confundate, dreapt, mulime care conine un punct, mulime vid.
Dintre cuadrice, n continuare se studiaz sfera pe ecuaie general, celelalte exemple de
cuadrice se studiaz pe forme canonice (reduse).

I II I. .3 3. .3 3. . S Sf fe er ra a
I II I. .3 3. .3 3. .1 1. .E Ec cu ua a i ii il le e s sf fe er re ei i

Fie C(a, b, c)
3
E un punct fix, R > 0 un numr real fixat.
Definiia 2. Mulimea punctelor M(x, y, z)
3
E cu proprietatea c distana de la aceste puncte la
punctul fix C este egal cu R, d(M,C) = R, este o suprafa numit sfer, de centru C i raz R.

Dac se are n vedere expresia analitic a distanei dintre dou puncte se obine:
(S) : (x a)
2
+ (y b)
2
+ (z c)
2
= R
2
,
care se numete ecuaia cartezian implicit a sferei de centru C i raz R.
Dup dezvoltarea ptratelor i ordonarea termenilor, se obine ecuaia:
(S) : x
2
+ y
2
+ z
2
2ax 2by 2cz + d = 0, unde
d = a
2
+ b
2
+ c
2
R
2
.
numit ecuaia cartezian general a sferei.
Observaia 1. Sfera este o cuadric n care a
11
= a
22
= a
33
0 i a
12
= a
13
= a
23
= 0, adic:
(S) : A(x
2
+ y
2
+ z
2
) + Bx + Cy + Dz + E = 0
reprezint ecuaia unei sfere.
Din ecuaia cartezian a sferei rezult raza sferei:
R = d c b a + +
2 2 2
.
Dac: 1. a
2
+ b
2
+ c
2
d > 0, atunci sfera este real cu centrul C(a, b, c) i raza R;
2. a
2
+ b
2
+ c
2
d = 0, atunci sfera este un punct i anume centrul C(a, b, c).
3. a
2
+ b
2
+ c
2
d < 0, atunci sfera este imaginar.
Fiind dat o sfer (S) de raz R i centru C(a, b, c), atunci ecuaia cartezian implicit a sferei (S)
este echivalent cu trei ecuaii parametrice n
3
R (fig. 1):
(S) :

+ =
+ =
+ =
], , [ ), , [ , R c z
, R b y
, R a x
0 2 0 cos
sin sin
cos sin

Fig. 1

sau cu ecuaia vectorial:
) k j i R( r r : (S) cos sin sin cos sin
0
+ + + = .
Exemple 1
S se scrie ecuaia sferei cu centrul n C(2, 1,3) tangent la planul: (): x 2y + 2z
3 = 0.
Soluie: Raza sferei tangent la un plan este egal cu distana de la centrul sferei la
acel plan. Deoarece distana punctului C la planul () este:
M
C
RM
0

63
( )
3
13
2 2 1
3 ) 3 ( 2 1 2 2
)) ( , (
2 2 2
=
+ +
+
= C d , rezult c ecuaia sferei tangent la () este:
(S) : (x + 2)
2
+ (y 1)
2
+ (z + 3)
2
=
9
169
,
sau: (S) : 9x
2
+ 9y
2
+ 9z
2
+ 36x 18y + 54z 43 = 0.Scrie ecuaia sferei cu centrul pe dreapta
1
2
1
1
1
: ) (
+
=

=
z y x
d , avnd raza
R = 5 i care trece prin punctul A(0 , 2 , -1).
R: (S) : (x + 1)
2
+ (y 2)
2
+ (z + 3)
2
= 5,
(S) : (x - 1)
2
+ y
2
+ (z + 1)
2
= 5.

S ne reamintim
Ecuaia cartezian implicit a sferei de centru C(a,b,c) i raz R:
(S) : (x a)
2
+ (y b)
2
+ (z c)
2
= R
2
.
Ecuaiile parametrice: (S) :

+ =
+ =
+ =
], , [ ), , [ , R c z
, R b y
, R a x
0 2 0 cos
sin sin
cos sin


Ecuaia vectorial: ) k j i R( r r : (S) cos sin sin cos sin
0
+ + + = ,
] , [ ), , [ 0 2 0 .

