Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Scoala Gimnaziala „ S. Mehedinti „ Soveja


Data: 26.10.2018
Clasa: a V-a
Profesor: Bunghez Ramona
Disciplina: Optional „Lectura si abilitatile de viata”
Subiectul lecţiei: ,,D-l Goe” de I. L. Caragiale - planul simplu de idei/ plan
dezvoltat,rezumat.
Tipul lecţiei: asimilare de noi cunoştinţe
Competenţe:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1 - sǎ citească corect, conştient şi expresiv textul;
O2 - să identifice ideile secundare corespunzătoare fiecărei idei principale;
O3 - să alcătuiască rezumatul textului pe baza planului dezvoltat de idei
Metode şi strategii didactice:
M1 - conversaţia euristică
M2 - descoperirea
M3 - problematizarea
M4 - munca în echipă
Material didactic:
m1 - manualul
m2 - fişe de lucru
m3 - poştaşul
Bibliografie:
1. Goian, M., E., Got, M., Manolache, D., Manual de limba română pentru
clasa a V-a, Ed. Teora, Bucureşti, 2005
2. Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi
liceu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002

1
A. COMPONENTA DESCRIPTIVĂ

Evenimente Activitatea de învăţare Durata Metode Evaluare


instrucţionale Activitatea Activitatea şi
profesorului elevului procedee
1. Moment -notează absenţii -îşi pregătesc cele
organizatoric -verifică pregătirea celor necesare lecţiei 2’ Dialog obs. sist.
necesare lecţiei
2. Verificarea -verifică tema de casă, făcând -citesc şi
temei de casă aprecieri asupra modului în corectează tema orală
care a fost realizată 5’ M1
-verifică cunoştinţele răspund
anterioare prin activitate solicitărilor
frontală

3. Pregătirea şi -elevii sunt anunţaţi că în 5’ M1 scrisă


anunţarea această oră vor încerca să - scriu titlul
temei noi şi a transforme planul simplu de în caiete
obiectivelor idei în plan dezvoltat
-scrie titlul pe tablă
-anunţă obiectivele lecţiei
4. Dirijarea - li se prezintă elevilor poştaşul
învăţării (anexa 1) care le aduce nişte
scrisorele
- elevii primesc de la poştaş
câte un plic în care vor găsi
nişte bileţele pe care sunt scrise - primesc plicurile
ideile secundare ale lecţiei într-
o ordine aleatorie orală
- fiecare elev primeşte câte M1 scrisă
jumătate dintre idei, dar M2 obs. sist.
împreună cu colegul de bancă M3
va putea forma întregul plan M4
dezvoltat (anexa 2) 35’
- fiecare elev primeşte câte o
fişă de lucru pe care va găsi - verifică plicurile
ideile principale descoperite
înainte cu o oră în text şi spaţii
speciale pentru ideile
secundare (anexa 3)
- de asemenea profesorul
lipeşte pe tablă o fişă mărită
identică cu a elevilor unde vor
fi lipite ideile secundare
2
- împreună cu un coleg (de
bancă), fiecare elev va căuta în - citesc fişa de
plic ideile secundare speifice lucru
fiecărei idei principale având la
dispoziţie câte trei minute - rezolvă cerinţele
pentru fiecare idee, după care
un elev la lipi pe fişa de la
tablă ideile secundare
descoperite, iar ceilalţi vor nota
în caiete
5. Asigurarea - elevii trebuie să definească răspund 2’ M1
feed-back-ului planul dezvoltat de idei provocării
6.Anunţarea - Scrieţi rezumatul textului pe notează tema în 1’ M1 -obs. sist.
temei pentru baza planului dezvoltat de idei caiete
acasă

3
ANEXA 1

4
ANEXA 2

- vizita la Bucureşti are ca scop salvarea lui Goe de la o nouă repetenţie


- ţinuta lor este festivă
- Goe este nerăbdător să vină trenul
- Goe poartă un frumos costum de marinar, fiind admirat de doamne
- are loc o discuţie filologică despre folosirea corectă a cuvântului ,,marinar’’
- Goe impune propria formă de exprimare vorbindu-le urât doamnelor
- familia urcă în tren, iar nişte tineri politicoşi le cedează locurile
- Goe rămâne pe coridor cu bărbaţii
- Goe este sfătuit de un tânăr să nu scoată capul pe fereastră, dar acesta îi vorbeşte urât şi
nu ascultă
- Goe scoate capul pe geam şi îi zboară pălăria cu bilet cu tot, iar el strigă îngrozit
- soseşte conductorul care verifică biletele
- doamnele încearcă să-i explice conductorului că Goe a pierdut biletul, dar acesta nu
acceptă explicaţiile
- doamnele sunt amendate şi mai plătesc o dată biletul
- mamiţica, supărată, îl ceartă pe Goe şi-l zguduie de mână
- mam’mare îi ia apărarea, iar Goe dă cu nasul de clanţa uşii compartimentului
- Goe urlă, iar mam’mare îi dă un beret în locul pălăriei
- mamiţica în semn de împăcare îi dă o ciocolată în schimbul unui sărut
- Goe iese să mănânce ciocolata, sfătuit de mam’mare să nu mai scoată capul pe geam
- Doamnele discută în compartiment, dar se sperie văzând că Goe nu mai apare
- se aud bubuituri în uşa toaletei
- conductorul îl eliberează pe Goe care este pupat de doamne
- mam’mare rămâne pe coridor să-l păzească pe Goe aşezată pe un geamantan străin
- Goe trage semnalul de alarmă, iar trenul se opreşte brusc
- personalul vrea să afle vinovatul, dar Goe doarme în braţele lui mam’mare
- nu este găsit vinovatul
- trenul ajunge cu întârziere la Bucureşti
- Goe şi cucoanele pornesc cu trăsura spe bulevard

5
ANEXA 3
D-l Goe…
de I. L. Caragiale

- plan dezvoltat de idei -

Nr. Ideile principale Ideile secundare


crt.
1. Mam’mare, mamiţica şi tanti Miţa îl
duc pe Goe la Bucureşti, de 10 Mai.

2. Trenul soseşte, familia se urcă în tren,


dar Goe rămâne pe coridorul
vagonului
3. Goe îşi pierde pălăria cu bilet cu tot

4. Vine conductorul şi doamnele sunt


amendate

5. Goe se loveşte de clanţa uşii


compartimentului

6. Goe rămâne blocat în toaletă

7. Goe trage semnalul de alarmă

8. Trenul ajunge la Bucureşti cu


întârziere