Sunteți pe pagina 1din 2

Jurnal de călătorie-Textul narativ nonliterar

1.Citește, cu atenție, textul din manualul de limba română, de la pagina 174.

2.Completează tabelul, răspunzând la cerința asociată fiecărei casete.

3.Reține următoarele repere:


Fapte interesante Informații Opinii
Prezintă lucrul cel mai important Precizează două informații noi Care este părerea ta despre
pe care l-ai învățat citind acest oferite de jurnalul de călătorie. utilitatea excursiei la care face
text.Motivează de ce este referire textul?Dar despre
relevant pentru tine. utilitatea unui jurnal de
călătorie?

Tema Vocabular Detalii


Precizează tema textului Menționează patru cuvinte noi pe Numește trei detalii din text care
care le-ai învățat citind jurnalul sunt în relație cu tema acestuia.
de călătorie.

Întrebări Imagini Sumar


Formulează două întrebări Precizează un tip de Prezintă, pe scurt, conținutul
referitoare la text, al căror imagine(diagramă, hartă, textului, răspunzând la
răspuns poate fi formulat în urma fotografie, etc.) care se potrivește întrebările:cine? Ce? când? unde?
documentării. textului. De ce?
 Textul narativ nonliterar prezintă o succesiune de întâmplări
petrecute în ordine logică și temporală.
 Întâmplările prezentate în textele narative nonliterare s-au întâmplat
în realitate, într-un anumit timp și spațiu.
 Acțiunea este realizată de o persoană concretă, care există în
realitate.
 Persoanele care iau parte la acțiune se numesc participanți și nu
trebuie confundate cu personajele literare.
 Exemple de texte nonliterare:repotajele, articolele, interviurile,
scrisorile, jurnalul, textele științifice, rapoartele, etc.