Sunteți pe pagina 1din 1

TEST SUMATIV

PROPOZIȚIA. FRAZA
RAPORTUL DE COORDONARE. CONJUNCȚIA

I.Precizează dacă următoarele enunțuri sunt adevărate sau false, notându-le cu A pe cele adevărate și cu F pe cele
false: (0,25 x 4 = 1 p)
1. Propoziția este comunicarea cu un singur predicat. ……………….
2. Într-o propoziție asertivă se solicită informații. …………….....
3. Conjuncțiile dar, iar, ba, ci sunt conjuncții coordonatoare copulative. ……………….
4. Raportul de coordonare se realizează între propoziții de același fel. . .……………..

II. Clasifică următoarele conjuncții după rolul lor în enunț: dar, și, deci, însă, sau, iar, fie, așadar,ori, ba.
(0,10 x 10 = 1 p)
- conjuncții coordonatoare copulative: ………………………………………………………….
- conjuncții coordonatoare adversative: …………………………………………………………
- conjuncții coordonatoare disjunctive: …………………………………………………………
- conjuncții coordonatoare concluzive: …………………………………………………………

III. Numește părțile de propoziție legate prin conjuncții coordonatoare în următoarele enunțuri: (0,50 x 4 = 2 p)
1. Merii și perii sunt încărcați de roade.
…………………………………………………………………………………………………….
2. Am cumpărat creioane și caiete.
…………………………………………………………………………………………………….
3. În vacanța de vară mergem la Costinești sau la Mamaia.
……………………………………………………………………………………………………
4. Omul harnic și cumpătat nu duce lipsă de nimic.
……………………………………………………………………………………………………

IV. Construiește enunțuri prin care să demonstrezi omonimia următoarelor cuvinte: (0,50 x 4 = 2 p)
1. și (conjuncție): ………………………………………………………………………………….
și (pronume reflexiv): ………………………………………………………………………….
2. dar (conjuncție): ………………………………………………………………………………..
dar (substantiv): ……………………………………………………………………………….

V. Se dă textul:
„ - (…) De-abia l-am găsit!
Fata răsuflă ușurată. La tablă, profesorul desenează harta Africii, iar în clasă nu se aude decât mersul mărunt al
creioanelor pe maculatoare…”
(Mircea Sântimbreanu, Recreația mare)
Cerințe:
1. Subliniază predicatele. Menționează câte propoziții sunt. (0,50 x 2 = 1 p)
………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Transcrie din text câte o propoziție dezvoltată, negativă, exclamativă,asertivă. (0,25 x 4 = 1 p)


.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3. Analizează următoarea propoziție după toate criteriile de clasificare: Fata răsuflă ușurată. (1 p)
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

Se acordă un punct din oficiu.