Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ Nr.

CLASA:I B

MENTOR:

DISCIPLINA:Matematică și explorarea mediului

SUBIECTUL LECŢIEI:Recapitulare – numerele naturale 31-100. Organe interne

TIPUL LECŢIEI:Recapitulare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE – pe parcursul lecției, elevii vor fi capabili:


O1 : Să numere, cu ajutorul fișei de lucru, crescător și descrescător în intervalul 31-100;
O2 : Să enumere cele patru organe interne învățate ale animalelor domestice;
O3 : Să scrie vecinii unor numere date;
O4 : Să compare grupuri de numere din concentrul 31-100;
O5 : Să completeze numerele care lipsesc dintr-un șir dat;
O6 : Să coloreze respectând regula dată.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Strategii didactice
Etapele lecţiei (metode/procedee/tehnici, Observaţii,
Conţinut instructiv-educativ
+ mijloace de învăţământ, aprecieri,
timpul alocat forme de organizare a sugestii
activităţii)

1. Moment S-au pregătit materialele necesare


organizatoric desfășurării corespunzătoare lecției.

2. Verificarea Elevii au fost întrebați ce au avut de Conversația


temei și a pregătit pentru astăzi. Doamna
cunoștințelor învățătoare verifică temele. Fiecare elev Exercițiul
acumulate are pe bancă o fișă cu numere de la 0 la
anterior 100 (completată cu o zi înainte Anexa 1). Conversația
Doamna învățătoare a pus întrebări și a
selectat pentru a răspunde câte un copil
din cei care aveau mâna ridicată.
 Cine vrea să numere crescător de la 4
la 50?
 Dar descrescător?
 Cine dorește să numere crescător din
10 în 10 de la 10 până la 100?
 Cine dorește să numere descrescător
din 10 în 10 de la 10 până la 100?
 Haideți să numărăm de la 22 la 42 cu
numere impare!
 Acum, toată lumea ridică degetul
mare sus, ridică inelarul sus, ridică
arătătorul și îl pune pe numărul 45
(de pe fișă). Care sunt vecinii lui?
 Daca facem trei pași cu degețelele,
unde ajungem? - adică 45 + 3 = 48
 Punem degetul inelar pe 71!
= Cine este vecinul lui din dreapta?
= Dar din stânga?
 Foarte bine!

3. Captarea S-a realizat printr-un joculeț. Explicația


atenției A început prin prezentarea unei fișe care
conține corpul unui om. Omului îi
lipseau organele interne pe care elevii
trebuiau să le lipească la locul lor, numai
după ce rezolvau cerințele scrise pe
acestea.

Explicația
4. Anunțarea Doamna învățătoare i-a anunțat că la ora
subiectului lecției de matematică vor recapitula numerele
și a obiectivelor de la 31 la 100.

5. Recapitulare Elevii au deschis caietele de matematică. Explicația


Doamna învățătore le-a dat indicații
privind modul în care să scrie data și Demonstrația
titlul.
Joc în care copiii au pregătit mânuțele Jocul didactic
pentru scris: Ne jucăm cu degețele!
A urmat un joc didactic.
1. Explicarea jocului:
* Am în mână 4 plicuri. În fiecare plic se
află câte o imagine cu un organ al
omului. Pentru a putea deschide plicul și
a lipi organul la locul lui, trebuie să citiți
întrebarea scrisă pe plic și să răspundeți.
* În plicuri veți mai găsi și câte un
exercițiu pe care va trebui să îl rezolvați
în caiete și la tablă.
2. Demonstrarea jocului:
* S-a citit întrebarea de pe plicul 1 și s-a
rezolvat, lipind organul la locul lui, apoi
rezolvând exercițiul 1. (ANEXA 2)
Desfășurarea propriu zisă a lecției:
*Doamna învățătoare a numit copiii care
au luat câte un plic de pe catedră și au
procedat la fel ca în etapa demonstrației.
Au continuat cu un al set de exerciții.

6. Obținerea Elevii au primit o fișă pe care au lipit-o Exercițiul


performanței pe caietul de matematică. Au rezolvat-o
împreună.

7. Activitate La această etapă a lecției s-a realizat un


recreativă joc didactic. Explicația
Explicarea jocului - „Rostogolește zarul”:
„În acest joc, vom rostogoli un zar de 2 Demonstrația
ori. Primul număr care va cădea va fi
cifra zecilor, iar al doilea cel al unităților. Conversația
Numărul astfel format îl vom identifica
pe omida cu numere și îl veți colora.” Jocul didactic
Demonstrarea jocului:
A fost numit un copil pentru a roti zarul
de două ori. Acesta a colorat pe omidă
numărul descoperit.
Desfășurarea propriu-zisă a jocului:
S-a rotit zarul până când au fost colorate
aproximativ 10 numere.

8. Asigurarea S-au făcut aprecieri și precizări cu Explicația


retenției și a referire la desfășurarea lecției și a
transferului comportamentului elevilor. S-a oferit
tema pentru acasă.
OGLINDA TABLEI

11.11.2021

Recapitulare
1. Scrie vecinii numerelor: 49, 80, 75, 34, 58, 99.
48 49 50 33 34 35
79 80 81 57 58 59
74 75 76 98 99 100

2. Compară numerele:96 și 69, 59 și 70, 80 și 100, 20 și 30, 10 și 45, 38 și


38.
96 > 69 20 < 30
59 < 70 10 < 45
80 < 100 38 = 38

3. Scrie următoarele numere. Colorează-le apoi pe cele pare:


67, 96, 98, 28, 11, 31, 83, 99, 100, 72.

4. Descoperă regula și completează șirul:


31 34 3740, 43, 46, 49, 52
98 96 94 92, 90, 88, 86, 84

5. a) Găsește numerele din două cifre care au la zeci cifra 6.


60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.
b) Găsește numerele formate din două cifre egale.
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99
c) Găsește numerele din două cifre care adunate dau suma 8.
17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80.

6. Răstoarnă numerele și apoi rotunjește-le: 32, 41, 39, 75, 28, 17.
32 – 23 = 20 75 – 57 = 60
41 – 14 = 10 28 – 82 = 80
39 - 93= 90 17 – 71 = 70
Anexa Nr. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 39 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Anexa Nr. 2

1
- Ce organ al câinelui controlează numeroase funcții ale organismului ca bătăile inimii,
mersul și alergarea, generarea de gânduri și emoții? (Creierul)
1. Scrie vecinii numerelor: 49, 80, 75, 34, 58, 99

2
- Care este organul în care se digeră hrana și este format din mai multe compartimente?
(Stomacul)
2. Compară numerele: 96 și 69, 59 și 70, 80 și 100, 20 și 30, 10 și 45, 38 și 38.

3
- Care este organul care are un rol important în circulația sângelui și în menținerea vieții?
(Inima)
3. Scrie următoarele numere. Colorează-le apoi pe cele pare:
67, 96, 98, 28, 11, 31, 83, 99, 100, 72.

4
- Ce organ intern realizează filtrarea sângelui și elimină prin urină substanțele inutile sau
dăunătoare, produse de organismul propriu sau luate din mediul exterior? (Rinichii)
4. Descoperă regula și completează șirul:
31 34 37 ___ ___ ___ ___ ______
98 96 94 ___ ___ ___ ___ ___ ___

S-ar putea să vă placă și