Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a VI-a Numele și prenumele:

Test de evaluare
I. Completează spaţiile punctate: 2,5 p
1. Cuvintele polisemantice sunt……………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………..…………...
2. Omonimele sunt ……………………………………………………………………………...………..
…………………………………………………………………………………………………………...………..
3. Omofonele sunt……………………………………………………………………………...………...
…………………………………………………………………………………………………………...……......
4. Omografele sunt…………………………………………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………………………….….....
5. În contexte cuvântul poate avea sens………………........…,………....…......şi………........….……...

II. Demonstrează, prin enunţuri, omonimia următoarelor cuvinte: 2 p

lac: .............................................................................. / ..........................................................................................

bandă: ......................................................................... / ..........................................................................................

drob: ............................................................................ / ..........................................................................................

roman: .......................................................................... / ........................................................................................

III. Indică trei sensuri ale cuvintelor polisemantice: a trece, coadă. 1,5 p

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

IV. Încercuiește cu albastru litera propozițiilor în care cuvântul coș are sens propriu de bază și cu verde pe cele
în care cuvântul are sens propriu secundar. 2 p
a) Am cules un coș de mere.
b) Boabele de porumb au fost puse în coșul morii.
c) La intrarea în supermarket, am luat un coș.
d) Dan a înscris un coș în prima repriză.
e) Pe Mihai îl durea în coșul pieptului.
f) Mama folosește pentru piață un coș de rafie.
g) Șoferul a ridicat coșul camionului.
h) Bunica a cumpărat un coș de nuiele.

Se acordă 2 p din oficiu ! Succes 

S-ar putea să vă placă și