Sunteți pe pagina 1din 21

Cărţile cu Apolodor

de Gellu Naum

Prof. Emese Cîmpean


Colegiul Naţional “Petru Rareş” Beclean
•Data: 14.10.2009
•Clasa a V – a
•Colegiul Naţional “Petru Rareş” Beclean
•Disciplina: Limba română
•Subiectul: Cărţile cu Apolodor
– lectură predictivă
• MOTIVAŢIA:
Înainte de a începe lecţia
• De ce este valoroasă această lecţie?
• Pentru că oferă elevilor posibilitatea de a reflecta asupra unui
text, dintr-o perspectivă transdisciplinară. Este valoroasă prin
mesajul pe care îl transmite,şi anume acela că fiecare dintre ei
trebuie să lupte pentru a-şi îndeplini visele, că nici un obstacol
nu este prea mare, dacă există voinţă, că prietenia şi familia
sunt comori de preţ. De asemenea, este valoroasă şi prin
faptul că permite implicarea personală a elevilor, dar şi
schimbul de idei.
• Cum se leagă ea de ceea ce s-a predat şi ceea ce se va preda
mai departe?
• Elevii pot să valorifice informaţiile, cunoştinţele anterioare (în
special cunoştinţele de geografie, pentru a urmări traseul
parcurs de Apolodor); dar şi experienţa de viaţă pentru a-şi
exprima propriile puncte de vedere, propriile idei.
• Ce ocazii de exersare a gândirii critice oferă această lecţie?
• Îşi vor putea exersa creativitatea, vor putea formula păreri
originale, îşi vor dezvolta capacitatea de argumentare şi de
scriere imaginativă
OBIECTIVELE:
• La sfârşitul lecţiei, elevii vor putea:
• să facă predicţii
• să identifice informaţiile esenţiale dintr-un
mesaj
• să povestească fragmente din text
• să găsească rezolvări la probleme să
argumenteze propriile opinii
• să redacteze texte imaginative
• să identifice legături între acest text, alte texte
citite de ei şi realitate
CONDIŢII PREALABILE:
• Elevii trebuie să poată citi corect, fluent şi expresiv un text
necunoscut
• Să redacteze texte scurte, pornind de la anumiţi termeni
• Să emită judecăţi de valoare
• RESURSE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI:
• Resurse materiale: textul suport, fişe de lucru, coli pentru scris,
markere
• Resurse umane: 28 elevi
• Resurse procedurale: Termeni în avans, Lectura predictivă şi
tabelul predicţiilor, Cadranele, Cvintetul
• Resurse temporale: 2 ore
• EVALUARE:
• Produsele activităţii elevilor
Lecţia propiu-zisă
• Exerciţiu de încălzire:

Eu sunt: ......................

Astăzi mă simt: Cel mai mult îmi


place să:
..................................
.................................. ..................................
.................................. ..................................
.................................. ..................................
..................................
Ştiu să:
Oamenii cei mai
.................................. dragi mie
.................................. sunt: .........................
.................................. ..................................
.................................. ..................................
.........
EVOCARE:
• Termeni în avans
• Elevii primesc următoarele cuvinte:
• Dor
• Pinguin
• Ceas
• Fraţi
• Circ
• Sărbătoare
• A plânge

• Li se cere elevilor să alcătuiască o povestioară (un text cu
sens) în care să integreze aceste cuvinte
• Timpul de lucru alocat: 5 minute
• După scurgerea timpului, se vor citi câteva dintre textele create
de copii. Vom valoriza aceste creaţii prin aplauze.
REALIZAREA SENSULUI
• Lectura predictivă şi tabelul predicţiilor
• Mai departe, o să citim împreună un un fragment dintr-un text
pe care l-am adus pentru voi.
• Acesta se numeşte “Cartea cu Apolodor”
• Pentru asta, să vă explic întâi cum vom proceda:
• Vă voi citi textul şi ne vom opri în anumite locuri pentru a
prezice ce se va întâmpla în continuare, dar, şi pentru a verifica
predicţiile făcute anterior. Eu voi construi pe tablă un tabel în
care voi nota ideile voastre.
• Când ajungem la prima oprire, vă gândiţi şi notaţi ce credeţi că
se va întâmpla în continuare. Toate ideile o să le rostim cu voce
tare şi o să le sintetizăm într-un tabel.
• Li se cere, de asemenea să numească dovezile pe care le-au
găsit în text şi pe care se bazează predicţia lor.
• În continuare, vom citi pana la urmatorul punct de oprire, vom
revedea predicţiile făcute anterior şi vom completa coloana a
treia (ce s-a întâmplat).
Ce credeţi că se va Ce dovezi Ce s-a
întâmpla în aveţi? întâmplat?
continuare?
Cartea cu Apolodor

Cartea cu
Apolodor
Cartea cu Apolodor,
de Gellu Naum
La circ, în Târgul Moşilor,
Pe gheaţa unui răcitor,
Trăia voios şi zâmbitor
Un pinguin din Labrador.

