Sunteți pe pagina 1din 13

TITLUL PROIECTULUI

SEDIUL CENTRAL ELEKTROMONTAJ SA


Bucuresti
Beneficiar : S.CSA
Specialitate : Fatade
Faza : PTh
Datele Proiectantului:
Reynaers

PROIECT DE REZISTENTA
STRUCTURA DE ALUMINIU, FATADE VENTILATE

Data: Octombrie 2016

Memoriu tehnic justificativ


1. GENERALITATI
Prezentul Memoriu Tehnic si Breviarele de Calcul atasate se refera strict la
structurile de profile din Aluminiu ce alcatuiesc Structura de Aluminiu,
Vitrinele, Tamplaria Exterioara. Toate aceste repere se vor instala/monta pe
fatadele exterioare ale obiectivului mai sus mentionat.
Structura de aluminiu este in principal de tip STANDARD (avind capace
presoare si ornamentale vizibile de la exterior atat pe directie verticala a
montantilor cat si pe directia orizontala a traverselor ce alcatuiesc structura
de aluminiu). Avind in vedere ca Structura din aluminiu a fatadelor ventilate

va fi supusa unor solicitari diverse (greutatea proprie, actiunea zapezii,


grindinei, dilatari si contractari datorate variatiilor de temperature, efectul de
presiuni sau suctiune datorita solicitarilor eoliene, seism) stabilitatea si
portanta acestei structuri va fi asigurata, ca urmare a calculelor de
rezistenta, a profilelor din aluminiu ce fac parte din cadrul sistemelor
Reynaers.
Structura din aluminiu prezenta in acest proiect este repetitive si va fi
prezentata in functie de cazurile intilnite pe corpurile de cladire:

Structura din aluminiu cuprinsa intre cotele : +0.00m si +23.00m


Corpul de cladire A si B Caz1
Montantul - Element profil T din aluminiu fixate cu ancore tip L
Caracteristici:
Profil : E97216
Ancore :
Traversa : VARIO GLUE
Interax maxim de calcul pentru profilele tip T :
Interax maxim de calcul pentru traverse :
Lungimea maxima aferenta d.p.d.v. al incarcarilor de vant = 0.5m
Interax maxim de calcul pentru prinderile pe structura de beton :

Proiectul de rezistenta se va referi la cazul fatadelor ventilate zona parter si


la cazul cel mai defavorabil d.p.d.v. al incarcarilor de vant si anume la
fatadele ventilate din cazul .

Profilele de montanti sunt realizate prin extrudare din aliaj de aluminiu


AIMgSi0,5Fe22-EN AW 6063 (conform SR EN 573), tratament termic T6-66.
Proprietatile fizico-mecanice, abaterile dimensionale, torsiunea, rectilinitatea
si planeitatea profilelor vor trebui sa fie in conformitate cu prevederile SR EN
755 si SR EN 12020; furnizorul Reynaers trebuie sa puna la dispozitia
executantului agrementul si certificatele sistemului. La baza calculelor de
rezistenta pentru montanti si traverse s-a luat in considerare aliajul de
aluminiu mai sus mentionat.
Garniturile folosite pentru etansare trebuie sa fie din EPDM (conform
DIN7863). Garniturile folosite vor trebui sa fie cele ale sistemului furnizat de
catre Reynaers, pentru a putea asigura clasele de permiabiltatea la aer si
etansietatea la apa in care a fost incadrat sistemul.
Bariera termica (intreruperea puntii termice) a sistemului de profile din
aluminiu trebuie sa fie din poliamida .., ele trebuind sa fie cele care
fac parte din sistemul Reynaers pentru a putea asigura performanta termica
a fatadei ventilate dorite si acceptata de beneficiar. Sistemul din aluminiu
folosit trebuie sa se incadreze d.p.d.v. izolare termica in clasa in care a fost
incadrat de institutul IFT Rosenheim.
Tinind cont atat de distantele interax dintre montantii si traversele fatadelor
ventilate, cit si de cerintele impuse de proiectantul general, recomandam
utilizarea unor panouri vitrate avind tratamentele termice.
2. NORMATIVE SI CODURI DE PROIECTARE
- Standard de produs : Fatade Ventilate EN ;
- Eurocod: Bazele proiectarii structurilor Indicativ SR EN 1990-2004;
- Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale.
Greutati specific, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri Indicativ
SR EN 199-1-1-1 :2004 Eurocod 1 partea 1;
- Eurocod1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3 : Actiuni generale.
Incarcari date de zapada Indicativ SR EN 1991-1-3 :2005 Eurocod 1
partea 3;
- Eurocod1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Actiuni generale.
Actiuni generale. Actiuni termice Indicativ SR EN 1991-1-5 :2005
Eurocod 1 partea 5;
- Eurocod1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Actiuni generale.
Actiuni generale. Actiuni pe durata executiei Indicativ SR EN 1991-16 :2005 Eurocod 1 partea 6;
- Cod de proiectare seismica Partea 1 Prevederi de proiectare pentru
cladiri Indicativ P 100-1/2013;
- Normativ pentru proiectarea si montajul fatadelor ventilate
;
- Calculul elementelor de otel Indicativ STAS 10108/0-78;

