Fişă de lucru – Atributul – clasa a VI-a – Grupa I – Nr. 1 – 29.05.

2009
1.Identificaţi atributele din textul următor precizând felul lor:
„Pe lespezile calde, şopârle aurii, culcate la soare, clipesc somnoros din ochi, ascultând şuierul
adormitor al apei.”
(Al. Vlahuţă, România pitorească)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
 Atributul verbal poate fi exprimat prin:
a) infinitiv, participiu, supin;
b) gerunziu, infinitiv, participiu;
c) infinitiv, supin, gerunziu.
 În textul „Coana Luţa... ieşi de două ori să scutere lăvicerele.”(M. Sadoveanu, O zi ca
altele), cuvântul subliniat este:
a) atribut adjectival;
b) atribut substantival genitival;
c) atribut substantival apoziţional.
Fişă de lucru – Atributul – Clasa a VI-a – Grupa I – Nr. 2 – 29.05.2009
3. Identificaţi atributele pronominale precizând felul pronumelui şi cazul din textele de mai jos:
„S-abate universul din calea lui cea dreaptă” (V. Voiculescu)
„... ia-ţi calul de căpăstru (...) şi du-te” (N. Stănescu)
„Toţi, şi eu şi dumneavoastră, suntem nişte proşti...” (I.L. Caragiale)
„Tot pământul e plin de oameni ca mine...” (G.M. Zamfirescu)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4. Transcrieţi din textul de mai jos: un atribut substantival prepoziţional, un atribut pronominal genitival,
un atribut adjectival, un atribut adverbial şi un atribut verbal:
Casa de vacanţă de acolo este înaltă şi luminoasă. Vizitele din vreme în vreme ale stăpânilor îi dau viaţă.
Dorinţa lor de a sta la munte nu este însă totdeauna îndeplinită, fiindcă au servicii foarte solicitante.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

1

Fişă de lucru – Atributul – clasa a VI-a – Grupa I – 29.05.2009 – Nr.3
5. Găsiţi în a doua coloană de mai jos funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din prima coloană:
a) Celălalt copil a răspuns la lecţie.

a) atribut pronominal în dativ

b) Mersul de-a lungul râului i-a dus la locul dorit.

b) atribut adverbial

c) Sufletu-mi tânjea după el.

c) atribut verbal

d) Avea aerul de a nu-şi aminti de întâmplare.

d) atribut adjectival

e) Căldura de afară m-a adus în casă.

e) atribut substantival genitival
f) atribut substantival prepoziţional

6. Completaţi spaţiile libere cu prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale potrivite pentru atributele
substantivale din enunţurile următoare:
Rana ......................... mână i s-a vindecat greu.
Poieniţa .................................... codrului era plină de fluturi.
Spaţiul verde ............................. casei noastre este plantat cu pansele.
De ziua ei, i-am făcut cadou un medalion .................................... unei buburuze.
Nu-mi plac manualele ................. ilustraţii.
Fişă de lucru – Atributul – 29.05.2009 – Clasa a VI-a – Grupa a II-a – Nr.1
1. Transformaţi atributele adjectivale scrise cursiv în enunţurile de mai jos în atribute substantivale, ca în
modelul dat:
Parcurile bucureştene sunt frumoase.

Parcurile din Bucureşti sunt frumoase.

Petrecerea familială a fost plăcută.

.........................................................................................

O pasăre nocturnă l-a speriat.

.........................................................................................

Dan a vizitat ţinuturile nordice.

..........................................................................................

Briza marină a răcorit atmosfera.

.........................................................................................

Rasele canine sunt diverse.

.........................................................................................

2

2. Alcătuieşte două enunţuri în care substantivul tânăr să îndeplinească, pe rând, funcţia sintactică de
atribut substantival prepoziţional, nume predicativ, respectiv de atribut substantival genitival.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Fişă de lucru – Atributul – 29.05.2009 – Clasa a VI-a – Grupa a II-a – Nr.2
3. Completaţi tabelul indicând felul atributelor din textul de mai jos:
„O suflare de vânt răsleaţă şi molatică, furişându-se din ascunzătoarea-i răcoroasă de frunziş întunecos,
se abătu fără de veste peste întinderea înflorită din faţa mea; iar sub mângâierea-i uşoară şi trecătoare,
florile îşi plecară spre pământ fruntea lor drăgălaşă.” (Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte)

adjectival

substantival

Atribut
pronominal

verbal

adverbial

4. Subliniaţi atributele pronominale din enunţurile de mai jos şi scrieţi, pe liniile punctate, felul acestora şi
felul pronumelor prin care se exprimă.
............................................ / ............................................................ Lucrarea acestuia este frumoasă.
............................................./ ............................................................. Şi-a spălat cămaşa.
............................................./ ............................................................. Câinii, aceiaşi, au venit ca şi ieri în
faţa şcolii.
............................................./ ............................................................. Cadourile de la noi l-au bucurat pe
Andrei.
............................................/ ................................................................ O colegă, aceea dintre căştigătoarele
olimpiadei de fizică, m-a încurajat.
............................................/ ................................................................ Câmpia din faţa lor era semănată cu
grâu.

