Nume…………………………………………..

Se acordă 10p din oficiu Timp de lucru: 50 min Toate subiectele sunt obligatorii

Data 15 MAI 2007 Clasa a VI-a Semestrul II

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. Citeşte cu atenţie textul, pentru a răspunde cerinţelor: „A revenit albastrul mai! O şterg de-acasă frumuşel: Flori în grădină, flori pe plai Grivei cu mine, eu cu el, Şi flori la pălărie! Şi satu-n colb se-neacă… Stau ca pe spini, stau ca pe foc! Intrăm în codru, şi Grivei E timpul numai bun de joc A-nnebunit de vesel ce-i: Şi bun de ştrengărie… Mă muşcă, sare, joacă… Grivei, tovarăşul meu drag, Nerăbdător aşteaptă-n prag S-azvârl în colţ ghiozdanul… I-e dor ca s-o pornim haihui: Mă dau mai bine-n partea lui, Că nu mai e tot anul! Dă spaima-n vrăbii, latră-n vânt, Îşi face mendrele, eu cânt, Şi codrul lin răsună… Pe sus trec leneş nouri grei – Noi nici nu ne gândim la ei, Şi doar aduc furtună!

(Şt. O. Iosif – Furtună) Cerinţe: 1. Identifică, în prima strofă a textului dat, cuvântul care se repetă, explicând semnificaţiile acestuia în context. 6 puncte 2. În versul Stau ca pe spini, stau ca pe foc! există: 4 puncte a) comparaţii b) epitete c) metafore 3. Precizează anotimpul sugerat de versurile date şi adu un argument pentru susţinerea afirmaţiei tale. 6 puncte 4. În versul Pe sus trec leneş nouri grei, există: 4 puncte a) o imagine auditivă; b) o imagine vizuală; c) o imagine olfactivă. 5. Desparte în silabe cuvintele: ştrengărie; tovarăşul; ghiozdanul; nouri. 4 puncte 6. Transcrie diftongii din următoarele cuvinte: mai; stau; Grivei; aşteaptă. 4 puncte 7. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor vesel şi codrul. 4 puncte 8. Transcrie, din textul dat, un derivat diminutival şi precizează valoarea lui morfologică. Alcătuieşte un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă altă valoare morfologică. 6 puncte 9. În structura albastrul mai , cuvântul subliniat este: 4 puncte a) adjectiv b) adverb c) substantiv. 10. Transcrie, din text, o prepoziţie şi o conjuncţie. 4 puncte

12. (Costache Negruzzi – Sobieski şi românii) . 05. pe o pagină distinctă a foii de teză. Cum! atâţia sunteţi? Zece din noi au pierit din mila Măriei tale. eşti elev în clasa a VI-a la Şcoala cu Clasele I-VIII „Aurel Vlaicu” şi doreşti să te înscrii la cercul de artă populară de la „Clubul Copiilor” din localitate. din spatele fiului său. „Mai bine” se află la gradul: 4 puncte a) pozitiv b) comparativ de superioritate c) superlativ absolut. Ce sunteţi voi? Străjerii din cetate. la numărul 39. III. o cerere de înscriere. Transformă textul dialogat. 2007. locuieşti în Zalău. trebuie: • Să respecţi convenţiile acestui tip de compunere. 6 puncte • Să expui clar şi concis conţinutul solicitării. de mai jos. Voi aţi cutezat a vă împotrivi mie şi a-mi omorî atâţia viteji? zise regele.11. adresată directorului acestui club. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate. Te numeşti Marcel / Marcela Panduru. răspunse bătrânul rănit. În cerere. 8 puncte • Să respecţi normele de ortografie. Redactează. deoarece vrei să-ţi aprofundezi cunoştinţele despre folclor. Pe sus trec leneş nouri grei – 8 puncte II. în text narativ: – – – – – 14 puncte Ce este aceasta? strigă Sobieski. pe Strada Ghioceilor. repezindu-se călare înaintea lor. 4 puncte Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării cererii este 15. de punctuaţie şi de exprimare corectă .