I II I. .3 3. .3 3. .2 2. . I In nt te er rs se ec c i ia a u un ne ei i s sf fe er re e c cu u o o d dr re ea ap pt t

Fie sfera: (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
2ax 2by 2cz + d = 0, a
2
+ b
2
+ c
2
d > 0.
i dreapta: (d):

+ =
+ =
+ =
, z z
, y y
, x xcos
cos
cos
0
0
0
care trece prin punctul P
0
(x
0
, y
0
, z
0
) (S) i are versorul
director e (cos , cos , cos ).
Problema interseciei dintre dreapta (d) i sfera (S) revine la rezolvarea sistemului format
din ecuaiile dreptei i ecuaia sferei.
Dac se nlocuiesc x, y, z din ecuaiile dreptei n ecuaia sferei, se obine ecuaia de gradul
al doilea n :

2
(cos
2
+ cos
2
+ cos
2
) + 2[(x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos )] +
+ x
0
2
+ y
0
2
+ z
0
2
2ax
0
2by
0
2cz
0
+ d = 0
Dar cos , cos , cos sunt cosinusurile directoare ale direciei i deci: cos
2
+ cos
2
+ cos
2
= 1,
iar x
0
2
+ y
0
2
+ z
0
2
2ax
0
2by
0
2cz
0
+ d = S(x
0
, y
0
, z
0
), atunci rezult:

2
+ 2[(x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos )] + S(x
0
, y
0
, z
0
) = 0.
Dac se noteaz cu - discriminantul acestei ecuaii, se obine:
1. Dac > 0, atunci
1

2
R , deci dreapta este secant i taie sfera n dou puncte
distincte M
1
i M
2
.
2. Dac = 0, atunci
1
=
2
R , deci dreapta intersecteaz sfera n dou puncte
confundate, aadar este tangent la sfer.
3. Dac < 0, atunci
1
,
2
C, deci dreapta nu taie sfera, aadar este exterioar sferei.
Dac punctul P
0
(x
0
, y
0
, z
0
) (S) (fig. 2), atunci S(x
0
, y
0
, z
0
) = 0 i ecuaia

2
+ 2[(x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos )] + S(x
0
, y
0
, z
0
) = 0
devine:

2
+ 2[(x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos )] = 0
i deci
1
= 0 i
2
0. Fig. 2.

P
0
M
1
M
2

(S)


64
Dac se dorete ca dreapta (d) s fie tangent sferei n punctul P
0
(S) trebuie ca
1
=
2
, ceea ce
nseamn c = 0 i deci: (x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos = 0.Din ecuaiile
parametrice ale dreptei (d) rezult:

0
cos
x x
= ,

0
cos
y y
= ,

0
cos
z z
= ,
i prin nlocuire n ecuaia precedent se obine:
(x
0
a)(x x
0
) + (y
0
b) (y y
0
) + (z
0
c) (z z
0
) = 0,
care reprezint ecuaia planului tangent la sfer n P
0
(S). Deci ntr-un punct de pe sfer se
poate duce un plan tangent la sfer n acel punct.Dac se ine cont de condiia S(x
0
, y
0
, z
0
) = 0 i
ecuaia (x
0
a)(x x
0
) + (y
0
b) (y y
0
) + (z
0
c) (z z
0
) = 0 rezult:
xx
0
+ yy
0
+ zz
0
a(x + x
0
) b(y + y
0
) c(z + z
0
) + d = 0,
ecuaia planului tangent la sfer n P
0
(S), care se obine prin dedublare din ecuaia sferei.

Exemple 2
1. Se d sfera: (S) : 4x
2
+ 4y
2
+ 4z
2
8x + 16y 12z + 13 = 0. S se afle
coordonatele centrului i raza sferei.
Soluie: Se scrie ecuaia cartezian general a sferei mprind ambii membri ai
ecuaiei date la coeficientul lui x
2
: x
2
+ y
2
+ z
2
2x + 4y 3z +
4
13
= 0.Atunci
coordonatele centrului sferei sunt: a = 1, b = 2, c =
2
3
i raza este dat de:
R
2
= a
2
+ b
2
+ c
2
d,
|
.
|

\
|
=
4
13
d , deci: 2
4
13
4
9
4 1 = + + = R .
2. Se dau sfera: (S) : (x 3)
2
+ (y 2)
2
+ (z 1)
2
= 9 i punctul M(1, 4, 2) pe sfer. S
se scrie ecuaia planului tangent n M la sfer.
Soluie: Ecuaia planului tangent la sfer ntr-un punct al sferei se obine prin
dedublare n acel punct din ecuaia sferei. Astfel se obine: () : 2(x 3) + 2(y 2)+
+ 1(z 1) 9 = 0, sau: () : 2x + 2y + z 8 = 0.Determin punctele de intersecie ale dreptei
5
6
2
2
1
1
: ) (

=
z y x
d cu sfera
(S) : x
2
+ y
2
+ z
2
2x - 4y 6z + 5 = 0. R: A(1 , 2 , 6) ; B(2 , 4 , 1).