3

Fişă de lucru – Atributul – 29.05.2009 – Clasa a VI-a – Grupa a II-a – Nr. 3
5. Completaţi tabelul de mai jos cu atributele verbale din enunţurile următoare:
Hotărârea de a pleca la bunici fusese luată ieri.
Problema de rezolvat acasă era foarte grea.
Era o greşeală de nebăgat în seamă.
M-a speriat rana sângerând a colegului meu şi mi-am stăpânit greu dorinţa de a o lua din loc.
„Când văzu argintarul cloşca cloncănind şi puii piuind, cu totul şi cu totul de aur... înţelese că trebuie să
fie lucru măiestru”
(P. Ispirescu, Prâslea cel voinic şi merele de aur)

Atribut verbal

exprimat prin
verb
locuţiune
verbală

infinitiv

la modul
supin

gerunziu

6. Identificaţi atributele adjectivale şi substantivale din textul de mai jos şi precizaţi cazul lor:
„După ce ne-am întâlnit şi-am ospătat, vorbind puţin, ne-am luat puştile şi am ieşit din căsuţă între brazii
poienii. Vântişorul asfinţitului trecuse, mânând negurile, - şi codrul negru îmi apăru ca într-o feerie, sub
luna albă de iarnă. Drumul pe care sosisem nu-l mai ştiam, lumea pe care o lăsasem în văi era a altui
veac. Noi înşine trecuserăm din pâlca opacă, printr-o minune de vis, într-o tăcere de zăpadă şi de argint.”
(Mihail Sadoveanu – Caprele lui Sfântu Antonie)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Fişă de lucru – Atributul – 29.05.2009 – Clasa a VI-a – Grupa a III-a – Nr.1
1. Subliniaţi forma corectă a cuvintelor cu funcţia sintactică de atribut:
I-am dat premiul elevei merituoasă/ merituoase.
A venit la noi însuşi/ însăşi Dana.
Lucrarea unei prietene a mea/ a mele a fost apreciată de profesori.
Averea lu' patronul/ patronului din satul tău este mare.
I-am dat fetei cea mai harnică/ celei mai harnice o carte.
4

Ţările fost/ foste comuniste au serioase probleme economice.

2. Eliminaţi repetiţiile din enunţurile de mai jos, înlocuind atributele substantivale cu atribute
pronominale, ca în modelul dat.
Am cumpărat de la anticariat o carte veche; legătura cărţii era din piele. → legătura acesteia era din
piele.
Casa bunicilor are un acoperiş de tablă; când bate vântul, zgomotele acoperişului sunt puternice.
→ .............................................................................................................................................................
Profesorul a făcut apelul elevilor; unii dintre elevi erau absenţi.
→ ............................................................................................................................................................
Am anumite principii de viaţă; nu voi face niciun act împotriva principiilor.
→ .............................................................................................................................................................
Nu-i plăceau chiulangii; ostilitatea faţă de chiulangii era declarată.
→ .............................................................................................................................................................
El respectă uzanţele; purtarea conform uzanţelor l-a ajutat.
→ ..............................................................................................................................................................
Fişă de lucru – Atributul – 29.05.2009 – Clasa a VI-a – Grupa a III-a – Nr.2
3. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
 Atributul substantival prepoziţional poate fi exprimat prin:
a) substantiv în genitiv, substantiv în nominativ, substantiv în acuzativ cu prepoziţie;
b) substantiv în genitiv cu prepoziţie, substantiv în dativ, substantiv în acuzativ cu locuţiune
prepoziţională;
c) substantiv în acuzativ cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională, substantiv în dativ cu
prepoziţie, substantiv în genitiv cu prepoziţie sau locuţiune prepoziţională.

a)
b)
c)

În textul „Întâlnirile din când în când mă bucură”, cuvântul subliniat este:
locuţiune prepoziţională;
locuţiune adverbială;
adverb.

4. Indicaţi funcţia sintactică a verbelor subliniate în enunţurile următoare:
A vorbi cursiv este necesar. ........................................................................................................................
Plăcerea ei este de a vorbi. ...........................................................................................................................
Îndemnul de a vorbi mai clar nu l-a auzit. ...................................................................................................

5

Poezia de recitat este frumoasă. .....................................................................................................................
De recitat nu e greu. .......................................................................................................................................
Pastelul acesta este de recitat la gura sobei. ..................................................................................................
Fişă de lucru – Atributul – 29.05.2009 – Clasa a VI-a – Grupa a III-a – Nr.3
5. Uniţi printr-o linie substantivele din prima coloană cu atributele din a doua coloană.
o temă

.a.

.a. din Predeal

plecarea

.b.

.b. fără greşeală

un palton

.c.

.c. cu flori

material

.d.

.d. de stofă

trecere

.e.

.e. de pietoni

6. Subliniaţi atributele din enunţurile de mai jos, precizaţi felul acestora şi indicaţi partea de vorbire prin
care se exprimă:
Efortul amândurora era mare.
.....................................................................................................................................................................
Cărţile de la cei doi au fost interesante.
.....................................................................................................................................................................
Patinatorii, cei cinci din stânga, nu sunt mai înalţi decât mine.
.....................................................................................................................................................................

6