TEST DE EVALUARE 1. Arătaţi din ce elemente sunt alcătuite cuvintele compuse, explicaţi ortografia lor: a.

Mătasea-broaştei face parte dintre cele mai simple plante, ca alcătuire. (I. Simionescu – Flora României) b. De la Curtea de Argeş o luăm de-a dreptul peste muscele şi după şase ceasuri de umblet mai mult prin pădure, sosim la prânzul cel mare în Câmpulung. (Alexandru Vlahuţă – România pitorească) c. Văzând Făt-Frumos că Strâmbă-Lemne n-a făcut nicio ispravă, a hotărât să rămâie de pândă Sfarmă-Piatră, iar el şi cu Strâmbă-Lemne au pornit la vânat. (Ion Creangă – Făt-Frumos-Fiul-Iepei) d. Întâlneşte-un om în drumu-i cam grăbit din cale-afară: – Bună Noapte! – Ţam `mitale! – Cum te cheamă? – De-cu-sară. (Mihai Eminescu – Călin-Nebunul) 2. Identificaţi cuvintele care şi-au schimbat valoarea gramaticală: e. Bolnavul s-a trezit şi cere apă şi pre fiul său. (Costache Negruzzi – Alexandru Lăpuşneanu) f. Acea grindin-oţelită înspre Dunăre o mână, Iar în urma ei se-ntinde falnic armia română. (Mihai Eminescu – Scrisoarea III) 3. Spuneţi ce valoare gramaticală au cuvintele tipărite cu litere cursive, din textele: a. Şi-ajuns în ţară eu te rog Fă-mi cel din urmă bine: Pământul ţării să-l săruţi Şi pentru mine. (George Coşbuc – Rugămintea din urmă) b. Şi mai fac ce fac de mult, Vara doina mi-o ascult. (Mihai Eminescu – Revedere ) c. Când n-ai de-acum să mai priveşti, Pe cel frumos, cum însuţi eşti, De dragul cui să mai trăieşti Tu, soare sfânt? (George Coşbuc – Moartea lui Fulger) 4. Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului nor (cinci exemple), arătând prin ce procedee s-au format cuvintele respective.

Explică semnificaţia fiecărui cuvânt în parte. . mormânt/monument. 8. Indicaţi câte un augmentativ de la următoarele substantive: băiat. ţinând cont de elementul de compunere. biserică/bazilică. făt/fetus. mono-. copil. Caută cuvinte (două exemple) care să aibă ca element de compunere următoarele prefixoide: aero-. micro-. -grafie. 6. -for. geo-. bio-. ţinând cont de elementul de compunere. hidro-. macro-. -log. -gramă. Indicaţi cuvântul împrumutat şi pe cel moştenit din următoarele dublete etimologice: băşică/vezică. Caută cuvinte (două exemple) care să aibă ca element de compunere următoarele sufixoide: -fil.5. ladă. pseudo-. casă. 7. poli-. Explică semnificaţia fiecărui cuvânt în parte.