Sunteți pe pagina 1din 3

Nume:

TEST DE EVALUARE – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


VERBUL
CLASA A VII-A C

Se acordă 1 punct din oficiu.

Citește cu atenție textul următor, apoi răspunde cerințelor:

În duminica aceea s-a îmbrăcat frumos și a mers la muzeu cu unchiul Alexe. Acolo a fost
impresionat de scheletele unor animale cât casa. După acea plimbare s-a gândit că nu ar fi rău
să povestească cum a văzut el o asemenea dihanie. Îi mai trecuseră prin cap astfel de idei și în urmă
cu câțiva ani, dar renunțase. Ajuns acasă, se codi un timp, dar se hotărî să scrie o carte despre
barabumbozaur. Toată lumea va ști de numele lui. Trebuie să o facă. (...)
Astăzi, după atâta amar de vreme, îşi aducea aminte cu plăcere de vremea când a început a scrie.

Subiectul I 7 puncte

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:


3x0,3p=0,9p.
 Verbul se hotărî este la modul:
a) indicativ;
b) imperativ;
c) infinitiv;

 Verbul va ști este la timpul:


a) viitor anterior;
b) viitor standard;
c) viitor în trecut;

 În enunțul În duminica aceea s-a îmbrăcat frumos și a mers la muzeu cu unchiul Alexe există:
a) trei predicate;
b) două predicate;
c) un predicat.

2. Citește cu atenție afirmațiile de mai jos și încercuiește litera A, dacă răspunsul este adevărat,
respectiv litera F, dacă răspunsul este fals.
3x0,3p=0,9p.

a. A / F Verbele nepredicative sunt auxiliare și copulative.


b. A / F Modurile nepersonale sunt infinitivul, participiul, supinul și conjunctivul.
c. A / F Când apare independent, participiul devine adjectiv provenit din participiu și îndeplinește
funcţia sintactică de atribut adjectival.

3. Asociază fiecărui verb de mai jos conjugarea adecvată:


5x0,1p=0,5p.
1. a se îmbrăca a. conjugarea a II-a;
2. a se hotărî b. conjugarea I;
3. a vedea c. conjugarea a III-a;
4. a ajunge d. conjugarea a V-a;
5. a se gândi e. conjugarea a IV-a;

4. Completează enunțurile următoare conform cerințelor: 2x0,5p=1p.


a. Nilul este .................... . (a fi – verb copulativ)
b. Nilul este ................. . (a fi – verb predicativ)

5. Precizează modul și timpul verbelor din text scrise îngroșat. 8x0,15p=1,2p.


6. Pune verbul a ști la gerunziu şi la participiu. 2x0,2p=0,4p.
7. Extrageţi locuţiunea verbală din text. 0,5p.
8. Identificați verbul nepersonal din text și precizați-i funcția sintactică.
2x0,5p=1p.

Subiectul al II-lea 2,6 puncte

Scrie un poem-diamant cu titlul Soarele. Urmează modelul de mai jos.

Notă:
Pentru conținut vei primi 2,08 puncte și pentru redactare vei primi 0,52 puncte (utilizarea limbii
literare – 0,22 puncte; ortografia – 0,15 puncte; lizibilitatea – 0,15 puncte.

S-ar putea să vă placă și