Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de Învățământ __________________________________________________

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Recapitulare și consolidare
Clasele a VII-a și a VIII-a
Numele și prenumele elevului:

Clasa:

Rezultatul obținut (punctaj/notă):

Concluzii și recomandări:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________

Data evaluării:____________________
Profesor-evaluator:_____________________

1
Recapitulare și consolidare
*Literatură: textul liric, textul narativ
*Limba română: fonetică, vocabular, morfologie și sintaxă
*Comunicare: semnele ortografice și de punctuație
*Se dau textele:
Textul A
De va veni la tine vântul
Purtând povestea mea amară
Jelitul lui să nu te-nfrângă,
Mustrarea lui să nu te doară!

Nu-i vina ta... aşa e scrisă


Nemilostiva lege-a firii
Sărutul otrăvit al brumii
Omoară toamna trandafirii.

Şi cine s-ar opri să plângă


O frunză veştedă-n cărare,
Când codrii freamată alături
Şi râd în răsărit de soare? (Octavian Goga, Cântec)

Textul B
,,Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, în
care se oglindește cu mâhnire Cetatea Neamțului de atâtea veacuri! Dragi-mi erau tata și mama,
frații și surorile, și băieții satului, tovarășii mei din copilărie, cu care, în zile geroase de iarnă,
mă desfătam pe gheață și la săniuș, iar vara, în zile frumoase de sărbători, cântând și chiuind,
cutreieram dumbrăvile și luncile umbroase, prundul cu știoalnele, țarinile cu holdele, câmpul cu
florile și mândrele dealuri, de după care-mi zâmbeau zorile în zburdalnica vârstă a tinereții! (…)
Apoi lasă-ți, băiate, satul, cu tot farmecul frumuseților lui, și pasă de te du în loc străin și
așa depărtat, dacă te lasă pârdalnica de inimă! Și doar mă sileam eu, într-o părere, s-o fac a
înțelege pe mama că pot să mă bolnăvesc de dorul ei... și să mor printre străini! că văru-meu Ion
Mogorogea, Gheorghe Trăsnea, Nică Oșlobanu și alții s-au lăsat de învățat și, despre asta, tot
mănâncă pâine pe lângă părinții lor. Dar zadarnică trudă! Mama avea alte gânduri; ea îmi
pregătea cu îngrijire cele trebuitoare, zicându-mi de la o vreme cu asprime:
— Ioane, cată să nu dăm cinstea pe rușine și pacea pe gâlceavă!... Ai să pleci unde zic eu.
Și Zaharia lui Gâtlan merge cu tine. Luca Moșneagu, megieșul nostru, vă duce cu căruța cu doi
cai ca niște zmei. Ia, mai bine, repezi-te până la el de vezi, gata-i de drum? Că mâine desdimineață,
cu ajutorul Domnului, plecați.
— Nu mă duc, mamă, nu mă duc la Socola, măcar să mă omori! ziceam eu, plângând cu
zece rânduri de lacrimi. Mai trăiesc ei oamenii și fără popie.
— Degeaba te mai sclifosești, Ioane, răspunse mama cu nepăsare! la mine nu se trec
acestea... Pare-mi-se că știi tu moarea mea... Să nu mă faci, ia acuș, să iau culeșerul din ocniță și
să te dezmierd cât ești de mare! (...)” Ion Creangă, Amintiri din copilărie, fragmente, cap. IV

2
Partea I (36 de puncte / câte 6 puncte pentru fiecare cerință)
1. Formulează, într-un enunț, tema textului A:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Transcrie din poezia citată:


a. Trei figuri de stil, cu exemple:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b. Prezintă succint elementele de prozodie ale textului A:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
c. Ilustrează cu exemple din textul A două trăsături ale genului liric:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Explică, în 3-5 rânduri, sentimentul dominant prezent în poezie, aducând cel puțin trei
exemple (secvențe):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Menționează, cu exemple din textul B, două moduri de expunere utilizate:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. În urma experienței lecturilor tale, identifică personajul principal din textul B:


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. Indică tema discuției din dialogul textului B, evidențiind 2-3 exemple:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3
Partea a II (40 de puncte / 4 puncte pentru fiecare cerință )
1. Selectează din lista dată: Cetatea, chiuind, străini, ea, eu, trăiesc, acestea, zâmbeau.
a. Cuvinte cu diftong: __________________________________________________
b. Cuvinte cu vocale în hiat: _____________________________________________
c. Cuvinte cu triftong: ___________________________________________________
2. Precizează numărurl de litere și de sunete pentru:
Geroase ________
Gheață ________
Megieșul _______
3. Desparte în silabe cuvintele date, apoi subliniază cu o linie vocalele și cu două
semivocalele: sileam, pâine, trebuitoare, lui.
4. Indică sinonime și antonime pentru:
Limpede:________________/_______________________
Zorile:_________________/________________________
Depărtat:________________/______________________
5. Evidențiază mijloacele de îmbogățire a vocabularului pentru cuvintele subliniate în
secvența: ,,Dragu-mi era satul nostru cu Ozana cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul,
în care se oglindește cu mâhnire Cetatea Neamțului de atâtea veacuri!”
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Alcătuiește trei enunțuri cu sensurile diferite ale termenului oglindă, arătând pentru
fiecare tipul de sens:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Selectează din textul B trei substantive la genuri și cazuri diferite, precizându-le:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4
8. Indică funcția sintactică și partea de vorbire a cuvintelor subliniate în primul paragraf al
textului B:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Alege trei semne de punctuație, folosite în textul A și explică succint utilizarea acestora:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Împarte în propoziții ultimul paragraf al textului B, evidențiind:
a. Elementele de relație:_______________________________________________
b. Numărul propozițiilor obținute:____________________________

Partea a III-a (14 puncte)


Redactează un text de 5-10 rânduri în care să prezinți o schimbare
majoră pe care ai face-o în școala ta, pentru binele colegilor tăi și a
comunității în care locuiești.
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
5