S ne reamintim
xx
0
+ yy
0
+ zz
0
a(x + x
0
) b(y + y
0
) c(z + z
0
) + d = 0,
ecuaia planului tangent la sfer n P
0
(S), care se obine prin dedublare din ecuaia
sferei.

I II I. .3 3. .3 3. .3 3. . P Po oz zi i i ia a u un nu ui i p pl la an n f fa a d de e o o s sf fe er r

Fie sfera (S) de centru C(a, b, c) i raz R, iar planul () de ecuaie: () : Ax + By + Cz + D
= 0.
Poziia planului () fa de sfera (S) se studiaz prin compararea
distanei de la centrul C al sferei la planul (), cu raza R a sferei.
Dac:
1. d(C, ()) > R, rezult c planul () este exterior sferei.
2. d(C, ()) = R, rezult c planul () este tangent sferei.
3. d(C, ()) < R, rezult c planul () este secant i
taie sfera dup un cerc real. n acest ultim caz, se Fig.3.
determin centrul i raza cercului de seciune.
Dac N (A, B, C) vectorul director al normalei
(d)


C(a, b, c)

()

C
1
R

N
r

M
65
la planul (), se scriu ecuaiile dreptei (d), care trece prin centrul sferei i are direcia dat de N
(fig. 3): (d) :
C
c z
B
b y
A
a x
=

. La intersecia dintre dreapta (d) i planul () se afl centrul, C


1
,
al cercului de seciune. Raza cercului, r, se afl din triunghiul dreptunghic determinat de centrul sferei,
centrul cercului i un punct oarecare M de pe cercul de seciune i anume:
)) ( , (
2 2
C d R r = .
Exemple 3
Se dau sfera:(S) : x
2
+ y
2
+ z
2
6x + 2y 2z 5 = 0 i planul:() :2x + y 2z 2 =
0. i)S se arate c intersecia planului cu sfera este un cerc real. ii)S se scrie
ecuaiile acestui cerc. iii)S se afle coordonatele centrului i raza cercului.
Soluie: Un plan intersecteaz o sfer dup un cerc real, dac distana de la centrul
sferei la plan este mai mic dect raza sferei. i) Centrul sferei este C(3, 1, 1) i raza
R = 4. Rezult d(C, ()) =
3
1
. ntruct d < R, planul () intersecteaz sfera (S) dup
un cerc real: ( C ).
ii) Ecuaiile cercului sunt date de sistemul format din ecuaia sferei (S) i a planului
(), deci,

= +
= + + +
. 0 2 2 2
, 0 5 2 2 6
: ) (
2 2 2
z y x
z y x z y x
C
iii) Centrul C al seciunii fcute de plan n sfer este piciorul perpendicularei duse din C
pe planul (). Cum (CC)
2
1
1
1
2
3

=
+
=
z y x
, intersectnd cu planul, se gsete:
C
|
.
|

\
|

9
11
,
9
10
,
9
25
. Raza r a seciunii este dat de: r
2
= R
2
d
2
(C, ())

= 16
9
1
=
9
143
, r =
3
143
.
Se dau sfera: (S) : 4x
2
+ 4y
2
+ 4z
2
8x + 16y 12z + 13 = 0 i planul: () : x + y
-2z + 2 = 0. Determin poziia planului () fa de sfera (S) .
R: planul () intersecteaz sfera (S) dup un cerc real.

S ne reamintim
Poziia planului () fa de sfera (S) se studiaz prin compararea distanei de la centrul
C al sferei la planul (), cu raza R a sferei. Dac:
1. d(C, ()) > R, rezult c planul () este exterior sferei.
2. d(C, ()) = R, rezult c planul () este tangent sferei.
3. d(C, ()) < R, rezult c planul () este secant i taie sfera dup un cerc real.

I II I. .3 3. .3 3. .4 4. . P Pu ut te er re ea a u un nu ui i p pu un nc ct t f fa a d de e o o s sf fe er r

Definiia 3. Se numete puterea punctului P
0
(x
0
, y
0
, z
0
) n raport cu sfera (S), numrul:

2 0 1 0 0 ) (
) ( M P M P P
S
= P ,
unde M
1
i M
2
sunt punctele de intersecie ale dreptei ) , (
0
e P d cu sfera (S), iar = 1 dac
1 0
M P i
2 0
M P au sensuri opuse (P
0
interior sferei).

