Sunteți pe pagina 1din 2

TEST- Clasa a VIII-a – Vocabular și fonetică

Citește cu atenție textul următor, pentru a putea rezolva cerințele:


„Luni dimineață, văzându-l mai deschis, Safta începu a se învârti pe lângă dânsul. Atât îi
vorbise Marta despre Miron, încât capul și inima îi erau pline de chipul frumosului păstor; sta
însă la îndoială și nu credea că Mihu va voi să audă despre dorințele Martei. De când era încă
în leagăn, tata și muma se mângâiau cu gândul că o vor mărita după Toderică, și acum nu
putea să se împace cu gândul ca Marta să-și aleagă alt soț. Când își vedea însă fiica prăpădită
și se uita în ochii ei stăruitori, începea să se înduioșeze; iară când Marta scăpa câte-o lacrimă,
îndată îi zicea:
-Marto! vino, draga mamei, să mergem la el.
- Nu, îi zicea Marta. Nu pot! Du-te singură, căci mie îmi vine să mă ascund în fundul
pământului.
Iar când Safta pleca, Marta fugea după dânsa și o ruga să nu meargă.
- Mihule! grăi Safta în cele din urmă. Am să-ți spun o vorbă. Mihu dete din cap și intră cu
dânsa în casă, apoi se așeză tăcut.” (Ioan Slavici – „Gura satului”)

1. Notează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: 6p


- deschis-
- prăpădită-
- stăruitori-
2. Notează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor: 6p
- frumosului-
- zicea-
- intră-
3. Demonstrează omonimia lexico-gramaticală a cuvântului „mie”. 5p

4. Demonstrează polisemia cuvântului „cap” (trei enunțuri). 6p

5. Explică modul de formare al cuvintelor: 30p


deschis-

despre-

îndoială-

dorințele-

alt-
dimineață-

6. Precizați trei cuvinte din familia lexicală a termenului „gând”. 6p

7. Formează diminutive de la următoarele cuvinte: 10p


Inima-
Păstor-
Lacrimă-
Cap-
Casă-

8. Precizați numărul literelor și al sunetelor: 10p


Începea-

Zicea-

Deschis-

Vorbise-

Fugea-

9. Identificați trei cuvinte care conțin diftongi, două cuvinte care conțin triftongi și două
cuvinte care conțin vocale în hiat. 7p

10. Precizați rolul cratimei din structura „să-ți spun”. 4p

S-ar putea să vă placă și