Sunteți pe pagina 1din 1

Numele si prenumele

Clasa a VII a

TEST

1p din oficiu

I.Precizează dacă următoarele enunțuri sunt adevărate sau false, notându-le cu A pe cele adevărate și cu F pe cele
false: 2p
1. Propoziția este comunicarea cu un singur predicat. ……………….
2. Într-o propoziție asertivă se solicită informații. …………….....
3. Conjuncțiile dar, iar, ba, ci sunt conjuncții coordonatoare copulative. ……………….
4. Raportul de coordonare se realizează între propoziții de același fel. . .……………..

II. Clasifică următoarele conjuncții după rolul lor în enunț: dar, și, deci, însă, sau, iar, fie, așadar,ori, .
1p
- conjuncții coordonatoare copulative: ………………………………………………………….
- conjuncții coordonatoare adversative: …………………………………………………………
- conjuncții coordonatoare disjunctive: …………………………………………………………
- conjuncții coordonatoare concluzive: …………………………………………………………
III. Anuntul este un text literar sau non literar? Exemplifica-ti raspunsul! 1p

IV.Cine este naratorul? Ce tip de narator ai intalnit in textul Cum e lumea de Veronica Niculescu?
2p

V. Se dă textul: 3p
„ - (…) De-abia l-am găsit!
Fata răsuflă ușurată. La tablă, profesorul desenează harta Africii, iar în clasă nu se aude decât mersul mărunt al
creioanelor pe maculatoare…”
(Mircea Sântimbreanu, Recreația mare)
Realizeaza analiza acestei fraze( delimitare, schema)