Prin trecere la norme n relaia
i
M P
0
e
i
= , i = 2 , 1 , unde
1
,
2
reprezint rdcinile
ecuaiei
2
+ 2[(x
0
a)cos + (y
0
b)cos + (z
0
c)cos )] + S(x
0
, y
0
, z
0
) = 0, se obine:
1 1 0
= M P i
2 2 0
= M P , ( ) 1 = e ,
astfel c:
66
2 1 2 1 0 (S)
) (P = = P =
1

2
= S(x
0
, y
0
, z
0
).
Se obine astfel c puterea unui punct fa de o sfer nu depinde de direcia dreptei (d) ce
trece prin P
0
, ci numai de poziia punctului P
0
fa de sfer.
n concluzie, puterea punctului P
0
fa de sfera (S) este:
) (P
0 (S)
P = S(x
0
, y
0
, z
0
),
adic se obine prin nlocuirea coordonatelor punctului n membrul nti al ecuaiei sferei.

Definiia 4. Se numete plan radical a dou sfere (S
1
) i (S
2
), locul geometric al punctelor P din
3
E , care au aceeai putere fa de cele dou sfere, adic: (P) (P)
) (S ) (S
2 1
P P = .
Dac P(x, y, z) este un punct al acestui loc geometric, atunci rezult c: S
1
(x, y, z) = S
2
(x, y, z),
adic:
(S
1
) (S
2
) = 0,
care este ecuaia planului radical al sferelor (S
1
) i (S
2
). Din (S
1
) (S
2
) = 0 se obine ecuaia
cartezian general a planului radical:
2(a
1
a
2
)x + 2(b
1
b
2
)y + 2(c
1
c
2
) + d
1
d
2
= 0.

Observaia 2. Se observ c vectorul
1 2
C C are componentele: ((a
1
a
2
), (b
1
b
2
), (c
1
c
2
)), ceea ce
arat c planul radical este perpendicular pe linia centrelor.

Definiia 5. Se numete ax radical a trei sfere (S
1
), (S
2
), (S
3
), locul geometric al punctelor P
din
3
E care au aceeai putere fa de cele trei sfere, adic:
(P) (P) (P)
) (S ) (S ) (S
3 2 1
P P P = = .
Dac (S
1
) (S
2
) = 0 este ecuaia planului radical al sferelor (S
1
) i (S
2
), iar (S
2
) (S
3
) = 0,
ecuaia planului radical al sferelor (S
2
) i (S
3
), atunci ecuaia planului radical al sferelor (S
1
) i (S
3
),
adic: (S
1
) (S
3
) = 0, trece prin dreapta de intersecie a primelor dou. Astfel c ecuaiile axei
radicale a celor trei sfere sunt:

=
=
. 0 ) ( ) (
, 0 ) ( ) (
3 2
2 1
S S
S S

Poziiile relative a dou sfere (S
1
) i (S
2
) se deduc din compararea distanei dintre centrele
celor dou sfere, cu suma razelor lor.
Pentru dou sfere care se intersecteaz dup un cerc real, are sens s se vorbeasc de
fascicol de sfere, adic de mulimea sferelor care trec prin cercul de intersecie a celor dou sfere.
Ecuaia fascicolului de sfere este: (S
1
) + (S
2
) = 0, R .
Pentru dou sfere care se intersecteaz, cercul de seciune se afl n planul radical al celor
dou sfere, deci ecuaia fascicolului poate fi scris i sub forma:

(S
1
) + ((S
1
) (S
2
)) = 0, R .
Exemple 4
Se dau punctul A(0, 0, 1) i sfera (S): x
2
+ y
2
+ z
2
: 6x + 2y -2z 5 = 0. S se
determine puterea punctului A fa de sfera (S).
Soluie: (A)
(S)
P = S(0, 0, 1) = - 6.Se dau sfera: (S) : x
2
+ y
2
+ z
2
6x + 2y 2z 5 = 0 i punctul A(9, 0, 0).
Determin puterea punctului A fa de sfera (S).
R: (A)
(S)
P = 22.

S ne reamintim
Puterea punctului P
0
fa de sfera (S) : ) (P
0 (S)
P = S(x
0
, y
0
, z
0
).
Ecuaia planului radical al sferelor (S
1
) i (S
2:
): (S
1
) (S
2
) = 0.
Ecuaia fascicolului de sfere : (S
1
) + (S
2
) = 0, R .
67
Ecuaiile axei radicale a celor trei sfere :

=
=
. 0 ) ( ) (
, 0 ) ( ) (
3 2
2 1
S S
S S


C Cu ua ad dr ri ic ce e p pe e e ec cu ua a i ii i r re ed du us se e
I II I. .3 3. .4 4. . E El li ip ps so oi id du ul l

