Sunteți pe pagina 1din 18

_

de Ion Luca Caragiale

Clasa a VI-a
1
Cum comentaţi cele trei maxime?

1. “Politeţea nu costă nimic, dar cumpără foarte


multe.”

2. “Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după


ce tot ce a fost învăţat a fost uitat.”

3. “Plantele se formează prin cultivare şi omul


prin educaţie.”
Ce înţelegem prin
CARACTERIZAREA UNUI PERSONAJ?

 Caracterizarea este o compunere în


care sunt prezentate trăsăturile
fizice şi morale ale unui personaj, cu
argumente bazate pe textul literar.
Care sunt modalităţile de
caracterizare folosite de autor?
 -DIRECTĂ: - făcută de autor;
- făcută de alte personaje;
- autocaracterizare.
 -INDIRECTĂ - rezultă din:
- fapte, gânduri;
- modul de a vorbi;
- mediul în care trăieşte;
- îmbrăcăminte;
- atitudinea faţă de alte personaje
Planul caracterizării personajului

I. Introducerea:
1. Încadrarea personajului în operă;
2. Locul ocupat de personaj în operă;
3. Ce fel de personaj este;
4. Cine este personajul;
5. În ce împrejurări este înfăţişat el.
II. Cuprins:
1. Prezentarea trăsăturilor fizice şi morale ale
personajului cu argumente;
2.Mijloacele de caracterizare folosite de
autor;
3.Atitudinea autorului faţă de personaj;
III. Încheierea:
1.Concluzii, părerea personală faţă de personaj
Planul caracterizării lui Goe
1.Introducere
- Goe este personajul principal al schiţei,
participă la toate momentele acţiunii, celelalte
personaje reacţionând în funcţie de el;
- Personaj individual, negativ (are trăsături
negative, dezaprobate şi ironizate de autor);
- Este un băiat de vârstă şcolară;
- Este prezentat în aşteptarea trenului, în
timpul călătoriei, în momentul sosirii în
capitală.
2. Cuprins:
- Goe este un copil leneş, care nu iubeşte
învăţătura, în pericol să rămână iar repetent;
- Este nerăbdător, poruncitor, un mic dictator;
- Răsfăţat peste măsură, se bucură de grija
exagerată a familiei;
- Portretul fizic este sumar;
- Obraznic, lipsit de respect şi incult;
- Prost-crescut, răutăcios, nepoliticos;
- Needucat, neastâmpărat, impulsiv;
- Urletele şi ţipetele sunt modul său firesc de
manifestare.
- Alintat din cale-afară el este un mic tiran,
un escroc în devenire;
- Imprevizibil, necontrolat;
- Îi lipseşte simţul răspunderii;
- Socotit deosebit de deştept şi de sensibil este
supraapreciat de doamne;
- El este rezultatul proastei educaţii primite în
familie;
- Raportat la alte personaje ale lui Caragiale, Goe
este un Ionel mai evoluat;
- Însuşirile sale sunt evidenţiate atât direct cât şi
indirect prin felul de a vorbi, prin fapte, prin
relaţiile cu celelalte personaje şi prin părerea
acestora despre el.
- Autorul dezaprobă comportamentul lui Goe şi îşi
exprimă dispreţul faţă de acesta. Îl ironizează
prin folosirea apelativului “D-l” alături de
diminutivul “Goe” urmat de punctele de suspensie
din titlu.
3. Încheiere:
Goe este prototipul copilului răsfăţat
dintotdeauna, rod al unei educaţii greşite.

URBEA X
Alcătuiţi un cvintet după următoarea
schemă:

I: un cuvânt cheie (substantiv)


II: două cuvinte care să exprime însuşiri (adjective)
III: trei verbe care să exprime acţiuni (la gerunziu)
IV: o propoziţie din patru cuvinte care să exprime
sentimentele noastre
V: un cuvânt care să exprime esenţa primului vers.
TEMĂ

Identificaţi în anturajul vostru un Goe


contem-
poran şi scrieţi o schiţă în care acesta să
devină
personaj principal .