Sunteți pe pagina 1din 2

1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Capitolul I.....................................................................................................................................1
1 Curenţi.................................................................................................................................1
1.1 Introducere....................................................................................................................1
1.2 Curenţi. Generalităţi......................................................................................................2
1.3 Clasificarea curenţilor...................................................................................................4
1.4 Principalele tipuri de curenţi.........................................................................................5
1.4.1 Curenţi de fricţiune:..............................................................................................5
1.4.2 Curenţi de pantă (de gradient).............................................................................7
1.4.3 Curenţii de densitate.............................................................................................7
Capitolul II...................................................................................................................................9
2 Principalele sisteme de curenţi la nivelul globului terestru...............................................9
2.1 Oceanul Atlantic...........................................................................................................9
2.2 Oceanul Indian............................................................................................................30
2.3 Oceanul Pacific...........................................................................................................43
Capitolul III...............................................................................................................................52
3 Manevra navei în zone de curenţi.....................................................................................52
3.1 Guvernarea navei........................................................................................................52
3.1.1 Efectul cârmei.....................................................................................................52
3.2 Acţiunea curentului asupra navei................................................................................53
3.2.1 Nava având curentul din prova...........................................................................54
3.2.2 Nava având curentul din travers.........................................................................55
3.2.3 Nava având curentul din pupa............................................................................55
3.3 Deriva de curent..........................................................................................................56
3.3.1 Influenţa curentului asupra deplasării navei.......................................................56
3.3.2 Rezolvarea grafică a problemelor de curenţi......................................................58
3.4 Rezolvarea prin calcul a problemelor principale de navigaţie în curenţi...................63
3.4.1 Determinarea punctului navei cu două relevmente succesive, la un singur obiect
în zone de curent.................................................................................................................67
3.4.2 Folosirea relevmentelor prova succesive din seria Traub pentru determinarea
unghiului de derivă.............................................................................................................68
3.5 Navigaţia radar în zone de curenţi..............................................................................71
3.5.1 Determinarea elementelor curentului şi a elementelor de mişcare ale navei
proprii pe drumul deasupra fundului..................................................................................71
3.5.2 Determinarea elementelor curentului şi a schimbării de drum pentru trecerea la
o anumită distanţă faţă de un punct fix. Determinarea noilor elemente de mişcare ale navei
proprii pe drumul deasupra fundului..................................................................................73
3.6 Table pentru rezolvarea problemelor de navigaţie în curenţi.....................................75
3.7 Manevra de ancoraj în zone de curenţi.......................................................................77

MANEVRA NAVEI ÎN ZONE DE CURENŢI ŞI MAREE


2

3.8 Ambosarea..................................................................................................................79
3.9 Acostarea la fluviu......................................................................................................80
3.9.1 Acostarea navei fără fundarisirea ancorei...........................................................80
3.9.2 Acostarea cu bordul, cu fundarisirea ancorei......................................................81
3.10 Manevra de plecare la fluviu..................................................................................83
Capitolul 4..................................................................................................................................85
4 Maree.................................................................................................................................85
4.1 Noţiuni asupra formării mareelor...............................................................................85
4.2 Maree efective. Tipuri de maree.................................................................................89
4.3 Curenţii de maree........................................................................................................91
4.4 Navigaţia în zone cu curenţi de maree........................................................................93
4.4.1 Prevederea mareelor. Procedee aplicate în navigaţie..........................................93
4.4.2 Metoda diferenţelor (constantelor). Utilizarea tablelor de maree conţinute în
B.NA. 99
4.4.3 Calculul mareei folosind hărţile de navigaţie...................................................102

MANEVRA NAVEI ÎN ZONE DE CURENŢI ŞI MAREE

S-ar putea să vă placă și