Sunteți pe pagina 1din 2

Proba de evaluare orală

Data: 24.02. 2020

Şcoala:

Clasa: a IV-a

Disciplina: Limba română


Unitatea de învățare: Suntem bine informați

Tema lecției: Pronumele personal și pronumele personal de politețe- exerciții


Obiective de evaluare:
O1: să identifice formele pronumelui personal si ale pronumelui personal de politețe ;
O2: să alcătuiască propoziții folosind pronumele personal și pronumele personale de politețe ;
O3: să înlocuiască substantivele cu pronume potrivite.
Itemi:
I1: Identificați pronumele personale si pronumele personale de politețe
I2: Alcătuiți propozitii in care sa folositi pronumele personale si pronumele personale de politețe
I3: Înlocuiți substantivele cu pronume potrivite.

Descriptori de performanţă
Obiectiv Item Calificativ
Insuficient Suficient Bine Foarte bine
O1 I1 Nu poate Identifică 2-3 Identifică 4-5 Identifică
identifica pronume pronume toate pronume
pronumele personale si personale si personale si
personale si pronume pronume pronume
pronumele personale de personale de personale de
personale de politețe cu politețe . politețe .
politețe ajutorul
învǎţǎtorului.
O2 I2 Nu poate Alcătuiește Alcătuiește Alcătuiește
alcătui corect doar 2- corect 4-5 corect toate
propoziții cu 3 propoziţii , propoziţii . propoziţiile .
pronume prezentând
personale si dificultăți la
pronumele celelalte.
personale de
politețe.
Construieşte
enunţuri
ilogice.

Nu poate Înlocuiește 2- Înlocuiește 4- Înlocuiește


O3 I3
înlocui 3 substantive 5 substantive toate
cu pronume cu pronume substantivele
substantivele
personale si personale si cu pronume
cu pronume pronumele pronumele personale si
potrivite. personale de personale de pronumele
politețe cu politețe. personale de
ajutorul politețe.
învățătorului.