Sunteți pe pagina 1din 3

MEDITAŢII ON-LINE LA LIMBA ROMÂNĂ

www.meditatii-la-romana.page.tl

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Teză cu subiect unic pe semestrul I


Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I ( 60 de puncte )

Varianta 11

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre
cerinţele de mai jos:

Bătăile versului am prins a deprinde


Nu din cărţi, ci din horă, din danţ,
Rimele, din bocete şi colinde,
Din doinele seara cântate pe şanţ.[...]
Am strâns sănătate din cremenea neagră,
Din vâna de apă, ţâşnind încordat,
Şi bătrânii din sat când muriră,
Toate iubirile moştenire mi-au dat.
Eu mă scăldam prin pâraie cu ochii deschişi,
Era o apă de cleştar şi de stele —
Peşti alburii, pâlpâind ca-ntr-un vis,
Lunecau lângă genele mele.
Ori prin munţii cu iarba-ntomnată pe creastă
Ascultam ţârâitul de greier bolnav;

Gonind pe-un cer de-ntunecare vastă,


Nouri scămoşi în spinări purtau frigul jilav.
Însemnam cu uimire pe-un petic de foaie
Cum scăpăra ceru-n băltoace întors,
Cum, după munţii ursuzi, după ploaie,
Fuioarele de aburi s-au tors.

(Nicolae Labiş, Începutul)


A.
1. Transcrie trei cuvinte/ grupuri de cuvinte folosite cu sens figurat. 6 puncte
2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele: deschişi, alburii, moştenire. 6 puncte
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat. 6 puncte
4. Precizează un înţeles/ o accepţie a adjectivului-epitet întomnată din versul
Ori prin munţii cu iarba-ntomnată pe creastă. 6 puncte
5. Motivează folosirea virgulei în versul Rimele, din bocete şi colinde. 6 puncte
B.
6. Menţionează tipul de rimă folosit în versurile 1- 4 ale fragmentului citat. 6 puncte
7. Transcrie un vers în care apare o imagine artistică adresată vizualului. 6 puncte
8. Explică semnificaţia din context a sintagmei bătăile versului. 6 puncte
C.
Scrie o compunere de 15 – 20 de rânduri, în care să-ţi exprimi opinia
despre semnificaţiile sau despre mesajul fragmentului citat din poezia Început, de
Nicolae Labiş (formularea clară/ logică a opiniei, motivarea acesteia, prin referirea la
structura textului şi la procedeele de expresivitate).
12 puncte

Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea
acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să se încadreze în limita de
spaţiu cerută.

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Imaginează-ţi că, într-o vizită la muzeu, te-a impresionat o pictură în care apărea
un peisaj de toamnă. Scrie o compunere de 20 - 25 de rânduri, în care să evidenţiezi
trăsăturile peisajului pe care le-ai remarcat în această operă de artă. În compunerea ta,
trebuie:

• să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine; 4 puncte


• să respecţi convenţiile specifice unei descrieri; 6 puncte
• să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; 12 puncte
• să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. 8 puncte

Notă! Dacă vei considera necesar, în compunere poţi folosi doar unul sau mai multe dintre
următoarele titluri şi nume proprii: Muzeul Judeţean de Artă, Petru Grigoraş, Zi de toamnă.
În vederea acordării punctajului pentru exprimare, ortografie şi punctuaţie, compunerea
trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.

MEDITAŢII ON-LINE LA LIMBA ROMÂNĂ


www.meditatii-la-romana.page.tl
Limba şi literatura română 2
Varianta 11

S-ar putea să vă placă și