Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Clasa a VI-a
Anul şcolar 2019-2020
Limba şi literatura română

 Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I (48 de puncte)

Citeşte cu atenție fragmentul următor:

Neînfricaţii noştri călători nici nu simţiră când s-a ridicat balonul în aer, atât de lin se
desprinse el de pământ.
Abia după un minut, când aruncară o privire peste marginea coşului, văzură jos mulţimea
prietenilor care le făceau semne cu mâna şi-şi aruncau în sus pălăriile. Răzbăteau până la ei
strigăte de „ura”.
— Rămâneţi cu bine! începură să le strige, drept răspuns, Ştietot şi prietenii săi. Îşi
agitară şi ei pălăriile. Zăpăcilă duse mâna spre cap să-şi scoată şapca şi abia atunci descoperi că
n-o are.
— Staţi puţin, fraţilor! începu el să strige. Opriţi balonul! Mi-am uitat şapca acasă.
— Mereu îţi uiţi câte ceva! mormăi Dondănel.
— Acum balonul nu mai poate fi oprit, spuse Ştietot. El va zbura până când aerul
dinăuntru se va răci şi abia atunci se va lăsa în jos.
— Şi eu ce mă fac fără şapcă? întrebă supărat Zăpăcilă.
— Doar ţi-ai găsit sub pat căciula, spuse Gogoaşă.
— De găsit am găsit-o, dar îmi era prea cald şi am pus-o pe masă, iar după aceea, în
ultimul moment, am uitat s-o iau.
— Întotdeauna uiţi câte ceva în ultimul moment, spuse Dondănel.
— Ia priviţi, fraţilor, începu să strige Habarnam, căsuţa noastră a rămas jos!
(Nikolai Nosov, Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi)

Rezolvă cerinţele următoare, pornind de la textul dat:


A.
1. Precizează câte sunete are fiecare dintre cuvintele: marginea, atunci, strige. 6p.
2. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: s-a ridicat,
mulţimea, moment. 6p.
3. Menționează partea de vorbire pentru fiecare dintre cuvintele următoare: călători, de,
mi. 6p.
4. Identifică timpul verbelor: nu simțiră, făceau, am găsit. 6p.
5. Scrie un enunț în care substantivul balonul să fie atribut. 6p.

B.
6. Transcrie două cuvinte/grupuri de cuvinte care indică timpul și spațiul acțiunii. 6p.
7. Transcrie din textul dat un fragment în care sunt caracterizate personajele. 6p.
8. Formulează o idee principală/secundară din textul dat. 6p.

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Imaginează-ţi că te afli într-un balon care tocmai s-a ridicat. Scrie o compunere de 80-100
de cuvinte în care să descrii ceea ce vezi.
În compunere trebuie:
• să dai un titlu expresiv textului redactat; 4 p.
• să descrii peisajul văzut din balon; 12 p.
• să folosești descrierea ca mod principal de expunere; 10 p.
• să ai cel puțin o comparație; 2p.
• să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 2 p.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa
textului – 1p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p.; ortografia -
3p.; punctuaţia - 3p.; aşezarea corectă a textului în pagină - 1p.; lizibilitatea – 1p.).
NOTĂ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

PARTEA I (48 de puncte)


A.
1. Precizează câte sunete are fiecare dintre cuvintele date: marginea - 8 sunete, atunci – 5
sunete, strige – 6 sunete. 2p.x3=6p.
2. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date: s-a ridicat – s-
a înălțat, etc.; mulţimea - grămadă, gloată, etc.; moment – clipă, etc. 2p.x3=6p.
3. Menționează partea de vorbire pentru fiecare dintre cuvintele date: călători-substantiv
comun, de-prepoziție, mi-pronume personal. 2p.x3=6p.
4. Identifică corect timpul verbelor: nu simțiră-timpul perfectul simplu, făceau-timpul
imperfect, am găsit-timpul perfectul compus. 2p.x3=6p.
5. Scrie corect un enunț în care substantivul balonul este atribut. 6p.x1=6p.

B.
6. Transcrie corect două cuvinte/grupuri de cuvinte care indică timpul și spațiul acțiunii.
3p.x2=6p.
7. Transcrie din textul dat un fragment în care sunt caracterizate personajele. Exemplu:
Neînfricaţii noştri călători. 6p.x1=6p.
8. Formulează corect o idee principală/secundară din textul dat. Exemplu: Călătorii își iau
rămas bun de la prietenii lor. Zăpăcilă și-a uitat șapca acasă. 6p.x1=6p.

PARTEA a II-a (30 de puncte)


 dă un titlu expresiv textului redactat - 4p./ dă un titlu comun, lipsit de expresivitate – 1p.
 descrie peisajul văzut din balon într-un text clar, expresiv, adecvat conţinutului şi
cerinţelor - 12p.; text clar, inexpresiv, adecvat conţinutului şi cerinţelor - 6p.; text neclar, inexpresiv,
încercare de adecvare la cerinţe - 4p.;
 folosește descrierea ca mod principal de expunere - 10p./ /folosirea predominantă a altor
moduri de expunere decât descrierea – 4p.;
 prezența unei comparații - 2p.
 respectă precizarea referitoare la numărul de cuvinte - 2 p.

REDACTAREA (12 puncte)


 unitatea compoziţiei – 1p.;
 coerenţa textului – 1p.;
 registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p.;
 ortografia - 3p.;
 punctuaţia - 3p.;
 aşezarea corectă a textului în pagină - 1p.;
 lizibilitatea – 1p.