Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VI-a Numele elevului............................................

Data........................................................

EVALUARE – Pronumele
Citeşte cu atenţie textul următor, apoi rezolvă cerinţele:
Aşadar, Ştim şi Ştam s-au ivit pe lume într-o dimineaţă posomorâtă, a doua zi după noaptea în care am
avut visul cu serpentine. (...) Oricum, nu cred că mai are sens să mă învârt prea mult în jurul acelui vis. Ştiu doar
că m-am trezit buimac. (...) Mama prăjea pâine pe plită, iar mirosul acela şi becul aprins (era tare mohorât
afară) făceau, nu ştiu cum să zic, ca bucătăria să pară primul şi ultimul loc de pe pământ, singurul de a cărui
existenţă nu te puteai îndoi, ca şi cum Dumnezeu crease, mai întâi de toate, nu lumina, apele sau uscatul, ci
bucătăria asta a noastră din Drumul Taberei şi pe mama înăuntru prăjind pâine, ca apoi să mă cheme şi pe mine
din somn cu o carte de poveşti în mână.
(Filip Florian, Matei Florian, Băiuţeii)
1. Dă sinonime pentru cuvintele:
posomorâtă= poveşti =
mirosul = să zic = 1p

2. Completează spaţiile libere cu informaţii selectate din text: 0,5p


Becul era aprins pentru că..................................................................................................................
În bucătărie, mama.............................................................................................................................

3. Menţionează persoana, numărul, funcţia sintactică şi cazul pronumelui personal subliniat. 1p


..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

4. Alcătuieşte un enunţ în care pronumele personal mă să devină pronume reflexiv. 1p


..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

5. Transcrie, din primele două enunţuri, pronumele reflexive, precizând persoana şi forma lor. 1p
..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

6. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul iar să fie scris cu cratimă. 0,50p


..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

7. Construieşte două propoziţii dezvoltate în care să utilizezi pronumele personal lui în două cazuri
diferite pe care le vei preciza.
1p
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................

8. Încercuieşte răspunsul corect: 1p


a) Pronumele reflexiv are forme proprii doar la persoana a III-a. DA/NU
b) La persoana I şi a II-a pronumele reflexiv împrumută forme neaccentuate de la pronumele personal.
DA/NU
c) Pronumele reflexiv are forme pentru toate cazurile. DA/NU
d) Formele pronumelui personal la cazul vocativ sunt eu, tu, voi, el, ea. DA/NU

9. Corectează greşelile de scriere a pronumelor din următoarele enunţuri: 1p


Vizitândo mai des, voi afla mai multe despre Maria.
................................................................................................................................................
Lasăl să plece!
................................................................................................................................................
Nu este bine al certa!
................................................................................................................................................
Mi-ar plăcea săi invit la petrecere.
................................................................................................................................................

10. Redacteaza un text ,de 8-10 randuri ,in care sa prezinti hobby-ul tau. 1p
Vei avea in vedere :
-respectarea temei date -respectarea partilor unei compuneri
-alegerea unui titlu potrivit -folosirea limbii standard
-utilizarea corecta a semnelor de ortografie si de punctuatie
-incadrarea textului in limitele date

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................

Se acordă 1p din oficiu