Definiia 6. Se numete elipsoid, (E), locul geometric al punctelor M din spaiu
3
E , ale cror
coordonate (x,

y,

z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R satisfac ecuaia:
(E) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + + , a > 0, b > 0, c > 0.
Pentru a vedea care este forma acestei suprafee se face intersecia ei cu:
-axele de coordonate:
(Ox) : A(a, 0, 0) i A(a, 0, 0), (Oy) : B(0, b, 0) i B(0, b, 0), (Oz) : C(0, 0, c) i C(0, 0, c);
-planele de coordonate:
(xOy) :

=
= +
, 0
, 0 1
2
2
2
2
z
b
y
a
x
(xOz) :

=
= +
, 0
, 0 1
2
2
2
2
y
c
z
a
x
(yOz) :

=
= +
, 0
, 0 1
2
2
2
2
x
c
z
b
y
adic elipse n
planele de coordonate;
-plane paralele cu planele de coordonate, de ecuaii:
z = h :

=
=
|
|
.
|

\
|
+
,
, 0 1
2
2
2
2
2
2
h z
c
h
b
y
a
x
care reprezint elipse, dac h < c.
Analog pentru intersecia cu planele de ecuaii: y = h, respectiv x = h.
ntruct pentru M(x, y, z) (E) rezult: M
1
(x, y, z), M
2
(x, y, z), M
3
(x, y, z),
M
4
(x, y, z) (E) se obine c
elipsoidul admite planele de coordonate
(xOy), (xOz) i (yOz), ca plane de
simetrie. De asemenea i interseciile
acestor plane: axele de coordonate (Ox),
(Oy), (Oz) sunt axe de simetrie ale
elipsoidului, precum i originea O este
centrul de simetrie al elipsoidului.
Dac a = b = c se obine o sfer.
Dac se are n vedere cele expuse
mai sus, se poate reprezenta elipsoidul
ca n fig. 4.

Prezint elipsoidul .

S ne reamintim
Se numete elipsoid, (E), locul geometric al punctelor M din spaiu
3
E , ale cror
coordonate (x,

y,

z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R satisfac ecuaia:
(E) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + + , a > 0, b > 0, c > 0.
z
C
C
x
y B B
P
1

O
Fig.4
P
1

68
I II I. .3 3. .5 5. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u o o p p n nz z

Definiia 7. Se numete hiperboloid cu o pnz, (H
1
), locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R , satisfac
ecuaia: (H
1
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + , a > 0, b > 0, c > 0.
Se procedeaz ca n cazul precedent; astfel se face intersecia acestei suprafee cu:
-axele de coordonate: (Ox) : A(a, 0, 0) i A(a, 0,0), (Oy) : B(0, b, 0) i B(0, b, 0),
(Oz) : pentru x = 0 i y = 0, sistemul nu are soluie, deci cuadrica nu intersecteaz axa (Oz).
-planele de coordonate: (xOy) :

=
= +
, 0
, 0 1
2
2
2
2
z
b
y
a
x
elips, (xOz) :

=
=
, 0
, 0 1
2
2
2
2
y
c
z
a
x
hiperbol,
(yOz) :

=
=
, 0
, 0 1
2
2
2
2
x
c
z
b
y
hiperbol.
-plane paralele cu planele de coordonate, de ecuaii: z = h : , 0 1
2
2
2
2
2
2
=
|
|
.
|

\
|
+ +
c
h
b
y
a
x
elips
pentru orice h R ; y = h : , 0 1
2
2
2
2
2
2
=
|
|
.
|

\
|

b
h
c
z
a
x
hiperbol pentru orice h < b;
x = h : , 0
a
h
1
c
z
b
y
2
2
2
2
2
2
=
|
|
.
|

\
|
hiperbol pentru orice h < a.
Ca i n cazul elipsoidului, suprafaa (H
1
) are planele de coordonate, axele i originea ca
plane de simetrie, axe de simetrie i respectiv centru de simetrie.