- Cum se numea? – Apolodor.


- Şi ce făcea? – Cânta la cor.
Deci, nu era nici scamator,
Nici acrobat, nici dansator;
Făcea şi el ce-i mai uşor:
Cânta la cor. (Era tenor.)

Grăsuţ, curat, atrăgător


În fracul lui strălucitor,
Aşa era Apolodor...

• 2.
Dar într-o zi, Apolodor,
Spre deznădejdea tuturor,
A spus aşa: -„ Sunt foarte trist!
2.
Îmi place viaţa de corist
Dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor
De fraţii mei din Labrador...
O, de-aş putea un ceas măcar
Să stau cu ei pe un gheţar!...”
Apoi a plâns Apolodor...
5.
Colegii lui Apolodor
S-au dus atunci la dirijor.
Maestrul Domilasolfa,
În haina lui de catifea,
I-a ascultat şi, gânditor,
S-a aşezat pe-o canapea
Oftând: - „Sărmanul meu tenor
Se poate prăpădi de dor!
Să plece, deci, spre Labrador...”
Şi a plecat Apolodor...
12.
Iertaţi-mă că par uituc,
Dar s-au păstrat puţine file
Şi-n cronica acelor zile
Sunt scrişi doar: munţii Tinkmerkpuk,
Un râu, o vale sau un sat
Şi-un nume: Castorul Bursuk
(De două ori subliniat).
Apoi, caietul e pătat...
..........
De pildă, foarte însemnate
Sunt noutăţile aflate
Pe când vorbea la telefon
În nu ştiu ce localitate
Pe malul fluviului Yukon.
Acestea nu pot fi uitate...
13.
Ce noutăţi? Pe cât se pare
I –a spus Bursuk: - În Labrador
Ai fost născut din întâmplare,
Căci nu-i picior de pinguin.
Familia Apolodor
A stat şi ea, foarte puţin
(Venise numai în plimbare).
Acuma, după câte-aud
S-a stabilit la Polul Sud
Pe gheaţa Golfului Terror...
Bursuk era convingător:
Se bizuia pe vechi tratate,
Pe tomurile studiate,
Pe manuscrise, pe citate,
Pe documente ştampilate.
Avea, în orice caz, dreptate.
Deci, l-a crezut Apolodor
Şi n-a mai mers spre Labrador...
• 14.
Cu mare caznă descifrez
Ce scrie, printre ştersături:
„...Străbat Canada, prin păduri...”
„...Popas la tribul irochez...”
Apoi, un rând mai înţeleg:
„Plutim pe lacul Winnipeg...”
Şi iar e manuscrisul ud,
Pătat, murdar, îngrozitor...
În orice caz, Apolodor
E clar că a pornit spre sud.
28. 47.
Se pare că a navigat În zori, porniră doi sau trei 51.
Pe-o barcă, luată cu chirie, (Cei mai de seamă dintre ei) Trăiască-n veci Apolodor,
Cosmonaut neînfricat,
Apoi a naufragiat Cu glugi pe faţă şi pistoale
Acela care a zburat
Şi, pe o insulă pustie, Şi s-au tot dus, călcând agale, Pe vreme rea, pe vreme bună,
Pe-o vreme calmă şi senină, Spre hala „Zboruri spaţiale” Neodihnit şi nemâncat,
A fost luat de-un submarin. Târându-l pe Apolodor Stând singur cuc în aparat
Dar asta a durat puţin, Şi el gândea: „Acuma mor!” El, primul pinguin pe lună!
64.
Căci s-au izbit în drum de-o Şi-n fruntea lor mergea tăcut Unde-a mai fost Apolodor
mină Tâlharul din Connecticut. Eu nu prea ştiu (A cui e vina?)
Şi el, salvat de un delfin Şi au ajuns la marea hală A fost un drum obositor?
Şi dus spre vest, peste Şi au descoperit uşor A zăbovit în Argentina?
ocean, S-a mai oprit să cerceteze
Adăpostită pe acolo
A fost, cu forţele sfârşite, Câmpiile patagoneze?
