Sunteți pe pagina 1din 4

Nume şi prenume elev:……………………………………

Clasa a VIII-a B
Data : 20.XI.2012

Lucrare scrisă la limba şi literatura română


- semestrul I -
Varianta I

Subiectul I (42p)
Citeşte cu atenţie versurile date  :
,,Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte,
Decât un nume adunat pe o carte,
În seara răzvrătită care vine
De la străbunii mei până la tine,
Prin râpi şi gropi adânci
Suite de batrânii mei pe brânci
Şi care, tânăr, să le urci te-aşteaptă
Cartea mea-i, fiule, o treaptă.

Aşeaz-o cu credinţă căpătâi.


Ea e hrisovul vostru cel dintâi.
Al robilor cu saricile pline
De osemintele vărsate-n mine.”
(Testament – Tudor Arghezi )

A
1. Precizează mijlocul de îmbogăţire prin care s-au format cuvintele: mei, până la, bătrânii. (6p)
2. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul seară să aibă sens propriu de bază şi sens figurat;
numeşte figura de stil formată. (6p)
3. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele : voi, o . (6p)
4. Numeşte modul de expunere principal din textul suport. (6p)
5. Explică, în 3 – 5 rânduri, versul : ,, Cartea mea-i, fiule, o treaptă “. (6p)

B
Realizează o compunere, de minimum 12 rânduri, în care să demonstrezi că versurile suport aparţin
unei opere lirice. (12p)
În compunere trebuie:
-să numeşti caracteristicile operei lirice descoperite în text; (4p)
-să ilustrezi aceste caracteristici cu exemple din text; (4p)
-să evidenţiezi rolul mijloacelor artistice; (2p)
-să te încadrezi în limita minimă de spaţiu. (2p)
Subiectul al II-lea ( 36p)
Citeşte cu atenţie:
Scrie pentru antologia SRSFF din 2012 ! Eşti fascinat de călătoria în timp ? Ai vrut
să te aşezi la comenzile fantasticei maşini concepute de H.G.Wells şi să hoinăreşti prin
secole ? Ori te înrolezi în Patrula Timpului înfiinţată de Paul Anderson ?
Mai întâi scrie o povestire science fiction şi urcă la bordul viitoarei antologii a
SRSFF, care urmează să fie lansată în toamna acestui an. Tema ? Călătoriile temporale.
Dimensiunile ? Între 50000 şi 80000 de simboluri. Termenul de predarea materialelor,
într-un format compatibil Word sau OpenDocument, cu diacritice : 1 octombrie 2012.
Lucrările pot fi expediate prin formularul de contact.
Titlul antologiei poate fi stabilit chiar de tine. Maşina timpului aşteaptă până la
sfârşitul lunii aprilie, propunerea ta. Va avea loc un miniconcurs de titluri, iar câştigătorul
va primi gratuit un exemplar al viitorului volum. Fă-ne cunoscută propunerea de titlu prin
pagina de contact a Societăţii Române de Science Fiction şi Fantasy.
Succes, inspiraţie, Forţa fie cu tine !
( Scrie pentru antologia SRSFF din 2012  !, http://www.srsff.ro/eveniment )

A.
1. Formulează câte un enunţ în care să indici următoarele elemente referitoare la textul dat : (6p)
-ce reprezintă prescurtarea SRSFF;
-modalitatea de expediere a povestirilor scrise de fanii acestui gen literar;
-premiul oferit câştigătorului concursului de titluri.
2. Precizează într-un enunţ condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească povestirile care vor intra în
antologia SRSFF. (6p)
3. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele subliniate în text. (6p)
4. Scrie câte un antonim pentru cuvintele subliniate în text. (6p)

B.
Realizează o compunere, de 10 – 15 rânduri, având titlul Cartea mea - o treaptă.
În compunere trebuie:
-să foloseşti monologul ca mod de expunere principal; (4p)
-să foloseşti un limbaj expresiv; (4p)
-să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; (2p)
-să respecţi limita de spaţiu indicată. (2p)

! Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări: unitatea compoziţiei-1p; coerenţa textului-2p;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p; punctuaţia-2p; aşezarea
corectă a textului în pagină, lizibilitatea-2p.

Succes!
Nume şi prenume elev:……………………………………
Clasa a VII-a A
Data : 20.XI.2012

Lucrare scrisă la limba şi literatura română


- semestrul I -
Varianta a II-a

Subiectul I (42p)
Citeşte cu atenţie versurile date:

Cum te găseşti, uşoară zburătoare, Voind să duci tezaurul de ceară,


Zăcând aci, pe-o margine de drum, Te prăbuşişi din drumul cel înalt.
Şi nu dormind într-un polen de floare, Cine-o să vie, trupul tău de-afară
Învăluită-n aur şi parfum ? Să-l caute şi-n jur să sufle cald ?

Neascultând de vântul de la stup, Cu aripa-n ţărână şi în vis,


Te-ai aruncat în plasa verde-a zilei Strânge la piept comoara ta deplină.
Şi darurile-acum, ale zambilei, Cât te iubesc, frumoasa mea albină,
Puterile-amorţite ţi le rup. Că sarcina chemării te-a ucis !
(Tudor Arghezi - Lumină lină)

A
6. Precizează mijlocul de îmbogăţire prin care s-au format cuvintele: zburătoare, amorţite,
mea.. (6p)
7. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul aripa să aibă sens propriu şi sens figurat; numeşte
figura de stil formată. (6p)
8. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele :vie, ceară. (6p)
9. Numeşte modul de expunere principal din textul suport. (6p)
10. Explică, în 3 – 5 rânduri, versul : ,, Cât te iubesc, frumoasa mea albină “. (6p)

B
Realizează o compunere, de minimum 12 rânduri, în care să demonstrezi că versurile suport aparţin
unei opere lirice. (12p)
În compunere trebuie:
-să numeşti caracteristicile operei lirice descoperite în text; (4p)
-să ilustrezi aceste caracteristici cu exemple din text; (4p)
-să evidenţiezi rolul mijloacelor artistice; (2p)
-să te încadrezi în limita minimă de spaţiu. (2p)
Subiectul al II-lea ( 36p)
Citeşte cu atenţie:

Pian Steinway Sons condiţie excelentă, nu a fost umblat niciodată la mecanică, ciocănele în
perfectă stare. O piesă de colecţie foarte rară, cu un sunet deosebit, specific pianelor Steinway.
Pianul are o gravură japoneză realizată din foiţă de aur. Accept verificare autorizată. Asigur
transport autorizat de piane. Accept şi unele variante. Preţ: 10800 euro.
( http://www.publicitare.ro/anunturi/vanzari_electronice)

A
1. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc fragmentul citat: (6p)
-sursa din care a fost preluat anunţul citat;
-scopul anunţului;
-denumirea mărcii pianului
2. Menţionează un element ce particularizează pianul scos la vânzare. (6p)
3. Alcătuieşte două enunţuri în care să demonstrezi polisemia verbului a accepta. (6p)
4.Găseşte în text trei cuvinte care să conţină hiat. (6p)

B
Realizează o compunere, de 10 – 15 rânduri, cu titlul Frumoasa mea albină....(12p)
În compunere trebuie:
-să foloseşti descrierea ca mod de expunere principal;
-să utilizezi persoana I(verbe şi pronume);
-să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;
-să respecţi limita de spaţiu indicată.

! Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări: unitatea compoziţiei-1p; coerenţa textului-
2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului-2p; ortografia-3p; punctuaţia-
2p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea-2p.

Succes!