Observaia 3. Suprafaa (H
1
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + , a > 0, b > 0, c > 0 se mai numete:
hiperboloid cu o pnz cu axa (Oz) ca ax netransversal. Fig. 5.
Definiia 8. Suprafaa () : 0
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + este un con numit
conul asimptotic al hiperboloidului cu o pnz, (H
1
).
Reprezentarea grafic a hiperboloidului cu o pnz este redat
n fig. 5.
Definiia 9. 1. Se numete suprafa riglat, o suprafa ()

3
E , care poate fi generat prin micarea unei drepte (d),care
se sprijin pe o curb (). n acest caz, dreapta (d) se
numete generatoarea rectilinie a suprafeei riglate (),iar
curba () se numete curb directoare a suprafeei (). 2. O
cuadric se numete dublu riglat, dac prin fiecare punct
al su trec dou drepte distincte coninute n cuadric.
Teorema 1. Hiperboloidul cu o pnz este o cuadric dublu riglat.
Demonstraie: Se consider ecuaia canonic a hiperboloidului cu o pnz:
(H
1
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + . Aceasta este echivalent cu:
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
+ =
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
+
b
y
1
b
y
1
c
z
a
x

c
z
a
x
,
rezult c urmtoarele familii de drepte: {(

) |
*
R } i {(

) |
*
R } sunt coninute pe
hiperboloid, dreptele avnd respectiv ecuaiile:
z
y B B
x
A
O
A

69
(

) :

|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|
+ = +
*
R ,
b
y
1

1
c
z
a
x
,
b
y
1
c
z
a
x
i (

) :

|
.
|

\
|
+ =
|
.
|

\
|
= +
. ,
b
y
1
1
c
z
a
x
,
b
y
1
c
z
a
x
*
RObservaia 4. Generatoarele distincte care trec printr-un punct al hiperboloidului cu o pnz,
determin planul tangent la suprafa n acel punct.

Propoziia 1. Prin fiecare punct al hiperboloidului (H
1
) trece o generatoare i numai una din
fiecare din cele dou familii de generatoare: (

) i (

).
Consecina 1. Dou generatoare din aceeai familie nu se ntlnesc (sunt necoplanare).

Propoziia 2. Orice generatoare din familia (

) ntlnete toate generatoarele din familia (

) i
reciproc.
Pentru demonstraii a se consulta [7]-pag.183.
Exemple 5
S se determine generatoarele rectilinii ale cuadricei: (H
1
) : x
2

4
2
y
+
9
2
z
1 = 0
coninute n planul: () : 6x + 3y 2z + 6 = 0.
Soluie: Ecuaiile familiilor de generatoare rectilinii ale cuadricei date sunt:

|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|
+ = +

*
R ,
3
1
1
2
,
3
1
2
: ) (
z y
x
z y
x

|
.
|

\
|
+ =
|
.
|

\
|
= +

. ,
3
1
1
2
,
3
1
2
: ) (
*
R

z y
x
z y
x

Din ecuaiile familiei de generatoare rectilinii (

), mpreun cu ecuaia planului se


formeaz un sistem liniar, neomogen, de trei ecuaii cu trei necunoscute, care trebuie s fie
compatibil nedeterminat. Prin urmare, determinantul su caracteristic trebuie s fie nul. Se
obine condiia: 0
2 3 6
3
1
2
1
1
3 2
1
1
=
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|

Det , de unde rezult = 1.


Ecuaiile generatoarei rectilinii cutate sunt:

= +
= + + +

. 0 6 2 3 6
, 0 6 2 3 6
: ) (
z y x
z y x


Analog se determin o generatoare din familia ().
Determin generatoarele rectilinii ale cuadricei: (H
1
) : x
2

4
2
y
+
9
2
z
1 = 0 , care
trec prin A(1 , 0 , 0) . R:

|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|
+ = +

,
3
1
2
,
3
1
2
: ) (
z y
x
z y
x
A

|
.
|

\
|
+ =
|
.
|

\
|
= +

.
3
1
2
,
3
1
2
: ) (
z y
x
z y
x
A


70

S ne reamintim
Se numete hiperboloid cu o pnz, (H
1
), locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R ,
satisfac ecuaia: (H
1
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + , a > 0, b > 0, c > 0.

I II I. .3 3. .6 6. . H Hi ip pe er rb bo ol lo oi id du ul l c cu u d do ou u p p n nz ze e
Definiia 10. Se numete hiperboloid cu dou pnze, (H
2
), locul geometric al punctelor M din
spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R satisfac
ecuaia:
(H
2
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + + , a > 0, b > 0, c > 0.
Dac se consider n mod asemntor, interseciile hiperboloidului cu dou pnze cu axele
de coordonate i planele de coordonate, se observ c acesta are numai dou vrfuri, nu taie
planul (xOy), iar interseciile lui cu planele (xOz), (yOz) sunt hiperbole.
-Interseciile suprafeei (H
2
) cu plane paralele cu planul (xOy), sunt:

=
=
|
|
.
|

\
|
+
. h z
0, 1
c
h
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
Pentru h > c se obin elipse.
-Interseciile suprafeei (H
2
) cu planele de ecuaii x = h i respectiv
y = h sunt hiperbole. Fig. 6.
Aceast suprafa are aceleai simetrii ca i hiperboloidul cu o pnz.