O veche astronavă goală, Pe unde a făcut popas
Lăsat, în stare de leşin, Un rest din seria Apollo, Şi câte zile a rămas?
Pe ţărmul californian. Şi l-au închis pe-Apolodor La Capul Horn? În altă parte?
39. Într-o cabină spaţială A izbutit Apolodor
Cât a durat, nu ştiu precis Să mai găsească un vapor
Şi au dat drumul la motor..............
Dar nici o îndoială nu e Şi să pornească mai departe?
Că în oraşul Saint – Louis
Apolodor a fost statuie.
64.
Atâta ştiu: era în marte...
Bătea un vânt de vreme rea
Şi-n largul mării viscolea
Cu fulgi de gheaţă, reci şi tari
Când a zărit Apolodor
Antarctica, printre gheţari...
Şi-a debarcat triumfător
Pe gheaţa Golfului Terror...
65.
Pe coasta Golfului Terror
S-a adunat, cu mic, cu mare,
Tot neamul lui Apolodor.
Şi l-au primit, la debarcare,
Bunicul Apolodorin
(Cel mai în vârstă pinguin)
Şi mama, Apolodorica
(O pinguină, atâtica...)
Şi tata, Apolodorel
(Un pinguin mărunt şi chel),
Şi unchiul Apolodorini
Şi neamurile, şi vecinii...
Şi au cântat cu toţi, în cor,
Iar pe deasupra tuturor
Şi-a risipit Apolodor
În triluri lungi, răsunătoare,
Superba-i voce de tenor,
Şi - a fost o mare sărbătoare
Pe coasta Golfului Terror...
69.
Pe unde a trecut şi cum
A străbătut atâta drum?
66. ......
Oricum, un lucru e precis:
Cum s-a simţit Apolodor Că într-o zi, Apolodor
Pe gheaţa Golfului Terror? S-a reîntors la Bucureşti.
Era un frig îngrozitor, 70.
Era sătul de pribegie...
Mai frig ca-n orice răcitor, Şi l-au primit cu bucurie,
Un ger tăios ca un cuţit Maestrul Domilasolfa
Şi-un viscol nemaipomenit, În haina lui de catifea
Şi iepurele Buză-Lată
Iar el se prăpădea de dor. Cu fructe dulci şi cu salată
Îşi amintea Apolodor Şi Ursul, aducându-i mure
De foştii lui colegi din cor Atunci culese din pădure.
................................
.................................. Şi toţi cântau, cântau în cor
68. Urările prieteneşti:
Şi-a stat de-a chibzuit puţin Bine-ai venit, Apolodor!
Iar el, ofta încetişor:
Bunicul Apolodorin - Ce bine e la Bucureşti!
(Cel mai în vârstă pinguin), 71.
Apoi a spus: - Eu nu te ţin, De-atunci, voios şi zâmbitor
Stă iar la circ Apolodor
Căci dorul e un mare chin. Pe gheaţa unui răcitor
Decât să stai şi să jeleşti Dar nu în Târgul Moşilor:
Aicea, mistuit de dor, Pe cât se pare, s-a mutat,
Dar poate fi găsit uşor.
Mai bine pleci la Bucureşti. E foarte lesne de aflat
Şi a plecat Apolodor... Adresa Circului de Stat.
Acolo cântă. E tenor.
Şi-aş vrea să ştiu, neapărat,
Ce v-a cântat Apolodor...
REFLECŢIE – Metoda cadranelor
Ce ai învăţat din acest Găseşte un alt titlu
text? potrivit

Cvintet - APOLODOR Realizează un desen


care să prezinte o
întâmplare din text
Extensie
• Documentaţi-vă în legătură cu mediul de viaţă
al pinguinilor, aflaţi curiozităţi în legătură cu
aceştia – realizaţi un portofoliu cu informaţiile
interesante găsite

• Citiţi integral “Cartea cu Apolodor” şi refaceţi


harta călătoriei (traseul călătoriei) acestuia

• Rescrieţi finalul “Cărţii cu Apolodor”