Greutati tehnice si incarcari permanente Indicativ STAS 10101/1-78;


Specificatii tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru
ancorarea in beton cu sisteme mecanice si metode de incercare
Indicativ ST 043/2001.
Ghid de proiectare privind protectia privind protectia impotriva
coroziunii constructiilor din otel Indicativ GP.111-04;
Ghid de proiectare, executie si exploatare (urmarire, interventie)
privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel Indicativ
GP.035-98;
Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor
civile, industrial si agricole Indicativ C.150-99;
Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare Indicativ NP.068-02;
Proiectarea structurilor de otel. Proiectarea imbinarilor Indicativ SR
EN 1993-1-8 : 2006 Eurocod 3 partea 8;

3. INCADRAREA IN CLASE SI CATEGORII


Conform Normativului P100-1/2013, - Cod de proiectare seismica Partea I
Prevederi de proiectare pentru cladiri, cladirea proiectata se incadreaza in
zona seismica caracterizata de o acceleratie a terenului pentru proiectare
ag=0.16g (unde g=9.81m/s2), pentru cutremure avant intervalul mediu de
recurenta IMR=100ani si perioada de colt 0.7s<Tc<1s (deci Tc=1s).

Constructia proiectata a fost incadrata de Proiectantul General in


urmatoarele categorii/clase:
Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei este II (Tabel
4.3 din P100-1-2011) pentru care 1=2.
Constructia are un character permanent si se inscribe, conform HGR
766/1997, Anexa nr.4si a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat in
B.C.nr.4/1996 in categoria C de importanta Constructia de importanta
normala.
Categoria terenului, conform Cod de proiectare-Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor Indicativ CR 1-1-4-2012 este tip Zone dens
construite
Localizare: Bucuresti, Romania

Presiunea dinamica de referinta a vintului: Q.ref=50daN/m2, la 10 metri,


mediate pe 1minut, avand 50ani interval mediu de recurenta (I.M.R.) pentru
Bucuresti

4. VERIFICAREA CONFORM LEGII NR. 10/1995 SI CERINTELOR PROIECTATE


In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii a H.G. nr. 925/1995, verificarea proiectului se face la exigenta A
Rezistenta si Stabilitate de catre ingineri verificatori atestati MLPTL.
4.1.
Proiectarea structural a fost realizata in conformitate cu
normativele in vigoare, asigurand respectarea cerintelor de
performanta:
- Cerinta de siguranta a vietii structura a fost proiectata pentru a
prelua actiunea seismica stabilita conform P100-1/2013, cu o marja

suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare la care intervine


prabusirea locala sau generala;
- Cerinta de limitare a degradarilor structura a fost proiectata pentru a
prelua actiuni seismice cu o probabilitate mai mare de aparitie decat
actiunea seismica de proiectare, fara degradari sau scoateri dein uz ale
caror costuri sa fie exagerat de mari in comparative cu costul
structurii. Actiunea seismica considerate pentru cerinta de limitare a
degradarilor corespunde unui IMR=30ani.
4.2.
Incarcarile asupra tuturor elementelor structurii vor fi stabilite
conform legislatiei romanesti in vigoare vezi NORMATIVE SI CODURI
DE PROIECTARE din prezentul Memoriu.
4.3.
Sageata maxima admisibila pentru structura de aluminiu va fi
mai mica decat L/200 si nu mai mare de 15mm (L=distanta dintre 2
prinderi succesive); conform SR EN 13830:2004 si SR EN
13116:2002;
4.4.
Sageata admisa pentru rigle la actiunea incarcarilor vertical va fi
mai mica decat L/500 si nu ma mare decat 3mm (L= distanta dintre
doua prinderi successive);conform SR EN 13830:2004 si SR EN
13116:2002;
4.5.
Masa proprie a structurii sistemului de perete cortina (aluminu +
sticla) este mCMS de aprox. 0.50-0.6 KN/m2;
4.6.
Structura de rezistenta a cladirii de care vor fi ancorati peretii
cortina este din B.A. (beton armat), iar structura de rezistenta a
cladirii de care vor fi ancorate fatadele ventilate este compusa fie
din beton armat, fie din profile rectangulre OL37;
4.7.
Variatiile provocate de actiuni exterioare si interioare (actiunea
vantului, ploii sau grindinei, zgomote aeriene sau din interiorul
spatiului) nu vor produce spargeri, ruperi sau deteriorari ale
elementelor de component ale peretelui cortina. Foarte important
este ca aceste elemente sa nu intre in fenomenul de rezonanta;
4.8.
Schletul de sustinere, ancorajul si panourile (vitrate sau opace)
pereti cortina trebuie sa reziste, fara deformatii, la un soc ce produce
o energie de 1000 Jouli;
4.9.
Socurile interioare nu trebuie sa conduca la caderi de sparturi,
care pot cauza vatamari sau raniri;
4.10. Fatada interioara a peretelui cortina nu trebuie sa se deformeze
sub o presiune static exercitata de om in mod direct;
4.11. Acumularea electricitatii statice trebuie evitata. Pentru aceasta,
scheletul metallic si eventuala imbracaminte a acestuia continua pe
toata inaltimea fatadei constructiei, trebuie legata la reteaua de
impamantare;
4.12. Pentru verificarea de rezistenta a panourilor de sticla se va
impune ca efortul efectiv maxim ce apare in centrul deschiderii

panoului de sticla sa fie mai mica decat rezistenta de calcul a sticlei


folosite;
4.13. Pentru verificarea deformabilitatii se va impune ca sageata
efectiva maxima, ce apare in centrul deschideri paoului de sticla, sa
fie mai mica decat sageata admisibila; valoarea sagetii admisibile se
limiteaza la Ld/100 (unde ,,Ld rerezinta diagonala panoului de
sticla), dar nu mai mare decat 19.0 mm. Schema static de calcul
pentru panoul de sticla este o placa simpul rezemata pe cele 4 laturi
actionata de o incarcare uniform distribuita.
4.14. Rezistentele de calcul pentru diferite tipuri de sticla sunt:
Rfloat = 20N/mm2
Rlaminat = 22N/mm2
Rcalit = 30N/mm2
Rsecurizat = 50N/mm2;
5. IPOTEZE DE CALCUL
Pentru dimensionarea si verificarea starii limita (SLU) si starii
limita a exploatarii normale sau de serviciu (SLS) s-au avut in vedere
urmatoarele grupari de incarcari:
a) Gruparea fundamental a fost stabilita in doua ipoteze:
- O prima ipoteza, cu incarcari de calcul pentru verificarea satrii ultime
de rezistenta si stablilitate;
- Cea de a doua ipoteza, cu incarcari normate pentru verificarea starii
limita de serviciu (deformablilitate);
b) Gruparea speciala
Pentru calculul eforturilor din actiunea seismica, incarcarile
s-au stability in conformitate cu Normativul P100/1-2013 ,,Cod de proiectare
seismica Partea l:Prevederi de proiectare pentru cladiri.
6. DESCRIEREA ELEMENTELOR DE STRUCTURA
PERETI CORTINA ALUMINIU:

a) Profilele vor fi realizate prin extrudare din aliaj de aluminiu


AIMgSI0.5 conform normativelor DIN EN 755 T6-66, DIN 1748 si DIN
EN 12020. Abaterile dimensionale, torsiunea, rectilinitatea si
planeitatea profilelor vor trebui sa fie echivalente cu prevederile
DIN 17615; certificate prin agrementul sistemului.
Zonele vitrate ala caldirii sunt compus din: Pereti cortina sstem
standard.
Compozitia si rezistenta de calcul pentru structura din aluminiu
(montanti si rigle);
AIMgSI0.5

Modulul de elasticitate: EAL=7x104 N/mm2


Coeficientul lui Poisson: =0.3
Intindere/compresiune, incovoiere: adm=140 N/mm2
Forfecare: adm=84 N/mm2
Presiunea pe gaura (strivire perete gauara): adm= 224 N/mm2
b) Legatura cu structura de rezistenta din beton armat a cladirii,
pentru peretii cortina, se va face cu piese din otel OL37, ale caror
caracteristici vor rezulta din calculele de dimensionare:
Executie mijloace conform STAS 9101/1-95 A.E.;
Sudurile se incadreaza in clasa IV de calitate conform STAS 9398/83
actualizat conform EN 29692:1994;
Clasa de abateri mijlocii (pt. suduri) conform STAS 9101/1-95 A.E.;
c) Se vor folosi profile vopsite in camp electrostatic cu pulberi
poliesterice; grosimea stratului depus fiind 60-120 m RAL.

7. PROTECTIE ANTICOROZIUNE
Stabilirea protectiei anticorozive este facuta conform ,,Ghid de
proiectare prvind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel
Indicativ GP 111-04.
Clasa de corozivitate C3 medie cu mediul exterior de tip ,,
atmosphere urbane si industrial,cu poluare moderata (SO2;12.40g/m3)
si mediul interior de tip ,,satii de fabricatie cu umiditate ridicara si o
poluare redusa a aerului Tabel 2.1 pag. 7. Conform Tabel 2.2 pag 8 clasei
de corozivitate C3 ii corespunde clasa de agresivitare 2m prevazuta in
STAS 10128-86.
In conformitate cu SR ISO 9223 si SR EN ISO 12944-2 la clasa de
agresivitate 1m corespunde unei durabilitati ridicate ,,R conform
paragraph 5.1.2 din GP 111-04. Nivelurile de performanta ale sistemelor
de protective anticoroziva vor fi in conformitate cu capitolul 4, Tabelul 4.2
din GP 111-04.
Suprafetele tuturor elementelor metalice din OL37 se vor sabla la
gradul 2 conform STAS 10166/1-77. Pregatirea suprafetei realizandu-se in
conformitate cu SR EN ISO 8501-1:2002, SR EN ISO 8504:2002, SR EN ISO
8504-2:2002 si SR EN ISO 8504-3:2002.
Dupa terminarea tuturor operatiilor de prelucrare a
consolelor/pieselor OL37 necesarea la fixarea/prinderea atat a
montantiilor de perete-cortina cat si a stalpilor din teava rectangulara
RHS, acestea se vor zinca termic.
Starea de protective anticoroziva va fi urmarita periodic prin
inspectie vizuala. Daca se vor constata degradari ale protectiei
anticorozive se vor lua masui pentru refacera straturilor de protective.
8. PPROGRAM DE URMARIRE A CALITAII LUCRARILOR