Definiia 11. 0
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + este un con, numit conul asimptotic
al hiperboloidului cu dou pnze(H
2
).
Hiperboloidul cu dou pnze are urmtoarea reprezentare grafic (fig.6).

Prezint hiperboloidul cu dou pnze.


S ne reamintim
Se numete hiperboloid cu dou pnze, (H
2
), locul geometric al punctelor M din
spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat
{ } k , j , i , 0 = R satisfac ecuaia: (H
2
) : 0 1
c
z
b
y
a
x
2
2
2
2
2
2
= + + , a > 0, b > 0, c > 0.

I II I. .3 3. .7 7. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l e el li ip pt ti ic c

Definiia 12. Se numete paraboloid eliptic, (P
E
) locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E ,
ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R , satisfac ecuaia:
(P
E
) : pz 2
b
y
a
x
2
2
2
2
= + , p > 0, a > 0, b > 0. Fig. 7.
-Intersecia paraboloidului eliptic cu planul (yOz) i respectiv
(xOz) este parabola:

=
=
pz, 2
b
y
0, x
2
2
i respectiv parabola:

=
=
. pz 2
a
x
0, y
2
2


z
y
x
C
C
O
y
x
O

z
71
-Interseciile suprafeei (P
E
) cu planele de ecuaii z = h > 0, sunt
elipse, iar cu planele de ecuaii: x = h, respectiv y = h sunt parabole.
Din forma ecuaiei rezult c planele (xOz) i (yOz) sunt plane de simetrie, iar axa (Oz), ax de
simetrie. Paraboloidul eliptic are urmtoarea reprezentare grafic (fig. 7).Prezint paraboloidul eliptic .


S ne reamintim
Se numete paraboloid eliptic, (P
E
) locul geometric al punctelor M din spaiul
3
E ,
ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat { } k , j , i , 0 = R , satisfac
ecuaia: (P
E
) : pz 2
b
y
a
x
2
2
2
2
= + , p > 0, a > 0, b > 0.I II I. .3 3. .8 8. . P Pa ar ra ab bo ol lo oi id du ul l h hi ip pe er rb bo ol li ic c

Definiia 13. Se numete paraboloid hiperbolic sau a, (P
H
), locul geometric al punctelor M din
spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat
{ } k , j , i , 0 = R
satisfac
ecuaia: (P
H
) :
pz 2
b
y
a
x
2
2
2
2
=
, p > 0, a > 0, b > 0.
-Intersecia cu planul (xOy) sunt dreptele:

=
=
0, z
, 0
a
x
b
y
i

=
= +
0. z
, 0
a
x
b
y

-Interseciile cu plane paralele cu (xOy) de ecuaii z = h, h
*
R sunt hiperbolele:

=
=
. z
, 0 2
a
x
2
2
2
2
h
ph
b
y

-Interseciile lui (P
H
) cu planele (xOz) i (yOz) sunt respectiv parabolele:

=
=
2
2
a
x
2
0, y
pz
i

=
=
.
b
y
2
0, x
2
2
pz

-Interseciile suprafeei (P
H
) cu plane paralele cu planul (yOz), de ecuaii x = h, h
*
R , sunt
parabolele:

=
=
. ,
a
h
2
, x
*
2
2
2
2
R h
b
y
pz
h

-Interseciile cu plane paralele cu planul (xOz), de ecuaii y = h, h
*
R , sunt parabolele:

=
=
. ,
a
x
2
, y
*
2
2
2
2
R h
b
h
pz
h

Paraboloidul hiperbolic este simetric fa de (xOz), (yOz)
i axa (Oz).
Paraboloidul hiperbolic are urmtoarea reprezentare
grafic (fig. 8).
Fie (P
H
) : pz 2
b
y
a
x
2
2
2
2
= un paraboloid hiperbolic.
Ca i n cazul hiperboloidului cu o pnz, se obine:
y
x
O
Fig. 8.
z
72
Definiia 14. Familiile de drepte: (

) :

=
= +
*
R ,

1
b
y
a
x
, z 2
b
y
a
x

i (

) :

= +
=
,
1
b
y
a
x
, 2
b
y
a
x

z

*
R , se numesc generatoarele rectilinii ale paraboloidului hiperbolic.

n concluzie i paraboloidul hiperbolic este o cuadric dublu riglat, deoarece prin fiecare
punct al su trec dou drepte distincte, coninute pe cuadric.

