Sunteți pe pagina 1din 3

Profesor................................................................. clasa a VIII-a............................

Numele şi prenumele……………………………… data............................................

„Popa Tanda” de Ioan Slavici


Test de verificarea lecturii

1. Numiţi personajul principal, personajele secundare şi personajele episodice ale nuvelei.


- personaj principal
- personaje secundare
- personaje episodice
2. Prima dată, Trandafirică ajunge popă în:
a) Valea Seacă
b) Sărăceni
c) Butucani
3. Defectele preotului sunt:
a) aspru la judecată
b) greu la vorbă
c) spune lucrurile pe ocolite
4. Preotul are la început:
a) trei copii
b) un copil
c) doi copii
5. Porecla dată de săteni personajului principal este …………….........................
6. Acţiunea nuvelei se desfăşoară în:
a) Butucani
b) Sărăceni
c) Valea Răpiții
7. De ce a fost mutat preotul Trandafir în Sărăceni?
a) pentru că satul nu avea preot
b) pentru buna înțelegere între credincioși
c) pentru că s-a certat cu tatăl său
8. În câte capitole este structurată nuvela?
a) patru
b) trei
c) două
9. Care este tema nuvelei?
a) familia
b) satul
c) lăcomia
10. Care sunt în ordine „strategiile” prin care preotul vrea să îi schimbe pe „poporeni”?
a) predica, sfatul, batjocura, ocara
b) predica, vorba bună, reproșurile
c) sfatul, ocara, predica,batjocura
11. Din aceste „strategii” a dat rezultate vreuna? Da (care)…………………………………………/
niciuna.
12. La ce persoană sunt relatate întâmplările?
a) I
b) a II-a
c) a III-a
13. Numește trei trăsături ale personajului principal:
…………………………………………………………………………………………………………………….....................
14. Care este numele clopotarului din sat?
a) Marcu
b) Cozonac
c) Mitru
15. Câți ani au trecut de la venirea preotului în Sărăceni, fără ca acesta să poată mișca ceva?
a) cinci
b) doi
c) trei
16) Ce se apucă să facă în ordine preotul ?
a) să are pământul din spatele casei, să-l cultive, să repare casa și să împletească lese
b) să-și repare mai întâi casa, să facă gard, sa cultive legume, să lucreze pământul, să împletească lese
c) să pună staturi, să repare acoperișul, să împletească lese, să are pământul.
17) Pe fiica cea mai mică o chema:
a) Ioana
b) Mariuca
c) Mioara
18) De la târgul de dinainte de sărbătoarea de Rusalii, preotul îi cumpără fetiței……………………………………………,
iar copiilor mai mari………………............................................................................................................................................
19) Locul aflat la răscrucea dintre drumurile care vin de la Valea Seacă și duc La Valea Răpiții se numește :
a) la crucea din sat
b) La rugă la Sărăceni
c) Cișmeaua mortului
20) În final, părintele a rămas:
a) verde, vesel și harnic
b) molcom, harnic și cărunt
c) bucuros, tăcut și fericit
21) Părintele Coste este:
a) ginerele lui Trandafir
b) cuscrul său
c) cumnatul
22) Sărăcenii spun despre preot în final că este ……………………………….........................................................................
23) Proverbul potrivit nuvelei este:
a) Meseria este brățară de aur.
b) Omul sfințește locul.
c) Bine faci, bine găsești.
24) Ordonează următoarele întâmplări din text:
A început a se face și el om ca lumea, a se îngriji mai înainte de toate de binele casei sale.
În cea dintâi duminică a ținut o predică înaintea oamenilor.
Înainte de Rusalii părintele a pregătit un car cu lese, cu care avea să meargă la târg.
25) Cele două zicale diferite ale poporenilor referitoare la părinte sunt:.............................................................................
Și .............................................................................................................
BAREM: 25 x 3p = 75 p + 25 p din oficiu
1. Ordonează următoarele idei principale, respectând succesiunea întâmplărilor:
Preotul cultivă pământul de lângă casă și pe cel de la marginea satului.
Din cauza firii lui, părintele Trandafir este mutat din Butucani în Sărăceni, sat așezat pe Valea
Seacă.
Văzând că oamenii îi ascultă sfaturile, dar nu le urmează, preotul îi dojenește.
Sătenii merg la episcopie și cer să fie mutat din sat, dar nu reușesc.
Sătenii sunt mulțumiți de prima predică a părintelui, dar în scurt timp nu mai merg la biserică.
Părintele Trandafir, fiul dascălului din Butucani, ajunge preot în satul natal.
Supărat că nu vin credincioșii la biserică, preotul le dă sfatul pe unde îi găsește.
Casa preotului este la fel de săracă și de neîngrijită ca a celorlalți săteni.
Părintele Trandafir își repară și își îngrijește propria casă.