Sunteți pe pagina 1din 2

Nume…………………………………………..

Data 15 MAI 2007


Se acordă 10p din oficiu Clasa a VI-a
Timp de lucru: 50 min Semestrul II
Toate subiectele sunt obligatorii

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

I. Citeşte cu atenţie textul, pentru a răspunde cerinţelor:


„A revenit albastrul mai! O şterg de-acasă frumuşel:
Flori în grădină, flori pe plai Grivei cu mine, eu cu el,
Şi flori la pălărie! Şi satu-n colb se-neacă…
Stau ca pe spini, stau ca pe foc! Intrăm în codru, şi Grivei
E timpul numai bun de joc A-nnebunit de vesel ce-i:
Şi bun de ştrengărie… Mă muşcă, sare, joacă…

Grivei, tovarăşul meu drag, Dă spaima-n vrăbii, latră-n vânt,


Nerăbdător aşteaptă-n prag Îşi face mendrele, eu cânt,
S-azvârl în colţ ghiozdanul… Şi codrul lin răsună…
I-e dor ca s-o pornim haihui: Pe sus trec leneş nouri grei –
Mă dau mai bine-n partea lui, Noi nici nu ne gândim la ei,
Că nu mai e tot anul! Şi doar aduc furtună!

(Şt. O. Iosif – Furtună)


Cerinţe:
1. Identifică, în prima strofă a textului dat, cuvântul care se repetă, explicând semnificaţiile
acestuia în context. 6 puncte
2. În versul Stau ca pe spini, stau ca pe foc! există: 4 puncte
a) comparaţii
b) epitete
c) metafore
3. Precizează anotimpul sugerat de versurile date şi adu un argument pentru susţinerea afirmaţiei
tale. 6 puncte
4. În versul Pe sus trec leneş nouri grei, există: 4 puncte
a) o imagine auditivă;
b) o imagine vizuală;
c) o imagine olfactivă.
5. Desparte în silabe cuvintele: ştrengărie; tovarăşul; ghiozdanul; nouri. 4 puncte
6. Transcrie diftongii din următoarele cuvinte: mai; stau; Grivei; aşteaptă. 4 puncte
7. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor vesel şi codrul. 4 puncte
8. Transcrie, din textul dat, un derivat diminutival şi precizează valoarea lui morfologică.
Alcătuieşte un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă altă valoare morfologică. 6 puncte
9. În structura albastrul mai , cuvântul subliniat este: 4 puncte
a) adjectiv
b) adverb
c) substantiv.
10. Transcrie, din text, o prepoziţie şi o conjuncţie. 4 puncte
11. „Mai bine” se află la gradul: 4 puncte
a) pozitiv
b) comparativ de superioritate
c) superlativ absolut.
12. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate. Pe sus trec leneş nouri grei – 8 puncte

II. Te numeşti Marcel / Marcela Panduru, locuieşti în Zalău, pe Strada Ghioceilor, la numărul 39,
eşti elev în clasa a VI-a la Şcoala cu Clasele I-VIII „Aurel Vlaicu” şi doreşti să te înscrii la cercul de artă
populară de la „Clubul Copiilor” din localitate, deoarece vrei să-ţi aprofundezi cunoştinţele despre
folclor.
Redactează, pe o pagină distinctă a foii de teză, o cerere de înscriere, adresată directorului acestui
club. În cerere, trebuie:
• Să respecţi convenţiile acestui tip de compunere; 6 puncte
• Să expui clar şi concis conţinutul solicitării; 8 puncte
• Să respecţi normele de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare corectă . 4 puncte
Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării cererii este
15. 05. 2007.

III. Transformă textul dialogat, de mai jos, în text narativ: 14 puncte

– Ce este aceasta? strigă Sobieski, repezindu-se călare înaintea lor. Ce sunteţi voi?
– Străjerii din cetate, răspunse bătrânul rănit, din spatele fiului său.
– Cum! atâţia sunteţi?
– Zece din noi au pierit din mila Măriei tale.
– Voi aţi cutezat a vă împotrivi mie şi a-mi omorî atâţia viteji? zise regele.
(Costache Negruzzi – Sobieski şi românii)