In conformitate cu legea 50/1991, Ledea 177/2015, Instr ISCLPUAT


precum si cu normativele tehnice a fost stability programul pentru
controlul calitatii lucrarilor.
Organizarea activitatii de urmarire curenta, privind cmportarea in
timp a constructiilor ca urmare a incadrarii acestora in categorie, se va
face conform instructiunilor anexate. Se atrage atentia asupra necesitatii
cotrolarii calitatii lucrarilor, pe faze de executie, si faze determinante,
pentru lucrarile ce devin ascunse, conform programului de urmarire a
calitatii lucrarilor de constructive conform Legii 10/95 si ordinal MLPAT
nr.7/N/28.10.96
Constructiile corespund exigntei A3 de verificare autorizata MLPAT.
Instructiuni Privind Urmarirea Comportarii In Exploatare si
Activitarea de Intretinere si Reparatii a Constructiilor.
Urmarirea curenta se va executa permanat prin grija proprietarului
in conformitate cu prescriptiile in vigoare corelat cu activitarea de
intretinere si reparatii. Proprietarul poate executa direct aceasta
activitate, cu personalul propriu de specialitate sau prin angajarea unei
company specializate.
Urmarirea curenta se realizeaza prin examinarea vizuala directa,
cu mijloace simple de masurare iar rezultatele se consemneaza in cartea
tehnica a constructiei. In cazul in care se constata degradari grave care ar
putea afecta exloatarea in conditii de siguranta a constructiei se va
solicita, de catre proprietar, efectuarea unei expertize tehnice.
Pentru evenimentele deosebite petrecute in cursul procesului de
exploatare se va tine un jurnal al evenimentelor conform H.G.273/1994.
9. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR
La proiectarea si executia lucrarilor aferente acestei investitii sunt
respectate urmatoarele acte normative:
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, emis in
baza ordinului nr. 9/N/15.03.1993 de Ministerul Lucrarilor Publice si
Amenajarii Teritoriului, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-8/1993;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
- Norme generale de protectia muncii, emise prin Ordinul Ministerului
Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) nr. 578/1997 si Ordinul Ministerului
Sanatatii nr. 5840/1996 in mod expres cap. 2 subcap. 2.4, cap 3
subcap. 3.1-3.9, cap 4 subcap. 4.8, cap. 5 subcap. 5.1,5.3 si 5.4;
- Norme specific de securitate a muncii pentru constructii si confectii
metalice, emisa prin Ordinul MMPS nr. 56/1997 (cod 42);
- Norme specific de protectia muncii pentru manipularea, transportul
prin purtare cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor, emise
pri Ordinul MMPS nr. 719/1997 (cod 57); Norme specifice de securitate
a muncii pentru lucrari la inaltime, emise prin Ordinul MMPS nr.
235/1995 (cod 12)

PERETI CORTINA

BORDEROU GENERAL
PIESE SCRISE
-

Memoriu ethnic justificativ;


Evaluarea incarcarilor ;
Evaluarea incarcarilor date de actiunea vantului;
Evaluarea incarcarilor date de actiunea seismica;
Evaluarea combinatiilor de incarcari;
Starea limita ultima;
Starea limita de serviciu ;
Verificarea principalelor elemente structural ale panourilor de pereti
cortina;
Verificarea montantiilor;
Verificarea de rezistenta a montantului;
Verificarea de deformabilitate a montantului;
Verificarea riglelor;
Verificarea riglei de aluminiu la actiunile vantului;
Verificarea de rezistenta a riglei;
Verificarea de deformabilitare a riglei;
Verificarea riglei de aluminiu la actiunea greutatii panoului de sticla;
Verificarea de rezistenta a panourilor de sticla;
Verificarea sistemului de prindere al panourilor de pereti cortina;
Verificarea verificarea prinderii intre montantul de alumini si piesa
metalica.

ACTIUNEA VANTULUI
Adresa:
Forma geometrica cladire:
Inaltime maxima de instalare pe cladire a structurilor de aluminiu tip pereti
cortina:
Inaltimea cladirii:
Clasa de importanta:

; Categoria de importanta:

Nivel de stabilitate la foc:


Evaluarea incarcarilor
Evaluarea incarcarilor date de actiunea vantului s-a facut conform ,,Cod de
proiectare. Evaluarea actiuni VANUTLUI asupra constructiilor.
Evaluarea coeficientilor de siguranta s-a realizat conform ,,Cod de proiectare.
Bazele proiectarii structurilor in constructii.
Presiunea de referinta a
daN/m2

vantului:

Caz1 Dimensionare montant PC

Avem incarcarile si deschiderea grinziidorim sa aflam caracteristicile


minime geometrice ale grinzii:

Material OTEL: EOL = 210000 N/mm2

ROL = 210 N/mm2

Material ALUMINIU: EAL = 70000 N/mm2

RAL = 140 N/mm2

Material BRAD CLASA I: EBRAD = 11300 N/mm2

RBrad = 12 N/mm2

Lungimea aferenta: laf.7 =


daN/m2

Actiunea vantului: WSLU =

Incarcarea aferenta grinzii: QSLU =


kN/m
Deschiderea grinzii:
Sageata admisa profil:

l=

;
kN/m

daN/m2

WSLS =
;

QSLU =

m
fadmis = (l/200,15mm)

fadmis = 15mm

S-ar putea să vă placă și