Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

1. Arătaţi din ce elemente sunt alcătuite cuvintele compuse, explicaţi ortografia


lor:
a. Mătasea-broaştei face parte dintre cele mai simple plante, ca alcătuire.
(I. Simionescu – Flora României)
b. De la Curtea de Argeş o luăm de-a dreptul peste muscele şi după şase
ceasuri de umblet mai mult prin pădure, sosim la prânzul cel mare în
Câmpulung.
(Alexandru Vlahuţă – România pitorească)
c. Văzând Făt-Frumos că Strâmbă-Lemne n-a făcut nicio ispravă, a hotărât
să rămâie de pândă Sfarmă-Piatră, iar el şi cu Strâmbă-Lemne au pornit
la vânat.
(Ion Creangă – Făt-Frumos-Fiul-Iepei)
d. Întâlneşte-un om în drumu-i cam grăbit din cale-afară:
– Bună Noapte! – Ţam `mitale! – Cum te cheamă?
– De-cu-sară.
(Mihai Eminescu – Călin-Nebunul)
2. Identificaţi cuvintele care şi-au schimbat valoarea gramaticală:
e. Bolnavul s-a trezit şi cere apă şi pre fiul său.
(Costache Negruzzi – Alexandru Lăpuşneanu)
f. Acea grindin-oţelită înspre Dunăre o mână,
Iar în urma ei se-ntinde falnic armia română.
(Mihai Eminescu – Scrisoarea III)
3. Spuneţi ce valoare gramaticală au cuvintele tipărite cu litere cursive, din
textele:
a. Şi-ajuns în ţară eu te rog
Fă-mi cel din urmă bine:
Pământul ţării să-l săruţi
Şi pentru mine.
(George Coşbuc – Rugămintea din urmă)
b. Şi mai fac ce fac de mult,
Vara doina mi-o ascult.
(Mihai Eminescu – Revedere )
c. Când n-ai de-acum să mai priveşti,
Pe cel frumos, cum însuţi eşti,
De dragul cui să mai trăieşti
Tu, soare sfânt?
(George Coşbuc – Moartea lui
Fulger)
4. Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului nor (cinci exemple), arătând prin ce
procedee s-au format cuvintele respective.
5. Indicaţi cuvântul împrumutat şi pe cel moştenit din următoarele dublete
etimologice: băşică/vezică, biserică/bazilică, mormânt/monument, făt/fetus.
6. Indicaţi câte un augmentativ de la următoarele substantive: băiat, casă, copil,
ladă.
7. Caută cuvinte (două exemple) care să aibă ca element de compunere
următoarele prefixoide: aero-, bio-, geo-, hidro-, micro-, macro-, mono-, poli-,
pseudo-. Explică semnificaţia fiecărui cuvânt în parte, ţinând cont de
elementul de compunere.
8. Caută cuvinte (două exemple) care să aibă ca element de compunere
următoarele sufixoide: -fil, -for, -grafie, -gramă, -log. Explică semnificaţia
fiecărui cuvânt în parte, ţinând cont de elementul de compunere.