Observaia 5. Rezultatele propoziiilor 1 i 2 demonstrate n cazul hiperboloidului cu o pnz,
rmn valabile i n cazul paraboloidului hiperbolic.


Prezint paraboloidul hiperbolic.


S ne reamintim
Se numete paraboloid hiperbolic sau a, (P
H
), locul geometric al punctelor M din
spaiul
3
E , ale cror coordonate (x, y, z) n raport cu reperul ortonormat
{ } k , j , i , 0 = R

satisfac ecuaia: (P
H
) :
pz 2
b
y
a
x
2
2
2
2
=
, p > 0, a > 0, b > 0.

I II I. .3 3. .9 9. . Rezumat
n cadrul acestei uniti de nvare se prezint rezultate referitoare la cuadrice Din
aceast mulime, pe ecuaie general se studiaz sfera. Astfel se analizeaz: intersecia
unei sfere cu o dreapt i poziia unui plan fa de o sfer. Se prezint de asemenea
noiunile de: putere a unui punct fa de o sfer, plan radical a dou sfere i ax
radical a trei sfere. Studiul celorlalte cuadrice prezente n teorie: elipsoidul,
hiperboloidul cu o pnz, hiperboloidul cu dou pnze, paraboloidul eliptic i paraboloidul
hiperbolic este fcut pe ecuaii canonice, urmrindu-se n esen pentru fiecare cuadric n
parte, urmtoarele probleme: definirea cuadricei, determinarea interseciilor acesteia cu
axele de coordonate, cu planele de coordonate, cu plane paralele cu planele de coordonate,
stabilirea eventualelor simetrii ale cuadricei, a ecuaiilor familiilor de generatoare rectilinii
pentru cuadricele dublu reglate i reprezentarea grafic a fiecrei cuadrice.


I II I. .3 3. .1 10 0. . Test de autoevaluare a cunotinelor
1.Scrie cel puin trei ecuaii ale sferei.
2.Scrie ecuaia planului tangent la sfera (S): (x-a)
2
+ (y-b)
2
+ (z-c)
2
R
2
= 0 ntr-un
punct P
0
(x
0
,y
0
,z
0
) situat pe sfer.
3.Definete conceptele de: putere a unui punct fa de o sfer, plan radical a dou
sfere, ax radical a trei sfere.
4.Caracterizeaz: i) poziiile relative ale unei drepte fa de o sfer; ii) poziiile
relative ale unui plan fa de o sfer.
5.Definete i exemplific noiunile de : cuadric i cuadric dublu riglat .
6.Scrie ecuaia sferei cu centrul C(2, 1,3) tangent la planul(): 3x 4y + 1 = 0.


I II I. .3 3. .1 11 1. . R R s sp pu un ns su ur ri i i i c co om me en nt ta ar ri ii i l la a t te es st tu ul l d de e a au ut to oe ev va al lu ua ar re e
1 1. .R Re ev ve ez zi i I II I. .3 3. .3 3. .1 1. .- -. .E Ec cu ua a i ii il le e s sf fe er re ei i. .2 2. .R Re ev ve ez zi i I II I. .3 3. .3 3. .2 2. .- - E Ec cu ua a i ia a p pl la an nu ul lu ui i t ta an ng ge en nt t l la a
s sf fe er r n n P
0
(S).3 3. .R Re ev ve ez zi i I II I. .3 3. .3 3. .4 4. .- - P Pu ut te er re ea a u un nu ui i p pu un nc ct t f fa a d de e o o s sf fe er r . .
4 4. .i i) ) R Re ev ve ez zi i I II I. .3 3. .3 3. .2 2. .- - c ca az zu ur ri il le e: : 1 1) ), , 2 2) ), , 3 3) ); ; i ii i) ) R Re ev ve ez zi i I II I. .3 3. .3 3. .3 3. .- - c ca az zu ur ri il le e: : 1 1) ), , 2 2) ), , 3 3) ); ;
5.Revezi definiia 1 i definiia 9-2 .
6.(S) : 25x
2
+ 25y
2
+ 25z
2
+ 100x 50y + 150z + 269 = 0.

73
Unitatea de nvare II.4. Generri de suprafee

Cuprins
II.4.1. Introducere .................................................................................................................... 73
II.4.2. Competene ................................................................................................................... 73
I II I. .4 4. .3 3. . S Su up pr ra af fe e e e c ci il li in nd dr ri ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 74 4
I II I. .4 4. .4 4. . S Su up pr ra af fe e e e c co on ni ic ce e . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 75 5
I II I. .4 4. .5 5. . S Su up pr ra af fe e e e d de e r ro