Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: 24.02. 2020


Şcoala: Clasa: a IV-a
Disciplina: Limba română
Unitatea de învățare: Suntem bine informați
Tema: : Pronumele personal și pronumele personal de politețe- exerciții
Scopul lecţiei: consolidarea cunoștințelor
Obiective operaţionale:
Cognitive:

OC1: să identifice formele pronumelui personal si ale pronumelui personal de politețe;

OC2: - să alcătuiască propoziții folosind pronumele personal și pronumele personale de politețe;

OC3: – să analizeze pronumele personale și pronumele personale de politețe;

OC4: – să înlocuiască substantivele cu pronume potrivite;

OC5- să participe cu interes la activitate

Afective:
OA1:-să manifeste interes pentru munca în grup și individuală;

OA2:-să dezvolte simțul estetic și critic;

Psihomotrice:
OPM1:-să-și dubleze exprimarea verbală printr-un comportament nonverbal adecvat
interesului de persoană;

OPM2:-să folosească eficient materialele necesare:

Strategia didactica:

 Metode şi procedee: conversaţia, jocul didactic, explicaţia,exerciţiul, munca individuală;

 Mijloace şi materiale: planșe, jetoane cu pronume, coronițe din carton,imagini, fişe de


lucru;

 Forme de organizare: frontală, individualǎ;

Tipul lecţiei: consolidarea cunoștințelor

Bibliografie: Programa scolară pentru clasa a IV-a;


Alina Radu, Roxana Jeler, Manual de limba română- clasa a IV-a, ed. Arthur, București,
2016
I., Berca, M.,E., I., Micioara, Metodica predării limbii române – clasele I – IV, E.D.P.,
Bucuresti, 1971;
Carmen Iordache – Exerciţii de limba română- Editura Carminis ,

Piteşti 2002.
Scenariu didactic

Strategia didactică
Obiective
Etapele activităţii Conţinuturi Metode Mijloace Forme de Evaluare
operaţionale
didactice didactice organizare
1. Captarea atenţiei Se realizează jocul “Ghici ghicitoarea frontal
mea!”
OC1 La tablă sunt afisate ghicitori care frontal Aprecierea verbală
trebuie completate cu pronume
personale potrivite și să ghicească
răspunsul:
“Un arici mititel conversația
Curăţăm dinţii cu ...! coală Observarea
flipchart sistematică
“Gazdă bună și aleasă
E la orișicine-n casă exercițiul individual
……..primește pe oricine
Și când pleacă și când vine”

“Spre stânga de-i sucești nasul


…….îndată –ți umple vasul”
Ce reprezinta aceste cuvinte pe care
voi le-ati completat?
Ce este pronumele personal? conversația

Ce este substantivul?

OC4

Cate numere are pronumele si care sunt


acestea?
Pronumele are gen?
Ce este pronumele personal de politețe?
Răspunsul elevilor...partea de vorbire
care ține locul unui substantiv
...partea de vorbire care denumește
OA1 lucruri, obiecte, fenomene ale naturii,
OC5 stări sufletești
... pronumele are 2 numere

...doar la persoana a III-a


...partea de vorbire care arată respectul
față de persoana cu care vorbim.
2. Reactualizarea OA1 Se verifică cantitativ și calitativ tema pe conversaţia frontal Aprecierea verbală
cunoştinţelor care au avut-o de pregatit. Elevii vor
OA2 prezenta textile nonliterare pe care le-au exercițiul frontal
redactat:anunț, reclamă, prospect de
medicamente, buletin meteorologic

3. Enunţarea scopului şi a Se anunță titlul lecției: “Pronumele


obiectivelor activităţii personal și pronumele personal de
politețe”. Se scrie la tablă. Se anunță explicatia frontal
OC5 obiectivele pe înțelesul elevilor:
Astăzi, la ora de limba română ne vom juca
cu pronumele. Vom identifica pronumele in
diferite texte, il vom analiza, vom alcătui
propoziții cu formele acestuia.
Elevii notează titlul lecției in caiete,
ascultă și rețin obiectivele.
4. Prezentarea conţinutului Se realizează jocul “Arată jetonul”. jocul individual Aprecierea
şi dirijarea învăţării Fiecare elev are pe bancă un jeton pe didactic verbală
care este scris un pronume: pronume
OC1 personal, persoana I, nr. singular- eu;
OPM2 pronume personal, persoana a II-a, nr. jetoane cu frontal
singular- ție; pronume personal, forme ale
persoana a III-a, nr. singular, gen conversația pronumelui
feminin- dânsa; pronume personal,
persoana I, nr. plural- nouă; pronume
personal, persoana a II-a, nr. plural- Aprecierea
vă;pronume personal, persoana a III-a, coală verbală
nr. pl, gen masculin – lor, pronume explicația flipchart
OC3 personal de politețe,persoana a III-a,
nr. singular, gen masculin- dumnealui.
Elevii vor ridica jetonul corespunzător individual
OA1 solicitării, apoi vor striga în cor care
este pronumele găsit. Pe măsură ce se
identifică pronumele se va alcătui și
câte o propoziție cu acestea. frontal
Se prezintă elevilor următorul mesaj:
Dragi colegi,
Eu vă mulțumesc pentru că ați onorat
invitația mea la cină și sper că v-ați fișe de lucru
simțit bine. Îmi cer scuze dacă, uneori, , conversația
Dragoș și Teodora au fost nepoliticoși,
dar sper că sceneta v-a binedispus.
Popovici David
Se poartă o scurtă conversație pe baza Aprecierea
acestuia: coală individual verbală
Cui este adresat acest mesaj? exercițiul flipchart
La ce metodă de comunicare credeți că
a apelat Teodora pentru a transmite
mesajul? frontal
Ce fel de text este e-mailul? exercițiul
Se cere elevilor să sublinieze pronumele
personale și să le analizeze. Aprecierea
Analiza se face la tablă și în caiete. verbală
OC3 Se cere elevilor să rezolve o fișă de
lucru(Anexa 1).
La final se corectează frontal.
fișe de lucru

OC1
5. Obţinerea performanţei Elevii sunt antrenati in realizarea unor
sarcini de lucru, pe baza unor fișe Evaluare scrisă

6. Feedbackul Profesorul solicită prezentarea frontală a Evaluare orală


OC5 modului de rezolvare a sarcinilor

7. Evaluarea performanţei OA1 Se realizează jocul „Eu descriu, tu


ghicești”. Se aleg 3 elevi. Aceștia vor
purta pe cap o coroniță pe care sunt exerciţiul frontal
OPM2 scrise cuvintele: el, verb și substantiv. coronițe din Observarea
Alți 3 elevi se vor așeza in fața lor și vor carton sistematică
descrie ce văd: conversația
Sunt pronume de persoana a III-a,
singular, gen masculin. Individual
Sunt partea de vorbire care arată
acțiunea. jocul
Sunt partea de vorbire care denumește didactic
ființe.
Se propune spre rezolvare analiza
părților de vorbire din următoarea Aprecierea
propoziție:Înălțimea Sa are curte verbală
spațioasă.
8. Fixarea cunoştinţelor Se fixează exercitiile pentru tema de
OA1 acasă frontal Aprecieri finale

9. Transferul Este reamintit titlul lectiei de azi.Sunt


evidențiați elevii care au participat activ Conversația
la lectie. frontală Aprecierea
Se fac recomandări pentru ora exercițiul verbală
următoare și pentru rezolvarea corectă a
temei