MEDITAŢII ON-LINE LA LIMBA ROMÂNĂ www.meditatii-la-romana.page.

tl
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Teză cu subiect unic pe semestrul I Limba şi literatura română Clasa a VIII-a • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Subiectul I ( 60 de puncte ) Varianta 11 Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: Bătăile versului am prins a deprinde Nu din cărţi, ci din horă, din danţ, Rimele, din bocete şi colinde, Din doinele seara cântate pe şanţ.[...] Am strâns sănătate din cremenea neagră, Din vâna de apă, ţâşnind încordat, Şi bătrânii din sat când muriră, Toate iubirile moştenire mi-au dat. Eu mă scăldam prin pâraie cu ochii deschişi, Era o apă de cleştar şi de stele — Peşti alburii, pâlpâind ca-ntr-un vis, Lunecau lângă genele mele. Ori prin munţii cu iarba-ntomnată pe creastă Ascultam ţârâitul de greier bolnav; Gonind pe-un cer de-ntunecare vastă, Nouri scămoşi în spinări purtau frigul jilav. Însemnam cu uimire pe-un petic de foaie Cum scăpăra ceru-n băltoace întors, Cum, după munţii ursuzi, după ploaie, Fuioarele de aburi s-au tors. (Nicolae Labiş, Începutul) A. Transcrie trei cuvinte/ grupuri de cuvinte folosite cu sens figurat. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: deschişi, alburii, moştenire. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat. Precizează un înţeles/ o accepţie a adjectivului-epitet întomnată din versul Ori prin munţii cu iarba-ntomnată pe creastă. Motivează folosirea virgulei în versul Rimele, din bocete şi colinde. B. Menţionează tipul de rimă folosit în versurile 1- 4 ale fragmentului citat. Transcrie un vers în care apare o imagine artistică adresată vizualului. Explică semnificaţia din context a sintagmei bătăile versului.

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.

6 puncte 6 puncte 6 puncte 6 puncte 6 puncte 6 puncte 6 puncte 6 puncte

C. Scrie o compunere de 15 – 20 de rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre semnificaţiile sau despre mesajul fragmentului citat din poezia Început, de Nicolae Labiş (formularea clară/ logică a opiniei, motivarea acesteia, prin referirea la structura textului şi la procedeele de expresivitate). 12 puncte

Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.

Subiectul al II-lea (30 de puncte) Imaginează-ţi că, într-o vizită la muzeu, te-a impresionat o pictură în care apărea un peisaj de toamnă. Scrie o compunere de 20 - 25 de rânduri, în care să evidenţiezi trăsăturile peisajului pe care le-ai remarcat în această operă de artă. În compunerea ta, trebuie: • • • • să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine; să respecţi convenţiile specifice unei descrieri; să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. 4 puncte 6 puncte 12 puncte 8 puncte

Notă! Dacă vei considera necesar, în compunere poţi folosi doar unul sau mai multe dintre următoarele titluri şi nume proprii: Muzeul Judeţean de Artă, Petru Grigoraş, Zi de toamnă. În vederea acordării punctajului pentru exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.

MEDITAŢII ON-LINE LA LIMBA ROMÂNĂ www.meditatii-la-romana.page.tl

Limba şi literatura română Varianta 11

2