Nume…………………………………………..

Se acordă 10p din oficiu Timp de lucru: 50 min Toate subiectele sunt obligatorii

Data 15 MAI 2007 Clasa a VI-a Semestrul II

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. Citeşte cu atenţie textul, pentru a răspunde cerinţelor: „A revenit albastrul mai! O şterg de-acasă frumuşel: Flori în grădină, flori pe plai Grivei cu mine, eu cu el, Şi flori la pălărie! Şi satu-n colb se-neacă… Stau ca pe spini, stau ca pe foc! Intrăm în codru, şi Grivei E timpul numai bun de joc A-nnebunit de vesel ce-i: Şi bun de ştrengărie… Mă muşcă, sare, joacă… Grivei, tovarăşul meu drag, Nerăbdător aşteaptă-n prag S-azvârl în colţ ghiozdanul… I-e dor ca s-o pornim haihui: Mă dau mai bine-n partea lui, Că nu mai e tot anul! Dă spaima-n vrăbii, latră-n vânt, Îşi face mendrele, eu cânt, Şi codrul lin răsună… Pe sus trec leneş nouri grei – Noi nici nu ne gândim la ei, Şi doar aduc furtună!

(Şt. O. Iosif – Furtună) Cerinţe: 1. Identifică, în prima strofă a textului dat, cuvântul care se repetă, explicând semnificaţiile acestuia în context. 6 puncte 2. În versul Stau ca pe spini, stau ca pe foc! există: 4 puncte a) comparaţii b) epitete c) metafore 3. Precizează anotimpul sugerat de versurile date şi adu un argument pentru susţinerea afirmaţiei tale. 6 puncte 4. În versul Pe sus trec leneş nouri grei, există: 4 puncte a) o imagine auditivă; b) o imagine vizuală; c) o imagine olfactivă. 5. Desparte în silabe cuvintele: ştrengărie; tovarăşul; ghiozdanul; nouri. 4 puncte 6. Transcrie diftongii din următoarele cuvinte: mai; stau; Grivei; aşteaptă. 4 puncte 7. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor vesel şi codrul. 4 puncte 8. Transcrie, din textul dat, un derivat diminutival şi precizează valoarea lui morfologică. Alcătuieşte un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă altă valoare morfologică. 6 puncte 9. În structura albastrul mai , cuvântul subliniat este: 4 puncte a) adjectiv b) adverb c) substantiv. 10. Transcrie, din text, o prepoziţie şi o conjuncţie. 4 puncte

(Costache Negruzzi – Sobieski şi românii) . locuieşti în Zalău. din spatele fiului său. III. Cum! atâţia sunteţi? Zece din noi au pierit din mila Măriei tale. 4 puncte Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării cererii este 15. Ce sunteţi voi? Străjerii din cetate. la numărul 39. Pe sus trec leneş nouri grei – 8 puncte II. răspunse bătrânul rănit. pe o pagină distinctă a foii de teză. În cerere. Te numeşti Marcel / Marcela Panduru. 05. Voi aţi cutezat a vă împotrivi mie şi a-mi omorî atâţia viteji? zise regele. adresată directorului acestui club. 6 puncte • Să expui clar şi concis conţinutul solicitării. deoarece vrei să-ţi aprofundezi cunoştinţele despre folclor. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate. Transformă textul dialogat. 8 puncte • Să respecţi normele de ortografie. Redactează.11. trebuie: • Să respecţi convenţiile acestui tip de compunere. pe Strada Ghioceilor. eşti elev în clasa a VI-a la Şcoala cu Clasele I-VIII „Aurel Vlaicu” şi doreşti să te înscrii la cercul de artă populară de la „Clubul Copiilor” din localitate. în text narativ: – – – – – 14 puncte Ce este aceasta? strigă Sobieski. o cerere de înscriere. de punctuaţie şi de exprimare corectă . repezindu-se călare înaintea lor. de mai jos. 2007. 12. „Mai bine” se află la gradul: 4 puncte a) pozitiv b) comparativ de superioritate c) superlativ absolut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful